Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Heinzel

Verstuur bericht

Forum Posts

zo mooi als kaarten opengaan, maar ja out 16.5

PokerStars Hand #123589459656: Tournament #1009687951, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2014/10/20 21:06:50 CET [2014/10/20 15:06:50 ET]
Table '1009687951 215' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: 7Rock7 (11191 in chips)
Seat 2: kostakis901 (21029 in chips)
Seat 3: kingmarjo (13108 in chips)
Seat 4: Mr ARMYAN (31777 in chips)
Seat 5: GMPK80 (16212 in chips)
Seat 6: aladin375 (29075 in chips)
Seat 7: simonMV999 (13748 in chips)
Seat 8: Lukelax (8175 in chips)
Seat 9: Dewey Rulez (6435 in chips)
7Rock7: posts the ante 100
kostakis901: posts the ante 100
kingmarjo: posts the ante 100
Mr ARMYAN: posts the ante 100
GMPK80: posts the ante 100
aladin375: posts the ante 100
simonMV999: posts the ante 100
Lukelax: posts the ante 100
Dewey Rulez: posts the ante 100
Lukelax: posts small blind 400
Dewey Rulez: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Spades}{8-Clubs}
7Rock7: folds
kostakis901: folds
kingmarjo: folds
Mr ARMYAN: raises 800 to 1600
GMPK80: folds
aladin375: folds
simonMV999: folds
Lukelax: folds
Dewey Rulez: raises 4735 to 6335 and is all-in
Mr ARMYAN: calls 4735
*** FLOP *** {Q-Spades}{A-Clubs}{9-Hearts}
*** TURN *** {Q-Spades}{A-Clubs}{9-Hearts} {10-Spades}
*** RIVER *** {Q-Spades}{A-Clubs}{9-Hearts}{10-Spades} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Spades}{8-Clubs} (a pair of Aces)
Mr ARMYAN: shows {J-Hearts}{8-Hearts} (a straight, Ten to Ace)
Mr ARMYAN collected 13970 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 774th place
*** SUMMARY ***
Total pot 13970 | Rake 0
Board {Q-Spades}{A-Clubs}{9-Hearts}{10-Spades}{K-Clubs}
Seat 1: 7Rock7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: kostakis901 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: kingmarjo folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Mr ARMYAN showed {J-Hearts}{8-Hearts} and won (13970) with a straight, Ten to Ace
Seat 5: GMPK80 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: aladin375 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: simonMV999 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Lukelax (small blind) folded before Flop
Seat 9: Dewey Rulez (big blind) showed {A-Spades}{8-Clubs} and lost with a pair of Aces

b8: 49k
h16.5: 5.7k

PokerStars Hand #123588577325: Tournament #1009687321, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XXII (900/1800) - 2014/10/20 20:54:09 CET [2014/10/20 14:54:09 ET]
Table '1009687321 213' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: freemortgage (71717 in chips)
Seat 2: Portosz2 (28023 in chips)
Seat 3: 8910haha (11034 in chips)
Seat 4: 467904232 (14083 in chips)
Seat 5: hoodyheadhoo (29451 in chips)
Seat 6: ruffrydalath (57848 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (57086 in chips)
Seat 8: tim hortonp (7938 in chips)
Seat 9: Svirid777 (34481 in chips)
freemortgage: posts the ante 225
Portosz2: posts the ante 225
8910haha: posts the ante 225
467904232: posts the ante 225
hoodyheadhoo: posts the ante 225
ruffrydalath: posts the ante 225
Dewey Rulez: posts the ante 225
tim hortonp: posts the ante 225
Svirid777: posts the ante 225
Portosz2: posts small blind 900
8910haha: posts big blind 1800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Hearts}{A-Spades}
467904232: folds
hoodyheadhoo: folds
ruffrydalath: folds
Dewey Rulez: raises 1889 to 3689
tim hortonp: raises 4024 to 7713 and is all-in
Svirid777: folds
freemortgage: folds
Portosz2: folds
8910haha: folds
Dewey Rulez: calls 4024
*** FLOP *** {8-Spades}{5-Diamonds}{J-Diamonds}
*** TURN *** {8-Spades}{5-Diamonds}{J-Diamonds} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Spades}{5-Diamonds}{J-Diamonds}{7-Diamonds} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {K-Hearts}{A-Spades} (high card Ace)
tim hortonp: shows {7-Clubs}{A-Clubs} (a pair of Sevens)
tim hortonp collected 20151 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 20151 | Rake 0
Board {8-Spades}{5-Diamonds}{J-Diamonds}{7-Diamonds}{4-Clubs}
Seat 1: freemortgage (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Portosz2 (small blind) folded before Flop
Seat 3: 8910haha (big blind) folded before Flop
Seat 4: 467904232 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: hoodyheadhoo folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ruffrydalath folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Dewey Rulez showed {K-Hearts}{A-Spades} and lost with high card Ace
Seat 8: tim hortonp showed {7-Clubs}{A-Clubs} and won (20151) with a pair of Sevens
Seat 9: Svirid777 folded before Flop (didn't bet)

