Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Heinzel

Verstuur bericht

Forum Posts

best wel drama dag

4.51 + 8.25 = $12.76

cake is 200 + 75 = $275

4.51

PokerStars Hand #129503864482: Tournament #1118933459, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (600/1200) - 2015/01/28 22:17:05 CET [2015/01/28 16:17:05 ET]
Table '1118933459 156' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Suddendisk (70257 in chips)
Seat 2: cront yo (17530 in chips)
Seat 3: koolin ij (28544 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (12981 in chips)
Seat 5: Jürka0 (29650 in chips)
Seat 6: Dlugas999 (70833 in chips)
Seat 7: Olikoman (82265 in chips)
Seat 8: flinter/5s (35296 in chips)
Seat 9: Hukx (24747 in chips) is sitting out
Suddendisk: posts the ante 150
cront yo: posts the ante 150
koolin ij: posts the ante 150
Dewey Rulez: posts the ante 150
Jürka0: posts the ante 150
Dlugas999: posts the ante 150
Olikoman: posts the ante 150
flinter/5s: posts the ante 150
Hukx: posts the ante 150
Dewey Rulez: posts small blind 600
Jürka0: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {9-Diamonds}{A-Clubs}
Dlugas999: folds
Olikoman: folds
flinter/5s: folds
Hukx: folds
Suddendisk: folds
cront yo: folds
koolin ij: folds
Dewey Rulez: raises 11631 to 12831 and is all-in
Jürka0: calls 11631
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{7-Spades}{8-Hearts}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{7-Spades}{8-Hearts} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{7-Spades}{8-Hearts}{8-Diamonds} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {9-Diamonds}{A-Clubs} (a pair of Eights)
Jürka0: shows {4-Hearts}{4-Clubs} (two pair, Eights and Fours)
Jürka0 collected 27012 from pot
Jürka0 wins $2.25 for eliminating Dewey Rulez and their own bounty increases by $2.25 to $13.50
Dewey Rulez finished the tournament in 369th place and received $4.51.
*** SUMMARY ***
Total pot 27012 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{7-Spades}{8-Hearts}{8-Diamonds}{5-Diamonds}
Seat 1: Suddendisk folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: cront yo folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: koolin ij (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dewey Rulez (small blind) showed {9-Diamonds}{A-Clubs} and lost with a pair of Eights
Seat 5: Jürka0 (big blind) showed {4-Hearts}{4-Clubs} and won (27012) with two pair, Eights and Fours
Seat 6: Dlugas999 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Olikoman folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: flinter/5s folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Hukx folded before Flop (didn't bet)

ging op stats af maar zat aan nieuwe tafel

PokerStars Hand #129502870408: Tournament #1118959837, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2015/01/28 22:02:43 CET [2015/01/28 16:02:43 ET]
Table '1118959837 45' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Coolmax5060 (9498 in chips)
Seat 2: 1305aline (5045 in chips) is sitting out
Seat 3: Dewey Rulez (6659 in chips)
Seat 4: kdrAS (5145 in chips)
Seat 5: LOLdemort (3865 in chips)
Seat 6: IM magiCALL1 (4397 in chips)
Seat 7: TAzepsS (7087 in chips)
Seat 8: Zakattack786 (12893 in chips)
Seat 9: Nabe 42 (4841 in chips)
Coolmax5060: posts the ante 40
1305aline: posts the ante 40
Dewey Rulez: posts the ante 40
kdrAS: posts the ante 40
LOLdemort: posts the ante 40
IM magiCALL1: posts the ante 40
TAzepsS: posts the ante 40
Zakattack786: posts the ante 40
Nabe 42: posts the ante 40
LOLdemort: posts small blind 150
IM magiCALL1: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {6-Spades}{A-Spades}
TAzepsS: folds
Zakattack786: folds
Nabe 42: folds
Coolmax5060: raises 300 to 600
1305aline: folds
Dewey Rulez: raises 6019 to 6619 and is all-in
kdrAS: calls 5105 and is all-in
LOLdemort: folds
IM magiCALL1: folds
Coolmax5060: calls 6019
*** FLOP *** {4-Diamonds}{5-Hearts}{6-Clubs}
*** TURN *** {4-Diamonds}{5-Hearts}{6-Clubs} {8-Spades}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{5-Hearts}{6-Clubs}{8-Spades} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Coolmax5060: shows {A-Hearts}{A-Clubs} (a pair of Aces)
Dewey Rulez: shows {6-Spades}{A-Spades} (a pair of Sixes)
Coolmax5060 collected 3028 from side pot
kdrAS: shows {A-Diamonds}{Q-Hearts} (high card Ace)
Coolmax5060 collected 16125 from main pot
Dewey Rulez finished the tournament in 905th place
kdrAS finished the tournament in 906th place
*** SUMMARY ***
Total pot 19153 Main pot 16125. Side pot 3028. | Rake 0
Board {4-Diamonds}{5-Hearts}{6-Clubs}{8-Spades}{9-Clubs}
Seat 1: Coolmax5060 showed {A-Hearts}{A-Clubs} and won (19153) with a pair of Aces
Seat 2: 1305aline folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Dewey Rulez showed {6-Spades}{A-Spades} and lost with a pair of Sixes
Seat 4: kdrAS (button) showed {A-Diamonds}{Q-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 5: LOLdemort (small blind) folded before Flop
Seat 6: IM magiCALL1 (big blind) folded before Flop
Seat 7: TAzepsS folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Zakattack786 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Nabe 42 folded before Flop (didn't bet)

