Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

PPPV

Verstuur bericht

Forum Posts

PokerStarshand #118890359473: Toernooi #939135633, $1.44+$0.06 USD Omaha Hi/Lo No Limit - Wedstrijdronde I, Level I (10/20) - 17/07/2014 23:34:46 CET [17/07/2014 17:34:46 ET]
Tafel '939135633 1' 2-max Plaats #2 is de button
Plaats 1: Pvunderink (520 in chips)
Plaats 2: eliranmanho (480 in chips)
eliranmanho: zet small blind 10
Pvunderink: zet big blind 20
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {10-Diamonds}{4-Spades}{K-Diamonds}{K-Clubs}
eliranmanho: raiset 460 naar 480 en is all-in
Pvunderink: callt 460
*** FLOP *** {8-Clubs}{8-Hearts}{10-Hearts}
*** TURN *** {8-Clubs}{8-Hearts}{10-Hearts} {J-Clubs}
*** RIVER *** {8-Clubs}{8-Hearts}{10-Hearts}{J-Clubs} {3-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
Pvunderink: toont {10-Diamonds}{4-Spades}{K-Diamonds}{K-Clubs} (HI: twee pair, Koningen en Achten)
eliranmanho: toont {A-Hearts}{A-Spades}{7-Spades}{2-Hearts} (HI: een flush, Aas hoog)
eliranmanho won 960 van pot
Geen low-hand gekwalificeerd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 960 | Rake 0
Board {8-Clubs}{8-Hearts}{10-Hearts}{J-Clubs}{3-Hearts}
Plaats 1: Pvunderink (big blind) toonde {10-Diamonds}{4-Spades}{K-Diamonds}{K-Clubs} en verloor met HI: twee pair, Koningen en Achten
Plaats 2: eliranmanho (button) (small blind) toonde {A-Hearts}{A-Spades}{7-Spades}{2-Hearts} en won (960) met HI: een flush, Aas hoog

PokerStarshand #118890382602: Toernooi #939135633, $1.44+$0.06 USD Omaha Hi/Lo No Limit - Wedstrijdronde I, Level II (15/30) - 17/07/2014 23:35:15 CET [17/07/2014 17:35:15 ET]
Tafel '939135633 1' 2-max Plaats #2 is de button
Plaats 1: Pvunderink (80 in chips)
Plaats 2: eliranmanho (920 in chips)
eliranmanho: zet small blind 15
Pvunderink: zet big blind 30
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {8-Spades}{3-Spades}{K-Hearts}{K-Diamonds}
eliranmanho: raiset 890 naar 920 en is all-in
Pvunderink: callt 50 en is all-in
De niet-gecallde bet (840) is geretourneerd aan eliranmanho
*** FLOP *** {J-Diamonds}{10-Diamonds}{J-Hearts}
*** TURN *** {J-Diamonds}{10-Diamonds}{J-Hearts} {10-Hearts}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{10-Diamonds}{J-Hearts}{10-Hearts} {7-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
Pvunderink: toont {8-Spades}{3-Spades}{K-Hearts}{K-Diamonds} (HI: twee pair, Koningen en Boeren)
eliranmanho: toont {K-Clubs}{A-Clubs}{10-Clubs}{2-Hearts} (HI: three of a kind, Tienen)
eliranmanho won 160 van pot
Geen low-hand gekwalificeerd
Pvunderink is op de 2e plaats in het toernooi geëindigd
eliranmanho wint het toernooi en ontvangt $2.88 - gefeliciteerd!
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 160 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{10-Diamonds}{J-Hearts}{10-Hearts}{7-Hearts}
Plaats 1: Pvunderink (big blind) toonde {8-Spades}{3-Spades}{K-Hearts}{K-Diamonds} en verloor met HI: twee pair, Koningen en Boeren
Plaats 2: eliranmanho (button) (small blind) toonde {K-Clubs}{A-Clubs}{10-Clubs}{2-Hearts} en won (160) met HI: three of a kind, Tienen

