Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Heinzel

Verstuur bericht

Forum Posts

meh

PokerStars Hand #125212547892: Tournament #1015297559, $2.18+$0.04 USD Hold'em No Limit - Match Round II, Level VII (200/400) - 2014/11/16 17:35:25 CET [2014/11/16 11:35:25 ET]
Table '1015297559 6962' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (8077 in chips)
Seat 2: dohodniy (1923 in chips)
dohodniy: posts small blind 200
Dewey Rulez: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {5-Clubs}{A-Clubs}
dohodniy: raises 1523 to 1923 and is all-in
Dewey Rulez: calls 1523
*** FLOP *** {K-Clubs}{4-Hearts}{K-Diamonds}
*** TURN *** {K-Clubs}{4-Hearts}{K-Diamonds} {3-Spades}
*** RIVER *** {K-Clubs}{4-Hearts}{K-Diamonds}{3-Spades} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {5-Clubs}{A-Clubs} (two pair, Kings and Fours)
dohodniy: shows {6-Spades}{K-Hearts} (a full house, Kings full of Fours)
dohodniy collected 3846 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3846 | Rake 0
Board {K-Clubs}{4-Hearts}{K-Diamonds}{3-Spades}{4-Diamonds}
Seat 1: Dewey Rulez (big blind) showed {5-Clubs}{A-Clubs} and lost with two pair, Kings and Fours
Seat 2: dohodniy (button) (small blind) showed {6-Spades}{K-Hearts} and won (3846) with a full house, Kings full of Fours

helemaal meh

PokerStars Hand #125212562654: Tournament #1015297559, $2.18+$0.04 USD Hold'em No Limit - Match Round II, Level VII (200/400) - 2014/11/16 17:35:37 CET [2014/11/16 11:35:37 ET]
Table '1015297559 6962' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (6154 in chips)
Seat 2: dohodniy (3846 in chips)
Dewey Rulez: posts small blind 200
dohodniy: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Spades}{A-Diamonds}
Dewey Rulez: raises 5754 to 6154 and is all-in
dohodniy: calls 3446 and is all-in
Uncalled bet (2308) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {3-Diamonds}{8-Diamonds}{5-Clubs}
*** TURN *** {3-Diamonds}{8-Diamonds}{5-Clubs} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{8-Diamonds}{5-Clubs}{9-Diamonds} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
dohodniy: shows {10-Hearts}{Q-Hearts} (a pair of Tens)
Dewey Rulez: shows {Q-Spades}{A-Diamonds} (high card Ace)
dohodniy collected 7692 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7692 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{8-Diamonds}{5-Clubs}{9-Diamonds}{10-Clubs}
Seat 1: Dewey Rulez (button) (small blind) showed {Q-Spades}{A-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 2: dohodniy (big blind) showed {10-Hearts}{Q-Hearts} and won (7692) with a pair of Tens

weer helemaal terug

PokerStars Hand #125212894236: Tournament #1015297559, $2.18+$0.04 USD Hold'em No Limit - Match Round II, Level IX (300/600) - 2014/11/16 17:40:29 CET [2014/11/16 11:40:29 ET]
Table '1015297559 6962' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (8108 in chips)
Seat 2: dohodniy (1892 in chips)
Dewey Rulez: posts small blind 300
dohodniy: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {4-Clubs}{A-Diamonds}
Dewey Rulez: raises 7508 to 8108 and is all-in
dohodniy: calls 1292 and is all-in
Uncalled bet (6216) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {2-Clubs}{5-Diamonds}{9-Spades}
*** TURN *** {2-Clubs}{5-Diamonds}{9-Spades} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Clubs}{5-Diamonds}{9-Spades}{9-Diamonds} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
dohodniy: shows {9-Hearts}{A-Clubs} (three of a kind, Nines)
Dewey Rulez: shows {4-Clubs}{A-Diamonds} (a pair of Nines)
dohodniy collected 3784 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3784 | Rake 0
Board {2-Clubs}{5-Diamonds}{9-Spades}{9-Diamonds}{J-Hearts}
Seat 1: Dewey Rulez (button) (small blind) showed {4-Clubs}{A-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 2: dohodniy (big blind) showed {9-Hearts}{A-Clubs} and won (3784) with three of a kind, Nines

