Heinzel

Verstuur bericht

Forum Posts

PokerStars Hand #133351700122: Tournament #1188373239, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2015/04/07 15:47:26 CET [2015/04/07 9:47:26 ET]
Table '1188373239 64' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: mcqueen3370 (1078 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (2859 in chips)
Seat 3: proof1986 (3688 in chips)
Seat 4: bedanok01 (2225 in chips)
Seat 5: LdpR777 (1866 in chips)
Seat 6: CRONALDO1597 (2075 in chips)
Seat 7: Kolten73 (3880 in chips)
Seat 8: Pascale2602 (3510 in chips)
Seat 9: GuiKsy07 (3000 in chips)
LdpR777: posts small blind 15
CRONALDO1597: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Diamonds}{Q-Spades}
Kolten73: folds
Pascale2602: calls 30
GuiKsy07: folds
mcqueen3370: folds
Dewey Rulez: raises 120 to 150
proof1986: folds
bedanok01: folds
LdpR777: calls 135
CRONALDO1597: calls 120
Pascale2602: calls 120
*** FLOP *** {K-Spades}{6-Diamonds}{10-Spades}
LdpR777: checks
CRONALDO1597: checks
Pascale2602: checks
Dewey Rulez: checks
*** TURN *** {K-Spades}{6-Diamonds}{10-Spades} {3-Hearts}
LdpR777: checks
CRONALDO1597: checks
Pascale2602: checks
Dewey Rulez: bets 192
LdpR777: calls 192
CRONALDO1597: calls 192
Pascale2602: folds
*** RIVER *** {K-Spades}{6-Diamonds}{10-Spades}{3-Hearts} {Q-Clubs}
LdpR777: checks
CRONALDO1597: checks
Dewey Rulez: bets 552
LdpR777: raises 552 to 1104
CRONALDO1597: raises 629 to 1733 and is all-in
Dewey Rulez: folds
LdpR777: calls 420 and is all-in
Uncalled bet (209) returned to CRONALDO1597
*** SHOW DOWN ***
CRONALDO1597: shows {A-Hearts}{J-Spades} (a straight, Ten to Ace)
LdpR777: shows {J-Hearts}{A-Spades} (a straight, Ten to Ace)
LdpR777 collected 2388 from pot
CRONALDO1597 collected 2388 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4776 | Rake 0
Board {K-Spades}{6-Diamonds}{10-Spades}{3-Hearts}{Q-Clubs}
Seat 1: mcqueen3370 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez folded on the River
Seat 3: proof1986 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: bedanok01 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: LdpR777 (small blind) showed {J-Hearts}{A-Spades} and won (2388) with a straight, Ten to Ace
Seat 6: CRONALDO1597 (big blind) showed {A-Hearts}{J-Spades} and won (2388) with a straight, Ten to Ace
Seat 7: Kolten73 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Pascale2602 folded on the Turn
Seat 9: GuiKsy07 folded before Flop (didn't bet)

b5.5 late
2.2r(10.20) late
16.30 2.2r(10.20)
17.00 b8.8
17.30 13.50
19.00 4.4psko
20.00 b11
20.00 3.3psko

$66.90

hmm blijkbaar laatste post gisteren niet doorgekomen ofzo

12.49 was terug en cake is 1285

PokerStars Hand #133324183512: Tournament #1188374413, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XXI (1000/2000) - 2015/04/06 23:47:24 CET [2015/04/06 17:47:24 ET]
Table '1188374413 173' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: china vieira (36635 in chips)
Seat 2: zeinome (51794 in chips)
Seat 3: Lucatus (77751 in chips)
Seat 4: littlestahl (47287 in chips)
Seat 5: Musketeren (12625 in chips)
Seat 6: locke771 (60429 in chips)
Seat 7: Showdown82 (36956 in chips)
Seat 8: robstiz (109341 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (20024 in chips)
china vieira: posts the ante 250
zeinome: posts the ante 250
Lucatus: posts the ante 250
littlestahl: posts the ante 250
Musketeren: posts the ante 250
locke771: posts the ante 250
Showdown82: posts the ante 250
robstiz: posts the ante 250
Dewey Rulez: posts the ante 250
littlestahl: posts small blind 1000
Musketeren: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Diamonds}{9-Hearts}
locke771: folds
Showdown82: folds
robstiz: folds
Dewey Rulez: raises 17774 to 19774 and is all-in
china vieira: folds
zeinome: folds
Lucatus: raises 57727 to 77501 and is all-in
littlestahl: folds
Musketeren: folds
Uncalled bet (57727) returned to Lucatus
*** FLOP *** {10-Spades}{8-Diamonds}{7-Hearts}
littlestahl said, "zeinome is immortal Big Grin"
*** TURN *** {10-Spades}{8-Diamonds}{7-Hearts} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Spades}{8-Diamonds}{7-Hearts}{2-Diamonds} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Diamonds}{9-Hearts} (high card Ace)
Lucatus: shows {J-Spades}{10-Diamonds} (a pair of Tens)
Lucatus collected 44798 from pot
Lucatus wins $3.75 for eliminating Dewey Rulez and their own bounty increases by $3.75 to $16.11
Dewey Rulez finished the tournament in 269th place and received $4.49.
*** SUMMARY ***
Total pot 44798 | Rake 0
Board {10-Spades}{8-Diamonds}{7-Hearts}{2-Diamonds}{4-Diamonds}
Seat 1: china vieira folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: zeinome folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Lucatus (button) showed {J-Spades}{10-Diamonds} and won (44798) with a pair of Tens
Seat 4: littlestahl (small blind) folded before Flop
Seat 5: Musketeren (big blind) folded before Flop
Seat 6: locke771 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Showdown82 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: robstiz folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Dewey Rulez showed {A-Diamonds}{9-Hearts} and lost with high card Ace

