Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Heinzel

Verstuur bericht

Forum Posts

en het gaat maar door

PokerStars Hand #123830518023: Tournament #1009688234, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level X (125/250) - 2014/10/24 22:14:44 CET [2014/10/24 16:14:44 ET]
Table '1009688234 49' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: shteddy (6847 in chips)
Seat 2: Flushd72 (2709 in chips)
Seat 3: __Fløng__ (8355 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (4229 in chips)
Seat 5: alechapeco (5437 in chips)
Seat 6: kmatla (11061 in chips)
Seat 7: marcelomvf (11152 in chips)
Seat 8: magic_flop77 (3085 in chips)
Seat 9: kimsvend777 (2523 in chips)
shteddy: posts the ante 30
Flushd72: posts the ante 30
__Fløng__: posts the ante 30
Dewey Rulez: posts the ante 30
alechapeco: posts the ante 30
kmatla: posts the ante 30
marcelomvf: posts the ante 30
magic_flop77: posts the ante 30
kimsvend777: posts the ante 30
__Fløng__: posts small blind 125
Dewey Rulez: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {8-Diamonds}{A-Diamonds}
alechapeco: folds
kmatla: folds
marcelomvf: raises 250 to 500
magic_flop77: folds
kimsvend777: calls 500
shteddy: folds
Flushd72: folds
__Fløng__: folds
Dewey Rulez: calls 250
*** FLOP *** {7-Hearts}{10-Spades}{A-Spades}
Dewey Rulez: checks
marcelomvf: bets 640
kimsvend777: calls 640
Dewey Rulez: raises 3059 to 3699 and is all-in
marcelomvf: folds
kimsvend777: calls 1353 and is all-in
Uncalled bet (1706) returned to Dewey Rulez
*** TURN *** {7-Hearts}{10-Spades}{A-Spades} {2-Clubs}
*** RIVER *** {7-Hearts}{10-Spades}{A-Spades}{2-Clubs} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {8-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
kimsvend777: shows {2-Hearts}{A-Hearts} (two pair, Aces and Deuces)
kimsvend777 collected 6521 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6521 | Rake 0
Board {7-Hearts}{10-Spades}{A-Spades}{2-Clubs}{K-Clubs}
Seat 1: shteddy folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Flushd72 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: __Fløng__ (small blind) folded before Flop
Seat 4: Dewey Rulez (big blind) showed {8-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with a pair of Aces
Seat 5: alechapeco folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: kmatla folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: marcelomvf folded on the Flop
Seat 8: magic_flop77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: kimsvend777 showed {2-Hearts}{A-Hearts} and won (6521) with two pair, Aces and Deuces

en out

PokerStars Hand #123830585778: Tournament #1009688234, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level X (125/250) - 2014/10/24 22:15:48 CET [2014/10/24 16:15:48 ET]
Table '1009688234 49' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: shteddy (6817 in chips)
Seat 2: Flushd72 (2679 in chips)
Seat 3: __Fløng__ (8200 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (1706 in chips)
Seat 5: alechapeco (5407 in chips)
Seat 6: kmatla (11031 in chips)
Seat 7: marcelomvf (9982 in chips)
Seat 8: magic_flop77 (3055 in chips)
Seat 9: kimsvend777 (6521 in chips)
shteddy: posts the ante 30
Flushd72: posts the ante 30
__Fløng__: posts the ante 30
Dewey Rulez: posts the ante 30
alechapeco: posts the ante 30
kmatla: posts the ante 30
marcelomvf: posts the ante 30
magic_flop77: posts the ante 30
kimsvend777: posts the ante 30
Dewey Rulez: posts small blind 125
alechapeco: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {4-Spades}{Q-Diamonds}
Dewey Rulez said, "hahahahaha"
kmatla: folds
marcelomvf: folds
magic_flop77: folds
kimsvend777: folds
shteddy: folds
Flushd72: folds
kimsvend777 said, "he he"
__Fløng__: folds
Dewey Rulez: raises 1426 to 1676 and is all-in
alechapeco: calls 1426
*** FLOP *** {K-Spades}{J-Clubs}{3-Diamonds}
*** TURN *** {K-Spades}{J-Clubs}{3-Diamonds} {A-Spades}
*** RIVER *** {K-Spades}{J-Clubs}{3-Diamonds}{A-Spades} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {4-Spades}{Q-Diamonds} (high card Ace)
alechapeco: shows {A-Diamonds}{9-Spades} (a pair of Aces)
alechapeco collected 3622 from pot
alechapeco wins the $2.50 bounty for eliminating Dewey Rulez
Dewey Rulez finished the tournament in 425th place
kimsvend777 said, "sick"
*** SUMMARY ***
Total pot 3622 | Rake 0
Board {K-Spades}{J-Clubs}{3-Diamonds}{A-Spades}{7-Diamonds}
Seat 1: shteddy folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Flushd72 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: __Fløng__ (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dewey Rulez (small blind) showed {4-Spades}{Q-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 5: alechapeco (big blind) showed {A-Diamonds}{9-Spades} and won (3622) with a pair of Aces
Seat 6: kmatla folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: marcelomvf folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: magic_flop77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: kimsvend777 folded before Flop (didn't bet)

