Lex_West

Verstuur bericht

Forum Posts

Selma 8/10

'71 6.5/10

De rit van vandaag helaas gemist, is er al ergens een uitgebreide samenvatting beschikbaar? Er is ook nog geen torrent van de rit online helaas.

PokerStars Hand #135766026464: Tournament #1229807899, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XX (700/1400) - 2015/05/25 0:23:59 CET [2015/05/24 18:23:59 ET]
Table '1229807899 18' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Sky20130731 (25975 in chips)
Seat 2: giannis21959 (38994 in chips)
Seat 3: royalpoker67 (23818 in chips)
Seat 4: Zidane1981 (33884 in chips)
Seat 5: jmexpres (47036 in chips)
Seat 6: Lex West (9880 in chips)
Seat 7: Feever 1969 (47718 in chips)
Seat 8: pitodus (10680 in chips)
Seat 9: nokahunas (19524 in chips)
Sky20130731: posts the ante 175
giannis21959: posts the ante 175
royalpoker67: posts the ante 175
Zidane1981: posts the ante 175
jmexpres: posts the ante 175
Lex West: posts the ante 175
Feever 1969: posts the ante 175
pitodus: posts the ante 175
nokahunas: posts the ante 175
nokahunas: posts small blind 700
Sky20130731: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Lex West {A-Spades}{A-Diamonds}
giannis21959: folds
royalpoker67: folds
Zidane1981: folds
jmexpres: folds
Lex West: raises 8305 to 9705 and is all-in
Feever 1969: folds
pitodus: calls 9705
nokahunas: raises 9644 to 19349 and is all-in
Sky20130731: folds
pitodus: calls 800 and is all-in
Uncalled bet (8844) returned to nokahunas
*** FLOP *** {5-Clubs}{8-Spades}{7-Hearts}
*** TURN *** {5-Clubs}{8-Spades}{7-Hearts} {6-Hearts}
*** RIVER *** {5-Clubs}{8-Spades}{7-Hearts}{6-Hearts} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
nokahunas: shows {A-Hearts}{A-Clubs} (two pair, Aces and Sixes)
pitodus: shows {9-Clubs}{9-Diamonds} (a straight, Five to Nine)
pitodus collected 1600 from side pot
Lex West: shows {A-Spades}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Sixes)
pitodus collected 32090 from main pot
Lex West finished the tournament in 1225th place and received $28.94.
*** SUMMARY ***
Total pot 33690 Main pot 32090. Side pot 1600. | Rake 0
Board {5-Clubs}{8-Spades}{7-Hearts}{6-Hearts}{6-Clubs}
Seat 1: Sky20130731 (big blind) folded before Flop
Seat 2: giannis21959 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: royalpoker67 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Zidane1981 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: jmexpres folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Lex West showed {A-Spades}{A-Diamonds} and lost with two pair, Aces and Sixes
Seat 7: Feever 1969 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: pitodus (button) showed {9-Clubs}{9-Diamonds} and won (33690) with a straight, Five to Nine
Seat 9: nokahunas (small blind) showed {A-Hearts}{A-Clubs} and lost with two pair, Aces and Sixes

PokerStars Hand #135758487885: Tournament #1229807883, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XII (200/400) - 2015/05/24 22:13:12 CET [2015/05/24 16:13:12 ET]
Table '1229807883 70' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: tekITsirius (30319 in chips)
Seat 2: jonnn215 (23666 in chips)
Seat 3: trigolar (4214 in chips)
Seat 4: Lex West (1013 in chips)
Seat 5: valky city (7066 in chips)
Seat 6: FS1E (20258 in chips)
Seat 7: parrudson (32503 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 8: maselkalle88 (21060 in chips)
Seat 9: Gamer577 (4207 in chips)
tekITsirius: posts the ante 50
jonnn215: posts the ante 50
trigolar: posts the ante 50
Lex West: posts the ante 50
valky city: posts the ante 50
FS1E: posts the ante 50
maselkalle88: posts the ante 50
Gamer577: posts the ante 50
maselkalle88: posts small blind 200
Gamer577: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Lex West {5-Clubs}{7-Hearts}
tekITsirius: folds
jonnn215: folds
trigolar: folds
Lex West: raises 563 to 963 and is all-in
valky city: folds
FS1E: folds
maselkalle88: calls 763
Gamer577: calls 563
*** FLOP *** {A-Diamonds}{9-Hearts}{3-Diamonds}
maselkalle88: bets 1200
Gamer577: raises 1994 to 3194 and is all-in
maselkalle88: calls 1994
*** TURN *** {A-Diamonds}{9-Hearts}{3-Diamonds} {Q-Spades}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{9-Hearts}{3-Diamonds}{Q-Spades} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
maselkalle88: shows {4-Spades}{A-Hearts} (a pair of Aces)
Gamer577: shows {9-Clubs}{K-Diamonds} (a pair of Nines)
maselkalle88 collected 6388 from side pot
Lex West: shows {5-Clubs}{7-Hearts} (high card Ace)
maselkalle88 collected 3289 from main pot
maselkalle88 wins $1.78 for eliminating Lex West and their own bounty increases by $1.78 to $5.15
maselkalle88 wins $0.75 for eliminating Gamer577 and their own bounty increases by $0.75 to $5.90
Gamer577 finished the tournament in 1436th place
Lex West finished the tournament in 1437th place
*** SUMMARY ***
Total pot 9677 Main pot 3289. Side pot 6388. | Rake 0
Board {A-Diamonds}{9-Hearts}{3-Diamonds}{Q-Spades}{2-Diamonds}
Seat 1: tekITsirius folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: jonnn215 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: trigolar folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Lex West showed {5-Clubs}{7-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 5: valky city folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: FS1E (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: maselkalle88 (small blind) showed {4-Spades}{A-Hearts} and won (9677) with a pair of Aces
Seat 9: Gamer577 (big blind) showed {9-Clubs}{K-Diamonds} and lost with a pair of Nines

PokerStars Hand #135758018667: Tournament #1229807883, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XI (150/300) - 2015/05/24 22:05:51 CET [2015/05/24 16:05:51 ET]
Table '1229807883 70' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: tekITsirius (35113 in chips)
Seat 2: jonnn215 (17102 in chips)
Seat 3: andreninja (6310 in chips)
Seat 4: Lex West (9015 in chips)
Seat 5: valky city (10206 in chips)
Seat 6: FS1E (7680 in chips)
Seat 7: daanholland (4893 in chips)
Seat 8: maselkalle88 (14730 in chips)
