All The Latest News from the 2015 WSOP
Now Live WSOP WSOP 2015
All The Latest News from the 2015 WSOP

Kracht_Tonen

Naam:Mark Roovers
Website:www.PokerCity.nl
Mijn onderschrift:

Geluk dwing je af.

Verstuur bericht

Forum Posts

ik speel op mijn iPad vanavond. Ik kan geen handen kopiëren, maar zal vanaf mijn telefoon updates posten.

Klote turbo's

Busto

PokerStars Hand #129602824772: Tournament #1096714107, $75+$7 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2015/01/30 17:11:25 CET [2015/01/30 11:11:25 ET]
Table '1096714107 215' 6-max Seat #5 is the button
Seat 2: Zephyr77719 (5260 in chips)
Seat 3: Hero (3884 in chips)
Seat 4: MarcoMorais (41648 in chips)
Seat 5: OneH1tWonder (4443 in chips)
Seat 6: S6Kev (10031 in chips)
Zephyr77719: posts the ante 50
Hero: posts the ante 50
MarcoMorais: posts the ante 50
OneH1tWonder: posts the ante 50
S6Kev: posts the ante 50
S6Kev: posts small blind 200
Zephyr77719: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {A-Clubs}{4-Diamonds}
Hero: raises 3434 to 3834 and is all-in
MarcoMorais: folds
OneH1tWonder: raises 559 to 4393 and is all-in
S6Kev: folds
Zephyr77719: folds
Uncalled bet (559) returned to OneH1tWonder
*** FLOP *** {10-Clubs}{J-Diamonds}{4-Hearts}
*** TURN *** {10-Clubs}{J-Diamonds}{4-Hearts} {8-Spades}
*** RIVER *** {10-Clubs}{J-Diamonds}{4-Hearts}{8-Spades} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Hero: shows {A-Clubs}{4-Diamonds} (two pair, Eights and Fours)
OneH1tWonder: shows {A-Hearts}{8-Hearts} (three of a kind, Eights)
OneH1tWonder collected 8518 from pot
Hero finished the tournament in 1384th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8518 | Rake 0
Board {10-Clubs}{J-Diamonds}{4-Hearts}{8-Spades}{8-Diamonds}
Seat 2: Zephyr77719 (big blind) folded before Flop
Seat 3: Hero showed {A-Clubs}{4-Diamonds} and lost with two pair, Eights and Fours
Seat 4: MarcoMorais folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: OneH1tWonder (button) showed {A-Hearts}{8-Hearts} and won (8518) with three of a kind, Eights
Seat 6: S6Kev (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #129601902158: Tournament #1096714107, $75+$7 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2015/01/30 16:53:29 CET [2015/01/30 10:53:29 ET]
Table '1096714107 215' 6-max Seat #5 is the button
Seat 1: EroBahta (2299 in chips)
Seat 2: iampokerplr (9232 in chips)
Seat 3: Hero (4966 in chips)
Seat 4: MarcoMorais (8133 in chips)
Seat 5: OneH1tWonder (8660 in chips)
Seat 6: GRANDAPL (1332 in chips)
EroBahta: posts the ante 30
iampokerplr: posts the ante 30
Hero: posts the ante 30
MarcoMorais: posts the ante 30
OneH1tWonder: posts the ante 30
GRANDAPL: posts the ante 30
GRANDAPL: posts small blind 125
EroBahta: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {A-Diamonds}{Q-Hearts}
iampokerplr: folds
Hero: raises 250 to 500
MarcoMorais: calls 500
OneH1tWonder: folds
GRANDAPL: raises 802 to 1302 and is all-in
EroBahta: folds
Hero: raises 3634 to 4936 and is all-in
MarcoMorais: folds
Uncalled bet (3634) returned to Hero
*** FLOP *** {J-Hearts}{5-Spades}{7-Diamonds}
*** TURN *** {J-Hearts}{5-Spades}{7-Diamonds} {7-Clubs}
*** RIVER *** {J-Hearts}{5-Spades}{7-Diamonds}{7-Clubs} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
GRANDAPL: shows {3-Clubs}{3-Spades} (two pair, Sevens and Threes)
Hero: shows {A-Diamonds}{Q-Hearts} (a pair of Sevens)
GRANDAPL collected 3534 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3534 | Rake 0
Board {J-Hearts}{5-Spades}{7-Diamonds}{7-Clubs}{4-Clubs}
Seat 1: EroBahta (big blind) folded before Flop
Seat 2: iampokerplr folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Hero showed {A-Diamonds}{Q-Hearts} and lost with a pair of Sevens
Seat 4: MarcoMorais folded before Flop
Seat 5: OneH1tWonder (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: GRANDAPL (small blind) showed {3-Clubs}{3-Spades} and won (3534) with two pair, Sevens and Threes