PokerStars Hand #133322272808: Tournament #1188374413, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (600/1200) - 2015/04/06 23:15:35 CET [2015/04/06 17:15:35 ET]
Table '1188374413 56' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: MaticMeznar (129049 in chips)
Seat 2: Shadow1071 (55149 in chips)
Seat 3: IHearThunder (57252 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (13768 in chips)
Seat 5: GoianoVix (36511 in chips)
Seat 6: Padewon (57626 in chips)
Seat 8: b0rnew0lf (98608 in chips)
Seat 9: TartanBhoy (19512 in chips)
MaticMeznar: posts the ante 150
Shadow1071: posts the ante 150
IHearThunder: posts the ante 150
Dewey Rulez: posts the ante 150
GoianoVix: posts the ante 150
Padewon: posts the ante 150
b0rnew0lf: posts the ante 150
TartanBhoy: posts the ante 150
IHearThunder: posts small blind 600
Dewey Rulez: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Clubs}{K-Spades}
GoianoVix: folds
Padewon: folds
b0rnew0lf: folds
TartanBhoy: raises 18162 to 19362 and is all-in
MaticMeznar: folds
Shadow1071: folds
IHearThunder: raises 37740 to 57102 and is all-in
Dewey Rulez: calls 12418 and is all-in
Uncalled bet (37740) returned to IHearThunder
*** FLOP *** {6-Hearts}{J-Diamonds}{J-Hearts}
*** TURN *** {6-Hearts}{J-Diamonds}{J-Hearts} {4-Spades}
*** RIVER *** {6-Hearts}{J-Diamonds}{J-Hearts}{4-Spades} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
IHearThunder: shows {A-Hearts}{10-Spades} (a pair of Jacks)
TartanBhoy: shows {A-Diamonds}{3-Spades} (a pair of Jacks - lower kicker)
IHearThunder collected 11488 from side pot
Dewey Rulez: shows {K-Clubs}{K-Spades} (two pair, Kings and Jacks)
TartanBhoy is sitting out
Dewey Rulez collected 42054 from main pot
IHearThunder wins $2.72 for eliminating TartanBhoy and their own bounty increases by $2.71 to $10.48
TartanBhoy finished the tournament in 458th place and received $3.23.
*** SUMMARY ***
Total pot 53542 Main pot 42054. Side pot 11488. | Rake 0
Board {6-Hearts}{J-Diamonds}{J-Hearts}{4-Spades}{8-Diamonds}
Seat 1: MaticMeznar folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Shadow1071 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: IHearThunder (small blind) showed {A-Hearts}{10-Spades} and won (11488) with a pair of Jacks
Seat 4: Dewey Rulez (big blind) showed {K-Clubs}{K-Spades} and won (42054) with two pair, Kings and Jacks
Seat 5: GoianoVix folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Padewon folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: b0rnew0lf folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: TartanBhoy showed {A-Diamonds}{3-Spades} and lost with a pair of Jacks

Sick

PokerStars Hand #133321486025: Tournament #1188374413, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XVII (500/1000) - 2015/04/06 23:03:04 CET [2015/04/06 17:03:04 ET]
Table '1188374413 56' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: MaticMeznar (77087 in chips)
Seat 2: Shadow1071 (77234 in chips)
Seat 3: IHearThunder (31800 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (35338 in chips)
Seat 5: grisusv04 (20842 in chips)
Seat 6: pokerkid646 (9818 in chips)
Seat 7: pinkinsidee (19192 in chips)
Seat 8: b0rnew0lf (46254 in chips)
Seat 9: TartanBhoy (27062 in chips)
MaticMeznar: posts the ante 125
Shadow1071: posts the ante 125
IHearThunder: posts the ante 125
Dewey Rulez: posts the ante 125
grisusv04: posts the ante 125
pokerkid646: posts the ante 125
pinkinsidee: posts the ante 125
b0rnew0lf: posts the ante 125
TartanBhoy: posts the ante 125
pinkinsidee: posts small blind 500
b0rnew0lf: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Hearts}{J-Spades}
TartanBhoy: folds
MaticMeznar: folds
Shadow1071: folds
IHearThunder: folds
Dewey Rulez: raises 1050 to 2050
grisusv04: folds
pokerkid646: folds
pinkinsidee: folds
b0rnew0lf: calls 1050
*** FLOP *** {10-Spades}{K-Hearts}{3-Spades}
b0rnew0lf: checks
Dewey Rulez: checks
*** TURN *** {10-Spades}{K-Hearts}{3-Spades} {6-Hearts}
b0rnew0lf: bets 2000
Dewey Rulez: calls 2000
*** RIVER *** {10-Spades}{K-Hearts}{3-Spades}{6-Hearts} {J-Clubs}
b0rnew0lf: bets 5000
Dewey Rulez: raises 9270 to 14270
b0rnew0lf: calls 9270
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {J-Hearts}{J-Spades} (three of a kind, Jacks)
b0rnew0lf: shows {Q-Spades}{9-Clubs} (a straight, Nine to King)
b0rnew0lf collected 38265 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 38265 | Rake 0
Board {10-Spades}{K-Hearts}{3-Spades}{6-Hearts}{J-Clubs}
Seat 1: MaticMeznar folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Shadow1071 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: IHearThunder folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dewey Rulez showed {J-Hearts}{J-Spades} and lost with three of a kind, Jacks
Seat 5: grisusv04 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: pokerkid646 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: pinkinsidee (small blind) folded before Flop
Seat 8: b0rnew0lf (big blind) showed {Q-Spades}{9-Clubs} and won (38265) with a straight, Nine to King
Seat 9: TartanBhoy folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #133319352891: Tournament #1188374437, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2015/04/06 22:28:24 CET [2015/04/06 16:28:24 ET]
Table '1188374437 40' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: VaFadrian (34684 in chips)
Seat 2: JOR_LONG (10206 in chips)
Seat 4: Pashkir7 (5859 in chips)
Seat 5: kingAcePkr (19551 in chips)
Seat 6: alex1719 (25370 in chips)
Seat 7: GreyLeo0808 (10983 in chips)
Seat 8: NewThought10 (13181 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (1943 in chips)
VaFadrian: posts the ante 60
JOR_LONG: posts the ante 60
Pashkir7: posts the ante 60
kingAcePkr: posts the ante 60
alex1719: posts the ante 60
GreyLeo0808: posts the ante 60
NewThought10: posts the ante 60
Dewey Rulez: posts the ante 60
GreyLeo0808: posts small blind 250
NewThought10: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Clubs}{8-Clubs}
Dewey Rulez: raises 1383 to 1883 and is all-in
VaFadrian: folds
JOR_LONG: folds
Pashkir7: folds
kingAcePkr: calls 1883
alex1719: folds
GreyLeo0808: folds
NewThought10: folds
*** FLOP *** {4-Hearts}{3-Hearts}{K-Spades}
*** TURN *** {4-Hearts}{3-Hearts}{K-Spades} {9-Spades}
*** RIVER *** {4-Hearts}{3-Hearts}{K-Spades}{9-Spades} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {K-Clubs}{8-Clubs} (two pair, Kings and Fours)
kingAcePkr: shows {Q-Hearts}{K-Hearts} (two pair, Kings and Fours - Queen kicker)
kingAcePkr collected 4996 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 1840th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4996 | Rake 0
Board {4-Hearts}{3-Hearts}{K-Spades}{9-Spades}{4-Clubs}
Seat 1: VaFadrian folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: JOR_LONG folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Pashkir7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: kingAcePkr showed {Q-Hearts}{K-Hearts} and won (4996) with two pair, Kings and Fours
Seat 6: alex1719 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: GreyLeo0808 (small blind) folded before Flop
Seat 8: NewThought10 (big blind) folded before Flop
Seat 9: Dewey Rulez showed {K-Clubs}{8-Clubs} and lost with two pair, Kings and Fours