PokerStarshand #118890236916: Toernooi #939131711, $1.44+$0.06 USD Omaha Hi/Lo No Limit - Wedstrijdronde I, Level II (15/30) - 17/07/2014 23:32:14 CET [17/07/2014 17:32:14 ET]
Tafel '939131711 1' 2-max Plaats #2 is de button
Plaats 1: Pvunderink (315 in chips)
Plaats 2: jobbbieboy (685 in chips)
jobbbieboy: zet small blind 15
Pvunderink: zet big blind 30
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {6-Hearts}{9-Spades}{K-Hearts}{3-Spades}
jobbbieboy: raiset 30 naar 60
Pvunderink: callt 30
*** FLOP *** {6-Spades}{K-Spades}{10-Hearts}
Pvunderink: checkt
jobbbieboy: bet 60
Pvunderink: raiset 195 naar 255 en is all-in
jobbbieboy: callt 195
*** TURN *** {6-Spades}{K-Spades}{10-Hearts} {J-Clubs}
*** RIVER *** {6-Spades}{K-Spades}{10-Hearts}{J-Clubs} {8-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
Pvunderink: toont {6-Hearts}{9-Spades}{K-Hearts}{3-Spades} (HI: twee pair, Koningen en Zessen)
jobbbieboy: toont {4-Diamonds}{6-Clubs}{6-Diamonds}{2-Hearts} (HI: three of a kind, Zessen)
jobbbieboy won 630 van pot
Geen low-hand gekwalificeerd
Pvunderink is op de 2e plaats in het toernooi geëindigd
jobbbieboy wint het toernooi en ontvangt $2.88 - gefeliciteerd!
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 630 | Rake 0
Board {6-Spades}{K-Spades}{10-Hearts}{J-Clubs}{8-Clubs}
Plaats 1: Pvunderink (big blind) toonde {6-Hearts}{9-Spades}{K-Hearts}{3-Spades} en verloor met HI: twee pair, Koningen en Zessen
Plaats 2: jobbbieboy (button) (small blind) toonde {4-Diamonds}{6-Clubs}{6-Diamonds}{2-Hearts} en won (630) met HI: three of a kind, Zessen

PokerStarshand #118889973314: Toernooi #939129910, $1.44+$0.06 USD Omaha Hi/Lo No Limit - Wedstrijdronde I, Level IV (25/50) - 17/07/2014 23:26:52 CET [17/07/2014 17:26:52 ET]
Tafel '939129910 1' 2-max Plaats #2 is de button
Plaats 1: Moises 0710 (460 in chips)
Plaats 2: Pvunderink (540 in chips)
Pvunderink: zet small blind 25
Moises 0710: zet big blind 50
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {K-Spades}{9-Hearts}{A-Diamonds}{Q-Spades}
Pvunderink: raiset 50 naar 100
Moises 0710: callt 50
*** FLOP *** {5-Clubs}{10-Spades}{A-Spades}
Moises 0710: checkt
Pvunderink: bet 440 en is all-in
Moises 0710: callt 360 en is all-in
De niet-gecallde bet (80) is geretourneerd aan Pvunderink
*** TURN *** {5-Clubs}{10-Spades}{A-Spades} {5-Spades}
*** RIVER *** {5-Clubs}{10-Spades}{A-Spades}{5-Spades} {4-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
Moises 0710: toont {5-Hearts}{10-Diamonds}{3-Hearts}{4-Clubs} (HI: een full house, Vijven over Tienen)
Pvunderink: toont {K-Spades}{9-Hearts}{A-Diamonds}{Q-Spades} (HI: een flush, Aas hoog)
Moises 0710 won 920 van pot
Geen low-hand gekwalificeerd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 920 | Rake 0
Board {5-Clubs}{10-Spades}{A-Spades}{5-Spades}{4-Hearts}
Plaats 1: Moises 0710 (big blind) toonde {5-Hearts}{10-Diamonds}{3-Hearts}{4-Clubs} en won (920) met HI: een full house, Vijven over Tienen
Plaats 2: Pvunderink (button) (small blind) toonde {K-Spades}{9-Hearts}{A-Diamonds}{Q-Spades} en verloor met HI: een flush, Aas hoog

