Heinzel

Verstuur bericht

Forum Posts

PokerStars Hand #134036018450: Tournament #1203597614, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2015/04/20 19:30:19 CET [2015/04/20 13:30:19 ET]
Table '1203597614 11' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: imre (3837 in chips)
Seat 2: stianm (2920 in chips)
Seat 3: felixxx1021 (12574 in chips)
Seat 4: StarFromHell (21602 in chips)
Seat 5: ViTa_VoOM (6559 in chips)
Seat 6: avb21 (1713 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (8002 in chips)
Seat 9: diw.2303 (6431 in chips)
imre: posts the ante 20
stianm: posts the ante 20
felixxx1021: posts the ante 20
StarFromHell: posts the ante 20
ViTa_VoOM: posts the ante 20
avb21: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
diw.2303: posts the ante 20
diw.2303: posts small blind 75
imre: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Hearts}{Q-Clubs}
stianm: raises 225 to 375
felixxx1021: folds
StarFromHell: folds
ViTa_VoOM: folds
avb21: calls 375
Dewey Rulez: raises 675 to 1050
diw.2303: folds
imre: folds
stianm: raises 1850 to 2900 and is all-in
avb21: calls 1318 and is all-in
Dewey Rulez: calls 1850
*** FLOP *** {9-Hearts}{7-Spades}{5-Clubs}
*** TURN *** {9-Hearts}{7-Spades}{5-Clubs} {2-Spades}
*** RIVER *** {9-Hearts}{7-Spades}{5-Clubs}{2-Spades} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
stianm: shows {Q-Spades}{A-Spades} (high card Ace)
Dewey Rulez: shows {Q-Hearts}{Q-Clubs} (a pair of Queens)
Dewey Rulez collected 2414 from side pot
avb21: shows {5-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Fives)
Dewey Rulez collected 5464 from main pot
stianm finished the tournament in 1461st place
avb21 finished the tournament in 1462nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 7878 Main pot 5464. Side pot 2414. | Rake 0
Board {9-Hearts}{7-Spades}{5-Clubs}{2-Spades}{4-Diamonds}
Seat 1: imre (big blind) folded before Flop
Seat 2: stianm showed {Q-Spades}{A-Spades} and lost with high card Ace
Seat 3: felixxx1021 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: StarFromHell folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ViTa_VoOM folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: avb21 showed {5-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with a pair of Fives
Seat 8: Dewey Rulez (button) showed {Q-Hearts}{Q-Clubs} and won (7878) with a pair of Queens
Seat 9: diw.2303 (small blind) folded before Flop

hand hiervoor ook qq maar geen actie

PokerStars Hand #134036061783: Tournament #1203597345, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2015/04/20 19:31:04 CET [2015/04/20 13:31:04 ET]
Table '1203597345 16' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: alektronic (22046 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (7950 in chips)
Seat 3: dQueen1840 (1151 in chips)
Seat 4: BRWK_ER (7509 in chips)
Seat 5: Opacotinho (29080 in chips)
Seat 6: CuongHaMay (4705 in chips)
Seat 7: valitza2 (11152 in chips)
Seat 8: AthenaAce999 (20048 in chips)
Seat 9: janv123 (4524 in chips)
alektronic: posts the ante 60
Dewey Rulez: posts the ante 60
dQueen1840: posts the ante 60
BRWK_ER: posts the ante 60
Opacotinho: posts the ante 60
CuongHaMay: posts the ante 60
valitza2: posts the ante 60
AthenaAce999: posts the ante 60
janv123: posts the ante 60
CuongHaMay: posts small blind 250
valitza2: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Diamonds}{10-Hearts}
AthenaAce999: folds
janv123: folds
alektronic: folds
Dewey Rulez: raises 7390 to 7890 and is all-in
dQueen1840: calls 1091 and is all-in
BRWK_ER: folds
Opacotinho: folds
CuongHaMay: folds
valitza2: folds
Uncalled bet (6799) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {Q-Spades}{Q-Clubs}{A-Hearts}
*** TURN *** {Q-Spades}{Q-Clubs}{A-Hearts} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Spades}{Q-Clubs}{A-Hearts}{5-Diamonds} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {10-Diamonds}{10-Hearts} (two pair, Queens and Tens)
dQueen1840: shows {K-Diamonds}{10-Spades} (a pair of Queens)
Dewey Rulez collected 3472 from pot
dQueen1840 finished the tournament in 1070th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3472 | Rake 0
Board {Q-Spades}{Q-Clubs}{A-Hearts}{5-Diamonds}{4-Hearts}
Seat 1: alektronic folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez showed {10-Diamonds}{10-Hearts} and won (3472) with two pair, Queens and Tens
Seat 3: dQueen1840 showed {K-Diamonds}{10-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 4: BRWK_ER folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Opacotinho (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: CuongHaMay (small blind) folded before Flop
Seat 7: valitza2 (big blind) folded before Flop
Seat 8: AthenaAce999 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: janv123 folded before Flop (didn't bet)

