Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

DonBartos

Naam:Bart Kuiper
Website:www.donbartos.com
Mijn onderschrift:

www.twitter.com/donbartos

Verstuur bericht

Forum Posts

PokerStars Spel #33657568854: Omaha Pot Limit ($0.10/$0.25 USD) - 05/10/2009 13:56:46 CET [05/10/2009 7:56:46 ET]
Tafel 'Gagarin' 6-max Plaats #5 is de button
Plaats 1: Darrycall ($10.95 in chips)
Plaats 2: tonyspain ($25.75 in chips)
Plaats 4: DonBartos ($26.20 in chips)
Plaats 5: pullen86 ($16.45 in chips)
Plaats 6: shahriar599 ($22.15 in chips)
shahriar599: zet small blind $0.10
Darrycall: zet big blind $0.25
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan DonBartos {10-Spades}{8-Clubs}{9-Clubs}{j-Spades}
tonyspain: foldt
DonBartos: raiset $0.50 naar $0.75
pullen86: callt $0.75
shahriar599: callt $0.65
Darrycall: callt $0.50
*** FLOP *** {9-Hearts}{8-Spades}{a-Clubs}
Bombero_HH komt aan tafel op plaats #3
shahriar599: checkt
Darrycall: checkt
DonBartos: bet $1.25
pullen86: callt $1.25
shahriar599: callt $1.25
Darrycall: callt $1.25
*** TURN *** {9-Hearts}{8-Spades}{a-Clubs} {6-Diamonds}
shahriar599: checkt
Darrycall: bet $2
DonBartos: callt $2
pullen86: foldt
shahriar599: callt $2
*** RIVER *** {9-Hearts}{8-Spades}{a-Clubs}{6-Diamonds} {6-Clubs}
shahriar599: checkt
Darrycall: checkt
DonBartos: checkt
*** SHOWDOWN ***
shahriar599: toont {5-Spades}{q-Diamonds}{6-Hearts}{10-Diamonds} (three of a kind, Zessen)
Darrycall: toont {10-Clubs}{7-Clubs}{9-Diamonds}{8-Diamonds} (een straight, Zes tot Tien)
DonBartos: gooit hand weg
Darrycall won $13.35 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot $14 | Rake $0.65
Board {9-Hearts}{8-Spades}{a-Clubs}{6-Diamonds}{6-Clubs}
Plaats 1: Darrycall (big blind) toonde {10-Clubs}{7-Clubs}{9-Diamonds}{8-Diamonds} en won ($13.35) met een straight, Zes tot Tien
Plaats 2: tonyspain foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: DonBartos gooide weg {10-Spades}{8-Clubs}{9-Clubs}{j-Spades}
Plaats 5: pullen86 (button) foldde op de Turn
Plaats 6: shahriar599 (small blind) toonde {5-Spades}{q-Diamonds}{6-Hearts}{10-Diamonds} en verloor met three of a kind, Zessen

PokerStars Spel #33657562492: Omaha Pot Limit ($0.10/$0.25 USD) - 05/10/2009 13:56:24 CET [05/10/2009 7:56:24 ET]
Tafel 'Pluto V' 6-max Plaats #2 is de button
Plaats 2: BaloneyBrad ($32.05 in chips)
Plaats 3: DonBartos ($16.45 in chips)
BaloneyBrad: zet small blind $0.10
DonBartos: zet big blind $0.25
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan DonBartos {6-Diamonds}{5-Spades}{10-Diamonds}{4-Spades}
BaloneyBrad: raiset $0.50 naar $0.75
DonBartos: callt $0.50
*** FLOP *** {7-Hearts}{4-Clubs}{k-Spades}
DonBartos: checkt
BaloneyBrad: bet $1.25
DonBartos: callt $1.25
*** TURN *** {7-Hearts}{4-Clubs}{k-Spades} {3-Spades}
DonBartos: bet $2.50
BaloneyBrad: raiset $8.85 naar $11.35
DonBartos: raiset $3.10 naar $14.45 en is all-in
BaloneyBrad: callt $3.10
*** RIVER *** {7-Hearts}{4-Clubs}{k-Spades}{3-Spades} {j-Diamonds}
*** SHOWDOWN ***
DonBartos: toont {6-Diamonds}{5-Spades}{10-Diamonds}{4-Spades} (een straight, Drie tot Zeven)
BaloneyBrad: toont {10-Spades}{7-Diamonds}{4-Diamonds}{7-Spades} (three of a kind, Zevens)
DonBartos won $31.90 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot $32.90 | Rake $1
Board {7-Hearts}{4-Clubs}{k-Spades}{3-Spades}{j-Diamonds}
Plaats 2: BaloneyBrad (button) (small blind) toonde {10-Spades}{7-Diamonds}{4-Diamonds}{7-Spades} en verloor met three of a kind, Zevens
Plaats 3: DonBartos (big blind) toonde {6-Diamonds}{5-Spades}{10-Diamonds}{4-Spades} en won ($31.90) met een straight, Drie tot Zeven

