Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Heinzel

Verstuur bericht

Forum Posts

kan daar toch niet meer fdolden?

out b8, aces no good Sad

PokerStars Hand #125218864691: Tournament #1035110538, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2014/11/16 19:05:52 CET [2014/11/16 13:05:52 ET]
Table '1035110538 60' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (2408 in chips)
Seat 2: 786 LUCKY (10769 in chips)
Seat 3: bingojj (6624 in chips)
Seat 4: cristi_23 (3053 in chips)
Seat 5: Bruni4 (2330 in chips)
Seat 6: Kneeedl (5684 in chips)
Seat 7: bogdanple (9145 in chips)
Seat 8: DarwinsSon (2275 in chips)
Seat 9: Barcadiman (5339 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 20
786 LUCKY: posts the ante 20
bingojj: posts the ante 20
cristi_23: posts the ante 20
Bruni4: posts the ante 20
Kneeedl: posts the ante 20
bogdanple: posts the ante 20
DarwinsSon: posts the ante 20
Barcadiman: posts the ante 20
DarwinsSon: posts small blind 75
Barcadiman: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Clubs}{A-Diamonds}
Dewey Rulez: raises 157 to 307
786 LUCKY: calls 307
bingojj: calls 307
cristi_23: folds
Bruni4: folds
Kneeedl: folds
bogdanple: calls 307
DarwinsSon: folds
Barcadiman: calls 157
*** FLOP *** {8-Diamonds}{3-Hearts}{6-Spades}
Barcadiman: checks
Dewey Rulez: bets 572
786 LUCKY: folds
bingojj: raises 5725 to 6297 and is all-in
bogdanple: calls 6297
Barcadiman: folds
Dewey Rulez: calls 1509 and is all-in
*** TURN *** {8-Diamonds}{3-Hearts}{6-Spades} {4-Hearts}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{3-Hearts}{6-Spades}{4-Hearts} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
bingojj: shows {6-Diamonds}{6-Hearts} (a full house, Sixes full of Threes)
bogdanple: shows {10-Diamonds}{8-Spades} (two pair, Eights and Threes)
bingojj collected 8432 from side pot
Dewey Rulez: shows {A-Clubs}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Threes)
bingojj collected 8033 from main pot
Dewey Rulez finished the tournament in 6045th place
*** SUMMARY ***
Total pot 16465 Main pot 8033. Side pot 8432. | Rake 0
Board {8-Diamonds}{3-Hearts}{6-Spades}{4-Hearts}{3-Diamonds}
Seat 1: Dewey Rulez showed {A-Clubs}{A-Diamonds} and lost with two pair, Aces and Threes
Seat 2: 786 LUCKY folded on the Flop
Seat 3: bingojj showed {6-Diamonds}{6-Hearts} and won (16465) with a full house, Sixes full of Threes
Seat 4: cristi_23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Bruni4 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Kneeedl folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: bogdanple (button) showed {10-Diamonds}{8-Spades} and lost with two pair, Eights and Threes
Seat 8: DarwinsSon (small blind) folded before Flop
Seat 9: Barcadiman (big blind) folded on the Flop

