Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Kracht_Tonen

Naam:Mark Roovers
Website:www.PokerCity.nl
Mijn onderschrift:

Geluk dwing je af.

Verstuur bericht

Forum Posts

Bubble de highroller! Wat denkt dat die clown dat ik schuif? Godverdomme.

Winamax Poker - Tournament "HIGHROLLER" buyIn: €280 + €20 level: 14 - HandId: #302505073622122502-215-1390693076 - Holdem no limit (430/1500/3000) - 2014/01/25 23:37:56 UTC
Table: 'HIGHROLLER(70432451)#005' 6-max (real money) Seat #6 is the button
Seat 1: sowclet (67580)
Seat 3: OMSEB (203076)
Seat 4: tyzef2001 (97274)
Seat 5: HERO (28390)
Seat 6: Richie001 (68404)
*** ANTE/BLINDS ***
sowclet posts ante 430
OMSEB posts ante 430
tyzef2001 posts ante 430
HERO posts ante 430
Richie001 posts ante 430
sowclet posts small blind 1500
OMSEB posts big blind 3000
Dealt to HERO {10-Spades}{A-Clubs}
*** PRE-FLOP ***
tyzef2001 folds
HERO raises 24960 to 27960 and is all-in
Richie001 folds
sowclet folds
OMSEB calls 24960
*** FLOP *** {6-Diamonds}{2-Clubs}{5-Diamonds}
*** TURN *** {6-Diamonds}{2-Clubs}{5-Diamonds}{K-Spades}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{2-Clubs}{5-Diamonds}{K-Spades}{K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
HERO shows {10-Spades}{A-Clubs} (One pair : Kings)
OMSEB shows {K-Clubs}{8-Clubs} (Trips of Kings)
OMSEB collected 59570 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 59570 | No rake
Board: {6-Diamonds}{2-Clubs}{5-Diamonds}{K-Spades}{K-Hearts}
Seat 3: OMSEB (big blind) showed {K-Clubs}{8-Clubs} and won 59570 with Trips of Kings
Seat 5: HERO showed {10-Spades}{A-Clubs} and lost with One pair : Kings

Het loopt niet echt super, heb een kleine stack in de highroller en Galactic. Night on Stars gaat wel goed. De rest lig ik uit.

Ik speel alleen maar azen in dat ding en nog wordt het niks Roll Eyes

Winamax Poker - Tournament "XTASE" buyIn: €90 + €10 level: 10 - HandId: #302454015050907666-102-1390685610 - Holdem no limit (150/600/1200) - 2014/01/25 21:33:30 UTC
Table: 'XTASE(70420563)#017' 6-max (real money) Seat #6 is the button
Seat 1: MaX o Flop (45423)
Seat 2: yo_all_in28 (139331)
Seat 3: OuiUiJui (98789)
Seat 4: Ray Charlz (26629)
Seat 5: Pgergo11 (47041)
Seat 6: HERO (32166)
*** ANTE/BLINDS ***
MaX o Flop posts ante 150
yo_all_in28 posts ante 150
OuiUiJui posts ante 150
Ray Charlz posts ante 150
Pgergo11 posts ante 150
HERO posts ante 150
MaX o Flop posts small blind 600
yo_all_in28 posts big blind 1200
Dealt to HERO {A-Hearts}{A-Clubs}
*** PRE-FLOP ***
OuiUiJui folds
Ray Charlz folds
Pgergo11 folds
HERO raises 1200 to 2400
MaX o Flop folds
yo_all_in28 calls 1200
*** FLOP *** {J-Clubs}{A-Spades}{K-Spades}
yo_all_in28 checks
HERO bets 2400
yo_all_in28 calls 2400
*** TURN *** {J-Clubs}{A-Spades}{K-Spades}{4-Spades}
yo_all_in28 bets 6200
HERO calls 6200
*** RIVER *** {J-Clubs}{A-Spades}{K-Spades}{4-Spades}{3-Diamonds}
yo_all_in28 bets 14000
HERO folds
yo_all_in28 collected 37500 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 37500 | No rake
Board: {J-Clubs}{A-Spades}{K-Spades}{4-Spades}{3-Diamonds}
Seat 2: yo_all_in28 (big blind) won 37500

Eindelijk gedubbeld in XTASE haha.