PokerStarshand #118889986690: Toernooi #939129910, $1.44+$0.06 USD Omaha Hi/Lo No Limit - Wedstrijdronde I, Level IV (25/50) - 17/07/2014 23:27:08 CET [17/07/2014 17:27:08 ET]
Tafel '939129910 1' 2-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: Moises 0710 (920 in chips)
Plaats 2: Pvunderink (80 in chips)
Moises 0710: zet small blind 25
Pvunderink: zet big blind 50
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {6-Diamonds}{J-Spades}{5-Hearts}{6-Hearts}
Moises 0710: raiset 50 naar 100
Pvunderink: callt 30 en is all-in
De niet-gecallde bet (20) is geretourneerd aan Moises 0710
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{9-Spades}{5-Clubs}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{9-Spades}{5-Clubs} {7-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{9-Spades}{5-Clubs}{7-Clubs} {J-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
Pvunderink: toont {6-Diamonds}{J-Spades}{5-Hearts}{6-Hearts} (HI: twee pair, Boeren en Vijven)
Moises 0710: toont {9-Clubs}{Q-Spades}{3-Hearts}{4-Clubs} (HI: een flush, Boer hoog)
Moises 0710 won 160 van pot
Geen low-hand gekwalificeerd
Pvunderink is op de 2e plaats in het toernooi geëindigd
Moises 0710 wint het toernooi en ontvangt $2.88 - gefeliciteerd!
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 160 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{9-Spades}{5-Clubs}{7-Clubs}{J-Clubs}
Plaats 1: Moises 0710 (button) (small blind) toonde {9-Clubs}{Q-Spades}{3-Hearts}{4-Clubs} en won (160) met HI: een flush, Boer hoog
Plaats 2: Pvunderink (big blind) toonde {6-Diamonds}{J-Spades}{5-Hearts}{6-Hearts} en verloor met HI: twee pair, Boeren en Vijven

PokerStarshand #118889547463: Toernooi #939129167, $1.44+$0.06 USD Omaha Hi/Lo No Limit - Wedstrijdronde I, Level I (10/20) - 17/07/2014 23:18:24 CET [17/07/2014 17:18:24 ET]
Tafel '939129167 1' 2-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: Pvunderink (800 in chips)
Plaats 2: totalnit (200 in chips)
Pvunderink: zet small blind 10
totalnit: zet big blind 20
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {A-Diamonds}{2-Spades}{10-Spades}{8-Spades}
Pvunderink: callt 10
totalnit: raiset 180 naar 200 en is all-in
Pvunderink: callt 180
*** FLOP *** {9-Clubs}{9-Spades}{10-Hearts}
*** TURN *** {9-Clubs}{9-Spades}{10-Hearts} {2-Clubs}
*** RIVER *** {9-Clubs}{9-Spades}{10-Hearts}{2-Clubs} {A-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
totalnit: toont {K-Clubs}{Q-Hearts}{2-Diamonds}{K-Diamonds} (HI: twee pair, Koningen en Negens)
Pvunderink: toont {A-Diamonds}{2-Spades}{10-Spades}{8-Spades} (HI: twee pair, Azen en Tienen)
Pvunderink won 400 van pot
Geen low-hand gekwalificeerd
totalnit is op de 2e plaats in het toernooi geëindigd
Pvunderink wint het toernooi en ontvangt $2.88 - gefeliciteerd!
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 400 | Rake 0
Board {9-Clubs}{9-Spades}{10-Hearts}{2-Clubs}{A-Clubs}
Plaats 1: Pvunderink (button) (small blind) toonde {A-Diamonds}{2-Spades}{10-Spades}{8-Spades} en won (400) met HI: twee pair, Azen en Tienen
Plaats 2: totalnit (big blind) toonde {K-Clubs}{Q-Hearts}{2-Diamonds}{K-Diamonds} en verloor met HI: twee pair, Koningen en Negens

Ik zal deze post updaten

NummerGewonnen
1Ja
2Ja
3Nee
4Nee
5Nee
6Ja
7Ja
8Ja
9Nee
10Nee
11Ja
12Ja
13Nee
14Ja
15Ja
16Ja
17Ja
18Nee
19Ja
20Nee

PokerStarshand #118889373745: Toernooi #939122918, $1.44+$0.06 USD Omaha Hi/Lo No Limit - Wedstrijdronde I, Level II (15/30) - 17/07/2014 23:15:02 CET [17/07/2014 17:15:02 ET]
Tafel '939122918 1' 2-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: Pvunderink (730 in chips)
Plaats 2: Swetpoker (270 in chips)
Pvunderink: zet small blind 15
Swetpoker: zet big blind 30
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {3-Hearts}{7-Hearts}{A-Spades}{7-Diamonds}
Pvunderink: raiset 30 naar 60
Swetpoker: raiset 210 naar 270 en is all-in
Pvunderink: callt 210
*** FLOP *** {6-Clubs}{4-Clubs}{2-Diamonds}
*** TURN *** {6-Clubs}{4-Clubs}{2-Diamonds} {K-Clubs}
*** RIVER *** {6-Clubs}{4-Clubs}{2-Diamonds}{K-Clubs} {7-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
Swetpoker: toont {A-Hearts}{10-Hearts}{K-Hearts}{9-Hearts} (HI: een pair Koningen)
Pvunderink: toont {3-Hearts}{7-Hearts}{A-Spades}{7-Diamonds} (HI: three of a kind, Zevens; LO: 6,4,3,2,A)
Pvunderink won 270 van pot
Pvunderink won 270 van pot
Swetpoker is op de 2e plaats in het toernooi geëindigd
Pvunderink wint het toernooi en ontvangt $2.88 - gefeliciteerd!
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 540 | Rake 0
Board {6-Clubs}{4-Clubs}{2-Diamonds}{K-Clubs}{7-Clubs}
Plaats 1: Pvunderink (button) (small blind) toonde {3-Hearts}{7-Hearts}{A-Spades}{7-Diamonds} en won (540) met HI: three of a kind, Zevens; LO: 6,4,3,2,A
Plaats 2: Swetpoker (big blind) toonde {A-Hearts}{10-Hearts}{K-Hearts}{9-Hearts} en verloor met HI: een pair Koningen

