Cooekies helpen ons bij het aanbieden van onze services. Door onze services te gebruiken gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Lees meer

Ok

Heinzel

Verstuur bericht

Forum Posts

PokerStars Hand #132640260630: Tournament #1174176658, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XXI (800/1600) - 2015/03/25 18:27:57 CET [2015/03/25 13:27:57 ET]
Table '1174176658 84' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (38194 in chips)
Seat 2: abatszalonna (47371 in chips)
Seat 3: kirklarsen85 (50888 in chips)
Seat 4: povarovec (55758 in chips)
Seat 5: irmux14 (25117 in chips)
Seat 6: 0Unknown00 (23619 in chips)
Seat 7: Rowley8 (33052 in chips)
Seat 8: Shmerts (17530 in chips)
Seat 9: fredzzzerg (52851 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 200
abatszalonna: posts the ante 200
kirklarsen85: posts the ante 200
povarovec: posts the ante 200
irmux14: posts the ante 200
0Unknown00: posts the ante 200
Rowley8: posts the ante 200
Shmerts: posts the ante 200
fredzzzerg: posts the ante 200
Shmerts: posts small blind 800
fredzzzerg: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {7-Clubs}{7-Spades}
Dewey Rulez: raises 1680 to 3280
abatszalonna: folds
kirklarsen85: folds
povarovec: folds
irmux14: folds
0Unknown00: folds
Rowley8: folds
Shmerts: raises 14050 to 17330 and is all-in
fredzzzerg: folds
Dewey Rulez: calls 14050
*** FLOP *** {J-Diamonds}{10-Diamonds}{6-Clubs}
*** TURN *** {J-Diamonds}{10-Diamonds}{6-Clubs} {8-Hearts}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{10-Diamonds}{6-Clubs}{8-Hearts} {K-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Shmerts: shows {10-Clubs}{10-Spades} (three of a kind, Tens)
Dewey Rulez: shows {7-Clubs}{7-Spades} (a pair of Sevens)
Shmerts collected 38060 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 38060 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{10-Diamonds}{6-Clubs}{8-Hearts}{K-Spades}
Seat 1: Dewey Rulez showed {7-Clubs}{7-Spades} and lost with a pair of Sevens
Seat 2: abatszalonna folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: kirklarsen85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: povarovec folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: irmux14 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: 0Unknown00 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Rowley8 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Shmerts (small blind) showed {10-Clubs}{10-Spades} and won (38060) with three of a kind, Tens
Seat 9: fredzzzerg (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #132640043563: Tournament #1174176658, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XX (700/1400) - 2015/03/25 18:24:01 CET [2015/03/25 13:24:01 ET]
Table '1174176658 81' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (12166 in chips)
Seat 2: barazit (62841 in chips)
Seat 3: RAVV911 (15698 in chips)
Seat 4: manicdane (32561 in chips)
Seat 5: aizhubaobei (52084 in chips)
Seat 6: kudur (18285 in chips) is sitting out
Seat 7: gggotcha17 (9508 in chips)
Seat 8: imba_glo (14772 in chips)
Seat 9: Arivald_90 (7812 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 175
barazit: posts the ante 175
RAVV911: posts the ante 175
manicdane: posts the ante 175
aizhubaobei: posts the ante 175
kudur: posts the ante 175
gggotcha17: posts the ante 175
imba_glo: posts the ante 175
Arivald_90: posts the ante 175
Dewey Rulez: posts small blind 700
barazit: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Clubs}{J-Diamonds}
RAVV911: folds
manicdane: folds
aizhubaobei: folds
kudur: folds
gggotcha17: folds
imba_glo: raises 1600 to 3000
kudur has returned
Arivald_90: raises 4637 to 7637 and is all-in
Dewey Rulez: raises 4354 to 11991 and is all-in
barazit: folds
imba_glo: calls 8991
*** FLOP *** {6-Clubs}{3-Diamonds}{3-Hearts}
*** TURN *** {6-Clubs}{3-Diamonds}{3-Hearts} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Clubs}{3-Diamonds}{3-Hearts}{4-Diamonds} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {J-Clubs}{J-Diamonds} (two pair, Jacks and Threes)
imba_glo: shows {10-Hearts}{9-Hearts} (a pair of Threes)
Dewey Rulez collected 8708 from side pot
Arivald_90: shows {9-Clubs}{A-Spades} (a pair of Threes)
Dewey Rulez collected 25886 from main pot
Arivald_90 finished the tournament in 119th place
*** SUMMARY ***
Total pot 34594 Main pot 25886. Side pot 8708. | Rake 0
Board {6-Clubs}{3-Diamonds}{3-Hearts}{4-Diamonds}{2-Clubs}
Seat 1: Dewey Rulez (small blind) showed {J-Clubs}{J-Diamonds} and won (34594) with two pair, Jacks and Threes
Seat 2: barazit (big blind) folded before Flop
Seat 3: RAVV911 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: manicdane folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: aizhubaobei folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: kudur folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: gggotcha17 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: imba_glo showed {10-Hearts}{9-Hearts} and lost with a pair of Threes
Seat 9: Arivald_90 (button) showed {9-Clubs}{A-Spades} and lost with a pair of Threes

