Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Heinzel

Verstuur bericht

Forum Posts

PokerStars Hand #118003973336: Tournament #926542458, $24.50+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XI (500/1000) - 2014/06/26 17:06:17 CET [2014/06/26 11:06:17 ET]
Table '926542458 55' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: ash4simone (51199 in chips)
Seat 2: martinec777 (30567 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (11473 in chips)
Seat 4: PoKerNooB.97 (16946 in chips)
Seat 5: Simon12Roy (16326 in chips)
Seat 6: J. The Greek (23548 in chips)
ash4simone: posts the ante 200
martinec777: posts the ante 200
Dewey Rulez: posts the ante 200
PoKerNooB.97: posts the ante 200
Simon12Roy: posts the ante 200
J. The Greek: posts the ante 200
martinec777: posts small blind 500
Dewey Rulez: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Clubs}{6-Diamonds}
PoKerNooB.97: folds
Simon12Roy: folds
J. The Greek: folds
ash4simone: folds
martinec777: raises 1000 to 2000
Dewey Rulez: raises 9273 to 11273 and is all-in
martinec777: calls 9273
*** FLOP *** {J-Spades}{3-Hearts}{9-Clubs}
*** TURN *** {J-Spades}{3-Hearts}{9-Clubs} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {J-Spades}{3-Hearts}{9-Clubs}{9-Diamonds} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
martinec777: shows {10-Clubs}{8-Clubs} (a pair of Nines)
Dewey Rulez: shows {A-Clubs}{6-Diamonds} (a pair of Nines - Ace kicker)
Dewey Rulez collected 23746 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 23746 | Rake 0
Board {J-Spades}{3-Hearts}{9-Clubs}{9-Diamonds}{4-Hearts}
Seat 1: ash4simone (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: martinec777 (small blind) showed {10-Clubs}{8-Clubs} and lost with a pair of Nines
Seat 3: Dewey Rulez (big blind) showed {A-Clubs}{6-Diamonds} and won (23746) with a pair of Nines
Seat 4: PoKerNooB.97 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Simon12Roy folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: J. The Greek folded before Flop (didn't bet)

