Heinzel

Verstuur bericht

Forum Posts

man of 20 nog met ook ten dam nog

nibali, uran en mollema er ook af

gesink ontsnapt, gogo

peraud ook, geen echte 14 juli dus voor de fransen

costa, bardet, talansky, pinot er allemaal al snel af

killyouridols schreef

Lars boom ook naar huis vanwege koorts? Hmm Big Grin

dit klopt dan toch wel met die lage cortisonen waarde?

dat zou kunnen duiden op een komende ziekte, wat dus nu ook gebeurd is

brands weer goed bezig, lekker snel ook allemaal

73.55 terug

cake is 465

gast shovet any 2

PokerStars Hand #137996811851: Tournament #1272221932, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXXI (7000/14000) - 2015/07/13 21:21:36 CET [2015/07/13 15:21:36 ET]
Table '1272221932 145' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: cookymon$ter (89962 in chips)
Seat 2: superlingon (232810 in chips)
Seat 4: Cleggalfish (144627 in chips)
Seat 5: orlandopig (349898 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (106095 in chips)
Seat 7: schmuggel15 (166818 in chips)
Seat 8: kubebass (156452 in chips)
Seat 9: new85new85 (229756 in chips)
cookymon$ter: posts the ante 1750
superlingon: posts the ante 1750
Cleggalfish: posts the ante 1750
orlandopig: posts the ante 1750
Dewey Rulez: posts the ante 1750
schmuggel15: posts the ante 1750
kubebass: posts the ante 1750
new85new85: posts the ante 1750
Dewey Rulez: posts small blind 7000
schmuggel15: posts big blind 14000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {4-Hearts}{4-Diamonds}
kubebass: folds
new85new85: folds
cookymon$ter: folds
superlingon: folds
Cleggalfish: folds
orlandopig: raises 334148 to 348148 and is all-in
Dewey Rulez: calls 97345 and is all-in
schmuggel15: folds
Uncalled bet (243803) returned to orlandopig
*** FLOP *** {7-Diamonds}{6-Hearts}{J-Hearts}
*** TURN *** {7-Diamonds}{6-Hearts}{J-Hearts} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{6-Hearts}{J-Hearts}{3-Diamonds} {A-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {4-Hearts}{4-Diamonds} (a pair of Fours)
orlandopig: shows {8-Spades}{J-Diamonds} (a pair of Jacks)
orlandopig collected 236690 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 51st place and received $69.55.
*** SUMMARY ***
Total pot 236690 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{6-Hearts}{J-Hearts}{3-Diamonds}{A-Hearts}
Seat 1: cookymon$ter folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: superlingon folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Cleggalfish folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: orlandopig (button) showed {8-Spades}{J-Diamonds} and won (236690) with a pair of Jacks
Seat 6: Dewey Rulez (small blind) showed {4-Hearts}{4-Diamonds} and lost with a pair of Fours
Seat 7: schmuggel15 (big blind) folded before Flop
Seat 8: kubebass folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: new85new85 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #137996186292: Tournament #1272221932, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXVIII (4000/8000) - 2015/07/13 21:09:47 CET [2015/07/13 15:09:47 ET]
Table '1272221932 2' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: FaceRolly (57571 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (229643 in chips)
Seat 3: frostyvegas (107984 in chips)
Seat 4: addicted.pl (102259 in chips)
Seat 5: CandyJohnson (101776 in chips)
Seat 6: podi55 (30351 in chips)
Seat 8: MarkCool 1 (75298 in chips)
Seat 9: StyrMax (66449 in chips)
FaceRolly: posts the ante 1000
Dewey Rulez: posts the ante 1000
frostyvegas: posts the ante 1000
addicted.pl: posts the ante 1000
CandyJohnson: posts the ante 1000
podi55: posts the ante 1000
MarkCool 1: posts the ante 1000
StyrMax: posts the ante 1000
frostyvegas: posts small blind 4000
addicted.pl: posts big blind 8000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Diamonds}{J-Hearts}
CandyJohnson: folds
podi55: folds
MarkCool 1: raises 66298 to 74298 and is all-in
StyrMax: folds
FaceRolly: folds
Dewey Rulez: raises 66298 to 140596
frostyvegas: folds
addicted.pl: folds
Uncalled bet (66298) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {3-Hearts}{7-Hearts}{9-Diamonds}
*** TURN *** {3-Hearts}{7-Hearts}{9-Diamonds} {3-Clubs}
*** RIVER *** {3-Hearts}{7-Hearts}{9-Diamonds}{3-Clubs} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
MarkCool 1: shows {K-Diamonds}{A-Hearts} (two pair, Kings and Threes)
Dewey Rulez: shows {J-Diamonds}{J-Hearts} (two pair, Jacks and Threes)
MarkCool 1 collected 168596 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 168596 | Rake 0
Board {3-Hearts}{7-Hearts}{9-Diamonds}{3-Clubs}{K-Hearts}
Seat 1: FaceRolly folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez (button) showed {J-Diamonds}{J-Hearts} and lost with two pair, Jacks and Threes
Seat 3: frostyvegas (small blind) folded before Flop
Seat 4: addicted.pl (big blind) folded before Flop
Seat 5: CandyJohnson folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: podi55 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: MarkCool 1 showed {K-Diamonds}{A-Hearts} and won (168596) with two pair, Kings and Threes
Seat 9: StyrMax folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #137995862738: Tournament #1272221932, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXVII (3500/7000) - 2015/07/13 21:03:41 CET [2015/07/13 15:03:41 ET]
Table '1272221932 2' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: FaceRolly (75446 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (108154 in chips)
Seat 3: frostyvegas (80859 in chips)
Seat 5: CandyJohnson (113885 in chips)
Seat 6: podi55 (12492 in chips)
Seat 7: DRybin (53739 in chips)
Seat 8: MarkCool 1 (46024 in chips)
Seat 9: StyrMax (173473 in chips)
FaceRolly: posts the ante 875
Dewey Rulez: posts the ante 875
frostyvegas: posts the ante 875
CandyJohnson: posts the ante 875
podi55: posts the ante 875
DRybin: posts the ante 875
MarkCool 1: posts the ante 875
StyrMax: posts the ante 875
podi55: posts small blind 3500
DRybin: posts big blind 7000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Spades}{A-Hearts}
MarkCool 1: folds
StyrMax: raises 7000 to 14000
FaceRolly: folds
Dewey Rulez: raises 21000 to 35000
frostyvegas: folds
CandyJohnson: folds
podi55: folds
DRybin: folds
StyrMax: calls 21000
*** FLOP *** {A-Diamonds}{5-Spades}{8-Hearts}
StyrMax: checks
Dewey Rulez: checks
*** TURN *** {A-Diamonds}{5-Spades}{8-Hearts} {A-Clubs}
StyrMax: checks
Dewey Rulez: checks
*** RIVER *** {A-Diamonds}{5-Spades}{8-Hearts}{A-Clubs} {7-Spades}
StyrMax: bets 28000
Dewey Rulez: raises 44279 to 72279 and is all-in
StyrMax: folds
Uncalled bet (44279) returned to Dewey Rulez
Dewey Rulez collected 143500 from pot
Dewey Rulez: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 143500 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{5-Spades}{8-Hearts}{A-Clubs}{7-Spades}
Seat 1: FaceRolly folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez collected (143500)
Seat 3: frostyvegas folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: CandyJohnson (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: podi55 (small blind) folded before Flop
Seat 7: DRybin (big blind) folded before Flop
Seat 8: MarkCool 1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: StyrMax folded on the River

