Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Heinzel

Verstuur bericht

Forum Posts

zat alleen maar tegen, out pko

PokerStars Hand #123581314005: Tournament #1009687658, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/10/20 19:11:25 CET [2014/10/20 13:11:25 ET]
Table '1009687658 128' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Roma-Tilt (5508 in chips)
Seat 2: lavinia_pkr (15016 in chips)
Seat 3: riad_mr (4475 in chips)
Seat 4: kaneoya (6085 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (1269 in chips)
Seat 6: Kubitza (7915 in chips)
Seat 7: bartkos1992 (8721 in chips)
Seat 8: Aaralynn (2176 in chips)
Seat 9: Viviane526 (5638 in chips)
Roma-Tilt: posts the ante 25
lavinia_pkr: posts the ante 25
riad_mr: posts the ante 25
kaneoya: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts the ante 25
Kubitza: posts the ante 25
bartkos1992: posts the ante 25
Aaralynn: posts the ante 25
Viviane526: posts the ante 25
bartkos1992: posts small blind 100
Aaralynn: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {7-Spades}{J-Spades}
Viviane526: folds
Roma-Tilt: folds
lavinia_pkr: folds
riad_mr: folds
kaneoya: folds
Dewey Rulez: raises 1044 to 1244 and is all-in
Kubitza: calls 1244
bartkos1992: folds
Aaralynn: folds
*** FLOP *** {9-Diamonds}{5-Hearts}{A-Spades}
*** TURN *** {9-Diamonds}{5-Hearts}{A-Spades} {9-Clubs}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{5-Hearts}{A-Spades}{9-Clubs} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {7-Spades}{J-Spades} (a pair of Nines)
Kubitza: shows {A-Diamonds}{5-Clubs} (two pair, Aces and Nines)
Kubitza collected 3013 from pot
Kubitza wins $6.13 for eliminating Dewey Rulez and their own bounty increases by $6.12 to $24.49
Dewey Rulez finished the tournament in 1064th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3013 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{5-Hearts}{A-Spades}{9-Clubs}{10-Hearts}
Seat 1: Roma-Tilt folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: lavinia_pkr folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: riad_mr folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: kaneoya folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dewey Rulez showed {7-Spades}{J-Spades} and lost with a pair of Nines
Seat 6: Kubitza (button) showed {A-Diamonds}{5-Clubs} and won (3013) with two pair, Aces and Nines
Seat 7: bartkos1992 (small blind) folded before Flop
Seat 8: Aaralynn (big blind) folded before Flop
Seat 9: Viviane526 folded before Flop (didn't bet)

FcFaz schreef

He gl Hein!!

thx faz Smile

leek me dat hij eerder een zwakke dan een sterke aas daar flat

PokerStars Hand #123581025114: Tournament #1009687683, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2014/10/20 19:07:08 CET [2014/10/20 13:07:08 ET]
Table '1009687683 46' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (5180 in chips)
Seat 2: Fernando_V22 (2645 in chips)
Seat 3: uk_stomper (8614 in chips)
Seat 4: kradtcefrep (3579 in chips)
Seat 5: JuliaIlkiv (3289 in chips)
Seat 6: Lucky1710 (2473 in chips)
Seat 7: Spoli4tor (4550 in chips)
Seat 8: koolhwip (3000 in chips)
Seat 9: juandadi (2920 in chips)
JuliaIlkiv: posts small blind 40
Lucky1710: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Hearts}{10-Hearts}
Spoli4tor: folds
koolhwip: folds
juandadi: raises 90 to 170
Dewey Rulez: calls 170
Fernando_V22: folds
uk_stomper: calls 170
kradtcefrep: folds
JuliaIlkiv: calls 130
Lucky1710: calls 90
*** FLOP *** {A-Spades}{2-Diamonds}{9-Diamonds}
JuliaIlkiv: checks
Lucky1710: checks
juandadi: checks
Dewey Rulez: bets 467
uk_stomper: folds
JuliaIlkiv: raises 1784 to 2251
Lucky1710: folds
juandadi: folds
Dewey Rulez: raises 1784 to 4035
JuliaIlkiv: calls 868 and is all-in
Uncalled bet (916) returned to Dewey Rulez
*** TURN *** {A-Spades}{2-Diamonds}{9-Diamonds} {8-Hearts}
*** RIVER *** {A-Spades}{2-Diamonds}{9-Diamonds}{8-Hearts} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
JuliaIlkiv: shows {A-Diamonds}{Q-Spades} (a pair of Aces)
Dewey Rulez: shows {A-Hearts}{10-Hearts} (a pair of Aces - lower kicker)
JuliaIlkiv collected 7088 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7088 | Rake 0
Board {A-Spades}{2-Diamonds}{9-Diamonds}{8-Hearts}{5-Diamonds}
Seat 1: Dewey Rulez showed {A-Hearts}{10-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 2: Fernando_V22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: uk_stomper folded on the Flop
Seat 4: kradtcefrep (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: JuliaIlkiv (small blind) showed {A-Diamonds}{Q-Spades} and won (7088) with a pair of Aces
Seat 6: Lucky1710 (big blind) folded on the Flop
Seat 7: Spoli4tor folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: koolhwip folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: juandadi folded on the Flop

