Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

FoldyMcMcukey

Naam:Frank
Mijn onderschrift:

if you can beat them join them #TeamWigger

The difference between peanutbutter And jam?? I sure as hell cant peanutbutter my Dick in your ass...

Verstuur bericht

Forum Posts

Over triest gesproken sander... ik kan me een hand herrinneren waar je me opviel omdat ik je geel genote had, van gister in de 27ko, waar je begon te huilen nadat je ja AK vs AA en xx verloor en maar bleef huilen hoe rigged poker wel niet is... Das pas triest...

ik reageer maar niet meer....

ROFL kut rob Big Grin

PokerStars Hand #114934300481: Tournament #894189344, $20+$5+$2 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2014/04/18 0:20:35 CET [2014/04/17 18:20:35 ET]
Table '894189344 23' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: cro_giga (3039 in chips)
Seat 2: robtinnion (1698 in chips)
Seat 3: Verafe (6218 in chips)
Seat 4: appelgebak (2366 in chips)
Seat 5: DONKTASTIKK (2925 in chips)
Seat 6: ohhenry83 (1695 in chips)
Seat 7: ltmslp (3504 in chips)
Seat 8: slip@bk.ru (3760 in chips)
Seat 9: marynarz1980 (3145 in chips)
ohhenry83: posts small blind 75
ltmslp: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to appelgebak {6-Diamonds}{6-Hearts}
slip@bk.ru: folds
marynarz1980: folds
cro_giga: folds
robtinnion: folds
Verafe: folds
appelgebak: raises 2216 to 2366 and is all-in
DONKTASTIKK: folds
ohhenry83: calls 1620 and is all-in
ltmslp: calls 2216
*** FLOP *** {K-Spades}{J-Spades}{A-Diamonds}
*** TURN *** {K-Spades}{J-Spades}{A-Diamonds} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {K-Spades}{J-Spades}{A-Diamonds}{Q-Clubs} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
ltmslp: shows {A-Clubs}{J-Hearts} (two pair, Aces and Jacks)
appelgebak: shows {6-Diamonds}{6-Hearts} (a pair of Sixes)
ltmslp collected 1342 from side pot
ohhenry83: shows {9-Hearts}{9-Clubs} (three of a kind, Nines)
ohhenry83 collected 5085 from main pot
ltmslp wins the $5 bounty for eliminating appelgebak
appelgebak finished the tournament in 740th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6427 Main pot 5085. Side pot 1342. | Rake 0
Board {K-Spades}{J-Spades}{A-Diamonds}{Q-Clubs}{9-Diamonds}
Seat 1: cro_giga folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: robtinnion folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Verafe folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: appelgebak showed {6-Diamonds}{6-Hearts} and lost with a pair of Sixes
Seat 5: DONKTASTIKK (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ohhenry83 (small blind) showed {9-Hearts}{9-Clubs} and won (5085) with three of a kind, Nines
Seat 7: ltmslp (big blind) showed {A-Clubs}{J-Hearts} and won (1342) with two pair, Aces and Jacks
Seat 8: slip@bk.ru folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: marynarz1980 folded before Flop (didn't bet)

van winnings speel ik 27tko

PokerStars Hand #114932871050: Tournament #894188494, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XII (500/1000) - 2014/04/17 23:48:43 CET [2014/04/17 17:48:43 ET]
Table '894188494 52' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: GersonTJF (10883 in chips)
Seat 2: topside147 (22618 in chips)
Seat 3: tommyhawk (17134 in chips)
Seat 4: iwillstacku (30262 in chips)
Seat 5: kekvirag (27277 in chips)
Seat 6: ardyon (24070 in chips)
Seat 7: appelgebak (6588 in chips)
Seat 8: FENOMENICO (63281 in chips)
Seat 9: sfaidrs (7052 in chips)
GersonTJF: posts the ante 100
topside147: posts the ante 100
tommyhawk: posts the ante 100
iwillstacku: posts the ante 100
kekvirag: posts the ante 100
ardyon: posts the ante 100
appelgebak: posts the ante 100
FENOMENICO: posts the ante 100
sfaidrs: posts the ante 100
appelgebak: posts small blind 500
FENOMENICO: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to appelgebak {A-Spades}{8-Spades}
sfaidrs: calls 1000
GersonTJF: folds
topside147: folds
tommyhawk: folds
iwillstacku: raises 2000 to 3000
kekvirag: folds
ardyon: folds
appelgebak: raises 3488 to 6488 and is all-in
FENOMENICO: folds
sfaidrs: folds
iwillstacku: calls 3488
*** FLOP *** {6-Diamonds}{3-Clubs}{6-Hearts}
*** TURN *** {6-Diamonds}{3-Clubs}{6-Hearts} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{3-Clubs}{6-Hearts}{9-Diamonds} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
appelgebak: shows {A-Spades}{8-Spades} (a pair of Sixes)
iwillstacku: shows {A-Diamonds}{Q-Diamonds} (a pair of Sixes - Ace+Queen kicker)
iwillstacku collected 15876 from pot
appelgebak finished the tournament in 449th place
*** SUMMARY ***
Total pot 15876 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{3-Clubs}{6-Hearts}{9-Diamonds}{4-Clubs}
Seat 1: GersonTJF folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: topside147 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: tommyhawk folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: iwillstacku showed {A-Diamonds}{Q-Diamonds} and won (15876) with a pair of Sixes
Seat 5: kekvirag folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ardyon (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: appelgebak (small blind) showed {A-Spades}{8-Spades} and lost with a pair of Sixes
Seat 8: FENOMENICO (big blind) folded before Flop
Seat 9: sfaidrs folded before Flop