PokerStars Hand #137994482643: Tournament #1272221932, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXII (1250/2500) - 2015/07/13 20:34:29 CET [2015/07/13 14:34:29 ET]
Table '1272221932 2' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: oleg.plast (13464 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (58023 in chips)
Seat 3: Bura-007 (21843 in chips)
Seat 4: KINGDEMONIC (47156 in chips)
Seat 5: madryz (38573 in chips)
Seat 6: podi55 (42618 in chips)
Seat 7: Furio2 (29336 in chips)
Seat 8: Plytto J (6713 in chips)
Seat 9: mrbrbutton23 (18813 in chips)
oleg.plast: posts the ante 300
Dewey Rulez: posts the ante 300
Bura-007: posts the ante 300
KINGDEMONIC: posts the ante 300
madryz: posts the ante 300
podi55: posts the ante 300
Furio2: posts the ante 300
Plytto J: posts the ante 300
mrbrbutton23: posts the ante 300
madryz: posts small blind 1250
podi55: posts big blind 2500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {8-Spades}{8-Clubs}
Furio2: folds
Plytto J: folds
mrbrbutton23: raises 5000 to 7500
oleg.plast: folds
Dewey Rulez: raises 50223 to 57723 and is all-in
Bura-007: folds
KINGDEMONIC: folds
madryz: folds
podi55: folds
mrbrbutton23: calls 11013 and is all-in
Uncalled bet (39210) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {6-Clubs}{J-Spades}{8-Hearts}
*** TURN *** {6-Clubs}{J-Spades}{8-Hearts} {10-Clubs}
*** RIVER *** {6-Clubs}{J-Spades}{8-Hearts}{10-Clubs} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
mrbrbutton23: shows {10-Hearts}{A-Clubs} (two pair, Jacks and Tens)
Dewey Rulez: shows {8-Spades}{8-Clubs} (a full house, Eights full of Jacks)
Dewey Rulez collected 43476 from pot
mrbrbutton23 finished the tournament in 288th place and received $21.96.
*** SUMMARY ***
Total pot 43476 | Rake 0
Board {6-Clubs}{J-Spades}{8-Hearts}{10-Clubs}{J-Hearts}
Seat 1: oleg.plast folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez showed {8-Spades}{8-Clubs} and won (43476) with a full house, Eights full of Jacks
Seat 3: Bura-007 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: KINGDEMONIC (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: madryz (small blind) folded before Flop
Seat 6: podi55 (big blind) folded before Flop
Seat 7: Furio2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Plytto J folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: mrbrbutton23 showed {10-Hearts}{A-Clubs} and lost with two pair, Jacks and Tens

