Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Heinzel

Verstuur bericht

Forum Posts

PokerStars Hand #131002288632: Tournament #1148754540, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2015/02/23 15:25:23 CET [2015/02/23 9:25:23 ET]
Table '1148754540 282' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: mrazek007 (5037 in chips)
Seat 2: nevamind (4725 in chips)
Seat 3: SUSEKO (3161 in chips)
Seat 4: hetvezer (15865 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (3092 in chips)
Seat 6: lolo010187 (4430 in chips)
Seat 7: KO1964P (2669 in chips)
Seat 8: why8858 (12815 in chips)
Seat 9: polis1444 (5942 in chips)
mrazek007: posts the ante 50
nevamind: posts the ante 50
SUSEKO: posts the ante 50
hetvezer: posts the ante 50
Dewey Rulez: posts the ante 50
lolo010187: posts the ante 50
KO1964P: posts the ante 50
why8858: posts the ante 50
polis1444: posts the ante 50
polis1444: posts small blind 200
mrazek007: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Diamonds}{J-Hearts}
nevamind: folds
SUSEKO: folds
hetvezer: raises 800 to 1200
Dewey Rulez: raises 1842 to 3042 and is all-in
lolo010187: folds
KO1964P: folds
why8858: folds
polis1444: folds
mrazek007: folds
hetvezer: calls 1842
*** FLOP *** {9-Clubs}{4-Clubs}{4-Diamonds}
*** TURN *** {9-Clubs}{4-Clubs}{4-Diamonds} {6-Hearts}
*** RIVER *** {9-Clubs}{4-Clubs}{4-Diamonds}{6-Hearts} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
hetvezer: shows {Q-Clubs}{Q-Hearts} (two pair, Queens and Fours)
Dewey Rulez: shows {J-Diamonds}{J-Hearts} (two pair, Jacks and Fours)
hetvezer collected 7134 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 1900th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7134 | Rake 0
Board {9-Clubs}{4-Clubs}{4-Diamonds}{6-Hearts}{10-Hearts}
Seat 1: mrazek007 (big blind) folded before Flop
Seat 2: nevamind folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: SUSEKO folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: hetvezer showed {Q-Clubs}{Q-Hearts} and won (7134) with two pair, Queens and Fours
Seat 5: Dewey Rulez showed {J-Diamonds}{J-Hearts} and lost with two pair, Jacks and Fours
Seat 6: lolo010187 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: KO1964P folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: why8858 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: polis1444 (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #131001902994: Tournament #1148754039, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XIX (600/1200) - 2015/02/23 15:16:42 CET [2015/02/23 9:16:42 ET]
Table '1148754039 46' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: James XXX7 (60304 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (20700 in chips)
Seat 3: baaritalis (15508 in chips)
Seat 4: staszor (10023 in chips)
Seat 6: qeapp (27895 in chips)
Seat 7: mickiboi (86393 in chips)
Seat 8: S3calhar (85026 in chips)
Seat 9: Kaija-Mamma (59397 in chips)
James XXX7: posts the ante 120
Dewey Rulez: posts the ante 120
baaritalis: posts the ante 120
staszor: posts the ante 120
qeapp: posts the ante 120
mickiboi: posts the ante 120
S3calhar: posts the ante 120
Kaija-Mamma: posts the ante 120
Dewey Rulez: posts small blind 600
baaritalis: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Hearts}{A-Spades}
staszor: raises 8703 to 9903 and is all-in
qeapp: folds
mickiboi: folds
S3calhar: folds
Kaija-Mamma: folds
James XXX7: folds
Dewey Rulez: raises 10677 to 20580 and is all-in
baaritalis: folds
Uncalled bet (10677) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {7-Diamonds}{6-Diamonds}{K-Hearts}
*** TURN *** {7-Diamonds}{6-Diamonds}{K-Hearts} {10-Spades}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{6-Diamonds}{K-Hearts}{10-Spades} {J-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {10-Hearts}{A-Spades} (a pair of Tens)
staszor: shows {A-Clubs}{4-Clubs} (high card Ace)
Dewey Rulez collected 21966 from pot
staszor finished the tournament in 62nd place and received $26.19.
*** SUMMARY ***
Total pot 21966 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{6-Diamonds}{K-Hearts}{10-Spades}{J-Spades}
Seat 1: James XXX7 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez (small blind) showed {10-Hearts}{A-Spades} and won (21966) with a pair of Tens
Seat 3: baaritalis (big blind) folded before Flop
Seat 4: staszor showed {A-Clubs}{4-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 6: qeapp folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: mickiboi folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: S3calhar folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Kaija-Mamma folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #131001728108: Tournament #1148754540, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2015/02/23 15:12:45 CET [2015/02/23 9:12:45 ET]
Table '1148754540 282' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: mrazek007 (7956 in chips)
Seat 2: TTrollet (2750 in chips)
Seat 3: SUSEKO (1768 in chips)
Seat 4: hetvezer (19083 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (1719 in chips)
Seat 6: lolo010187 (2530 in chips)
Seat 7: KO1964P (2404 in chips)
Seat 8: firstbecks (2925 in chips)
mrazek007: posts the ante 25
TTrollet: posts the ante 25
SUSEKO: posts the ante 25
hetvezer: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts the ante 25
lolo010187: posts the ante 25
KO1964P: posts the ante 25
firstbecks: posts the ante 25
hetvezer: posts small blind 100
Dewey Rulez: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Hearts}{Q-Spades}
lolo010187: folds
KO1964P: folds
firstbecks: folds
mrazek007: calls 200
TTrollet: calls 200
SUSEKO: calls 200
hetvezer: calls 100
Dewey Rulez: raises 1494 to 1694 and is all-in
mrazek007: calls 1494
TTrollet: calls 1494
SUSEKO: folds
hetvezer: folds
*** FLOP *** {Q-Clubs}{3-Hearts}{K-Spades}
mrazek007: checks
TTrollet: checks
*** TURN *** {Q-Clubs}{3-Hearts}{K-Spades} {9-Diamonds}
mrazek007: checks
TTrollet: checks
*** RIVER *** {Q-Clubs}{3-Hearts}{K-Spades}{9-Diamonds} {9-Clubs}
mrazek007: checks
TTrollet: checks
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {Q-Hearts}{Q-Spades} (a full house, Queens full of Nines)
mrazek007: mucks hand
TTrollet: mucks hand
Dewey Rulez collected 5682 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5682 | Rake 0
Board {Q-Clubs}{3-Hearts}{K-Spades}{9-Diamonds}{9-Clubs}
Seat 1: mrazek007 mucked {7-Hearts}{A-Hearts}
Seat 2: TTrollet mucked {10-Hearts}{A-Spades}
Seat 3: SUSEKO (button) folded before Flop
Seat 4: hetvezer (small blind) folded before Flop
Seat 5: Dewey Rulez (big blind) showed {Q-Hearts}{Q-Spades} and won (5682) with a full house, Queens full of Nines
