Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Gietski

Mijn onderschrift:

I could use a backingdeal....{8-Spades}{9-Spades}{10-Clubs}{j-Clubs}

{a-Spades}{a-Clubs}

Verstuur bericht

Forum Posts

NdeK schreef

bump na 6 minuten ja?

Excuus.

Iemand? Help me out guys!

Jij € 110,00 op stars, ik € 100,00 op mijn raborekening.

Totaal aan winnings en KO´s = $9,38

Stuur ik je zo retour.
Bedankt voor de kans.\

Tuurlijk.....Out......

PokerStarshand #114330025331: Toernooi #887464986, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XXI (1000/2000) - 05/04/2014 12:24:46 CET [05/04/2014 6:24:46 ET]
Tafel '887464986 275' 9-max Plaats #3 is de button
Plaats 1: sedmac (20145 in chips)
Plaats 2: Av3rlance (57752 in chips)
Plaats 3: Zatoch (9802 in chips)
Plaats 4: Gietski (12693 in chips)
Plaats 6: melb_boy_86 (24674 in chips)
Plaats 7: insomnia_ray (19695 in chips)
Plaats 8: ar-chessy (31245 in chips)
Plaats 9: Pavel674674 (35259 in chips)
sedmac: zet de ante 250
Av3rlance: zet de ante 250
Zatoch: zet de ante 250
Gietski: zet de ante 250
melb_boy_86: zet de ante 250
insomnia_ray: zet de ante 250
ar-chessy: zet de ante 250
Pavel674674: zet de ante 250
Gietski: zet small blind 1000
melb_boy_86: zet big blind 2000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Gietski {K-Clubs}{K-Spades}
insomnia_ray: foldt
ar-chessy is door zijn tijd heen terwijl je geen verbinding hebt
ar-chessy: foldt
ar-chessy zit uit
Pavel674674: foldt
sedmac: raiset 17895 naar 19895 en is all-in
Av3rlance: foldt
Zatoch: foldt
Gietski: callt 11443 en is all-in
melb_boy_86: foldt
De niet-gecallde bet (7452) is geretourneerd aan sedmac
*** FLOP *** {Q-Hearts}{A-Diamonds}{7-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Hearts}{A-Diamonds}{7-Diamonds} {6-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Hearts}{A-Diamonds}{7-Diamonds}{6-Clubs} {10-Diamonds}
ar-chessy is terug
*** SHOWDOWN ***
Gietski: toont {K-Clubs}{K-Spades} (een pair Koningen)
sedmac: toont {J-Diamonds}{A-Hearts} (een pair Azen)
sedmac won 28886 van pot
Gietski is op de 510e plaats in het toernooi geëindigd en heeft $3.57 ontvangen.
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 28886 | Rake 0
Board {Q-Hearts}{A-Diamonds}{7-Diamonds}{6-Clubs}{10-Diamonds}
Plaats 1: sedmac toonde {J-Diamonds}{A-Hearts} en won (28886) met een pair Azen
Plaats 2: Av3rlance foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Zatoch (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Gietski (small blind) toonde {K-Clubs}{K-Spades} en verloor met een pair Koningen
Plaats 6: melb_boy_86 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: insomnia_ray foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: ar-chessy foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: Pavel674674 foldde voor de Flop (bette niet)