EERBEEKNL schreef

nee speel maar np

Bedankt! Begin nu.

EERBEEKNL schreef

6 of 9 max ?

HU. Sorry, dit had ik nog niet gemeld. Foutje....
Ben je het hier mee eens? Of zal ik de $$ terugsturen?

EERBEEKNL schreef

je speelt niet ?

edit 15$ send

Ohh. Thanks! Ga meteen beginnen. Speel er 1 per keer.

EERBEEKNL schreef

je speelt niet ?

Misschien een paar losse sit & go's. Gewoon voor de fun, maar wilde eens een langere sessie proberen. Snap wel dat er geen animo is.

Cancel maar. Zit natuurlijk te weinig value in voor procentkopers. Wilde wat variantie verlagen in deze leuke vorm van sit & go's.

Beste PN'ers,

Ik zou graag 50% willen verkopen van onderstaand Sit & Go's

Nickname Pokerstars: Pvunderink
Datum: 17-07-2014
Aantal Toernooien: 20
Procenten te koop: 50%
Totaal Buy-In: $30
Markup: Nee
Markup %: N.v.t.
Totaal Incl Markup: N.v.t.
29% KSB (Ja/Nee): Nee
Games ernaast: Nee
Post handen (Ja/Nee): Ja
Busthanden of ook Keyhanden: Busthanden

Informatie Sit & Go's:

StarttijdInformatie over de Sit & GoBuy-in
Zodra % zijn verkochtPLO H/L Hyper HU$1.50
   
Totaal $30

Overzicht procenthouders

NaamAantal procentenBetaald?
PPPV/ Pvunderink50Ja
EERBEEKNL50Ja

- Minimale afname is 5% ($1.50)
- Verkoop % tot 23:00

Alvast bedankt voor het kopen van de %.
PPPV

Crying rivertje
OUT
Bedankt voor de backing!
Stuur de 1.40 nu op

PokerStarshand #118878221112: Toernooi #932545508, $0.10+$0.01 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (2500/5000) - 17/07/2014 19:37:18 CET [17/07/2014 13:37:18 ET]
Tafel '932545508 5768' 9-max Plaats #7 is de button
Plaats 1: kuntar23 (30280 in chips)
Plaats 2: kent7113 (13380 in chips)
Plaats 3: ROMPAL76 (18600 in chips)
Plaats 4: Alkonaut (40104 in chips)
Plaats 5: Pvunderink (40270 in chips)
Plaats 6: Kyrench (127912 in chips)
Plaats 7: hexa400 (31472 in chips)
Plaats 8: arasan_one (168336 in chips)
Plaats 9: akorrrr (32950 in chips)
kuntar23: zet de ante 500
kent7113: zet de ante 500
ROMPAL76: zet de ante 500
Alkonaut: zet de ante 500
Pvunderink: zet de ante 500
Kyrench: zet de ante 500
hexa400: zet de ante 500
arasan_one: zet de ante 500
akorrrr: zet de ante 500
arasan_one: zet small blind 2500
akorrrr: zet big blind 5000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {6-Clubs}{6-Hearts}
kuntar23: foldt
kent7113: foldt
ROMPAL76: foldt
Alkonaut: foldt
Pvunderink: raiset 34770 naar 39770 en is all-in
Kyrench: foldt
hexa400: foldt
arasan_one: callt 37270
akorrrr: foldt
*** FLOP *** {8-Hearts}{7-Spades}{Q-Spades}
*** TURN *** {8-Hearts}{7-Spades}{Q-Spades} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Hearts}{7-Spades}{Q-Spades}{6-Diamonds} {5-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
arasan_one: toont {4-Clubs}{4-Hearts} (een straight, Vier tot Acht)
Pvunderink: toont {6-Clubs}{6-Hearts} (three of a kind, Zessen)
arasan_one won 89040 van pot
Pvunderink is op de 11352e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 89040 | Rake 0
Board {8-Hearts}{7-Spades}{Q-Spades}{6-Diamonds}{5-Hearts}
Plaats 1: kuntar23 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: kent7113 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: ROMPAL76 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Alkonaut foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: Pvunderink toonde {6-Clubs}{6-Hearts} en verloor met three of a kind, Zessen
Plaats 6: Kyrench foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: hexa400 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: arasan_one (small blind) toonde {4-Clubs}{4-Hearts} en won (89040) met een straight, Vier tot Acht
Plaats 9: akorrrr (big blind) foldde voor de Flop