4.4psko 16k
4.4t 6.6k

raise 1st vanuit ep 29%

PokerStars Hand #129502281881: Tournament #1118933484, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XI (150/300) - 2015/01/28 21:52:59 CET [2015/01/28 15:52:59 ET]
Table '1118933484 214' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Morvein (21815 in chips)
Seat 2: Wodan_Heerst (4689 in chips)
Seat 3: lavi_lvi (21265 in chips)
Seat 4: matusiak66 (16699 in chips)
Seat 5: Tirador4 (14604 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (10390 in chips)
Seat 7: sasha19851 (2045 in chips)
Seat 8: red alert76 (8987 in chips)
Seat 9: kolimin87 (9500 in chips)
Morvein: posts the ante 40
Wodan_Heerst: posts the ante 40
lavi_lvi: posts the ante 40
matusiak66: posts the ante 40
Tirador4: posts the ante 40
Dewey Rulez: posts the ante 40
sasha19851: posts the ante 40
red alert76: posts the ante 40
kolimin87: posts the ante 40
kolimin87: posts small blind 150
Morvein: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Spades}{J-Hearts}
Wodan_Heerst: folds
lavi_lvi: raises 900 to 1200
matusiak66: folds
Tirador4: folds
Dewey Rulez: raises 9150 to 10350 and is all-in
sasha19851: calls 2005 and is all-in
red alert76: folds
kolimin87: folds
Morvein: folds
lavi_lvi: calls 9150
*** FLOP *** {7-Diamonds}{7-Spades}{K-Diamonds}
*** TURN *** {7-Diamonds}{7-Spades}{K-Diamonds} {3-Spades}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{7-Spades}{K-Diamonds}{3-Spades} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
lavi_lvi: shows {8-Diamonds}{8-Hearts} (two pair, Eights and Sevens)
Dewey Rulez: shows {A-Spades}{J-Hearts} (a pair of Sevens)
lavi_lvi collected 16690 from side pot
sasha19851: shows {K-Hearts}{9-Hearts} (two pair, Kings and Nines)
sasha19851 collected 6825 from main pot
lavi_lvi wins $2.63 for eliminating Dewey Rulez and their own bounty increases by $2.62 to $8.24
Dewey Rulez finished the tournament in 1237th place
*** SUMMARY ***
Total pot 23515 Main pot 6825. Side pot 16690. | Rake 0
Board {7-Diamonds}{7-Spades}{K-Diamonds}{3-Spades}{9-Spades}
Seat 1: Morvein (big blind) folded before Flop
Seat 2: Wodan_Heerst folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: lavi_lvi showed {8-Diamonds}{8-Hearts} and won (16690) with two pair, Eights and Sevens
Seat 4: matusiak66 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Tirador4 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez showed {A-Spades}{J-Hearts} and lost with a pair of Sevens
Seat 7: sasha19851 showed {K-Hearts}{9-Hearts} and won (6825) with two pair, Kings and Nines
Seat 8: red alert76 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: kolimin87 (small blind) folded before Flop

b11 afgeblind

PokerStars Hand #129501620324: Tournament #1118959617, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2015/01/28 21:43:34 CET [2015/01/28 15:43:34 ET]
Table '1118959617 302' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Supreme04 (4625 in chips)
Seat 2: JahJKing (3573 in chips)
Seat 3: BigHornD (1035 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (1005 in chips)
Seat 5: Al Magellan (17559 in chips)
Seat 6: freibier68 (5949 in chips)
Seat 7: milt65 (9330 in chips)
Seat 8: dunster51351 (8319 in chips)
Seat 9: Spanger_Head (5106 in chips)
Supreme04: posts the ante 25
JahJKing: posts the ante 25
BigHornD: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts the ante 25
Al Magellan: posts the ante 25
freibier68: posts the ante 25
milt65: posts the ante 25
dunster51351: posts the ante 25
Spanger_Head: posts the ante 25
BigHornD: posts small blind 100
Dewey Rulez: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Diamonds}{8-Clubs}
Al Magellan: folds
freibier68: calls 200
milt65: folds
dunster51351: raises 400 to 600
Spanger_Head: folds
Supreme04: folds
JahJKing: folds
BigHornD: calls 500
Dewey Rulez: raises 380 to 980 and is all-in
freibier68: raises 400 to 1380
dunster51351: folds
BigHornD: calls 410 and is all-in
Uncalled bet (370) returned to freibier68
*** FLOP *** {J-Hearts}{2-Hearts}{9-Diamonds}
*** TURN *** {J-Hearts}{2-Hearts}{9-Diamonds} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {J-Hearts}{2-Hearts}{9-Diamonds}{8-Diamonds} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
BigHornD: shows {J-Spades}{A-Clubs} (a pair of Jacks)
freibier68: shows {4-Diamonds}{4-Clubs} (a pair of Fours)
BigHornD collected 60 from side pot
Dewey Rulez: shows {A-Diamonds}{8-Clubs} (a pair of Eights)
BigHornD collected 3765 from main pot
Dewey Rulez finished the tournament in 3114th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3825 Main pot 3765. Side pot 60. | Rake 0
Board {J-Hearts}{2-Hearts}{9-Diamonds}{8-Diamonds}{Q-Spades}
Seat 1: Supreme04 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: JahJKing (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: BigHornD (small blind) showed {J-Spades}{A-Clubs} and won (3825) with a pair of Jacks
Seat 4: Dewey Rulez (big blind) showed {A-Diamonds}{8-Clubs} and lost with a pair of Eights
Seat 5: Al Magellan folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: freibier68 showed {4-Diamonds}{4-Clubs} and lost with a pair of Fours
Seat 7: milt65 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: dunster51351 folded before Flop
Seat 9: Spanger_Head folded before Flop (didn't bet)

