Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Heinzel

Verstuur bericht

Forum Posts

mijn laptop start niet meer op, maak het binnen uur over

gl mug

als tt vasthoudt aan 6k komt er geen deal

lekker Smile

glgl

19.22 + 46 + 5 + 6 = $76.22

$74 cake

thx voor backen 1st, zat niet meer in helaas

out b11, $19.22

PokerStars Hand #123834882366: Tournament #1009688079, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2014/10/24 23:22:43 CET [2014/10/24 17:22:43 ET]
Table '1009688079 165' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: robbie465 (114231 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (8025 in chips)
Seat 3: Rus Kare (27553 in chips)
Seat 4: BSC78 (22720 in chips)
Seat 5: sosepfp (21941 in chips)
Seat 6: Schlaubi1 (67520 in chips)
Seat 7: vinc5eijsden (4449 in chips) is sitting out
Seat 8: fixxxi1108 (9885 in chips)
Seat 9: MacioBanda (45565 in chips)
robbie465: posts the ante 125
Dewey Rulez: posts the ante 125
Rus Kare: posts the ante 125
BSC78: posts the ante 125
sosepfp: posts the ante 125
Schlaubi1: posts the ante 125
vinc5eijsden: posts the ante 125
fixxxi1108: posts the ante 125
MacioBanda: posts the ante 125
BSC78: posts small blind 500
sosepfp: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Clubs}{Q-Spades}
Schlaubi1: folds
vinc5eijsden: folds
fixxxi1108: folds
MacioBanda: folds
robbie465: folds
Dewey Rulez: raises 6900 to 7900 and is all-in
Rus Kare: folds
BSC78: folds
sosepfp: calls 6900
*** FLOP *** {10-Hearts}{A-Hearts}{7-Diamonds}
*** TURN *** {10-Hearts}{A-Hearts}{7-Diamonds} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Hearts}{A-Hearts}{7-Diamonds}{10-Diamonds} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
sosepfp: shows {Q-Hearts}{A-Clubs} (two pair, Aces and Tens)
Dewey Rulez: shows {K-Clubs}{Q-Spades} (two pair, Tens and Sevens)
sosepfp collected 17425 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 812th place and received $19.22.
*** SUMMARY ***
Total pot 17425 | Rake 0
Board {10-Hearts}{A-Hearts}{7-Diamonds}{10-Diamonds}{7-Spades}
Seat 1: robbie465 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez showed {K-Clubs}{Q-Spades} and lost with two pair, Tens and Sevens
Seat 3: Rus Kare (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: BSC78 (small blind) folded before Flop
Seat 5: sosepfp (big blind) showed {Q-Hearts}{A-Clubs} and won (17425) with two pair, Aces and Tens
Seat 6: Schlaubi1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: vinc5eijsden folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: fixxxi1108 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: MacioBanda folded before Flop (didn't bet)