b8: 9.1k
27pko: 1.4k
h11: 5.3k

weer pech in pko

PokerStars Hand #123580274139: Tournament #1009687658, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/10/20 18:54:45 CET [2014/10/20 12:54:45 ET]
Table '1009687658 128' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Roma-Tilt (8748 in chips)
Seat 2: lavinia_pkr (13421 in chips)
Seat 3: siriku1 (3177 in chips)
Seat 4: kaneoya (6115 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (1271 in chips)
Seat 6: Kubitza (6840 in chips)
Seat 7: bartkos1992 (2970 in chips)
Seat 8: Aaralynn (4978 in chips)
Seat 9: Viviane526 (5483 in chips)
Roma-Tilt: posts the ante 15
lavinia_pkr: posts the ante 15
siriku1: posts the ante 15
kaneoya: posts the ante 15
Dewey Rulez: posts the ante 15
Kubitza: posts the ante 15
bartkos1992: posts the ante 15
Aaralynn: posts the ante 15
Viviane526: posts the ante 15
Dewey Rulez: posts small blind 60
Kubitza: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Spades}{K-Spades}
bartkos1992: raises 240 to 360
Aaralynn: folds
Viviane526: folds
Roma-Tilt: folds
lavinia_pkr: folds
siriku1: folds
kaneoya: folds
Dewey Rulez: raises 896 to 1256 and is all-in
Kubitza: folds
bartkos1992: calls 896
*** FLOP *** {5-Hearts}{4-Hearts}{10-Clubs}
*** TURN *** {5-Hearts}{4-Hearts}{10-Clubs} {2-Spades}
*** RIVER *** {5-Hearts}{4-Hearts}{10-Clubs}{2-Spades} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Spades}{K-Spades} (a straight, Ace to Five)
bartkos1992: shows {A-Hearts}{Q-Clubs} (a straight, Ace to Five)
Dewey Rulez collected 1384 from pot
bartkos1992 collected 1383 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2767 | Rake 0
Board {5-Hearts}{4-Hearts}{10-Clubs}{2-Spades}{3-Diamonds}
Seat 1: Roma-Tilt folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: lavinia_pkr folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: siriku1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: kaneoya (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dewey Rulez (small blind) showed {A-Spades}{K-Spades} and won (1384) with a straight, Ace to Five
Seat 6: Kubitza (big blind) folded before Flop
Seat 7: bartkos1992 showed {A-Hearts}{Q-Clubs} and won (1383) with a straight, Ace to Five
Seat 8: Aaralynn folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Viviane526 folded before Flop (didn't bet)

gelukkig paired board en heeft ie {k-Diamonds} niet

PokerStars Hand #123580061240: Tournament #1009687683, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2014/10/20 18:51:29 CET [2014/10/20 12:51:29 ET]
Table '1009687683 46' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (2968 in chips)
Seat 2: Fernando_V22 (2765 in chips)
Seat 3: uk_stomper (3920 in chips)
Seat 4: kradtcefrep (3809 in chips)
Seat 5: JuliaIlkiv (3175 in chips)
Seat 6: Lucky1710 (2483 in chips)
Seat 7: nicoleta23 (2970 in chips)
Seat 8: RiverMatters (3730 in chips)
Seat 9: jn9sn17 (1165 in chips)
kradtcefrep: posts small blind 30
JuliaIlkiv: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Hearts}{A-Clubs}
Lucky1710: folds
nicoleta23: folds
RiverMatters: raises 60 to 120
jn9sn17: folds
Dewey Rulez: raises 168 to 288
Fernando_V22: folds
uk_stomper: folds
kradtcefrep: folds
JuliaIlkiv: folds
RiverMatters: raises 666 to 954
Dewey Rulez: raises 2014 to 2968 and is all-in
RiverMatters: calls 2014
*** FLOP *** {A-Diamonds}{10-Hearts}{J-Diamonds}
*** TURN *** {A-Diamonds}{10-Hearts}{J-Diamonds} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{10-Hearts}{J-Diamonds}{10-Diamonds} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
RiverMatters: shows {K-Hearts}{K-Clubs} (a straight, Ten to Ace)
Dewey Rulez: shows {A-Hearts}{A-Clubs} (a full house, Aces full of Tens)
Dewey Rulez collected 6026 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6026 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{10-Hearts}{J-Diamonds}{10-Diamonds}{Q-Diamonds}
Seat 1: Dewey Rulez showed {A-Hearts}{A-Clubs} and won (6026) with a full house, Aces full of Tens
Seat 2: Fernando_V22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: uk_stomper (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: kradtcefrep (small blind) folded before Flop
Seat 5: JuliaIlkiv (big blind) folded before Flop
Seat 6: Lucky1710 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: nicoleta23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: RiverMatters showed {K-Hearts}{K-Clubs} and lost with a straight, Ten to Ace
Seat 9: jn9sn17 folded before Flop (didn't bet)

