Heinzel

Verstuur bericht

Forum Posts

Meaty23 schreef

Pinot toch nog wat puntjes gehaald! Hopelijk pakt Coquard vandaag nog wat punten.

Zijn er ergens lange samenvattingen te zien? Veel gemist wegens vakantie.

zijn torrents van iedere dag

poels houdt het gat toch vrij klein, erg knap, al lost er ook niemand dus kunnen er een paar nog stuk harder

zet um op

waarom is die slecht?

hij raist pre vrij groot en ook cbet groot maar als hij dat vaker doet zou ik hetzelfde gedaan hebben

fyl Big Grin

edit: @ p5

180.60 terug

cake is 595

vaag gespeeld van hem

PokerStars Hand #138436520886: Tournament #1277353154, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXIV (1200/2400) - 2015/07/23 23:20:39 CET [2015/07/23 17:20:39 ET]
Table '1277353154 11' 9-max Seat #6 is the button
Seat 2: Antohahaaa (53167 in chips)
Seat 3: geo4ever89 (61634 in chips)
Seat 5: AcePheres (47836 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (38055 in chips)
Seat 7: HAZZZZA (23287 in chips)
Seat 8: Serebity_p (45821 in chips)
Seat 9: Shongalolo (47418 in chips)
Antohahaaa: posts the ante 300
geo4ever89: posts the ante 300
AcePheres: posts the ante 300
Dewey Rulez: posts the ante 300
HAZZZZA: posts the ante 300
Serebity_p: posts the ante 300
Shongalolo: posts the ante 300
HAZZZZA: posts small blind 1200
Serebity_p: posts big blind 2400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Diamonds}{J-Spades}
Shongalolo: folds
Antohahaaa: folds
geo4ever89: folds
AcePheres: folds
Dewey Rulez: raises 2520 to 4920
HAZZZZA: calls 3720
Serebity_p: calls 2520
*** FLOP *** {8-Hearts}{6-Diamonds}{K-Spades}
HAZZZZA has timed out
HAZZZZA: checks
Serebity_p: checks
Dewey Rulez: bets 5395
HAZZZZA has timed out
HAZZZZA: folds
HAZZZZA is sitting out
HAZZZZA has returned
Serebity_p: calls 5395
*** TURN *** {8-Hearts}{6-Diamonds}{K-Spades} {4-Spades}
Serebity_p: checks
Dewey Rulez: checks
*** RIVER *** {8-Hearts}{6-Diamonds}{K-Spades}{4-Spades} {2-Clubs}
Serebity_p: checks
Dewey Rulez: bets 8848
Serebity_p: raises 26358 to 35206 and is all-in
Dewey Rulez: calls 18592 and is all-in
Uncalled bet (7766) returned to Serebity_p
*** SHOW DOWN ***
Serebity_p: shows {2-Hearts}{K-Hearts} (two pair, Kings and Deuces)
Dewey Rulez: shows {J-Diamonds}{J-Spades} (a pair of Jacks)
Serebity_p collected 82530 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 28th place and received $57.27.
*** SUMMARY ***
Total pot 82530 | Rake 0
Board {8-Hearts}{6-Diamonds}{K-Spades}{4-Spades}{2-Clubs}
Seat 2: Antohahaaa folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: geo4ever89 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: AcePheres folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez (button) showed {J-Diamonds}{J-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 7: HAZZZZA (small blind) folded on the Flop
Seat 8: Serebity_p (big blind) showed {2-Hearts}{K-Hearts} and won (82530) with two pair, Kings and Deuces
Seat 9: Shongalolo folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #138434985666: Tournament #1277353154, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXI (800/1600) - 2015/07/23 22:47:00 CET [2015/07/23 16:47:00 ET]
Table '1277353154 11' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: corvones (52720 in chips)
Seat 2: Antohahaaa (45287 in chips)
Seat 3: geo4ever89 (25842 in chips)
Seat 4: erikmvs (43384 in chips)
Seat 5: AcePheres (36101 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (18590 in chips)
Seat 7: ELNANU2015 (30898 in chips)
Seat 8: Serebity_p (58009 in chips)
Seat 9: Shongalolo (18667 in chips)
corvones: posts the ante 200
Antohahaaa: posts the ante 200
geo4ever89: posts the ante 200
erikmvs: posts the ante 200
AcePheres: posts the ante 200
Dewey Rulez: posts the ante 200
