Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Heinzel

Verstuur bericht

Forum Posts

PokerStars Hand #130209545805: Tournament #1134212375, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2015/02/09 18:42:31 CET [2015/02/09 12:42:31 ET]
Table '1134212375 179' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: BonoBG (2045 in chips)
Seat 2: M@zelTov (2950 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (1479 in chips)
Seat 4: Sall23 (3956 in chips)
Seat 5: jefo17 (9606 in chips)
Seat 6: primkiller (16243 in chips)
Seat 7: Nenusimink (4731 in chips)
Seat 8: DJ LULA UK (3801 in chips)
Seat 9: slim_shield (3605 in chips)
BonoBG: posts the ante 25
M@zelTov: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts the ante 25
Sall23: posts the ante 25
jefo17: posts the ante 25
primkiller: posts the ante 25
Nenusimink: posts the ante 25
DJ LULA UK: posts the ante 25
slim_shield: posts the ante 25
primkiller: posts small blind 100
Nenusimink: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {7-Clubs}{9-Hearts}
DJ LULA UK: folds
slim_shield: folds
BonoBG: folds
M@zelTov: folds
Dewey Rulez: raises 1254 to 1454 and is all-in
Sall23: folds
jefo17: calls 1454
primkiller: folds
Nenusimink: folds
*** FLOP *** {4-Diamonds}{3-Clubs}{4-Clubs}
*** TURN *** {4-Diamonds}{3-Clubs}{4-Clubs} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{3-Clubs}{4-Clubs}{J-Diamonds} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {7-Clubs}{9-Hearts} (two pair, Jacks and Fours)
jefo17: shows {A-Diamonds}{A-Clubs} (two pair, Aces and Jacks)
jefo17 collected 3433 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 2277th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3433 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{3-Clubs}{4-Clubs}{J-Diamonds}{J-Clubs}
Seat 1: BonoBG folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: M@zelTov folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Dewey Rulez showed {7-Clubs}{9-Hearts} and lost with two pair, Jacks and Fours
Seat 4: Sall23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: jefo17 (button) showed {A-Diamonds}{A-Clubs} and won (3433) with two pair, Aces and Jacks
Seat 6: primkiller (small blind) folded before Flop
Seat 7: Nenusimink (big blind) folded before Flop
Seat 8: DJ LULA UK folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: slim_shield folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #130208116889: Tournament #1134212596, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2015/02/09 18:17:53 CET [2015/02/09 12:17:53 ET]
Table '1134212596 46' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: HoffmanGC (6273 in chips)
Seat 2: Hr@bomír (3070 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (2940 in chips)
Seat 4: Andrew23122 (3800 in chips)
Seat 5: RS 409 (3080 in chips)
Seat 6: laserhajcus (1429 in chips)
Seat 7: Duraircwb (3290 in chips)
Seat 8: rubronegro2 (4517 in chips)
Seat 9: scabbyqueen (3000 in chips)
Dewey Rulez: posts small blind 25
Andrew23122: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {4-Hearts}{4-Clubs}
RS 409: folds
laserhajcus: raises 100 to 150
Duraircwb: folds
rubronegro2: folds
scabbyqueen: calls 150
HoffmanGC: folds
Hr@bomír: folds
Dewey Rulez: calls 125
Andrew23122: folds
*** FLOP *** {4-Spades}{6-Diamonds}{Q-Hearts}
Dewey Rulez: checks
laserhajcus: bets 150
scabbyqueen: folds
Dewey Rulez: calls 150
*** TURN *** {4-Spades}{6-Diamonds}{Q-Hearts} {A-Clubs}
Dewey Rulez: checks
laserhajcus: bets 300
Dewey Rulez: calls 300
*** RIVER *** {4-Spades}{6-Diamonds}{Q-Hearts}{A-Clubs} {K-Spades}
Dewey Rulez: checks
laserhajcus: bets 829 and is all-in
Dewey Rulez: calls 829
*** SHOW DOWN ***
laserhajcus: shows {10-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
Dewey Rulez: shows {4-Hearts}{4-Clubs} (three of a kind, Fours)
Dewey Rulez collected 3058 from pot
laserhajcus finished the tournament in 405th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3058 | Rake 0
Board {4-Spades}{6-Diamonds}{Q-Hearts}{A-Clubs}{K-Spades}
Seat 1: HoffmanGC folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Hr@bomír (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Dewey Rulez (small blind) showed {4-Hearts}{4-Clubs} and won (3058) with three of a kind, Fours
Seat 4: Andrew23122 (big blind) folded before Flop
Seat 5: RS 409 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: laserhajcus showed {10-Hearts}{A-Diamonds} and lost with a pair of Aces
Seat 7: Duraircwb folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: rubronegro2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: scabbyqueen folded on the Flop

