Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Heinzel

Verstuur bericht

Forum Posts

PokerStars Hand #128888065959: Tournament #1096617683, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VII (100/200) - 2015/01/18 20:40:19 CET [2015/01/18 14:40:19 ET]
Table '1096617683 1185' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: xiGodx (5631 in chips)
Seat 2: jareth3542 (4028 in chips)
Seat 3: MéxicanPoker (7625 in chips)
Seat 4: Kolyagrig (7933 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (5587 in chips)
Seat 6: Rochinha2011 (3476 in chips)
Seat 7: Lopatick.V (6126 in chips)
Seat 8: didoslaw (8654 in chips)
Seat 9: timcat9 (5940 in chips)
xiGodx: posts the ante 20
jareth3542: posts the ante 20
MéxicanPoker: posts the ante 20
Kolyagrig: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
Rochinha2011: posts the ante 20
Lopatick.V: posts the ante 20
didoslaw: posts the ante 20
timcat9: posts the ante 20
Kolyagrig: posts small blind 100
Dewey Rulez: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {5-Spades}{5-Hearts}
Rochinha2011: folds
Lopatick.V: folds
didoslaw: folds
timcat9: folds
xiGodx: raises 400 to 600
jareth3542: folds
MéxicanPoker: folds
Kolyagrig: folds
Dewey Rulez: raises 4967 to 5567 and is all-in
xiGodx: calls 4967
*** FLOP *** {10-Clubs}{10-Diamonds}{K-Spades}
*** TURN *** {10-Clubs}{10-Diamonds}{K-Spades} {2-Spades}
*** RIVER *** {10-Clubs}{10-Diamonds}{K-Spades}{2-Spades} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {5-Spades}{5-Hearts} (two pair, Tens and Fives)
xiGodx: shows {8-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Tens)
Dewey Rulez collected 11414 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11414 | Rake 0
Board {10-Clubs}{10-Diamonds}{K-Spades}{2-Spades}{3-Clubs}
Seat 1: xiGodx showed {8-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with a pair of Tens
Seat 2: jareth3542 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: MéxicanPoker (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Kolyagrig (small blind) folded before Flop
Seat 5: Dewey Rulez (big blind) showed {5-Spades}{5-Hearts} and won (11414) with two pair, Tens and Fives
Seat 6: Rochinha2011 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Lopatick.V folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: didoslaw folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: timcat9 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #128887780512: Tournament #1096617683, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VI (75/150) - 2015/01/18 20:36:39 CET [2015/01/18 14:36:39 ET]
Table '1096617683 1185' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: xiGodx (7470 in chips)
Seat 2: jareth3542 (3823 in chips)
Seat 3: MéxicanPoker (8120 in chips)
Seat 4: Kolyagrig (8453 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (1744 in chips)
Seat 6: Rochinha2011 (3896 in chips)
Seat 7: Lopatick.V (7665 in chips)
Seat 8: didoslaw (7794 in chips)
Seat 9: timcat9 (6035 in chips)
timcat9: posts small blind 75
xiGodx: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Diamonds}{J-Spades}
jareth3542: folds
MéxicanPoker: folds
Kolyagrig: raises 150 to 300
Dewey Rulez: raises 1444 to 1744 and is all-in
Rochinha2011: folds
Lopatick.V: calls 1744
didoslaw: folds
timcat9: folds
xiGodx: calls 1594
Kolyagrig: folds
*** FLOP *** {2-Hearts}{2-Clubs}{10-Spades}
xiGodx: checks
Lopatick.V: checks
*** TURN *** {2-Hearts}{2-Clubs}{10-Spades} {A-Spades}
xiGodx: checks
Lopatick.V: checks
*** RIVER *** {2-Hearts}{2-Clubs}{10-Spades}{A-Spades} {J-Diamonds}
xiGodx: checks
Lopatick.V: checks
*** SHOW DOWN ***
xiGodx: shows {A-Hearts}{9-Hearts} (two pair, Aces and Deuces)
Dewey Rulez: shows {A-Diamonds}{J-Spades} (two pair, Aces and Jacks)
Lopatick.V: mucks hand
Dewey Rulez collected 5607 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5607 | Rake 0
Board {2-Hearts}{2-Clubs}{10-Spades}{A-Spades}{J-Diamonds}
Seat 1: xiGodx (big blind) showed {A-Hearts}{9-Hearts} and lost with two pair, Aces and Deuces
Seat 2: jareth3542 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: MéxicanPoker folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Kolyagrig folded before Flop
Seat 5: Dewey Rulez showed {A-Diamonds}{J-Spades} and won (5607) with two pair, Aces and Jacks
Seat 6: Rochinha2011 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Lopatick.V mucked {Q-Diamonds}{Q-Clubs}
Seat 8: didoslaw (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: timcat9 (small blind) folded before Flop