out 33

PokerStars Hand #118003937130: Tournament #926545111, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2014/06/26 17:05:15 CET [2014/06/26 11:05:15 ET]
Table '926545111 53' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (42 in chips)
Seat 2: paranoik333 (4050 in chips)
Seat 3: Gribnik16 (3000 in chips)
Seat 4: skope789 (2810 in chips)
Seat 5: MissWinter (4351 in chips)
Seat 6: 100eur (1010 in chips)
Seat 7: votive (2795 in chips)
Seat 8: M2tuu (3622 in chips)
Seat 9: Lizetta (6215 in chips)
100eur: posts small blind 40
votive: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Hearts}{J-Spades}
M2tuu: folds
Lizetta: folds
Dewey Rulez: calls 42 and is all-in
paranoik333: folds
Gribnik16: folds
skope789: raises 80 to 160
MissWinter: folds
100eur: folds
votive: folds
Uncalled bet (80) returned to skope789
*** FLOP *** {6-Hearts}{Q-Spades}{8-Spades}
*** TURN *** {6-Hearts}{Q-Spades}{8-Spades} {2-Spades}
*** RIVER *** {6-Hearts}{Q-Spades}{8-Spades}{2-Spades} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
skope789: shows {A-Diamonds}{Q-Clubs} (two pair, Queens and Eights)
skope789 collected 76 from side pot
Dewey Rulez: shows {A-Hearts}{J-Spades} (a pair of Eights)
skope789 collected 166 from main pot
Dewey Rulez finished the tournament in 722nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 242 Main pot 166. Side pot 76. | Rake 0
Board {6-Hearts}{Q-Spades}{8-Spades}{2-Spades}{8-Diamonds}
Seat 1: Dewey Rulez showed {A-Hearts}{J-Spades} and lost with a pair of Eights
Seat 2: paranoik333 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Gribnik16 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: skope789 showed {A-Diamonds}{Q-Clubs} and won (242) with two pair, Queens and Eights
Seat 5: MissWinter (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: 100eur (small blind) folded before Flop
Seat 7: votive (big blind) folded before Flop
Seat 8: M2tuu folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Lizetta folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #118003820003: Tournament #926542458, $24.50+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level IX (300/600) - 2014/06/26 17:01:53 CET [2014/06/26 11:01:53 ET]
Table '926542458 55' 6-max Seat #6 is the button
Seat 1: ash4simone (50539 in chips)
Seat 2: fastface1 (4868 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (3745 in chips)
Seat 4: PoKerNooB.97 (20046 in chips)
Seat 5: Simon12Roy (17826 in chips)
Seat 6: hevywieght (7730 in chips)
ash4simone: posts the ante 120
fastface1: posts the ante 120
Dewey Rulez: posts the ante 120
PoKerNooB.97: posts the ante 120
Simon12Roy: posts the ante 120
hevywieght: posts the ante 120
ash4simone: posts small blind 300
fastface1: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Clubs}{4-Hearts}
Dewey Rulez: raises 3025 to 3625 and is all-in
PoKerNooB.97: folds
Simon12Roy: folds
hevywieght: folds
ash4simone: folds
fastface1: calls 3025
hevywieght said, "nh"
*** FLOP *** {3-Diamonds}{K-Diamonds}{K-Clubs}
*** TURN *** {3-Diamonds}{K-Diamonds}{K-Clubs} {7-Hearts}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{K-Diamonds}{K-Clubs}{7-Hearts} {Q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
fastface1: shows {9-Clubs}{10-Hearts} (a pair of Kings)
Dewey Rulez: shows {A-Clubs}{4-Hearts} (a pair of Kings - Ace kicker)
Dewey Rulez collected 8270 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 8270 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{K-Diamonds}{K-Clubs}{7-Hearts}{Q-Clubs}
Seat 1: ash4simone (small blind) folded before Flop
Seat 2: fastface1 (big blind) showed {9-Clubs}{10-Hearts} and lost with a pair of Kings
Seat 3: Dewey Rulez showed {A-Clubs}{4-Hearts} and won (8270) with a pair of Kings
Seat 4: PoKerNooB.97 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Simon12Roy folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: hevywieght (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #118003834312: Tournament #926542458, $24.50+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level IX (300/600) - 2014/06/26 17:02:19 CET [2014/06/26 11:02:19 ET]
Table '926542458 55' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: ash4simone (50119 in chips)
Seat 2: fastface1 (1123 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (8270 in chips)
Seat 4: PoKerNooB.97 (19926 in chips)
Seat 5: Simon12Roy (17706 in chips)
Seat 6: hevywieght (7610 in chips)
ash4simone: posts the ante 120
fastface1: posts the ante 120
Dewey Rulez: posts the ante 120
PoKerNooB.97: posts the ante 120
Simon12Roy: posts the ante 120
hevywieght: posts the ante 120
fastface1: posts small blind 300
Dewey Rulez: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Diamonds}{10-Hearts}
PoKerNooB.97: folds
Simon12Roy: folds
hevywieght: folds
ash4simone: folds
fastface1: raises 403 to 1003 and is all-in
Dewey Rulez: calls 403
*** FLOP *** {2-Hearts}{Q-Clubs}{A-Hearts}
*** TURN *** {2-Hearts}{Q-Clubs}{A-Hearts} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Hearts}{Q-Clubs}{A-Hearts}{10-Diamonds} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
fastface1: shows {7-Diamonds}{2-Diamonds} (a pair of Deuces)
Dewey Rulez: shows {A-Diamonds}{10-Hearts} (two pair, Aces and Tens)
Dewey Rulez collected 2726 from pot
fastface1 finished the tournament in 126th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2726 | Rake 0
Board {2-Hearts}{Q-Clubs}{A-Hearts}{10-Diamonds}{8-Clubs}
Seat 1: ash4simone (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: fastface1 (small blind) showed {7-Diamonds}{2-Diamonds} and lost with a pair of Deuces
Seat 3: Dewey Rulez (big blind) showed {A-Diamonds}{10-Hearts} and won (2726) with two pair, Aces and Tens
Seat 4: PoKerNooB.97 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Simon12Roy folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: hevywieght folded before Flop (didn't bet)