nice, dacht al aan aq/ak

PokerStars Hand #130208155273: Tournament #1134212513, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level V (40/80) - 2015/02/09 18:18:33 CET [2015/02/09 12:18:33 ET]
Table '1134212513 29' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (3083 in chips)
Seat 2: peter-kun16 (7016 in chips)
Seat 3: LebreMan (4029 in chips)
Seat 4: avasy (4040 in chips)
Seat 5: INNOVATlON (2910 in chips)
Seat 6: Andrew23122 (2604 in chips)
Seat 7: barnanag (3236 in chips)
Seat 8: Achas´s´s (2303 in chips)
Seat 9: baresi17 (1499 in chips)
baresi17: posts small blind 40
Dewey Rulez: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {8-Hearts}{8-Diamonds}
peter-kun16: folds
LebreMan: raises 119 to 199
avasy: folds
INNOVATlON: folds
Andrew23122: folds
barnanag: folds
Achas´s´s: folds
baresi17: folds
Dewey Rulez: calls 119
*** FLOP *** {10-Hearts}{9-Hearts}{10-Diamonds}
Dewey Rulez: checks
LebreMan: checks
*** TURN *** {10-Hearts}{9-Hearts}{10-Diamonds} {J-Spades}
Dewey Rulez: bets 140
LebreMan: calls 140
*** RIVER *** {10-Hearts}{9-Hearts}{10-Diamonds}{J-Spades} {6-Spades}
Dewey Rulez: checks
LebreMan: bets 387
Dewey Rulez: calls 387
*** SHOW DOWN ***
LebreMan: shows {K-Diamonds}{A-Clubs} (a pair of Tens)
Dewey Rulez: shows {8-Hearts}{8-Diamonds} (two pair, Tens and Eights)
Dewey Rulez collected 1492 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1492 | Rake 0
Board {10-Hearts}{9-Hearts}{10-Diamonds}{J-Spades}{6-Spades}
Seat 1: Dewey Rulez (big blind) showed {8-Hearts}{8-Diamonds} and won (1492) with two pair, Tens and Eights
Seat 2: peter-kun16 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: LebreMan showed {K-Diamonds}{A-Clubs} and lost with a pair of Tens
Seat 4: avasy folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: INNOVATlON folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Andrew23122 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: barnanag folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Achas´s´s (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: baresi17 (small blind) folded before Flop

b8 3.2k
13.50 3.1k
5.5 3k

PokerStars Hand #130206209714: Tournament #1134212313, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2015/02/09 17:43:25 CET [2015/02/09 11:43:25 ET]
Table '1134212313 17' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: justskill88 (3662 in chips)
Seat 2: bURTONgp (1807 in chips)
Seat 3: FreakYouOut (2592 in chips)
Seat 4: chaavees (3180 in chips)
Seat 5: HoffmanGC (1888 in chips)
Seat 6: Lagazzi (3378 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (2646 in chips)
Seat 8: black seo (3000 in chips)
Seat 9: MrKlaaf (3330 in chips)
Dewey Rulez: posts small blind 40
black seo: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Clubs}{A-Diamonds}
MrKlaaf: folds
justskill88: folds
bURTONgp: folds
FreakYouOut: folds
chaavees: raises 120 to 200
HoffmanGC: folds
Lagazzi: folds
Dewey Rulez: raises 360 to 560
black seo: folds
chaavees: raises 2620 to 3180 and is all-in
Dewey Rulez: calls 2086 and is all-in
Uncalled bet (534) returned to chaavees
*** FLOP *** {6-Clubs}{5-Hearts}{6-Hearts}
*** TURN *** {6-Clubs}{5-Hearts}{6-Hearts} {8-Hearts}
*** RIVER *** {6-Clubs}{5-Hearts}{6-Hearts}{8-Hearts} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {K-Clubs}{A-Diamonds} (a pair of Sixes)
chaavees: shows {Q-Diamonds}{Q-Spades} (two pair, Queens and Sixes)
chaavees collected 5372 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 479th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5372 | Rake 0
Board {6-Clubs}{5-Hearts}{6-Hearts}{8-Hearts}{9-Spades}
Seat 1: justskill88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: bURTONgp folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: FreakYouOut folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: chaavees showed {Q-Diamonds}{Q-Spades} and won (5372) with two pair, Queens and Sixes
Seat 5: HoffmanGC folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Lagazzi (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Dewey Rulez (small blind) showed {K-Clubs}{A-Diamonds} and lost with a pair of Sixes
Seat 8: black seo (big blind) folded before Flop
Seat 9: MrKlaaf folded before Flop (didn't bet)