PokerStars Hand #114932830762: Tournament #894188494, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XII (500/1000) - 2014/04/17 23:47:52 CET [2014/04/17 17:47:52 ET]
Table '894188494 52' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: GersonTJF (10983 in chips)
Seat 2: topside147 (22718 in chips)
Seat 3: tommyhawk (17234 in chips)
Seat 4: iwillstacku (30362 in chips)
Seat 5: kekvirag (27377 in chips)
Seat 6: ardyon (11685 in chips)
Seat 7: appelgebak (18273 in chips)
Seat 8: FENOMENICO (63381 in chips)
Seat 9: sfaidrs (7152 in chips)
GersonTJF: posts the ante 100
topside147: posts the ante 100
tommyhawk: posts the ante 100
iwillstacku: posts the ante 100
kekvirag: posts the ante 100
ardyon: posts the ante 100
appelgebak: posts the ante 100
FENOMENICO: posts the ante 100
sfaidrs: posts the ante 100
ardyon: posts small blind 500
appelgebak: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to appelgebak {A-Hearts}{3-Diamonds}
FENOMENICO: folds
sfaidrs: folds
GersonTJF: folds
topside147: folds
tommyhawk: folds
iwillstacku: folds
kekvirag: folds
ardyon: raises 10585 to 11585 and is all-in
appelgebak: calls 10585
*** FLOP *** {8-Hearts}{8-Spades}{7-Spades}
*** TURN *** {8-Hearts}{8-Spades}{7-Spades} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Hearts}{8-Spades}{7-Spades}{J-Diamonds} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
ardyon: shows {J-Clubs}{Q-Diamonds} (two pair, Jacks and Eights)
appelgebak: shows {A-Hearts}{3-Diamonds} (a pair of Eights)
ardyon collected 24070 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 24070 | Rake 0
Board {8-Hearts}{8-Spades}{7-Spades}{J-Diamonds}{2-Clubs}
Seat 1: GersonTJF folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: topside147 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: tommyhawk folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: iwillstacku folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: kekvirag (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ardyon (small blind) showed {J-Clubs}{Q-Diamonds} and won (24070) with two pair, Jacks and Eights
Seat 7: appelgebak (big blind) showed {A-Hearts}{3-Diamonds} and lost with a pair of Eights
Seat 8: FENOMENICO folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: sfaidrs folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #114931468697: Tournament #894188721, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level V (40/80) - 2014/04/17 23:20:38 CET [2014/04/17 17:20:38 ET]
Table '894188721 73' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: OzzyM91 (3555 in chips)
Seat 2: KAVKAZSKAYA (3000 in chips)
Seat 3: VfBWalker (8689 in chips)
Seat 4: BackdoorNutz (2860 in chips)
Seat 5: fishing345 (3568 in chips)
Seat 6: appelgebak (1829 in chips)
Seat 7: MILANHOLIK (5768 in chips)
Seat 8: bruce1707 (3301 in chips)
Seat 9: Trips2Quads (4600 in chips)
bruce1707: posts small blind 40
Trips2Quads: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to appelgebak {10-Clubs}{10-Spades}
OzzyM91: folds
KAVKAZSKAYA: raises 80 to 160
VfBWalker: calls 160
BackdoorNutz: folds
fishing345: calls 160
appelgebak: raises 1669 to 1829 and is all-in
MILANHOLIK: folds
bruce1707: folds
Trips2Quads: folds
KAVKAZSKAYA: folds
VfBWalker: calls 1669
fishing345: folds
*** FLOP *** {K-Hearts}{6-Hearts}{K-Clubs}
*** TURN *** {K-Hearts}{6-Hearts}{K-Clubs} {A-Spades}
*** RIVER *** {K-Hearts}{6-Hearts}{K-Clubs}{A-Spades} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
VfBWalker: shows {10-Hearts}{J-Spades} (two pair, Kings and Jacks)
appelgebak: shows {10-Clubs}{10-Spades} (two pair, Kings and Tens)
VfBWalker collected 4098 from pot
VfBWalker wins $6.13 for eliminating appelgebak and their own bounty increases by $6.12 to $30.61
appelgebak finished the tournament in 627th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4098 | Rake 0
Board {K-Hearts}{6-Hearts}{K-Clubs}{A-Spades}{J-Hearts}
Seat 1: OzzyM91 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: KAVKAZSKAYA folded before Flop
Seat 3: VfBWalker showed {10-Hearts}{J-Spades} and won (4098) with two pair, Kings and Jacks
Seat 4: BackdoorNutz folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: fishing345 folded before Flop
Seat 6: appelgebak showed {10-Clubs}{10-Spades} and lost with two pair, Kings and Tens
Seat 7: MILANHOLIK (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: bruce1707 (small blind) folded before Flop
Seat 9: Trips2Quads (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #114931421434: Tournament #894188721, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level V (40/80) - 2014/04/17 23:19:44 CET [2014/04/17 17:19:44 ET]
Table '894188721 73' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: OzzyM91 (3555 in chips)
Seat 2: KAVKAZSKAYA (3000 in chips)
Seat 3: VfBWalker (8769 in chips)
Seat 4: BackdoorNutz (2860 in chips)
Seat 5: fishing345 (3568 in chips)
Seat 6: appelgebak (4029 in chips)
Seat 7: MILANHOLIK (5808 in chips)
Seat 8: bruce1707 (3381 in chips)
Seat 9: Trips2Quads (2200 in chips)
MILANHOLIK: posts small blind 40
bruce1707: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to appelgebak {K-Diamonds}{J-Spades}
Trips2Quads: calls 80
OzzyM91: folds
KAVKAZSKAYA: folds
VfBWalker: calls 80
BackdoorNutz: folds
fishing345: folds
appelgebak: raises 360 to 440
MILANHOLIK: folds
bruce1707: folds
Trips2Quads: calls 360
VfBWalker: folds
*** FLOP *** {J-Diamonds}{4-Clubs}{Q-Clubs}
Trips2Quads: checks
appelgebak: checks
*** TURN *** {J-Diamonds}{4-Clubs}{Q-Clubs} {7-Hearts}
Trips2Quads: bets 1760 and is all-in
appelgebak: calls 1760
*** RIVER *** {J-Diamonds}{4-Clubs}{Q-Clubs}{7-Hearts} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Trips2Quads: shows {A-Clubs}{9-Clubs} (a flush, Ace high)
appelgebak: shows {K-Diamonds}{J-Spades} (three of a kind, Jacks)
Trips2Quads collected 4600 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4600 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{4-Clubs}{Q-Clubs}{7-Hearts}{J-Clubs}
Seat 1: OzzyM91 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: KAVKAZSKAYA folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: VfBWalker folded before Flop
Seat 4: BackdoorNutz folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: fishing345 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: appelgebak (button) showed {K-Diamonds}{J-Spades} and lost with three of a kind, Jacks
Seat 7: MILANHOLIK (small blind) folded before Flop
Seat 8: bruce1707 (big blind) folded before Flop
Seat 9: Trips2Quads showed {A-Clubs}{9-Clubs} and won (4600) with a flush, Ace high

