Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

PPPV

Verstuur bericht

Forum Posts

Totaal nu $4.25 aan KO's.

PokerStarshand #125594962554: Toernooi #1043249201, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 23/11/2014 1:04:13 CET [22/11/2014 19:04:13 ET]
Tafel '1043249201 117' 9-max Plaats #6 is de button
Plaats 1: Pvunderink (6785 in chips)
Plaats 2: raiwre (2230 in chips)
Plaats 3: petrrrr1973 (2930 in chips)
Plaats 4: 88Xin88 (21038 in chips)
Plaats 5: Chrinopoli (7240 in chips)
Plaats 6: gforrai83 (16203 in chips)
Plaats 7: 96725111 (1850 in chips)
Plaats 8: Nohorita23 (6520 in chips)
Plaats 9: YYYeaHHH (5494 in chips)
Pvunderink: zet de ante 40
raiwre: zet de ante 40
petrrrr1973: zet de ante 40
88Xin88: zet de ante 40
Chrinopoli: zet de ante 40
gforrai83: zet de ante 40
96725111: zet de ante 40
Nohorita23: zet de ante 40
YYYeaHHH: zet de ante 40
96725111: zet small blind 150
Nohorita23: zet big blind 300
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {K-Diamonds}{J-Spades}
YYYeaHHH: foldt
Pvunderink: raiset 300 naar 600
raiwre: foldt
petrrrr1973: foldt
88Xin88: foldt
Chrinopoli: foldt
gforrai83: foldt
96725111: raiset 1210 naar 1810 en is all-in
Nohorita23: callt 1510
Pvunderink: callt 1210
*** FLOP *** {7-Hearts}{5-Spades}{J-Hearts}
Nohorita23: bet 4670 en is all-in
Pvunderink: callt 4670
*** TURN *** {7-Hearts}{5-Spades}{J-Hearts} {9-Spades}
*** RIVER *** {7-Hearts}{5-Spades}{J-Hearts}{9-Spades} {J-Diamonds}
*** SHOWDOWN ***
Nohorita23: toont {7-Diamonds}{A-Spades} (twee pair, Boeren en Zevens)
Pvunderink: toont {K-Diamonds}{J-Spades} (three of a kind, Boeren)
Pvunderink won 9340 van bij pot
96725111: toont {K-Spades}{3-Spades} (een pair Boeren)
Pvunderink won 5790 van hoofd pot
Pvunderink wint $2.25 voor het uitschakelen van 96725111 en zijn eigen bounty wordt met $2.25 verhoogd naar $5.25
Pvunderink wint $1 voor het uitschakelen van Nohorita23 en zijn eigen bounty wordt met $1 verhoogd naar $6.25
Nohorita23 is op de 1807e plaats in het toernooi geëindigd
96725111 is op de 1808e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 15130 Hoofd pot 5790. Bij pot 9340. | Rake 0
Board {7-Hearts}{5-Spades}{J-Hearts}{9-Spades}{J-Diamonds}
Plaats 1: Pvunderink toonde {K-Diamonds}{J-Spades} en won (15130) met three of a kind, Boeren
Plaats 2: raiwre foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: petrrrr1973 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: 88Xin88 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: Chrinopoli foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: gforrai83 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: 96725111 (small blind) toonde {K-Spades}{3-Spades} en verloor met een pair Boeren
Plaats 8: Nohorita23 (big blind) toonde {7-Diamonds}{A-Spades} en verloor met twee pair, Boeren en Zevens
Plaats 9: YYYeaHHH foldde voor de Flop (bette niet)

Break 1: 6.855 ($1 KO)

