Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Heinzel

Verstuur bericht

Forum Posts

$0.38

PokerStars Hand #125638011773: Tournament #1043249151, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level II (20/40) - 2014/11/23 20:13:42 CET [2014/11/23 14:13:42 ET]
Table '1043249151 96' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: 1timba1 (3515 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (4130 in chips)
Seat 3: Lordaeron (2412 in chips)
Seat 4: langerk85 (3030 in chips)
Seat 5: AlexAkademic (2343 in chips)
Seat 6: Gelaman (3000 in chips)
Seat 7: weda2 (2805 in chips)
Seat 8: JekaAce (3030 in chips)
Seat 9: Alex kare500 (2735 in chips)
AlexAkademic: posts small blind 20
Gelaman: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Diamonds}{K-Clubs}
weda2: folds
JekaAce: folds
Alex kare500: calls 40
1timba1: folds
Dewey Rulez: raises 88 to 128
Lordaeron: calls 128
langerk85: folds
AlexAkademic: folds
Gelaman: folds
Alex kare500: raises 444 to 572
Dewey Rulez: raises 3558 to 4130 and is all-in
Lordaeron: calls 2284 and is all-in
Alex kare500: calls 2163 and is all-in
Uncalled bet (1395) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {8-Hearts}{4-Clubs}{J-Hearts}
*** TURN *** {8-Hearts}{4-Clubs}{J-Hearts} {3-Spades}
*** RIVER *** {8-Hearts}{4-Clubs}{J-Hearts}{3-Spades} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Alex kare500: shows {K-Hearts}{A-Spades} (high card Ace)
Dewey Rulez: shows {A-Diamonds}{K-Clubs} (high card Ace)
Alex kare500 collected 323 from side pot
Dewey Rulez collected 323 from side pot
Lordaeron: shows {10-Clubs}{A-Hearts} (high card Ace - lower kicker)
Alex kare500 collected 3648 from main pot
Dewey Rulez collected 3648 from main pot
Alex kare500 wins $0.38 for splitting the elimination of Lordaeron and their own bounty increases by $0.37 to $1.87
Dewey Rulez wins $0.38 for splitting the elimination of Lordaeron and their own bounty increases by $0.37 to $1.87
Lordaeron finished the tournament in 3486th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7942 Main pot 7296. Side pot 646. | Rake 0
Board {8-Hearts}{4-Clubs}{J-Hearts}{3-Spades}{5-Clubs}
Seat 1: 1timba1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez showed {A-Diamonds}{K-Clubs} and won (3971) with high card Ace
Seat 3: Lordaeron showed {10-Clubs}{A-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 4: langerk85 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: AlexAkademic (small blind) folded before Flop
Seat 6: Gelaman (big blind) folded before Flop
Seat 7: weda2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: JekaAce folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Alex kare500 showed {K-Hearts}{A-Spades} and won (3971) with high card Ace

4.4 3.9k
ss 4.8k

PokerStars Hand #125636356167: Tournament #1043262363, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2014/11/23 19:49:36 CET [2014/11/23 13:49:36 ET]
Table '1043262363 35' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: maddad23 (1148 in chips)
Seat 2: Miolo2884 (4200 in chips)
Seat 3: jhonynoguchi (3468 in chips)
Seat 4: Rashamba77 (3181 in chips)
Seat 5: ad_roidesas (2725 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (3082 in chips)
Seat 7: barãoPT (5585 in chips)
Seat 8: Hunter Clark (2470 in chips)
Seat 9: mfking213 (3033 in chips)
Hunter Clark: posts small blind 50
mfking213: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Clubs}{10-Hearts}
maddad23: folds
Miolo2884: folds
jhonynoguchi: folds
Rashamba77: folds
ad_roidesas: folds
Dewey Rulez: raises 105 to 205
barãoPT: folds
Hunter Clark: folds
mfking213: calls 105
*** FLOP *** {5-Hearts}{9-Hearts}{3-Hearts}
mfking213: checks
Dewey Rulez: bets 262
mfking213: calls 262
*** TURN *** {5-Hearts}{9-Hearts}{3-Hearts} {J-Clubs}
mfking213: checks
Dewey Rulez: bets 560
mfking213: raises 2006 to 2566 and is all-in
Dewey Rulez: calls 2006
*** RIVER *** {5-Hearts}{9-Hearts}{3-Hearts}{J-Clubs} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
mfking213: shows {9-Clubs}{J-Diamonds} (two pair, Jacks and Nines)
Dewey Rulez: shows {10-Clubs}{10-Hearts} (a pair of Tens)
mfking213 collected 6116 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6116 | Rake 0
Board {5-Hearts}{9-Hearts}{3-Hearts}{J-Clubs}{Q-Diamonds}
Seat 1: maddad23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Miolo2884 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: jhonynoguchi folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Rashamba77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ad_roidesas folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez showed {10-Clubs}{10-Hearts} and lost with a pair of Tens
Seat 7: barãoPT (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Hunter Clark (small blind) folded before Flop
Seat 9: mfking213 (big blind) showed {9-Clubs}{J-Diamonds} and won (6116) with two pair, Jacks and Nines