lalalallaalaa hoerenflips

PokerStars Hand #114930137587: Tournament #894190249, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XV (600/1200) - 2014/04/17 22:54:06 CET [2014/04/17 16:54:06 ET]
Table '894190249 84' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Sevathebes46 (9134 in chips)
Seat 2: robsterino (47920 in chips)
Seat 3: appelgebak (17290 in chips)
Seat 4: RakibenKebap (15790 in chips)
Seat 5: M4mbaNegrA (30856 in chips)
Seat 6: rotarota905 (33235 in chips)
Seat 7: zahika33 (33135 in chips)
Seat 8: Kelvin_FP:AR (12840 in chips)
Seat 9: Carlo19677 (9960 in chips)
Sevathebes46: posts the ante 120
robsterino: posts the ante 120
appelgebak: posts the ante 120
RakibenKebap: posts the ante 120
M4mbaNegrA: posts the ante 120
rotarota905: posts the ante 120
zahika33: posts the ante 120
Kelvin_FP:AR: posts the ante 120
Carlo19677: posts the ante 120
RakibenKebap: posts small blind 600
M4mbaNegrA: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to appelgebak {7-Clubs}{7-Hearts}
rotarota905: folds
zahika33: folds
Kelvin_FP:AR: folds
Carlo19677: folds
Sevathebes46: folds
robsterino: folds
appelgebak: raises 1200 to 2400
RakibenKebap: folds
M4mbaNegrA: raises 28336 to 30736 and is all-in
appelgebak: calls 14770 and is all-in
Uncalled bet (13566) returned to M4mbaNegrA
*** FLOP *** {9-Diamonds}{J-Hearts}{A-Clubs}
*** TURN *** {9-Diamonds}{J-Hearts}{A-Clubs} {A-Spades}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{J-Hearts}{A-Clubs}{A-Spades} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
M4mbaNegrA: shows {J-Diamonds}{K-Diamonds} (two pair, Aces and Jacks)
appelgebak: shows {7-Clubs}{7-Hearts} (two pair, Aces and Sevens)
M4mbaNegrA collected 36020 from pot
appelgebak finished the tournament in 839th place
*** SUMMARY ***
Total pot 36020 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{J-Hearts}{A-Clubs}{A-Spades}{5-Clubs}
Seat 1: Sevathebes46 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: robsterino folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: appelgebak (button) showed {7-Clubs}{7-Hearts} and lost with two pair, Aces and Sevens
Seat 4: RakibenKebap (small blind) folded before Flop
Seat 5: M4mbaNegrA (big blind) showed {J-Diamonds}{K-Diamonds} and won (36020) with two pair, Aces and Jacks
Seat 6: rotarota905 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: zahika33 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Kelvin_FP:AR folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Carlo19677 folded before Flop (didn't bet)