PokerStars Spel #33657525019: Omaha Pot Limit ($0.10/$0.25 USD) - 05/10/2009 13:54:21 CET [05/10/2009 7:54:21 ET]
Tafel 'Tjilaki' 6-max Plaats #3 is de button
Plaats 1: beefacownow ($15.40 in chips)
Plaats 2: DonBartos ($25.75 in chips)
Plaats 3: silkshuffle ($59.65 in chips)
Plaats 4: wendy214 ($34.45 in chips)
Plaats 5: yupro ($64.75 in chips)
Plaats 6: MalYZ ($15 in chips)
wendy214: zet small blind $0.10
yupro: zet big blind $0.25
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan DonBartos {8-Diamonds}{8-Clubs}{7-Spades}{9-Hearts}
MalYZ: foldt
beefacownow: foldt
DonBartos: raiset $0.25 naar $0.50
silkshuffle: foldt
wendy214: foldt
yupro: callt $0.25
*** FLOP *** {a-Spades}{10-Hearts}{4-Hearts}
yupro: checkt
DonBartos: bet $0.75
yupro: callt $0.75
*** TURN *** {a-Spades}{10-Hearts}{4-Hearts} {2-Spades}
yupro: checkt
DonBartos: bet $1.50
yupro: callt $1.50
*** RIVER *** {a-Spades}{10-Hearts}{4-Hearts}{2-Spades} {j-Diamonds}
yupro: checkt
DonBartos: bet $3
yupro: callt $3
*** SHOWDOWN ***
DonBartos: toont {8-Diamonds}{8-Clubs}{7-Spades}{9-Hearts} (een pair Achten)
yupro: toont {da}{10-Diamonds}{5-Diamonds}{10-Spades} (three of a kind, Tienen)
yupro won $11.05 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot $11.60 | Rake $0.55
Board {a-Spades}{10-Hearts}{4-Hearts}{2-Spades}{j-Diamonds}
Plaats 1: beefacownow foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: DonBartos toonde {8-Diamonds}{8-Clubs}{7-Spades}{9-Hearts} en verloor met een pair Achten
Plaats 3: silkshuffle (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: wendy214 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 5: yupro (big blind) toonde {da}{10-Diamonds}{5-Diamonds}{10-Spades} en won ($11.05) met three of a kind, Tienen
Plaats 6: MalYZ foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStars Spel #33657451862: Omaha Pot Limit ($0.10/$0.25 USD) - 05/10/2009 13:50:44 CET [05/10/2009 7:50:44 ET]
Tafel 'Pluto V' 6-max Plaats #2 is de button
Plaats 2: BaloneyBrad ($24.95 in chips)
Plaats 3: DonBartos ($24.60 in chips)
BaloneyBrad: zet small blind $0.10
DonBartos: zet big blind $0.25
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan DonBartos {5-Hearts}{8-Spades}{7-Clubs}{10-Clubs}
BaloneyBrad: raiset $0.50 naar $0.75
DonBartos: callt $0.50
*** FLOP *** {5-Spades}{a-Spades}{8-Hearts}
DonBartos: bet $1
BaloneyBrad: raiset $2 naar $3
DonBartos: callt $2
*** TURN *** {5-Spades}{a-Spades}{8-Hearts} {q-Diamonds}
DonBartos: checkt
BaloneyBrad: checkt
*** RIVER *** {5-Spades}{a-Spades}{8-Hearts}{q-Diamonds} {j-Spades}
DonBartos: checkt
BaloneyBrad: checkt
*** SHOWDOWN ***
DonBartos: toont {5-Hearts}{8-Spades}{7-Clubs}{10-Clubs} (twee pair, Achten en Vijven)
BaloneyBrad: toont {da}{9-Spades}{10-Diamonds}{9-Diamonds} (een straight, Acht tot Vrouw)
BaloneyBrad won $7.15 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot $7.50 | Rake $0.35
Board {5-Spades}{a-Spades}{8-Hearts}{q-Diamonds}{j-Spades}
Plaats 2: BaloneyBrad (button) (small blind) toonde {da}{9-Spades}{10-Diamonds}{9-Diamonds} en won ($7.15) met een straight, Acht tot Vrouw
Plaats 3: DonBartos (big blind) toonde {5-Hearts}{8-Spades}{7-Clubs}{10-Clubs} en verloor met twee pair, Achten en Vijven

