Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Heinzel

Verstuur bericht

Forum Posts

cancel b11

out 27pko

PokerStars Hand #120274831873: Tournament #954587815, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2014/08/18 19:03:04 CET [2014/08/18 13:03:04 ET]
Table '954587815 63' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: WCT17 (6327 in chips)
Seat 2: Noveasalpedo (3000 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (2141 in chips)
Seat 4: NigelR92 (1736 in chips)
Seat 5: Szopen1594 (8370 in chips)
Seat 6: kingkong_158 (6613 in chips)
Seat 7: roosi88 (2590 in chips)
Seat 8: jocou299 (5902 in chips)
Seat 9: stallion54 (2980 in chips)
WCT17: posts the ante 20
Noveasalpedo: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
NigelR92: posts the ante 20
Szopen1594: posts the ante 20
kingkong_158: posts the ante 20
roosi88: posts the ante 20
jocou299: posts the ante 20
stallion54: posts the ante 20
NigelR92: posts small blind 75
Szopen1594: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Diamonds}{K-Clubs}
kingkong_158: raises 150 to 300
roosi88: folds
jocou299: folds
stallion54: raises 150 to 450
WCT17: folds
Noveasalpedo: folds
Dewey Rulez: raises 1671 to 2121 and is all-in
NigelR92: folds
Szopen1594: folds
kingkong_158: raises 1671 to 3792
stallion54: calls 2510 and is all-in
Uncalled bet (832) returned to kingkong_158
*** FLOP *** {2-Hearts}{10-Hearts}{3-Spades}
*** TURN *** {2-Hearts}{10-Hearts}{3-Spades} {J-Hearts}
*** RIVER *** {2-Hearts}{10-Hearts}{3-Spades}{J-Hearts} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
kingkong_158: shows {9-Spades}{9-Clubs} (a pair of Nines)
stallion54: shows {K-Hearts}{J-Spades} (a flush, King high)
stallion54 collected 1678 from side pot
Dewey Rulez: shows {K-Diamonds}{K-Clubs} (a pair of Kings)
stallion54 collected 6768 from main pot
stallion54 wins $6.13 for eliminating Dewey Rulez and their own bounty increases by $6.12 to $18.37
Dewey Rulez finished the tournament in 1158th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8446 Main pot 6768. Side pot 1678. | Rake 0
Board {2-Hearts}{10-Hearts}{3-Spades}{J-Hearts}{8-Hearts}
Seat 1: WCT17 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Noveasalpedo folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Dewey Rulez (button) showed {K-Diamonds}{K-Clubs} and lost with a pair of Kings
Seat 4: NigelR92 (small blind) folded before Flop
Seat 5: Szopen1594 (big blind) folded before Flop
Seat 6: kingkong_158 showed {9-Spades}{9-Clubs} and lost with a pair of Nines
Seat 7: roosi88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: jocou299 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: stallion54 showed {K-Hearts}{J-Spades} and won (8446) with a flush, King high