PokerStars Hand #137994549506: Tournament #1272221932, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (1500/3000) - 2015/07/13 20:35:50 CET [2015/07/13 14:35:50 ET]
Table '1272221932 2' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: oleg.plast (12789 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (82311 in chips)
Seat 3: Bura-007 (21168 in chips)
Seat 4: KINGDEMONIC (46481 in chips)
Seat 5: madryz (30648 in chips)
Seat 6: podi55 (37943 in chips)
Seat 7: Furio2 (39161 in chips)
Seat 8: Plytto J (6038 in chips)
oleg.plast: posts the ante 375
Dewey Rulez: posts the ante 375
Bura-007: posts the ante 375
KINGDEMONIC: posts the ante 375
madryz: posts the ante 375
podi55: posts the ante 375
Furio2: posts the ante 375
Plytto J: posts the ante 375
Furio2: posts small blind 1500
Plytto J: posts big blind 3000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Hearts}{J-Hearts}
oleg.plast: folds
Dewey Rulez: raises 3150 to 6150
Bura-007: raises 14643 to 20793 and is all-in
KINGDEMONIC: folds
madryz: folds
podi55: folds
Furio2: folds
Plytto J: folds
Dewey Rulez: calls 14643
*** FLOP *** {J-Clubs}{5-Diamonds}{K-Clubs}
*** TURN *** {J-Clubs}{5-Diamonds}{K-Clubs} {K-Spades}
*** RIVER *** {J-Clubs}{5-Diamonds}{K-Clubs}{K-Spades} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Hearts}{J-Hearts} (two pair, Kings and Jacks)
Bura-007: shows {4-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Kings)
Dewey Rulez collected 49086 from pot
Bura-007 finished the tournament in 269th place and received $23.79.
*** SUMMARY ***
Total pot 49086 | Rake 0
Board {J-Clubs}{5-Diamonds}{K-Clubs}{K-Spades}{6-Spades}
Seat 1: oleg.plast folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez showed {A-Hearts}{J-Hearts} and won (49086) with two pair, Kings and Jacks
Seat 3: Bura-007 showed {4-Hearts}{A-Diamonds} and lost with a pair of Kings
Seat 4: KINGDEMONIC folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: madryz folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: podi55 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Furio2 (small blind) folded before Flop
Seat 8: Plytto J (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #137994241604: Tournament #1272221932, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXI (1000/2000) - 2015/07/13 20:29:31 CET [2015/07/13 14:29:31 ET]
Table '1272221932 2' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: oleg.plast (19564 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (18195 in chips)
Seat 3: Bura-007 (22093 in chips)
Seat 4: KINGDEMONIC (46137 in chips)
Seat 5: nikushanikol (1888 in chips) is sitting out
Seat 6: podi55 (36200 in chips)
Seat 7: Furio2 (29286 in chips)
Seat 8: poke_man80 (30858 in chips)
Seat 9: mrbrbutton23 (16263 in chips)
oleg.plast: posts the ante 250
Dewey Rulez: posts the ante 250
Bura-007: posts the ante 250
KINGDEMONIC: posts the ante 250
nikushanikol: posts the ante 250
podi55: posts the ante 250
Furio2: posts the ante 250
poke_man80: posts the ante 250
mrbrbutton23: posts the ante 250
KINGDEMONIC: posts small blind 1000
nikushanikol: posts big blind 1638 and is all-in
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Spades}{A-Clubs}
podi55: folds
Furio2: folds
poke_man80: raises 4362 to 6000
mrbrbutton23: folds
oleg.plast: folds
Dewey Rulez: raises 11945 to 17945 and is all-in
Bura-007: folds
KINGDEMONIC: raises 27942 to 45887 and is all-in
nikushanikol: folds
poke_man80: calls 24608 and is all-in
Uncalled bet (15279) returned to KINGDEMONIC
*** FLOP *** {8-Diamonds}{5-Spades}{8-Clubs}
*** TURN *** {8-Diamonds}{5-Spades}{8-Clubs} {K-Clubs}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{5-Spades}{8-Clubs}{K-Clubs} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
KINGDEMONIC: shows {Q-Hearts}{Q-Clubs} (two pair, Queens and Eights)
poke_man80: shows {9-Diamonds}{9-Spades} (two pair, Nines and Eights)
KINGDEMONIC collected 25326 from side pot-2
Dewey Rulez: shows {K-Spades}{A-Clubs} (two pair, Kings and Eights)
Dewey Rulez collected 48921 from side pot-1
Dewey Rulez collected 8802 from main pot
poke_man80 finished the tournament in 350th place and received $19.03.
nikushanikol finished the tournament in 351st place and received $19.03.
*** SUMMARY ***
Total pot 83049 Main pot 8802. Side pot-1 48921. Side pot-2 25326. | Rake 0
Board {8-Diamonds}{5-Spades}{8-Clubs}{K-Clubs}{4-Hearts}
Seat 1: oleg.plast folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez showed {K-Spades}{A-Clubs} and won (57723) with two pair, Kings and Eights
Seat 3: Bura-007 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: KINGDEMONIC (small blind) showed {Q-Hearts}{Q-Clubs} and won (25326) with two pair, Queens and Eights
Seat 5: nikushanikol (big blind) folded before Flop
Seat 6: podi55 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Furio2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: poke_man80 showed {9-Diamonds}{9-Spades} and lost with two pair, Nines and Eights