itm b11

b11 10k

PokerStars Hand #123831540852: Tournament #1009688079, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2014/10/24 22:30:52 CET [2014/10/24 16:30:52 ET]
Table '1009688079 165' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: tsairos (8642 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (10800 in chips)
Seat 3: Rus Kare (16476 in chips)
Seat 4: QUATROSASSOS (9305 in chips)
Seat 5: sosepfp (15001 in chips)
Seat 6: Djaryn (11239 in chips)
Seat 7: Schmeeeeegol (5730 in chips)
Seat 8: fixxxi1108 (3170 in chips)
Seat 9: MacioBanda (31209 in chips)
tsairos: posts the ante 60
Dewey Rulez: posts the ante 60
Rus Kare: posts the ante 60
QUATROSASSOS: posts the ante 60
sosepfp: posts the ante 60
Djaryn: posts the ante 60
Schmeeeeegol: posts the ante 60
fixxxi1108: posts the ante 60
MacioBanda: posts the ante 60
Rus Kare: posts small blind 250
QUATROSASSOS: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {7-Diamonds}{7-Hearts}
sosepfp: calls 500
Djaryn: folds
Schmeeeeegol: folds
fixxxi1108: calls 500
MacioBanda: folds
tsairos: folds
Dewey Rulez: raises 1900 to 2400
Rus Kare: folds
QUATROSASSOS: folds
sosepfp: calls 1900
fixxxi1108: raises 710 to 3110 and is all-in
Dewey Rulez: calls 710
sosepfp: calls 710
*** FLOP *** {4-Clubs}{3-Diamonds}{J-Hearts}
sosepfp: checks
Dewey Rulez: bets 7630 and is all-in
sosepfp: folds
Uncalled bet (7630) returned to Dewey Rulez
*** TURN *** {4-Clubs}{3-Diamonds}{J-Hearts} {6-Spades}
*** RIVER *** {4-Clubs}{3-Diamonds}{J-Hearts}{6-Spades} {A-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
fixxxi1108: shows {K-Hearts}{J-Clubs} (a pair of Jacks)
Dewey Rulez: shows {7-Diamonds}{7-Hearts} (a pair of Sevens)
fixxxi1108 collected 10620 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10620 | Rake 0
Board {4-Clubs}{3-Diamonds}{J-Hearts}{6-Spades}{A-Hearts}
Seat 1: tsairos folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez (button) showed {7-Diamonds}{7-Hearts} and lost with a pair of Sevens
Seat 3: Rus Kare (small blind) folded before Flop
Seat 4: QUATROSASSOS (big blind) folded before Flop
Seat 5: sosepfp folded on the Flop
Seat 6: Djaryn folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Schmeeeeegol folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: fixxxi1108 showed {K-Hearts}{J-Clubs} and won (10620) with a pair of Jacks
Seat 9: MacioBanda folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #123830760965: Tournament #1009688079, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2014/10/24 22:18:35 CET [2014/10/24 16:18:35 ET]
Table '1009688079 165' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: tsairos (9852 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (4390 in chips)
Seat 3: Rus Kare (9453 in chips)
Seat 4: QUATROSASSOS (14593 in chips)
Seat 5: sosepfp (16121 in chips)
Seat 6: Djaryn (13149 in chips)
Seat 7: ulosky (4330 in chips)
Seat 8: fixxxi1108 (2665 in chips)
Seat 9: MacioBanda (34219 in chips)
tsairos: posts the ante 50
Dewey Rulez: posts the ante 50
Rus Kare: posts the ante 50
QUATROSASSOS: posts the ante 50
sosepfp: posts the ante 50
Djaryn: posts the ante 50
ulosky: posts the ante 50
fixxxi1108: posts the ante 50
MacioBanda: posts the ante 50
QUATROSASSOS: posts small blind 200
sosepfp: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Diamonds}{10-Diamonds}
Djaryn: folds
ulosky: raises 3880 to 4280 and is all-in
fixxxi1108: folds
MacioBanda: folds
tsairos: folds
Dewey Rulez: raises 60 to 4340 and is all-in
Rus Kare: folds
QUATROSASSOS: folds
sosepfp: folds
Uncalled bet (60) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {A-Hearts}{5-Diamonds}{Q-Diamonds}
*** TURN *** {A-Hearts}{5-Diamonds}{Q-Diamonds} {3-Clubs}
*** RIVER *** {A-Hearts}{5-Diamonds}{Q-Diamonds}{3-Clubs} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
ulosky: shows {A-Clubs}{Q-Spades} (two pair, Aces and Queens)
Dewey Rulez: shows {A-Diamonds}{10-Diamonds} (a flush, Ace high)
Dewey Rulez collected 9610 from pot
ulosky finished the tournament in 2221st place
*** SUMMARY ***
Total pot 9610 | Rake 0
Board {A-Hearts}{5-Diamonds}{Q-Diamonds}{3-Clubs}{2-Diamonds}
Seat 1: tsairos folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez showed {A-Diamonds}{10-Diamonds} and won (9610) with a flush, Ace high
Seat 3: Rus Kare (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: QUATROSASSOS (small blind) folded before Flop
Seat 5: sosepfp (big blind) folded before Flop
Seat 6: Djaryn folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: ulosky showed {A-Clubs}{Q-Spades} and lost with two pair, Aces and Queens
Seat 8: fixxxi1108 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: MacioBanda folded before Flop (didn't bet)