PokerStars Hand #129601771372: Tournament #1096714107, $75+$7 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2015/01/30 16:51:03 CET [2015/01/30 10:51:03 ET]
Table '1096714107 215' 6-max Seat #6 is the button
Seat 1: EroBahta (2574 in chips)
Seat 2: iampokerplr (9757 in chips)
Seat 3: Hero (3108 in chips)
Seat 4: MarcoMorais (5743 in chips)
Seat 5: OneH1tWonder (8630 in chips)
Seat 6: GRANDAPL (4810 in chips)
EroBahta: posts the ante 30
iampokerplr: posts the ante 30
Hero: posts the ante 30
MarcoMorais: posts the ante 30
OneH1tWonder: posts the ante 30
GRANDAPL: posts the ante 30
EroBahta: posts small blind 125
iampokerplr: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {K-Diamonds}{K-Hearts}
Hero: raises 250 to 500
MarcoMorais: folds
OneH1tWonder: folds
GRANDAPL: raises 4280 to 4780 and is all-in
EroBahta: folds
iampokerplr: folds
Hero: calls 2578 and is all-in
Uncalled bet (1702) returned to GRANDAPL
*** FLOP *** {3-Hearts}{4-Diamonds}{5-Hearts}
*** TURN *** {3-Hearts}{4-Diamonds}{5-Hearts} {10-Clubs}
*** RIVER *** {3-Hearts}{4-Diamonds}{5-Hearts}{10-Clubs} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Hero: shows {K-Diamonds}{K-Hearts} (two pair, Kings and Fours)
GRANDAPL: shows {8-Hearts}{8-Spades} (two pair, Eights and Fours)
Hero collected 6711 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6711 | Rake 0
Board {3-Hearts}{4-Diamonds}{5-Hearts}{10-Clubs}{4-Spades}
Seat 1: EroBahta (small blind) folded before Flop
Seat 2: iampokerplr (big blind) folded before Flop
Seat 3: Hero showed {K-Diamonds}{K-Hearts} and won (6711) with two pair, Kings and Fours
Seat 4: MarcoMorais folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: OneH1tWonder folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: GRANDAPL (button) showed {8-Hearts}{8-Spades} and lost with two pair, Eights and Fours

Exit $215

PokerStars Hand #129566697279: Tournament #1096714097, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2015/01/29 23:15:22 CET [2015/01/29 17:15:22 ET]
Table '1096714097 101' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: SwalzB (15807 in chips)
Seat 2: Olli444 (9700 in chips)
Seat 3: Hero (3704 in chips)
Seat 4: LiverB (12495 in chips)
Seat 5: Tacowhorexxx (7992 in chips)
Seat 6: ML1982ML (4609 in chips)
Seat 7: dandras76 (4780 in chips)
Seat 8: TMoney0209 (18252 in chips)
Seat 9: 26P0KKet04 (3990 in chips)
SwalzB: posts the ante 60
Olli444: posts the ante 60
Hero: posts the ante 60
LiverB: posts the ante 60
Tacowhorexxx: posts the ante 60
ML1982ML: posts the ante 60
dandras76: posts the ante 60
TMoney0209: posts the ante 60
26P0KKet04: posts the ante 60
LiverB: posts small blind 250
Tacowhorexxx: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {9-Clubs}{10-Clubs}
ML1982ML: folds
dandras76: folds
TMoney0209: folds
26P0KKet04: folds
SwalzB: folds
Olli444: folds
Hero: raises 3144 to 3644 and is all-in
LiverB: folds
Tacowhorexxx: calls 3144
*** FLOP *** {4-Spades}{Q-Diamonds}{2-Hearts}
*** TURN *** {4-Spades}{Q-Diamonds}{2-Hearts} {8-Spades}
*** RIVER *** {4-Spades}{Q-Diamonds}{2-Hearts}{8-Spades} {K-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Tacowhorexxx: shows {A-Spades}{K-Hearts} (a pair of Kings)
Hero: shows {9-Clubs}{10-Clubs} (high card King)
Tacowhorexxx collected 8078 from pot
Hero finished the tournament in 1795th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8078 | Rake 0
Board {4-Spades}{Q-Diamonds}{2-Hearts}{8-Spades}{K-Spades}
Seat 1: SwalzB folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Olli444 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Hero (button) showed {9-Clubs}{10-Clubs} and lost with high card King
Seat 4: LiverB (small blind) folded before Flop
Seat 5: Tacowhorexxx (big blind) showed {A-Spades}{K-Hearts} and won (8078) with a pair of Kings
Seat 6: ML1982ML folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: dandras76 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: TMoney0209 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: 26P0KKet04 folded before Flop (didn't bet)