kampoe88 schreef

Gl heintje Smile

thx naamgenoot

PokerStars Hand #123587576029: Tournament #1009687951, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2014/10/20 20:40:36 CET [2014/10/20 14:40:36 ET]
Table '1009687951 115' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: AdioZ31 (8875 in chips) is sitting out
Seat 2: namgunkang (10514 in chips)
Seat 3: 4tosixN64s (2020 in chips)
Seat 4: kostakis901 (5020 in chips)
Seat 5: Dr.AzaZello (20086 in chips)
Seat 6: flaviosharkk (3945 in chips)
Seat 7: 19daniel82 (19466 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (5208 in chips)
Seat 9: Mc Sylb (7145 in chips)
AdioZ31: posts the ante 50
namgunkang: posts the ante 50
4tosixN64s: posts the ante 50
kostakis901: posts the ante 50
Dr.AzaZello: posts the ante 50
flaviosharkk: posts the ante 50
19daniel82: posts the ante 50
Dewey Rulez: posts the ante 50
Mc Sylb: posts the ante 50
Mc Sylb: posts small blind 200
AdioZ31: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {6-Diamonds}{A-Spades}
namgunkang: folds
4tosixN64s: raises 800 to 1200
kostakis901: folds
Dr.AzaZello: folds
flaviosharkk: folds
19daniel82: folds
Dewey Rulez: raises 3958 to 5158 and is all-in
Mc Sylb: folds
AdioZ31: folds
4tosixN64s: calls 770 and is all-in
Uncalled bet (3188) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {A-Hearts}{6-Hearts}{Q-Clubs}
*** TURN *** {A-Hearts}{6-Hearts}{Q-Clubs} {4-Clubs}
*** RIVER *** {A-Hearts}{6-Hearts}{Q-Clubs}{4-Clubs} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
4tosixN64s: shows {J-Hearts}{8-Hearts} (high card Ace)
Dewey Rulez: shows {6-Diamonds}{A-Spades} (two pair, Aces and Sixes)
AdioZ31 has returned
Dewey Rulez collected 4990 from pot
4tosixN64s finished the tournament in 1530th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4990 | Rake 0
Board {A-Hearts}{6-Hearts}{Q-Clubs}{4-Clubs}{9-Clubs}
Seat 1: AdioZ31 (big blind) folded before Flop
Seat 2: namgunkang folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 4tosixN64s showed {J-Hearts}{8-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 4: kostakis901 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dr.AzaZello folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: flaviosharkk folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: 19daniel82 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dewey Rulez (button) showed {6-Diamonds}{A-Spades} and won (4990) with two pair, Aces and Sixes
Seat 9: Mc Sylb (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #123587028462: Tournament #1009687951, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/10/20 20:33:08 CET [2014/10/20 14:33:08 ET]
Table '1009687951 115' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: ZoomerCherep (2327 in chips)
Seat 2: glowin20 (5555 in chips)
Seat 3: 4tosixN64s (2610 in chips)
Seat 4: kostakis901 (6060 in chips)
Seat 5: Dr.AzaZello (19016 in chips)
Seat 6: Burro1011 (1540 in chips)
Seat 7: 19daniel82 (7053 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (4616 in chips)
Seat 9: Mc Sylb (5845 in chips)
ZoomerCherep: posts the ante 40
glowin20: posts the ante 40
4tosixN64s: posts the ante 40
kostakis901: posts the ante 40
Dr.AzaZello: posts the ante 40
Burro1011: posts the ante 40
19daniel82: posts the ante 40
Dewey Rulez: posts the ante 40
Mc Sylb: posts the ante 40
19daniel82: posts small blind 150
Dewey Rulez: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Diamonds}{Q-Diamonds}
Mc Sylb: folds
ZoomerCherep: raises 1987 to 2287 and is all-in
glowin20: folds
4tosixN64s: folds
kostakis901 is disconnected
kostakis901 is connected
kostakis901: folds
Dr.AzaZello: folds
Burro1011: calls 1500 and is all-in
19daniel82: folds
Dewey Rulez: calls 1987
*** FLOP *** {Q-Clubs}{8-Clubs}{Q-Hearts}
*** TURN *** {Q-Clubs}{8-Clubs}{Q-Hearts} {6-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{8-Clubs}{Q-Hearts}{6-Clubs} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {K-Diamonds}{Q-Diamonds} (three of a kind, Queens)
ZoomerCherep: shows {J-Clubs}{A-Spades} (a flush, Queen high)
ZoomerCherep collected 1574 from side pot
Burro1011: shows {K-Hearts}{A-Hearts} (a pair of Queens)
ZoomerCherep collected 5010 from main pot
Burro1011 finished the tournament in 1905th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6584 Main pot 5010. Side pot 1574. | Rake 0
Board {Q-Clubs}{8-Clubs}{Q-Hearts}{6-Clubs}{10-Clubs}
Seat 1: ZoomerCherep showed {J-Clubs}{A-Spades} and won (6584) with a flush, Queen high
Seat 2: glowin20 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 4tosixN64s folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: kostakis901 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dr.AzaZello folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Burro1011 (button) showed {K-Hearts}{A-Hearts} and lost with a pair of Queens
Seat 7: 19daniel82 (small blind) folded before Flop
Seat 8: Dewey Rulez (big blind) showed {K-Diamonds}{Q-Diamonds} and lost with three of a kind, Queens
Seat 9: Mc Sylb folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #123587125779: Tournament #1009687951, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/10/20 20:34:28 CET [2014/10/20 14:34:28 ET]
Table '1009687951 115' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: ZoomerCherep (6584 in chips)
Seat 2: glowin20 (5515 in chips)
Seat 3: 4tosixN64s (2570 in chips)
Seat 4: kostakis901 (6020 in chips)
Seat 5: Dr.AzaZello (18976 in chips)
Seat 7: 19daniel82 (6863 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (2289 in chips)
Seat 9: Mc Sylb (5805 in chips)
ZoomerCherep: posts the ante 40
glowin20: posts the ante 40
4tosixN64s: posts the ante 40
kostakis901: posts the ante 40
Dr.AzaZello: posts the ante 40
19daniel82: posts the ante 40
Dewey Rulez: posts the ante 40
Mc Sylb: posts the ante 40
Dewey Rulez: posts small blind 150