en het gaat maar door

PokerStars Hand #123830518023: Tournament #1009688234, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level X (125/250) - 2014/10/24 22:14:44 CET [2014/10/24 16:14:44 ET]
Table '1009688234 49' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: shteddy (6847 in chips)
Seat 2: Flushd72 (2709 in chips)
Seat 3: __Fløng__ (8355 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (4229 in chips)
Seat 5: alechapeco (5437 in chips)
Seat 6: kmatla (11061 in chips)
Seat 7: marcelomvf (11152 in chips)
Seat 8: magic_flop77 (3085 in chips)
Seat 9: kimsvend777 (2523 in chips)
shteddy: posts the ante 30
Flushd72: posts the ante 30
__Fløng__: posts the ante 30
Dewey Rulez: posts the ante 30
alechapeco: posts the ante 30
kmatla: posts the ante 30
marcelomvf: posts the ante 30
magic_flop77: posts the ante 30
kimsvend777: posts the ante 30
__Fløng__: posts small blind 125
Dewey Rulez: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {8-Diamonds}{A-Diamonds}
alechapeco: folds
kmatla: folds
marcelomvf: raises 250 to 500
magic_flop77: folds
kimsvend777: calls 500
shteddy: folds
Flushd72: folds
__Fløng__: folds
Dewey Rulez: calls 250
*** FLOP *** {7-Hearts}{10-Spades}{A-Spades}
Dewey Rulez: checks
marcelomvf: bets 640
kimsvend777: calls 640
Dewey Rulez: raises 3059 to 3699 and is all-in
marcelomvf: folds
kimsvend777: calls 1353 and is all-in
Uncalled bet (1706) returned to Dewey Rulez
*** TURN *** {7-Hearts}{10-Spades}{A-Spades} {2-Clubs}
*** RIVER *** {7-Hearts}{10-Spades}{A-Spades}{2-Clubs} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {8-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
kimsvend777: shows {2-Hearts}{A-Hearts} (two pair, Aces and Deuces)
kimsvend777 collected 6521 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6521 | Rake 0
Board {7-Hearts}{10-Spades}{A-Spades}{2-Clubs}{K-Clubs}
Seat 1: shteddy folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Flushd72 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: __Fløng__ (small blind) folded before Flop
Seat 4: Dewey Rulez (big blind) showed {8-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with a pair of Aces
Seat 5: alechapeco folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: kmatla folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: marcelomvf folded on the Flop
Seat 8: magic_flop77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: kimsvend777 showed {2-Hearts}{A-Hearts} and won (6521) with two pair, Aces and Deuces

en out

PokerStars Hand #123830585778: Tournament #1009688234, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level X (125/250) - 2014/10/24 22:15:48 CET [2014/10/24 16:15:48 ET]
Table '1009688234 49' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: shteddy (6817 in chips)
Seat 2: Flushd72 (2679 in chips)
Seat 3: __Fløng__ (8200 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (1706 in chips)
Seat 5: alechapeco (5407 in chips)
Seat 6: kmatla (11031 in chips)
Seat 7: marcelomvf (9982 in chips)
Seat 8: magic_flop77 (3055 in chips)
Seat 9: kimsvend777 (6521 in chips)
shteddy: posts the ante 30
Flushd72: posts the ante 30
__Fløng__: posts the ante 30
Dewey Rulez: posts the ante 30
alechapeco: posts the ante 30
kmatla: posts the ante 30
marcelomvf: posts the ante 30
magic_flop77: posts the ante 30
kimsvend777: posts the ante 30
Dewey Rulez: posts small blind 125
alechapeco: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {4-Spades}{Q-Diamonds}
Dewey Rulez said, "hahahahaha"
kmatla: folds
marcelomvf: folds
magic_flop77: folds
kimsvend777: folds
shteddy: folds
Flushd72: folds
kimsvend777 said, "he he"
__Fløng__: folds
Dewey Rulez: raises 1426 to 1676 and is all-in
alechapeco: calls 1426
*** FLOP *** {K-Spades}{J-Clubs}{3-Diamonds}
*** TURN *** {K-Spades}{J-Clubs}{3-Diamonds} {A-Spades}
*** RIVER *** {K-Spades}{J-Clubs}{3-Diamonds}{A-Spades} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {4-Spades}{Q-Diamonds} (high card Ace)
alechapeco: shows {A-Diamonds}{9-Spades} (a pair of Aces)
alechapeco collected 3622 from pot
alechapeco wins the $2.50 bounty for eliminating Dewey Rulez
Dewey Rulez finished the tournament in 425th place
kimsvend777 said, "sick"
*** SUMMARY ***
Total pot 3622 | Rake 0
Board {K-Spades}{J-Clubs}{3-Diamonds}{A-Spades}{7-Diamonds}
Seat 1: shteddy folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Flushd72 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: __Fløng__ (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dewey Rulez (small blind) showed {4-Spades}{Q-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 5: alechapeco (big blind) showed {A-Diamonds}{9-Spades} and won (3622) with a pair of Aces
Seat 6: kmatla folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: marcelomvf folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: magic_flop77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: kimsvend777 folded before Flop (didn't bet)