altijd lekker kk

PokerStars Hand #128887414270: Tournament #1096617683, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VI (75/150) - 2015/01/18 20:31:53 CET [2015/01/18 14:31:53 ET]
Table '1096617683 1185' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: xiGodx (8015 in chips)
Seat 2: jareth3542 (3823 in chips)
Seat 3: MéxicanPoker (5650 in chips)
Seat 4: Kolyagrig (8610 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (2837 in chips)
Seat 6: Rochinha2011 (4121 in chips)
Seat 7: Lopatick.V (7665 in chips)
Seat 8: didoslaw (8094 in chips)
Seat 9: timcat9 (6185 in chips)
MéxicanPoker: posts small blind 75
Kolyagrig: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Spades}{K-Clubs}
Dewey Rulez: raises 157 to 307
Rochinha2011: folds
Lopatick.V: folds
didoslaw: folds
timcat9: folds
xiGodx: folds
jareth3542: folds
MéxicanPoker: calls 232
Kolyagrig: calls 157
*** FLOP *** {8-Diamonds}{8-Hearts}{A-Clubs}
MéxicanPoker: checks
Kolyagrig: checks
Dewey Rulez: checks
*** TURN *** {8-Diamonds}{8-Hearts}{A-Clubs} {6-Clubs}
MéxicanPoker: bets 561
Kolyagrig: folds
Dewey Rulez: calls 561
*** RIVER *** {8-Diamonds}{8-Hearts}{A-Clubs}{6-Clubs} {4-Hearts}
MéxicanPoker: bets 1950
Dewey Rulez: folds {K-Spades}{K-Clubs}
Uncalled bet (1950) returned to MéxicanPoker
MéxicanPoker collected 2043 from pot
MéxicanPoker: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 2043 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{8-Hearts}{A-Clubs}{6-Clubs}{4-Hearts}
Seat 1: xiGodx folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: jareth3542 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: MéxicanPoker (small blind) collected (2043)
Seat 4: Kolyagrig (big blind) folded on the Turn
Seat 5: Dewey Rulez folded on the River
Seat 6: Rochinha2011 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Lopatick.V folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: didoslaw folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: timcat9 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #128887457584: Tournament #1103972791, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level IX (100/200) - 2015/01/18 20:32:29 CET [2015/01/18 14:32:29 ET]
Table '1103972791 76' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Knolli77 (4279 in chips)
Seat 2: botzanu (7713 in chips)
Seat 3: jomafri (5728 in chips)
Seat 4: Inqvizicia (5843 in chips)
Seat 5: mauricio754 (12606 in chips)
Seat 6: dport311 (10679 in chips)
Seat 7: tzahisol (15248 in chips)
Seat 8: ikwethetniet (5603 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (28054 in chips)
Knolli77: posts the ante 25
botzanu: posts the ante 25
jomafri: posts the ante 25
Inqvizicia: posts the ante 25
mauricio754: posts the ante 25
dport311: posts the ante 25
tzahisol: posts the ante 25
ikwethetniet: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts the ante 25
dport311: posts small blind 100
tzahisol: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Diamonds}{K-Clubs}
ikwethetniet: raises 200 to 400
Dewey Rulez: raises 800 to 1200
Knolli77: folds
botzanu: folds
jomafri: folds
Inqvizicia: folds
mauricio754: folds
dport311: folds
tzahisol: folds
ikwethetniet: calls 800
*** FLOP *** {7-Diamonds}{A-Diamonds}{J-Spades}
ikwethetniet: checks
Dewey Rulez: checks
*** TURN *** {7-Diamonds}{A-Diamonds}{J-Spades} {2-Hearts}
ikwethetniet: checks
Dewey Rulez: bets 936
ikwethetniet: calls 936
*** RIVER *** {7-Diamonds}{A-Diamonds}{J-Spades}{2-Hearts} {6-Spades}
ikwethetniet: checks
Dewey Rulez: checks
*** SHOW DOWN ***
ikwethetniet: shows {Q-Hearts}{A-Spades} (a pair of Aces)
Dewey Rulez: mucks hand
ikwethetniet collected 4797 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4797 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{A-Diamonds}{J-Spades}{2-Hearts}{6-Spades}
Seat 1: Knolli77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: botzanu folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: jomafri folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Inqvizicia folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mauricio754 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: dport311 (small blind) folded before Flop
Seat 7: tzahisol (big blind) folded before Flop
Seat 8: ikwethetniet showed {Q-Hearts}{A-Spades} and won (4797) with a pair of Aces
Seat 9: Dewey Rulez mucked {K-Diamonds}{K-Clubs}

$1

PokerStars Hand #128887382707: Tournament #1103972791, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level IX (100/200) - 2015/01/18 20:31:28 CET [2015/01/18 14:31:28 ET]
Table '1103972791 76' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Knolli77 (4329 in chips)
Seat 2: botzanu (7763 in chips)
Seat 3: 92.5% Luck (990 in chips)
Seat 4: Inqvizicia (6303 in chips)
Seat 5: mauricio754 (12756 in chips)
Seat 6: dport311 (10929 in chips)
Seat 7: tzahisol (15298 in chips)
Seat 8: ikwethetniet (5128 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (26504 in chips)
Knolli77: posts the ante 25
botzanu: posts the ante 25
92.5% Luck: posts the ante 25
Inqvizicia: posts the ante 25
mauricio754: posts the ante 25
dport311: posts the ante 25
tzahisol: posts the ante 25
ikwethetniet: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts the ante 25
92.5% Luck: posts small blind 100
Inqvizicia: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Spades}{8-Spades}
mauricio754: folds
dport311: folds
tzahisol: folds
ikwethetniet: folds
Dewey Rulez: raises 210 to 410
Knolli77: folds
botzanu: folds
92.5% Luck: calls 310
Inqvizicia: calls 210
*** FLOP *** {9-Hearts}{J-Diamonds}{10-Spades}
92.5% Luck: bets 555 and is all-in
Inqvizicia: folds
Dewey Rulez: calls 555
*** TURN *** {9-Hearts}{J-Diamonds}{10-Spades} {9-Spades}
*** RIVER *** {9-Hearts}{J-Diamonds}{10-Spades}{9-Spades} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
92.5% Luck: shows {8-Hearts}{K-Hearts} (a pair of Nines)
Dewey Rulez: shows {Q-Spades}{8-Spades} (a straight, Eight to Queen)
Dewey Rulez collected 2565 from pot
Dewey Rulez wins $1 for eliminating 92.5% Luck and their own bounty increases by $1 to $11
92.5% Luck finished the tournament in 2694th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2565 | Rake 0
Board {9-Hearts}{J-Diamonds}{10-Spades}{9-Spades}{A-Diamonds}
Seat 1: Knolli77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: botzanu (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 92.5% Luck (small blind) showed {8-Hearts}{K-Hearts} and lost with a pair of Nines
Seat 4: Inqvizicia (big blind) folded on the Flop
Seat 5: mauricio754 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: dport311 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: tzahisol folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ikwethetniet folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Dewey Rulez showed {Q-Spades}{8-Spades} and won (2565) with a straight, Eight to Queen