Seat 9: mrbrbutton23 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #137994090650: Tournament #1272222123, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2015/07/13 20:26:24 CET [2015/07/13 14:26:24 ET]
Table '1272222123 118' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: CASINOICE (2535 in chips)
Seat 2: fjeomsvarten (3703 in chips)
Seat 3: Mahatmagandh (1840 in chips)
Seat 4: LittleLamb92 (4275 in chips)
Seat 5: ojblom (5946 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (3277 in chips)
Seat 7: eStfu (2410 in chips)
Seat 8: pistolp999 (2335 in chips)
Seat 9: ginger_maest (9235 in chips)
CASINOICE: posts the ante 25
fjeomsvarten: posts the ante 25
Mahatmagandh: posts the ante 25
LittleLamb92: posts the ante 25
ojblom: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts the ante 25
eStfu: posts the ante 25
pistolp999: posts the ante 25
ginger_maest: posts the ante 25
Mahatmagandh: posts small blind 100
LittleLamb92: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Hearts}{A-Spades}
ojblom: folds
Dewey Rulez: raises 3052 to 3252 and is all-in
eStfu: folds
pistolp999: calls 2310 and is all-in
ginger_maest: folds
CASINOICE: folds
fjeomsvarten: folds
Mahatmagandh: folds
LittleLamb92: folds
Uncalled bet (942) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {K-Clubs}{K-Spades}{4-Diamonds}
*** TURN *** {K-Clubs}{K-Spades}{4-Diamonds} {10-Hearts}
*** RIVER *** {K-Clubs}{K-Spades}{4-Diamonds}{10-Hearts} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {Q-Hearts}{A-Spades} (a pair of Kings)
pistolp999: shows {J-Clubs}{J-Spades} (two pair, Kings and Jacks)
pistolp999 collected 5145 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5145 | Rake 0
Board {K-Clubs}{K-Spades}{4-Diamonds}{10-Hearts}{9-Clubs}
Seat 1: CASINOICE folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: fjeomsvarten (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Mahatmagandh (small blind) folded before Flop
Seat 4: LittleLamb92 (big blind) folded before Flop
Seat 5: ojblom folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez showed {Q-Hearts}{A-Spades} and lost with a pair of Kings
Seat 7: eStfu folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: pistolp999 showed {J-Clubs}{J-Spades} and won (5145) with two pair, Kings and Jacks
Seat 9: ginger_maest folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #137994332805: Tournament #1272222123, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2015/07/13 20:31:24 CET [2015/07/13 14:31:24 ET]
Table '1272222123 118' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: CASINOICE (5390 in chips)
Seat 2: fjeomsvarten (6944 in chips)
Seat 3: Mahatmagandh (1295 in chips)
Seat 4: LittleLamb92 (4425 in chips)
Seat 5: toro8484 (2880 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (572 in chips)
Seat 7: spammer9 (2666 in chips)
Seat 8: pistolp999 (8195 in chips)
Seat 9: ginger_maest (8915 in chips)
CASINOICE: posts the ante 30
fjeomsvarten: posts the ante 30
Mahatmagandh: posts the ante 30
LittleLamb92: posts the ante 30
toro8484: posts the ante 30
Dewey Rulez: posts the ante 30
spammer9: posts the ante 30
pistolp999: posts the ante 30
ginger_maest: posts the ante 30
Mahatmagandh: posts small blind 125
LittleLamb92: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Diamonds}{7-Clubs}
toro8484: raises 250 to 500
Dewey Rulez: raises 42 to 542 and is all-in
spammer9: raises 2094 to 2636 and is all-in
pistolp999: folds
ginger_maest: raises 6249 to 8885 and is all-in
CASINOICE: folds
fjeomsvarten: folds
Mahatmagandh: folds
LittleLamb92: folds
toro8484: folds
Uncalled bet (6249) returned to ginger_maest
*** FLOP *** {J-Clubs}{6-Clubs}{7-Hearts}
*** TURN *** {J-Clubs}{6-Clubs}{7-Hearts} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {J-Clubs}{6-Clubs}{7-Hearts}{2-Diamonds} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
spammer9: shows {A-Hearts}{J-Spades} (a pair of Jacks)
ginger_maest: shows {Q-Clubs}{Q-Diamonds} (a pair of Queens)
ginger_maest collected 4188 from side pot
Dewey Rulez: shows {A-Diamonds}{7-Clubs} (a pair of Sevens)
ginger_maest collected 2771 from main pot
spammer9 finished the tournament in 1654th place
Dewey Rulez finished the tournament in 1655th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6959 Main pot 2771. Side pot 4188. | Rake 0
Board {J-Clubs}{6-Clubs}{7-Hearts}{2-Diamonds}{8-Diamonds}
Seat 1: CASINOICE folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: fjeomsvarten (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Mahatmagandh (small blind) folded before Flop
Seat 4: LittleLamb92 (big blind) folded before Flop
Seat 5: toro8484 folded before Flop
Seat 6: Dewey Rulez showed {A-Diamonds}{7-Clubs} and lost with a pair of Sevens
Seat 7: spammer9 showed {A-Hearts}{J-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 8: pistolp999 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ginger_maest showed {Q-Clubs}{Q-Diamonds} and won (6959) with a pair of Queens

