Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

FiezeRik

Naam:Rik
Website:http://www.twitter.com/FiezeRik
Mijn onderschrift:

If I'm with some girl and I flip a coin, there's a 100% chance I'm getting head

Verstuur bericht

Forum Posts

ShowMeTheDo schreef

ScoobyNL schreef

needle ?.

ja dat is het nieuwe woord voor monk wist je dat nog niet dan?
als je me maar begrijpt pipo dan is het goed toch..

It's ooooooooon!
Wp btw. Smile

Ik vond de eerste 2 episodes tegenvallen. Sad

GL mannen!

17.45 uur 8.80 6M T
18.00 uur Big 22
18.15 uur 27 TPKO
18.30 uur Hot 11
18.45 uur 5.40 TKO
19.00 uur 22 FO
19.00 uur 4.40 PKO
19.30 uur Hot 16.50
19.45 uur 22 6M 500CAP

138.10

Nick: Ingewikkeld

Dit jaar wel Vegas?

PokerStars Hand #114830742207: Tournament #894188281, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2014/04/15 21:07:26 CET [2014/04/15 15:07:26 ET]
Table '894188281 66' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Ingewikkeld (8173 in chips)
Seat 2: dimitri004 (22650 in chips)
Seat 3: piterparker1 (11709 in chips)
Seat 4: raio 5 (15173 in chips)
Seat 5: snow2222 (3398 in chips)
Seat 6: horserat (22546 in chips)
Seat 7: jayoneill (22171 in chips)
Seat 8: UareFunny (41214 in chips)
Seat 9: swisas (18174 in chips)
Ingewikkeld: posts the ante 100
dimitri004: posts the ante 100
piterparker1: posts the ante 100
raio 5: posts the ante 100
snow2222: posts the ante 100
horserat: posts the ante 100
jayoneill: posts the ante 100
UareFunny: posts the ante 100
swisas: posts the ante 100
Ingewikkeld: posts small blind 400
dimitri004: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ingewikkeld {10-Clubs}{A-Spades}
piterparker1: folds
raio 5: folds
snow2222: folds
horserat: folds
jayoneill: folds
UareFunny: raises 800 to 1600
swisas: folds
Ingewikkeld: raises 6473 to 8073 and is all-in
dimitri004: folds
UareFunny: calls 6473
*** FLOP *** {J-Clubs}{Q-Diamonds}{9-Diamonds}
*** TURN *** {J-Clubs}{Q-Diamonds}{9-Diamonds} {6-Spades}
*** RIVER *** {J-Clubs}{Q-Diamonds}{9-Diamonds}{6-Spades} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Ingewikkeld: shows {10-Clubs}{A-Spades} (high card Ace)
UareFunny: shows {Q-Hearts}{A-Hearts} (a pair of Queens)
UareFunny collected 17846 from pot
Ingewikkeld finished the tournament in 515th place

Bust Big 22

Net niet itm weer, bah.

2.20 + 50ct + 55ct (was over) = 3.25 onderweg

Thanks voor de kans, het zat er niet in.

17.00 uur Big 8.80 - Bust
18.00 uur Big 22 - 9.473
18.30 uur Hot 11 - Bust
18.45 uur 5.40 TKO - Bust
19.00 uur 4.40 PKO - Bust
19.15 uur 1.35 TKO - 2.20 cash + 50ct KO's
19.30 uur Hot 16.50 - Bust