zelden zo slecht gerund Sad

2de setje set v set, out 3r

PokerStars Hand #123830171710: Tournament #1009688203, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 2014/10/24 22:09:07 CET [2014/10/24 16:09:07 ET]
Table '1009688203 123' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: PokerDima333 (18179 in chips)
Seat 2: barnsley71 (9262 in chips)
Seat 3: racekatski (15739 in chips)
Seat 4: Synot1 (6904 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (11781 in chips)
Seat 6: duks82 (21009 in chips)
Seat 7: mailo754 (29363 in chips)
Seat 8: gynaikologos (10609 in chips)
Seat 9: Solo-alt (6515 in chips)
PokerDima333: posts the ante 25
barnsley71: posts the ante 25
racekatski: posts the ante 25
Synot1: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts the ante 25
duks82: posts the ante 25
mailo754: posts the ante 25
gynaikologos: posts the ante 25
Solo-alt: posts the ante 25
barnsley71: posts small blind 150
racekatski: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {4-Clubs}{4-Hearts}
Synot1: folds
Dewey Rulez: raises 315 to 615
duks82: folds
mailo754: calls 615
gynaikologos: folds
Solo-alt: folds
PokerDima333: folds
barnsley71: folds
racekatski: folds
*** FLOP *** {4-Diamonds}{5-Hearts}{10-Spades}
Dewey Rulez: bets 609
mailo754: raises 609 to 1218
Dewey Rulez: raises 1482 to 2700
mailo754: calls 1482
*** TURN *** {4-Diamonds}{5-Hearts}{10-Spades} {9-Hearts}
Dewey Rulez: bets 4017
mailo754: raises 4017 to 8034
Dewey Rulez: raises 407 to 8441 and is all-in
mailo754: calls 407
*** RIVER *** {4-Diamonds}{5-Hearts}{10-Spades}{9-Hearts} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {4-Clubs}{4-Hearts} (a full house, Fours full of Nines)
mailo754: shows {5-Spades}{5-Clubs} (a full house, Fives full of Nines)
mailo754 collected 24187 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 867th place
*** SUMMARY ***
Total pot 24187 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{5-Hearts}{10-Spades}{9-Hearts}{9-Spades}
Seat 1: PokerDima333 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: barnsley71 (small blind) folded before Flop
Seat 3: racekatski (big blind) folded before Flop
Seat 4: Synot1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dewey Rulez showed {4-Clubs}{4-Hearts} and lost with a full house, Fours full of Nines
Seat 6: duks82 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: mailo754 showed {5-Spades}{5-Clubs} and won (24187) with a full house, Fives full of Nines
Seat 8: gynaikologos folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Solo-alt folded before Flop (didn't bet)

b11 5.1k
3r 8k
13.50 5.3k

alweer verlies ik een 70/30, word je toch helemaal gek van

PokerStars Hand #123829111828: Tournament #1009688234, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2014/10/24 21:50:26 CET [2014/10/24 15:50:26 ET]
Table '1009688234 49' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: shteddy (8162 in chips)
Seat 2: Flushd72 (3364 in chips)
Seat 3: __Fløng__ (1610 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (7121 in chips)
Seat 5: UITTENBOGERT (3151 in chips)
Seat 6: kmatla (2587 in chips)
Seat 7: marcelomvf (3541 in chips)
Seat 8: magic_flop77 (5101 in chips)
Seat 9: kimsvend777 (9680 in chips)
shteddy: posts the ante 20
Flushd72: posts the ante 20
__Fløng__: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
UITTENBOGERT: posts the ante 20
kmatla: posts the ante 20
marcelomvf: posts the ante 20
magic_flop77: posts the ante 20
kimsvend777: posts the ante 20
__Fløng__: posts small blind 75
Dewey Rulez: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Spades}{A-Diamonds}
UITTENBOGERT: folds
kmatla: folds
marcelomvf: folds
magic_flop77: folds
kimsvend777: raises 150 to 300
shteddy: calls 300
Flushd72: calls 300
__Fløng__: raises 1290 to 1590 and is all-in
Dewey Rulez: raises 5511 to 7101 and is all-in
kimsvend777: folds
shteddy: folds
Flushd72: folds
Uncalled bet (5511) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {7-Diamonds}{10-Clubs}{5-Spades}
*** TURN *** {7-Diamonds}{10-Clubs}{5-Spades} {8-Spades}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{10-Clubs}{5-Spades}{8-Spades} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
__Fløng__: shows {8-Clubs}{A-Hearts} (a pair of Eights)
Dewey Rulez: shows {Q-Spades}{A-Diamonds} (high card Ace)
__Fløng__ collected 4260 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4260 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{10-Clubs}{5-Spades}{8-Spades}{K-Hearts}
Seat 1: shteddy folded before Flop
Seat 2: Flushd72 (button) folded before Flop
Seat 3: __Fløng__ (small blind) showed {8-Clubs}{A-Hearts} and won (4260) with a pair of Eights
Seat 4: Dewey Rulez (big blind) showed {Q-Spades}{A-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 5: UITTENBOGERT folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: kmatla folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: marcelomvf folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: magic_flop77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: kimsvend777 folded before Flop