ELNANU2015: posts the ante 200
Serebity_p: posts the ante 200
Shongalolo: posts the ante 200
AcePheres: posts small blind 800
Dewey Rulez: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {4-Diamonds}{4-Spades}
ELNANU2015: folds
Serebity_p: folds
Shongalolo: folds
corvones: folds
Antohahaaa: folds
geo4ever89: folds
erikmvs: folds
AcePheres: raises 34301 to 35901 and is all-in
Dewey Rulez: calls 16790 and is all-in
Uncalled bet (17511) returned to AcePheres
*** FLOP *** {8-Spades}{4-Clubs}{A-Spades}
*** TURN *** {8-Spades}{4-Clubs}{A-Spades} {K-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Spades}{4-Clubs}{A-Spades}{K-Diamonds} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
AcePheres: shows {5-Spades}{7-Spades} (high card Ace)
Dewey Rulez: shows {4-Diamonds}{4-Spades} (three of a kind, Fours)
Dewey Rulez collected 38580 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 38580 | Rake 0
Board {8-Spades}{4-Clubs}{A-Spades}{K-Diamonds}{3-Hearts}
Seat 1: corvones folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Antohahaaa folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: geo4ever89 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: erikmvs (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: AcePheres (small blind) showed {5-Spades}{7-Spades} and lost with high card Ace
Seat 6: Dewey Rulez (big blind) showed {4-Diamonds}{4-Spades} and won (38580) with three of a kind, Fours
Seat 7: ELNANU2015 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Serebity_p folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Shongalolo folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #138434641900: Tournament #1277353154, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXI (800/1600) - 2015/07/23 22:39:56 CET [2015/07/23 16:39:56 ET]
Table '1277353154 58' 9-max Seat #9 is the button
Seat 2: NikiStar777 (13195 in chips)
Seat 3: mickoha (60971 in chips)
Seat 4: Antohahaaa (55287 in chips)
Seat 5: BarnyStinsen (44676 in chips)
Seat 6: hamish c2 (91264 in chips)
Seat 7: pkuxj2000 (10711 in chips)
Seat 8: normannolly (100833 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (8395 in chips)
NikiStar777: posts the ante 200
mickoha: posts the ante 200
Antohahaaa: posts the ante 200
BarnyStinsen: posts the ante 200
hamish c2: posts the ante 200
pkuxj2000: posts the ante 200
normannolly: posts the ante 200
Dewey Rulez: posts the ante 200
NikiStar777: posts small blind 800
mickoha: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Hearts}{10-Spades}
Antohahaaa: folds
BarnyStinsen: folds
hamish c2: folds
pkuxj2000: folds
normannolly: folds
Dewey Rulez: raises 6595 to 8195 and is all-in
NikiStar777: folds
mickoha: calls 6595
*** FLOP *** {4-Hearts}{5-Diamonds}{8-Clubs}
*** TURN *** {4-Hearts}{5-Diamonds}{8-Clubs} {J-Spades}
*** RIVER *** {4-Hearts}{5-Diamonds}{8-Clubs}{J-Spades} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
mickoha: shows {5-Spades}{6-Hearts} (a pair of Fives)
Dewey Rulez: shows {J-Hearts}{10-Spades} (a pair of Jacks)
Dewey Rulez collected 18790 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 18790 | Rake 0
Board {4-Hearts}{5-Diamonds}{8-Clubs}{J-Spades}{Q-Diamonds}
Seat 2: NikiStar777 (small blind) folded before Flop
Seat 3: mickoha (big blind) showed {5-Spades}{6-Hearts} and lost with a pair of Fives
Seat 4: Antohahaaa folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: BarnyStinsen folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: hamish c2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: pkuxj2000 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: normannolly folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Dewey Rulez (button) showed {J-Hearts}{10-Spades} and won (18790) with a pair of Jacks