$1.50

PokerStars Hand #129501625680: Tournament #1118933459, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XV (350/700) - 2015/01/28 21:43:39 CET [2015/01/28 15:43:39 ET]
Table '1118933459 187' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: jozsi291 (9732 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (13829 in chips)
Seat 3: koksEX (15713 in chips)
Seat 4: hitzelsperg (13234 in chips)
Seat 5: mr.coldslim (2654 in chips)
Seat 6: komm1986 (6246 in chips)
Seat 7: Luger__Werk (7175 in chips)
Seat 8: macdeedee (12326 in chips)
Seat 9: charlie25025 (24892 in chips)
jozsi291: posts the ante 85
Dewey Rulez: posts the ante 85
koksEX: posts the ante 85
hitzelsperg: posts the ante 85
mr.coldslim: posts the ante 85
komm1986: posts the ante 85
Luger__Werk: posts the ante 85
macdeedee: posts the ante 85
charlie25025: posts the ante 85
koksEX: posts small blind 350
hitzelsperg: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {3-Clubs}{A-Spades}
mr.coldslim: raises 1869 to 2569 and is all-in
komm1986: folds
Luger__Werk: folds
macdeedee: folds
charlie25025: folds
jozsi291: folds
Dewey Rulez: raises 11175 to 13744 and is all-in
koksEX: folds
hitzelsperg: folds
Uncalled bet (11175) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {2-Diamonds}{3-Diamonds}{Q-Diamonds}
*** TURN *** {2-Diamonds}{3-Diamonds}{Q-Diamonds} {J-Spades}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{3-Diamonds}{Q-Diamonds}{J-Spades} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
mr.coldslim: shows {7-Diamonds}{A-Hearts} (high card Ace)
Dewey Rulez: shows {3-Clubs}{A-Spades} (a pair of Threes)
Dewey Rulez collected 6953 from pot
Dewey Rulez wins $1.50 for eliminating mr.coldslim and their own bounty increases by $1.50 to $4.50
mr.coldslim finished the tournament in 597th place and received $3.60.
*** SUMMARY ***
Total pot 6953 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{3-Diamonds}{Q-Diamonds}{J-Spades}{4-Spades}
Seat 1: jozsi291 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez (button) showed {3-Clubs}{A-Spades} and won (6953) with a pair of Threes
Seat 3: koksEX (small blind) folded before Flop
Seat 4: hitzelsperg (big blind) folded before Flop
Seat 5: mr.coldslim showed {7-Diamonds}{A-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 6: komm1986 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Luger__Werk folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: macdeedee folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: charlie25025 folded before Flop (didn't bet)

