Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

GeorgeLuz

Verstuur bericht

Forum Posts

PokerStars Game #16365882749: Tournament #81853825, 2500FPP Hold'em No Limit - Level XI (500/1000) - 2008/03/30 - 15:22:13 (ET)
Table '81853825 11' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: RIBear (7697 in chips)
Seat 2: kingpin023 (15905 in chips)
Seat 4: HerrPferd (6615 in chips)
Seat 5: BeSje (15869 in chips)
Seat 6: goyangyi (6640 in chips)
Seat 7: GeorgeLuz (5274 in chips)
Seat 8: guschdl187 (8255 in chips)
Seat 9: ryanmack91 (2589 in chips)
RIBear: posts the ante 100
kingpin023: posts the ante 100
HerrPferd: posts the ante 100
BeSje: posts the ante 100
goyangyi: posts the ante 100
GeorgeLuz: posts the ante 100
guschdl187: posts the ante 100
ryanmack91: posts the ante 100
GeorgeLuz: posts small blind 500
guschdl187: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to GeorgeLuz {k-Clubs}{2-Hearts}
ryanmack91: raises 1489 to 2489 and is all-in
RIBear: folds
kingpin023: folds
HerrPferd: folds
BeSje: folds
goyangyi: folds
GeorgeLuz: folds
guschdl187: calls 1489
*** FLOP *** {10-Spades}{q-Spades}{5-Clubs}
*** TURN *** {10-Spades}{q-Spades}{5-Clubs} {7-Clubs}
*** RIVER *** {10-Spades}{q-Spades}{5-Clubs}{7-Clubs} {j-Hearts}
GeorgeLuz said, "lol i had K2 as well"
*** SHOW DOWN ***
guschdl187: shows {k-Diamonds}{2-Spades} (high card King)
ryanmack91: shows {2-Diamonds}{k-Hearts} (high card King)
guschdl187 collected 3139 from pot
ryanmack91 collected 3139 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6278 | Rake 0
Board {10-Spades}{q-Spades}{5-Clubs}{7-Clubs}{j-Hearts}
Seat 1: RIBear folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: kingpin023 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: HerrPferd folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: BeSje folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: goyangyi (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: GeorgeLuz (small blind) folded before Flop
Seat 8: guschdl187 (big blind) showed {k-Diamonds}{2-Spades} and won (3139) with high card King
Seat 9: ryanmack91 showed {2-Diamonds}{k-Hearts} and won (3139) with high card King

ik was eerst!! Tongue

geen teken is een goed teken in dit geval

als iemand om 9 uur niet betaald heeft, kan ik het dan overnemen (heb ook al paar pagina's terug interesse getoond)?

wtf @ 8k hands kaby.... monkeytilt?

doe mij maar alles dan

supa, als iemand niet betaald, ik heb wel interesse nog.

hoor het wel...

heeft iedereen betaald?

if not, hoor ik het wel Tongue

denk dat het 3,6k is en hij gewoont typfoutje maakte, want 36k verdienen en maar 3k rakeback krijgen dan run je unreal goed

rofl sweet. ik schrok even toen ik "maar 74 dollar" terugkreeg maar dat is dus blijkbaar de winst xD gg keep it up

grooto speelt dasman geen SM? en verkoopt ie daar nog % voor? hij is niet op msn opt moment Tongue

