Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Heinzel

Verstuur bericht

Forum Posts

3.3psko 78k

$14.08 aan bounties tot nu toe

$0.75

PokerStars Hand #125649086797: Tournament #1043249151, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XV (350/700) - 2014/11/23 22:44:35 CET [2014/11/23 16:44:35 ET]
Table '1043249151 462' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: ecardigo (18876 in chips)
Seat 2: LucajaBrasi (21622 in chips)
Seat 3: HugoLira (7924 in chips)
Seat 4: Bowman1985 (25871 in chips)
Seat 5: 77mory77 (13458 in chips)
Seat 6: AGontijo (47199 in chips)
Seat 7: Marchello530 (38238 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (73049 in chips)
Seat 9: sporakias2 (17768 in chips)
ecardigo: posts the ante 85
LucajaBrasi: posts the ante 85
HugoLira: posts the ante 85
Bowman1985: posts the ante 85
77mory77: posts the ante 85
AGontijo: posts the ante 85
Marchello530: posts the ante 85
Dewey Rulez: posts the ante 85
sporakias2: posts the ante 85
HugoLira: posts small blind 350
Bowman1985: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {7-Hearts}{6-Hearts}
77mory77: folds
AGontijo: folds
Marchello530: folds
Dewey Rulez: raises 735 to 1435
sporakias2: folds
ecardigo: folds
LucajaBrasi: folds
HugoLira: raises 6404 to 7839 and is all-in
Bowman1985: folds
Dewey Rulez: calls 6404
*** FLOP *** {5-Hearts}{6-Clubs}{7-Spades}
*** TURN *** {5-Hearts}{6-Clubs}{7-Spades} {K-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Hearts}{6-Clubs}{7-Spades}{K-Diamonds} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
HugoLira: shows {K-Hearts}{A-Clubs} (a pair of Kings)
Dewey Rulez: shows {7-Hearts}{6-Hearts} (two pair, Sevens and Sixes)
Dewey Rulez collected 17143 from pot
Dewey Rulez wins $0.75 for eliminating HugoLira and their own bounty increases by $0.75 to $15.58
HugoLira finished the tournament in 809th place and received $2.77.
*** SUMMARY ***
Total pot 17143 | Rake 0
Board {5-Hearts}{6-Clubs}{7-Spades}{K-Diamonds}{2-Clubs}
Seat 1: ecardigo folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: LucajaBrasi (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: HugoLira (small blind) showed {K-Hearts}{A-Clubs} and lost with a pair of Kings
Seat 4: Bowman1985 (big blind) folded before Flop
Seat 5: 77mory77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: AGontijo folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Marchello530 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dewey Rulez showed {7-Hearts}{6-Hearts} and won (17143) with two pair, Sevens and Sixes
Seat 9: sporakias2 folded before Flop (didn't bet)

itm 3.3psko

out ss, 40 plaatsen voor itm, gast was veruit meest agro aan tafel, erg zuur dat ie het nu heeft

PokerStars Hand #125648296041: Tournament #1034765712, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVI (800/1600) - 2014/11/23 22:33:11 CET [2014/11/23 16:33:11 ET]
Table '1034765712 2811' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: LTdream (13850 in chips)
Seat 2: RiverMatters (14992 in chips)
Seat 3: annablitz (23535 in chips)
Seat 4: Tom Dallee (24922 in chips)
Seat 5: samosisland (15142 in chips)
Seat 6: Haa Alif (125483 in chips)
Seat 7: Molly_P11 (31870 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (37489 in chips)
Seat 9: Chip 'n' go! (60761 in chips)
LTdream: posts the ante 160
RiverMatters: posts the ante 160
annablitz: posts the ante 160
Tom Dallee: posts the ante 160
samosisland: posts the ante 160
Haa Alif: posts the ante 160
Molly_P11: posts the ante 160
Dewey Rulez: posts the ante 160
Chip 'n' go!: posts the ante 160
Molly_P11: posts small blind 800
Dewey Rulez: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Hearts}{Q-Diamonds}
Chip 'n' go!: folds
LTdream: folds
RiverMatters: folds
annablitz: folds
Tom Dallee: folds
samosisland: folds
Haa Alif: raises 1600 to 3200
Molly_P11: folds
Dewey Rulez: calls 1600
*** FLOP *** {Q-Spades}{8-Spades}{9-Diamonds}
Dewey Rulez: checks
Haa Alif: bets 4320
Dewey Rulez: calls 4320
*** TURN *** {Q-Spades}{8-Spades}{9-Diamonds} {8-Hearts}
Dewey Rulez: checks
Haa Alif: bets 8000
Dewey Rulez: raises 21809 to 29809 and is all-in
Haa Alif: calls 21809
*** RIVER *** {Q-Spades}{8-Spades}{9-Diamonds}{8-Hearts} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {K-Hearts}{Q-Diamonds} (two pair, Queens and Nines)
Haa Alif: shows {9-Spades}{8-Diamonds} (a full house, Nines full of Eights)
Haa Alif collected 76898 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 5446th place
*** SUMMARY ***
Total pot 76898 | Rake 0
Board {Q-Spades}{8-Spades}{9-Diamonds}{8-Hearts}{9-Clubs}
Seat 1: LTdream folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: RiverMatters folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: annablitz folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Tom Dallee folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: samosisland folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Haa Alif (button) showed {9-Spades}{8-Diamonds} and won (76898) with a full house, Nines full of Eights
Seat 7: Molly_P11 (small blind) folded before Flop
Seat 8: Dewey Rulez (big blind) showed {K-Hearts}{Q-Diamonds} and lost with two pair, Queens and Nines
Seat 9: Chip 'n' go! folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #125648166639: Tournament #1043262633, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/11/23 22:31:20 CET [2014/11/23 16:31:20 ET]
Table '1043262633 906' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (2625 in chips)
Seat 2: sundried7 (8985 in chips)
Seat 3: mairipet (804 in chips)
Seat 4: proes5 (7854 in chips)
Seat 5: ElTucee (14097 in chips)
Seat 6: mt0007 (5830 in chips)
Seat 7: joao-nobi (5489 in chips)
Seat 8: pallethepoet (9833 in chips)
Seat 9: lilroo12 (1977 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 30
sundried7: posts the ante 30
mairipet: posts the ante 30
proes5: posts the ante 30
ElTucee: posts the ante 30
mt0007: posts the ante 30
joao-nobi: posts the ante 30
pallethepoet: posts the ante 30
lilroo12: posts the ante 30
pallethepoet: posts small blind 125
lilroo12: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Diamonds}{Q-Diamonds}
Dewey Rulez: raises 2345 to 2595 and is all-in
sundried7: folds
mairipet: folds
proes5: folds
ElTucee: folds
mt0007: folds
joao-nobi: folds
pallethepoet: folds
lilroo12: calls 1697 and is all-in
Uncalled bet (648) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {2-Clubs}{9-Diamonds}{7-Spades}
*** TURN *** {2-Clubs}{9-Diamonds}{7-Spades} {4-Spades}
*** RIVER *** {2-Clubs}{9-Diamonds}{7-Spades}{4-Spades} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
lilroo12: shows {J-Clubs}{J-Spades} (two pair, Jacks and Nines)
Dewey Rulez: shows {K-Diamonds}{Q-Diamonds} (a pair of Nines)
lilroo12 collected 4289 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4289 | Rake 0
Board {2-Clubs}{9-Diamonds}{7-Spades}{4-Spades}{9-Spades}
Seat 1: Dewey Rulez showed {K-Diamonds}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 2: sundried7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: mairipet folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: proes5 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ElTucee folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: mt0007 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: joao-nobi (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: pallethepoet (small blind) folded before Flop
Seat 9: lilroo12 (big blind) showed {J-Clubs}{J-Spades} and won (4289) with two pair, Jacks and Nines