ITM Hot 2,20

BU: 17592

PokerStarshand #114329188554: Toernooi #887464986, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 05/04/2014 11:54:16 CET [05/04/2014 5:54:16 ET]
Tafel '887464986 275' 9-max Plaats #5 is de button
Plaats 1: Roma1705 (9250 in chips)
Plaats 2: Av3rlance (26340 in chips)
Plaats 3: 0morima0 (2494 in chips)
Plaats 4: Gietski (15178 in chips)
Plaats 5: maksvs70 (11380 in chips)
Plaats 6: 99focus (24096 in chips)
Plaats 7: VolkXlopotun (1554 in chips)
Plaats 8: ar-chessy (9030 in chips)
Plaats 9: Pavel674674 (24633 in chips)
Roma1705: zet de ante 85
Av3rlance: zet de ante 85
0morima0: zet de ante 85
Gietski: zet de ante 85
maksvs70: zet de ante 85
99focus: zet de ante 85
VolkXlopotun: zet de ante 85
ar-chessy: zet de ante 85
Pavel674674: zet de ante 85
99focus: zet small blind 350
VolkXlopotun: zet big blind 700
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Gietski {A-Spades}{Q-Diamonds}
ar-chessy: foldt
Pavel674674: foldt
Roma1705: foldt
Av3rlance: foldt
0morima0: foldt
Gietski: raiset 776 naar 1476
maksvs70: foldt
99focus: foldt
VolkXlopotun: callt 769 en is all-in
De niet-gecallde bet (7) is geretourneerd aan Gietski
*** FLOP *** {6-Diamonds}{7-Hearts}{3-Spades}
*** TURN *** {6-Diamonds}{7-Hearts}{3-Spades} {A-Hearts}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{7-Hearts}{3-Spades}{A-Hearts} {10-Diamonds}
*** SHOWDOWN ***
VolkXlopotun: toont {J-Spades}{K-Clubs} (high card Aas)
Gietski: toont {A-Spades}{Q-Diamonds} (een pair Azen)
Gietski won 4053 van pot
VolkXlopotun is op de 952e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 4053 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{7-Hearts}{3-Spades}{A-Hearts}{10-Diamonds}
Plaats 1: Roma1705 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: Av3rlance foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: 0morima0 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Gietski toonde {A-Spades}{Q-Diamonds} en won (4053) met een pair Azen
Plaats 5: maksvs70 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: 99focus (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: VolkXlopotun (big blind) toonde {J-Spades}{K-Clubs} en verloor met high card Aas
Plaats 8: ar-chessy foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: Pavel674674 foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #114329085692: Toernooi #887464986, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 05/04/2014 11:50:21 CET [05/04/2014 5:50:21 ET]
Tafel '887464986 275' 9-max Plaats #2 is de button
Plaats 1: Roma1705 (9460 in chips)
Plaats 2: Av3rlance (28950 in chips)
Plaats 3: 0morima0 (5404 in chips)
Plaats 4: Gietski (7414 in chips)
Plaats 5: maksvs70 (12490 in chips)
Plaats 6: 99focus (18576 in chips)
Plaats 7: VolkXlopotun (9108 in chips)
Plaats 8: ar-chessy (9240 in chips)
Plaats 9: Pavel674674 (23313 in chips)
Roma1705: zet de ante 70
Av3rlance: zet de ante 70
0morima0: zet de ante 70
Gietski: zet de ante 70
maksvs70: zet de ante 70
99focus: zet de ante 70
VolkXlopotun: zet de ante 70
ar-chessy: zet de ante 70
Pavel674674: zet de ante 70
0morima0: zet small blind 300
Gietski: zet big blind 600
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Gietski {A-Diamonds}{Q-Spades}
maksvs70: foldt
99focus: foldt
VolkXlopotun: raiset 600 naar 1200
ar-chessy: foldt
Pavel674674: foldt
Roma1705: foldt
Av3rlance: foldt
0morima0: foldt
