Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Heinzel

Verstuur bericht

Forum Posts

54.18 sent back

cake 120 + 30 = $150

Ehhh

PokerStars Hand #129385324202: Tournament #1118959835, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2015/01/26 22:27:05 CET [2015/01/26 16:27:05 ET]
Table '1118959835 97' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: LiffeIsGood (16147 in chips)
Seat 2: SteveFutur (15119 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (14103 in chips)
Seat 4: Outlaw909 (11964 in chips)
Seat 5: vaffi22 (13013 in chips)
Seat 6: ego1st_11 (9334 in chips)
Seat 7: Jurrienz (14875 in chips)
Seat 8: urke65 (6199 in chips) is sitting out
Seat 9: EckertSérgio (21344 in chips)
LiffeIsGood: posts the ante 125
SteveFutur: posts the ante 125
Dewey Rulez: posts the ante 125
Outlaw909: posts the ante 125
vaffi22: posts the ante 125
ego1st_11: posts the ante 125
Jurrienz: posts the ante 125
urke65: posts the ante 125
EckertSérgio: posts the ante 125
Dewey Rulez: posts small blind 500
Outlaw909: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Hearts}{A-Diamonds}
vaffi22: folds
urke65 has returned
ego1st_11: folds
Jurrienz: folds
urke65 has timed out
urke65: folds
urke65 is sitting out
urke65 has returned
EckertSérgio: folds
LiffeIsGood: raises 15022 to 16022 and is all-in
SteveFutur: calls 14994 and is all-in
Dewey Rulez: calls 13478 and is all-in
Outlaw909: folds
Uncalled bet (1028) returned to LiffeIsGood
*** FLOP *** {9-Hearts}{3-Diamonds}{J-Clubs}
*** TURN *** {9-Hearts}{3-Diamonds}{J-Clubs} {A-Clubs}
*** RIVER *** {9-Hearts}{3-Diamonds}{J-Clubs}{A-Clubs} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
LiffeIsGood: shows {K-Diamonds}{J-Spades} (a pair of Jacks)
SteveFutur: shows {K-Spades}{Q-Clubs} (a straight, Ten to Ace)
SteveFutur collected 2032 from side pot
Dewey Rulez: shows {Q-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
SteveFutur collected 44059 from main pot
Dewey Rulez finished the tournament in 350th place
*** SUMMARY ***
Total pot 46091 Main pot 44059. Side pot 2032. | Rake 0
Board {9-Hearts}{3-Diamonds}{J-Clubs}{A-Clubs}{10-Diamonds}
Seat 1: LiffeIsGood showed {K-Diamonds}{J-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 2: SteveFutur (button) showed {K-Spades}{Q-Clubs} and won (46091) with a straight, Ten to Ace
Seat 3: Dewey Rulez (small blind) showed {Q-Hearts}{A-Diamonds} and lost with a pair of Aces
Seat 4: Outlaw909 (big blind) folded before Flop
Seat 5: vaffi22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ego1st_11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Jurrienz folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: urke65 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: EckertSérgio folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #129384318303: Tournament #1118959835, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2015/01/26 22:13:17 CET [2015/01/26 16:13:17 ET]
Table '1118959835 40' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: deron1 (6506 in chips)
Seat 2: LaBy_mv (10430 in chips)
Seat 3: pluginAA (5580 in chips)
Seat 4: Vamo Fael (7813 in chips)
Seat 5: georgedog54 (4120 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (4544 in chips)
Seat 7: gusak1 (6730 in chips)
Seat 8: lontoo (5597 in chips)
Seat 9: sosickPL (10350 in chips)
deron1: posts the ante 70
LaBy_mv: posts the ante 70
pluginAA: posts the ante 70
Vamo Fael: posts the ante 70
georgedog54: posts the ante 70
Dewey Rulez: posts the ante 70
gusak1: posts the ante 70
lontoo: posts the ante 70
sosickPL: posts the ante 70
LaBy_mv: posts small blind 300
pluginAA: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Hearts}{9-Diamonds}
Vamo Fael: folds
georgedog54: folds
Dewey Rulez: raises 3874 to 4474 and is all-in
gusak1: folds
lontoo: folds
sosickPL: raises 5806 to 10280 and is all-in
deron1: folds
LaBy_mv: folds
pluginAA: folds
Uncalled bet (5806) returned to sosickPL
*** FLOP *** {J-Diamonds}{Q-Clubs}{2-Clubs}
*** TURN *** {J-Diamonds}{Q-Clubs}{2-Clubs} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{Q-Clubs}{2-Clubs}{8-Diamonds} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {J-Hearts}{9-Diamonds} (a pair of Jacks)
sosickPL: shows {9-Clubs}{A-Diamonds} (high card Ace)
Dewey Rulez collected 10478 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10478 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{Q-Clubs}{2-Clubs}{8-Diamonds}{6-Spades}
Seat 1: deron1 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: LaBy_mv (small blind) folded before Flop
Seat 3: pluginAA (big blind) folded before Flop
Seat 4: Vamo Fael folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: georgedog54 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez showed {J-Hearts}{9-Diamonds} and won (10478) with a pair of Jacks
Seat 7: gusak1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: lontoo folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: sosickPL showed {9-Clubs}{A-Diamonds} and lost with high card Ace