anders bubble

PokerStars Hand #138432709070: Tournament #1277353154, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2015/07/23 22:00:36 CET [2015/07/23 16:00:36 ET]
Table '1277353154 61' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Manolo88858 (14700 in chips)
Seat 2: MD IACONI (22776 in chips)
Seat 3: F1oba (33937 in chips)
Seat 4: StarlingC (35050 in chips)
Seat 5: kaneoya (12826 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (11485 in chips)
Seat 7: mecco (10117 in chips)
Seat 8: rodrigovini (9536 in chips)
Seat 9: AcePheres (12036 in chips)
Manolo88858: posts the ante 100
MD IACONI: posts the ante 100
F1oba: posts the ante 100
StarlingC: posts the ante 100
kaneoya: posts the ante 100
Dewey Rulez: posts the ante 100
mecco: posts the ante 100
rodrigovini: posts the ante 100
AcePheres: posts the ante 100
StarlingC: posts small blind 400
kaneoya: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Diamonds}{K-Clubs}
Dewey Rulez: raises 840 to 1640
mecco: folds
rodrigovini: folds
AcePheres: folds
Manolo88858: calls 1640
MD IACONI: folds
F1oba: folds
StarlingC has timed out
StarlingC: folds
StarlingC is sitting out
kaneoya: folds
*** FLOP *** {K-Spades}{7-Spades}{6-Diamonds}
Dewey Rulez: bets 2528
Manolo88858: calls 2528
*** TURN *** {K-Spades}{7-Spades}{6-Diamonds} {5-Diamonds}
Dewey Rulez: bets 7217 and is all-in
Manolo88858: calls 7217
*** RIVER *** {K-Spades}{7-Spades}{6-Diamonds}{5-Diamonds} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Diamonds}{K-Clubs} (a pair of Kings)
Manolo88858: shows {K-Hearts}{10-Clubs} (a pair of Kings - lower kicker)
Dewey Rulez collected 24870 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 24870 | Rake 0
Board {K-Spades}{7-Spades}{6-Diamonds}{5-Diamonds}{8-Clubs}
Seat 1: Manolo88858 showed {K-Hearts}{10-Clubs} and lost with a pair of Kings
Seat 2: MD IACONI folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: F1oba (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: StarlingC (small blind) folded before Flop
Seat 5: kaneoya (big blind) folded before Flop
Seat 6: Dewey Rulez showed {A-Diamonds}{K-Clubs} and won (24870) with a pair of Kings
Seat 7: mecco folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: rodrigovini folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: AcePheres folded before Flop (didn't bet)

