Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Heinzel

Verstuur bericht

Forum Posts

PokerStars Hand #131337067937: Tournament #1148754726, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2015/03/01 17:48:51 CET [2015/03/01 11:48:51 ET]
Table '1148754726 540' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: chelle622 (24626 in chips)
Seat 2: lennopoker (18282 in chips)
Seat 3: 26ddf (30230 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (6946 in chips)
Seat 5: sanyko2 (13084 in chips)
Seat 6: kevincostna (25231 in chips)
Seat 7: BadRiverForU (15930 in chips)
Seat 8: tucano2 (16369 in chips)
Seat 9: nileb (28103 in chips)
chelle622: posts the ante 50
lennopoker: posts the ante 50
26ddf: posts the ante 50
Dewey Rulez: posts the ante 50
sanyko2: posts the ante 50
kevincostna: posts the ante 50
BadRiverForU: posts the ante 50
tucano2: posts the ante 50
nileb: posts the ante 50
Dewey Rulez: posts small blind 200
sanyko2: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Diamonds}{A-Diamonds}
kevincostna: folds
BadRiverForU: raises 600 to 1000
tucano2: folds
nileb: folds
chelle622: folds
lennopoker: folds
26ddf: folds
Dewey Rulez: raises 5896 to 6896 and is all-in
sanyko2: folds
BadRiverForU: calls 5896
*** FLOP *** {J-Spades}{3-Clubs}{Q-Clubs}
*** TURN *** {J-Spades}{3-Clubs}{Q-Clubs} {4-Clubs}
*** RIVER *** {J-Spades}{3-Clubs}{Q-Clubs}{4-Clubs} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {J-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Jacks)
BadRiverForU: shows {A-Spades}{Q-Spades} (a pair of Queens)
BadRiverForU collected 14642 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 2345th place
*** SUMMARY ***
Total pot 14642 | Rake 0
Board {J-Spades}{3-Clubs}{Q-Clubs}{4-Clubs}{5-Clubs}
Seat 1: chelle622 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: lennopoker folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 26ddf (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dewey Rulez (small blind) showed {J-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with a pair of Jacks
Seat 5: sanyko2 (big blind) folded before Flop
Seat 6: kevincostna folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: BadRiverForU showed {A-Spades}{Q-Spades} and won (14642) with a pair of Queens
Seat 8: tucano2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: nileb folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #131336943534: Tournament #1148755195, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2015/03/01 17:46:42 CET [2015/03/01 11:46:42 ET]
Table '1148755195 427' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Swordsman885 (5015 in chips)
Seat 2: DerGelbeTee (4508 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (3421 in chips)
Seat 4: lukeaaaa101 (921 in chips)
Seat 6: zagi156 (3129 in chips)
Seat 7: 777Pavlik (886 in chips)
Seat 8: Tit gars45 (2253 in chips)
Seat 9: Daring Guy (3341 in chips)
lukeaaaa101: posts small blind 25
zagi156: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Diamonds}{Q-Spades}
777Pavlik: folds
Tit gars45: folds
Daring Guy: folds
Swordsman885: folds
DerGelbeTee: folds
Dewey Rulez: raises 52 to 102
lukeaaaa101: raises 819 to 921 and is all-in
zagi156: raises 819 to 1740
Dewey Rulez: raises 1681 to 3421 and is all-in
zagi156: calls 1389 and is all-in
Uncalled bet (292) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {K-Diamonds}{4-Hearts}{9-Spades}
*** TURN *** {K-Diamonds}{4-Hearts}{9-Spades} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {K-Diamonds}{4-Hearts}{9-Spades}{6-Diamonds} {A-Spades}
*** SHOW DOWN ***
zagi156: shows {8-Hearts}{8-Clubs} (a pair of Eights)
Dewey Rulez: shows {Q-Diamonds}{Q-Spades} (a pair of Queens)
Dewey Rulez collected 4416 from side pot
lukeaaaa101: shows {2-Clubs}{2-Hearts} (a pair of Deuces)
Dewey Rulez collected 2763 from main pot
zagi156 finished the tournament in 5841st place
lukeaaaa101 finished the tournament in 5842nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 7179 Main pot 2763. Side pot 4416. | Rake 0
Board {K-Diamonds}{4-Hearts}{9-Spades}{6-Diamonds}{A-Spades}
Seat 1: Swordsman885 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: DerGelbeTee folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Dewey Rulez (button) showed {Q-Diamonds}{Q-Spades} and won (7179) with a pair of Queens
Seat 4: lukeaaaa101 (small blind) showed {2-Clubs}{2-Hearts} and lost with a pair of Deuces
Seat 6: zagi156 (big blind) showed {8-Hearts}{8-Clubs} and lost with a pair of Eights
Seat 7: 777Pavlik folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Tit gars45 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Daring Guy folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #131336867207: Tournament #1148754726, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2015/03/01 17:45:23 CET [2015/03/01 11:45:23 ET]
Table '1148754726 540' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: chelle622 (25174 in chips)
Seat 2: lennopoker (19032 in chips)
Seat 3: 26ddf (30980 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (3348 in chips)
Seat 5: sanyko2 (13234 in chips)
Seat 6: kevincostna (26181 in chips)
Seat 7: BadRiverForU (16080 in chips) is sitting out
Seat 8: tucano2 (16519 in chips)
Seat 9: nileb (28253 in chips)
chelle622: posts the ante 50
lennopoker: posts the ante 50
26ddf: posts the ante 50
Dewey Rulez: posts the ante 50
sanyko2: posts the ante 50
kevincostna: posts the ante 50
BadRiverForU: posts the ante 50
tucano2: posts the ante 50
nileb: posts the ante 50
chelle622: posts small blind 200
lennopoker: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Diamonds}{3-Hearts}
26ddf: folds
Dewey Rulez: raises 2898 to 3298 and is all-in
BadRiverForU has returned
sanyko2: folds
kevincostna: folds
BadRiverForU: folds
BadRiverForU is sitting out
tucano2: folds
nileb: folds
chelle622: calls 3098
lennopoker: folds
*** FLOP *** {6-Hearts}{5-Spades}{J-Hearts}
*** TURN *** {6-Hearts}{5-Spades}{J-Hearts} {A-Spades}
*** RIVER *** {6-Hearts}{5-Spades}{J-Hearts}{A-Spades} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
chelle622: shows {7-Clubs}{7-Spades} (a pair of Sevens)
Dewey Rulez: shows {A-Diamonds}{3-Hearts} (two pair, Aces and Threes)
Dewey Rulez collected 7446 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7446 | Rake 0
Board {6-Hearts}{5-Spades}{J-Hearts}{A-Spades}{3-Clubs}
Seat 1: chelle622 (small blind) showed {7-Clubs}{7-Spades} and lost with a pair of Sevens
Seat 2: lennopoker (big blind) folded before Flop
Seat 3: 26ddf folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dewey Rulez showed {A-Diamonds}{3-Hearts} and won (7446) with two pair, Aces and Threes
Seat 5: sanyko2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: kevincostna folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: BadRiverForU folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: tucano2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: nileb (button) folded before Flop (didn't bet)

