Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Heinzel

Verstuur bericht

Forum Posts

PokerStars Hand #130091518662: Tournament #1126518940, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2015/02/07 19:48:07 CET [2015/02/07 13:48:07 ET]
Table '1126518940 9' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: dmgs81 (3156 in chips)
Seat 2: smaler super (4718 in chips)
Seat 3: pasim87 (1540 in chips)
Seat 4: 1eanek (2849 in chips)
Seat 5: SandrineCen (2545 in chips)
Seat 6: MR_BULTOZAS (4813 in chips)
Seat 7: Palace696 (2286 in chips)
Seat 8: vanspans (2480 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (2633 in chips)
dmgs81: posts the ante 6
smaler super: posts the ante 6
pasim87: posts the ante 6
1eanek: posts the ante 6
SandrineCen: posts the ante 6
MR_BULTOZAS: posts the ante 6
Palace696: posts the ante 6
vanspans: posts the ante 6
Dewey Rulez: posts the ante 6
MR_BULTOZAS: posts small blind 30
Palace696: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Hearts}{A-Spades}
vanspans: folds
Dewey Rulez: raises 63 to 123
dmgs81: folds
smaler super: folds
pasim87: folds
1eanek: raises 196 to 319
SandrineCen: folds
MR_BULTOZAS: folds
Palace696: folds
Dewey Rulez: raises 461 to 780
1eanek: raises 2063 to 2843 and is all-in
Dewey Rulez: calls 1847 and is all-in
Uncalled bet (216) returned to 1eanek
*** FLOP *** {K-Spades}{7-Hearts}{4-Spades}
*** TURN *** {K-Spades}{7-Hearts}{4-Spades} {3-Spades}
*** RIVER *** {K-Spades}{7-Hearts}{4-Spades}{3-Spades} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {K-Hearts}{A-Spades} (a flush, Ace high)
1eanek: shows {Q-Clubs}{Q-Diamonds} (a pair of Queens)
Dewey Rulez collected 5398 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5398 | Rake 0
Board {K-Spades}{7-Hearts}{4-Spades}{3-Spades}{5-Spades}
Seat 1: dmgs81 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: smaler super folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: pasim87 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: 1eanek showed {Q-Clubs}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Queens
Seat 5: SandrineCen (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: MR_BULTOZAS (small blind) folded before Flop
Seat 7: Palace696 (big blind) folded before Flop
Seat 8: vanspans folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Dewey Rulez showed {K-Hearts}{A-Spades} and won (5398) with a flush, Ace high

hand erna heerlijk weer

PokerStars Hand #130091580225: Tournament #1126518940, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2015/02/07 19:49:07 CET [2015/02/07 13:49:07 ET]
Table '1126518940 9' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: dmgs81 (3150 in chips)
Seat 2: smaler super (4712 in chips)
Seat 3: pasim87 (1534 in chips)
Seat 4: 1eanek (216 in chips)
Seat 5: SandrineCen (2539 in chips)
Seat 6: MR_BULTOZAS (4777 in chips)
Seat 7: Palace696 (2220 in chips)
Seat 8: vanspans (2474 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (5398 in chips)
dmgs81: posts the ante 6
smaler super: posts the ante 6
pasim87: posts the ante 6
1eanek: posts the ante 6
SandrineCen: posts the ante 6
MR_BULTOZAS: posts the ante 6
Palace696: posts the ante 6
vanspans: posts the ante 6
Dewey Rulez: posts the ante 6
Palace696: posts small blind 30
vanspans: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Clubs}{J-Hearts}
Dewey Rulez: raises 63 to 123
dmgs81: folds
smaler super: folds
pasim87: folds
1eanek: folds
SandrineCen: calls 123
MR_BULTOZAS: folds
Palace696: folds
vanspans: raises 277 to 400
Dewey Rulez: raises 4992 to 5392 and is all-in
SandrineCen: folds
vanspans: calls 2068 and is all-in
Uncalled bet (2924) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {3-Hearts}{4-Hearts}{8-Clubs}
*** TURN *** {3-Hearts}{4-Hearts}{8-Clubs} {6-Spades}
*** RIVER *** {3-Hearts}{4-Hearts}{8-Clubs}{6-Spades} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
vanspans: shows {8-Spades}{8-Hearts} (three of a kind, Eights)
Dewey Rulez: shows {J-Clubs}{J-Hearts} (a pair of Jacks)
vanspans collected 5143 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5143 | Rake 0
Board {3-Hearts}{4-Hearts}{8-Clubs}{6-Spades}{K-Hearts}
Seat 1: dmgs81 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: smaler super folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: pasim87 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: 1eanek folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: SandrineCen folded before Flop
Seat 6: MR_BULTOZAS (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Palace696 (small blind) folded before Flop
Seat 8: vanspans (big blind) showed {8-Spades}{8-Hearts} and won (5143) with three of a kind, Eights
Seat 9: Dewey Rulez showed {J-Clubs}{J-Hearts} and lost with a pair of Jacks

