Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

DonBartos

Naam:Bart Kuiper
Website:www.donbartos.com
Mijn onderschrift:

www.twitter.com/donbartos

Verstuur bericht

Forum Posts

PokerStars Spel #33506557230: Toernooi #199984005, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XVII (500/1000) - 01/10/2009 18:34:16 CET [01/10/2009 12:34:16 ET]
Tafel '199984005 7' 9-max Plaats #2 is de button
Plaats 2: klondikek733 (12441 in chips)
Plaats 4: Miksa2009 (51353 in chips)
Plaats 6: KOKY27 (66329 in chips)
Plaats 7: lolokaka (29272 in chips)
Plaats 8: DonBartos (20605 in chips)
klondikek733: zet de ante 125
Miksa2009: zet de ante 125
KOKY27: zet de ante 125
lolokaka: zet de ante 125
DonBartos: zet de ante 125
Miksa2009: zet small blind 500
KOKY27: zet big blind 1000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan DonBartos {da}{q-Clubs}
lolokaka: foldt
DonBartos: raiset 1323 naar 2323
klondikek733: foldt
Miksa2009: foldt
KOKY27: callt 1323
*** FLOP *** {9-Clubs}{j-Diamonds}{a-Clubs}
KOKY27: checkt
DonBartos: bet 2578
KOKY27: callt 2578
*** TURN *** {9-Clubs}{j-Diamonds}{a-Clubs} {a-Spades}
KOKY27: checkt
DonBartos: bet 4230
KOKY27: foldt
De niet-gecallde bet (4230) is geretourneerd aan DonBartos
DonBartos won 10927 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 10927 | Rake 0
Board {9-Clubs}{j-Diamonds}{a-Clubs}{a-Spades}
Plaats 2: klondikek733 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Miksa2009 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 6: KOKY27 (big blind) foldde op de Turn
Plaats 7: lolokaka foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: DonBartos won (10927)

PokerStars Spel #33506505740: Toernooi #199984005, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XVII (500/1000) - 01/10/2009 18:32:42 CET [01/10/2009 12:32:42 ET]
Tafel '199984005 7' 9-max Plaats #6 is de button
Plaats 2: klondikek733 (3772 in chips)
Plaats 4: Miksa2009 (53250 in chips)
Plaats 6: KOKY27 (67704 in chips)
Plaats 7: lolokaka (30147 in chips)
Plaats 8: DonBartos (25127 in chips)
klondikek733: zet de ante 125
Miksa2009: zet de ante 125
KOKY27: zet de ante 125
lolokaka: zet de ante 125
DonBartos: zet de ante 125
lolokaka: zet small blind 500
DonBartos: zet big blind 1000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan DonBartos {k-Clubs}{q-Spades}
klondikek733: raiset 2647 naar 3647 en is all-in
Miksa2009: callt 3647
KOKY27: foldt
lolokaka: foldt
DonBartos: callt 2647
*** FLOP *** {4-Diamonds}{q-Diamonds}{2-Hearts}
DonBartos: checkt
Miksa2009: checkt
*** TURN *** {4-Diamonds}{q-Diamonds}{2-Hearts} {a-Spades}
DonBartos: checkt
Miksa2009: checkt
*** RIVER *** {4-Diamonds}{q-Diamonds}{2-Hearts}{a-Spades} {5-Clubs}
DonBartos: checkt
Miksa2009: bet 5555
DonBartos: foldt
De niet-gecallde bet (5555) is geretourneerd aan Miksa2009
*** SHOWDOWN ***
Miksa2009: toont {5-Hearts}{5-Spades} (three of a kind, Vijven)
klondikek733: toont {3-Hearts}{7-Hearts} (een straight, Aas tot Vijf)
klondikek733 won 12066 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 12066 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{q-Diamonds}{2-Hearts}{a-Spades}{5-Clubs}
Plaats 2: klondikek733 toonde {3-Hearts}{7-Hearts} en won (12066) met een straight, Aas tot Vijf
Plaats 4: Miksa2009 toonde {5-Hearts}{5-Spades} en verloor met three of a kind, Vijven
Plaats 6: KOKY27 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: lolokaka (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: DonBartos (big blind) foldde op de River