$4 over van 2r

wat een drama is die narsingh toch, anders stonden we nu niet achter

PokerStars Hand #131334971591: Tournament #1148754814, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2015/03/01 17:12:14 CET [2015/03/01 11:12:14 ET]
Table '1148754814 160' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: pislb (7960 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (2943 in chips)
Seat 3: Toni515151 (6160 in chips)
Seat 4: 13win13 (6395 in chips)
Seat 5: Namiroto (3625 in chips)
Seat 6: Fil_Tomsk (3865 in chips)
Seat 7: SAFADA1 (15198 in chips)
Seat 8: Miffius (5078 in chips)
Seat 9: kluchnikoff (6639 in chips)
pislb: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
Toni515151: posts the ante 20
13win13: posts the ante 20
Namiroto: posts the ante 20
Fil_Tomsk: posts the ante 20
SAFADA1: posts the ante 20
Miffius: posts the ante 20
kluchnikoff: posts the ante 20
pislb: posts small blind 75
Dewey Rulez: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Spades}{9-Diamonds}
Toni515151: folds
13win13: folds
Namiroto: folds
Fil_Tomsk: folds
SAFADA1: raises 178 to 328
Miffius: folds
kluchnikoff: folds
pislb: calls 253
Dewey Rulez: calls 178
*** FLOP *** {K-Spades}{8-Spades}{9-Clubs}
pislb: checks
Dewey Rulez: checks
SAFADA1: checks
*** TURN *** {K-Spades}{8-Spades}{9-Clubs} {K-Clubs}
pislb: checks
Dewey Rulez: bets 663
SAFADA1: calls 663
pislb: folds
*** RIVER *** {K-Spades}{8-Spades}{9-Clubs}{K-Clubs} {4-Hearts}
Dewey Rulez: bets 1932 and is all-in
SAFADA1: calls 1932
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {10-Spades}{9-Diamonds} (two pair, Kings and Nines)
SAFADA1: shows {Q-Clubs}{A-Clubs} (a pair of Kings)
Dewey Rulez collected 6354 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6354 | Rake 0
Board {K-Spades}{8-Spades}{9-Clubs}{K-Clubs}{4-Hearts}
Seat 1: pislb (small blind) folded on the Turn
Seat 2: Dewey Rulez (big blind) showed {10-Spades}{9-Diamonds} and won (6354) with two pair, Kings and Nines
Seat 3: Toni515151 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: 13win13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Namiroto folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Fil_Tomsk folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: SAFADA1 showed {Q-Clubs}{A-Clubs} and lost with a pair of Kings
Seat 8: Miffius folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: kluchnikoff (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #131334696314: Tournament #1148754991, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level III (20/40) - 2015/03/01 17:07:20 CET [2015/03/01 11:07:20 ET]
Table '1148754991 173' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Airdraken (3089 in chips)
Seat 2: TheHologramm (4656 in chips)
Seat 3: Carmel2010 (1982 in chips)
Seat 4: cacci2 (683 in chips)
Seat 5: uberslug (4415 in chips)
Seat 6: airwave696 (1143 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (2711 in chips)
Seat 8: VLASEVIK (697 in chips)
Seat 9: LillaLejonet (3000 in chips)
cacci2: posts small blind 20
uberslug: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Diamonds}{A-Hearts}
airwave696: calls 40
Dewey Rulez: raises 136 to 176
VLASEVIK: raises 521 to 697 and is all-in
LillaLejonet: folds
VLASEVIK re-buys and receives 1500 chips for $2.00
Airdraken: folds
TheHologramm: folds
Carmel2010: folds
cacci2: folds
uberslug: folds
airwave696: calls 657
Dewey Rulez: raises 521 to 1218
airwave696: calls 446 and is all-in
Uncalled bet (75) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {J-Diamonds}{2-Diamonds}{8-Clubs}