thx boekie, u2

$1.50

PokerStars Hand #128886662668: Tournament #1103972791, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2015/01/18 20:22:09 CET [2015/01/18 14:22:09 ET]
Table '1103972791 76' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: vakulin1991 (992 in chips)
Seat 2: botzanu (9173 in chips)
Seat 3: 92.5% Luck (1900 in chips)
Seat 4: Inqvizicia (2047 in chips)
Seat 5: mauricio754 (11444 in chips)
Seat 6: dport311 (11134 in chips)
Seat 7: tzahisol (16357 in chips)
Seat 8: Edie1974 (3294 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (22080 in chips)
vakulin1991: posts the ante 20
botzanu: posts the ante 20
92.5% Luck: posts the ante 20
Inqvizicia: posts the ante 20
mauricio754: posts the ante 20
dport311: posts the ante 20
tzahisol: posts the ante 20
Edie1974: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
botzanu: posts small blind 75
92.5% Luck: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Clubs}{A-Hearts}
Inqvizicia: calls 150
mauricio754: folds
dport311: folds
tzahisol: calls 150
Edie1974: calls 150
Dewey Rulez: raises 750 to 900
vakulin1991: folds
botzanu: calls 825
92.5% Luck: folds
Inqvizicia: folds
tzahisol: calls 750
Edie1974: raises 2374 to 3274 and is all-in
Dewey Rulez: raises 18786 to 22060 and is all-in
botzanu: folds
tzahisol: folds
Uncalled bet (18786) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {3-Hearts}{3-Clubs}{Q-Diamonds}
*** TURN *** {3-Hearts}{3-Clubs}{Q-Diamonds} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Hearts}{3-Clubs}{Q-Diamonds}{7-Diamonds} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Edie1974: shows {5-Clubs}{9-Clubs} (two pair, Fives and Threes)
Dewey Rulez: shows {A-Clubs}{A-Hearts} (two pair, Aces and Threes)
Dewey Rulez collected 8828 from pot
Dewey Rulez wins $1.50 for eliminating Edie1974 and their own bounty increases by $1.50 to $10
Edie1974 finished the tournament in 3104th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8828 | Rake 0
Board {3-Hearts}{3-Clubs}{Q-Diamonds}{7-Diamonds}{5-Diamonds}
Seat 1: vakulin1991 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: botzanu (small blind) folded before Flop
Seat 3: 92.5% Luck (big blind) folded before Flop
Seat 4: Inqvizicia folded before Flop
Seat 5: mauricio754 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: dport311 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: tzahisol folded before Flop
Seat 8: Edie1974 showed {5-Clubs}{9-Clubs} and lost with two pair, Fives and Threes
Seat 9: Dewey Rulez showed {A-Clubs}{A-Hearts} and won (8828) with two pair, Aces and Threes

$1

PokerStars Hand #128886415101: Tournament #1103972791, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2015/01/18 20:18:58 CET [2015/01/18 14:18:58 ET]
Table '1103972791 76' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: vakulin1991 (1277 in chips)
Seat 2: botzanu (9383 in chips)
Seat 3: cberbel (1833 in chips)
Seat 4: Inqvizicia (2257 in chips)
Seat 5: mauricio754 (10739 in chips)
Seat 6: dport311 (11194 in chips)
Seat 7: tzahisol (17542 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (18602 in chips)
vakulin1991: posts the ante 20
botzanu: posts the ante 20
cberbel: posts the ante 20
Inqvizicia: posts the ante 20
mauricio754: posts the ante 20
dport311: posts the ante 20
tzahisol: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
tzahisol: posts small blind 75
Dewey Rulez: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {8-Hearts}{6-Hearts}
vakulin1991: folds
botzanu: folds
cberbel: raises 1663 to 1813 and is all-in
Inqvizicia: folds
mauricio754: folds
dport311: folds
tzahisol: folds
Dewey Rulez: calls 1663
*** FLOP *** {10-Diamonds}{8-Diamonds}{A-Hearts}
*** TURN *** {10-Diamonds}{8-Diamonds}{A-Hearts} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{8-Diamonds}{A-Hearts}{6-Diamonds} {Q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {8-Hearts}{6-Hearts} (two pair, Eights and Sixes)
cberbel: shows {2-Spades}{2-Clubs} (a pair of Deuces)
Dewey Rulez collected 3861 from pot
Dewey Rulez wins $1 for eliminating cberbel and their own bounty increases by $1 to $8.50
cberbel finished the tournament in 3375th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3861 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{8-Diamonds}{A-Hearts}{6-Diamonds}{Q-Clubs}
Seat 1: vakulin1991 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: botzanu folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: cberbel showed {2-Spades}{2-Clubs} and lost with a pair of Deuces
Seat 4: Inqvizicia folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mauricio754 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: dport311 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: tzahisol (small blind) folded before Flop
Seat 9: Dewey Rulez (big blind) showed {8-Hearts}{6-Hearts} and won (3861) with two pair, Eights and Sixes