b8 2.5k
b22 3.6k
h11 4.2k

PokerStars Hand #125216477603: Tournament #1035111057, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level III (20/40) - 2014/11/16 18:32:01 CET [2014/11/16 12:32:01 ET]
Table '1035111057 192' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: wvwMasteRwvw (3070 in chips)
Seat 2: Henk88 (3305 in chips)
Seat 3: b_1985 (2041 in chips)
Seat 4: Slavic Gersh (4722 in chips)
Seat 5: 20wzu06 (2915 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (6315 in chips)
Seat 7: fatakos (2350 in chips)
Seat 8: patilda (2735 in chips)
Seat 9: plamax14 (2787 in chips)
wvwMasteRwvw: posts small blind 20
Henk88: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Clubs}{A-Hearts}
b_1985: folds
Slavic Gersh: folds
20wzu06: folds
Dewey Rulez: raises 42 to 82
fatakos: calls 82
patilda: folds
plamax14: folds
wvwMasteRwvw: folds
Henk88: calls 42
*** FLOP *** {J-Diamonds}{A-Spades}{Q-Spades}
Henk88: checks
Dewey Rulez: bets 151
fatakos: folds
Henk88: raises 329 to 480
Dewey Rulez: calls 329
*** TURN *** {J-Diamonds}{A-Spades}{Q-Spades} {7-Spades}
Henk88: bets 600
Dewey Rulez: calls 600
*** RIVER *** {J-Diamonds}{A-Spades}{Q-Spades}{7-Spades} {3-Clubs}
Henk88: bets 1200
Dewey Rulez: calls 1200
*** SHOW DOWN ***
Henk88: shows {J-Spades}{10-Spades} (a flush, Ace high)
Dewey Rulez: mucks hand
Henk88 collected 4826 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4826 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{A-Spades}{Q-Spades}{7-Spades}{3-Clubs}
Seat 1: wvwMasteRwvw (small blind) folded before Flop
Seat 2: Henk88 (big blind) showed {J-Spades}{10-Spades} and won (4826) with a flush, Ace high
Seat 3: b_1985 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Slavic Gersh folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: 20wzu06 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez mucked {J-Clubs}{A-Hearts}
Seat 7: fatakos folded on the Flop
Seat 8: patilda folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: plamax14 (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #125214956603: Tournament #1035111057, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2014/11/16 18:10:55 CET [2014/11/16 12:10:55 ET]
Table '1035111057 192' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: wvwMasteRwvw (3400 in chips)
Seat 2: pwn[CRF] (2990 in chips)
Seat 3: b_1985 (2970 in chips)
Seat 5: adrrian1989 (3083 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (3070 in chips)
Seat 7: fatakos (2700 in chips)
Seat 8: patilda (3000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 9: plamax14 (3017 in chips)
plamax14: posts small blind 10
wvwMasteRwvw: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Hearts}{9-Hearts}
pwn[CRF]: folds
b_1985: folds
adrrian1989: raises 40 to 60
Dewey Rulez: calls 60
fatakos: calls 60
plamax14: folds
wvwMasteRwvw: calls 40
*** FLOP *** {6-Hearts}{7-Hearts}{J-Hearts}
wvwMasteRwvw: checks
adrrian1989: bets 142
Dewey Rulez: raises 437 to 579
fatakos: folds
wvwMasteRwvw: folds
adrrian1989: calls 437
*** TURN *** {6-Hearts}{7-Hearts}{J-Hearts} {4-Diamonds}
adrrian1989: checks
Dewey Rulez: bets 1154
adrrian1989: raises 1290 to 2444 and is all-in
Dewey Rulez: calls 1277 and is all-in
Uncalled bet (13) returned to adrrian1989
*** RIVER *** {6-Hearts}{7-Hearts}{J-Hearts}{4-Diamonds} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
adrrian1989: shows {J-Clubs}{A-Diamonds} (a pair of Jacks)
Dewey Rulez: shows {10-Hearts}{9-Hearts} (a flush, Jack high)
Dewey Rulez collected 6270 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6270 | Rake 0
Board {6-Hearts}{7-Hearts}{J-Hearts}{4-Diamonds}{10-Spades}
Seat 1: wvwMasteRwvw (big blind) folded on the Flop
Seat 2: pwn[CRF] folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: b_1985 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: adrrian1989 showed {J-Clubs}{A-Diamonds} and lost with a pair of Jacks
Seat 6: Dewey Rulez showed {10-Hearts}{9-Hearts} and won (6270) with a flush, Jack high
Seat 7: fatakos (button) folded on the Flop
Seat 9: plamax14 (small blind) folded before Flop

out sat

PokerStars Hand #125214693362: Tournament #1034771504, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level X (400/800) - 2014/11/16 18:07:10 CET [2014/11/16 12:07:10 ET]
Table '1034771504 35' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Nielsml (7332 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (12038 in chips)
Seat 3: conradofpg (26380 in chips)
Seat 4: Reshafim87 (12339 in chips)
Seat 6: eyyy baks) (9950 in chips)
Seat 7: DonTrustMe78 (13801 in chips)
Seat 8: BanicIvan (24607 in chips)
Seat 9: orba88 (25175 in chips)
Nielsml: posts the ante 75
Dewey Rulez: posts the ante 75
conradofpg: posts the ante 75
Reshafim87: posts the ante 75
eyyy baks): posts the ante 75
DonTrustMe78: posts the ante 75
BanicIvan: posts the ante 75
orba88: posts the ante 75
eyyy baks): posts small blind 400
DonTrustMe78: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {6-Hearts}{6-Diamonds}
BanicIvan: folds
orba88: folds
Nielsml: folds
Dewey Rulez: raises 808 to 1608
conradofpg: folds
Reshafim87: folds
eyyy baks): raises 8267 to 9875 and is all-in
DonTrustMe78: folds
Dewey Rulez: calls 8267
*** FLOP *** {J-Hearts}{9-Hearts}{5-Clubs}
*** TURN *** {J-Hearts}{9-Hearts}{5-Clubs} {7-Spades}
*** RIVER *** {J-Hearts}{9-Hearts}{5-Clubs}{7-Spades} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
eyyy baks): shows {J-Spades}{J-Clubs} (three of a kind, Jacks)
Dewey Rulez: shows {6-Hearts}{6-Diamonds} (a pair of Sixes)
eyyy baks) collected 21150 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 21150 | Rake 0
Board {J-Hearts}{9-Hearts}{5-Clubs}{7-Spades}{2-Spades}
Seat 1: Nielsml folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez showed {6-Hearts}{6-Diamonds} and lost with a pair of Sixes
Seat 3: conradofpg folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Reshafim87 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: eyyy baks) (small blind) showed {J-Spades}{J-Clubs} and won (21150) with three of a kind, Jacks
Seat 7: DonTrustMe78 (big blind) folded before Flop
Seat 8: BanicIvan folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: orba88 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #125214740785: Tournament #1034771504, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level X (400/800) - 2014/11/16 18:07:50 CET [2014/11/16 12:07:50 ET]
Table '1034771504 35' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Nielsml (7257 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (2088 in chips)
Seat 3: conradofpg (26305 in chips)
Seat 4: Reshafim87 (12264 in chips)
Seat 6: eyyy baks) (21150 in chips)
Seat 7: DonTrustMe78 (12926 in chips)
Seat 8: BanicIvan (24532 in chips)
Seat 9: orba88 (25100 in chips)
Nielsml: posts the ante 75
Dewey Rulez: posts the ante 75
conradofpg: posts the ante 75
Reshafim87: posts the ante 75
eyyy baks): posts the ante 75
DonTrustMe78: posts the ante 75
BanicIvan: posts the ante 75
orba88: posts the ante 75
DonTrustMe78: posts small blind 400
BanicIvan: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Spades}{9-Spades}
orba88: folds
Nielsml: folds
Dewey Rulez: raises 1213 to 2013 and is all-in
conradofpg: folds
Reshafim87: folds
eyyy baks): raises 1987 to 4000
DonTrustMe78: folds
BanicIvan: folds
Uncalled bet (1987) returned to eyyy baks)
*** FLOP *** {3-Spades}{8-Hearts}{K-Spades}
*** TURN *** {3-Spades}{8-Hearts}{K-Spades} {7-Clubs}
*** RIVER *** {3-Spades}{8-Hearts}{K-Spades}{7-Clubs} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {Q-Spades}{9-Spades} (high card King)
eyyy baks): shows {K-Diamonds}{6-Diamonds} (a pair of Kings)
eyyy baks) collected 5826 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 440th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5826 | Rake 0
Board {3-Spades}{8-Hearts}{K-Spades}{7-Clubs}{2-Clubs}
Seat 1: Nielsml folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez showed {Q-Spades}{9-Spades} and lost with high card King
Seat 3: conradofpg folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Reshafim87 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: eyyy baks) (button) showed {K-Diamonds}{6-Diamonds} and won (5826) with a pair of Kings
Seat 7: DonTrustMe78 (small blind) folded before Flop
Seat 8: BanicIvan (big blind) folded before Flop
Seat 9: orba88 folded before Flop (didn't bet)