en out b11

PokerStars Hand #125648222029: Tournament #1043262633, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/11/23 22:32:07 CET [2014/11/23 16:32:07 ET]
Table '1043262633 906' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (648 in chips)
Seat 2: sundried7 (8955 in chips)
Seat 3: mairipet (774 in chips)
Seat 4: proes5 (7824 in chips)
Seat 5: ElTucee (14067 in chips)
Seat 6: mt0007 (5800 in chips)
Seat 7: joao-nobi (5459 in chips)
Seat 8: pallethepoet (9678 in chips)
Seat 9: lilroo12 (4289 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 40
sundried7: posts the ante 40
mairipet: posts the ante 40
proes5: posts the ante 40
ElTucee: posts the ante 40
mt0007: posts the ante 40
joao-nobi: posts the ante 40
pallethepoet: posts the ante 40
lilroo12: posts the ante 40
lilroo12: posts small blind 150
Dewey Rulez: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {2-Spades}{9-Hearts}
sundried7: folds
mairipet: folds
proes5: folds
ElTucee: raises 385 to 685
mt0007: folds
joao-nobi: folds
pallethepoet: folds
lilroo12: raises 3564 to 4249 and is all-in
Dewey Rulez: calls 308 and is all-in
ElTucee: folds
Uncalled bet (3564) returned to lilroo12
*** FLOP *** {K-Diamonds}{6-Hearts}{7-Spades}
*** TURN *** {K-Diamonds}{6-Hearts}{7-Spades} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {K-Diamonds}{6-Hearts}{7-Spades}{2-Diamonds} {Q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
lilroo12: shows {A-Clubs}{K-Spades} (a pair of Kings)
lilroo12 collected 154 from side pot
Dewey Rulez: shows {2-Spades}{9-Hearts} (a pair of Deuces)
lilroo12 collected 2184 from main pot
Dewey Rulez finished the tournament in 5068th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2338 Main pot 2184. Side pot 154. | Rake 0
Board {K-Diamonds}{6-Hearts}{7-Spades}{2-Diamonds}{Q-Clubs}
Seat 1: Dewey Rulez (big blind) showed {2-Spades}{9-Hearts} and lost with a pair of Deuces
Seat 2: sundried7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: mairipet folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: proes5 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ElTucee folded before Flop
Seat 6: mt0007 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: joao-nobi folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: pallethepoet (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: lilroo12 (small blind) showed {A-Clubs}{K-Spades} and won (2338) with a pair of Kings

