Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

PPPV

Verstuur bericht

Forum Posts

nies2pp schreef

2

PPPV schreef

Graag!
Nick: Pvunderink

Bedankt!
Ontvangen. Succes allemaal!

Graag!
Nick: Pvunderink

Sad OUT
PokerStarshand #114643652932: Toernooi #890795075, $1.00+$0.25+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 11/04/2014 23:10:10 CET [11/04/2014 17:10:10 ET]
Tafel '890795075 224' 9-max Plaats #3 is de button
Plaats 1: mokafice (1060 in chips)
Plaats 2: zimmi279 (8575 in chips)
Plaats 3: Street1k (3020 in chips)
Plaats 4: Pvunderink (4302 in chips)
Plaats 5: stavros3983 (6512 in chips)
Plaats 6: pocketspectr (5200 in chips)
Plaats 7: Skr916 (4775 in chips)
Plaats 8: #PULSAR#6# (2975 in chips)
Plaats 9: Voyen (5675 in chips)
mokafice: zet de ante 25
zimmi279: zet de ante 25
Street1k: zet de ante 25
Pvunderink: zet de ante 25
stavros3983: zet de ante 25
pocketspectr: zet de ante 25
Skr916: zet de ante 25
#PULSAR#6#: zet de ante 25
Voyen: zet de ante 25
Pvunderink: zet small blind 125
stavros3983: zet big blind 250
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {10-Hearts}{A-Diamonds}
pocketspectr: foldt
Skr916: foldt
#PULSAR#6#: foldt
Voyen: callt 250
mokafice: foldt
mokafice zei, "kurva anyád"
zimmi279: foldt
Street1k: raiset 2745 naar 2995 en is all-in
Pvunderink: callt 2870
stavros3983: callt 2745
Voyen: callt 2745
*** FLOP *** {6-Spades}{5-Hearts}{A-Spades}
Pvunderink: checkt
stavros3983: checkt
Voyen: bet 2655 en is all-in
Pvunderink: callt 1282 en is all-in
stavros3983: foldt
De niet-gecallde bet (1373) is geretourneerd aan Voyen
mokafice zei, "ruszki és náci geci"
*** TURN *** {6-Spades}{5-Hearts}{A-Spades} {K-Spades}
*** RIVER *** {6-Spades}{5-Hearts}{A-Spades}{K-Spades} {J-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
Pvunderink: toont {10-Hearts}{A-Diamonds} (een pair Azen)
Voyen: toont {5-Clubs}{5-Diamonds} (three of a kind, Vijven)
Voyen won 2564 van bij pot
Street1k: toont {2-Diamonds}{2-Spades} (een pair Tweeën)
Voyen won 12205 van hoofd pot
Voyen wint de bounty van $0.25 voor het uitschakelen van Street1k
Voyen wint de bounty van $0.25 voor het uitschakelen van Pvunderink
Pvunderink is op de 3005e plaats in het toernooi geëindigd
Street1k is op de 3006e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 14769 Hoofd pot 12205. Bij pot 2564. | Rake 0
Board {6-Spades}{5-Hearts}{A-Spades}{K-Spades}{J-Hearts}
Plaats 1: mokafice foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: zimmi279 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Street1k (button) toonde {2-Diamonds}{2-Spades} en verloor met een pair Tweeën
Plaats 4: Pvunderink (small blind) toonde {10-Hearts}{A-Diamonds} en verloor met een pair Azen
Plaats 5: stavros3983 (big blind) foldde op de Flop
Plaats 6: pocketspectr foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: Skr916 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: #PULSAR#6# foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: Voyen toonde {5-Clubs}{5-Diamonds} en won (14769) met three of a kind, Vijven

Break 1: 4.627 (KO 1)

Show spoiler

Nick: Pvunderink
De site: Pokerstars
Stakes: $11 8-game
KSB ja/nee en vanaf welk bedrag: nee
Ochtend/middag/avond/nacht: 00:25