sat

PokerStars Hand #125214295189: Tournament #1034771504, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VIII (200/400) - 2014/11/16 18:01:37 CET [2014/11/16 12:01:37 ET]
Table '1034771504 35' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: glu77ps (11598 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (5094 in chips)
Seat 3: conradofpg (17130 in chips)
Seat 4: Reshafim87 (13489 in chips)
Seat 5: mariusmss112 (10000 in chips)
Seat 6: Svennieee (10650 in chips) is sitting out
Seat 7: DonTrustMe78 (15451 in chips)
Seat 8: BanicIvan (17803 in chips)
Seat 9: ihaveahand88 (10000 in chips)
glu77ps: posts the ante 50
Dewey Rulez: posts the ante 50
conradofpg: posts the ante 50
Reshafim87: posts the ante 50
mariusmss112: posts the ante 50
Svennieee: posts the ante 50
DonTrustMe78: posts the ante 50
BanicIvan: posts the ante 50
ihaveahand88: posts the ante 50
DonTrustMe78: posts small blind 200
BanicIvan: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Spades}{A-Clubs}
ihaveahand88: raises 400 to 800
glu77ps: folds
Dewey Rulez: raises 4244 to 5044 and is all-in
conradofpg: folds
Reshafim87: folds
mariusmss112: folds
Svennieee: folds
DonTrustMe78: folds
BanicIvan: raises 12709 to 17753 and is all-in
ihaveahand88: folds
Uncalled bet (12709) returned to BanicIvan
*** FLOP *** {A-Diamonds}{4-Diamonds}{K-Clubs}
*** TURN *** {A-Diamonds}{4-Diamonds}{K-Clubs} {8-Spades}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{4-Diamonds}{K-Clubs}{8-Spades} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
BanicIvan: shows {9-Diamonds}{9-Hearts} (a pair of Nines)
Dewey Rulez: shows {J-Spades}{A-Clubs} (two pair, Aces and Jacks)
Dewey Rulez collected 11538 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11538 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{4-Diamonds}{K-Clubs}{8-Spades}{J-Hearts}
Seat 1: glu77ps folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dewey Rulez showed {J-Spades}{A-Clubs} and won (11538) with two pair, Aces and Jacks
Seat 3: conradofpg folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Reshafim87 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mariusmss112 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Svennieee (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: DonTrustMe78 (small blind) folded before Flop
Seat 8: BanicIvan (big blind) showed {9-Diamonds}{9-Hearts} and lost with a pair of Nines
Seat 9: ihaveahand88 folded before Flop

b109 sat 5.1k
b8 2.9k

er is geen reden om aan te nemen dat de reden waarom die bij live poker geldt niet ook voor online zou gelden(het bedrijf dat poker aanbiedt heeft al belasting binnen de eu betaald over hun winsten waardoor er niet nogmaals belasting over de winst van een speler mag worden gevraagd)