luckboxskills ftw

lol ok fair enough

PokerStars Spel #33506377943: Toernooi #199984005, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XVII (500/1000) - 01/10/2009 18:28:50 CET [01/10/2009 12:28:50 ET]
Tafel '199984005 7' 9-max Plaats #2 is de button
Plaats 2: klondikek733 (6022 in chips)
Plaats 4: Miksa2009 (51875 in chips)
Plaats 6: KOKY27 (55954 in chips)
Plaats 7: lolokaka (29772 in chips)
Plaats 8: DonBartos (36377 in chips)
klondikek733: zet de ante 125
Miksa2009: zet de ante 125
KOKY27: zet de ante 125
lolokaka: zet de ante 125
DonBartos: zet de ante 125
Miksa2009: zet small blind 500
KOKY27: zet big blind 1000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan DonBartos {2-Spades}{4-Spades}
lolokaka: callt 1000
DonBartos: raiset 1888 naar 2888
klondikek733: foldt
Miksa2009: foldt
KOKY27: callt 1888
lolokaka: foldt
*** FLOP *** {6-Hearts}{q-Spades}{8-Diamonds}
KOKY27: bet 1000
DonBartos: callt 1000
*** TURN *** {6-Hearts}{q-Spades}{8-Diamonds} {10-Diamonds}
KOKY27: bet 1000
DonBartos: raiset 3987 naar 4987
KOKY27: callt 3987
*** RIVER *** {6-Hearts}{q-Spades}{8-Diamonds}{10-Diamonds} {k-Clubs}
KOKY27: bet 6000
DonBartos: foldt
De niet-gecallde bet (6000) is geretourneerd aan KOKY27
KOKY27 won 19875 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 19875 | Rake 0
Board {6-Hearts}{q-Spades}{8-Diamonds}{10-Diamonds}{k-Clubs}
Plaats 2: klondikek733 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Miksa2009 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 6: KOKY27 (big blind) won (19875)
Plaats 7: lolokaka foldde voor de Flop
Plaats 8: DonBartos foldde op de River

[x] he's a donk

PokerStars Spel #33506313048: Toernooi #199984005, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XVII (500/1000) - 01/10/2009 18:26:53 CET [01/10/2009 12:26:53 ET]
Tafel '199984005 7' 9-max Plaats #6 is de button
Plaats 2: klondikek733 (7897 in chips)
Plaats 4: Miksa2009 (50347 in chips)
Plaats 6: KOKY27 (58329 in chips)
Plaats 7: lolokaka (28078 in chips)
Plaats 8: DonBartos (35349 in chips)
klondikek733: zet de ante 125
Miksa2009: zet de ante 125
KOKY27: zet de ante 125
lolokaka: zet de ante 125
DonBartos: zet de ante 125
lolokaka: zet small blind 500
DonBartos: zet big blind 1000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan DonBartos {k-Spades}{da}
klondikek733: foldt
Miksa2009: foldt
KOKY27: foldt
lolokaka: raiset 3000 naar 4000
DonBartos: raiset 31224 naar 35224 en is all-in
lolokaka: foldt
De niet-gecallde bet (31224) is geretourneerd aan DonBartos
DonBartos won 8625 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 8625 | Rake 0
Plaats 2: klondikek733 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Miksa2009 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: KOKY27 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: lolokaka (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: DonBartos (big blind) won (8625)

lol enthousiast hoor..

PokerStars Spel #33506167080: Toernooi #199984005, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XVI (375/750) - 01/10/2009 18:22:29 CET [01/10/2009 12:22:29 ET]
Tafel '199984005 7' 9-max Plaats #7 is de button
Plaats 1: tardawduke (8165 in chips)
Plaats 2: klondikek733 (30652 in chips)
Plaats 4: Miksa2009 (26544 in chips)
Plaats 6: KOKY27 (61882 in chips)
Plaats 7: lolokaka (17498 in chips)
Plaats 8: DonBartos (35259 in chips)
tardawduke: zet de ante 90
klondikek733: zet de ante 90
Miksa2009: zet de ante 90
KOKY27: zet de ante 90
lolokaka: zet de ante 90
DonBartos: zet de ante 90
DonBartos: zet small blind 375
tardawduke: zet big blind 750
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan DonBartos {7-Clubs}{da}
klondikek733: foldt
Miksa2009: foldt
KOKY27: foldt
lolokaka: raiset 16658 naar 17408 en is all-in
DonBartos: foldt
tardawduke: callt 7325 en is all-in
De niet-gecallde bet (9333) is geretourneerd aan lolokaka
*** FLOP *** {k-Spades}{k-Hearts}{k-Clubs}
*** TURN *** {k-Spades}{k-Hearts}{k-Clubs} {a-Spades}
*** RIVER *** {k-Spades}{k-Hearts}{k-Clubs}{a-Spades} {q-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
tardawduke: toont {3-Spades}{3-Diamonds} (een full house, Koningen over Drieën)
lolokaka: toont {6-Hearts}{a-Clubs} (een full house, Koningen over Azen)
lolokaka won 17065 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 17065 | Rake 0
Board {k-Spades}{k-Hearts}{k-Clubs}{a-Spades}{q-Clubs}
Plaats 1: tardawduke (big blind) toonde {3-Spades}{3-Diamonds} en verloor met een full house, Koningen over Drieën
Plaats 2: klondikek733 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Miksa2009 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: KOKY27 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: lolokaka (button) toonde {6-Hearts}{a-Clubs} en won (17065) met een full house, Koningen over Azen
Plaats 8: DonBartos (small blind) foldde voor de Flop