Kittens schreef

Elite squad ofwel tropa de elite

8+/10

7.5
Inderdaad goede film.

PokerStarshand #114637652530: Toernooi #890787028, $0.50+$0.05 USD Mixed NLH/PLO (Hold'em No Limit) - Level I (15/30) - 11/04/2014 21:14:51 CET [11/04/2014 15:14:51 ET]
Tafel '890787028 7' 6-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: pedromanini1 (2123 in chips)
Plaats 2: Pvunderink (907 in chips)
Plaats 3: Heavytrader (1455 in chips)
Plaats 4: c-c1654 (1500 in chips)
Plaats 5: senator2202 (1395 in chips)
Plaats 6: paddynproud (1620 in chips)
Pvunderink: zet small blind 15
Heavytrader: zet big blind 30
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {9-Clubs}{9-Spades}
c-c1654: foldt
senator2202: foldt
paddynproud: raiset 30 naar 60
pedromanini1: foldt
Pvunderink: raiset 90 naar 150
Heavytrader: foldt
paddynproud: raiset 1470 naar 1620 en is all-in
Pvunderink: callt 757 en is all-in
De niet-gecallde bet (713) is geretourneerd aan paddynproud
*** FLOP *** {10-Diamonds}{7-Diamonds}{A-Diamonds}
*** TURN *** {10-Diamonds}{7-Diamonds}{A-Diamonds} {J-Clubs}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{7-Diamonds}{A-Diamonds}{J-Clubs} {Q-Spades}
*** SHOWDOWN ***
Pvunderink: toont {9-Clubs}{9-Spades} (een pair Negens)
paddynproud: toont {A-Hearts}{A-Clubs} (three of a kind, Azen)
paddynproud won 1844 van pot
Pvunderink is op de 140e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 1844 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{7-Diamonds}{A-Diamonds}{J-Clubs}{Q-Spades}
Plaats 1: pedromanini1 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: Pvunderink (small blind) toonde {9-Clubs}{9-Spades} en verloor met een pair Negens
Plaats 3: Heavytrader (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 4: c-c1654 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: senator2202 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: paddynproud toonde {A-Hearts}{A-Clubs} en won (1844) met three of a kind, Azen

OUT Sad
PokerStarshand #114595628311: Toernooi #890794753, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 10/04/2014 22:21:53 CET [10/04/2014 16:21:53 ET]
Tafel '890794753 444' 9-max Plaats #2 is de button
Plaats 1: PK19show (31455 in chips)
Plaats 2: saaadek (9458 in chips)
Plaats 3: mark1312 (14130 in chips)
Plaats 4: Pvunderink (2704 in chips)
Plaats 5: Ota_SolGryn (6376 in chips)
Plaats 6: pasapeetrus (18680 in chips)
Plaats 7: Aloha17880 (6925 in chips)
Plaats 8: Morfar01 (13773 in chips)
Plaats 9: ThoNapalm (25652 in chips)
PK19show: zet de ante 50
saaadek: zet de ante 50
mark1312: zet de ante 50
Pvunderink: zet de ante 50
Ota_SolGryn: zet de ante 50
pasapeetrus: zet de ante 50
Aloha17880: zet de ante 50
Morfar01: zet de ante 50
ThoNapalm: zet de ante 50
mark1312: zet small blind 200
Pvunderink: zet big blind 400
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {K-Diamonds}{5-Hearts}
Ota_SolGryn: foldt
pasapeetrus: foldt
Aloha17880: foldt
Morfar01: foldt
ThoNapalm: foldt
PK19show: raiset 600 naar 1000
saaadek: foldt
mark1312: foldt
Pvunderink: raiset 1654 naar 2654 en is all-in
PK19show: callt 1654
*** FLOP *** {7-Hearts}{Q-Hearts}{A-Clubs}
*** TURN *** {7-Hearts}{Q-Hearts}{A-Clubs} {K-Spades}
*** RIVER *** {7-Hearts}{Q-Hearts}{A-Clubs}{K-Spades} {3-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
Pvunderink: toont {K-Diamonds}{5-Hearts} (een pair Koningen)
PK19show: toont {A-Hearts}{10-Diamonds} (een pair Azen)
PK19show won 5958 van pot
Pvunderink is op de 2193e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 5958 | Rake 0
Board {7-Hearts}{Q-Hearts}{A-Clubs}{K-Spades}{3-Clubs}
Plaats 1: PK19show toonde {A-Hearts}{10-Diamonds} en won (5958) met een pair Azen
Plaats 2: saaadek (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: mark1312 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 4: Pvunderink (big blind) toonde {K-Diamonds}{5-Hearts} en verloor met een pair Koningen
Plaats 5: Ota_SolGryn foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: pasapeetrus foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: Aloha17880 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: Morfar01 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: ThoNapalm foldde voor de Flop (bette niet)

