Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

PPPV

Verstuur bericht

Forum Posts

OUT Sad

PokerStarshand #119114873733: Toernooi #940481135, $1.00+$0.10 USD Omaha Hi/Lo Pot Limit - Level XII (150/300) - 23/07/2014 0:46:57 CET [22/07/2014 18:46:57 ET]
Tafel '940481135 26' 9-max Plaats #2 is de button
Plaats 1: SSignor (9357 in chips) zit uit
Plaats 2: crisjãozeira (9380 in chips)
Plaats 3: carter1997 (23509 in chips) zit uit
Plaats 4: Pvunderink (860 in chips)
Plaats 5: MakingM0 (18638 in chips)
Plaats 6: ELJP (3944 in chips)
Plaats 7: Megadeth2045 (10885 in chips)
Plaats 8: misterbond36 (13552 in chips) zit uit
Plaats 9: BlackDon3333 (8352 in chips) zit uit
carter1997: zet small blind 150
Pvunderink: zet big blind 300
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {8-Hearts}{2-Hearts}{4-Diamonds}{3-Spades}
MakingM0: raiset 300 naar 600
ELJP: foldt
Megadeth2045: foldt
misterbond36: foldt
BlackDon3333: foldt
SSignor: foldt
crisjãozeira: foldt
carter1997: foldt
Pvunderink: raiset 260 naar 860 en is all-in
MakingM0: callt 260
*** FLOP *** {K-Diamonds}{9-Hearts}{3-Clubs}
*** TURN *** {K-Diamonds}{9-Hearts}{3-Clubs} {5-Spades}
*** RIVER *** {K-Diamonds}{9-Hearts}{3-Clubs}{5-Spades} {J-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
Pvunderink: toont {8-Hearts}{2-Hearts}{4-Diamonds}{3-Spades} (HI: een pair Drieën)
MakingM0: toont {2-Clubs}{5-Diamonds}{5-Clubs}{2-Diamonds} (HI: three of a kind, Vijven)
MakingM0 won 1870 van pot
Geen low-hand gekwalificeerd
Pvunderink is op de 86e plaats in het toernooi geëindigd
BlackDon3333 is terug
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 1870 | Rake 0
Board {K-Diamonds}{9-Hearts}{3-Clubs}{5-Spades}{J-Hearts}
Plaats 1: SSignor foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: crisjãozeira (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: carter1997 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 4: Pvunderink (big blind) toonde {8-Hearts}{2-Hearts}{4-Diamonds}{3-Spades} en verloor met HI: een pair Drieën
Plaats 5: MakingM0 toonde {2-Clubs}{5-Diamonds}{5-Clubs}{2-Diamonds} en won (1870) met HI: three of a kind, Vijven
Plaats 6: ELJP foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: Megadeth2045 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: misterbond36 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: BlackDon3333 foldde voor de Flop (bette niet)

$1.10 PLO H/L
Break 1: 3.000
Break 2: 1.970

Succes!

Joenetv schreef

GG P

Thumb Up

$1.50 erbij uit deze backing

Darxiders schreef

53.56 -25-5.5 = 23.06/2= 11,53

Stuur nu 15 dollar en cake zet ik op 0.

Gg en ty voor het spelen!
Leuke railfun helaas dure Flip vs 55

Bedankt!
Inderdaad dat was een belangrijke hand, daarna nog geprobeerd zo lang mogelijk in het toernooi te blijven. Zal binnenkort wel weer eens gaan aanmelden.

Ik ben te moe om alles uit te rekenen. Weet ook niet precies hoe het nu met cake gaat. Stuur daarom het hele bedrag op. Zie morgen wel wat ik terug heb gekregen.