weer die river

PokerStars Hand #138431737800: Tournament #1277353263, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (1500/3000) - 2015/07/23 21:39:23 CET [2015/07/23 15:39:23 ET]
Table '1277353263 24' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: algelissss (32104 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (26793 in chips)
Seat 3: scarface2911 (48934 in chips)
Seat 4: kubebass (60174 in chips)
Seat 5: WestCliff21 (95103 in chips)
Seat 6: Beatnuts333 (42568 in chips)
Seat 7: tierryhenry1 (56503 in chips)
Seat 8: tikidiii (109074 in chips)
Seat 9: MD IACONI (45195 in chips)
algelissss: posts the ante 375
Dewey Rulez: posts the ante 375
scarface2911: posts the ante 375
kubebass: posts the ante 375
WestCliff21: posts the ante 375
Beatnuts333: posts the ante 375
tierryhenry1: posts the ante 375
tikidiii: posts the ante 375
MD IACONI: posts the ante 375
Dewey Rulez: posts small blind 1500
scarface2911: posts big blind 3000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Hearts}{A-Diamonds}
kubebass: folds
WestCliff21: folds
Beatnuts333: folds
tierryhenry1: folds
tikidiii: raises 3000 to 6000
MD IACONI: folds
algelissss: folds
Dewey Rulez: raises 20418 to 26418 and is all-in
scarface2911: folds
tikidiii: calls 20418
*** FLOP *** {3-Hearts}{10-Hearts}{7-Clubs}
*** TURN *** {3-Hearts}{10-Hearts}{7-Clubs} {9-Clubs}
*** RIVER *** {3-Hearts}{10-Hearts}{7-Clubs}{9-Clubs} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {K-Hearts}{A-Diamonds} (high card Ace)
tikidiii: shows {J-Clubs}{A-Spades} (a pair of Jacks)
tikidiii collected 59211 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 205th place and received $41.98.
*** SUMMARY ***
Total pot 59211 | Rake 0
Board {3-Hearts}{10-Hearts}{7-Clubs}{9-Clubs}{J-Hearts}
Seat 1: algelissss (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez (small blind) showed {K-Hearts}{A-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 3: scarface2911 (big blind) folded before Flop
Seat 4: kubebass folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: WestCliff21 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Beatnuts333 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: tierryhenry1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: tikidiii showed {J-Clubs}{A-Spades} and won (59211) with a pair of Jacks
Seat 9: MD IACONI folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #138431172654: Tournament #1277353154, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2015/07/23 21:27:48 CET [2015/07/23 15:27:48 ET]
Table '1277353154 61' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Manolo88858 (17211 in chips)
Seat 2: Xplogo (13211 in chips)
Seat 4: StarlingC (38560 in chips)
Seat 5: kaneoya (14890 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (5745 in chips)
Seat 7: mecco (13287 in chips)
Seat 8: rodrigovini (12151 in chips)
Seat 9: Bizzy06bone (2810 in chips)
Manolo88858: posts the ante 60
Xplogo: posts the ante 60
StarlingC: posts the ante 60
kaneoya: posts the ante 60
Dewey Rulez: posts the ante 60
mecco: posts the ante 60
rodrigovini: posts the ante 60
Bizzy06bone: posts the ante 60
kaneoya: posts small blind 250
Dewey Rulez: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Diamonds}{K-Clubs}
mecco: folds
rodrigovini: folds
Bizzy06bone: folds
Manolo88858: folds
Xplogo: folds
StarlingC: folds
kaneoya: raises 14330 to 14830 and is all-in
Dewey Rulez: calls 5185 and is all-in
Uncalled bet (9145) returned to kaneoya
*** FLOP *** {A-Hearts}{9-Hearts}{2-Spades}
*** TURN *** {A-Hearts}{9-Hearts}{2-Spades} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {A-Hearts}{9-Hearts}{2-Spades}{3-Diamonds} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
kaneoya: shows {6-Spades}{J-Spades} (a pair of Deuces)
Dewey Rulez: shows {10-Diamonds}{K-Clubs} (a pair of Deuces - Ace+King kicker)
Dewey Rulez collected 11850 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11850 | Rake 0
Board {A-Hearts}{9-Hearts}{2-Spades}{3-Diamonds}{2-Clubs}
Seat 1: Manolo88858 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Xplogo folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: StarlingC (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: kaneoya (small blind) showed {6-Spades}{J-Spades} and lost with a pair of Deuces
Seat 6: Dewey Rulez (big blind) showed {10-Diamonds}{K-Clubs} and won (11850) with a pair of Deuces
Seat 7: mecco folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: rodrigovini folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Bizzy06bone folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #138430937429: Tournament #1277353263, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XX (750/1500) - 2015/07/23 21:22:55 CET [2015/07/23 15:22:55 ET]
Table '1277353263 24' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: algelissss (11452 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (18733 in chips)
Seat 3: scarface2911 (30385 in chips)
Seat 4: astrojilda (19249 in chips)
Seat 6: riverswip (16697 in chips)
Seat 7: mst jun. (16985 in chips)
Seat 8: tikidiii (64162 in chips)
Seat 9: MD IACONI (42528 in chips)
algelissss: posts the ante 175
Dewey Rulez: posts the ante 175
scarface2911: posts the ante 175
astrojilda: posts the ante 175
riverswip: posts the ante 175
mst jun.: posts the ante 175
tikidiii: posts the ante 175
MD IACONI: posts the ante 175
Dewey Rulez: posts small blind 750
scarface2911: posts big blind 1500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Hearts}{J-Spades}
astrojilda: folds
riverswip: folds
mst jun.: raises 4500 to 6000
tikidiii: folds
MD IACONI: folds
algelissss: folds
Dewey Rulez: raises 12558 to 18558 and is all-in
scarface2911: folds
mst jun.: calls 10810 and is all-in
Uncalled bet (1748) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {6-Diamonds}{8-Spades}{K-Diamonds}
*** TURN *** {6-Diamonds}{8-Spades}{K-Diamonds} {4-Clubs}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{8-Spades}{K-Diamonds}{4-Clubs} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {J-Hearts}{J-Spades} (a pair of Jacks)
mst jun.: shows {A-Clubs}{J-Clubs} (high card Ace)
Dewey Rulez collected 36520 from pot
mst jun. finished the tournament in 382nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 36520 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{8-Spades}{K-Diamonds}{4-Clubs}{Q-Diamonds}
Seat 1: algelissss (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez (small blind) showed {J-Hearts}{J-Spades} and won (36520) with a pair of Jacks
Seat 3: scarface2911 (big blind) folded before Flop
Seat 4: astrojilda folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: riverswip folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: mst jun. showed {A-Clubs}{J-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 8: tikidiii folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: MD IACONI folded before Flop (didn't bet)