PokerStars Hand #114829830966: Tournament #894188281, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2014/04/15 20:49:58 CET [2014/04/15 14:49:58 ET]
Table '894188281 84' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: toplusen (11805 in chips)
Seat 2: sharko_78 (13205 in chips)
Seat 3: csitenet (59465 in chips)
Seat 4: Colzy wolzy (8005 in chips)
Seat 5: reaaaaader (16162 in chips)
Seat 6: Ingewikkeld (4694 in chips)
Seat 7: elilina (16892 in chips)
Seat 8: SirZana (32938 in chips)
Seat 9: Dan01091978 (6735 in chips)
toplusen: posts the ante 85
sharko_78: posts the ante 85
csitenet: posts the ante 85
Colzy wolzy: posts the ante 85
reaaaaader: posts the ante 85
Ingewikkeld: posts the ante 85
elilina: posts the ante 85
SirZana: posts the ante 85
Dan01091978: posts the ante 85
toplusen: posts small blind 350
sharko_78: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ingewikkeld {K-Diamonds}{K-Clubs}
csitenet: folds
Colzy wolzy: folds
reaaaaader: raises 700 to 1400
Ingewikkeld: raises 3209 to 4609 and is all-in
elilina: folds
SirZana: folds
Dan01091978: folds
toplusen: folds
sharko_78: folds
reaaaaader: calls 3209
*** FLOP *** {K-Spades}{4-Hearts}{6-Clubs}
*** TURN *** {K-Spades}{4-Hearts}{6-Clubs} {A-Clubs}
*** RIVER *** {K-Spades}{4-Hearts}{6-Clubs}{A-Clubs} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
reaaaaader: shows {9-Spades}{8-Spades} (high card Ace)
Ingewikkeld: shows {K-Diamonds}{K-Clubs} (three of a kind, Kings)
Ingewikkeld collected 11033 from pot

PokerStars Hand #114829638860: Tournament #894188281, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2014/04/15 20:46:30 CET [2014/04/15 14:46:30 ET]
Table '894188281 84' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: toplusen (6500 in chips)
Seat 2: sharko_78 (15030 in chips)
Seat 3: csitenet (63390 in chips)
Seat 4: Colzy wolzy (7315 in chips)
Seat 5: reaaaaader (17287 in chips)
Seat 6: Ingewikkeld (11220 in chips)
Seat 7: elilina (5836 in chips)
Seat 8: SirZana (35113 in chips)
Seat 9: Dan01091978 (8210 in chips)
toplusen: posts the ante 85
sharko_78: posts the ante 85
csitenet: posts the ante 85
Colzy wolzy: posts the ante 85
reaaaaader: posts the ante 85
Ingewikkeld: posts the ante 85
elilina: posts the ante 85
SirZana: posts the ante 85
Dan01091978: posts the ante 85
reaaaaader: posts small blind 350
Ingewikkeld: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ingewikkeld {A-Spades}{9-Clubs}
elilina: calls 700
SirZana: calls 700
Dan01091978: folds
toplusen: folds
sharko_78: folds
csitenet: calls 700
Colzy wolzy: calls 700
reaaaaader: calls 350
Ingewikkeld: raises 10435 to 11135 and is all-in
elilina: calls 5051 and is all-in
SirZana: folds
csitenet: folds
Colzy wolzy: folds
reaaaaader: folds
Uncalled bet (5384) returned to Ingewikkeld
*** FLOP *** {4-Clubs}{10-Clubs}{6-Clubs}
*** TURN *** {4-Clubs}{10-Clubs}{6-Clubs} {4-Spades}
*** RIVER *** {4-Clubs}{10-Clubs}{6-Clubs}{4-Spades} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Ingewikkeld: shows {A-Spades}{9-Clubs} (a pair of Fours)
elilina: shows {A-Hearts}{J-Spades} (a pair of Fours - Ace+Jack kicker)
elilina collected 15067 from pot

Ulgh, zo'n mooie squeezespot.
Note: De utg limper deed het eerder al met JTo en KQ. Nu dus AJ Sad

PokerStars Hand #114829461516: Tournament #894188380, $1.00+$0.25+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XVII (1500/3000) - 2014/04/15 20:43:17 CET [2014/04/15 14:43:17 ET]
Table '894188380 440' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: acesforme181 (13890 in chips)
Seat 2: Ingewikkeld (10621 in chips)
Seat 3: Dennis-BETON (23954 in chips)
Seat 4: marius9469 (62748 in chips)
Seat 5: bobo0084 (161509 in chips)
Seat 6: ionchef101 (30336 in chips)
Seat 7: KKalog (36341 in chips)
Seat 8: nagjo (23454 in chips)
Seat 9: breastluvr (14028 in chips)
acesforme181: posts the ante 300
Ingewikkeld: posts the ante 300
Dennis-BETON: posts the ante 300
marius9469: posts the ante 300
bobo0084: posts the ante 300
ionchef101: posts the ante 300
KKalog: posts the ante 300
nagjo: posts the ante 300
breastluvr: posts the ante 300
marius9469: posts small blind 1500
bobo0084: posts big blind 3000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ingewikkeld {2-Clubs}{K-Diamonds}
ionchef101: folds
KKalog: folds
nagjo: folds
breastluvr: folds
acesforme181: folds
Ingewikkeld: raises 7321 to 10321 and is all-in
Dennis-BETON: folds
marius9469: folds
bobo0084: calls 7321
*** FLOP *** {A-Clubs}{A-Hearts}{4-Clubs}
*** TURN *** {A-Clubs}{A-Hearts}{4-Clubs} {9-Hearts}
*** RIVER *** {A-Clubs}{A-Hearts}{4-Clubs}{9-Hearts} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
bobo0084: shows {9-Spades}{J-Diamonds} (two pair, Aces and Nines)
Ingewikkeld: shows {2-Clubs}{K-Diamonds} (a pair of Aces)
bobo0084 collected 24842 from pot
bobo0084 wins the $0.25 bounty for eliminating Ingewikkeld
Ingewikkeld finished the tournament in 750th place and received $2.20.