en lekker board ook bij mijn 1e setje ofzo
PokerStars Hand #123829147631: Tournament #1009688079, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/10/24 21:51:03 CET [2014/10/24 15:51:03 ET]
Table '1009688079 165' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: tsairos (4006 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (8425 in chips)
Seat 3: Rus Kare (4755 in chips)
Seat 4: NordA80 (11262 in chips)
Seat 5: sosepfp (11758 in chips)
Seat 6: Djaryn (11079 in chips)
Seat 7: Jabba_010 (3000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 8: Ahrensberg89 (3562 in chips)
Seat 9: RATM86 (6830 in chips)
tsairos: posts the ante 30
Dewey Rulez: posts the ante 30
Rus Kare: posts the ante 30
NordA80: posts the ante 30
sosepfp: posts the ante 30
Djaryn: posts the ante 30
Ahrensberg89: posts the ante 30
RATM86: posts the ante 30
Ahrensberg89: posts small blind 125
RATM86: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {3-Diamonds}{3-Clubs}
tsairos: folds
Dewey Rulez: raises 262 to 512
Rus Kare: folds
NordA80: folds
sosepfp: folds
Djaryn: raises 488 to 1000
Ahrensberg89: folds
RATM86: folds
Dewey Rulez: calls 488
*** FLOP *** {6-Diamonds}{3-Spades}{6-Spades}
Dewey Rulez: checks
Djaryn: bets 1750
Dewey Rulez: calls 1750
*** TURN *** {6-Diamonds}{3-Spades}{6-Spades} {J-Clubs}
Dewey Rulez: checks
Djaryn: checks
*** RIVER *** {6-Diamonds}{3-Spades}{6-Spades}{J-Clubs} {6-Hearts}
Dewey Rulez: checks
Djaryn: checks
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {3-Diamonds}{3-Clubs} (a full house, Sixes full of Threes)
Djaryn: shows {10-Clubs}{10-Hearts} (a full house, Sixes full of Tens)
Djaryn collected 6115 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6115 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{3-Spades}{6-Spades}{J-Clubs}{6-Hearts}
Seat 1: tsairos folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez showed {3-Diamonds}{3-Clubs} and lost with a full house, Sixes full of Threes
Seat 3: Rus Kare folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: NordA80 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: sosepfp folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Djaryn (button) showed {10-Clubs}{10-Hearts} and won (6115) with a full house, Sixes full of Tens
Seat 8: Ahrensberg89 (small blind) folded before Flop
Seat 9: RATM86 (big blind) folded before Flop

$2.50

PokerStars Hand #123828462971: Tournament #1009688234, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level VII (60/120) - 2014/10/24 21:39:01 CET [2014/10/24 15:39:01 ET]
Table '1009688234 49' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: shteddy (3832 in chips)
Seat 2: Flushd72 (2814 in chips)
Seat 3: __Fløng__ (2500 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (3785 in chips)
Seat 5: UITTENBOGERT (2644 in chips)
Seat 6: kmatla (4034 in chips)
Seat 7: marcelomvf (4201 in chips)
Seat 8: chrisemm74 (3553 in chips)
Seat 9: kimsvend777 (10461 in chips)
shteddy: posts the ante 15
Flushd72: posts the ante 15
__Fløng__: posts the ante 15
Dewey Rulez: posts the ante 15
UITTENBOGERT: posts the ante 15
kmatla: posts the ante 15
marcelomvf: posts the ante 15
chrisemm74: posts the ante 15
kimsvend777: posts the ante 15
chrisemm74: posts small blind 60
kimsvend777: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Hearts}{J-Hearts}
shteddy: folds
Flushd72: folds
__Fløng__: folds
Dewey Rulez: raises 125 to 245
UITTENBOGERT: folds
kmatla: folds
marcelomvf: folds
chrisemm74: calls 185
kimsvend777: calls 125
*** FLOP *** {7-Hearts}{9-Hearts}{J-Spades}
chrisemm74: checks
kimsvend777: checks
Dewey Rulez: bets 478
chrisemm74: raises 2815 to 3293 and is all-in
kimsvend777: folds
Dewey Rulez: calls 2815
*** TURN *** {7-Hearts}{9-Hearts}{J-Spades} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Hearts}{9-Hearts}{J-Spades}{J-Diamonds} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
chrisemm74: shows {9-Spades}{Q-Hearts} (two pair, Jacks and Nines)
Dewey Rulez: shows {10-Hearts}{J-Hearts} (three of a kind, Jacks)
Dewey Rulez collected 7456 from pot
Dewey Rulez wins the $2.50 bounty for eliminating chrisemm74
chrisemm74 finished the tournament in 690th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7456 | Rake 0
Board {7-Hearts}{9-Hearts}{J-Spades}{J-Diamonds}{A-Diamonds}
Seat 1: shteddy folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Flushd72 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: __Fløng__ folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dewey Rulez showed {10-Hearts}{J-Hearts} and won (7456) with three of a kind, Jacks
Seat 5: UITTENBOGERT folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: kmatla folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: marcelomvf (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: chrisemm74 (small blind) showed {9-Spades}{Q-Hearts} and lost with two pair, Jacks and Nines
Seat 9: kimsvend777 (big blind) folded on the Flop