dat is overigens geen aanname van mij maar de mening van de specialsiten

out hu

PokerStars Hand #125212960974: Tournament #1015297559, $2.18+$0.04 USD Hold'em No Limit - Match Round II, Level X (400/800) - 2014/11/16 17:41:29 CET [2014/11/16 11:41:29 ET]
Table '1015297559 6962' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (4516 in chips)
Seat 2: dohodniy (5484 in chips)
Dewey Rulez: posts small blind 400
dohodniy: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {3-Hearts}{Q-Hearts}
Dewey Rulez: raises 3716 to 4516 and is all-in
dohodniy: calls 3716
*** FLOP *** {A-Spades}{2-Clubs}{J-Clubs}
*** TURN *** {A-Spades}{2-Clubs}{J-Clubs} {8-Spades}
*** RIVER *** {A-Spades}{2-Clubs}{J-Clubs}{8-Spades} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
dohodniy: shows {K-Diamonds}{A-Clubs} (a pair of Aces)
Dewey Rulez: shows {3-Hearts}{Q-Hearts} (high card Ace)
dohodniy collected 9032 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 4119th place
*** SUMMARY ***
Total pot 9032 | Rake 0
Board {A-Spades}{2-Clubs}{J-Clubs}{8-Spades}{6-Spades}
Seat 1: Dewey Rulez (button) (small blind) showed {3-Hearts}{Q-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 2: dohodniy (big blind) showed {K-Diamonds}{A-Clubs} and won (9032) with a pair of Aces

meh

PokerStars Hand #125212547892: Tournament #1015297559, $2.18+$0.04 USD Hold'em No Limit - Match Round II, Level VII (200/400) - 2014/11/16 17:35:25 CET [2014/11/16 11:35:25 ET]
Table '1015297559 6962' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (8077 in chips)
Seat 2: dohodniy (1923 in chips)
dohodniy: posts small blind 200
Dewey Rulez: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {5-Clubs}{A-Clubs}
dohodniy: raises 1523 to 1923 and is all-in
Dewey Rulez: calls 1523
*** FLOP *** {K-Clubs}{4-Hearts}{K-Diamonds}
*** TURN *** {K-Clubs}{4-Hearts}{K-Diamonds} {3-Spades}
*** RIVER *** {K-Clubs}{4-Hearts}{K-Diamonds}{3-Spades} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {5-Clubs}{A-Clubs} (two pair, Kings and Fours)
dohodniy: shows {6-Spades}{K-Hearts} (a full house, Kings full of Fours)
dohodniy collected 3846 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3846 | Rake 0
Board {K-Clubs}{4-Hearts}{K-Diamonds}{3-Spades}{4-Diamonds}
Seat 1: Dewey Rulez (big blind) showed {5-Clubs}{A-Clubs} and lost with two pair, Kings and Fours
Seat 2: dohodniy (button) (small blind) showed {6-Spades}{K-Hearts} and won (3846) with a full house, Kings full of Fours

helemaal meh

PokerStars Hand #125212562654: Tournament #1015297559, $2.18+$0.04 USD Hold'em No Limit - Match Round II, Level VII (200/400) - 2014/11/16 17:35:37 CET [2014/11/16 11:35:37 ET]
Table '1015297559 6962' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (6154 in chips)
Seat 2: dohodniy (3846 in chips)
Dewey Rulez: posts small blind 200
dohodniy: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Spades}{A-Diamonds}
Dewey Rulez: raises 5754 to 6154 and is all-in
dohodniy: calls 3446 and is all-in
Uncalled bet (2308) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {3-Diamonds}{8-Diamonds}{5-Clubs}
*** TURN *** {3-Diamonds}{8-Diamonds}{5-Clubs} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{8-Diamonds}{5-Clubs}{9-Diamonds} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
dohodniy: shows {10-Hearts}{Q-Hearts} (a pair of Tens)
Dewey Rulez: shows {Q-Spades}{A-Diamonds} (high card Ace)
dohodniy collected 7692 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7692 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{8-Diamonds}{5-Clubs}{9-Diamonds}{10-Clubs}
Seat 1: Dewey Rulez (button) (small blind) showed {Q-Spades}{A-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 2: dohodniy (big blind) showed {10-Hearts}{Q-Hearts} and won (7692) with a pair of Tens

weer helemaal terug

PokerStars Hand #125212894236: Tournament #1015297559, $2.18+$0.04 USD Hold'em No Limit - Match Round II, Level IX (300/600) - 2014/11/16 17:40:29 CET [2014/11/16 11:40:29 ET]
Table '1015297559 6962' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (8108 in chips)
Seat 2: dohodniy (1892 in chips)
Dewey Rulez: posts small blind 300
dohodniy: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {4-Clubs}{A-Diamonds}
Dewey Rulez: raises 7508 to 8108 and is all-in
dohodniy: calls 1292 and is all-in
Uncalled bet (6216) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {2-Clubs}{5-Diamonds}{9-Spades}
*** TURN *** {2-Clubs}{5-Diamonds}{9-Spades} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Clubs}{5-Diamonds}{9-Spades}{9-Diamonds} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
dohodniy: shows {9-Hearts}{A-Clubs} (three of a kind, Nines)
Dewey Rulez: shows {4-Clubs}{A-Diamonds} (a pair of Nines)
dohodniy collected 3784 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3784 | Rake 0
Board {2-Clubs}{5-Diamonds}{9-Spades}{9-Diamonds}{J-Hearts}
Seat 1: Dewey Rulez (button) (small blind) showed {4-Clubs}{A-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 2: dohodniy (big blind) showed {9-Hearts}{A-Clubs} and won (3784) with three of a kind, Nines