PokerStarshand #118877949468: Toernooi #932545508, $0.10+$0.01 USD Hold'em No Limit - Level XVII (2000/4000) - 17/07/2014 19:31:35 CET [17/07/2014 13:31:35 ET]
Tafel '932545508 5768' 9-max Plaats #4 is de button
Plaats 1: =Slavap= (66790 in chips)
Plaats 2: kent7113 (20080 in chips)
Plaats 3: ROMPAL76 (20800 in chips)
Plaats 4: Alkonaut (53640 in chips)
Plaats 5: Pvunderink (60370 in chips)
Plaats 6: Kyrench (81312 in chips)
Plaats 7: hexa400 (22936 in chips)
Plaats 8: nmbusa (7700 in chips)
Plaats 9: akorrrr (44250 in chips)
=Slavap=: zet de ante 400
kent7113: zet de ante 400
ROMPAL76: zet de ante 400
Alkonaut: zet de ante 400
Pvunderink: zet de ante 400
Kyrench: zet de ante 400
hexa400: zet de ante 400
nmbusa: zet de ante 400
akorrrr: zet de ante 400
Pvunderink: zet small blind 2000
Kyrench: zet big blind 4000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {J-Hearts}{A-Spades}
hexa400: foldt
nmbusa: raiset 3300 naar 7300 en is all-in
akorrrr: foldt
=Slavap=: foldt
kent7113: foldt
ROMPAL76: foldt
Alkonaut: foldt
Pvunderink: callt 5300
Kyrench: callt 3300
*** FLOP *** {9-Hearts}{7-Spades}{6-Spades}
Pvunderink: checkt
Kyrench: bet 4000
Pvunderink: foldt
De niet-gecallde bet (4000) is geretourneerd aan Kyrench
*** TURN *** {9-Hearts}{7-Spades}{6-Spades} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Hearts}{7-Spades}{6-Spades}{6-Diamonds} {9-Spades}
*** SHOWDOWN ***
Kyrench: toont {5-Diamonds}{7-Clubs} (twee pair, Negens en Zevens)
nmbusa: toont {A-Diamonds}{Q-Spades} (twee pair, Negens en Zessen)
Kyrench won 25500 van pot
nmbusa is op de 14696e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 25500 | Rake 0
Board {9-Hearts}{7-Spades}{6-Spades}{6-Diamonds}{9-Spades}
Plaats 1: =Slavap= foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: kent7113 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: ROMPAL76 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Alkonaut (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: Pvunderink (small blind) foldde op de Flop
Plaats 6: Kyrench (big blind) toonde {5-Diamonds}{7-Clubs} en won (25500) met twee pair, Negens en Zevens
Plaats 7: hexa400 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: nmbusa toonde {A-Diamonds}{Q-Spades} en verloor met twee pair, Negens en Zessen
Plaats 9: akorrrr foldde voor de Flop (bette niet)