0.75

PokerStars Hand #133318862898: Tournament #1188374437, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2015/04/06 22:21:00 CET [2015/04/06 16:21:00 ET]
Table '1188374437 40' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: VaFadrian (22853 in chips)
Seat 2: JOR_LONG (11116 in chips)
Seat 3: serenty joe (19161 in chips)
Seat 4: Pashkir7 (6969 in chips)
Seat 5: kingAcePkr (18211 in chips)
Seat 6: alex1719 (8040 in chips)
Seat 7: Top Bod (7214 in chips)
Seat 8: NewThought10 (7327 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (9243 in chips)
VaFadrian: posts the ante 50
JOR_LONG: posts the ante 50
serenty joe: posts the ante 50
Pashkir7: posts the ante 50
kingAcePkr: posts the ante 50
alex1719: posts the ante 50
Top Bod: posts the ante 50
NewThought10: posts the ante 50
Dewey Rulez: posts the ante 50
VaFadrian: posts small blind 200
JOR_LONG: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Hearts}{10-Spades}
serenty joe: folds
Pashkir7: folds
kingAcePkr: calls 400
alex1719: raises 1600 to 2000
Top Bod: folds
NewThought10: folds
Dewey Rulez: raises 7193 to 9193 and is all-in
VaFadrian: folds
JOR_LONG: folds
kingAcePkr: folds
alex1719: calls 5990 and is all-in
Uncalled bet (1203) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {9-Clubs}{5-Clubs}{3-Clubs}
*** TURN *** {9-Clubs}{5-Clubs}{3-Clubs} {2-Hearts}
*** RIVER *** {9-Clubs}{5-Clubs}{3-Clubs}{2-Hearts} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
alex1719: shows {K-Hearts}{K-Spades} (a pair of Kings)
Dewey Rulez: shows {10-Hearts}{10-Spades} (a pair of Tens)
alex1719 collected 17430 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 17430 | Rake 0
Board {9-Clubs}{5-Clubs}{3-Clubs}{2-Hearts}{J-Diamonds}
Seat 1: VaFadrian (small blind) folded before Flop
Seat 2: JOR_LONG (big blind) folded before Flop
Seat 3: serenty joe folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Pashkir7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: kingAcePkr folded before Flop
Seat 6: alex1719 showed {K-Hearts}{K-Spades} and won (17430) with a pair of Kings
Seat 7: Top Bod folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: NewThought10 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Dewey Rulez (button) showed {10-Hearts}{10-Spades} and lost with a pair of Tens

PokerStars Hand #133318862898: Tournament #1188374437, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2015/04/06 22:21:00 CET [2015/04/06 16:21:00 ET]
Table '1188374437 40' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: VaFadrian (22853 in chips)
Seat 2: JOR_LONG (11116 in chips)
Seat 3: serenty joe (19161 in chips)
Seat 4: Pashkir7 (6969 in chips)
Seat 5: kingAcePkr (18211 in chips)
Seat 6: alex1719 (8040 in chips)
Seat 7: Top Bod (7214 in chips)
Seat 8: NewThought10 (7327 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (9243 in chips)
VaFadrian: posts the ante 50
JOR_LONG: posts the ante 50
serenty joe: posts the ante 50
Pashkir7: posts the ante 50
kingAcePkr: posts the ante 50
alex1719: posts the ante 50
Top Bod: posts the ante 50
NewThought10: posts the ante 50
Dewey Rulez: posts the ante 50
VaFadrian: posts small blind 200
JOR_LONG: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Hearts}{10-Spades}
serenty joe: folds
Pashkir7: folds
kingAcePkr: calls 400
alex1719: raises 1600 to 2000
Top Bod: folds
NewThought10: folds
Dewey Rulez: raises 7193 to 9193 and is all-in
VaFadrian: folds
JOR_LONG: folds
kingAcePkr: folds
alex1719: calls 5990 and is all-in
Uncalled bet (1203) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {9-Clubs}{5-Clubs}{3-Clubs}
*** TURN *** {9-Clubs}{5-Clubs}{3-Clubs} {2-Hearts}
*** RIVER *** {9-Clubs}{5-Clubs}{3-Clubs}{2-Hearts} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
alex1719: shows {K-Hearts}{K-Spades} (a pair of Kings)
Dewey Rulez: shows {10-Hearts}{10-Spades} (a pair of Tens)
alex1719 collected 17430 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 17430 | Rake 0
Board {9-Clubs}{5-Clubs}{3-Clubs}{2-Hearts}{J-Diamonds}
Seat 1: VaFadrian (small blind) folded before Flop
Seat 2: JOR_LONG (big blind) folded before Flop
Seat 3: serenty joe folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Pashkir7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: kingAcePkr folded before Flop
Seat 6: alex1719 showed {K-Hearts}{K-Spades} and won (17430) with a pair of Kings
Seat 7: Top Bod folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: NewThought10 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Dewey Rulez (button) showed {10-Hearts}{10-Spades} and lost with a pair of Tens