PokerStars Hand #125647720310: Tournament #1043262633, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/11/23 22:25:02 CET [2014/11/23 16:25:02 ET]
Table '1043262633 906' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (3780 in chips)
Seat 2: sundried7 (10780 in chips)
Seat 3: mairipet (1419 in chips)
Seat 4: proes5 (7824 in chips)
Seat 5: ElTucee (16919 in chips)
Seat 6: mt0007 (2790 in chips)
Seat 7: joao-nobi (1962 in chips)
Seat 8: pallethepoet (4959 in chips)
Seat 9: lilroo12 (7061 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 30
sundried7: posts the ante 30
mairipet: posts the ante 30
proes5: posts the ante 30
ElTucee: posts the ante 30
mt0007: posts the ante 30
joao-nobi: posts the ante 30
pallethepoet: posts the ante 30
lilroo12: posts the ante 30
lilroo12: posts small blind 125
Dewey Rulez: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Hearts}{J-Spades}
sundried7: raises 250 to 500
mairipet: folds
proes5: folds
ElTucee: folds
mt0007: raises 2260 to 2760 and is all-in
joao-nobi: folds
pallethepoet: folds
lilroo12: folds
Dewey Rulez: raises 990 to 3750 and is all-in
sundried7: folds
Uncalled bet (990) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {A-Hearts}{6-Clubs}{5-Spades}
*** TURN *** {A-Hearts}{6-Clubs}{5-Spades} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {A-Hearts}{6-Clubs}{5-Spades}{7-Diamonds} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {J-Hearts}{J-Spades} (a pair of Jacks)
mt0007: shows {A-Clubs}{2-Diamonds} (a pair of Aces)
mt0007 collected 6415 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6415 | Rake 0
Board {A-Hearts}{6-Clubs}{5-Spades}{7-Diamonds}{4-Spades}
Seat 1: Dewey Rulez (big blind) showed {J-Hearts}{J-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 2: sundried7 folded before Flop
Seat 3: mairipet folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: proes5 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ElTucee folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: mt0007 showed {A-Clubs}{2-Diamonds} and won (6415) with a pair of Aces
Seat 7: joao-nobi folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: pallethepoet (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: lilroo12 (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #125647818287: Tournament #1043262633, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/11/23 22:26:24 CET [2014/11/23 16:26:24 ET]
Table '1043262633 906' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (835 in chips)
Seat 2: sundried7 (9970 in chips)
Seat 3: mairipet (1359 in chips)
Seat 4: proes5 (8409 in chips)
Seat 5: ElTucee (16859 in chips)
Seat 6: mt0007 (6385 in chips)
Seat 7: joao-nobi (1902 in chips)
Seat 8: pallethepoet (4899 in chips)
Seat 9: lilroo12 (6876 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 30
sundried7: posts the ante 30
mairipet: posts the ante 30
proes5: posts the ante 30
ElTucee: posts the ante 30
mt0007: posts the ante 30
joao-nobi: posts the ante 30
pallethepoet: posts the ante 30
lilroo12: posts the ante 30
sundried7: posts small blind 125
mairipet: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {6-Clubs}{Q-Clubs}
proes5: folds
ElTucee: folds
mt0007: folds
joao-nobi: folds
pallethepoet: folds
lilroo12: folds
Dewey Rulez: raises 555 to 805 and is all-in
sundried7: raises 555 to 1360
mairipet: folds
Uncalled bet (555) returned to sundried7
*** FLOP *** {A-Clubs}{Q-Diamonds}{3-Diamonds}
*** TURN *** {A-Clubs}{Q-Diamonds}{3-Diamonds} {7-Spades}
*** RIVER *** {A-Clubs}{Q-Diamonds}{3-Diamonds}{7-Spades} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
sundried7: shows {K-Spades}{3-Spades} (two pair, Sevens and Threes)
Dewey Rulez: shows {6-Clubs}{Q-Clubs} (two pair, Queens and Sevens)
Dewey Rulez collected 2130 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2130 | Rake 0
Board {A-Clubs}{Q-Diamonds}{3-Diamonds}{7-Spades}{7-Clubs}
Seat 1: Dewey Rulez (button) showed {6-Clubs}{Q-Clubs} and won (2130) with two pair, Queens and Sevens
Seat 2: sundried7 (small blind) showed {K-Spades}{3-Spades} and lost with two pair, Sevens and Threes
Seat 3: mairipet (big blind) folded before Flop
Seat 4: proes5 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ElTucee folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: mt0007 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: joao-nobi folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: pallethepoet folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: lilroo12 folded before Flop (didn't bet)

$1.13

PokerStars Hand #125647362801: Tournament #1043249151, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XIII (250/500) - 2014/11/23 22:20:04 CET [2014/11/23 16:20:04 ET]
Table '1043249151 6' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Vanya4774 (12905 in chips)
Seat 2: brokeNLucks (22973 in chips)
Seat 3: IceKot (14910 in chips)
Seat 4: bigneyo (10373 in chips)
Seat 5: Steffen Seal (8286 in chips)
Seat 6: enghave222 (37508 in chips)
Seat 7: crash4141 (5998 in chips) is sitting out
Seat 8: som666nia (14157 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (69700 in chips)
Vanya4774: posts the ante 60
brokeNLucks: posts the ante 60
IceKot: posts the ante 60
bigneyo: posts the ante 60
Steffen Seal: posts the ante 60
enghave222: posts the ante 60
crash4141: posts the ante 60
som666nia: posts the ante 60
Dewey Rulez: posts the ante 60
som666nia: posts small blind 250
Dewey Rulez: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Spades}{2-Diamonds}
Vanya4774: folds
brokeNLucks: folds
IceKot: folds
bigneyo: folds
Steffen Seal: calls 500
enghave222: folds
crash4141: folds
som666nia: folds
Dewey Rulez: checks
*** FLOP *** {J-Diamonds}{J-Clubs}{9-Spades}
Dewey Rulez: checks
Steffen Seal: checks
*** TURN *** {J-Diamonds}{J-Clubs}{9-Spades} {7-Hearts}
Dewey Rulez: bets 1467
Steffen Seal: raises 6259 to 7726 and is all-in
Dewey Rulez: calls 6259
*** RIVER *** {J-Diamonds}{J-Clubs}{9-Spades}{7-Hearts} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {J-Spades}{2-Diamonds} (three of a kind, Jacks)
Steffen Seal: shows {A-Spades}{A-Clubs} (two pair, Aces and Jacks)
Dewey Rulez collected 17242 from pot
Dewey Rulez wins $1.13 for eliminating Steffen Seal and their own bounty increases by $1.12 to $14.83
Steffen Seal finished the tournament in 1165th place
*** SUMMARY ***
Total pot 17242 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{J-Clubs}{9-Spades}{7-Hearts}{Q-Diamonds}
Seat 1: Vanya4774 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: brokeNLucks folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: IceKot folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: bigneyo folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Steffen Seal showed {A-Spades}{A-Clubs} and lost with two pair, Aces and Jacks
Seat 6: enghave222 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: crash4141 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: som666nia (small blind) folded before Flop
Seat 9: Dewey Rulez (big blind) showed {J-Spades}{2-Diamonds} and won (17242) with three of a kind, Jacks

