Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Heinzel

Verstuur bericht

Forum Posts

PokerStars Hand #129670428071: Tournament #1118959057, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level IX (100/200) - 2015/01/31 19:12:52 CET [2015/01/31 13:12:52 ET]
Table '1118959057 30' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: lll_HWDP_lll (9754 in chips)
Seat 2: JessieMia (1370 in chips)
Seat 3: HMMSHMZRLND (4287 in chips)
Seat 4: Rikkievils (7587 in chips)
Seat 5: kostas8601 (5085 in chips)
Seat 6: monopoly6 (7185 in chips)
Seat 7: No10Nostr8 (4036 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (3376 in chips)
Seat 9: PapaKerzh (7469 in chips)
lll_HWDP_lll: posts the ante 25
JessieMia: posts the ante 25
HMMSHMZRLND: posts the ante 25
Rikkievils: posts the ante 25
kostas8601: posts the ante 25
monopoly6: posts the ante 25
No10Nostr8: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts the ante 25
PapaKerzh: posts the ante 25
PapaKerzh: posts small blind 100
lll_HWDP_lll: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Diamonds}{K-Clubs}
JessieMia: raises 1145 to 1345 and is all-in
HMMSHMZRLND: folds
Rikkievils: folds
kostas8601: folds
monopoly6: calls 1345
No10Nostr8: folds
Dewey Rulez: raises 2006 to 3351 and is all-in
PapaKerzh: folds
lll_HWDP_lll: folds
monopoly6: calls 2006
*** FLOP *** {3-Hearts}{7-Clubs}{10-Hearts}
*** TURN *** {3-Hearts}{7-Clubs}{10-Hearts} {4-Clubs}
*** RIVER *** {3-Hearts}{7-Clubs}{10-Hearts}{4-Clubs} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
monopoly6: shows {5-Spades}{5-Hearts} (two pair, Fives and Threes)
Dewey Rulez: shows {A-Diamonds}{K-Clubs} (a pair of Threes)
monopoly6 collected 4012 from side pot
JessieMia: shows {J-Hearts}{K-Spades} (a pair of Threes)
monopoly6 collected 4560 from main pot
monopoly6 wins the $2.50 bounty for eliminating JessieMia
monopoly6 wins the $2.50 bounty for eliminating Dewey Rulez
Dewey Rulez finished the tournament in 459th place
JessieMia finished the tournament in 460th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8572 Main pot 4560. Side pot 4012. | Rake 0
Board {3-Hearts}{7-Clubs}{10-Hearts}{4-Clubs}{3-Clubs}
Seat 1: lll_HWDP_lll (big blind) folded before Flop
Seat 2: JessieMia showed {J-Hearts}{K-Spades} and lost with a pair of Threes
Seat 3: HMMSHMZRLND folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Rikkievils folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: kostas8601 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: monopoly6 showed {5-Spades}{5-Hearts} and won (8572) with two pair, Fives and Threes
Seat 7: No10Nostr8 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dewey Rulez (button) showed {A-Diamonds}{K-Clubs} and lost with a pair of Threes
Seat 9: PapaKerzh (small blind) folded before Flop

b8 6.2k
13.50ko 4.2k
b22 4k
h11 2.8k

raist 43% vanuit ep

PokerStars Hand #129668921587: Tournament #1118958954, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2015/01/31 18:47:02 CET [2015/01/31 12:47:02 ET]
Table '1118958954 295' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (3154 in chips)
Seat 2: baz198585 (5676 in chips)
Seat 3: mrgreen0607 (8179 in chips)
Seat 4: RaphaBorges1 (2696 in chips)
Seat 5: 77Goodvin77 (3297 in chips)
Seat 6: timcop (7310 in chips)
Seat 7: Špajna (9287 in chips)
Seat 8: d.quang (3220 in chips)
Seat 9: stas wise (3879 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 25
baz198585: posts the ante 25
mrgreen0607: posts the ante 25
RaphaBorges1: posts the ante 25
77Goodvin77: posts the ante 25
timcop: posts the ante 25
Špajna: posts the ante 25
d.quang: posts the ante 25
stas wise: posts the ante 25
stas wise: posts small blind 100
Dewey Rulez: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {7-Diamonds}{7-Hearts}
baz198585: folds
mrgreen0607: raises 400 to 600
RaphaBorges1: folds
77Goodvin77: folds
timcop: folds
Špajna: folds
d.quang: folds
stas wise: folds
Dewey Rulez: raises 2529 to 3129 and is all-in
mrgreen0607: calls 2529
*** FLOP *** {6-Spades}{J-Diamonds}{6-Clubs}
*** TURN *** {6-Spades}{J-Diamonds}{6-Clubs} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Spades}{J-Diamonds}{6-Clubs}{2-Diamonds} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {7-Diamonds}{7-Hearts} (two pair, Sevens and Sixes)
mrgreen0607: shows {K-Diamonds}{10-Spades} (a pair of Sixes)
Dewey Rulez collected 6583 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6583 | Rake 0
Board {6-Spades}{J-Diamonds}{6-Clubs}{2-Diamonds}{5-Spades}
Seat 1: Dewey Rulez (big blind) showed {7-Diamonds}{7-Hearts} and won (6583) with two pair, Sevens and Sixes
Seat 2: baz198585 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: mrgreen0607 showed {K-Diamonds}{10-Spades} and lost with a pair of Sixes
Seat 4: RaphaBorges1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: 77Goodvin77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: timcop folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Špajna folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: d.quang (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: stas wise (small blind) folded before Flop