PokerStars Hand #130091458834: Tournament #1126519036, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2015/02/07 19:47:09 CET [2015/02/07 13:47:09 ET]
Table '1126519036 12' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: newnonno (3000 in chips)
Seat 2: maverick6972 (2780 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (3447 in chips)
Seat 4: ki92 (1825 in chips)
Seat 5: panos753 (3330 in chips)
Seat 6: rejful (2925 in chips)
Seat 7: Athanasios 9 (3695 in chips)
Seat 8: jopieurk (3000 in chips)
Seat 9: nieuwgava (3631 in chips)
Athanasios 9: posts small blind 25
jopieurk: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Diamonds}{J-Spades}
nieuwgava: folds
newnonno: raises 100 to 150
maverick6972: folds
Dewey Rulez: calls 150
ki92: calls 150
panos753: folds
rejful: folds
Athanasios 9: folds
jopieurk: folds
*** FLOP *** {3-Clubs}{4-Hearts}{10-Clubs}
newnonno: bets 525
Dewey Rulez: raises 2772 to 3297 and is all-in
ki92: folds
newnonno: calls 2325 and is all-in
Uncalled bet (447) returned to Dewey Rulez
*** TURN *** {3-Clubs}{4-Hearts}{10-Clubs} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Clubs}{4-Hearts}{10-Clubs}{Q-Diamonds} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
newnonno: shows {A-Spades}{10-Hearts} (two pair, Tens and Threes)
Dewey Rulez: shows {J-Diamonds}{J-Spades} (two pair, Jacks and Threes)
Dewey Rulez collected 6225 from pot
newnonno finished the tournament in 546th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6225 | Rake 0
Board {3-Clubs}{4-Hearts}{10-Clubs}{Q-Diamonds}{3-Hearts}
Seat 1: newnonno showed {A-Spades}{10-Hearts} and lost with two pair, Tens and Threes
Seat 2: maverick6972 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Dewey Rulez showed {J-Diamonds}{J-Spades} and won (6225) with two pair, Jacks and Threes
Seat 4: ki92 folded on the Flop
Seat 5: panos753 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: rejful (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Athanasios 9 (small blind) folded before Flop
Seat 8: jopieurk (big blind) folded before Flop
Seat 9: nieuwgava folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #130091230966: Tournament #1126519036, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level III (20/40) - 2015/02/07 19:43:28 CET [2015/02/07 13:43:28 ET]
Table '1126519036 12' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Badboy198666 (2850 in chips)
Seat 2: maverick6972 (2815 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (3713 in chips)
Seat 4: ki92 (1890 in chips)
Seat 5: panos753 (3405 in chips)
Seat 6: rejful (3000 in chips)
Seat 7: Athanasios 9 (3670 in chips)
Seat 8: jopieurk (3000 in chips)
Seat 9: nieuwgava (3140 in chips)
maverick6972: posts small blind 20
Dewey Rulez: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {6-Clubs}{5-Clubs}
ki92: folds
panos753: folds
rejful: folds
Athanasios 9: folds
jopieurk: folds
nieuwgava: raises 60 to 100
Badboy198666: folds
maverick6972: folds
Dewey Rulez: calls 60
*** FLOP *** {9-Hearts}{4-Clubs}{A-Spades}
Dewey Rulez: checks
nieuwgava: bets 115
Dewey Rulez: calls 115
*** TURN *** {9-Hearts}{4-Clubs}{A-Spades} {J-Diamonds}
Dewey Rulez: checks
nieuwgava: checks
*** RIVER *** {9-Hearts}{4-Clubs}{A-Spades}{J-Diamonds} {9-Spades}
Dewey Rulez: bets 256
nieuwgava: raises 539 to 795
Dewey Rulez: folds
Uncalled bet (539) returned to nieuwgava
nieuwgava collected 962 from pot
nieuwgava: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 962 | Rake 0
Board {9-Hearts}{4-Clubs}{A-Spades}{J-Diamonds}{9-Spades}
Seat 1: Badboy198666 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: maverick6972 (small blind) folded before Flop
Seat 3: Dewey Rulez (big blind) folded on the River
Seat 4: ki92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: panos753 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: rejful folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Athanasios 9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: jopieurk folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: nieuwgava collected (962)

PokerStars Hand #130090571084: Tournament #1126518931, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level IV (30/60) - 2015/02/07 19:32:56 CET [2015/02/07 13:32:56 ET]
Table '1126518931 46' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: svetaccc (3060 in chips)
Seat 2: harold666111 (3547 in chips)
Seat 3: Portante98 (2825 in chips)
Seat 4: edwin279 (3584 in chips)
Seat 5: Doki7518 (8045 in chips)
Seat 6: oromis123 (3585 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (1065 in chips)
Seat 8: Yarecky91 (13020 in chips)
Seat 9: bradnick11 (3224 in chips)
svetaccc: posts small blind 30
harold666111: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Spades}{K-Clubs}
Portante98: calls 60
edwin279: raises 180 to 240
Doki7518: folds
oromis123: folds
Dewey Rulez: raises 825 to 1065 and is all-in
Yarecky91: folds
bradnick11: folds
svetaccc: folds
harold666111: folds
Portante98: folds
edwin279: calls 825
*** FLOP *** {9-Clubs}{J-Spades}{3-Spades}
*** TURN *** {9-Clubs}{J-Spades}{3-Spades} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Clubs}{J-Spades}{3-Spades}{6-Diamonds} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
edwin279: shows {10-Clubs}{Q-Hearts} (a pair of Tens)
Dewey Rulez: shows {A-Spades}{K-Clubs} (high card Ace)
edwin279 collected 2280 from pot
edwin279 wins $1 for eliminating Dewey Rulez and their own bounty increases by $1 to $3
Dewey Rulez finished the tournament in 3368th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2280 | Rake 0
Board {9-Clubs}{J-Spades}{3-Spades}{6-Diamonds}{10-Diamonds}
Seat 1: svetaccc (small blind) folded before Flop
Seat 2: harold666111 (big blind) folded before Flop
Seat 3: Portante98 folded before Flop
Seat 4: edwin279 showed {10-Clubs}{Q-Hearts} and won (2280) with a pair of Tens
Seat 5: Doki7518 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: oromis123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Dewey Rulez showed {A-Spades}{K-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 8: Yarecky91 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: bradnick11 (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #130090580039: Tournament #1126518940, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2015/02/07 19:33:05 CET [2015/02/07 13:33:05 ET]
Table '1126518940 9' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: dmgs81 (3475 in chips)
Seat 2: smaler super (3491 in chips)
Seat 3: pasim87 (2902 in chips)
Seat 4: 1eanek (2285 in chips)
Seat 5: SandrineCen (2840 in chips)
Seat 6: MR_BULTOZAS (4258 in chips)
Seat 7: Palace696 (2375 in chips)
Seat 8: vanspans (3606 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (1788 in chips)
dmgs81: posts the ante 5
smaler super: posts the ante 5
pasim87: posts the ante 5
1eanek: posts the ante 5
SandrineCen: posts the ante 5
MR_BULTOZAS: posts the ante 5
Palace696: posts the ante 5
vanspans: posts the ante 5
Dewey Rulez: posts the ante 5
Palace696: posts small blind 25
vanspans: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {7-Diamonds}{7-Clubs}
Dewey Rulez: raises 52 to 102
dmgs81: folds
smaler super: folds
pasim87: raises 158 to 260
1eanek: folds
SandrineCen: folds
MR_BULTOZAS: folds
Palace696: folds
vanspans: folds
Dewey Rulez: calls 158
*** FLOP *** {2-Clubs}{6-Diamonds}{5-Spades}
Dewey Rulez: checks
pasim87: bets 243
Dewey Rulez: raises 1280 to 1523 and is all-in
pasim87: calls 1280
*** TURN *** {2-Clubs}{6-Diamonds}{5-Spades} {7-Spades}
*** RIVER *** {2-Clubs}{6-Diamonds}{5-Spades}{7-Spades} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {7-Diamonds}{7-Clubs} (three of a kind, Sevens)
pasim87: shows {A-Clubs}{A-Spades} (a pair of Aces)
Dewey Rulez collected 3686 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3686 | Rake 0
Board {2-Clubs}{6-Diamonds}{5-Spades}{7-Spades}{10-Diamonds}
Seat 1: dmgs81 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: smaler super folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: pasim87 showed {A-Clubs}{A-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 4: 1eanek folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: SandrineCen folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: MR_BULTOZAS (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Palace696 (small blind) folded before Flop
Seat 8: vanspans (big blind) folded before Flop
Seat 9: Dewey Rulez showed {7-Diamonds}{7-Clubs} and won (3686) with three of a kind, Sevens