$5.95

PokerStars Hand #125647266153: Tournament #1043249151, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XIII (250/500) - 2014/11/23 22:18:44 CET [2014/11/23 16:18:44 ET]
Table '1043249151 6' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Vanya4774 (11855 in chips)
Seat 2: brokeNLucks (23093 in chips)
Seat 3: IceKot (15030 in chips)
Seat 4: bigneyo (10743 in chips)
Seat 5: OLDHRADEC67 (15868 in chips)
Seat 6: juszto (4996 in chips)
Seat 7: crash4141 (6368 in chips) is sitting out
Seat 8: som666nia (14777 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (48286 in chips)
Vanya4774: posts the ante 60
brokeNLucks: posts the ante 60
IceKot: posts the ante 60
bigneyo: posts the ante 60
OLDHRADEC67: posts the ante 60
juszto: posts the ante 60
crash4141: posts the ante 60
som666nia: posts the ante 60
Dewey Rulez: posts the ante 60
bigneyo: posts small blind 250
OLDHRADEC67: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Clubs}{A-Diamonds}
juszto: raises 4436 to 4936 and is all-in
crash4141: folds
som666nia: folds
Dewey Rulez: calls 4936
Vanya4774: folds
brokeNLucks: folds
IceKot: folds
bigneyo: folds
OLDHRADEC67: calls 4436
*** FLOP *** {K-Spades}{10-Spades}{7-Hearts}
OLDHRADEC67: checks
Dewey Rulez: bets 4991
OLDHRADEC67: calls 4991
*** TURN *** {K-Spades}{10-Spades}{7-Hearts} {5-Clubs}
OLDHRADEC67: checks
Dewey Rulez: bets 14580
OLDHRADEC67: calls 5881 and is all-in
Uncalled bet (8699) returned to Dewey Rulez
*** RIVER *** {K-Spades}{10-Spades}{7-Hearts}{5-Clubs} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
OLDHRADEC67: shows {8-Spades}{9-Spades} (high card King)
Dewey Rulez: shows {A-Clubs}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
Dewey Rulez collected 21744 from side pot
juszto: shows {Q-Hearts}{9-Hearts} (high card King)
Dewey Rulez collected 15598 from main pot
Dewey Rulez wins $2.95 for eliminating OLDHRADEC67 and their own bounty increases by $2.95 to $10.72
Dewey Rulez wins $3 for eliminating juszto and their own bounty increases by $2.99 to $13.71
OLDHRADEC67 finished the tournament in 1200th place
juszto finished the tournament in 1201st place
*** SUMMARY ***
Total pot 37342 Main pot 15598. Side pot 21744. | Rake 0
Board {K-Spades}{10-Spades}{7-Hearts}{5-Clubs}{4-Hearts}
Seat 1: Vanya4774 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: brokeNLucks folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: IceKot (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: bigneyo (small blind) folded before Flop
Seat 5: OLDHRADEC67 (big blind) showed {8-Spades}{9-Spades} and lost with high card King
Seat 6: juszto showed {Q-Hearts}{9-Hearts} and lost with high card King
Seat 7: crash4141 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: som666nia folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Dewey Rulez showed {A-Clubs}{A-Diamonds} and won (37342) with a pair of Aces

PokerStars Hand #125646829491: Tournament #1034765712, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIV (500/1000) - 2014/11/23 22:12:44 CET [2014/11/23 16:12:44 ET]
Table '1034765712 2811' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: LTdream (15790 in chips)
Seat 2: mr.gonzo778 (22742 in chips)
Seat 3: annablitz (31230 in chips)
Seat 4: Hémérocalles (19737 in chips)
Seat 5: Cheshir0511 (3598 in chips)
Seat 6: Haa Alif (57254 in chips)
Seat 7: Molly_P11 (25790 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (22017 in chips)
Seat 9: Chip 'n' go! (67943 in chips)
LTdream: posts the ante 100
mr.gonzo778: posts the ante 100
annablitz: posts the ante 100
Hémérocalles: posts the ante 100
Cheshir0511: posts the ante 100
Haa Alif: posts the ante 100
Molly_P11: posts the ante 100
Dewey Rulez: posts the ante 100
Chip 'n' go!: posts the ante 100
Molly_P11: posts small blind 500
Dewey Rulez: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Clubs}{K-Spades}
Chip 'n' go!: folds
LTdream: folds
mr.gonzo778: folds
annablitz: folds
Hémérocalles: raises 2000 to 3000
Cheshir0511: folds
Haa Alif: folds
Molly_P11: folds
Dewey Rulez: raises 18917 to 21917 and is all-in
Hémérocalles: calls 16637 and is all-in
Uncalled bet (2280) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {9-Spades}{3-Clubs}{9-Hearts}
*** TURN *** {9-Spades}{3-Clubs}{9-Hearts} {J-Clubs}
*** RIVER *** {9-Spades}{3-Clubs}{9-Hearts}{J-Clubs} {A-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {K-Clubs}{K-Spades} (two pair, Kings and Nines)
Hémérocalles: shows {10-Diamonds}{10-Spades} (two pair, Tens and Nines)
Dewey Rulez collected 40674 from pot
Hémérocalles finished the tournament in 7293rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 40674 | Rake 0
Board {9-Spades}{3-Clubs}{9-Hearts}{J-Clubs}{A-Hearts}
Seat 1: LTdream folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: mr.gonzo778 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: annablitz folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Hémérocalles showed {10-Diamonds}{10-Spades} and lost with two pair, Tens and Nines
Seat 5: Cheshir0511 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Haa Alif (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Molly_P11 (small blind) folded before Flop
Seat 8: Dewey Rulez (big blind) showed {K-Clubs}{K-Spades} and won (40674) with two pair, Kings and Nines
Seat 9: Chip 'n' go! folded before Flop (didn't bet)