terechte turn

PokerStars Hand #129668526327: Tournament #1118958954, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2015/01/31 18:40:27 CET [2015/01/31 12:40:27 ET]
Table '1118958954 295' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (1402 in chips)
Seat 2: baz198585 (7203 in chips)
Seat 3: mrgreen0607 (7904 in chips)
Seat 4: RaphaBorges1 (2621 in chips)
Seat 5: 77Goodvin77 (11308 in chips)
Seat 6: timcop (3705 in chips)
Seat 7: Špajna (4656 in chips)
Seat 8: d.quang (3670 in chips)
Seat 9: stas wise (4229 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 25
baz198585: posts the ante 25
mrgreen0607: posts the ante 25
RaphaBorges1: posts the ante 25
77Goodvin77: posts the ante 25
timcop: posts the ante 25
Špajna: posts the ante 25
d.quang: posts the ante 25
stas wise: posts the ante 25
mrgreen0607: posts small blind 100
RaphaBorges1: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Clubs}{7-Diamonds}
77Goodvin77: folds
timcop: folds
Špajna: folds
d.quang: folds
stas wise: folds
Dewey Rulez: raises 1177 to 1377 and is all-in
baz198585: raises 5801 to 7178 and is all-in
mrgreen0607: folds
RaphaBorges1: folds
Uncalled bet (5801) returned to baz198585
*** FLOP *** {A-Clubs}{5-Diamonds}{6-Spades}
*** TURN *** {A-Clubs}{5-Diamonds}{6-Spades} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {A-Clubs}{5-Diamonds}{6-Spades}{10-Diamonds} {K-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {10-Clubs}{7-Diamonds} (a pair of Tens)
baz198585: shows {7-Clubs}{6-Clubs} (a pair of Sixes)
Dewey Rulez collected 3279 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3279 | Rake 0
Board {A-Clubs}{5-Diamonds}{6-Spades}{10-Diamonds}{K-Diamonds}
Seat 1: Dewey Rulez showed {10-Clubs}{7-Diamonds} and won (3279) with a pair of Tens
Seat 2: baz198585 (button) showed {7-Clubs}{6-Clubs} and lost with a pair of Sixes
Seat 3: mrgreen0607 (small blind) folded before Flop
Seat 4: RaphaBorges1 (big blind) folded before Flop
Seat 5: 77Goodvin77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: timcop folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Špajna folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: d.quang folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: stas wise folded before Flop (didn't bet)