4.4t 6.7k

PokerStars Hand #129382535223: Tournament #1118959835, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2015/01/26 21:47:53 CET [2015/01/26 15:47:53 ET]
Table '1118959835 41' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (2722 in chips)
Seat 2: VladoicA (2636 in chips)
Seat 3: SUPERCRAZZZY (6953 in chips)
Seat 4: peuncosta (5694 in chips)
Seat 5: spotbr (5395 in chips)
Seat 6: solzin13 (7985 in chips)
Seat 7: X_Skyline84 (8107 in chips)
Seat 8: treloos7 (10809 in chips)
Seat 9: tekelson221 (4415 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 40
VladoicA: posts the ante 40
SUPERCRAZZZY: posts the ante 40
peuncosta: posts the ante 40
spotbr: posts the ante 40
solzin13: posts the ante 40
X_Skyline84: posts the ante 40
treloos7: posts the ante 40
tekelson221: posts the ante 40
treloos7: posts small blind 150
tekelson221: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Spades}{9-Spades}
Dewey Rulez: raises 2382 to 2682 and is all-in
VladoicA: folds
SUPERCRAZZZY: folds
peuncosta: folds
spotbr: folds
solzin13: raises 5263 to 7945 and is all-in
X_Skyline84: folds
treloos7: folds
tekelson221: folds
Uncalled bet (5263) returned to solzin13
*** FLOP *** {8-Clubs}{2-Spades}{Q-Diamonds}
*** TURN *** {8-Clubs}{2-Spades}{Q-Diamonds} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Clubs}{2-Spades}{Q-Diamonds}{6-Diamonds} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {Q-Spades}{9-Spades} (a pair of Queens)
solzin13: shows {A-Clubs}{10-Spades} (high card Ace)
Dewey Rulez collected 6174 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6174 | Rake 0
Board {8-Clubs}{2-Spades}{Q-Diamonds}{6-Diamonds}{5-Hearts}
Seat 1: Dewey Rulez showed {Q-Spades}{9-Spades} and won (6174) with a pair of Queens
Seat 2: VladoicA folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: SUPERCRAZZZY folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: peuncosta folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: spotbr folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: solzin13 showed {A-Clubs}{10-Spades} and lost with high card Ace
Seat 7: X_Skyline84 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: treloos7 (small blind) folded before Flop
Seat 9: tekelson221 (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #129381824612: Tournament #1118959835, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2015/01/26 21:38:22 CET [2015/01/26 15:38:22 ET]
Table '1118959835 41' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (4392 in chips)
Seat 2: VladoicA (1433 in chips)
Seat 3: SUPERCRAZZZY (6988 in chips)
Seat 4: peuncosta (5271 in chips)
Seat 5: spotbr (6075 in chips)
Seat 6: solzin13 (5641 in chips)
Seat 7: X_Skyline84 (8562 in chips)
Seat 8: bigspliffdan (2975 in chips)
Seat 9: tekelson221 (2260 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 25
VladoicA: posts the ante 25
SUPERCRAZZZY: posts the ante 25
peuncosta: posts the ante 25
spotbr: posts the ante 25
solzin13: posts the ante 25
X_Skyline84: posts the ante 25
bigspliffdan: posts the ante 25
tekelson221: posts the ante 25
solzin13: posts small blind 100
X_Skyline84: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {8-Spades}{8-Diamonds}
bigspliffdan: folds
tekelson221: raises 2035 to 2235 and is all-in
Dewey Rulez: raises 2132 to 4367 and is all-in
VladoicA: folds
SUPERCRAZZZY: folds
peuncosta: folds
spotbr: folds
solzin13: folds
X_Skyline84: folds
Uncalled bet (2132) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {10-Spades}{J-Clubs}{K-Hearts}
*** TURN *** {10-Spades}{J-Clubs}{K-Hearts} {A-Hearts}
*** RIVER *** {10-Spades}{J-Clubs}{K-Hearts}{A-Hearts} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
tekelson221: shows {A-Clubs}{J-Diamonds} (two pair, Aces and Jacks)
Dewey Rulez: shows {8-Spades}{8-Diamonds} (a pair of Eights)
tekelson221 collected 4995 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4995 | Rake 0
Board {10-Spades}{J-Clubs}{K-Hearts}{A-Hearts}{5-Diamonds}
Seat 1: Dewey Rulez showed {8-Spades}{8-Diamonds} and lost with a pair of Eights
Seat 2: VladoicA folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: SUPERCRAZZZY folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: peuncosta folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: spotbr (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: solzin13 (small blind) folded before Flop
Seat 7: X_Skyline84 (big blind) folded before Flop
Seat 8: bigspliffdan folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: tekelson221 showed {A-Clubs}{J-Diamonds} and won (4995) with two pair, Aces and Jacks