*** TURN *** {J-Diamonds}{2-Diamonds}{8-Clubs} {9-Clubs}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{2-Diamonds}{8-Clubs}{9-Clubs} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
airwave696: shows {A-Spades}{6-Diamonds} (a pair of Sixes)
Dewey Rulez: shows {A-Diamonds}{A-Hearts} (a pair of Aces)
Dewey Rulez collected 892 from side pot
VLASEVIK: shows {A-Clubs}{J-Clubs} (a flush, Ace high)
VLASEVIK collected 2151 from main pot
airwave696 re-buys and receives 3000 chips for $4.00
*** SUMMARY ***
Total pot 3043 Main pot 2151. Side pot 892. | Rake 0
Board {J-Diamonds}{2-Diamonds}{8-Clubs}{9-Clubs}{6-Clubs}
Seat 1: Airdraken folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: TheHologramm folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Carmel2010 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: cacci2 (small blind) folded before Flop
Seat 5: uberslug (big blind) folded before Flop
Seat 6: airwave696 showed {A-Spades}{6-Diamonds} and lost with a pair of Sixes
Seat 7: Dewey Rulez showed {A-Diamonds}{A-Hearts} and won (892) with a pair of Aces
Seat 8: VLASEVIK showed {A-Clubs}{J-Clubs} and won (2151) with a flush, Ace high
Seat 9: LillaLejonet folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #131334604936: Tournament #1148754942, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level V (40/80) - 2015/03/01 17:05:43 CET [2015/03/01 11:05:43 ET]
Table '1148754942 13' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: neilowen31 (3163 in chips)
Seat 2: Scila23 (1908 in chips) is sitting out
Seat 3: DahilaN (2637 in chips)
Seat 4: DiverKRD (2289 in chips)
Seat 5: matkos11 (5230 in chips)
Seat 6: iosivonic (2355 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (3858 in chips)
Seat 8: jungix (2895 in chips)
Seat 9: TMaxx805 (5623 in chips)
iosivonic: posts small blind 40
Dewey Rulez: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Hearts}{Q-Diamonds}
jungix: folds
TMaxx805: folds
neilowen31: folds
Scila23: folds
DahilaN: folds
DiverKRD: folds
matkos11: folds
iosivonic: raises 119 to 199
Dewey Rulez: raises 3659 to 3858 and is all-in
Scila23 has returned
iosivonic: calls 2156 and is all-in
Uncalled bet (1503) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {7-Diamonds}{9-Hearts}{10-Hearts}
*** TURN *** {7-Diamonds}{9-Hearts}{10-Hearts} {Q-Spades}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{9-Hearts}{10-Hearts}{Q-Spades} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
iosivonic: shows {A-Diamonds}{J-Clubs} (a pair of Tens)
Dewey Rulez: shows {A-Hearts}{Q-Diamonds} (two pair, Queens and Tens)
Dewey Rulez collected 4710 from pot
iosivonic finished the tournament in 678th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4710 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{9-Hearts}{10-Hearts}{Q-Spades}{10-Clubs}
Seat 1: neilowen31 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Scila23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: DahilaN folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: DiverKRD folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: matkos11 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: iosivonic (small blind) showed {A-Diamonds}{J-Clubs} and lost with a pair of Tens
Seat 7: Dewey Rulez (big blind) showed {A-Hearts}{Q-Diamonds} and won (4710) with two pair, Queens and Tens
Seat 8: jungix folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: TMaxx805 folded before Flop (didn't bet)