PokerStars Hand #137992963166: Tournament #1272222123, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2015/07/13 20:03:04 CET [2015/07/13 14:03:04 ET]
Table '1272222123 118' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Diablo_3105 (1333 in chips)
Seat 2: fjeomsvarten (6560 in chips)
Seat 3: 3st4all (3000 in chips)
Seat 4: odinx (882 in chips)
Seat 5: ojblom (3161 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (4939 in chips)
Seat 7: eStfu (3000 in chips)
Seat 8: Mendrill165 (3000 in chips)
Seat 9: ginger_maest (4000 in chips)
Dewey Rulez: posts small blind 40
eStfu: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Diamonds}{J-Spades}
Mendrill165: folds
ginger_maest: folds
Diablo_3105: folds
fjeomsvarten: folds
3st4all: folds
odinx: folds
ojblom: raises 95 to 175
Dewey Rulez: raises 225 to 400
eStfu: folds
ojblom: calls 225
*** FLOP *** {6-Diamonds}{10-Spades}{Q-Hearts}
Dewey Rulez: bets 281
ojblom: calls 281
*** TURN *** {6-Diamonds}{10-Spades}{Q-Hearts} {3-Diamonds}
Dewey Rulez: bets 461
ojblom: calls 461
*** RIVER *** {6-Diamonds}{10-Spades}{Q-Hearts}{3-Diamonds} {5-Diamonds}
Dewey Rulez: checks
ojblom: bets 2019 and is all-in
Dewey Rulez: calls 2019
*** SHOW DOWN ***
ojblom: shows {10-Hearts}{Q-Diamonds} (two pair, Queens and Tens)
Dewey Rulez: shows {J-Diamonds}{J-Spades} (a pair of Jacks)
ojblom collected 6402 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6402 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{10-Spades}{Q-Hearts}{3-Diamonds}{5-Diamonds}
Seat 1: Diablo_3105 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: fjeomsvarten folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 3st4all folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: odinx folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ojblom (button) showed {10-Hearts}{Q-Diamonds} and won (6402) with two pair, Queens and Tens
Seat 6: Dewey Rulez (small blind) showed {J-Diamonds}{J-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 7: eStfu (big blind) folded before Flop
Seat 8: Mendrill165 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ginger_maest folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #137993115909: Tournament #1272222123, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2015/07/13 20:06:14 CET [2015/07/13 14:06:14 ET]
Table '1272222123 118' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Diablo_3105 (1213 in chips)
Seat 2: fjeomsvarten (5518 in chips)
Seat 3: 3st4all (3000 in chips)
Seat 4: LittleLamb92 (3320 in chips)
Seat 5: ojblom (6402 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (1778 in chips)
Seat 7: eStfu (2880 in chips)
Seat 8: streetview85 (3000 in chips)
Seat 9: ginger_maest (3880 in chips)
fjeomsvarten: posts small blind 40
3st4all: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {9-Hearts}{9-Diamonds}
LittleLamb92: folds
ojblom: folds
Dewey Rulez: raises 84 to 164
eStfu: folds
streetview85: calls 164
ginger_maest: folds
Diablo_3105: raises 1049 to 1213 and is all-in
fjeomsvarten: folds
3st4all: folds
Dewey Rulez: raises 565 to 1778 and is all-in
streetview85: folds
Uncalled bet (565) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {4-Hearts}{6-Spades}{7-Hearts}
*** TURN *** {4-Hearts}{6-Spades}{7-Hearts} {5-Clubs}
*** RIVER *** {4-Hearts}{6-Spades}{7-Hearts}{5-Clubs} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {9-Hearts}{9-Diamonds} (a pair of Nines)
Diablo_3105: shows {A-Spades}{Q-Hearts} (high card Ace)
Dewey Rulez collected 2710 from pot
Diablo_3105 finished the tournament in 2015th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2710 | Rake 0
Board {4-Hearts}{6-Spades}{7-Hearts}{5-Clubs}{J-Hearts}
Seat 1: Diablo_3105 (button) showed {A-Spades}{Q-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 2: fjeomsvarten (small blind) folded before Flop
Seat 3: 3st4all (big blind) folded before Flop
Seat 4: LittleLamb92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ojblom folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez showed {9-Hearts}{9-Diamonds} and won (2710) with a pair of Nines
Seat 7: eStfu folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: streetview85 folded before Flop
Seat 9: ginger_maest folded before Flop (didn't bet)