hop

PokerStars Spel #33506118533: Toernooi #199984005, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XVI (375/750) - 01/10/2009 18:21:02 CET [01/10/2009 12:21:02 ET]
Tafel '199984005 7' 9-max Plaats #3 is de button
Plaats 1: tardawduke (6395 in chips)
Plaats 2: klondikek733 (30922 in chips)
Plaats 3: Bowi (9436 in chips)
Plaats 4: Miksa2009 (25524 in chips)
Plaats 6: KOKY27 (63277 in chips)
Plaats 7: lolokaka (19268 in chips)
Plaats 8: DonBartos (25178 in chips)
tardawduke: zet de ante 90
klondikek733: zet de ante 90
Bowi: zet de ante 90
Miksa2009: zet de ante 90
KOKY27: zet de ante 90
lolokaka: zet de ante 90
DonBartos: zet de ante 90
Miksa2009: zet small blind 375
KOKY27: zet big blind 750
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan DonBartos {a-Spades}{a-Clubs}
lolokaka: foldt
DonBartos: raiset 1126 naar 1876
tardawduke: foldt
klondikek733: foldt
Bowi: raiset 7470 naar 9346 en is all-in
Miksa2009: foldt
KOKY27: foldt
DonBartos: callt 7470
*** FLOP *** {q-Spades}{k-Clubs}{6-Spades}
*** TURN *** {q-Spades}{k-Clubs}{6-Spades} {6-Hearts}
*** RIVER *** {q-Spades}{k-Clubs}{6-Spades}{6-Hearts} {q-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
DonBartos: toont {a-Spades}{a-Clubs} (twee pair, Azen en Vrouwen)
Bowi: toont {j-Diamonds}{j-Clubs} (twee pair, Vrouwen en Boeren)
DonBartos won 20447 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 20447 | Rake 0
Board {q-Spades}{k-Clubs}{6-Spades}{6-Hearts}{q-Hearts}
Plaats 1: tardawduke foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: klondikek733 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Bowi (button) toonde {j-Diamonds}{j-Clubs} en verloor met twee pair, Vrouwen en Boeren
Plaats 4: Miksa2009 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 6: KOKY27 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: lolokaka foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: DonBartos toonde {a-Spades}{a-Clubs} en won (20447) met twee pair, Azen en Vrouwen

PokerStars Spel #33506075701: Toernooi #199984005, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XVI (375/750) - 01/10/2009 18:19:44 CET [01/10/2009 12:19:44 ET]
Tafel '199984005 7' 9-max Plaats #8 is de button
Plaats 1: tardawduke (7040 in chips)
Plaats 2: klondikek733 (32317 in chips)
Plaats 3: Bowi (10831 in chips)
Plaats 4: Miksa2009 (26544 in chips)
Plaats 6: KOKY27 (66547 in chips)
Plaats 7: lolokaka (16028 in chips)
Plaats 8: DonBartos (20693 in chips)
tardawduke: zet de ante 90
klondikek733: zet de ante 90
Bowi: zet de ante 90
Miksa2009: zet de ante 90
KOKY27: zet de ante 90
lolokaka: zet de ante 90
DonBartos: zet de ante 90
tardawduke: zet small blind 375
klondikek733: zet big blind 750
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan DonBartos {8-Clubs}{8-Hearts}
Bowi: foldt
Miksa2009: foldt
KOKY27: raiset 750 naar 1500
lolokaka: foldt
DonBartos: callt 1500
tardawduke: foldt
klondikek733: foldt
*** FLOP *** {k-Spades}{9-Diamonds}{7-Spades}
KOKY27: bet 750
DonBartos: callt 750
*** TURN *** {k-Spades}{9-Diamonds}{7-Spades} {3-Diamonds}
KOKY27: bet 750
DonBartos: callt 750
*** RIVER *** {k-Spades}{9-Diamonds}{7-Spades}{3-Diamonds} {6-Clubs}
KOKY27: checkt
DonBartos: checkt
*** SHOWDOWN ***
KOKY27: toont {a-Spades}{2-Diamonds} (high card Aas)
DonBartos: toont {8-Clubs}{8-Hearts} (een pair Achten)
DonBartos won 7755 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 7755 | Rake 0
Board {k-Spades}{9-Diamonds}{7-Spades}{3-Diamonds}{6-Clubs}
Plaats 1: tardawduke (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 2: klondikek733 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: Bowi foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Miksa2009 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: KOKY27 toonde {a-Spades}{2-Diamonds} en verloor met high card Aas
Plaats 7: lolokaka foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: DonBartos (button) toonde {8-Clubs}{8-Hearts} en won (7755) met een pair Achten