sat

PokerStars Hand #125211755871: Tournament #1034771504, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2014/11/16 17:25:14 CET [2014/11/16 11:25:14 ET]
Table '1034771504 35' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: glu77ps (9740 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (9238 in chips)
Seat 3: conradofpg (10400 in chips)
Seat 4: enagster (10000 in chips)
Seat 5: pokeris.mart (9910 in chips)
Seat 6: hoodiiiiz (9935 in chips) is sitting out
Seat 7: DonTrustMe78 (9895 in chips)
Seat 8: BanicIvan (10342 in chips)
Seat 9: Heroldbank (10720 in chips)
Heroldbank: posts small blind 15
glu77ps: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Diamonds}{J-Clubs}
Dewey Rulez: raises 30 to 60
conradofpg: folds
enagster: folds
pokeris.mart: calls 60
hoodiiiiz: folds
DonTrustMe78: calls 60
BanicIvan: raises 270 to 330
Heroldbank: folds
glu77ps: folds
Dewey Rulez: calls 270
pokeris.mart: folds
DonTrustMe78: folds
*** FLOP *** {10-Spades}{10-Diamonds}{6-Diamonds}
Dewey Rulez: checks
BanicIvan: bets 388
Dewey Rulez: calls 388
*** TURN *** {10-Spades}{10-Diamonds}{6-Diamonds} {8-Diamonds}
Dewey Rulez: checks
BanicIvan: bets 800
Dewey Rulez: calls 800
*** RIVER *** {10-Spades}{10-Diamonds}{6-Diamonds}{8-Diamonds} {2-Diamonds}
Dewey Rulez: checks
BanicIvan: bets 1120
Dewey Rulez: calls 1120
*** SHOW DOWN ***
BanicIvan: shows {K-Spades}{K-Diamonds} (a flush, King high)
Dewey Rulez: mucks hand
BanicIvan collected 5441 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5441 | Rake 0
Board {10-Spades}{10-Diamonds}{6-Diamonds}{8-Diamonds}{2-Diamonds}
Seat 1: glu77ps (big blind) folded before Flop
Seat 2: Dewey Rulez mucked {J-Diamonds}{J-Clubs}
Seat 3: conradofpg folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: enagster folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: pokeris.mart folded before Flop
Seat 6: hoodiiiiz folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: DonTrustMe78 folded before Flop
Seat 8: BanicIvan (button) showed {K-Spades}{K-Diamonds} and won (5441) with a flush, King high
Seat 9: Heroldbank (small blind) folded before Flop