dan geen actie obv

PokerStars Hand #130090279498: Tournament #1126519036, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2015/02/07 19:28:21 CET [2015/02/07 13:28:21 ET]
Table '1126519036 12' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Pororim (3305 in chips)
Seat 2: maverick6972 (2975 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (2970 in chips)
Seat 4: ki92 (2620 in chips)
Seat 5: panos753 (3045 in chips)
Seat 6: Poldi3193 (3000 in chips)
Seat 7: Athanasios 9 (3010 in chips)
Seat 8: 4finger x (2415 in chips)
Seat 9: nieuwgava (3670 in chips)
maverick6972: posts small blind 15
Dewey Rulez: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {8-Hearts}{7-Diamonds}
ki92: folds
panos753: folds
Poldi3193: folds
Athanasios 9: folds
4finger x: folds
nieuwgava: folds
Pororim: folds
maverick6972: raises 60 to 90
Dewey Rulez: calls 60
*** FLOP *** {6-Clubs}{Q-Hearts}{5-Spades}
maverick6972: bets 90
Dewey Rulez: calls 90
*** TURN *** {6-Clubs}{Q-Hearts}{5-Spades} {4-Spades}
maverick6972: checks
Dewey Rulez: bets 205
maverick6972: folds
Uncalled bet (205) returned to Dewey Rulez
Dewey Rulez collected 360 from pot
Dewey Rulez: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 360 | Rake 0
Board {6-Clubs}{Q-Hearts}{5-Spades}{4-Spades}
Seat 1: Pororim (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: maverick6972 (small blind) folded on the Turn
Seat 3: Dewey Rulez (big blind) collected (360)
Seat 4: ki92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: panos753 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Poldi3193 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Athanasios 9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 4finger x folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: nieuwgava folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #130090177589: Tournament #1126518547, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level XI (150/300) - 2015/02/07 19:26:44 CET [2015/02/07 13:26:44 ET]
Table '1126518547 7' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: nonrio (16371 in chips)
Seat 2: Kaggis (19391 in chips)
Seat 3: dudununes (10610 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (3215 in chips)
Seat 5: vovan123456 (10455 in chips)
Seat 6: Pechagin (22305 in chips)
Seat 7: ThatzMe00 (5832 in chips)
Seat 8: TheDegenFund (4343 in chips)
Seat 9: glenloates (7025 in chips)
nonrio: posts the ante 40
Kaggis: posts the ante 40
dudununes: posts the ante 40
Dewey Rulez: posts the ante 40
vovan123456: posts the ante 40
Pechagin: posts the ante 40
ThatzMe00: posts the ante 40
TheDegenFund: posts the ante 40
glenloates: posts the ante 40
TheDegenFund: posts small blind 150
glenloates: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Spades}{A-Clubs}
nonrio: folds
Kaggis: folds
dudununes: raises 300 to 600
Dewey Rulez: raises 2575 to 3175 and is all-in
vovan123456: folds
Pechagin: folds
ThatzMe00: folds
TheDegenFund: folds
glenloates: folds
dudununes: calls 2575
*** FLOP *** {8-Hearts}{3-Clubs}{9-Diamonds}
*** TURN *** {8-Hearts}{3-Clubs}{9-Diamonds} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Hearts}{3-Clubs}{9-Diamonds}{3-Diamonds} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
dudununes: shows {A-Hearts}{Q-Clubs} (a pair of Threes)
Dewey Rulez: shows {J-Spades}{A-Clubs} (a pair of Threes - lower kicker)
dudununes collected 7160 from pot
dudununes wins the $2.50 bounty for eliminating Dewey Rulez
Dewey Rulez finished the tournament in 366th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7160 | Rake 0
Board {8-Hearts}{3-Clubs}{9-Diamonds}{3-Diamonds}{5-Hearts}
Seat 1: nonrio folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Kaggis folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: dudununes showed {A-Hearts}{Q-Clubs} and won (7160) with a pair of Threes
Seat 4: Dewey Rulez showed {J-Spades}{A-Clubs} and lost with a pair of Threes
Seat 5: vovan123456 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Pechagin folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: ThatzMe00 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: TheDegenFund (small blind) folded before Flop
Seat 9: glenloates (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #130090044280: Tournament #1126518940, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level III (20/40) - 2015/02/07 19:24:39 CET [2015/02/07 13:24:39 ET]
Table '1126518940 9' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: dmgs81 (3545 in chips)
Seat 2: smaler super (3421 in chips)
Seat 3: pasim87 (2795 in chips)
Seat 4: 1eanek (3135 in chips)
Seat 5: SandrineCen (2915 in chips)
Seat 6: MR_BULTOZAS (2970 in chips)
Seat 7: Palace696 (2735 in chips)
Seat 8: vanspans (2765 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (2739 in chips)
vanspans: posts small blind 20
Dewey Rulez: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {7-Hearts}{4-Hearts}
dmgs81: folds
smaler super: folds
pasim87: folds
1eanek: folds
SandrineCen: folds
MR_BULTOZAS: folds
Palace696: folds
vanspans: raises 80 to 120
Dewey Rulez: calls 80
*** FLOP *** {6-Diamonds}{8-Diamonds}{K-Hearts}
vanspans: bets 120
Dewey Rulez: calls 120
*** TURN *** {6-Diamonds}{8-Diamonds}{K-Hearts} {7-Diamonds}
vanspans: checks
Dewey Rulez: bets 153
vanspans: calls 153
*** RIVER *** {6-Diamonds}{8-Diamonds}{K-Hearts}{7-Diamonds} {3-Diamonds}
vanspans: checks
Dewey Rulez: bets 448
vanspans: calls 448
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {7-Hearts}{4-Hearts} (a pair of Sevens)
vanspans: shows {K-Spades}{5-Diamonds} (a flush, Eight high)
vanspans collected 1682 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1682 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{8-Diamonds}{K-Hearts}{7-Diamonds}{3-Diamonds}
Seat 1: dmgs81 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: smaler super folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: pasim87 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: 1eanek folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: SandrineCen folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: MR_BULTOZAS folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Palace696 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: vanspans (small blind) showed {K-Spades}{5-Diamonds} and won (1682) with a flush, Eight high
Seat 9: Dewey Rulez (big blind) showed {7-Hearts}{4-Hearts} and lost with a pair of Sevens