2.25

PokerStars Hand #133318422959: Tournament #1188374413, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XII (200/400) - 2015/04/06 22:14:24 CET [2015/04/06 16:14:24 ET]
Table '1188374413 345' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: cedrick89 (11074 in chips)
Seat 2: whoranzone30 (40052 in chips)
Seat 3: metzger671 (4774 in chips)
Seat 4: Neo MP 17 (3785 in chips)
Seat 5: jesemma (34015 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (10667 in chips)
Seat 7: bnj_alves2 (5942 in chips)
Seat 8: Bukbuklau (7739 in chips)
Seat 9: Lin$4win$ (3807 in chips)
cedrick89: posts the ante 50
whoranzone30: posts the ante 50
metzger671: posts the ante 50
Neo MP 17: posts the ante 50
jesemma: posts the ante 50
Dewey Rulez: posts the ante 50
bnj_alves2: posts the ante 50
Bukbuklau: posts the ante 50
Lin$4win$: posts the ante 50
Lin$4win$: posts small blind 200
cedrick89: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Clubs}{Q-Hearts}
whoranzone30: folds
metzger671: calls 400
Neo MP 17: raises 3335 to 3735 and is all-in
jesemma: folds
Dewey Rulez: raises 6882 to 10617 and is all-in
bnj_alves2: folds
Bukbuklau: folds
Lin$4win$: folds
cedrick89: folds
metzger671: folds
Uncalled bet (6882) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {4-Spades}{5-Diamonds}{J-Clubs}
*** TURN *** {4-Spades}{5-Diamonds}{J-Clubs} {5-Hearts}
*** RIVER *** {4-Spades}{5-Diamonds}{J-Clubs}{5-Hearts} {Q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Neo MP 17: shows {A-Diamonds}{J-Spades} (two pair, Jacks and Fives)
Dewey Rulez: shows {A-Clubs}{Q-Hearts} (two pair, Queens and Fives)
Dewey Rulez collected 8920 from pot
Dewey Rulez wins $2.25 for eliminating Neo MP 17 and their own bounty increases by $2.25 to $6.75
Neo MP 17 finished the tournament in 1109th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8920 | Rake 0
Board {4-Spades}{5-Diamonds}{J-Clubs}{5-Hearts}{Q-Clubs}
Seat 1: cedrick89 (big blind) folded before Flop
Seat 2: whoranzone30 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: metzger671 folded before Flop
Seat 4: Neo MP 17 showed {A-Diamonds}{J-Spades} and lost with two pair, Jacks and Fives
Seat 5: jesemma folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez showed {A-Clubs}{Q-Hearts} and won (8920) with two pair, Queens and Fives
Seat 7: bnj_alves2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Bukbuklau (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Lin$4win$ (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #133316200643: Tournament #1188374413, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level X (125/250) - 2015/04/06 21:39:30 CET [2015/04/06 15:39:30 ET]
Table '1188374413 101' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: POOCTOOB (5880 in chips)
Seat 2: Lammi92 (3872 in chips)
Seat 3: MaticMeznar (13448 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (17757 in chips)
Seat 5: many_for_me (4460 in chips)
Seat 6: Lammi77 (5065 in chips)
Seat 7: krot3005 (9895 in chips)
Seat 8: Elgeborg2 (10854 in chips)
Seat 9: odusseus72 (8642 in chips)
POOCTOOB: posts the ante 30
Lammi92: posts the ante 30
MaticMeznar: posts the ante 30
Dewey Rulez: posts the ante 30
many_for_me: posts the ante 30
Lammi77: posts the ante 30
krot3005: posts the ante 30
Elgeborg2: posts the ante 30
odusseus72: posts the ante 30
odusseus72: posts small blind 125
POOCTOOB: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Diamonds}{A-Spades}
Lammi92: folds
MaticMeznar: folds
Dewey Rulez: raises 262 to 512
many_for_me: folds
Lammi77: folds
krot3005: folds
Elgeborg2: folds
odusseus72: folds
POOCTOOB: calls 262
*** FLOP *** {3-Diamonds}{10-Spades}{7-Clubs}
POOCTOOB: checks
Dewey Rulez: bets 454
POOCTOOB: calls 454
*** TURN *** {3-Diamonds}{10-Spades}{7-Clubs} {Q-Clubs}
POOCTOOB: checks
Dewey Rulez: bets 744
POOCTOOB: calls 744
*** RIVER *** {3-Diamonds}{10-Spades}{7-Clubs}{Q-Clubs} {K-Spades}
POOCTOOB: checks
Dewey Rulez: bets 1793
POOCTOOB: raises 2347 to 4140 and is all-in
Dewey Rulez: calls 2347
*** SHOW DOWN ***
POOCTOOB: shows {Q-Hearts}{Q-Spades} (three of a kind, Queens)
Dewey Rulez: shows {K-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Kings)
POOCTOOB collected 12095 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 12095 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{10-Spades}{7-Clubs}{Q-Clubs}{K-Spades}
Seat 1: POOCTOOB (big blind) showed {Q-Hearts}{Q-Spades} and won (12095) with three of a kind, Queens
Seat 2: Lammi92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: MaticMeznar folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dewey Rulez showed {K-Diamonds}{A-Spades} and lost with a pair of Kings
Seat 5: many_for_me folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Lammi77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: krot3005 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Elgeborg2 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: odusseus72 (small blind) folded before Flop