sat

PokerStars Hand #125211755871: Tournament #1034771504, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2014/11/16 17:25:14 CET [2014/11/16 11:25:14 ET]
Table '1034771504 35' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: glu77ps (9740 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (9238 in chips)
Seat 3: conradofpg (10400 in chips)
Seat 4: enagster (10000 in chips)
Seat 5: pokeris.mart (9910 in chips)
Seat 6: hoodiiiiz (9935 in chips) is sitting out
Seat 7: DonTrustMe78 (9895 in chips)
Seat 8: BanicIvan (10342 in chips)
Seat 9: Heroldbank (10720 in chips)
Heroldbank: posts small blind 15
glu77ps: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Diamonds}{J-Clubs}
Dewey Rulez: raises 30 to 60
conradofpg: folds
enagster: folds
pokeris.mart: calls 60
hoodiiiiz: folds
DonTrustMe78: calls 60
BanicIvan: raises 270 to 330
Heroldbank: folds
glu77ps: folds
Dewey Rulez: calls 270
pokeris.mart: folds
DonTrustMe78: folds
*** FLOP *** {10-Spades}{10-Diamonds}{6-Diamonds}
Dewey Rulez: checks
BanicIvan: bets 388
Dewey Rulez: calls 388
*** TURN *** {10-Spades}{10-Diamonds}{6-Diamonds} {8-Diamonds}
Dewey Rulez: checks
BanicIvan: bets 800
Dewey Rulez: calls 800
*** RIVER *** {10-Spades}{10-Diamonds}{6-Diamonds}{8-Diamonds} {2-Diamonds}
Dewey Rulez: checks
BanicIvan: bets 1120
Dewey Rulez: calls 1120
*** SHOW DOWN ***
BanicIvan: shows {K-Spades}{K-Diamonds} (a flush, King high)
Dewey Rulez: mucks hand
BanicIvan collected 5441 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5441 | Rake 0
Board {10-Spades}{10-Diamonds}{6-Diamonds}{8-Diamonds}{2-Diamonds}
Seat 1: glu77ps (big blind) folded before Flop
Seat 2: Dewey Rulez mucked {J-Diamonds}{J-Clubs}
Seat 3: conradofpg folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: enagster folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: pokeris.mart folded before Flop
Seat 6: hoodiiiiz folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: DonTrustMe78 folded before Flop
Seat 8: BanicIvan (button) showed {K-Spades}{K-Diamonds} and won (5441) with a flush, King high
Seat 9: Heroldbank (small blind) folded before Flop