$1.50

PokerStars Hand #128886283609: Tournament #1103972791, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VII (60/120) - 2015/01/18 20:17:16 CET [2015/01/18 14:17:16 ET]
Table '1103972791 76' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: vakulin1991 (1312 in chips)
Seat 2: D!egoRezende (4183 in chips)
Seat 3: cberbel (1868 in chips)
Seat 4: Inqvizicia (2292 in chips)
Seat 5: mauricio754 (10834 in chips)
Seat 6: dport311 (11550 in chips)
Seat 7: tzahisol (15584 in chips)
Seat 8: Horsu11 (1773 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (14028 in chips)
vakulin1991: posts the ante 15
D!egoRezende: posts the ante 15
cberbel: posts the ante 15
Inqvizicia: posts the ante 15
mauricio754: posts the ante 15
dport311: posts the ante 15
tzahisol: posts the ante 15
Horsu11: posts the ante 15
Dewey Rulez: posts the ante 15
mauricio754: posts small blind 60
dport311: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Diamonds}{3-Diamonds}
dport311 said, "Cryingy)"
tzahisol: folds
Horsu11: folds
Dewey Rulez: raises 126 to 246
vakulin1991: folds
D!egoRezende: calls 246
cberbel: folds
Inqvizicia: folds
mauricio754: folds
dport311: calls 126
*** FLOP *** {J-Spades}{10-Diamonds}{8-Diamonds}
dport311: checks
Dewey Rulez: bets 531
D!egoRezende: raises 3391 to 3922 and is all-in
dport311: folds
Dewey Rulez: calls 3391
*** TURN *** {J-Spades}{10-Diamonds}{8-Diamonds} {3-Spades}
*** RIVER *** {J-Spades}{10-Diamonds}{8-Diamonds}{3-Spades} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Diamonds}{3-Diamonds} (a flush, Ace high)
D!egoRezende: shows {Q-Clubs}{K-Spades} (a straight, Nine to King)
Dewey Rulez collected 8777 from pot
Dewey Rulez wins $1.50 for eliminating D!egoRezende and their own bounty increases by $1.50 to $7.50
D!egoRezende finished the tournament in 3442nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 8777 | Rake 0
Board {J-Spades}{10-Diamonds}{8-Diamonds}{3-Spades}{9-Diamonds}
Seat 1: vakulin1991 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: D!egoRezende showed {Q-Clubs}{K-Spades} and lost with a straight, Nine to King
Seat 3: cberbel folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Inqvizicia (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mauricio754 (small blind) folded before Flop
Seat 6: dport311 (big blind) folded on the Flop
Seat 7: tzahisol folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Horsu11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Dewey Rulez showed {A-Diamonds}{3-Diamonds} and won (8777) with a flush, Ace high

beetje gambol voor ko, $1

PokerStars Hand #128885399812: Tournament #1103972791, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VI (50/100) - 2015/01/18 20:05:53 CET [2015/01/18 14:05:53 ET]
Table '1103972791 76' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: vakulin1991 (2860 in chips)
Seat 2: RGBnr1 (1836 in chips)
Seat 3: verdie25 (5795 in chips)
Seat 4: Inqvizicia (2902 in chips)
Seat 5: mauricio754 (5452 in chips)
Seat 6: excusem9 (2740 in chips) is sitting out
Seat 7: tzahisol (6374 in chips)
Seat 8: B.Perrone (2800 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (11456 in chips)
vakulin1991: posts the ante 10
RGBnr1: posts the ante 10
verdie25: posts the ante 10
Inqvizicia: posts the ante 10
mauricio754: posts the ante 10
excusem9: posts the ante 10
tzahisol: posts the ante 10
B.Perrone: posts the ante 10
Dewey Rulez: posts the ante 10
vakulin1991: posts small blind 50
RGBnr1: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Spades}{Q-Spades}
verdie25: folds
Inqvizicia: calls 100
mauricio754: calls 100
excusem9: folds
tzahisol: folds
B.Perrone: folds
Dewey Rulez: calls 100
vakulin1991: folds
excusem9 is disconnected
excusem9 has returned
RGBnr1: raises 1726 to 1826 and is all-in
Inqvizicia: folds
mauricio754: folds
Dewey Rulez: calls 1726
*** FLOP *** {10-Spades}{7-Spades}{2-Diamonds}
*** TURN *** {10-Spades}{7-Spades}{2-Diamonds} {9-Hearts}
*** RIVER *** {10-Spades}{7-Spades}{2-Diamonds}{9-Hearts} {A-Spades}
*** SHOW DOWN ***
RGBnr1: shows {A-Diamonds}{Q-Hearts} (a pair of Aces)
Dewey Rulez: shows {J-Spades}{Q-Spades} (a flush, Ace high)
Dewey Rulez collected 3992 from pot
Dewey Rulez wins $1 for eliminating RGBnr1 and their own bounty increases by $1 to $6
RGBnr1 finished the tournament in 4081st place
*** SUMMARY ***
Total pot 3992 | Rake 0
Board {10-Spades}{7-Spades}{2-Diamonds}{9-Hearts}{A-Spades}
Seat 1: vakulin1991 (small blind) folded before Flop
Seat 2: RGBnr1 (big blind) showed {A-Diamonds}{Q-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 3: verdie25 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Inqvizicia folded before Flop
Seat 5: mauricio754 folded before Flop
Seat 6: excusem9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: tzahisol folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: B.Perrone folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Dewey Rulez (button) showed {J-Spades}{Q-Spades} and won (3992) with a flush, Ace high