was gewoon te haastig en denk dat bust net voor itm in 33 ook meespeelde

b22 6.2k
27pko 2.2k
h11 3k

was wat te overijverig met beslissen ja, refund ze wel

PokerStars Hand #120274038152: Tournament #954587815, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2014/08/18 18:44:15 CET [2014/08/18 12:44:15 ET]
Table '954587815 63' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: WCT17 (4640 in chips)
Seat 2: roselotte (5085 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (2765 in chips)
Seat 4: NigelR92 (2909 in chips)
Seat 5: Szopen1594 (7050 in chips)
Seat 6: kingkong_158 (7305 in chips)
Seat 7: roosi88 (2880 in chips)
Seat 8: jocou299 (5137 in chips)
Seat 9: bspro2 (1934 in chips)
WCT17: posts small blind 40
roselotte: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {5-Hearts}{5-Clubs}
Dewey Rulez: raises 84 to 164
NigelR92: folds
Szopen1594: calls 164
kingkong_158: folds
roosi88: folds
jocou299: folds
bspro2: folds
WCT17: folds
roselotte: folds
*** FLOP *** {3-Spades}{10-Spades}{J-Hearts}
Dewey Rulez: checks
Szopen1594: checks
*** TURN *** {3-Spades}{10-Spades}{J-Hearts} {5-Spades}
Dewey Rulez: bets 246
Szopen1594: calls 246
*** RIVER *** {3-Spades}{10-Spades}{J-Hearts}{5-Spades} {Q-Spades}
Dewey Rulez: checks
Szopen1594: checks
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {5-Hearts}{5-Clubs} (three of a kind, Fives)
Szopen1594: shows {A-Hearts}{K-Clubs} (a straight, Ten to Ace)
Szopen1594 collected 940 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 940 | Rake 0
Board {3-Spades}{10-Spades}{J-Hearts}{5-Spades}{Q-Spades}
Seat 1: WCT17 (small blind) folded before Flop
Seat 2: roselotte (big blind) folded before Flop
Seat 3: Dewey Rulez showed {5-Hearts}{5-Clubs} and lost with three of a kind, Fives
Seat 4: NigelR92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Szopen1594 showed {A-Hearts}{K-Clubs} and won (940) with a straight, Ten to Ace
Seat 6: kingkong_158 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: roosi88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: jocou299 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: bspro2 (button) folded before Flop (didn't bet)

$8 over van 8sr

PokerStars Hand #120273396354: Tournament #954587739, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level III (20/40) - 2014/08/18 18:29:57 CET [2014/08/18 12:29:57 ET]
Table '954587739 52' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: pekeee (2585 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (3477 in chips)
Seat 3: ftruncev (3147 in chips)
Seat 4: GGMBN (4166 in chips)
Seat 6: GOHUGEA (3000 in chips)
Seat 7: flashdisastr (6304 in chips)
Seat 8: totaman13 (7072 in chips)
Seat 9: grinberg 1 (3757 in chips)
GGMBN: posts small blind 20
GOHUGEA: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {5-Spades}{5-Clubs}
flashdisastr: folds
totaman13: folds
grinberg 1: raises 46 to 86
pekeee: folds
Dewey Rulez: calls 86
ftruncev: folds
GGMBN: folds
GOHUGEA: calls 46
*** FLOP *** {8-Hearts}{5-Diamonds}{2-Hearts}
GOHUGEA: checks
grinberg 1: bets 139
Dewey Rulez: raises 305 to 444
GOHUGEA: folds
grinberg 1: raises 583 to 1027
Dewey Rulez: raises 2364 to 3391 and is all-in
grinberg 1: calls 2364
*** TURN *** {8-Hearts}{5-Diamonds}{2-Hearts} {4-Hearts}
*** RIVER *** {8-Hearts}{5-Diamonds}{2-Hearts}{4-Hearts} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
grinberg 1: shows {K-Hearts}{K-Spades} (two pair, Kings and Deuces)
Dewey Rulez: shows {5-Spades}{5-Clubs} (a full house, Fives full of Deuces)
Dewey Rulez collected 7060 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7060 | Rake 0
Board {8-Hearts}{5-Diamonds}{2-Hearts}{4-Hearts}{2-Diamonds}
Seat 1: pekeee folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez showed {5-Spades}{5-Clubs} and won (7060) with a full house, Fives full of Deuces
Seat 3: ftruncev (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: GGMBN (small blind) folded before Flop
Seat 6: GOHUGEA (big blind) folded on the Flop
Seat 7: flashdisastr folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: totaman13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: grinberg 1 showed {K-Hearts}{K-Spades} and lost with two pair, Kings and Deuces