lol

PokerStars Hand #129381784462: Tournament #1118959152, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XX (700/1400) - 2015/01/26 21:37:49 CET [2015/01/26 15:37:49 ET]
Table '1118959152 20' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: alinagalkina (58715 in chips)
Seat 2: Tibi733 (53108 in chips)
Seat 3: DimkaK (38860 in chips)
Seat 4: trump029 (60547 in chips)
Seat 5: danger0us (21733 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (13100 in chips)
Seat 7: Riceman1681 (76642 in chips)
Seat 8: Erny26 (45640 in chips)
Seat 9: rybn1k (12077 in chips)
alinagalkina: posts the ante 175
Tibi733: posts the ante 175
DimkaK: posts the ante 175
trump029: posts the ante 175
danger0us: posts the ante 175
Dewey Rulez: posts the ante 175
Riceman1681: posts the ante 175
Erny26: posts the ante 175
rybn1k: posts the ante 175
Dewey Rulez: posts small blind 700
Riceman1681: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Spades}{10-Hearts}
Erny26: folds
rybn1k: raises 10502 to 11902 and is all-in
alinagalkina: folds
Tibi733: folds
DimkaK: folds
trump029: folds
danger0us: folds
Dewey Rulez: raises 1023 to 12925 and is all-in
Riceman1681: folds
Uncalled bet (1023) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {9-Clubs}{6-Spades}{8-Spades}
*** TURN *** {9-Clubs}{6-Spades}{8-Spades} {3-Spades}
*** RIVER *** {9-Clubs}{6-Spades}{8-Spades}{3-Spades} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {10-Spades}{10-Hearts} (a pair of Tens)
rybn1k: shows {J-Clubs}{J-Spades} (a pair of Jacks)
rybn1k collected 26779 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 26779 | Rake 0
Board {9-Clubs}{6-Spades}{8-Spades}{3-Spades}{5-Hearts}
Seat 1: alinagalkina folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Tibi733 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: DimkaK folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: trump029 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: danger0us (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez (small blind) showed {10-Spades}{10-Hearts} and lost with a pair of Tens
Seat 7: Riceman1681 (big blind) folded before Flop
Seat 8: Erny26 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: rybn1k showed {J-Clubs}{J-Spades} and won (26779) with a pair of Jacks