$6 over van 3r

out 11

PokerStars Hand #123826952158: Tournament #1007171706, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/10/24 21:12:03 CET [2014/10/24 15:12:03 ET]
Table '1007171706 38' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Q0R1 (15432 in chips)
Seat 2: Doki7518 (6588 in chips)
Seat 3: aacedro (4026 in chips)
Seat 4: v1sionn (11022 in chips)
Seat 5: npc018 (4361 in chips)
Seat 6: Raul draw (11172 in chips)
Seat 7: kyzyldurrr (13765 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (6791 in chips)
Seat 9: Roeterke90 (8846 in chips)
Q0R1: posts the ante 30
Doki7518: posts the ante 30
aacedro: posts the ante 30
v1sionn: posts the ante 30
npc018: posts the ante 30
Raul draw: posts the ante 30
kyzyldurrr: posts the ante 30
Dewey Rulez: posts the ante 30
Roeterke90: posts the ante 30
aacedro: posts small blind 125
v1sionn: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Hearts}{K-Hearts}
npc018: folds
Raul draw: raises 250 to 500
kyzyldurrr: folds
Dewey Rulez: raises 750 to 1250
Roeterke90: folds
Q0R1: folds
Doki7518: folds
aacedro: folds
v1sionn: folds
Raul draw: raises 9892 to 11142 and is all-in
Dewey Rulez: calls 5511 and is all-in
Uncalled bet (4381) returned to Raul draw
*** FLOP *** {4-Diamonds}{7-Hearts}{2-Clubs}
*** TURN *** {4-Diamonds}{7-Hearts}{2-Clubs} {10-Hearts}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{7-Hearts}{2-Clubs}{10-Hearts} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Raul draw: shows {J-Spades}{J-Diamonds} (three of a kind, Jacks)
Dewey Rulez: shows {A-Hearts}{K-Hearts} (high card Ace)
Raul draw collected 14167 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 290th place
*** SUMMARY ***
Total pot 14167 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{7-Hearts}{2-Clubs}{10-Hearts}{J-Clubs}
Seat 1: Q0R1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Doki7518 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: aacedro (small blind) folded before Flop
Seat 4: v1sionn (big blind) folded before Flop
Seat 5: npc018 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Raul draw showed {J-Spades}{J-Diamonds} and won (14167) with three of a kind, Jacks
Seat 7: kyzyldurrr folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dewey Rulez showed {A-Hearts}{K-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 9: Roeterke90 folded before Flop (didn't bet)

lekker kansloos ook, $46

PokerStars Hand #123826563382: Tournament #1009687706, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXVII (3500/7000) - 2014/10/24 21:05:27 CET [2014/10/24 15:05:27 ET]
Table '1009687706 253' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Pamposa85 (39174 in chips)
Seat 2: Stable line (110479 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (86781 in chips)
Seat 4: Tomson1946 (37845 in chips)
Seat 5: KidVegas11 (219435 in chips)
Seat 6: HectorSly (111439 in chips)
Seat 7: san4o_as (20828 in chips)
Seat 8: sarastus (57025 in chips)
Seat 9: ARICCI.BOSSO (69555 in chips)
Pamposa85: posts the ante 875
Stable line: posts the ante 875
Dewey Rulez: posts the ante 875
Tomson1946: posts the ante 875
KidVegas11: posts the ante 875
HectorSly: posts the ante 875
san4o_as: posts the ante 875
sarastus: posts the ante 875
ARICCI.BOSSO: posts the ante 875
sarastus: posts small blind 3500
ARICCI.BOSSO: posts big blind 7000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Spades}{10-Clubs}
Pamposa85: folds
Stable line: raises 7000 to 14000
Dewey Rulez: raises 71906 to 85906 and is all-in
Tomson1946: folds
KidVegas11: folds
HectorSly: folds
san4o_as: folds
sarastus: folds
ARICCI.BOSSO: folds
Stable line: calls 71906
*** FLOP *** {3-Clubs}{5-Diamonds}{3-Spades}
*** TURN *** {3-Clubs}{5-Diamonds}{3-Spades} {5-Hearts}
*** RIVER *** {3-Clubs}{5-Diamonds}{3-Spades}{5-Hearts} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Stable line: shows {A-Clubs}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Fives)
Dewey Rulez: shows {A-Spades}{10-Clubs} (two pair, Fives and Threes)
Stable line collected 190187 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 137th place and received $45.97.
*** SUMMARY ***
Total pot 190187 | Rake 0
Board {3-Clubs}{5-Diamonds}{3-Spades}{5-Hearts}{Q-Diamonds}
Seat 1: Pamposa85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Stable line showed {A-Clubs}{A-Diamonds} and won (190187) with two pair, Aces and Fives
Seat 3: Dewey Rulez showed {A-Spades}{10-Clubs} and lost with two pair, Fives and Threes
Seat 4: Tomson1946 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: KidVegas11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: HectorSly folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: san4o_as (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: sarastus (small blind) folded before Flop
Seat 9: ARICCI.BOSSO (big blind) folded before Flop