grafzooi

PokerStars Hand #128885307561: Tournament #1103985748, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2015/01/18 20:04:42 CET [2015/01/18 14:04:42 ET]
Table '1103985748 750' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: gamergio (26323 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (10695 in chips)
Seat 3: final rival (2459 in chips)
Seat 4: oli2585 (5048 in chips)
Seat 6: Teo.Elite (13511 in chips)
Seat 7: pretut (11286 in chips)
Seat 8: RabanastriAN (9340 in chips)
Seat 9: boudiboom (8540 in chips)
gamergio: posts the ante 85
Dewey Rulez: posts the ante 85
final rival: posts the ante 85
oli2585: posts the ante 85
Teo.Elite: posts the ante 85
pretut: posts the ante 85
RabanastriAN: posts the ante 85
boudiboom: posts the ante 85
gamergio: posts small blind 350
Dewey Rulez: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Hearts}{A-Spades}
final rival: folds
oli2585: folds
Teo.Elite: folds
pretut: folds
RabanastriAN: folds
boudiboom: folds
gamergio: raises 22400 to 23100
Dewey Rulez: calls 9910 and is all-in
Uncalled bet (12490) returned to gamergio
Dewey Rulez said, "ola"
*** FLOP *** {2-Spades}{J-Spades}{2-Hearts}
*** TURN *** {2-Spades}{J-Spades}{2-Hearts} {6-Hearts}
*** RIVER *** {2-Spades}{J-Spades}{2-Hearts}{6-Hearts} {A-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
gamergio: shows {6-Diamonds}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Sixes)
Dewey Rulez: shows {Q-Hearts}{A-Spades} (two pair, Aces and Deuces)
gamergio collected 21900 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 2472nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 21900 | Rake 0
Board {2-Spades}{J-Spades}{2-Hearts}{6-Hearts}{A-Hearts}
Seat 1: gamergio (small blind) showed {6-Diamonds}{A-Diamonds} and won (21900) with two pair, Aces and Sixes
Seat 2: Dewey Rulez (big blind) showed {Q-Hearts}{A-Spades} and lost with two pair, Aces and Deuces
Seat 3: final rival folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: oli2585 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Teo.Elite folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: pretut folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: RabanastriAN folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: boudiboom (button) folded before Flop (didn't bet)

h11 11k
4.4 12k
ss 4k

$3 aan ko

jammer river

PokerStars Hand #128884682251: Tournament #1103985748, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2015/01/18 19:54:47 CET [2015/01/18 13:54:47 ET]
Table '1103985748 750' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: waytoray (2270 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (16093 in chips)
Seat 3: final rival (5566 in chips)
Seat 4: oli2585 (5388 in chips)
Seat 5: Solek82 (7347 in chips)
Seat 6: Teo.Elite (5143 in chips)
Seat 7: pretut (10323 in chips)
Seat 8: RabanastriAN (4760 in chips)
Seat 9: boudiboom (9930 in chips)
waytoray: posts the ante 85
Dewey Rulez: posts the ante 85
final rival: posts the ante 85
oli2585: posts the ante 85
Solek82: posts the ante 85
Teo.Elite: posts the ante 85
pretut: posts the ante 85
RabanastriAN: posts the ante 85
boudiboom: posts the ante 85
Teo.Elite: posts small blind 350
pretut: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {7-Hearts}{7-Clubs}
RabanastriAN: folds
boudiboom: folds
waytoray: raises 1485 to 2185 and is all-in
Dewey Rulez: raises 13823 to 16008 and is all-in
final rival: folds
oli2585: folds
Solek82: folds
Teo.Elite: calls 4708 and is all-in
pretut: folds
Uncalled bet (10950) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {4-Diamonds}{Q-Spades}{10-Clubs}
*** TURN *** {4-Diamonds}{Q-Spades}{10-Clubs} {2-Spades}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{Q-Spades}{10-Clubs}{2-Spades} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Teo.Elite: shows {K-Diamonds}{A-Diamonds} (a straight, Ten to Ace)
Dewey Rulez: shows {7-Hearts}{7-Clubs} (a pair of Sevens)
Teo.Elite collected 5746 from side pot
waytoray: shows {7-Spades}{J-Spades} (a pair of Jacks)
Teo.Elite collected 8020 from main pot
waytoray finished the tournament in 2688th place
*** SUMMARY ***
Total pot 13766 Main pot 8020. Side pot 5746. | Rake 0
Board {4-Diamonds}{Q-Spades}{10-Clubs}{2-Spades}{J-Diamonds}
Seat 1: waytoray showed {7-Spades}{J-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 2: Dewey Rulez showed {7-Hearts}{7-Clubs} and lost with a pair of Sevens
Seat 3: final rival folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: oli2585 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Solek82 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Teo.Elite (small blind) showed {K-Diamonds}{A-Diamonds} and won (13766) with a straight, Ten to Ace
Seat 7: pretut (big blind) folded before Flop
Seat 8: RabanastriAN folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: boudiboom folded before Flop (didn't bet)

$2 ko

PokerStars Hand #128884239482: Tournament #1103972791, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level V (40/80) - 2015/01/18 19:48:49 CET [2015/01/18 13:48:49 ET]
Table '1103972791 76' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Snjeech (4180 in chips)
Seat 2: RGBnr1 (884 in chips)
Seat 3: verdie25 (6919 in chips)
Seat 4: Inqvizicia (5003 in chips)
Seat 5: mauricio754 (2641 in chips)
Seat 6: ybond07 (5363 in chips)
Seat 7: tzahisol (3032 in chips)
Seat 8: B.Perrone (1765 in chips) is sitting out
Seat 9: Dewey Rulez (6428 in chips)
mauricio754: posts small blind 40
ybond07: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Hearts}{A-Diamonds}
tzahisol: folds
B.Perrone: folds
Dewey Rulez: raises 84 to 164
Snjeech: folds
RGBnr1: folds
verdie25: folds
Inqvizicia: folds
mauricio754: folds
ybond07: calls 84
*** FLOP *** {2-Diamonds}{2-Clubs}{A-Spades}
ybond07: bets 368
Dewey Rulez: raises 629 to 997
ybond07: raises 4202 to 5199 and is all-in
Dewey Rulez: calls 4202
*** TURN *** {2-Diamonds}{2-Clubs}{A-Spades} {8-Spades}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{2-Clubs}{A-Spades}{8-Spades} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
ybond07: shows {9-Diamonds}{A-Clubs} (two pair, Aces and Deuces)
Dewey Rulez: shows {A-Hearts}{A-Diamonds} (a full house, Aces full of Deuces)
Dewey Rulez collected 10766 from pot
Dewey Rulez wins $2 for eliminating ybond07 and their own bounty increases by $2 to $5
ybond07 finished the tournament in 4178th place
*** SUMMARY ***
Total pot 10766 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{2-Clubs}{A-Spades}{8-Spades}{5-Spades}
Seat 1: Snjeech folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: RGBnr1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: verdie25 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Inqvizicia (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mauricio754 (small blind) folded before Flop
Seat 6: ybond07 (big blind) showed {9-Diamonds}{A-Clubs} and lost with two pair, Aces and Deuces
Seat 7: tzahisol folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: B.Perrone folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Dewey Rulez showed {A-Hearts}{A-Diamonds} and won (10766) with a full house, Aces full of Deuces