$1 KO

PokerStarshand #125594250294: Toernooi #1043249201, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 23/11/2014 0:48:25 CET [22/11/2014 18:48:25 ET]
Tafel '1043249201 117' 9-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: Pvunderink (3735 in chips)
Plaats 2: raiwre (2505 in chips)
Plaats 3: benassie1112 (3000 in chips)
Plaats 4: 88Xin88 (11693 in chips)
Plaats 5: Chrinopoli (8440 in chips)
Plaats 6: gforrai83 (9105 in chips)
Plaats 7: 96725111 (9585 in chips)
Plaats 8: pplarsson (8045 in chips)
Plaats 9: YYYeaHHH (2182 in chips)
Pvunderink: zet de ante 25
raiwre: zet de ante 25
benassie1112: zet de ante 25
88Xin88: zet de ante 25
Chrinopoli: zet de ante 25
gforrai83: zet de ante 25
96725111: zet de ante 25
pplarsson: zet de ante 25
YYYeaHHH: zet de ante 25
raiwre: zet small blind 100
benassie1112: zet big blind 200
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {A-Clubs}{J-Spades}
88Xin88: foldt
Chrinopoli: foldt
gforrai83: foldt
96725111: foldt
pplarsson: callt 200
YYYeaHHH: foldt
Pvunderink: raiset 600 naar 800
raiwre: foldt
benassie1112: raiset 2175 naar 2975 en is all-in
pplarsson: foldt
Pvunderink: callt 2175
*** FLOP *** {4-Hearts}{J-Clubs}{5-Diamonds}
*** TURN *** {4-Hearts}{J-Clubs}{5-Diamonds} {Q-Spades}
*** RIVER *** {4-Hearts}{J-Clubs}{5-Diamonds}{Q-Spades} {6-Spades}
*** SHOWDOWN ***
benassie1112: toont {A-Spades}{3-Hearts} (high card Aas)
Pvunderink: toont {A-Clubs}{J-Spades} (een pair Boeren)
Pvunderink won 6475 van pot
Pvunderink wint $1 voor het uitschakelen van benassie1112 en zijn eigen bounty wordt met $1 verhoogd naar $3
benassie1112 is op de 2060e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 6475 | Rake 0
Board {4-Hearts}{J-Clubs}{5-Diamonds}{Q-Spades}{6-Spades}
Plaats 1: Pvunderink (button) toonde {A-Clubs}{J-Spades} en won (6475) met een pair Boeren
Plaats 2: raiwre (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: benassie1112 (big blind) toonde {A-Spades}{3-Hearts} en verloor met high card Aas
Plaats 4: 88Xin88 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: Chrinopoli foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: gforrai83 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: 96725111 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: pplarsson foldde voor de Flop
Plaats 9: YYYeaHHH foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #125594054419: Toernooi #1043249201, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 23/11/2014 0:44:29 CET [22/11/2014 18:44:29 ET]
Tafel '1043249201 117' 9-max Plaats #4 is de button
Plaats 1: Pvunderink (1895 in chips)
Plaats 2: Freund Nase (2510 in chips)
Plaats 3: Terriver (9090 in chips)
Plaats 4: 88Xin88 (11833 in chips)
Plaats 5: Chrinopoli (8655 in chips)
Plaats 6: gforrai83 (8015 in chips)
Plaats 7: 96725111 (9625 in chips)
Plaats 8: pplarsson (2680 in chips)
Plaats 9: YYYeaHHH (2622 in chips)
Pvunderink: zet de ante 20
Freund Nase: zet de ante 20
Terriver: zet de ante 20
88Xin88: zet de ante 20
Chrinopoli: zet de ante 20
gforrai83: zet de ante 20
96725111: zet de ante 20
pplarsson: zet de ante 20
YYYeaHHH: zet de ante 20
Chrinopoli: zet small blind 75
gforrai83: zet big blind 150
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {Q-Hearts}{Q-Clubs}
96725111: raiset 300 naar 450
pplarsson: foldt
YYYeaHHH: foldt
Pvunderink: raiset 1425 naar 1875 en is all-in
Freund Nase: foldt
Terriver: foldt
88Xin88: foldt
Chrinopoli: foldt
gforrai83: foldt
96725111: callt 1425
*** FLOP *** {5-Hearts}{7-Diamonds}{2-Diamonds}
*** TURN *** {5-Hearts}{7-Diamonds}{2-Diamonds} {4-Spades}
*** RIVER *** {5-Hearts}{7-Diamonds}{2-Diamonds}{4-Spades} {3-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
96725111: toont {J-Diamonds}{J-Hearts} (een pair Boeren)
Pvunderink: toont {Q-Hearts}{Q-Clubs} (een pair Vrouwen)
Pvunderink won 4155 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 4155 | Rake 0
Board {5-Hearts}{7-Diamonds}{2-Diamonds}{4-Spades}{3-Clubs}
Plaats 1: Pvunderink toonde {Q-Hearts}{Q-Clubs} en won (4155) met een pair Vrouwen
Plaats 2: Freund Nase foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Terriver foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: 88Xin88 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: Chrinopoli (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 6: gforrai83 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: 96725111 toonde {J-Diamonds}{J-Hearts} en verloor met een pair Boeren
Plaats 8: pplarsson foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: YYYeaHHH foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #125593503179: Toernooi #1043249201, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 23/11/2014 0:33:31 CET [22/11/2014 18:33:31 ET]
Tafel '1043249201 117' 9-max Plaats #9 is de button
Plaats 1: Pvunderink (2240 in chips)
Plaats 2: Freund Nase (3095 in chips)
Plaats 3: Terriver (8130 in chips)
Plaats 4: 88Xin88 (6545 in chips)
Plaats 5: Fladdie (1850 in chips)
Plaats 7: 96725111 (9680 in chips)
Plaats 8: papagiwrgis (2820 in chips)
Plaats 9: bebis99 (1680 in chips)
Pvunderink: zet de ante 10
Freund Nase: zet de ante 10
Terriver: zet de ante 10
88Xin88: zet de ante 10
Fladdie: zet de ante 10