$4 over van 2r

PokerStars Hand #131332344274: Tournament #1148754814, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2015/03/01 16:22:15 CET [2015/03/01 10:22:15 ET]
Table '1148754814 74' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: marcellomd (3000 in chips)
Seat 2: PlumpMitigen (1744 in chips)
Seat 3: Faboulus888 (9721 in chips)
Seat 4: 1KaTiLi (3000 in chips)
Seat 5: galdyy (1004 in chips)
Seat 6: SomZillaa (4638 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (1549 in chips)
Seat 8: Pablo238 (2990 in chips)
Seat 9: Porterdk (7985 in chips)
Pablo238: posts small blind 30
Porterdk: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {6-Hearts}{6-Spades}
marcellomd: raises 60 to 120
PlumpMitigen: folds
Faboulus888: folds
1KaTiLi: folds
galdyy: folds
SomZillaa: folds
Dewey Rulez: calls 120
Pablo238: folds
Porterdk: calls 60
*** FLOP *** {8-Clubs}{6-Clubs}{7-Diamonds}
Porterdk: checks
marcellomd: bets 180
Dewey Rulez: calls 180
Porterdk: folds
*** TURN *** {8-Clubs}{6-Clubs}{7-Diamonds} {6-Diamonds}
marcellomd: bets 400
Dewey Rulez: calls 400
*** RIVER *** {8-Clubs}{6-Clubs}{7-Diamonds}{6-Diamonds} {2-Clubs}
marcellomd: checks
Dewey Rulez: bets 849 and is all-in
marcellomd: folds
Uncalled bet (849) returned to Dewey Rulez
Dewey Rulez collected 1550 from pot
Dewey Rulez: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 1550 | Rake 0
Board {8-Clubs}{6-Clubs}{7-Diamonds}{6-Diamonds}{2-Clubs}
Seat 1: marcellomd folded on the River
Seat 2: PlumpMitigen folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Faboulus888 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: 1KaTiLi folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: galdyy folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: SomZillaa folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Dewey Rulez (button) collected (1550)
Seat 8: Pablo238 (small blind) folded before Flop
Seat 9: Porterdk (big blind) folded on the Flop