en out

PokerStars Hand #125636439337: Tournament #1043262363, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2014/11/23 19:50:45 CET [2014/11/23 13:50:45 ET]
Table '1043262363 35' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: maddad23 (1148 in chips)
Seat 2: Miolo2884 (4200 in chips)
Seat 3: jhonynoguchi (3468 in chips)
Seat 4: Rashamba77 (3181 in chips)
Seat 5: ad_roidesas (2725 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (49 in chips)
Seat 7: barãoPT (5585 in chips)
Seat 8: Hunter Clark (2420 in chips)
Seat 9: mfking213 (6116 in chips)
mfking213: posts small blind 50
maddad23: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Clubs}{9-Spades}
Miolo2884: folds
jhonynoguchi: folds
Rashamba77: folds
ad_roidesas: folds
Dewey Rulez: calls 49 and is all-in
barãoPT: folds
Hunter Clark: folds
mfking213: calls 50
maddad23: checks
*** FLOP *** {K-Hearts}{Q-Clubs}{10-Diamonds}
mfking213: checks
maddad23: bets 124
mfking213: calls 124
*** TURN *** {K-Hearts}{Q-Clubs}{10-Diamonds} {4-Spades}
mfking213: checks
maddad23: bets 924 and is all-in
mfking213: folds
Uncalled bet (924) returned to maddad23
*** RIVER *** {K-Hearts}{Q-Clubs}{10-Diamonds}{4-Spades} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
maddad23: shows {10-Hearts}{Q-Diamonds} (two pair, Queens and Tens)
maddad23 collected 350 from side pot
Dewey Rulez: shows {K-Clubs}{9-Spades} (a pair of Kings)
maddad23 collected 147 from main pot
Dewey Rulez finished the tournament in 1087th place
*** SUMMARY ***
Total pot 497 Main pot 147. Side pot 350. | Rake 0
Board {K-Hearts}{Q-Clubs}{10-Diamonds}{4-Spades}{2-Spades}
Seat 1: maddad23 (big blind) showed {10-Hearts}{Q-Diamonds} and won (497) with two pair, Queens and Tens
Seat 2: Miolo2884 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: jhonynoguchi folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Rashamba77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ad_roidesas folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez showed {K-Clubs}{9-Spades} and lost with a pair of Kings
Seat 7: barãoPT folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Hunter Clark (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: mfking213 (small blind) folded on the Turn

firstholliday schreef

Valt me mee... kop nog geen PM Tongue

hehe, had me al voorgenomen om no matter what alles te spelen Wink

PokerStars Hand #125635111544: Tournament #1043262363, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2014/11/23 19:32:40 CET [2014/11/23 13:32:40 ET]
Table '1043262363 35' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: maddad23 (2587 in chips)
Seat 2: SondziuPL (2980 in chips)
Seat 3: jhonynoguchi (4338 in chips)
Seat 4: Rashamba77 (2858 in chips)
Seat 5: ad_roidesas (3175 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (1439 in chips)
Seat 7: barãoPT (5935 in chips)
Seat 8: Hunter Clark (2955 in chips)
Seat 9: mfking213 (2880 in chips)
ad_roidesas: posts small blind 25
Dewey Rulez: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Spades}{2-Diamonds}
barãoPT: folds
Hunter Clark: folds
mfking213: folds
maddad23: raises 50 to 100
SondziuPL: folds
jhonynoguchi: folds
Rashamba77: folds
ad_roidesas: calls 75
Dewey Rulez: calls 50
*** FLOP *** {K-Clubs}{A-Diamonds}{4-Diamonds}
ad_roidesas: checks
Dewey Rulez: checks
maddad23: bets 150
ad_roidesas: folds
Dewey Rulez: raises 1189 to 1339 and is all-in
maddad23: calls 1189
*** TURN *** {K-Clubs}{A-Diamonds}{4-Diamonds} {10-Spades}
*** RIVER *** {K-Clubs}{A-Diamonds}{4-Diamonds}{10-Spades} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Spades}{2-Diamonds} (two pair, Aces and Deuces)
maddad23: shows {Q-Diamonds}{A-Clubs} (a pair of Aces)
Dewey Rulez collected 2978 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2978 | Rake 0
Board {K-Clubs}{A-Diamonds}{4-Diamonds}{10-Spades}{2-Hearts}
Seat 1: maddad23 showed {Q-Diamonds}{A-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 2: SondziuPL folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: jhonynoguchi folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Rashamba77 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ad_roidesas (small blind) folded on the Flop
Seat 6: Dewey Rulez (big blind) showed {A-Spades}{2-Diamonds} and won (2978) with two pair, Aces and Deuces
Seat 7: barãoPT folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Hunter Clark folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: mfking213 folded before Flop (didn't bet)