Seat 9: Gamer577 (5047 in chips)
tekITsirius: posts the ante 40
jonnn215: posts the ante 40
andreninja: posts the ante 40
Lex West: posts the ante 40
valky city: posts the ante 40
FS1E: posts the ante 40
daanholland: posts the ante 40
maselkalle88: posts the ante 40
Gamer577: posts the ante 40
maselkalle88: posts small blind 150
Gamer577: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Lex West {A-Diamonds}{A-Hearts}
tekITsirius: folds
jonnn215: folds
andreninja: folds
Lex West: raises 300 to 600
valky city: calls 600
FS1E: raises 600 to 1200
daanholland: folds
maselkalle88: folds
Gamer577: folds
Lex West: raises 7775 to 8975 and is all-in
valky city: folds
FS1E: calls 6440 and is all-in
Uncalled bet (1335) returned to Lex West
*** FLOP *** {7-Clubs}{J-Hearts}{K-Clubs}
*** TURN *** {7-Clubs}{J-Hearts}{K-Clubs} {10-Clubs}
*** RIVER *** {7-Clubs}{J-Hearts}{K-Clubs}{10-Clubs} {K-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Lex West: shows {A-Diamonds}{A-Hearts} (two pair, Aces and Kings)
FS1E: shows {A-Spades}{K-Hearts} (three of a kind, Kings)
FS1E collected 16690 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 16690 | Rake 0
Board {7-Clubs}{J-Hearts}{K-Clubs}{10-Clubs}{K-Diamonds}
Seat 1: tekITsirius folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: jonnn215 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: andreninja folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Lex West showed {A-Diamonds}{A-Hearts} and lost with two pair, Aces and Kings
Seat 5: valky city folded before Flop
Seat 6: FS1E showed {A-Spades}{K-Hearts} and won (16690) with three of a kind, Kings
Seat 7: daanholland (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: maselkalle88 (small blind) folded before Flop
Seat 9: Gamer577 (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #135757436588: Tournament #1223847264, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIII (400/800) - 2015/05/24 21:54:18 CET [2015/05/24 15:54:18 ET]
Table '1223847264 697' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: TT_AA_NN_KK (6639 in chips)
Seat 2: Lupita0876 (20010 in chips)
Seat 3: lica (24984 in chips)
Seat 4: lstza (21069 in chips)
Seat 5: PS_GOLDFISH (22072 in chips)
Seat 6: monomaxx (17763 in chips)
Seat 7: dversus21 (21486 in chips)
Seat 8: Ponte Rafael (42130 in chips)
Seat 9: Lex West (8044 in chips)
TT_AA_NN_KK: posts the ante 80
Lupita0876: posts the ante 80
lica: posts the ante 80
lstza: posts the ante 80
PS_GOLDFISH: posts the ante 80
monomaxx: posts the ante 80
dversus21: posts the ante 80
Ponte Rafael: posts the ante 80
Lex West: posts the ante 80
Lex West: posts small blind 400
TT_AA_NN_KK: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Lex West {A-Hearts}{J-Spades}
Lupita0876: folds
lica: folds
lstza: folds
PS_GOLDFISH: folds
monomaxx: folds
dversus21: raises 800 to 1600
Ponte Rafael: calls 1600
Lex West: raises 6364 to 7964 and is all-in
TT_AA_NN_KK: calls 5759 and is all-in
dversus21: raises 13442 to 21406 and is all-in
Ponte Rafael: folds {2-Clubs}{2-Hearts}
Uncalled bet (13442) returned to dversus21
*** FLOP *** {10-Hearts}{7-Spades}{7-Clubs}
*** TURN *** {10-Hearts}{7-Spades}{7-Clubs} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Hearts}{7-Spades}{7-Clubs}{6-Diamonds} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Lex West: shows {A-Hearts}{J-Spades} (a pair of Sevens)
dversus21: shows {Q-Hearts}{Q-Clubs} (two pair, Queens and Sevens)
dversus21 collected 2810 from side pot
TT_AA_NN_KK: shows {K-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Sevens)
dversus21 collected 21997 from main pot
Lex West finished the tournament in 8157th place
TT_AA_NN_KK finished the tournament in 8158th place
*** SUMMARY ***
Total pot 24807 Main pot 21997. Side pot 2810. | Rake 0
Board {10-Hearts}{7-Spades}{7-Clubs}{6-Diamonds}{9-Diamonds}
Seat 1: TT_AA_NN_KK (big blind) showed {K-Diamonds}{A-Spades} and lost with a pair of Sevens
Seat 2: Lupita0876 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: lica folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: lstza folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: PS_GOLDFISH folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: monomaxx folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: dversus21 showed {Q-Hearts}{Q-Clubs} and won (24807) with two pair, Queens and Sevens
Seat 8: Ponte Rafael (button) folded before Flop
Seat 9: Lex West (small blind) showed {A-Hearts}{J-Spades} and lost with a pair of Sevens

PokerStars Hand #135756991552: Tournament #1229807393, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2015/05/24 21:47:16 CET [2015/05/24 15:47:16 ET]
Table '1229807393 443' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: panther2089 (21800 in chips)
Seat 2: Dyzalot (26205 in chips)
Seat 3: Lex West (9933 in chips)
Seat 4: LiroLa (24302 in chips)
Seat 5: OTwenty (21034 in chips)
Seat 6: _math_&ç!( (31145 in chips)
Seat 7: jackboy990 (18568 in chips)
Seat 8: Gougagagagil (30297 in chips)
Seat 9: arbaarba (41013 in chips)
panther2089: posts the ante 100
Dyzalot: posts the ante 100
Lex West: posts the ante 100
LiroLa: posts the ante 100
OTwenty: posts the ante 100
_math_&ç!(: posts the ante 100
jackboy990: posts the ante 100
Gougagagagil: posts the ante 100
arbaarba: posts the ante 100
Gougagagagil: posts small blind 400
arbaarba: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Lex West {5-Hearts}{5-Diamonds}
panther2089: folds
Dyzalot: raises 800 to 1600
Lex West: raises 8233 to 9833 and is all-in
LiroLa: folds
OTwenty: folds
_math_&ç!(: folds
jackboy990: folds
Gougagagagil: folds
arbaarba: folds
Dyzalot: calls 8233
*** FLOP *** {K-Hearts}{10-Hearts}{7-Spades}
*** TURN *** {K-Hearts}{10-Hearts}{7-Spades} {3-Spades}
*** RIVER *** {K-Hearts}{10-Hearts}{7-Spades}{3-Spades} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dyzalot: shows {J-Clubs}{J-Spades} (a pair of Jacks)
Lex West: shows {5-Hearts}{5-Diamonds} (a pair of Fives)
Dyzalot collected 21766 from pot
Lex West finished the tournament in 1061st place and received $33.60.