OUT Sad

PokerStarshand #119075728039: Toernooi #932545583, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XXXV (12500/25000) - 22/07/2014 4:09:15 CET [21/07/2014 22:09:15 ET]
Tafel '932545583 341' 9-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: bowsthemad (708017 in chips)
Plaats 2: Pvunderink (56724 in chips)
Plaats 3: affenholzkop (1001678 in chips)
Plaats 4: Gecsuka16 (1393600 in chips)
Plaats 5: plemeshka (219414 in chips)
Plaats 6: DYWANIKUS (733025 in chips)
Plaats 7: pman8686 (535645 in chips)
Plaats 9: Learrr1 (551538 in chips)
bowsthemad: zet de ante 3125
Pvunderink: zet de ante 3125
affenholzkop: zet de ante 3125
Gecsuka16: zet de ante 3125
plemeshka: zet de ante 3125
DYWANIKUS: zet de ante 3125
pman8686: zet de ante 3125
Learrr1: zet de ante 3125
Pvunderink: zet small blind 12500
affenholzkop: zet big blind 25000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {K-Spades}{6-Spades}
Gecsuka16: foldt
plemeshka: foldt
DYWANIKUS: foldt
pman8686: foldt
Learrr1 heeft verbinding
Learrr1: foldt
bowsthemad: foldt
Pvunderink: raiset 28599 naar 53599 en is all-in
affenholzkop: callt 28599
*** FLOP *** {6-Diamonds}{10-Diamonds}{A-Hearts}
*** TURN *** {6-Diamonds}{10-Diamonds}{A-Hearts} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{10-Diamonds}{A-Hearts}{2-Diamonds} {Q-Spades}
*** SHOWDOWN ***
Pvunderink: toont {K-Spades}{6-Spades} (een pair Zessen)
affenholzkop: toont {4-Hearts}{A-Spades} (een pair Azen)
affenholzkop won 132198 van pot
Pvunderink is op de 135e plaats in het toernooi geëindigd en heeft $53.56 ontvangen.
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 132198 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{10-Diamonds}{A-Hearts}{2-Diamonds}{Q-Spades}
Plaats 1: bowsthemad (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: Pvunderink (small blind) toonde {K-Spades}{6-Spades} en verloor met een pair Zessen
Plaats 3: affenholzkop (big blind) toonde {4-Hearts}{A-Spades} en won (132198) met een pair Azen
Plaats 4: Gecsuka16 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: plemeshka foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: DYWANIKUS foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: pman8686 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: Learrr1 foldde voor de Flop (bette niet)

Break 1: 11.955
Break 2: 20.605
Break 3: 13.606
Break 4: 21.631
Break 5: 50.887
Break 6. 114.763
Break 7: 141.724

We zitten er nog in.

PokerStarshand #119075414312: Toernooi #932545583, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XXXIV (10000/20000) - 22/07/2014 3:53:57 CET [21/07/2014 21:53:57 ET]
Tafel '932545583 341' 9-max Plaats #5 is de button
Plaats 1: fiXXXerPRO (230617 in chips)
Plaats 2: Pvunderink (58362 in chips)
Plaats 3: affenholzkop (403339 in chips)
Plaats 4: Gecsuka16 (931978 in chips)
Plaats 5: plemeshka (615253 in chips)
Plaats 6: DYWANIKUS (810525 in chips)
Plaats 7: pman8686 (704007 in chips)
Plaats 8: killerjekkoo (322247 in chips)
Plaats 9: Learrr1 (601538 in chips)
fiXXXerPRO: zet de ante 2500
Pvunderink: zet de ante 2500
affenholzkop: zet de ante 2500
Gecsuka16: zet de ante 2500
plemeshka: zet de ante 2500
DYWANIKUS: zet de ante 2500
pman8686: zet de ante 2500
killerjekkoo: zet de ante 2500
Learrr1: zet de ante 2500
DYWANIKUS: zet small blind 10000
pman8686: zet big blind 20000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {Q-Diamonds}{9-Hearts}
killerjekkoo: foldt
Learrr1: foldt
fiXXXerPRO: foldt
Pvunderink: raiset 35862 naar 55862 en is all-in
affenholzkop: foldt
Gecsuka16: foldt
plemeshka: foldt
DYWANIKUS: foldt
pman8686: callt 35862
*** FLOP *** {6-Diamonds}{8-Clubs}{3-Clubs}
*** TURN *** {6-Diamonds}{8-Clubs}{3-Clubs} {A-Spades}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{8-Clubs}{3-Clubs}{A-Spades} {6-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
pman8686: toont {Q-Hearts}{2-Diamonds} (een pair Zessen)
Pvunderink: toont {Q-Diamonds}{9-Hearts} (een pair Zessen - Aas+Vrouw+Negen kicker)
Pvunderink won 144224 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 144224 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{8-Clubs}{3-Clubs}{A-Spades}{6-Clubs}
Plaats 1: fiXXXerPRO foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: Pvunderink toonde {Q-Diamonds}{9-Hearts} en won (144224) met een pair Zessen
Plaats 3: affenholzkop foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Gecsuka16 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: plemeshka (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: DYWANIKUS (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: pman8686 (big blind) toonde {Q-Hearts}{2-Diamonds} en verloor met een pair Zessen
Plaats 8: killerjekkoo foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: Learrr1 foldde voor de Flop (bette niet)