32/22

PokerStars Hand #130205685978: Tournament #1134212375, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2015/02/09 17:33:59 CET [2015/02/09 11:33:59 ET]
Table '1134212375 179' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: sipach161 (3320 in chips)
Seat 2: Banjangri (5420 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (2022 in chips)
Seat 4: Sall23 (3644 in chips)
Seat 5: jefo17 (5224 in chips)
Seat 6: primkiller (7501 in chips)
Seat 7: SundayyGirl (4690 in chips)
Seat 8: DJ LULA UK (3000 in chips)
Seat 9: Shansovne415 (3285 in chips)
Sall23: posts small blind 25
jefo17: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Clubs}{J-Clubs}
primkiller: folds
SundayyGirl: folds
DJ LULA UK: folds
Shansovne415: folds
sipach161: raises 100 to 150
Banjangri: folds
Dewey Rulez: calls 150
Sall23: folds
jefo17: folds
*** FLOP *** {K-Hearts}{7-Hearts}{A-Hearts}
sipach161: bets 200
Dewey Rulez: calls 200
*** TURN *** {K-Hearts}{7-Hearts}{A-Hearts} {4-Spades}
sipach161: bets 400
Dewey Rulez: calls 400
*** RIVER *** {K-Hearts}{7-Hearts}{A-Hearts}{4-Spades} {Q-Clubs}
sipach161: bets 800
Dewey Rulez: calls 800
*** SHOW DOWN ***
sipach161: shows {K-Diamonds}{J-Diamonds} (a pair of Kings)
Dewey Rulez: shows {A-Clubs}{J-Clubs} (a pair of Aces)
Dewey Rulez collected 3175 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3175 | Rake 0
Board {K-Hearts}{7-Hearts}{A-Hearts}{4-Spades}{Q-Clubs}
Seat 1: sipach161 showed {K-Diamonds}{J-Diamonds} and lost with a pair of Kings
Seat 2: Banjangri folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Dewey Rulez (button) showed {A-Clubs}{J-Clubs} and won (3175) with a pair of Aces
Seat 4: Sall23 (small blind) folded before Flop
Seat 5: jefo17 (big blind) folded before Flop
Seat 6: primkiller folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: SundayyGirl folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: DJ LULA UK folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Shansovne415 folded before Flop (didn't bet)