*** SUMMARY ***
Total pot 21766 | Rake 0
Board {K-Hearts}{10-Hearts}{7-Spades}{3-Spades}{9-Hearts}
Seat 1: panther2089 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dyzalot showed {J-Clubs}{J-Spades} and won (21766) with a pair of Jacks
Seat 3: Lex West showed {5-Hearts}{5-Diamonds} and lost with a pair of Fives
Seat 4: LiroLa folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: OTwenty folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: _math_&ç!( folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: jackboy990 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Gougagagagil (small blind) folded before Flop
Seat 9: arbaarba (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #135756624417: Tournament #1229807883, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level X (125/250) - 2015/05/24 21:41:30 CET [2015/05/24 15:41:30 ET]
Table '1229807883 70' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: tekITsirius (12762 in chips)
Seat 2: jonnn215 (15587 in chips)
Seat 3: andreninja (3175 in chips)
Seat 4: Lex West (7364 in chips)
Seat 5: JJJ999 (6075 in chips)
Seat 6: FS1E (23642 in chips)
Seat 7: Anti19121987 (4997 in chips)
Seat 8: xxblondxx (12529 in chips)
Seat 9: aviram0910 (76 in chips)
tekITsirius: posts the ante 30
jonnn215: posts the ante 30
andreninja: posts the ante 30
Lex West: posts the ante 30
JJJ999: posts the ante 30
FS1E: posts the ante 30
Anti19121987: posts the ante 30
xxblondxx: posts the ante 30
aviram0910: posts the ante 30
Anti19121987: posts small blind 125
xxblondxx: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Lex West {8-Spades}{8-Diamonds}
aviram0910: calls 46 and is all-in
tekITsirius: folds
jonnn215: folds
andreninja: folds
Lex West: raises 500 to 750
JJJ999: folds
FS1E: folds
Anti19121987: folds
xxblondxx: folds
Uncalled bet (500) returned to Lex West
*** FLOP *** {3-Clubs}{5-Clubs}{K-Spades}
*** TURN *** {3-Clubs}{5-Clubs}{K-Spades} {A-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Clubs}{5-Clubs}{K-Spades}{A-Diamonds} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Lex West: shows {8-Spades}{8-Diamonds} (two pair, Eights and Fives)
Lex West collected 487 from side pot
aviram0910: shows {6-Hearts}{9-Diamonds} (a pair of Fives)
Lex West collected 454 from main pot
Lex West wins $2.06 for eliminating aviram0910 and their own bounty increases by $2.06 to $3.56
aviram0910 finished the tournament in 2298th place
*** SUMMARY ***
Total pot 941 Main pot 454. Side pot 487. | Rake 0
Board {3-Clubs}{5-Clubs}{K-Spades}{A-Diamonds}{5-Spades}
Seat 1: tekITsirius folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: jonnn215 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: andreninja folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Lex West showed {8-Spades}{8-Diamonds} and won (941) with two pair, Eights and Fives
Seat 5: JJJ999 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: FS1E (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Anti19121987 (small blind) folded before Flop
Seat 8: xxblondxx (big blind) folded before Flop
Seat 9: aviram0910 showed {6-Hearts}{9-Diamonds} and lost with a pair of Fives

PokerStars Hand #135754705466: Tournament #1182218542, $24.55+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level XV (500/1000) - 2015/05/24 21:11:52 CET [2015/05/24 15:11:52 ET]
Table '1182218542 1278' 8-max Seat #1 is the button
Seat 1: good2gooo (6963 in chips)
Seat 2: manas666 (19661 in chips)
Seat 3: PatCer29 (42654 in chips)
Seat 4: MagicTrick28 (71687 in chips)
Seat 5: thiagol84 (24775 in chips)
Seat 6: birs320 (67227 in chips)
Seat 7: Lex West (36733 in chips)
Seat 8: natfalber11 (18819 in chips)
good2gooo: posts the ante 125
manas666: posts the ante 125
PatCer29: posts the ante 125
MagicTrick28: posts the ante 125
thiagol84: posts the ante 125
birs320: posts the ante 125
Lex West: posts the ante 125
natfalber11: posts the ante 125
manas666: posts small blind 500
PatCer29: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Lex West {K-Diamonds}{A-Diamonds}
MagicTrick28: folds
thiagol84: folds
birs320: raises 1200 to 2200
Lex West: raises 2800 to 5000
natfalber11: folds
good2gooo: folds
manas666: folds
PatCer29: folds
birs320: raises 62102 to 67102 and is all-in
Lex West: calls 31608 and is all-in
Uncalled bet (30494) returned to birs320
*** FLOP *** {9-Diamonds}{2-Hearts}{5-Spades}
*** TURN *** {9-Diamonds}{2-Hearts}{5-Spades} {7-Clubs}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{2-Hearts}{5-Spades}{7-Clubs} {Q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
birs320: shows {A-Hearts}{Q-Spades} (a pair of Queens)
Lex West: shows {K-Diamonds}{A-Diamonds} (high card Ace)
birs320 collected 75716 from pot
Lex West finished the tournament in 4167th place
*** SUMMARY ***
Total pot 75716 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{2-Hearts}{5-Spades}{7-Clubs}{Q-Clubs}
Seat 1: good2gooo (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: manas666 (small blind) folded before Flop
Seat 3: PatCer29 (big blind) folded before Flop
Seat 4: MagicTrick28 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: thiagol84 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: birs320 showed {A-Hearts}{Q-Spades} and won (75716) with a pair of Queens