hit je overs eens een keer

PokerStars Hand #134035587996: Tournament #1203597183, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2015/04/20 19:22:48 CET [2015/04/20 13:22:48 ET]
Table '1203597183 97' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (7968 in chips)
Seat 2: jet_leeroy (13958 in chips)
Seat 3: weeox (18654 in chips)
Seat 4: focifater (13856 in chips)
Seat 5: LUDOVICOF2 (17054 in chips)
Seat 6: Foma4ka (4501 in chips)
Seat 7: brindak (32087 in chips)
Seat 8: BrazilianDog (14162 in chips)
Seat 9: fatik03 (7961 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 70
jet_leeroy: posts the ante 70
weeox: posts the ante 70
focifater: posts the ante 70
LUDOVICOF2: posts the ante 70
Foma4ka: posts the ante 70
brindak: posts the ante 70
BrazilianDog: posts the ante 70
fatik03: posts the ante 70
LUDOVICOF2: posts small blind 300
Foma4ka: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Hearts}{Q-Clubs}
brindak: folds
BrazilianDog: folds
fatik03: folds
Dewey Rulez: raises 7298 to 7898 and is all-in
jet_leeroy: folds
weeox: folds
focifater: folds
LUDOVICOF2: folds
Foma4ka: calls 3831 and is all-in
Uncalled bet (3467) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {4-Hearts}{6-Hearts}{10-Diamonds}
*** TURN *** {4-Hearts}{6-Hearts}{10-Diamonds} {9-Hearts}
*** RIVER *** {4-Hearts}{6-Hearts}{10-Diamonds}{9-Hearts} {A-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Foma4ka: shows {3-Diamonds}{3-Hearts} (a pair of Threes)
Dewey Rulez: shows {K-Hearts}{Q-Clubs} (high card Ace)
Foma4ka collected 9792 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 9792 | Rake 0
Board {4-Hearts}{6-Hearts}{10-Diamonds}{9-Hearts}{A-Clubs}
Seat 1: Dewey Rulez showed {K-Hearts}{Q-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 2: jet_leeroy folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: weeox folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: focifater (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: LUDOVICOF2 (small blind) folded before Flop
Seat 6: Foma4ka (big blind) showed {3-Diamonds}{3-Hearts} and won (9792) with a pair of Threes
Seat 7: brindak folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: BrazilianDog folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: fatik03 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #134035675025: Tournament #1203597183, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2015/04/20 19:24:19 CET [2015/04/20 13:24:19 ET]
Table '1203597183 97' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (3397 in chips)
Seat 2: jet_leeroy (13818 in chips)
Seat 3: weeox (20644 in chips)
Seat 4: focifater (13716 in chips)
Seat 5: LUDOVICOF2 (16614 in chips)
Seat 6: Foma4ka (9422 in chips)
Seat 7: brindak (30747 in chips)
Seat 8: BrazilianDog (14022 in chips)
Seat 9: fatik03 (7821 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 70
jet_leeroy: posts the ante 70
weeox: posts the ante 70
focifater: posts the ante 70
LUDOVICOF2: posts the ante 70
Foma4ka: posts the ante 70
brindak: posts the ante 70
BrazilianDog: posts the ante 70
fatik03: posts the ante 70
brindak: posts small blind 300
BrazilianDog: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {9-Spades}{K-Clubs}
fatik03: folds
Dewey Rulez: raises 2727 to 3327 and is all-in
jet_leeroy: folds
weeox: folds
focifater: calls 3327
LUDOVICOF2: folds
Foma4ka: folds
brindak: folds
BrazilianDog: folds
*** FLOP *** {9-Hearts}{J-Spades}{2-Hearts}
*** TURN *** {9-Hearts}{J-Spades}{2-Hearts} {5-Hearts}
*** RIVER *** {9-Hearts}{J-Spades}{2-Hearts}{5-Hearts} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {9-Spades}{K-Clubs} (a pair of Nines)
focifater: shows {K-Spades}{10-Spades} (high card King)
Dewey Rulez collected 8184 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 8184 | Rake 0
Board {9-Hearts}{J-Spades}{2-Hearts}{5-Hearts}{3-Clubs}
Seat 1: Dewey Rulez showed {9-Spades}{K-Clubs} and won (8184) with a pair of Nines
Seat 2: jet_leeroy folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: weeox folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: focifater showed {K-Spades}{10-Spades} and lost with high card King
Seat 5: LUDOVICOF2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Foma4ka (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: brindak (small blind) folded before Flop
Seat 8: BrazilianDog (big blind) folded before Flop
Seat 9: fatik03 folded before Flop (didn't bet)

kq, 33 en 88 geshoved over een agro opener in 2r, 3 x een fold

ir pfr 4 dus eerst maar eens hitten, gelukkig gebeurt dat niet

PokerStars Hand #134033688118: Tournament #1203597614, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2015/04/20 18:47:50 CET [2015/04/20 12:47:50 ET]
Table '1203597614 61' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Matiucha (3000 in chips)
Seat 2: kukasss (5337 in chips)
Seat 3: HnumTheGreat (3407 in chips)
Seat 4: NagymesterZo (3253 in chips)
Seat 5: (DViciusTS) (2700 in chips)
Seat 6: smalldouge12 (3485 in chips)
Seat 7: L.Alpine (2056 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (8275 in chips)
Seat 9: iL0v3MiLk (3997 in chips)
Matiucha: posts the ante 5
kukasss: posts the ante 5
HnumTheGreat: posts the ante 5
NagymesterZo: posts the ante 5
(DViciusTS): posts the ante 5
smalldouge12: posts the ante 5
L.Alpine: posts the ante 5
Dewey Rulez: posts the ante 5
iL0v3MiLk: posts the ante 5
NagymesterZo: posts small blind 30
(DViciusTS): posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Spades}{K-Clubs}
smalldouge12: folds
L.Alpine: raises 90 to 150
Dewey Rulez: calls 150
iL0v3MiLk: folds
Matiucha: folds
kukasss: raises 285 to 435
HnumTheGreat: folds
NagymesterZo: folds
(DViciusTS): folds
L.Alpine: calls 285
Dewey Rulez: calls 285
*** FLOP *** {9-Spades}{5-Spades}{5-Hearts}
L.Alpine: bets 432
Dewey Rulez: folds
kukasss: calls 432
*** TURN *** {9-Spades}{5-Spades}{5-Hearts} {J-Spades}
L.Alpine: bets 1184 and is all-in
kukasss: calls 1184
*** RIVER *** {9-Spades}{5-Spades}{5-Hearts}{J-Spades} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
L.Alpine: shows {A-Clubs}{A-Hearts} (two pair, Aces and Fives)
kukasss: shows {Q-Spades}{Q-Clubs} (two pair, Queens and Fives)
L.Alpine collected 4672 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4672 | Rake 0
Board {9-Spades}{5-Spades}{5-Hearts}{J-Spades}{8-Hearts}
Seat 1: Matiucha folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: kukasss showed {Q-Spades}{Q-Clubs} and lost with two pair, Queens and Fives
Seat 3: HnumTheGreat (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: NagymesterZo (small blind) folded before Flop
Seat 5: (DViciusTS) (big blind) folded before Flop
Seat 6: smalldouge12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: L.Alpine showed {A-Clubs}{A-Hearts} and won (4672) with two pair, Aces and Fives
Seat 8: Dewey Rulez folded on the Flop
Seat 9: iL0v3MiLk folded before Flop (didn't bet)