Bust 1.35

2.20 + 50ct aan KO's

Begon dood te bloeden Sad

PokerStars Hand #114828550650: Tournament #894188281, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2014/04/15 20:26:50 CET [2014/04/15 14:26:50 ET]
Table '894188281 84' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: toplusen (12340 in chips)
Seat 2: sharko_78 (7031 in chips)
Seat 3: Haters4Life (19768 in chips)
Seat 4: lilledan2 (2087 in chips)
Seat 5: Chandoss (9928 in chips)
Seat 6: Ingewikkeld (9328 in chips)
Seat 7: fshailang (5812 in chips)
Seat 8: SirZana (12660 in chips)
Seat 9: Dan01091978 (9445 in chips)
toplusen: posts the ante 60
sharko_78: posts the ante 60
Haters4Life: posts the ante 60
lilledan2: posts the ante 60
Chandoss: posts the ante 60
Ingewikkeld: posts the ante 60
fshailang: posts the ante 60
SirZana: posts the ante 60
Dan01091978: posts the ante 60
Haters4Life: posts small blind 250
lilledan2: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ingewikkeld {A-Diamonds}{Q-Diamonds}
Chandoss: folds
Ingewikkeld: raises 500 to 1000
fshailang: folds
SirZana: folds
Dan01091978: folds
toplusen: folds
sharko_78: folds
Haters4Life: folds
lilledan2: calls 500
*** FLOP *** {9-Spades}{4-Clubs}{4-Diamonds}
lilledan2: checks
Ingewikkeld: bets 1000
lilledan2: calls 1000
*** TURN *** {9-Spades}{4-Clubs}{4-Diamonds} {K-Hearts}
lilledan2: checks
Ingewikkeld: bets 500
lilledan2: calls 27 and is all-in
Uncalled bet (473) returned to Ingewikkeld
*** RIVER *** {9-Spades}{4-Clubs}{4-Diamonds}{K-Hearts} {A-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
lilledan2: shows {J-Spades}{K-Spades} (two pair, Kings and Fours)
Ingewikkeld: shows {A-Diamonds}{Q-Diamonds} (two pair, Aces and Fours)
Ingewikkeld collected 4844 from pot
lilledan2 finished the tournament in 936th place