Win weer wat munten

PokerStarshand #119075125478: Toernooi #932545583, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XXXIII (8000/16000) - 22/07/2014 3:41:38 CET [21/07/2014 21:41:38 ET]
Tafel '932545583 173' 9-max Plaats #5 is de button
Plaats 1: 5inchHeels (1373921 in chips)
Plaats 2: pokas_cap (320625 in chips)
Plaats 4: dzjeszt (462608 in chips)
Plaats 5: Bébou.nc (395586 in chips)
Plaats 6: bohumilspesk (200240 in chips)
Plaats 7: Pvunderink (64862 in chips)
Plaats 8: Gotteh (934561 in chips)
5inchHeels: zet de ante 2000
pokas_cap: zet de ante 2000
dzjeszt: zet de ante 2000
Bébou.nc: zet de ante 2000
bohumilspesk: zet de ante 2000
Pvunderink: zet de ante 2000
Gotteh: zet de ante 2000
bohumilspesk: zet small blind 8000
Pvunderink: zet big blind 16000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {5-Clubs}{9-Spades}
Gotteh: foldt
5inchHeels: foldt
bohumilspesk zei, "yes Thumb Up"
pokas_cap: foldt
dzjeszt: raiset 16000 naar 32000
Bébou.nc: callt 32000
bohumilspesk: foldt
Pvunderink: callt 16000
*** FLOP *** {5-Spades}{10-Diamonds}{K-Diamonds}
Pvunderink: bet 30862 en is all-in
dzjeszt: foldt
Bébou.nc: foldt
De niet-gecallde bet (30862) is geretourneerd aan Pvunderink
Pvunderink won 118000 van pot
Pvunderink: laat hand niet zien
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 118000 | Rake 0
Board {5-Spades}{10-Diamonds}{K-Diamonds}
Plaats 1: 5inchHeels foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: pokas_cap foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: dzjeszt foldde op de Flop
Plaats 5: Bébou.nc (button) foldde op de Flop
Plaats 6: bohumilspesk (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: Pvunderink (big blind) won (118000)
Plaats 8: Gotteh foldde voor de Flop (bette niet)

CryingNo
PokerStarshand #119074962942: Toernooi #932545583, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XXXII (7000/14000) - 22/07/2014 3:34:56 CET [21/07/2014 21:34:56 ET]
Tafel '932545583 173' 9-max Plaats #7 is de button
Plaats 1: 5inchHeels (1113808 in chips)
Plaats 2: pokas_cap (281738 in chips)
Plaats 3: R0NALDÃO 99 (165520 in chips)
Plaats 4: dzjeszt (190164 in chips)
Plaats 5: Bébou.nc (472086 in chips)
Plaats 6: bohumilspesk (228740 in chips)
Plaats 7: Pvunderink (265776 in chips)
Plaats 8: Gotteh (996061 in chips)
Plaats 9: Raffaello577 (38510 in chips)
5inchHeels: zet de ante 1750
pokas_cap: zet de ante 1750
R0NALDÃO 99: zet de ante 1750
dzjeszt: zet de ante 1750
Bébou.nc: zet de ante 1750
bohumilspesk: zet de ante 1750
Pvunderink: zet de ante 1750
Gotteh: zet de ante 1750
Raffaello577: zet de ante 1750
Gotteh: zet small blind 7000
Raffaello577: zet big blind 14000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {Q-Spades}{A-Hearts}
5inchHeels: foldt
pokas_cap: foldt
R0NALDÃO 99: foldt
dzjeszt: raiset 174414 naar 188414 en is all-in
Bébou.nc: foldt
bohumilspesk: foldt
Pvunderink: raiset 75612 naar 264026 en is all-in
Gotteh: foldt
Raffaello577: foldt
De niet-gecallde bet (75612) is geretourneerd aan Pvunderink
*** FLOP *** {10-Clubs}{4-Diamonds}{3-Spades}
*** TURN *** {10-Clubs}{4-Diamonds}{3-Spades} {7-Spades}
*** RIVER *** {10-Clubs}{4-Diamonds}{3-Spades}{7-Spades} {2-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
dzjeszt: toont {5-Spades}{5-Diamonds} (een pair Vijven)
Pvunderink: toont {Q-Spades}{A-Hearts} (high card Aas)
dzjeszt won 413578 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 413578 | Rake 0
Board {10-Clubs}{4-Diamonds}{3-Spades}{7-Spades}{2-Hearts}
Plaats 1: 5inchHeels foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: pokas_cap foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: R0NALDÃO 99 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: dzjeszt toonde {5-Spades}{5-Diamonds} en won (413578) met een pair Vijven
Plaats 5: Bébou.nc foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: bohumilspesk foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: Pvunderink (button) toonde {Q-Spades}{A-Hearts} en verloor met high card Aas
Plaats 8: Gotteh (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 9: Raffaello577 (big blind) foldde voor de Flop