16% raise 1st ep en 67/% fold2 3bet

PokerStars Hand #130205590145: Tournament #1134212150, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2015/02/09 17:32:16 CET [2015/02/09 11:32:16 ET]
Table '1134212150 30' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Olaf343 (6831 in chips)
Seat 2: morrismax (4329 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (3255 in chips)
Seat 4: padelonatos (14319 in chips)
Seat 5: shakentoucan (2504 in chips)
Seat 6: Micbuhl (5162 in chips)
Seat 7: Mr druqs (3803 in chips)
Seat 8: sx84 (3245 in chips)
Seat 9: calloaks (3630 in chips)
Olaf343: posts the ante 20
morrismax: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
padelonatos: posts the ante 20
shakentoucan: posts the ante 20
Micbuhl: posts the ante 20
Mr druqs: posts the ante 20
sx84: posts the ante 20
calloaks: posts the ante 20
Micbuhl: posts small blind 75
Mr druqs: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Diamonds}{A-Clubs}
sx84: folds
calloaks: folds
Olaf343: raises 190 to 340
morrismax: folds
Dewey Rulez: raises 2895 to 3235 and is all-in
padelonatos: folds
shakentoucan: folds
Micbuhl: folds
Mr druqs: folds
Olaf343: calls 2895
*** FLOP *** {Q-Hearts}{10-Spades}{6-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Hearts}{10-Spades}{6-Diamonds} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Hearts}{10-Spades}{6-Diamonds}{7-Diamonds} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Olaf343: shows {A-Diamonds}{Q-Spades} (two pair, Queens and Sevens)
Dewey Rulez: shows {10-Diamonds}{A-Clubs} (two pair, Tens and Sevens)
Olaf343 collected 6875 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 380th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6875 | Rake 0
Board {Q-Hearts}{10-Spades}{6-Diamonds}{7-Diamonds}{7-Spades}
Seat 1: Olaf343 showed {A-Diamonds}{Q-Spades} and won (6875) with two pair, Queens and Sevens
Seat 2: morrismax folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Dewey Rulez showed {10-Diamonds}{A-Clubs} and lost with two pair, Tens and Sevens
Seat 4: padelonatos folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: shakentoucan (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Micbuhl (small blind) folded before Flop
Seat 7: Mr druqs (big blind) folded before Flop
Seat 8: sx84 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: calloaks folded before Flop (didn't bet)

65/32 speelt ie

PokerStars Hand #130205522828: Tournament #1134212375, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2015/02/09 17:31:03 CET [2015/02/09 11:31:03 ET]
Table '1134212375 179' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: sipach161 (3320 in chips)
Seat 2: Banjangri (4045 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (2801 in chips)
Seat 4: Sall23 (3769 in chips)
Seat 5: jefo17 (4420 in chips)
Seat 6: primkiller (7501 in chips)
Seat 7: SundayyGirl (4690 in chips)
Seat 8: DJ LULA UK (3000 in chips)
Seat 9: Shansovne415 (4560 in chips)
Banjangri: posts small blind 25
Dewey Rulez: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Hearts}{6-Hearts}
Sall23: folds
jefo17: calls 50
primkiller: folds
SundayyGirl: folds
DJ LULA UK: folds
Shansovne415: folds
sipach161: folds
Banjangri: calls 25
Dewey Rulez: checks
*** FLOP *** {6-Spades}{4-Spades}{4-Clubs}
Banjangri: checks
Dewey Rulez: checks
jefo17: bets 100
Banjangri: folds
Dewey Rulez: calls 100
*** TURN *** {6-Spades}{4-Spades}{4-Clubs} {2-Clubs}
Dewey Rulez: checks
jefo17: bets 300
Dewey Rulez: calls 300
*** RIVER *** {6-Spades}{4-Spades}{4-Clubs}{2-Clubs} {5-Spades}
Dewey Rulez: bets 304
jefo17: calls 304
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {K-Hearts}{6-Hearts} (two pair, Sixes and Fours)
jefo17: shows {A-Diamonds}{4-Hearts} (three of a kind, Fours)
jefo17 collected 1558 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1558 | Rake 0
Board {6-Spades}{4-Spades}{4-Clubs}{2-Clubs}{5-Spades}
Seat 1: sipach161 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Banjangri (small blind) folded on the Flop
Seat 3: Dewey Rulez (big blind) showed {K-Hearts}{6-Hearts} and lost with two pair, Sixes and Fours
Seat 4: Sall23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: jefo17 showed {A-Diamonds}{4-Hearts} and won (1558) with three of a kind, Fours
Seat 6: primkiller folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: SundayyGirl folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: DJ LULA UK folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Shansovne415 folded before Flop (didn't bet)

5.5 2.7k
11 3k

uit 2008?

toevallig laatst eerste 2 ep's van gedownload maar de rest wordt niet geseed, daarom nog niet gekeken, stopt na 2de seizoen ook alweer