PokerStars Hand #130089960341: Tournament #1126518547, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level X (125/250) - 2015/02/07 19:23:22 CET [2015/02/07 13:23:22 ET]
Table '1126518547 7' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: nonrio (16431 in chips)
Seat 2: Kaggis (16590 in chips)
Seat 3: dudununes (4730 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (7975 in chips)
Seat 5: vovan123456 (10515 in chips)
Seat 6: Pechagin (22865 in chips)
Seat 7: ThatzMe00 (6517 in chips)
Seat 9: glenloates (7085 in chips)
nonrio: posts the ante 30
Kaggis: posts the ante 30
dudununes: posts the ante 30
Dewey Rulez: posts the ante 30
vovan123456: posts the ante 30
Pechagin: posts the ante 30
ThatzMe00: posts the ante 30
glenloates: posts the ante 30
Pechagin: posts small blind 125
ThatzMe00: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Spades}{K-Diamonds}
glenloates: folds
nonrio: folds
Kaggis: folds
dudununes: raises 250 to 500
Dewey Rulez: calls 500
vovan123456: folds
Pechagin: calls 375
ThatzMe00: calls 250
*** FLOP *** {10-Clubs}{8-Spades}{J-Hearts}
Pechagin: checks
ThatzMe00: checks
dudununes: bets 1811
Dewey Rulez: raises 5634 to 7445 and is all-in
Pechagin: folds
ThatzMe00: folds
dudununes: calls 2389 and is all-in
Uncalled bet (3245) returned to Dewey Rulez
*** TURN *** {10-Clubs}{8-Spades}{J-Hearts} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Clubs}{8-Spades}{J-Hearts}{J-Diamonds} {Q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
dudununes: shows {A-Clubs}{A-Hearts} (two pair, Aces and Jacks)
Dewey Rulez: shows {Q-Spades}{K-Diamonds} (two pair, Queens and Jacks)
dudununes collected 10640 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10640 | Rake 0
Board {10-Clubs}{8-Spades}{J-Hearts}{J-Diamonds}{Q-Clubs}
Seat 1: nonrio folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Kaggis folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: dudununes showed {A-Clubs}{A-Hearts} and won (10640) with two pair, Aces and Jacks
Seat 4: Dewey Rulez showed {Q-Spades}{K-Diamonds} and lost with two pair, Queens and Jacks
Seat 5: vovan123456 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Pechagin (small blind) folded on the Flop
Seat 7: ThatzMe00 (big blind) folded on the Flop
Seat 9: glenloates folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #130089644787: Tournament #1126518671, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2015/02/07 19:18:30 CET [2015/02/07 13:18:30 ET]
Table '1126518671 84' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: RyderRock (4969 in chips)
Seat 2: uraSillyFool (7470 in chips)
Seat 3: MINISA999 (8228 in chips)
Seat 4: allhigh64 (8221 in chips)
Seat 5: sandra62540 (2306 in chips)
Seat 6: RandomOrder1 (2567 in chips)
Seat 7: schubidu85 (3050 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (1690 in chips)
Seat 9: kidstarlight (4090 in chips)
RyderRock: posts the ante 15
uraSillyFool: posts the ante 15
MINISA999: posts the ante 15
allhigh64: posts the ante 15
sandra62540: posts the ante 15
RandomOrder1: posts the ante 15
schubidu85: posts the ante 15
Dewey Rulez: posts the ante 15
kidstarlight: posts the ante 15
RandomOrder1: posts small blind 60
schubidu85: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Hearts}{A-Clubs}
Dewey Rulez: raises 126 to 246
kidstarlight: calls 246
RyderRock: folds
uraSillyFool: folds
MINISA999: folds
allhigh64: folds
sandra62540: folds
RandomOrder1: folds
schubidu85: calls 126
*** FLOP *** {5-Hearts}{J-Spades}{Q-Spades}
schubidu85: checks
Dewey Rulez: bets 298
kidstarlight: folds
schubidu85: calls 298
*** TURN *** {5-Hearts}{J-Spades}{Q-Spades} {4-Diamonds}
schubidu85: checks
Dewey Rulez: bets 1131 and is all-in
schubidu85: calls 1131
*** RIVER *** {5-Hearts}{J-Spades}{Q-Spades}{4-Diamonds} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
schubidu85: shows {J-Hearts}{Q-Hearts} (two pair, Queens and Jacks)
Dewey Rulez: shows {A-Hearts}{A-Clubs} (a pair of Aces)
schubidu85 collected 3791 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 1921st place
*** SUMMARY ***
Total pot 3791 | Rake 0
Board {5-Hearts}{J-Spades}{Q-Spades}{4-Diamonds}{7-Clubs}
Seat 1: RyderRock folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: uraSillyFool folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: MINISA999 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: allhigh64 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: sandra62540 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: RandomOrder1 (small blind) folded before Flop
Seat 7: schubidu85 (big blind) showed {J-Hearts}{Q-Hearts} and won (3791) with two pair, Queens and Jacks
Seat 8: Dewey Rulez showed {A-Hearts}{A-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 9: kidstarlight folded on the Flop

en weer geen ko of bounty

PokerStars Hand #130089466243: Tournament #1126518931, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level II (20/40) - 2015/02/07 19:15:47 CET [2015/02/07 13:15:47 ET]
Table '1126518931 46' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: geordany78 (5685 in chips)
Seat 2: harold666111 (1840 in chips)
Seat 3: fastfood222 (4020 in chips)
Seat 4: edwin279 (3160 in chips)
Seat 5: Doki7518 (8070 in chips)
Seat 6: oromis123 (2795 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (3000 in chips)
Seat 8: Yarecky91 (3855 in chips)
Seat 9: bradnick11 (3530 in chips)
oromis123: posts small blind 20
Dewey Rulez: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Spades}{J-Hearts}
Yarecky91: folds
bradnick11: calls 40
geordany78: folds
geordany78 said, "^^"
harold666111: calls 40
fastfood222: folds
edwin279: calls 40
Doki7518: folds
oromis123: folds
Dewey Rulez: raises 136 to 176
bradnick11: calls 136
harold666111: calls 136
edwin279: calls 136
*** FLOP *** {7-Hearts}{5-Hearts}{7-Clubs}
Dewey Rulez: bets 412
bradnick11: folds
harold666111: raises 1252 to 1664 and is all-in
edwin279: folds
Dewey Rulez: calls 1252
*** TURN *** {7-Hearts}{5-Hearts}{7-Clubs} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Hearts}{5-Hearts}{7-Clubs}{9-Diamonds} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {J-Spades}{J-Hearts} (two pair, Jacks and Nines)
harold666111: shows {Q-Hearts}{K-Hearts} (a flush, King high)
harold666111 collected 4052 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4052 | Rake 0
Board {7-Hearts}{5-Hearts}{7-Clubs}{9-Diamonds}{9-Hearts}
Seat 1: geordany78 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: harold666111 showed {Q-Hearts}{K-Hearts} and won (4052) with a flush, King high
Seat 3: fastfood222 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: edwin279 folded on the Flop
Seat 5: Doki7518 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: oromis123 (small blind) folded before Flop
Seat 7: Dewey Rulez (big blind) showed {J-Spades}{J-Hearts} and lost with two pair, Jacks and Nines
Seat 8: Yarecky91 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: bradnick11 folded on the Flop