hop

PokerStars Hand #134033419994: Tournament #1203597345, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2015/04/20 18:42:51 CET [2015/04/20 12:42:51 ET]
Table '1203597345 16' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: hartiman88 (7059 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (3771 in chips)
Seat 3: dQueen1840 (9142 in chips)
Seat 4: BRWK_ER (5756 in chips)
Seat 5: Opacotinho (2825 in chips)
Seat 6: AlleXeY (15770 in chips)
Seat 7: AAlwaysBET (2285 in chips)
Seat 8: JessixN (4753 in chips)
Seat 9: kaburov (2150 in chips)
hartiman88: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts the ante 25
dQueen1840: posts the ante 25
BRWK_ER: posts the ante 25
Opacotinho: posts the ante 25
AlleXeY: posts the ante 25
AAlwaysBET: posts the ante 25
JessixN: posts the ante 25
kaburov: posts the ante 25
Opacotinho: posts small blind 100
AlleXeY: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {9-Spades}{9-Diamonds}
AAlwaysBET: folds
JessixN: raises 200 to 400
kaburov: folds
hartiman88: folds
Dewey Rulez: raises 3346 to 3746 and is all-in
dQueen1840: folds
BRWK_ER: folds
Opacotinho: folds
AlleXeY: calls 3546
JessixN: raises 982 to 4728 and is all-in
AlleXeY: calls 982
*** FLOP *** {10-Diamonds}{10-Hearts}{2-Spades}
*** TURN *** {10-Diamonds}{10-Hearts}{2-Spades} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{10-Hearts}{2-Spades}{4-Diamonds} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
AlleXeY: shows {7-Hearts}{7-Diamonds} (two pair, Tens and Sevens)
JessixN: shows {Q-Hearts}{K-Hearts} (a pair of Tens)
AlleXeY collected 1964 from side pot
Dewey Rulez: shows {9-Spades}{9-Diamonds} (two pair, Tens and Nines)
Dewey Rulez collected 11563 from main pot
JessixN finished the tournament in 2099th place
*** SUMMARY ***
Total pot 13527 Main pot 11563. Side pot 1964. | Rake 0
Board {10-Diamonds}{10-Hearts}{2-Spades}{4-Diamonds}{5-Clubs}
Seat 1: hartiman88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez showed {9-Spades}{9-Diamonds} and won (11563) with two pair, Tens and Nines
Seat 3: dQueen1840 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: BRWK_ER (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Opacotinho (small blind) folded before Flop
Seat 6: AlleXeY (big blind) showed {7-Hearts}{7-Diamonds} and won (1964) with two pair, Tens and Sevens
Seat 7: AAlwaysBET folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: JessixN showed {Q-Hearts}{K-Hearts} and lost with a pair of Tens
Seat 9: kaburov folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #134033014679: Tournament #1203597614, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2015/04/20 18:35:12 CET [2015/04/20 12:35:12 ET]
Table '1203597614 61' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: visnja720 (2755 in chips)
Seat 2: kukasss (3651 in chips)
Seat 3: HnumTheGreat (3477 in chips)
Seat 4: NagymesterZo (4188 in chips)
Seat 5: (DViciusTS) (2815 in chips)
Seat 6: jammie020 (2495 in chips)
Seat 7: L.Alpine (1048 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (6066 in chips)
Seat 9: iL0v3MiLk (3015 in chips)
visnja720: posts small blind 25
kukasss: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Spades}{A-Hearts}
HnumTheGreat: folds
NagymesterZo: raises 50 to 100
(DViciusTS): folds
jammie020: raises 50 to 150
L.Alpine: folds
Dewey Rulez: raises 200 to 350
iL0v3MiLk: folds
visnja720: folds
kukasss: folds
NagymesterZo: calls 250
jammie020: calls 200
*** FLOP *** {A-Diamonds}{6-Clubs}{2-Hearts}
NagymesterZo: checks
jammie020: bets 562
Dewey Rulez: calls 562
NagymesterZo: folds
*** TURN *** {A-Diamonds}{6-Clubs}{2-Hearts} {Q-Clubs}
jammie020: bets 1583 and is all-in
Dewey Rulez: calls 1583
*** RIVER *** {A-Diamonds}{6-Clubs}{2-Hearts}{Q-Clubs} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
jammie020: shows {Q-Diamonds}{A-Clubs} (two pair, Aces and Queens)
Dewey Rulez: shows {A-Spades}{A-Hearts} (three of a kind, Aces)
Dewey Rulez collected 5415 from pot
jammie020 finished the tournament in 1382nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 5415 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{6-Clubs}{2-Hearts}{Q-Clubs}{9-Hearts}
Seat 1: visnja720 (small blind) folded before Flop
Seat 2: kukasss (big blind) folded before Flop
Seat 3: HnumTheGreat folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: NagymesterZo folded on the Flop
Seat 5: (DViciusTS) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: jammie020 showed {Q-Diamonds}{A-Clubs} and lost with two pair, Aces and Queens
Seat 7: L.Alpine folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dewey Rulez showed {A-Spades}{A-Hearts} and won (5415) with three of a kind, Aces
Seat 9: iL0v3MiLk (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #134032800736: Tournament #1203597345, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2015/04/20 18:31:09 CET [2015/04/20 12:31:09 ET]
Table '1203597345 16' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: hartiman88 (8314 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (4361 in chips)
Seat 3: dQueen1840 (7139 in chips)
Seat 4: BRWK_ER (5781 in chips)
Seat 5: lucky777732 (16172 in chips)
Seat 6: AlleXeY (8690 in chips)
Seat 7: AAlwaysBET (2580 in chips)
Seat 8: JessixN (11081 in chips)
Seat 9: kaburov (2505 in chips)
hartiman88: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
dQueen1840: posts the ante 20
BRWK_ER: posts the ante 20
lucky777732: posts the ante 20
AlleXeY: posts the ante 20
AAlwaysBET: posts the ante 20
JessixN: posts the ante 20
kaburov: posts the ante 20
AAlwaysBET: posts small blind 75
JessixN: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Spades}{10-Spades}
kaburov: folds
hartiman88: folds
Dewey Rulez: raises 157 to 307
dQueen1840: calls 307
BRWK_ER: folds
lucky777732: folds
AlleXeY: folds
AAlwaysBET: folds
JessixN: calls 157
*** FLOP *** {10-Hearts}{K-Hearts}{6-Diamonds}
JessixN: checks
Dewey Rulez: bets 376
dQueen1840: calls 376
JessixN: calls 376
*** TURN *** {10-Hearts}{K-Hearts}{6-Diamonds} {Q-Spades}
JessixN: checks
Dewey Rulez: bets 737
dQueen1840: calls 737
JessixN: folds
*** RIVER *** {10-Hearts}{K-Hearts}{6-Diamonds}{Q-Spades} {2-Diamonds}
Dewey Rulez: checks
dQueen1840: checks
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {J-Spades}{10-Spades} (a pair of Tens)
dQueen1840: shows {A-Clubs}{Q-Hearts} (a pair of Queens)
dQueen1840 collected 3778 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3778 | Rake 0
Board {10-Hearts}{K-Hearts}{6-Diamonds}{Q-Spades}{2-Diamonds}
Seat 1: hartiman88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez showed {J-Spades}{10-Spades} and lost with a pair of Tens
Seat 3: dQueen1840 showed {A-Clubs}{Q-Hearts} and won (3778) with a pair of Queens
Seat 4: BRWK_ER folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: lucky777732 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: AlleXeY (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: AAlwaysBET (small blind) folded before Flop
Seat 8: JessixN (big blind) folded on the Turn
Seat 9: kaburov folded before Flop (didn't bet)