PokerStars Hand #114828315837: Tournament #894190592, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/04/15 20:22:37 CET [2014/04/15 14:22:37 ET]
Table '894190592 219' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: dj_ponytale (3520 in chips)
Seat 2: ninskymo13 (3580 in chips)
Seat 3: Ingewikkeld (1249 in chips)
Seat 4: malkatronik (2750 in chips)
Seat 5: imbecileee (3310 in chips)
Seat 6: Makitra (2939 in chips)
Seat 7: AsAs1905 (3484 in chips)
Seat 8: TheCoops7 (5114 in chips)
Seat 9: kyriasgr87 (2980 in chips)
dj_ponytale: posts the ante 25
ninskymo13: posts the ante 25
Ingewikkeld: posts the ante 25
malkatronik: posts the ante 25
imbecileee: posts the ante 25
Makitra: posts the ante 25
AsAs1905: posts the ante 25
TheCoops7: posts the ante 25
kyriasgr87: posts the ante 25
imbecileee: posts small blind 100
Makitra: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ingewikkeld {Q-Spades}{A-Clubs}
AsAs1905: folds
TheCoops7: calls 200
kyriasgr87: raises 600 to 800
dj_ponytale: folds
ninskymo13: folds
Ingewikkeld: raises 424 to 1224 and is all-in
malkatronik: folds
imbecileee: folds
Makitra: folds
TheCoops7: calls 1024
kyriasgr87: calls 424
*** FLOP *** {5-Hearts}{K-Hearts}{2-Diamonds}
TheCoops7: checks
kyriasgr87: bets 1731 and is all-in
TheCoops7: calls 1731
*** TURN *** {5-Hearts}{K-Hearts}{2-Diamonds} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {5-Hearts}{K-Hearts}{2-Diamonds}{Q-Clubs} {A-Spades}
*** SHOW DOWN ***
TheCoops7: shows {9-Spades}{9-Diamonds} (a pair of Nines)
kyriasgr87: shows {K-Clubs}{K-Diamonds} (three of a kind, Kings)
kyriasgr87 collected 3462 from side pot
Ingewikkeld: shows {Q-Spades}{A-Clubs} (two pair, Aces and Queens)
kyriasgr87 collected 4197 from main pot
Ingewikkeld finished the tournament in 2369th place

Bust H16.50

PokerStars Hand #114828101888: Tournament #894188380, $1.00+$0.25+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XII (500/1000) - 2014/04/15 20:18:47 CET [2014/04/15 14:18:47 ET]
Table '894188380 440' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: _xDoctorAAx_ (10665 in chips)
Seat 2: Ingewikkeld (6582 in chips)
Seat 3: Derpende (22363 in chips)
Seat 4: marius9469 (35815 in chips)
Seat 5: nickolayf1 (13256 in chips) is sitting out
Seat 6: CÉZ@R (15909 in chips)
Seat 7: Jango1978 (4025 in chips)
Seat 8: Alikper (14240 in chips)
Seat 9: beba1958 (31881 in chips)
_xDoctorAAx_: posts the ante 100
Ingewikkeld: posts the ante 100
Derpende: posts the ante 100
marius9469: posts the ante 100
nickolayf1: posts the ante 100
CÉZ@R: posts the ante 100
Jango1978: posts the ante 100
Alikper: posts the ante 100
beba1958: posts the ante 100
Derpende: posts small blind 500
marius9469: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ingewikkeld {Q-Spades}{Q-Clubs}
nickolayf1: folds
CÉZ@R: folds
Jango1978: raises 2925 to 3925 and is all-in
Alikper: folds
beba1958: folds
_xDoctorAAx_: folds
Ingewikkeld: raises 2557 to 6482 and is all-in
Derpende: calls 5982
nickolayf1 has returned
marius9469: calls 5482
*** FLOP *** {7-Clubs}{5-Hearts}{8-Diamonds}
Derpende: bets 1000
marius9469: calls 1000
*** TURN *** {7-Clubs}{5-Hearts}{8-Diamonds} {3-Diamonds}
Derpende: bets 1000
marius9469: calls 1000
*** RIVER *** {7-Clubs}{5-Hearts}{8-Diamonds}{3-Diamonds} {7-Hearts}
Derpende: bets 1000
marius9469: calls 1000
*** SHOW DOWN ***
Derpende: shows {J-Clubs}{J-Diamonds} (two pair, Jacks and Sevens)
marius9469: mucks hand
Derpende collected 6000 from side pot-2
Ingewikkeld: shows {Q-Spades}{Q-Clubs} (two pair, Queens and Sevens)
Ingewikkeld collected 7671 from side pot-1
Jango1978: mucks hand
Ingewikkeld collected 16600 from main pot
Ingewikkeld wins the $0.25 bounty for eliminating Jango1978
Jango1978 finished the tournament in 1968th place