lekkere 2 min hoor

en out 8r

PokerStars Hand #120273246635: Tournament #954587519, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2014/08/18 18:26:28 CET [2014/08/18 12:26:28 ET]
Table '954587519 44' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: taxbank (8320 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (6337 in chips)
Seat 3: stalag 1111 (3000 in chips)
Seat 4: xvekkux (7695 in chips)
Seat 5: dfwm111 (9563 in chips)
Seat 6: cinemike1 (5737 in chips)
Seat 7: Briliant17 (6134 in chips)
Seat 8: Nezuki (5863 in chips)
Seat 9: 3aHocKanycmy (20286 in chips)
taxbank: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts the ante 25
stalag 1111: posts the ante 25
xvekkux: posts the ante 25
dfwm111: posts the ante 25
cinemike1: posts the ante 25
Briliant17: posts the ante 25
Nezuki: posts the ante 25
3aHocKanycmy: posts the ante 25
Nezuki: posts small blind 125
3aHocKanycmy: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Clubs}{A-Clubs}
taxbank: raises 250 to 500
Dewey Rulez: raises 5812 to 6312 and is all-in
stalag 1111: folds
xvekkux: folds
dfwm111: folds
cinemike1: folds
Briliant17: calls 6109 and is all-in
Nezuki: folds
3aHocKanycmy: folds
taxbank: folds
Uncalled bet (203) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {4-Hearts}{4-Spades}{7-Spades}
*** TURN *** {4-Hearts}{4-Spades}{7-Spades} {4-Clubs}
*** RIVER *** {4-Hearts}{4-Spades}{7-Spades}{4-Clubs} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {Q-Clubs}{A-Clubs} (three of a kind, Fours)
Briliant17: shows {10-Spades}{10-Clubs} (a full house, Fours full of Tens)
Briliant17 collected 13318 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 13318 | Rake 0
Board {4-Hearts}{4-Spades}{7-Spades}{4-Clubs}{J-Diamonds}
Seat 1: taxbank folded before Flop
Seat 2: Dewey Rulez showed {Q-Clubs}{A-Clubs} and lost with three of a kind, Fours
Seat 3: stalag 1111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: xvekkux folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: dfwm111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: cinemike1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Briliant17 (button) showed {10-Spades}{10-Clubs} and won (13318) with a full house, Fours full of Tens
Seat 8: Nezuki (small blind) folded before Flop
Seat 9: 3aHocKanycmy (big blind) folded before Flop

gaat hard ineens, out 8sr

PokerStars Hand #120273206916: Tournament #954587682, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2014/08/18 18:25:33 CET [2014/08/18 12:25:33 ET]
Table '954587682 21' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: great dant (2758 in chips)
Seat 2: 26sk8er (3323 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (5468 in chips)
Seat 4: DamoNics (2415 in chips)
Seat 5: selinantis (4587 in chips)
Seat 6: BrPe (6000 in chips)
Seat 7: P1panya (6496 in chips)
Seat 8: n!c0L@s (11826 in chips)
Seat 9: sa_pinte (8344 in chips)
26sk8er: posts small blind 75
Dewey Rulez: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {5-Clubs}{5-Diamonds}
DamoNics: folds
selinantis: folds
BrPe: folds
P1panya: folds
n!c0L@s: raises 150 to 300
sa_pinte: calls 300
great dant: folds
26sk8er: folds
Dewey Rulez: raises 5168 to 5468 and is all-in
n!c0L@s: folds
sa_pinte: calls 5168
*** FLOP *** {9-Diamonds}{8-Spades}{J-Diamonds}
*** TURN *** {9-Diamonds}{8-Spades}{J-Diamonds} {6-Clubs}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{8-Spades}{J-Diamonds}{6-Clubs} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {5-Clubs}{5-Diamonds} (a pair of Fives)
sa_pinte: shows {A-Spades}{A-Clubs} (a pair of Aces)
sa_pinte collected 11311 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 639th place
*** SUMMARY ***
Total pot 11311 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{8-Spades}{J-Diamonds}{6-Clubs}{3-Diamonds}
Seat 1: great dant (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: 26sk8er (small blind) folded before Flop
Seat 3: Dewey Rulez (big blind) showed {5-Clubs}{5-Diamonds} and lost with a pair of Fives
Seat 4: DamoNics folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: selinantis folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: BrPe folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: P1panya folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: n!c0L@s folded before Flop
Seat 9: sa_pinte showed {A-Spades}{A-Clubs} and won (11311) with a pair of Aces