Het lijkt een wel verdacht veel op bullshit, maar vooruit dan maar.

PokerStars Hand #129564571455: Tournament #1096714097, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2015/01/29 22:42:22 CET [2015/01/29 16:42:22 ET]
Table '1096714097 101' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: haof11 (3079 in chips)
Seat 2: Olli444 (9795 in chips)
Seat 3: Hero (6895 in chips)
Seat 4: LiverB (4485 in chips)
Seat 5: Tacowhorexxx (3885 in chips)
Seat 6: ML1982ML (12209 in chips)
Seat 7: pureonyx (2910 in chips)
Seat 8: TMoney0209 (6142 in chips)
Seat 9: MAZACAR1E (4492 in chips)
haof11: posts the ante 20
Olli444: posts the ante 20
Hero: posts the ante 20
LiverB: posts the ante 20
Tacowhorexxx: posts the ante 20
ML1982ML: posts the ante 20
pureonyx: posts the ante 20
TMoney0209: posts the ante 20
MAZACAR1E: posts the ante 20
Hero: posts small blind 75
LiverB: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {K-Spades}{A-Hearts}
Tacowhorexxx: folds
ML1982ML: folds
pureonyx: folds
TMoney0209: folds
MAZACAR1E: folds
haof11: raises 150 to 300
Olli444: calls 300
Hero: raises 600 to 900
LiverB: folds
haof11: folds
LiverB said, "/0,06"
Olli444: calls 600
*** FLOP *** {7-Spades}{4-Hearts}{9-Hearts}
Hero: bets 825
Olli444: raises 825 to 1650
Hero: calls 825
*** TURN *** {7-Spades}{4-Hearts}{9-Hearts} {2-Clubs}
Hero: checks
Olli444: checks
*** RIVER *** {7-Spades}{4-Hearts}{9-Hearts}{2-Clubs} {Q-Spades}
Hero: checks
Olli444: bets 7225 and is all-in
Hero: folds
Uncalled bet (7225) returned to Olli444
Olli444 collected 5730 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5730 | Rake 0
Board {7-Spades}{4-Hearts}{9-Hearts}{2-Clubs}{Q-Spades}
Seat 1: haof11 folded before Flop
Seat 2: Olli444 (button) collected (5730)
Seat 3: Hero (small blind) folded on the River
Seat 4: LiverB (big blind) folded before Flop
Seat 5: Tacowhorexxx folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ML1982ML folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: pureonyx folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: TMoney0209 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: MAZACAR1E folded before Flop (didn't bet)

Thanks guys, kijken of er wat te binken valt.

Ja is goed Minte.

Stars Nick: via PM verkrijgbaar
Datum: 29-1/30-1/31-1
Aantal Games: 3
Procenten te koop: 50%
Totaal Buy-In: $379
Markup: $0
Markup %: 0%
Totaal Incl Markup: $379
29% KSB (Ja/Nee): Nee
Games ernaast (Ja/Nee): Ja
Aantal (schatting: 6-10
Post handen (Ja/Nee): Ja
Busthanden of ook Keyhanden: Beide, geen break updates.

Minimale afname = 10% = $37,90

29-1-2015 22.00 uur TCOOP-34: $215 Re-entry Turbo (zonder re-entry)
30-1-2015 16.00 uur TCOOP-37: $82 6-max Turbo
31-1-2015 20.00 uur TCOOP-42: $82 Turbo

Dus jij ch/f turn Zodiac?

19.00 uur - $22
19.15 uur - $11
20.00 uur - $11 The Big $11
20.00 uur - $27,50 - 360 cap
20.30 uur - $13,50 KO
21.00 uur - $55 The Bigger $55
21.30 uur - $11
22.00 uur - ($51) $11R
22.15 uur - $11
22.30 uur - $27 Progr. SKO
23.00 uur - $55

Totaal $295

Voel je vrij om het lijstje aan te passen.