ook nitje en normaal moet hij niet blij zijn met een aas, gaat voor value dus imo

PokerStars Hand #134032692772: Tournament #1203597183, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2015/04/20 18:29:06 CET [2015/04/20 12:29:06 ET]
Table '1203597183 97' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (8035 in chips)
Seat 2: spindelcity (13856 in chips)
Seat 3: weeox (21768 in chips)
Seat 4: hanhan125 (5213 in chips)
Seat 5: Raul draw (12410 in chips)
Seat 6: N4cho_Scocco (3729 in chips)
Seat 7: brindak (17537 in chips)
Seat 8: BrazilianDog (3549 in chips)
Seat 9: fatik03 (8380 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 25
spindelcity: posts the ante 25
weeox: posts the ante 25
hanhan125: posts the ante 25
Raul draw: posts the ante 25
N4cho_Scocco: posts the ante 25
brindak: posts the ante 25
BrazilianDog: posts the ante 25
fatik03: posts the ante 25
weeox: posts small blind 100
hanhan125: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {9-Clubs}{9-Spades}
Raul draw: folds
N4cho_Scocco: folds
brindak: folds
BrazilianDog: folds
fatik03: folds
Dewey Rulez: raises 210 to 410
spindelcity: folds
weeox: folds
hanhan125: calls 210
*** FLOP *** {8-Diamonds}{5-Diamonds}{6-Clubs}
hanhan125: checks
Dewey Rulez: bets 538
hanhan125: calls 538
*** TURN *** {8-Diamonds}{5-Diamonds}{6-Clubs} {A-Clubs}
hanhan125: bets 1110
Dewey Rulez: folds
Uncalled bet (1110) returned to hanhan125
hanhan125 collected 2221 from pot
hanhan125: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 2221 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{5-Diamonds}{6-Clubs}{A-Clubs}
Seat 1: Dewey Rulez folded on the Turn
Seat 2: spindelcity (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: weeox (small blind) folded before Flop
Seat 4: hanhan125 (big blind) collected (2221)
Seat 5: Raul draw folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: N4cho_Scocco folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: brindak folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: BrazilianDog folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: fatik03 folded before Flop (didn't bet)