42 in 33 Drunk

3.2k in hyper

PokerStars Hand #118003589014: Tournament #926545111, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2014/06/26 16:54:01 CET [2014/06/26 10:54:01 ET]
Table '926545111 53' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (2457 in chips)
Seat 2: paranoik333 (2065 in chips)
Seat 3: BaptzNNN- (2415 in chips)
Seat 4: skope789 (2910 in chips)
Seat 5: MissWinter (4471 in chips)
Seat 6: 100eur (2625 in chips)
Seat 7: votive (3275 in chips)
Seat 8: M2tuu (3622 in chips)
Seat 9: Lizetta (6215 in chips)
paranoik333: posts small blind 30
BaptzNNN-: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {3-Clubs}{3-Spades}
skope789 has timed out
skope789: folds
skope789 is sitting out
skope789 has returned
MissWinter: folds
100eur: folds
votive: calls 60
M2tuu: folds
Lizetta: folds
Dewey Rulez: calls 60
paranoik333: calls 30
BaptzNNN-: checks
*** FLOP *** {4-Diamonds}{3-Diamonds}{A-Diamonds}
paranoik333: checks
BaptzNNN-: checks
votive: bets 240
Dewey Rulez: raises 561 to 801
paranoik333: folds
BaptzNNN-: raises 1554 to 2355 and is all-in
votive: folds
Dewey Rulez: calls 1554
*** TURN *** {4-Diamonds}{3-Diamonds}{A-Diamonds} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{3-Diamonds}{A-Diamonds}{8-Diamonds} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
BaptzNNN-: shows {J-Diamonds}{2-Diamonds} (a flush, Ace high)
Dewey Rulez: shows {3-Clubs}{3-Spades} (three of a kind, Threes)
BaptzNNN- collected 5190 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5190 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{3-Diamonds}{A-Diamonds}{8-Diamonds}{Q-Spades}
Seat 1: Dewey Rulez (button) showed {3-Clubs}{3-Spades} and lost with three of a kind, Threes
Seat 2: paranoik333 (small blind) folded on the Flop
Seat 3: BaptzNNN- (big blind) showed {J-Diamonds}{2-Diamonds} and won (5190) with a flush, Ace high
Seat 4: skope789 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: MissWinter folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: 100eur folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: votive folded on the Flop
Seat 8: M2tuu folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Lizetta folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #118003310705: Tournament #926542458, $24.50+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level VI (150/300) - 2014/06/26 16:46:02 CET [2014/06/26 10:46:02 ET]
Table '926542458 41' 6-max Seat #2 is the button
Seat 1: enfermulis (3808 in chips)
Seat 2: Wotta (2982 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (6901 in chips)
Seat 4: Insane020 (5110 in chips)
Seat 5: HANKOOK 048 (5451 in chips)
Seat 6: rapsusklei (6660 in chips)
enfermulis: posts the ante 60
Wotta: posts the ante 60
Dewey Rulez: posts the ante 60
Insane020: posts the ante 60
HANKOOK 048: posts the ante 60
rapsusklei: posts the ante 60
Dewey Rulez: posts small blind 150
Insane020: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Clubs}{J-Spades}
HANKOOK 048: folds
rapsusklei: folds
enfermulis: folds
Wotta: folds
Dewey Rulez: raises 6541 to 6841 and is all-in
Insane020: calls 4750 and is all-in
Uncalled bet (1791) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {J-Clubs}{A-Diamonds}{4-Spades}
*** TURN *** {J-Clubs}{A-Diamonds}{4-Spades} {3-Hearts}
*** RIVER *** {J-Clubs}{A-Diamonds}{4-Spades}{3-Hearts} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {10-Clubs}{J-Spades} (a pair of Jacks)
Insane020: shows {K-Hearts}{K-Clubs} (a pair of Kings)
Insane020 collected 10460 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10460 | Rake 0
Board {J-Clubs}{A-Diamonds}{4-Spades}{3-Hearts}{8-Spades}
Seat 1: enfermulis folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Wotta (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Dewey Rulez (small blind) showed {10-Clubs}{J-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 4: Insane020 (big blind) showed {K-Hearts}{K-Clubs} and won (10460) with a pair of Kings
Seat 5: HANKOOK 048 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: rapsusklei folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #118003253470: Tournament #926542458, $24.50+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level V (100/200) - 2014/06/26 16:44:25 CET [2014/06/26 10:44:25 ET]
Table '926542458 41' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: enfermulis (2930 in chips)
Seat 2: abeainy (2340 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (4950 in chips)
Seat 4: Insane020 (2330 in chips)
Seat 5: HANKOOK 048 (7790 in chips)
Seat 6: rapsusklei (7140 in chips)
enfermulis: posts the ante 40
abeainy: posts the ante 40
Dewey Rulez: posts the ante 40
Insane020: posts the ante 40
HANKOOK 048: posts the ante 40
rapsusklei: posts the ante 40
HANKOOK 048: posts small blind 100
rapsusklei: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Hearts}{A-Hearts}
enfermulis: folds
abeainy: raises 2100 to 2300 and is all-in
Dewey Rulez: raises 2610 to 4910 and is all-in
Insane020: folds
HANKOOK 048: folds
rapsusklei: folds
Uncalled bet (2610) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {6-Spades}{8-Diamonds}{3-Clubs}
*** TURN *** {6-Spades}{8-Diamonds}{3-Clubs} {6-Hearts}
*** RIVER *** {6-Spades}{8-Diamonds}{3-Clubs}{6-Hearts} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
abeainy: shows {K-Spades}{10-Diamonds} (two pair, Sixes and Threes)
Dewey Rulez: shows {10-Hearts}{A-Hearts} (two pair, Sixes and Threes - Ace kicker)
Dewey Rulez collected 5140 from pot
abeainy finished the tournament in 321st place
*** SUMMARY ***
Total pot 5140 | Rake 0
Board {6-Spades}{8-Diamonds}{3-Clubs}{6-Hearts}{3-Diamonds}
Seat 1: enfermulis folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: abeainy showed {K-Spades}{10-Diamonds} and lost with two pair, Sixes and Threes
Seat 3: Dewey Rulez showed {10-Hearts}{A-Hearts} and won (5140) with two pair, Sixes and Threes
Seat 4: Insane020 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: HANKOOK 048 (small blind) folded before Flop
Seat 6: rapsusklei (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #118003068924: Tournament #926542458, $24.50+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level III (60/120) - 2014/06/26 16:39:05 CET [2014/06/26 10:39:05 ET]
Table '926542458 41' 6-max Seat #2 is the button
Seat 1: enfermulis (3935 in chips)
Seat 2: abeainy (3045 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (2505 in chips)
Seat 4: Insane020 (4115 in chips)
Seat 5: [Esmone_PT] (2445 in chips)
Seat 6: rapsusklei (5005 in chips)
enfermulis: posts the ante 25
abeainy: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts the ante 25
Insane020: posts the ante 25
[Esmone_PT]: posts the ante 25
rapsusklei: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts small blind 60
Insane020: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Clubs}{K-Diamonds}
[Esmone_PT]: raises 120 to 240
rapsusklei: folds
enfermulis: folds
abeainy: raises 2780 to 3020 and is all-in
Dewey Rulez: calls 2420 and is all-in
Insane020: folds
[Esmone_PT]: folds
Uncalled bet (540) returned to abeainy
*** FLOP *** {Q-Clubs}{10-Hearts}{9-Hearts}
*** TURN *** {Q-Clubs}{10-Hearts}{9-Hearts} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{10-Hearts}{9-Hearts}{Q-Diamonds} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {K-Clubs}{K-Diamonds} (two pair, Kings and Queens)
abeainy: shows {6-Hearts}{6-Clubs} (two pair, Queens and Sixes)
Dewey Rulez collected 5470 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5470 | Rake 0
Board {Q-Clubs}{10-Hearts}{9-Hearts}{Q-Diamonds}{8-Spades}
Seat 1: enfermulis folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: abeainy (button) showed {6-Hearts}{6-Clubs} and lost with two pair, Queens and Sixes
Seat 3: Dewey Rulez (small blind) showed {K-Clubs}{K-Diamonds} and won (5470) with two pair, Kings and Queens
Seat 4: Insane020 (big blind) folded before Flop
Seat 5: [Esmone_PT] folded before Flop
Seat 6: rapsusklei folded before Flop (didn't bet)