grafriver

PokerStars Hand #138430776619: Tournament #1277353007, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2015/07/23 21:19:35 CET [2015/07/23 15:19:35 ET]
Table '1277353007 53' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: la-bandak18 (36480 in chips)
Seat 2: flashmandy66 (11617 in chips)
Seat 3: ricar1749 (50253 in chips)
Seat 4: StyleMogi (13139 in chips)
Seat 5: Gratitdude (20701 in chips)
Seat 6: GOGOGOGO#1 (39418 in chips)
Seat 7: staszeq (16778 in chips)
Seat 8: nsinger (12003 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (9990 in chips)
la-bandak18: posts the ante 125
flashmandy66: posts the ante 125
ricar1749: posts the ante 125
StyleMogi: posts the ante 125
Gratitdude: posts the ante 125
GOGOGOGO#1: posts the ante 125
staszeq: posts the ante 125
nsinger: posts the ante 125
Dewey Rulez: posts the ante 125
ricar1749: posts small blind 500
StyleMogi: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Diamonds}{A-Diamonds}
Gratitdude: folds
GOGOGOGO#1: folds
staszeq: folds
nsinger: raises 10878 to 11878 and is all-in
Dewey Rulez: calls 9865 and is all-in
la-bandak18: folds
flashmandy66: folds
ricar1749: folds
StyleMogi: folds
Uncalled bet (2013) returned to nsinger
*** FLOP *** {K-Hearts}{2-Clubs}{8-Spades}
*** TURN *** {K-Hearts}{2-Clubs}{8-Spades} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {K-Hearts}{2-Clubs}{8-Spades}{8-Diamonds} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
nsinger: shows {9-Clubs}{A-Spades} (two pair, Nines and Eights)
Dewey Rulez: shows {J-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Eights)
nsinger collected 22355 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 281st place and received $40.00.
*** SUMMARY ***
Total pot 22355 | Rake 0
Board {K-Hearts}{2-Clubs}{8-Spades}{8-Diamonds}{9-Diamonds}
Seat 1: la-bandak18 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: flashmandy66 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ricar1749 (small blind) folded before Flop
Seat 4: StyleMogi (big blind) folded before Flop
Seat 5: Gratitdude folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: GOGOGOGO#1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: staszeq folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: nsinger showed {9-Clubs}{A-Spades} and won (22355) with two pair, Nines and Eights
Seat 9: Dewey Rulez showed {J-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with a pair of Eights

hop

PokerStars Hand #138429927732: Tournament #1277353263, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2015/07/23 21:02:15 CET [2015/07/23 15:02:15 ET]
Table '1277353263 210' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: vlimmerio (1979 in chips)
Seat 2: NNNXX (27290 in chips)
Seat 3: stfn1310 (20763 in chips)
Seat 4: Gudvin78 (16056 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (11416 in chips)
Seat 6: Zluka2010 (6306 in chips)
Seat 7: You$himit$u (11950 in chips)
Seat 8: PiterRUS (9377 in chips)
Seat 9: ac3play (4350 in chips)
vlimmerio: posts the ante 85
NNNXX: posts the ante 85
stfn1310: posts the ante 85
Gudvin78: posts the ante 85
Dewey Rulez: posts the ante 85
Zluka2010: posts the ante 85
You$himit$u: posts the ante 85
PiterRUS: posts the ante 85
ac3play: posts the ante 85
Gudvin78: posts small blind 350
Dewey Rulez: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Hearts}{A-Spades}
Zluka2010: folds
You$himit$u: folds
PiterRUS: raises 700 to 1400
ac3play: raises 2865 to 4265 and is all-in
vlimmerio: folds
NNNXX: folds
stfn1310: folds
Gudvin78: folds
Dewey Rulez: raises 7066 to 11331 and is all-in
PiterRUS: calls 7892 and is all-in
Uncalled bet (2039) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {J-Clubs}{K-Clubs}{7-Diamonds}
*** TURN *** {J-Clubs}{K-Clubs}{7-Diamonds} {8-Spades}
*** RIVER *** {J-Clubs}{K-Clubs}{7-Diamonds}{8-Spades} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {K-Hearts}{A-Spades} (two pair, Kings and Eights)
PiterRUS: shows {10-Hearts}{10-Diamonds} (two pair, Tens and Eights)
Dewey Rulez collected 10054 from side pot
ac3play: shows {10-Clubs}{A-Clubs} (a pair of Eights)
Dewey Rulez collected 13910 from main pot
PiterRUS finished the tournament in 675th place
ac3play finished the tournament in 676th place
*** SUMMARY ***
Total pot 23964 Main pot 13910. Side pot 10054. | Rake 0
Board {J-Clubs}{K-Clubs}{7-Diamonds}{8-Spades}{8-Hearts}
Seat 1: vlimmerio folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: NNNXX folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: stfn1310 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Gudvin78 (small blind) folded before Flop
Seat 5: Dewey Rulez (big blind) showed {K-Hearts}{A-Spades} and won (23964) with two pair, Kings and Eights
Seat 6: Zluka2010 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: You$himit$u folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: PiterRUS showed {10-Hearts}{10-Diamonds} and lost with two pair, Tens and Eights
Seat 9: ac3play showed {10-Clubs}{A-Clubs} and lost with a pair of Eights