PokerStars Game #16352652921: Tournament #81876018, $100+$9 Hold'em No Limit - Level XXII (8000/16000) - 2008/03/30 - 00:46:39 (ET)
Table '81876018 39' 9-max Seat #7 is the button
Seat 3: chopp11 (274252 in chips)
Seat 4: LOTTOGOD (438264 in chips)
Seat 5: bluffp (451540 in chips)
Seat 6: GeorgeLuz (219632 in chips)
Seat 7: tenkan12 (55648 in chips)
Seat 8: tuition911 (126664 in chips)
chopp11: posts the ante 1600
LOTTOGOD: posts the ante 1600
bluffp: posts the ante 1600
GeorgeLuz: posts the ante 1600
tenkan12: posts the ante 1600
tuition911: posts the ante 1600
tuition911: posts small blind 8000
chopp11: posts big blind 16000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to GeorgeLuz {j-Hearts}{j-Spades}
LOTTOGOD: folds
bluffp: folds
GeorgeLuz: raises 32000 to 48000
tenkan12: folds
tuition911: folds
chopp11: raises 224652 to 272652 and is all-in
GeorgeLuz: calls 170032 and is all-in
*** FLOP *** {9-Spades}{2-Spades}{10-Clubs}
tuition911 said, "troy, u still in 10r????"
*** TURN *** {9-Spades}{2-Spades}{10-Clubs} {9-Clubs}
*** RIVER *** {9-Spades}{2-Spades}{10-Clubs}{9-Clubs} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
chopp11: shows {k-Clubs}{k-Diamonds} (a full house, Nines full of Kings)
GeorgeLuz: shows {j-Hearts}{j-Spades} (a full house, Nines full of Jacks)
chopp11 collected 453664 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 453664 | Rake 0
Board {9-Spades}{2-Spades}{10-Clubs}{9-Clubs}{9-Hearts}
Seat 3: chopp11 (big blind) showed {k-Clubs}{k-Diamonds} and won (453664) with a full house, Nines full of Kings
Seat 4: LOTTOGOD folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: bluffp folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: GeorgeLuz showed {j-Hearts}{j-Spades} and lost with a full house, Nines full of Jacks
Seat 7: tenkan12 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: tuition911 (small blind) folded before Flop

kaartdood als een malle en ook geen spots voor steals/resteals tot deze

PokerStars Game #16352601053: Tournament #81876018, $100+$9 Hold'em No Limit - Level XXI (6000/12000) - 2008/03/30 - 00:43:31 (ET)
Table '81876018 39' 9-max Seat #6 is the button
Seat 3: chopp11 (206852 in chips)
Seat 4: LOTTOGOD (439064 in chips)
Seat 5: bluffp (290570 in chips)
Seat 6: GeorgeLuz (188832 in chips)
Seat 7: tenkan12 (257194 in chips)
Seat 8: tuition911 (183488 in chips)
chopp11: posts the ante 1200
LOTTOGOD: posts the ante 1200
bluffp: posts the ante 1200
GeorgeLuz: posts the ante 1200
tenkan12: posts the ante 1200
tuition911: posts the ante 1200
tenkan12: posts small blind 6000
tuition911: posts big blind 12000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to GeorgeLuz {j-Hearts}{k-Diamonds}
chopp11: folds
LOTTOGOD: folds
bluffp: raises 28000 to 40000
GeorgeLuz: raises 147632 to 187632 and is all-in
tenkan12: folds
tuition911: folds
bluffp: folds
GeorgeLuz collected 105200 from pot
GeorgeLuz: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 105200 | Rake 0
Seat 3: chopp11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: LOTTOGOD folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: bluffp folded before Flop
Seat 6: GeorgeLuz (button) collected (105200)
Seat 7: tenkan12 (small blind) folded before Flop
Seat 8: tuition911 (big blind) folded before Flop