Bedankt voor de backing!

PokerStarshand #114595378751: Toernooi #890794753, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 10/04/2014 22:17:42 CET [10/04/2014 16:17:42 ET]
Tafel '890794753 444' 9-max Plaats #4 is de button
Plaats 1: PK19show (10685 in chips)
Plaats 2: saaadek (10408 in chips)
Plaats 3: madaJAP (5863 in chips)
Plaats 4: Pvunderink (1227 in chips)
Plaats 5: Ota_SolGryn (13473 in chips)
Plaats 6: pasapeetrus (17957 in chips)
Plaats 7: Aloha17880 (6975 in chips)
Plaats 8: Morfar01 (8060 in chips)
Plaats 9: ThoNapalm (39925 in chips)
PK19show: zet de ante 50
saaadek: zet de ante 50
madaJAP: zet de ante 50
Pvunderink: zet de ante 50
Ota_SolGryn: zet de ante 50
pasapeetrus: zet de ante 50
Aloha17880: zet de ante 50
Morfar01: zet de ante 50
ThoNapalm: zet de ante 50
Ota_SolGryn: zet small blind 200
pasapeetrus: zet big blind 400
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {J-Spades}{8-Diamonds}
Aloha17880: foldt
Morfar01: foldt
ThoNapalm: foldt
PK19show: foldt
saaadek: foldt
madaJAP: foldt
Pvunderink: raiset 777 naar 1177 en is all-in
Ota_SolGryn: foldt
pasapeetrus: callt 777
*** FLOP *** {9-Spades}{7-Diamonds}{J-Diamonds}
*** TURN *** {9-Spades}{7-Diamonds}{J-Diamonds} {10-Clubs}
*** RIVER *** {9-Spades}{7-Diamonds}{J-Diamonds}{10-Clubs} {J-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
pasapeetrus: toont {J-Hearts}{K-Clubs} (three of a kind, Boeren)
Pvunderink: toont {J-Spades}{8-Diamonds} (een straight, Zeven tot Boer)
Pvunderink won 3004 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 3004 | Rake 0
Board {9-Spades}{7-Diamonds}{J-Diamonds}{10-Clubs}{J-Clubs}
Plaats 1: PK19show foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: saaadek foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: madaJAP foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Pvunderink (button) toonde {J-Spades}{8-Diamonds} en won (3004) met een straight, Zeven tot Boer
Plaats 5: Ota_SolGryn (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 6: pasapeetrus (big blind) toonde {J-Hearts}{K-Clubs} en verloor met three of a kind, Boeren
Plaats 7: Aloha17880 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: Morfar01 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: ThoNapalm foldde voor de Flop (bette niet)