Seat 6: lolo010187 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: KO1964P folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: firstbecks folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #131001353195: Tournament #1148754333, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2015/02/23 15:04:19 CET [2015/02/23 9:04:19 ET]
Table '1148754333 5' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: itsapoka (5237 in chips)
Seat 2: 14Marek10 (4409 in chips)
Seat 3: Spikenice (7611 in chips)
Seat 4: largovien (9547 in chips)
Seat 5: ChelooAK (20242 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (4701 in chips)
Seat 7: Hmzdrpy (6192 in chips)
Seat 8: 136161 (414 in chips)
Seat 9: anpg116 (6768 in chips)
itsapoka: posts the ante 25
14Marek10: posts the ante 25
Spikenice: posts the ante 25
largovien: posts the ante 25
ChelooAK: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts the ante 25
Hmzdrpy: posts the ante 25
136161: posts the ante 25
anpg116: posts the ante 25
136161: posts small blind 125
anpg116: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Clubs}{K-Clubs}
itsapoka: folds
14Marek10: folds
Spikenice: raises 500 to 750
largovien: folds
ChelooAK: folds
Dewey Rulez: raises 3926 to 4676 and is all-in
Hmzdrpy: folds
136161: folds
anpg116: folds
Spikenice: calls 3926
*** FLOP *** {J-Spades}{5-Spades}{2-Spades}
*** TURN *** {J-Spades}{5-Spades}{2-Spades} {A-Clubs}
*** RIVER *** {J-Spades}{5-Spades}{2-Spades}{A-Clubs} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Spikenice: shows {J-Clubs}{J-Diamonds} (three of a kind, Jacks)
Dewey Rulez: shows {Q-Clubs}{K-Clubs} (high card Ace)
Spikenice collected 9952 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 162nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 9952 | Rake 0
Board {J-Spades}{5-Spades}{2-Spades}{A-Clubs}{6-Hearts}
Seat 1: itsapoka folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: 14Marek10 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Spikenice showed {J-Clubs}{J-Diamonds} and won (9952) with three of a kind, Jacks
Seat 4: largovien folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ChelooAK folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez showed {Q-Clubs}{K-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 7: Hmzdrpy (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 136161 (small blind) folded before Flop
Seat 9: anpg116 (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #131000603780: Tournament #1148754039, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2015/02/23 14:45:42 CET [2015/02/23 8:45:42 ET]
Table '1148754039 29' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: mickiboi (87177 in chips)
Seat 2: turuakh (43158 in chips)
Seat 3: Qw3Rtzui0p (66427 in chips)
Seat 4: paardman (6820 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (10180 in chips)
Seat 6: iLOLuOUT (53933 in chips)
Seat 7: sv90_fr (7741 in chips)
Seat 8: pikeso (23758 in chips)
Seat 9: schaeng (18238 in chips)
mickiboi: posts the ante 80
turuakh: posts the ante 80
Qw3Rtzui0p: posts the ante 80
paardman: posts the ante 80
Dewey Rulez: posts the ante 80
iLOLuOUT: posts the ante 80
sv90_fr: posts the ante 80
pikeso: posts the ante 80
schaeng: posts the ante 80
sv90_fr: posts small blind 400
pikeso: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Diamonds}{J-Spades}
schaeng: folds
mickiboi: folds
turuakh: folds
Qw3Rtzui0p: folds
paardman: folds
Dewey Rulez: raises 9300 to 10100 and is all-in
iLOLuOUT: raises 9300 to 19400
sv90_fr: folds
pikeso: folds
Uncalled bet (9300) returned to iLOLuOUT
*** FLOP *** {6-Diamonds}{K-Diamonds}{3-Diamonds}
*** TURN *** {6-Diamonds}{K-Diamonds}{3-Diamonds} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{K-Diamonds}{3-Diamonds}{2-Diamonds} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Diamonds}{J-Spades} (a flush, Ace high)
iLOLuOUT: shows {7-Spades}{7-Hearts} (a pair of Sevens)
Dewey Rulez collected 22120 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 22120 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{K-Diamonds}{3-Diamonds}{2-Diamonds}{8-Clubs}
Seat 1: mickiboi folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: turuakh folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Qw3Rtzui0p folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: paardman folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dewey Rulez showed {A-Diamonds}{J-Spades} and won (22120) with a flush, Ace high
Seat 6: iLOLuOUT (button) showed {7-Spades}{7-Hearts} and lost with a pair of Sevens
Seat 7: sv90_fr (small blind) folded before Flop
Seat 8: pikeso (big blind) folded before Flop
Seat 9: schaeng folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #131000519113: Tournament #1148754421, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2015/02/23 14:43:43 CET [2015/02/23 8:43:43 ET]
Table '1148754421 124' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: l1poTa (7139 in chips)
Seat 2: CatDogg01 (4350 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (8300 in chips)
Seat 4: nario82 (3682 in chips)
Seat 5: hilgomat (7300 in chips)
Seat 7: chupakabr@12 (24369 in chips)
Seat 8: ArcsloggerNg (11015 in chips)
Seat 9: Candidiver57 (24136 in chips)
l1poTa: posts the ante 60
CatDogg01: posts the ante 60
Dewey Rulez: posts the ante 60
nario82: posts the ante 60
hilgomat: posts the ante 60
chupakabr@12: posts the ante 60
ArcsloggerNg: posts the ante 60
Candidiver57: posts the ante 60
ArcsloggerNg: posts small blind 250
Candidiver57: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Spades}{A-Hearts}
l1poTa: folds
CatDogg01: folds
Dewey Rulez: raises 525 to 1025
nario82: raises 2597 to 3622 and is all-in
hilgomat: folds
chupakabr@12: folds
ArcsloggerNg: folds
Candidiver57: folds
Dewey Rulez: calls 2597
*** FLOP *** {3-Clubs}{4-Spades}{7-Diamonds}
*** TURN *** {3-Clubs}{4-Spades}{7-Diamonds} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Clubs}{4-Spades}{7-Diamonds}{J-Diamonds} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {10-Spades}{A-Hearts} (a pair of Tens)
nario82: shows {8-Hearts}{8-Clubs} (a pair of Eights)
Dewey Rulez collected 8474 from pot
nario82 finished the tournament in 1109th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8474 | Rake 0
Board {3-Clubs}{4-Spades}{7-Diamonds}{J-Diamonds}{10-Clubs}
Seat 1: l1poTa folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: CatDogg01 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Dewey Rulez showed {10-Spades}{A-Hearts} and won (8474) with a pair of Tens
Seat 4: nario82 showed {8-Hearts}{8-Clubs} and lost with a pair of Eights
Seat 5: hilgomat folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: chupakabr@12 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ArcsloggerNg (small blind) folded before Flop
Seat 9: Candidiver57 (big blind) folded before Flop