PokerStars Hand #128883388954: Tournament #1103972791, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level IV (30/60) - 2015/01/18 19:37:20 CET [2015/01/18 13:37:20 ET]
Table '1103972791 76' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Snjeech (2790 in chips)
Seat 2: RGBnr1 (5655 in chips)
Seat 3: verdie25 (5309 in chips)
Seat 4: Inqvizicia (5083 in chips)
Seat 5: mauricio754 (2841 in chips)
Seat 6: ybond07 (5043 in chips)
Seat 7: tzahisol (4360 in chips)
Seat 8: B.Perrone (1975 in chips) is sitting out
Seat 9: Dewey Rulez (3159 in chips)
tzahisol: posts small blind 30
B.Perrone: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Clubs}{Q-Spades}
Dewey Rulez: raises 63 to 123
Snjeech: calls 123
RGBnr1: folds
verdie25: folds
Inqvizicia: folds
mauricio754: folds
ybond07: folds
tzahisol: calls 93
B.Perrone: folds
*** FLOP *** {2-Clubs}{Q-Hearts}{7-Spades}
tzahisol: checks
Dewey Rulez: checks
Snjeech: checks
*** TURN *** {2-Clubs}{Q-Hearts}{7-Spades} {2-Diamonds}
tzahisol: checks
Dewey Rulez: bets 137
Snjeech: calls 137
tzahisol: raises 4100 to 4237 and is all-in
Dewey Rulez: calls 2899 and is all-in
Snjeech: folds
Uncalled bet (1201) returned to tzahisol
*** RIVER *** {2-Clubs}{Q-Hearts}{7-Spades}{2-Diamonds} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
tzahisol: shows {Q-Diamonds}{A-Spades} (two pair, Queens and Sevens)
Dewey Rulez: shows {Q-Clubs}{Q-Spades} (a full house, Queens full of Sevens)
Dewey Rulez collected 6638 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6638 | Rake 0
Board {2-Clubs}{Q-Hearts}{7-Spades}{2-Diamonds}{7-Diamonds}
Seat 1: Snjeech folded on the Turn
Seat 2: RGBnr1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: verdie25 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Inqvizicia folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mauricio754 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ybond07 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: tzahisol (small blind) showed {Q-Diamonds}{A-Spades} and lost with two pair, Queens and Sevens
Seat 8: B.Perrone (big blind) folded before Flop
Seat 9: Dewey Rulez showed {Q-Clubs}{Q-Spades} and won (6638) with a full house, Queens full of Sevens

PokerStars Hand #128883180300: Tournament #1103985748, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2015/01/18 19:34:32 CET [2015/01/18 13:34:32 ET]
Table '1103985748 750' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: MIL_O_90 (3640 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (7358 in chips)
Seat 3: final rival (2450 in chips)
Seat 4: ctlime (3141 in chips)
Seat 5: ahmet2715 (2960 in chips)
Seat 6: Teo.Elite (2370 in chips)
Seat 7: pretut (8700 in chips)
Seat 8: RabanastriAN (8561 in chips)
Seat 9: boudiboom (3360 in chips)
MIL_O_90: posts the ante 40
Dewey Rulez: posts the ante 40
final rival: posts the ante 40
ctlime: posts the ante 40
ahmet2715: posts the ante 40
Teo.Elite: posts the ante 40
pretut: posts the ante 40
RabanastriAN: posts the ante 40
boudiboom: posts the ante 40
MIL_O_90: posts small blind 150
Dewey Rulez: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Spades}{K-Clubs}
final rival: folds
ctlime: folds
ahmet2715: folds
Teo.Elite: folds
pretut: folds
RabanastriAN: folds
boudiboom: folds
MIL_O_90: raises 3300 to 3600 and is all-in
Dewey Rulez: calls 3300
*** FLOP *** {A-Clubs}{J-Clubs}{9-Spades}
*** TURN *** {A-Clubs}{J-Clubs}{9-Spades} {7-Spades}
*** RIVER *** {A-Clubs}{J-Clubs}{9-Spades}{7-Spades} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
MIL_O_90: shows {7-Hearts}{8-Hearts} (a pair of Sevens)
Dewey Rulez: shows {J-Spades}{K-Clubs} (a pair of Jacks)
Dewey Rulez collected 7560 from pot
MIL_O_90 finished the tournament in 5474th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7560 | Rake 0
Board {A-Clubs}{J-Clubs}{9-Spades}{7-Spades}{2-Hearts}
Seat 1: MIL_O_90 (small blind) showed {7-Hearts}{8-Hearts} and lost with a pair of Sevens
Seat 2: Dewey Rulez (big blind) showed {J-Spades}{K-Clubs} and won (7560) with a pair of Jacks
Seat 3: final rival folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ctlime folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ahmet2715 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Teo.Elite folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: pretut folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: RabanastriAN folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: boudiboom (button) folded before Flop (didn't bet)

