Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

PPPV

Verstuur bericht

Forum Posts

PokerStarshand #130982733322: Toernooi #1141514465, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXVII (3500/7000) - 23/02/2015 2:25:22 CET [22/02/2015 20:25:22 ET]
Tafel '1141514465 24' 9-max Plaats #3 is de button
Plaats 1: monotroncho1 (79118 in chips)
Plaats 2: Pvunderink (26710 in chips)
Plaats 3: joquannez (69400 in chips)
Plaats 5: brrrb20 (168189 in chips)
Plaats 6: jugtheripper (166648 in chips)
Plaats 8: Mr Pot287 (225119 in chips)
Plaats 9: khappie666 (287551 in chips)
monotroncho1: zet de ante 875
Pvunderink: zet de ante 875
joquannez: zet de ante 875
brrrb20: zet de ante 875
jugtheripper: zet de ante 875
Mr Pot287: zet de ante 875
khappie666: zet de ante 875
brrrb20: zet small blind 3500
jugtheripper: zet big blind 7000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {9-Hearts}{K-Spades}
Mr Pot287: foldt
khappie666: foldt
monotroncho1: foldt
Pvunderink: raiset 18835 naar 25835 en is all-in
joquannez: foldt
brrrb20: foldt
jugtheripper: callt 18835
*** FLOP *** {K-Hearts}{J-Clubs}{Q-Diamonds}
*** TURN *** {K-Hearts}{J-Clubs}{Q-Diamonds} {4-Hearts}
*** RIVER *** {K-Hearts}{J-Clubs}{Q-Diamonds}{4-Hearts} {10-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
jugtheripper: toont {K-Clubs}{5-Clubs} (een pair Koningen)
Pvunderink: toont {9-Hearts}{K-Spades} (een straight, Negen tot Koning)
Pvunderink won 61295 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 61295 | Rake 0
Board {K-Hearts}{J-Clubs}{Q-Diamonds}{4-Hearts}{10-Clubs}
Plaats 1: monotroncho1 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: Pvunderink toonde {9-Hearts}{K-Spades} en won (61295) met een straight, Negen tot Koning
Plaats 3: joquannez (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: brrrb20 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 6: jugtheripper (big blind) toonde {K-Clubs}{5-Clubs} en verloor met een pair Koningen
Plaats 8: Mr Pot287 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: khappie666 foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #130982558513: Toernooi #1141514465, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXVI (3000/6000) - 23/02/2015 2:20:09 CET [22/02/2015 20:20:09 ET]
Tafel '1141514465 89' 9-max Plaats #7 is de button
Plaats 1: o#tonush1908 (77424 in chips)
Plaats 2: Keks3222 (39549 in chips)
Plaats 4: Sure_Shot-TP (74450 in chips)
Plaats 5: duduvilas (77601 in chips)
Plaats 6: Pvunderink (17105 in chips)
Plaats 7: panko18 (42222 in chips)
Plaats 8: cuculetz16 (26493 in chips)
Plaats 9: olegrusss (211076 in chips)
o#tonush1908: zet de ante 750
Keks3222: zet de ante 750
Sure_Shot-TP: zet de ante 750
duduvilas: zet de ante 750
Pvunderink: zet de ante 750
panko18: zet de ante 750
cuculetz16: zet de ante 750
olegrusss: zet de ante 750
cuculetz16: zet small blind 3000
olegrusss: zet big blind 6000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {A-Spades}{8-Clubs}
o#tonush1908: foldt
Keks3222: foldt
Sure_Shot-TP: foldt
duduvilas: foldt
Pvunderink: raiset 10355 naar 16355 en is all-in
panko18: foldt
cuculetz16: foldt
olegrusss: callt 10355
*** FLOP *** {A-Clubs}{2-Clubs}{7-Diamonds}
*** TURN *** {A-Clubs}{2-Clubs}{7-Diamonds} {3-Clubs}
*** RIVER *** {A-Clubs}{2-Clubs}{7-Diamonds}{3-Clubs} {4-Diamonds}
*** SHOWDOWN ***
olegrusss: toont {J-Diamonds}{2-Hearts} (een pair Tweeën)
Pvunderink: toont {A-Spades}{8-Clubs} (een pair Azen)
Pvunderink won 41710 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 41710 | Rake 0
Board {A-Clubs}{2-Clubs}{7-Diamonds}{3-Clubs}{4-Diamonds}
Plaats 1: o#tonush1908 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: Keks3222 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Sure_Shot-TP foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: duduvilas foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: Pvunderink toonde {A-Spades}{8-Clubs} en won (41710) met een pair Azen
Plaats 7: panko18 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: cuculetz16 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 9: olegrusss (big blind) toonde {J-Diamonds}{2-Hearts} en verloor met een pair Tweeën