glgl

PokerStars Hand #137992505613: Tournament #1272221932, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2015/07/13 19:51:57 CET [2015/07/13 13:51:57 ET]
Table '1272221932 139' 9-max Seat #9 is the button
Seat 2: Dewey Rulez (20668 in chips)
Seat 3: remela_som (2590 in chips)
Seat 4: WESLEY104 (11377 in chips)
Seat 5: baba1996 (12586 in chips)
Seat 6: Gangsstar (7162 in chips)
Seat 7: streetview85 (11682 in chips)
Seat 8: Kamikaze94 (1905 in chips)
Seat 9: MARIJEJU (10805 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 70
remela_som: posts the ante 70
WESLEY104: posts the ante 70
baba1996: posts the ante 70
Gangsstar: posts the ante 70
streetview85: posts the ante 70
Kamikaze94: posts the ante 70
MARIJEJU: posts the ante 70
Dewey Rulez: posts small blind 300
remela_som: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {8-Diamonds}{8-Hearts}
WESLEY104: folds
baba1996: raises 600 to 1200
Gangsstar: folds
streetview85: folds
Kamikaze94: folds
MARIJEJU: folds
Dewey Rulez: calls 900
remela_som: raises 1320 to 2520 and is all-in
baba1996: calls 1320
Dewey Rulez: calls 1320
*** FLOP *** {3-Hearts}{6-Spades}{3-Diamonds}
Dewey Rulez: bets 1200
baba1996: folds
Uncalled bet (1200) returned to Dewey Rulez
*** TURN *** {3-Hearts}{6-Spades}{3-Diamonds} {2-Hearts}
*** RIVER *** {3-Hearts}{6-Spades}{3-Diamonds}{2-Hearts} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {8-Diamonds}{8-Hearts} (a full house, Eights full of Threes)
remela_som: shows {5-Hearts}{5-Clubs} (two pair, Fives and Threes)
Dewey Rulez collected 8120 from pot
remela_som finished the tournament in 943rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 8120 | Rake 0
Board {3-Hearts}{6-Spades}{3-Diamonds}{2-Hearts}{8-Spades}
Seat 2: Dewey Rulez (small blind) showed {8-Diamonds}{8-Hearts} and won (8120) with a full house, Eights full of Threes
Seat 3: remela_som (big blind) showed {5-Hearts}{5-Clubs} and lost with two pair, Fives and Threes
Seat 4: WESLEY104 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: baba1996 folded on the Flop
Seat 6: Gangsstar folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: streetview85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Kamikaze94 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: MARIJEJU (button) folded before Flop (didn't bet)