Mc Sylb: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {7-Clubs}{7-Spades}
ZoomerCherep: folds
glowin20: folds
4tosixN64s: folds
kostakis901: folds
Dr.AzaZello: folds
19daniel82: raises 300 to 600
Dewey Rulez: raises 1649 to 2249 and is all-in
Mc Sylb: folds
19daniel82: calls 1649
*** FLOP *** {8-Clubs}{K-Hearts}{5-Spades}
*** TURN *** {8-Clubs}{K-Hearts}{5-Spades} {8-Spades}
*** RIVER *** {8-Clubs}{K-Hearts}{5-Spades}{8-Spades} {Q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {7-Clubs}{7-Spades} (two pair, Eights and Sevens)
19daniel82: shows {3-Spades}{3-Diamonds} (two pair, Eights and Threes)
Dewey Rulez collected 5118 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5118 | Rake 0
Board {8-Clubs}{K-Hearts}{5-Spades}{8-Spades}{Q-Clubs}
Seat 1: ZoomerCherep folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: glowin20 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 4tosixN64s folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: kostakis901 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dr.AzaZello folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: 19daniel82 (button) showed {3-Spades}{3-Diamonds} and lost with two pair, Eights and Threes
Seat 8: Dewey Rulez (small blind) showed {7-Clubs}{7-Spades} and won (5118) with two pair, Eights and Sevens
Seat 9: Mc Sylb (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #123586389599: Tournament #1009687321, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XIX (600/1200) - 2014/10/20 20:24:22 CET [2014/10/20 14:24:22 ET]
Table '1009687321 213' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: freemortgage (32088 in chips)
Seat 2: potro6 (13052 in chips)
Seat 3: 8910haha (22442 in chips)
Seat 4: 467904232 (42883 in chips)
Seat 5: hoodyheadhoo (15496 in chips)
Seat 6: catman756 (8351 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (37803 in chips)
Seat 8: tim hortonp (36490 in chips)
Seat 9: Svirid777 (37184 in chips)
freemortgage: posts the ante 150
potro6: posts the ante 150
8910haha: posts the ante 150
467904232: posts the ante 150
hoodyheadhoo: posts the ante 150
catman756: posts the ante 150
Dewey Rulez: posts the ante 150
tim hortonp: posts the ante 150
Svirid777: posts the ante 150
Dewey Rulez: posts small blind 600
tim hortonp: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Clubs}{J-Spades}
Svirid777: folds
freemortgage: folds
potro6: raises 11702 to 12902 and is all-in
8910haha: folds
467904232: folds
hoodyheadhoo: folds
catman756: folds
Dewey Rulez: calls 12302
tim hortonp: folds
*** FLOP *** {K-Hearts}{Q-Hearts}{7-Hearts}
*** TURN *** {K-Hearts}{Q-Hearts}{7-Hearts} {8-Clubs}
*** RIVER *** {K-Hearts}{Q-Hearts}{7-Hearts}{8-Clubs} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {J-Clubs}{J-Spades} (three of a kind, Jacks)
potro6: shows {3-Spades}{A-Spades} (high card Ace)
Dewey Rulez collected 28354 from pot
potro6 finished the tournament in 596th place and received $15.41.
*** SUMMARY ***
Total pot 28354 | Rake 0
Board {K-Hearts}{Q-Hearts}{7-Hearts}{8-Clubs}{J-Diamonds}
Seat 1: freemortgage folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: potro6 showed {3-Spades}{A-Spades} and lost with high card Ace
Seat 3: 8910haha folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: 467904232 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: hoodyheadhoo folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: catman756 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Dewey Rulez (small blind) showed {J-Clubs}{J-Spades} and won (28354) with three of a kind, Jacks
Seat 8: tim hortonp (big blind) folded before Flop
Seat 9: Svirid777 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #123586225951: Tournament #1009687951, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2014/10/20 20:22:08 CET [2014/10/20 14:22:08 ET]
Table '1009687951 115' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: ZoomerCherep (2947 in chips)
Seat 2: glowin20 (5683 in chips)
Seat 3: 4tosixN64s (780 in chips)
Seat 4: naurisj (4197 in chips)
Seat 5: Granite (2645 in chips)
Seat 6: aakula (2750 in chips)
Seat 7: deluxe1904 (6868 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (1513 in chips)
Seat 9: Mc Sylb (4850 in chips)
ZoomerCherep: posts the ante 20
glowin20: posts the ante 20
4tosixN64s: posts the ante 20
naurisj: posts the ante 20
Granite: posts the ante 20
aakula: posts the ante 20
deluxe1904: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
Mc Sylb: posts the ante 20
4tosixN64s: posts small blind 75
naurisj: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {4-Clubs}{A-Diamonds}
Granite: folds
aakula: folds
deluxe1904: folds
Dewey Rulez: raises 1343 to 1493 and is all-in
Mc Sylb: folds
ZoomerCherep: folds
glowin20: raises 3391 to 4884
4tosixN64s: folds
naurisj: folds {4-Spades}{3-Spades}
Uncalled bet (3391) returned to glowin20
*** FLOP *** {8-Spades}{J-Hearts}{K-Spades}
*** TURN *** {8-Spades}{J-Hearts}{K-Spades} {A-Hearts}
*** RIVER *** {8-Spades}{J-Hearts}{K-Spades}{A-Hearts} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {4-Clubs}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
glowin20: shows {10-Clubs}{K-Clubs} (a pair of Kings)
Dewey Rulez collected 3391 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3391 | Rake 0
Board {8-Spades}{J-Hearts}{K-Spades}{A-Hearts}{3-Hearts}
Seat 1: ZoomerCherep folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: glowin20 (button) showed {10-Clubs}{K-Clubs} and lost with a pair of Kings
Seat 3: 4tosixN64s (small blind) folded before Flop
Seat 4: naurisj (big blind) folded before Flop
Seat 5: Granite folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: aakula folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: deluxe1904 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dewey Rulez showed {4-Clubs}{A-Diamonds} and won (3391) with a pair of Aces
Seat 9: Mc Sylb folded before Flop (didn't bet)