moet mss nog wel blij zijn met split Ehhh

PokerStars Hand #131000272016: Tournament #1148754039, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XVI (300/600) - 2015/02/23 14:37:41 CET [2015/02/23 8:37:41 ET]
Table '1148754039 29' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: mickiboi (62063 in chips)
Seat 2: XYHTRA (12504 in chips)
Seat 3: Qw3Rtzui0p (67327 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (11580 in chips)
Seat 6: iLOLuOUT (65603 in chips)
Seat 7: sv90_fr (10181 in chips)
Seat 8: pikeso (23478 in chips)
Seat 9: schaeng (17958 in chips)
mickiboi: posts the ante 60
XYHTRA: posts the ante 60
Qw3Rtzui0p: posts the ante 60
Dewey Rulez: posts the ante 60
iLOLuOUT: posts the ante 60
sv90_fr: posts the ante 60
pikeso: posts the ante 60
schaeng: posts the ante 60
Qw3Rtzui0p: posts small blind 300
Dewey Rulez: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Diamonds}{A-Clubs}
iLOLuOUT: raises 600 to 1200
sv90_fr: folds
pikeso: folds
schaeng: folds
mickiboi: folds
XYHTRA: folds
Qw3Rtzui0p: raises 2600 to 3800
Dewey Rulez: raises 7720 to 11520 and is all-in
iLOLuOUT: folds
Qw3Rtzui0p: calls 7720
*** FLOP *** {Q-Hearts}{3-Hearts}{3-Clubs}
*** TURN *** {Q-Hearts}{3-Hearts}{3-Clubs} {9-Spades}
*** RIVER *** {Q-Hearts}{3-Hearts}{3-Clubs}{9-Spades} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Qw3Rtzui0p: shows {A-Hearts}{5-Hearts} (two pair, Nines and Threes)
Dewey Rulez: shows {K-Diamonds}{A-Clubs} (two pair, Nines and Threes)
Qw3Rtzui0p collected 12360 from pot
Dewey Rulez collected 12360 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 24720 | Rake 0
Board {Q-Hearts}{3-Hearts}{3-Clubs}{9-Spades}{9-Diamonds}
Seat 1: mickiboi folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: XYHTRA (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Qw3Rtzui0p (small blind) showed {A-Hearts}{5-Hearts} and won (12360) with two pair, Nines and Threes
Seat 5: Dewey Rulez (big blind) showed {K-Diamonds}{A-Clubs} and won (12360) with two pair, Nines and Threes
Seat 6: iLOLuOUT folded before Flop
Seat 7: sv90_fr folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: pikeso folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: schaeng folded before Flop (didn't bet)