weer 3 handen later beetje actie

PokerStars Hand #137992283857: Tournament #1272221932, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2015/07/13 19:47:16 CET [2015/07/13 13:47:16 ET]
Table '1272221932 139' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Auswasser (2935 in chips) is sitting out
Seat 2: Dewey Rulez (17789 in chips)
Seat 3: remela_som (6185 in chips)
Seat 4: WESLEY104 (11647 in chips)
Seat 5: baba1996 (5878 in chips)
Seat 6: Gangsstar (7682 in chips)
Seat 7: streetview85 (20059 in chips)
Seat 8: Kamikaze94 (3075 in chips)
Seat 9: MARIJEJU (3525 in chips)
Auswasser: posts the ante 60
Dewey Rulez: posts the ante 60
remela_som: posts the ante 60
WESLEY104: posts the ante 60
baba1996: posts the ante 60
Gangsstar: posts the ante 60
streetview85: posts the ante 60
Kamikaze94: posts the ante 60
MARIJEJU: posts the ante 60
Gangsstar: posts small blind 250
streetview85: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Diamonds}{A-Hearts}
Kamikaze94: folds
MARIJEJU: folds
Auswasser: folds
Dewey Rulez: raises 525 to 1025
remela_som: folds
WESLEY104: folds
baba1996: folds
Gangsstar: folds
streetview85: calls 525
*** FLOP *** {6-Diamonds}{4-Hearts}{8-Hearts}
streetview85: checks
Dewey Rulez: bets 1334
streetview85: calls 1334
*** TURN *** {6-Diamonds}{4-Hearts}{8-Hearts} {8-Spades}
streetview85: checks
Dewey Rulez: checks
*** RIVER *** {6-Diamonds}{4-Hearts}{8-Hearts}{8-Spades} {9-Hearts}
streetview85: checks
Dewey Rulez: bets 2588
Auswasser has returned
streetview85: folds
Uncalled bet (2588) returned to Dewey Rulez
Dewey Rulez collected 5508 from pot
Dewey Rulez: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 5508 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{4-Hearts}{8-Hearts}{8-Spades}{9-Hearts}
Seat 1: Auswasser folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez collected (5508)
Seat 3: remela_som folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: WESLEY104 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: baba1996 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Gangsstar (small blind) folded before Flop
Seat 7: streetview85 (big blind) folded on the River
Seat 8: Kamikaze94 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: MARIJEJU folded before Flop (didn't bet)

geen actie Sad

PokerStars Hand #137992001699: Tournament #1272221932, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2015/07/13 19:41:19 CET [2015/07/13 13:41:19 ET]
Table '1272221932 139' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Auswasser (3855 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (6840 in chips)
Seat 3: remela_som (5815 in chips)
Seat 4: WESLEY104 (12617 in chips)
Seat 5: IkWinAltyd (4596 in chips)
Seat 6: Gangsstar (7212 in chips)
Seat 7: streetview85 (21459 in chips)
Seat 8: Kamikaze94 (3395 in chips)
Seat 9: Rolosuper (7039 in chips)
Auswasser: posts the ante 50
Dewey Rulez: posts the ante 50
remela_som: posts the ante 50
WESLEY104: posts the ante 50
IkWinAltyd: posts the ante 50
Gangsstar: posts the ante 50
streetview85: posts the ante 50
Kamikaze94: posts the ante 50
Rolosuper: posts the ante 50
Rolosuper: posts small blind 200
Auswasser: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Diamonds}{A-Clubs}
Dewey Rulez: raises 420 to 820
remela_som: folds
WESLEY104: folds
IkWinAltyd: folds
Gangsstar: folds
streetview85: folds
Kamikaze94: folds
Rolosuper: folds
Auswasser: folds
Uncalled bet (420) returned to Dewey Rulez
Dewey Rulez collected 1450 from pot
Dewey Rulez: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 1450 | Rake 0
Seat 1: Auswasser (big blind) folded before Flop
Seat 2: Dewey Rulez collected (1450)
Seat 3: remela_som folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: WESLEY104 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: IkWinAltyd folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Gangsstar folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: streetview85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Kamikaze94 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Rolosuper (small blind) folded before Flop