Winamax Poker - Tournament "XTASE" buyIn: €90 + €10 level: 7 - HandId: #302454015050907666-48-1390683146 - Holdem no limit (60/300/600) - 2014/01/25 20:52:26 UTC
Table: 'XTASE(70420563)#017' 6-max (real money) Seat #3 is the button
Seat 1: MaX o Flop (20935)
Seat 2: caplausky1 (16285)
Seat 3: Lamagouille (30098)
Seat 4: MANZTO (23424)
Seat 5: nadjack (49495)
Seat 6: HERO (6669)
*** ANTE/BLINDS ***
MANZTO posts ante 60
nadjack posts ante 60
MaX o Flop posts ante 60
caplausky1 posts ante 60
Lamagouille posts ante 60
HERO posts ante 60
MANZTO posts small blind 300
nadjack posts big blind 600
Dealt to HERO {A-Diamonds}{A-Spades}
*** PRE-FLOP ***
HERO raises 6009 to 6609 and is all-in
MaX o Flop folds
caplausky1 folds
Lamagouille folds
MANZTO folds
nadjack folds
HERO collected 7869 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7869 | No rake
Seat 6: HERO won 7869

Winamax Poker - Tournament "XTASE" buyIn: €90 + €10 level: 8 - HandId: #302454015050907666-57-1390683797 - Holdem no limit (75/400/800) - 2014/01/25 21:03:17 UTC
Table: 'XTASE(70420563)#017' 6-max (real money) Seat #6 is the button
Seat 1: MaX o Flop (48773)
Seat 2: caplausky1 (14800)
Seat 3: Lamagouille (28613)
Seat 4: MANZTO (7652)
Seat 5: nadjack (37654)
Seat 6: HERO (9414)
*** ANTE/BLINDS ***
MaX o Flop posts ante 75
caplausky1 posts ante 75
Lamagouille posts ante 75
MANZTO posts ante 75
nadjack posts ante 75
HERO posts ante 75
MaX o Flop posts small blind 400
caplausky1 posts big blind 800
Dealt to HERO {A-Spades}{A-Hearts}
*** PRE-FLOP ***
Lamagouille folds
MANZTO folds
nadjack folds
HERO raises 800 to 1600
MaX o Flop folds
caplausky1 folds
HERO collected 3250 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3250 | No rake
Seat 6: HERO (button) won 3250

Winamax Poker - Tournament "XTASE" buyIn: €90 + €10 level: 8 - HandId: #302454015050907666-58-1390683826 - Holdem no limit (75/400/800) - 2014/01/25 21:03:46 UTC
Table: 'XTASE(70420563)#017' 6-max (real money) Seat #1 is the button
Seat 1: MaX o Flop (48298)
Seat 2: caplausky1 (13925)
Seat 3: Lamagouille (28538)
Seat 4: MANZTO (7577)
Seat 5: nadjack (37579)
Seat 6: HERO (10989)
*** ANTE/BLINDS ***
caplausky1 posts ante 75
Lamagouille posts ante 75
MaX o Flop posts ante 75
MANZTO posts ante 75
nadjack posts ante 75
HERO posts ante 75
caplausky1 posts small blind 400
Lamagouille posts big blind 800
Dealt to HERO {A-Hearts}{A-Clubs}
*** PRE-FLOP ***
MANZTO raises 6702 to 7502 and is all-in
nadjack folds
HERO raises 3412 to 10914 and is all-in
MaX o Flop folds
caplausky1 folds
Lamagouille folds
*** FLOP *** {9-Diamonds}{9-Clubs}{8-Spades}
*** TURN *** {9-Diamonds}{9-Clubs}{8-Spades}{Q-Clubs}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{9-Clubs}{8-Spades}{Q-Clubs}{K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
MANZTO shows {J-Clubs}{A-Spades} (One pair : 9)
HERO shows {A-Hearts}{A-Clubs} (Two pairs : Aces and 9)
HERO collected 20066 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 20066 | No rake
Board: {9-Diamonds}{9-Clubs}{8-Spades}{Q-Clubs}{K-Clubs}
Seat 4: MANZTO showed {J-Clubs}{A-Spades} and lost with One pair : 9
Seat 6: HERO showed {A-Hearts}{A-Clubs} and won 20066 with Two pairs : Aces and 9