leuk board wel

PokerStars Hand #130089467642: Tournament #1126518547, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level X (125/250) - 2015/02/07 19:15:49 CET [2015/02/07 13:15:49 ET]
Table '1126518547 7' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: nonrio (15076 in chips)
Seat 2: Kaggis (16620 in chips)
Seat 3: dudununes (4330 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (14470 in chips)
Seat 5: vovan123456 (5350 in chips)
Seat 6: Pechagin (22860 in chips)
Seat 7: ThatzMe00 (7932 in chips)
Seat 8: dnalhew (3565 in chips)
Seat 9: glenloates (2505 in chips)
nonrio: posts the ante 30
Kaggis: posts the ante 30
dudununes: posts the ante 30
Dewey Rulez: posts the ante 30
vovan123456: posts the ante 30
Pechagin: posts the ante 30
ThatzMe00: posts the ante 30
dnalhew: posts the ante 30
glenloates: posts the ante 30
vovan123456: posts small blind 125
Pechagin: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Diamonds}{5-Diamonds}
ThatzMe00: folds
dnalhew: folds
glenloates: folds
nonrio: folds
Kaggis: folds
dudununes: folds
Dewey Rulez: raises 262 to 512
vovan123456: raises 4808 to 5320 and is all-in
Pechagin: folds
Dewey Rulez: calls 4808
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{10-Hearts}{A-Spades}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{10-Hearts}{A-Spades} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{10-Hearts}{A-Spades}{10-Diamonds} {A-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
vovan123456: shows {10-Spades}{10-Clubs} (four of a kind, Tens)
Dewey Rulez: shows {A-Diamonds}{5-Diamonds} (a full house, Aces full of Tens)
vovan123456 collected 11160 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11160 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{10-Hearts}{A-Spades}{10-Diamonds}{A-Hearts}
Seat 1: nonrio folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Kaggis folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: dudununes folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dewey Rulez (button) showed {A-Diamonds}{5-Diamonds} and lost with a full house, Aces full of Tens
Seat 5: vovan123456 (small blind) showed {10-Spades}{10-Clubs} and won (11160) with four of a kind, Tens
Seat 6: Pechagin (big blind) folded before Flop
Seat 7: ThatzMe00 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: dnalhew folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: glenloates folded before Flop (didn't bet)

stuk fijner om de flips te winnen

PokerStars Hand #130089271730: Tournament #1126518547, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level IX (100/200) - 2015/02/07 19:12:41 CET [2015/02/07 13:12:41 ET]
Table '1126518547 7' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: nonrio (12940 in chips)
Seat 2: Kaggis (17020 in chips)
Seat 3: dudununes (4730 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (7185 in chips)
Seat 5: vovan123456 (5650 in chips)
Seat 6: pepere069 (9046 in chips)
Seat 7: ThatzMe00 (8032 in chips)
Seat 8: dnalhew (3665 in chips)
Seat 9: glenloates (2080 in chips)
nonrio: posts the ante 25
Kaggis: posts the ante 25
dudununes: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts the ante 25
vovan123456: posts the ante 25
pepere069: posts the ante 25
ThatzMe00: posts the ante 25
dnalhew: posts the ante 25
glenloates: posts the ante 25
nonrio: posts small blind 100
Kaggis: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Diamonds}{10-Hearts}
dudununes: folds
Dewey Rulez: raises 210 to 410
vovan123456: folds
pepere069: raises 1345 to 1755
ThatzMe00: folds
dnalhew: folds
glenloates: folds
nonrio: folds
Kaggis: folds
Dewey Rulez: raises 5405 to 7160 and is all-in
pepere069: calls 5405
*** FLOP *** {10-Clubs}{Q-Clubs}{3-Clubs}
*** TURN *** {10-Clubs}{Q-Clubs}{3-Clubs} {8-Spades}
*** RIVER *** {10-Clubs}{Q-Clubs}{3-Clubs}{8-Spades} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {10-Diamonds}{10-Hearts} (a full house, Tens full of Queens)
pepere069: shows {K-Clubs}{A-Spades} (a pair of Queens)
Dewey Rulez collected 14845 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 14845 | Rake 0
Board {10-Clubs}{Q-Clubs}{3-Clubs}{8-Spades}{Q-Spades}
Seat 1: nonrio (small blind) folded before Flop
Seat 2: Kaggis (big blind) folded before Flop
Seat 3: dudununes folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dewey Rulez showed {10-Diamonds}{10-Hearts} and won (14845) with a full house, Tens full of Queens
Seat 5: vovan123456 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: pepere069 showed {K-Clubs}{A-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 7: ThatzMe00 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: dnalhew folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: glenloates (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #130089098770: Tournament #1126518547, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level IX (100/200) - 2015/02/07 19:09:51 CET [2015/02/07 13:09:51 ET]
Table '1126518547 7' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: nonrio (12715 in chips)
Seat 2: Kaggis (17120 in chips)
Seat 3: dudununes (4830 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (11926 in chips)
Seat 5: vovan123456 (5750 in chips)
Seat 6: pepere069 (7321 in chips)
Seat 7: ThatzMe00 (4666 in chips)
Seat 8: dnalhew (3340 in chips)
Seat 9: glenloates (2680 in chips)
nonrio: posts the ante 25
Kaggis: posts the ante 25
dudununes: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts the ante 25
vovan123456: posts the ante 25
pepere069: posts the ante 25
ThatzMe00: posts the ante 25
dnalhew: posts the ante 25
glenloates: posts the ante 25
pepere069: posts small blind 100
ThatzMe00: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {8-Hearts}{8-Diamonds}
dnalhew: folds
glenloates: folds
nonrio: raises 200 to 400
Kaggis: folds
dudununes: folds
Dewey Rulez: calls 400
vovan123456: folds
pepere069: folds
ThatzMe00: raises 4241 to 4641 and is all-in
nonrio: folds
Dewey Rulez: calls 4241
*** FLOP *** {Q-Clubs}{7-Diamonds}{6-Hearts}
*** TURN *** {Q-Clubs}{7-Diamonds}{6-Hearts} {J-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{7-Diamonds}{6-Hearts}{J-Clubs} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
ThatzMe00: shows {Q-Spades}{A-Spades} (two pair, Queens and Jacks)
Dewey Rulez: shows {8-Hearts}{8-Diamonds} (two pair, Jacks and Eights)
ThatzMe00 collected 10007 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10007 | Rake 0
Board {Q-Clubs}{7-Diamonds}{6-Hearts}{J-Clubs}{J-Hearts}
Seat 1: nonrio folded before Flop
Seat 2: Kaggis folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: dudununes folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dewey Rulez showed {8-Hearts}{8-Diamonds} and lost with two pair, Jacks and Eights
Seat 5: vovan123456 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: pepere069 (small blind) folded before Flop
Seat 7: ThatzMe00 (big blind) showed {Q-Spades}{A-Spades} and won (10007) with two pair, Queens and Jacks
Seat 8: dnalhew folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: glenloates folded before Flop (didn't bet)