PokerStars Spel #33505870019: Toernooi #199984005, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XV (250/500) - 01/10/2009 18:13:32 CET [01/10/2009 12:13:32 ET]
Tafel '199984005 7' 9-max Plaats #6 is de button
Plaats 1: tardawduke (9230 in chips)
Plaats 2: klondikek733 (21832 in chips)
Plaats 3: Bowi (8221 in chips)
Plaats 4: Miksa2009 (28359 in chips)
Plaats 6: KOKY27 (59932 in chips)
Plaats 7: lolokaka (31476 in chips)
Plaats 8: DonBartos (20950 in chips)
tardawduke: zet de ante 60
klondikek733: zet de ante 60
Bowi: zet de ante 60
Miksa2009: zet de ante 60
KOKY27: zet de ante 60
lolokaka: zet de ante 60
DonBartos: zet de ante 60
lolokaka: zet small blind 250
DonBartos: zet big blind 500
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan DonBartos {8-Clubs}{5-Spades}
tardawduke: foldt
klondikek733: foldt
KOKY27 zei, "uno menos"
Bowi: foldt
Miksa2009: foldt
KOKY27: foldt
lolokaka: callt 250
DonBartos: checkt
*** FLOP *** {3-Clubs}{8-Diamonds}{4-Diamonds}
lolokaka: checkt
DonBartos: bet 888
lolokaka: callt 888
*** TURN *** {3-Clubs}{8-Diamonds}{4-Diamonds} {5-Clubs}
lolokaka: checkt
DonBartos: bet 2223
lolokaka: foldt
De niet-gecallde bet (2223) is geretourneerd aan DonBartos
DonBartos won 3196 van pot
DonBartos: laat hand niet zien
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 3196 | Rake 0
Board {3-Clubs}{8-Diamonds}{4-Diamonds}{5-Clubs}
Plaats 1: tardawduke foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: klondikek733 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Bowi foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Miksa2009 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: KOKY27 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: lolokaka (small blind) foldde op de Turn
Plaats 8: DonBartos (big blind) won (3196)

PokerStars Spel #33505782072: Toernooi #199984005, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XV (250/500) - 01/10/2009 18:10:56 CET [01/10/2009 12:10:56 ET]
Tafel '199984005 7' 9-max Plaats #3 is de button
Plaats 1: tardawduke (9350 in chips)
Plaats 2: klondikek733 (22952 in chips)
Plaats 3: Bowi (8341 in chips)
Plaats 4: Miksa2009 (28729 in chips)
Plaats 5: vitmusica (18733 in chips)
Plaats 6: KOKY27 (50349 in chips)
Plaats 7: lolokaka (31596 in chips)
Plaats 8: DonBartos (9950 in chips)
tardawduke: zet de ante 60
klondikek733: zet de ante 60
Bowi: zet de ante 60
Miksa2009: zet de ante 60
vitmusica: zet de ante 60
KOKY27: zet de ante 60
lolokaka: zet de ante 60
DonBartos: zet de ante 60
Miksa2009: zet small blind 250
vitmusica: zet big blind 500
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan DonBartos {j-Hearts}{j-Clubs}
KOKY27: raiset 500 naar 1000
lolokaka: foldt
DonBartos: raiset 1486 naar 2486
tardawduke: foldt
klondikek733: foldt
Bowi: foldt
Miksa2009: foldt
vitmusica: foldt
KOKY27: raiset 47803 naar 50289 en is all-in
DonBartos: callt 7404 en is all-in
De niet-gecallde bet (40399) is geretourneerd aan KOKY27
*** FLOP *** {q-Hearts}{8-Hearts}{4-Hearts}
*** TURN *** {q-Hearts}{8-Hearts}{4-Hearts} {5-Spades}
*** RIVER *** {q-Hearts}{8-Hearts}{4-Hearts}{5-Spades} {8-Diamonds}
*** SHOWDOWN ***
KOKY27: toont {10-Diamonds}{k-Clubs} (een pair Achten)
DonBartos: toont {j-Hearts}{j-Clubs} (twee pair, Boeren en Achten)
DonBartos won 21010 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 21010 | Rake 0
Board {q-Hearts}{8-Hearts}{4-Hearts}{5-Spades}{8-Diamonds}
Plaats 1: tardawduke foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: klondikek733 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Bowi (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Miksa2009 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 5: vitmusica (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 6: KOKY27 toonde {10-Diamonds}{k-Clubs} en verloor met een pair Achten
Plaats 7: lolokaka foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: DonBartos toonde {j-Hearts}{j-Clubs} en won (21010) met twee pair, Boeren en Achten