Boyhood - 7

PokerStarshand #130982267464: Toernooi #1141514465, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXIV (2000/4000) - 23/02/2015 2:11:45 CET [22/02/2015 20:11:45 ET]
Tafel '1141514465 89' 9-max Plaats #7 is de button
Plaats 1: o#tonush1908 (40237 in chips)
Plaats 2: Langer29 (24767 in chips)
Plaats 3: ACEyGrey85 (46194 in chips)
Plaats 4: Sure_Shot-TP (73200 in chips)
Plaats 5: duduvilas (28907 in chips)
Plaats 6: Pvunderink (34480 in chips)
Plaats 7: ekiller07 (39798 in chips)
Plaats 8: cuculetz16 (68368 in chips)
Plaats 9: olegrusss (187826 in chips)
o#tonush1908: zet de ante 500
Langer29: zet de ante 500
ACEyGrey85: zet de ante 500
Sure_Shot-TP: zet de ante 500
duduvilas: zet de ante 500
Pvunderink: zet de ante 500
ekiller07: zet de ante 500
cuculetz16: zet de ante 500
olegrusss: zet de ante 500
cuculetz16: zet small blind 2000
olegrusss: zet big blind 4000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {A-Diamonds}{2-Diamonds}
o#tonush1908: foldt
Langer29: foldt
ACEyGrey85: foldt
Sure_Shot-TP: foldt
duduvilas: foldt
Pvunderink: raiset 29980 naar 33980 en is all-in
ekiller07: foldt
cuculetz16: foldt
olegrusss: foldt
De niet-gecallde bet (29980) is geretourneerd aan Pvunderink
Pvunderink won 14500 van pot
Pvunderink: laat hand niet zien
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 14500 | Rake 0
Plaats 1: o#tonush1908 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: Langer29 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: ACEyGrey85 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Sure_Shot-TP foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: duduvilas foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: Pvunderink won (14500)
Plaats 7: ekiller07 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: cuculetz16 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 9: olegrusss (big blind) foldde voor de Flop