Bounty bots

PokerStars Hand #110735018090: Tournament #848030118, $154+$154+$12 USD Hold'em No Limit - Level VIII (100/200) - 2014/01/25 21:47:38 CET [2014/01/25 15:47:38 ET]
Table '848030118 11' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: jeanette99 (9684 in chips)
Seat 2: HERO (4728 in chips)
Seat 3: Kabira (2648 in chips)
Seat 4: athenaum (3902 in chips)
Seat 5: jbrown8777 (9979 in chips)
Seat 6: Cernoch33 (3139 in chips)
Seat 7: HUBPAK (2240 in chips)
Seat 8: pokerpimps81 (5720 in chips)
Seat 9: GeoManousos (3109 in chips)
jeanette99: posts the ante 20
HERO: posts the ante 20
Kabira: posts the ante 20
athenaum: posts the ante 20
jbrown8777: posts the ante 20
Cernoch33: posts the ante 20
HUBPAK: posts the ante 20
pokerpimps81: posts the ante 20
GeoManousos: posts the ante 20
Cernoch33: posts small blind 100
HUBPAK: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to HERO {A-Diamonds}{K-Diamonds}
pokerpimps81: folds
GeoManousos: folds
jeanette99: folds
HERO: raises 200 to 400
Kabira: folds
athenaum: folds
jbrown8777: folds
Cernoch33: folds
HUBPAK: calls 200
*** FLOP *** {8-Hearts}{9-Diamonds}{7-Diamonds}
HUBPAK: checks
HERO: bets 400
HUBPAK: raises 1420 to 1820 and is all-in
HERO: calls 1420
*** TURN *** {8-Hearts}{9-Diamonds}{7-Diamonds} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Hearts}{9-Diamonds}{7-Diamonds}{4-Diamonds} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
HUBPAK: shows {9-Clubs}{J-Diamonds} (a straight, Seven to Jack)
HERO: shows {A-Diamonds}{K-Diamonds} (a flush, Ace high)
HERO collected 4720 from pot
HERO wins the $154 bounty for eliminating HUBPAK
HUBPAK finished the tournament in 421st place
*** SUMMARY ***
Total pot 4720 | Rake 0
Board {8-Hearts}{9-Diamonds}{7-Diamonds}{4-Diamonds}{10-Clubs}
Seat 1: jeanette99 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: HERO showed {A-Diamonds}{K-Diamonds} and won (4720) with a flush, Ace high
Seat 3: Kabira folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: athenaum folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: jbrown8777 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Cernoch33 (small blind) folded before Flop
Seat 7: HUBPAK (big blind) showed {9-Clubs}{J-Diamonds} and lost with a straight, Seven to Jack
Seat 8: pokerpimps81 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: GeoManousos folded before Flop (didn't bet)

Jammer, nu andersom. Wel mooi dat hij jamt, lijkt me mooie aanpassing.

PokerStars Hand #110730242043: Tournament #848030118, $154+$154+$12 USD Hold'em No Limit - Level V (40/80) - 2014/01/25 20:31:29 CET [2014/01/25 14:31:29 ET]
Table '848030118 11' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: NewPSfish (1865 in chips)
Seat 2: HERO (6725 in chips)
Seat 3: teckidtq (2863 in chips)
Seat 4: athenaum (2151 in chips)
Seat 5: jbrown8777 (6284 in chips)
Seat 6: AAnyaLucKK (4721 in chips)
Seat 7: HUBPAK (2140 in chips)
Seat 8: Hex234 (2930 in chips)
Seat 9: GeoManousos (3352 in chips)
Hex234: posts small blind 40
GeoManousos: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to HERO {Q-Diamonds}{Q-Hearts}
NewPSfish: folds
HERO: raises 160 to 240
teckidtq: raises 2623 to 2863 and is all-in
athenaum: folds
jbrown8777: folds
AAnyaLucKK: folds
HUBPAK: folds
Hex234: folds
GeoManousos: folds
HERO: calls 2623
*** FLOP *** {6-Hearts}{10-Clubs}{7-Spades}
*** TURN *** {6-Hearts}{10-Clubs}{7-Spades} {7-Clubs}
*** RIVER *** {6-Hearts}{10-Clubs}{7-Spades}{7-Clubs} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
HERO: shows {Q-Diamonds}{Q-Hearts} (two pair, Queens and Sevens)
teckidtq: shows {K-Spades}{K-Clubs} (two pair, Kings and Sevens)
teckidtq collected 5846 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5846 | Rake 0
Board {6-Hearts}{10-Clubs}{7-Spades}{7-Clubs}{5-Spades}
Seat 1: NewPSfish folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: HERO showed {Q-Diamonds}{Q-Hearts} and lost with two pair, Queens and Sevens
Seat 3: teckidtq showed {K-Spades}{K-Clubs} and won (5846) with two pair, Kings and Sevens
Seat 4: athenaum folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: jbrown8777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: AAnyaLucKK folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: HUBPAK (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Hex234 (small blind) folded before Flop
Seat 9: GeoManousos (big blind) folded before Flop

Whoo-hoo bounty!