$0.75

PokerStars Hand #129500284111: Tournament #1118933484, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2015/01/28 21:24:28 CET [2015/01/28 15:24:28 ET]
Table '1118933484 214' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Morvein (8594 in chips)
Seat 2: dobrik0409 (9821 in chips)
Seat 3: pikul (7823 in chips)
Seat 4: oinotna_tny (572 in chips)
Seat 5: Tirador4 (8132 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (8079 in chips)
Seat 7: sasha19851 (5905 in chips)
Seat 9: kolimin87 (9775 in chips)
Morvein: posts the ante 20
dobrik0409: posts the ante 20
pikul: posts the ante 20
oinotna_tny: posts the ante 20
Tirador4: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
sasha19851: posts the ante 20
kolimin87: posts the ante 20
Morvein: posts small blind 75
dobrik0409: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {6-Clubs}{6-Diamonds}
pikul: folds
oinotna_tny: raises 402 to 552 and is all-in
Tirador4: calls 552
Dewey Rulez: raises 7507 to 8059 and is all-in
sasha19851: folds
kolimin87: folds
Morvein: folds
dobrik0409: folds
Tirador4: folds
Uncalled bet (7507) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {8-Diamonds}{A-Clubs}{4-Clubs}
*** TURN *** {8-Diamonds}{A-Clubs}{4-Clubs} {3-Hearts}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{A-Clubs}{4-Clubs}{3-Hearts} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
oinotna_tny: shows {K-Diamonds}{Q-Spades} (high card Ace)
Dewey Rulez: shows {6-Clubs}{6-Diamonds} (a pair of Sixes)
Dewey Rulez collected 2041 from pot
Dewey Rulez wins $0.75 for eliminating oinotna_tny and their own bounty increases by $0.75 to $5.25
oinotna_tny finished the tournament in 2137th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2041 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{A-Clubs}{4-Clubs}{3-Hearts}{5-Hearts}
Seat 1: Morvein (small blind) folded before Flop
Seat 2: dobrik0409 (big blind) folded before Flop
Seat 3: pikul folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: oinotna_tny showed {K-Diamonds}{Q-Spades} and lost with high card Ace
Seat 5: Tirador4 folded before Flop
Seat 6: Dewey Rulez showed {6-Clubs}{6-Diamonds} and won (2041) with a pair of Sixes
Seat 7: sasha19851 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: kolimin87 (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #129500037301: Tournament #1118959893, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2015/01/28 21:20:57 CET [2015/01/28 15:20:57 ET]
Table '1118959893 51' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: HIB8454 (5242 in chips)
Seat 2: H8 Me 3X (1739 in chips)
Seat 3: kawaabangaa (1765 in chips)
Seat 4: bURTONgp (1850 in chips)
Seat 5: Mr Meykes (3600 in chips)
Seat 6: Renan101 (3848 in chips)
Seat 7: packhorseinn (2000 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (1426 in chips)
Seat 9: n4o4o (2273 in chips)
H8 Me 3X: posts small blind 30
kawaabangaa: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Diamonds}{J-Spades}
bURTONgp: raises 90 to 150
Mr Meykes: folds
Renan101: calls 150
packhorseinn: folds
Dewey Rulez: raises 1276 to 1426 and is all-in
n4o4o: folds
HIB8454: folds
H8 Me 3X: folds
kawaabangaa: raises 339 to 1765 and is all-in
bURTONgp: folds
Renan101: folds
Uncalled bet (339) returned to kawaabangaa
*** FLOP *** {K-Spades}{4-Diamonds}{9-Clubs}
*** TURN *** {K-Spades}{4-Diamonds}{9-Clubs} {9-Spades}
*** RIVER *** {K-Spades}{4-Diamonds}{9-Clubs}{9-Spades} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
kawaabangaa: shows {10-Clubs}{10-Spades} (two pair, Tens and Nines)
Dewey Rulez: shows {A-Diamonds}{J-Spades} (a pair of Nines)
kawaabangaa collected 3182 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 1046th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3182 | Rake 0
Board {K-Spades}{4-Diamonds}{9-Clubs}{9-Spades}{6-Spades}
Seat 1: HIB8454 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: H8 Me 3X (small blind) folded before Flop
Seat 3: kawaabangaa (big blind) showed {10-Clubs}{10-Spades} and won (3182) with two pair, Tens and Nines
Seat 4: bURTONgp folded before Flop
Seat 5: Mr Meykes folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Renan101 folded before Flop
Seat 7: packhorseinn folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dewey Rulez showed {A-Diamonds}{J-Spades} and lost with a pair of Nines
Seat 9: n4o4o folded before Flop (didn't bet)

gogo lau

$2.25

PokerStars Hand #129499514273: Tournament #1118933484, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level VII (60/120) - 2015/01/28 21:13:29 CET [2015/01/28 15:13:29 ET]
Table '1118933484 43' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: xjosx (7336 in chips)
Seat 2: pokerbates (1520 in chips)
Seat 3: budmax181 (9861 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (7237 in chips)
Seat 5: reevin45 (422 in chips)
Seat 6: szilike66 (5058 in chips)
Seat 7: skues (1605 in chips)
Seat 8: Dannyelmo93 (3381 in chips)
Seat 9: x1FULLBOAT1x (2636 in chips)
xjosx: posts the ante 15
pokerbates: posts the ante 15
budmax181: posts the ante 15
Dewey Rulez: posts the ante 15
reevin45: posts the ante 15
szilike66: posts the ante 15
skues: posts the ante 15
Dannyelmo93: posts the ante 15
x1FULLBOAT1x: posts the ante 15
reevin45: posts small blind 60
szilike66: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {5-Spades}{6-Clubs}
skues: folds
Dannyelmo93: folds
x1FULLBOAT1x: folds
xjosx: folds
pokerbates: folds
budmax181: folds
Dewey Rulez: raises 126 to 246
reevin45: calls 186
szilike66: folds
*** FLOP *** {7-Spades}{6-Diamonds}{10-Diamonds}
reevin45: checks
Dewey Rulez: bets 240
reevin45: calls 161 and is all-in
Uncalled bet (79) returned to Dewey Rulez
*** TURN *** {7-Spades}{6-Diamonds}{10-Diamonds} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {7-Spades}{6-Diamonds}{10-Diamonds}{Q-Clubs} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
reevin45: shows {9-Spades}{K-Spades} (high card King)
Dewey Rulez: shows {5-Spades}{6-Clubs} (a pair of Sixes)
Dewey Rulez collected 1069 from pot
Dewey Rulez wins $2.25 for eliminating reevin45 and their own bounty increases by $2.25 to $4.50
reevin45 finished the tournament in 2566th place
*** SUMMARY ***
Total pot 1069 | Rake 0
Board {7-Spades}{6-Diamonds}{10-Diamonds}{Q-Clubs}{3-Diamonds}
Seat 1: xjosx folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: pokerbates folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: budmax181 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dewey Rulez (button) showed {5-Spades}{6-Clubs} and won (1069) with a pair of Sixes
Seat 5: reevin45 (small blind) showed {9-Spades}{K-Spades} and lost with high card King
Seat 6: szilike66 (big blind) folded before Flop
Seat 7: skues folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dannyelmo93 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: x1FULLBOAT1x folded before Flop (didn't bet)