Lastige spot. Call voelde goed.

PokerStarshand #119074811034: Toernooi #932545583, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XXXI (6000/12000) - 22/07/2014 3:28:49 CET [21/07/2014 21:28:49 ET]
Tafel '932545583 173' 9-max Plaats #8 is de button
Plaats 1: 5inchHeels (753974 in chips)
Plaats 2: Ptiz29 (518166 in chips)
Plaats 3: R0NALDÃO 99 (154770 in chips)
Plaats 4: dzjeszt (91332 in chips)
Plaats 5: Bébou.nc (533086 in chips)
Plaats 6: bohumilspesk (261740 in chips)
Plaats 7: Pvunderink (194526 in chips)
Plaats 8: Gotteh (901311 in chips)
Plaats 9: Raffaello577 (56510 in chips)
5inchHeels: zet de ante 1500
Ptiz29: zet de ante 1500
R0NALDÃO 99: zet de ante 1500
dzjeszt: zet de ante 1500
Bébou.nc: zet de ante 1500
bohumilspesk: zet de ante 1500
Pvunderink: zet de ante 1500
Gotteh: zet de ante 1500
Raffaello577: zet de ante 1500
Raffaello577: zet small blind 6000
5inchHeels: zet big blind 12000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {3-Diamonds}{3-Spades}
Ptiz29: foldt
R0NALDÃO 99: foldt
dzjeszt: foldt
Bébou.nc: foldt
bohumilspesk: foldt
Pvunderink: raiset 12000 naar 24000
Gotteh: foldt
Raffaello577: foldt
5inchHeels: callt 12000
*** FLOP *** {2-Hearts}{J-Clubs}{J-Spades}
5inchHeels: checkt
Pvunderink: bet 24000
5inchHeels: callt 24000
*** TURN *** {2-Hearts}{J-Clubs}{J-Spades} {9-Clubs}
5inchHeels: checkt
Pvunderink: checkt
*** RIVER *** {2-Hearts}{J-Clubs}{J-Spades}{9-Clubs} {2-Spades}
5inchHeels: bet 57750
bohumilspesk zei, "j ?"
bohumilspesk zei, "a high"
Pvunderink zei, "Mmmm"
Pvunderink: callt 57750
*** SHOWDOWN ***
5inchHeels: toont {7-Diamonds}{A-Hearts} (twee pair, Boeren en Tweeën)
Pvunderink: toont {3-Diamonds}{3-Spades} (twee pair, Boeren en Drieën)
Pvunderink won 231000 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 231000 | Rake 0
Board {2-Hearts}{J-Clubs}{J-Spades}{9-Clubs}{2-Spades}
Plaats 1: 5inchHeels (big blind) toonde {7-Diamonds}{A-Hearts} en verloor met twee pair, Boeren en Tweeën
Plaats 2: Ptiz29 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: R0NALDÃO 99 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: dzjeszt foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: Bébou.nc foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: bohumilspesk foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: Pvunderink toonde {3-Diamonds}{3-Spades} en won (231000) met twee pair, Boeren en Drieën
Plaats 8: Gotteh (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: Raffaello577 (small blind) foldde voor de Flop