Cursing

PokerStars Hand #130999632929: Tournament #1148754131, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2015/02/23 14:21:26 CET [2015/02/23 8:21:26 ET]
Table '1148754131 49' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Ivan Barros (15635 in chips)
Seat 2: Banderivets (9746 in chips)
Seat 3: kfrede (14889 in chips)
Seat 4: osito_ruin (20059 in chips)
Seat 5: silveira1879 (18513 in chips)
Seat 6: Alex@149@51 (2955 in chips)
Seat 7: davidzz1er (5695 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (12476 in chips)
Seat 9: R.Rosendo (8339 in chips)
Ivan Barros: posts the ante 50
Banderivets: posts the ante 50
kfrede: posts the ante 50
osito_ruin: posts the ante 50
silveira1879: posts the ante 50
Alex@149@51: posts the ante 50
davidzz1er: posts the ante 50
Dewey Rulez: posts the ante 50
R.Rosendo: posts the ante 50
R.Rosendo: posts small blind 200
Ivan Barros: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Diamonds}{Q-Hearts}
Banderivets: folds
kfrede: folds
osito_ruin: folds
silveira1879: raises 440 to 840
Alex@149@51: folds
davidzz1er: folds
Dewey Rulez: calls 840
R.Rosendo: calls 640
Ivan Barros: calls 440
*** FLOP *** {8-Diamonds}{Q-Clubs}{6-Spades}
R.Rosendo: checks
Ivan Barros: checks
silveira1879: bets 1905
Dewey Rulez: raises 9681 to 11586 and is all-in
R.Rosendo: folds
Ivan Barros: folds
silveira1879: calls 9681
*** TURN *** {8-Diamonds}{Q-Clubs}{6-Spades} {J-Hearts}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{Q-Clubs}{6-Spades}{J-Hearts} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
silveira1879: shows {Q-Spades}{10-Clubs} (a straight, Eight to Queen)
Dewey Rulez: shows {K-Diamonds}{Q-Hearts} (a pair of Queens)
silveira1879 collected 26982 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 249th place
*** SUMMARY ***
Total pot 26982 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{Q-Clubs}{6-Spades}{J-Hearts}{9-Clubs}
Seat 1: Ivan Barros (big blind) folded on the Flop
Seat 2: Banderivets folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: kfrede folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: osito_ruin folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: silveira1879 showed {Q-Spades}{10-Clubs} and won (26982) with a straight, Eight to Queen
Seat 6: Alex@149@51 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: davidzz1er folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dewey Rulez (button) showed {K-Diamonds}{Q-Hearts} and lost with a pair of Queens
Seat 9: R.Rosendo (small blind) folded on the Flop

kon niet slechter

PokerStars Hand #130999603154: Tournament #1148754039, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XV (250/500) - 2015/02/23 14:20:40 CET [2015/02/23 8:20:40 ET]
Table '1148754039 3' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (8620 in chips)
Seat 2: PresidentBY (29064 in chips)
Seat 3: JanoCR3 (48712 in chips)
Seat 5: CQTL (19698 in chips)
Seat 6: Kaija-Mamma (30941 in chips)
Seat 7: Caroline McD (11573 in chips)
Seat 8: Qw3Rtzui0p (35960 in chips)
Seat 9: xyzheng (11004 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 50
PresidentBY: posts the ante 50
JanoCR3: posts the ante 50
CQTL: posts the ante 50
Kaija-Mamma: posts the ante 50
Caroline McD: posts the ante 50
Qw3Rtzui0p: posts the ante 50
xyzheng: posts the ante 50
Kaija-Mamma: posts small blind 250
Caroline McD: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Clubs}{J-Spades}
Qw3Rtzui0p: raises 500 to 1000
xyzheng: folds
Dewey Rulez: raises 1500 to 2500
PresidentBY: folds
JanoCR3: folds
CQTL: calls 2500
Kaija-Mamma: folds
Caroline McD: folds
Qw3Rtzui0p: folds
*** FLOP *** {K-Diamonds}{Q-Spades}{A-Diamonds}
Dewey Rulez: checks
CQTL: bets 17148 and is all-in
Dewey Rulez: folds
Uncalled bet (17148) returned to CQTL
CQTL collected 7150 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7150 | Rake 0
Board {K-Diamonds}{Q-Spades}{A-Diamonds}
Seat 1: Dewey Rulez folded on the Flop
Seat 2: PresidentBY folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: JanoCR3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: CQTL (button) collected (7150)
Seat 6: Kaija-Mamma (small blind) folded before Flop
Seat 7: Caroline McD (big blind) folded before Flop
Seat 8: Qw3Rtzui0p folded before Flop
Seat 9: xyzheng folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #130999489876: Tournament #1148754333, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2015/02/23 14:17:43 CET [2015/02/23 8:17:43 ET]
Table '1148754333 12' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (5083 in chips)
Seat 2: Daponk (3153 in chips)
Seat 3: LeoRai (5670 in chips)
Seat 4: rom4ikderz (6356 in chips)
Seat 5: unluckybs (1554 in chips)
Seat 6: GerstaJ (6219 in chips)
Seat 7: paardman (2355 in chips)
Seat 8: Mindthis (11882 in chips)
Seat 9: Roman236 (4336 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 10
Daponk: posts the ante 10
LeoRai: posts the ante 10
rom4ikderz: posts the ante 10
unluckybs: posts the ante 10
GerstaJ: posts the ante 10
paardman: posts the ante 10
Mindthis: posts the ante 10
Roman236: posts the ante 10
Mindthis: posts small blind 50
Roman236: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Hearts}{Q-Diamonds}
Dewey Rulez: raises 105 to 205
Daponk: folds
LeoRai: folds
rom4ikderz: folds
unluckybs: folds
GerstaJ: calls 205
paardman: folds
Mindthis: folds
Roman236: calls 105
*** FLOP *** {Q-Hearts}{4-Hearts}{10-Diamonds}
Roman236: checks
Dewey Rulez: bets 430
GerstaJ: calls 430
Roman236: folds
*** TURN *** {Q-Hearts}{4-Hearts}{10-Diamonds} {7-Hearts}
Dewey Rulez: checks
GerstaJ: checks
*** RIVER *** {Q-Hearts}{4-Hearts}{10-Diamonds}{7-Hearts} {5-Diamonds}
Dewey Rulez: bets 920
GerstaJ: calls 920
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {K-Hearts}{Q-Diamonds} (a pair of Queens)
GerstaJ: shows {J-Hearts}{10-Hearts} (a flush, Queen high)
GerstaJ collected 3455 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3455 | Rake 0
Board {Q-Hearts}{4-Hearts}{10-Diamonds}{7-Hearts}{5-Diamonds}
Seat 1: Dewey Rulez showed {K-Hearts}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Queens
Seat 2: Daponk folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: LeoRai folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: rom4ikderz folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: unluckybs folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: GerstaJ showed {J-Hearts}{10-Hearts} and won (3455) with a flush, Queen high
Seat 7: paardman (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Mindthis (small blind) folded before Flop
Seat 9: Roman236 (big blind) folded on the Flop