$2.50

PokerStars Hand #123826385672: Tournament #1009688234, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2014/10/24 21:02:27 CET [2014/10/24 15:02:27 ET]
Table '1009688234 49' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Archipeld (1926 in chips)
Seat 2: Flushd72 (3257 in chips)
Seat 3: __Fløng__ (1739 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (2776 in chips)
Seat 5: UITTENBOGERT (3967 in chips)
Seat 6: schorsch8888 (1652 in chips)
Seat 7: marcelomvf (3936 in chips)
Seat 8: cap3llAni (3163 in chips)
Seat 9: kimsvend777 (4315 in chips)
__Fløng__: posts small blind 25
Dewey Rulez: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Diamonds}{J-Diamonds}
UITTENBOGERT: folds
schorsch8888: folds
marcelomvf: folds
cap3llAni: folds
kimsvend777: folds
Archipeld: calls 50
Flushd72: folds
__Fløng__: folds
Dewey Rulez: checks
*** FLOP *** {K-Spades}{9-Clubs}{K-Clubs}
Dewey Rulez: checks
Archipeld: checks
*** TURN *** {K-Spades}{9-Clubs}{K-Clubs} {7-Clubs}
Dewey Rulez: bets 97
Archipeld: raises 1779 to 1876 and is all-in
Dewey Rulez: calls 1779
*** RIVER *** {K-Spades}{9-Clubs}{K-Clubs}{7-Clubs} {A-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {K-Diamonds}{J-Diamonds} (three of a kind, Kings)
Archipeld: shows {K-Hearts}{8-Diamonds} (three of a kind, Kings - lower kicker)
Dewey Rulez collected 3877 from pot
Dewey Rulez wins the $2.50 bounty for eliminating Archipeld
Archipeld finished the tournament in 795th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3877 | Rake 0
Board {K-Spades}{9-Clubs}{K-Clubs}{7-Clubs}{A-Hearts}
Seat 1: Archipeld showed {K-Hearts}{8-Diamonds} and lost with three of a kind, Kings
Seat 2: Flushd72 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: __Fløng__ (small blind) folded before Flop
Seat 4: Dewey Rulez (big blind) showed {K-Diamonds}{J-Diamonds} and won (3877) with three of a kind, Kings
Seat 5: UITTENBOGERT folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: schorsch8888 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: marcelomvf folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: cap3llAni folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: kimsvend777 folded before Flop (didn't bet)