Sad

PokerStars Hand #129667450258: Tournament #1118958954, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2015/01/31 18:22:20 CET [2015/01/31 12:22:20 ET]
Table '1118958954 295' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (3217 in chips)
Seat 2: baz198585 (4585 in chips)
Seat 3: k2hr (3423 in chips)
Seat 4: RaphaBorges1 (5576 in chips)
Seat 5: 77Goodvin77 (8902 in chips)
Seat 6: helenalex (3270 in chips)
Seat 7: Špajna (6006 in chips)
Seat 8: d.quang (1460 in chips)
Seat 9: stas wise (4259 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 15
baz198585: posts the ante 15
k2hr: posts the ante 15
RaphaBorges1: posts the ante 15
77Goodvin77: posts the ante 15
helenalex: posts the ante 15
Špajna: posts the ante 15
d.quang: posts the ante 15
stas wise: posts the ante 15
baz198585: posts small blind 60
k2hr: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Spades}{A-Hearts}
RaphaBorges1: folds
77Goodvin77: folds
helenalex: folds
Špajna: folds
d.quang: raises 1325 to 1445 and is all-in
stas wise: folds
Dewey Rulez: raises 1757 to 3202 and is all-in
baz198585: folds
k2hr: folds
Uncalled bet (1757) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {10-Spades}{J-Spades}{7-Hearts}
*** TURN *** {10-Spades}{J-Spades}{7-Hearts} {2-Spades}
*** RIVER *** {10-Spades}{J-Spades}{7-Hearts}{2-Spades} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
d.quang: shows {J-Diamonds}{K-Diamonds} (two pair, Jacks and Tens)
Dewey Rulez: shows {K-Spades}{A-Hearts} (a pair of Tens)
d.quang collected 3205 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3205 | Rake 0
Board {10-Spades}{J-Spades}{7-Hearts}{2-Spades}{10-Clubs}
Seat 1: Dewey Rulez (button) showed {K-Spades}{A-Hearts} and lost with a pair of Tens
Seat 2: baz198585 (small blind) folded before Flop
Seat 3: k2hr (big blind) folded before Flop
Seat 4: RaphaBorges1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: 77Goodvin77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: helenalex folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Špajna folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: d.quang showed {J-Diamonds}{K-Diamonds} and won (3205) with two pair, Jacks and Tens
Seat 9: stas wise folded before Flop (didn't bet)

hand hierna verlies ik kk v a3

PokerStars Hand #129667318818: Tournament #1118959182, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2015/01/31 18:19:55 CET [2015/01/31 12:19:55 ET]
Table '1118959182 91' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: MskrevFIX (6570 in chips)
Seat 2: griske1 (2375 in chips)
Seat 3: Nudji15 (395 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (3228 in chips)
Seat 5: hoppeV (3000 in chips)
Seat 6: V-Nuts-K (3132 in chips)
Seat 7: Ivotassis (1290 in chips)
Seat 8: labusas663 (2745 in chips)
Seat 9: SoSick53 (4265 in chips)
Dewey Rulez: posts small blind 15
hoppeV: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Diamonds}{A-Hearts}
V-Nuts-K: folds
Ivotassis: raises 60 to 90
labusas663: folds
SoSick53: folds
MskrevFIX: folds
griske1: folds
Nudji15: folds
Dewey Rulez: raises 120 to 210
hoppeV: folds
Ivotassis: raises 1080 to 1290 and is all-in
Dewey Rulez: calls 1080
*** FLOP *** {2-Spades}{9-Hearts}{2-Hearts}
*** TURN *** {2-Spades}{9-Hearts}{2-Hearts} {2-Clubs}
*** RIVER *** {2-Spades}{9-Hearts}{2-Hearts}{2-Clubs} {K-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Diamonds}{A-Hearts} (a full house, Deuces full of Aces)
Ivotassis: shows {J-Hearts}{J-Diamonds} (a full house, Deuces full of Jacks)
Dewey Rulez collected 2610 from pot
Ivotassis finished the tournament in 1845th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2610 | Rake 0
Board {2-Spades}{9-Hearts}{2-Hearts}{2-Clubs}{K-Spades}
Seat 1: MskrevFIX folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: griske1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Nudji15 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dewey Rulez (small blind) showed {A-Diamonds}{A-Hearts} and won (2610) with a full house, Deuces full of Aces
Seat 5: hoppeV (big blind) folded before Flop
Seat 6: V-Nuts-K folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Ivotassis showed {J-Hearts}{J-Diamonds} and lost with a full house, Deuces full of Jacks
Seat 8: labusas663 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: SoSick53 folded before Flop (didn't bet)

b8 3.6k
13.50 3k

17.00 b8.8
17.30 13.50 ko
18.00 b22
18.30 h11
19.00 4.4psko
19.30 h16.50
20.00 b11

19.05 2.2 naar tcoop 42
19.35 7.5 naar tcoop 42
21.05 7.5 naar tcoop 43

eventueel

01.00 33 tcoop

$137.40

nice, gratz

thx JVXXX

klopt, als je een jeugdspeler geen contract aanbiedt dan krijg je minder of geen opleidingsvergoeding bij een latere transfer

ga eens wat beter runnen ;p

dan hebben we totaal verschillende opvattingen over wat een baas is ;p

neem aan dat baas hier sarcastisch wordt gebruikt?

geven we de hand gewoon op na de flop dan?

persoonlijk denk ik dat ik r/c pre en niet 4bet. ligt ook wel aan stats, kleiner 4betten brengt je ook niet in zo'n kutspot post

gg darx

Big Grin

lekker hoor, gogo

gogo

best wel drama dag

4.51 + 8.25 = $12.76

cake is 200 + 75 = $275

123452191