nieuwe hud stats zo gezet dat het leek alsof ie 8k over had , out 5sr

PokerStars Hand #125211779726: Tournament #1015297553, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XV (400/800) - 2014/11/16 17:25:31 CET [2014/11/16 11:25:31 ET]
Table '1015297553 291' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: TheUrsaraie (21008 in chips)
Seat 2: Justas333 (12318 in chips)
Seat 3: ksiuxa193 (24147 in chips)
Seat 4: Olaf343 (12414 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (20929 in chips)
Seat 6: skaream (105732 in chips)
Seat 7: Baze222 (33114 in chips)
Seat 8: MR-JUN1987 (60506 in chips)
Seat 9: domingues7 (31172 in chips)
TheUrsaraie: posts the ante 100
Justas333: posts the ante 100
ksiuxa193: posts the ante 100
Olaf343: posts the ante 100
Dewey Rulez: posts the ante 100
skaream: posts the ante 100
Baze222: posts the ante 100
MR-JUN1987: posts the ante 100
domingues7: posts the ante 100
skaream: posts small blind 400
Baze222: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Spades}{Q-Diamonds}
MR-JUN1987: raises 800 to 1600
domingues7: folds
TheUrsaraie: folds
Justas333: folds
ksiuxa193: folds
Olaf343: folds
Dewey Rulez: raises 19229 to 20829 and is all-in
skaream: folds
Baze222: folds
MR-JUN1987: calls 19229
*** FLOP *** {7-Hearts}{6-Hearts}{10-Hearts}
*** TURN *** {7-Hearts}{6-Hearts}{10-Hearts} {5-Hearts}
*** RIVER *** {7-Hearts}{6-Hearts}{10-Hearts}{5-Hearts} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
MR-JUN1987: shows {A-Diamonds}{K-Hearts} (a flush, King high)
Dewey Rulez: shows {A-Spades}{Q-Diamonds} (a flush, Ten high)
MR-JUN1987 collected 43758 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 5239th place
*** SUMMARY ***
Total pot 43758 | Rake 0
Board {7-Hearts}{6-Hearts}{10-Hearts}{5-Hearts}{8-Hearts}
Seat 1: TheUrsaraie folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Justas333 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ksiuxa193 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Olaf343 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dewey Rulez (button) showed {A-Spades}{Q-Diamonds} and lost with a flush, Ten high
Seat 6: skaream (small blind) folded before Flop
Seat 7: Baze222 (big blind) folded before Flop
Seat 8: MR-JUN1987 showed {A-Diamonds}{K-Hearts} and won (43758) with a flush, King high
Seat 9: domingues7 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #125211106742: Tournament #1015297553, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XIV (350/700) - 2014/11/16 17:15:56 CET [2014/11/16 11:15:56 ET]
Table '1015297553 291' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: TheUrsaraie (27180 in chips)
Seat 2: TOMASHAN (7927 in chips)
Seat 3: ksiuxa193 (22777 in chips)
Seat 4: Olaf343 (11794 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (18894 in chips)
Seat 6: skaream (91278 in chips)
Seat 7: Baze222 (33144 in chips)
Seat 8: MR-JUN1987 (42336 in chips)
Seat 9: domingues7 (34517 in chips)
TheUrsaraie: posts the ante 85
TOMASHAN: posts the ante 85
ksiuxa193: posts the ante 85
Olaf343: posts the ante 85
Dewey Rulez: posts the ante 85
skaream: posts the ante 85
Baze222: posts the ante 85
MR-JUN1987: posts the ante 85
domingues7: posts the ante 85
skaream: posts small blind 350
Baze222: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {9-Hearts}{A-Diamonds}
MR-JUN1987: folds
domingues7: folds
TheUrsaraie: folds
TOMASHAN: raises 7142 to 7842 and is all-in
ksiuxa193: folds
Olaf343: folds
Dewey Rulez: raises 10967 to 18809 and is all-in
skaream: folds
Baze222: folds
Uncalled bet (10967) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {K-Diamonds}{6-Diamonds}{5-Spades}
*** TURN *** {K-Diamonds}{6-Diamonds}{5-Spades} {7-Clubs}
*** RIVER *** {K-Diamonds}{6-Diamonds}{5-Spades}{7-Clubs} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
TOMASHAN: shows {A-Hearts}{8-Clubs} (high card Ace)
Dewey Rulez: shows {9-Hearts}{A-Diamonds} (high card Ace - King+Ten+Nine kicker)
Dewey Rulez collected 17499 from pot
TOMASHAN finished the tournament in 6046th place
*** SUMMARY ***
Total pot 17499 | Rake 0
Board {K-Diamonds}{6-Diamonds}{5-Spades}{7-Clubs}{10-Hearts}
Seat 1: TheUrsaraie folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: TOMASHAN showed {A-Hearts}{8-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 3: ksiuxa193 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Olaf343 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dewey Rulez (button) showed {9-Hearts}{A-Diamonds} and won (17499) with high card Ace
Seat 6: skaream (small blind) folded before Flop
Seat 7: Baze222 (big blind) folded before Flop
Seat 8: MR-JUN1987 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: domingues7 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #125210723806: Tournament #1015297553, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XIV (350/700) - 2014/11/16 17:10:30 CET [2014/11/16 11:10:30 ET]
Table '1015297553 291' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: TheUrsaraie (13590 in chips)
Seat 2: ianleeL (13692 in chips)
Seat 3: ksiuxa193 (33312 in chips)
Seat 4: pao066 (11942 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (22989 in chips)
Seat 6: skaream (107955 in chips)
Seat 7: TexasSnax (2093 in chips)
Seat 8: MR-JUN1987 (12317 in chips)
Seat 9: domingues7 (18667 in chips)
TheUrsaraie: posts the ante 85
ianleeL: posts the ante 85
ksiuxa193: posts the ante 85
pao066: posts the ante 85
Dewey Rulez: posts the ante 85
skaream: posts the ante 85
TexasSnax: posts the ante 85
MR-JUN1987: posts the ante 85
domingues7: posts the ante 85
Dewey Rulez: posts small blind 350
skaream: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Spades}{J-Spades}
TexasSnax: folds
MR-JUN1987: raises 700 to 1400
domingues7: folds
TheUrsaraie: folds
ianleeL: folds
ksiuxa193: folds
pao066: folds
Dewey Rulez: calls 1050
skaream: calls 700
*** FLOP *** {10-Spades}{J-Clubs}{9-Hearts}
Dewey Rulez: checks
skaream: checks
MR-JUN1987: bets 1750
Dewey Rulez: calls 1750
skaream: calls 1750
*** TURN *** {10-Spades}{J-Clubs}{9-Hearts} {6-Hearts}
Dewey Rulez: checks
skaream: bets 104720 and is all-in
MR-JUN1987: calls 9082 and is all-in
Dewey Rulez: folds {A-Spades}{J-Spades}
Uncalled bet (95638) returned to skaream
*** RIVER *** {10-Spades}{J-Clubs}{9-Hearts}{6-Hearts} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
skaream: shows {Q-Clubs}{J-Hearts} (two pair, Jacks and Sixes)
MR-JUN1987: shows {Q-Spades}{K-Clubs} (a straight, Nine to King)
MR-JUN1987 collected 28379 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 28379 | Rake 0
Board {10-Spades}{J-Clubs}{9-Hearts}{6-Hearts}{6-Diamonds}
Seat 1: TheUrsaraie folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ianleeL folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ksiuxa193 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: pao066 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dewey Rulez (small blind) folded on the Turn
Seat 6: skaream (big blind) showed {Q-Clubs}{J-Hearts} and lost with two pair, Jacks and Sixes
Seat 7: TexasSnax folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: MR-JUN1987 showed {Q-Spades}{K-Clubs} and won (28379) with a straight, Nine to King
Seat 9: domingues7 folded before Flop (didn't bet)