h16.5 vrij kansloos vanaf begin

PokerStars Hand #123586106637: Tournament #1009687951, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2014/10/20 20:20:30 CET [2014/10/20 14:20:30 ET]
Table '1009687951 115' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: ZoomerCherep (3062 in chips)
Seat 2: glowin20 (5948 in chips)
Seat 3: 4tosixN64s (2791 in chips)
Seat 4: naurisj (813 in chips)
Seat 5: Granite (2685 in chips)
Seat 6: aakula (2790 in chips)
Seat 7: deluxe1904 (6908 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (2346 in chips)
Seat 9: Mc Sylb (4890 in chips)
ZoomerCherep: posts the ante 20
glowin20: posts the ante 20
4tosixN64s: posts the ante 20
naurisj: posts the ante 20
Granite: posts the ante 20
aakula: posts the ante 20
deluxe1904: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
Mc Sylb: posts the ante 20
ZoomerCherep: posts small blind 75
glowin20: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Spades}{A-Spades}
4tosixN64s: folds
naurisj: raises 643 to 793 and is all-in
Granite: folds
aakula: folds
deluxe1904: folds
Dewey Rulez: raises 1533 to 2326 and is all-in
Mc Sylb: folds
ZoomerCherep: folds
glowin20: folds
Uncalled bet (1533) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {6-Spades}{Q-Spades}{Q-Clubs}
*** TURN *** {6-Spades}{Q-Spades}{Q-Clubs} {2-Clubs}
*** RIVER *** {6-Spades}{Q-Spades}{Q-Clubs}{2-Clubs} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
naurisj: shows {J-Clubs}{9-Clubs} (two pair, Queens and Jacks)
Dewey Rulez: shows {K-Spades}{A-Spades} (a pair of Queens)
naurisj collected 1991 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1991 | Rake 0
Board {6-Spades}{Q-Spades}{Q-Clubs}{2-Clubs}{J-Hearts}
Seat 1: ZoomerCherep (small blind) folded before Flop
Seat 2: glowin20 (big blind) folded before Flop
Seat 3: 4tosixN64s folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: naurisj showed {J-Clubs}{9-Clubs} and won (1991) with two pair, Queens and Jacks
Seat 5: Granite folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: aakula folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: deluxe1904 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dewey Rulez showed {K-Spades}{A-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 9: Mc Sylb (button) folded before Flop (didn't bet)

