Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Heinzel

Verstuur bericht

Forum Posts

10

out 8t

PokerStars Hand #123816904218: Tournament #1007171663, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2014/10/24 18:11:52 CET [2014/10/24 12:11:52 ET]
Table '1007171663 61' 6-max Seat #5 is the button
Seat 1: vanderlindee (5640 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (2183 in chips)
Seat 4: paulin1975 (3700 in chips)
Seat 5: poker_jh27 (5805 in chips)
Seat 6: MyownaccZack (11590 in chips)
MyownaccZack: posts small blind 50
vanderlindee: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Diamonds}{Q-Spades}
Dewey Rulez: raises 104 to 204
paulin1975: folds
poker_jh27: folds
MyownaccZack: folds
vanderlindee: raises 304 to 508
Dewey Rulez: calls 304
*** FLOP *** {10-Hearts}{5-Clubs}{6-Spades}
vanderlindee: bets 500
Dewey Rulez: calls 500
*** TURN *** {10-Hearts}{5-Clubs}{6-Spades} {3-Spades}
vanderlindee: bets 4632 and is all-in
Dewey Rulez: calls 1175 and is all-in
Uncalled bet (3457) returned to vanderlindee
*** RIVER *** {10-Hearts}{5-Clubs}{6-Spades}{3-Spades} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
vanderlindee: shows {A-Spades}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
Dewey Rulez: shows {Q-Diamonds}{Q-Spades} (a pair of Queens)
vanderlindee collected 4416 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 453rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 4416 | Rake 0
Board {10-Hearts}{5-Clubs}{6-Spades}{3-Spades}{7-Spades}
Seat 1: vanderlindee (big blind) showed {A-Spades}{A-Diamonds} and won (4416) with a pair of Aces
Seat 2: Dewey Rulez showed {Q-Diamonds}{Q-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 4: paulin1975 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: poker_jh27 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: MyownaccZack (small blind) folded before Flop

hehe thx

13.50 2.3k
8t 2.4k

PokerStars Hand #123815681590: Tournament #1007171663, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2014/10/24 17:48:26 CET [2014/10/24 11:48:26 ET]
Table '1007171663 7' 6-max Seat #5 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (3656 in chips)
Seat 2: Andy T.66 (2304 in chips)
Seat 3: GRPPA (2880 in chips)
Seat 4: ufo55555 (2890 in chips)
Seat 5: Romich702 (2830 in chips)
Seat 6: R . I0nuT (3440 in chips)
R . I0nuT: posts small blind 10
Dewey Rulez: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Hearts}{2-Hearts}
Andy T.66: calls 20
GRPPA: raises 60 to 80
ufo55555: folds
Romich702: folds
R . I0nuT: calls 70
Dewey Rulez: calls 60
Andy T.66: calls 60
*** FLOP *** {2-Spades}{2-Clubs}{J-Clubs}
R . I0nuT: checks
Dewey Rulez: checks
Andy T.66: bets 1300
GRPPA: folds
R . I0nuT: raises 1300 to 2600
Dewey Rulez: raises 976 to 3576 and is all-in
Andy T.66: calls 924 and is all-in
R . I0nuT: calls 760 and is all-in
Uncalled bet (216) returned to Dewey Rulez
*** TURN *** {2-Spades}{2-Clubs}{J-Clubs} {4-Clubs}
*** RIVER *** {2-Spades}{2-Clubs}{J-Clubs}{4-Clubs} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
R . I0nuT: shows {J-Hearts}{Q-Hearts} (two pair, Queens and Jacks)
Dewey Rulez: shows {A-Hearts}{2-Hearts} (three of a kind, Deuces)
Dewey Rulez collected 2272 from side pot
Andy T.66: shows {5-Clubs}{9-Clubs} (a flush, Jack high)
Andy T.66 collected 6992 from main pot
R . I0nuT finished the tournament in 292nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 9264 Main pot 6992. Side pot 2272. | Rake 0
Board {2-Spades}{2-Clubs}{J-Clubs}{4-Clubs}{Q-Spades}
Seat 1: Dewey Rulez (big blind) showed {A-Hearts}{2-Hearts} and won (2272) with three of a kind, Deuces
Seat 2: Andy T.66 showed {5-Clubs}{9-Clubs} and won (6992) with a flush, Jack high
Seat 3: GRPPA folded on the Flop
Seat 4: ufo55555 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Romich702 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: R . I0nuT (small blind) showed {J-Hearts}{Q-Hearts} and lost with two pair, Queens and Jacks