PokerStars Hand #129381829762: Tournament #1118959152, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XX (700/1400) - 2015/01/26 21:38:26 CET [2015/01/26 15:38:26 ET]
Table '1118959152 20' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: alinagalkina (58540 in chips)
Seat 2: Tibi733 (52933 in chips)
Seat 3: DimkaK (38685 in chips)
Seat 4: trump029 (60372 in chips)
Seat 5: danger0us (21558 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (1023 in chips)
Seat 7: Riceman1681 (75067 in chips)
Seat 8: Erny26 (45465 in chips)
Seat 9: rybn1k (26779 in chips)
alinagalkina: posts the ante 175
Tibi733: posts the ante 175
DimkaK: posts the ante 175
trump029: posts the ante 175
danger0us: posts the ante 175
Dewey Rulez: posts the ante 175
Riceman1681: posts the ante 175
Erny26: posts the ante 175
rybn1k: posts the ante 175
Riceman1681: posts small blind 700
Erny26: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Diamonds}{Q-Diamonds}
rybn1k: folds
alinagalkina: folds
Tibi733: folds
DimkaK: folds
trump029: folds
danger0us: folds
Dewey Rulez: calls 848 and is all-in
Riceman1681: folds
Uncalled bet (552) returned to Erny26
*** FLOP *** {10-Diamonds}{8-Spades}{2-Spades}
*** TURN *** {10-Diamonds}{8-Spades}{2-Spades} {8-Hearts}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{8-Spades}{2-Spades}{8-Hearts} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Erny26: shows {A-Hearts}{9-Hearts} (a pair of Eights)
Dewey Rulez: shows {K-Diamonds}{Q-Diamonds} (a pair of Eights - lower kicker)
Erny26 collected 3971 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 233rd place and received $54.18.
*** SUMMARY ***
Total pot 3971 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{8-Spades}{2-Spades}{8-Hearts}{3-Spades}
Seat 1: alinagalkina folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Tibi733 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: DimkaK folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: trump029 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: danger0us folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez (button) showed {K-Diamonds}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Eights
Seat 7: Riceman1681 (small blind) folded before Flop
Seat 8: Erny26 (big blind) showed {A-Hearts}{9-Hearts} and won (3971) with a pair of Eights
Seat 9: rybn1k folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #129381360588: Tournament #1118959890, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2015/01/26 21:32:09 CET [2015/01/26 15:32:09 ET]
Table '1118959890 45' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: dnul60 (3248 in chips)
Seat 2: Alemaonatal (1052 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (972 in chips)
Seat 4: Samael#14 (3990 in chips)
Seat 5: øøøøøøø (2104 in chips)
Seat 6: VasiliiArski (1800 in chips)
Seat 7: AnettekeS (2309 in chips)
Seat 8: odygrek (3454 in chips)
Seat 9: g10thanos (3291 in chips)
dnul60: posts the ante 10
Alemaonatal: posts the ante 10
Dewey Rulez: posts the ante 10
Samael#14: posts the ante 10
øøøøøøø: posts the ante 10
VasiliiArski: posts the ante 10
AnettekeS: posts the ante 10
odygrek: posts the ante 10
g10thanos: posts the ante 10
Alemaonatal: posts small blind 50
Dewey Rulez: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Hearts}{Q-Diamonds}
Samael#14: folds
øøøøøøø: folds
VasiliiArski: folds
AnettekeS: folds
odygrek: folds
g10thanos: folds
dnul60: raises 100 to 200
Alemaonatal: folds
Dewey Rulez: raises 762 to 962 and is all-in
dnul60: calls 762
*** FLOP *** {J-Clubs}{K-Clubs}{2-Hearts}
*** TURN *** {J-Clubs}{K-Clubs}{2-Hearts} {9-Clubs}
*** RIVER *** {J-Clubs}{K-Clubs}{2-Hearts}{9-Clubs} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {J-Hearts}{Q-Diamonds} (a pair of Jacks)
dnul60: shows {9-Spades}{K-Spades} (two pair, Kings and Nines)
dnul60 collected 2064 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 1072nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 2064 | Rake 0
Board {J-Clubs}{K-Clubs}{2-Hearts}{9-Clubs}{A-Diamonds}
Seat 1: dnul60 (button) showed {9-Spades}{K-Spades} and won (2064) with two pair, Kings and Nines
Seat 2: Alemaonatal (small blind) folded before Flop
Seat 3: Dewey Rulez (big blind) showed {J-Hearts}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Jacks
Seat 4: Samael#14 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: øøøøøøø folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: VasiliiArski folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: AnettekeS folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: odygrek folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: g10thanos folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #129380657044: Tournament #1118959890, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2015/01/26 21:22:43 CET [2015/01/26 15:22:43 ET]
Table '1118959890 45' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Dziunglinis (1690 in chips)
Seat 2: Alemaonatal (2316 in chips)
Seat 3: Dewey Rulez (2744 in chips)
Seat 4: Samael#14 (1855 in chips)
Seat 5: øøøøøøø (2224 in chips)
Seat 6: VasiliiArski (1940 in chips)
Seat 7: AnettekeS (3019 in chips)
Seat 8: odygrek (1722 in chips)
Seat 9: g10thanos (2400 in chips)
Alemaonatal: posts small blind 30
Dewey Rulez: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {8-Spades}{8-Hearts}
Samael#14: folds
øøøøøøø: folds
VasiliiArski has timed out
VasiliiArski: folds
VasiliiArski is sitting out
AnettekeS: folds
odygrek: raises 60 to 120
g10thanos: calls 120
Dziunglinis: folds
Alemaonatal: folds
Dewey Rulez: raises 2624 to 2744 and is all-in
odygrek: calls 1602 and is all-in
g10thanos: folds
Uncalled bet (1022) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {J-Diamonds}{A-Spades}{9-Diamonds}
*** TURN *** {J-Diamonds}{A-Spades}{9-Diamonds} {2-Hearts}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{A-Spades}{9-Diamonds}{2-Hearts} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {8-Spades}{8-Hearts} (a pair of Eights)
odygrek: shows {Q-Clubs}{Q-Hearts} (a pair of Queens)
odygrek collected 3594 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3594 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{A-Spades}{9-Diamonds}{2-Hearts}{5-Spades}
Seat 1: Dziunglinis (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Alemaonatal (small blind) folded before Flop
Seat 3: Dewey Rulez (big blind) showed {8-Spades}{8-Hearts} and lost with a pair of Eights
Seat 4: Samael#14 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: øøøøøøø folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: VasiliiArski folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: AnettekeS folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: odygrek showed {Q-Clubs}{Q-Hearts} and won (3594) with a pair of Queens
Seat 9: g10thanos folded before Flop