PokerStars Hand #132639499889: Tournament #1174181249, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2015/03/25 18:14:09 CET [2015/03/25 13:14:09 ET]
Table '1174181249 70' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: rikogr (6902 in chips) is sitting out
Seat 2: griske1 (14147 in chips)
Seat 3: Fipse22 (4619 in chips)
Seat 4: TELVS (2960 in chips)
Seat 5: Xodd (2510 in chips)
Seat 6: melcomx1 (4290 in chips)
Seat 7: MOO COW (3320 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (6455 in chips)
Seat 9: volldemar88 (3472 in chips)
rikogr: posts the ante 10
griske1: posts the ante 10
Fipse22: posts the ante 10
TELVS: posts the ante 10
Xodd: posts the ante 10
melcomx1: posts the ante 10
MOO COW: posts the ante 10
Dewey Rulez: posts the ante 10
volldemar88: posts the ante 10
rikogr: posts small blind 50
griske1: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Hearts}{Q-Hearts}
rikogr has returned
Fipse22: folds
TELVS: folds
Xodd: folds
melcomx1: raises 300 to 400
MOO COW: folds
Dewey Rulez: calls 400
volldemar88: folds
rikogr: folds
griske1: calls 300
*** FLOP *** {9-Hearts}{4-Diamonds}{10-Hearts}
griske1: checks
melcomx1: bets 938
Dewey Rulez: raises 1511 to 2449
griske1: folds
melcomx1: raises 1431 to 3880 and is all-in
Dewey Rulez: calls 1431
*** TURN *** {9-Hearts}{4-Diamonds}{10-Hearts} {8-Spades}
*** RIVER *** {9-Hearts}{4-Diamonds}{10-Hearts}{8-Spades} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
melcomx1: shows {J-Hearts}{J-Clubs} (two pair, Jacks and Fours)
Dewey Rulez: shows {K-Hearts}{Q-Hearts} (a pair of Fours)
melcomx1 collected 9100 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 9100 | Rake 0
Board {9-Hearts}{4-Diamonds}{10-Hearts}{8-Spades}{4-Spades}
Seat 1: rikogr (small blind) folded before Flop
Seat 2: griske1 (big blind) folded on the Flop
Seat 3: Fipse22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: TELVS folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Xodd folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: melcomx1 showed {J-Hearts}{J-Clubs} and won (9100) with two pair, Jacks and Fours
Seat 7: MOO COW folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dewey Rulez showed {K-Hearts}{Q-Hearts} and lost with a pair of Fours
Seat 9: volldemar88 (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #132639139432: Tournament #1174176658, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XIX (600/1200) - 2015/03/25 18:07:35 CET [2015/03/25 13:07:35 ET]
Table '1174176658 81' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (36084 in chips)
Seat 2: barazit (37407 in chips)
Seat 4: Mr. NBest (9343 in chips)
Seat 5: aizhubaobei (9921 in chips) is sitting out
Seat 6: kudur (24985 in chips)
Seat 7: gggotcha17 (23279 in chips)
Seat 8: imba_glo (15272 in chips) is sitting out
Seat 9: Arivald_90 (24252 in chips) is sitting out
Dewey Rulez: posts the ante 150
barazit: posts the ante 150
Mr. NBest: posts the ante 150
aizhubaobei: posts the ante 150
kudur: posts the ante 150
gggotcha17: posts the ante 150
imba_glo: posts the ante 150
Arivald_90: posts the ante 150
Dewey Rulez: posts small blind 600
barazit: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Diamonds}{K-Diamonds}
Mr. NBest: folds
aizhubaobei: folds
kudur: folds
gggotcha17: folds
imba_glo: folds
Arivald_90: folds
Dewey Rulez: raises 1260 to 2460
barazit: calls 1260
*** FLOP *** {A-Spades}{6-Spades}{5-Spades}
imba_glo has returned
Dewey Rulez: bets 1958
barazit: calls 1958
*** TURN *** {A-Spades}{6-Spades}{5-Spades} {J-Clubs}
Dewey Rulez: checks
barazit: checks
*** RIVER *** {A-Spades}{6-Spades}{5-Spades}{J-Clubs} {10-Clubs}
Dewey Rulez: bets 4716
barazit: raises 8484 to 13200
Dewey Rulez: calls 8484
*** SHOW DOWN ***
barazit: shows {10-Spades}{Q-Spades} (a flush, Ace high)
Dewey Rulez: mucks hand
barazit collected 36436 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 36436 | Rake 0
Board {A-Spades}{6-Spades}{5-Spades}{J-Clubs}{10-Clubs}
Seat 1: Dewey Rulez (small blind) mucked {A-Diamonds}{K-Diamonds}
Seat 2: barazit (big blind) showed {10-Spades}{Q-Spades} and won (36436) with a flush, Ace high
Seat 4: Mr. NBest folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: aizhubaobei folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: kudur folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: gggotcha17 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: imba_glo folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Arivald_90 (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #132638112629: Tournament #1174181249, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2015/03/25 17:46:49 CET [2015/03/25 12:46:49 ET]
Table '1174181249 70' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: rikogr (9383 in chips)
Seat 2: griske1 (5934 in chips)
Seat 3: Fipse22 (5334 in chips)
Seat 4: Rallitsch (2990 in chips)
Seat 5: Xodd (2990 in chips)
Seat 6: danechka1991 (2738 in chips)
Seat 7: dan d man05 (2740 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (3061 in chips)
Seat 9: volldemar88 (4190 in chips)
rikogr: posts the ante 5
griske1: posts the ante 5
Fipse22: posts the ante 5
Rallitsch: posts the ante 5
Xodd: posts the ante 5
danechka1991: posts the ante 5
dan d man05: posts the ante 5
Dewey Rulez: posts the ante 5
volldemar88: posts the ante 5
griske1: posts small blind 30
Fipse22: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Diamonds}{Q-Clubs}
Rallitsch: raises 60 to 120
Xodd: folds
danechka1991: folds
dan d man05: folds
Dewey Rulez: raises 300 to 420
volldemar88: folds
rikogr: folds
griske1: folds
Fipse22: folds
Rallitsch: calls 300
*** FLOP *** {Q-Hearts}{8-Clubs}{Q-Spades}
Rallitsch: checks
Dewey Rulez: checks
*** TURN *** {Q-Hearts}{8-Clubs}{Q-Spades} {3-Diamonds}
Rallitsch: bets 975
Dewey Rulez: calls 975
*** RIVER *** {Q-Hearts}{8-Clubs}{Q-Spades}{3-Diamonds} {9-Hearts}
Rallitsch: bets 1590 and is all-in
Dewey Rulez: calls 1590
*** SHOW DOWN ***
Rallitsch: shows {3-Spades}{A-Spades} (two pair, Queens and Threes)
Dewey Rulez: shows {Q-Diamonds}{Q-Clubs} (four of a kind, Queens)
Dewey Rulez collected 6105 from pot
Rallitsch finished the tournament in 1495th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6105 | Rake 0
Board {Q-Hearts}{8-Clubs}{Q-Spades}{3-Diamonds}{9-Hearts}
Seat 1: rikogr (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: griske1 (small blind) folded before Flop
Seat 3: Fipse22 (big blind) folded before Flop
Seat 4: Rallitsch showed {3-Spades}{A-Spades} and lost with two pair, Queens and Threes
Seat 5: Xodd folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: danechka1991 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: dan d man05 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dewey Rulez showed {Q-Diamonds}{Q-Clubs} and won (6105) with four of a kind, Queens
Seat 9: volldemar88 folded before Flop (didn't bet)