zuur, volgende keer beter

h11 90k
11 6.7k
b11 10k
3r 6.4k
13.50 2.8k

PokerStars Hand #123825986639: Tournament #1009688203, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2014/10/24 20:54:16 CET [2014/10/24 14:54:16 ET]
Table '1009688203 83' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: MAKS_YM5 (2037 in chips)
Seat 3: iliansi68 (5450 in chips)
Seat 4: bigB0BB (3291 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (3050 in chips)
Seat 6: R3NZONIT3 (2967 in chips)
Seat 7: Le_Blem1 (2714 in chips)
Seat 8: Sputnik63 (1219 in chips)
Seat 9: Sasha27611 (1510 in chips)
iliansi68: posts small blind 25
bigB0BB: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Clubs}{A-Diamonds}
Dewey Rulez: raises 52 to 102
R3NZONIT3: calls 102
Le_Blem1: folds
Sputnik63: folds
Sasha27611: folds
MAKS_YM5: folds
iliansi68: folds
bigB0BB: calls 52
*** FLOP *** {Q-Spades}{4-Hearts}{8-Spades}
bigB0BB: checks
Dewey Rulez: bets 182
R3NZONIT3: calls 182
bigB0BB: calls 182
*** TURN *** {Q-Spades}{4-Hearts}{8-Spades} {5-Diamonds}
bigB0BB: checks
Dewey Rulez: bets 684
R3NZONIT3: folds
bigB0BB: calls 684
*** RIVER *** {Q-Spades}{4-Hearts}{8-Spades}{5-Diamonds} {5-Spades}
eiki0330 re-buys and receives 1500 chips for $3.00
bigB0BB: checks
Dewey Rulez: bets 2082 and is all-in
bigB0BB: calls 2082
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Clubs}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Fives)
bigB0BB: shows {9-Diamonds}{9-Spades} (two pair, Nines and Fives)
Dewey Rulez collected 6409 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6409 | Rake 0
Board {Q-Spades}{4-Hearts}{8-Spades}{5-Diamonds}{5-Spades}
Seat 1: MAKS_YM5 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: iliansi68 (small blind) folded before Flop
Seat 4: bigB0BB (big blind) showed {9-Diamonds}{9-Spades} and lost with two pair, Nines and Fives
Seat 5: Dewey Rulez showed {A-Clubs}{A-Diamonds} and won (6409) with two pair, Aces and Fives
Seat 6: R3NZONIT3 folded on the Turn
Seat 7: Le_Blem1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Sputnik63 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Sasha27611 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #123825861471: Tournament #1009688079, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2014/10/24 20:52:02 CET [2014/10/24 14:52:02 ET]
Table '1009688079 165' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Jimboywc (2700 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (5923 in chips)
Seat 3: Rus Kare (4392 in chips)
Seat 4: NordA80 (7988 in chips)
Seat 5: sosepfp (8106 in chips)
Seat 6: Djaryn (9675 in chips)
Seat 7: rainbow.july (2092 in chips)
Seat 8: afterfop79 (1319 in chips)
Seat 9: RATM86 (2010 in chips)
Jimboywc: posts the ante 10
Dewey Rulez: posts the ante 10
Rus Kare: posts the ante 10
NordA80: posts the ante 10
sosepfp: posts the ante 10
Djaryn: posts the ante 10
rainbow.july: posts the ante 10
afterfop79: posts the ante 10
RATM86: posts the ante 10
Djaryn: posts small blind 40
rainbow.july: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Clubs}{J-Hearts}
afterfop79: calls 80
RATM86: folds
Jimboywc: folds
Dewey Rulez: raises 224 to 304
Rus Kare: folds
NordA80: folds
sosepfp: calls 304
Djaryn: folds
rainbow.july: raises 1778 to 2082 and is all-in
afterfop79: folds
Dewey Rulez: calls 1778
sosepfp: calls 1778
*** FLOP *** {5-Diamonds}{K-Spades}{6-Clubs}
Dewey Rulez: bets 3831 and is all-in
sosepfp: folds
Uncalled bet (3831) returned to Dewey Rulez
*** TURN *** {5-Diamonds}{K-Spades}{6-Clubs} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{K-Spades}{6-Clubs}{Q-Clubs} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
rainbow.july: shows {9-Diamonds}{9-Hearts} (a pair of Nines)
Dewey Rulez: shows {J-Clubs}{J-Hearts} (a pair of Jacks)
Dewey Rulez collected 6456 from pot
rainbow.july finished the tournament in 3937th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6456 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{K-Spades}{6-Clubs}{Q-Clubs}{10-Clubs}
Seat 1: Jimboywc folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez showed {J-Clubs}{J-Hearts} and won (6456) with a pair of Jacks
Seat 3: Rus Kare folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: NordA80 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: sosepfp (button) folded on the Flop
Seat 6: Djaryn (small blind) folded before Flop
Seat 7: rainbow.july (big blind) showed {9-Diamonds}{9-Hearts} and lost with a pair of Nines
Seat 8: afterfop79 folded before Flop
Seat 9: RATM86 folded before Flop (didn't bet)

lol hand erna weer ul

PokerStars Hand #123825586937: Tournament #1009687706, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXV (2500/5000) - 2014/10/24 20:47:06 CET [2014/10/24 14:47:06 ET]
Table '1009687706 253' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: thopra (13681 in chips)
Seat 2: Stable line (104134 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (95343 in chips)
Seat 5: KidVegas11 (41582 in chips)
Seat 6: _GOREC-DAG_ (25013 in chips)
Seat 7: dopher_poker (28274 in chips)
Seat 8: sarastus (39275 in chips)
Seat 9: ARICCI.BOSSO (36562 in chips)
thopra: posts the ante 625
Stable line: posts the ante 625
Dewey Rulez: posts the ante 625
KidVegas11: posts the ante 625
_GOREC-DAG_: posts the ante 625
dopher_poker: posts the ante 625
sarastus: posts the ante 625
ARICCI.BOSSO: posts the ante 625
ARICCI.BOSSO: posts small blind 2500
thopra: posts big blind 5000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Spades}{A-Diamonds}
Stable line: folds
Dewey Rulez: raises 5250 to 10250
KidVegas11: folds
_GOREC-DAG_: folds
dopher_poker: folds
sarastus: folds
ARICCI.BOSSO: raises 25687 to 35937 and is all-in
thopra: calls 8056 and is all-in
Dewey Rulez: calls 25687
*** FLOP *** {J-Diamonds}{7-Clubs}{3-Hearts}
*** TURN *** {J-Diamonds}{7-Clubs}{3-Hearts} {4-Clubs}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{7-Clubs}{3-Hearts}{4-Clubs} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
ARICCI.BOSSO: shows {A-Hearts}{J-Spades} (a pair of Jacks)
Dewey Rulez: shows {K-Spades}{A-Diamonds} (high card Ace)
ARICCI.BOSSO collected 45762 from side pot
thopra: shows {Q-Diamonds}{5-Spades} (high card Queen)
ARICCI.BOSSO collected 44168 from main pot
thopra finished the tournament in 213th place and received $32.17.
*** SUMMARY ***
Total pot 89930 Main pot 44168. Side pot 45762. | Rake 0
Board {J-Diamonds}{7-Clubs}{3-Hearts}{4-Clubs}{9-Spades}
Seat 1: thopra (big blind) showed {Q-Diamonds}{5-Spades} and lost with high card Queen
Seat 2: Stable line folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Dewey Rulez showed {K-Spades}{A-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 5: KidVegas11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: _GOREC-DAG_ folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: dopher_poker folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: sarastus (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ARICCI.BOSSO (small blind) showed {A-Hearts}{J-Spades} and won (89930) with a pair of Jacks