thx, gl us

goede kans dat liverpool nu ook geld van hem gaan eisen, salaris voor de 4 maanden bijv

dewey rulez

10

gl vandaag

precies, merendeel hier durft nog steeds bd te vragen(met soms ook nog mu), dat had me iets van $300 gekost bij 1e verkoop van dymarko, dan betaal ik dus echt veel liever een paar tientjes mu...

of hij dan 10% of 100% verkoopt maakt per saldo voor mijn %% natuurlijk niks uit, ervan uitgaande dat het zijn spel niet beïnvloedt en dat is nu wel duidelijk

Vince466 schreef

PocketAceBas schreef

Er staat dat ik niet betaald heb voor 2 picks.
Het geld kwam van PABuzz, controleer het eventjes

bijgewerkt inmiddels

@Heinzel ik heb $20 van je ontvangen maar staat 1 pick van je in de lijst, klopt dit?

@gasgitaartje, zelfde als Heinzel

edit: pot is nu $890

het staat goed in tony's laatste overzicht, neem aan dat alles duidelijk is dus

DonnyDelano schreef

Ik vind t prima

heerlijk om robben zo te horen

de jong weer een sterk optreden

Ramonnie schreef

Voetballen kunnen ze niet in Afrika maar deze scheids mag er wezen hoor

prima gefloten ja, aangenaam verrast

ferme kopgoal wel

1891011122104