13.50 12k
b22 2.4k

PokerStars Hand #130087874748: Tournament #1126518547, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2015/02/07 18:48:22 CET [2015/02/07 12:48:22 ET]
Table '1126518547 7' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Gromit123 (3733 in chips)
Seat 2: ice&aslice (875 in chips)
Seat 3: dudununes (2150 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (12113 in chips)
Seat 5: daVa427 (9431 in chips)
Seat 6: pepere069 (8461 in chips)
Seat 7: ThatzMe00 (3166 in chips)
Seat 8: dnalhew (4635 in chips)
Seat 9: glenloates (1370 in chips)
Gromit123: posts the ante 20
ice&aslice: posts the ante 20
dudununes: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
daVa427: posts the ante 20
pepere069: posts the ante 20
ThatzMe00: posts the ante 20
dnalhew: posts the ante 20
glenloates: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts small blind 75
daVa427: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Diamonds}{10-Spades}
pepere069: folds
ThatzMe00: folds
dnalhew: folds
glenloates: folds
Gromit123: folds
ice&aslice: folds
dudununes: folds
Dewey Rulez: raises 157 to 307
daVa427: calls 157
*** FLOP *** {4-Hearts}{6-Diamonds}{A-Diamonds}
Dewey Rulez: bets 254
daVa427: calls 254
*** TURN *** {4-Hearts}{6-Diamonds}{A-Diamonds} {8-Diamonds}
Dewey Rulez: bets 742
daVa427: calls 742
*** RIVER *** {4-Hearts}{6-Diamonds}{A-Diamonds}{8-Diamonds} {2-Spades}
Dewey Rulez: bets 1588
daVa427: folds {Q-Hearts}{Q-Diamonds}
Uncalled bet (1588) returned to Dewey Rulez
Dewey Rulez collected 2786 from pot
Dewey Rulez: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 2786 | Rake 0
Board {4-Hearts}{6-Diamonds}{A-Diamonds}{8-Diamonds}{2-Spades}
Seat 1: Gromit123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ice&aslice folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: dudununes (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dewey Rulez (small blind) collected (2786)
Seat 5: daVa427 (big blind) folded on the River
Seat 6: pepere069 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: ThatzMe00 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: dnalhew folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: glenloates folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #130087972534: Tournament #1126518547, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2015/02/07 18:49:59 CET [2015/02/07 12:49:59 ET]
Table '1126518547 7' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Gromit123 (3693 in chips)
Seat 2: ice&aslice (835 in chips)
Seat 3: dudununes (2110 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (13556 in chips)
Seat 5: daVa427 (8013 in chips)
Seat 6: pepere069 (8121 in chips)
Seat 7: ThatzMe00 (3681 in chips)
Seat 8: dnalhew (4595 in chips)
Seat 9: glenloates (1330 in chips)
Gromit123: posts the ante 20
ice&aslice: posts the ante 20
dudununes: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
daVa427: posts the ante 20
pepere069: posts the ante 20
ThatzMe00: posts the ante 20
dnalhew: posts the ante 20
glenloates: posts the ante 20
pepere069: posts small blind 75
ThatzMe00: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {9-Hearts}{9-Spades}
dnalhew: folds
glenloates: raises 1160 to 1310 and is all-in
Gromit123: folds
ice&aslice: folds
dudununes: folds
Dewey Rulez: raises 1160 to 2470
daVa427: folds
pepere069: folds
ThatzMe00: folds
Uncalled bet (1160) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {7-Clubs}{3-Hearts}{5-Hearts}
*** TURN *** {7-Clubs}{3-Hearts}{5-Hearts} {3-Spades}
*** RIVER *** {7-Clubs}{3-Hearts}{5-Hearts}{3-Spades} {A-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
glenloates: shows {A-Hearts}{A-Diamonds} (a full house, Aces full of Threes)
Dewey Rulez: shows {9-Hearts}{9-Spades} (two pair, Nines and Threes)
glenloates collected 3025 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3025 | Rake 0
Board {7-Clubs}{3-Hearts}{5-Hearts}{3-Spades}{A-Clubs}
Seat 1: Gromit123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ice&aslice folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: dudununes folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dewey Rulez showed {9-Hearts}{9-Spades} and lost with two pair, Nines and Threes
Seat 5: daVa427 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: pepere069 (small blind) folded before Flop
Seat 7: ThatzMe00 (big blind) folded before Flop
Seat 8: dnalhew folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: glenloates showed {A-Hearts}{A-Diamonds} and won (3025) with a full house, Aces full of Threes

is dit een slechte fold?

PokerStars Hand #130087642643: Tournament #1126518547, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level VII (60/120) - 2015/02/07 18:44:29 CET [2015/02/07 12:44:29 ET]
Table '1126518547 7' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Gromit123 (1941 in chips)
Seat 2: ice&aslice (2911 in chips)
Seat 3: dudununes (2425 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (11623 in chips)
Seat 5: daVa427 (9404 in chips)
Seat 6: pepere069 (7179 in chips)
Seat 7: ThatzMe00 (3306 in chips)
Seat 8: dnalhew (4895 in chips)
Seat 9: remedy68 (845 in chips)
Gromit123: posts the ante 15
ice&aslice: posts the ante 15
dudununes: posts the ante 15
Dewey Rulez: posts the ante 15
daVa427: posts the ante 15
pepere069: posts the ante 15
ThatzMe00: posts the ante 15
dnalhew: posts the ante 15
remedy68: posts the ante 15
ThatzMe00: posts small blind 60
dnalhew: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Spades}{A-Clubs}
remedy68: folds
Gromit123: folds
ice&aslice: folds
dudununes: folds
Dewey Rulez: raises 126 to 246
daVa427: calls 246
pepere069: calls 246
ThatzMe00: folds
dnalhew: folds
*** FLOP *** {10-Hearts}{K-Hearts}{8-Spades}
Dewey Rulez: bets 863
daVa427: calls 863
pepere069: calls 863
*** TURN *** {10-Hearts}{K-Hearts}{8-Spades} {J-Clubs}
Dewey Rulez: checks
daVa427: bets 480
pepere069: raises 4602 to 5082
Dewey Rulez: folds
daVa427: raises 3198 to 8280 and is all-in
pepere069: calls 973 and is all-in
Uncalled bet (2225) returned to daVa427
*** RIVER *** {10-Hearts}{K-Hearts}{8-Spades}{J-Clubs} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
daVa427: shows {Q-Clubs}{K-Diamonds} (a pair of Kings)
pepere069: shows {Q-Spades}{K-Spades} (a pair of Kings)
daVa427 collected 7876 from pot
pepere069 collected 7876 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 15752 | Rake 0
Board {10-Hearts}{K-Hearts}{8-Spades}{J-Clubs}{2-Hearts}
Seat 1: Gromit123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ice&aslice folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: dudununes folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dewey Rulez folded on the Turn
Seat 5: daVa427 showed {Q-Clubs}{K-Diamonds} and won (7876) with a pair of Kings
Seat 6: pepere069 (button) showed {Q-Spades}{K-Spades} and won (7876) with a pair of Kings
Seat 7: ThatzMe00 (small blind) folded before Flop
Seat 8: dnalhew (big blind) folded before Flop
Seat 9: remedy68 folded before Flop (didn't bet)

