Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Heinzel

Verstuur bericht

Forum Posts

weer 2.5m in de koffer Big Grin

deal gemaakt, eerste 2 koffers daarna lage bedragen Oh My!

2m eruit, bod 710k

8 koffers totale waarde iets onder de 10m

lol 575k

bod moet tegen de miljoen aanzitten

8 over 3 hoogste er nog in

Heinzel schreef

9 koffers over en de 3 hoogste er nog in Oh My!

11 koffers over en de 4 hoogste er nog in Oh My!

ik wel, moet dus foutje zijn

PokerStars Hand #123077902715: Tournament #986862992, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/10/12 20:18:07 CET [2014/10/12 14:18:07 ET]
Table '986862992 23' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Bulbaasaurr (6720 in chips)
Seat 2: nessker (3585 in chips)
Seat 3: Limppopoo (3385 in chips)
Seat 4: agri2003111 (2990 in chips)
Seat 5: prinzlocker (4785 in chips)
Seat 6: fifaboys99 (2300 in chips)
Seat 7: CATTALYN (3540 in chips)
Seat 8: jordon61 (2035 in chips)
Seat 9: NOKAR (2565 in chips)
Bulbaasaurr: posts the ante 15
nessker: posts the ante 15
Limppopoo: posts the ante 15
agri2003111: posts the ante 15
prinzlocker: posts the ante 15
fifaboys99: posts the ante 15
CATTALYN: posts the ante 15
jordon61: posts the ante 15
NOKAR: posts the ante 15
Bulbaasaurr: posts small blind 60
nessker: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Limppopoo: calls 120
agri2003111: raises 230 to 350
prinzlocker: calls 350
fifaboys99: folds
CATTALYN: folds
jordon61: folds
NOKAR: folds
Bulbaasaurr: folds
nessker: folds
Limppopoo: calls 230
*** FLOP *** {10-Clubs}{6-Clubs}{5-Spades}
Limppopoo: bets 3020 and is all-in
agri2003111: calls 2625 and is all-in
prinzlocker: folds
Uncalled bet (395) returned to Limppopoo
*** TURN *** {10-Clubs}{6-Clubs}{5-Spades} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Clubs}{6-Clubs}{5-Spades}{Q-Diamonds} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Limppopoo: shows {6-Spades}{Q-Spades} (two pair, Queens and Sixes)
agri2003111: shows {A-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
Limppopoo collected 6615 from pot
agri2003111 finished the tournament in 5547th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6615 | Rake 0
Board {10-Clubs}{6-Clubs}{5-Spades}{Q-Diamonds}{J-Clubs}
Seat 1: Bulbaasaurr (small blind) folded before Flop
Seat 2: nessker (big blind) folded before Flop
Seat 3: Limppopoo showed {6-Spades}{Q-Spades} and won (6615) with two pair, Queens and Sixes
Seat 4: agri2003111 showed {A-Hearts}{A-Diamonds} and lost with a pair of Aces
Seat 5: prinzlocker folded on the Flop
Seat 6: fifaboys99 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: CATTALYN folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: jordon61 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: NOKAR (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #123077613800: Tournament #986862676, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVI (1250/2500) - 2014/10/12 20:14:33 CET [2014/10/12 14:14:33 ET]
Table '986862676 109' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: labelbr (11360 in chips)
Seat 2: Motul Toxa (13280 in chips)
Seat 3: agri2003111 (48125 in chips)
Seat 4: jopsss1 (73113 in chips)
Seat 5: JUSTlNO (53368 in chips)
Seat 6: remi.wro (49896 in chips)
Seat 7: PatchK (14638 in chips)
Seat 8: Abaddon9999 (15157 in chips)
Seat 9: astorius9 (15635 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
labelbr: posts the ante 250
Motul Toxa: posts the ante 250
agri2003111: posts the ante 250
jopsss1: posts the ante 250
JUSTlNO: posts the ante 250
remi.wro: posts the ante 250
PatchK: posts the ante 250
Abaddon9999: posts the ante 250
labelbr: posts small blind 1250
Motul Toxa: posts big blind 2500
*** HOLE CARDS ***
agri2003111: raises 2500 to 5000
jopsss1: folds
JUSTlNO: raises 7500 to 12500
remi.wro: folds
PatchK: folds
Abaddon9999: folds
labelbr: folds
Motul Toxa: folds
agri2003111: raises 35375 to 47875 and is all-in
JUSTlNO: calls 35375
*** FLOP *** {4-Hearts}{J-Clubs}{4-Spades}
*** TURN *** {4-Hearts}{J-Clubs}{4-Spades} {9-Hearts}
*** RIVER *** {4-Hearts}{J-Clubs}{4-Spades}{9-Hearts} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
agri2003111: shows {10-Spades}{10-Diamonds} (a full house, Fours full of Tens)
JUSTlNO: shows {A-Spades}{A-Hearts} (a full house, Fours full of Aces)
JUSTlNO collected 101500 from pot
JUSTlNO wins the $1 bounty for eliminating agri2003111
agri2003111 finished the tournament in 485th place and received $7.32.
*** SUMMARY ***
Total pot 101500 | Rake 0
Board {4-Hearts}{J-Clubs}{4-Spades}{9-Hearts}{4-Clubs}
Seat 1: labelbr (small blind) folded before Flop
Seat 2: Motul Toxa (big blind) folded before Flop
Seat 3: agri2003111 showed {10-Spades}{10-Diamonds} and lost with a full house, Fours full of Tens
Seat 4: jopsss1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: JUSTlNO showed {A-Spades}{A-Hearts} and won (101500) with a full house, Fours full of Aces
Seat 6: remi.wro folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: PatchK folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Abaddon9999 (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #123077497272: Tournament #986862676, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XV (1000/2000) - 2014/10/12 20:13:05 CET [2014/10/12 14:13:05 ET]
Table '986862676 109' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: labelbr (15760 in chips)
Seat 2: Motul Toxa (13680 in chips)
Seat 3: agri2003111 (30548 in chips)
Seat 4: jopsss1 (73513 in chips)
Seat 5: JUSTlNO (53768 in chips)
Seat 6: remi.wro (50296 in chips)
Seat 7: PatchK (16038 in chips)
Seat 8: Abaddon9999 (21557 in chips)
Seat 9: koptelov54 (3777 in chips)
labelbr: posts the ante 200
Motul Toxa: posts the ante 200
agri2003111: posts the ante 200
jopsss1: posts the ante 200
JUSTlNO: posts the ante 200
remi.wro: posts the ante 200
PatchK: posts the ante 200
Abaddon9999: posts the ante 200
koptelov54: posts the ante 200
PatchK: posts small blind 1000
Abaddon9999: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
koptelov54: calls 2000
labelbr: folds
Motul Toxa: folds
agri2003111: raises 28348 to 30348 and is all-in
jopsss1: folds
JUSTlNO: folds
remi.wro: folds
PatchK: folds
Abaddon9999: folds
koptelov54: calls 1577 and is all-in
Uncalled bet (26771) returned to agri2003111
*** FLOP *** {7-Clubs}{2-Clubs}{5-Spades}
*** TURN *** {7-Clubs}{2-Clubs}{5-Spades} {K-Hearts}
*** RIVER *** {7-Clubs}{2-Clubs}{5-Spades}{K-Hearts} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
koptelov54: shows {Q-Spades}{10-Spades} (high card King)
agri2003111: shows {Q-Hearts}{A-Clubs} (high card Ace)
agri2003111 collected 11954 from pot
agri2003111 wins the $1 bounty for eliminating koptelov54
koptelov54 finished the tournament in 517th place and received $7.15.
*** SUMMARY ***
Total pot 11954 | Rake 0
Board {7-Clubs}{2-Clubs}{5-Spades}{K-Hearts}{3-Hearts}
Seat 1: labelbr folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Motul Toxa folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: agri2003111 showed {Q-Hearts}{A-Clubs} and won (11954) with high card Ace
Seat 4: jopsss1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: JUSTlNO folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: remi.wro (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: PatchK (small blind) folded before Flop
Seat 8: Abaddon9999 (big blind) folded before Flop
Seat 9: koptelov54 showed {Q-Spades}{10-Spades} and lost with high card King