PokerStarshand #119074682377: Toernooi #932545583, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XXXI (6000/12000) - 22/07/2014 3:23:42 CET [21/07/2014 21:23:42 ET]
Tafel '932545583 173' 9-max Plaats #8 is de button
Plaats 1: 5inchHeels (785474 in chips)
Plaats 2: Ptiz29 (549666 in chips)
Plaats 3: R0NALDÃO 99 (178215 in chips)
Plaats 4: dzjeszt (182832 in chips)
Plaats 5: Bébou.nc (387946 in chips)
Plaats 6: bohumilspesk (81935 in chips)
Plaats 7: Pvunderink (170526 in chips)
Plaats 8: Gotteh (1040811 in chips)
Plaats 9: Raffaello577 (88010 in chips)
5inchHeels: zet de ante 1500
Ptiz29: zet de ante 1500
R0NALDÃO 99: zet de ante 1500
dzjeszt: zet de ante 1500
Bébou.nc: zet de ante 1500
bohumilspesk: zet de ante 1500
Pvunderink: zet de ante 1500
Gotteh: zet de ante 1500
Raffaello577: zet de ante 1500
Raffaello577: zet small blind 6000
5inchHeels: zet big blind 12000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {Q-Clubs}{A-Hearts}
Ptiz29: foldt
R0NALDÃO 99: foldt
dzjeszt: foldt
Bébou.nc: foldt
bohumilspesk: raiset 12000 naar 24000
Pvunderink: raiset 145026 naar 169026 en is all-in
Gotteh: foldt
Raffaello577: foldt
5inchHeels: foldt
bohumilspesk: foldt
De niet-gecallde bet (145026) is geretourneerd aan Pvunderink
Pvunderink won 79500 van pot
Pvunderink: laat hand niet zien
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 79500 | Rake 0
Plaats 1: 5inchHeels (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 2: Ptiz29 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: R0NALDÃO 99 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: dzjeszt foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: Bébou.nc foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: bohumilspesk foldde voor de Flop
Plaats 7: Pvunderink won (79500)
Plaats 8: Gotteh (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: Raffaello577 (small blind) foldde voor de Flop

PokerStarshand #119074547359: Toernooi #932545583, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XXX (5000/10000) - 22/07/2014 3:18:27 CET [21/07/2014 21:18:27 ET]
Tafel '932545583 173' 9-max Plaats #6 is de button
Plaats 1: 5inchHeels (526310 in chips)
Plaats 2: theclaimb (276914 in chips)
Plaats 3: R0NALDÃO 99 (185465 in chips)
Plaats 4: dzjeszt (96291 in chips)
Plaats 5: Bébou.nc (226446 in chips)
Plaats 6: bohumilspesk (209226 in chips)
Plaats 7: Pvunderink (224026 in chips)
Plaats 8: Gotteh (1013561 in chips)
Plaats 9: Raffaello577 (154510 in chips)
5inchHeels: zet de ante 1250
theclaimb: zet de ante 1250
R0NALDÃO 99: zet de ante 1250
dzjeszt: zet de ante 1250
Bébou.nc: zet de ante 1250
bohumilspesk: zet de ante 1250
Pvunderink: zet de ante 1250
Gotteh: zet de ante 1250
Raffaello577: zet de ante 1250
Pvunderink: zet small blind 5000
Gotteh: zet big blind 10000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {7-Diamonds}{7-Hearts}
Raffaello577: foldt
5inchHeels: raiset 10000 naar 20000
theclaimb: foldt
R0NALDÃO 99: foldt
dzjeszt: foldt
Bébou.nc: foldt
bohumilspesk: foldt
Pvunderink: callt 15000
Gotteh: foldt
*** FLOP *** {A-Diamonds}{Q-Diamonds}{10-Spades}
Pvunderink: checkt
5inchHeels: bet 30625
Pvunderink: foldt
De niet-gecallde bet (30625) is geretourneerd aan 5inchHeels
5inchHeels won 61250 van pot
5inchHeels: laat hand niet zien
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 61250 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{Q-Diamonds}{10-Spades}
Plaats 1: 5inchHeels won (61250)
Plaats 2: theclaimb foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: R0NALDÃO 99 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: dzjeszt foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: Bébou.nc foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: bohumilspesk (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: Pvunderink (small blind) foldde op de Flop
Plaats 8: Gotteh (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 9: Raffaello577 foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #119074391837: Toernooi #932545583, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XXX (5000/10000) - 22/07/2014 3:12:31 CET [21/07/2014 21:12:31 ET]
Tafel '932545583 651' 9-max Plaats #7 is de button
Plaats 1: Pvunderink (209026 in chips)
Plaats 2: lucloco (207532 in chips)
Plaats 3: Jehronimo86 (249522 in chips)
Plaats 4: flip.h8er (99637 in chips)
Plaats 5: annemieke (197312 in chips)
Plaats 6: margenov (200400 in chips)
Plaats 7: adi1711 (49203 in chips)
Plaats 8: alexey_sss (227682 in chips)
Plaats 9: Gotié (740841 in chips)
Pvunderink: zet de ante 1250
lucloco: zet de ante 1250
Jehronimo86: zet de ante 1250
flip.h8er: zet de ante 1250
annemieke: zet de ante 1250
margenov: zet de ante 1250
adi1711: zet de ante 1250
alexey_sss: zet de ante 1250
Gotié: zet de ante 1250
alexey_sss: zet small blind 5000
Gotié: zet big blind 10000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {10-Hearts}{A-Spades}
Pvunderink: raiset 10000 naar 20000
lucloco: foldt
Jehronimo86: foldt
flip.h8er: foldt
annemieke: foldt
margenov: foldt
adi1711: foldt
alexey_sss: callt 15000
Gotié: callt 10000
*** FLOP *** {2-Hearts}{A-Hearts}{2-Spades}
alexey_sss: checkt
Gotié: checkt
Pvunderink: bet 20000
alexey_sss: foldt
Gotié: foldt
De niet-gecallde bet (20000) is geretourneerd aan Pvunderink
Pvunderink won 71250 van pot
Pvunderink: laat hand niet zien
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 71250 | Rake 0
Board {2-Hearts}{A-Hearts}{2-Spades}
Plaats 1: Pvunderink won (71250)
Plaats 2: lucloco foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Jehronimo86 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: flip.h8er foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: annemieke foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: margenov foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: adi1711 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: alexey_sss (small blind) foldde op de Flop
Plaats 9: Gotié (big blind) foldde op de Flop