Big Grin

1.50

PokerStars Hand #133316042385: Tournament #1188374413, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level IX (100/200) - 2015/04/06 21:37:07 CET [2015/04/06 15:37:07 ET]
Table '1188374413 101' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: POOCTOOB (5965 in chips)
Seat 2: Lammi92 (3957 in chips)
Seat 3: MaticMeznar (13933 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (8768 in chips)
Seat 5: many_for_me (4000 in chips)
Seat 6: kingkoolSAV (7259 in chips)
Seat 7: krot3005 (10105 in chips)
Seat 8: Elgeborg2 (11314 in chips)
Seat 9: odusseus72 (9477 in chips)
POOCTOOB: posts the ante 25
Lammi92: posts the ante 25
MaticMeznar: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts the ante 25
many_for_me: posts the ante 25
kingkoolSAV: posts the ante 25
krot3005: posts the ante 25
Elgeborg2: posts the ante 25
odusseus72: posts the ante 25
many_for_me: posts small blind 100
kingkoolSAV: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Spades}{K-Clubs}
krot3005: folds
Elgeborg2: folds
odusseus72: folds
POOCTOOB: folds
Lammi92: folds
MaticMeznar: raises 200 to 400
Dewey Rulez: calls 400
many_for_me: folds
kingkoolSAV: raises 400 to 800
MaticMeznar: folds
Dewey Rulez: raises 1000 to 1800
kingkoolSAV: calls 1000
*** FLOP *** {5-Clubs}{6-Spades}{2-Diamonds}
kingkoolSAV: bets 5434 and is all-in
Dewey Rulez: calls 5434
*** TURN *** {5-Clubs}{6-Spades}{2-Diamonds} {3-Hearts}
*** RIVER *** {5-Clubs}{6-Spades}{2-Diamonds}{3-Hearts} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
kingkoolSAV: shows {10-Hearts}{K-Diamonds} (high card King)
Dewey Rulez: shows {K-Spades}{K-Clubs} (a pair of Kings)
Dewey Rulez collected 15193 from pot
Dewey Rulez wins $1.50 for eliminating kingkoolSAV and their own bounty increases by $1.50 to $4.50
kingkoolSAV finished the tournament in 1914th place
*** SUMMARY ***
Total pot 15193 | Rake 0
Board {5-Clubs}{6-Spades}{2-Diamonds}{3-Hearts}{9-Diamonds}
Seat 1: POOCTOOB folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Lammi92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: MaticMeznar folded before Flop
Seat 4: Dewey Rulez (button) showed {K-Spades}{K-Clubs} and won (15193) with a pair of Kings
Seat 5: many_for_me (small blind) folded before Flop
Seat 6: kingkoolSAV (big blind) showed {10-Hearts}{K-Diamonds} and lost with high card King
Seat 7: krot3005 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Elgeborg2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: odusseus72 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #133315696100: Tournament #1188374437, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2015/04/06 21:31:54 CET [2015/04/06 15:31:54 ET]
Table '1188374437 40' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: klinger63 (1812 in chips)
Seat 2: JOR_LONG (8178 in chips)
Seat 3: 2aSi (5393 in chips)
Seat 4: Pashkir7 (4034 in chips)
Seat 5: kingAcePkr (19474 in chips)
Seat 6: aquilex2799 (2315 in chips)
Seat 7: Top Bod (6151 in chips)
Seat 8: ReneZI (2563 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (6542 in chips)
klinger63: posts the ante 20
JOR_LONG: posts the ante 20
2aSi: posts the ante 20
Pashkir7: posts the ante 20
kingAcePkr: posts the ante 20
aquilex2799: posts the ante 20
Top Bod: posts the ante 20
ReneZI: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
JOR_LONG: posts small blind 75
2aSi: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Clubs}{K-Clubs}
Pashkir7: folds
kingAcePkr: folds
aquilex2799: raises 150 to 300
Top Bod: folds
ReneZI: calls 300
Dewey Rulez: calls 300
klinger63: folds
JOR_LONG: calls 225
2aSi: folds
*** FLOP *** {K-Diamonds}{3-Spades}{10-Hearts}
JOR_LONG: checks
aquilex2799: checks
ReneZI: checks
Dewey Rulez: bets 489
JOR_LONG: raises 489 to 978
aquilex2799: folds
ReneZI: folds
Dewey Rulez: calls 489
*** TURN *** {K-Diamonds}{3-Spades}{10-Hearts} {2-Spades}
JOR_LONG: checks
Dewey Rulez: checks
*** RIVER *** {K-Diamonds}{3-Spades}{10-Hearts}{2-Spades} {9-Spades}
JOR_LONG: checks
Dewey Rulez: bets 2684
JOR_LONG: calls 2684
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {Q-Clubs}{K-Clubs} (a pair of Kings)
JOR_LONG: mucks hand
Dewey Rulez collected 8854 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 8854 | Rake 0
Board {K-Diamonds}{3-Spades}{10-Hearts}{2-Spades}{9-Spades}
Seat 1: klinger63 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: JOR_LONG (small blind) mucked {J-Diamonds}{K-Spades}
Seat 3: 2aSi (big blind) folded before Flop
Seat 4: Pashkir7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: kingAcePkr folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: aquilex2799 folded on the Flop
Seat 7: Top Bod folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ReneZI folded on the Flop
Seat 9: Dewey Rulez showed {Q-Clubs}{K-Clubs} and won (8854) with a pair of Kings

PokerStars Hand #133315867815: Tournament #1188374437, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2015/04/06 21:34:29 CET [2015/04/06 15:34:29 ET]
Table '1188374437 40' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: klinger63 (1792 in chips)
Seat 2: JOR_LONG (4196 in chips)
Seat 3: 2aSi (5223 in chips)
Seat 4: Pashkir7 (4014 in chips)
Seat 5: kingAcePkr (19454 in chips)
Seat 6: aquilex2799 (1995 in chips)
Seat 7: Top Bod (6131 in chips)
Seat 8: ReneZI (2243 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (11414 in chips)
klinger63: posts the ante 20
JOR_LONG: posts the ante 20
2aSi: posts the ante 20
Pashkir7: posts the ante 20
kingAcePkr: posts the ante 20
aquilex2799: posts the ante 20
Top Bod: posts the ante 20
ReneZI: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
2aSi: posts small blind 75
Pashkir7: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {3-Hearts}{3-Clubs}
kingAcePkr: calls 150
aquilex2799: folds
Top Bod: folds
ReneZI: folds
Dewey Rulez: calls 150
klinger63: raises 150 to 300
JOR_LONG: folds
2aSi: folds
Pashkir7: folds
kingAcePkr: calls 150
Dewey Rulez: calls 150
*** FLOP *** {4-Diamonds}{3-Spades}{10-Diamonds}
kingAcePkr: checks
Dewey Rulez: checks
klinger63: bets 1472 and is all-in
kingAcePkr: calls 1472
Dewey Rulez: calls 1472
*** TURN *** {4-Diamonds}{3-Spades}{10-Diamonds} {J-Hearts}
kingAcePkr: checks
Dewey Rulez: bets 2688
kingAcePkr: folds
Uncalled bet (2688) returned to Dewey Rulez
*** RIVER *** {4-Diamonds}{3-Spades}{10-Diamonds}{J-Hearts} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {3-Hearts}{3-Clubs} (three of a kind, Threes)
klinger63: shows {9-Hearts}{10-Clubs} (a pair of Tens)
Dewey Rulez collected 5721 from pot
klinger63 finished the tournament in 3746th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5721 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{3-Spades}{10-Diamonds}{J-Hearts}{6-Spades}
Seat 1: klinger63 showed {9-Hearts}{10-Clubs} and lost with a pair of Tens
Seat 2: JOR_LONG (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 2aSi (small blind) folded before Flop
Seat 4: Pashkir7 (big blind) folded before Flop
Seat 5: kingAcePkr folded on the Turn
Seat 6: aquilex2799 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Top Bod folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ReneZI folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Dewey Rulez showed {3-Hearts}{3-Clubs} and won (5721) with three of a kind, Threes