out b8, zo'n beetje 1e bluf van de dag

PokerStars Hand #120273165449: Tournament #954587583, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/08/18 18:24:35 CET [2014/08/18 12:24:35 ET]
Table '954587583 95' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Dannywood123 (2271 in chips)
Seat 2: swisser1994 (1405 in chips)
Seat 3: flocilatava (2275 in chips)
Seat 4: hekkZ (6955 in chips)
Seat 5: masterm1nd2 (9826 in chips)
Seat 6: Andrey_B (3000 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (5280 in chips)
Seat 8: LCStars (9671 in chips)
Seat 9: alejomoto (6225 in chips)
Dannywood123: posts the ante 15
swisser1994: posts the ante 15
flocilatava: posts the ante 15
hekkZ: posts the ante 15
masterm1nd2: posts the ante 15
Andrey_B: posts the ante 15
Dewey Rulez: posts the ante 15
LCStars: posts the ante 15
alejomoto: posts the ante 15
alejomoto: posts small blind 60
Dannywood123: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Spades}{Q-Spades}
swisser1994: folds
flocilatava: folds
hekkZ: calls 120
masterm1nd2: folds
Andrey_B: folds
Dewey Rulez: raises 336 to 456
LCStars: calls 456
alejomoto: folds
Dannywood123: folds
hekkZ: calls 336
*** FLOP *** {7-Spades}{K-Diamonds}{K-Hearts}
hekkZ: checks
Dewey Rulez: bets 538
LCStars: calls 538
hekkZ: folds
*** TURN *** {7-Spades}{K-Diamonds}{K-Hearts} {4-Spades}
Dewey Rulez: bets 1517
LCStars: calls 1517
*** RIVER *** {7-Spades}{K-Diamonds}{K-Hearts}{4-Spades} {7-Diamonds}
Dewey Rulez: bets 2754 and is all-in
LCStars: calls 2754
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Spades}{Q-Spades} (two pair, Kings and Sevens)
LCStars: shows {Q-Clubs}{K-Clubs} (a full house, Kings full of Sevens)
LCStars collected 11301 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 2662nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 11301 | Rake 0
Board {7-Spades}{K-Diamonds}{K-Hearts}{4-Spades}{7-Diamonds}
Seat 1: Dannywood123 (big blind) folded before Flop
Seat 2: swisser1994 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: flocilatava folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: hekkZ folded on the Flop
Seat 5: masterm1nd2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Andrey_B folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Dewey Rulez showed {A-Spades}{Q-Spades} and lost with two pair, Kings and Sevens
Seat 8: LCStars (button) showed {Q-Clubs}{K-Clubs} and won (11301) with a full house, Kings full of Sevens
Seat 9: alejomoto (small blind) folded before Flop

2 plekken voor het geld eruit in 33

PokerStars Hand #120272924463: Tournament #954587450, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2014/08/18 18:19:00 CET [2014/08/18 12:19:00 ET]
Table '954587450 7' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Reddi8 (19773 in chips)
Seat 2: Syllvian (7492 in chips)
Seat 3: Gambler FZ (29560 in chips)
Seat 5: Paulharvey3 (22236 in chips)
Seat 6: GrigorievRD (23819 in chips)
Seat 7: PhilBahhh (8794 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (9259 in chips)
Seat 9: tmtokvam (21956 in chips)
Reddi8: posts the ante 100
Syllvian: posts the ante 100
Gambler FZ: posts the ante 100
Paulharvey3: posts the ante 100
GrigorievRD: posts the ante 100
PhilBahhh: posts the ante 100
Dewey Rulez: posts the ante 100
tmtokvam: posts the ante 100
tmtokvam: posts small blind 400
Reddi8: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {8-Clubs}{8-Spades}
Syllvian: folds
Gambler FZ: folds
Paulharvey3: raises 800 to 1600
GrigorievRD: folds
PhilBahhh: folds
Dewey Rulez: raises 7559 to 9159 and is all-in
tmtokvam: folds
Reddi8: folds
Paulharvey3: calls 7559
*** FLOP *** {3-Spades}{2-Hearts}{5-Hearts}
*** TURN *** {3-Spades}{2-Hearts}{5-Hearts} {J-Hearts}
*** RIVER *** {3-Spades}{2-Hearts}{5-Hearts}{J-Hearts} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Paulharvey3: shows {Q-Diamonds}{A-Clubs} (a straight, Ace to Five)
Dewey Rulez: shows {8-Clubs}{8-Spades} (a pair of Eights)
Paulharvey3 collected 20318 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 30th place
*** SUMMARY ***
Total pot 20318 | Rake 0
Board {3-Spades}{2-Hearts}{5-Hearts}{J-Hearts}{4-Clubs}
Seat 1: Reddi8 (big blind) folded before Flop
Seat 2: Syllvian folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Gambler FZ folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Paulharvey3 showed {Q-Diamonds}{A-Clubs} and won (20318) with a straight, Ace to Five
Seat 6: GrigorievRD folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: PhilBahhh folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dewey Rulez (button) showed {8-Clubs}{8-Spades} and lost with a pair of Eights
Seat 9: tmtokvam (small blind) folded before Flop