PokerStars Hand #110729150664: Tournament #848030118, $154+$154+$12 USD Hold'em No Limit - Level IV (30/60) - 2014/01/25 20:13:28 CET [2014/01/25 14:13:28 ET]
Table '848030118 11' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: NewPSfish (2230 in chips)
Seat 2: HERO (3830 in chips)
Seat 3: teckidtq (1942 in chips)
Seat 4: athenaum (2491 in chips)
Seat 5: jbrown8777 (5964 in chips)
Seat 6: AAnyaLucKK (4456 in chips)
Seat 7: HUBPAK (2820 in chips)
Seat 8: Turko_man (3155 in chips)
Seat 9: GeoManousos (3143 in chips)
NewPSfish: posts small blind 30
HERO: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to HERO {K-Spades}{K-Hearts}
teckidtq: folds
athenaum: folds
jbrown8777: folds
AAnyaLucKK: raises 90 to 150
HUBPAK: folds
Turko_man: raises 210 to 360
GeoManousos: folds
NewPSfish: folds
HERO: raises 480 to 840
AAnyaLucKK: folds
Turko_man: calls 480
*** FLOP *** {7-Diamonds}{2-Diamonds}{J-Diamonds}
HERO: bets 540
Turko_man: raises 1775 to 2315 and is all-in
HERO: calls 1775
*** TURN *** {7-Diamonds}{2-Diamonds}{J-Diamonds} {K-Clubs}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{2-Diamonds}{J-Diamonds}{K-Clubs} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
HERO: shows {K-Spades}{K-Hearts} (three of a kind, Kings)
Turko_man: shows {Q-Hearts}{Q-Clubs} (a pair of Queens)
HERO collected 6490 from pot
HERO wins the $154 bounty for eliminating Turko_man
Turko_man finished the tournament in 785th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6490 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{2-Diamonds}{J-Diamonds}{K-Clubs}{5-Spades}
Seat 1: NewPSfish (small blind) folded before Flop
Seat 2: HERO (big blind) showed {K-Spades}{K-Hearts} and won (6490) with three of a kind, Kings
Seat 3: teckidtq folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: athenaum folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: jbrown8777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: AAnyaLucKK folded before Flop
Seat 7: HUBPAK folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Turko_man showed {Q-Hearts}{Q-Clubs} and lost with a pair of Queens
Seat 9: GeoManousos (button) folded before Flop (didn't bet)

Prutser, moet ook alles zelf doen.

Ik heb voor onderstaande toernooien procenten verkocht en zal in dit topic mijn voortgang bijhouden zodat zij het kunnen volgen.

Zaterdag:
19.00 uur - $320 Saturday Super-Knockout [Pokerstars]
19.00 uur - $109 The Bigger $109 [Pokerstars]
20.00 uur - ($136,87) €100 XTASE [Winamax]
21.00 uur - ($136,87) €100 Night On Stars [PokerstarsFR]
21.30 uur - $215 Weekly 6-max [Pokerstars]
21.30 uur - ($410,61) €300 HIGHROLLER [Winamax]
21.00 uur - ($136,87) €100 Galactic [Winamax]

Zondag:
17.00 uur - $215 Sunday Warm-Up [Pokerstars]
17.30 uur - TCOOP-15 $215 6-max hyper [Pokerstars]
18.00 uur - ($136,87) €100 XTREM [Winamax]
18.30 uur - TCOOP-16 $320 Turbo Progressive Super KO [Pokerstars]
19.00 uur - $109 The Bigger $109 [Pokerstars]
19.30 uur - TCOOP-17 ($309) $109 Turbo 1R1A [Pokerstars]
20.00 uur - ($136,87) €100 Sunday Special [PokerstarsFR]
20.00 uur - ($136,87) €100 XTASE 6-max [Winamax]
20.30 uur - $215 Sunday Million [Pokerstars]
21.00 uur - ($136,87) €100 XPERT [Winamax]
21.30 uur - ($410,61) €300 HIGHROLLER [Winamax]
00.30 uur - ($102,65) €75 Sunday Super Sonic [PokerstarsFR]
00.30 uur - TCOOP-19 $215 Sunday Supersonic Special Edition [Pokerstars]

mjhwouters schreef

en USOP wel he Sad

Ja dat zei ik toch al dat ik daar ging winnen?