0.75

PokerStars Hand #133314175891: Tournament #1188374413, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level VII (60/120) - 2015/04/06 21:09:09 CET [2015/04/06 15:09:09 ET]
Table '1188374413 371' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: AllthatRaz (2338 in chips)
Seat 2: roxhot (3280 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (7463 in chips)
Seat 4: Jujubh (6022 in chips)
Seat 5: pugs100 (2545 in chips)
Seat 6: Danielloo76 (2023 in chips) is sitting out
Seat 7: alanbangs (2346 in chips)
Seat 8: prorumble (2689 in chips)
Seat 9: cashmakerQc (6579 in chips)
AllthatRaz: posts the ante 15
roxhot: posts the ante 15
Dewey Rulez: posts the ante 15
Jujubh: posts the ante 15
pugs100: posts the ante 15
Danielloo76: posts the ante 15
alanbangs: posts the ante 15
prorumble: posts the ante 15
cashmakerQc: posts the ante 15
cashmakerQc: posts small blind 60
AllthatRaz: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Clubs}{10-Diamonds}
roxhot: folds
Dewey Rulez: raises 126 to 246
Jujubh: folds
pugs100: raises 2284 to 2530 and is all-in
Danielloo76: folds
alanbangs: folds
prorumble: folds
alanbangs is sitting out
cashmakerQc: folds
AllthatRaz: folds
Dewey Rulez: calls 2284
*** FLOP *** {2-Spades}{2-Hearts}{7-Diamonds}
*** TURN *** {2-Spades}{2-Hearts}{7-Diamonds} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Spades}{2-Hearts}{7-Diamonds}{2-Diamonds} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {10-Clubs}{10-Diamonds} (a full house, Deuces full of Tens)
pugs100: shows {8-Spades}{8-Diamonds} (a full house, Deuces full of Eights)
Dewey Rulez collected 5375 from pot
Dewey Rulez wins $0.75 for eliminating pugs100 and their own bounty increases by $0.75 to $3
pugs100 finished the tournament in 3133rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 5375 | Rake 0
Board {2-Spades}{2-Hearts}{7-Diamonds}{2-Diamonds}{J-Diamonds}
Seat 1: AllthatRaz (big blind) folded before Flop
Seat 2: roxhot folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Dewey Rulez showed {10-Clubs}{10-Diamonds} and won (5375) with a full house, Deuces full of Tens
Seat 4: Jujubh folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: pugs100 showed {8-Spades}{8-Diamonds} and lost with a full house, Deuces full of Eights
Seat 6: Danielloo76 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: alanbangs folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: prorumble (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: cashmakerQc (small blind) folded before Flop

b11

PokerStars Hand #133314189463: Tournament #1188374437, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2015/04/06 21:09:20 CET [2015/04/06 15:09:20 ET]
Table '1188374437 284' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: 3zMyers (2830 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (4733 in chips)
Seat 3: Frekenbok (2650 in chips)
Seat 4: kosss 93 (4616 in chips)
Seat 5: OvaTheTopOfU (14136 in chips)
Seat 6: cgordon1988 (6770 in chips)
Seat 7: stifler168 (3000 in chips)
Seat 8: kkirky (2690 in chips)
Seat 9: Pokerofwind (2710 in chips)
3zMyers: posts the ante 10
Dewey Rulez: posts the ante 10
Frekenbok: posts the ante 10
kosss 93: posts the ante 10
OvaTheTopOfU: posts the ante 10
cgordon1988: posts the ante 10
stifler168: posts the ante 10
kkirky: posts the ante 10
Pokerofwind: posts the ante 10
kosss 93: posts small blind 50
OvaTheTopOfU: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Clubs}{A-Spades}
cgordon1988: folds
stifler168 is connected
stifler168: calls 100
kkirky: folds
Pokerofwind: folds
3zMyers: folds
Dewey Rulez: raises 340 to 440
Frekenbok: folds
kosss 93: folds
OvaTheTopOfU: folds
stifler168: raises 560 to 1000
Dewey Rulez: raises 3723 to 4723 and is all-in
stifler168: calls 1990 and is all-in
Uncalled bet (1733) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {A-Hearts}{7-Clubs}{2-Diamonds}
*** TURN *** {A-Hearts}{7-Clubs}{2-Diamonds} {9-Clubs}
*** RIVER *** {A-Hearts}{7-Clubs}{2-Diamonds}{9-Clubs} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
stifler168: shows {J-Diamonds}{J-Hearts} (a pair of Jacks)
Dewey Rulez: shows {K-Clubs}{A-Spades} (a pair of Aces)
Dewey Rulez collected 6220 from pot
stifler168 finished the tournament in 4333rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 6220 | Rake 0
Board {A-Hearts}{7-Clubs}{2-Diamonds}{9-Clubs}{6-Clubs}
Seat 1: 3zMyers folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez showed {K-Clubs}{A-Spades} and won (6220) with a pair of Aces
Seat 3: Frekenbok (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: kosss 93 (small blind) folded before Flop
Seat 5: OvaTheTopOfU (big blind) folded before Flop
Seat 6: cgordon1988 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: stifler168 showed {J-Diamonds}{J-Hearts} and lost with a pair of Jacks
Seat 8: kkirky folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Pokerofwind folded before Flop (didn't bet)

en ul

PokerStars Hand #133312340842: Tournament #1188374133, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2015/04/06 20:39:27 CET [2015/04/06 14:39:27 ET]
Table '1188374133 13' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Andrloxa 86 (8254 in chips)
Seat 2: Henk88 (4483 in chips)
Seat 3: BaD_Valerka (5732 in chips)
Seat 4: fuocio (1190 in chips)
Seat 5: fanell (4989 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (3744 in chips)
Seat 7: DOTEIROBR (7530 in chips)
Seat 8: Jfeteiro (17272 in chips)
Seat 9: Modrzew (2304 in chips)
Andrloxa 86: posts the ante 20
Henk88: posts the ante 20
BaD_Valerka: posts the ante 20
fuocio: posts the ante 20
fanell: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
DOTEIROBR: posts the ante 20
Jfeteiro: posts the ante 20
Modrzew: posts the ante 20
Modrzew: posts small blind 100
Andrloxa 86: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Diamonds}{Q-Hearts}
Henk88: folds
BaD_Valerka: folds
fuocio: folds
fanell: folds
Dewey Rulez: raises 210 to 410
DOTEIROBR: folds
Jfeteiro is disconnected
Jfeteiro is connected
Jfeteiro: folds
Modrzew: folds
Andrloxa 86: raises 7824 to 8234 and is all-in
Dewey Rulez: calls 3314 and is all-in
Uncalled bet (4510) returned to Andrloxa 86
*** FLOP *** {3-Diamonds}{2-Hearts}{5-Clubs}
*** TURN *** {3-Diamonds}{2-Hearts}{5-Clubs} {K-Hearts}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{2-Hearts}{5-Clubs}{K-Hearts} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Andrloxa 86: shows {K-Spades}{J-Clubs} (two pair, Kings and Threes)
Dewey Rulez: shows {Q-Diamonds}{Q-Hearts} (two pair, Queens and Threes)
Andrloxa 86 collected 7728 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 566th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7728 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{2-Hearts}{5-Clubs}{K-Hearts}{3-Hearts}
Seat 1: Andrloxa 86 (big blind) showed {K-Spades}{J-Clubs} and won (7728) with two pair, Kings and Threes
Seat 2: Henk88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: BaD_Valerka folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: fuocio folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: fanell folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez showed {Q-Diamonds}{Q-Hearts} and lost with two pair, Queens and Threes
Seat 7: DOTEIROBR folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Jfeteiro (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Modrzew (small blind) folded before Flop