shovet best snel en goede odds

Show spoiler

PokerStars Hand #130999445859: Tournament #1148754131, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2015/02/23 14:16:35 CET [2015/02/23 8:16:35 ET]
Table '1148754131 49' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: crau29 (3116 in chips)
Seat 3: kfrede (15139 in chips)
Seat 4: osito_ruin (22509 in chips)
Seat 5: silveira1879 (17313 in chips)
Seat 6: Alex@149@51 (3805 in chips)
Seat 7: davidzz1er (6545 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (8210 in chips)
Seat 9: R.Rosendo (7389 in chips)
crau29: posts the ante 50
kfrede: posts the ante 50
osito_ruin: posts the ante 50
silveira1879: posts the ante 50
Alex@149@51: posts the ante 50
davidzz1er: posts the ante 50
Dewey Rulez: posts the ante 50
R.Rosendo: posts the ante 50
osito_ruin: posts small blind 200
silveira1879: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Hearts}{Q-Hearts}
Alex@149@51: folds
davidzz1er: folds
Dewey Rulez: raises 420 to 820
R.Rosendo: folds
crau29: raises 2246 to 3066 and is all-in
kfrede: folds
osito_ruin: folds
silveira1879: folds
Dewey Rulez: calls 2246
*** FLOP *** {Q-Clubs}{K-Spades}{Q-Spades}
*** TURN *** {Q-Clubs}{K-Spades}{Q-Spades} {6-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{K-Spades}{Q-Spades}{6-Clubs} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {J-Hearts}{Q-Hearts} (three of a kind, Queens)
crau29: shows {5-Hearts}{5-Clubs} (two pair, Queens and Fives)
Dewey Rulez collected 7132 from pot
crau29 finished the tournament in 273rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 7132 | Rake 0
Board {Q-Clubs}{K-Spades}{Q-Spades}{6-Clubs}{4-Diamonds}
Seat 1: crau29 showed {5-Hearts}{5-Clubs} and lost with two pair, Queens and Fives
Seat 3: kfrede (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: osito_ruin (small blind) folded before Flop
Seat 5: silveira1879 (big blind) folded before Flop
Seat 6: Alex@149@51 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: davidzz1er folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dewey Rulez showed {J-Hearts}{Q-Hearts} and won (7132) with three of a kind, Queens
Seat 9: R.Rosendo folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #130999365317: Tournament #1148754333, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2015/02/23 14:14:30 CET [2015/02/23 8:14:30 ET]
Table '1148754333 12' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (1601 in chips)
Seat 2: Luckytobme (3730 in chips)
Seat 3: LeoRai (5700 in chips)
Seat 5: unluckybs (792 in chips)
Seat 6: GerstaJ (5761 in chips)
Seat 7: paardman (3157 in chips)
Seat 8: Mindthis (12012 in chips)
Seat 9: Roman236 (4566 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 10
Luckytobme: posts the ante 10
LeoRai: posts the ante 10
unluckybs: posts the ante 10
GerstaJ: posts the ante 10
paardman: posts the ante 10
Mindthis: posts the ante 10
Roman236: posts the ante 10
unluckybs: posts small blind 50
GerstaJ: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Clubs}{Q-Hearts}
paardman: folds
Mindthis: folds
Roman236: raises 100 to 200
Dewey Rulez: raises 1391 to 1591 and is all-in
Luckytobme: raises 2129 to 3720 and is all-in
LeoRai: folds
unluckybs: folds
GerstaJ: raises 2031 to 5751 and is all-in
Roman236: folds
Uncalled bet (2031) returned to GerstaJ
*** FLOP *** {3-Hearts}{A-Spades}{2-Clubs}
*** TURN *** {3-Hearts}{A-Spades}{2-Clubs} {A-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Hearts}{A-Spades}{2-Clubs}{A-Diamonds} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
GerstaJ: shows {K-Spades}{K-Clubs} (two pair, Aces and Kings)
Luckytobme: shows {10-Clubs}{10-Hearts} (two pair, Aces and Tens)
GerstaJ collected 4258 from side pot
Dewey Rulez: shows {A-Clubs}{Q-Hearts} (three of a kind, Aces)
Dewey Rulez collected 5103 from main pot
Luckytobme finished the tournament in 317th place
*** SUMMARY ***
Total pot 9361 Main pot 5103. Side pot 4258. | Rake 0
Board {3-Hearts}{A-Spades}{2-Clubs}{A-Diamonds}{J-Clubs}
Seat 1: Dewey Rulez showed {A-Clubs}{Q-Hearts} and won (5103) with three of a kind, Aces
Seat 2: Luckytobme showed {10-Clubs}{10-Hearts} and lost with two pair, Aces and Tens
Seat 3: LeoRai (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: unluckybs (small blind) folded before Flop
Seat 6: GerstaJ (big blind) showed {K-Spades}{K-Clubs} and won (4258) with two pair, Aces and Kings
Seat 7: paardman folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Mindthis folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Roman236 folded before Flop