thx jeroen

kan snel omslaan tho bij de hu

PokerStars Hand #125210718023: Tournament #1015297559, $2.18+$0.04 USD Hold'em No Limit - Match Round I, Level VI (150/300) - 2014/11/16 17:10:26 CET [2014/11/16 11:10:26 ET]
Table '1015297559 1148' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: yamyamyamma (7141 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (2859 in chips)
Dewey Rulez: posts small blind 150
yamyamyamma: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {6-Diamonds}{A-Spades}
Dewey Rulez: raises 2559 to 2859 and is all-in
yamyamyamma: calls 2559
*** FLOP *** {5-Spades}{9-Spades}{Q-Clubs}
*** TURN *** {5-Spades}{9-Spades}{Q-Clubs} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Spades}{9-Spades}{Q-Clubs}{5-Diamonds} {A-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
yamyamyamma: shows {3-Clubs}{3-Hearts} (two pair, Fives and Threes)
Dewey Rulez: shows {6-Diamonds}{A-Spades} (two pair, Aces and Fives)
Dewey Rulez collected 5718 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5718 | Rake 0
Board {5-Spades}{9-Spades}{Q-Clubs}{5-Diamonds}{A-Clubs}
Seat 1: yamyamyamma (big blind) showed {3-Clubs}{3-Hearts} and lost with two pair, Fives and Threes
Seat 2: Dewey Rulez (button) (small blind) showed {6-Diamonds}{A-Spades} and won (5718) with two pair, Aces and Fives

PokerStars Hand #125210734670: Tournament #1015297559, $2.18+$0.04 USD Hold'em No Limit - Match Round I, Level VI (150/300) - 2014/11/16 17:10:39 CET [2014/11/16 11:10:39 ET]
Table '1015297559 1148' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: yamyamyamma (4282 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (5718 in chips)
yamyamyamma: posts small blind 150
Dewey Rulez: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Spades}{A-Hearts}
yamyamyamma: raises 3982 to 4282 and is all-in
Dewey Rulez: calls 3982
*** FLOP *** {8-Hearts}{Q-Spades}{J-Diamonds}
*** TURN *** {8-Hearts}{Q-Spades}{J-Diamonds} {4-Hearts}
*** RIVER *** {8-Hearts}{Q-Spades}{J-Diamonds}{4-Hearts} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {K-Spades}{A-Hearts} (high card Ace)
yamyamyamma: shows {2-Hearts}{A-Clubs} (high card Ace - lower kicker)
Dewey Rulez collected 8564 from pot
yamyamyamma finished the tournament in 10616th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8564 | Rake 0
Board {8-Hearts}{Q-Spades}{J-Diamonds}{4-Hearts}{5-Diamonds}
Seat 1: yamyamyamma (button) (small blind) showed {2-Hearts}{A-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 2: Dewey Rulez (big blind) showed {K-Spades}{A-Hearts} and won (8564) with high card Ace

door dus Smile

hu loopt totaal niet

PokerStars Hand #125210418857: Tournament #1015297559, $2.18+$0.04 USD Hold'em No Limit - Match Round I, Level IV (80/160) - 2014/11/16 17:06:47 CET [2014/11/16 11:06:47 ET]
Table '1015297559 1148' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: yamyamyamma (6671 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (3329 in chips)
Dewey Rulez: posts small blind 80
yamyamyamma: posts big blind 160
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {5-Spades}{4-Diamonds}
Dewey Rulez: calls 80
yamyamyamma: checks
*** FLOP *** {7-Spades}{6-Diamonds}{3-Clubs}
yamyamyamma: checks
Dewey Rulez: bets 182
yamyamyamma: calls 182
*** TURN *** {7-Spades}{6-Diamonds}{3-Clubs} {4-Clubs}
yamyamyamma: checks
Dewey Rulez: bets 389
yamyamyamma: raises 731 to 1120
Dewey Rulez: raises 1867 to 2987 and is all-in
yamyamyamma: calls 1867
*** RIVER *** {7-Spades}{6-Diamonds}{3-Clubs}{4-Clubs} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
yamyamyamma: shows {4-Spades}{6-Clubs} (a straight, Three to Seven)
Dewey Rulez: shows {5-Spades}{4-Diamonds} (a straight, Three to Seven)
yamyamyamma collected 3329 from pot
Dewey Rulez collected 3329 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6658 | Rake 0
Board {7-Spades}{6-Diamonds}{3-Clubs}{4-Clubs}{5-Diamonds}
Seat 1: yamyamyamma (big blind) showed {4-Spades}{6-Clubs} and won (3329) with a straight, Three to Seven
Seat 2: Dewey Rulez (button) (small blind) showed {5-Spades}{4-Diamonds} and won (3329) with a straight, Three to Seven