8r

PokerStars Hand #120272638286: Tournament #954587519, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2014/08/18 18:12:19 CET [2014/08/18 12:12:19 ET]
Table '954587519 44' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: taxbank (9067 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (4112 in chips)
Seat 3: stalag 1111 (4025 in chips)
Seat 5: dfwm111 (5415 in chips)
Seat 6: serg2405 (4269 in chips)
Seat 7: GhettoHomie (3598 in chips)
Seat 8: Nezuki (5863 in chips)
Seat 9: 3aHocKanycmy (15917 in chips)
GhettoHomie: posts small blind 100
Nezuki: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Diamonds}{A-Spades}
3aHocKanycmy: folds
taxbank: raises 280 to 480
Dewey Rulez: raises 3632 to 4112 and is all-in
stalag 1111: folds
dfwm111: folds
serg2405: folds
GhettoHomie: folds
Nezuki: folds
taxbank: calls 3632
*** FLOP *** {2-Spades}{5-Hearts}{A-Clubs}
*** TURN *** {2-Spades}{5-Hearts}{A-Clubs} {3-Clubs}
*** RIVER *** {2-Spades}{5-Hearts}{A-Clubs}{3-Clubs} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
taxbank: shows {J-Clubs}{J-Spades} (two pair, Jacks and Threes)
Dewey Rulez: shows {Q-Diamonds}{A-Spades} (two pair, Aces and Threes)
Dewey Rulez collected 8524 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 8524 | Rake 0
Board {2-Spades}{5-Hearts}{A-Clubs}{3-Clubs}{3-Hearts}
Seat 1: taxbank showed {J-Clubs}{J-Spades} and lost with two pair, Jacks and Threes
Seat 2: Dewey Rulez showed {Q-Diamonds}{A-Spades} and won (8524) with two pair, Aces and Threes
Seat 3: stalag 1111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: dfwm111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: serg2405 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: GhettoHomie (small blind) folded before Flop
Seat 8: Nezuki (big blind) folded before Flop
Seat 9: 3aHocKanycmy folded before Flop (didn't bet)

33 16k
8r 4.4k
b8 2.9k
8sr 5.6k

PokerStars Hand #120271940954: Tournament #954587450, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2014/08/18 17:54:38 CET [2014/08/18 11:54:38 ET]
Table '954587450 20' 9-max Seat #5 is the button
Seat 2: kaneoya (35408 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (10464 in chips)
Seat 4: federaluiasi (30154 in chips)
Seat 5: Paulharvey3 (15249 in chips)
Seat 6: ELGEOVAS (9532 in chips)
Seat 7: Barrrii (11140 in chips)
Seat 8: Dida358 (652 in chips)
Seat 9: bijjoost (4415 in chips)
kaneoya: posts the ante 70
Dewey Rulez: posts the ante 70
federaluiasi: posts the ante 70
Paulharvey3: posts the ante 70
ELGEOVAS: posts the ante 70
Barrrii: posts the ante 70
Dida358: posts the ante 70
bijjoost: posts the ante 70
ELGEOVAS: posts small blind 300
Barrrii: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Spades}{A-Clubs}
Dida358: folds
bijjoost: raises 3745 to 4345 and is all-in
kaneoya: folds
Dewey Rulez: raises 6049 to 10394 and is all-in
federaluiasi: folds
Paulharvey3: folds
ELGEOVAS: folds
Barrrii: folds
Uncalled bet (6049) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {9-Clubs}{4-Clubs}{3-Clubs}
*** TURN *** {9-Clubs}{4-Clubs}{3-Clubs} {4-Hearts}
*** RIVER *** {9-Clubs}{4-Clubs}{3-Clubs}{4-Hearts} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
bijjoost: shows {A-Hearts}{9-Hearts} (two pair, Nines and Fours)
Dewey Rulez: shows {10-Spades}{A-Clubs} (a flush, Ace high)
Dewey Rulez collected 10150 from pot
bijjoost finished the tournament in 40th place
*** SUMMARY ***
Total pot 10150 | Rake 0
Board {9-Clubs}{4-Clubs}{3-Clubs}{4-Hearts}{2-Clubs}
Seat 2: kaneoya folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Dewey Rulez showed {10-Spades}{A-Clubs} and won (10150) with a flush, Ace high
Seat 4: federaluiasi folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Paulharvey3 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ELGEOVAS (small blind) folded before Flop
Seat 7: Barrrii (big blind) folded before Flop
Seat 8: Dida358 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: bijjoost showed {A-Hearts}{9-Hearts} and lost with two pair, Nines and Fours