PokerStars Spel #33505666204: Toernooi #199984005, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XV (250/500) - 01/10/2009 18:07:32 CET [01/10/2009 12:07:32 ET]
Tafel '199984005 7' 9-max Plaats #7 is de button
Plaats 1: tardawduke (9110 in chips)
Plaats 2: klondikek733 (24942 in chips)
Plaats 3: Bowi (9331 in chips)
Plaats 4: Miksa2009 (24351 in chips)
Plaats 5: vitmusica (13793 in chips)
Plaats 6: KOKY27 (50589 in chips)
Plaats 7: lolokaka (31836 in chips)
Plaats 8: DonBartos (16048 in chips)
tardawduke: zet de ante 60
klondikek733: zet de ante 60
Bowi: zet de ante 60
Miksa2009: zet de ante 60
vitmusica: zet de ante 60
KOKY27: zet de ante 60
lolokaka: zet de ante 60
DonBartos: zet de ante 60
DonBartos: zet small blind 250
tardawduke: zet big blind 500
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan DonBartos {7-Clubs}{8-Clubs}
klondikek733: foldt
Bowi: foldt
Miksa2009: foldt
vitmusica zei, "obzyvaetsy, zhopa"
vitmusica: raiset 500 naar 1000
KOKY27: foldt
lolokaka: foldt
DonBartos: callt 750
tardawduke: foldt
*** FLOP *** {da}{10-Diamonds}{a-Hearts}
DonBartos: checkt
vitmusica: checkt
*** TURN *** {da}{10-Diamonds}{a-Hearts} {q-Clubs}
DonBartos: bet 1000
vitmusica: callt 1000
*** RIVER *** {da}{10-Diamonds}{a-Hearts}{q-Clubs} {k-Diamonds}
DonBartos: bet 2200
vitmusica: callt 2200
KOKY27 zei, "muerete comio"
*** SHOWDOWN ***
DonBartos: toont {7-Clubs}{8-Clubs} (een pair Azen)
vitmusica: toont {j-Diamonds}{a-Spades} (een straight, Tien tot Aas)
vitmusica won 9380 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 9380 | Rake 0
Board {da}{10-Diamonds}{a-Hearts}{q-Clubs}{k-Diamonds}
Plaats 1: tardawduke (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 2: klondikek733 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Bowi foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Miksa2009 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: vitmusica toonde {j-Diamonds}{a-Spades} en won (9380) met een straight, Tien tot Aas
Plaats 6: KOKY27 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: lolokaka (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: DonBartos (small blind) toonde {7-Clubs}{8-Clubs} en verloor met een pair Azen

ben ik weer

PokerStars Spel #33504993718: Toernooi #199984005, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XIII (175/350) - 01/10/2009 17:45:14 CET [01/10/2009 11:45:14 ET]
Tafel '199984005 2' 9-max Plaats #7 is de button
Plaats 1: knoal81 (7812 in chips)
Plaats 2: jokerfama (6440 in chips)
Plaats 3: DonBartos (12193 in chips)
Plaats 4: 4Mongrel (8385 in chips)
Plaats 7: Miksa2009 (16776 in chips)
Plaats 8: Bowi (10601 in chips)
knoal81: zet de ante 45
jokerfama: zet de ante 45
DonBartos: zet de ante 45
4Mongrel: zet de ante 45
Miksa2009: zet de ante 45
Bowi: zet de ante 45
Bowi: zet small blind 175
knoal81: zet big blind 350
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan DonBartos {9-Spades}{j-Diamonds}
jokerfama: foldt
DonBartos: raiset 538 naar 888
4Mongrel: foldt
Miksa2009: foldt
Bowi: foldt
knoal81: raiset 538 naar 1426
DonBartos: callt 538
*** FLOP *** {2-Clubs}{k-Spades}{7-Hearts}
knoal81: checkt
DonBartos: bet 1350
knoal81: foldt
De niet-gecallde bet (1350) is geretourneerd aan DonBartos
DonBartos won 3297 van pot
DonBartos: laat hand niet zien
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 3297 | Rake 0
Board {2-Clubs}{k-Spades}{7-Hearts}
Plaats 1: knoal81 (big blind) foldde op de Flop
Plaats 2: jokerfama foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: DonBartos won (3297)
Plaats 4: 4Mongrel foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: Miksa2009 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: Bowi (small blind) foldde voor de Flop