mooi leven $@#%

PokerStars Hand #114928548707: Tournament #894188622, $20+$5+$2 USD Hold'em No Limit - Level X (300/600) - 2014/04/17 22:25:47 CET [2014/04/17 16:25:47 ET]
Table '894188622 79' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: dutchmn1 (22230 in chips)
Seat 2: PESCJAU (16040 in chips)
Seat 3: natmella (5525 in chips)
Seat 4: Carl0412 (17133 in chips)
Seat 5: p1relli (16090 in chips)
Seat 6: h solgaard (17748 in chips)
Seat 7: appelgebak (9155 in chips)
Seat 8: Mr Meykes (217 in chips)
Seat 9: fourty14 (9210 in chips)
dutchmn1: posts the ante 50
PESCJAU: posts the ante 50
natmella: posts the ante 50
Carl0412: posts the ante 50
p1relli: posts the ante 50
h solgaard: posts the ante 50
appelgebak: posts the ante 50
Mr Meykes: posts the ante 50
fourty14: posts the ante 50
h solgaard: posts small blind 300
appelgebak: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to appelgebak {J-Diamonds}{J-Spades}
Mr Meykes: calls 167 and is all-in
fourty14: raises 8560 to 9160 and is all-in
dutchmn1: folds
PESCJAU: folds
natmella is disconnected
natmella has timed out while disconnected
natmella: folds
natmella is sitting out
Carl0412: folds
p1relli: folds
h solgaard: folds
appelgebak: calls 8505 and is all-in
Uncalled bet (55) returned to fourty14
*** FLOP *** {2-Clubs}{A-Clubs}{6-Clubs}
*** TURN *** {2-Clubs}{A-Clubs}{6-Clubs} {5-Clubs}
*** RIVER *** {2-Clubs}{A-Clubs}{6-Clubs}{5-Clubs} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
appelgebak: shows {J-Diamonds}{J-Spades} (a pair of Jacks)
fourty14: shows {K-Diamonds}{J-Clubs} (a flush, Ace high)
fourty14 collected 18009 from side pot
Mr Meykes: shows {4-Diamonds}{9-Spades} (high card Ace)
fourty14 collected 1118 from main pot
fourty14 wins the $5 bounty for eliminating appelgebak
fourty14 wins the $5 bounty for eliminating Mr Meykes
appelgebak finished the tournament in 511th place
Mr Meykes finished the tournament in 512th place
*** SUMMARY ***
Total pot 19127 Main pot 1118. Side pot 18009. | Rake 0
Board {2-Clubs}{A-Clubs}{6-Clubs}{5-Clubs}{10-Hearts}
Seat 1: dutchmn1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: PESCJAU folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: natmella folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Carl0412 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: p1relli (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: h solgaard (small blind) folded before Flop
Seat 7: appelgebak (big blind) showed {J-Diamonds}{J-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 8: Mr Meykes showed {4-Diamonds}{9-Spades} and lost with high card Ace
Seat 9: fourty14 showed {K-Diamonds}{J-Clubs} and won (19127) with a flush, Ace high

mooi leven 1,5 uur folden et voila

PokerStars Hand #114928507305: Tournament #894188583, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/04/17 22:25:05 CET [2014/04/17 16:25:05 ET]
Table '894188583 85' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: MYO.NOISULLI (1425 in chips)
Seat 2: MartinN.1947 (388 in chips)
Seat 3: 888Bulat (7855 in chips)
Seat 4: appelgebak (1119 in chips)
Seat 5: Laray Bagia (3075 in chips)
Seat 6: Dak9885 (3935 in chips)
Seat 7: helton san (16096 in chips)
Seat 8: kdrAS (4230 in chips)
Seat 9: SteppeEagle (1824 in chips)
MYO.NOISULLI: posts the ante 15
MartinN.1947: posts the ante 15
888Bulat: posts the ante 15
appelgebak: posts the ante 15
Laray Bagia: posts the ante 15
Dak9885: posts the ante 15
helton san: posts the ante 15
kdrAS: posts the ante 15
SteppeEagle: posts the ante 15
kdrAS: posts small blind 60
SteppeEagle: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to appelgebak {K-Clubs}{A-Hearts}
MYO.NOISULLI: folds
MartinN.1947: raises 253 to 373 and is all-in
888Bulat: folds
appelgebak: raises 731 to 1104 and is all-in
Laray Bagia: folds
Dak9885: folds
helton san: folds
kdrAS: raises 3111 to 4215 and is all-in
SteppeEagle: folds
Uncalled bet (3111) returned to kdrAS
*** FLOP *** {9-Clubs}{K-Hearts}{4-Hearts}
*** TURN *** {9-Clubs}{K-Hearts}{4-Hearts} {5-Spades}
*** RIVER *** {9-Clubs}{K-Hearts}{4-Hearts}{5-Spades} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
kdrAS: shows {5-Diamonds}{5-Hearts} (three of a kind, Fives)
appelgebak: shows {K-Clubs}{A-Hearts} (a pair of Kings)
kdrAS collected 1462 from side pot
MartinN.1947: shows {7-Clubs}{10-Clubs} (a pair of Sevens)
kdrAS collected 1374 from main pot
appelgebak finished the tournament in 1248th place
MartinN.1947 finished the tournament in 1249th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2836 Main pot 1374. Side pot 1462. | Rake 0
Board {9-Clubs}{K-Hearts}{4-Hearts}{5-Spades}{7-Diamonds}
Seat 1: MYO.NOISULLI folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: MartinN.1947 showed {7-Clubs}{10-Clubs} and lost with a pair of Sevens
Seat 3: 888Bulat folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: appelgebak showed {K-Clubs}{A-Hearts} and lost with a pair of Kings
Seat 5: Laray Bagia folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dak9885 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: helton san (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: kdrAS (small blind) showed {5-Diamonds}{5-Hearts} and won (2836) with three of a kind, Fives
Seat 9: SteppeEagle (big blind) folded before Flop