Seat 7: Lex West showed {K-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 8: natfalber11 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #135754070502: Tournament #1229807614, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XI (150/300) - 2015/05/24 21:01:54 CET [2015/05/24 15:01:54 ET]
Table '1229807614 327' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: ALcoolHoolX (23297 in chips)
Seat 2: PeterJonas (5424 in chips)
Seat 3: kadzey (17470 in chips)
Seat 4: Lex West (4070 in chips)
Seat 5: pinipoker (2925 in chips)
Seat 6: Massariqo (14837 in chips) is sitting out
Seat 7: Stygging (8026 in chips)
Seat 8: Sutik02 (1073 in chips)
Seat 9: MahmudStar13 (14225 in chips)
ALcoolHoolX: posts the ante 40
PeterJonas: posts the ante 40
kadzey: posts the ante 40
Lex West: posts the ante 40
pinipoker: posts the ante 40
Massariqo: posts the ante 40
Stygging: posts the ante 40
Sutik02: posts the ante 40
MahmudStar13: posts the ante 40
kadzey: posts small blind 150
Lex West: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Lex West {A-Diamonds}{4-Diamonds}
pinipoker: folds
Massariqo: folds
Stygging: folds
Sutik02: folds
MahmudStar13: folds
ALcoolHoolX: folds
Massariqo has returned
PeterJonas: folds
kadzey: raises 960 to 1260
Lex West: raises 2770 to 4030 and is all-in
kadzey: calls 2770
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{5-Spades}{K-Hearts}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{5-Spades}{K-Hearts} {J-Hearts}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{5-Spades}{K-Hearts}{J-Hearts} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
kadzey: shows {6-Diamonds}{J-Diamonds} (a pair of Jacks)
Lex West: shows {A-Diamonds}{4-Diamonds} (high card Ace)
kadzey collected 8420 from pot
kadzey wins $1.50 for eliminating Lex West and their own bounty increases by $1.50 to $3.50
Lex West finished the tournament in 1706th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8420 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{5-Spades}{K-Hearts}{J-Hearts}{7-Clubs}
Seat 1: ALcoolHoolX folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: PeterJonas (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: kadzey (small blind) showed {6-Diamonds}{J-Diamonds} and won (8420) with a pair of Jacks
Seat 4: Lex West (big blind) showed {A-Diamonds}{4-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 5: pinipoker folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Massariqo folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Stygging folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Sutik02 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: MahmudStar13 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #135753715523: Tournament #1229807883, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level VI (50/100) - 2015/05/24 20:53:54 CET [2015/05/24 14:53:54 ET]
Table '1229807883 394' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: paulofdf (5067 in chips)
Seat 2: XxMrBrAiNxX (1590 in chips)
Seat 3: rodrigo_beze (1540 in chips)
Seat 4: iveydoagrest (2130 in chips)
Seat 5: Shizzlewizz (3172 in chips)
Seat 6: herr-pauli (9187 in chips)
Seat 7: Lex West (5850 in chips)
Seat 8: GueGo13 (6110 in chips)
Seat 9: ApmMaxer (4200 in chips)
paulofdf: posts the ante 10
XxMrBrAiNxX: posts the ante 10
rodrigo_beze: posts the ante 10
iveydoagrest: posts the ante 10
Shizzlewizz: posts the ante 10
herr-pauli: posts the ante 10
Lex West: posts the ante 10
GueGo13: posts the ante 10
ApmMaxer: posts the ante 10
Shizzlewizz: posts small blind 50
herr-pauli: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Lex West {9-Hearts}{9-Clubs}
Lex West: raises 100 to 200
GueGo13: folds
ApmMaxer: folds
paulofdf: folds
XxMrBrAiNxX: calls 200
rodrigo_beze: raises 600 to 800
iveydoagrest: raises 1320 to 2120 and is all-in
Shizzlewizz: folds
herr-pauli: folds
Lex West: raises 3720 to 5840 and is all-in
XxMrBrAiNxX: folds
rodrigo_beze: calls 730 and is all-in
Uncalled bet (3720) returned to Lex West
*** FLOP *** {6-Diamonds}{5-Diamonds}{8-Hearts}
*** TURN *** {6-Diamonds}{5-Diamonds}{8-Hearts} {7-Hearts}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{5-Diamonds}{8-Hearts}{7-Hearts} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Lex West: shows {9-Hearts}{9-Clubs} (a straight, Five to Nine)
iveydoagrest: shows {Q-Hearts}{A-Diamonds} (a straight, Five to Nine)
Lex West collected 590 from side pot
iveydoagrest collected 590 from side pot
rodrigo_beze: shows {10-Clubs}{A-Clubs} (a straight, Six to Ten)
rodrigo_beze collected 5030 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6210 Main pot 5030. Side pot 1180. | Rake 0
Board {6-Diamonds}{5-Diamonds}{8-Hearts}{7-Hearts}{9-Diamonds}
Seat 1: paulofdf folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: XxMrBrAiNxX folded before Flop
Seat 3: rodrigo_beze showed {10-Clubs}{A-Clubs} and won (5030) with a straight, Six to Ten
Seat 4: iveydoagrest (button) showed {Q-Hearts}{A-Diamonds} and won (590) with a straight, Five to Nine
Seat 5: Shizzlewizz (small blind) folded before Flop
Seat 6: herr-pauli (big blind) folded before Flop
Seat 7: Lex West showed {9-Hearts}{9-Clubs} and won (590) with a straight, Five to Nine