Gietski: raiset 6144 naar 7344 en is all-in
VolkXlopotun: callt 6144
*** FLOP *** {2-Spades}{Q-Clubs}{7-Diamonds}
*** TURN *** {2-Spades}{Q-Clubs}{7-Diamonds} {K-Spades}
*** RIVER *** {2-Spades}{Q-Clubs}{7-Diamonds}{K-Spades} {Q-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
Gietski: toont {A-Diamonds}{Q-Spades} (three of a kind, Vrouwen)
VolkXlopotun: toont {J-Diamonds}{J-Hearts} (twee pair, Vrouwen en Boeren)
Gietski won 15618 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 15618 | Rake 0
Board {2-Spades}{Q-Clubs}{7-Diamonds}{K-Spades}{Q-Hearts}
Plaats 1: Roma1705 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: Av3rlance (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: 0morima0 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 4: Gietski (big blind) toonde {A-Diamonds}{Q-Spades} en won (15618) met three of a kind, Vrouwen
Plaats 5: maksvs70 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: 99focus foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: VolkXlopotun toonde {J-Diamonds}{J-Hearts} en verloor met twee pair, Vrouwen en Boeren
Plaats 8: ar-chessy foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: Pavel674674 foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #114328998860: Toernooi #887464986, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 05/04/2014 11:47:01 CET [05/04/2014 5:47:01 ET]
Tafel '887464986 275' 9-max Plaats #6 is de button
Plaats 1: Roma1705 (11530 in chips)
Plaats 2: Av3rlance (30120 in chips)
Plaats 3: 0morima0 (3844 in chips)
Plaats 4: Gietski (10654 in chips)
Plaats 5: maksvs70 (5750 in chips)
Plaats 6: 99focus (19846 in chips)
Plaats 8: ar-chessy (3030 in chips)
Plaats 9: Pavel674674 (24383 in chips)
Roma1705: zet de ante 60
Av3rlance: zet de ante 60
0morima0: zet de ante 60
Gietski: zet de ante 60
maksvs70: zet de ante 60
99focus: zet de ante 60
ar-chessy: zet de ante 60
Pavel674674: zet de ante 60
ar-chessy: zet small blind 250
Pavel674674: zet big blind 500
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Gietski {7-Spades}{7-Diamonds}
Roma1705: foldt
Av3rlance: foldt
0morima0: foldt
Gietski: raiset 500 naar 1000
maksvs70: foldt
99focus: callt 1000
ar-chessy: raiset 1970 naar 2970 en is all-in
Pavel674674: foldt
Gietski: raiset 7624 naar 10594 en is all-in
99focus: foldt
De niet-gecallde bet (7624) is geretourneerd aan Gietski
*** FLOP *** {2-Diamonds}{A-Spades}{8-Diamonds}
*** TURN *** {2-Diamonds}{A-Spades}{8-Diamonds} {5-Hearts}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{A-Spades}{8-Diamonds}{5-Hearts} {Q-Diamonds}
*** SHOWDOWN ***
ar-chessy: toont {J-Diamonds}{A-Clubs} (een pair Azen)
Gietski: toont {7-Spades}{7-Diamonds} (een pair Zevens)
ar-chessy won 7920 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 7920 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{A-Spades}{8-Diamonds}{5-Hearts}{Q-Diamonds}
Plaats 1: Roma1705 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: Av3rlance foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: 0morima0 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Gietski toonde {7-Spades}{7-Diamonds} en verloor met een pair Zevens
Plaats 5: maksvs70 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: 99focus (button) foldde voor de Flop
Plaats 8: ar-chessy (small blind) toonde {J-Diamonds}{A-Clubs} en won (7920) met een pair Azen
Plaats 9: Pavel674674 (big blind) foldde voor de Flop