nieuwe hud stats zo gezet dat het leek alsof ie 8k over had , out 5sr

PokerStars Hand #125211779726: Tournament #1015297553, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XV (400/800) - 2014/11/16 17:25:31 CET [2014/11/16 11:25:31 ET]
Table '1015297553 291' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: TheUrsaraie (21008 in chips)
Seat 2: Justas333 (12318 in chips)
Seat 3: ksiuxa193 (24147 in chips)
Seat 4: Olaf343 (12414 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (20929 in chips)
Seat 6: skaream (105732 in chips)
Seat 7: Baze222 (33114 in chips)
Seat 8: MR-JUN1987 (60506 in chips)
Seat 9: domingues7 (31172 in chips)
TheUrsaraie: posts the ante 100
Justas333: posts the ante 100
ksiuxa193: posts the ante 100
Olaf343: posts the ante 100
Dewey Rulez: posts the ante 100
skaream: posts the ante 100
Baze222: posts the ante 100
MR-JUN1987: posts the ante 100
domingues7: posts the ante 100
skaream: posts small blind 400
Baze222: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Spades}{Q-Diamonds}
MR-JUN1987: raises 800 to 1600
domingues7: folds
TheUrsaraie: folds
Justas333: folds
ksiuxa193: folds
Olaf343: folds
Dewey Rulez: raises 19229 to 20829 and is all-in
skaream: folds
Baze222: folds
MR-JUN1987: calls 19229
*** FLOP *** {7-Hearts}{6-Hearts}{10-Hearts}
*** TURN *** {7-Hearts}{6-Hearts}{10-Hearts} {5-Hearts}
*** RIVER *** {7-Hearts}{6-Hearts}{10-Hearts}{5-Hearts} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
MR-JUN1987: shows {A-Diamonds}{K-Hearts} (a flush, King high)
Dewey Rulez: shows {A-Spades}{Q-Diamonds} (a flush, Ten high)
MR-JUN1987 collected 43758 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 5239th place
*** SUMMARY ***
Total pot 43758 | Rake 0
Board {7-Hearts}{6-Hearts}{10-Hearts}{5-Hearts}{8-Hearts}
Seat 1: TheUrsaraie folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Justas333 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ksiuxa193 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Olaf343 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dewey Rulez (button) showed {A-Spades}{Q-Diamonds} and lost with a flush, Ten high
Seat 6: skaream (small blind) folded before Flop
Seat 7: Baze222 (big blind) folded before Flop
Seat 8: MR-JUN1987 showed {A-Diamonds}{K-Hearts} and won (43758) with a flush, King high
Seat 9: domingues7 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #125211106742: Tournament #1015297553, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XIV (350/700) - 2014/11/16 17:15:56 CET [2014/11/16 11:15:56 ET]
Table '1015297553 291' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: TheUrsaraie (27180 in chips)
Seat 2: TOMASHAN (7927 in chips)
Seat 3: ksiuxa193 (22777 in chips)
Seat 4: Olaf343 (11794 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (18894 in chips)
Seat 6: skaream (91278 in chips)
Seat 7: Baze222 (33144 in chips)
Seat 8: MR-JUN1987 (42336 in chips)
Seat 9: domingues7 (34517 in chips)
TheUrsaraie: posts the ante 85
TOMASHAN: posts the ante 85
ksiuxa193: posts the ante 85
Olaf343: posts the ante 85
Dewey Rulez: posts the ante 85
skaream: posts the ante 85
Baze222: posts the ante 85
MR-JUN1987: posts the ante 85
domingues7: posts the ante 85
skaream: posts small blind 350
Baze222: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {9-Hearts}{A-Diamonds}
MR-JUN1987: folds
domingues7: folds
TheUrsaraie: folds
TOMASHAN: raises 7142 to 7842 and is all-in
ksiuxa193: folds
Olaf343: folds
Dewey Rulez: raises 10967 to 18809 and is all-in
skaream: folds
Baze222: folds
Uncalled bet (10967) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {K-Diamonds}{6-Diamonds}{5-Spades}
*** TURN *** {K-Diamonds}{6-Diamonds}{5-Spades} {7-Clubs}
*** RIVER *** {K-Diamonds}{6-Diamonds}{5-Spades}{7-Clubs} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
TOMASHAN: shows {A-Hearts}{8-Clubs} (high card Ace)
Dewey Rulez: shows {9-Hearts}{A-Diamonds} (high card Ace - King+Ten+Nine kicker)
Dewey Rulez collected 17499 from pot
TOMASHAN finished the tournament in 6046th place
*** SUMMARY ***
Total pot 17499 | Rake 0
Board {K-Diamonds}{6-Diamonds}{5-Spades}{7-Clubs}{10-Hearts}
Seat 1: TheUrsaraie folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: TOMASHAN showed {A-Hearts}{8-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 3: ksiuxa193 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Olaf343 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dewey Rulez (button) showed {9-Hearts}{A-Diamonds} and won (17499) with high card Ace
Seat 6: skaream (small blind) folded before Flop
Seat 7: Baze222 (big blind) folded before Flop
Seat 8: MR-JUN1987 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: domingues7 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #125210723806: Tournament #1015297553, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XIV (350/700) - 2014/11/16 17:10:30 CET [2014/11/16 11:10:30 ET]
Table '1015297553 291' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: TheUrsaraie (13590 in chips)
Seat 2: ianleeL (13692 in chips)
Seat 3: ksiuxa193 (33312 in chips)
Seat 4: pao066 (11942 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (22989 in chips)
Seat 6: skaream (107955 in chips)
Seat 7: TexasSnax (2093 in chips)
Seat 8: MR-JUN1987 (12317 in chips)
Seat 9: domingues7 (18667 in chips)
TheUrsaraie: posts the ante 85
ianleeL: posts the ante 85
ksiuxa193: posts the ante 85
pao066: posts the ante 85
Dewey Rulez: posts the ante 85
skaream: posts the ante 85
TexasSnax: posts the ante 85
MR-JUN1987: posts the ante 85
domingues7: posts the ante 85
Dewey Rulez: posts small blind 350
skaream: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Spades}{J-Spades}
TexasSnax: folds
MR-JUN1987: raises 700 to 1400
domingues7: folds
TheUrsaraie: folds
ianleeL: folds
ksiuxa193: folds
pao066: folds
Dewey Rulez: calls 1050
skaream: calls 700
*** FLOP *** {10-Spades}{J-Clubs}{9-Hearts}
Dewey Rulez: checks
skaream: checks
MR-JUN1987: bets 1750
Dewey Rulez: calls 1750
skaream: calls 1750
*** TURN *** {10-Spades}{J-Clubs}{9-Hearts} {6-Hearts}
Dewey Rulez: checks
skaream: bets 104720 and is all-in
MR-JUN1987: calls 9082 and is all-in
Dewey Rulez: folds {A-Spades}{J-Spades}
Uncalled bet (95638) returned to skaream
*** RIVER *** {10-Spades}{J-Clubs}{9-Hearts}{6-Hearts} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
skaream: shows {Q-Clubs}{J-Hearts} (two pair, Jacks and Sixes)
MR-JUN1987: shows {Q-Spades}{K-Clubs} (a straight, Nine to King)
MR-JUN1987 collected 28379 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 28379 | Rake 0
Board {10-Spades}{J-Clubs}{9-Hearts}{6-Hearts}{6-Diamonds}
Seat 1: TheUrsaraie folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ianleeL folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ksiuxa193 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: pao066 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dewey Rulez (small blind) folded on the Turn
Seat 6: skaream (big blind) showed {Q-Clubs}{J-Hearts} and lost with two pair, Jacks and Sixes
Seat 7: TexasSnax folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: MR-JUN1987 showed {Q-Spades}{K-Clubs} and won (28379) with a straight, Nine to King
Seat 9: domingues7 folded before Flop (didn't bet)