PokerStarshand #130982213349: Toernooi #1141514465, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXIV (2000/4000) - 23/02/2015 2:10:12 CET [22/02/2015 20:10:12 ET]
Tafel '1141514465 89' 9-max Plaats #4 is de button
Plaats 1: o#tonush1908 (41737 in chips)
Plaats 2: Langer29 (26267 in chips)
Plaats 3: ACEyGrey85 (37194 in chips)
Plaats 4: Sure_Shot-TP (71450 in chips)
Plaats 5: duduvilas (32407 in chips)
Plaats 6: Pvunderink (34730 in chips)
Plaats 7: ekiller07 (47298 in chips)
Plaats 8: cuculetz16 (73868 in chips)
Plaats 9: olegrusss (178826 in chips)
o#tonush1908: zet de ante 500
Langer29: zet de ante 500
ACEyGrey85: zet de ante 500
Sure_Shot-TP: zet de ante 500
duduvilas: zet de ante 500
Pvunderink: zet de ante 500
ekiller07: zet de ante 500
cuculetz16: zet de ante 500
olegrusss: zet de ante 500
duduvilas: zet small blind 2000
Pvunderink: zet big blind 4000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {6-Spades}{A-Hearts}
ekiller07: foldt
cuculetz16: foldt
olegrusss: foldt
o#tonush1908: foldt
Langer29: foldt
ACEyGrey85: foldt
Sure_Shot-TP: raiset 66950 naar 70950 en is all-in
duduvilas: foldt
Pvunderink: callt 30230 en is all-in
De niet-gecallde bet (36720) is geretourneerd aan Sure_Shot-TP
*** FLOP *** {8-Clubs}{5-Spades}{3-Diamonds}
*** TURN *** {8-Clubs}{5-Spades}{3-Diamonds} {3-Spades}
*** RIVER *** {8-Clubs}{5-Spades}{3-Diamonds}{3-Spades} {9-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
Pvunderink: toont {6-Spades}{A-Hearts} (een pair Drieën)
Sure_Shot-TP: toont {7-Diamonds}{A-Clubs} (een pair Drieën)
Pvunderink won 37480 van pot
Sure_Shot-TP won 37480 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 74960 | Rake 0
Board {8-Clubs}{5-Spades}{3-Diamonds}{3-Spades}{9-Hearts}
Plaats 1: o#tonush1908 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: Langer29 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: ACEyGrey85 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Sure_Shot-TP (button) toonde {7-Diamonds}{A-Clubs} en won (37480) met een pair Drieën
Plaats 5: duduvilas (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 6: Pvunderink (big blind) toonde {6-Spades}{A-Hearts} en won (37480) met een pair Drieën
Plaats 7: ekiller07 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: cuculetz16 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: olegrusss foldde voor de Flop (bette niet)

Break 2: 44.805 ($0 KO's)

Lastige spot.
Smile
PokerStarshand #130981440188: Toernooi #1141514465, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXI (1000/2000) - 23/02/2015 1:48:02 CET [22/02/2015 19:48:02 ET]
Tafel '1141514465 82' 9-max Plaats #5 is de button
Plaats 1: Misak21 (38542 in chips)
Plaats 2: Dyxle$$ (9770 in chips)
Plaats 3: Pvunderink (24955 in chips)
Plaats 4: jandeloup1 (3999 in chips)
Plaats 5: fedebola9 (14408 in chips)
Plaats 6: Gprowse123 (20590 in chips)
Plaats 7: Kecman1976 (49612 in chips)
Plaats 8: indy_lisbon (8494 in chips) zit uit
Plaats 9: luckrunsoutt (44225 in chips)
Misak21: zet de ante 250
Dyxle$$: zet de ante 250
Pvunderink: zet de ante 250
jandeloup1: zet de ante 250
fedebola9: zet de ante 250
Gprowse123: zet de ante 250
Kecman1976: zet de ante 250
indy_lisbon: zet de ante 250
luckrunsoutt: zet de ante 250
Gprowse123: zet small blind 1000
Kecman1976: zet big blind 2000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {Q-Clubs}{K-Clubs}
indy_lisbon: foldt
luckrunsoutt: callt 2000
Misak21: foldt
Dyxle$$: foldt
Pvunderink: callt 2000
jandeloup1 is door zijn tijd heen
jandeloup1: foldt
jandeloup1 zit uit
fedebola9: foldt
Gprowse123: foldt
Kecman1976: checkt
*** FLOP *** {Q-Spades}{5-Clubs}{J-Diamonds}
Kecman1976: checkt
jandeloup1 is terug
luckrunsoutt: bet 2000
Pvunderink: raiset 4250 naar 6250
Kecman1976: foldt
luckrunsoutt: callt 4250
*** TURN *** {Q-Spades}{5-Clubs}{J-Diamonds} {4-Clubs}
luckrunsoutt: bet 6000
Pvunderink: callt 6000
*** RIVER *** {Q-Spades}{5-Clubs}{J-Diamonds}{4-Clubs} {J-Spades}
luckrunsoutt: bet 6000
Pvunderink: callt 6000
*** SHOWDOWN ***
luckrunsoutt: toont {Q-Diamonds}{3-Diamonds} (twee pair, Vrouwen en Boeren)
Pvunderink: toont {Q-Clubs}{K-Clubs} (twee pair, Vrouwen en Boeren - Koning kicker)
Pvunderink won 45750 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 45750 | Rake 0
Board {Q-Spades}{5-Clubs}{J-Diamonds}{4-Clubs}{J-Spades}
Plaats 1: Misak21 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: Dyxle$$ foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Pvunderink toonde {Q-Clubs}{K-Clubs} en won (45750) met twee pair, Vrouwen en Boeren
Plaats 4: jandeloup1 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: fedebola9 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: Gprowse123 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: Kecman1976 (big blind) foldde op de Flop
Plaats 8: indy_lisbon foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: luckrunsoutt toonde {Q-Diamonds}{3-Diamonds} en verloor met twee pair, Vrouwen en Boeren