zure in pko

PokerStars Hand #123578323420: Tournament #1009687658, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2014/10/20 18:24:02 CET [2014/10/20 12:24:02 ET]
Table '1009687658 53' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: TenasVGB (5740 in chips)
Seat 2: sorakasa (2955 in chips)
Seat 3: 999$apstrik$ (3000 in chips)
Seat 4: kala5h (2745 in chips)
Seat 5: Rechinu7812 (3105 in chips)
Seat 6: markan8888 (2970 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (3400 in chips)
Seat 8: kamekadze18 (2120 in chips)
Seat 9: spidexxx (3885 in chips)
markan8888: posts small blind 15
Dewey Rulez: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Diamonds}{Q-Hearts}
kamekadze18: raises 90 to 120
spidexxx: folds
TenasVGB: folds
sorakasa: folds
999$apstrik$: folds
kala5h: folds
Rechinu7812: folds
markan8888: folds
Dewey Rulez: raises 3280 to 3400 and is all-in
kamekadze18: calls 2000 and is all-in
Uncalled bet (1280) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {K-Clubs}{6-Diamonds}{9-Clubs}
*** TURN *** {K-Clubs}{6-Diamonds}{9-Clubs} {3-Spades}
*** RIVER *** {K-Clubs}{6-Diamonds}{9-Clubs}{3-Spades} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {Q-Diamonds}{Q-Hearts} (a pair of Queens)
kamekadze18: shows {J-Hearts}{K-Diamonds} (a pair of Kings)
kamekadze18 collected 4255 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4255 | Rake 0
Board {K-Clubs}{6-Diamonds}{9-Clubs}{3-Spades}{8-Diamonds}
Seat 1: TenasVGB folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: sorakasa folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 999$apstrik$ folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: kala5h folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Rechinu7812 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: markan8888 (small blind) folded before Flop
Seat 7: Dewey Rulez (big blind) showed {Q-Diamonds}{Q-Hearts} and lost with a pair of Queens
Seat 8: kamekadze18 showed {J-Hearts}{K-Diamonds} and won (4255) with a pair of Kings
Seat 9: spidexxx folded before Flop (didn't bet)

out b22

PokerStars Hand #123577989872: Tournament #1009687538, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2014/10/20 18:18:33 CET [2014/10/20 12:18:33 ET]
Table '1009687538 74' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: p. bagatini (2805 in chips)
Seat 2: Alturv (4485 in chips)
Seat 3: RUNGOODYEAH (2770 in chips)
Seat 4: Fisherman903 (3325 in chips)
Seat 5: FilipMa$ter (2820 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (2595 in chips)
Seat 8: chadbell (2685 in chips)
Seat 9: hanulex (3200 in chips)
FilipMa$ter: posts small blind 15
Dewey Rulez: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {3-Diamonds}{3-Spades}
chadbell: folds
hanulex: folds
p. bagatini: folds
Alturv: raises 30 to 60
RUNGOODYEAH: calls 60
Fisherman903: folds
FilipMa$ter: folds
Dewey Rulez: calls 30
*** FLOP *** {9-Hearts}{K-Hearts}{3-Hearts}
Dewey Rulez: checks
Alturv: bets 120
RUNGOODYEAH: raises 225 to 345
Dewey Rulez: calls 345
Alturv: folds
*** TURN *** {9-Hearts}{K-Hearts}{3-Hearts} {K-Clubs}
Dewey Rulez: checks
RUNGOODYEAH: bets 660
Dewey Rulez: raises 1530 to 2190 and is all-in
RUNGOODYEAH: calls 1530
*** RIVER *** {9-Hearts}{K-Hearts}{3-Hearts}{K-Clubs} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {3-Diamonds}{3-Spades} (a full house, Threes full of Kings)
RUNGOODYEAH: shows {9-Spades}{9-Clubs} (a full house, Nines full of Kings)
RUNGOODYEAH collected 5385 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 1440th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5385 | Rake 0
Board {9-Hearts}{K-Hearts}{3-Hearts}{K-Clubs}{2-Clubs}
Seat 1: p. bagatini folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Alturv folded on the Flop
Seat 3: RUNGOODYEAH showed {9-Spades}{9-Clubs} and won (5385) with a full house, Nines full of Kings
Seat 4: Fisherman903 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: FilipMa$ter (small blind) folded before Flop
Seat 7: Dewey Rulez (big blind) showed {3-Diamonds}{3-Spades} and lost with a full house, Threes full of Kings
Seat 8: chadbell folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: hanulex folded before Flop (didn't bet)