$3 over

rivers

PokerStars Hand #132637743285: Tournament #1174180968, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2015/03/25 17:39:29 CET [2015/03/25 12:39:29 ET]
Table '1174180968 38' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: LloydBanksss (4006 in chips)
Seat 2: globallud (2285 in chips)
Seat 3: elegousas (4614 in chips)
Seat 4: chrome535 (9380 in chips)
Seat 5: Butcher999 (3634 in chips)
Seat 6: jupiters ace (14441 in chips)
Seat 7: lexaesak (2950 in chips)
Seat 8: HouseOfJacks (2231 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (1529 in chips)
LloydBanksss: posts the ante 25
globallud: posts the ante 25
elegousas: posts the ante 25
chrome535: posts the ante 25
Butcher999: posts the ante 25
jupiters ace: posts the ante 25
lexaesak: posts the ante 25
HouseOfJacks: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts the ante 25
Butcher999: posts small blind 100
jupiters ace: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {4-Hearts}{7-Hearts}
lexaesak: folds
HouseOfJacks: folds
Dewey Rulez: raises 1304 to 1504 and is all-in
LloydBanksss: raises 2477 to 3981 and is all-in
globallud: folds
elegousas: folds
chrome535: folds
Butcher999: folds
jupiters ace: folds
Uncalled bet (2477) returned to LloydBanksss
*** FLOP *** {2-Clubs}{7-Clubs}{J-Hearts}
*** TURN *** {2-Clubs}{7-Clubs}{J-Hearts} {10-Hearts}
*** RIVER *** {2-Clubs}{7-Clubs}{J-Hearts}{10-Hearts} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {4-Hearts}{7-Hearts} (a pair of Sevens)
LloydBanksss: shows {A-Diamonds}{K-Hearts} (a straight, Ten to Ace)
LloydBanksss collected 3533 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 2100th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3533 | Rake 0
Board {2-Clubs}{7-Clubs}{J-Hearts}{10-Hearts}{Q-Spades}
Seat 1: LloydBanksss showed {A-Diamonds}{K-Hearts} and won (3533) with a straight, Ten to Ace
Seat 2: globallud folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: elegousas folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: chrome535 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Butcher999 (small blind) folded before Flop
Seat 6: jupiters ace (big blind) folded before Flop
Seat 7: lexaesak folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: HouseOfJacks folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Dewey Rulez showed {4-Hearts}{7-Hearts} and lost with a pair of Sevens