$0.75

PokerStars Hand #129498959773: Tournament #1118933484, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level VI (50/100) - 2015/01/28 21:05:34 CET [2015/01/28 15:05:34 ET]
Table '1118933484 43' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: xjosx (3220 in chips)
Seat 2: pokerbates (1790 in chips)
Seat 3: budmax181 (8481 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (3620 in chips)
Seat 5: reevin45 (4312 in chips)
Seat 6: szilike66 (4868 in chips)
Seat 7: skues (2955 in chips)
Seat 8: FLOSKOS (3013 in chips)
Seat 9: x1FULLBOAT1x (2876 in chips)
xjosx: posts the ante 10
pokerbates: posts the ante 10
budmax181: posts the ante 10
Dewey Rulez: posts the ante 10
reevin45: posts the ante 10
szilike66: posts the ante 10
skues: posts the ante 10
FLOSKOS: posts the ante 10
x1FULLBOAT1x: posts the ante 10
szilike66: posts small blind 50
skues: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Hearts}{K-Clubs}
FLOSKOS: raises 100 to 200
x1FULLBOAT1x: folds
xjosx: folds
pokerbates: folds
budmax181: folds
Dewey Rulez: raises 3410 to 3610 and is all-in
reevin45: folds
szilike66: folds
skues: folds
FLOSKOS: calls 2803 and is all-in
Uncalled bet (607) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {6-Spades}{6-Hearts}{K-Hearts}
*** TURN *** {6-Spades}{6-Hearts}{K-Hearts} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Spades}{6-Hearts}{K-Hearts}{7-Diamonds} {A-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
FLOSKOS: shows {9-Spades}{9-Hearts} (two pair, Nines and Sixes)
Dewey Rulez: shows {A-Hearts}{K-Clubs} (two pair, Aces and Kings)
Dewey Rulez collected 6246 from pot
Dewey Rulez wins $0.75 for eliminating FLOSKOS and their own bounty increases by $0.75 to $2.25
FLOSKOS finished the tournament in 2976th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6246 | Rake 0
Board {6-Spades}{6-Hearts}{K-Hearts}{7-Diamonds}{A-Clubs}
Seat 1: xjosx folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: pokerbates folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: budmax181 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dewey Rulez showed {A-Hearts}{K-Clubs} and won (6246) with two pair, Aces and Kings
Seat 5: reevin45 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: szilike66 (small blind) folded before Flop
Seat 7: skues (big blind) folded before Flop
Seat 8: FLOSKOS showed {9-Spades}{9-Hearts} and lost with two pair, Nines and Sixes
Seat 9: x1FULLBOAT1x folded before Flop (didn't bet)