zelden zo slecht gerund Sad

2de setje set v set, out 3r

PokerStars Hand #123830171710: Tournament #1009688203, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 2014/10/24 22:09:07 CET [2014/10/24 16:09:07 ET]
Table '1009688203 123' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: PokerDima333 (18179 in chips)
Seat 2: barnsley71 (9262 in chips)
Seat 3: racekatski (15739 in chips)
Seat 4: Synot1 (6904 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (11781 in chips)
Seat 6: duks82 (21009 in chips)
Seat 7: mailo754 (29363 in chips)
Seat 8: gynaikologos (10609 in chips)
Seat 9: Solo-alt (6515 in chips)
PokerDima333: posts the ante 25
barnsley71: posts the ante 25
racekatski: posts the ante 25
Synot1: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts the ante 25
duks82: posts the ante 25
mailo754: posts the ante 25
gynaikologos: posts the ante 25
Solo-alt: posts the ante 25
barnsley71: posts small blind 150
racekatski: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {4-Clubs}{4-Hearts}
Synot1: folds
Dewey Rulez: raises 315 to 615
duks82: folds
mailo754: calls 615
gynaikologos: folds
Solo-alt: folds
PokerDima333: folds
barnsley71: folds
racekatski: folds
*** FLOP *** {4-Diamonds}{5-Hearts}{10-Spades}
Dewey Rulez: bets 609
mailo754: raises 609 to 1218
Dewey Rulez: raises 1482 to 2700
mailo754: calls 1482
*** TURN *** {4-Diamonds}{5-Hearts}{10-Spades} {9-Hearts}
Dewey Rulez: bets 4017
mailo754: raises 4017 to 8034
Dewey Rulez: raises 407 to 8441 and is all-in
mailo754: calls 407
*** RIVER *** {4-Diamonds}{5-Hearts}{10-Spades}{9-Hearts} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {4-Clubs}{4-Hearts} (a full house, Fours full of Nines)
mailo754: shows {5-Spades}{5-Clubs} (a full house, Fives full of Nines)
mailo754 collected 24187 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 867th place
*** SUMMARY ***
Total pot 24187 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{5-Hearts}{10-Spades}{9-Hearts}{9-Spades}
Seat 1: PokerDima333 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: barnsley71 (small blind) folded before Flop
Seat 3: racekatski (big blind) folded before Flop
Seat 4: Synot1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dewey Rulez showed {4-Clubs}{4-Hearts} and lost with a full house, Fours full of Nines
Seat 6: duks82 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: mailo754 showed {5-Spades}{5-Clubs} and won (24187) with a full house, Fives full of Nines
Seat 8: gynaikologos folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Solo-alt folded before Flop (didn't bet)