Smile

PokerStarshand #118877258011: Toernooi #932545508, $0.10+$0.01 USD Hold'em No Limit - Level XII (600/1200) - 17/07/2014 19:17:20 CET [17/07/2014 13:17:20 ET]
Tafel '932545508 5202' 9-max Plaats #5 is de button
Plaats 1: dyobnad (53840 in chips)
Plaats 2: xjinxau (57480 in chips)
Plaats 3: proassassin0 (27530 in chips)
Plaats 4: davidobaya (41910 in chips)
Plaats 5: Pvunderink (34730 in chips)
Plaats 6: KoSmA AK (20480 in chips)
Plaats 7: crackku (28480 in chips)
Plaats 8: BBFlug (21680 in chips)
Plaats 9: frodo_ker007 (19180 in chips)
dyobnad: zet de ante 120
xjinxau: zet de ante 120
proassassin0: zet de ante 120
davidobaya: zet de ante 120
Pvunderink: zet de ante 120
KoSmA AK: zet de ante 120
crackku: zet de ante 120
BBFlug: zet de ante 120
frodo_ker007: zet de ante 120
KoSmA AK: zet small blind 600
crackku: zet big blind 1200
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {A-Hearts}{A-Spades}
BBFlug: foldt
frodo_ker007: foldt
dyobnad: foldt
xjinxau: foldt
proassassin0: raiset 1200 naar 2400
davidobaya: foldt
Pvunderink: raiset 32210 naar 34610 en is all-in
KoSmA AK: foldt
crackku: foldt
proassassin0: callt 25010 en is all-in
De niet-gecallde bet (7200) is geretourneerd aan Pvunderink
*** FLOP *** {Q-Hearts}{3-Hearts}{5-Hearts}
*** TURN *** {Q-Hearts}{3-Hearts}{5-Hearts} {10-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Hearts}{3-Hearts}{5-Hearts}{10-Clubs} {9-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
proassassin0: toont {K-Hearts}{K-Clubs} (een flush, Koning hoog)
Pvunderink: toont {A-Hearts}{A-Spades} (een flush, Aas hoog)
Pvunderink won 57700 van pot
proassassin0 is op de 23490e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 57700 | Rake 0
Board {Q-Hearts}{3-Hearts}{5-Hearts}{10-Clubs}{9-Hearts}
Plaats 1: dyobnad foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: xjinxau foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: proassassin0 toonde {K-Hearts}{K-Clubs} en verloor met een flush, Koning hoog
Plaats 4: davidobaya foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: Pvunderink (button) toonde {A-Hearts}{A-Spades} en won (57700) met een flush, Aas hoog
Plaats 6: KoSmA AK (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: crackku (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: BBFlug foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: frodo_ker007 foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #118877153292: Toernooi #932545508, $0.10+$0.01 USD Hold'em No Limit - Level XI (500/1000) - 17/07/2014 19:15:13 CET [17/07/2014 13:15:13 ET]
Tafel '932545508 5202' 9-max Plaats #3 is de button
Plaats 1: dyobnad (60060 in chips)
Plaats 2: xjinxau (57700 in chips)
Plaats 3: proassassin0 (27750 in chips)
Plaats 4: davidobaya (40250 in chips)
Plaats 5: Pvunderink (26650 in chips)
Plaats 6: KoSmA AK (21900 in chips)
Plaats 7: crackku (29700 in chips)
Plaats 8: BBFlug (21900 in chips)
Plaats 9: frodo_ker007 (19400 in chips)
dyobnad: zet de ante 100
xjinxau: zet de ante 100
proassassin0: zet de ante 100
davidobaya: zet de ante 100
Pvunderink: zet de ante 100
KoSmA AK: zet de ante 100
crackku: zet de ante 100
BBFlug: zet de ante 100
frodo_ker007: zet de ante 100
davidobaya: zet small blind 500
Pvunderink: zet big blind 1000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {A-Spades}{3-Spades}
KoSmA AK: foldt
crackku: callt 1000
BBFlug: foldt
frodo_ker007: foldt
dyobnad: callt 1000
xjinxau: foldt
proassassin0: foldt
davidobaya: callt 500
Pvunderink: checkt
*** FLOP *** {9-Clubs}{A-Diamonds}{Q-Spades}
davidobaya: checkt
Pvunderink: bet 2000
crackku: foldt
dyobnad: callt 2000
davidobaya: foldt
*** TURN *** {9-Clubs}{A-Diamonds}{Q-Spades} {8-Hearts}
Pvunderink: checkt
dyobnad: checkt
*** RIVER *** {9-Clubs}{A-Diamonds}{Q-Spades}{8-Hearts} {7-Spades}
Pvunderink: bet 3000
dyobnad: callt 3000
*** SHOWDOWN ***
Pvunderink: toont {A-Spades}{3-Spades} (een pair Azen)
dyobnad: gooit hand weg
Pvunderink won 14900 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 14900 | Rake 0
Board {9-Clubs}{A-Diamonds}{Q-Spades}{8-Hearts}{7-Spades}
Plaats 1: dyobnad gooide weg {J-Spades}{Q-Diamonds}
Plaats 2: xjinxau foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: proassassin0 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: davidobaya (small blind) foldde op de Flop
Plaats 5: Pvunderink (big blind) toonde {A-Spades}{3-Spades} en won (14900) met een pair Azen
Plaats 6: KoSmA AK foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: crackku foldde op de Flop
Plaats 8: BBFlug foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: frodo_ker007 foldde voor de Flop (bette niet)