keer lucky

PokerStars Hand #123825532763: Tournament #1009687706, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXV (2500/5000) - 2014/10/24 20:46:07 CET [2014/10/24 14:46:07 ET]
Table '1009687706 253' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: thopra (14306 in chips)
Seat 2: Stable line (104759 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (49545 in chips)
Seat 4: jrvaccaro (33923 in chips)
Seat 5: KidVegas11 (42207 in chips)
Seat 6: _GOREC-DAG_ (25638 in chips)
Seat 7: dopher_poker (28899 in chips)
Seat 8: sarastus (42400 in chips)
Seat 9: ARICCI.BOSSO (42187 in chips)
thopra: posts the ante 625
Stable line: posts the ante 625
Dewey Rulez: posts the ante 625
jrvaccaro: posts the ante 625
KidVegas11: posts the ante 625
_GOREC-DAG_: posts the ante 625
dopher_poker: posts the ante 625
sarastus: posts the ante 625
ARICCI.BOSSO: posts the ante 625
sarastus: posts small blind 2500
ARICCI.BOSSO: posts big blind 5000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Clubs}{A-Diamonds}
thopra: folds
Stable line: folds
Dewey Rulez: raises 43920 to 48920 and is all-in
jrvaccaro: calls 33298 and is all-in
KidVegas11: folds
_GOREC-DAG_: folds
dopher_poker: folds
sarastus: folds
ARICCI.BOSSO: folds
Uncalled bet (15622) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {Q-Hearts}{5-Spades}{8-Hearts}
*** TURN *** {Q-Hearts}{5-Spades}{8-Hearts} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Hearts}{5-Spades}{8-Hearts}{10-Diamonds} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {10-Clubs}{A-Diamonds} (two pair, Tens and Fives)
jrvaccaro: shows {A-Hearts}{K-Diamonds} (a pair of Fives)
Dewey Rulez collected 79721 from pot
jrvaccaro finished the tournament in 224th place and received $29.88.
*** SUMMARY ***
Total pot 79721 | Rake 0
Board {Q-Hearts}{5-Spades}{8-Hearts}{10-Diamonds}{5-Diamonds}
Seat 1: thopra folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Stable line folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Dewey Rulez showed {10-Clubs}{A-Diamonds} and won (79721) with two pair, Tens and Fives
Seat 4: jrvaccaro showed {A-Hearts}{K-Diamonds} and lost with a pair of Fives
Seat 5: KidVegas11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: _GOREC-DAG_ folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: dopher_poker (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: sarastus (small blind) folded before Flop
Seat 9: ARICCI.BOSSO (big blind) folded before Flop

out 8t

PokerStars Hand #123825436228: Tournament #1007171743, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2014/10/24 20:44:21 CET [2014/10/24 14:44:21 ET]
Table '1007171743 7' 6-max Seat #2 is the button
Seat 1: Gedis92 (3645 in chips)
Seat 2: krisaz (6000 in chips)
Seat 3: tony365 (5130 in chips)
Seat 4: BudFox11 (3132 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (3238 in chips)
tony365: posts small blind 100
BudFox11: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Hearts}{A-Clubs}
Dewey Rulez: raises 209 to 409
Gedis92: folds
krisaz: raises 5591 to 6000 and is all-in
tony365: folds
BudFox11: folds
Dewey Rulez: calls 2829 and is all-in
Uncalled bet (2762) returned to krisaz
*** FLOP *** {6-Hearts}{2-Hearts}{Q-Spades}
*** TURN *** {6-Hearts}{2-Hearts}{Q-Spades} {2-Clubs}
*** RIVER *** {6-Hearts}{2-Hearts}{Q-Spades}{2-Clubs} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {J-Hearts}{A-Clubs} (a pair of Deuces)
krisaz: shows {K-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Deuces - Ace+King kicker)
krisaz collected 6776 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 586th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6776 | Rake 0
Board {6-Hearts}{2-Hearts}{Q-Spades}{2-Clubs}{7-Spades}
Seat 1: Gedis92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: krisaz (button) showed {K-Diamonds}{A-Diamonds} and won (6776) with a pair of Deuces
Seat 3: tony365 (small blind) folded before Flop
Seat 4: BudFox11 (big blind) folded before Flop
Seat 5: Dewey Rulez showed {J-Hearts}{A-Clubs} and lost with a pair of Deuces