thx jeroen

kan snel omslaan tho bij de hu

PokerStars Hand #125210718023: Tournament #1015297559, $2.18+$0.04 USD Hold'em No Limit - Match Round I, Level VI (150/300) - 2014/11/16 17:10:26 CET [2014/11/16 11:10:26 ET]
Table '1015297559 1148' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: yamyamyamma (7141 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (2859 in chips)
Dewey Rulez: posts small blind 150
yamyamyamma: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {6-Diamonds}{A-Spades}
Dewey Rulez: raises 2559 to 2859 and is all-in
yamyamyamma: calls 2559
*** FLOP *** {5-Spades}{9-Spades}{Q-Clubs}
*** TURN *** {5-Spades}{9-Spades}{Q-Clubs} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Spades}{9-Spades}{Q-Clubs}{5-Diamonds} {A-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
yamyamyamma: shows {3-Clubs}{3-Hearts} (two pair, Fives and Threes)
Dewey Rulez: shows {6-Diamonds}{A-Spades} (two pair, Aces and Fives)
Dewey Rulez collected 5718 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5718 | Rake 0
Board {5-Spades}{9-Spades}{Q-Clubs}{5-Diamonds}{A-Clubs}
Seat 1: yamyamyamma (big blind) showed {3-Clubs}{3-Hearts} and lost with two pair, Fives and Threes
Seat 2: Dewey Rulez (button) (small blind) showed {6-Diamonds}{A-Spades} and won (5718) with two pair, Aces and Fives

PokerStars Hand #125210734670: Tournament #1015297559, $2.18+$0.04 USD Hold'em No Limit - Match Round I, Level VI (150/300) - 2014/11/16 17:10:39 CET [2014/11/16 11:10:39 ET]
Table '1015297559 1148' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: yamyamyamma (4282 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (5718 in chips)
yamyamyamma: posts small blind 150
Dewey Rulez: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Spades}{A-Hearts}
yamyamyamma: raises 3982 to 4282 and is all-in
Dewey Rulez: calls 3982
*** FLOP *** {8-Hearts}{Q-Spades}{J-Diamonds}
*** TURN *** {8-Hearts}{Q-Spades}{J-Diamonds} {4-Hearts}
*** RIVER *** {8-Hearts}{Q-Spades}{J-Diamonds}{4-Hearts} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {K-Spades}{A-Hearts} (high card Ace)
yamyamyamma: shows {2-Hearts}{A-Clubs} (high card Ace - lower kicker)
Dewey Rulez collected 8564 from pot
yamyamyamma finished the tournament in 10616th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8564 | Rake 0
Board {8-Hearts}{Q-Spades}{J-Diamonds}{4-Hearts}{5-Diamonds}
Seat 1: yamyamyamma (button) (small blind) showed {2-Hearts}{A-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 2: Dewey Rulez (big blind) showed {K-Spades}{A-Hearts} and won (8564) with high card Ace