sr in 3r

rivers

PokerStars Hand #132637395169: Tournament #1174180896, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2015/03/25 17:32:37 CET [2015/03/25 12:32:37 ET]
Table '1174180896 29' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: AllInDencker (1551 in chips)
Seat 2: BPNVolhv (3625 in chips)
Seat 3: pctnet (2192 in chips)
Seat 4: nsnsars (5703 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (2374 in chips)
Seat 6: Yannattack (12053 in chips)
Seat 7: chibilzinhO (7594 in chips)
Seat 8: CantWinAFlip (4648 in chips)
Seat 9: maier_23 (3468 in chips)
AllInDencker: posts the ante 25
BPNVolhv: posts the ante 25
pctnet: posts the ante 25
nsnsars: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts the ante 25
Yannattack: posts the ante 25
chibilzinhO: posts the ante 25
CantWinAFlip: posts the ante 25
maier_23: posts the ante 25
nsnsars: posts small blind 100
Dewey Rulez: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {5-Diamonds}{4-Diamonds}
Yannattack: folds
chibilzinhO has timed out
chibilzinhO: folds
chibilzinhO is sitting out
CantWinAFlip: folds
maier_23: folds
AllInDencker: folds
BPNVolhv: raises 222 to 422
pctnet: folds
nsnsars: folds
Dewey Rulez: calls 222
*** FLOP *** {7-Diamonds}{6-Hearts}{10-Clubs}
chibilzinhO has returned
Dewey Rulez: bets 1927 and is all-in
BPNVolhv: calls 1927
*** TURN *** {7-Diamonds}{6-Hearts}{10-Clubs} {5-Spades}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{6-Hearts}{10-Clubs}{5-Spades} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {5-Diamonds}{4-Diamonds} (a pair of Fives)
BPNVolhv: shows {9-Hearts}{A-Clubs} (a pair of Aces)
BPNVolhv collected 5023 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 328th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5023 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{6-Hearts}{10-Clubs}{5-Spades}{A-Diamonds}
Seat 1: AllInDencker folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: BPNVolhv showed {9-Hearts}{A-Clubs} and won (5023) with a pair of Aces
Seat 3: pctnet (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: nsnsars (small blind) folded before Flop
Seat 5: Dewey Rulez (big blind) showed {5-Diamonds}{4-Diamonds} and lost with a pair of Fives
Seat 6: Yannattack folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: chibilzinhO folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: CantWinAFlip folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: maier_23 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #132637165179: Tournament #1174180968, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2015/03/25 17:28:05 CET [2015/03/25 12:28:05 ET]
Table '1174180968 38' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: LloydBanksss (4689 in chips)
Seat 2: globallud (3190 in chips)
Seat 3: elegousas (3051 in chips)
Seat 4: chrome535 (10920 in chips)
Seat 5: Butcher999 (2092 in chips)
Seat 6: jupiters ace (8498 in chips)
Seat 7: hittinthebax (3828 in chips)
Seat 8: HouseOfJacks (2806 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (2996 in chips)
LloydBanksss: posts the ante 15
globallud: posts the ante 15
elegousas: posts the ante 15
chrome535: posts the ante 15
Butcher999: posts the ante 15
jupiters ace: posts the ante 15
hittinthebax: posts the ante 15
HouseOfJacks: posts the ante 15
Dewey Rulez: posts the ante 15
HouseOfJacks: posts small blind 60
Dewey Rulez: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Hearts}{Q-Spades}
LloydBanksss: folds
globallud: folds
elegousas: folds
chrome535: folds
Butcher999: raises 180 to 300
jupiters ace: folds
hittinthebax: folds
HouseOfJacks: folds
Dewey Rulez: raises 2681 to 2981 and is all-in
Butcher999: calls 1777 and is all-in
Uncalled bet (904) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {10-Spades}{4-Clubs}{9-Spades}
*** TURN *** {10-Spades}{4-Clubs}{9-Spades} {K-Hearts}
*** RIVER *** {10-Spades}{4-Clubs}{9-Spades}{K-Hearts} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Hearts}{Q-Spades} (a pair of Tens)
Butcher999: shows {10-Diamonds}{Q-Diamonds} (three of a kind, Tens)
Butcher999 collected 4349 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4349 | Rake 0
Board {10-Spades}{4-Clubs}{9-Spades}{K-Hearts}{10-Hearts}
Seat 1: LloydBanksss folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: globallud folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: elegousas folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: chrome535 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Butcher999 showed {10-Diamonds}{Q-Diamonds} and won (4349) with three of a kind, Tens
Seat 6: jupiters ace folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: hittinthebax (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: HouseOfJacks (small blind) folded before Flop
Seat 9: Dewey Rulez (big blind) showed {A-Hearts}{Q-Spades} and lost with a pair of Tens

Drunk

PokerStars Hand #132637235371: Tournament #1174180968, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2015/03/25 17:29:28 CET [2015/03/25 12:29:28 ET]
Table '1174180968 38' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: LloydBanksss (4909 in chips)
Seat 2: globallud (3155 in chips)
Seat 3: elegousas (3016 in chips)
Seat 4: chrome535 (10885 in chips)
Seat 5: Butcher999 (4329 in chips)
Seat 6: jupiters ace (8463 in chips)
Seat 7: hittinthebax (3793 in chips)
Seat 8: HouseOfJacks (2711 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (809 in chips)
LloydBanksss: posts the ante 20
globallud: posts the ante 20
elegousas: posts the ante 20
chrome535: posts the ante 20
Butcher999: posts the ante 20
jupiters ace: posts the ante 20
hittinthebax: posts the ante 20
HouseOfJacks: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
LloydBanksss: posts small blind 75
globallud: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Clubs}{Q-Spades}
elegousas: folds
chrome535: folds
Butcher999: folds
jupiters ace: folds
hittinthebax: folds
HouseOfJacks: folds
Dewey Rulez: raises 639 to 789 and is all-in
LloydBanksss: folds
globallud: folds
Uncalled bet (639) returned to Dewey Rulez
Dewey Rulez collected 555 from pot
Dewey Rulez: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 555 | Rake 0
Seat 1: LloydBanksss (small blind) folded before Flop
Seat 2: globallud (big blind) folded before Flop
Seat 3: elegousas folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: chrome535 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Butcher999 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: jupiters ace folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: hittinthebax folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: HouseOfJacks folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Dewey Rulez (button) collected (555)