lekker gokken, out b8

PokerStars Hand #123814819864: Tournament #1009687332, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2014/10/24 17:32:06 CET [2014/10/24 11:32:06 ET]
Table '1009687332 91' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: KGS77777 (2695 in chips)
Seat 2: matiaswin (3015 in chips)
Seat 3: Larsern35 (4232 in chips)
Seat 4: KoKoDuX (3000 in chips)
Seat 5: derekwboyd (2010 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (958 in chips)
Seat 7: El Gordo260 (2621 in chips)
Seat 8: hotvesper (2351 in chips)
Seat 9: JustSnowY (4164 in chips)
hotvesper: posts small blind 25
JustSnowY: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Diamonds}{A-Diamonds}
KGS77777: calls 50
matiaswin: folds
Larsern35: folds
KoKoDuX: folds
derekwboyd: folds
Dewey Rulez: raises 200 to 250
El Gordo260: folds
hotvesper: folds
JustSnowY: folds
KGS77777: raises 750 to 1000
Dewey Rulez: calls 708 and is all-in
Uncalled bet (42) returned to KGS77777
*** FLOP *** {5-Diamonds}{3-Clubs}{10-Hearts}
*** TURN *** {5-Diamonds}{3-Clubs}{10-Hearts} {2-Clubs}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{3-Clubs}{10-Hearts}{2-Clubs} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
KGS77777: shows {10-Clubs}{8-Clubs} (a pair of Tens)
Dewey Rulez: shows {K-Diamonds}{A-Diamonds} (high card Ace)
KGS77777 collected 1991 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 2458th place
*** SUMMARY ***
Total pot 1991 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{3-Clubs}{10-Hearts}{2-Clubs}{6-Diamonds}
Seat 1: KGS77777 showed {10-Clubs}{8-Clubs} and won (1991) with a pair of Tens
Seat 2: matiaswin folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Larsern35 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: KoKoDuX folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: derekwboyd folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez showed {K-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 7: El Gordo260 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: hotvesper (small blind) folded before Flop
Seat 9: JustSnowY (big blind) folded before Flop

nog niet veel handen maar gast speelt 43/43, verwacht ook niet dat hij daar een set overshoved

PokerStars Hand #123813534727: Tournament #1009687332, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2014/10/24 17:07:10 CET [2014/10/24 11:07:10 ET]
Table '1009687332 91' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: HU4FU (2970 in chips)
Seat 2: matiaswin (3000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 3: Larsern35 (3612 in chips)
Seat 4: RiverMatters (2775 in chips)
Seat 5: Conglomo222 (3000 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (2990 in chips)
Seat 7: El Gordo260 (2845 in chips)
Seat 8: hotvesper (3030 in chips)
Seat 9: yymilan (2438 in chips)
Larsern35: posts small blind 10
RiverMatters: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Diamonds}{10-Clubs}
Conglomo222: folds
Dewey Rulez: raises 40 to 60
El Gordo260: folds
hotvesper: folds
yymilan: raises 40 to 100
HU4FU: folds
Larsern35: folds
RiverMatters: folds
Dewey Rulez: calls 40
*** FLOP *** {3-Clubs}{7-Diamonds}{9-Diamonds}
Dewey Rulez: checks
yymilan: bets 115
Dewey Rulez: calls 115
*** TURN *** {3-Clubs}{7-Diamonds}{9-Diamonds} {4-Clubs}
Dewey Rulez: checks
yymilan: bets 2223 and is all-in
Dewey Rulez: calls 2223
*** RIVER *** {3-Clubs}{7-Diamonds}{9-Diamonds}{4-Clubs} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {10-Diamonds}{10-Clubs} (a pair of Tens)
yymilan: shows {7-Clubs}{7-Spades} (three of a kind, Sevens)
yymilan collected 4906 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4906 | Rake 0
Board {3-Clubs}{7-Diamonds}{9-Diamonds}{4-Clubs}{A-Diamonds}
Seat 1: HU4FU (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Larsern35 (small blind) folded before Flop
Seat 4: RiverMatters (big blind) folded before Flop
Seat 5: Conglomo222 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez showed {10-Diamonds}{10-Clubs} and lost with a pair of Tens
Seat 7: El Gordo260 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: hotvesper folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: yymilan showed {7-Clubs}{7-Spades} and won (4906) with three of a kind, Sevens

dit tekent hem beter

PokerStars Hand #123813667793: Tournament #1009687332, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2014/10/24 17:09:46 CET [2014/10/24 11:09:46 ET]
Table '1009687332 91' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: HU4FU (2970 in chips)
Seat 2: matiaswin (3000 in chips)
Seat 3: Larsern35 (3502 in chips)
Seat 5: derekwboyd (3000 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (532 in chips)
Seat 7: El Gordo260 (2785 in chips)
Seat 8: hotvesper (3030 in chips)
Seat 9: yymilan (7841 in chips)
El Gordo260: posts small blind 10
hotvesper: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Hearts}{Q-Hearts}
yymilan: raises 20 to 40
HU4FU: folds
matiaswin: folds
Larsern35: folds
derekwboyd: folds
Dewey Rulez: raises 492 to 532 and is all-in
El Gordo260: folds
hotvesper: folds
yymilan: calls 492
*** FLOP *** {3-Clubs}{3-Hearts}{7-Clubs}
*** TURN *** {3-Clubs}{3-Hearts}{7-Clubs} {9-Hearts}
*** RIVER *** {3-Clubs}{3-Hearts}{7-Clubs}{9-Hearts} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
yymilan: shows {10-Diamonds}{J-Hearts} (two pair, Tens and Threes)
Dewey Rulez: shows {A-Hearts}{Q-Hearts} (a flush, Ace high)
Dewey Rulez collected 1094 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1094 | Rake 0
Board {3-Clubs}{3-Hearts}{7-Clubs}{9-Hearts}{10-Hearts}
Seat 1: HU4FU folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: matiaswin folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Larsern35 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: derekwboyd folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez (button) showed {A-Hearts}{Q-Hearts} and won (1094) with a flush, Ace high
Seat 7: El Gordo260 (small blind) folded before Flop
Seat 8: hotvesper (big blind) folded before Flop
Seat 9: yymilan showed {10-Diamonds}{J-Hearts} and lost with two pair, Tens and Threes