ITM

PokerStarshand #130980990270: Toernooi #1141514465, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 23/02/2015 1:36:48 CET [22/02/2015 19:36:48 ET]
Tafel '1141514465 82' 9-max Plaats #2 is de button
Plaats 1: Misak21 (29454 in chips)
Plaats 2: spuft (7342 in chips)
Plaats 3: Pvunderink (23240 in chips)
Plaats 4: jandeloup1 (10974 in chips)
Plaats 5: fedebola9 (16613 in chips)
Plaats 6: Gprowse123 (16765 in chips)
Plaats 7: ganzlangsam (9220 in chips)
Plaats 8: indy_lisbon (12344 in chips) zit uit
Plaats 9: luckrunsoutt (28836 in chips) zit uit
Misak21: zet de ante 125
spuft: zet de ante 125
Pvunderink: zet de ante 125
jandeloup1: zet de ante 125
fedebola9: zet de ante 125
Gprowse123: zet de ante 125
ganzlangsam: zet de ante 125
indy_lisbon: zet de ante 125
luckrunsoutt: zet de ante 125
Pvunderink: zet small blind 500
jandeloup1: zet big blind 1000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {J-Clubs}{J-Hearts}
fedebola9: raiset 1190 naar 2190
Gprowse123: foldt
luckrunsoutt is terug
ganzlangsam: foldt
indy_lisbon: foldt
luckrunsoutt is door zijn tijd heen terwijl je geen verbinding hebt
luckrunsoutt: foldt
luckrunsoutt zit uit
luckrunsoutt is terug
Misak21: foldt
spuft: foldt
Pvunderink: raiset 3110 naar 5300
jandeloup1: foldt
fedebola9: foldt
De niet-gecallde bet (3110) is geretourneerd aan Pvunderink
Pvunderink won 6505 van pot
Pvunderink: laat hand niet zien
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 6505 | Rake 0
Plaats 1: Misak21 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: spuft (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Pvunderink (small blind) won (6505)
Plaats 4: jandeloup1 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 5: fedebola9 foldde voor de Flop
Plaats 6: Gprowse123 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: ganzlangsam foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: indy_lisbon foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: luckrunsoutt foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #130980261278: Toernooi #1141514465, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 23/02/2015 1:20:12 CET [22/02/2015 19:20:12 ET]
Tafel '1141514465 324' 9-max Plaats #4 is de button
Plaats 1: krolik31 (19184 in chips)
Plaats 2: APIKO777 (3427 in chips)
Plaats 3: kukolshik (34642 in chips)
Plaats 4: fiesoduck14 (20870 in chips)
Plaats 5: mrbandito27 (22143 in chips)
Plaats 6: Pvunderink (19950 in chips)
Plaats 7: LOCOFIVE (34534 in chips)
Plaats 8: kosik89 (25470 in chips)
Plaats 9: toppair222 (34558 in chips)
krolik31: zet de ante 70
APIKO777: zet de ante 70
kukolshik: zet de ante 70
fiesoduck14: zet de ante 70
mrbandito27: zet de ante 70
Pvunderink: zet de ante 70
LOCOFIVE: zet de ante 70
kosik89: zet de ante 70
toppair222: zet de ante 70
mrbandito27: zet small blind 300
Pvunderink: zet big blind 600
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {6-Clubs}{Q-Spades}
LOCOFIVE: foldt
kosik89: foldt
toppair222: foldt
krolik31: foldt
APIKO777: foldt
kukolshik: foldt
fiesoduck14: foldt
mrbandito27: callt 300
Pvunderink: checkt
*** FLOP *** {K-Hearts}{Q-Hearts}{K-Clubs}
mrbandito27: checkt
Pvunderink: bet 750
mrbandito27: callt 750
*** TURN *** {K-Hearts}{Q-Hearts}{K-Clubs} {J-Spades}
mrbandito27: checkt
Pvunderink: bet 1600
mrbandito27: callt 1600
*** RIVER *** {K-Hearts}{Q-Hearts}{K-Clubs}{J-Spades} {9-Clubs}
mrbandito27: checkt