PokerStars Hand #132636825955: Tournament #1174180804, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2015/03/25 17:21:23 CET [2015/03/25 12:21:23 ET]
Table '1174180804 102' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Siqueira.A (10794 in chips)
Seat 2: <3Football20 (10550 in chips)
Seat 3: serbanoo1 (2476 in chips)
Seat 4: CZPablos (8569 in chips)
Seat 5: arcziii606 (7067 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (3985 in chips)
Seat 7: Coilmaster85 (17539 in chips)
Seat 8: N4cho_Scocco (5008 in chips)
Seat 9: Anton Marcus (3990 in chips)
Siqueira.A: posts the ante 25
<3Football20: posts the ante 25
serbanoo1: posts the ante 25
CZPablos: posts the ante 25
arcziii606: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts the ante 25
Coilmaster85: posts the ante 25
N4cho_Scocco: posts the ante 25
Anton Marcus: posts the ante 25
Siqueira.A: posts small blind 100
<3Football20: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Hearts}{Q-Diamonds}
serbanoo1: folds
CZPablos: folds
arcziii606: folds
Dewey Rulez: raises 210 to 410
Coilmaster85: raises 590 to 1000
N4cho_Scocco: folds
Anton Marcus: folds
Siqueira.A: folds
<3Football20: folds
Dewey Rulez: raises 2960 to 3960 and is all-in
Coilmaster85: calls 2960
*** FLOP *** {6-Clubs}{7-Hearts}{7-Spades}
*** TURN *** {6-Clubs}{7-Hearts}{7-Spades} {4-Clubs}
*** RIVER *** {6-Clubs}{7-Hearts}{7-Spades}{4-Clubs} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Hearts}{Q-Diamonds} (two pair, Sevens and Fours)
Coilmaster85: shows {K-Diamonds}{K-Clubs} (two pair, Kings and Sevens)
Coilmaster85 collected 8445 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 773rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 8445 | Rake 0
Board {6-Clubs}{7-Hearts}{7-Spades}{4-Clubs}{4-Spades}
Seat 1: Siqueira.A (small blind) folded before Flop
Seat 2: <3Football20 (big blind) folded before Flop
Seat 3: serbanoo1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: CZPablos folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: arcziii606 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez showed {A-Hearts}{Q-Diamonds} and lost with two pair, Sevens and Fours
Seat 7: Coilmaster85 showed {K-Diamonds}{K-Clubs} and won (8445) with two pair, Kings and Sevens
Seat 8: N4cho_Scocco folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Anton Marcus (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #132636363259: Tournament #1174180968, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2015/03/25 17:12:12 CET [2015/03/25 12:12:12 ET]
Table '1174180968 38' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: LloydBanksss (4881 in chips)
Seat 2: globallud (3200 in chips)
Seat 3: elegousas (3736 in chips)
Seat 4: chrome535 (6625 in chips)
Seat 5: Butcher999 (4665 in chips)
Seat 6: jupiters ace (3640 in chips)
Seat 7: GdeMoyNosok (2594 in chips)
Seat 8: HouseOfJacks (2836 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (6893 in chips)
LloydBanksss: posts the ante 10
globallud: posts the ante 10
elegousas: posts the ante 10
chrome535: posts the ante 10
Butcher999: posts the ante 10
jupiters ace: posts the ante 10
GdeMoyNosok: posts the ante 10
HouseOfJacks: posts the ante 10
Dewey Rulez: posts the ante 10
HouseOfJacks: posts small blind 50
Dewey Rulez: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Hearts}{K-Clubs}
LloydBanksss: folds
globallud: folds
elegousas: folds
chrome535: folds
Butcher999: folds
jupiters ace: raises 133 to 233
GdeMoyNosok: folds
HouseOfJacks: folds
Dewey Rulez: raises 267 to 500
jupiters ace: calls 267
*** FLOP *** {7-Clubs}{5-Hearts}{2-Clubs}
Dewey Rulez: bets 364
jupiters ace: raises 1868 to 2232
Dewey Rulez: raises 4151 to 6383 and is all-in
jupiters ace: calls 898 and is all-in
Uncalled bet (3253) returned to Dewey Rulez
*** TURN *** {7-Clubs}{5-Hearts}{2-Clubs} {K-Spades}
*** RIVER *** {7-Clubs}{5-Hearts}{2-Clubs}{K-Spades} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {K-Hearts}{K-Clubs} (three of a kind, Kings)
jupiters ace: shows {Q-Clubs}{10-Clubs} (a flush, Queen high)
jupiters ace collected 7400 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7400 | Rake 0
Board {7-Clubs}{5-Hearts}{2-Clubs}{K-Spades}{J-Clubs}
Seat 1: LloydBanksss folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: globallud folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: elegousas folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: chrome535 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Butcher999 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: jupiters ace showed {Q-Clubs}{10-Clubs} and won (7400) with a flush, Queen high
Seat 7: GdeMoyNosok (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: HouseOfJacks (small blind) folded before Flop
Seat 9: Dewey Rulez (big blind) showed {K-Hearts}{K-Clubs} and lost with three of a kind, Kings