PokerStars Hand #131331977992: Tournament #1148754814, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2015/03/01 16:15:12 CET [2015/03/01 10:15:12 ET]
Table '1148754814 74' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Danila990 (1500 in chips)
Seat 2: PlumpMitigen (1769 in chips)
Seat 3: Faboulus888 (8581 in chips)
Seat 4: snooker47 (1070 in chips)
Seat 5: twirls92 (3340 in chips)
Seat 6: SomZillaa (5018 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (3139 in chips)
Seat 8: Pablo238 (3050 in chips)
Seat 9: Porterdk (4410 in chips)
Porterdk: posts small blind 25
Danila990: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Diamonds}{J-Diamonds}
PlumpMitigen: folds
Faboulus888: folds
snooker47: folds
twirls92: folds
SomZillaa: calls 50
Dewey Rulez: calls 50
Pablo238: folds
Porterdk: calls 25
Danila990: checks
*** FLOP *** {7-Hearts}{8-Hearts}{9-Diamonds}
Porterdk: bets 100
Danila990: calls 100
SomZillaa: folds
Dewey Rulez: raises 285 to 385
Porterdk: calls 285
Danila990: calls 285
*** TURN *** {7-Hearts}{8-Hearts}{9-Diamonds} {5-Spades}
Porterdk: checks
Danila990: bets 300
Dewey Rulez: calls 300
Porterdk: calls 300
*** RIVER *** {7-Hearts}{8-Hearts}{9-Diamonds}{5-Spades} {A-Hearts}
Porterdk: bets 600
Danila990: raises 165 to 765 and is all-in
Dewey Rulez: calls 765
Porterdk: calls 165
*** SHOW DOWN ***
Danila990: shows {6-Spades}{9-Clubs} (a straight, Five to Nine)
Dewey Rulez: shows {10-Diamonds}{J-Diamonds} (a straight, Seven to Jack)
Porterdk: shows {3-Hearts}{J-Hearts} (a flush, Ace high)
Porterdk collected 4550 from pot
Danila990 finished the tournament in 1459th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4550 | Rake 0
Board {7-Hearts}{8-Hearts}{9-Diamonds}{5-Spades}{A-Hearts}
Seat 1: Danila990 (big blind) showed {6-Spades}{9-Clubs} and lost with a straight, Five to Nine
Seat 2: PlumpMitigen folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Faboulus888 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: snooker47 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: twirls92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: SomZillaa folded on the Flop
Seat 7: Dewey Rulez showed {10-Diamonds}{J-Diamonds} and lost with a straight, Seven to Jack
Seat 8: Pablo238 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Porterdk (small blind) showed {3-Hearts}{J-Hearts} and won (4550) with a flush, Ace high