4.4spko 6.7k
3.3psko 3.7k
b11 1.9k
4.4t 3.3k

$3 aan ko+

PokerStars Hand #129498095009: Tournament #1118959514, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2015/01/28 20:51:44 CET [2015/01/28 14:51:44 ET]
Table '1118959514 234' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: kurb1234 (30047 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (3636 in chips)
Seat 3: leplato (6598 in chips)
Seat 4: yesdaybruy (26243 in chips)
Seat 5: exparte122 (13957 in chips)
Seat 6: lurupipo (5945 in chips)
Seat 7: Hupsaraiva (13448 in chips)
Seat 8: vonBaranow (10490 in chips)
Seat 9: Zackattak13 (6232 in chips)
kurb1234: posts the ante 70
Dewey Rulez: posts the ante 70
leplato: posts the ante 70
yesdaybruy: posts the ante 70
exparte122: posts the ante 70
lurupipo: posts the ante 70
Hupsaraiva: posts the ante 70
vonBaranow: posts the ante 70
Zackattak13: posts the ante 70
kurb1234: posts small blind 300
Dewey Rulez: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Diamonds}{J-Hearts}
leplato: folds
yesdaybruy: folds
exparte122: folds
lurupipo: folds
Hupsaraiva: raises 600 to 1200
vonBaranow: folds
Zackattak13: folds
kurb1234: folds
Dewey Rulez: raises 2366 to 3566 and is all-in
Hupsaraiva: calls 2366
*** FLOP *** {A-Clubs}{2-Clubs}{A-Hearts}
*** TURN *** {A-Clubs}{2-Clubs}{A-Hearts} {9-Spades}
*** RIVER *** {A-Clubs}{2-Clubs}{A-Hearts}{9-Spades} {A-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {K-Diamonds}{J-Hearts} (three of a kind, Aces)
Hupsaraiva: shows {8-Hearts}{8-Clubs} (a full house, Aces full of Eights)
Hupsaraiva collected 8062 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 1026th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8062 | Rake 0
Board {A-Clubs}{2-Clubs}{A-Hearts}{9-Spades}{A-Spades}
Seat 1: kurb1234 (small blind) folded before Flop
Seat 2: Dewey Rulez (big blind) showed {K-Diamonds}{J-Hearts} and lost with three of a kind, Aces
Seat 3: leplato folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: yesdaybruy folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: exparte122 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: lurupipo folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Hupsaraiva showed {8-Hearts}{8-Clubs} and won (8062) with a full house, Aces full of Eights
Seat 8: vonBaranow folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Zackattak13 (button) folded before Flop (didn't bet)

nog maar eens kk in de muck

PokerStars Hand #129497272606: Tournament #1118933484, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level IV (30/60) - 2015/01/28 20:39:29 CET [2015/01/28 14:39:29 ET]
Table '1118933484 43' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: pabossalex (3000 in chips)
Seat 2: pokerbates (2020 in chips)
Seat 3: budmax181 (5820 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (1893 in chips)
Seat 5: reevin45 (6698 in chips)
Seat 6: szilike66 (3510 in chips)
Seat 7: skues (3535 in chips)
Seat 8: FLOSKOS (2443 in chips)
Seat 9: x1FULLBOAT1x (3216 in chips)
FLOSKOS: posts small blind 30
x1FULLBOAT1x: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Spades}{K-Clubs}
pabossalex: folds
pokerbates: folds
budmax181: folds
Dewey Rulez: raises 63 to 123
reevin45: calls 123
szilike66: calls 123
skues: folds
FLOSKOS: folds
x1FULLBOAT1x: calls 63
*** FLOP *** {J-Spades}{5-Diamonds}{A-Clubs}
x1FULLBOAT1x: checks
Dewey Rulez: checks
reevin45: checks
szilike66: checks
*** TURN *** {J-Spades}{5-Diamonds}{A-Clubs} {5-Hearts}
x1FULLBOAT1x: checks
Dewey Rulez: checks
reevin45: bets 261
szilike66: folds
x1FULLBOAT1x: calls 261
Dewey Rulez: folds
*** RIVER *** {J-Spades}{5-Diamonds}{A-Clubs}{5-Hearts} {10-Clubs}
x1FULLBOAT1x: checks
reevin45: checks
*** SHOW DOWN ***
x1FULLBOAT1x: shows {5-Clubs}{6-Spades} (three of a kind, Fives)
reevin45: mucks hand
x1FULLBOAT1x collected 1044 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1044 | Rake 0
Board {J-Spades}{5-Diamonds}{A-Clubs}{5-Hearts}{10-Clubs}
Seat 1: pabossalex folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: pokerbates folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: budmax181 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dewey Rulez folded on the Turn
Seat 5: reevin45 mucked {3-Hearts}{3-Diamonds}
Seat 6: szilike66 folded on the Turn
Seat 7: skues (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: FLOSKOS (small blind) folded before Flop
Seat 9: x1FULLBOAT1x (big blind) showed {5-Clubs}{6-Spades} and won (1044) with three of a kind, Fives