geen extra rb's in 8r, $32 over

beter

PokerStars Hand #120271349079: Tournament #954587450, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2014/08/18 17:40:04 CET [2014/08/18 11:40:04 ET]
Table '954587450 20' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Jansons55 (7858 in chips)
Seat 2: kaneoya (12512 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (4692 in chips)
Seat 4: FCGrosso83 (14844 in chips)
Seat 5: Paulharvey3 (8125 in chips)
Seat 6: mateinthree (9781 in chips)
Seat 7: Barrrii (7445 in chips)
Seat 8: dave_eba (13183 in chips)
Seat 9: bijjoost (6955 in chips)
Jansons55: posts the ante 60
kaneoya: posts the ante 60
Dewey Rulez: posts the ante 60
FCGrosso83: posts the ante 60
Paulharvey3: posts the ante 60
mateinthree: posts the ante 60
Barrrii: posts the ante 60
dave_eba: posts the ante 60
bijjoost: posts the ante 60
Dewey Rulez: posts small blind 250
FCGrosso83: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Spades}{Q-Clubs}
Paulharvey3: folds
mateinthree: folds
Barrrii: folds
dave_eba: folds
bijjoost: folds
Jansons55: folds
kaneoya: raises 500 to 1000
Dewey Rulez: raises 3632 to 4632 and is all-in
FCGrosso83: folds
kaneoya: calls 3632
*** FLOP *** {Q-Spades}{8-Clubs}{Q-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Spades}{8-Clubs}{Q-Diamonds} {K-Spades}
*** RIVER *** {Q-Spades}{8-Clubs}{Q-Diamonds}{K-Spades} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {J-Spades}{Q-Clubs} (three of a kind, Queens)
kaneoya: shows {6-Diamonds}{6-Hearts} (two pair, Queens and Sixes)
Dewey Rulez collected 10304 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10304 | Rake 0
Board {Q-Spades}{8-Clubs}{Q-Diamonds}{K-Spades}{3-Clubs}
Seat 1: Jansons55 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: kaneoya (button) showed {6-Diamonds}{6-Hearts} and lost with two pair, Queens and Sixes
Seat 3: Dewey Rulez (small blind) showed {J-Spades}{Q-Clubs} and won (10304) with three of a kind, Queens
Seat 4: FCGrosso83 (big blind) folded before Flop
Seat 5: Paulharvey3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: mateinthree folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Barrrii folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: dave_eba folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: bijjoost folded before Flop (didn't bet)