weer lucky in b8

PokerStars Hand #123586010405: Tournament #1009687321, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2014/10/20 20:19:11 CET [2014/10/20 14:19:11 ET]
Table '1009687321 213' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: 747431973 (14009 in chips)
Seat 2: Altair400 (7974 in chips)
Seat 3: 8910haha (9059 in chips)
Seat 4: 467904232 (38405 in chips)
Seat 5: hoodyheadhoo (28105 in chips)
Seat 6: Gamin1403 (17450 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (21778 in chips)
Seat 8: tim hortonp (14984 in chips)
Seat 9: Svirid777 (35359 in chips)
747431973: posts the ante 125
Altair400: posts the ante 125
8910haha: posts the ante 125
467904232: posts the ante 125
hoodyheadhoo: posts the ante 125
Gamin1403: posts the ante 125
Dewey Rulez: posts the ante 125
tim hortonp: posts the ante 125
Svirid777: posts the ante 125
Dewey Rulez: posts small blind 500
tim hortonp: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {2-Hearts}{A-Clubs}
Svirid777: folds
747431973: folds
Altair400 is connected
Altair400: folds
8910haha: folds
467904232: folds
hoodyheadhoo: folds
Gamin1403: raises 1000 to 2000
Dewey Rulez: raises 19653 to 21653 and is all-in
tim hortonp: folds
Gamin1403: calls 15325 and is all-in
Uncalled bet (4328) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {3-Spades}{7-Hearts}{6-Clubs}
*** TURN *** {3-Spades}{7-Hearts}{6-Clubs} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Spades}{7-Hearts}{6-Clubs}{7-Diamonds} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {2-Hearts}{A-Clubs} (two pair, Sevens and Deuces)
Gamin1403: shows {J-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Sevens)
Dewey Rulez collected 36775 from pot
Gamin1403 finished the tournament in 663rd place and received $14.96.
*** SUMMARY ***
Total pot 36775 | Rake 0
Board {3-Spades}{7-Hearts}{6-Clubs}{7-Diamonds}{2-Diamonds}
Seat 1: 747431973 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Altair400 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 8910haha folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: 467904232 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: hoodyheadhoo folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Gamin1403 (button) showed {J-Hearts}{A-Diamonds} and lost with a pair of Sevens
Seat 7: Dewey Rulez (small blind) showed {2-Hearts}{A-Clubs} and won (36775) with two pair, Sevens and Deuces
Seat 8: tim hortonp (big blind) folded before Flop
Seat 9: Svirid777 folded before Flop (didn't bet)

itm b8

PokerStars Hand #123585054424: Tournament #1009687321, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2014/10/20 20:05:59 CET [2014/10/20 14:05:59 ET]
Table '1009687321 213' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: 747431973 (16434 in chips) is sitting out
Seat 2: eddiekhaan (15635 in chips)
Seat 3: 8910haha (4342 in chips)
Seat 4: Pandris84 (13586 in chips)
Seat 5: hoodyheadhoo (33305 in chips)
Seat 6: Gamin1403 (7875 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (14598 in chips)
Seat 8: tim hortonp (17409 in chips)
Seat 9: Svirid777 (15889 in chips)
747431973: posts the ante 100
eddiekhaan: posts the ante 100
8910haha: posts the ante 100
Pandris84: posts the ante 100
hoodyheadhoo: posts the ante 100
Gamin1403: posts the ante 100
Dewey Rulez: posts the ante 100
tim hortonp: posts the ante 100
Svirid777: posts the ante 100
hoodyheadhoo: posts small blind 400
Gamin1403: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Hearts}{A-Diamonds}
Dewey Rulez: raises 839 to 1639
tim hortonp: folds
Svirid777: folds
747431973: folds
eddiekhaan: folds
8910haha: folds
Pandris84: calls 1639
hoodyheadhoo: folds
Gamin1403: folds
*** FLOP *** {5-Spades}{10-Diamonds}{A-Clubs}
Dewey Rulez: bets 1720
Pandris84: raises 10127 to 11847 and is all-in
Dewey Rulez: calls 10127
*** TURN *** {5-Spades}{10-Diamonds}{A-Clubs} {A-Spades}
*** RIVER *** {5-Spades}{10-Diamonds}{A-Clubs}{A-Spades} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {K-Hearts}{A-Diamonds} (three of a kind, Aces)
Pandris84: shows {10-Hearts}{7-Hearts} (two pair, Aces and Tens)
Dewey Rulez collected 29072 from pot
Pandris84 finished the tournament in 771st place
*** SUMMARY ***
Total pot 29072 | Rake 0
Board {5-Spades}{10-Diamonds}{A-Clubs}{A-Spades}{7-Diamonds}
Seat 1: 747431973 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: eddiekhaan folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 8910haha folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Pandris84 (button) showed {10-Hearts}{7-Hearts} and lost with two pair, Aces and Tens
Seat 5: hoodyheadhoo (small blind) folded before Flop
Seat 6: Gamin1403 (big blind) folded before Flop
Seat 7: Dewey Rulez showed {K-Hearts}{A-Diamonds} and won (29072) with three of a kind, Aces
Seat 8: tim hortonp folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Svirid777 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #123585142296: Tournament #1009687321, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2014/10/20 20:07:12 CET [2014/10/20 14:07:12 ET]
Table '1009687321 213' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: 747431973 (16334 in chips) is sitting out
Seat 2: eddiekhaan (15535 in chips)
Seat 3: 8910haha (4242 in chips)
Seat 5: hoodyheadhoo (32805 in chips)
Seat 6: Gamin1403 (6975 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (30084 in chips)
Seat 8: tim hortonp (17309 in chips)
Seat 9: Svirid777 (15789 in chips)
747431973: posts the ante 100
eddiekhaan: posts the ante 100
8910haha: posts the ante 100
hoodyheadhoo: posts the ante 100
Gamin1403: posts the ante 100
Dewey Rulez: posts the ante 100
tim hortonp: posts the ante 100
Svirid777: posts the ante 100
Gamin1403: posts small blind 400
Dewey Rulez: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Spades}{J-Hearts}
tim hortonp: folds
Svirid777: folds
747431973: folds
eddiekhaan: folds
8910haha: raises 3342 to 4142 and is all-in
hoodyheadhoo: folds
Gamin1403: folds
Dewey Rulez: calls 3342
*** FLOP *** {9-Spades}{3-Clubs}{A-Clubs}
*** TURN *** {9-Spades}{3-Clubs}{A-Clubs} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Spades}{3-Clubs}{A-Clubs}{4-Diamonds} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {J-Spades}{J-Hearts} (a pair of Jacks)
8910haha: shows {K-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
8910haha collected 9484 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 9484 | Rake 0
Board {9-Spades}{3-Clubs}{A-Clubs}{4-Diamonds}{Q-Diamonds}
Seat 1: 747431973 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: eddiekhaan folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 8910haha showed {K-Diamonds}{A-Diamonds} and won (9484) with a pair of Aces
Seat 5: hoodyheadhoo (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Gamin1403 (small blind) folded before Flop
Seat 7: Dewey Rulez (big blind) showed {J-Spades}{J-Hearts} and lost with a pair of Jacks
Seat 8: tim hortonp folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Svirid777 folded before Flop (didn't bet)