PokerStars Game #16352074744: Tournament #81876018, $100+$9 Hold'em No Limit - Level XX (5000/10000) - 2008/03/30 - 00:12:26 (ET)
Table '81876018 39' 9-max Seat #6 is the button
Seat 3: chopp11 (155452 in chips)
Seat 4: LOTTOGOD (172432 in chips)
Seat 5: bluffp (316570 in chips)
Seat 6: GeorgeLuz (167016 in chips)
Seat 7: tenkan12 (458301 in chips)
Seat 8: tuition911 (96744 in chips)
Seat 9: jambo669 (199485 in chips)
chopp11: posts the ante 1000
LOTTOGOD: posts the ante 1000
bluffp: posts the ante 1000
GeorgeLuz: posts the ante 1000
tenkan12: posts the ante 1000
tuition911: posts the ante 1000
jambo669: posts the ante 1000
tenkan12: posts small blind 5000
tuition911: posts big blind 10000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to GeorgeLuz {q-Spades}{q-Hearts}
jambo669: folds
chopp11: folds
LOTTOGOD: folds
bluffp: folds
GeorgeLuz: raises 15000 to 25000
tenkan12: raises 65000 to 90000
tuition911: folds
GeorgeLuz: raises 76016 to 166016 and is all-in
tenkan12: calls 76016
*** FLOP *** {5-Hearts}{10-Spades}{7-Hearts}
*** TURN *** {5-Hearts}{10-Spades}{7-Hearts} {j-Spades}
*** RIVER *** {5-Hearts}{10-Spades}{7-Hearts}{j-Spades} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
tenkan12: shows {a-Clubs}{10-Clubs} (a pair of Tens)
GeorgeLuz: shows {q-Spades}{q-Hearts} (a pair of Queens)
GeorgeLuz collected 349032 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 349032 | Rake 0
Board {5-Hearts}{10-Spades}{7-Hearts}{j-Spades}{6-Hearts}
Seat 3: chopp11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: LOTTOGOD folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: bluffp folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: GeorgeLuz (button) showed {q-Spades}{q-Hearts} and won (349032) with a pair of Queens
Seat 7: tenkan12 (small blind) showed {a-Clubs}{10-Clubs} and lost with a pair of Tens
Seat 8: tuition911 (big blind) folded before Flop
Seat 9: jambo669 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Game #16352086281: Tournament #81876018, $100+$9 Hold'em No Limit - Level XX (5000/10000) - 2008/03/30 - 00:13:06 (ET)
Table '81876018 39' 9-max Seat #7 is the button
Seat 3: chopp11 (154452 in chips)
Seat 4: LOTTOGOD (171432 in chips)
Seat 5: bluffp (315570 in chips)
Seat 6: GeorgeLuz (349032 in chips)
Seat 7: tenkan12 (291285 in chips)
Seat 8: tuition911 (85744 in chips)
Seat 9: jambo669 (198485 in chips)
chopp11: posts the ante 1000
LOTTOGOD: posts the ante 1000
bluffp: posts the ante 1000
GeorgeLuz: posts the ante 1000
tenkan12: posts the ante 1000
tuition911: posts the ante 1000
jambo669: posts the ante 1000
tuition911: posts small blind 5000
jambo669: posts big blind 10000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to GeorgeLuz {8-Diamonds}{8-Spades}
chopp11: raises 143452 to 153452 and is all-in
LOTTOGOD: folds
bluffp: folds
GeorgeLuz: folds
tenkan12: folds
tuition911: folds
jambo669: folds
chopp11 collected 32000 from pot
chopp11: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 32000 | Rake 0
Seat 3: chopp11 collected (32000)
Seat 4: LOTTOGOD folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: bluffp folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: GeorgeLuz folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: tenkan12 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: tuition911 (small blind) folded before Flop
Seat 9: jambo669 (big blind) folded before Flop