Laatste ijzer in het vuur:

PokerStarshand #114328705423: Toernooi #887464986, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 05/04/2014 11:35:49 CET [05/04/2014 5:35:49 ET]
Tafel '887464986 275' 9-max Plaats #9 is de button
Plaats 1: zhendozer (7101 in chips)
Plaats 2: xxxoraxxx (11208 in chips)
Plaats 3: 0morima0 (7107 in chips)
Plaats 4: Gietski (5784 in chips)
Plaats 5: artek131 (2500 in chips)
Plaats 6: 99focus (17870 in chips)
Plaats 7: furrie100 (2902 in chips)
Plaats 8: ar-chessy (900 in chips)
Plaats 9: Avtor-X (2910 in chips)
zhendozer: zet de ante 40
xxxoraxxx: zet de ante 40
0morima0: zet de ante 40
Gietski: zet de ante 40
artek131: zet de ante 40
99focus: zet de ante 40
furrie100: zet de ante 40
ar-chessy: zet de ante 40
Avtor-X: zet de ante 40
zhendozer: zet small blind 150
xxxoraxxx: zet big blind 300
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Gietski {Q-Diamonds}{Q-Clubs}
0morima0: foldt
Gietski: raiset 336 naar 636
artek131: foldt
99focus heeft geen verbinding
99focus heeft verbinding
99focus: callt 636
furrie100: foldt
ar-chessy: foldt
Avtor-X: foldt
zhendozer: raiset 2664 naar 3300
xxxoraxxx: foldt
Gietski: raiset 2444 naar 5744 en is all-in
99focus: foldt
zhendozer: callt 2444
*** FLOP *** {6-Diamonds}{K-Diamonds}{2-Hearts}
*** TURN *** {6-Diamonds}{K-Diamonds}{2-Hearts} {7-Clubs}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{K-Diamonds}{2-Hearts}{7-Clubs} {5-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
zhendozer: toont {J-Diamonds}{J-Clubs} (een pair Boeren)
Gietski: toont {Q-Diamonds}{Q-Clubs} (een pair Vrouwen)
Gietski won 12784 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 12784 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{K-Diamonds}{2-Hearts}{7-Clubs}{5-Hearts}
Plaats 1: zhendozer (small blind) toonde {J-Diamonds}{J-Clubs} en verloor met een pair Boeren
Plaats 2: xxxoraxxx (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: 0morima0 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Gietski toonde {Q-Diamonds}{Q-Clubs} en won (12784) met een pair Vrouwen
Plaats 5: artek131 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: 99focus foldde voor de Flop
Plaats 7: furrie100 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: ar-chessy foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: Avtor-X (button) foldde voor de Flop (bette niet)

GVD man out, Hoe die gasten ook allemaal runnen.....

PokerStarshand #114328641378: Toernooi #887444225, $1.00+$1.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 05/04/2014 11:33:21 CET [05/04/2014 5:33:21 ET]
Tafel '887444225 173' 9-max Plaats #3 is de button
Plaats 1: 27obesthand (10598 in chips)
Plaats 2: GoldenJBM (6828 in chips)
Plaats 3: deeznuts403 (22500 in chips)
Plaats 4: twiggit (9390 in chips)
Plaats 5: jeir26 (17252 in chips)
Plaats 6: imbik17 (25704 in chips)
Plaats 7: Gietski (7218 in chips)
Plaats 8: Adekvat.ua (36875 in chips)
Plaats 9: dragaozinho1 (23120 in chips)
27obesthand: zet de ante 125
GoldenJBM: zet de ante 125
deeznuts403: zet de ante 125
twiggit: zet de ante 125
jeir26: zet de ante 125
imbik17: zet de ante 125
Gietski: zet de ante 125
Adekvat.ua: zet de ante 125
dragaozinho1: zet de ante 125
twiggit: zet small blind 500
jeir26: zet big blind 1000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Gietski {7-Diamonds}{7-Spades}
Gietski zei, "omg donk"
imbik17: callt 1000
Gietski: raiset 6093 naar 7093 en is all-in
Adekvat.ua: foldt
dragaozinho1: foldt
27obesthand: foldt
GoldenJBM: foldt
deeznuts403: foldt
twiggit: callt 6593
jeir26: foldt
imbik17: callt 6093
*** FLOP *** {J-Spades}{9-Hearts}{7-Clubs}
twiggit: checkt
imbik17: bet 4000
twiggit: callt 2172 en is all-in
De niet-gecallde bet (1828) is geretourneerd aan imbik17
*** TURN *** {J-Spades}{9-Hearts}{7-Clubs} {K-Clubs}
*** RIVER *** {J-Spades}{9-Hearts}{7-Clubs}{K-Clubs} {8-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
twiggit: toont {Q-Hearts}{A-Hearts} (high card Aas)
imbik17: toont {Q-Clubs}{10-Hearts} (een straight, Negen tot Koning)
imbik17 won 4344 van bij pot
Gietski: toont {7-Diamonds}{7-Spades} (three of a kind, Zevens)
imbik17 won 23404 van hoofd pot
imbik17 wint $0.50 voor het uitschakelen van twiggit en zijn eigen bounty wordt met $0.50 verhoogd naar $5.50
imbik17 wint $1.63 voor het uitschakelen van Gietski en zijn eigen bounty wordt met $1.62 verhoogd naar $7.12
twiggit is op de 464e plaats in het toernooi geëindigd
Gietski is op de 465e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 27748 Hoofd pot 23404. Bij pot 4344. | Rake 0
Board {J-Spades}{9-Hearts}{7-Clubs}{K-Clubs}{8-Clubs}
Plaats 1: 27obesthand foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: GoldenJBM foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: deeznuts403 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: twiggit (small blind) toonde {Q-Hearts}{A-Hearts} en verloor met high card Aas
Plaats 5: jeir26 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 6: imbik17 toonde {Q-Clubs}{10-Hearts} en won (27748) met een straight, Negen tot Koning
Plaats 7: Gietski toonde {7-Diamonds}{7-Spades} en verloor met three of a kind, Zevens
Plaats 8: Adekvat.ua foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: dragaozinho1 foldde voor de Flop (bette niet)