Seat 8: GueGo13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ApmMaxer folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #135753061490: Tournament #1229807784, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2015/05/24 20:43:16 CET [2015/05/24 14:43:16 ET]
Table '1229807784 255' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Gasnatch (4645 in chips)
Seat 2: emanonoto (8516 in chips)
Seat 3: reilly11014 (7992 in chips)
Seat 4: AndyDnay (14572 in chips)
Seat 5: Lex West (1794 in chips)
Seat 6: skunken1969 (8124 in chips)
Seat 7: cbolt21 (2455 in chips)
Seat 8: rafimo1 (2210 in chips)
Seat 9: DeyviDBaldis (9779 in chips)
Gasnatch: posts the ante 60
emanonoto: posts the ante 60
reilly11014: posts the ante 60
AndyDnay: posts the ante 60
Lex West: posts the ante 60
skunken1969: posts the ante 60
cbolt21: posts the ante 60
rafimo1: posts the ante 60
DeyviDBaldis: posts the ante 60
cbolt21: posts small blind 250
rafimo1: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Lex West {10-Clubs}{9-Spades}
DeyviDBaldis: folds
Gasnatch: folds
emanonoto: folds
reilly11014: folds
AndyDnay: folds
Lex West: raises 1234 to 1734 and is all-in
skunken1969: folds
cbolt21: folds
rafimo1: calls 1234
*** FLOP *** {A-Diamonds}{3-Diamonds}{2-Clubs}
*** TURN *** {A-Diamonds}{3-Diamonds}{2-Clubs} {2-Spades}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{3-Diamonds}{2-Clubs}{2-Spades} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
rafimo1: shows {Q-Spades}{10-Hearts} (a pair of Deuces)
Lex West: shows {10-Clubs}{9-Spades} (a pair of Deuces - lower kicker)
rafimo1 collected 4258 from pot
Lex West finished the tournament in 3112th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4258 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{3-Diamonds}{2-Clubs}{2-Spades}{7-Spades}
Seat 1: Gasnatch folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: emanonoto folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: reilly11014 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: AndyDnay folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Lex West showed {10-Clubs}{9-Spades} and lost with a pair of Deuces
Seat 6: skunken1969 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: cbolt21 (small blind) folded before Flop
Seat 8: rafimo1 (big blind) showed {Q-Spades}{10-Hearts} and won (4258) with a pair of Deuces
Seat 9: DeyviDBaldis folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #135751920929: Tournament #1206746103, $24.55+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level II (20/40) - 2015/05/24 20:24:36 CET [2015/05/24 14:24:36 ET]
Table '1206746103 105' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Lex West (1395 in chips)
Seat 2: sweetmike79 (1595 in chips)
Seat 3: maradona42 (1275 in chips)
Seat 4: sbj1000 (3220 in chips)
Seat 5: kacy77 (1700 in chips)
Seat 6: Mikhail_D (1375 in chips)
Seat 7: choskarol (1380 in chips)
Seat 8: mestab (1530 in chips)
Seat 9: Partizan83 (1530 in chips)
Lex West: posts the ante 5
sweetmike79: posts the ante 5
maradona42: posts the ante 5
sbj1000: posts the ante 5
kacy77: posts the ante 5
Mikhail_D: posts the ante 5
choskarol: posts the ante 5
mestab: posts the ante 5
Partizan83: posts the ante 5
Mikhail_D: posts small blind 20
choskarol: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Lex West {K-Clubs}{A-Spades}
mestab: folds
Partizan83: folds
Lex West: raises 50 to 90
sweetmike79: folds
maradona42: folds
sbj1000: folds
kacy77: raises 230 to 320
Mikhail_D: folds
choskarol: folds
Lex West: raises 1070 to 1390 and is all-in
kacy77: calls 1070
*** FLOP *** {8-Spades}{5-Diamonds}{3-Spades}
*** TURN *** {8-Spades}{5-Diamonds}{3-Spades} {4-Hearts}
*** RIVER *** {8-Spades}{5-Diamonds}{3-Spades}{4-Hearts} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Lex West: shows {K-Clubs}{A-Spades} (a pair of Fours)
kacy77: shows {A-Diamonds}{A-Clubs} (two pair, Aces and Fours)
kacy77 collected 2885 from pot
Lex West finished the tournament in 1767th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2885 | Rake 0
Board {8-Spades}{5-Diamonds}{3-Spades}{4-Hearts}{4-Clubs}
Seat 1: Lex West showed {K-Clubs}{A-Spades} and lost with a pair of Fours
Seat 2: sweetmike79 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: maradona42 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: sbj1000 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: kacy77 (button) showed {A-Diamonds}{A-Clubs} and won (2885) with two pair, Aces and Fours
Seat 6: Mikhail_D (small blind) folded before Flop
Seat 7: choskarol (big blind) folded before Flop
Seat 8: mestab folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Partizan83 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #135751725029: Tournament #1182218542, $24.55+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level XII (300/600) - 2015/05/24 20:21:22 CET [2015/05/24 14:21:22 ET]
Table '1182218542 1278' 8-max Seat #7 is the button
Seat 1: good2gooo (22702 in chips)
Seat 2: manas666 (5899 in chips)
Seat 3: Sir_Rossi (10380 in chips)
Seat 4: MagicTrick28 (25440 in chips)
Seat 5: thiagol84 (29765 in chips)
Seat 6: birs320 (95065 in chips)
Seat 7: Lex West (40230 in chips)
Seat 8: natfalber11 (15759 in chips)
good2gooo: posts the ante 70
manas666: posts the ante 70
Sir_Rossi: posts the ante 70
MagicTrick28: posts the ante 70