damn

PokerStars Hand #129379605687: Tournament #1118959152, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2015/01/26 21:08:41 CET [2015/01/26 15:08:41 ET]
Table '1118959152 20' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: NunoStaMaria (10487 in chips)
Seat 2: KKremate (21291 in chips)
Seat 3: wbassara2 (6623 in chips)
Seat 4: trump029 (11993 in chips)
Seat 5: Beard83 (5156 in chips) is sitting out
Seat 6: Dewey Rulez (19987 in chips)
Seat 7: maco255 (19675 in chips)
Seat 8: stevman75 (13046 in chips)
Seat 9: rybn1k (8951 in chips)
NunoStaMaria: posts the ante 100
KKremate: posts the ante 100
wbassara2: posts the ante 100
trump029: posts the ante 100
Beard83: posts the ante 100
Dewey Rulez: posts the ante 100
maco255: posts the ante 100
stevman75: posts the ante 100
rybn1k: posts the ante 100
Beard83: posts small blind 400
Dewey Rulez: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Spades}{Q-Diamonds}
maco255: folds
stevman75: folds
rybn1k: folds
NunoStaMaria: folds
KKremate: folds
wbassara2 has timed out
wbassara2: folds
wbassara2 is sitting out
trump029: raises 11093 to 11893 and is all-in
Beard83: folds
wbassara2 has returned
Dewey Rulez: calls 11093
*** FLOP *** {4-Hearts}{A-Diamonds}{9-Diamonds}
*** TURN *** {4-Hearts}{A-Diamonds}{9-Diamonds} {10-Clubs}
*** RIVER *** {4-Hearts}{A-Diamonds}{9-Diamonds}{10-Clubs} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {K-Spades}{Q-Diamonds} (high card Ace)
trump029: shows {A-Clubs}{7-Hearts} (two pair, Aces and Sevens)
trump029 collected 25086 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 25086 | Rake 0
Board {4-Hearts}{A-Diamonds}{9-Diamonds}{10-Clubs}{7-Diamonds}
Seat 1: NunoStaMaria folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: KKremate folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: wbassara2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: trump029 (button) showed {A-Clubs}{7-Hearts} and won (25086) with two pair, Aces and Sevens
Seat 5: Beard83 (small blind) folded before Flop
Seat 6: Dewey Rulez (big blind) showed {K-Spades}{Q-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 7: maco255 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: stevman75 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: rybn1k folded before Flop (didn't bet)

gast opent 31%

PokerStars Hand #129379491807: Tournament #1118959511, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2015/01/26 21:07:10 CET [2015/01/26 15:07:10 ET]
Table '1118959511 72' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: germaxi (20431 in chips)
Seat 2: martinnp (43665 in chips)
Seat 3: Stvol911 (28195 in chips)
Seat 4: mrvogt (6467 in chips)
Seat 5: xvargi (18979 in chips)
Seat 6: MMK 1O (10628 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (9918 in chips)
Seat 8: glennerz (5915 in chips)
Seat 9: RollingRuss1 (11481 in chips)
germaxi: posts the ante 100
martinnp: posts the ante 100
Stvol911: posts the ante 100
mrvogt: posts the ante 100
xvargi: posts the ante 100
MMK 1O: posts the ante 100
Dewey Rulez: posts the ante 100
glennerz: posts the ante 100
RollingRuss1: posts the ante 100
Dewey Rulez: posts small blind 400
glennerz: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Hearts}{K-Clubs}
RollingRuss1: folds
germaxi: folds
martinnp: raises 800 to 1600
Stvol911: folds
mrvogt: folds
xvargi: folds
MMK 1O: folds
Dewey Rulez: raises 8218 to 9818 and is all-in
glennerz: folds
martinnp: calls 8218
*** FLOP *** {6-Hearts}{9-Spades}{A-Hearts}
*** TURN *** {6-Hearts}{9-Spades}{A-Hearts} {5-Clubs}
*** RIVER *** {6-Hearts}{9-Spades}{A-Hearts}{5-Clubs} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {Q-Hearts}{K-Clubs} (high card Ace)
martinnp: shows {10-Spades}{A-Clubs} (a pair of Aces)
martinnp collected 21336 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 771st place
*** SUMMARY ***
Total pot 21336 | Rake 0
Board {6-Hearts}{9-Spades}{A-Hearts}{5-Clubs}{8-Hearts}
Seat 1: germaxi folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: martinnp showed {10-Spades}{A-Clubs} and won (21336) with a pair of Aces
Seat 3: Stvol911 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: mrvogt folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: xvargi folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: MMK 1O (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Dewey Rulez (small blind) showed {Q-Hearts}{K-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 8: glennerz (big blind) folded before Flop
Seat 9: RollingRuss1 folded before Flop (didn't bet)

b22 17k
h16.50 9k
4.4t 2.9k

PokerStars Hand #129377665711: Tournament #1118959511, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2015/01/26 20:40:33 CET [2015/01/26 14:40:33 ET]
Table '1118959511 72' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: nodnek111 (7721 in chips)
Seat 2: martinnp (13722 in chips)
Seat 3: Joker1002 (19463 in chips)
Seat 4: mrvogt (5442 in chips)
Seat 5: xvargi (15165 in chips)
Seat 6: youbetchaya (9200 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (12503 in chips)
Seat 8: glennerz (3820 in chips)
Seat 9: Trap_Door04 (1935 in chips)
nodnek111: posts the ante 50
martinnp: posts the ante 50
Joker1002: posts the ante 50
mrvogt: posts the ante 50
xvargi: posts the ante 50
youbetchaya: posts the ante 50
Dewey Rulez: posts the ante 50
glennerz: posts the ante 50
Trap_Door04: posts the ante 50
Dewey Rulez: posts small blind 200
glennerz: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Spades}{K-Diamonds}
Trap_Door04: folds
nodnek111: folds
martinnp: folds
Joker1002: folds
mrvogt: folds
xvargi: folds
youbetchaya: folds
Dewey Rulez: raises 4800 to 5200
glennerz: calls 3370 and is all-in
Uncalled bet (1430) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {2-Hearts}{7-Hearts}{7-Clubs}
*** TURN *** {2-Hearts}{7-Hearts}{7-Clubs} {A-Hearts}
*** RIVER *** {2-Hearts}{7-Hearts}{7-Clubs}{A-Hearts} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {J-Spades}{K-Diamonds} (a pair of Sevens)
glennerz: shows {A-Spades}{K-Clubs} (two pair, Aces and Sevens)
glennerz collected 7990 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7990 | Rake 0
Board {2-Hearts}{7-Hearts}{7-Clubs}{A-Hearts}{Q-Spades}
Seat 1: nodnek111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: martinnp folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Joker1002 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: mrvogt folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: xvargi folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: youbetchaya (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Dewey Rulez (small blind) showed {J-Spades}{K-Diamonds} and lost with a pair of Sevens
Seat 8: glennerz (big blind) showed {A-Spades}{K-Clubs} and won (7990) with two pair, Aces and Sevens
Seat 9: Trap_Door04 folded before Flop (didn't bet)