KO#2

PokerStars Hand #114827989406: Tournament #894188380, $1.00+$0.25+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XI (400/800) - 2014/04/15 20:16:46 CET [2014/04/15 14:16:46 ET]
Table '894188380 440' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: denyels31 (11548 in chips)
Seat 2: Ingewikkeld (9980 in chips)
Seat 3: Derpende (2923 in chips)
Seat 4: marius9469 (35965 in chips) is sitting out
Seat 5: nickolayf1 (13406 in chips)
Seat 6: CÉZ@R (16059 in chips)
Seat 7: Jango1978 (4175 in chips)
Seat 8: Alikper (14390 in chips)
Seat 9: beba1958 (35625 in chips)
denyels31: posts the ante 75
Ingewikkeld: posts the ante 75
Derpende: posts the ante 75
marius9469: posts the ante 75
nickolayf1: posts the ante 75
CÉZ@R: posts the ante 75
Jango1978: posts the ante 75
Alikper: posts the ante 75
beba1958: posts the ante 75
denyels31: posts small blind 400
Ingewikkeld: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ingewikkeld {J-Diamonds}{4-Spades}
Derpende: calls 800
marius9469: folds
nickolayf1: folds
CÉZ@R: folds
nickolayf1 is sitting out
Jango1978: folds
Alikper: folds
beba1958: folds
denyels31: calls 400
Ingewikkeld: checks
*** FLOP *** {J-Hearts}{8-Spades}{5-Hearts}
denyels31: checks
Ingewikkeld: checks
Derpende: bets 1600
denyels31: folds
Ingewikkeld: raises 1600 to 3200
Derpende: calls 448 and is all-in
Uncalled bet (1152) returned to Ingewikkeld
*** TURN *** {J-Hearts}{8-Spades}{5-Hearts} {6-Spades}
*** RIVER *** {J-Hearts}{8-Spades}{5-Hearts}{6-Spades} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Ingewikkeld: shows {J-Diamonds}{4-Spades} (two pair, Jacks and Sixes)
Derpende: shows {9-Diamonds}{J-Clubs} (two pair, Jacks and Sixes - Nine kicker)
Derpende collected 7171 from pot

LOL_LIMP_UTG

PokerStars Hand #114827980272: Tournament #894188281, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2014/04/15 20:16:36 CET [2014/04/15 14:16:36 ET]
Table '894188281 84' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: toplusen (2140 in chips)
Seat 2: sharko_78 (10746 in chips)
Seat 3: nilsebass1 (3765 in chips)
Seat 4: lilledan2 (3720 in chips)
Seat 5: Chandoss (3835 in chips)
Seat 6: Ingewikkeld (12698 in chips)
Seat 7: fshailang (8484 in chips)
Seat 8: ACEjham (2483 in chips)
Seat 9: Dan01091978 (11725 in chips)
toplusen: posts the ante 50
sharko_78: posts the ante 50
nilsebass1: posts the ante 50
lilledan2: posts the ante 50
Chandoss: posts the ante 50
Ingewikkeld: posts the ante 50
fshailang: posts the ante 50
ACEjham: posts the ante 50
Dan01091978: posts the ante 50
Ingewikkeld: posts small blind 200
fshailang: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ingewikkeld {10-Spades}{10-Hearts}
ACEjham: folds
Dan01091978: folds
toplusen: raises 1690 to 2090 and is all-in
sharko_78: folds
nilsebass1: folds
lilledan2: folds
Chandoss: folds
Ingewikkeld: raises 10558 to 12648 and is all-in
fshailang: folds
Uncalled bet (10558) returned to Ingewikkeld
*** FLOP *** {7-Hearts}{9-Spades}{A-Hearts}
*** TURN *** {7-Hearts}{9-Spades}{A-Hearts} {5-Hearts}
*** RIVER *** {7-Hearts}{9-Spades}{A-Hearts}{5-Hearts} {K-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Ingewikkeld: shows {10-Spades}{10-Hearts} (a pair of Tens)
toplusen: shows {A-Clubs}{A-Spades} (three of a kind, Aces)
toplusen collected 5030 from pot