thiagol84: posts the ante 70
birs320: posts the ante 70
Lex West: posts the ante 70
natfalber11: posts the ante 70
natfalber11: posts small blind 300
good2gooo: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Lex West {A-Diamonds}{A-Spades}
manas666: raises 5229 to 5829 and is all-in
Sir_Rossi: folds
MagicTrick28: folds
thiagol84: folds
birs320: folds
Lex West: raises 13371 to 19200
natfalber11: folds
good2gooo: folds
Uncalled bet (13371) returned to Lex West
*** FLOP *** {8-Spades}{K-Diamonds}{6-Clubs}
*** TURN *** {8-Spades}{K-Diamonds}{6-Clubs} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Spades}{K-Diamonds}{6-Clubs}{J-Diamonds} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
manas666: shows {8-Hearts}{8-Diamonds} (three of a kind, Eights)
Lex West: shows {A-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Aces)
manas666 collected 13118 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 13118 | Rake 0
Board {8-Spades}{K-Diamonds}{6-Clubs}{J-Diamonds}{7-Diamonds}
Seat 1: good2gooo (big blind) folded before Flop
Seat 2: manas666 showed {8-Hearts}{8-Diamonds} and won (13118) with three of a kind, Eights
Seat 3: Sir_Rossi folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MagicTrick28 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: thiagol84 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: birs320 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Lex West (button) showed {A-Diamonds}{A-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 8: natfalber11 (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #135751648928: Tournament #1182218542, $24.55+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level XII (300/600) - 2015/05/24 20:20:07 CET [2015/05/24 14:20:07 ET]
Table '1182218542 1278' 8-max Seat #6 is the button
Seat 1: good2gooo (22772 in chips)
Seat 2: manas666 (5969 in chips)
Seat 3: Sir_Rossi (10450 in chips)
Seat 4: MagicTrick28 (25510 in chips)
Seat 5: thiagol84 (29835 in chips)
Seat 6: basi327 (11176 in chips)
Seat 7: Lex West (28034 in chips)
Seat 8: natfalber11 (16429 in chips)
good2gooo: posts the ante 70
manas666: posts the ante 70
Sir_Rossi: posts the ante 70
MagicTrick28: posts the ante 70
thiagol84: posts the ante 70
basi327: posts the ante 70
Lex West: posts the ante 70
natfalber11: posts the ante 70
Lex West: posts small blind 300
natfalber11: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Lex West {A-Diamonds}{9-Spades}
good2gooo: folds
manas666: folds
Sir_Rossi: folds
MagicTrick28: folds
thiagol84: folds
basi327: raises 600 to 1200
Lex West: raises 1300 to 2500
natfalber11: folds
basi327: calls 1300
*** FLOP *** {9-Clubs}{7-Diamonds}{8-Clubs}
Lex West: bets 25464 and is all-in
basi327: calls 8606 and is all-in
Uncalled bet (16858) returned to Lex West
*** TURN *** {9-Clubs}{7-Diamonds}{8-Clubs} {K-Clubs}
*** RIVER *** {9-Clubs}{7-Diamonds}{8-Clubs}{K-Clubs} {K-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Lex West: shows {A-Diamonds}{9-Spades} (two pair, Kings and Nines)
basi327: shows {J-Spades}{7-Hearts} (two pair, Kings and Sevens)
Lex West collected 23372 from pot
basi327 finished the tournament in 6739th place
*** SUMMARY ***
Total pot 23372 | Rake 0
Board {9-Clubs}{7-Diamonds}{8-Clubs}{K-Clubs}{K-Spades}
Seat 1: good2gooo folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: manas666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Sir_Rossi folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MagicTrick28 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: thiagol84 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: basi327 (button) showed {J-Spades}{7-Hearts} and lost with two pair, Kings and Sevens
Seat 7: Lex West (small blind) showed {A-Diamonds}{9-Spades} and won (23372) with two pair, Kings and Nines
Seat 8: natfalber11 (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #135750098012: Tournament #1229807614, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VI (50/100) - 2015/05/24 19:51:46 CET [2015/05/24 13:51:46 ET]
Table '1229807614 266' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: NitseNutse (2890 in chips)
Seat 2: ovidiuu81 (3670 in chips)
Seat 3: RFlush007 (3457 in chips)
Seat 4: Lex West (4858 in chips)
Seat 5: austinova (6829 in chips)
Seat 6: NutsOrAir7 (5801 in chips)
Seat 7: Chikims25 (2970 in chips)
Seat 8: Peter983 (2579 in chips)
Seat 9: Ogrlion2 (8946 in chips)
NitseNutse: posts the ante 10
ovidiuu81: posts the ante 10
RFlush007: posts the ante 10
Lex West: posts the ante 10
austinova: posts the ante 10
NutsOrAir7: posts the ante 10
Chikims25: posts the ante 10
Peter983: posts the ante 10
Ogrlion2: posts the ante 10
NitseNutse: posts small blind 50
ovidiuu81: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Lex West {3-Spades}{3-Diamonds}
RFlush007: folds
Lex West: raises 100 to 200
austinova: folds
NutsOrAir7: folds
Chikims25: calls 200
Peter983: folds
Ogrlion2: folds
NitseNutse: folds
ovidiuu81: folds
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{3-Hearts}{5-Spades}
Lex West: bets 200
Chikims25: raises 300 to 500
Lex West: calls 300
*** TURN *** {Q-Diamonds}{3-Hearts}{5-Spades} {9-Clubs}
Lex West: checks
Chikims25: bets 700
Lex West: raises 3448 to 4148 and is all-in
Chikims25: calls 1560 and is all-in