Sure:

PokerStarshand #114328617454: Toernooi #887444225, $1.00+$1.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 05/04/2014 11:32:26 CET [05/04/2014 5:32:26 ET]
Tafel '887444225 173' 9-max Plaats #2 is de button
Plaats 1: 27obesthand (10698 in chips)
Plaats 2: GoldenJBM (6928 in chips)
Plaats 3: deeznuts403 (23000 in chips)
Plaats 4: twiggit (4145 in chips)
Plaats 5: jeir26 (17352 in chips)
Plaats 6: imbik17 (25804 in chips)
Plaats 7: Gietski (11363 in chips)
Plaats 8: Adekvat.ua (36975 in chips)
Plaats 9: dragaozinho1 (23220 in chips)
27obesthand: zet de ante 100
GoldenJBM: zet de ante 100
deeznuts403: zet de ante 100
twiggit: zet de ante 100
jeir26: zet de ante 100
imbik17: zet de ante 100
Gietski: zet de ante 100
Adekvat.ua: zet de ante 100
dragaozinho1: zet de ante 100
deeznuts403: zet small blind 400
twiggit: zet big blind 800
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Gietski {Q-Hearts}{J-Spades}
jeir26: foldt
imbik17: foldt
Gietski: raiset 800 naar 1600
Adekvat.ua: foldt
dragaozinho1: foldt
27obesthand: foldt
GoldenJBM: foldt
deeznuts403: foldt
twiggit: callt 800
*** FLOP *** {3-Diamonds}{J-Clubs}{7-Hearts}
twiggit: checkt
Gietski: bet 1200
twiggit: callt 1200
*** TURN *** {3-Diamonds}{J-Clubs}{7-Hearts} {4-Spades}
twiggit: bet 1245 en is all-in
Gietski: callt 1245
*** RIVER *** {3-Diamonds}{J-Clubs}{7-Hearts}{4-Spades} {A-Spades}
*** SHOWDOWN ***
twiggit: toont {6-Spades}{5-Clubs} (een straight, Drie tot Zeven)
Gietski: toont {Q-Hearts}{J-Spades} (een pair Boeren)
twiggit won 9390 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 9390 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{J-Clubs}{7-Hearts}{4-Spades}{A-Spades}
Plaats 1: 27obesthand foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: GoldenJBM (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: deeznuts403 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 4: twiggit (big blind) toonde {6-Spades}{5-Clubs} en won (9390) met een straight, Drie tot Zeven
Plaats 5: jeir26 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: imbik17 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: Gietski toonde {Q-Hearts}{J-Spades} en verloor met een pair Boeren
Plaats 8: Adekvat.ua foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: dragaozinho1 foldde voor de Flop (bette niet)

omfg:

PokerStarshand #114328560521: Toernooi #887444225, $1.00+$1.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 05/04/2014 11:30:14 CET [05/04/2014 5:30:14 ET]
Tafel '887444225 173' 9-max Plaats #7 is de button
Plaats 1: 27obesthand (6581 in chips)
Plaats 2: GoldenJBM (3564 in chips)
Plaats 3: deeznuts403 (24200 in chips)
Plaats 4: twiggit (2445 in chips)
Plaats 5: jeir26 (17752 in chips)
Plaats 6: imbik17 (26204 in chips)
Plaats 7: Gietski (18244 in chips)
Plaats 8: Adekvat.ua (35675 in chips)
Plaats 9: dragaozinho1 (24820 in chips)
27obesthand: zet de ante 100
GoldenJBM: zet de ante 100
deeznuts403: zet de ante 100
twiggit: zet de ante 100
jeir26: zet de ante 100
imbik17: zet de ante 100
Gietski: zet de ante 100
Adekvat.ua: zet de ante 100
dragaozinho1: zet de ante 100
Adekvat.ua: zet small blind 400
dragaozinho1: zet big blind 800
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Gietski {A-Clubs}{10-Spades}
27obesthand: raiset 5681 naar 6481 en is all-in
GoldenJBM: foldt
deeznuts403: foldt
twiggit: foldt
jeir26: foldt
imbik17: foldt
Gietski: raiset 11663 naar 18144 en is all-in
Adekvat.ua: foldt
dragaozinho1: foldt
De niet-gecallde bet (11663) is geretourneerd aan Gietski
*** FLOP *** {4-Hearts}{8-Spades}{5-Diamonds}
*** TURN *** {4-Hearts}{8-Spades}{5-Diamonds} {A-Hearts}
*** RIVER *** {4-Hearts}{8-Spades}{5-Diamonds}{A-Hearts} {6-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
27obesthand: toont {A-Spades}{6-Diamonds} (twee pair, Azen en Zessen)
Gietski: toont {A-Clubs}{10-Spades} (een pair Azen)
27obesthand won 15062 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 15062 | Rake 0
Board {4-Hearts}{8-Spades}{5-Diamonds}{A-Hearts}{6-Hearts}
Plaats 1: 27obesthand toonde {A-Spades}{6-Diamonds} en won (15062) met twee pair, Azen en Zessen
Plaats 2: GoldenJBM foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: deeznuts403 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: twiggit foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: jeir26 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: imbik17 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: Gietski (button) toonde {A-Clubs}{10-Spades} en verloor met een pair Azen
Plaats 8: Adekvat.ua (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 9: dragaozinho1 (big blind) foldde voor de Flop

PokerStarshand #114328238463: Toernooi #887444349, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 05/04/2014 11:17:43 CET [05/04/2014 5:17:43 ET]
Tafel '887444349 43' 9-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: PAMOH78 (51437 in chips)
Plaats 2: Sedoy_Che (20776 in chips)
Plaats 3: Gietski (6349 in chips)
Plaats 4: G.Klearchos (35874 in chips)
Plaats 5: demanww (45298 in chips)
Plaats 6: lukeraw84 (1166 in chips) zit uit
Plaats 7: kornkreiss (38925 in chips)
Plaats 8: Genius2010 (14982 in chips)
Plaats 9: jimmimax (8987 in chips)
PAMOH78: zet de ante 100
Sedoy_Che: zet de ante 100
Gietski: zet de ante 100
G.Klearchos: zet de ante 100
demanww: zet de ante 100
lukeraw84: zet de ante 100
kornkreiss: zet de ante 100
Genius2010: zet de ante 100
jimmimax: zet de ante 100
Sedoy_Che: zet small blind 400
Gietski: zet big blind 800
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Gietski {Q-Hearts}{A-Hearts}
G.Klearchos: callt 800
demanww: callt 800
lukeraw84: foldt
kornkreiss: foldt
Genius2010: foldt
jimmimax: foldt
PAMOH78: foldt
Sedoy_Che: foldt
Gietski: raiset 5449 naar 6249 en is all-in
G.Klearchos: foldt
demanww: callt 5449
*** FLOP *** {3-Diamonds}{5-Hearts}{8-Clubs}
*** TURN *** {3-Diamonds}{5-Hearts}{8-Clubs} {9-Spades}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{5-Hearts}{8-Clubs}{9-Spades} {4-Spades}
*** SHOWDOWN ***
Gietski: toont {Q-Hearts}{A-Hearts} (high card Aas)
demanww: toont {6-Diamonds}{6-Clubs} (een pair Zessen)
demanww won 14598 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 14598 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{5-Hearts}{8-Clubs}{9-Spades}{4-Spades}
Plaats 1: PAMOH78 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: Sedoy_Che (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: Gietski (big blind) toonde {Q-Hearts}{A-Hearts} en verloor met high card Aas
Plaats 4: G.Klearchos foldde voor de Flop
Plaats 5: demanww toonde {6-Diamonds}{6-Clubs} en won (14598) met een pair Zessen
Plaats 6: lukeraw84 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: kornkreiss foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: Genius2010 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: jimmimax foldde voor de Flop (bette niet)