b8: 15k
h16.5: 2.3k

thx

gast verloor net 1/3 van zijn stack en was geen nit dus dacht hij wel licht zou callen en wou zo bounty pakken

beter dus met slechtste hand erin

PokerStars Hand #123581612938: Tournament #1009687321, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2014/10/20 19:15:47 CET [2014/10/20 13:15:47 ET]
Table '1009687321 213' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: 747431973 (11560 in chips)
Seat 2: pippiLS101 (4040 in chips)
Seat 3: 8910haha (5284 in chips)
Seat 4: Kamikaze94 (6246 in chips)
Seat 5: Micksel (9914 in chips)
Seat 6: Dzjonaka (2970 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (3834 in chips)
Seat 8: tim hortonp (16315 in chips)
Seat 9: Svirid777 (4488 in chips)
747431973: posts the ante 50
pippiLS101: posts the ante 50
8910haha: posts the ante 50
Kamikaze94: posts the ante 50
Micksel: posts the ante 50
Dzjonaka: posts the ante 50
Dewey Rulez: posts the ante 50
tim hortonp: posts the ante 50
Svirid777: posts the ante 50
747431973: posts small blind 200
pippiLS101: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {7-Clubs}{7-Hearts}
8910haha: folds
Kamikaze94: folds
Micksel: folds
Dzjonaka: raises 400 to 800
Dewey Rulez: raises 2984 to 3784 and is all-in
tim hortonp: folds
Svirid777: folds
747431973: folds
pippiLS101: folds
Dzjonaka: calls 2120 and is all-in
Uncalled bet (864) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {K-Clubs}{3-Spades}{5-Hearts}
*** TURN *** {K-Clubs}{3-Spades}{5-Hearts} {4-Clubs}
*** RIVER *** {K-Clubs}{3-Spades}{5-Hearts}{4-Clubs} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dzjonaka: shows {9-Hearts}{9-Spades} (a pair of Nines)
Dewey Rulez: shows {7-Clubs}{7-Hearts} (three of a kind, Sevens)
Dewey Rulez collected 6890 from pot
Dzjonaka finished the tournament in 1676th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6890 | Rake 0
Board {K-Clubs}{3-Spades}{5-Hearts}{4-Clubs}{7-Spades}
Seat 1: 747431973 (small blind) folded before Flop
Seat 2: pippiLS101 (big blind) folded before Flop
Seat 3: 8910haha folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Kamikaze94 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Micksel folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dzjonaka showed {9-Hearts}{9-Spades} and lost with a pair of Nines
Seat 7: Dewey Rulez showed {7-Clubs}{7-Hearts} and won (6890) with three of a kind, Sevens
Seat 8: tim hortonp folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Svirid777 (button) folded before Flop (didn't bet)