20:00 $3.30 FO
Break 1: 1.880
OUT

20:00 $3.30 PKO
Break 1: 4.889 (1 KO $0.75)
OUT

20:00 $11 The Big
Break 1: 6.425
Break 2: 2.807

wubwubwub schreef

Bro's be4 ho's : 6/10

Ik vond het wel lachen - 6,5

PokerStarshand #114593763970: Toernooi #890794753, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 10/04/2014 21:48:21 CET [10/04/2014 15:48:21 ET]
Tafel '890794753 444' 9-max Plaats #2 is de button
Plaats 1: PK19show (19961 in chips)
Plaats 2: Cold nic (3325 in chips)
Plaats 3: TEREOH (3200 in chips)
Plaats 4: Pvunderink (2877 in chips)
Plaats 5: Ota_SolGryn (14858 in chips)
Plaats 6: pasapeetrus (16626 in chips)
Plaats 7: Aloha17880 (1875 in chips)
Plaats 8: Morfar01 (7340 in chips)
Plaats 9: Babylonkid (4970 in chips)
PK19show: zet de ante 30
Cold nic: zet de ante 30
TEREOH: zet de ante 30
Pvunderink: zet de ante 30
Ota_SolGryn: zet de ante 30
pasapeetrus: zet de ante 30
Aloha17880: zet de ante 30
Morfar01: zet de ante 30
Babylonkid: zet de ante 30
TEREOH: zet small blind 125
Pvunderink: zet big blind 250
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {K-Diamonds}{K-Hearts}
Ota_SolGryn: foldt
pasapeetrus: foldt
Aloha17880: foldt
Morfar01: foldt
Babylonkid: foldt
PK19show: foldt
Cold nic: foldt
TEREOH: foldt
De niet-gecallde bet (125) is geretourneerd aan Pvunderink
Pvunderink won 520 van pot
Pvunderink: toont {K-Diamonds}{K-Hearts}
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 520 | Rake 0
Plaats 1: PK19show foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: Cold nic (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: TEREOH (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 4: Pvunderink (big blind) won (520)
Plaats 5: Ota_SolGryn foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: pasapeetrus foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: Aloha17880 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: Morfar01 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: Babylonkid foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #114593730646: Toernooi #890794753, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 10/04/2014 21:47:47 CET [10/04/2014 15:47:47 ET]
Tafel '890794753 444' 9-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: PK19show (19986 in chips)
Plaats 2: Cold nic (1275 in chips)
Plaats 3: TEREOH (3425 in chips)
Plaats 4: Pvunderink (3302 in chips)
Plaats 5: Ota_SolGryn (14883 in chips)
Plaats 6: pasapeetrus (17901 in chips)
Plaats 7: Aloha17880 (1900 in chips)
Plaats 8: Morfar01 (7365 in chips)
Plaats 9: Babylonkid (4995 in chips)
PK19show: zet de ante 25
Cold nic: zet de ante 25
TEREOH: zet de ante 25
Pvunderink: zet de ante 25
Ota_SolGryn: zet de ante 25
pasapeetrus: zet de ante 25
Aloha17880: zet de ante 25
Morfar01: zet de ante 25
Babylonkid: zet de ante 25
Cold nic: zet small blind 100
TEREOH: zet big blind 200
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {A-Diamonds}{10-Clubs}
Pvunderink: raiset 200 naar 400
Ota_SolGryn: foldt
pasapeetrus: raiset 800 naar 1200
Aloha17880: foldt
Morfar01: foldt
Babylonkid: foldt
PK19show: foldt
Cold nic: raiset 50 naar 1250 en is all-in
TEREOH: foldt
Pvunderink: foldt
pasapeetrus: callt 50
*** FLOP *** {J-Hearts}{Q-Clubs}{2-Spades}
*** TURN *** {J-Hearts}{Q-Clubs}{2-Spades} {7-Hearts}
*** RIVER *** {J-Hearts}{Q-Clubs}{2-Spades}{7-Hearts} {Q-Spades}
*** SHOWDOWN ***
Cold nic: toont {3-Hearts}{3-Spades} (twee pair, Vrouwen en Drieën)
pasapeetrus: toont {A-Spades}{K-Spades} (een pair Vrouwen)
Cold nic won 3325 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 3325 | Rake 0
Board {J-Hearts}{Q-Clubs}{2-Spades}{7-Hearts}{Q-Spades}
Plaats 1: PK19show (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: Cold nic (small blind) toonde {3-Hearts}{3-Spades} en won (3325) met twee pair, Vrouwen en Drieën
Plaats 3: TEREOH (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 4: Pvunderink foldde voor de Flop
Plaats 5: Ota_SolGryn foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: pasapeetrus toonde {A-Spades}{K-Spades} en verloor met een pair Vrouwen
Plaats 7: Aloha17880 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: Morfar01 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: Babylonkid foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #114593660639: Toernooi #890794753, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 10/04/2014 21:46:35 CET [10/04/2014 15:46:35 ET]
Tafel '890794753 444' 9-max Plaats #8 is de button
Plaats 1: PK19show (20336 in chips)
Plaats 2: Cold nic (1525 in chips)
Plaats 3: TEREOH (2950 in chips)
Plaats 4: Pvunderink (1426 in chips)
Plaats 5: Ota_SolGryn (14933 in chips)
Plaats 6: pasapeetrus (19352 in chips)
Plaats 7: Aloha17880 (1950 in chips)
Plaats 8: Morfar01 (7415 in chips)
Plaats 9: Babylonkid (5145 in chips)
PK19show: zet de ante 25
Cold nic: zet de ante 25
TEREOH: zet de ante 25
Pvunderink: zet de ante 25
Ota_SolGryn: zet de ante 25
pasapeetrus: zet de ante 25
Aloha17880: zet de ante 25
Morfar01: zet de ante 25
Babylonkid: zet de ante 25
Babylonkid: zet small blind 100
PK19show: zet big blind 200
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {J-Spades}{A-Hearts}
Cold nic: foldt
TEREOH: foldt
Pvunderink: raiset 1201 naar 1401 en is all-in
Ota_SolGryn: foldt
pasapeetrus: callt 1401
Aloha17880: foldt
Morfar01: foldt
Babylonkid: foldt
PK19show: foldt
*** FLOP *** {Q-Spades}{Q-Hearts}{4-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Spades}{Q-Hearts}{4-Diamonds} {A-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Spades}{Q-Hearts}{4-Diamonds}{A-Diamonds} {A-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
Pvunderink: toont {J-Spades}{A-Hearts} (een full house, Azen over Vrouwen)
pasapeetrus: toont {10-Spades}{K-Spades} (twee pair, Azen en Vrouwen)
Pvunderink won 3327 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 3327 | Rake 0
Board {Q-Spades}{Q-Hearts}{4-Diamonds}{A-Diamonds}{A-Clubs}
Plaats 1: PK19show (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 2: Cold nic foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: TEREOH foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Pvunderink toonde {J-Spades}{A-Hearts} en won (3327) met een full house, Azen over Vrouwen
Plaats 5: Ota_SolGryn foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: pasapeetrus toonde {10-Spades}{K-Spades} en verloor met twee pair, Azen en Vrouwen
Plaats 7: Aloha17880 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: Morfar01 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: Babylonkid (small blind) foldde voor de Flop