flipjes lopen nog niet

PokerStars Hand #134032148513: Tournament #1203597502, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level V (40/80) - 2015/04/20 18:18:39 CET [2015/04/20 12:18:39 ET]
Table '1203597502 5' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: ballenAAgra (5473 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (2292 in chips)
Seat 3: venced0r (3080 in chips)
Seat 4: bbsredi (2163 in chips) is sitting out
Seat 5: chaman noir (1685 in chips)
Seat 6: Duffne (3218 in chips)
Seat 7: swanlake88 (3486 in chips)
Seat 8: SiladuS (5186 in chips)
Seat 9: dopehead4 (4010 in chips)
chaman noir: posts small blind 40
Duffne: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Spades}{A-Hearts}
swanlake88: raises 160 to 240
SiladuS: calls 240
dopehead4: folds
ballenAAgra: folds
Dewey Rulez: raises 2052 to 2292 and is all-in
venced0r: folds
bbsredi: folds
chaman noir: folds
Duffne: folds
swanlake88: folds
SiladuS: calls 2052
*** FLOP *** {6-Diamonds}{4-Diamonds}{8-Clubs}
*** TURN *** {6-Diamonds}{4-Diamonds}{8-Clubs} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{4-Diamonds}{8-Clubs}{Q-Diamonds} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
SiladuS: shows {10-Hearts}{10-Spades} (two pair, Tens and Eights)
Dewey Rulez: shows {K-Spades}{A-Hearts} (a pair of Eights)
SiladuS collected 4944 from pot
SiladuS wins the $2.50 bounty for eliminating Dewey Rulez
Dewey Rulez finished the tournament in 713th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4944 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{4-Diamonds}{8-Clubs}{Q-Diamonds}{8-Diamonds}
Seat 1: ballenAAgra folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez showed {K-Spades}{A-Hearts} and lost with a pair of Eights
Seat 3: venced0r folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: bbsredi (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: chaman noir (small blind) folded before Flop
Seat 6: Duffne (big blind) folded before Flop
Seat 7: swanlake88 folded before Flop
Seat 8: SiladuS showed {10-Hearts}{10-Spades} and won (4944) with two pair, Tens and Eights
Seat 9: dopehead4 folded before Flop (didn't bet)

en dit zijn nitjes dus fold ik nu

PokerStars Hand #134031698153: Tournament #1203597502, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level IV (30/60) - 2015/04/20 18:09:58 CET [2015/04/20 12:09:58 ET]
Table '1203597502 5' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: ballenAAgra (5419 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (2395 in chips)
Seat 3: venced0r (3410 in chips)
Seat 4: bbsredi (3991 in chips)
Seat 5: chaman noir (2185 in chips)
Seat 6: Duffne (2978 in chips)
Seat 7: swanlake88 (3552 in chips)
Seat 8: SiladuS (2275 in chips)
Seat 9: dopehead4 (4388 in chips)
SiladuS: posts small blind 30
dopehead4: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Clubs}{Q-Spades}
ballenAAgra: folds
Dewey Rulez: raises 63 to 123
venced0r: folds
bbsredi: calls 123
chaman noir: folds
Duffne: folds
swanlake88: calls 123
SiladuS: raises 2152 to 2275 and is all-in
dopehead4: folds
Dewey Rulez: folds
bbsredi: raises 1716 to 3991 and is all-in
swanlake88: folds
Uncalled bet (1716) returned to bbsredi
*** FLOP *** {4-Spades}{7-Spades}{J-Hearts}
*** TURN *** {4-Spades}{7-Spades}{J-Hearts} {6-Spades}
*** RIVER *** {4-Spades}{7-Spades}{J-Hearts}{6-Spades} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
SiladuS: shows {Q-Hearts}{Q-Diamonds} (a pair of Queens)
bbsredi: shows {A-Hearts}{K-Diamonds} (high card Ace)
SiladuS collected 4856 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4856 | Rake 0
Board {4-Spades}{7-Spades}{J-Hearts}{6-Spades}{8-Spades}
Seat 1: ballenAAgra folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez folded before Flop
Seat 3: venced0r folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: bbsredi showed {A-Hearts}{K-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 5: chaman noir folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Duffne folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: swanlake88 (button) folded before Flop
Seat 8: SiladuS (small blind) showed {Q-Hearts}{Q-Diamonds} and won (4856) with a pair of Queens
Seat 9: dopehead4 (big blind) folded before Flop

bet graag en vaak

PokerStars Hand #134031538588: Tournament #1203597183, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2015/04/20 18:06:52 CET [2015/04/20 12:06:52 ET]
Table '1203597183 97' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (5945 in chips)
Seat 2: spindelcity (15611 in chips)
Seat 3: weeox (18060 in chips)
Seat 4: kimchisama (2825 in chips)
Seat 6: N4cho_Scocco (6408 in chips)
Seat 7: brindak (8915 in chips)
Seat 8: kamekadzeee (4599 in chips)
Seat 9: fatik03 (10480 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 15
spindelcity: posts the ante 15
weeox: posts the ante 15
kimchisama: posts the ante 15
N4cho_Scocco: posts the ante 15
brindak: posts the ante 15
kamekadzeee: posts the ante 15
fatik03: posts the ante 15
brindak: posts small blind 60
kamekadzeee: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {5-Spades}{5-Hearts}
fatik03: raises 120 to 240
Dewey Rulez: calls 240
spindelcity: folds
weeox: folds
kimchisama: folds
N4cho_Scocco: calls 240
brindak: folds
kamekadzeee: calls 120
*** FLOP *** {3-Spades}{7-Diamonds}{3-Clubs}
kamekadzeee: bets 600
fatik03: folds
Dewey Rulez: calls 600
N4cho_Scocco: folds
*** TURN *** {3-Spades}{7-Diamonds}{3-Clubs} {2-Diamonds}
kamekadzeee: bets 1200
Dewey Rulez: raises 3890 to 5090 and is all-in
kamekadzeee: folds {7-Clubs}
Uncalled bet (3890) returned to Dewey Rulez
Dewey Rulez collected 4740 from pot
Dewey Rulez: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 4740 | Rake 0
Board {3-Spades}{7-Diamonds}{3-Clubs}{2-Diamonds}
Seat 1: Dewey Rulez collected (4740)
Seat 2: spindelcity folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: weeox folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: kimchisama folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: N4cho_Scocco (button) folded on the Flop
Seat 7: brindak (small blind) folded before Flop
Seat 8: kamekadzeee (big blind) folded on the Turn
Seat 9: fatik03 folded on the Flop