zozo wat een feest

PokerStars Hand #114927591676: Tournament #894188622, $20+$5+$2 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2014/04/17 22:09:47 CET [2014/04/17 16:09:47 ET]
Table '894188622 79' 9-max Seat #4 is the button
Seat 2: Lucamatrugli (2360 in chips)
Seat 3: arcader111 (1115 in chips)
Seat 4: depowin (8070 in chips)
Seat 5: p1relli (5181 in chips)
Seat 6: h solgaard (11448 in chips)
Seat 7: appelgebak (2466 in chips)
Seat 8: AJAX77777 (2725 in chips)
Seat 9: Lilicajund (5790 in chips)
Lucamatrugli: posts the ante 25
arcader111: posts the ante 25
depowin: posts the ante 25
p1relli: posts the ante 25
h solgaard: posts the ante 25
appelgebak: posts the ante 25
AJAX77777: posts the ante 25
Lilicajund: posts the ante 25
p1relli: posts small blind 125
h solgaard: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to appelgebak {J-Spades}{A-Clubs}
appelgebak: raises 2191 to 2441 and is all-in
AJAX77777: folds
Lilicajund: folds
Lucamatrugli: calls 2335 and is all-in
arcader111: folds
depowin: calls 2441
p1relli: folds
h solgaard: folds
*** FLOP *** {A-Hearts}{4-Spades}{J-Diamonds}
dutchmn1 has returned
*** TURN *** {A-Hearts}{4-Spades}{J-Diamonds} {A-Spades}
*** RIVER *** {A-Hearts}{4-Spades}{J-Diamonds}{A-Spades} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
appelgebak: shows {J-Spades}{A-Clubs} (a full house, Aces full of Jacks)
depowin: shows {K-Clubs}{2-Diamonds} (a pair of Aces)
appelgebak collected 212 from side pot
Lucamatrugli: shows {10-Clubs}{10-Spades} (two pair, Aces and Tens)
appelgebak collected 7580 from main pot
appelgebak wins the $5 bounty for eliminating Lucamatrugli
Lucamatrugli finished the tournament in 880th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7792 Main pot 7580. Side pot 212. | Rake 0
Board {A-Hearts}{4-Spades}{J-Diamonds}{A-Spades}{8-Diamonds}
Seat 2: Lucamatrugli showed {10-Clubs}{10-Spades} and lost with two pair, Aces and Tens
Seat 3: arcader111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: depowin (button) showed {K-Clubs}{2-Diamonds} and lost with a pair of Aces
Seat 5: p1relli (small blind) folded before Flop
Seat 6: h solgaard (big blind) folded before Flop
Seat 7: appelgebak showed {J-Spades}{A-Clubs} and won (7792) with a full house, Aces full of Jacks
Seat 8: AJAX77777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Lilicajund folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #114927349870: Tournament #894188487, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XX (2000/4000) - 2014/04/17 22:05:49 CET [2014/04/17 16:05:49 ET]
Table '894188487 733' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: kikos 11 (132568 in chips)
Seat 2: Harley1019 (34600 in chips)
Seat 3: appelgebak (47940 in chips)
Seat 4: bigwillem35 (134116 in chips)
Seat 5: dappa1986 (48000 in chips)
Seat 6: antongurov (54724 in chips)
Seat 7: fonaktamas5 (69570 in chips)
Seat 8: 48cluke84 (46150 in chips)
Seat 9: j8=thenuts (206289 in chips)
kikos 11: posts the ante 400
Harley1019: posts the ante 400
appelgebak: posts the ante 400
bigwillem35: posts the ante 400
dappa1986: posts the ante 400
antongurov: posts the ante 400
fonaktamas5: posts the ante 400
48cluke84: posts the ante 400
j8=thenuts: posts the ante 400
dappa1986: posts small blind 2000
antongurov: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to appelgebak {9-Spades}{A-Diamonds}
fonaktamas5: folds
48cluke84: folds
j8=thenuts: folds
kikos 11: folds
Harley1019: folds
appelgebak: raises 43540 to 47540 and is all-in
bigwillem35: folds
dappa1986: raises 60 to 47600 and is all-in
antongurov: folds
Uncalled bet (60) returned to dappa1986
*** FLOP *** {7-Clubs}{8-Diamonds}{J-Clubs}
*** TURN *** {7-Clubs}{8-Diamonds}{J-Clubs} {J-Hearts}
*** RIVER *** {7-Clubs}{8-Diamonds}{J-Clubs}{J-Hearts} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
dappa1986: shows {A-Clubs}{9-Clubs} (a flush, Ace high)
appelgebak: shows {9-Spades}{A-Diamonds} (a pair of Jacks)
dappa1986 collected 102680 from pot
appelgebak finished the tournament in 5887th place
*** SUMMARY ***
Total pot 102680 | Rake 0
Board {7-Clubs}{8-Diamonds}{J-Clubs}{J-Hearts}{4-Clubs}
Seat 1: kikos 11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Harley1019 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: appelgebak showed {9-Spades}{A-Diamonds} and lost with a pair of Jacks
Seat 4: bigwillem35 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: dappa1986 (small blind) showed {A-Clubs}{9-Clubs} and won (102680) with a flush, Ace high
Seat 6: antongurov (big blind) folded before Flop
Seat 7: fonaktamas5 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 48cluke84 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: j8=thenuts folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #114926097639: Tournament #894188608, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2014/04/17 21:42:26 CET [2014/04/17 15:42:26 ET]
Table '894188608 9' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: noxvox (6325 in chips)
Seat 2: Zralok (12780 in chips)
Seat 3: lorenzo6666 (663 in chips)
Seat 4: appelgebak (1890 in chips)
Seat 5: Arturros17 (2800 in chips)
Seat 6: rnb333 (4205 in chips)
Seat 7: Diamond-PL (3820 in chips)
Seat 8: ZuzuCri (6960 in chips)
Seat 9: PhilLaak3991 (2775 in chips)
Zralok: posts small blind 100
lorenzo6666: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to appelgebak {Q-Diamonds}{K-Hearts}
appelgebak: raises 1690 to 1890 and is all-in
Arturros17: folds
rnb333: folds
Diamond-PL: raises 1930 to 3820 and is all-in
ZuzuCri: folds
PhilLaak3991: calls 2775 and is all-in
noxvox: folds
Zralok: folds
lorenzo6666: folds
Uncalled bet (1045) returned to Diamond-PL
*** FLOP *** {9-Diamonds}{3-Hearts}{5-Hearts}
*** TURN *** {9-Diamonds}{3-Hearts}{5-Hearts} {J-Spades}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{3-Hearts}{5-Hearts}{J-Spades} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Diamond-PL: shows {A-Clubs}{K-Clubs} (high card Ace)
PhilLaak3991: shows {9-Clubs}{9-Spades} (three of a kind, Nines)
PhilLaak3991 collected 1770 from side pot
appelgebak: shows {Q-Diamonds}{K-Hearts} (high card King)
PhilLaak3991 collected 5970 from main pot
PhilLaak3991 wins the $1 bounty for eliminating appelgebak
appelgebak finished the tournament in 1703rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 7740 Main pot 5970. Side pot 1770. | Rake 0
Board {9-Diamonds}{3-Hearts}{5-Hearts}{J-Spades}{7-Clubs}
Seat 1: noxvox (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Zralok (small blind) folded before Flop
Seat 3: lorenzo6666 (big blind) folded before Flop
Seat 4: appelgebak showed {Q-Diamonds}{K-Hearts} and lost with high card King
Seat 5: Arturros17 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: rnb333 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Diamond-PL showed {A-Clubs}{K-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 8: ZuzuCri folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: PhilLaak3991 showed {9-Clubs}{9-Spades} and won (7740) with three of a kind, Nines