PokerStars Hand #132635256897: Tournament #1174176658, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2015/03/25 16:48:51 CET [2015/03/25 11:48:51 ET]
Table '1174176658 81' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (5106 in chips)
Seat 2: barazit (8381 in chips)
Seat 3: churikova (20404 in chips)
Seat 4: 1XtraVert (10330 in chips)
Seat 5: Flyboys007 (13284 in chips)
Seat 6: kudur (4887 in chips)
Seat 7: witlotje (15232 in chips)
Seat 8: GMunir (5191 in chips)
Seat 9: vs_alibaba (6978 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 40
barazit: posts the ante 40
churikova: posts the ante 40
1XtraVert: posts the ante 40
Flyboys007: posts the ante 40
kudur: posts the ante 40
witlotje: posts the ante 40
GMunir: posts the ante 40
vs_alibaba: posts the ante 40
churikova: posts small blind 150
1XtraVert: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {8-Clubs}{A-Clubs}
Flyboys007: folds
kudur is connected
kudur: folds
witlotje: folds
GMunir: folds
vs_alibaba: raises 450 to 750
Dewey Rulez: raises 4316 to 5066 and is all-in
barazit: folds
churikova: folds
1XtraVert: folds
vs_alibaba: calls 4316
*** FLOP *** {2-Hearts}{J-Clubs}{2-Spades}
*** TURN *** {2-Hearts}{J-Clubs}{2-Spades} {9-Hearts}
*** RIVER *** {2-Hearts}{J-Clubs}{2-Spades}{9-Hearts} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
vs_alibaba: shows {Q-Spades}{K-Diamonds} (a pair of Deuces)
Dewey Rulez: shows {8-Clubs}{A-Clubs} (a pair of Deuces - Ace kicker)
Dewey Rulez collected 10942 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10942 | Rake 0
Board {2-Hearts}{J-Clubs}{2-Spades}{9-Hearts}{3-Spades}
Seat 1: Dewey Rulez showed {8-Clubs}{A-Clubs} and won (10942) with a pair of Deuces
Seat 2: barazit (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: churikova (small blind) folded before Flop
Seat 4: 1XtraVert (big blind) folded before Flop
Seat 5: Flyboys007 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: kudur folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: witlotje folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: GMunir folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: vs_alibaba showed {Q-Spades}{K-Diamonds} and lost with a pair of Deuces

PokerStars Hand #132634807450: Tournament #1174180968, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2015/03/25 16:39:25 CET [2015/03/25 11:39:25 ET]
Table '1174180968 38' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: LloydBanksss (5276 in chips)
Seat 2: ThorSun (2850 in chips)
Seat 3: elegousas (2753 in chips)
Seat 4: chrome535 (6881 in chips)
Seat 5: Butcher999 (2515 in chips)
Seat 6: Vincenthor (1799 in chips)
Seat 7: GdeMoyNosok (2679 in chips)
Seat 8: HouseOfJacks (2660 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (5657 in chips)
GdeMoyNosok: posts small blind 25
HouseOfJacks: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Clubs}{A-Diamonds}
Dewey Rulez: raises 52 to 102
LloydBanksss: folds
ThorSun: calls 102
elegousas: folds
chrome535: folds
Butcher999: folds
Vincenthor: raises 1697 to 1799 and is all-in
GdeMoyNosok: folds
HouseOfJacks: folds
Dewey Rulez: calls 1697
ThorSun: folds
*** FLOP *** {6-Hearts}{J-Spades}{6-Clubs}
*** TURN *** {6-Hearts}{J-Spades}{6-Clubs} {10-Spades}
*** RIVER *** {6-Hearts}{J-Spades}{6-Clubs}{10-Spades} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Clubs}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Sixes)
Vincenthor: shows {5-Clubs}{4-Hearts} (a pair of Sixes)
Dewey Rulez collected 3775 from pot
Vincenthor finished the tournament in 2063rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 3775 | Rake 0
Board {6-Hearts}{J-Spades}{6-Clubs}{10-Spades}{2-Spades}
Seat 1: LloydBanksss folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ThorSun folded before Flop
Seat 3: elegousas folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: chrome535 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Butcher999 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Vincenthor (button) showed {5-Clubs}{4-Hearts} and lost with a pair of Sixes
Seat 7: GdeMoyNosok (small blind) folded before Flop
Seat 8: HouseOfJacks (big blind) folded before Flop
Seat 9: Dewey Rulez showed {A-Clubs}{A-Diamonds} and won (3775) with two pair, Aces and Sixes

PokerStars Hand #132634408022: Tournament #1174176658, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2015/03/25 16:31:00 CET [2015/03/25 11:31:00 ET]
Table '1174176658 81' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (2743 in chips)
Seat 2: e.askeladd (3193 in chips)
Seat 3: churikova (20299 in chips)
Seat 4: 1XtraVert (6165 in chips)
Seat 5: Flyboys007 (12579 in chips)
Seat 6: kudur (6387 in chips)
Seat 7: witlotje (18082 in chips)
Seat 8: GMunir (6131 in chips)
Seat 9: vs_alibaba (7153 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 25
e.askeladd: posts the ante 25
churikova: posts the ante 25
1XtraVert: posts the ante 25
Flyboys007: posts the ante 25
kudur: posts the ante 25
witlotje: posts the ante 25
GMunir: posts the ante 25
vs_alibaba: posts the ante 25
vs_alibaba: posts small blind 100
Dewey Rulez: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Spades}{J-Spades}
e.askeladd: folds
churikova: folds
1XtraVert: folds
Flyboys007: folds
kudur: folds
witlotje: folds
GMunir: raises 200 to 400
vs_alibaba: calls 300
Dewey Rulez: raises 2318 to 2718 and is all-in
GMunir: folds
vs_alibaba: calls 2318
*** FLOP *** {9-Spades}{4-Hearts}{3-Diamonds}
*** TURN *** {9-Spades}{4-Hearts}{3-Diamonds} {K-Spades}
*** RIVER *** {9-Spades}{4-Hearts}{3-Diamonds}{K-Spades} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
vs_alibaba: shows {Q-Clubs}{8-Clubs} (high card King)
Dewey Rulez: shows {A-Spades}{J-Spades} (a flush, Ace high)
Dewey Rulez collected 6061 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6061 | Rake 0
Board {9-Spades}{4-Hearts}{3-Diamonds}{K-Spades}{7-Spades}
Seat 1: Dewey Rulez (big blind) showed {A-Spades}{J-Spades} and won (6061) with a flush, Ace high
Seat 2: e.askeladd folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: churikova folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: 1XtraVert folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Flyboys007 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: kudur folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: witlotje folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: GMunir (button) folded before Flop
Seat 9: vs_alibaba (small blind) showed {Q-Clubs}{8-Clubs} and lost with high card King