door dus Smile

hu loopt totaal niet

PokerStars Hand #125210418857: Tournament #1015297559, $2.18+$0.04 USD Hold'em No Limit - Match Round I, Level IV (80/160) - 2014/11/16 17:06:47 CET [2014/11/16 11:06:47 ET]
Table '1015297559 1148' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: yamyamyamma (6671 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (3329 in chips)
Dewey Rulez: posts small blind 80
yamyamyamma: posts big blind 160
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {5-Spades}{4-Diamonds}
Dewey Rulez: calls 80
yamyamyamma: checks
*** FLOP *** {7-Spades}{6-Diamonds}{3-Clubs}
yamyamyamma: checks
Dewey Rulez: bets 182
yamyamyamma: calls 182
*** TURN *** {7-Spades}{6-Diamonds}{3-Clubs} {4-Clubs}
yamyamyamma: checks
Dewey Rulez: bets 389
yamyamyamma: raises 731 to 1120
Dewey Rulez: raises 1867 to 2987 and is all-in
yamyamyamma: calls 1867
*** RIVER *** {7-Spades}{6-Diamonds}{3-Clubs}{4-Clubs} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
yamyamyamma: shows {4-Spades}{6-Clubs} (a straight, Three to Seven)
Dewey Rulez: shows {5-Spades}{4-Diamonds} (a straight, Three to Seven)
yamyamyamma collected 3329 from pot
Dewey Rulez collected 3329 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6658 | Rake 0
Board {7-Spades}{6-Diamonds}{3-Clubs}{4-Clubs}{5-Diamonds}
Seat 1: yamyamyamma (big blind) showed {4-Spades}{6-Clubs} and won (3329) with a straight, Three to Seven
Seat 2: Dewey Rulez (button) (small blind) showed {5-Spades}{4-Diamonds} and won (3329) with a straight, Three to Seven