geen verkeerde dag voor je

hop

PokerStars Hand #138429611040: Tournament #1277353007, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2015/07/23 20:53:58 CET [2015/07/23 14:53:58 ET]
Table '1277353007 53' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: la-bandak18 (40385 in chips)
Seat 2: flashmandy66 (15222 in chips)
Seat 3: ricar1749 (26398 in chips)
Seat 4: victorBLR (9924 in chips)
Seat 5: kuzla (908 in chips)
Seat 6: GOGOGOGO#1 (43080 in chips)
Seat 7: staszeq (18762 in chips)
Seat 8: nsinger (14486 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (6389 in chips)
la-bandak18: posts the ante 85
flashmandy66: posts the ante 85
ricar1749: posts the ante 85
victorBLR: posts the ante 85
kuzla: posts the ante 85
GOGOGOGO#1: posts the ante 85
staszeq: posts the ante 85
nsinger: posts the ante 85
Dewey Rulez: posts the ante 85
staszeq: posts small blind 350
nsinger: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Hearts}{A-Hearts}
Dewey Rulez: raises 5604 to 6304 and is all-in
la-bandak18: folds
flashmandy66: folds
ricar1749: folds
victorBLR: folds
kuzla: folds
GOGOGOGO#1: folds
staszeq: raises 12373 to 18677 and is all-in
nsinger: folds
Uncalled bet (12373) returned to staszeq
*** FLOP *** {3-Spades}{Q-Spades}{8-Clubs}
*** TURN *** {3-Spades}{Q-Spades}{8-Clubs} {8-Hearts}
*** RIVER *** {3-Spades}{Q-Spades}{8-Clubs}{8-Hearts} {A-Spades}
*** SHOW DOWN ***
staszeq: shows {7-Diamonds}{7-Clubs} (two pair, Eights and Sevens)
Dewey Rulez: shows {10-Hearts}{A-Hearts} (two pair, Aces and Eights)
Dewey Rulez collected 14073 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 14073 | Rake 0
Board {3-Spades}{Q-Spades}{8-Clubs}{8-Hearts}{A-Spades}
Seat 1: la-bandak18 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: flashmandy66 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ricar1749 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: victorBLR folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: kuzla folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: GOGOGOGO#1 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: staszeq (small blind) showed {7-Diamonds}{7-Clubs} and lost with two pair, Eights and Sevens
Seat 8: nsinger (big blind) folded before Flop
Seat 9: Dewey Rulez showed {10-Hearts}{A-Hearts} and won (14073) with two pair, Aces and Eights