thx boekie, u2

hop

PokerStars Hand #129376411480: Tournament #1118959511, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2015/01/26 20:22:40 CET [2015/01/26 14:22:40 ET]
Table '1118959511 72' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: JadeFloxx (2565 in chips)
Seat 2: vas14lis (6365 in chips)
Seat 3: spook1690 (6895 in chips)
Seat 4: monika8729 (3328 in chips)
Seat 5: xvargi (10600 in chips)
Seat 6: ORIGINAL1000 (2062 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (6800 in chips)
Seat 8: glennerz (4940 in chips)
Seat 9: Trap_Door04 (2190 in chips)
JadeFloxx: posts the ante 20
vas14lis: posts the ante 20
spook1690: posts the ante 20
monika8729: posts the ante 20
xvargi: posts the ante 20
ORIGINAL1000: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
glennerz: posts the ante 20
Trap_Door04: posts the ante 20
ORIGINAL1000: posts small blind 75
Dewey Rulez: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {6-Clubs}{6-Diamonds}
glennerz: folds
Trap_Door04: folds
JadeFloxx: folds
vas14lis: raises 150 to 300
spook1690: folds
monika8729: folds
xvargi: calls 300
ORIGINAL1000: folds
Dewey Rulez: calls 150
*** FLOP *** {6-Spades}{4-Spades}{9-Diamonds}
Dewey Rulez: checks
vas14lis: bets 577
xvargi: folds
Dewey Rulez: raises 1316 to 1893
vas14lis: raises 4152 to 6045 and is all-in
Dewey Rulez: calls 4152
*** TURN *** {6-Spades}{4-Spades}{9-Diamonds} {3-Clubs}
*** RIVER *** {6-Spades}{4-Spades}{9-Diamonds}{3-Clubs} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {6-Clubs}{6-Diamonds} (a full house, Sixes full of Fours)
vas14lis: shows {J-Spades}{J-Hearts} (two pair, Jacks and Fours)
Dewey Rulez collected 13245 from pot
vas14lis finished the tournament in 2483rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 13245 | Rake 0
Board {6-Spades}{4-Spades}{9-Diamonds}{3-Clubs}{4-Diamonds}
Seat 1: JadeFloxx folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: vas14lis showed {J-Spades}{J-Hearts} and lost with two pair, Jacks and Fours
Seat 3: spook1690 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: monika8729 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: xvargi (button) folded on the Flop
Seat 6: ORIGINAL1000 (small blind) folded before Flop
Seat 7: Dewey Rulez (big blind) showed {6-Clubs}{6-Diamonds} and won (13245) with a full house, Sixes full of Fours
Seat 8: glennerz folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Trap_Door04 folded before Flop (didn't bet)