lucky me

PokerStars Hand #133312088136: Tournament #1188374133, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level IX (80/160) - 2015/04/06 20:35:32 CET [2015/04/06 14:35:32 ET]
Table '1188374133 13' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Andrloxa 86 (7846 in chips)
Seat 2: Henk88 (5577 in chips)
Seat 3: BaD_Valerka (5804 in chips)
Seat 4: fuocio (3301 in chips)
Seat 5: fanell (4597 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (2055 in chips)
Seat 7: DOTEIROBR (7862 in chips)
Seat 8: Jfeteiro (15880 in chips)
Seat 9: Modrzew (2576 in chips)
Andrloxa 86: posts the ante 16
Henk88: posts the ante 16
BaD_Valerka: posts the ante 16
fuocio: posts the ante 16
fanell: posts the ante 16
Dewey Rulez: posts the ante 16
DOTEIROBR: posts the ante 16
Jfeteiro: posts the ante 16
Modrzew: posts the ante 16
fanell: posts small blind 80
Dewey Rulez: posts big blind 160
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {7-Hearts}{4-Hearts}
DOTEIROBR: folds
Jfeteiro: folds
Modrzew: folds
Andrloxa 86: folds
Henk88: folds
BaD_Valerka: folds
fuocio: raises 160 to 320
fanell: folds
Dewey Rulez: calls 160
*** FLOP *** {7-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Hearts}
Dewey Rulez: checks
fuocio: bets 432
Dewey Rulez: raises 1287 to 1719 and is all-in
fuocio: calls 1287
*** TURN *** {7-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Hearts} {A-Hearts}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Hearts}{A-Hearts} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {7-Hearts}{4-Hearts} (a flush, Ace high)
fuocio: shows {J-Diamonds}{J-Hearts} (a pair of Jacks)
Dewey Rulez collected 4302 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4302 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Hearts}{A-Hearts}{8-Hearts}
Seat 1: Andrloxa 86 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Henk88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: BaD_Valerka folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: fuocio (button) showed {J-Diamonds}{J-Hearts} and lost with a pair of Jacks
Seat 5: fanell (small blind) folded before Flop
Seat 6: Dewey Rulez (big blind) showed {7-Hearts}{4-Hearts} and won (4302) with a flush, Ace high
Seat 7: DOTEIROBR folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Jfeteiro folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Modrzew folded before Flop (didn't bet)

incl slowroll weer

PokerStars Hand #133311722581: Tournament #1188374152, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2015/04/06 20:29:51 CET [2015/04/06 14:29:51 ET]
Table '1188374152 71' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: JABULLDOZER (6825 in chips)
Seat 2: punthelm (1600 in chips)
Seat 3: Mr.Bittar (5180 in chips)
Seat 4: cashmeout84 (3992 in chips)
Seat 5: ColinMcG1955 (5616 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (2516 in chips)
Seat 7: felipewsop (1890 in chips) is sitting out
Seat 8: Vitorbrasil (2827 in chips)
Seat 9: rheinstreet (6505 in chips)
JABULLDOZER: posts the ante 20
punthelm: posts the ante 20
Mr.Bittar: posts the ante 20
cashmeout84: posts the ante 20
ColinMcG1955: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
felipewsop: posts the ante 20
Vitorbrasil: posts the ante 20
rheinstreet: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts small blind 75
felipewsop: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Diamonds}{10-Diamonds}
Vitorbrasil: folds
rheinstreet: folds
JABULLDOZER: folds
punthelm: folds
Mr.Bittar: folds
cashmeout84: raises 150 to 300
ColinMcG1955: folds
Dewey Rulez: raises 2196 to 2496 and is all-in
felipewsop: folds
cashmeout84: calls 2196
*** FLOP *** {5-Spades}{8-Hearts}{10-Clubs}
*** TURN *** {5-Spades}{8-Hearts}{10-Clubs} {Q-Hearts}
*** RIVER *** {5-Spades}{8-Hearts}{10-Clubs}{Q-Hearts} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Diamonds}{10-Diamonds} (a pair of Tens)
cashmeout84: shows {K-Clubs}{K-Hearts} (a pair of Kings)
cashmeout84 collected 5322 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 507th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5322 | Rake 0
Board {5-Spades}{8-Hearts}{10-Clubs}{Q-Hearts}{2-Diamonds}
Seat 1: JABULLDOZER folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: punthelm folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Mr.Bittar folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: cashmeout84 showed {K-Clubs}{K-Hearts} and won (5322) with a pair of Kings
Seat 5: ColinMcG1955 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez (small blind) showed {A-Diamonds}{10-Diamonds} and lost with a pair of Tens
Seat 7: felipewsop (big blind) folded before Flop
Seat 8: Vitorbrasil folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: rheinstreet folded before Flop (didn't bet)