dr

PokerStars Hand #114925739283: Tournament #894188487, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XV (600/1200) - 2014/04/17 21:36:26 CET [2014/04/17 15:36:26 ET]
Table '894188487 733' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: kikos 11 (83294 in chips)
Seat 2: Harley1019 (2880 in chips)
Seat 3: appelgebak (10940 in chips)
Seat 4: bigwillem35 (10060 in chips)
Seat 5: jornea1988 (1920 in chips)
Seat 6: antongurov (21154 in chips)
Seat 7: fonaktamas5 (31280 in chips)
Seat 8: 48cluke84 (6000 in chips)
Seat 9: hek05 (12840 in chips)
kikos 11: posts the ante 120
Harley1019: posts the ante 120
appelgebak: posts the ante 120
bigwillem35: posts the ante 120
jornea1988: posts the ante 120
antongurov: posts the ante 120
fonaktamas5: posts the ante 120
48cluke84: posts the ante 120
hek05: posts the ante 120
hek05: posts small blind 600
kikos 11: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to appelgebak {9-Hearts}{A-Clubs}
Harley1019: raises 1560 to 2760 and is all-in
appelgebak: raises 8060 to 10820 and is all-in
bigwillem35: folds
jornea1988: folds
antongurov: calls 10820
fonaktamas5: folds
48cluke84: calls 5880 and is all-in
hek05: folds
kikos 11: folds
*** FLOP *** {9-Diamonds}{2-Diamonds}{4-Hearts}
*** TURN *** {9-Diamonds}{2-Diamonds}{4-Hearts} {2-Clubs}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{2-Diamonds}{4-Hearts}{2-Clubs} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
appelgebak: shows {9-Hearts}{A-Clubs} (two pair, Nines and Deuces)
antongurov: shows {A-Spades}{A-Hearts} (two pair, Aces and Deuces)
antongurov collected 9880 from side pot-2
48cluke84: shows {Q-Spades}{J-Clubs} (a pair of Deuces)
antongurov collected 9360 from side pot-1
Harley1019: shows {7-Hearts}{K-Hearts} (a pair of Deuces)
antongurov collected 13920 from main pot
48cluke84 re-buys and receives 6000 chips for $2.00
appelgebak re-buys and receives 6000 chips for $2.00
Harley1019 re-buys and receives 3000 chips for $1.00
*** SUMMARY ***
Total pot 33160 Main pot 13920. Side pot-1 9360. Side pot-2 9880. | Rake 0
Board {9-Diamonds}{2-Diamonds}{4-Hearts}{2-Clubs}{8-Diamonds}
Seat 1: kikos 11 (big blind) folded before Flop
Seat 2: Harley1019 showed {7-Hearts}{K-Hearts} and lost with a pair of Deuces
Seat 3: appelgebak showed {9-Hearts}{A-Clubs} and lost with two pair, Nines and Deuces
Seat 4: bigwillem35 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: jornea1988 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: antongurov showed {A-Spades}{A-Hearts} and won (33160) with two pair, Aces and Deuces
Seat 7: fonaktamas5 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 48cluke84 (button) showed {Q-Spades}{J-Clubs} and lost with a pair of Deuces
Seat 9: hek05 (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #114925604887: Tournament #894194804, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level IX (300/600) - 2014/04/17 21:34:09 CET [2014/04/17 15:34:09 ET]
Table '894194804 1' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Wanderer1977 (6882 in chips)
Seat 2: femmesfatale (7094 in chips)
Seat 3: O.o.TBD.o.O (4072 in chips)
Seat 5: appelgebak (1152 in chips)
Seat 6: Laryking7070 (6990 in chips)
Seat 7: Rothen2911 (4710 in chips)
Seat 8: sebas23 (1373 in chips)
Seat 9: bakinec5 (7065 in chips)
Wanderer1977: posts the ante 50
femmesfatale: posts the ante 50
O.o.TBD.o.O: posts the ante 50
appelgebak: posts the ante 50
Laryking7070: posts the ante 50
Rothen2911: posts the ante 50
sebas23: posts the ante 50
bakinec5: posts the ante 50
Laryking7070: posts small blind 300
Rothen2911: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to appelgebak {3-Hearts}{A-Clubs}
sebas23: raises 650 to 1250
bakinec5: folds
Wanderer1977: folds
femmesfatale: folds
O.o.TBD.o.O: folds
appelgebak: calls 1102 and is all-in
Laryking7070: folds
Rothen2911: raises 3410 to 4660 and is all-in
sebas23: calls 73 and is all-in
Uncalled bet (3337) returned to Rothen2911
*** FLOP *** {3-Diamonds}{2-Spades}{Q-Spades}
*** TURN *** {3-Diamonds}{2-Spades}{Q-Spades} {6-Hearts}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{2-Spades}{Q-Spades}{6-Hearts} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Rothen2911: shows {6-Diamonds}{6-Spades} (four of a kind, Sixes)
sebas23: shows {J-Diamonds}{8-Spades} (a pair of Sixes)
Rothen2911 collected 442 from side pot
appelgebak: shows {3-Hearts}{A-Clubs} (two pair, Sixes and Threes)
Rothen2911 collected 4006 from main pot
sebas23 finished the tournament in 36th place
appelgebak finished the tournament in 37th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4448 Main pot 4006. Side pot 442. | Rake 0
Board {3-Diamonds}{2-Spades}{Q-Spades}{6-Hearts}{6-Clubs}
Seat 1: Wanderer1977 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: femmesfatale folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: O.o.TBD.o.O folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: appelgebak (button) showed {3-Hearts}{A-Clubs} and lost with two pair, Sixes and Threes
Seat 6: Laryking7070 (small blind) folded before Flop
Seat 7: Rothen2911 (big blind) showed {6-Diamonds}{6-Spades} and won (4448) with four of a kind, Sixes
Seat 8: sebas23 showed {J-Diamonds}{8-Spades} and lost with a pair of Sixes
Seat 9: bakinec5 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #114925266434: Tournament #894194805, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2014/04/17 21:28:16 CET [2014/04/17 15:28:16 ET]
Table '894194805 2' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: appelgebak (2208 in chips)
Seat 3: frisbald (2171 in chips)
Seat 4: Max Maloney (5768 in chips) is sitting out
Seat 5: buch86377 (2896 in chips)
Seat 6: M3ssiL3go23 (2583 in chips)
Seat 7: jorge922 (2365 in chips)
Seat 8: frase1977 (8425 in chips)
Seat 9: falck2 (2978 in chips)
appelgebak: posts small blind 100
frisbald: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to appelgebak {A-Spades}{K-Spades}
Max Maloney: folds
buch86377: folds
M3ssiL3go23: raises 2383 to 2583 and is all-in
jorge922: folds
Max Maloney has returned
frase1977: folds
falck2: folds
appelgebak: calls 2108 and is all-in
frisbald: folds
Uncalled bet (375) returned to M3ssiL3go23
*** FLOP *** {8-Diamonds}{2-Spades}{2-Hearts}
*** TURN *** {8-Diamonds}{2-Spades}{2-Hearts} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{2-Spades}{2-Hearts}{J-Diamonds} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
appelgebak: shows {A-Spades}{K-Spades} (two pair, Jacks and Deuces)
M3ssiL3go23: shows {10-Hearts}{10-Clubs} (two pair, Jacks and Tens)
M3ssiL3go23 collected 4616 from pot
appelgebak finished the tournament in 69th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4616 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{2-Spades}{2-Hearts}{J-Diamonds}{J-Hearts}
Seat 1: appelgebak (small blind) showed {A-Spades}{K-Spades} and lost with two pair, Jacks and Deuces
Seat 3: frisbald (big blind) folded before Flop
Seat 4: Max Maloney folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: buch86377 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: M3ssiL3go23 showed {10-Hearts}{10-Clubs} and won (4616) with two pair, Jacks and Tens
Seat 7: jorge922 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: frase1977 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: falck2 (button) folded before Flop (didn't bet)