PokerStars Hand #123825330232: Tournament #1009687706, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXIV (2000/4000) - 2014/10/24 20:42:26 CET [2014/10/24 14:42:26 ET]
Table '1009687706 253' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: thopra (16931 in chips)
Seat 2: Stable line (77259 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 3: Dewey Rulez (19335 in chips)
Seat 4: jrvaccaro (63383 in chips)
Seat 5: KidVegas11 (50832 in chips)
Seat 7: dopher_poker (38024 in chips)
Seat 8: sarastus (50025 in chips)
Seat 9: ARICCI.BOSSO (34312 in chips)
thopra: posts the ante 500
Dewey Rulez: posts the ante 500
jrvaccaro: posts the ante 500
KidVegas11: posts the ante 500
dopher_poker: posts the ante 500
sarastus: posts the ante 500
ARICCI.BOSSO: posts the ante 500
Dewey Rulez: posts small blind 2000
jrvaccaro: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {8-Hearts}{A-Clubs}
KidVegas11: folds
dopher_poker: folds
sarastus: folds
ARICCI.BOSSO: folds
thopra: folds
Dewey Rulez: raises 14835 to 18835 and is all-in
jrvaccaro: calls 14835
*** FLOP *** {8-Spades}{7-Diamonds}{2-Diamonds}
*** TURN *** {8-Spades}{7-Diamonds}{2-Diamonds} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Spades}{7-Diamonds}{2-Diamonds}{8-Diamonds} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {8-Hearts}{A-Clubs} (a full house, Eights full of Deuces)
jrvaccaro: shows {K-Clubs}{4-Spades} (two pair, Eights and Deuces)
Dewey Rulez collected 41170 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 41170 | Rake 0
Board {8-Spades}{7-Diamonds}{2-Diamonds}{8-Diamonds}{2-Hearts}
Seat 1: thopra (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Dewey Rulez (small blind) showed {8-Hearts}{A-Clubs} and won (41170) with a full house, Eights full of Deuces
Seat 4: jrvaccaro (big blind) showed {K-Clubs}{4-Spades} and lost with two pair, Eights and Deuces
Seat 5: KidVegas11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: dopher_poker folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: sarastus folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ARICCI.BOSSO folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #123824532877: Tournament #1009687706, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXI (1000/2000) - 2014/10/24 20:28:04 CET [2014/10/24 14:28:04 ET]
Table '1009687706 253' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: thopra (17153 in chips)
Seat 2: Njambe (30354 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (6380 in chips)
Seat 4: zoezoja (12735 in chips)
Seat 5: DONK G13 (9091 in chips)
Seat 6: kriftis (22950 in chips)
Seat 7: dujo123 (27023 in chips)
Seat 8: sarastus (40505 in chips)
Seat 9: ARICCI.BOSSO (32012 in chips)
thopra: posts the ante 250
Njambe: posts the ante 250
Dewey Rulez: posts the ante 250
zoezoja: posts the ante 250
DONK G13: posts the ante 250
kriftis: posts the ante 250
dujo123: posts the ante 250
sarastus: posts the ante 250
ARICCI.BOSSO: posts the ante 250
zoezoja: posts small blind 1000
DONK G13: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Diamonds}{7-Clubs}
kriftis: folds
dujo123: folds
sarastus: folds
ARICCI.BOSSO: folds
thopra: folds
Njambe: folds
Dewey Rulez: raises 4130 to 6130 and is all-in
zoezoja: raises 6355 to 12485 and is all-in
DONK G13: folds
Uncalled bet (6355) returned to zoezoja
*** FLOP *** {A-Clubs}{Q-Hearts}{5-Diamonds}
*** TURN *** {A-Clubs}{Q-Hearts}{5-Diamonds} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {A-Clubs}{Q-Hearts}{5-Diamonds}{2-Diamonds} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
zoezoja: shows {4-Spades}{K-Diamonds} (high card Ace)
Dewey Rulez: shows {A-Diamonds}{7-Clubs} (a pair of Aces)
Dewey Rulez collected 16510 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 16510 | Rake 0
Board {A-Clubs}{Q-Hearts}{5-Diamonds}{2-Diamonds}{10-Diamonds}
Seat 1: thopra folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Njambe folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Dewey Rulez (button) showed {A-Diamonds}{7-Clubs} and won (16510) with a pair of Aces
Seat 4: zoezoja (small blind) showed {4-Spades}{K-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 5: DONK G13 (big blind) folded before Flop
Seat 6: kriftis folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: dujo123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: sarastus folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ARICCI.BOSSO folded before Flop (didn't bet)

itm h11, 6bb

123452141