Out in Zoom AQs < 66 HH komt er zo aan.

Hot, dubbel!

PokerStarshand #114328245586: Toernooi #887464986, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 05/04/2014 11:18:00 CET [05/04/2014 5:18:00 ET]
Tafel '887464986 275' 9-max Plaats #2 is de button
Plaats 1: zhendozer (7240 in chips)
Plaats 2: xxxoraxxx (11585 in chips)
Plaats 3: DavidSVK (2625 in chips)
Plaats 4: Gietski (2850 in chips)
Plaats 5: Joesn10 (4785 in chips)
Plaats 6: 99focus (4380 in chips)
Plaats 7: furrie100 (4080 in chips)
Plaats 8: r888um (7480 in chips)
Plaats 9: hankopes (3830 in chips)
zhendozer: zet de ante 20
xxxoraxxx: zet de ante 20
DavidSVK: zet de ante 20
Gietski: zet de ante 20
Joesn10: zet de ante 20
99focus: zet de ante 20
furrie100: zet de ante 20
r888um: zet de ante 20
hankopes: zet de ante 20
DavidSVK: zet small blind 75
Gietski: zet big blind 150
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Gietski {J-Spades}{J-Clubs}
Joesn10: foldt
99focus: foldt
furrie100: raiset 3910 naar 4060 en is all-in
r888um: foldt
hankopes: foldt
zhendozer: foldt
xxxoraxxx: foldt
DavidSVK: foldt
Gietski: callt 2680 en is all-in
De niet-gecallde bet (1230) is geretourneerd aan furrie100
*** FLOP *** {2-Hearts}{9-Spades}{2-Diamonds}
*** TURN *** {2-Hearts}{9-Spades}{2-Diamonds} {6-Spades}
*** RIVER *** {2-Hearts}{9-Spades}{2-Diamonds}{6-Spades} {5-Spades}
*** SHOWDOWN ***
Gietski: toont {J-Spades}{J-Clubs} (twee pair, Boeren en Tweeën)
furrie100: toont {A-Clubs}{K-Spades} (een pair Tweeën)
Gietski won 5915 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 5915 | Rake 0
Board {2-Hearts}{9-Spades}{2-Diamonds}{6-Spades}{5-Spades}
Plaats 1: zhendozer foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: xxxoraxxx (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: DavidSVK (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 4: Gietski (big blind) toonde {J-Spades}{J-Clubs} en won (5915) met twee pair, Boeren en Tweeën
Plaats 5: Joesn10 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: 99focus foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: furrie100 toonde {A-Clubs}{K-Spades} en verloor met een pair Tweeën
Plaats 8: r888um foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: hankopes foldde voor de Flop (bette niet)

ITM Zoom.