PokerStars Hand #125210174483: Tournament #1015297553, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XIII (300/600) - 2014/11/16 17:04:10 CET [2014/11/16 11:04:10 ET]
Table '1015297553 291' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: TheUrsaraie (14980 in chips)
Seat 2: gastelr (23180 in chips)
Seat 3: ksiuxa193 (20696 in chips)
Seat 4: pao066 (16020 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (25979 in chips)
Seat 6: skaream (78161 in chips)
Seat 7: TexasSnax (18959 in chips)
Seat 8: MR-JUN1987 (6331 in chips)
Seat 9: domingues7 (18839 in chips)
TheUrsaraie: posts the ante 70
gastelr: posts the ante 70
ksiuxa193: posts the ante 70
pao066: posts the ante 70
Dewey Rulez: posts the ante 70
skaream: posts the ante 70
TexasSnax: posts the ante 70
MR-JUN1987: posts the ante 70
domingues7: posts the ante 70
TexasSnax: posts small blind 300
MR-JUN1987: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Spades}{A-Clubs}
domingues7: folds
TheUrsaraie: folds
gastelr: raises 1300 to 1900
ksiuxa193: folds
pao066: folds
Dewey Rulez: calls 1900
skaream: raises 7230 to 9130
TexasSnax: folds
MR-JUN1987: folds
gastelr: raises 13980 to 23110 and is all-in
Dewey Rulez: folds
skaream: calls 13980
*** FLOP *** {10-Spades}{10-Hearts}{Q-Hearts}
*** TURN *** {10-Spades}{10-Hearts}{Q-Hearts} {6-Spades}
*** RIVER *** {10-Spades}{10-Hearts}{Q-Hearts}{6-Spades} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
gastelr: shows {K-Clubs}{A-Spades} (a pair of Tens)
skaream: shows {Q-Spades}{Q-Clubs} (a full house, Queens full of Tens)
skaream collected 49650 from pot
gastelr finished the tournament in 6892nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 49650 | Rake 0
Board {10-Spades}{10-Hearts}{Q-Hearts}{6-Spades}{7-Clubs}
Seat 1: TheUrsaraie folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: gastelr showed {K-Clubs}{A-Spades} and lost with a pair of Tens
Seat 3: ksiuxa193 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: pao066 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dewey Rulez folded before Flop
Seat 6: skaream (button) showed {Q-Spades}{Q-Clubs} and won (49650) with a full house, Queens full of Tens
Seat 7: TexasSnax (small blind) folded before Flop
Seat 8: MR-JUN1987 (big blind) folded before Flop
Seat 9: domingues7 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #125209762644: Tournament #1015297559, $2.18+$0.04 USD Hold'em No Limit - Match Round I, Level I (20/40) - 2014/11/16 17:00:24 CET [2014/11/16 11:00:24 ET]
Table '1015297559 1148' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: yamyamyamma (5080 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (4920 in chips)
Dewey Rulez: posts small blind 20
yamyamyamma: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {6-Clubs}{K-Diamonds}
Dewey Rulez: raises 40 to 80
yamyamyamma: calls 40
*** FLOP *** {5-Hearts}{K-Hearts}{8-Diamonds}
yamyamyamma: checks
Dewey Rulez: bets 91
yamyamyamma: calls 91
*** TURN *** {5-Hearts}{K-Hearts}{8-Diamonds} {5-Clubs}
yamyamyamma: checks
Dewey Rulez: bets 194
yamyamyamma: calls 194
*** RIVER *** {5-Hearts}{K-Hearts}{8-Diamonds}{5-Clubs} {3-Clubs}
yamyamyamma: checks
Dewey Rulez: bets 416
yamyamyamma: raises 781 to 1197
Dewey Rulez: calls 781
*** SHOW DOWN ***
yamyamyamma: shows {4-Hearts}{5-Spades} (three of a kind, Fives)
Dewey Rulez: mucks hand
yamyamyamma collected 3124 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3124 | Rake 0
Board {5-Hearts}{K-Hearts}{8-Diamonds}{5-Clubs}{3-Clubs}
Seat 1: yamyamyamma (big blind) showed {4-Hearts}{5-Spades} and won (3124) with three of a kind, Fives
Seat 2: Dewey Rulez (button) (small blind) mucked {6-Clubs}{K-Diamonds}

vet voor hem, hopelijk willen ze vallen

5sr 21k

oh was break voor addon, +5k dus

het is toch algemeen bekend dat mensen die sinds ps.eu bd afdragen hun geld terugkrijgen(sommige hebben het zelfs al)?

29% afdragen hoeft dus niet meer

hoeveel krijg jij terug bruns?

PokerStars Hand #125208748961: Tournament #1015297553, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XII (250/500) - 2014/11/16 16:43:02 CET [2014/11/16 10:43:02 ET]
Table '1015297553 291' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Jab0c0 (3540 in chips)
Seat 2: gastelr (6675 in chips)
Seat 3: 4 KING L M8 (6588 in chips)
Seat 4: pao066 (12800 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (16149 in chips)
Seat 6: skaream (62203 in chips)
Seat 7: TexasSnax (16874 in chips)
Seat 8: MR-JUN1987 (21103 in chips)
Seat 9: domingues7 (9312 in chips)
Jab0c0: posts the ante 60
gastelr: posts the ante 60
4 KING L M8: posts the ante 60
pao066: posts the ante 60
Dewey Rulez: posts the ante 60
skaream: posts the ante 60
TexasSnax: posts the ante 60
MR-JUN1987: posts the ante 60
domingues7: posts the ante 60
TexasSnax: posts small blind 250
MR-JUN1987: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Hearts}{A-Spades}
domingues7: folds
Jab0c0: raises 2980 to 3480 and is all-in
gastelr: folds
4 KING L M8: folds
pao066: folds
Dewey Rulez: calls 3480
skaream: folds
TexasSnax: folds
MR-JUN1987: folds
*** FLOP *** {A-Clubs}{7-Hearts}{10-Clubs}
*** TURN *** {A-Clubs}{7-Hearts}{10-Clubs} {5-Hearts}
*** RIVER *** {A-Clubs}{7-Hearts}{10-Clubs}{5-Hearts} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Jab0c0: shows {9-Hearts}{9-Diamonds} (a pair of Nines)
Dewey Rulez: shows {J-Hearts}{A-Spades} (a pair of Aces)
Dewey Rulez collected 8250 from pot
Jab0c0 finished the tournament in 7740th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8250 | Rake 0
Board {A-Clubs}{7-Hearts}{10-Clubs}{5-Hearts}{3-Spades}
Seat 1: Jab0c0 showed {9-Hearts}{9-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 2: gastelr folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 4 KING L M8 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: pao066 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dewey Rulez showed {J-Hearts}{A-Spades} and won (8250) with a pair of Aces
Seat 6: skaream (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: TexasSnax (small blind) folded before Flop
Seat 8: MR-JUN1987 (big blind) folded before Flop
Seat 9: domingues7 folded before Flop (didn't bet)