hophop

PokerStars Hand #129375524615: Tournament #1118959152, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2015/01/26 20:09:57 CET [2015/01/26 14:09:57 ET]
Table '1118959152 156' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: 850Master (12754 in chips)
Seat 2: ZipoZimro (1975 in chips)
Seat 3: utvekklo2 (10157 in chips)
Seat 4: DJORFF (6344 in chips)
Seat 5: baijens (9349 in chips)
Seat 6: gg_riller (4904 in chips)
Seat 7: Finin55 (7354 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (4911 in chips)
Seat 9: B82FIT (8331 in chips)
850Master: posts the ante 40
ZipoZimro: posts the ante 40
utvekklo2: posts the ante 40
DJORFF: posts the ante 40
baijens: posts the ante 40
gg_riller: posts the ante 40
Finin55: posts the ante 40
Dewey Rulez: posts the ante 40
B82FIT: posts the ante 40
baijens: posts small blind 150
gg_riller: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Clubs}{K-Clubs}
Finin55: folds
Dewey Rulez: raises 315 to 615
B82FIT: folds
850Master: folds
ZipoZimro: calls 615
utvekklo2: folds
DJORFF: folds
baijens: raises 8694 to 9309 and is all-in
gg_riller: folds
Dewey Rulez: calls 4256 and is all-in
ZipoZimro: calls 1320 and is all-in
Uncalled bet (4438) returned to baijens
*** FLOP *** {Q-Clubs}{10-Clubs}{6-Clubs}
*** TURN *** {Q-Clubs}{10-Clubs}{6-Clubs} {3-Spades}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{10-Clubs}{6-Clubs}{3-Spades} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
baijens: shows {Q-Diamonds}{Q-Spades} (three of a kind, Queens)
Dewey Rulez: shows {A-Clubs}{K-Clubs} (a flush, Ace high)
Dewey Rulez collected 5872 from side pot
ZipoZimro: shows {J-Clubs}{K-Diamonds} (a straight, Nine to King)
Dewey Rulez collected 6465 from main pot
ZipoZimro finished the tournament in 1047th place
*** SUMMARY ***
Total pot 12337 Main pot 6465. Side pot 5872. | Rake 0
Board {Q-Clubs}{10-Clubs}{6-Clubs}{3-Spades}{9-Diamonds}
Seat 1: 850Master folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ZipoZimro showed {J-Clubs}{K-Diamonds} and lost with a straight, Nine to King
Seat 3: utvekklo2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: DJORFF (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: baijens (small blind) showed {Q-Diamonds}{Q-Spades} and lost with three of a kind, Queens
Seat 6: gg_riller (big blind) folded before Flop
Seat 7: Finin55 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dewey Rulez showed {A-Clubs}{K-Clubs} and won (12337) with a flush, Ace high
Seat 9: B82FIT folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #129375330257: Tournament #1118959511, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2015/01/26 20:07:11 CET [2015/01/26 14:07:11 ET]
Table '1118959511 72' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: JadeFloxx (2880 in chips)
Seat 2: vas14lis (3705 in chips)
Seat 3: OLAOLA86 (970 in chips)
Seat 4: monika8729 (2610 in chips)
Seat 5: xvargi (12460 in chips)
Seat 6: ORIGINAL1000 (6120 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (8055 in chips)
Seat 8: glennerz (2945 in chips)
monika8729: posts small blind 40
xvargi: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Spades}{J-Diamonds}
ORIGINAL1000: raises 80 to 160
Dewey Rulez: calls 160
glennerz: calls 160
JadeFloxx: folds
vas14lis: folds
OLAOLA86: folds
monika8729: calls 120
xvargi: calls 80
*** FLOP *** {7-Diamonds}{5-Spades}{2-Hearts}
monika8729: checks
xvargi: checks
ORIGINAL1000: bets 480
Dewey Rulez: calls 480
glennerz: calls 480
monika8729: folds
xvargi: folds
*** TURN *** {7-Diamonds}{5-Spades}{2-Hearts} {4-Diamonds}
ORIGINAL1000: bets 5480 and is all-in
Dewey Rulez: folds
glennerz: calls 2305 and is all-in
Uncalled bet (3175) returned to ORIGINAL1000
*** RIVER *** {7-Diamonds}{5-Spades}{2-Hearts}{4-Diamonds} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
ORIGINAL1000: shows {A-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
glennerz: shows {5-Clubs}{5-Hearts} (three of a kind, Fives)
glennerz collected 6850 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6850 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{5-Spades}{2-Hearts}{4-Diamonds}{Q-Diamonds}
Seat 1: JadeFloxx folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: vas14lis folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: OLAOLA86 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: monika8729 (small blind) folded on the Flop
Seat 5: xvargi (big blind) folded on the Flop
Seat 6: ORIGINAL1000 showed {A-Hearts}{A-Diamonds} and lost with a pair of Aces
Seat 7: Dewey Rulez folded on the Turn
Seat 8: glennerz showed {5-Clubs}{5-Hearts} and won (6850) with three of a kind, Fives