96725111: zet de ante 10
papagiwrgis: zet de ante 10
bebis99: zet de ante 10
Pvunderink: zet small blind 50
Freund Nase: zet big blind 100
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {Q-Spades}{A-Hearts}
Terriver: foldt
88Xin88: foldt
Fladdie: foldt
96725111: raiset 200 naar 300
papagiwrgis: foldt
bebis99: foldt
Pvunderink: callt 250
Freund Nase: foldt
*** FLOP *** {10-Clubs}{J-Clubs}{A-Spades}
Pvunderink: checkt
96725111: bet 300
Pvunderink: raiset 500 naar 800
96725111: raiset 500 naar 1300
Pvunderink: raiset 630 naar 1930 en is all-in
96725111: callt 630
*** TURN *** {10-Clubs}{J-Clubs}{A-Spades} {7-Clubs}
*** RIVER *** {10-Clubs}{J-Clubs}{A-Spades}{7-Clubs} {6-Spades}
*** SHOWDOWN ***
Pvunderink: toont {Q-Spades}{A-Hearts} (een pair Azen)
96725111: toont {Q-Diamonds}{A-Diamonds} (een pair Azen)
Pvunderink won 2320 van pot
96725111 won 2320 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 4640 | Rake 0
Board {10-Clubs}{J-Clubs}{A-Spades}{7-Clubs}{6-Spades}
Plaats 1: Pvunderink (small blind) toonde {Q-Spades}{A-Hearts} en won (2320) met een pair Azen
Plaats 2: Freund Nase (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: Terriver foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: 88Xin88 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: Fladdie foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: 96725111 toonde {Q-Diamonds}{A-Diamonds} en won (2320) met een pair Azen
Plaats 8: papagiwrgis foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: bebis99 (button) foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #125593320204: Toernooi #1043249201, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 23/11/2014 0:30:00 CET [22/11/2014 18:30:00 ET]
Tafel '1043249201 117' 9-max Plaats #5 is de button
Plaats 1: Pvunderink (2430 in chips)
Plaats 2: Freund Nase (3125 in chips)
Plaats 3: Terriver (7520 in chips)
Plaats 4: 88Xin88 (5845 in chips)
Plaats 5: Fladdie (2880 in chips)
Plaats 6: TsopanaRave (1990 in chips)
Plaats 7: 96725111 (7020 in chips)
Plaats 8: papagiwrgis (3000 in chips)
Plaats 9: bebis99 (2230 in chips)
TsopanaRave: zet small blind 40
96725111: zet big blind 80
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {10-Hearts}{10-Spades}
papagiwrgis: foldt
bebis99: foldt
Pvunderink: raiset 80 naar 160
Freund Nase: foldt
Terriver: callt 160
88Xin88: foldt
Fladdie: foldt
TsopanaRave: callt 120
96725111: foldt
*** FLOP *** {K-Spades}{Q-Hearts}{2-Clubs}
TsopanaRave: checkt
Pvunderink: bet 240
Terriver: callt 240
TsopanaRave: foldt
*** TURN *** {K-Spades}{Q-Hearts}{2-Clubs} {A-Diamonds}
Pvunderink: checkt
Terriver: checkt
*** RIVER *** {K-Spades}{Q-Hearts}{2-Clubs}{A-Diamonds} {7-Hearts}
Pvunderink: checkt
Terriver: bet 800
Pvunderink: foldt
De niet-gecallde bet (800) is geretourneerd aan Terriver
Terriver won 1040 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 1040 | Rake 0
Board {K-Spades}{Q-Hearts}{2-Clubs}{A-Diamonds}{7-Hearts}
Plaats 1: Pvunderink foldde op de River
Plaats 2: Freund Nase foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Terriver won (1040)
Plaats 4: 88Xin88 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: Fladdie (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: TsopanaRave (small blind) foldde op de Flop
Plaats 7: 96725111 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: papagiwrgis foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: bebis99 foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #125592956289: Toernooi #1043249201, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 23/11/2014 0:23:18 CET [22/11/2014 18:23:18 ET]
Tafel '1043249201 117' 9-max Plaats #7 is de button
Plaats 1: Pvunderink (3000 in chips)
Plaats 2: Freund Nase (3225 in chips)
Plaats 3: Terriver (6110 in chips)
Plaats 4: 88Xin88 (5965 in chips)
Plaats 5: knuettel1808 (1750 in chips)
Plaats 6: TsopanaRave (1970 in chips)
Plaats 7: 96725111 (3830 in chips)
Plaats 8: Judomaus1984 (2935 in chips) zit uit
Plaats 9: bebis99 (1255 in chips)
Judomaus1984: zet small blind 30
bebis99: zet big blind 60
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {A-Diamonds}{Q-Clubs}
Pvunderink: raiset 60 naar 120
Freund Nase: foldt
Terriver: callt 120
88Xin88: foldt
knuettel1808: foldt
TsopanaRave: foldt
96725111: raiset 240 naar 360
Judomaus1984: foldt
bebis99: foldt
Pvunderink: callt 240
Terriver: callt 240
*** FLOP *** {8-Spades}{6-Hearts}{2-Spades}
Pvunderink: checkt
Terriver: checkt
96725111: bet 420
Pvunderink: foldt
Terriver: foldt
De niet-gecallde bet (420) is geretourneerd aan 96725111
96725111 won 1170 van pot
96725111: laat hand niet zien
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 1170 | Rake 0
Board {8-Spades}{6-Hearts}{2-Spades}
Plaats 1: Pvunderink foldde op de Flop
Plaats 2: Freund Nase foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Terriver foldde op de Flop
Plaats 4: 88Xin88 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: knuettel1808 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: TsopanaRave foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: 96725111 (button) won (1170)
Plaats 8: Judomaus1984 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 9: bebis99 (big blind) foldde voor de Flop