PokerStars Hand #130201416414: Tournament #1134211906, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2015/02/09 16:13:12 CET [2015/02/09 10:13:12 ET]
Table '1134211906 62' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: ImaRaiseU (3393 in chips)
Seat 2: IcalledB4 (1560 in chips)
Seat 3: kduwork (3477 in chips)
Seat 4: Allieuz (17127 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (2755 in chips)
Seat 6: TheWhizz64 (2478 in chips)
Seat 7: ilya1809 (3171 in chips)
Seat 8: totti1013 (2162 in chips)
Seat 9: remigio20 (6650 in chips)
ImaRaiseU: posts the ante 10
IcalledB4: posts the ante 10
kduwork: posts the ante 10
Allieuz: posts the ante 10
Dewey Rulez: posts the ante 10
TheWhizz64: posts the ante 10
ilya1809: posts the ante 10
totti1013: posts the ante 10
remigio20: posts the ante 10
kduwork: posts small blind 50
Allieuz: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Spades}{J-Diamonds}
Dewey Rulez: raises 105 to 205
TheWhizz64: folds
ilya1809: folds
totti1013: folds
remigio20: folds
ImaRaiseU: raises 285 to 490
IcalledB4: folds
kduwork: folds
Allieuz: folds
Dewey Rulez: calls 285
*** FLOP *** {A-Clubs}{J-Hearts}{Q-Hearts}
Dewey Rulez: checks
ImaRaiseU: bets 460
Dewey Rulez: raises 684 to 1144
ImaRaiseU: calls 684
*** TURN *** {A-Clubs}{J-Hearts}{Q-Hearts} {2-Diamonds}
Dewey Rulez: bets 1111 and is all-in
ImaRaiseU: calls 1111
*** RIVER *** {A-Clubs}{J-Hearts}{Q-Hearts}{2-Diamonds} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {J-Spades}{J-Diamonds} (three of a kind, Jacks)
ImaRaiseU: shows {A-Hearts}{A-Diamonds} (three of a kind, Aces)
ImaRaiseU collected 5730 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 2563rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 5730 | Rake 0
Board {A-Clubs}{J-Hearts}{Q-Hearts}{2-Diamonds}{K-Clubs}
Seat 1: ImaRaiseU showed {A-Hearts}{A-Diamonds} and won (5730) with three of a kind, Aces
Seat 2: IcalledB4 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: kduwork (small blind) folded before Flop
Seat 4: Allieuz (big blind) folded before Flop
Seat 5: Dewey Rulez showed {J-Spades}{J-Diamonds} and lost with three of a kind, Jacks
Seat 6: TheWhizz64 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: ilya1809 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: totti1013 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: remigio20 folded before Flop (didn't bet)