ik houd toch wel rekening met hoe iemand speelt bij mijn beslissingen..

Smile

PokerStars Hand #134031379668: Tournament #1203597614, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2015/04/20 18:03:46 CET [2015/04/20 12:03:46 ET]
Table '1203597614 61' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: 33 booba (2980 in chips)
Seat 2: kukasss (3505 in chips)
Seat 3: HnumTheGreat (2960 in chips)
Seat 4: NagymesterZo (2970 in chips)
Seat 5: (DViciusTS) (2950 in chips)
Seat 6: jammie020 (3135 in chips)
Seat 7: L.Alpine (2500 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (3000 in chips)
Seat 9: thenoise214 (3000 in chips)
jammie020: posts small blind 10
L.Alpine: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Clubs}{K-Spades}
Dewey Rulez: raises 40 to 60
thenoise214: folds
33 booba: raises 120 to 180
kukasss: folds
HnumTheGreat: folds
NagymesterZo: folds
(DViciusTS): folds
jammie020: folds
L.Alpine: folds
Dewey Rulez: raises 360 to 540
33 booba: raises 2440 to 2980 and is all-in
Dewey Rulez: calls 2440
*** FLOP *** {3-Spades}{5-Hearts}{K-Hearts}
*** TURN *** {3-Spades}{5-Hearts}{K-Hearts} {10-Spades}
*** RIVER *** {3-Spades}{5-Hearts}{K-Hearts}{10-Spades} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {K-Clubs}{K-Spades} (three of a kind, Kings)
33 booba: shows {A-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Aces)
Dewey Rulez collected 5990 from pot
33 booba finished the tournament in 889th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5990 | Rake 0
Board {3-Spades}{5-Hearts}{K-Hearts}{10-Spades}{J-Clubs}
Seat 1: 33 booba showed {A-Diamonds}{A-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 2: kukasss folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: HnumTheGreat folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: NagymesterZo folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: (DViciusTS) (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: jammie020 (small blind) folded before Flop
Seat 7: L.Alpine (big blind) folded before Flop
Seat 8: Dewey Rulez showed {K-Clubs}{K-Spades} and won (5990) with three of a kind, Kings
Seat 9: thenoise214 folded before Flop (didn't bet)

minder

PokerStars Hand #134031411105: Tournament #1203597345, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2015/04/20 18:04:23 CET [2015/04/20 12:04:23 ET]
Table '1203597345 16' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: hartiman88 (3492 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (7719 in chips)
Seat 3: dQueen1840 (2593 in chips)
Seat 4: BRWK_ER (7206 in chips)
Seat 5: ilyas.AS (1490 in chips)
Seat 6: aggrofürst (3430 in chips)
Seat 7: Chillaar23 (2707 in chips)
Seat 8: JessixN (9496 in chips)
Seat 9: ekores (2955 in chips)
hartiman88: posts the ante 10
Dewey Rulez: posts the ante 10
dQueen1840: posts the ante 10
BRWK_ER: posts the ante 10
ilyas.AS: posts the ante 10
aggrofürst: posts the ante 10
Chillaar23: posts the ante 10
JessixN: posts the ante 10
ekores: posts the ante 10
aggrofürst: posts small blind 40
Chillaar23: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {7-Diamonds}{7-Spades}
JessixN: folds
ekores: folds
hartiman88: folds
Dewey Rulez: raises 84 to 164
dQueen1840: calls 164
BRWK_ER: folds
ilyas.AS: raises 1316 to 1480 and is all-in
aggrofürst: folds
Chillaar23: folds
Dewey Rulez: raises 6229 to 7709 and is all-in
dQueen1840: calls 2419 and is all-in
Uncalled bet (5126) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{6-Hearts}{A-Hearts}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{6-Hearts}{A-Hearts} {2-Spades}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{6-Hearts}{A-Hearts}{2-Spades} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {7-Diamonds}{7-Spades} (a pair of Sevens)
dQueen1840: shows {9-Spades}{9-Hearts} (a pair of Nines)
dQueen1840 collected 2206 from side pot
ilyas.AS: shows {A-Diamonds}{10-Hearts} (two pair, Aces and Tens)
ilyas.AS collected 4650 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6856 Main pot 4650. Side pot 2206. | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{6-Hearts}{A-Hearts}{2-Spades}{10-Spades}
Seat 1: hartiman88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez showed {7-Diamonds}{7-Spades} and lost with a pair of Sevens
Seat 3: dQueen1840 showed {9-Spades}{9-Hearts} and won (2206) with a pair of Nines
Seat 4: BRWK_ER folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ilyas.AS (button) showed {A-Diamonds}{10-Hearts} and won (4650) with two pair, Aces and Tens
Seat 6: aggrofürst (small blind) folded before Flop
Seat 7: Chillaar23 (big blind) folded before Flop
Seat 8: JessixN folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ekores folded before Flop (didn't bet)

je kent villain?