Pvunderink: checkt
*** SHOWDOWN ***
mrbandito27: toont {9-Hearts}{8-Hearts} (twee pair, Koningen en Negens)
Pvunderink: toont {6-Clubs}{Q-Spades} (twee pair, Koningen en Vrouwen)
Pvunderink won 6530 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 6530 | Rake 0
Board {K-Hearts}{Q-Hearts}{K-Clubs}{J-Spades}{9-Clubs}
Plaats 1: krolik31 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: APIKO777 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: kukolshik foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: fiesoduck14 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: mrbandito27 (small blind) toonde {9-Hearts}{8-Hearts} en verloor met twee pair, Koningen en Negens
Plaats 6: Pvunderink (big blind) toonde {6-Clubs}{Q-Spades} en won (6530) met twee pair, Koningen en Vrouwen
Plaats 7: LOCOFIVE foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: kosik89 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: toppair222 foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #130979553997: Toernooi #1141514465, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 23/02/2015 1:05:20 CET [22/02/2015 19:05:20 ET]
Tafel '1141514465 174' 9-max Plaats #3 is de button
Plaats 1: reckoner4 (25040 in chips)
Plaats 2: Tovasaur (4955 in chips)
Plaats 3: Pvunderink (10300 in chips)
Plaats 4: AbramovRus (2005 in chips)
Plaats 5: Qwasda21 (4165 in chips)
Plaats 6: OLEGOWICH777 (2460 in chips)
Plaats 7: Amadeusbeg (1780 in chips)
Plaats 8: korol'bubei (2355 in chips)
Plaats 9: leczko (4556 in chips)
reckoner4: zet de ante 40
Tovasaur: zet de ante 40
Pvunderink: zet de ante 40
AbramovRus: zet de ante 40
Qwasda21: zet de ante 40
OLEGOWICH777: zet de ante 40
Amadeusbeg: zet de ante 40
korol'bubei: zet de ante 40
leczko: zet de ante 40
AbramovRus: zet small blind 150
Qwasda21: zet big blind 300
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {K-Hearts}{K-Spades}
OLEGOWICH777: foldt
Amadeusbeg: callt 300
korol'bubei: foldt
leczko: foldt
reckoner4: raiset 900 naar 1200
Tovasaur: foldt
Pvunderink: raiset 2100 naar 3300
AbramovRus: foldt
Qwasda21: foldt
Amadeusbeg: foldt
reckoner4: raiset 21700 naar 25000 en is all-in
Pvunderink: callt 6960 en is all-in
De niet-gecallde bet (14740) is geretourneerd aan reckoner4
*** FLOP *** {A-Spades}{Q-Clubs}{5-Clubs}
*** TURN *** {A-Spades}{Q-Clubs}{5-Clubs} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {A-Spades}{Q-Clubs}{5-Clubs}{7-Diamonds} {6-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
reckoner4: toont {8-Clubs}{8-Hearts} (een pair Achten)
Pvunderink: toont {K-Hearts}{K-Spades} (een pair Koningen)
Pvunderink won 21630 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 21630 | Rake 0
Board {A-Spades}{Q-Clubs}{5-Clubs}{7-Diamonds}{6-Hearts}
Plaats 1: reckoner4 toonde {8-Clubs}{8-Hearts} en verloor met een pair Achten
Plaats 2: Tovasaur foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Pvunderink (button) toonde {K-Hearts}{K-Spades} en won (21630) met een pair Koningen
Plaats 4: AbramovRus (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 5: Qwasda21 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 6: OLEGOWICH777 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: Amadeusbeg foldde voor de Flop
Plaats 8: korol'bubei foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: leczko foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #130979498637: Toernooi #1141514465, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 23/02/2015 1:04:13 CET [22/02/2015 19:04:13 ET]