PokerStars Hand #114827885701: Tournament #894188281, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2014/04/15 20:14:55 CET [2014/04/15 14:14:55 ET]
Table '894188281 84' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: toplusen (2240 in chips)
Seat 2: sharko_78 (10846 in chips)
Seat 3: nilsebass1 (3865 in chips)
Seat 4: lilledan2 (4020 in chips)
Seat 5: Chandoss (4935 in chips)
Seat 6: Ingewikkeld (8770 in chips)
Seat 7: fshailang (10512 in chips)
Seat 8: ACEjham (2583 in chips)
Seat 9: Dan01091978 (11825 in chips)
toplusen: posts the ante 50
sharko_78: posts the ante 50
nilsebass1: posts the ante 50
lilledan2: posts the ante 50
Chandoss: posts the ante 50
Ingewikkeld: posts the ante 50
fshailang: posts the ante 50
ACEjham: posts the ante 50
Dan01091978: posts the ante 50
lilledan2: posts small blind 200
Chandoss: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ingewikkeld {K-Diamonds}{K-Clubs}
Ingewikkeld: raises 400 to 800
fshailang: calls 800
ACEjham: folds
Dan01091978: folds
toplusen: folds
sharko_78: folds
nilsebass1: folds
lilledan2: folds
Chandoss: calls 400
*** FLOP *** {2-Diamonds}{4-Hearts}{4-Spades}
Chandoss: checks
Ingewikkeld: bets 1128
fshailang: calls 1128
Chandoss: folds
*** TURN *** {2-Diamonds}{4-Hearts}{4-Spades} {A-Diamonds}
Ingewikkeld: bets 1963
fshailang: folds
Uncalled bet (1963) returned to Ingewikkeld
Ingewikkeld collected 5306 from pot

PokerStars Hand #114827778463: Tournament #894188380, $1.00+$0.25+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level X (300/600) - 2014/04/15 20:12:58 CET [2014/04/15 14:12:58 ET]
Table '894188380 440' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: denyels31 (9640 in chips)
Seat 2: Ingewikkeld (6930 in chips)
Seat 3: VALENTINA327 (3000 in chips)
Seat 4: puumaja (3475 in chips)
Seat 5: nickolayf1 (14556 in chips)
Seat 6: titoprada (6225 in chips) is sitting out
Seat 7: Jango1978 (5325 in chips)
Seat 8: BMika03 (6100 in chips)
Seat 9: beba1958 (26750 in chips)
denyels31: posts the ante 50
Ingewikkeld: posts the ante 50
VALENTINA327: posts the ante 50
puumaja: posts the ante 50
nickolayf1: posts the ante 50
titoprada: posts the ante 50
Jango1978: posts the ante 50
BMika03: posts the ante 50
beba1958: posts the ante 50
Ingewikkeld: posts small blind 300
VALENTINA327: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ingewikkeld {Q-Hearts}{7-Diamonds}
puumaja: folds
nickolayf1: folds
titoprada: folds
Jango1978: folds
BMika03: folds
beba1958: folds
denyels31: folds
Ingewikkeld: raises 6280 to 6880 and is all-in
VALENTINA327: calls 2350 and is all-in
Uncalled bet (3930) returned to Ingewikkeld
*** FLOP *** {Q-Clubs}{3-Hearts}{Q-Spades}
*** TURN *** {Q-Clubs}{3-Hearts}{Q-Spades} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{3-Hearts}{Q-Spades}{3-Diamonds} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Ingewikkeld: shows {Q-Hearts}{7-Diamonds} (four of a kind, Queens)
VALENTINA327: shows {3-Clubs}{5-Hearts} (a full house, Queens full of Threes)
Ingewikkeld collected 6350 from pot
Ingewikkeld wins the $0.25 bounty for eliminating VALENTINA327
VALENTINA327 finished the tournament in 2630th place

KO#1

PokerStars Hand #114827372126: Tournament #894188281, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/04/15 20:05:37 CET [2014/04/15 14:05:37 ET]
Table '894188281 84' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: enay_fls (2774 in chips)
Seat 2: sharko_78 (10076 in chips)
Seat 3: nilsebass1 (4055 in chips)
Seat 4: lilledan2 (5620 in chips)
Seat 5: Chandoss (7165 in chips)
Seat 6: Ingewikkeld (12920 in chips)
Seat 7: fshailang (4008 in chips)
Seat 8: ACEjham (2173 in chips)
Seat 9: Dan01091978 (8565 in chips)
enay_fls: posts the ante 40
sharko_78: posts the ante 40
nilsebass1: posts the ante 40
lilledan2: posts the ante 40
Chandoss: posts the ante 40
Ingewikkeld: posts the ante 40
fshailang: posts the ante 40
ACEjham: posts the ante 40
Dan01091978: posts the ante 40
sharko_78: posts small blind 150
nilsebass1: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ingewikkeld {Q-Clubs}{A-Hearts}
lilledan2: folds
Chandoss: folds
Ingewikkeld: raises 300 to 600
fshailang: folds
ACEjham: folds
Dan01091978: raises 750 to 1350
enay_fls: folds
sharko_78: folds
nilsebass1: folds
Ingewikkeld: raises 1950 to 3300
Dan01091978: raises 5225 to 8525 and is all-in
Ingewikkeld: folds
Uncalled bet (5225) returned to Dan01091978
Dan01091978 collected 7410 from pot
Dan01091978: doesn't show hand