PokerStars Hand #129497249351: Tournament #1118959617, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2015/01/28 20:39:08 CET [2015/01/28 14:39:08 ET]
Table '1118959617 302' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Supreme04 (9284 in chips)
Seat 2: JahJKing (4248 in chips)
Seat 3: flysohigh87 (2754 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (3603 in chips)
Seat 5: BAKU7777777 (3795 in chips)
Seat 6: freibier68 (3125 in chips)
Seat 7: milt65 (2884 in chips)
Seat 8: dunster51351 (2733 in chips)
Seat 9: Spanger_Head (1920 in chips)
Supreme04: posts small blind 25
JahJKing: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Diamonds}{J-Diamonds}
flysohigh87: folds
Dewey Rulez: raises 52 to 102
BAKU7777777: folds
freibier68: folds
milt65: folds
dunster51351: calls 102
Spanger_Head: folds
Supreme04: folds
JahJKing: folds
*** FLOP *** {3-Clubs}{4-Hearts}{10-Diamonds}
Dewey Rulez: bets 159
dunster51351: calls 159
*** TURN *** {3-Clubs}{4-Hearts}{10-Diamonds} {9-Diamonds}
Dewey Rulez: bets 340
dunster51351: calls 340
*** RIVER *** {3-Clubs}{4-Hearts}{10-Diamonds}{9-Diamonds} {7-Clubs}
Dewey Rulez: bets 727
dunster51351: raises 1405 to 2132 and is all-in
Dewey Rulez: folds
Uncalled bet (1405) returned to dunster51351
dunster51351 collected 2731 from pot
dunster51351: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 2731 | Rake 0
Board {3-Clubs}{4-Hearts}{10-Diamonds}{9-Diamonds}{7-Clubs}
Seat 1: Supreme04 (small blind) folded before Flop
Seat 2: JahJKing (big blind) folded before Flop
Seat 3: flysohigh87 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dewey Rulez folded on the River
Seat 5: BAKU7777777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: freibier68 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: milt65 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: dunster51351 collected (2731)
Seat 9: Spanger_Head (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #129496570914: Tournament #1118933459, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level IX (100/200) - 2015/01/28 20:28:58 CET [2015/01/28 14:28:58 ET]
Table '1118933459 170' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: thyagomasala (3467 in chips)
Seat 2: fabian (22876 in chips)
Seat 3: Yamoraa (15478 in chips)
Seat 4: yellowtrip3 (2237 in chips)
Seat 5: mikko tieva (8945 in chips)
Seat 6: Ivancica18 (5428 in chips)
Seat 7: beckan116 (3279 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (2837 in chips)
Seat 9: IamMickeyBr (5205 in chips)
thyagomasala: posts the ante 25
fabian: posts the ante 25
Yamoraa: posts the ante 25
yellowtrip3: posts the ante 25
mikko tieva: posts the ante 25
Ivancica18: posts the ante 25
beckan116: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts the ante 25
IamMickeyBr: posts the ante 25
Ivancica18: posts small blind 100
beckan116: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {7-Diamonds}{7-Clubs}
Dewey Rulez: raises 2612 to 2812 and is all-in
IamMickeyBr: folds
thyagomasala: folds
fabian: calls 2812
Yamoraa: folds
yellowtrip3: folds
mikko tieva: calls 2812
Ivancica18: folds
beckan116: folds
*** FLOP *** {8-Clubs}{6-Diamonds}{J-Clubs}
fabian: checks
mikko tieva: bets 4480
fabian: folds {3-Diamonds}{3-Hearts}
Uncalled bet (4480) returned to mikko tieva
*** TURN *** {8-Clubs}{6-Diamonds}{J-Clubs} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Clubs}{6-Diamonds}{J-Clubs}{5-Diamonds} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {7-Diamonds}{7-Clubs} (a straight, Five to Nine)
mikko tieva: shows {J-Diamonds}{10-Diamonds} (a pair of Jacks)
Dewey Rulez collected 8961 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 8961 | Rake 0
Board {8-Clubs}{6-Diamonds}{J-Clubs}{5-Diamonds}{9-Hearts}
Seat 1: thyagomasala folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: fabian folded on the Flop
Seat 3: Yamoraa folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: yellowtrip3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mikko tieva (button) showed {J-Diamonds}{10-Diamonds} and lost with a pair of Jacks
Seat 6: Ivancica18 (small blind) folded before Flop
Seat 7: beckan116 (big blind) folded before Flop
Seat 8: Dewey Rulez showed {7-Diamonds}{7-Clubs} and won (8961) with a straight, Five to Nine
Seat 9: IamMickeyBr folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #129497069041: Tournament #1118959514, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2015/01/28 20:36:26 CET [2015/01/28 14:36:26 ET]
Table '1118959514 234' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: dzigas (2821 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (4374 in chips)
Seat 3: leplato (10908 in chips)
Seat 4: yesdaybruy (12060 in chips)
Seat 5: exparte122 (18830 in chips)
Seat 6: luetch1 (4280 in chips)
Seat 7: Hupsaraiva (5006 in chips)
Seat 8: lf martelo (5695 in chips)
Seat 9: Zackattak13 (3960 in chips)
dzigas: posts the ante 40
Dewey Rulez: posts the ante 40
leplato: posts the ante 40
yesdaybruy: posts the ante 40
exparte122: posts the ante 40
luetch1: posts the ante 40
Hupsaraiva: posts the ante 40
lf martelo: posts the ante 40
Zackattak13: posts the ante 40
lf martelo: posts small blind 150
Zackattak13: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {7-Hearts}{7-Diamonds}
dzigas: raises 2481 to 2781 and is all-in
Dewey Rulez: raises 1553 to 4334 and is all-in
leplato: folds
yesdaybruy: folds
exparte122: folds
luetch1: folds
Hupsaraiva: folds
lf martelo: folds
Zackattak13: folds
Uncalled bet (1553) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {6-Clubs}{Q-Hearts}{J-Spades}
*** TURN *** {6-Clubs}{Q-Hearts}{J-Spades} {A-Spades}
*** RIVER *** {6-Clubs}{Q-Hearts}{J-Spades}{A-Spades} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
dzigas: shows {J-Diamonds}{A-Clubs} (two pair, Aces and Jacks)
Dewey Rulez: shows {7-Hearts}{7-Diamonds} (a pair of Sevens)
dzigas collected 6372 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6372 | Rake 0
Board {6-Clubs}{Q-Hearts}{J-Spades}{A-Spades}{9-Clubs}
Seat 1: dzigas showed {J-Diamonds}{A-Clubs} and won (6372) with two pair, Aces and Jacks
Seat 2: Dewey Rulez showed {7-Hearts}{7-Diamonds} and lost with a pair of Sevens
Seat 3: leplato folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: yesdaybruy folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: exparte122 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: luetch1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Hupsaraiva (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: lf martelo (small blind) folded before Flop
Seat 9: Zackattak13 (big blind) folded before Flop