KO 3:

PokerStarshand #114327995160: Toernooi #887444225, $1.00+$1.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 05/04/2014 11:08:06 CET [05/04/2014 5:08:06 ET]
Tafel '887444225 173' 9-max Plaats #5 is de button
Plaats 1: STuxEE (4685 in chips)
Plaats 2: GoldenJBM (13649 in chips)
Plaats 3: cod440000 (18675 in chips)
Plaats 4: me_mrS2theB (2620 in chips)
Plaats 5: fd2266 (1938 in chips)
Plaats 6: imbik17 (25195 in chips)
Plaats 7: Gietski (17016 in chips)
Plaats 8: Adekvat.ua (14910 in chips)
Plaats 9: dragaozinho1 (13698 in chips)
STuxEE: zet de ante 50
GoldenJBM: zet de ante 50
cod440000: zet de ante 50
me_mrS2theB: zet de ante 50
fd2266: zet de ante 50
imbik17: zet de ante 50
Gietski: zet de ante 50
Adekvat.ua: zet de ante 50
dragaozinho1: zet de ante 50
imbik17: zet small blind 200
Gietski: zet big blind 400
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Gietski {Q-Hearts}{J-Hearts}
Adekvat.ua: foldt
dragaozinho1: foldt
STuxEE: foldt
GoldenJBM: foldt
cod440000: foldt
me_mrS2theB: foldt
fd2266: raiset 1488 naar 1888 en is all-in
imbik17: foldt
Gietski: callt 1488
*** FLOP *** {A-Spades}{K-Hearts}{9-Spades}
*** TURN *** {A-Spades}{K-Hearts}{9-Spades} {10-Hearts}
*** RIVER *** {A-Spades}{K-Hearts}{9-Spades}{10-Hearts} {K-Spades}
*** SHOWDOWN ***
Gietski: toont {Q-Hearts}{J-Hearts} (een straight, Tien tot Aas)
fd2266: toont {K-Diamonds}{J-Diamonds} (three of a kind, Koningen)
Gietski won 4426 van pot
Gietski wint $0.75 voor het uitschakelen van fd2266 en zijn eigen bounty wordt met $0.75 verhoogd naar $3.25
fd2266 is op de 1101e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 4426 | Rake 0
Board {A-Spades}{K-Hearts}{9-Spades}{10-Hearts}{K-Spades}
Plaats 1: STuxEE foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: GoldenJBM foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: cod440000 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: me_mrS2theB foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: fd2266 (button) toonde {K-Diamonds}{J-Diamonds} en verloor met three of a kind, Koningen
Plaats 6: imbik17 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: Gietski (big blind) toonde {Q-Hearts}{J-Hearts} en won (4426) met een straight, Tien tot Aas
Plaats 8: Adekvat.ua foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: dragaozinho1 foldde voor de Flop (bette niet)

Hot:

PokerStarshand #114327962394: Toernooi #887464986, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 05/04/2014 11:06:49 CET [05/04/2014 5:06:49 ET]
Tafel '887464986 275' 9-max Plaats #3 is de button
Plaats 1: 30121981 (3000 in chips)
Plaats 2: xxxoraxxx (7955 in chips)
Plaats 3: janprofil (750 in chips)
Plaats 4: Gietski (2450 in chips)
Plaats 5: luz_luz74 (5940 in chips) zit uit
Plaats 6: Tomikinho10 (2980 in chips)
Plaats 7: 8888808 (7600 in chips)
Plaats 8: r888um (3000 in chips)
Plaats 9: hankopes (3000 in chips)
Gietski: zet small blind 40
luz_luz74: zet big blind 80
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Gietski {J-Hearts}{J-Clubs}
Tomikinho10: callt 80
8888808: foldt
r888um: foldt
hankopes: foldt
30121981: foldt
xxxoraxxx: callt 80
janprofil: foldt
Gietski: raiset 280 naar 360
luz_luz74: foldt
Tomikinho10: foldt
xxxoraxxx: callt 280
*** FLOP *** {10-Spades}{5-Spades}{6-Hearts}
Gietski: bet 360
xxxoraxxx: foldt
De niet-gecallde bet (360) is geretourneerd aan Gietski
Gietski won 880 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 880 | Rake 0
Board {10-Spades}{5-Spades}{6-Hearts}
Plaats 1: 30121981 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: xxxoraxxx foldde op de Flop
Plaats 3: janprofil (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Gietski (small blind) won (880)
Plaats 5: luz_luz74 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 6: Tomikinho10 foldde voor de Flop
Plaats 7: 8888808 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: r888um foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: hankopes foldde voor de Flop (bette niet)

1234580