sigh

PokerStars Hand #125634610556: Tournament #1043262363, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2014/11/23 19:26:05 CET [2014/11/23 13:26:05 ET]
Table '1043262363 35' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: maddad23 (2618 in chips)
Seat 2: SondziuPL (3100 in chips)
Seat 3: jhonynoguchi (3045 in chips)
Seat 4: Rashamba77 (2888 in chips)
Seat 5: ad_roidesas (3150 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (2516 in chips)
Seat 7: barãoPT (5950 in chips)
Seat 8: Hunter Clark (3000 in chips)
Seat 9: mfking213 (2880 in chips)
barãoPT: posts small blind 15
Hunter Clark: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Spades}{J-Spades}
mfking213: folds
maddad23: folds
SondziuPL: folds
jhonynoguchi: raises 60 to 90
Rashamba77: folds
ad_roidesas: folds
Dewey Rulez: calls 90
barãoPT: folds
Hunter Clark: folds
*** FLOP *** {7-Spades}{3-Spades}{5-Diamonds}
jhonynoguchi: bets 110
Dewey Rulez: calls 110
*** TURN *** {7-Spades}{3-Spades}{5-Diamonds} {5-Spades}
jhonynoguchi: checks
Dewey Rulez: bets 253
jhonynoguchi: raises 253 to 506
Dewey Rulez: calls 253
*** RIVER *** {7-Spades}{3-Spades}{5-Diamonds}{5-Spades} {K-Clubs}
jhonynoguchi: bets 597
Dewey Rulez: calls 597
*** SHOW DOWN ***
jhonynoguchi: shows {9-Spades}{K-Spades} (a flush, King high)
Dewey Rulez: mucks hand
jhonynoguchi collected 2651 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2651 | Rake 0
Board {7-Spades}{3-Spades}{5-Diamonds}{5-Spades}{K-Clubs}
Seat 1: maddad23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: SondziuPL folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: jhonynoguchi showed {9-Spades}{K-Spades} and won (2651) with a flush, King high
Seat 4: Rashamba77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ad_roidesas folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez (button) mucked {Q-Spades}{J-Spades}
Seat 7: barãoPT (small blind) folded before Flop
Seat 8: Hunter Clark (big blind) folded before Flop
Seat 9: mfking213 folded before Flop (didn't bet)

out h11

PokerStars Hand #125633742233: Tournament #1043262287, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/11/23 19:14:59 CET [2014/11/23 13:14:59 ET]
Table '1043262287 315' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: ender555 (5441 in chips)
Seat 2: bulldog15615 (2100 in chips)
Seat 3: bolsans (9986 in chips)
Seat 4: S.FILTH (2770 in chips)
Seat 5: BadBoy(Muz) (5732 in chips)
Seat 6: nunovoelz (2819 in chips)
Seat 7: Spoli4tor (3175 in chips)
Seat 8: zidix (2925 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (1427 in chips)
ender555: posts the ante 15
bulldog15615: posts the ante 15
bolsans: posts the ante 15
S.FILTH: posts the ante 15
BadBoy(Muz): posts the ante 15
nunovoelz: posts the ante 15
Spoli4tor: posts the ante 15
zidix: posts the ante 15
Dewey Rulez: posts the ante 15
Spoli4tor: posts small blind 60
zidix: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Spades}{Q-Hearts}
Dewey Rulez: raises 1292 to 1412 and is all-in
ender555: folds
bulldog15615: raises 673 to 2085 and is all-in
bolsans: folds
S.FILTH: folds
BadBoy(Muz): folds
nunovoelz: folds
Spoli4tor: folds
zidix: folds
Uncalled bet (673) returned to bulldog15615
*** FLOP *** {2-Hearts}{4-Diamonds}{7-Diamonds}
*** TURN *** {2-Hearts}{4-Diamonds}{7-Diamonds} {J-Hearts}
*** RIVER *** {2-Hearts}{4-Diamonds}{7-Diamonds}{J-Hearts} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Spades}{Q-Hearts} (a pair of Fours)
bulldog15615: shows {A-Hearts}{7-Clubs} (two pair, Sevens and Fours)
bulldog15615 collected 3139 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 7564th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3139 | Rake 0
Board {2-Hearts}{4-Diamonds}{7-Diamonds}{J-Hearts}{4-Clubs}
Seat 1: ender555 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: bulldog15615 showed {A-Hearts}{7-Clubs} and won (3139) with two pair, Sevens and Fours
Seat 3: bolsans folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: S.FILTH folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: BadBoy(Muz) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: nunovoelz (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Spoli4tor (small blind) folded before Flop
Seat 8: zidix (big blind) folded before Flop
Seat 9: Dewey Rulez showed {A-Spades}{Q-Hearts} and lost with a pair of Fours