PokerStars Hand #130999050550: Tournament #1148754131, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2015/02/23 14:06:09 CET [2015/02/23 8:06:09 ET]
Table '1148754131 49' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: crau29 (8670 in chips)
Seat 2: Sjak (4010 in chips)
Seat 3: bastet2004 (7261 in chips)
Seat 4: Ha4aJlbHuk (3315 in chips)
Seat 5: smet181 (8494 in chips)
Seat 6: Alex@149@51 (5045 in chips)
Seat 7: davidzz1er (3175 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (4100 in chips)
Seat 9: tanh18 (2700 in chips)
crau29: posts the ante 40
Sjak: posts the ante 40
bastet2004: posts the ante 40
Ha4aJlbHuk: posts the ante 40
smet181: posts the ante 40
Alex@149@51: posts the ante 40
davidzz1er: posts the ante 40
Dewey Rulez: posts the ante 40
tanh18: posts the ante 40
davidzz1er: posts small blind 150
Dewey Rulez: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {8-Spades}{A-Hearts}
tanh18: folds
crau29: folds
Sjak: folds
bastet2004: folds
Ha4aJlbHuk: raises 2975 to 3275 and is all-in
smet181: folds
Alex@149@51: folds
davidzz1er: folds
Dewey Rulez: calls 2975
*** FLOP *** {5-Clubs}{3-Hearts}{2-Clubs}
*** TURN *** {5-Clubs}{3-Hearts}{2-Clubs} {J-Clubs}
*** RIVER *** {5-Clubs}{3-Hearts}{2-Clubs}{J-Clubs} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {8-Spades}{A-Hearts} (a pair of Threes)
Ha4aJlbHuk: shows {7-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Threes - lower kicker)
Dewey Rulez collected 7060 from pot
Ha4aJlbHuk finished the tournament in 355th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7060 | Rake 0
Board {5-Clubs}{3-Hearts}{2-Clubs}{J-Clubs}{3-Spades}
Seat 1: crau29 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Sjak folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: bastet2004 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Ha4aJlbHuk showed {7-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with a pair of Threes
Seat 5: smet181 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Alex@149@51 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: davidzz1er (small blind) folded before Flop
Seat 8: Dewey Rulez (big blind) showed {8-Spades}{A-Hearts} and won (7060) with a pair of Threes
Seat 9: tanh18 folded before Flop (didn't bet)

FcFaz schreef

Een daglijstje ook wel weer eens leuk

Gl hein!

thx Smile

PokerStars Hand #130998936003: Tournament #1148754421, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2015/02/23 14:03:05 CET [2015/02/23 8:03:05 ET]
Table '1148754421 124' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: l1poTa (8230 in chips)
Seat 2: zizu_stefan (3437 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (3269 in chips)
Seat 4: wwfzfjiv (5835 in chips)
Seat 5: kozanov77 (448 in chips)
Seat 6: madterror18 (4241 in chips)
Seat 7: Schnickel28 (3000 in chips)
Seat 8: ArcsloggerNg (5845 in chips)
Seat 9: lanalandish (4141 in chips)
lanalandish: posts small blind 40
l1poTa: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Spades}{K-Diamonds}
zizu_stefan: raises 160 to 240
Dewey Rulez: raises 400 to 640
wwfzfjiv: folds
kozanov77: folds
madterror18 has timed out
madterror18: folds
madterror18 is sitting out
Schnickel28: folds
ArcsloggerNg: folds
lanalandish: folds
madterror18 has returned
l1poTa: folds
zizu_stefan: raises 2797 to 3437 and is all-in
Dewey Rulez: calls 2629 and is all-in
Uncalled bet (168) returned to zizu_stefan
*** FLOP *** {Q-Clubs}{8-Spades}{Q-Spades}
*** TURN *** {Q-Clubs}{8-Spades}{Q-Spades} {6-Hearts}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{8-Spades}{Q-Spades}{6-Hearts} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
zizu_stefan: shows {7-Hearts}{7-Clubs} (two pair, Queens and Sevens)
Dewey Rulez: shows {K-Spades}{K-Diamonds} (two pair, Kings and Queens)
Dewey Rulez collected 6658 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6658 | Rake 0
Board {Q-Clubs}{8-Spades}{Q-Spades}{6-Hearts}{10-Hearts}
Seat 1: l1poTa (big blind) folded before Flop
Seat 2: zizu_stefan showed {7-Hearts}{7-Clubs} and lost with two pair, Queens and Sevens
Seat 3: Dewey Rulez showed {K-Spades}{K-Diamonds} and won (6658) with two pair, Kings and Queens
Seat 4: wwfzfjiv folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: kozanov77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: madterror18 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Schnickel28 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ArcsloggerNg (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: lanalandish (small blind) folded before Flop