b11 5.1k
3r 8k
13.50 5.3k

alweer verlies ik een 70/30, word je toch helemaal gek van

PokerStars Hand #123829111828: Tournament #1009688234, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2014/10/24 21:50:26 CET [2014/10/24 15:50:26 ET]
Table '1009688234 49' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: shteddy (8162 in chips)
Seat 2: Flushd72 (3364 in chips)
Seat 3: __Fløng__ (1610 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (7121 in chips)
Seat 5: UITTENBOGERT (3151 in chips)
Seat 6: kmatla (2587 in chips)
Seat 7: marcelomvf (3541 in chips)
Seat 8: magic_flop77 (5101 in chips)
Seat 9: kimsvend777 (9680 in chips)
shteddy: posts the ante 20
Flushd72: posts the ante 20
__Fløng__: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
UITTENBOGERT: posts the ante 20
kmatla: posts the ante 20
marcelomvf: posts the ante 20
magic_flop77: posts the ante 20
kimsvend777: posts the ante 20
__Fløng__: posts small blind 75
Dewey Rulez: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Spades}{A-Diamonds}
UITTENBOGERT: folds
kmatla: folds
marcelomvf: folds
magic_flop77: folds
kimsvend777: raises 150 to 300
shteddy: calls 300
Flushd72: calls 300
__Fløng__: raises 1290 to 1590 and is all-in
Dewey Rulez: raises 5511 to 7101 and is all-in
kimsvend777: folds
shteddy: folds
Flushd72: folds
Uncalled bet (5511) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {7-Diamonds}{10-Clubs}{5-Spades}
*** TURN *** {7-Diamonds}{10-Clubs}{5-Spades} {8-Spades}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{10-Clubs}{5-Spades}{8-Spades} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
__Fløng__: shows {8-Clubs}{A-Hearts} (a pair of Eights)
Dewey Rulez: shows {Q-Spades}{A-Diamonds} (high card Ace)
__Fløng__ collected 4260 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4260 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{10-Clubs}{5-Spades}{8-Spades}{K-Hearts}
Seat 1: shteddy folded before Flop
Seat 2: Flushd72 (button) folded before Flop
Seat 3: __Fløng__ (small blind) showed {8-Clubs}{A-Hearts} and won (4260) with a pair of Eights
Seat 4: Dewey Rulez (big blind) showed {Q-Spades}{A-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 5: UITTENBOGERT folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: kmatla folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: marcelomvf folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: magic_flop77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: kimsvend777 folded before Flop

en lekker board ook bij mijn 1e setje ofzo
PokerStars Hand #123829147631: Tournament #1009688079, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/10/24 21:51:03 CET [2014/10/24 15:51:03 ET]
Table '1009688079 165' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: tsairos (4006 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (8425 in chips)
Seat 3: Rus Kare (4755 in chips)
Seat 4: NordA80 (11262 in chips)
Seat 5: sosepfp (11758 in chips)
Seat 6: Djaryn (11079 in chips)
Seat 7: Jabba_010 (3000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 8: Ahrensberg89 (3562 in chips)
Seat 9: RATM86 (6830 in chips)
tsairos: posts the ante 30
Dewey Rulez: posts the ante 30
Rus Kare: posts the ante 30
NordA80: posts the ante 30
sosepfp: posts the ante 30
Djaryn: posts the ante 30
Ahrensberg89: posts the ante 30
RATM86: posts the ante 30
Ahrensberg89: posts small blind 125
RATM86: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {3-Diamonds}{3-Clubs}
tsairos: folds
Dewey Rulez: raises 262 to 512
Rus Kare: folds
NordA80: folds
sosepfp: folds
Djaryn: raises 488 to 1000
Ahrensberg89: folds
RATM86: folds
Dewey Rulez: calls 488
*** FLOP *** {6-Diamonds}{3-Spades}{6-Spades}
Dewey Rulez: checks
Djaryn: bets 1750
Dewey Rulez: calls 1750
*** TURN *** {6-Diamonds}{3-Spades}{6-Spades} {J-Clubs}
Dewey Rulez: checks
Djaryn: checks
*** RIVER *** {6-Diamonds}{3-Spades}{6-Spades}{J-Clubs} {6-Hearts}
Dewey Rulez: checks
Djaryn: checks
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {3-Diamonds}{3-Clubs} (a full house, Sixes full of Threes)
Djaryn: shows {10-Clubs}{10-Hearts} (a full house, Sixes full of Tens)
Djaryn collected 6115 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6115 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{3-Spades}{6-Spades}{J-Clubs}{6-Hearts}
Seat 1: tsairos folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez showed {3-Diamonds}{3-Clubs} and lost with a full house, Sixes full of Threes
Seat 3: Rus Kare folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: NordA80 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: sosepfp folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Djaryn (button) showed {10-Clubs}{10-Hearts} and won (6115) with a full house, Sixes full of Tens
Seat 8: Ahrensberg89 (small blind) folded before Flop
Seat 9: RATM86 (big blind) folded before Flop