$312 + €360 ($486,94) = $798,94 = $800

Bryan - 38% = $304
Mjhwouters - 4% = $32
Skoierd - 4% = $32
Bonno - 4% = $32

Ik stuur het zo (als Stars weer online is).

58ste voor €360 geloof ik. Ik ben nu in Utrecht, maar als jullie het goed vinden keer ik alles uiterlijk woensdag uit. Ik heb mijn rsa token namelijk niet bij me maar als ik morgen vroeg bust rij ik naar huis en anders rij ik woensdag naar huis.

Als iemand zijn geld eerder wil, stuur me dan een pm en dan vraag ik of iemand het voor kan schieten.

Ah zonde!

Dag twee gehaald in Sunday Special.

Ik speel 91k, morgen blinden 2,5k/5k. Ik sta 75/108. €24,k voor first.

om 20.00 uur verder. Ik wacht met de financiele afhandeling tot dit toernooi is afgelopen.

Prijzenpot tot op heden: $312

Tongue

ITM Sunday Special, Sunday Million helaas net niet.

mjhwouters schreef

hoe gaat het op WM?

Het gaat goed in de Highroller, voor de rest is niet veel meer. Sunday Special op FR gaat ook prima.

Vis geownd in de Million

PokerStars Hand #110420407405: Tournament #844890448, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level XI (300/600) - 2014/01/19 23:33:12 CET [2014/01/19 17:33:12 ET]
Table '844890448 607' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Radiihead (21581 in chips)
Seat 2: vic_xcite (39258 in chips)
Seat 3: Akkana (33965 in chips)
Seat 4: TopChaos (12949 in chips)
Seat 5: mbartkow (17778 in chips)
Seat 6: santana31 (8000 in chips)
Seat 7: NastyMinder (8550 in chips)
Seat 8: Hero (19288 in chips)
Seat 9: Malaka$tyle (32788 in chips)
Radiihead: posts the ante 60
vic_xcite: posts the ante 60
Akkana: posts the ante 60
TopChaos: posts the ante 60
mbartkow: posts the ante 60
santana31: posts the ante 60
NastyMinder: posts the ante 60
Hero: posts the ante 60
Malaka$tyle: posts the ante 60
Akkana: posts small blind 300
TopChaos: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {J-Hearts}{J-Spades}
mbartkow: folds
santana31: folds
NastyMinder: folds
Hero: raises 600 to 1200
Malaka$tyle: folds
Radiihead: folds
vic_xcite: folds
Akkana: calls 900
TopChaos: folds
*** FLOP *** {J-Diamonds}{J-Clubs}{5-Clubs}
Akkana: checks
Hero: bets 1200
Akkana: calls 1200
*** TURN *** {J-Diamonds}{J-Clubs}{5-Clubs} {9-Hearts}
Akkana: checks
Hero: bets 3000
Akkana: calls 3000
*** RIVER *** {J-Diamonds}{J-Clubs}{5-Clubs}{9-Hearts} {Q-Diamonds}
Akkana: bets 5400
Hero: raises 8428 to 13828 and is all-in
Akkana: calls 8428
*** SHOW DOWN ***
Hero: shows {J-Hearts}{J-Spades} (four of a kind, Jacks)
Akkana: shows {5-Hearts}{5-Diamonds} (a full house, Fives full of Jacks)
Hero collected 39596 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 39596 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{J-Clubs}{5-Clubs}{9-Hearts}{Q-Diamonds}
Seat 1: Radiihead folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: vic_xcite (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Akkana (small blind) showed {5-Hearts}{5-Diamonds} and lost with a full house, Fives full of Jacks
Seat 4: TopChaos (big blind) folded before Flop
Seat 5: mbartkow folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: santana31 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: NastyMinder folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Hero showed {J-Hearts}{J-Spades} and won (39596) with four of a kind, Jacks
Seat 9: Malaka$tyle folded before Flop (didn't bet)

You finished the tournament in 472nd place. A USD 312.00 award has been credited to your Real Money account.

ITM met 1,5bb. Nu ga ik helemaal loco!

18910111250