Tafel '1141514465 174' 9-max Plaats #2 is de button
Plaats 1: reckoner4 (25080 in chips)
Plaats 2: Tovasaur (4995 in chips)
Plaats 3: Pvunderink (4860 in chips)
Plaats 4: AbramovRus (2345 in chips)
Plaats 5: Qwasda21 (4205 in chips)
Plaats 6: OLEGOWICH777 (7320 in chips)
Plaats 7: Amadeusbeg (1820 in chips)
Plaats 8: korol'bubei (2395 in chips)
Plaats 9: leczko (4596 in chips)
reckoner4: zet de ante 40
Tovasaur: zet de ante 40
Pvunderink: zet de ante 40
AbramovRus: zet de ante 40
Qwasda21: zet de ante 40
OLEGOWICH777: zet de ante 40
Amadeusbeg: zet de ante 40
korol'bubei: zet de ante 40
leczko: zet de ante 40
Pvunderink: zet small blind 150
AbramovRus: zet big blind 300
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {A-Spades}{A-Hearts}
Qwasda21: foldt
OLEGOWICH777: raiset 450 naar 750
Amadeusbeg: foldt
korol'bubei: foldt
leczko: foldt
reckoner4: foldt
Tovasaur: foldt
Pvunderink: raiset 4070 naar 4820 en is all-in
AbramovRus: foldt
OLEGOWICH777: callt 4070
*** FLOP *** {2-Spades}{10-Clubs}{6-Spades}
*** TURN *** {2-Spades}{10-Clubs}{6-Spades} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Spades}{10-Clubs}{6-Spades}{4-Diamonds} {4-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
Pvunderink: toont {A-Spades}{A-Hearts} (twee pair, Azen en Vieren)
OLEGOWICH777: toont {K-Diamonds}{J-Clubs} (een pair Vieren)
Pvunderink won 10300 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 10300 | Rake 0
Board {2-Spades}{10-Clubs}{6-Spades}{4-Diamonds}{4-Hearts}
Plaats 1: reckoner4 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: Tovasaur (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Pvunderink (small blind) toonde {A-Spades}{A-Hearts} en won (10300) met twee pair, Azen en Vieren
Plaats 4: AbramovRus (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 5: Qwasda21 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: OLEGOWICH777 toonde {K-Diamonds}{J-Clubs} en verloor met een pair Vieren
Plaats 7: Amadeusbeg foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: korol'bubei foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: leczko foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #130979068697: Toernooi #1141514465, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 23/02/2015 0:53:54 CET [22/02/2015 18:53:54 ET]
Tafel '1141514465 174' 9-max Plaats #4 is de button
Plaats 1: reckoner4 (24630 in chips)
Plaats 2: LBobicic (22328 in chips)
Plaats 3: Pvunderink (2720 in chips)
Plaats 4: AbramovRus (2515 in chips)
Plaats 6: OLEGOWICH777 (8115 in chips)
Plaats 7: Amadeusbeg (3215 in chips)
Plaats 8: korol'bubei (2940 in chips) zit uit
Plaats 9: Gatonegro407 (3000 in chips)
reckoner4: zet de ante 30
LBobicic: zet de ante 30
Pvunderink: zet de ante 30
AbramovRus: zet de ante 30
OLEGOWICH777: zet de ante 30
Amadeusbeg: zet de ante 30
korol'bubei: zet de ante 30
Gatonegro407: zet de ante 30
OLEGOWICH777: zet small blind 125
Amadeusbeg: zet big blind 250
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {9-Hearts}{K-Diamonds}
korol'bubei: foldt
Gatonegro407: foldt
reckoner4: foldt
LBobicic: foldt
Pvunderink: raiset 250 naar 500
AbramovRus: foldt
OLEGOWICH777: foldt
Amadeusbeg: callt 250
*** FLOP *** {7-Diamonds}{9-Clubs}{6-Hearts}
Amadeusbeg: checkt
Pvunderink: bet 600
Amadeusbeg: callt 600