dr

PokerStars Hand #114925011873: Tournament #894188487, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XIII (400/800) - 2014/04/17 21:23:47 CET [2014/04/17 15:23:47 ET]
Table '894188487 733' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: kikos 11 (40081 in chips)
Seat 2: Harley1019 (21386 in chips)
Seat 3: appelgebak (5034 in chips)
Seat 4: bigwillem35 (15240 in chips)
Seat 5: jornea1988 (3000 in chips)
Seat 6: antongurov (5740 in chips)
Seat 7: fonaktamas5 (29040 in chips)
Seat 8: 48cluke84 (6000 in chips)
Seat 9: hek05 (9847 in chips)
kikos 11: posts the ante 80
Harley1019: posts the ante 80
appelgebak: posts the ante 80
bigwillem35: posts the ante 80
jornea1988: posts the ante 80
antongurov: posts the ante 80
fonaktamas5: posts the ante 80
48cluke84: posts the ante 80
hek05: posts the ante 80
appelgebak: posts small blind 400
bigwillem35: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to appelgebak {K-Hearts}{A-Hearts}
jornea1988: folds
antongurov: raises 3200 to 4000
fonaktamas5: folds
48cluke84: folds
hek05: folds
kikos 11: folds
Harley1019: folds
appelgebak: raises 954 to 4954 and is all-in
bigwillem35: folds
antongurov: calls 954
*** FLOP *** {6-Clubs}{8-Hearts}{J-Clubs}
*** TURN *** {6-Clubs}{8-Hearts}{J-Clubs} {A-Clubs}
*** RIVER *** {6-Clubs}{8-Hearts}{J-Clubs}{A-Clubs} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
appelgebak: shows {K-Hearts}{A-Hearts} (a pair of Aces)
antongurov: shows {8-Spades}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Eights)
antongurov collected 11428 from pot
appelgebak re-buys and receives 6000 chips for $2.00
*** SUMMARY ***
Total pot 11428 | Rake 0
Board {6-Clubs}{8-Hearts}{J-Clubs}{A-Clubs}{7-Spades}
Seat 1: kikos 11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Harley1019 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: appelgebak (small blind) showed {K-Hearts}{A-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 4: bigwillem35 (big blind) folded before Flop
Seat 5: jornea1988 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: antongurov showed {8-Spades}{A-Diamonds} and won (11428) with two pair, Aces and Eights
Seat 7: fonaktamas5 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 48cluke84 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: hek05 folded before Flop (didn't bet)