b22b 5.7k
h16.50 8.1k

PokerStars Hand #129374025710: Tournament #1118959152, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2015/01/26 19:47:02 CET [2015/01/26 13:47:02 ET]
Table '1118959152 156' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: 850Master (7502 in chips)
Seat 2: monisla (4016 in chips)
Seat 3: utvekklo2 (6231 in chips)
Seat 4: DJORFF (4286 in chips)
Seat 5: mr dimi3 (1661 in chips)
Seat 6: gg_riller (6624 in chips)
Seat 7: Finin55 (8159 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (2616 in chips)
Seat 9: Gruby180 (5559 in chips)
850Master: posts the ante 25
monisla: posts the ante 25
utvekklo2: posts the ante 25
DJORFF: posts the ante 25
mr dimi3: posts the ante 25
gg_riller: posts the ante 25
Finin55: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts the ante 25
Gruby180: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts small blind 100
Gruby180: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {9-Diamonds}{A-Clubs}
850Master: folds
monisla: raises 200 to 400
utvekklo2: folds
DJORFF: folds
mr dimi3: folds
gg_riller: folds
Finin55: folds
Dewey Rulez: raises 2191 to 2591 and is all-in
Gruby180: folds
monisla: calls 2191
*** FLOP *** {4-Spades}{6-Clubs}{10-Hearts}
*** TURN *** {4-Spades}{6-Clubs}{10-Hearts} {10-Clubs}
*** RIVER *** {4-Spades}{6-Clubs}{10-Hearts}{10-Clubs} {A-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {9-Diamonds}{A-Clubs} (two pair, Aces and Tens)
monisla: shows {5-Clubs}{5-Spades} (two pair, Tens and Fives)
Dewey Rulez collected 5607 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5607 | Rake 0
Board {4-Spades}{6-Clubs}{10-Hearts}{10-Clubs}{A-Spades}
Seat 1: 850Master folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: monisla showed {5-Clubs}{5-Spades} and lost with two pair, Tens and Fives
Seat 3: utvekklo2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: DJORFF folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mr dimi3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: gg_riller folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Finin55 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dewey Rulez (small blind) showed {9-Diamonds}{A-Clubs} and won (5607) with two pair, Aces and Tens
Seat 9: Gruby180 (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #129374104374: Tournament #1118959152, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2015/01/26 19:48:09 CET [2015/01/26 13:48:09 ET]
Table '1118959152 156' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: 850Master (7477 in chips)
Seat 2: monisla (1400 in chips)
Seat 3: utvekklo2 (6206 in chips)
Seat 4: DJORFF (4261 in chips)
Seat 5: mr dimi3 (1636 in chips)
Seat 6: gg_riller (6599 in chips)
Seat 7: Finin55 (8134 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (5607 in chips)
Seat 9: Gruby180 (5334 in chips)
850Master: posts the ante 25
monisla: posts the ante 25
utvekklo2: posts the ante 25
DJORFF: posts the ante 25
mr dimi3: posts the ante 25
gg_riller: posts the ante 25
Finin55: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts the ante 25
Gruby180: posts the ante 25
Gruby180: posts small blind 100
850Master: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Diamonds}{A-Hearts}
monisla: folds
utvekklo2: folds
DJORFF: folds
mr dimi3: folds
gg_riller: folds
Finin55: folds
Dewey Rulez: raises 210 to 410
Gruby180: calls 310
850Master: raises 790 to 1200
Dewey Rulez: raises 4382 to 5582 and is all-in
Gruby180: folds
850Master: folds
Uncalled bet (4382) returned to Dewey Rulez
Dewey Rulez collected 3035 from pot
Dewey Rulez: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 3035 | Rake 0
Seat 1: 850Master (big blind) folded before Flop
Seat 2: monisla folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: utvekklo2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: DJORFF folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mr dimi3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: gg_riller folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Finin55 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dewey Rulez (button) collected (3035)
Seat 9: Gruby180 (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #129373806523: Tournament #1118959152, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2015/01/26 19:43:51 CET [2015/01/26 13:43:51 ET]
Table '1118959152 156' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: 850Master (6036 in chips)
Seat 2: SteveB85 (6826 in chips)
Seat 3: utvekklo2 (6331 in chips)
Seat 4: DJORFF (4486 in chips)
Seat 5: mr dimi3 (2261 in chips)
Seat 6: gg_riller (6524 in chips)
Seat 7: Finin55 (8559 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (5641 in chips)
Seat 9: Gruby180 (2750 in chips)
850Master: posts the ante 25
SteveB85: posts the ante 25
utvekklo2: posts the ante 25
DJORFF: posts the ante 25
mr dimi3: posts the ante 25
gg_riller: posts the ante 25
Finin55: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts the ante 25
Gruby180: posts the ante 25
DJORFF: posts small blind 100
mr dimi3: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Diamonds}{A-Spades}
gg_riller: folds
Finin55: folds
Dewey Rulez: raises 210 to 410
Gruby180: raises 2315 to 2725 and is all-in
850Master: folds
SteveB85: folds
utvekklo2: folds
DJORFF: folds
mr dimi3: folds
Dewey Rulez: calls 2315
*** FLOP *** {9-Clubs}{4-Diamonds}{8-Clubs}
*** TURN *** {9-Clubs}{4-Diamonds}{8-Clubs} {9-Spades}
*** RIVER *** {9-Clubs}{4-Diamonds}{8-Clubs}{9-Spades} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {10-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Nines)
Gruby180: shows {7-Clubs}{7-Spades} (two pair, Nines and Sevens)
Gruby180 collected 5975 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5975 | Rake 0
Board {9-Clubs}{4-Diamonds}{8-Clubs}{9-Spades}{2-Hearts}
Seat 1: 850Master folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: SteveB85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: utvekklo2 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: DJORFF (small blind) folded before Flop
Seat 5: mr dimi3 (big blind) folded before Flop
Seat 6: gg_riller folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Finin55 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dewey Rulez showed {10-Diamonds}{A-Spades} and lost with a pair of Nines
Seat 9: Gruby180 showed {7-Clubs}{7-Spades} and won (5975) with two pair, Nines and Sevens

1345672189