*** TURN *** {7-Diamonds}{9-Clubs}{6-Hearts} {2-Spades}
Amadeusbeg: checkt
Pvunderink: bet 1590 en is all-in
Amadeusbeg: foldt
De niet-gecallde bet (1590) is geretourneerd aan Pvunderink
Pvunderink won 2565 van pot
Pvunderink: laat hand niet zien
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 2565 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{9-Clubs}{6-Hearts}{2-Spades}
Plaats 1: reckoner4 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: LBobicic foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Pvunderink won (2565)
Plaats 4: AbramovRus (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: OLEGOWICH777 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: Amadeusbeg (big blind) foldde op de Turn
Plaats 8: korol'bubei foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: Gatonegro407 foldde voor de Flop (bette niet)
&
PokerStarshand #130979106960: Toernooi #1141514465, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 23/02/2015 0:54:43 CET [22/02/2015 18:54:43 ET]
Tafel '1141514465 174' 9-max Plaats #6 is de button
Plaats 1: reckoner4 (24600 in chips)
Plaats 2: LBobicic (22298 in chips)
Plaats 3: Pvunderink (4155 in chips)
Plaats 4: AbramovRus (2485 in chips)
Plaats 5: Qwasda21 (4345 in chips)
Plaats 6: OLEGOWICH777 (7960 in chips)
Plaats 7: Amadeusbeg (2085 in chips)
Plaats 8: korol'bubei (2910 in chips) zit uit
Plaats 9: Gatonegro407 (2970 in chips)
reckoner4: zet de ante 30
LBobicic: zet de ante 30
Pvunderink: zet de ante 30
AbramovRus: zet de ante 30
Qwasda21: zet de ante 30
OLEGOWICH777: zet de ante 30
Amadeusbeg: zet de ante 30
korol'bubei: zet de ante 30
Gatonegro407: zet de ante 30
Amadeusbeg: zet small blind 125
korol'bubei: zet big blind 250
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {K-Hearts}{K-Spades}
Gatonegro407: foldt
reckoner4: foldt
LBobicic: foldt
Pvunderink: raiset 250 naar 500
AbramovRus: foldt
Qwasda21: foldt
OLEGOWICH777: callt 500
Amadeusbeg: foldt
korol'bubei: foldt
*** FLOP *** {2-Diamonds}{8-Hearts}{6-Spades}
Pvunderink: bet 750
OLEGOWICH777: foldt
De niet-gecallde bet (750) is geretourneerd aan Pvunderink
Pvunderink won 1645 van pot
Pvunderink: laat hand niet zien
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 1645 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{8-Hearts}{6-Spades}
Plaats 1: reckoner4 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: LBobicic foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Pvunderink won (1645)
Plaats 4: AbramovRus foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: Qwasda21 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: OLEGOWICH777 (button) foldde op de Flop
Plaats 7: Amadeusbeg (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: korol'bubei (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 9: Gatonegro407 foldde voor de Flop (bette niet)
.
Break 1: 5.270

Mr.beatles1 schreef

PPPV schreef

Fipo?

gg

TY

LondonCalling 14
PPPV 13
DaBruns 11
Mr.Beatles1 8
Nlbaszie 3
Hatelijk 1
plens 1
FongSayYuk 1
lalakoex 1
maximNL 1

Fipo?

babajoe76 schreef

je mag van mij ook 2.20 erbij spelen

1 tafeltje is genoeg voor mij. Bedankt voor het aanbod.

babajoe76 schreef

PPPV schreef

Graag.
Nick: Pvunderink

ok

Dank je
@BoekiePower Succes!

Graag.
Nick: Pvunderink

Nick: Pvunderink
De site: Pokerstars.EU
Stakes: The Hotter $7.50
KSB ja/nee en vanaf welk bedrag: nee
Ochtend/middag/avond/nacht: 23:30
BIB 50/50?

134567398