Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Heinzel

Verstuur bericht

Forum Posts

mbn

PokerStars Hand #128879665163: Tournament #1103985625, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2015/01/18 18:44:37 CET [2015/01/18 12:44:37 ET]
Table '1103985625 396' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: nightrust (3132 in chips)
Seat 2: AELISTAS1987 (5670 in chips)
Seat 3: mad.afurable (5895 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (2775 in chips)
Seat 5: OnlyKO275 (4001 in chips)
Seat 6: Listerman12 (3981 in chips)
Seat 7: tahpoker (3029 in chips)
Seat 8: oscarallin76 (2925 in chips)
Seat 9: Macpeidls (2290 in chips)
oscarallin76: posts small blind 25
Macpeidls: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Hearts}{J-Clubs}
nightrust: folds
AELISTAS1987: folds
mad.afurable: folds
Dewey Rulez: raises 52 to 102
OnlyKO275: folds
Listerman12: raises 98 to 200
tahpoker: folds
oscarallin76: folds
Macpeidls: folds
Dewey Rulez: calls 98
*** FLOP *** {4-Clubs}{7-Diamonds}{8-Hearts}
Dewey Rulez: checks
Listerman12: checks
*** TURN *** {4-Clubs}{7-Diamonds}{8-Hearts} {3-Diamonds}
Dewey Rulez: bets 270
Listerman12: raises 480 to 750
Dewey Rulez: calls 480
*** RIVER *** {4-Clubs}{7-Diamonds}{8-Hearts}{3-Diamonds} {2-Spades}
Dewey Rulez: checks
Listerman12: bets 1900
Dewey Rulez: calls 1825 and is all-in
Uncalled bet (75) returned to Listerman12
*** SHOW DOWN ***
Listerman12: shows {4-Hearts}{4-Spades} (three of a kind, Fours)
Dewey Rulez: shows {J-Hearts}{J-Clubs} (a pair of Jacks)
Listerman12 collected 5625 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 4958th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5625 | Rake 0
Board {4-Clubs}{7-Diamonds}{8-Hearts}{3-Diamonds}{2-Spades}
Seat 1: nightrust folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: AELISTAS1987 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: mad.afurable folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dewey Rulez showed {J-Hearts}{J-Clubs} and lost with a pair of Jacks
Seat 5: OnlyKO275 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Listerman12 showed {4-Hearts}{4-Spades} and won (5625) with three of a kind, Fours
Seat 7: tahpoker (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: oscarallin76 (small blind) folded before Flop
Seat 9: Macpeidls (big blind) folded before Flop

haha

PokerStars Hand #128878755536: Tournament #1103985748, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2015/01/18 18:31:43 CET [2015/01/18 12:31:43 ET]
Table '1103985748 284' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Dr.Smoke133 (3000 in chips) is sitting out
Seat 2: jinyejun (2990 in chips)
Seat 3: prepstyle71 (2970 in chips)
Seat 4: Siewas (2960 in chips)
Seat 6: dumme2 (3000 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (3000 in chips)
Seat 8: AstraLito (3000 in chips)
Seat 9: Justingpie (3050 in chips)
Siewas: posts small blind 10
dumme2: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Diamonds}{J-Hearts}
Dewey Rulez: raises 21 to 41
AstraLito: folds
Justingpie: calls 41
Dr.Smoke133: folds
jinyejun: folds
prepstyle71: folds
Siewas: folds
dumme2: calls 21
*** FLOP *** {4-Spades}{3-Diamonds}{A-Clubs}
dumme2: checks
Dewey Rulez: bets 75
Justingpie: calls 75
dumme2: folds
*** TURN *** {4-Spades}{3-Diamonds}{A-Clubs} {2-Diamonds}
Dewey Rulez: bets 161
Justingpie: calls 161
*** RIVER *** {4-Spades}{3-Diamonds}{A-Clubs}{2-Diamonds} {K-Hearts}
Dewey Rulez: bets 344
Justingpie: calls 344
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Diamonds}{J-Hearts} (a pair of Aces)
Justingpie: shows {K-Spades}{3-Spades} (two pair, Kings and Threes)
Justingpie collected 1293 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1293 | Rake 0
Board {4-Spades}{3-Diamonds}{A-Clubs}{2-Diamonds}{K-Hearts}
Seat 1: Dr.Smoke133 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: jinyejun folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: prepstyle71 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Siewas (small blind) folded before Flop
Seat 6: dumme2 (big blind) folded on the Flop
Seat 7: Dewey Rulez showed {A-Diamonds}{J-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 8: AstraLito folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Justingpie showed {K-Spades}{3-Spades} and won (1293) with two pair, Kings and Threes