PokerStars Hand #123077027519: Tournament #986862676, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XIV (800/1600) - 2014/10/12 20:07:14 CET [2014/10/12 14:07:14 ET]
Table '986862676 109' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: labelbr (19210 in chips)
Seat 2: Motul Toxa (17130 in chips)
Seat 3: agri2003111 (15299 in chips)
Seat 4: Slicezor (13817 in chips)
Seat 5: JUSTlNO (53450 in chips)
Seat 6: remi.wro (43746 in chips)
Seat 7: PatchK (14288 in chips)
Seat 8: Abaddon9999 (22857 in chips)
Seat 9: koptelov54 (5627 in chips)
labelbr: posts the ante 150
Motul Toxa: posts the ante 150
agri2003111: posts the ante 150
Slicezor: posts the ante 150
JUSTlNO: posts the ante 150
remi.wro: posts the ante 150
PatchK: posts the ante 150
Abaddon9999: posts the ante 150
koptelov54: posts the ante 150
koptelov54: posts small blind 800
labelbr: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Motul Toxa: folds
agri2003111: raises 13549 to 15149 and is all-in
Slicezor: folds
JUSTlNO: calls 15149
remi.wro: folds
PatchK: folds
Abaddon9999: folds
koptelov54: folds
labelbr: folds
*** FLOP *** {10-Clubs}{J-Hearts}{Q-Clubs}
*** TURN *** {10-Clubs}{J-Hearts}{Q-Clubs} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Clubs}{J-Hearts}{Q-Clubs}{10-Diamonds} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
agri2003111: shows {Q-Diamonds}{Q-Hearts} (a full house, Queens full of Tens)
JUSTlNO: shows {10-Hearts}{A-Spades} (a straight, Ten to Ace)
agri2003111 collected 34048 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 34048 | Rake 0
Board {10-Clubs}{J-Hearts}{Q-Clubs}{10-Diamonds}{K-Clubs}
Seat 1: labelbr (big blind) folded before Flop
Seat 2: Motul Toxa folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: agri2003111 showed {Q-Diamonds}{Q-Hearts} and won (34048) with a full house, Queens full of Tens
Seat 4: Slicezor folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: JUSTlNO showed {10-Hearts}{A-Spades} and lost with a straight, Ten to Ace
Seat 6: remi.wro folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: PatchK folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Abaddon9999 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: koptelov54 (small blind) folded before Flop

ik post hh wel

100bb met aq callen is echt veel te licht

gl verder

gg

mooie race van verstappen net in f3

Show spoiler

ivey is sitting out maar is ook op ftp dus sowieso geen hh's

edit: weg nu

glgl

1345672138