PokerStars Spel #33504919217: Toernooi #199984005, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XIII (175/350) - 01/10/2009 17:42:51 CET [01/10/2009 11:42:51 ET]
Tafel '199984005 2' 9-max Plaats #2 is de button
Plaats 1: knoal81 (4384 in chips)
Plaats 2: jokerfama (8643 in chips)
Plaats 3: DonBartos (8800 in chips)
Plaats 4: 4Mongrel (9220 in chips)
Plaats 6: V.Soprano (2988 in chips)
Plaats 7: Miksa2009 (17086 in chips)
Plaats 8: Bowi (11086 in chips)
knoal81: zet de ante 45
jokerfama: zet de ante 45
DonBartos: zet de ante 45
4Mongrel: zet de ante 45
V.Soprano: zet de ante 45
Miksa2009: zet de ante 45
Bowi: zet de ante 45
DonBartos: zet small blind 175
4Mongrel: zet big blind 350
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan DonBartos {j-Diamonds}{j-Clubs}
V.Soprano: foldt
Miksa2009: foldt
Bowi: foldt
knoal81: foldt
jokerfama: raiset 1050 naar 1400
DonBartos: callt 1225
4Mongrel: foldt
*** FLOP *** {4-Diamonds}{3-Hearts}{10-Diamonds}
DonBartos: checkt
jokerfama: bet 2450
DonBartos: raiset 4905 naar 7355 en is all-in
jokerfama: foldt
De niet-gecallde bet (4905) is geretourneerd aan DonBartos
DonBartos won 8365 van pot
DonBartos: laat hand niet zien
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 8365 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{3-Hearts}{10-Diamonds}
Plaats 1: knoal81 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: jokerfama (button) foldde op de Flop
Plaats 3: DonBartos (small blind) won (8365)
Plaats 4: 4Mongrel (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 6: V.Soprano foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: Miksa2009 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: Bowi foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStars Spel #33504754021: Toernooi #199987765, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 01/10/2009 17:37:33 CET [01/10/2009 11:37:33 ET]
Tafel '199987765 8' 9-max Plaats #6 is de button
Plaats 1: LA COSCA (13081 in chips)
Plaats 2: lootsie (6500 in chips)
Plaats 6: DonBartos (2166 in chips)
Plaats 7: Bagosha (29313 in chips)
Plaats 8: Flop4Play (19789 in chips)
Plaats 9: max181im (4250 in chips)
LA COSCA: zet de ante 30
lootsie: zet de ante 30
DonBartos: zet de ante 30
Bagosha: zet de ante 30
Flop4Play: zet de ante 30
max181im: zet de ante 30
Bagosha: zet small blind 125
Flop4Play: zet big blind 250
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan DonBartos {6-Diamonds}{6-Spades}
max181im: foldt
LA COSCA: callt 250
lootsie: callt 250
DonBartos: raiset 1886 naar 2136 en is all-in
Bagosha: callt 2011
Flop4Play: callt 1886
LA COSCA: foldt
lootsie: callt 1886
*** FLOP *** {2-Clubs}{7-Clubs}{j-Spades}
Bagosha: checkt
Flop4Play: checkt
lootsie: bet 4334 en is all-in
Bagosha: callt 4334
Flop4Play: callt 4334
*** TURN *** {2-Clubs}{7-Clubs}{j-Spades} {4-Hearts}
Bagosha: checkt
Flop4Play: checkt
*** RIVER *** {2-Clubs}{7-Clubs}{j-Spades}{4-Hearts} {3-Clubs}
Bagosha: checkt
Flop4Play: checkt
*** SHOWDOWN ***
Bagosha: toont {j-Clubs}{k-Diamonds} (een pair Boeren)
Flop4Play: gooit hand weg
lootsie: gooit hand weg
Bagosha won 13002 van bij pot
DonBartos: gooit hand weg
lootsie zei, "lol"
Bagosha won 8974 van hoofd pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 21976 Hoofd pot 8974. Bij pot 13002. | Rake 0
Board {2-Clubs}{7-Clubs}{j-Spades}{4-Hearts}{3-Clubs}
Plaats 1: LA COSCA foldde voor de Flop
Plaats 2: lootsie gooide weg {9-Hearts}{j-Hearts}
Plaats 6: DonBartos (button) gooide weg {6-Diamonds}{6-Spades}
Plaats 7: Bagosha (small blind) toonde {j-Clubs}{k-Diamonds} en won (21976) met een pair Boeren
Plaats 8: Flop4Play (big blind) gooide weg {j-Diamonds}{q-Diamonds}
Plaats 9: max181im foldde voor de Flop (bette niet)