3de keer in 5 handen dat hij shoved

PokerStars Hand #130998615342: Tournament #1148754039, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XIII (175/350) - 2015/02/23 13:53:25 CET [2015/02/23 7:53:25 ET]
Table '1148754039 3' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (17550 in chips)
Seat 2: PresidentBY (9716 in chips)
Seat 3: JanoCR3 (13793 in chips)
Seat 4: egon1971 (29259 in chips)
Seat 5: cristyminer (3373 in chips)
Seat 6: surikatka (5410 in chips)
Seat 7: odusseus72 (4017 in chips)
Seat 8: Qw3Rtzui0p (18235 in chips)
Seat 9: xyzheng (13784 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 35
PresidentBY: posts the ante 35
JanoCR3: posts the ante 35
egon1971: posts the ante 35
cristyminer: posts the ante 35
surikatka: posts the ante 35
odusseus72: posts the ante 35
Qw3Rtzui0p: posts the ante 35
xyzheng: posts the ante 35
cristyminer: posts small blind 175
surikatka: posts big blind 350
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Diamonds}{10-Clubs}
odusseus72: folds
Qw3Rtzui0p: folds
xyzheng: folds
Dewey Rulez: raises 367 to 717
PresidentBY: folds
JanoCR3: folds
egon1971: folds
cristyminer: folds
surikatka: raises 4658 to 5375 and is all-in
Dewey Rulez: calls 4658
*** FLOP *** {K-Clubs}{9-Hearts}{4-Clubs}
*** TURN *** {K-Clubs}{9-Hearts}{4-Clubs} {5-Spades}
*** RIVER *** {K-Clubs}{9-Hearts}{4-Clubs}{5-Spades} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
surikatka: shows {K-Spades}{A-Spades} (a pair of Kings)
Dewey Rulez: shows {A-Diamonds}{10-Clubs} (high card Ace)
surikatka collected 11240 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11240 | Rake 0
Board {K-Clubs}{9-Hearts}{4-Clubs}{5-Spades}{J-Diamonds}
Seat 1: Dewey Rulez showed {A-Diamonds}{10-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 2: PresidentBY folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: JanoCR3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: egon1971 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: cristyminer (small blind) folded before Flop
Seat 6: surikatka (big blind) showed {K-Spades}{A-Spades} and won (11240) with a pair of Kings
Seat 7: odusseus72 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Qw3Rtzui0p folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: xyzheng folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #130998335351: Tournament #1148754039, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2015/02/23 13:45:37 CET [2015/02/23 7:45:37 ET]
Table '1148754039 3' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (11182 in chips)
Seat 2: PresidentBY (10411 in chips)
Seat 3: tipukas (11792 in chips)
Seat 4: egon1971 (17082 in chips)
Seat 5: cristyminer (4173 in chips)
Seat 6: 1981Pat (4071 in chips)
Seat 7: odusseus72 (4792 in chips)
Seat 8: Qw3Rtzui0p (19660 in chips)
Seat 9: xyzheng (9242 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 30
PresidentBY: posts the ante 30
tipukas: posts the ante 30
egon1971: posts the ante 30
cristyminer: posts the ante 30
1981Pat: posts the ante 30
odusseus72: posts the ante 30
Qw3Rtzui0p: posts the ante 30
xyzheng: posts the ante 30
PresidentBY: posts small blind 150
tipukas: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Spades}{A-Clubs}
egon1971: folds
cristyminer: folds
1981Pat: raises 300 to 600
odusseus72: folds
Qw3Rtzui0p: folds
xyzheng: folds
Dewey Rulez: calls 600
PresidentBY: folds
tipukas: folds
*** FLOP *** {3-Spades}{A-Diamonds}{A-Hearts}
1981Pat: bets 691
Dewey Rulez: calls 691
*** TURN *** {3-Spades}{A-Diamonds}{A-Hearts} {4-Clubs}
1981Pat: bets 300
Dewey Rulez: calls 300
*** RIVER *** {3-Spades}{A-Diamonds}{A-Hearts}{4-Clubs} {9-Clubs}
1981Pat: bets 2450 and is all-in
Dewey Rulez: calls 2450
*** SHOW DOWN ***
1981Pat: shows {A-Spades}{8-Diamonds} (three of a kind, Aces)
Dewey Rulez: shows {J-Spades}{A-Clubs} (three of a kind, Aces - Jack kicker)
Dewey Rulez collected 8802 from pot
1981Pat finished the tournament in 195th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8802 | Rake 0
Board {3-Spades}{A-Diamonds}{A-Hearts}{4-Clubs}{9-Clubs}
Seat 1: Dewey Rulez (button) showed {J-Spades}{A-Clubs} and won (8802) with three of a kind, Aces
Seat 2: PresidentBY (small blind) folded before Flop
Seat 3: tipukas (big blind) folded before Flop
Seat 4: egon1971 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: cristyminer folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: 1981Pat showed {A-Spades}{8-Diamonds} and lost with three of a kind, Aces
Seat 7: odusseus72 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Qw3Rtzui0p folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: xyzheng folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #130998261987: Tournament #1148754039, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2015/02/23 13:43:32 CET [2015/02/23 7:43:32 ET]
Table '1148754039 3' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (9772 in chips)
Seat 2: PresidentBY (10771 in chips)
Seat 3: tipukas (12452 in chips)
Seat 4: egon1971 (17142 in chips)
Seat 5: cristyminer (4233 in chips)
Seat 6: 1981Pat (4131 in chips)
Seat 7: odusseus72 (4852 in chips)
Seat 8: Qw3Rtzui0p (19600 in chips)
Seat 9: xyzheng (9452 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 30
PresidentBY: posts the ante 30
tipukas: posts the ante 30
egon1971: posts the ante 30
cristyminer: posts the ante 30
1981Pat: posts the ante 30
odusseus72: posts the ante 30
Qw3Rtzui0p: posts the ante 30
xyzheng: posts the ante 30
xyzheng: posts small blind 150
Dewey Rulez: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {8-Hearts}{10-Hearts}
PresidentBY: folds
tipukas: folds
egon1971: folds
cristyminer: folds
1981Pat: folds
odusseus72: folds
Qw3Rtzui0p: raises 300 to 600
xyzheng: folds
Dewey Rulez: calls 300
*** FLOP *** {5-Clubs}{7-Spades}{J-Hearts}
Dewey Rulez: checks
Qw3Rtzui0p: bets 600
Dewey Rulez: raises 902 to 1502
Qw3Rtzui0p: folds
Uncalled bet (902) returned to Dewey Rulez
Dewey Rulez collected 2820 from pot
Dewey Rulez: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 2820 | Rake 0
Board {5-Clubs}{7-Spades}{J-Hearts}
Seat 1: Dewey Rulez (big blind) collected (2820)
Seat 2: PresidentBY folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: tipukas folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: egon1971 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: cristyminer folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: 1981Pat folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: odusseus72 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Qw3Rtzui0p (button) folded on the Flop
Seat 9: xyzheng (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #130997415337: Tournament #1148754131, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2015/02/23 13:19:30 CET [2015/02/23 7:19:30 ET]
Table '1148754131 6' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: logkina (3331 in chips)
Seat 2: IamNewinTown (4733 in chips)
Seat 3: MacintoshFan (2174 in chips)
Seat 4: TheAriton (8763 in chips)
Seat 5: vitalik508 (4742 in chips)
Seat 6: Wolfsblick (3000 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (1616 in chips)
Seat 8: ToppoAA (1598 in chips)
Seat 9: Tiu Patinh@s (4874 in chips)
logkina: posts the ante 15
IamNewinTown: posts the ante 15
MacintoshFan: posts the ante 15
TheAriton: posts the ante 15
vitalik508: posts the ante 15
Wolfsblick: posts the ante 15
Dewey Rulez: posts the ante 15
ToppoAA: posts the ante 15
Tiu Patinh@s: posts the ante 15
ToppoAA: posts small blind 60
Tiu Patinh@s: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {8-Hearts}{7-Hearts}
logkina: folds
IamNewinTown: folds
MacintoshFan: folds
TheAriton: folds
vitalik508: calls 120
Wolfsblick: calls 120
Dewey Rulez: calls 120
ToppoAA: calls 60
Tiu Patinh@s: checks
*** FLOP *** {6-Diamonds}{10-Hearts}{9-Clubs}
ToppoAA: bets 230
Tiu Patinh@s: folds
vitalik508: calls 230
Wolfsblick: calls 230
Dewey Rulez: calls 230
*** TURN *** {6-Diamonds}{10-Hearts}{9-Clubs} {3-Spades}
ToppoAA: bets 1233 and is all-in
vitalik508: calls 1233
Wolfsblick: folds
Dewey Rulez: raises 18 to 1251 and is all-in
vitalik508: calls 18
*** RIVER *** {6-Diamonds}{10-Hearts}{9-Clubs}{3-Spades} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
vitalik508: shows {Q-Clubs}{10-Clubs} (a pair of Tens)
Dewey Rulez: shows {8-Hearts}{7-Hearts} (a straight, Seven to Jack)
Dewey Rulez collected 36 from side pot
ToppoAA: shows {6-Hearts}{6-Clubs} (three of a kind, Sixes)
Dewey Rulez collected 5354 from main pot
ToppoAA finished the tournament in 460th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5390 Main pot 5354. Side pot 36. | Rake 0
Board {6-Diamonds}{10-Hearts}{9-Clubs}{3-Spades}{J-Hearts}
Seat 1: logkina folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: IamNewinTown folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: MacintoshFan folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: TheAriton folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: vitalik508 showed {Q-Clubs}{10-Clubs} and lost with a pair of Tens
Seat 6: Wolfsblick folded on the Turn
Seat 7: Dewey Rulez (button) showed {8-Hearts}{7-Hearts} and won (5390) with a straight, Seven to Jack
Seat 8: ToppoAA (small blind) showed {6-Hearts}{6-Clubs} and lost with three of a kind, Sixes
Seat 9: Tiu Patinh@s (big blind) folded on the Flop