het is me allang weer duidelijk waarom ik zo weinig speel

out 11

PokerStars Hand #123581490686: Tournament #1009687683, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/10/20 19:14:01 CET [2014/10/20 13:14:01 ET]
Table '1009687683 46' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (1661 in chips)
Seat 2: 1688_808 (3000 in chips)
Seat 3: uk_stomper (8414 in chips)
Seat 4: kradtcefrep (6339 in chips)
Seat 5: JuliaIlkiv (7258 in chips)
Seat 6: Lucky1710 (2423 in chips)
Seat 7: Spoli4tor (4845 in chips)
Seat 8: koolhwip (2780 in chips)
Seat 9: juandadi (2530 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 15
1688_808: posts the ante 15
uk_stomper: posts the ante 15
kradtcefrep: posts the ante 15
JuliaIlkiv: posts the ante 15
Lucky1710: posts the ante 15
Spoli4tor: posts the ante 15
koolhwip: posts the ante 15
juandadi: posts the ante 15
kradtcefrep: posts small blind 60
JuliaIlkiv: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Clubs}{Q-Hearts}
Lucky1710: folds
Spoli4tor: folds
koolhwip: folds
juandadi: raises 160 to 280
Dewey Rulez: raises 1366 to 1646 and is all-in
1688_808: folds
uk_stomper: folds
kradtcefrep: folds
JuliaIlkiv: folds
juandadi: calls 1366
*** FLOP *** {A-Diamonds}{7-Hearts}{4-Diamonds}
*** TURN *** {A-Diamonds}{7-Hearts}{4-Diamonds} {6-Hearts}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{7-Hearts}{4-Diamonds}{6-Hearts} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
juandadi: shows {A-Spades}{J-Hearts} (a pair of Aces)
Dewey Rulez: shows {Q-Clubs}{Q-Hearts} (a pair of Queens)
juandadi collected 3607 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 3116th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3607 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{7-Hearts}{4-Diamonds}{6-Hearts}{5-Diamonds}
Seat 1: Dewey Rulez showed {Q-Clubs}{Q-Hearts} and lost with a pair of Queens
Seat 2: 1688_808 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: uk_stomper (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: kradtcefrep (small blind) folded before Flop
Seat 5: JuliaIlkiv (big blind) folded before Flop
Seat 6: Lucky1710 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Spoli4tor folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: koolhwip folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: juandadi showed {A-Spades}{J-Hearts} and won (3607) with a pair of Aces

en tegelijk deze

PokerStars Hand #123581350078: Tournament #1009687321, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/10/20 19:11:57 CET [2014/10/20 13:11:57 ET]
Table '1009687321 213' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: 747431973 (12360 in chips)
Seat 2: pippiLS101 (5340 in chips)
Seat 3: 8910haha (5484 in chips)
Seat 4: Kamikaze94 (8120 in chips)
Seat 5: Micksel (7160 in chips)
Seat 6: Kubik Rubiks (3013 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (10670 in chips)
Seat 8: tim hortonp (6226 in chips)
Seat 9: Svirid777 (5138 in chips)
747431973: posts the ante 40
pippiLS101: posts the ante 40
8910haha: posts the ante 40
Kamikaze94: posts the ante 40
Micksel: posts the ante 40
Kubik Rubiks: posts the ante 40
Dewey Rulez: posts the ante 40
tim hortonp: posts the ante 40
Svirid777: posts the ante 40
Kamikaze94: posts small blind 150
Micksel: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Diamonds}{J-Clubs}
Kubik Rubiks: raises 2673 to 2973 and is all-in
Dewey Rulez: raises 7657 to 10630 and is all-in
tim hortonp: calls 6186 and is all-in
Svirid777: folds
747431973: folds
pippiLS101: folds
8910haha: folds
Kamikaze94: folds
Micksel: folds
Uncalled bet (4444) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {2-Hearts}{10-Diamonds}{5-Hearts}
*** TURN *** {2-Hearts}{10-Diamonds}{5-Hearts} {9-Spades}
*** RIVER *** {2-Hearts}{10-Diamonds}{5-Hearts}{9-Spades} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Diamonds}{J-Clubs} (a pair of Tens)
tim hortonp: shows {9-Diamonds}{9-Clubs} (a full house, Nines full of Tens)
tim hortonp collected 6426 from side pot
Kubik Rubiks: shows {A-Clubs}{8-Diamonds} (a pair of Tens)
tim hortonp collected 9729 from main pot
Kubik Rubiks finished the tournament in 1806th place
*** SUMMARY ***
Total pot 16155 Main pot 9729. Side pot 6426. | Rake 0
Board {2-Hearts}{10-Diamonds}{5-Hearts}{9-Spades}{10-Clubs}
Seat 1: 747431973 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: pippiLS101 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 8910haha (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Kamikaze94 (small blind) folded before Flop
Seat 5: Micksel (big blind) folded before Flop
Seat 6: Kubik Rubiks showed {A-Clubs}{8-Diamonds} and lost with a pair of Tens
Seat 7: Dewey Rulez showed {A-Diamonds}{J-Clubs} and lost with a pair of Tens
Seat 8: tim hortonp showed {9-Diamonds}{9-Clubs} and won (16155) with a full house, Nines full of Tens
Seat 9: Svirid777 folded before Flop (didn't bet)