olman schreef

pppv send

Thanks!

Graag!
Nick: Pvunderink

Interstellar 8.5/10

gamergio schreef

f

GG Thumb Up

Fipo?

Eric Mertens mag van mij het ticket krijgen.

GG forumleden!

Ik zou graag het Main Event willen spelen.
GL met alle backingen!
Nick: Pvunderink

Graag alleen het main event.
Gl met de backing!

Nickname; Pvunderink

Nice. VGG!

andremilek schreef

PPPV schreef

andremilek schreef

alles via email kan toch ook?

Helaas niet. Maak er ook niet heel veel gebruik van, maar zonder printer sta je af en toe wel voor het blok.

zou niet weten waarom , op stickie zetten of per email kan je ter alle tijden ergens uitprinten

Oh, op die manier. Natuurlijk, maar dan moet je wel altijd naar dat 'ergens' toe. Wordt zo wel erg een gedoe. Eigen printen is wat dat betreft wel een voordeel, wellicht een duur voordeel.

andremilek schreef

alles via email kan toch ook?

Helaas niet. Maak er ook niet heel veel gebruik van, maar zonder printer sta je af en toe wel voor het blok.

Fert schreef

vervelend verder maar waarom heb je een printer nodig?

Had ik nodig voor studiegerelateerde zaken, nu voor documenten die nodig zijn voor sollicitaties.

12345380