Uhm, nou dat was hem dan. Ik zal hier vaak voor stacks spelen op de flop aangezien villains range grotendeels uit flushdraws bestaat, maar er is een kans dat villain hier air heeft dus wil ik dat gedeelte van zijn range er in houden. Als hij de turn zo groot bet verwacht ik geen 8x handen in villains range, omdat ik verwacht dat hij daarmee kleiner bet. Ik jam dus voor max value van fd. Ideeën over hoe ik deze hand beter kan spelen hoor ik graag.

PokerStars Hand #129435753388: Tournament #1096714061, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2015/01/27 20:08:30 CET [2015/01/27 14:08:30 ET]
Table '1096714061 86' 8-max Seat #6 is the button
Seat 1: Hero (5010 in chips)
Seat 2: !!f1ghtback! (4917 in chips)
Seat 3: elSancho123 (5055 in chips)
Seat 4: OMGitsMihai (5108 in chips)
Seat 5: _cokepkr (5105 in chips)
Seat 6: Crazy Elior (4955 in chips)
Seat 7: insaf777 (4800 in chips)
insaf777: posts small blind 15
Hero: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {5-Clubs}{5-Diamonds}
!!f1ghtback!: folds
elSancho123: folds
OMGitsMihai: folds
_cokepkr: folds
Crazy Elior: raises 45 to 75
insaf777: folds
Hero: calls 45
*** FLOP *** {6-Hearts}{5-Hearts}{7-Clubs}
Hero: checks
Crazy Elior: bets 140
Hero: raises 280 to 420
Crazy Elior: raises 854 to 1274
Hero: calls 854
*** TURN *** {6-Hearts}{5-Hearts}{7-Clubs} {9-Spades}
Hero: checks
Crazy Elior: bets 1790
Hero: raises 1871 to 3661 and is all-in
Crazy Elior: calls 1816 and is all-in
Uncalled bet (55) returned to Hero
*** RIVER *** {6-Hearts}{5-Hearts}{7-Clubs}{9-Spades} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Hero: shows {5-Clubs}{5-Diamonds} (three of a kind, Fives)
Crazy Elior: shows {8-Hearts}{3-Hearts} (a straight, Five to Nine)
Crazy Elior collected 9925 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 9925 | Rake 0
Board {6-Hearts}{5-Hearts}{7-Clubs}{9-Spades}{3-Spades}
Seat 1: Hero (big blind) showed {5-Clubs}{5-Diamonds} and lost with three of a kind, Fives
Seat 2: !!f1ghtback! folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: elSancho123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: OMGitsMihai folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: _cokepkr folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Crazy Elior (button) showed {8-Hearts}{3-Hearts} and won (9925) with a straight, Five to Nine
Seat 7: insaf777 (small blind) folded before Flop

BerendW schreef

10 vanavond laat?

Sure, geen probleem.

Stars Nick: via PM verkrijgbaar
Datum: 27-01-2015
Aantal Games: 1
Procenten te koop: 50%
Totaal Buy-In: 215
Markup: $0
Markup %: 0%
Totaal Incl Markup: $215
29% KSB (Ja/Nee): Nee
Games ernaast (Ja/Nee): Ja
Aantal (schatting: 11
Post handen (Ja/Nee): Ja
Busthanden of ook Keyhanden: Beide, geen break updates.

20.00 uur - TCOOP-25: $215 8-max Turbo

Minimale afname 10% = $21,50

Leuk dat je de Mario's ook hebt meegenomen in dit lijstje. Ik heb al een tijdje mijn brein zitten breken over mogelijk kandidaten, maar kan geen goede aanvulling bedenken.

5% in beide toernooien.

Ik sta garant voor deze jongen. Betaal nou maar gewoon van te voren, is voor iedereen handiger.

Kun je uitleggen waarom je mark-up vraagt?

Kan me weinig slechtere lijnen bedenken. Bet flop gewoon. Ik denk niet dat ik river fold, villain rept echt nutted handen, flush kunnen we redelijk uitsluiten dus hij rept zeg maar trips, full house of random Qx. Het is moeilijk om een boot te maken --> call.

En alsjeblieft. Nooit showen.

Succes man.

18910111267