out h33

PokerStars Hand #120271284902: Tournament #954590149, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2014/08/18 17:38:29 CET [2014/08/18 11:38:29 ET]
Table '954590149 100' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Alina24ru (2891 in chips)
Seat 2: 1Margo1 (15865 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (3832 in chips)
Seat 4: chrisk198121 (4270 in chips)
Seat 5: old_col (11130 in chips)
Seat 6: chabo1453 (6364 in chips)
Seat 7: roc22250 (3289 in chips)
Seat 8: mandell85 (6189 in chips)
Seat 9: TitiPericol (9253 in chips)
Alina24ru: posts the ante 50
1Margo1: posts the ante 50
Dewey Rulez: posts the ante 50
chrisk198121: posts the ante 50
old_col: posts the ante 50
chabo1453: posts the ante 50
roc22250: posts the ante 50
mandell85: posts the ante 50
TitiPericol: posts the ante 50
Alina24ru: posts small blind 200
1Margo1: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Hearts}{Q-Diamonds}
Dewey Rulez: raises 419 to 819
chrisk198121: folds
old_col: raises 1181 to 2000
chabo1453: folds
roc22250: folds
mandell85: folds
TitiPericol: folds
Alina24ru: folds
1Margo1: folds
Dewey Rulez: raises 1782 to 3782 and is all-in
old_col: calls 1782
*** FLOP *** {4-Clubs}{7-Diamonds}{8-Hearts}
*** TURN *** {4-Clubs}{7-Diamonds}{8-Hearts} {5-Spades}
*** RIVER *** {4-Clubs}{7-Diamonds}{8-Hearts}{5-Spades} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {Q-Hearts}{Q-Diamonds} (two pair, Queens and Fours)
old_col: shows {A-Diamonds}{A-Spades} (two pair, Aces and Fours)
old_col collected 8614 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 541st place
*** SUMMARY ***
Total pot 8614 | Rake 0
Board {4-Clubs}{7-Diamonds}{8-Hearts}{5-Spades}{4-Hearts}
Seat 1: Alina24ru (small blind) folded before Flop
Seat 2: 1Margo1 (big blind) folded before Flop
Seat 3: Dewey Rulez showed {Q-Hearts}{Q-Diamonds} and lost with two pair, Queens and Fours
Seat 4: chrisk198121 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: old_col showed {A-Diamonds}{A-Spades} and won (8614) with two pair, Aces and Fours
Seat 6: chabo1453 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: roc22250 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: mandell85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: TitiPericol (button) folded before Flop (didn't bet)

meh

PokerStars Hand #120271225999: Tournament #954587450, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2014/08/18 17:37:01 CET [2014/08/18 11:37:01 ET]
Table '954587450 20' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Jansons55 (9528 in chips)
Seat 2: kaneoya (13482 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (11349 in chips)
Seat 4: FCGrosso83 (5987 in chips)
Seat 5: Paulharvey3 (8345 in chips)
Seat 6: mateinthree (9511 in chips)
Seat 7: Barrrii (7665 in chips)
Seat 8: dave_eba (11753 in chips)
Seat 9: bijjoost (7775 in chips)
Jansons55: posts the ante 50
kaneoya: posts the ante 50
Dewey Rulez: posts the ante 50
FCGrosso83: posts the ante 50
Paulharvey3: posts the ante 50
mateinthree: posts the ante 50
Barrrii: posts the ante 50
dave_eba: posts the ante 50
bijjoost: posts the ante 50
dave_eba: posts small blind 200
bijjoost: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Clubs}{A-Hearts}
Jansons55: raises 400 to 800
kaneoya: folds
Dewey Rulez: raises 10499 to 11299 and is all-in
FCGrosso83: calls 5937 and is all-in
Paulharvey3: folds
mateinthree: folds
Barrrii: folds
dave_eba: folds
bijjoost: folds
Jansons55: folds
Uncalled bet (5362) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {10-Clubs}{6-Spades}{9-Spades}
*** TURN *** {10-Clubs}{6-Spades}{9-Spades} {10-Spades}
*** RIVER *** {10-Clubs}{6-Spades}{9-Spades}{10-Spades} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {K-Clubs}{A-Hearts} (a pair of Tens)
FCGrosso83: shows {8-Spades}{8-Clubs} (a flush, Ten high)
FCGrosso83 collected 13724 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 13724 | Rake 0
Board {10-Clubs}{6-Spades}{9-Spades}{10-Spades}{3-Spades}
Seat 1: Jansons55 folded before Flop
Seat 2: kaneoya folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Dewey Rulez showed {K-Clubs}{A-Hearts} and lost with a pair of Tens
Seat 4: FCGrosso83 showed {8-Spades}{8-Clubs} and won (13724) with a flush, Ten high
Seat 5: Paulharvey3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: mateinthree folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Barrrii (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: dave_eba (small blind) folded before Flop
Seat 9: bijjoost (big blind) folded before Flop

123452112