gratz

gogo

ss 28k
3.3psko 46k
b11 5.4k

van 4k naar 2.5k afgeblind in b11 omdat ik sit out was

PokerStars Hand #125645441513: Tournament #1043262633, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2014/11/23 21:52:05 CET [2014/11/23 15:52:05 ET]
Table '1043262633 506' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: jkfrankfurt (16594 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (2400 in chips)
Seat 3: mozru (15945 in chips)
Seat 4: spillerBR (4753 in chips)
Seat 5: cuddlyken (5576 in chips)
Seat 6: StratusV6 (4110 in chips)
Seat 7: diegoodl (3177 in chips)
Seat 8: no2916 (3000 in chips)
Seat 9: scaro1923 (5844 in chips)
jkfrankfurt: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
mozru: posts the ante 20
spillerBR: posts the ante 20
cuddlyken: posts the ante 20
StratusV6: posts the ante 20
diegoodl: posts the ante 20
no2916: posts the ante 20
scaro1923: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts small blind 75
mozru: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Clubs}{K-Diamonds}
spillerBR: folds
cuddlyken: folds
StratusV6: folds
diegoodl: folds
no2916: folds
scaro1923: raises 225 to 375
jkfrankfurt: folds
Dewey Rulez: raises 2005 to 2380 and is all-in
mozru: folds
scaro1923: calls 2005
*** FLOP *** {6-Spades}{Q-Diamonds}{K-Clubs}
*** TURN *** {6-Spades}{Q-Diamonds}{K-Clubs} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Spades}{Q-Diamonds}{K-Clubs}{7-Diamonds} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Clubs}{K-Diamonds} (a pair of Kings)
scaro1923: shows {A-Diamonds}{5-Diamonds} (high card Ace)
Dewey Rulez collected 5090 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5090 | Rake 0
Board {6-Spades}{Q-Diamonds}{K-Clubs}{7-Diamonds}{8-Clubs}
Seat 1: jkfrankfurt (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez (small blind) showed {A-Clubs}{K-Diamonds} and won (5090) with a pair of Kings
Seat 3: mozru (big blind) folded before Flop
Seat 4: spillerBR folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: cuddlyken folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: StratusV6 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: diegoodl folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: no2916 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: scaro1923 showed {A-Diamonds}{5-Diamonds} and lost with high card Ace

PokerStars Hand #125644886249: Tournament #1034765712, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XII (300/600) - 2014/11/23 21:44:44 CET [2014/11/23 15:44:44 ET]
Table '1034765712 2811' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: onlyko (25323 in chips)
Seat 2: mr.gonzo778 (15977 in chips)
Seat 3: annablitz (19890 in chips)
Seat 4: flistor88 (10620 in chips)
Seat 5: Cheshir0511 (7900 in chips)
Seat 6: Haa Alif (63788 in chips)
Seat 7: Mr_Xeror (9446 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (25795 in chips)
Seat 9: Chip 'n' go! (23623 in chips)
onlyko: posts the ante 60
mr.gonzo778: posts the ante 60
annablitz: posts the ante 60
flistor88: posts the ante 60
Cheshir0511: posts the ante 60
Haa Alif: posts the ante 60
Mr_Xeror: posts the ante 60
Dewey Rulez: posts the ante 60
Chip 'n' go!: posts the ante 60
mr.gonzo778: posts small blind 300
annablitz: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {8-Diamonds}{8-Clubs}
flistor88: folds
Cheshir0511: folds
Haa Alif: folds
Mr_Xeror: folds
Dewey Rulez: raises 630 to 1230
Chip 'n' go!: folds
onlyko: folds
mr.gonzo778: calls 930
annablitz: folds
*** FLOP *** {6-Hearts}{J-Clubs}{5-Clubs}
mr.gonzo778: bets 1800
Dewey Rulez: calls 1800
*** TURN *** {6-Hearts}{J-Clubs}{5-Clubs} {J-Spades}
mr.gonzo778: bets 2400
Dewey Rulez: calls 2400
*** RIVER *** {6-Hearts}{J-Clubs}{5-Clubs}{J-Spades} {Q-Clubs}
mr.gonzo778: checks
Dewey Rulez: checks
*** SHOW DOWN ***
mr.gonzo778: shows {A-Diamonds}{2-Diamonds} (a pair of Jacks)
Dewey Rulez: shows {8-Diamonds}{8-Clubs} (two pair, Jacks and Eights)
Dewey Rulez collected 12000 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 12000 | Rake 0
Board {6-Hearts}{J-Clubs}{5-Clubs}{J-Spades}{Q-Clubs}
Seat 1: onlyko (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: mr.gonzo778 (small blind) showed {A-Diamonds}{2-Diamonds} and lost with a pair of Jacks
Seat 3: annablitz (big blind) folded before Flop
Seat 4: flistor88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Cheshir0511 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Haa Alif folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Mr_Xeror folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dewey Rulez showed {8-Diamonds}{8-Clubs} and won (12000) with two pair, Jacks and Eights
Seat 9: Chip 'n' go! folded before Flop (didn't bet)