gast is een tard dus niet zoveel moeite mee dan in een rebuy, zijn 5bb open beperkt me ook wel in de mogelijkheden

Show spoiler

PokerStars Hand #134029962757: Tournament #1203597345, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2015/04/20 17:34:00 CET [2015/04/20 11:34:00 ET]
Table '1203597345 16' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Mutrukus555 (3050 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (6688 in chips)
Seat 3: Arni779 (3662 in chips)
Seat 4: BRWK_ER (4658 in chips)
Seat 5: peris12 (3385 in chips)
Seat 6: aggrofürst (2805 in chips)
Seat 7: Chillaar23 (2530 in chips)
Seat 8: JessixN (2972 in chips)
Seat 9: ekores (3360 in chips)
JessixN: posts small blind 25
ekores: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Diamonds}{A-Spades}
Mutrukus555: folds
Dewey Rulez: raises 52 to 102
Arni779: folds
BRWK_ER: folds
peris12: raises 348 to 450
aggrofürst: folds
Chillaar23: folds
JessixN: folds
ekores: folds
Dewey Rulez: calls 348
*** FLOP *** {9-Diamonds}{2-Clubs}{J-Hearts}
Dewey Rulez: checks
peris12: bets 487
Dewey Rulez: raises 623 to 1110
peris12: raises 1825 to 2935 and is all-in
Dewey Rulez: calls 1825
*** TURN *** {9-Diamonds}{2-Clubs}{J-Hearts} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{2-Clubs}{J-Hearts}{6-Diamonds} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Aces)
peris12: shows {K-Diamonds}{K-Hearts} (a pair of Kings)
Dewey Rulez collected 6845 from pot
peris12 finished the tournament in 2071st place
*** SUMMARY ***
Total pot 6845 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{2-Clubs}{J-Hearts}{6-Diamonds}{7-Diamonds}
Seat 1: Mutrukus555 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez showed {A-Diamonds}{A-Spades} and won (6845) with a pair of Aces
Seat 3: Arni779 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: BRWK_ER folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: peris12 showed {K-Diamonds}{K-Hearts} and lost with a pair of Kings
Seat 6: aggrofürst folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Chillaar23 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: JessixN (small blind) folded before Flop
Seat 9: ekores (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #134029921704: Tournament #1203597183, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2015/04/20 17:33:09 CET [2015/04/20 11:33:09 ET]
Table '1203597183 97' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (3151 in chips)
Seat 2: spindelcity (2080 in chips)
Seat 3: stube410 (2793 in chips)
Seat 4: kimchisama (132 in chips)
Seat 5: T$ymbal (700 in chips)
Seat 6: N4cho_Scocco (3112 in chips)
Seat 7: brindak (1500 in chips)
Seat 8: killerb_yas (2851 in chips)
Seat 9: fatik03 (11208 in chips)
brindak: posts small blind 40
killerb_yas: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Clubs}{K-Diamonds}
fatik03: folds
Dewey Rulez: raises 84 to 164
spindelcity has timed out
spindelcity: folds
spindelcity is sitting out
stube410: calls 164
kimchisama: folds
spindelcity has returned
T$ymbal: folds
N4cho_Scocco: folds
brindak: folds
killerb_yas: folds
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{A-Diamonds}{A-Hearts}
Dewey Rulez: bets 143
stube410: calls 143
*** TURN *** {Q-Diamonds}{A-Diamonds}{A-Hearts} {6-Diamonds}
Dewey Rulez: bets 344
stube410: calls 344
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{A-Diamonds}{A-Hearts}{6-Diamonds} {2-Spades}
Dewey Rulez: bets 668
stube410: calls 668
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Clubs}{K-Diamonds} (three of a kind, Aces)
stube410: mucks hand
Dewey Rulez collected 2758 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2758 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{A-Diamonds}{A-Hearts}{6-Diamonds}{2-Spades}
Seat 1: Dewey Rulez showed {A-Clubs}{K-Diamonds} and won (2758) with three of a kind, Aces
Seat 2: spindelcity folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: stube410 mucked {10-Spades}{Q-Spades}
Seat 4: kimchisama folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: T$ymbal folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: N4cho_Scocco (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: brindak (small blind) folded before Flop
Seat 8: killerb_yas (big blind) folded before Flop
Seat 9: fatik03 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #134029484141: Tournament #1203597345, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level III (20/40) - 2015/04/20 17:24:02 CET [2015/04/20 11:24:02 ET]
Table '1203597345 16' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Mutrukus555 (2575 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (5313 in chips)
Seat 3: Arni779 (3667 in chips)
Seat 4: BRWK_ER (2898 in chips)
Seat 5: peris12 (3265 in chips)
Seat 6: Lorin_Hops (3095 in chips)
Seat 7: Chillaar23 (2670 in chips)
Seat 8: JessixN (3207 in chips)
Seat 9: ekores (3420 in chips)
BRWK_ER: posts small blind 20
peris12: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {7-Spades}{7-Hearts}
Lorin_Hops: raises 60 to 100
Chillaar23: folds
JessixN: folds
ekores: folds
Mutrukus555: folds
Dewey Rulez: calls 100
Arni779: folds
BRWK_ER: folds
peris12: folds
*** FLOP *** {8-Hearts}{9-Hearts}{4-Diamonds}
Lorin_Hops: bets 160
Dewey Rulez: calls 160
*** TURN *** {8-Hearts}{9-Hearts}{4-Diamonds} {5-Diamonds}
Lorin_Hops: bets 320
Dewey Rulez: calls 320
*** RIVER *** {8-Hearts}{9-Hearts}{4-Diamonds}{5-Diamonds} {6-Diamonds}
Lorin_Hops: bets 720
Dewey Rulez: calls 720
*** SHOW DOWN ***
Lorin_Hops: shows {A-Diamonds}{K-Hearts} (high card Ace)
Dewey Rulez: shows {7-Spades}{7-Hearts} (a straight, Five to Nine)
Dewey Rulez collected 2660 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2660 | Rake 0
Board {8-Hearts}{9-Hearts}{4-Diamonds}{5-Diamonds}{6-Diamonds}
Seat 1: Mutrukus555 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez showed {7-Spades}{7-Hearts} and won (2660) with a straight, Five to Nine
Seat 3: Arni779 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: BRWK_ER (small blind) folded before Flop
Seat 5: peris12 (big blind) folded before Flop
Seat 6: Lorin_Hops showed {A-Diamonds}{K-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 7: Chillaar23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: JessixN folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ekores folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #134029185331: Tournament #1203597345, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2015/04/20 17:17:41 CET [2015/04/20 11:17:41 ET]
Table '1203597345 16' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Mutrukus555 (2955 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (2925 in chips)
Seat 3: edoldik (2613 in chips)
Seat 4: BRWK_ER (2938 in chips)
Seat 5: peris12 (3265 in chips)
Seat 6: Lorin_Hops (3190 in chips)
Seat 7: Chillaar23 (2760 in chips)
Seat 8: JessixN (3177 in chips)
Seat 9: madOz3 (2870 in chips)
Lorin_Hops: posts small blind 15
Chillaar23: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Spades}{K-Diamonds}
JessixN: folds
madOz3: raises 30 to 60
Mutrukus555: folds
Dewey Rulez: raises 120 to 180
edoldik: folds
BRWK_ER: folds
peris12: folds
Lorin_Hops: folds
Chillaar23: folds
madOz3: calls 120
*** FLOP *** {6-Diamonds}{K-Clubs}{5-Spades}
madOz3: bets 405
Dewey Rulez: calls 405
*** TURN *** {6-Diamonds}{K-Clubs}{5-Spades} {J-Spades}
madOz3: bets 1215
Dewey Rulez: calls 1215
*** RIVER *** {6-Diamonds}{K-Clubs}{5-Spades}{J-Spades} {2-Diamonds}
madOz3: bets 1070 and is all-in
Dewey Rulez: calls 1070
*** SHOW DOWN ***
madOz3: shows {A-Spades}{J-Hearts} (a pair of Jacks)
Dewey Rulez: shows {K-Spades}{K-Diamonds} (three of a kind, Kings)
Dewey Rulez collected 5785 from pot
madOz3 finished the tournament in 1823rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 5785 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{K-Clubs}{5-Spades}{J-Spades}{2-Diamonds}
Seat 1: Mutrukus555 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez showed {K-Spades}{K-Diamonds} and won (5785) with three of a kind, Kings
Seat 3: edoldik folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: BRWK_ER folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: peris12 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Lorin_Hops (small blind) folded before Flop
Seat 7: Chillaar23 (big blind) folded before Flop
Seat 8: JessixN folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: madOz3 showed {A-Spades}{J-Hearts} and lost with a pair of Jacks