Break 1: 2.000
Break add-on: 26.750 ($1.40 over)

Smile

PokerStarshand #118876770205: Toernooi #932545508, $0.10+$0.01 USD Hold'em No Limit - Level X (250/500) - 17/07/2014 19:06:55 CET [17/07/2014 13:06:55 ET]
Tafel '932545508 5202' 9-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: dyobnad (40160 in chips)
Plaats 2: xjinxau (29650 in chips)
Plaats 3: proassassin0 (8850 in chips)
Plaats 4: davidobaya (21350 in chips)
Plaats 5: Pvunderink (2000 in chips)
Plaats 6: KoSmA AK (1000 in chips)
Plaats 7: crackku (12850 in chips) zit uit
Plaats 8: BBFlug (4450 in chips)
Plaats 9: frodo_ker007 (2000 in chips)
xjinxau: zet small blind 250
proassassin0: zet big blind 500
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {K-Hearts}{K-Diamonds}
davidobaya: foldt
crackku is terug
Pvunderink: raiset 1500 naar 2000 en is all-in
KoSmA AK: foldt
KoSmA AK re-buyt en ontvangt 1000 chips voor $0.10
crackku: raiset 10850 naar 12850 en is all-in
BBFlug: callt 4450 en is all-in
frodo_ker007: foldt
dyobnad: foldt
xjinxau: foldt
proassassin0 is door zijn tijd heen
proassassin0: foldt
De niet-gecallde bet (8400) is geretourneerd aan crackku
proassassin0 zit uit
*** FLOP *** {9-Spades}{3-Spades}{10-Clubs}
proassassin0 is terug
*** TURN *** {9-Spades}{3-Spades}{10-Clubs} {5-Clubs}
*** RIVER *** {9-Spades}{3-Spades}{10-Clubs}{5-Clubs} {3-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
crackku: toont {J-Clubs}{J-Diamonds} (twee pair, Boeren en Drieën)
BBFlug: toont {Q-Diamonds}{K-Spades} (een pair Drieën)
crackku won 4900 van bij pot
Pvunderink: toont {K-Hearts}{K-Diamonds} (twee pair, Koningen en Drieën)
Pvunderink won 6750 van hoofd pot
BBFlug re-buyt en ontvangt 2000 chips voor $0.20
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 11650 Hoofd pot 6750. Bij pot 4900. | Rake 0
Board {9-Spades}{3-Spades}{10-Clubs}{5-Clubs}{3-Clubs}
Plaats 1: dyobnad (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: xjinxau (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: proassassin0 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 4: davidobaya foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: Pvunderink toonde {K-Hearts}{K-Diamonds} en won (6750) met twee pair, Koningen en Drieën
Plaats 6: KoSmA AK foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: crackku toonde {J-Clubs}{J-Diamonds} en won (4900) met twee pair, Boeren en Drieën
Plaats 8: BBFlug toonde {Q-Diamonds}{K-Spades} en verloor met een pair Drieën
Plaats 9: frodo_ker007 foldde voor de Flop (bette niet)