$2.50

PokerStars Hand #123828462971: Tournament #1009688234, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level VII (60/120) - 2014/10/24 21:39:01 CET [2014/10/24 15:39:01 ET]
Table '1009688234 49' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: shteddy (3832 in chips)
Seat 2: Flushd72 (2814 in chips)
Seat 3: __Fløng__ (2500 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (3785 in chips)
Seat 5: UITTENBOGERT (2644 in chips)
Seat 6: kmatla (4034 in chips)
Seat 7: marcelomvf (4201 in chips)
Seat 8: chrisemm74 (3553 in chips)
Seat 9: kimsvend777 (10461 in chips)
shteddy: posts the ante 15
Flushd72: posts the ante 15
__Fløng__: posts the ante 15
Dewey Rulez: posts the ante 15
UITTENBOGERT: posts the ante 15
kmatla: posts the ante 15
marcelomvf: posts the ante 15
chrisemm74: posts the ante 15
kimsvend777: posts the ante 15
chrisemm74: posts small blind 60
kimsvend777: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Hearts}{J-Hearts}
shteddy: folds
Flushd72: folds
__Fløng__: folds
Dewey Rulez: raises 125 to 245
UITTENBOGERT: folds
kmatla: folds
marcelomvf: folds
chrisemm74: calls 185
kimsvend777: calls 125
*** FLOP *** {7-Hearts}{9-Hearts}{J-Spades}
chrisemm74: checks
kimsvend777: checks
Dewey Rulez: bets 478
chrisemm74: raises 2815 to 3293 and is all-in
kimsvend777: folds
Dewey Rulez: calls 2815
*** TURN *** {7-Hearts}{9-Hearts}{J-Spades} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Hearts}{9-Hearts}{J-Spades}{J-Diamonds} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
chrisemm74: shows {9-Spades}{Q-Hearts} (two pair, Jacks and Nines)
Dewey Rulez: shows {10-Hearts}{J-Hearts} (three of a kind, Jacks)
Dewey Rulez collected 7456 from pot
Dewey Rulez wins the $2.50 bounty for eliminating chrisemm74
chrisemm74 finished the tournament in 690th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7456 | Rake 0
Board {7-Hearts}{9-Hearts}{J-Spades}{J-Diamonds}{A-Diamonds}
Seat 1: shteddy folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Flushd72 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: __Fløng__ folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dewey Rulez showed {10-Hearts}{J-Hearts} and won (7456) with three of a kind, Jacks
Seat 5: UITTENBOGERT folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: kmatla folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: marcelomvf (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: chrisemm74 (small blind) showed {9-Spades}{Q-Hearts} and lost with two pair, Jacks and Nines
Seat 9: kimsvend777 (big blind) folded on the Flop