hele agro gast anders doe ik dit obv niet

PokerStars Hand #131331004151: Tournament #1148754726, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2015/03/01 15:54:38 CET [2015/03/01 9:54:38 ET]
Table '1148754726 540' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: chelle622 (2820 in chips)
Seat 2: parazit1011 (3142 in chips)
Seat 3: liamkid (5529 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (4256 in chips)
Seat 5: magonegro (8059 in chips)
Seat 6: blik2202 (8834 in chips)
Seat 7: FireFaux (5968 in chips)
Seat 8: N-ATW363 (2165 in chips)
Seat 9: kvicken_2310 (3471 in chips)
chelle622: posts the ante 5
parazit1011: posts the ante 5
liamkid: posts the ante 5
Dewey Rulez: posts the ante 5
magonegro: posts the ante 5
blik2202: posts the ante 5
FireFaux: posts the ante 5
N-ATW363: posts the ante 5
kvicken_2310: posts the ante 5
chelle622: posts small blind 30
parazit1011: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {5-Clubs}{5-Spades}
liamkid: folds
Dewey Rulez: raises 63 to 123
magonegro: folds
blik2202: folds
FireFaux: folds
N-ATW363: folds
kvicken_2310: raises 237 to 360
chelle622: folds
parazit1011: folds
Dewey Rulez: calls 237
*** FLOP *** {4-Clubs}{6-Hearts}{2-Spades}
Dewey Rulez: checks
kvicken_2310: bets 420
Dewey Rulez: calls 420
*** TURN *** {4-Clubs}{6-Hearts}{2-Spades} {9-Clubs}
Dewey Rulez: checks
kvicken_2310: bets 840
Dewey Rulez: raises 2631 to 3471 and is all-in
kvicken_2310: calls 1846 and is all-in
Uncalled bet (785) returned to Dewey Rulez
*** RIVER *** {4-Clubs}{6-Hearts}{2-Spades}{9-Clubs} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {5-Clubs}{5-Spades} (a pair of Fives)
kvicken_2310: shows {A-Clubs}{J-Diamonds} (high card Ace)
Dewey Rulez collected 7067 from pot
kvicken_2310 finished the tournament in 4918th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7067 | Rake 0
Board {4-Clubs}{6-Hearts}{2-Spades}{9-Clubs}{8-Clubs}
Seat 1: chelle622 (small blind) folded before Flop
Seat 2: parazit1011 (big blind) folded before Flop
Seat 3: liamkid folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dewey Rulez showed {5-Clubs}{5-Spades} and won (7067) with a pair of Fives
Seat 5: magonegro folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: blik2202 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: FireFaux folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: N-ATW363 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: kvicken_2310 (button) showed {A-Clubs}{J-Diamonds} and lost with high card Ace