Uncalled bet (1888) returned to Lex West
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{3-Hearts}{5-Spades}{9-Clubs} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Lex West: shows {3-Spades}{3-Diamonds} (a full house, Threes full of Nines)
Chikims25: shows {J-Diamonds}{Q-Clubs} (two pair, Queens and Nines)
Lex West collected 6160 from pot
Lex West wins $1 for eliminating Chikims25 and their own bounty increases by $1 to $3
Chikims25 finished the tournament in 3845th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6160 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{3-Hearts}{5-Spades}{9-Clubs}{9-Spades}
Seat 1: NitseNutse (small blind) folded before Flop
Seat 2: ovidiuu81 (big blind) folded before Flop
Seat 3: RFlush007 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Lex West showed {3-Spades}{3-Diamonds} and won (6160) with a full house, Threes full of Nines
Seat 5: austinova folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: NutsOrAir7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Chikims25 showed {J-Diamonds}{Q-Clubs} and lost with two pair, Queens and Nines
Seat 8: Peter983 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Ogrlion2 (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #135749566882: Tournament #1182218542, $24.55+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level X (200/400) - 2015/05/24 19:42:26 CET [2015/05/24 13:42:26 ET]
Table '1182218542 1278' 8-max Seat #7 is the button
Seat 1: skypoker77 (14800 in chips)
Seat 2: manas666 (14814 in chips)
Seat 3: Sir_Rossi (7675 in chips)
Seat 4: MagicTrick28 (27955 in chips)
Seat 5: thiagol84 (28283 in chips)
Seat 6: basi327 (20723 in chips)
Seat 7: Lex West (10497 in chips)
Seat 8: falkeye (5202 in chips)
skypoker77: posts the ante 50
manas666: posts the ante 50
Sir_Rossi: posts the ante 50
MagicTrick28: posts the ante 50
thiagol84: posts the ante 50
basi327: posts the ante 50
Lex West: posts the ante 50
falkeye: posts the ante 50
falkeye: posts small blind 200
skypoker77: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Lex West {A-Hearts}{A-Diamonds}
manas666: folds
Sir_Rossi: folds
MagicTrick28: raises 425 to 825
thiagol84: folds
basi327: folds
Lex West: calls 825
falkeye: calls 625
skypoker77: raises 13925 to 14750 and is all-in
MagicTrick28: folds
Lex West: calls 9622 and is all-in
falkeye: calls 4327 and is all-in
Uncalled bet (4303) returned to skypoker77
*** FLOP *** {8-Diamonds}{6-Clubs}{6-Hearts}
*** TURN *** {8-Diamonds}{6-Clubs}{6-Hearts} {A-Spades}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{6-Clubs}{6-Hearts}{A-Spades} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
skypoker77: shows {Q-Hearts}{K-Hearts} (a pair of Sixes)
Lex West: shows {A-Hearts}{A-Diamonds} (a full house, Aces full of Sixes)
Lex West collected 10590 from side pot
falkeye: shows {6-Diamonds}{4-Diamonds} (three of a kind, Sixes)
Lex West collected 16681 from main pot
falkeye finished the tournament in 8826th place
*** SUMMARY ***
Total pot 27271 Main pot 16681. Side pot 10590. | Rake 0
Board {8-Diamonds}{6-Clubs}{6-Hearts}{A-Spades}{10-Diamonds}
Seat 1: skypoker77 (big blind) showed {Q-Hearts}{K-Hearts} and lost with a pair of Sixes
Seat 2: manas666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Sir_Rossi folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MagicTrick28 folded before Flop
Seat 5: thiagol84 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: basi327 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Lex West (button) showed {A-Hearts}{A-Diamonds} and won (27271) with a full house, Aces full of Sixes
Seat 8: falkeye (small blind) showed {6-Diamonds}{4-Diamonds} and lost with three of a kind, Sixes

PokerStars Hand #135749049883: Tournament #1229807528, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2015/05/24 19:33:20 CET [2015/05/24 13:33:20 ET]
Table '1229807528 618' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: mikefrombyto (9202 in chips)
Seat 2: X-mann2 (2505 in chips)
Seat 3: Happy_Grubby (2403 in chips)
Seat 4: Lex West (2538 in chips)
Seat 5: BanicIvan (2948 in chips)
Seat 6: liviostoop (10970 in chips)
Seat 7: edgerail (7141 in chips)
Seat 8: gaerd (2194 in chips)
Seat 9: Meatfly404 (3776 in chips)
mikefrombyto: posts the ante 40
X-mann2: posts the ante 40
Happy_Grubby: posts the ante 40
Lex West: posts the ante 40
BanicIvan: posts the ante 40
liviostoop: posts the ante 40
edgerail: posts the ante 40
gaerd: posts the ante 40
Meatfly404: posts the ante 40
BanicIvan: posts small blind 150
liviostoop: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Lex West {8-Diamonds}{7-Clubs}
edgerail: folds
gaerd: folds
Meatfly404: folds
mikefrombyto: folds
X-mann2: folds
Happy_Grubby: folds
Lex West: raises 2198 to 2498 and is all-in
BanicIvan: raises 410 to 2908 and is all-in
liviostoop: folds
Uncalled bet (410) returned to BanicIvan
*** FLOP *** {6-Diamonds}{4-Spades}{10-Clubs}
*** TURN *** {6-Diamonds}{4-Spades}{10-Clubs} {Q-Hearts}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{4-Spades}{10-Clubs}{Q-Hearts} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
BanicIvan: shows {A-Clubs}{8-Spades} (a pair of Fours)
Lex West: shows {8-Diamonds}{7-Clubs} (a pair of Fours - lower kicker)
BanicIvan collected 5656 from pot