kutspot weer

PokerStars Hand #129496412944: Tournament #1118959617, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level III (20/40) - 2015/01/28 20:26:36 CET [2015/01/28 14:26:36 ET]
Table '1118959617 302' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Supreme04 (8743 in chips)
Seat 2: JahJKing (2760 in chips)
Seat 3: flysohigh87 (1854 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (4050 in chips)
Seat 5: BAKU7777777 (4559 in chips)
Seat 6: freibier68 (3200 in chips)
Seat 7: milt65 (3105 in chips)
Seat 8: dunster51351 (3180 in chips)
Seat 9: Spanger_Head (2895 in chips)
Supreme04: posts small blind 20
JahJKing: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Diamonds}{A-Diamonds}
flysohigh87: folds
Dewey Rulez: raises 42 to 82
BAKU7777777: folds
freibier68: folds
milt65: calls 82
dunster51351: folds
Spanger_Head: folds
Supreme04: folds
JahJKing: calls 42
*** FLOP *** {7-Diamonds}{7-Spades}{Q-Diamonds}
JahJKing: checks
Dewey Rulez: bets 151
milt65: calls 151
JahJKing: raises 151 to 302
Dewey Rulez: calls 151
milt65: calls 151
*** TURN *** {7-Diamonds}{7-Spades}{Q-Diamonds} {6-Clubs}
JahJKing: bets 360
Dewey Rulez: calls 360
milt65: calls 360
*** RIVER *** {7-Diamonds}{7-Spades}{Q-Diamonds}{6-Clubs} {A-Clubs}
JahJKing: bets 2016 and is all-in
Dewey Rulez: folds
milt65: folds
Uncalled bet (2016) returned to JahJKing
JahJKing collected 2252 from pot
JahJKing: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 2252 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{7-Spades}{Q-Diamonds}{6-Clubs}{A-Clubs}
Seat 1: Supreme04 (small blind) folded before Flop
Seat 2: JahJKing (big blind) collected (2252)
Seat 3: flysohigh87 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dewey Rulez folded on the River
Seat 5: BAKU7777777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: freibier68 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: milt65 folded on the River
Seat 8: dunster51351 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Spanger_Head (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #129495699823: Tournament #1118959514, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2015/01/28 20:16:01 CET [2015/01/28 14:16:01 ET]
Table '1118959514 234' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: dzigas (2875 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (3924 in chips)
Seat 3: Eastwo0d (2922 in chips)
Seat 4: yesdaybruy (5750 in chips)
Seat 5: zen_mec (4100 in chips)
Seat 6: luetch1 (5850 in chips)
Seat 7: Hupsaraiva (4340 in chips)
Seat 8: lf martelo (2740 in chips)
dzigas: posts the ante 15
Dewey Rulez: posts the ante 15
Eastwo0d: posts the ante 15
yesdaybruy: posts the ante 15
zen_mec: posts the ante 15
luetch1: posts the ante 15
Hupsaraiva: posts the ante 15
lf martelo: posts the ante 15
dzigas: posts small blind 60
Dewey Rulez: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Spades}{K-Hearts}
Eastwo0d: folds
yesdaybruy: folds
zen_mec: folds
luetch1: folds
Hupsaraiva: folds
lf martelo: raises 140 to 260
dzigas: folds
Dewey Rulez: calls 140
*** FLOP *** {7-Clubs}{J-Hearts}{10-Clubs}
Dewey Rulez: checks
lf martelo: checks
*** TURN *** {7-Clubs}{J-Hearts}{10-Clubs} {3-Clubs}
Dewey Rulez: bets 399
lf martelo: calls 399
*** RIVER *** {7-Clubs}{J-Hearts}{10-Clubs}{3-Clubs} {10-Hearts}
Dewey Rulez: bets 853
lf martelo: raises 1213 to 2066 and is all-in
Dewey Rulez: folds
Uncalled bet (1213) returned to lf martelo
lf martelo collected 3204 from pot
lf martelo: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 3204 | Rake 0
Board {7-Clubs}{J-Hearts}{10-Clubs}{3-Clubs}{10-Hearts}
Seat 1: dzigas (small blind) folded before Flop
Seat 2: Dewey Rulez (big blind) folded on the River
Seat 3: Eastwo0d folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: yesdaybruy folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: zen_mec folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: luetch1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Hupsaraiva folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: lf martelo (button) collected (3204)

123452189