Dubbele rebuy #4

PokerStarshand #118876615955: Toernooi #932545508, $0.10+$0.01 USD Hold'em No Limit - Level X (250/500) - 17/07/2014 19:03:47 CET [17/07/2014 13:03:47 ET]
Tafel '932545508 5202' 9-max Plaats #6 is de button
Plaats 1: dyobnad (40910 in chips)
Plaats 2: xjinxau (26400 in chips)
Plaats 3: proassassin0 (8850 in chips)
Plaats 4: davidobaya (15600 in chips)
Plaats 5: Pvunderink (2000 in chips)
Plaats 6: KoSmA AK (1250 in chips)
Plaats 7: crackku (13100 in chips)
Plaats 8: BBFlug (5200 in chips)
Plaats 9: frodo_ker007 (2000 in chips)
crackku: zet small blind 250
BBFlug: zet big blind 500
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {8-Hearts}{9-Diamonds}
frodo_ker007: foldt
dyobnad: foldt
xjinxau: raiset 25900 naar 26400 en is all-in
proassassin0: foldt
davidobaya: foldt
Pvunderink: callt 2000 en is all-in
KoSmA AK: foldt
crackku: foldt
BBFlug: foldt
De niet-gecallde bet (24400) is geretourneerd aan xjinxau
*** FLOP *** {K-Diamonds}{5-Diamonds}{6-Hearts}
*** TURN *** {K-Diamonds}{5-Diamonds}{6-Hearts} {9-Spades}
*** RIVER *** {K-Diamonds}{5-Diamonds}{6-Hearts}{9-Spades} {10-Diamonds}
*** SHOWDOWN ***
xjinxau: toont {Q-Diamonds}{Q-Hearts} (een pair Vrouwen)
Pvunderink: toont {8-Hearts}{9-Diamonds} (een pair Negens)
xjinxau won 4750 van pot
Pvunderink re-buyt en ontvangt 2000 chips voor $0.20
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 4750 | Rake 0
Board {K-Diamonds}{5-Diamonds}{6-Hearts}{9-Spades}{10-Diamonds}
Plaats 1: dyobnad foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: xjinxau toonde {Q-Diamonds}{Q-Hearts} en won (4750) met een pair Vrouwen
Plaats 3: proassassin0 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: davidobaya foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: Pvunderink toonde {8-Hearts}{9-Diamonds} en verloor met een pair Negens
Plaats 6: KoSmA AK (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: crackku (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: BBFlug (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 9: frodo_ker007 foldde voor de Flop (bette niet)

Dubbele rebuy #3

PokerStarshand #118876545349: Toernooi #932545508, $0.10+$0.01 USD Hold'em No Limit - Level X (250/500) - 17/07/2014 19:02:19 CET [17/07/2014 13:02:19 ET]
Tafel '932545508 5202' 9-max Plaats #4 is de button
Plaats 1: dyobnad (40910 in chips)
Plaats 2: xjinxau (38900 in chips)
Plaats 3: proassassin0 (4700 in chips)
Plaats 4: davidobaya (2000 in chips)
Plaats 5: Pvunderink (2000 in chips)
Plaats 6: KoSmA AK (2000 in chips)
Plaats 7: crackku (13600 in chips)
Plaats 8: BBFlug (5200 in chips)
Plaats 9: frodo_ker007 (2000 in chips)
Pvunderink: zet small blind 250
KoSmA AK: zet big blind 500
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {5-Hearts}{5-Spades}
crackku: foldt
BBFlug: foldt
frodo_ker007: raiset 1500 naar 2000 en is all-in
dyobnad: foldt
xjinxau: callt 2000
proassassin0: raiset 2700 naar 4700 en is all-in
davidobaya: callt 2000 en is all-in
Pvunderink: callt 1750 en is all-in
KoSmA AK: foldt
xjinxau: callt 2700
*** FLOP *** {3-Diamonds}{8-Diamonds}{9-Diamonds}
*** TURN *** {3-Diamonds}{8-Diamonds}{9-Diamonds} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{8-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Diamonds} {7-Diamonds}
*** SHOWDOWN ***
xjinxau: toont {2-Clubs}{Q-Clubs} (een flush, Negen hoog)
proassassin0: toont {K-Clubs}{J-Clubs} (een flush, Negen hoog)
xjinxau won 2700 van bij pot
proassassin0 won 2700 van bij pot
davidobaya: toont {A-Diamonds}{4-Spades} (een flush, Aas hoog)
Pvunderink: toont {5-Hearts}{5-Spades} (een flush, Negen hoog)
frodo_ker007: toont {Q-Spades}{K-Hearts} (een flush, Negen hoog)
davidobaya won 10500 van hoofd pot
frodo_ker007 re-buyt en ontvangt 2000 chips voor $0.20
Pvunderink re-buyt en ontvangt 2000 chips voor $0.20
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 15900 Hoofd pot 10500. Bij pot 5400. | Rake 0
Board {3-Diamonds}{8-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Diamonds}{7-Diamonds}
Plaats 1: dyobnad foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: xjinxau toonde {2-Clubs}{Q-Clubs} en won (2700) met een flush, Negen hoog
Plaats 3: proassassin0 toonde {K-Clubs}{J-Clubs} en won (2700) met een flush, Negen hoog
Plaats 4: davidobaya (button) toonde {A-Diamonds}{4-Spades} en won (10500) met een flush, Aas hoog
Plaats 5: Pvunderink (small blind) toonde {5-Hearts}{5-Spades} en verloor met een flush, Negen hoog
Plaats 6: KoSmA AK (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: crackku foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: BBFlug foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: frodo_ker007 toonde {Q-Spades}{K-Hearts} en verloor met een flush, Negen hoog

156789356