Lex West finished the tournament in 4782nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 5656 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{4-Spades}{10-Clubs}{Q-Hearts}{4-Hearts}
Seat 1: mikefrombyto folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: X-mann2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Happy_Grubby folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Lex West (button) showed {8-Diamonds}{7-Clubs} and lost with a pair of Fours
Seat 5: BanicIvan (small blind) showed {A-Clubs}{8-Spades} and won (5656) with a pair of Fours
Seat 6: liviostoop (big blind) folded before Flop
Seat 7: edgerail folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: gaerd folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Meatfly404 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #135749002633: Tournament #1229807614, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level IV (30/60) - 2015/05/24 19:32:30 CET [2015/05/24 13:32:30 ET]
Table '1229807614 266' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: LikMnFeta (570 in chips)
Seat 2: YoureAllMugs (4527 in chips)
Seat 3: RFlush007 (2985 in chips)
Seat 4: Lex West (2679 in chips)
Seat 5: austinova (2261 in chips)
Seat 6: NutsOrAir7 (4481 in chips)
Seat 7: pueykia (792 in chips)
Seat 8: Peter983 (2930 in chips)
Seat 9: Ogrlion2 (8775 in chips)
austinova: posts small blind 30
NutsOrAir7: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Lex West {8-Diamonds}{9-Diamonds}
pueykia: folds
Peter983: folds
Ogrlion2: folds
LikMnFeta: folds
YoureAllMugs: raises 60 to 120
RFlush007: folds
Lex West: calls 120
austinova: folds
NutsOrAir7: folds
*** FLOP *** {6-Hearts}{J-Diamonds}{7-Hearts}
YoureAllMugs: bets 60
Lex West: raises 140 to 200
YoureAllMugs: calls 140
*** TURN *** {6-Hearts}{J-Diamonds}{7-Hearts} {5-Clubs}
YoureAllMugs: bets 60
Lex West: raises 430 to 490
YoureAllMugs: calls 430
*** RIVER *** {6-Hearts}{J-Diamonds}{7-Hearts}{5-Clubs} {3-Hearts}
YoureAllMugs: bets 60
Lex West: raises 640 to 700
YoureAllMugs: raises 3017 to 3717 and is all-in
Lex West: calls 1169 and is all-in
Uncalled bet (1848) returned to YoureAllMugs
*** SHOW DOWN ***
YoureAllMugs: shows {4-Spades}{J-Hearts} (a straight, Three to Seven)
Lex West: shows {8-Diamonds}{9-Diamonds} (a straight, Five to Nine)
Lex West collected 5448 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5448 | Rake 0
Board {6-Hearts}{J-Diamonds}{7-Hearts}{5-Clubs}{3-Hearts}
Seat 1: LikMnFeta folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: YoureAllMugs showed {4-Spades}{J-Hearts} and lost with a straight, Three to Seven
Seat 3: RFlush007 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Lex West (button) showed {8-Diamonds}{9-Diamonds} and won (5448) with a straight, Five to Nine
Seat 5: austinova (small blind) folded before Flop
Seat 6: NutsOrAir7 (big blind) folded before Flop
Seat 7: pueykia folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Peter983 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Ogrlion2 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #135748312291: Tournament #1229807155, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2015/05/24 19:20:01 CET [2015/05/24 13:20:01 ET]
Table '1229807155 638' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: xpersinsx (2359 in chips)
Seat 2: ogggeee (7405 in chips)
Seat 3: SHAMMMAN13 (8547 in chips)
Seat 4: Be Anger (5681 in chips)
Seat 5: badlucktou (6674 in chips)
Seat 6: buzer001 (6272 in chips)
Seat 7: bando67111 (29612 in chips)
Seat 9: Lex West (2177 in chips)
xpersinsx: posts the ante 30
ogggeee: posts the ante 30
SHAMMMAN13: posts the ante 30
Be Anger: posts the ante 30
badlucktou: posts the ante 30
buzer001: posts the ante 30
bando67111: posts the ante 30
Lex West: posts the ante 30
bando67111: posts small blind 125
Lex West: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Lex West {A-Hearts}{Q-Hearts}
xpersinsx: folds
ogggeee: folds
SHAMMMAN13: folds
Be Anger: raises 500 to 750
badlucktou: folds
buzer001: folds
bando67111: folds
Lex West: raises 1397 to 2147 and is all-in
Be Anger: calls 1397
*** FLOP *** {4-Diamonds}{8-Spades}{3-Hearts}
*** TURN *** {4-Diamonds}{8-Spades}{3-Hearts} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{8-Spades}{3-Hearts}{10-Diamonds} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Lex West: shows {A-Hearts}{Q-Hearts} (a pair of Fours)
Be Anger: shows {6-Hearts}{6-Clubs} (two pair, Sixes and Fours)
Be Anger collected 4659 from pot
Lex West finished the tournament in 4075th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4659 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{8-Spades}{3-Hearts}{10-Diamonds}{4-Spades}
Seat 1: xpersinsx folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ogggeee folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: SHAMMMAN13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Be Anger showed {6-Hearts}{6-Clubs} and won (4659) with two pair, Sixes and Fours
Seat 5: badlucktou folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: buzer001 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: bando67111 (small blind) folded before Flop
Seat 9: Lex West (big blind) showed {A-Hearts}{Q-Hearts} and lost with a pair of Fours

12345206