b8 6.3k

PokerStars Hand #128874678353: Tournament #1103985402, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level III (20/40) - 2015/01/18 17:30:39 CET [2015/01/18 11:30:39 ET]
Table '1103985402 484' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Gustav1963 (3548 in chips)
Seat 2: liudasas (2885 in chips)
Seat 3: tzini9 (2655 in chips)
Seat 4: chefdano49 (3632 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (5386 in chips)
Seat 6: THE-NSX (3046 in chips)
Seat 7: a-leahy7 (2940 in chips)
Seat 8: amicos76 (3162 in chips)
Seat 9: ClownBuff (3395 in chips)
tzini9: posts small blind 20
chefdano49: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {6-Clubs}{7-Clubs}
Dewey Rulez: raises 42 to 82
THE-NSX: raises 78 to 160
a-leahy7: folds
amicos76: folds
ClownBuff: folds
Gustav1963: calls 160
liudasas: folds
tzini9: folds
chefdano49: calls 120
Dewey Rulez: calls 78
*** FLOP *** {3-Diamonds}{6-Hearts}{2-Clubs}
chefdano49: checks
Dewey Rulez: checks
THE-NSX: bets 400
Gustav1963: folds
chefdano49: folds
Dewey Rulez: calls 400
*** TURN *** {3-Diamonds}{6-Hearts}{2-Clubs} {6-Diamonds}
Dewey Rulez: checks
THE-NSX: checks
*** RIVER *** {3-Diamonds}{6-Hearts}{2-Clubs}{6-Diamonds} {K-Clubs}
Dewey Rulez: bets 832
THE-NSX: calls 832
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {6-Clubs}{7-Clubs} (three of a kind, Sixes)
THE-NSX: mucks hand
Dewey Rulez collected 3124 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3124 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{6-Hearts}{2-Clubs}{6-Diamonds}{K-Clubs}
Seat 1: Gustav1963 folded on the Flop
Seat 2: liudasas (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: tzini9 (small blind) folded before Flop
Seat 4: chefdano49 (big blind) folded on the Flop
Seat 5: Dewey Rulez showed {6-Clubs}{7-Clubs} and won (3124) with three of a kind, Sixes
Seat 6: THE-NSX mucked {Q-Hearts}{K-Spades}
Seat 7: a-leahy7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: amicos76 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ClownBuff folded before Flop (didn't bet)

thanks ara

PokerStars Hand #128874466750: Tournament #1103985402, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level III (20/40) - 2015/01/18 17:27:22 CET [2015/01/18 11:27:22 ET]
Table '1103985402 484' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Gustav1963 (3608 in chips)
Seat 2: liudasas (3125 in chips)
Seat 3: tzini9 (2695 in chips)
Seat 4: chefdano49 (4964 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (3134 in chips)
Seat 6: THE-NSX (3486 in chips)
Seat 7: a-leahy7 (2940 in chips)
Seat 8: amicos76 (3162 in chips)
Seat 9: ClownBuff (3535 in chips)
ClownBuff: posts small blind 20
Gustav1963: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Diamonds}{A-Hearts}
liudasas: folds
tzini9: folds
chefdano49: calls 40
Dewey Rulez: raises 88 to 128
THE-NSX: folds
a-leahy7: folds
amicos76: folds
ClownBuff: folds
Gustav1963: folds
chefdano49: calls 88
*** FLOP *** {6-Diamonds}{J-Clubs}{K-Spades}
chefdano49: checks
Dewey Rulez: checks
*** TURN *** {6-Diamonds}{J-Clubs}{K-Spades} {A-Clubs}
chefdano49: bets 120
Dewey Rulez: calls 120
*** RIVER *** {6-Diamonds}{J-Clubs}{K-Spades}{A-Clubs} {4-Hearts}
chefdano49: bets 400
Dewey Rulez: raises 772 to 1172
chefdano49: raises 772 to 1944
Dewey Rulez: calls 772
*** SHOW DOWN ***
chefdano49: shows {J-Spades}{K-Clubs} (two pair, Kings and Jacks)
Dewey Rulez: shows {J-Diamonds}{A-Hearts} (two pair, Aces and Jacks)
Dewey Rulez collected 4444 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4444 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{J-Clubs}{K-Spades}{A-Clubs}{4-Hearts}
Seat 1: Gustav1963 (big blind) folded before Flop
Seat 2: liudasas folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: tzini9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: chefdano49 showed {J-Spades}{K-Clubs} and lost with two pair, Kings and Jacks
Seat 5: Dewey Rulez showed {J-Diamonds}{A-Hearts} and won (4444) with two pair, Aces and Jacks
Seat 6: THE-NSX folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: a-leahy7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: amicos76 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ClownBuff (small blind) folded before Flop

10

10

thx, jullie ook gl

b8.8
b22
h11
3.3
ss
b11
4.4

$71.50

cake = $90

welk toernooi?

goed bezig hoor

Big Grin

2 keer de helft

3de replayer is dezelfde als de 1e

ah via de 'horseshoe' lukt het wel

meer mensen die niks kunnen downloaden van kickass?

Server niet gevonden

Firefox kan de server op torcache.net niet vinden.

Controleer het adres op typefouten, zoals ww.voorbeeld.com in plaats van www.voorbeeld.com
Controleer uw netwerkverbinding als u geen enkele pagina kunt laden.
Verzeker u ervan dat Firefox toegang heeft tot het web als uw computer of netwerk is beveiligd door een firewall of proxyserver.

met 5bb heb je ook geen fe

wat jij doet doe ik ook wel maar met een hand die wat beter flopt dan k3

Mr.beatles1 schreef

Bump

ik fold pre

2 manieren om een backing te krijgen:

-iemand maakt een topic aan en biedt een backing waarvoor jij je dan aanmeldt

-er is 1 topic waar je om een backing mag vragen, daar had maxim je al een link voor gegeven

verder niet mogelijk om een backing te krijgen dus, vragen mag ook niet via pm

110111213142189