GG!

Bedankt voor alle 'Gl's' Wink

Heb nog steeds een engeltje op mijn schouder, hopen dat dat zo blijft.

PokerStarshand #119074190331: Toernooi #932545583, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XXIX (4000/8000) - 22/07/2014 3:05:02 CET [21/07/2014 21:05:02 ET]
Tafel '932545583 651' 9-max Plaats #5 is de button
Plaats 1: Pvunderink (106763 in chips)
Plaats 2: lucloco (210032 in chips)
Plaats 3: Jehronimo86 (101895 in chips)
Plaats 5: annemieke (236812 in chips)
Plaats 6: margenov (56075 in chips)
Plaats 7: pishnyi (78877 in chips)
Plaats 8: alexey_sss (261182 in chips)
Plaats 9: Gotié (832104 in chips)
Pvunderink: zet de ante 1000
lucloco: zet de ante 1000
Jehronimo86: zet de ante 1000
annemieke: zet de ante 1000
margenov: zet de ante 1000
pishnyi: zet de ante 1000
alexey_sss: zet de ante 1000
Gotié: zet de ante 1000
margenov: zet small blind 4000
pishnyi: zet big blind 8000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {A-Spades}{Q-Hearts}
alexey_sss: foldt
Gotié: raiset 16000 naar 24000
Pvunderink: raiset 81763 naar 105763 en is all-in
lucloco: foldt
Jehronimo86: foldt
annemieke: foldt
margenov: foldt
pishnyi: foldt
Gotié: callt 81763
*** FLOP *** {6-Diamonds}{K-Diamonds}{8-Hearts}
*** TURN *** {6-Diamonds}{K-Diamonds}{8-Hearts} {10-Hearts}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{K-Diamonds}{8-Hearts}{10-Hearts} {J-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
Gotié: toont {A-Clubs}{K-Clubs} (een pair Koningen)
Pvunderink: toont {A-Spades}{Q-Hearts} (een straight, Tien tot Aas)
Pvunderink won 231526 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 231526 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{K-Diamonds}{8-Hearts}{10-Hearts}{J-Hearts}
Plaats 1: Pvunderink toonde {A-Spades}{Q-Hearts} en won (231526) met een straight, Tien tot Aas
Plaats 2: lucloco foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Jehronimo86 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: annemieke (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: margenov (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: pishnyi (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: alexey_sss foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: Gotié toonde {A-Clubs}{K-Clubs} en verloor met een pair Koningen

Bakoking schreef

GL Smile

Thanks Smile

Break 1: 11.955
Break 2: 20.605
Break 3: 13.606
Break 4: 21.631
Break 5: 50.887
Break 6. 114.763

156789360