Kom op.....

PokerStarshand #114593091682: Toernooi #890794753, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 10/04/2014 21:36:59 CET [10/04/2014 15:36:59 ET]
Tafel '890794753 444' 9-max Plaats #3 is de button
Plaats 1: PK19show (12226 in chips)
Plaats 2: hasky156 (3000 in chips)
Plaats 3: funpark99 (2535 in chips)
Plaats 4: Pvunderink (4951 in chips)
Plaats 5: Ota_SolGryn (15718 in chips)
Plaats 6: pasapeetrus (19662 in chips)
Plaats 7: Pristoupim92 (2974 in chips)
Plaats 8: Morfar01 (6330 in chips)
Plaats 9: Babylonkid (2980 in chips)
PK19show: zet de ante 20
hasky156: zet de ante 20
funpark99: zet de ante 20
Pvunderink: zet de ante 20
Ota_SolGryn: zet de ante 20
pasapeetrus: zet de ante 20
Pristoupim92: zet de ante 20
Morfar01: zet de ante 20
Babylonkid: zet de ante 20
Pvunderink: zet small blind 75
Ota_SolGryn: zet big blind 150
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {K-Spades}{K-Hearts}
pasapeetrus: foldt
Pristoupim92: foldt
Morfar01: callt 150
Babylonkid: foldt
PK19show: foldt
hasky156: foldt
funpark99: raiset 2365 naar 2515 en is all-in
Pvunderink: raiset 2416 naar 4931 en is all-in
Ota_SolGryn: foldt
Morfar01: foldt
De niet-gecallde bet (2416) is geretourneerd aan Pvunderink
*** FLOP *** {A-Hearts}{7-Clubs}{7-Hearts}
*** TURN *** {A-Hearts}{7-Clubs}{7-Hearts} {A-Spades}
*** RIVER *** {A-Hearts}{7-Clubs}{7-Hearts}{A-Spades} {9-Spades}
*** SHOWDOWN ***
Pvunderink: toont {K-Spades}{K-Hearts} (twee pair, Azen en Koningen)
funpark99: toont {J-Hearts}{A-Diamonds} (een full house, Azen over Zevens)
funpark99 won 5510 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 5510 | Rake 0
Board {A-Hearts}{7-Clubs}{7-Hearts}{A-Spades}{9-Spades}
Plaats 1: PK19show foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: hasky156 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: funpark99 (button) toonde {J-Hearts}{A-Diamonds} en won (5510) met een full house, Azen over Zevens
Plaats 4: Pvunderink (small blind) toonde {K-Spades}{K-Hearts} en verloor met twee pair, Azen en Koningen
Plaats 5: Ota_SolGryn (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 6: pasapeetrus foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: Pristoupim92 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: Morfar01 foldde voor de Flop
Plaats 9: Babylonkid foldde voor de Flop (bette niet)

Confused
PokerStarshand #114592968601: Toernooi #890794753, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 10/04/2014 21:34:56 CET [10/04/2014 15:34:56 ET]
Tafel '890794753 444' 9-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: PK19show (14666 in chips)
Plaats 2: KaeptnMoe (5145 in chips)
Plaats 3: funpark99 (2800 in chips)
Plaats 4: Pvunderink (6041 in chips)
Plaats 5: Ota_SolGryn (15758 in chips)
Plaats 6: pasapeetrus (10582 in chips)
Plaats 7: Pristoupim92 (3014 in chips)
Plaats 8: Morfar01 (6370 in chips)
PK19show: zet de ante 20
KaeptnMoe: zet de ante 20
funpark99: zet de ante 20
Pvunderink: zet de ante 20
Ota_SolGryn: zet de ante 20
pasapeetrus: zet de ante 20
Pristoupim92: zet de ante 20
Morfar01: zet de ante 20
KaeptnMoe: zet small blind 75
funpark99: zet big blind 150