agro opener, out 5.5

PokerStars Hand #125644588617: Tournament #1043262908, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2014/11/23 21:40:49 CET [2014/11/23 15:40:49 ET]
Table '1043262908 22' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (1935 in chips)
Seat 2: aartje (4325 in chips)
Seat 3: SortThisAce (1920 in chips)
Seat 4: !aneberlin! (1820 in chips)
Seat 5: slarki1 (4124 in chips)
Seat 6: CrazyBobo85 (1190 in chips)
Seat 7: TripleASmash (7285 in chips)
Seat 8: winnercaaaa (13311 in chips)
Seat 9: all-in198914 (965 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 20
aartje: posts the ante 20
SortThisAce: posts the ante 20
!aneberlin!: posts the ante 20
slarki1: posts the ante 20
CrazyBobo85: posts the ante 20
TripleASmash: posts the ante 20
winnercaaaa: posts the ante 20
all-in198914: posts the ante 20
!aneberlin!: posts small blind 75
slarki1: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {7-Clubs}{A-Clubs}
CrazyBobo85: folds
TripleASmash: folds
winnercaaaa: raises 225 to 375
all-in198914: folds
Dewey Rulez: raises 1540 to 1915 and is all-in
aartje: calls 1915
SortThisAce: folds
!aneberlin!: folds
slarki1: folds
winnercaaaa: raises 11376 to 13291 and is all-in
aartje: calls 2390 and is all-in
Uncalled bet (8986) returned to winnercaaaa
*** FLOP *** {4-Hearts}{K-Diamonds}{10-Diamonds}
*** TURN *** {4-Hearts}{K-Diamonds}{10-Diamonds} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Hearts}{K-Diamonds}{10-Diamonds}{J-Diamonds} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
winnercaaaa: shows {9-Spades}{9-Clubs} (a pair of Nines)
aartje: shows {7-Hearts}{5-Hearts} (high card King)
winnercaaaa collected 4780 from side pot
Dewey Rulez: shows {7-Clubs}{A-Clubs} (high card Ace)
winnercaaaa collected 6150 from main pot
aartje finished the tournament in 1447th place
Dewey Rulez finished the tournament in 1448th place
*** SUMMARY ***
Total pot 10930 Main pot 6150. Side pot 4780. | Rake 0
Board {4-Hearts}{K-Diamonds}{10-Diamonds}{J-Diamonds}{8-Diamonds}
Seat 1: Dewey Rulez showed {7-Clubs}{A-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 2: aartje showed {7-Hearts}{5-Hearts} and lost with high card King
Seat 3: SortThisAce (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: !aneberlin! (small blind) folded before Flop
Seat 5: slarki1 (big blind) folded before Flop
Seat 6: CrazyBobo85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: TripleASmash folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: winnercaaaa showed {9-Spades}{9-Clubs} and won (10930) with a pair of Nines
Seat 9: all-in198914 folded before Flop (didn't bet)

$3.65

PokerStars Hand #125644467138: Tournament #1043249151, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level X (125/250) - 2014/11/23 21:39:13 CET [2014/11/23 15:39:13 ET]
Table '1043249151 6' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Vanya4774 (10462 in chips)
Seat 2: brokeNLucks (15030 in chips)
Seat 3: rescueswim (3818 in chips)
Seat 5: EnTiL (12612 in chips)
Seat 6: juszto (7787 in chips)
Seat 7: m4rc3loRubio (9631 in chips)
Seat 8: som666nia (8315 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (27086 in chips)
Vanya4774: posts the ante 30
brokeNLucks: posts the ante 30
rescueswim: posts the ante 30
EnTiL: posts the ante 30
juszto: posts the ante 30
m4rc3loRubio: posts the ante 30
som666nia: posts the ante 30
Dewey Rulez: posts the ante 30
brokeNLucks: posts small blind 125
rescueswim: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Clubs}{9-Clubs}
EnTiL: raises 250 to 500
juszto: folds
m4rc3loRubio: calls 500
som666nia: folds
Dewey Rulez: calls 500
Vanya4774: folds
brokeNLucks: calls 375
rescueswim: folds
*** FLOP *** {2-Clubs}{3-Spades}{Q-Clubs}
brokeNLucks: checks
EnTiL: bets 1400
m4rc3loRubio: raises 7701 to 9101 and is all-in
Dewey Rulez: raises 17455 to 26556 and is all-in
brokeNLucks: folds
EnTiL: calls 10682 and is all-in
Uncalled bet (14474) returned to Dewey Rulez
*** TURN *** {2-Clubs}{3-Spades}{Q-Clubs} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Clubs}{3-Spades}{Q-Clubs}{9-Diamonds} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
EnTiL: shows {A-Clubs}{A-Spades} (a pair of Aces)
Dewey Rulez: shows {10-Clubs}{9-Clubs} (a flush, Queen high)
Dewey Rulez collected 5962 from side pot
m4rc3loRubio: shows {A-Hearts}{Q-Spades} (a pair of Queens)
Dewey Rulez collected 29793 from main pot
Dewey Rulez wins $2.34 for eliminating EnTiL and their own bounty increases by $2.34 to $6.46
Dewey Rulez wins $1.31 for eliminating m4rc3loRubio and their own bounty increases by $1.31 to $7.77
EnTiL finished the tournament in 2167th place
m4rc3loRubio finished the tournament in 2168th place
*** SUMMARY ***
Total pot 35755 Main pot 29793. Side pot 5962. | Rake 0
Board {2-Clubs}{3-Spades}{Q-Clubs}{9-Diamonds}{6-Clubs}
Seat 1: Vanya4774 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: brokeNLucks (small blind) folded on the Flop
Seat 3: rescueswim (big blind) folded before Flop
Seat 5: EnTiL showed {A-Clubs}{A-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 6: juszto folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: m4rc3loRubio showed {A-Hearts}{Q-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 8: som666nia folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Dewey Rulez showed {10-Clubs}{9-Clubs} and won (35755) with a flush, Queen high