$6 over van 3r

out 11

PokerStars Hand #123826952158: Tournament #1007171706, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/10/24 21:12:03 CET [2014/10/24 15:12:03 ET]
Table '1007171706 38' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Q0R1 (15432 in chips)
Seat 2: Doki7518 (6588 in chips)
Seat 3: aacedro (4026 in chips)
Seat 4: v1sionn (11022 in chips)
Seat 5: npc018 (4361 in chips)
Seat 6: Raul draw (11172 in chips)
Seat 7: kyzyldurrr (13765 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (6791 in chips)
Seat 9: Roeterke90 (8846 in chips)
Q0R1: posts the ante 30
Doki7518: posts the ante 30
aacedro: posts the ante 30
v1sionn: posts the ante 30
npc018: posts the ante 30
Raul draw: posts the ante 30
kyzyldurrr: posts the ante 30
Dewey Rulez: posts the ante 30
Roeterke90: posts the ante 30
aacedro: posts small blind 125
v1sionn: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Hearts}{K-Hearts}
npc018: folds
Raul draw: raises 250 to 500
kyzyldurrr: folds
Dewey Rulez: raises 750 to 1250
Roeterke90: folds
Q0R1: folds
Doki7518: folds
aacedro: folds
v1sionn: folds
Raul draw: raises 9892 to 11142 and is all-in
Dewey Rulez: calls 5511 and is all-in
Uncalled bet (4381) returned to Raul draw
*** FLOP *** {4-Diamonds}{7-Hearts}{2-Clubs}
*** TURN *** {4-Diamonds}{7-Hearts}{2-Clubs} {10-Hearts}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{7-Hearts}{2-Clubs}{10-Hearts} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Raul draw: shows {J-Spades}{J-Diamonds} (three of a kind, Jacks)
Dewey Rulez: shows {A-Hearts}{K-Hearts} (high card Ace)
Raul draw collected 14167 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 290th place
*** SUMMARY ***
Total pot 14167 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{7-Hearts}{2-Clubs}{10-Hearts}{J-Clubs}
Seat 1: Q0R1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Doki7518 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: aacedro (small blind) folded before Flop
Seat 4: v1sionn (big blind) folded before Flop
Seat 5: npc018 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Raul draw showed {J-Spades}{J-Diamonds} and won (14167) with three of a kind, Jacks
Seat 7: kyzyldurrr folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dewey Rulez showed {A-Hearts}{K-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 9: Roeterke90 folded before Flop (didn't bet)

lekker kansloos ook, $46

PokerStars Hand #123826563382: Tournament #1009687706, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXVII (3500/7000) - 2014/10/24 21:05:27 CET [2014/10/24 15:05:27 ET]
Table '1009687706 253' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Pamposa85 (39174 in chips)
Seat 2: Stable line (110479 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (86781 in chips)
Seat 4: Tomson1946 (37845 in chips)
Seat 5: KidVegas11 (219435 in chips)
Seat 6: HectorSly (111439 in chips)
Seat 7: san4o_as (20828 in chips)
Seat 8: sarastus (57025 in chips)
Seat 9: ARICCI.BOSSO (69555 in chips)
Pamposa85: posts the ante 875
Stable line: posts the ante 875
Dewey Rulez: posts the ante 875
Tomson1946: posts the ante 875
KidVegas11: posts the ante 875
HectorSly: posts the ante 875
san4o_as: posts the ante 875
sarastus: posts the ante 875
ARICCI.BOSSO: posts the ante 875
sarastus: posts small blind 3500
ARICCI.BOSSO: posts big blind 7000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Spades}{10-Clubs}
Pamposa85: folds
Stable line: raises 7000 to 14000
Dewey Rulez: raises 71906 to 85906 and is all-in
Tomson1946: folds
KidVegas11: folds
HectorSly: folds
san4o_as: folds
sarastus: folds
ARICCI.BOSSO: folds
Stable line: calls 71906
*** FLOP *** {3-Clubs}{5-Diamonds}{3-Spades}
*** TURN *** {3-Clubs}{5-Diamonds}{3-Spades} {5-Hearts}
*** RIVER *** {3-Clubs}{5-Diamonds}{3-Spades}{5-Hearts} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Stable line: shows {A-Clubs}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Fives)
Dewey Rulez: shows {A-Spades}{10-Clubs} (two pair, Fives and Threes)
Stable line collected 190187 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 137th place and received $45.97.
*** SUMMARY ***
Total pot 190187 | Rake 0
Board {3-Clubs}{5-Diamonds}{3-Spades}{5-Hearts}{Q-Diamonds}
Seat 1: Pamposa85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Stable line showed {A-Clubs}{A-Diamonds} and won (190187) with two pair, Aces and Fives
Seat 3: Dewey Rulez showed {A-Spades}{10-Clubs} and lost with two pair, Fives and Threes
Seat 4: Tomson1946 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: KidVegas11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: HectorSly folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: san4o_as (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: sarastus (small blind) folded before Flop
Seat 9: ARICCI.BOSSO (big blind) folded before Flop

110111213142152