PokerStars Hand #125210174483: Tournament #1015297553, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XIII (300/600) - 2014/11/16 17:04:10 CET [2014/11/16 11:04:10 ET]
Table '1015297553 291' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: TheUrsaraie (14980 in chips)
Seat 2: gastelr (23180 in chips)
Seat 3: ksiuxa193 (20696 in chips)
Seat 4: pao066 (16020 in chips)
Seat 5: Dewey Rulez (25979 in chips)
Seat 6: skaream (78161 in chips)
Seat 7: TexasSnax (18959 in chips)
Seat 8: MR-JUN1987 (6331 in chips)
Seat 9: domingues7 (18839 in chips)
TheUrsaraie: posts the ante 70
gastelr: posts the ante 70
ksiuxa193: posts the ante 70
pao066: posts the ante 70
Dewey Rulez: posts the ante 70
skaream: posts the ante 70
TexasSnax: posts the ante 70
MR-JUN1987: posts the ante 70
domingues7: posts the ante 70
TexasSnax: posts small blind 300
MR-JUN1987: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Spades}{A-Clubs}
domingues7: folds
TheUrsaraie: folds
gastelr: raises 1300 to 1900
ksiuxa193: folds
pao066: folds
Dewey Rulez: calls 1900
skaream: raises 7230 to 9130
TexasSnax: folds
MR-JUN1987: folds
gastelr: raises 13980 to 23110 and is all-in
Dewey Rulez: folds
skaream: calls 13980
*** FLOP *** {10-Spades}{10-Hearts}{Q-Hearts}
*** TURN *** {10-Spades}{10-Hearts}{Q-Hearts} {6-Spades}
*** RIVER *** {10-Spades}{10-Hearts}{Q-Hearts}{6-Spades} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
gastelr: shows {K-Clubs}{A-Spades} (a pair of Tens)
skaream: shows {Q-Spades}{Q-Clubs} (a full house, Queens full of Tens)
skaream collected 49650 from pot
gastelr finished the tournament in 6892nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 49650 | Rake 0
Board {10-Spades}{10-Hearts}{Q-Hearts}{6-Spades}{7-Clubs}
Seat 1: TheUrsaraie folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: gastelr showed {K-Clubs}{A-Spades} and lost with a pair of Tens
Seat 3: ksiuxa193 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: pao066 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dewey Rulez folded before Flop
Seat 6: skaream (button) showed {Q-Spades}{Q-Clubs} and won (49650) with a full house, Queens full of Tens
Seat 7: TexasSnax (small blind) folded before Flop
Seat 8: MR-JUN1987 (big blind) folded before Flop
Seat 9: domingues7 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #125209762644: Tournament #1015297559, $2.18+$0.04 USD Hold'em No Limit - Match Round I, Level I (20/40) - 2014/11/16 17:00:24 CET [2014/11/16 11:00:24 ET]
Table '1015297559 1148' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: yamyamyamma (5080 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (4920 in chips)
Dewey Rulez: posts small blind 20
yamyamyamma: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {6-Clubs}{K-Diamonds}
Dewey Rulez: raises 40 to 80
yamyamyamma: calls 40
*** FLOP *** {5-Hearts}{K-Hearts}{8-Diamonds}
yamyamyamma: checks
Dewey Rulez: bets 91
yamyamyamma: calls 91
*** TURN *** {5-Hearts}{K-Hearts}{8-Diamonds} {5-Clubs}
yamyamyamma: checks
Dewey Rulez: bets 194
yamyamyamma: calls 194
*** RIVER *** {5-Hearts}{K-Hearts}{8-Diamonds}{5-Clubs} {3-Clubs}
yamyamyamma: checks
Dewey Rulez: bets 416
yamyamyamma: raises 781 to 1197
Dewey Rulez: calls 781
*** SHOW DOWN ***
yamyamyamma: shows {4-Hearts}{5-Spades} (three of a kind, Fives)
Dewey Rulez: mucks hand
yamyamyamma collected 3124 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3124 | Rake 0
Board {5-Hearts}{K-Hearts}{8-Diamonds}{5-Clubs}{3-Clubs}
Seat 1: yamyamyamma (big blind) showed {4-Hearts}{5-Spades} and won (3124) with three of a kind, Fives
Seat 2: Dewey Rulez (button) (small blind) mucked {6-Clubs}{K-Diamonds}

1345672152