PokerStars Hand #132634157127: Tournament #1174180968, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level III (20/40) - 2015/03/25 16:25:36 CET [2015/03/25 11:25:36 ET]
Table '1174180968 38' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: LloydBanksss (3945 in chips)
Seat 2: nadal1111 (3285 in chips)
Seat 3: elegousas (2960 in chips)
Seat 4: chrome535 (3571 in chips)
Seat 5: exclusive178 (1424 in chips)
Seat 6: Vincenthor (2613 in chips)
Seat 7: GdeMoyNosok (2509 in chips)
Seat 8: HouseOfJacks (2530 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (4233 in chips)
HouseOfJacks: posts small blind 20
Dewey Rulez: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Spades}{K-Hearts}
LloydBanksss: folds
nadal1111: folds
elegousas: folds
chrome535: folds
exclusive178: raises 80 to 120
Vincenthor: folds
GdeMoyNosok: folds
HouseOfJacks: folds
Dewey Rulez: raises 280 to 400
exclusive178: calls 280
*** FLOP *** {J-Spades}{8-Hearts}{J-Diamonds}
Dewey Rulez: checks
exclusive178: bets 400
Dewey Rulez: calls 400
*** TURN *** {J-Spades}{8-Hearts}{J-Diamonds} {2-Hearts}
Dewey Rulez: checks
exclusive178: bets 624 and is all-in
Dewey Rulez: calls 624
*** RIVER *** {J-Spades}{8-Hearts}{J-Diamonds}{2-Hearts} {K-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Spades}{K-Hearts} (two pair, Kings and Jacks)
exclusive178: shows {2-Diamonds}{K-Diamonds} (two pair, Kings and Jacks - lower kicker)
Dewey Rulez collected 2868 from pot
exclusive178 finished the tournament in 1911th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2868 | Rake 0
Board {J-Spades}{8-Hearts}{J-Diamonds}{2-Hearts}{K-Spades}
Seat 1: LloydBanksss folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: nadal1111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: elegousas folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: chrome535 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: exclusive178 showed {2-Diamonds}{K-Diamonds} and lost with two pair, Kings and Jacks
Seat 6: Vincenthor folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: GdeMoyNosok (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: HouseOfJacks (small blind) folded before Flop
Seat 9: Dewey Rulez (big blind) showed {A-Spades}{K-Hearts} and won (2868) with two pair, Kings and Jacks

PokerStars Hand #132634041399: Tournament #1174180968, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level III (20/40) - 2015/03/25 16:23:08 CET [2015/03/25 11:23:08 ET]
Table '1174180968 38' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: LloydBanksss (3945 in chips)
Seat 2: nadal1111 (3285 in chips)
Seat 3: elegousas (2960 in chips)
Seat 4: chrome535 (3167 in chips)
Seat 5: exclusive178 (2395 in chips)
Seat 6: Vincenthor (2633 in chips)
Seat 7: GdeMoyNosok (2955 in chips)
Seat 8: HouseOfJacks (2570 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (3160 in chips)
Vincenthor: posts small blind 20
GdeMoyNosok: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {8-Spades}{8-Hearts}
HouseOfJacks: folds
Dewey Rulez: raises 42 to 82
LloydBanksss: folds
nadal1111: folds
elegousas: folds
chrome535: folds
exclusive178: calls 82
Vincenthor: folds
GdeMoyNosok: calls 42
*** FLOP *** {8-Diamonds}{A-Clubs}{4-Clubs}
GdeMoyNosok: checks
Dewey Rulez: bets 85
exclusive178: calls 85
GdeMoyNosok: folds
*** TURN *** {8-Diamonds}{A-Clubs}{4-Clubs} {9-Spades}
Dewey Rulez: bets 204
exclusive178: calls 204
*** RIVER *** {8-Diamonds}{A-Clubs}{4-Clubs}{9-Spades} {3-Clubs}
Dewey Rulez: checks
exclusive178: bets 600
Dewey Rulez: calls 600
*** SHOW DOWN ***
exclusive178: shows {8-Clubs}{10-Spades} (a pair of Eights)
Dewey Rulez: shows {8-Spades}{8-Hearts} (three of a kind, Eights)
Dewey Rulez collected 2044 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2044 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{A-Clubs}{4-Clubs}{9-Spades}{3-Clubs}
Seat 1: LloydBanksss folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: nadal1111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: elegousas folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: chrome535 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: exclusive178 (button) showed {8-Clubs}{10-Spades} and lost with a pair of Eights
Seat 6: Vincenthor (small blind) folded before Flop
Seat 7: GdeMoyNosok (big blind) folded on the Flop
Seat 8: HouseOfJacks folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Dewey Rulez showed {8-Spades}{8-Hearts} and won (2044) with three of a kind, Eights