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {J-Spades}{A-Clubs}
Pvunderink: raiset 150 naar 300
Ota_SolGryn: foldt
pasapeetrus: raiset 600 naar 900
Pristoupim92: foldt
Morfar01: foldt
PK19show: callt 900
KaeptnMoe: foldt
funpark99: foldt
Pvunderink: callt 600
*** FLOP *** {9-Hearts}{8-Diamonds}{Q-Spades}
Pvunderink: checkt
pasapeetrus: bet 1500
PK19show: callt 1500
Pvunderink: foldt
*** TURN *** {9-Hearts}{8-Diamonds}{Q-Spades} {9-Diamonds}
pasapeetrus: bet 3000
PK19show: foldt
De niet-gecallde bet (3000) is geretourneerd aan pasapeetrus
pasapeetrus won 6085 van pot
pasapeetrus: laat hand niet zien
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 6085 | Rake 0
Board {9-Hearts}{8-Diamonds}{Q-Spades}{9-Diamonds}
Plaats 1: PK19show (button) foldde op de Turn
Plaats 2: KaeptnMoe (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: funpark99 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 4: Pvunderink foldde op de Flop
Plaats 5: Ota_SolGryn foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: pasapeetrus won (6085)
Plaats 7: Pristoupim92 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: Morfar01 foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #114592556127: Toernooi #890794753, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 10/04/2014 21:27:43 CET [10/04/2014 15:27:43 ET]
Tafel '890794753 444' 9-max Plaats #7 is de button
Plaats 1: PK19show (10751 in chips)
Plaats 2: KaeptnMoe (5585 in chips)
Plaats 4: Pvunderink (5911 in chips)
Plaats 5: Ota_SolGryn (15088 in chips)
Plaats 6: pasapeetrus (10212 in chips)
Plaats 7: Pristoupim92 (2239 in chips)
Plaats 8: Morfar01 (6090 in chips)
Plaats 9: Ottomantr1 (5530 in chips)
PK19show: zet de ante 15
KaeptnMoe: zet de ante 15
Pvunderink: zet de ante 15
Ota_SolGryn: zet de ante 15
pasapeetrus: zet de ante 15
Pristoupim92: zet de ante 15
Morfar01: zet de ante 15
Ottomantr1: zet de ante 15
Morfar01: zet small blind 60
Ottomantr1: zet big blind 120
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {A-Diamonds}{K-Spades}
PK19show: foldt
KaeptnMoe: foldt
Pvunderink: raiset 120 naar 240
Ota_SolGryn: foldt
pasapeetrus: foldt
Pristoupim92: foldt
Morfar01: foldt
Ottomantr1: callt 120
*** FLOP *** {Q-Hearts}{3-Spades}{2-Hearts}
Ottomantr1: checkt
Pvunderink: bet 300
Ottomantr1: callt 300
*** TURN *** {Q-Hearts}{3-Spades}{2-Hearts} {10-Hearts}
Ottomantr1: checkt
Pvunderink: checkt
*** RIVER *** {Q-Hearts}{3-Spades}{2-Hearts}{10-Hearts} {J-Clubs}
Ottomantr1: checkt
Pvunderink: bet 600
Ottomantr1: foldt
De niet-gecallde bet (600) is geretourneerd aan Pvunderink
Pvunderink won 1260 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 1260 | Rake 0
Board {Q-Hearts}{3-Spades}{2-Hearts}{10-Hearts}{J-Clubs}
Plaats 1: PK19show foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: KaeptnMoe foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Pvunderink won (1260)
Plaats 5: Ota_SolGryn foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: pasapeetrus foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: Pristoupim92 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: Morfar01 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 9: Ottomantr1 (big blind) foldde op de River