3 handen later wel Smile

PokerStars Hand #137992078148: Tournament #1272221932, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2015/07/13 19:42:56 CET [2015/07/13 13:42:56 ET]
Table '1272221932 139' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Auswasser (3105 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (8190 in chips)
Seat 3: remela_som (5265 in chips)
Seat 4: WESLEY104 (12467 in chips)
Seat 5: baba1996 (6798 in chips)
Seat 6: Gangsstar (7062 in chips)
Seat 7: streetview85 (22309 in chips)
Seat 8: Kamikaze94 (3245 in chips)
Seat 9: Rolosuper (6689 in chips)
Auswasser: posts the ante 50
Dewey Rulez: posts the ante 50
remela_som: posts the ante 50
WESLEY104: posts the ante 50
baba1996: posts the ante 50
Gangsstar: posts the ante 50
streetview85: posts the ante 50
Kamikaze94: posts the ante 50
Rolosuper: posts the ante 50
remela_som: posts small blind 200
WESLEY104: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Spades}{A-Diamonds}
baba1996: folds
Gangsstar: folds
streetview85: raises 440 to 840
Kamikaze94: folds
Rolosuper: raises 1240 to 2080
Auswasser has timed out
Auswasser: folds
Auswasser is sitting out
Dewey Rulez: calls 2080
remela_som: folds
WESLEY104: folds
streetview85: calls 1240
*** FLOP *** {2-Clubs}{4-Spades}{6-Diamonds}
streetview85: checks
Rolosuper: bets 4559 and is all-in
Dewey Rulez: raises 1501 to 6060 and is all-in
streetview85: folds
Uncalled bet (1501) returned to Dewey Rulez
*** TURN *** {2-Clubs}{4-Spades}{6-Diamonds} {6-Clubs}
*** RIVER *** {2-Clubs}{4-Spades}{6-Diamonds}{6-Clubs} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Rolosuper: shows {8-Diamonds}{8-Clubs} (two pair, Eights and Sixes)
Dewey Rulez: shows {A-Spades}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Sixes)
Dewey Rulez collected 16408 from pot
Rolosuper finished the tournament in 1211th place
*** SUMMARY ***
Total pot 16408 | Rake 0
Board {2-Clubs}{4-Spades}{6-Diamonds}{6-Clubs}{2-Spades}
Seat 1: Auswasser folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez (button) showed {A-Spades}{A-Diamonds} and won (16408) with two pair, Aces and Sixes
Seat 3: remela_som (small blind) folded before Flop
Seat 4: WESLEY104 (big blind) folded before Flop
Seat 5: baba1996 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Gangsstar folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: streetview85 folded on the Flop
Seat 8: Kamikaze94 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Rolosuper showed {8-Diamonds}{8-Clubs} and lost with two pair, Eights and Sixes

PokerStars Hand #137991547620: Tournament #1272221980, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2015/07/13 19:31:25 CET [2015/07/13 13:31:25 ET]
Table '1272221980 13' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Angelaeva (7253 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (1347 in chips)
Seat 3: Lionet (7463 in chips)
Seat 4: stu3216 (3000 in chips)
Seat 5: TiborHegedus (2743 in chips)
Seat 6: Giginis (3290 in chips)
Seat 7: ABTULHAY (1984 in chips)
Seat 8: ShibaeV (3400 in chips)
Seat 9: ElKaui82 (4088 in chips)
Angelaeva: posts the ante 15
Dewey Rulez: posts the ante 15
Lionet: posts the ante 15
stu3216: posts the ante 15
TiborHegedus: posts the ante 15
Giginis: posts the ante 15
ABTULHAY: posts the ante 15
ShibaeV: posts the ante 15
ElKaui82: posts the ante 15
Giginis: posts small blind 60
ABTULHAY: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Diamonds}{Q-Hearts}
ShibaeV: calls 120
ElKaui82: folds
Angelaeva: calls 120
Dewey Rulez: raises 1212 to 1332 and is all-in
Lionet: folds
stu3216: folds
TiborHegedus: folds
Giginis: folds
ABTULHAY: folds
ShibaeV: calls 1212
Angelaeva: calls 1212
*** FLOP *** {6-Hearts}{9-Spades}{3-Spades}
ShibaeV: bets 2053 and is all-in
Angelaeva: folds
Uncalled bet (2053) returned to ShibaeV
*** TURN *** {6-Hearts}{9-Spades}{3-Spades} {6-Clubs}
*** RIVER *** {6-Hearts}{9-Spades}{3-Spades}{6-Clubs} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
ShibaeV: shows {8-Clubs}{8-Hearts} (two pair, Eights and Sixes)
Dewey Rulez: shows {A-Diamonds}{Q-Hearts} (a pair of Sixes)
ShibaeV collected 4311 from pot
ShibaeV wins the $1 bounty for eliminating Dewey Rulez
Dewey Rulez finished the tournament in 1378th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4311 | Rake 0
Board {6-Hearts}{9-Spades}{3-Spades}{6-Clubs}{2-Diamonds}
Seat 1: Angelaeva folded on the Flop
Seat 2: Dewey Rulez showed {A-Diamonds}{Q-Hearts} and lost with a pair of Sixes
Seat 3: Lionet folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: stu3216 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: TiborHegedus (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Giginis (small blind) folded before Flop
Seat 7: ABTULHAY (big blind) folded before Flop
Seat 8: ShibaeV showed {8-Clubs}{8-Hearts} and won (4311) with two pair, Eights and Sixes
Seat 9: ElKaui82 folded before Flop (didn't bet)

1891011122296