wellicht discutabele fold maar ik kan mn chips wel beter gebruiken

bah

PokerStars Game #16351969782: Tournament #81876018, $100+$9 Hold'em No Limit - Level XIX (4000/8000) - 2008/03/30 - 00:06:24 (ET)
Table '81876018 39' 9-max Seat #4 is the button
Seat 2: vervena (104243 in chips)
Seat 3: chopp11 (67426 in chips)
Seat 4: LOTTOGOD (201632 in chips)
Seat 5: bluffp (195970 in chips)
Seat 6: GeorgeLuz (264216 in chips)
Seat 7: tenkan12 (422458 in chips)
Seat 8: tuition911 (79544 in chips)
Seat 9: jambo669 (230511 in chips)
vervena: posts the ante 800
chopp11: posts the ante 800
LOTTOGOD: posts the ante 800
bluffp: posts the ante 800
GeorgeLuz: posts the ante 800
tenkan12: posts the ante 800
tuition911: posts the ante 800
jambo669: posts the ante 800
bluffp: posts small blind 4000
GeorgeLuz: posts big blind 8000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to GeorgeLuz {4-Clubs}{4-Diamonds}
tenkan12: folds
tuition911: folds
jambo669: folds
vervena: folds
chopp11: folds
LOTTOGOD: folds
bluffp: calls 4000
GeorgeLuz: raises 20000 to 28000
bluffp: calls 20000
*** FLOP *** {k-Spades}{j-Diamonds}{9-Spades}
bluffp: checks
GeorgeLuz: bets 41000
bluffp: raises 41000 to 82000
GeorgeLuz: folds
bluffp collected 144400 from pot
bluffp: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 144400 | Rake 0
Board {k-Spades}{j-Diamonds}{9-Spades}
Seat 2: vervena folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: chopp11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: LOTTOGOD (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: bluffp (small blind) collected (144400)
Seat 6: GeorgeLuz (big blind) folded on the Flop
Seat 7: tenkan12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: tuition911 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: jambo669 folded before Flop (didn't bet)

aj

PokerStars Game #16351748144: Tournament #81876018, $100+$9 Hold'em No Limit - Level XVIII (3000/6000) - 2008/03/29 - 23:53:58 (ET)
Table '81876018 39' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: WestMenlo92 (95684 in chips)
Seat 2: vervena (132043 in chips)
Seat 3: chopp11 (36713 in chips)
Seat 4: LOTTOGOD (198232 in chips)
Seat 5: bluffp (179770 in chips)
Seat 6: GeorgeLuz (160708 in chips)
Seat 7: tenkan12 (255687 in chips)
Seat 8: tuition911 (80744 in chips)
Seat 9: jambo669 (426419 in chips)
WestMenlo92: posts the ante 600
vervena: posts the ante 600
chopp11: posts the ante 600
LOTTOGOD: posts the ante 600
bluffp: posts the ante 600
GeorgeLuz: posts the ante 600
tenkan12: posts the ante 600
tuition911: posts the ante 600
jambo669: posts the ante 600
tuition911: posts small blind 3000
jambo669: posts big blind 6000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to GeorgeLuz {q-Clubs}{q-Spades}
WestMenlo92: folds
vervena: folds
chopp11: folds
LOTTOGOD: folds
bluffp: folds
GeorgeLuz: raises 9000 to 15000
tenkan12: folds
tuition911: folds
jambo669: raises 111000 to 126000
GeorgeLuz: raises 34108 to 160108 and is all-in
jambo669: calls 34108
*** FLOP *** {7-Hearts}{k-Clubs}{j-Hearts}
*** TURN *** {7-Hearts}{k-Clubs}{j-Hearts} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Hearts}{k-Clubs}{j-Hearts}{2-Diamonds} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
jambo669: shows {10-Clubs}{10-Diamonds} (a pair of Tens)
GeorgeLuz: shows {q-Clubs}{q-Spades} (a pair of Queens)
GeorgeLuz collected 328616 from pot
tuition911 said, "nh"
*** SUMMARY ***
Total pot 328616 | Rake 0
Board {7-Hearts}{k-Clubs}{j-Hearts}{2-Diamonds}{8-Diamonds}
Seat 1: WestMenlo92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: vervena folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: chopp11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: LOTTOGOD folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: bluffp folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: GeorgeLuz showed {q-Clubs}{q-Spades} and won (328616) with a pair of Queens
Seat 7: tenkan12 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: tuition911 (small blind) folded before Flop
Seat 9: jambo669 (big blind) showed {10-Clubs}{10-Diamonds} and lost with a pair of Tens

FT 100 FO

81876018

jammer

en dat is geen flip he Tongue

zit er ook nog in btw, 29k.

1360361362363364394