PokerStars Hand #130997163287: Tournament #1148754179, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2015/02/23 13:12:13 CET [2015/02/23 7:12:13 ET]
Table '1148754179 64' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: pistike771 (1134 in chips)
Seat 2: frufrancuz (5702 in chips)
Seat 3: GreyMusician (2191 in chips)
Seat 4: Garfild86 (2612 in chips)
Seat 5: zoka-tajger (3780 in chips)
Seat 6: JEROME2509 (5788 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (1473 in chips)
Seat 8: himikosama (3708 in chips)
Seat 9: farmajor (2930 in chips)
pistike771: posts the ante 10
frufrancuz: posts the ante 10
GreyMusician: posts the ante 10
Garfild86: posts the ante 10
zoka-tajger: posts the ante 10
JEROME2509: posts the ante 10
Dewey Rulez: posts the ante 10
himikosama: posts the ante 10
farmajor: posts the ante 10
Dewey Rulez: posts small blind 50
himikosama: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Clubs}{10-Clubs}
farmajor: folds
pistike771: folds
frufrancuz: folds
GreyMusician: folds
Garfild86: folds
zoka-tajger: raises 200 to 300
JEROME2509: folds
Dewey Rulez: raises 1163 to 1463 and is all-in
himikosama: raises 2235 to 3698 and is all-in
zoka-tajger: calls 3398
*** FLOP *** {10-Hearts}{5-Diamonds}{K-Diamonds}
*** TURN *** {10-Hearts}{5-Diamonds}{K-Diamonds} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Hearts}{5-Diamonds}{K-Diamonds}{J-Diamonds} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
himikosama: shows {Q-Clubs}{Q-Hearts} (a pair of Queens)
zoka-tajger: shows {J-Clubs}{J-Hearts} (three of a kind, Jacks)
zoka-tajger collected 4470 from side pot
Dewey Rulez: shows {K-Clubs}{10-Clubs} (two pair, Kings and Tens)
zoka-tajger collected 4479 from main pot
himikosama finished the tournament in 2197th place
Dewey Rulez finished the tournament in 2198th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8949 Main pot 4479. Side pot 4470. | Rake 0
Board {10-Hearts}{5-Diamonds}{K-Diamonds}{J-Diamonds}{3-Clubs}
Seat 1: pistike771 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: frufrancuz folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: GreyMusician folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Garfild86 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: zoka-tajger showed {J-Clubs}{J-Hearts} and won (8949) with three of a kind, Jacks
Seat 6: JEROME2509 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Dewey Rulez (small blind) showed {K-Clubs}{10-Clubs} and lost with two pair, Kings and Tens
Seat 8: himikosama (big blind) showed {Q-Clubs}{Q-Hearts} and lost with a pair of Queens
Seat 9: farmajor folded before Flop (didn't bet)

1345672210