Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

NL_OLLIE

Verstuur bericht

Forum Posts

Tweeten

ken er wel vanaf nu, crashte je laptop?
lang level ps mobile Tongue

ship it holla

GG

*** HOLE CARDS ***
Eraserhead86: calls 10000
kersepit: raises 40000 to 60000
Eraserhead86: raises 242711 to 302711 and is all-in
kersepit: calls 242711
*** FLOP *** {3-Diamonds}{5-Hearts}{10-Diamonds}
*** TURN *** {3-Diamonds}{5-Hearts}{10-Diamonds} {4-Hearts}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{5-Hearts}{10-Diamonds}{4-Hearts} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
kersepit: shows {A-Clubs}{A-Spades} (a pair of Aces)
Eraserhead86: shows {Q-Diamonds}{10-Clubs} (a pair of Tens)
kersepit collected 610422 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 610422 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{5-Hearts}{10-Diamonds}{4-Hearts}{J-Diamonds}
Seat 1: kersepit (big blind) showed {A-Clubs}{A-Spades} and won (610422) with a pair of Aces
Seat 3: Eraserhead86 (button) (small blind) showed {Q-Diamonds}{10-Clubs} and lost with a pair of Tens

3 naar 2

*** HOLE CARDS ***
kersepit: raises 20000 to 40000
Eraserhead86: folds
torino2000: raises 427088 to 467088 and is all-in
kersepit: calls 427088
*** FLOP *** {10-Spades}{9-Diamonds}{7-Diamonds}
*** TURN *** {10-Spades}{9-Diamonds}{7-Diamonds} {A-Hearts}
*** RIVER *** {10-Spades}{9-Diamonds}{7-Diamonds}{A-Hearts} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
torino2000: shows {K-Spades}{Q-Hearts} (high card Ace)
kersepit: shows {A-Clubs}{10-Diamonds} (two pair, Aces and Tens)
kersepit collected 951676 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 951676 | Rake 0
Board {10-Spades}{9-Diamonds}{7-Diamonds}{A-Hearts}{5-Clubs}
Seat 1: kersepit (button) showed {A-Clubs}{10-Diamonds} and won (951676) with two pair, Aces and Tens
Seat 3: Eraserhead86 (small blind) folded before Flop
Seat 8: torino2000 (big blind) showed {K-Spades}{Q-Hearts} and lost with high card Ace

(in zijn voordeel)

1.8m vs 310k

hu GL

internet probleem? zie je switchen naar mobiel

lekkerstAckjeGL

w1972vw schreef

- niet sporten
-zuipen, gokken en roken
-hotrunnen alweer
-zeer waarschijnlijk weer naar Vegas in Juni

zo ken ik je weer Tongue

ziek verlies man gecondoleerd

mis bij de eerste vraag (als antwoord) ook wel dennis lavrijssen die b2b me breda wint

Zag hem van de week een 2.75 spelen

Toch nog verstandig geworden Smile

Kom je met flatten niet in gigantische kut spot?
CL zal altijd druk blijven zetten toch?

Groeit vanzelf in het toernooi Wink

Std

Hier werkt alles

12345750