dr

PokerStars Hand #114925018606: Tournament #894188494, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2014/04/17 21:23:54 CET [2014/04/17 15:23:54 ET]
Table '894188494 118' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: jonny225418 (1301 in chips)
Seat 2: appelgebak (4423 in chips)
Seat 3: stasiukaxz11 (6400 in chips)
Seat 4: mcboed (1624 in chips)
Seat 5: WhatAMonster (8650 in chips)
Seat 6: GoodBluffKid (3185 in chips)
Seat 7: galalauzinho (2699 in chips)
Seat 8: ints1001 (4112 in chips)
Seat 9: Caskmeister (5878 in chips)
GoodBluffKid: posts small blind 50
galalauzinho: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to appelgebak {A-Spades}{K-Clubs}
ints1001: folds
Caskmeister: folds
jonny225418: raises 100 to 200
appelgebak: raises 4223 to 4423 and is all-in
stasiukaxz11: folds
mcboed: calls 1624 and is all-in
WhatAMonster: folds
GoodBluffKid: folds
galalauzinho: folds
jonny225418: calls 1101 and is all-in
Uncalled bet (2799) returned to appelgebak
*** FLOP *** {Q-Clubs}{6-Hearts}{5-Hearts}
*** TURN *** {Q-Clubs}{6-Hearts}{5-Hearts} {8-Spades}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{6-Hearts}{5-Hearts}{8-Spades} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
appelgebak: shows {A-Spades}{K-Clubs} (high card Ace)
mcboed: shows {A-Hearts}{10-Hearts} (a pair of Tens)
mcboed collected 646 from side pot
jonny225418: shows {6-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Sixes)
mcboed collected 4053 from main pot
jonny225418 has timed out while disconnected
jonny225418 is sitting out
jonny225418 finished the tournament in 1980th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4699 Main pot 4053. Side pot 646. | Rake 0
Board {Q-Clubs}{6-Hearts}{5-Hearts}{8-Spades}{10-Clubs}
Seat 1: jonny225418 showed {6-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with a pair of Sixes
Seat 2: appelgebak showed {A-Spades}{K-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 3: stasiukaxz11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: mcboed showed {A-Hearts}{10-Hearts} and won (4699) with a pair of Tens
Seat 5: WhatAMonster (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: GoodBluffKid (small blind) folded before Flop
Seat 7: galalauzinho (big blind) folded before Flop
Seat 8: ints1001 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Caskmeister folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #114925011873: Tournament #894188487, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XIII (400/800) - 2014/04/17 21:23:47 CET [2014/04/17 15:23:47 ET]
Table '894188487 733' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: kikos 11 (40081 in chips)
Seat 2: Harley1019 (21386 in chips)
Seat 3: appelgebak (5034 in chips)
Seat 4: bigwillem35 (15240 in chips)
Seat 5: jornea1988 (3000 in chips)
Seat 6: antongurov (5740 in chips)
Seat 7: fonaktamas5 (29040 in chips)
Seat 8: 48cluke84 (6000 in chips)
Seat 9: hek05 (9847 in chips)
kikos 11: posts the ante 80
Harley1019: posts the ante 80
appelgebak: posts the ante 80
bigwillem35: posts the ante 80
jornea1988: posts the ante 80
antongurov: posts the ante 80
fonaktamas5: posts the ante 80
48cluke84: posts the ante 80
hek05: posts the ante 80
appelgebak: posts small blind 400
bigwillem35: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to appelgebak {K-Hearts}{A-Hearts}
jornea1988: folds
antongurov: raises 3200 to 4000
fonaktamas5: folds
48cluke84: folds
hek05: folds
kikos 11: folds
Harley1019: folds
appelgebak: raises 954 to 4954 and is all-in
bigwillem35: folds
antongurov: calls 954
*** FLOP *** {6-Clubs}{8-Hearts}{J-Clubs}
*** TURN *** {6-Clubs}{8-Hearts}{J-Clubs} {A-Clubs}
*** RIVER *** {6-Clubs}{8-Hearts}{J-Clubs}{A-Clubs} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
appelgebak: shows {K-Hearts}{A-Hearts} (a pair of Aces)
antongurov: shows {8-Spades}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Eights)
antongurov collected 11428 from pot
appelgebak re-buys and receives 6000 chips for $2.00
*** SUMMARY ***
Total pot 11428 | Rake 0
Board {6-Clubs}{8-Hearts}{J-Clubs}{A-Clubs}{7-Spades}
Seat 1: kikos 11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Harley1019 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: appelgebak (small blind) showed {K-Hearts}{A-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 4: bigwillem35 (big blind) folded before Flop
Seat 5: jornea1988 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: antongurov showed {8-Spades}{A-Diamonds} and won (11428) with two pair, Aces and Eights
Seat 7: fonaktamas5 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 48cluke84 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: hek05 folded before Flop (didn't bet)

12345778