$1 ko

PokerStars Hand #128882697648: Tournament #1103972791, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2015/01/18 19:28:01 CET [2015/01/18 13:28:01 ET]
Table '1103972791 76' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: sephiroth47 (1107 in chips)
Seat 2: RGBnr1 (5745 in chips)
Seat 3: verdie25 (3509 in chips)
Seat 4: Inqvizicia (5883 in chips)
Seat 5: mauricio754 (2956 in chips)
Seat 6: ybond07 (5443 in chips)
Seat 7: tzahisol (2165 in chips)
Seat 8: B.Perrone (4220 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (2187 in chips)
mauricio754: posts small blind 25
ybond07: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {5-Spades}{5-Hearts}
tzahisol: folds
B.Perrone: folds
Dewey Rulez: raises 52 to 102
sephiroth47: raises 1005 to 1107 and is all-in
RGBnr1: folds
verdie25: folds
Inqvizicia: folds
mauricio754: folds
ybond07: folds
Dewey Rulez: calls 1005
*** FLOP *** {10-Hearts}{Q-Clubs}{K-Spades}
*** TURN *** {10-Hearts}{Q-Clubs}{K-Spades} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Hearts}{Q-Clubs}{K-Spades}{9-Diamonds} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {5-Spades}{5-Hearts} (a pair of Fives)
sephiroth47: shows {4-Diamonds}{5-Diamonds} (high card King)
Dewey Rulez collected 2289 from pot
Dewey Rulez wins $1 for eliminating sephiroth47 and their own bounty increases by $1 to $3
sephiroth47 finished the tournament in 4094th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2289 | Rake 0
Board {10-Hearts}{Q-Clubs}{K-Spades}{9-Diamonds}{2-Hearts}
Seat 1: sephiroth47 showed {4-Diamonds}{5-Diamonds} and lost with high card King
Seat 2: RGBnr1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: verdie25 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Inqvizicia (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mauricio754 (small blind) folded before Flop
Seat 6: ybond07 (big blind) folded before Flop
Seat 7: tzahisol folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: B.Perrone folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Dewey Rulez showed {5-Spades}{5-Hearts} and won (2289) with a pair of Fives

PokerStars Hand #128882324957: Tournament #1103985402, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2015/01/18 19:22:56 CET [2015/01/18 13:22:56 ET]
Table '1103985402 484' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Gustav1963 (5428 in chips)
Seat 2: Letsgo95 (3972 in chips)
Seat 3: ArisKan (17671 in chips)
Seat 4: DayanaLady (9535 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (5463 in chips)
Seat 6: joao1234 (9230 in chips)
Seat 7: zafargood (3789 in chips)
Seat 8: justskill88 (5352 in chips)
Seat 9: ClownBuff (5451 in chips)
Gustav1963: posts the ante 30
Letsgo95: posts the ante 30
ArisKan: posts the ante 30
DayanaLady: posts the ante 30
Dewey Rulez: posts the ante 30
joao1234: posts the ante 30
zafargood: posts the ante 30
justskill88: posts the ante 30
ClownBuff: posts the ante 30
Gustav1963: posts small blind 125
Letsgo95: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Diamonds}{A-Diamonds}
ArisKan: folds
DayanaLady: folds
Dewey Rulez: raises 262 to 512
joao1234: folds
zafargood: folds
justskill88: raises 4810 to 5322 and is all-in
ClownBuff: folds
Gustav1963: folds
Letsgo95: folds
Dewey Rulez: calls 4810
*** FLOP *** {6-Spades}{10-Diamonds}{Q-Hearts}
*** TURN *** {6-Spades}{10-Diamonds}{Q-Hearts} {9-Hearts}
*** RIVER *** {6-Spades}{10-Diamonds}{Q-Hearts}{9-Hearts} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {J-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Queens)
justskill88: shows {4-Diamonds}{4-Clubs} (two pair, Queens and Fours)
justskill88 collected 11289 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11289 | Rake 0
Board {6-Spades}{10-Diamonds}{Q-Hearts}{9-Hearts}{Q-Diamonds}
Seat 1: Gustav1963 (small blind) folded before Flop
Seat 2: Letsgo95 (big blind) folded before Flop
Seat 3: ArisKan folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: DayanaLady folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dewey Rulez showed {J-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with a pair of Queens
Seat 6: joao1234 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: zafargood folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: justskill88 showed {4-Diamonds}{4-Clubs} and won (11289) with two pair, Queens and Fours
Seat 9: ClownBuff (button) folded before Flop (didn't bet)

en out

PokerStars Hand #128882388215: Tournament #1103985402, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2015/01/18 19:23:48 CET [2015/01/18 13:23:48 ET]
Table '1103985402 484' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Gustav1963 (5273 in chips)
Seat 2: Letsgo95 (3692 in chips)
Seat 3: ArisKan (17641 in chips)
Seat 4: DayanaLady (9505 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (111 in chips)
Seat 6: joao1234 (9200 in chips)
Seat 7: zafargood (3759 in chips)
Seat 8: justskill88 (11289 in chips)
Seat 9: ClownBuff (5421 in chips)
Gustav1963: posts the ante 30
Letsgo95: posts the ante 30
ArisKan: posts the ante 30
DayanaLady: posts the ante 30
Dewey Rulez: posts the ante 30
joao1234: posts the ante 30
zafargood: posts the ante 30
justskill88: posts the ante 30
ClownBuff: posts the ante 30
Letsgo95: posts small blind 125
ArisKan: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {7-Clubs}{5-Clubs}
DayanaLady: folds
Dewey Rulez: calls 81 and is all-in
joao1234: calls 250
zafargood: folds
justskill88: folds
ClownBuff: folds
Gustav1963: folds
Letsgo95: folds
ArisKan: checks
*** FLOP *** {4-Diamonds}{3-Diamonds}{K-Spades}
ArisKan: checks
joao1234: checks
*** TURN *** {4-Diamonds}{3-Diamonds}{K-Spades} {2-Diamonds}
ArisKan: checks
joao1234: checks
*** RIVER *** {4-Diamonds}{3-Diamonds}{K-Spades}{2-Diamonds} {3-Clubs}
ArisKan: checks
joao1234: checks
*** SHOW DOWN ***
ArisKan: shows {5-Hearts}{4-Hearts} (two pair, Fours and Threes)
joao1234: mucks hand
ArisKan collected 382 from side pot
Dewey Rulez: mucks hand
ArisKan collected 594 from main pot
Dewey Rulez finished the tournament in 4263rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 976 Main pot 594. Side pot 382. | Rake 0
Board {4-Diamonds}{3-Diamonds}{K-Spades}{2-Diamonds}{3-Clubs}
Seat 1: Gustav1963 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Letsgo95 (small blind) folded before Flop
Seat 3: ArisKan (big blind) showed {5-Hearts}{4-Hearts} and won (976) with two pair, Fours and Threes
Seat 4: DayanaLady folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dewey Rulez mucked {7-Clubs}{5-Clubs}
Seat 6: joao1234 mucked {Q-Hearts}{8-Hearts}
Seat 7: zafargood folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: justskill88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ClownBuff folded before Flop (didn't bet)