16.00 b 5.5
16.15 5.5
16.45 11
17.00 b8.8
17.30 13.50
17.45 5.5
18.00 22

71.80

29.62 sent back

cake = 495 + 55 = $550

PokerStars Hand #130107585056: Tournament #1126519237, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXII (900/1800) - 2015/02/08 0:05:10 CET [2015/02/07 18:05:10 ET]
Table '1126519237 307' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Hanurs (47388 in chips)
Seat 2: clemed (66903 in chips)
Seat 3: MOSHIKONN (57944 in chips)
Seat 4: bigrock613 (128917 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (19710 in chips)
Seat 6: Lentiginem (19951 in chips)
Seat 7: UnHuman3 (30567 in chips)
Seat 8: ptweedsdro (24020 in chips)
Seat 9: kmetavs (98628 in chips)
Hanurs: posts the ante 225
clemed: posts the ante 225
MOSHIKONN: posts the ante 225
bigrock613: posts the ante 225
Dewey Rulez: posts the ante 225
Lentiginem: posts the ante 225
UnHuman3: posts the ante 225
ptweedsdro: posts the ante 225
kmetavs: posts the ante 225
Dewey Rulez: posts small blind 900
Lentiginem: posts big blind 1800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Hearts}{K-Hearts}
UnHuman3: folds
ptweedsdro: folds
kmetavs: folds
Hanurs: folds
clemed: folds
MOSHIKONN: folds
bigrock613: folds
Dewey Rulez: raises 1890 to 3690
Lentiginem: raises 16036 to 19726 and is all-in
Dewey Rulez: calls 15795 and is all-in
Uncalled bet (241) returned to Lentiginem
*** FLOP *** {A-Hearts}{K-Spades}{5-Spades}
*** TURN *** {A-Hearts}{K-Spades}{5-Spades} {2-Hearts}
*** RIVER *** {A-Hearts}{K-Spades}{5-Spades}{2-Hearts} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {Q-Hearts}{K-Hearts} (a pair of Kings)
Lentiginem: shows {A-Clubs}{9-Diamonds} (a pair of Aces)
Lentiginem collected 40995 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 459th place and received $29.62.
*** SUMMARY ***
Total pot 40995 | Rake 0
Board {A-Hearts}{K-Spades}{5-Spades}{2-Hearts}{10-Spades}
Seat 1: Hanurs folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: clemed folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: MOSHIKONN folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: bigrock613 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dewey Rulez (small blind) showed {Q-Hearts}{K-Hearts} and lost with a pair of Kings
Seat 6: Lentiginem (big blind) showed {A-Clubs}{9-Diamonds} and won (40995) with a pair of Aces
Seat 7: UnHuman3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ptweedsdro folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: kmetavs folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #130107446282: Tournament #1126519237, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXII (900/1800) - 2015/02/08 0:02:46 CET [2015/02/07 18:02:46 ET]
Table '1126519237 307' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Hanurs (15346 in chips)
Seat 2: clemed (68478 in chips)
Seat 3: MOSHIKONN (49904 in chips)
Seat 4: bigrock613 (128520 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (29100 in chips)
Seat 6: Lentiginem (20626 in chips)
Seat 7: UnHuman3 (31242 in chips)
Seat 8: ptweedsdro (28295 in chips)
Hanurs: posts the ante 225
clemed: posts the ante 225
MOSHIKONN: posts the ante 225
bigrock613: posts the ante 225
Dewey Rulez: posts the ante 225
Lentiginem: posts the ante 225
UnHuman3: posts the ante 225
ptweedsdro: posts the ante 225
clemed: posts small blind 900
MOSHIKONN: posts big blind 1800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Diamonds}{K-Diamonds}
bigrock613: folds
Dewey Rulez: raises 1890 to 3690
Lentiginem: folds
UnHuman3: folds
ptweedsdro: folds
Hanurs: folds
clemed: folds
MOSHIKONN: calls 1890
*** FLOP *** {8-Hearts}{8-Clubs}{A-Spades}
MOSHIKONN: checks
Dewey Rulez: bets 3225
MOSHIKONN: calls 3225
*** TURN *** {8-Hearts}{8-Clubs}{A-Spades} {4-Clubs}
MOSHIKONN: checks
Dewey Rulez: checks
*** RIVER *** {8-Hearts}{8-Clubs}{A-Spades}{4-Clubs} {7-Spades}
MOSHIKONN: bets 8265
Dewey Rulez: folds
Uncalled bet (8265) returned to MOSHIKONN
MOSHIKONN collected 16530 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 16530 | Rake 0
Board {8-Hearts}{8-Clubs}{A-Spades}{4-Clubs}{7-Spades}
Seat 1: Hanurs (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: clemed (small blind) folded before Flop
Seat 3: MOSHIKONN (big blind) collected (16530)
Seat 4: bigrock613 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dewey Rulez folded on the River
Seat 6: Lentiginem folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: UnHuman3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ptweedsdro folded before Flop (didn't bet)