hop ofzo

PokerStars Spel #33504704107: Toernooi #199984005, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 01/10/2009 17:35:57 CET [01/10/2009 11:35:57 ET]
Tafel '199984005 2' 9-max Plaats #4 is de button
Plaats 1: knoal81 (6959 in chips)
Plaats 2: jokerfama (9383 in chips)
Plaats 3: DonBartos (4400 in chips)
Plaats 4: 4Mongrel (8705 in chips)
Plaats 6: V.Soprano (4840 in chips)
Plaats 7: Miksa2009 (20998 in chips)
Plaats 8: Bowi (3587 in chips)
Plaats 9: romechka (3335 in chips)
knoal81: zet de ante 40
jokerfama: zet de ante 40
DonBartos: zet de ante 40
4Mongrel: zet de ante 40
V.Soprano: zet de ante 40
Miksa2009: zet de ante 40
Bowi: zet de ante 40
romechka: zet de ante 40
V.Soprano: zet small blind 150
Miksa2009: zet big blind 300
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan DonBartos {k-Hearts}{k-Clubs}
Bowi: foldt
romechka: raiset 600 naar 900
knoal81: callt 900
jokerfama: foldt
DonBartos: raiset 3460 naar 4360 en is all-in
4Mongrel: foldt
V.Soprano: foldt
Miksa2009: foldt
romechka: callt 2395 en is all-in
knoal81: foldt
De niet-gecallde bet (1065) is geretourneerd aan DonBartos
*** FLOP *** {10-Spades}{6-Hearts}{k-Spades}
*** TURN *** {10-Spades}{6-Hearts}{k-Spades} {6-Spades}
*** RIVER *** {10-Spades}{6-Hearts}{k-Spades}{6-Spades} {q-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
romechka: toont {9-Hearts}{9-Diamonds} (twee pair, Negens en Zessen)
DonBartos: toont {k-Hearts}{k-Clubs} (een full house, Koningen over Zessen)
DonBartos won 8260 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 8260 | Rake 0
Board {10-Spades}{6-Hearts}{k-Spades}{6-Spades}{q-Clubs}
Plaats 1: knoal81 foldde voor de Flop
Plaats 2: jokerfama foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: DonBartos toonde {k-Hearts}{k-Clubs} en won (8260) met een full house, Koningen over Zessen
Plaats 4: 4Mongrel (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: V.Soprano (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: Miksa2009 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: Bowi foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: romechka toonde {9-Hearts}{9-Diamonds} en verloor met twee pair, Negens en Zessen

wil na 9uur wel een retry doen

Kim kan je zo even 22$ voor 22T$ met me ruilen?