zat alleen maar tegen, out pko

PokerStars Hand #123581314005: Tournament #1009687658, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/10/20 19:11:25 CET [2014/10/20 13:11:25 ET]
Table '1009687658 128' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Roma-Tilt (5508 in chips)
Seat 2: lavinia_pkr (15016 in chips)
Seat 3: riad_mr (4475 in chips)
Seat 4: kaneoya (6085 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (1269 in chips)
Seat 6: Kubitza (7915 in chips)
Seat 7: bartkos1992 (8721 in chips)
Seat 8: Aaralynn (2176 in chips)
Seat 9: Viviane526 (5638 in chips)
Roma-Tilt: posts the ante 25
lavinia_pkr: posts the ante 25
riad_mr: posts the ante 25
kaneoya: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts the ante 25
Kubitza: posts the ante 25
bartkos1992: posts the ante 25
Aaralynn: posts the ante 25
Viviane526: posts the ante 25
bartkos1992: posts small blind 100
Aaralynn: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {7-Spades}{J-Spades}
Viviane526: folds
Roma-Tilt: folds
lavinia_pkr: folds
riad_mr: folds
kaneoya: folds
Dewey Rulez: raises 1044 to 1244 and is all-in
Kubitza: calls 1244
bartkos1992: folds
Aaralynn: folds
*** FLOP *** {9-Diamonds}{5-Hearts}{A-Spades}
*** TURN *** {9-Diamonds}{5-Hearts}{A-Spades} {9-Clubs}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{5-Hearts}{A-Spades}{9-Clubs} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {7-Spades}{J-Spades} (a pair of Nines)
Kubitza: shows {A-Diamonds}{5-Clubs} (two pair, Aces and Nines)
Kubitza collected 3013 from pot
Kubitza wins $6.13 for eliminating Dewey Rulez and their own bounty increases by $6.12 to $24.49
Dewey Rulez finished the tournament in 1064th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3013 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{5-Hearts}{A-Spades}{9-Clubs}{10-Hearts}
Seat 1: Roma-Tilt folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: lavinia_pkr folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: riad_mr folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: kaneoya folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dewey Rulez showed {7-Spades}{J-Spades} and lost with a pair of Nines
Seat 6: Kubitza (button) showed {A-Diamonds}{5-Clubs} and won (3013) with two pair, Aces and Nines
Seat 7: bartkos1992 (small blind) folded before Flop
Seat 8: Aaralynn (big blind) folded before Flop
Seat 9: Viviane526 folded before Flop (didn't bet)

FcFaz schreef

He gl Hein!!

thx faz Smile

leek me dat hij eerder een zwakke dan een sterke aas daar flat

PokerStars Hand #123581025114: Tournament #1009687683, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2014/10/20 19:07:08 CET [2014/10/20 13:07:08 ET]
Table '1009687683 46' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (5180 in chips)
Seat 2: Fernando_V22 (2645 in chips)
Seat 3: uk_stomper (8614 in chips)
Seat 4: kradtcefrep (3579 in chips)
Seat 5: JuliaIlkiv (3289 in chips)
Seat 6: Lucky1710 (2473 in chips)
Seat 7: Spoli4tor (4550 in chips)
Seat 8: koolhwip (3000 in chips)
Seat 9: juandadi (2920 in chips)
JuliaIlkiv: posts small blind 40
Lucky1710: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Hearts}{10-Hearts}
Spoli4tor: folds
koolhwip: folds
juandadi: raises 90 to 170
Dewey Rulez: calls 170
Fernando_V22: folds
uk_stomper: calls 170
kradtcefrep: folds
JuliaIlkiv: calls 130
Lucky1710: calls 90
*** FLOP *** {A-Spades}{2-Diamonds}{9-Diamonds}
JuliaIlkiv: checks
Lucky1710: checks
juandadi: checks
Dewey Rulez: bets 467
uk_stomper: folds
JuliaIlkiv: raises 1784 to 2251
Lucky1710: folds
juandadi: folds
Dewey Rulez: raises 1784 to 4035
JuliaIlkiv: calls 868 and is all-in
Uncalled bet (916) returned to Dewey Rulez
*** TURN *** {A-Spades}{2-Diamonds}{9-Diamonds} {8-Hearts}
*** RIVER *** {A-Spades}{2-Diamonds}{9-Diamonds}{8-Hearts} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
JuliaIlkiv: shows {A-Diamonds}{Q-Spades} (a pair of Aces)
Dewey Rulez: shows {A-Hearts}{10-Hearts} (a pair of Aces - lower kicker)
JuliaIlkiv collected 7088 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7088 | Rake 0
Board {A-Spades}{2-Diamonds}{9-Diamonds}{8-Hearts}{5-Diamonds}
Seat 1: Dewey Rulez showed {A-Hearts}{10-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 2: Fernando_V22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: uk_stomper folded on the Flop
Seat 4: kradtcefrep (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: JuliaIlkiv (small blind) showed {A-Diamonds}{Q-Spades} and won (7088) with a pair of Aces
Seat 6: Lucky1710 (big blind) folded on the Flop
Seat 7: Spoli4tor folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: koolhwip folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: juandadi folded on the Flop

1345672141