PokerStars Spel #33657400000: Omaha Pot Limit ($0.10/$0.25 USD) - 05/10/2009 13:48:09 CET [05/10/2009 7:48:09 ET]
Tafel 'Tjilaki' 6-max Plaats #4 is de button
Plaats 2: DonBartos ($23.95 in chips)
Plaats 3: silkshuffle ($53.25 in chips)
Plaats 4: wendy214 ($29.85 in chips)
Plaats 5: yupro ($52.10 in chips)
Plaats 6: MalYZ ($17.40 in chips)
yupro: zet small blind $0.10
MalYZ: zet big blind $0.25
beefacownow: zit uit
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan DonBartos {6-Spades}{8-Clubs}{a-Spades}{10-Diamonds}
DonBartos: raiset $0.50 naar $0.75
silkshuffle: foldt
wendy214: callt $0.75
yupro: foldt
MalYZ: foldt
*** FLOP *** {7-Hearts}{2-Spades}{q-Hearts}
DonBartos: bet $1.25
wendy214: callt $1.25
*** TURN *** {7-Hearts}{2-Spades}{q-Hearts} {5-Spades}
DonBartos: checkt
wendy214: checkt
*** RIVER *** {7-Hearts}{2-Spades}{q-Hearts}{5-Spades} {k-Clubs}
DonBartos: bet $2.25
wendy214: foldt
De niet-gecallde bet ($2.25) is geretourneerd aan DonBartos
DonBartos won $4.15 van pot
DonBartos: laat hand niet zien
*** SAMENVATTING ***
Totale pot $4.35 | Rake $0.20
Board {7-Hearts}{2-Spades}{q-Hearts}{5-Spades}{k-Clubs}
Plaats 2: DonBartos won ($4.15)
Plaats 3: silkshuffle foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: wendy214 (button) foldde op de River
Plaats 5: yupro (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 6: MalYZ (big blind) foldde voor de Flop

begin roll van vandaag dus 111,58$

weer 3 tafels 25plo 6max

Jansen086 schreef

Binnenkort HU Quad en david?

yes please

c-bet/fold

of check/fold ?

of c/c

quads vind ik niet zo raar/slecht gespeeld

wil daar stukje bij beetje wel geld in de pot krijgen..

T8s was super gaar idd..

ja is toch heel erg afhankelijk van wat voor speler het is of niet?

schuif je hier serieus vaak? UTG-Raise naar 3bb lijkt me niet heel weak, heb je hier nog genoeg FE voor?

(en hoe doet je AQ het tegen zijn open-call range?)

PokerStars Spel #33636073114: Omaha Pot Limit ($0.10/$0.25 USD) - 04/10/2009 22:24:22 CET [04/10/2009 16:24:22 ET]
Tafel 'Galle II' 6-max Plaats #5 is de button
Plaats 1: DonBartos ($43.50 in chips)
Plaats 2: bird99999 ($8.50 in chips)
Plaats 4: theLUFF ($15.30 in chips)
Plaats 5: GoTed88 ($32.30 in chips)
DonBartos: zet small blind $0.10
bird99999: zet big blind $0.25
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan DonBartos {8-Hearts}{10-Diamonds}{10-Hearts}{6-Clubs}
theLUFF: foldt
GoTed88: foldt
DonBartos: raiset $0.50 naar $0.75
bird99999: callt $0.50
*** FLOP *** {a-Clubs}{j-Hearts}{q-Hearts}
DonBartos: bet $1
bird99999: raiset $3 naar $4
DonBartos: ??

wat doen we hier?

folden we "gewoon" hier, of knallen we het er in?

(de c-bet lijkt me wel std toch?)

beetje lopen semi-spewen op het eind (overagressive gespeeld, en kreeg geen respect meer, + zat vaak tegen monsters aan, kut timing enzo)

verder niet geweldig gehit

mwah had liever winst gehad

infamous72 schreef

Ja laten we met 20bb setminen tegen een 2.5bb open uit positie!.

OT: Je bluffshoved nu, als je dat weet dan is het fine

hij heeft toch pos op de IR of zit ik nou scheel te kieken?

Shevmouse schreef

tptk klopt ook nietTongue

dat snap ik idd ook niet

en wat daarboven nog staat idd

nee want ik stel ook een vraag over de line van villain

Swillie schreef

Welk toernooi had je geshipt bij die 8k jump?

dit ja

en gg pasuku

sowieso, iig smiddags en denk savonds ook nog wel wat

gvd

gestopt op 111,58 20c minder dan begin,

stond zo nice

1149814991500150115021882