PokerStars Hand #138428732434: Tournament #1277353154, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2015/07/23 20:34:36 CET [2015/07/23 14:34:36 ET]
Table '1277353154 61' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Manolo88858 (6383 in chips)
Seat 2: gruzasim (1717 in chips)
Seat 3: J.KQ90 (2996 in chips)
Seat 4: UncaJ5 (2545 in chips)
Seat 5: kaneoya (12492 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (7229 in chips)
Seat 7: mecco (2917 in chips)
Seat 8: blazinchron (6546 in chips)
Seat 9: Bizzy06bone (3430 in chips)
Manolo88858: posts the ante 20
gruzasim: posts the ante 20
J.KQ90: posts the ante 20
UncaJ5: posts the ante 20
kaneoya: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
mecco: posts the ante 20
blazinchron: posts the ante 20
Bizzy06bone: posts the ante 20
kaneoya: posts small blind 75
Dewey Rulez: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {6-Clubs}{A-Diamonds}
mecco: folds
blazinchron: folds
Bizzy06bone: folds
Manolo88858: folds
gruzasim: folds
J.KQ90: folds
UncaJ5: folds
kaneoya: raises 300 to 450
Dewey Rulez: calls 300
*** FLOP *** {8-Clubs}{2-Diamonds}{6-Spades}
kaneoya: bets 488
Dewey Rulez: calls 488
*** TURN *** {8-Clubs}{2-Diamonds}{6-Spades} {4-Hearts}
kaneoya: bets 1212
Dewey Rulez: calls 1212
*** RIVER *** {8-Clubs}{2-Diamonds}{6-Spades}{4-Hearts} {A-Clubs}
kaneoya: checks
Dewey Rulez: bets 2105
kaneoya: calls 2105
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {6-Clubs}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Sixes)
kaneoya: mucks hand
Dewey Rulez collected 8690 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 8690 | Rake 0
Board {8-Clubs}{2-Diamonds}{6-Spades}{4-Hearts}{A-Clubs}
Seat 1: Manolo88858 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: gruzasim folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: J.KQ90 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: UncaJ5 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: kaneoya (small blind) mucked {K-Clubs}{8-Diamonds}
Seat 6: Dewey Rulez (big blind) showed {6-Clubs}{A-Diamonds} and won (8690) with two pair, Aces and Sixes
Seat 7: mecco folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: blazinchron folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Bizzy06bone folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #138428408087: Tournament #1264960959, $4.00+$4.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2015/07/23 20:27:27 CET [2015/07/23 14:27:27 ET]
Table '1264960959 450' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: MrPoketa$tic (2183 in chips)
Seat 2: Fieldmice1 (9152 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (1526 in chips)
Seat 4: Seradja (2477 in chips)
Seat 5: Jooker23 (2370 in chips)
Seat 6: mitslion (2397 in chips)
Seat 7: nulllllll (2403 in chips)
Seat 8: CooL915 (11507 in chips)
Seat 9: bkmzee (9689 in chips)
MrPoketa$tic: posts the ante 15
Fieldmice1: posts the ante 15
Dewey Rulez: posts the ante 15
Seradja: posts the ante 15
Jooker23: posts the ante 15
mitslion: posts the ante 15
nulllllll: posts the ante 15
CooL915: posts the ante 15
bkmzee: posts the ante 15
Dewey Rulez: posts small blind 60
Seradja: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Hearts}{10-Hearts}
Jooker23: folds
mitslion: folds
nulllllll: folds
CooL915: folds
bkmzee: folds
MrPoketa$tic: folds
Fieldmice1: raises 140 to 260
Dewey Rulez: raises 1251 to 1511 and is all-in
Seradja: folds
Fieldmice1: calls 1251
*** FLOP *** {A-Diamonds}{9-Diamonds}{5-Diamonds}
*** TURN *** {A-Diamonds}{9-Diamonds}{5-Diamonds} {6-Hearts}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{9-Diamonds}{5-Diamonds}{6-Hearts} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {Q-Hearts}{10-Hearts} (high card Ace)
Fieldmice1: shows {A-Hearts}{9-Clubs} (two pair, Aces and Nines)
Fieldmice1 collected 3277 from pot
Fieldmice1 wins $2 for eliminating Dewey Rulez and their own bounty increases by $2 to $10
Dewey Rulez finished the tournament in 6964th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3277 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{9-Diamonds}{5-Diamonds}{6-Hearts}{3-Clubs}
Seat 1: MrPoketa$tic folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Fieldmice1 (button) showed {A-Hearts}{9-Clubs} and won (3277) with two pair, Aces and Nines
Seat 3: Dewey Rulez (small blind) showed {Q-Hearts}{10-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 4: Seradja (big blind) folded before Flop
Seat 5: Jooker23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: mitslion folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: nulllllll folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: CooL915 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: bkmzee folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #138428465279: Tournament #1277353263, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2015/07/23 20:28:43 CET [2015/07/23 14:28:43 ET]