dr

PokerStars Hand #132633313545: Tournament #1174180804, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2015/03/25 16:07:16 CET [2015/03/25 11:07:16 ET]
Table '1174180804 60' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: casadewinna (6148 in chips)
Seat 2: fredzzzerg (6739 in chips)
Seat 4: genanders (3148 in chips)
Seat 5: UnHuman3 (5835 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (3222 in chips)
Seat 7: Humbadee (1280 in chips)
Seat 8: Nutsinmymind (3300 in chips)
Seat 9: ssppeeddoo (3018 in chips)
fredzzzerg: posts small blind 25
genanders: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Spades}{K-Hearts}
UnHuman3: folds
Dewey Rulez: raises 52 to 102
Humbadee: folds
Nutsinmymind: folds
ssppeeddoo: folds
casadewinna: folds
fredzzzerg: calls 77
genanders: folds
*** FLOP *** {J-Spades}{2-Spades}{8-Clubs}
fredzzzerg: checks
Dewey Rulez: bets 119
fredzzzerg: raises 281 to 400
Dewey Rulez: calls 281
*** TURN *** {J-Spades}{2-Spades}{8-Clubs} {3-Diamonds}
fredzzzerg: bets 600
Dewey Rulez: calls 600
*** RIVER *** {J-Spades}{2-Spades}{8-Clubs}{3-Diamonds} {3-Hearts}
fredzzzerg: bets 5637 and is all-in
Dewey Rulez: calls 2120 and is all-in
Uncalled bet (3517) returned to fredzzzerg
*** SHOW DOWN ***
fredzzzerg: shows {J-Diamonds}{J-Hearts} (a full house, Jacks full of Threes)
Dewey Rulez: shows {K-Spades}{K-Hearts} (two pair, Kings and Threes)
fredzzzerg collected 6494 from pot
Dewey Rulez re-buys and receives 3000 chips for $4.00
*** SUMMARY ***
Total pot 6494 | Rake 0
Board {J-Spades}{2-Spades}{8-Clubs}{3-Diamonds}{3-Hearts}
Seat 1: casadewinna (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: fredzzzerg (small blind) showed {J-Diamonds}{J-Hearts} and won (6494) with a full house, Jacks full of Threes
Seat 4: genanders (big blind) folded before Flop
Seat 5: UnHuman3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez showed {K-Spades}{K-Hearts} and lost with two pair, Kings and Threes
Seat 7: Humbadee folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Nutsinmymind folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ssppeeddoo folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #132632580292: Tournament #1174180804, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2015/03/25 15:49:47 CET [2015/03/25 10:49:47 ET]
Table '1174180804 60' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: casadewinna (2611 in chips)
Seat 2: fredzzzerg (7100 in chips)
Seat 3: Madalin Poke (1013 in chips)
Seat 4: genanders (3000 in chips)
Seat 5: UnHuman3 (5855 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (2514 in chips)
Seat 7: Humbadee (2702 in chips)
Seat 8: Gustaf12345 (4589 in chips)
Seat 9: ssppeeddoo (1445 in chips)
Dewey Rulez: posts small blind 15
Humbadee: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Diamonds}{J-Diamonds}
Gustaf12345: calls 30
ssppeeddoo: folds
casadewinna: folds
fredzzzerg: folds
Madalin Poke: calls 30
genanders: folds
UnHuman3: folds
Dewey Rulez: calls 15
Humbadee: checks
*** FLOP *** {3-Hearts}{J-Clubs}{7-Spades}
Dewey Rulez: checks
Humbadee: checks
Gustaf12345: checks
Madalin Poke: bets 90
Dewey Rulez: calls 90
Humbadee: folds
Gustaf12345: calls 90
*** TURN *** {3-Hearts}{J-Clubs}{7-Spades} {6-Spades}
Dewey Rulez: checks
Gustaf12345: bets 90
Madalin Poke: calls 90
Dewey Rulez: calls 90
*** RIVER *** {3-Hearts}{J-Clubs}{7-Spades}{6-Spades} {2-Diamonds}
Dewey Rulez: checks
Gustaf12345: bets 240
Madalin Poke: calls 240
Dewey Rulez: calls 240
*** SHOW DOWN ***
Gustaf12345: shows {J-Hearts}{10-Diamonds} (a pair of Jacks)
Madalin Poke: mucks hand
Dewey Rulez: shows {Q-Diamonds}{J-Diamonds} (a pair of Jacks - Queen kicker)
Dewey Rulez collected 1380 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1380 | Rake 0
Board {3-Hearts}{J-Clubs}{7-Spades}{6-Spades}{2-Diamonds}
Seat 1: casadewinna folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: fredzzzerg folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Madalin Poke mucked {7-Hearts}{10-Clubs}
Seat 4: genanders folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: UnHuman3 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez (small blind) showed {Q-Diamonds}{J-Diamonds} and won (1380) with a pair of Jacks
Seat 7: Humbadee (big blind) folded on the Flop
Seat 8: Gustaf12345 showed {J-Hearts}{10-Diamonds} and lost with a pair of Jacks
Seat 9: ssppeeddoo folded before Flop (didn't bet)

$2 over van 2r

123452237