b11 29k

bb special

PokerStars Hand #130106819396: Tournament #1126519237, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXI (800/1600) - 2015/02/07 23:50:46 CET [2015/02/07 17:50:46 ET]
Table '1126519237 307' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Hanurs (19571 in chips)
Seat 2: clemed (35941 in chips)
Seat 3: MOSHIKONN (63379 in chips)
Seat 4: bigrock613 (126645 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (12150 in chips)
Seat 6: Lentiginem (19926 in chips)
Seat 7: UnHuman3 (35467 in chips)
Seat 8: ptweedsdro (23070 in chips)
Seat 9: danivassa (35362 in chips)
Hanurs: posts the ante 200
clemed: posts the ante 200
MOSHIKONN: posts the ante 200
bigrock613: posts the ante 200
Dewey Rulez: posts the ante 200
Lentiginem: posts the ante 200
UnHuman3: posts the ante 200
ptweedsdro: posts the ante 200
danivassa: posts the ante 200
bigrock613: posts small blind 800
Dewey Rulez: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Clubs}{K-Clubs}
Lentiginem: folds
UnHuman3: folds
ptweedsdro: folds
danivassa: folds
Hanurs: folds
clemed: folds
MOSHIKONN: raises 1600 to 3200
bigrock613: folds
Dewey Rulez: raises 8750 to 11950 and is all-in
MOSHIKONN: calls 8750
*** FLOP *** {K-Spades}{9-Clubs}{2-Diamonds}
*** TURN *** {K-Spades}{9-Clubs}{2-Diamonds} {5-Spades}
*** RIVER *** {K-Spades}{9-Clubs}{2-Diamonds}{5-Spades} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Clubs}{K-Clubs} (a pair of Kings)
MOSHIKONN: shows {7-Diamonds}{Q-Diamonds} (high card King)
Dewey Rulez collected 26500 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 26500 | Rake 0
Board {K-Spades}{9-Clubs}{2-Diamonds}{5-Spades}{J-Diamonds}
Seat 1: Hanurs folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: clemed folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: MOSHIKONN (button) showed {7-Diamonds}{Q-Diamonds} and lost with high card King
Seat 4: bigrock613 (small blind) folded before Flop
Seat 5: Dewey Rulez (big blind) showed {A-Clubs}{K-Clubs} and won (26500) with a pair of Kings
Seat 6: Lentiginem folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: UnHuman3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ptweedsdro folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: danivassa folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #130106473760: Tournament #1126519237, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXI (800/1600) - 2015/02/07 23:44:56 CET [2015/02/07 17:44:56 ET]
Table '1126519237 307' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Hanurs (25915 in chips)
Seat 2: clemed (39741 in chips)
Seat 3: MOSHIKONN (67179 in chips)
Seat 4: bigrock613 (124645 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (22413 in chips)
Seat 6: Lentiginem (9063 in chips)
Seat 7: UnHuman3 (29123 in chips)
Seat 8: ptweedsdro (22670 in chips)
Seat 9: danivassa (30762 in chips)
Hanurs: posts the ante 200
clemed: posts the ante 200
MOSHIKONN: posts the ante 200
bigrock613: posts the ante 200
Dewey Rulez: posts the ante 200
Lentiginem: posts the ante 200
UnHuman3: posts the ante 200
ptweedsdro: posts the ante 200
danivassa: posts the ante 200
Lentiginem: posts small blind 800
UnHuman3: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {9-Diamonds}{7-Diamonds}
ptweedsdro: folds
danivassa: folds
Hanurs: folds
clemed: folds
MOSHIKONN: folds
bigrock613: folds
Dewey Rulez: raises 1680 to 3280
Lentiginem: raises 5583 to 8863 and is all-in
UnHuman3: folds
Dewey Rulez: calls 5583
*** FLOP *** {K-Hearts}{8-Spades}{K-Clubs}
*** TURN *** {K-Hearts}{8-Spades}{K-Clubs} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {K-Hearts}{8-Spades}{K-Clubs}{2-Diamonds} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Lentiginem: shows {A-Spades}{10-Clubs} (a pair of Kings)
Dewey Rulez: shows {9-Diamonds}{7-Diamonds} (a pair of Kings - lower kicker)
Lentiginem collected 21126 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 21126 | Rake 0
Board {K-Hearts}{8-Spades}{K-Clubs}{2-Diamonds}{3-Hearts}
Seat 1: Hanurs folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: clemed folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: MOSHIKONN folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: bigrock613 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dewey Rulez (button) showed {9-Diamonds}{7-Diamonds} and lost with a pair of Kings
Seat 6: Lentiginem (small blind) showed {A-Spades}{10-Clubs} and won (21126) with a pair of Kings
Seat 7: UnHuman3 (big blind) folded before Flop
Seat 8: ptweedsdro folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: danivassa folded before Flop (didn't bet)