dr

PokerStars Hand #134029155950: Tournament #1203597183, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2015/04/20 17:17:03 CET [2015/04/20 11:17:03 ET]
Table '1203597183 97' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (2737 in chips)
Seat 2: spindelcity (3111 in chips)
Seat 3: stube410 (2935 in chips)
Seat 4: kimchisama (2844 in chips)
Seat 5: T$ymbal (2045 in chips)
Seat 6: N4cho_Scocco (1506 in chips)
Seat 7: brindak (2040 in chips)
Seat 8: killerb_yas (2535 in chips)
Seat 9: fatik03 (3274 in chips)
spindelcity: posts small blind 25
stube410: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Spades}{J-Hearts}
kimchisama: folds
T$ymbal: folds
N4cho_Scocco: folds
brindak: folds
killerb_yas: raises 200 to 250
fatik03: folds
Dewey Rulez: raises 2487 to 2737 and is all-in
spindelcity: folds
stube410: folds
killerb_yas: calls 2285 and is all-in
Uncalled bet (202) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {K-Spades}{4-Spades}{9-Hearts}
*** TURN *** {K-Spades}{4-Spades}{9-Hearts} {6-Spades}
*** RIVER *** {K-Spades}{4-Spades}{9-Hearts}{6-Spades} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
killerb_yas: shows {2-Hearts}{2-Diamonds} (a pair of Deuces)
Dewey Rulez: shows {A-Spades}{J-Hearts} (high card Ace)
killerb_yas collected 5145 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5145 | Rake 0
Board {K-Spades}{4-Spades}{9-Hearts}{6-Spades}{10-Hearts}
Seat 1: Dewey Rulez (button) showed {A-Spades}{J-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 2: spindelcity (small blind) folded before Flop
Seat 3: stube410 (big blind) folded before Flop
Seat 4: kimchisama folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: T$ymbal folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: N4cho_Scocco folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: brindak folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: killerb_yas showed {2-Hearts}{2-Diamonds} and won (5145) with a pair of Deuces
Seat 9: fatik03 folded before Flop (didn't bet)

17.00 2.2r(10.20) late
17.00 b8.8
17.30 13.50
18.00 b22
19.00 4.4
19.00 5.5

64.40

gl

1345672260