af en toe bumpen en dan verkoop je denk ik nog wel wat

succes iig

hele tijd zelfde gast ook

PokerStars Hand #131330232982: Tournament #1148754726, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2015/03/01 15:38:26 CET [2015/03/01 9:38:26 ET]
Table '1148754726 35' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: big C 567 (2877 in chips)
Seat 2: ilove2donku (728 in chips)
Seat 3: BennyBills (5792 in chips)
Seat 4: fijis aek (5755 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (2363 in chips)
Seat 6: bigbingoboy (2772 in chips)
Seat 7: dekikker333 (1512 in chips)
Seat 8: @DanteDon (5875 in chips)
Seat 9: Opt45 (5456 in chips)
ilove2donku: posts small blind 25
BennyBills: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Spades}{J-Hearts}
fijis aek: folds
Dewey Rulez: raises 52 to 102
bigbingoboy: calls 102
dekikker333: folds
@DanteDon: raises 53 to 155
Opt45: folds
big C 567: folds
ilove2donku: folds
BennyBills: folds
Dewey Rulez: calls 53
bigbingoboy: calls 53
*** FLOP *** {4-Clubs}{J-Clubs}{2-Diamonds}
Dewey Rulez: checks
bigbingoboy: checks
@DanteDon: bets 240
Dewey Rulez: calls 240
bigbingoboy: folds
*** TURN *** {4-Clubs}{J-Clubs}{2-Diamonds} {3-Hearts}
Dewey Rulez: checks
@DanteDon: bets 280
Dewey Rulez: raises 505 to 785
@DanteDon: raises 505 to 1290
Dewey Rulez: raises 678 to 1968 and is all-in
@DanteDon: calls 678
*** RIVER *** {4-Clubs}{J-Clubs}{2-Diamonds}{3-Hearts} {K-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {J-Spades}{J-Hearts} (three of a kind, Jacks)
@DanteDon: shows {6-Clubs}{6-Diamonds} (a pair of Sixes)
Dewey Rulez collected 4956 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4956 | Rake 0
Board {4-Clubs}{J-Clubs}{2-Diamonds}{3-Hearts}{K-Diamonds}
Seat 1: big C 567 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ilove2donku (small blind) folded before Flop
Seat 3: BennyBills (big blind) folded before Flop
Seat 4: fijis aek folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dewey Rulez showed {J-Spades}{J-Hearts} and won (4956) with three of a kind, Jacks
Seat 6: bigbingoboy folded on the Flop
Seat 7: dekikker333 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: @DanteDon showed {6-Clubs}{6-Diamonds} and lost with a pair of Sixes
Seat 9: Opt45 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #131329609919: Tournament #1148754726, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level III (20/40) - 2015/03/01 15:25:19 CET [2015/03/01 9:25:19 ET]
Table '1148754726 35' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: big C 567 (4783 in chips)
Seat 2: ilove2donku (1884 in chips)
Seat 3: BennyBills (2940 in chips)
Seat 4: fijis aek (5875 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (1606 in chips)
Seat 6: bigbingoboy (3000 in chips)
Seat 7: dekikker333 (2985 in chips)
Seat 8: @DanteDon (4468 in chips)
Seat 9: Opt45 (5589 in chips)
fijis aek: posts small blind 20
Dewey Rulez: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {8-Diamonds}{10-Hearts}
bigbingoboy: folds
dekikker333: folds
@DanteDon: raises 48 to 88
Opt45: folds
big C 567: folds
ilove2donku: calls 88
BennyBills: folds
fijis aek: folds
Dewey Rulez: calls 48
*** FLOP *** {6-Diamonds}{3-Spades}{2-Hearts}
Dewey Rulez: checks
@DanteDon: checks
ilove2donku: checks
*** TURN *** {6-Diamonds}{3-Spades}{2-Hearts} {8-Clubs}
Dewey Rulez: checks
@DanteDon: bets 150
ilove2donku: folds
Dewey Rulez: calls 150
*** RIVER *** {6-Diamonds}{3-Spades}{2-Hearts}{8-Clubs} {10-Spades}
Dewey Rulez: checks
@DanteDon: bets 130
Dewey Rulez: raises 481 to 611
@DanteDon: calls 481
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {8-Diamonds}{10-Hearts} (two pair, Tens and Eights)
@DanteDon: mucks hand
Dewey Rulez collected 1806 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1806 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{3-Spades}{2-Hearts}{8-Clubs}{10-Spades}
Seat 1: big C 567 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ilove2donku folded on the Turn
Seat 3: BennyBills (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: fijis aek (small blind) folded before Flop
Seat 5: Dewey Rulez (big blind) showed {8-Diamonds}{10-Hearts} and won (1806) with two pair, Tens and Eights
Seat 6: bigbingoboy folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: dekikker333 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: @DanteDon mucked {7-Clubs}{8-Spades}