firstholliday schreef

ploenk heeft de helft van je actie van me gekocht tegen 300% dus hij heeft iig heul veul vertrouwen in je.Yes

Smile

doe mijn best om het waar te maken

PokerStars Hand #125208086773: Tournament #1015297553, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XI (200/400) - 2014/11/16 16:32:14 CET [2014/11/16 10:32:14 ET]
Table '1015297553 291' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Jab0c0 (4610 in chips)
Seat 2: gastelr (8145 in chips)
Seat 3: 4 KING L M8 (9418 in chips)
Seat 4: pao066 (13020 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (9120 in chips)
Seat 6: skaream (57842 in chips)
Seat 7: TexasSnax (22894 in chips)
Seat 8: Larigas2 (5556 in chips)
Seat 9: domingues7 (3216 in chips)
Jab0c0: posts the ante 50
gastelr: posts the ante 50
4 KING L M8: posts the ante 50
pao066: posts the ante 50
Dewey Rulez: posts the ante 50
skaream: posts the ante 50
TexasSnax: posts the ante 50
Larigas2: posts the ante 50
domingues7: posts the ante 50
skaream: posts small blind 200
TexasSnax: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Hearts}{A-Diamonds}
Larigas2: calls 400
domingues7: folds
Jab0c0: folds
gastelr: folds
4 KING L M8: calls 400
pao066: folds
Dewey Rulez: raises 1360 to 1760
skaream: folds
TexasSnax: folds
Larigas2: calls 1360
4 KING L M8: calls 1360
*** FLOP *** {8-Hearts}{6-Hearts}{8-Diamonds}
Larigas2: checks
4 KING L M8: checks
Dewey Rulez: bets 2025
Larigas2: folds
4 KING L M8: folds
Uncalled bet (2025) returned to Dewey Rulez
Dewey Rulez collected 6330 from pot
Dewey Rulez: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 6330 | Rake 0
Board {8-Hearts}{6-Hearts}{8-Diamonds}
Seat 1: Jab0c0 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: gastelr folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 4 KING L M8 folded on the Flop
Seat 4: pao066 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dewey Rulez (button) collected (6330)
Seat 6: skaream (small blind) folded before Flop
Seat 7: TexasSnax (big blind) folded before Flop
Seat 8: Larigas2 folded on the Flop
Seat 9: domingues7 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #125208168126: Tournament #1015297553, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XI (200/400) - 2014/11/16 16:33:34 CET [2014/11/16 10:33:34 ET]
Table '1015297553 291' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Jab0c0 (4560 in chips)
Seat 2: gastelr (8095 in chips)
Seat 3: 4 KING L M8 (7608 in chips)
Seat 4: pao066 (12970 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (13640 in chips)
Seat 6: skaream (57592 in chips)
Seat 7: TexasSnax (22444 in chips)
Seat 8: Larigas2 (3746 in chips)
Seat 9: domingues7 (3166 in chips)
Jab0c0: posts the ante 50
gastelr: posts the ante 50
4 KING L M8: posts the ante 50
pao066: posts the ante 50
Dewey Rulez: posts the ante 50
skaream: posts the ante 50
TexasSnax: posts the ante 50
Larigas2: posts the ante 50
domingues7: posts the ante 50
TexasSnax: posts small blind 200
Larigas2: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Clubs}{10-Clubs}
domingues7: folds
Jab0c0: folds
gastelr: folds
4 KING L M8: folds
pao066: folds
Dewey Rulez: raises 404 to 804
skaream: calls 804
TexasSnax: folds
Larigas2: calls 404
*** FLOP *** {7-Diamonds}{4-Clubs}{Q-Clubs}
Larigas2: bets 2892 and is all-in
Dewey Rulez: calls 2892
skaream: folds
*** TURN *** {7-Diamonds}{4-Clubs}{Q-Clubs} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{4-Clubs}{Q-Clubs}{J-Diamonds} {A-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Larigas2: shows {4-Diamonds}{2-Diamonds} (a pair of Fours)
Dewey Rulez: shows {A-Clubs}{10-Clubs} (a pair of Aces)
Dewey Rulez collected 8846 from pot
Larigas2 finished the tournament in 8914th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8846 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{4-Clubs}{Q-Clubs}{J-Diamonds}{A-Hearts}
Seat 1: Jab0c0 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: gastelr folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 4 KING L M8 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: pao066 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dewey Rulez showed {A-Clubs}{10-Clubs} and won (8846) with a pair of Aces
Seat 6: skaream (button) folded on the Flop
Seat 7: TexasSnax (small blind) folded before Flop
Seat 8: Larigas2 (big blind) showed {4-Diamonds}{2-Diamonds} and lost with a pair of Fours
Seat 9: domingues7 folded before Flop (didn't bet)