slecht begin, goed einde gaan we maar vanuit dan

PokerStars Hand #123812843090: Tournament #1009686924, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/10/24 16:52:43 CET [2014/10/24 10:52:43 ET]
Table '1009686924 162' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Warzonet (8925 in chips)
Seat 2: Dewey Rulez (2271 in chips)
Seat 3: vyach3113 (2011 in chips)
Seat 4: 2late4play (22776 in chips)
Seat 5: gonzo2910 (18582 in chips)
Seat 6: PokreStar (5868 in chips)
Seat 7: pombo180 (3160 in chips)
Seat 8: askestis (5988 in chips)
Seat 9: MAZAAZAZI (3810 in chips)
Warzonet: posts the ante 30
Dewey Rulez: posts the ante 30
vyach3113: posts the ante 30
2late4play: posts the ante 30
gonzo2910: posts the ante 30
PokreStar: posts the ante 30
pombo180: posts the ante 30
askestis: posts the ante 30
MAZAAZAZI: posts the ante 30
Warzonet: posts small blind 125
Dewey Rulez: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Clubs}{Q-Diamonds}
vyach3113: folds
2late4play: folds
gonzo2910: folds
PokreStar: folds
pombo180: folds
askestis: folds
MAZAAZAZI: folds
Warzonet: raises 8645 to 8895 and is all-in
Dewey Rulez: calls 1991 and is all-in
Uncalled bet (6654) returned to Warzonet
*** FLOP *** {2-Hearts}{6-Spades}{7-Spades}
*** TURN *** {2-Hearts}{6-Spades}{7-Spades} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Hearts}{6-Spades}{7-Spades}{3-Diamonds} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Warzonet: shows {3-Hearts}{K-Spades} (two pair, Kings and Threes)
Dewey Rulez: shows {K-Clubs}{Q-Diamonds} (a pair of Kings)
Warzonet collected 4752 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 1952nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 4752 | Rake 0
Board {2-Hearts}{6-Spades}{7-Spades}{3-Diamonds}{K-Hearts}
Seat 1: Warzonet (small blind) showed {3-Hearts}{K-Spades} and won (4752) with two pair, Kings and Threes
Seat 2: Dewey Rulez (big blind) showed {K-Clubs}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Kings
Seat 3: vyach3113 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: 2late4play folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: gonzo2910 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: PokreStar folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: pombo180 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: askestis folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: MAZAAZAZI (button) folded before Flop (didn't bet)

Brinkytinky schreef

Beide pics er ook gewoon in 1 episode uit, blij dat ik het in ieder geval allemaal niet meer hoef te volgen.

Wat een *@#!^$ programma zeg.

same here, 3de pick lag er al eerder uit

behoorlijke blunder met die proef, die op zich wel interessant was

thx all

begin rond 16.30

zonde weer, echt dom van depay en bruma ook

firstholliday schreef

das geen moeilijke.... heinzel mag spelen. kmaak morgenochtend over. weltrusten

thx Smile

gl us

Mr.HighLow schreef

15.00 $5.50 big (late reg)
17.00 $8.80 big
17.30 $13.50 ko
17.45 $8.8 t
18.00 $22 big
18.30 $11 hot
19.00 $4.40 psko
19.15 $11 fo
19.30 $16.50 hot
20.00 $11 big
20.15 $8.8 t
20.30 $13.50 ko
20.30 $3.3 +r (15.30)

150.10

cake: 0

Mr. HighLow

GLGL

dewey rulez

komt wel een amerikaanse remake

als je af wilt van reacties die jij als aanvallend ziet dejan(ik zie dat regelmatig toch anders maar ken de meeste ook al wat langer) zou ik je adviseren om er niet op te reageren ipv een geirriteerde reactie te geven

10, stuur wrs zaterdag pas

Darxiders schreef

WB!

verder geen idee op je vragen (mtt)

5

als je wiki tot je beschikking hebt ben je opperbaas

qua geneeskunde weet je sowieso al veel meer, dus ff een koning genezen van iets en je bent binnen

1345672142