dan ship ik de 22$ (BIB) alvast

slowplay op flop :-$

PokerStars Spel #33504467186: Toernooi #199984005, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 01/10/2009 17:28:25 CET [01/10/2009 11:28:25 ET]
Tafel '199984005 2' 9-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: knoal81 (7139 in chips)
Plaats 2: jokerfama (7758 in chips)
Plaats 3: DonBartos (1995 in chips)
Plaats 4: 4Mongrel (9315 in chips)
Plaats 5: lolokaka (14954 in chips)
Plaats 6: V.Soprano (5915 in chips)
Plaats 7: Miksa2009 (17368 in chips)
Plaats 8: Bowi (6537 in chips)
Plaats 9: romechka (6150 in chips)
knoal81: zet de ante 30
jokerfama: zet de ante 30
DonBartos: zet de ante 30
4Mongrel: zet de ante 30
lolokaka: zet de ante 30
V.Soprano: zet de ante 30
Miksa2009: zet de ante 30
Bowi: zet de ante 30
romechka: zet de ante 30
jokerfama: zet small blind 125
DonBartos: zet big blind 250
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan DonBartos {a-Hearts}{a-Clubs}
4Mongrel: foldt
lolokaka: foldt
V.Soprano: foldt
Miksa2009: foldt
Bowi: foldt
romechka: callt 250
knoal81: callt 250
jokerfama: callt 125
DonBartos: raiset 1500 naar 1750
romechka: callt 1500
knoal81: foldt
jokerfama: foldt
*** FLOP *** {10-Hearts}{a-Spades}{10-Clubs}
DonBartos: checkt
romechka: bet 250
DonBartos: callt 215 en is all-in
De niet-gecallde bet (35) is geretourneerd aan romechka
*** TURN *** {10-Hearts}{a-Spades}{10-Clubs} {8-Clubs}
*** RIVER *** {10-Hearts}{a-Spades}{10-Clubs}{8-Clubs} {3-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
DonBartos: toont {a-Hearts}{a-Clubs} (een full house, Azen over Tienen)
romechka: toont {8-Hearts}{7-Hearts} (twee pair, Tienen en Achten)
DonBartos won 4700 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 4700 | Rake 0
Board {10-Hearts}{a-Spades}{10-Clubs}{8-Clubs}{3-Clubs}
Plaats 1: knoal81 (button) foldde voor de Flop
Plaats 2: jokerfama (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: DonBartos (big blind) toonde {a-Hearts}{a-Clubs} en won (4700) met een full house, Azen over Tienen
Plaats 4: 4Mongrel foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: lolokaka foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: V.Soprano foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: Miksa2009 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: Bowi foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: romechka toonde {8-Hearts}{7-Hearts} en verloor met twee pair, Tienen en Achten

tsja dan niet lol

PokerStars Spel #33504350406: Toernooi #199999706, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level X (300/600) - 01/10/2009 17:24:39 CET [01/10/2009 11:24:39 ET]
Tafel '199999706 14' 9-max Plaats #9 is de button
Plaats 1: eatek2009 (8710 in chips)
Plaats 2: Shartmut (8740 in chips) is sitting out
Plaats 3: Mudhoney51 (23850 in chips)
Plaats 4: DonBartos (1760 in chips)
Plaats 5: BonsaiKoi (21205 in chips)
Plaats 6: ttand (3745 in chips)
Plaats 7: m04940 (7995 in chips)
Plaats 8: rubio690 (4200 in chips)
Plaats 9: 11-ANDREI-11 (3305 in chips)
eatek2009: zet de ante 50
Shartmut: zet de ante 50
Mudhoney51: zet de ante 50
DonBartos: zet de ante 50
BonsaiKoi: zet de ante 50
ttand: zet de ante 50
m04940: zet de ante 50
rubio690: zet de ante 50
11-ANDREI-11: zet de ante 50
eatek2009: zet small blind 300
Shartmut: zet big blind 600
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan DonBartos {da}{10-Diamonds}
Mudhoney51: foldt
DonBartos: raiset 1110 naar 1710 en is all-in
BonsaiKoi: foldt
ttand: raiset 1985 naar 3695 en is all-in
m04940: foldt
rubio690: foldt
11-ANDREI-11: callt 3255 en is all-in
eatek2009: foldt
Shartmut: foldt
De niet-gecallde bet (440) is geretourneerd aan ttand
*** FLOP *** {7-Diamonds}{5-Diamonds}{j-Spades}
*** TURN *** {7-Diamonds}{5-Diamonds}{j-Spades} {10-Clubs}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{5-Diamonds}{j-Spades}{10-Clubs} {3-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
ttand: toont {7-Clubs}{7-Spades} (three of a kind, Zevens)
11-ANDREI-11: toont {a-Clubs}{10-Spades} (een pair Tienen)
ttand won 3090 van bij pot
DonBartos: toont {da}{10-Diamonds} (een pair Tienen)
ttand won 6480 van hoofd pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 9570 Hoofd pot 6480. Bij pot 3090. | Rake 0
Board {7-Diamonds}{5-Diamonds}{j-Spades}{10-Clubs}{3-Hearts}
Plaats 1: eatek2009 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 2: Shartmut (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: Mudhoney51 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: DonBartos toonde {da}{10-Diamonds} en verloor met een pair Tienen
Plaats 5: BonsaiKoi foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: ttand toonde {7-Clubs}{7-Spades} en won (9570) met three of a kind, Zevens
Plaats 7: m04940 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: rubio690 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: 11-ANDREI-11 (button) toonde {a-Clubs}{10-Spades} en verloor met een pair Tienen

nog 2x 90man over maar beide short

1149814991500150115021870