h11 1.4k

PokerStars Hand #125631942882: Tournament #1043262287, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2014/11/23 18:49:22 CET [2014/11/23 12:49:22 ET]
Table '1043262287 315' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: ender555 (2353 in chips)
Seat 2: ali3765 (3015 in chips)
Seat 3: bolsans (9896 in chips)
Seat 4: S.FILTH (3360 in chips)
Seat 5: BadBoy(Muz) (2381 in chips)
Seat 6: nunovoelz (2855 in chips)
Seat 7: Spoli4tor (2780 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (3735 in chips)
Spoli4tor: posts small blind 25
Dewey Rulez: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Hearts}{A-Diamonds}
ender555: raises 75 to 125
ali3765: folds
bolsans: calls 125
S.FILTH: folds
BadBoy(Muz) has timed out
BadBoy(Muz): folds
BadBoy(Muz) is sitting out
nunovoelz: folds
Spoli4tor: folds
Dewey Rulez: raises 275 to 400
BadBoy(Muz) has returned
ender555: raises 1953 to 2353 and is all-in
bolsans: folds
Dewey Rulez: calls 1953
*** FLOP *** {8-Spades}{8-Diamonds}{2-Clubs}
*** TURN *** {8-Spades}{8-Diamonds}{2-Clubs} {Q-Spades}
*** RIVER *** {8-Spades}{8-Diamonds}{2-Clubs}{Q-Spades} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {K-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Eights)
ender555: shows {K-Diamonds}{K-Spades} (two pair, Kings and Eights)
ender555 collected 4856 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4856 | Rake 0
Board {8-Spades}{8-Diamonds}{2-Clubs}{Q-Spades}{10-Diamonds}
Seat 1: ender555 showed {K-Diamonds}{K-Spades} and won (4856) with two pair, Kings and Eights
Seat 2: ali3765 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: bolsans folded before Flop
Seat 4: S.FILTH folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: BadBoy(Muz) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: nunovoelz (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Spoli4tor (small blind) folded before Flop
Seat 9: Dewey Rulez (big blind) showed {K-Hearts}{A-Diamonds} and lost with a pair of Eights