b11 19k

nice hold

PokerStars Hand #130101173798: Tournament #1126519237, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2015/02/07 22:20:12 CET [2015/02/07 16:20:12 ET]
Table '1126519237 340' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Dzon2010 (8851 in chips)
Seat 2: zootime (5365 in chips)
Seat 3: NorchaL (3680 in chips)
Seat 4: MGL4003 (28602 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (14614 in chips)
Seat 7: kidstars19 (11109 in chips)
Seat 8: gavin_27 (10484 in chips)
Seat 9: 1Fred36 (10991 in chips)
Dzon2010: posts the ante 50
zootime: posts the ante 50
NorchaL: posts the ante 50
MGL4003: posts the ante 50
Dewey Rulez: posts the ante 50
kidstars19: posts the ante 50
gavin_27: posts the ante 50
1Fred36: posts the ante 50
MGL4003: posts small blind 200
Dewey Rulez: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {9-Hearts}{8-Clubs}
kidstars19: folds
gavin_27: folds
1Fred36: folds
Dzon2010: raises 400 to 800
zootime: folds
NorchaL: folds
MGL4003: folds
Dewey Rulez: calls 400
*** FLOP *** {J-Diamonds}{8-Spades}{9-Diamonds}
Dewey Rulez: checks
Dzon2010: bets 1888
Dewey Rulez: raises 11712 to 13600
Dzon2010: calls 6113 and is all-in
Uncalled bet (5599) returned to Dewey Rulez
*** TURN *** {J-Diamonds}{8-Spades}{9-Diamonds} {6-Hearts}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{8-Spades}{9-Diamonds}{6-Hearts} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {9-Hearts}{8-Clubs} (two pair, Nines and Eights)
Dzon2010: shows {Q-Diamonds}{J-Hearts} (a pair of Jacks)
Dewey Rulez collected 18202 from pot
Dzon2010 finished the tournament in 2390th place
*** SUMMARY ***
Total pot 18202 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{8-Spades}{9-Diamonds}{6-Hearts}{7-Spades}
Seat 1: Dzon2010 showed {Q-Diamonds}{J-Hearts} and lost with a pair of Jacks
Seat 2: zootime folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: NorchaL (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MGL4003 (small blind) folded before Flop
Seat 6: Dewey Rulez (big blind) showed {9-Hearts}{8-Clubs} and won (18202) with two pair, Nines and Eights
Seat 7: kidstars19 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: gavin_27 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: 1Fred36 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #130101127647: Tournament #1126519237, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2015/02/07 22:19:32 CET [2015/02/07 16:19:32 ET]
Table '1126519237 340' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Dzon2010 (8901 in chips)
Seat 2: zootime (5415 in chips)
Seat 3: NorchaL (3930 in chips)
Seat 4: MGL4003 (29052 in chips)
Seat 5: TonsOfOutsAA (4065 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (9599 in chips)
Seat 7: kidstars19 (11159 in chips)
Seat 8: gavin_27 (10534 in chips)
Seat 9: 1Fred36 (11041 in chips)
Dzon2010: posts the ante 50
zootime: posts the ante 50
NorchaL: posts the ante 50
MGL4003: posts the ante 50
TonsOfOutsAA: posts the ante 50
Dewey Rulez: posts the ante 50
kidstars19: posts the ante 50
gavin_27: posts the ante 50
1Fred36: posts the ante 50
NorchaL: posts small blind 200
MGL4003: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Diamonds}{Q-Hearts}
TonsOfOutsAA: raises 3615 to 4015 and is all-in
Dewey Rulez: raises 5534 to 9549 and is all-in
kidstars19: folds
gavin_27: folds
1Fred36: folds
Dzon2010: folds
zootime: folds
NorchaL: folds
MGL4003: folds
Uncalled bet (5534) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {10-Spades}{8-Hearts}{5-Hearts}
*** TURN *** {10-Spades}{8-Hearts}{5-Hearts} {9-Clubs}
*** RIVER *** {10-Spades}{8-Hearts}{5-Hearts}{9-Clubs} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
TonsOfOutsAA: shows {A-Spades}{6-Spades} (a pair of Sixes)
Dewey Rulez: shows {Q-Diamonds}{Q-Hearts} (a pair of Queens)
Dewey Rulez collected 9080 from pot
TonsOfOutsAA finished the tournament in 2453rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 9080 | Rake 0
Board {10-Spades}{8-Hearts}{5-Hearts}{9-Clubs}{6-Clubs}
Seat 1: Dzon2010 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: zootime (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: NorchaL (small blind) folded before Flop
Seat 4: MGL4003 (big blind) folded before Flop
Seat 5: TonsOfOutsAA showed {A-Spades}{6-Spades} and lost with a pair of Sixes
Seat 6: Dewey Rulez showed {Q-Diamonds}{Q-Hearts} and won (9080) with a pair of Queens
Seat 7: kidstars19 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: gavin_27 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: 1Fred36 folded before Flop (didn't bet)

1891011122211