PokerStarshand #114592367728: Toernooi #890794753, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 10/04/2014 21:24:25 CET [10/04/2014 15:24:25 ET]
Tafel '890794753 444' 9-max Plaats #2 is de button
Plaats 1: PK19show (10826 in chips)
Plaats 2: KaeptnMoe (5030 in chips)
Plaats 3: RPercy (350 in chips)
Plaats 4: Pvunderink (5550 in chips)
Plaats 5: Ota_SolGryn (15343 in chips)
Plaats 6: pasapeetrus (9722 in chips)
Plaats 7: Pristoupim92 (2695 in chips)
Plaats 8: Morfar01 (6285 in chips)
Plaats 9: Ottomantr1 (5605 in chips)
PK19show: zet de ante 15
KaeptnMoe: zet de ante 15
RPercy: zet de ante 15
Pvunderink: zet de ante 15
Ota_SolGryn: zet de ante 15
pasapeetrus: zet de ante 15
Pristoupim92: zet de ante 15
Morfar01: zet de ante 15
Ottomantr1: zet de ante 15
RPercy: zet small blind 60
Pvunderink: zet big blind 120
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {A-Hearts}{J-Spades}
Ota_SolGryn: foldt
pasapeetrus: foldt
Pristoupim92: raiset 132 naar 252
Morfar01: foldt
Ottomantr1: foldt
PK19show: foldt
KaeptnMoe: foldt
RPercy: foldt
Pvunderink: callt 132
*** FLOP *** {5-Spades}{10-Spades}{3-Spades}
Pvunderink: checkt
Pristoupim92: bet 264
Pvunderink: raiset 336 naar 600
Pristoupim92: foldt
De niet-gecallde bet (336) is geretourneerd aan Pvunderink
Pvunderink won 1227 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 1227 | Rake 0
Board {5-Spades}{10-Spades}{3-Spades}
Plaats 1: PK19show foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: KaeptnMoe (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: RPercy (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 4: Pvunderink (big blind) won (1227)
Plaats 5: Ota_SolGryn foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: pasapeetrus foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: Pristoupim92 foldde op de Flop
Plaats 8: Morfar01 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: Ottomantr1 foldde voor de Flop (bette niet)

jdlpowner schreef

gl!!