bosse_arrav schreef

van mij wel ontvangen toch?

ondertussen wel ja ;p

Tjeerd100 schreef

Verzonden! GL.

thx

b8.8: 8.9k

nog niks van tjeerd gehad, heeft tot 18.30 anders neem ik ze zelf

shover speelt 89/44, was niet blij met 2de allin maar die weet ook dat shover als een mongool speelt

PokerStars Hand #123576000054: Tournament #1009687321, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2014/10/20 17:43:38 CET [2014/10/20 11:43:38 ET]
Table '1009687321 213' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: pokerjay9 (2891 in chips)
Seat 2: pippiLS101 (5840 in chips)
Seat 3: kyzhs123 (4554 in chips)
Seat 4: OnL|Ne93 (2720 in chips)
Seat 5: Chickiemah (2960 in chips)
Seat 6: LuckyFisKKe (2785 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (2915 in chips)
Seat 8: Canelas1988 (2900 in chips)
Seat 9: Svirid777 (2945 in chips)
pokerjay9: posts the ante 5
pippiLS101: posts the ante 5
kyzhs123: posts the ante 5
OnL|Ne93: posts the ante 5
Chickiemah: posts the ante 5
LuckyFisKKe: posts the ante 5
Dewey Rulez: posts the ante 5
Canelas1988: posts the ante 5
Svirid777: posts the ante 5
OnL|Ne93: posts small blind 30
Chickiemah: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Hearts}{K-Diamonds}
LuckyFisKKe: folds
Dewey Rulez: raises 62 to 122
Canelas1988: raises 2773 to 2895 and is all-in
Svirid777: folds
pokerjay9: folds
pippiLS101: folds
kyzhs123: raises 1654 to 4549 and is all-in
OnL|Ne93: folds
Chickiemah: folds
Dewey Rulez: calls 2788 and is all-in
Uncalled bet (1639) returned to kyzhs123
*** FLOP *** {K-Spades}{A-Spades}{9-Hearts}
*** TURN *** {K-Spades}{A-Spades}{9-Hearts} {8-Hearts}
*** RIVER *** {K-Spades}{A-Spades}{9-Hearts}{8-Hearts} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Hearts}{K-Diamonds} (two pair, Aces and Kings)
kyzhs123: shows {J-Hearts}{J-Clubs} (a pair of Jacks)
Dewey Rulez collected 30 from side pot
Canelas1988: shows {10-Diamonds}{Q-Diamonds} (high card Ace)
Dewey Rulez collected 8820 from main pot
Canelas1988 finished the tournament in 2545th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8850 Main pot 8820. Side pot 30. | Rake 0
Board {K-Spades}{A-Spades}{9-Hearts}{8-Hearts}{4-Clubs}
Seat 1: pokerjay9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: pippiLS101 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: kyzhs123 (button) showed {J-Hearts}{J-Clubs} and lost with a pair of Jacks
Seat 4: OnL|Ne93 (small blind) folded before Flop
Seat 5: Chickiemah (big blind) folded before Flop
Seat 6: LuckyFisKKe folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Dewey Rulez showed {A-Hearts}{K-Diamonds} and won (8850) with two pair, Aces and Kings
Seat 8: Canelas1988 showed {10-Diamonds}{Q-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 9: Svirid777 folded before Flop (didn't bet)

begonnen

als je weet dat je altijd minder gaat krijgen moet je dan de ev daar niet op aanpassen?

is wel het plan ja Big Grin

ok nice

$$ semt, gl

DAngeloNL schreef

Heinzel schreef

waarom nog ksb terwijl mensen hun geld al terug krijgen van de bd?

Zal het nagaan!!

kijk hier maar

wil laatste 10 wel, zonder bd dus

stuur je mij de $15 nog? Wink

thx Smile

waarom nog ksb terwijl mensen hun geld al terug krijgen van de bd?

zupahman schreef

10, ben onderweg is er met een half uurtje

np

123452138