PokerStars Hand #114827391569: Tournament #894188380, $1.00+$0.25+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 2014/04/15 20:05:58 CET [2014/04/15 14:05:58 ET]
Table '894188380 440' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: denyels31 (7405 in chips)
Seat 2: Ingewikkeld (3565 in chips)
Seat 3: sixpack100 (13920 in chips) is sitting out
Seat 4: Poker-Ach890 (3640 in chips)
Seat 5: nickolayf1 (10666 in chips)
Seat 6: titoprada (6925 in chips)
Seat 7: Jango1978 (5325 in chips)
Seat 8: sweczz (8000 in chips)
Seat 9: beba1958 (23625 in chips)
denyels31: posts the ante 50
Ingewikkeld: posts the ante 50
sixpack100: posts the ante 50
Poker-Ach890: posts the ante 50
nickolayf1: posts the ante 50
titoprada: posts the ante 50
Jango1978: posts the ante 50
sweczz: posts the ante 50
beba1958: posts the ante 50
Ingewikkeld: posts small blind 200
sixpack100: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ingewikkeld {A-Spades}{6-Diamonds}
Poker-Ach890: folds
nickolayf1: folds
titoprada: folds
Jango1978: folds
sweczz: calls 400
beba1958: folds
denyels31: folds
Ingewikkeld: raises 3115 to 3515 and is all-in
sixpack100: folds
sweczz: calls 3115
*** FLOP *** {5-Spades}{9-Spades}{5-Diamonds}
*** TURN *** {5-Spades}{9-Spades}{5-Diamonds} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Spades}{9-Spades}{5-Diamonds}{Q-Diamonds} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Ingewikkeld: shows {A-Spades}{6-Diamonds} (two pair, Sixes and Fives)
sweczz: shows {3-Clubs}{A-Hearts} (a pair of Fives)
Ingewikkeld collected 7880 from pot

PokerStars Hand #114827252330: Tournament #894188281, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/04/15 20:03:28 CET [2014/04/15 14:03:28 ET]
Table '894188281 84' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: enay_fls (3209 in chips)
Seat 2: sharko_78 (11532 in chips)
Seat 3: nilsebass1 (4115 in chips)
Seat 4: lilledan2 (6180 in chips)
Seat 5: Chandoss (7225 in chips)
Seat 6: Ingewikkeld (10074 in chips)
Seat 8: ACEjham (2233 in chips)
Seat 9: Dan01091978 (8750 in chips)
enay_fls: posts the ante 30
sharko_78: posts the ante 30
nilsebass1: posts the ante 30
lilledan2: posts the ante 30
Chandoss: posts the ante 30
Ingewikkeld: posts the ante 30
ACEjham: posts the ante 30
Dan01091978: posts the ante 30
Dan01091978: posts small blind 125
enay_fls: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ingewikkeld {4-Diamonds}{4-Hearts}
sharko_78: raises 250 to 500
nilsebass1: folds
lilledan2: calls 500
Chandoss: folds
Ingewikkeld: calls 500
ACEjham: folds
Dan01091978: folds
enay_fls: folds
*** FLOP *** {8-Diamonds}{2-Hearts}{4-Spades}
sharko_78: bets 1250
lilledan2: folds
Ingewikkeld: calls 1250
*** TURN *** {8-Diamonds}{2-Hearts}{4-Spades} {J-Hearts}
sharko_78: bets 2307
Ingewikkeld: raises 5987 to 8294 and is all-in
sharko_78: folds
Uncalled bet (5987) returned to Ingewikkeld
Ingewikkeld collected 9229 from pot

123451040