83/50 met 100% steal, slowrolled me ook nog

PokerStars Hand #133311254263: Tournament #1188374123, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2015/04/06 20:22:32 CET [2015/04/06 14:22:32 ET]
Table '1188374123 62' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: tmtokvam (1880 in chips)
Seat 2: martinlysik (10307 in chips)
Seat 3: el_loko_lalo (18540 in chips)
Seat 4: TheMystik26 (7778 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (2128 in chips)
Seat 6: raiser45 (1673 in chips)
Seat 7: IgRuLyA 999 (12154 in chips)
Seat 8: SoiledFool (8186 in chips)
Seat 9: milonao27 (1750 in chips)
tmtokvam: posts the ante 20
martinlysik: posts the ante 20
el_loko_lalo: posts the ante 20
TheMystik26: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
raiser45: posts the ante 20
IgRuLyA 999: posts the ante 20
SoiledFool: posts the ante 20
milonao27: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts small blind 75
raiser45: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Clubs}{9-Spades}
IgRuLyA 999: folds
SoiledFool: folds
milonao27: folds
tmtokvam: folds
martinlysik: folds
el_loko_lalo: raises 555 to 705
TheMystik26: folds
Dewey Rulez: raises 1403 to 2108 and is all-in
raiser45: folds
el_loko_lalo: calls 1403
*** FLOP *** {4-Clubs}{9-Hearts}{10-Spades}
*** TURN *** {4-Clubs}{9-Hearts}{10-Spades} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Clubs}{9-Hearts}{10-Spades}{5-Diamonds} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Clubs}{9-Spades} (two pair, Nines and Fours)
el_loko_lalo: shows {Q-Diamonds}{Q-Hearts} (two pair, Queens and Fours)
el_loko_lalo collected 4546 from pot
el_loko_lalo wins $2 for eliminating Dewey Rulez and their own bounty increases by $2 to $6
Dewey Rulez finished the tournament in 2374th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4546 | Rake 0
Board {4-Clubs}{9-Hearts}{10-Spades}{5-Diamonds}{4-Diamonds}
Seat 1: tmtokvam folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: martinlysik folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: el_loko_lalo showed {Q-Diamonds}{Q-Hearts} and won (4546) with two pair, Queens and Fours
Seat 4: TheMystik26 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dewey Rulez (small blind) showed {A-Clubs}{9-Spades} and lost with two pair, Nines and Fours
Seat 6: raiser45 (big blind) folded before Flop
Seat 7: IgRuLyA 999 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: SoiledFool folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: milonao27 folded before Flop (didn't bet)

0.75

PokerStars Hand #133311091668: Tournament #1188374413, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level II (20/40) - 2015/04/06 20:19:59 CET [2015/04/06 14:19:59 ET]
Table '1188374413 83' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: popdiva35 (10110 in chips)
Seat 2: y4nuts (1160 in chips)
Seat 3: Schmidi10 (2330 in chips)
Seat 4: Tichugott (3680 in chips)
Seat 5: Molineux2002 (2940 in chips)
Seat 6: abracabar (4713 in chips)
Seat 7: jonik590 (5140 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (2972 in chips)
Seat 9: djcanachef (2895 in chips)
popdiva35: posts small blind 20
y4nuts: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Hearts}{K-Diamonds}
Schmidi10: folds
Tichugott: folds
Molineux2002: folds
abracabar: folds
jonik590: folds
Dewey Rulez: raises 42 to 82
djcanachef: folds
popdiva35: raises 10028 to 10110 and is all-in
y4nuts: calls 1120 and is all-in
Dewey Rulez: calls 2890 and is all-in
Uncalled bet (7138) returned to popdiva35
*** FLOP *** {A-Diamonds}{A-Clubs}{7-Hearts}
*** TURN *** {A-Diamonds}{A-Clubs}{7-Hearts} {6-Clubs}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{A-Clubs}{7-Hearts}{6-Clubs} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
popdiva35: shows {2-Diamonds}{2-Spades} (two pair, Aces and Deuces)
Dewey Rulez: shows {A-Hearts}{K-Diamonds} (three of a kind, Aces)
Dewey Rulez collected 3624 from side pot
y4nuts: shows {K-Spades}{Q-Clubs} (a pair of Aces)
Dewey Rulez collected 3480 from main pot
Dewey Rulez wins $0.75 for eliminating y4nuts and their own bounty increases by $0.75 to $2.25
y4nuts finished the tournament in 3254th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7104 Main pot 3480. Side pot 3624. | Rake 0
Board {A-Diamonds}{A-Clubs}{7-Hearts}{6-Clubs}{4-Spades}
Seat 1: popdiva35 (small blind) showed {2-Diamonds}{2-Spades} and lost with two pair, Aces and Deuces
Seat 2: y4nuts (big blind) showed {K-Spades}{Q-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 3: Schmidi10 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Tichugott folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Molineux2002 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: abracabar folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: jonik590 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dewey Rulez showed {A-Hearts}{K-Diamonds} and won (7104) with three of a kind, Aces
Seat 9: djcanachef (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #133311036689: Tournament #1188373868, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2015/04/06 20:19:08 CET [2015/04/06 14:19:08 ET]
Table '1188373868 35' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: nnosa (11881 in chips)
Seat 2: vulcaum (5456 in chips)
Seat 3: BandaLover (23270 in chips)
Seat 4: tsaros1966 (14076 in chips)
Seat 5: ismo<3seppo (8800 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (1788 in chips)
Seat 7: zoejwildx (7488 in chips)
Seat 8: GaryT20 (9580 in chips)
Seat 9: nicocanalla8 (16564 in chips)
nnosa: posts the ante 50
vulcaum: posts the ante 50
BandaLover: posts the ante 50
tsaros1966: posts the ante 50
ismo<3seppo: posts the ante 50
Dewey Rulez: posts the ante 50
zoejwildx: posts the ante 50
GaryT20: posts the ante 50
nicocanalla8: posts the ante 50
BandaLover: posts small blind 200
tsaros1966: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Hearts}{8-Hearts}
ismo<3seppo: folds
Dewey Rulez: raises 1338 to 1738 and is all-in
zoejwildx: folds
GaryT20: folds
nicocanalla8: folds
nnosa: folds
vulcaum: folds
BandaLover: folds
tsaros1966: calls 1338
*** FLOP *** {A-Clubs}{8-Spades}{10-Clubs}
*** TURN *** {A-Clubs}{8-Spades}{10-Clubs} {5-Clubs}
*** RIVER *** {A-Clubs}{8-Spades}{10-Clubs}{5-Clubs} {Q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
tsaros1966: shows {K-Clubs}{10-Hearts} (a flush, Ace high)
Dewey Rulez: shows {K-Hearts}{8-Hearts} (a pair of Eights)
tsaros1966 collected 4126 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 1009th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4126 | Rake 0
Board {A-Clubs}{8-Spades}{10-Clubs}{5-Clubs}{Q-Clubs}
Seat 1: nnosa folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: vulcaum (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: BandaLover (small blind) folded before Flop
Seat 4: tsaros1966 (big blind) showed {K-Clubs}{10-Hearts} and won (4126) with a flush, Ace high
Seat 5: ismo<3seppo folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez showed {K-Hearts}{8-Hearts} and lost with a pair of Eights
Seat 7: zoejwildx folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: GaryT20 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: nicocanalla8 folded before Flop (didn't bet)

110111213142255