out b8

PokerStars Hand #125630014691: Tournament #1043261918, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2014/11/23 18:21:17 CET [2014/11/23 12:21:17 ET]
Table '1043261918 700' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: coloso1983 (2900 in chips)
Seat 2: E1ffe1Towers (6112 in chips)
Seat 3: grinfeld91 (3892 in chips)
Seat 4: _P_x•x_R_ (8483 in chips)
Seat 5: EveBee2014 (3975 in chips)
Seat 6: Michi_10352 (2228 in chips)
Seat 7: pcportuga (5469 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (2471 in chips)
Seat 9: Angelaeva (4573 in chips)
coloso1983: posts the ante 10
E1ffe1Towers: posts the ante 10
grinfeld91: posts the ante 10
_P_x•x_R_: posts the ante 10
EveBee2014: posts the ante 10
Michi_10352: posts the ante 10
pcportuga: posts the ante 10
Dewey Rulez: posts the ante 10
Angelaeva: posts the ante 10
EveBee2014: posts small blind 50
Michi_10352: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Hearts}{K-Clubs}
pcportuga: raises 100 to 200
Dewey Rulez: calls 200
Angelaeva: folds
coloso1983: folds
E1ffe1Towers: folds
grinfeld91: folds
_P_x•x_R_: folds
EveBee2014: calls 150
Michi_10352: calls 100
*** FLOP *** {10-Clubs}{A-Spades}{Q-Spades}
EveBee2014: checks
Michi_10352: checks
pcportuga: bets 445
Dewey Rulez: calls 445
EveBee2014: folds
Michi_10352: folds
*** TURN *** {10-Clubs}{A-Spades}{Q-Spades} {A-Clubs}
pcportuga: bets 890
Dewey Rulez: raises 926 to 1816 and is all-in
pcportuga: calls 926
*** RIVER *** {10-Clubs}{A-Spades}{Q-Spades}{A-Clubs} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
pcportuga: shows {7-Clubs}{A-Diamonds} (three of a kind, Aces)
Dewey Rulez: shows {K-Hearts}{K-Clubs} (two pair, Aces and Kings)
pcportuga collected 5412 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 6925th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5412 | Rake 0
Board {10-Clubs}{A-Spades}{Q-Spades}{A-Clubs}{2-Diamonds}
Seat 1: coloso1983 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: E1ffe1Towers folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: grinfeld91 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: _P_x•x_R_ (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: EveBee2014 (small blind) folded on the Flop
Seat 6: Michi_10352 (big blind) folded on the Flop
Seat 7: pcportuga showed {7-Clubs}{A-Diamonds} and won (5412) with three of a kind, Aces
Seat 8: Dewey Rulez showed {K-Hearts}{K-Clubs} and lost with two pair, Aces and Kings
Seat 9: Angelaeva folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #125629578607: Tournament #1043261918, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2014/11/23 18:14:53 CET [2014/11/23 12:14:53 ET]
Table '1043261918 700' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: coloso1983 (1535 in chips)
Seat 2: E1ffe1Towers (3101 in chips)
Seat 3: grinfeld91 (4072 in chips)
Seat 4: _P_x•x_R_ (8663 in chips)
Seat 5: EveBee2014 (3425 in chips)
Seat 6: Michi_10352 (4205 in chips)
Seat 7: pcportuga (6543 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (4056 in chips)
Seat 9: Angelaeva (4503 in chips)
coloso1983: posts the ante 10
E1ffe1Towers: posts the ante 10
grinfeld91: posts the ante 10
_P_x•x_R_: posts the ante 10
EveBee2014: posts the ante 10
Michi_10352: posts the ante 10
pcportuga: posts the ante 10
Dewey Rulez: posts the ante 10
Angelaeva: posts the ante 10
Dewey Rulez: posts small blind 40
Angelaeva: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {9-Clubs}{9-Diamonds}
coloso1983: raises 1445 to 1525 and is all-in
E1ffe1Towers: folds
grinfeld91: folds
_P_x•x_R_: folds
EveBee2014: folds
Michi_10352: folds
pcportuga: folds
Dewey Rulez: calls 1485
Angelaeva: folds
*** FLOP *** {7-Spades}{8-Spades}{2-Clubs}
*** TURN *** {7-Spades}{8-Spades}{2-Clubs} {3-Hearts}
*** RIVER *** {7-Spades}{8-Spades}{2-Clubs}{3-Hearts} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {9-Clubs}{9-Diamonds} (two pair, Nines and Threes)
coloso1983: shows {A-Spades}{6-Spades} (a flush, Ace high)
coloso1983 collected 3220 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3220 | Rake 0
Board {7-Spades}{8-Spades}{2-Clubs}{3-Hearts}{3-Spades}
Seat 1: coloso1983 showed {A-Spades}{6-Spades} and won (3220) with a flush, Ace high
Seat 2: E1ffe1Towers folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: grinfeld91 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: _P_x•x_R_ folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: EveBee2014 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Michi_10352 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: pcportuga (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dewey Rulez (small blind) showed {9-Clubs}{9-Diamonds} and lost with two pair, Nines and Threes
Seat 9: Angelaeva (big blind) folded before Flop

mprivee schreef

gl heren

thx

b8 2.9k

thx

b5,5 is te laat dus dan nog 6.2 + 5.5 = $11.50 over

pak 4.4t en 5.5t er wel bij dan, blijft er $1.60 over

wil wel weer een poging wagen

$140 cake dacht ik

Kletz schreef

vandaag beste ep tot nu toe gekeken. Magic cock!

lijkt me ook dat ze polska wat langer hadden kunnen laten zitten, hadden ze ook gebruik kunnen maken van zijn extra stemmen

als je als ajacied in parijs geen geldig ticket hebt kan je 30k boete krijgen en een celstraf van half jaar Oh My!

als ik 'best movies 2013 imdb' google kom ik meerdere lijstjes tegen

ligt dus aan jou imo ;p

26.78 + 11 + 11 + 22 = 70.78

sent to colonal baht, thx voor backen

cake is $145

1891011122158