b8 kan ik nog maar weinig winnen, stack steeds kleiner dus

PokerStars Hand #128881922588: Tournament #1103985402, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2015/01/18 19:17:29 CET [2015/01/18 13:17:29 ET]
Table '1103985402 484' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Gustav1963 (5888 in chips)
Seat 2: Letsgo95 (4682 in chips)
Seat 3: ArisKan (17361 in chips)
Seat 4: DayanaLady (6319 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (4474 in chips)
Seat 6: joao1234 (9170 in chips)
Seat 7: zafargood (4874 in chips)
Seat 8: justskill88 (5042 in chips)
Seat 9: ClownBuff (8081 in chips)
Gustav1963: posts the ante 30
Letsgo95: posts the ante 30
ArisKan: posts the ante 30
DayanaLady: posts the ante 30
Dewey Rulez: posts the ante 30
joao1234: posts the ante 30
zafargood: posts the ante 30
justskill88: posts the ante 30
ClownBuff: posts the ante 30
ArisKan: posts small blind 125
DayanaLady: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Hearts}{Q-Clubs}
Dewey Rulez: raises 262 to 512
joao1234: folds
zafargood: folds
justskill88: folds
ClownBuff: folds
Gustav1963: folds
Letsgo95: folds
ArisKan: folds
DayanaLady: calls 262
*** FLOP *** {3-Hearts}{8-Hearts}{3-Clubs}
DayanaLady: checks
Dewey Rulez: bets 454
DayanaLady: raises 5323 to 5777 and is all-in
Dewey Rulez: folds
Uncalled bet (5323) returned to DayanaLady
DayanaLady collected 2327 from pot
DayanaLady: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 2327 | Rake 0
Board {3-Hearts}{8-Hearts}{3-Clubs}
Seat 1: Gustav1963 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Letsgo95 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ArisKan (small blind) folded before Flop
Seat 4: DayanaLady (big blind) collected (2327)
Seat 5: Dewey Rulez folded on the Flop
Seat 6: joao1234 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: zafargood folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: justskill88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ClownBuff folded before Flop (didn't bet)

b8 6.1k
h11 4.7k

PokerStars Hand #128880208268: Tournament #1103985748, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2015/01/18 18:52:20 CET [2015/01/18 12:52:20 ET]
Table '1103985748 284' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Dr.Smoke133 (2805 in chips) is sitting out
Seat 2: xariszaf1978 (3660 in chips)
Seat 3: rphllcavalhe (2925 in chips)
Seat 4: teokkkk (3425 in chips)
Seat 5: SvZff (7420 in chips)
Seat 6: dumme2 (2547 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (2425 in chips)
Seat 8: AstraLito (5970 in chips)
Seat 9: Justingpie (1888 in chips)
xariszaf1978: posts small blind 30
rphllcavalhe: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Clubs}{J-Hearts}
teokkkk: folds
SvZff: folds
dumme2: raises 60 to 120
Dewey Rulez: raises 180 to 300
AstraLito: folds
Justingpie: calls 300
Dr.Smoke133: folds
xariszaf1978: folds
rphllcavalhe: folds
dumme2: calls 180
*** FLOP *** {J-Diamonds}{6-Spades}{5-Clubs}
dumme2: checks
Dewey Rulez: bets 316
Justingpie: raises 1244 to 1560
dumme2: folds
Dewey Rulez: raises 565 to 2125 and is all-in
Justingpie: calls 28 and is all-in
Uncalled bet (537) returned to Dewey Rulez
*** TURN *** {J-Diamonds}{6-Spades}{5-Clubs} {2-Spades}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{6-Spades}{5-Clubs}{2-Spades} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {J-Clubs}{J-Hearts} (three of a kind, Jacks)
Justingpie: shows {Q-Diamonds}{10-Clubs} (high card King)
Dewey Rulez collected 4166 from pot
Justingpie finished the tournament in 6651st place
*** SUMMARY ***
Total pot 4166 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{6-Spades}{5-Clubs}{2-Spades}{K-Clubs}
Seat 1: Dr.Smoke133 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: xariszaf1978 (small blind) folded before Flop
Seat 3: rphllcavalhe (big blind) folded before Flop
Seat 4: teokkkk folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: SvZff folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: dumme2 folded on the Flop
Seat 7: Dewey Rulez showed {J-Clubs}{J-Hearts} and won (4166) with three of a kind, Jacks
Seat 8: AstraLito folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Justingpie showed {Q-Diamonds}{10-Clubs} and lost with high card King

1891011122188