Table '1277353263 210' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: vlimmerio (9304 in chips)
Seat 2: zawysa (2975 in chips)
Seat 3: Pendall (4862 in chips)
Seat 4: mcgra_lad 87 (2625 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (7076 in chips)
Seat 6: Zluka2010 (4433 in chips)
Seat 7: Angelaeva (7250 in chips)
Seat 8: PiterRUS (8781 in chips)
Seat 9: ac3play (3220 in chips)
vlimmerio: posts the ante 30
zawysa: posts the ante 30
Pendall: posts the ante 30
mcgra_lad 87: posts the ante 30
Dewey Rulez: posts the ante 30
Zluka2010: posts the ante 30
Angelaeva: posts the ante 30
PiterRUS: posts the ante 30
ac3play: posts the ante 30
Dewey Rulez: posts small blind 125
Zluka2010: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Hearts}{J-Diamonds}
Angelaeva: folds
PiterRUS: folds
ac3play: folds
vlimmerio: folds
zawysa: calls 250
Pendall: folds
mcgra_lad 87: folds
Dewey Rulez: raises 850 to 1100
Zluka2010: folds
zawysa: calls 850
*** FLOP *** {7-Diamonds}{3-Diamonds}{9-Diamonds}
Dewey Rulez: bets 2094
zawysa: calls 1845 and is all-in
Uncalled bet (249) returned to Dewey Rulez
*** TURN *** {7-Diamonds}{3-Diamonds}{9-Diamonds} {5-Spades}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{3-Diamonds}{9-Diamonds}{5-Spades} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {J-Hearts}{J-Diamonds} (a flush, Ace high)
zawysa: shows {10-Diamonds}{A-Clubs} (a flush, Ace high - lower cards)
Dewey Rulez collected 6410 from pot
zawysa finished the tournament in 1754th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6410 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{3-Diamonds}{9-Diamonds}{5-Spades}{A-Diamonds}
Seat 1: vlimmerio folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: zawysa showed {10-Diamonds}{A-Clubs} and lost with a flush, Ace high
Seat 3: Pendall folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: mcgra_lad 87 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dewey Rulez (small blind) showed {J-Hearts}{J-Diamonds} and won (6410) with a flush, Ace high
Seat 6: Zluka2010 (big blind) folded before Flop
Seat 7: Angelaeva folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: PiterRUS folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ac3play folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #138428299469: Tournament #1277353263, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2015/07/23 20:25:04 CET [2015/07/23 14:25:04 ET]
Table '1277353263 210' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: vlimmerio (9729 in chips)
Seat 2: blaedde (3290 in chips)
Seat 3: Pendall (5287 in chips)
Seat 4: rondewe (2905 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (4431 in chips)
Seat 6: Zluka2010 (4558 in chips)
Seat 8: PiterRUS (8781 in chips)
Seat 9: ac3play (2545 in chips)
vlimmerio: posts the ante 25
blaedde: posts the ante 25
Pendall: posts the ante 25
rondewe: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts the ante 25
Zluka2010: posts the ante 25
PiterRUS: posts the ante 25
ac3play: posts the ante 25
ac3play: posts small blind 100
vlimmerio: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Hearts}{A-Clubs}
blaedde: folds
Pendall: folds
rondewe: raises 2600 to 2800
Dewey Rulez: raises 1606 to 4406 and is all-in
Zluka2010: folds
PiterRUS: folds
ac3play: folds
vlimmerio: folds
rondewe: calls 80 and is all-in
Uncalled bet (1526) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {2-Diamonds}{6-Hearts}{6-Spades}
*** TURN *** {2-Diamonds}{6-Hearts}{6-Spades} {K-Clubs}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{6-Hearts}{6-Spades}{K-Clubs} {Q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
rondewe: shows {A-Spades}{8-Spades} (a pair of Sixes)
Dewey Rulez: shows {K-Hearts}{A-Clubs} (two pair, Kings and Sixes)
Dewey Rulez collected 6260 from pot
rondewe finished the tournament in 1860th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6260 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{6-Hearts}{6-Spades}{K-Clubs}{Q-Clubs}
Seat 1: vlimmerio (big blind) folded before Flop
Seat 2: blaedde folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Pendall folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: rondewe showed {A-Spades}{8-Spades} and lost with a pair of Sixes
Seat 5: Dewey Rulez showed {K-Hearts}{A-Clubs} and won (6260) with two pair, Kings and Sixes
Seat 6: Zluka2010 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: PiterRUS (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ac3play (small blind) folded before Flop

123452296