Seat 9: Opt45 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #131329558521: Tournament #1148754726, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2015/03/01 15:24:14 CET [2015/03/01 9:24:14 ET]
Table '1148754726 35' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: big C 567 (4783 in chips)
Seat 2: ilove2donku (1884 in chips)
Seat 3: BennyBills (2955 in chips)
Seat 4: fijis aek (5905 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (1965 in chips)
Seat 6: bigbingoboy (3000 in chips)
Seat 7: dekikker333 (2985 in chips)
Seat 8: @DanteDon (4064 in chips)
Seat 9: Opt45 (5589 in chips)
BennyBills: posts small blind 15
fijis aek: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {9-Clubs}{8-Clubs}
Dewey Rulez: raises 31 to 61
bigbingoboy: folds
dekikker333: folds
@DanteDon: calls 61
Opt45: folds
big C 567: folds
ilove2donku: folds
BennyBills: folds
fijis aek: folds
*** FLOP *** {J-Diamonds}{4-Diamonds}{10-Spades}
Dewey Rulez: bets 95
@DanteDon: calls 95
*** TURN *** {J-Diamonds}{4-Diamonds}{10-Spades} {A-Diamonds}
Dewey Rulez: bets 203
@DanteDon: calls 203
*** RIVER *** {J-Diamonds}{4-Diamonds}{10-Spades}{A-Diamonds} {A-Clubs}
Dewey Rulez: checks
@DanteDon: bets 3705 and is all-in
Dewey Rulez: folds
Uncalled bet (3705) returned to @DanteDon
@DanteDon collected 763 from pot
@DanteDon: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 763 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{4-Diamonds}{10-Spades}{A-Diamonds}{A-Clubs}
Seat 1: big C 567 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ilove2donku (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: BennyBills (small blind) folded before Flop
Seat 4: fijis aek (big blind) folded before Flop
Seat 5: Dewey Rulez folded on the River
Seat 6: bigbingoboy folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: dekikker333 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: @DanteDon collected (763)
Seat 9: Opt45 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #131329431516: Tournament #1148754726, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2015/03/01 15:21:32 CET [2015/03/01 9:21:32 ET]
Table '1148754726 35' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: big C 567 (4828 in chips)
Seat 2: ilove2donku (2019 in chips)
Seat 3: BennyBills (2985 in chips)
Seat 4: fijis aek (5905 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (2959 in chips)
Seat 6: bigbingoboy (3000 in chips)
Seat 7: dekikker333 (2985 in chips)
Seat 8: @DanteDon (3881 in chips)
Seat 9: Opt45 (4568 in chips)
Opt45: posts small blind 15
big C 567: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Spades}{10-Diamonds}
ilove2donku: folds
BennyBills: folds
fijis aek: folds
Dewey Rulez: raises 31 to 61
bigbingoboy: folds
dekikker333: folds
ilove2donku said, "^^"
@DanteDon: calls 61
Opt45: folds
big C 567: folds
*** FLOP *** {7-Spades}{J-Spades}{6-Diamonds}
Dewey Rulez: bets 53
@DanteDon: calls 53
*** TURN *** {7-Spades}{J-Spades}{6-Diamonds} {A-Hearts}
Dewey Rulez: bets 155
@DanteDon: calls 155
*** RIVER *** {7-Spades}{J-Spades}{6-Diamonds}{A-Hearts} {7-Clubs}
Dewey Rulez: bets 332
@DanteDon: raises 332 to 664
Dewey Rulez: calls 332
*** SHOW DOWN ***
@DanteDon: shows {7-Hearts}{5-Hearts} (three of a kind, Sevens)
Dewey Rulez: mucks hand
@DanteDon collected 1911 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1911 | Rake 0
Board {7-Spades}{J-Spades}{6-Diamonds}{A-Hearts}{7-Clubs}
Seat 1: big C 567 (big blind) folded before Flop
Seat 2: ilove2donku folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: BennyBills folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: fijis aek folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dewey Rulez mucked {A-Spades}{10-Diamonds}
Seat 6: bigbingoboy folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: dekikker333 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: @DanteDon (button) showed {7-Hearts}{5-Hearts} and won (1911) with three of a kind, Sevens
Seat 9: Opt45 (small blind) folded before Flop

thx Smile

18.30 h11
19.00 22
19.00 4.4psko
19.30 h16.50
19.30 ss
20.00 b11
20.30 3.3r(15.30)
20.45 4.4t
21.00 5.5t

$101.10

wel voorschieter gezocht

15.00 b5.5
15.30 2r(10.20)
16.15 5.5
16.30 2r(10.20)
16.45 11
17.00 b8.8
18.00 b22

$73.20

123452212