en soms krijg je ze stuk makkelijker

PokerStars Hand #130087570204: Tournament #1126518547, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level VII (60/120) - 2015/02/07 18:43:17 CET [2015/02/07 12:43:17 ET]
Table '1126518547 7' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Gromit123 (1956 in chips)
Seat 2: ice&aslice (8580 in chips)
Seat 3: dudununes (2440 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (5669 in chips)
Seat 5: daVa427 (9419 in chips)
Seat 6: pepere069 (7254 in chips)
Seat 7: ThatzMe00 (3441 in chips)
Seat 8: dnalhew (4910 in chips)
Seat 9: remedy68 (860 in chips)
Gromit123: posts the ante 15
ice&aslice: posts the ante 15
dudununes: posts the ante 15
Dewey Rulez: posts the ante 15
daVa427: posts the ante 15
pepere069: posts the ante 15
ThatzMe00: posts the ante 15
dnalhew: posts the ante 15
remedy68: posts the ante 15
pepere069: posts small blind 60
ThatzMe00: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Hearts}{A-Hearts}
dnalhew: folds
remedy68: folds
Gromit123: folds
ice&aslice: raises 120 to 240
dudununes: folds
Dewey Rulez: raises 360 to 600
daVa427: folds
pepere069: folds
ThatzMe00: folds
ice&aslice: calls 360
*** FLOP *** {J-Diamonds}{2-Clubs}{A-Diamonds}
ice&aslice: checks
Dewey Rulez: bets 863
ice&aslice: calls 863
*** TURN *** {J-Diamonds}{2-Clubs}{A-Diamonds} {A-Spades}
ice&aslice: checks
Dewey Rulez: bets 1847
ice&aslice: calls 1847
*** RIVER *** {J-Diamonds}{2-Clubs}{A-Diamonds}{A-Spades} {10-Spades}
ice&aslice: checks
Dewey Rulez: bets 2344 and is all-in
ice&aslice: calls 2344
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {K-Hearts}{A-Hearts} (three of a kind, Aces)
ice&aslice: shows {9-Diamonds}{K-Diamonds} (a pair of Aces)
Dewey Rulez collected 11623 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11623 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{2-Clubs}{A-Diamonds}{A-Spades}{10-Spades}
Seat 1: Gromit123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ice&aslice showed {9-Diamonds}{K-Diamonds} and lost with a pair of Aces
Seat 3: dudununes folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dewey Rulez showed {K-Hearts}{A-Hearts} and won (11623) with three of a kind, Aces
Seat 5: daVa427 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: pepere069 (small blind) folded before Flop
Seat 7: ThatzMe00 (big blind) folded before Flop
Seat 8: dnalhew folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: remedy68 folded before Flop (didn't bet)