thx ploenk en gio

Heinzel schreef

done

ook rb gedaan, addon heb ik geen $$ voor, ff sturen dus ja

out b5

PokerStars Hand #125207622714: Tournament #1035109840, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2014/11/16 16:24:36 CET [2014/11/16 10:24:36 ET]
Table '1035109840 238' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: ruimmlopes (4252 in chips)
Seat 2: BeaverKTT (6633 in chips)
Seat 3: denes_dias (2765 in chips)
Seat 4: REMLUK (1622 in chips)
Seat 5: csacsi111 (10246 in chips)
Seat 6: TTORSONE (1530 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (2299 in chips)
Seat 8: MarceloLG30 (10224 in chips)
Seat 9: normtakoy (13544 in chips)
ruimmlopes: posts the ante 10
BeaverKTT: posts the ante 10
denes_dias: posts the ante 10
REMLUK: posts the ante 10
csacsi111: posts the ante 10
TTORSONE: posts the ante 10
Dewey Rulez: posts the ante 10
MarceloLG30: posts the ante 10
normtakoy: posts the ante 10
Dewey Rulez: posts small blind 50
MarceloLG30: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {5-Diamonds}{5-Spades}
normtakoy: folds
ruimmlopes: folds
BeaverKTT: folds
denes_dias: folds
REMLUK: folds
csacsi111: raises 100 to 200
TTORSONE: folds
Dewey Rulez: raises 2089 to 2289 and is all-in
MarceloLG30: calls 2189
csacsi111: folds
*** FLOP *** {A-Hearts}{K-Diamonds}{3-Spades}
*** TURN *** {A-Hearts}{K-Diamonds}{3-Spades} {10-Hearts}
*** RIVER *** {A-Hearts}{K-Diamonds}{3-Spades}{10-Hearts} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {5-Diamonds}{5-Spades} (a pair of Fives)
MarceloLG30: shows {K-Spades}{K-Hearts} (three of a kind, Kings)
MarceloLG30 collected 4868 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 5422nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 4868 | Rake 0
Board {A-Hearts}{K-Diamonds}{3-Spades}{10-Hearts}{8-Clubs}
Seat 1: ruimmlopes folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: BeaverKTT folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: denes_dias folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: REMLUK folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: csacsi111 folded before Flop
Seat 6: TTORSONE (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Dewey Rulez (small blind) showed {5-Diamonds}{5-Spades} and lost with a pair of Fives
Seat 8: MarceloLG30 (big blind) showed {K-Spades}{K-Hearts} and won (4868) with three of a kind, Kings
Seat 9: normtakoy folded before Flop (didn't bet)

done

110111213142158