PokerStars Hand #125643990317: Tournament #1043249151, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level IX (100/200) - 2014/11/23 21:33:02 CET [2014/11/23 15:33:02 ET]
Table '1043249151 6' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: rolli.12 (16728 in chips)
Seat 2: brokeNLucks (15485 in chips)
Seat 3: rescueswim (4433 in chips)
Seat 4: jahny_rap (2175 in chips)
Seat 5: EnTiL (8553 in chips)
Seat 6: juszto (4230 in chips)
Seat 7: m4rc3loRubio (10136 in chips)
Seat 8: som666nia (8295 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (13789 in chips)
rolli.12: posts the ante 25
brokeNLucks: posts the ante 25
rescueswim: posts the ante 25
jahny_rap: posts the ante 25
EnTiL: posts the ante 25
juszto: posts the ante 25
m4rc3loRubio: posts the ante 25
som666nia: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts the ante 25
rescueswim: posts small blind 100
jahny_rap: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Spades}{Q-Diamonds}
EnTiL: folds
juszto: folds
m4rc3loRubio: folds
som666nia: folds
Dewey Rulez: raises 210 to 410
rolli.12: calls 410
brokeNLucks: folds
rescueswim: calls 310
jahny_rap: folds
*** FLOP *** {6-Diamonds}{Q-Spades}{A-Diamonds}
rescueswim: checks
Dewey Rulez: checks
rolli.12: bets 827
rescueswim: folds
Dewey Rulez: calls 827
*** TURN *** {6-Diamonds}{Q-Spades}{A-Diamonds} {4-Hearts}
Dewey Rulez: checks
rolli.12: bets 1654
Dewey Rulez: raises 3771 to 5425
rolli.12: calls 3771
*** RIVER *** {6-Diamonds}{Q-Spades}{A-Diamonds}{4-Hearts} {A-Clubs}
Dewey Rulez: bets 7102 and is all-in
rolli.12: calls 7102
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Spades}{Q-Diamonds} (a full house, Aces full of Queens)
rolli.12: shows {J-Clubs}{A-Hearts} (three of a kind, Aces)
Dewey Rulez collected 28363 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 28363 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{Q-Spades}{A-Diamonds}{4-Hearts}{A-Clubs}
Seat 1: rolli.12 showed {J-Clubs}{A-Hearts} and lost with three of a kind, Aces
Seat 2: brokeNLucks (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: rescueswim (small blind) folded on the Flop
Seat 4: jahny_rap (big blind) folded before Flop
Seat 5: EnTiL folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: juszto folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: m4rc3loRubio folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: som666nia folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Dewey Rulez showed {A-Spades}{Q-Diamonds} and won (28363) with a full house, Aces full of Queens

PokerStars Hand #125643582479: Tournament #1034765712, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level X (200/400) - 2014/11/23 21:27:43 CET [2014/11/23 15:27:43 ET]
Table '1034765712 2811' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: onlyko (26641 in chips)
Seat 2: mr.gonzo778 (19330 in chips)
Seat 3: annablitz (16840 in chips)
Seat 4: Bomissan (7020 in chips)
Seat 5: jhonnybran (140 in chips) is sitting out
Seat 6: orrchard (4112 in chips)
Seat 7: Mr_Xeror (8513 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (14250 in chips)
Seat 9: Chip 'n' go! (22158 in chips)
onlyko: posts the ante 40
mr.gonzo778: posts the ante 40
annablitz: posts the ante 40
Bomissan: posts the ante 40
jhonnybran: posts the ante 40
orrchard: posts the ante 40
Mr_Xeror: posts the ante 40
Dewey Rulez: posts the ante 40
Chip 'n' go!: posts the ante 40
Bomissan: posts small blind 200
jhonnybran: posts big blind 100 and is all-in
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Spades}{K-Hearts}
orrchard: folds
Mr_Xeror: raises 600 to 800
Dewey Rulez: raises 1600 to 2400
Chip 'n' go!: folds
onlyko: folds
mr.gonzo778: folds
annablitz: folds
Bomissan: raises 4580 to 6980 and is all-in
jhonnybran: folds
Mr_Xeror: folds
Dewey Rulez: calls 4580
*** FLOP *** {A-Hearts}{4-Diamonds}{Q-Clubs}
*** TURN *** {A-Hearts}{4-Diamonds}{Q-Clubs} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {A-Hearts}{4-Diamonds}{Q-Clubs}{9-Diamonds} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Bomissan: shows {J-Spades}{J-Clubs} (a pair of Jacks)
Dewey Rulez: shows {A-Spades}{K-Hearts} (a pair of Aces)
Dewey Rulez collected 14460 from side pot
Bomissan is sitting out
Dewey Rulez collected 760 from main pot
Bomissan finished the tournament in 15318th place
jhonnybran finished the tournament in 15319th place
*** SUMMARY ***
Total pot 15220 Main pot 760. Side pot 14460. | Rake 0
Board {A-Hearts}{4-Diamonds}{Q-Clubs}{9-Diamonds}{6-Spades}
Seat 1: onlyko folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: mr.gonzo778 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: annablitz (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Bomissan (small blind) showed {J-Spades}{J-Clubs} and lost with a pair of Jacks
Seat 5: jhonnybran (big blind) folded before Flop
Seat 6: orrchard folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Mr_Xeror folded before Flop
Seat 8: Dewey Rulez showed {A-Spades}{K-Hearts} and won (15220) with a pair of Aces
Seat 9: Chip 'n' go! folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #125643192227: Tournament #1034765712, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level X (200/400) - 2014/11/23 21:22:41 CET [2014/11/23 15:22:41 ET]
Table '1034765712 2811' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: onlyko (16012 in chips)
Seat 2: Alim1980 (10989 in chips)
Seat 3: annablitz (15080 in chips)
Seat 4: Bomissan (3970 in chips)
Seat 5: jhonnybran (1140 in chips) is sitting out
Seat 6: Anzhal (4880 in chips)
Seat 7: Mr_Xeror (9513 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (7602 in chips)
Seat 9: Chip 'n' go! (25688 in chips)
onlyko: posts the ante 40
Alim1980: posts the ante 40
annablitz: posts the ante 40
Bomissan: posts the ante 40
jhonnybran: posts the ante 40
Anzhal: posts the ante 40
Mr_Xeror: posts the ante 40
Dewey Rulez: posts the ante 40
Chip 'n' go!: posts the ante 40
annablitz: posts small blind 200
Bomissan: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Spades}{A-Spades}
jhonnybran: folds
Anzhal: raises 4440 to 4840 and is all-in
Mr_Xeror: folds
Dewey Rulez: raises 2722 to 7562 and is all-in
Chip 'n' go!: folds
onlyko: folds
Alim1980: folds
annablitz: folds
Bomissan: folds
Uncalled bet (2722) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {6-Spades}{A-Diamonds}{8-Spades}
*** TURN *** {6-Spades}{A-Diamonds}{8-Spades} {7-Hearts}
*** RIVER *** {6-Spades}{A-Diamonds}{8-Spades}{7-Hearts} {2-Clubs}
Chip 'n' go! said, "just close ur hole, doggy shidd"
*** SHOW DOWN ***
Anzhal: shows {10-Hearts}{10-Spades} (a pair of Tens)
Dewey Rulez: shows {J-Spades}{A-Spades} (a pair of Aces)
Dewey Rulez collected 10640 from pot
Anzhal finished the tournament in 16446th place
*** SUMMARY ***
Total pot 10640 | Rake 0
Board {6-Spades}{A-Diamonds}{8-Spades}{7-Hearts}{2-Clubs}
Seat 1: onlyko folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Alim1980 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: annablitz (small blind) folded before Flop
Seat 4: Bomissan (big blind) folded before Flop
Seat 5: jhonnybran folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Anzhal showed {10-Hearts}{10-Spades} and lost with a pair of Tens
Seat 7: Mr_Xeror folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dewey Rulez showed {J-Spades}{A-Spades} and won (10640) with a pair of Aces
Seat 9: Chip 'n' go! folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #125642919255: Tournament #1043262619, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/11/23 21:19:12 CET [2014/11/23 15:19:12 ET]
Table '1043262619 115' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (2928 in chips)
Seat 2: verdao134 (2301 in chips)
Seat 3: tennisi58 (3580 in chips)
Seat 4: diache1 (5653 in chips)
Seat 5: mauro_abi (2858 in chips)
Seat 6: paulab.404 (4421 in chips)
Seat 7: Scarlett1I (2500 in chips)
Seat 8: Protopartorg (3188 in chips)
Seat 9: hsh8888 (5040 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 15
verdao134: posts the ante 15
tennisi58: posts the ante 15
diache1: posts the ante 15
mauro_abi: posts the ante 15
paulab.404: posts the ante 15
Scarlett1I: posts the ante 15
Protopartorg: posts the ante 15
hsh8888: posts the ante 15
verdao134: posts small blind 60
tennisi58: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {7-Clubs}{7-Hearts}
diache1: folds
mauro_abi: folds
paulab.404: folds
Scarlett1I: folds
Protopartorg: folds
hsh8888: folds
Dewey Rulez: raises 126 to 246
verdao134: raises 2040 to 2286 and is all-in
tennisi58: folds
Dewey Rulez: calls 2040
*** FLOP *** {3-Clubs}{A-Diamonds}{8-Hearts}
*** TURN *** {3-Clubs}{A-Diamonds}{8-Hearts} {Q-Hearts}
*** RIVER *** {3-Clubs}{A-Diamonds}{8-Hearts}{Q-Hearts} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
verdao134: shows {A-Spades}{Q-Spades} (a full house, Queens full of Aces)
Dewey Rulez: shows {7-Clubs}{7-Hearts} (two pair, Queens and Sevens)
verdao134 collected 4827 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4827 | Rake 0
Board {3-Clubs}{A-Diamonds}{8-Hearts}{Q-Hearts}{Q-Diamonds}
Seat 1: Dewey Rulez (button) showed {7-Clubs}{7-Hearts} and lost with two pair, Queens and Sevens
Seat 2: verdao134 (small blind) showed {A-Spades}{Q-Spades} and won (4827) with a full house, Queens full of Aces
Seat 3: tennisi58 (big blind) folded before Flop
Seat 4: diache1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mauro_abi folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: paulab.404 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Scarlett1I folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Protopartorg folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: hsh8888 folded before Flop (didn't bet)