Bedankt. Dan maar The Big $11

Sad Ook hier out

PokerStarshand #114591646275: Toernooi #890786622, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level VII (60/120) - 10/04/2014 21:11:56 CET [10/04/2014 15:11:56 ET]
Tafel '890786622 80' 9-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: Pvunderink (4409 in chips)
Plaats 2: jabika (4964 in chips)
Plaats 3: corees (4940 in chips)
Plaats 4: patrrrik (5675 in chips)
Plaats 5: aleksei AA (6950 in chips)
Plaats 6: KKvsJJ (4615 in chips)
Plaats 7: Malush568 (2460 in chips)
Plaats 8: POKERRIELTOR (9234 in chips)
Plaats 9: papppyyy (4763 in chips)
Pvunderink: zet de ante 15
jabika: zet de ante 15
corees: zet de ante 15
patrrrik: zet de ante 15
aleksei AA: zet de ante 15
KKvsJJ: zet de ante 15
Malush568: zet de ante 15
POKERRIELTOR: zet de ante 15
papppyyy: zet de ante 15
jabika: zet small blind 60
corees: zet big blind 120
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Pvunderink {Q-Diamonds}{Q-Clubs}
patrrrik: callt 120
aleksei AA: foldt
KKvsJJ: foldt
Malush568: callt 120
POKERRIELTOR: foldt
papppyyy: foldt
Pvunderink: raiset 480 naar 600
jabika: raiset 4349 naar 4949 en is all-in
corees: callt 4805 en is all-in
patrrrik: foldt
Malush568: foldt
Pvunderink: callt 3794 en is all-in
De niet-gecallde bet (24) is geretourneerd aan jabika
*** FLOP *** {A-Clubs}{2-Clubs}{4-Diamonds}
*** TURN *** {A-Clubs}{2-Clubs}{4-Diamonds} {A-Spades}
*** RIVER *** {A-Clubs}{2-Clubs}{4-Diamonds}{A-Spades} {8-Spades}
*** SHOWDOWN ***
jabika: toont {K-Diamonds}{K-Spades} (twee pair, Azen en Koningen)
corees: toont {7-Hearts}{7-Clubs} (twee pair, Azen en Zevens)
jabika won 1062 van bij pot
Pvunderink: toont {Q-Diamonds}{Q-Clubs} (twee pair, Azen en Vrouwen)
jabika won 13557 van hoofd pot
jabika wint $1.13 voor het uitschakelen van Pvunderink en zijn eigen bounty wordt met $1.12 verhoogd naar $3.37
jabika wint $0.75 voor het uitschakelen van corees en zijn eigen bounty wordt met $0.75 verhoogd naar $4.12
corees is op de 2065e plaats in het toernooi geëindigd
Pvunderink is op de 2066e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 14619 Hoofd pot 13557. Bij pot 1062. | Rake 0
Board {A-Clubs}{2-Clubs}{4-Diamonds}{A-Spades}{8-Spades}
Plaats 1: Pvunderink (button) toonde {Q-Diamonds}{Q-Clubs} en verloor met twee pair, Azen en Vrouwen
Plaats 2: jabika (small blind) toonde {K-Diamonds}{K-Spades} en won (14619) met twee pair, Azen en Koningen
Plaats 3: corees (big blind) toonde {7-Hearts}{7-Clubs} en verloor met twee pair, Azen en Zevens
Plaats 4: patrrrik foldde voor de Flop
Plaats 5: aleksei AA foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: KKvsJJ foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: Malush568 foldde voor de Flop
Plaats 8: POKERRIELTOR foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: papppyyy foldde voor de Flop (bette niet)

17071727374372