value krijgen soms erg lastig

PokerStars Hand #130086614738: Tournament #1126518671, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level III (20/40) - 2015/02/07 18:26:58 CET [2015/02/07 12:26:58 ET]
Table '1126518671 84' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: wendel40 (4864 in chips)
Seat 2: uraSillyFool (4185 in chips)
Seat 3: MINISA999 (2765 in chips)
Seat 4: PokPokMH (3777 in chips)
Seat 5: Rochinha2011 (2225 in chips)
Seat 6: sanderorav (2530 in chips)
Seat 7: schubidu85 (3170 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (1121 in chips)
Seat 9: Tobbedav (2945 in chips)
Dewey Rulez: posts small blind 20
Tobbedav: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Clubs}{A-Spades}
wendel40: folds
uraSillyFool: folds
MINISA999: folds
PokPokMH: folds
Rochinha2011: folds
sanderorav: folds
schubidu85: raises 80 to 120
Dewey Rulez: calls 100
Tobbedav: folds
*** FLOP *** {3-Diamonds}{2-Diamonds}{9-Diamonds}
Dewey Rulez: checks
schubidu85: checks
*** TURN *** {3-Diamonds}{2-Diamonds}{9-Diamonds} {K-Clubs}
Dewey Rulez: bets 229
schubidu85: folds
Uncalled bet (229) returned to Dewey Rulez
Dewey Rulez collected 280 from pot
Dewey Rulez: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 280 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{2-Diamonds}{9-Diamonds}{K-Clubs}
Seat 1: wendel40 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: uraSillyFool folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: MINISA999 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: PokPokMH folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Rochinha2011 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: sanderorav folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: schubidu85 (button) folded on the Turn
Seat 8: Dewey Rulez (small blind) collected (280)
Seat 9: Tobbedav (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #130086946049: Tournament #1126518547, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level VI (50/100) - 2015/02/07 18:32:38 CET [2015/02/07 12:32:38 ET]
Table '1126518547 7' 9-max Seat #7 is the button
Seat 2: ice&aslice (6920 in chips)
Seat 3: dudununes (2528 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (5769 in chips)
Seat 5: daVa427 (8769 in chips)
Seat 6: pepere069 (8444 in chips)
Seat 7: ThatzMe00 (5181 in chips)
Seat 8: dnalhew (3080 in chips)
Seat 9: remedy68 (997 in chips)
ice&aslice: posts the ante 10
dudununes: posts the ante 10
Dewey Rulez: posts the ante 10
daVa427: posts the ante 10
pepere069: posts the ante 10
ThatzMe00: posts the ante 10
dnalhew: posts the ante 10
remedy68: posts the ante 10
dnalhew: posts small blind 50
remedy68: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {7-Spades}{7-Clubs}
ice&aslice: folds
dudununes: folds
Dewey Rulez: raises 105 to 205
daVa427: calls 205
pepere069: folds
ThatzMe00: folds
dnalhew: folds
remedy68: folds
*** FLOP *** {2-Clubs}{7-Diamonds}{3-Hearts}
Dewey Rulez: checks
daVa427: checks
*** TURN *** {2-Clubs}{7-Diamonds}{3-Hearts} {A-Diamonds}
Dewey Rulez: bets 364
daVa427: folds
Uncalled bet (364) returned to Dewey Rulez
Dewey Rulez collected 640 from pot
Dewey Rulez: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 640 | Rake 0
Board {2-Clubs}{7-Diamonds}{3-Hearts}{A-Diamonds}
Seat 2: ice&aslice folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: dudununes folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dewey Rulez collected (640)
Seat 5: daVa427 folded on the Turn
Seat 6: pepere069 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: ThatzMe00 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: dnalhew (small blind) folded before Flop
Seat 9: remedy68 (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #130087308046: Tournament #1126518671, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2015/02/07 18:38:50 CET [2015/02/07 12:38:50 ET]
Table '1126518671 84' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: wendel40 (4404 in chips)
Seat 2: uraSillyFool (6134 in chips)
Seat 3: MINISA999 (5570 in chips)
Seat 4: allhigh64 (4700 in chips)
Seat 5: MikaLie85 (1925 in chips)
Seat 6: sanderorav (357 in chips)
Seat 7: schubidu85 (2800 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (2397 in chips)
Seat 9: Tobbedav (3070 in chips)
allhigh64: posts small blind 25
MikaLie85: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {9-Clubs}{9-Diamonds}
sanderorav: folds
schubidu85: folds
Dewey Rulez: raises 52 to 102
Tobbedav: folds
wendel40: folds
uraSillyFool: folds
MINISA999: folds
allhigh64: calls 77
MikaLie85: folds
*** FLOP *** {9-Hearts}{2-Hearts}{7-Diamonds}
allhigh64: checks
Dewey Rulez: bets 81
allhigh64: folds
Uncalled bet (81) returned to Dewey Rulez
Dewey Rulez collected 254 from pot
Dewey Rulez: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 254 | Rake 0
Board {9-Hearts}{2-Hearts}{7-Diamonds}
Seat 1: wendel40 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: uraSillyFool folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: MINISA999 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: allhigh64 (small blind) folded on the Flop
Seat 5: MikaLie85 (big blind) folded before Flop
Seat 6: sanderorav folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: schubidu85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dewey Rulez collected (254)
Seat 9: Tobbedav folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #130087255391: Tournament #1126518671, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2015/02/07 18:37:56 CET [2015/02/07 12:37:56 ET]
Table '1126518671 84' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: wendel40 (4404 in chips)
Seat 2: uraSillyFool (6134 in chips)
Seat 3: MINISA999 (5595 in chips)
Seat 4: allhigh64 (4750 in chips)
Seat 5: MikaLie85 (1925 in chips)
Seat 6: sanderorav (1443 in chips)
Seat 7: schubidu85 (2950 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (1086 in chips)
Seat 9: Tobbedav (3070 in chips)
MINISA999: posts small blind 25
allhigh64: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Diamonds}{K-Diamonds}
MikaLie85: folds
sanderorav: raises 100 to 150
schubidu85: calls 150
Dewey Rulez: raises 936 to 1086 and is all-in
Tobbedav: folds
wendel40: folds
uraSillyFool: folds
MINISA999: folds
allhigh64: folds
sanderorav: raises 357 to 1443 and is all-in
schubidu85: folds
Uncalled bet (357) returned to sanderorav
*** FLOP *** {9-Spades}{A-Clubs}{8-Diamonds}
*** TURN *** {9-Spades}{A-Clubs}{8-Diamonds} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Spades}{A-Clubs}{8-Diamonds}{J-Diamonds} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
sanderorav: shows {6-Clubs}{6-Diamonds} (a pair of Sixes)
Dewey Rulez: shows {A-Diamonds}{K-Diamonds} (a pair of Aces)
Dewey Rulez collected 2397 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2397 | Rake 0
Board {9-Spades}{A-Clubs}{8-Diamonds}{J-Diamonds}{10-Hearts}
Seat 1: wendel40 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: uraSillyFool (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: MINISA999 (small blind) folded before Flop
Seat 4: allhigh64 (big blind) folded before Flop
Seat 5: MikaLie85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: sanderorav showed {6-Clubs}{6-Diamonds} and lost with a pair of Sixes
Seat 7: schubidu85 folded before Flop
Seat 8: Dewey Rulez showed {A-Diamonds}{K-Diamonds} and won (2397) with a pair of Aces
Seat 9: Tobbedav folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #130086991529: Tournament #1126518415, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2015/02/07 18:33:25 CET [2015/02/07 12:33:25 ET]
Table '1126518415 127' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Aescul@pius (9885 in chips)
Seat 2: Analyser7 (3585 in chips)
Seat 3: TISSO1709 (3492 in chips)
Seat 4: T-halispow (4042 in chips)
Seat 5: idiehpower (3880 in chips)
Seat 6: whyme270483 (3917 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (2442 in chips)
Seat 8: thegreatdon (2068 in chips)
Seat 9: vreju (3246 in chips)
Aescul@pius: posts the ante 20
Analyser7: posts the ante 20
TISSO1709: posts the ante 20
T-halispow: posts the ante 20
idiehpower: posts the ante 20
whyme270483: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
thegreatdon: posts the ante 20
vreju: posts the ante 20
Aescul@pius: posts small blind 75
Analyser7: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Hearts}{A-Clubs}
TISSO1709: raises 150 to 300
T-halispow: folds
idiehpower: folds
whyme270483: folds
Dewey Rulez: raises 2122 to 2422 and is all-in
thegreatdon: folds
vreju: folds
Aescul@pius: folds
Analyser7: folds
TISSO1709: calls 2122
*** FLOP *** {8-Spades}{7-Diamonds}{2-Clubs}
*** TURN *** {8-Spades}{7-Diamonds}{2-Clubs} {3-Hearts}
*** RIVER *** {8-Spades}{7-Diamonds}{2-Clubs}{3-Hearts} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
TISSO1709: shows {9-Diamonds}{9-Hearts} (a pair of Nines)
Dewey Rulez: shows {K-Hearts}{A-Clubs} (high card Ace)
TISSO1709 collected 5249 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 2732nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 5249 | Rake 0
Board {8-Spades}{7-Diamonds}{2-Clubs}{3-Hearts}{4-Spades}
Seat 1: Aescul@pius (small blind) folded before Flop
Seat 2: Analyser7 (big blind) folded before Flop
Seat 3: TISSO1709 showed {9-Diamonds}{9-Hearts} and won (5249) with a pair of Nines
Seat 4: T-halispow folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: idiehpower folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: whyme270483 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Dewey Rulez showed {K-Hearts}{A-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 8: thegreatdon folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: vreju (button) folded before Flop (didn't bet)

110111213142212