en out

PokerStars Hand #125643047068: Tournament #1043262619, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/11/23 21:20:50 CET [2014/11/23 15:20:50 ET]
Table '1043262619 115' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (912 in chips)
Seat 2: verdao134 (4797 in chips)
Seat 3: tennisi58 (3355 in chips)
Seat 4: diache1 (5428 in chips)
Seat 5: mauro_abi (2693 in chips)
Seat 6: paulab.404 (4376 in chips)
Seat 7: Scarlett1I (2770 in chips)
Seat 8: Protopartorg (3143 in chips)
Seat 9: hsh8888 (4995 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 15
verdao134: posts the ante 15
tennisi58: posts the ante 15
diache1: posts the ante 15
mauro_abi: posts the ante 15
paulab.404: posts the ante 15
Scarlett1I: posts the ante 15
Protopartorg: posts the ante 15
hsh8888: posts the ante 15
mauro_abi: posts small blind 60
paulab.404: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Clubs}{9-Spades}
Scarlett1I: folds
Protopartorg: folds
hsh8888: folds
Dewey Rulez: raises 777 to 897 and is all-in
verdao134: folds
tennisi58: folds
diache1: folds
mauro_abi: folds
paulab.404: calls 777
*** FLOP *** {A-Diamonds}{10-Spades}{6-Hearts}
*** TURN *** {A-Diamonds}{10-Spades}{6-Hearts} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{10-Spades}{6-Hearts}{Q-Diamonds} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
paulab.404: shows {2-Diamonds}{A-Clubs} (a pair of Aces)
Dewey Rulez: shows {J-Clubs}{9-Spades} (high card Ace)
paulab.404 collected 1989 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 876th place
*** SUMMARY ***
Total pot 1989 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{10-Spades}{6-Hearts}{Q-Diamonds}{7-Hearts}
Seat 1: Dewey Rulez showed {J-Clubs}{9-Spades} and lost with high card Ace
Seat 2: verdao134 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: tennisi58 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: diache1 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mauro_abi (small blind) folded before Flop
Seat 6: paulab.404 (big blind) showed {2-Diamonds}{A-Clubs} and won (1989) with a pair of Aces
Seat 7: Scarlett1I folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Protopartorg folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: hsh8888 folded before Flop (didn't bet)

123452152