Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

PetjeXL

Naam:Robin van Gils
Verstuur bericht

Forum Posts

sorry Tongue

Show spoiler

11 3.3k
2rt 3.8k
16.50big 2.8k
33 2.9k

bust 16.50t

PokerStars Hand #110163007430: Tournament #848167421, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level X (300/600) - 2014/01/15 9:07:01 CET [2014/01/15 3:07:01 ET]
Table '848167421 26' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Pibster87 (3860 in chips)
Seat 2: 40lbtest (2550 in chips)
Seat 4: ded0nArrivl (4080 in chips)
Seat 5: dunnock74 (13580 in chips)
Seat 6: BassYto123 (12375 in chips)
Seat 7: PetjeXL (4470 in chips)
Seat 8: westerlyfish (6610 in chips)
Seat 9: georgepittis (9765 in chips)
Pibster87: posts the ante 50
40lbtest: posts the ante 50
ded0nArrivl: posts the ante 50
dunnock74: posts the ante 50
BassYto123: posts the ante 50
PetjeXL: posts the ante 50
westerlyfish: posts the ante 50
georgepittis: posts the ante 50
dunnock74: posts small blind 300
BassYto123: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {4-Diamonds}{A-Spades}
PetjeXL: raises 3820 to 4420 and is all-in
westerlyfish: raises 2140 to 6560 and is all-in
georgepittis: folds
Pibster87: folds
40lbtest: folds
ded0nArrivl: folds
dunnock74: folds
BassYto123: folds
Uncalled bet (2140) returned to westerlyfish
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{10-Clubs}{2-Hearts}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{10-Clubs}{2-Hearts} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{10-Clubs}{2-Hearts}{Q-Clubs} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {4-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Queens)
westerlyfish: shows {A-Clubs}{J-Spades} (a pair of Queens - Ace+Jack kicker)
westerlyfish collected 10140 from pot
PetjeXL finished the tournament in 251st place
*** SUMMARY ***
Total pot 10140 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{10-Clubs}{2-Hearts}{Q-Clubs}{6-Clubs}
Seat 1: Pibster87 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: 40lbtest folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ded0nArrivl (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: dunnock74 (small blind) folded before Flop
Seat 6: BassYto123 (big blind) folded before Flop
Seat 7: PetjeXL showed {4-Diamonds}{A-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 8: westerlyfish showed {A-Clubs}{J-Spades} and won (10140) with a pair of Queens
Seat 9: georgepittis folded before Flop (didn't bet)

thanks guys Smile

16.50t 5.4k

bust 33

PokerStars Hand #110162345766: Tournament #848167309, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2014/01/15 8:25:24 CET [2014/01/15 2:25:24 ET]
Table '848167309 7' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Sguirre1 (3045 in chips)
Seat 2: TripleB18 (6395 in chips)
Seat 3: custom_k (2585 in chips)
Seat 4: GlandLondon (3000 in chips)
Seat 5: Komrat67 (3470 in chips)
Seat 6: PetjeXL (2955 in chips)
Seat 7: WireEden (2955 in chips)
Seat 8: crazylandd (3400 in chips)
Seat 9: pokericeee (2805 in chips)
crazylandd: posts small blind 15
pokericeee: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {A-Clubs}{K-Spades}
Sguirre1: folds
TripleB18: folds
custom_k: folds
GlandLondon: raises 30 to 60
Komrat67: folds
PetjeXL: calls 60
WireEden: folds
crazylandd: folds
pokericeee: folds
*** FLOP *** {6-Spades}{4-Clubs}{A-Spades}
GlandLondon: bets 88
PetjeXL: calls 88
*** TURN *** {6-Spades}{4-Clubs}{A-Spades} {A-Hearts}
GlandLondon: checks
PetjeXL: bets 200
GlandLondon: calls 200
*** RIVER *** {6-Spades}{4-Clubs}{A-Spades}{A-Hearts} {8-Clubs}
GlandLondon: checks
PetjeXL: bets 700
GlandLondon: raises 1952 to 2652 and is all-in
PetjeXL: calls 1907 and is all-in
Uncalled bet (45) returned to GlandLondon
*** SHOW DOWN ***
GlandLondon: shows {6-Clubs}{6-Hearts} (a full house, Sixes full of Aces)
PetjeXL: shows {A-Clubs}{K-Spades} (three of a kind, Aces)
GlandLondon collected 5955 from pot
PetjeXL finished the tournament in 90th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5955 | Rake 0
Board {6-Spades}{4-Clubs}{A-Spades}{A-Hearts}{8-Clubs}
Seat 1: Sguirre1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: TripleB18 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: custom_k folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: GlandLondon showed {6-Clubs}{6-Hearts} and won (5955) with a full house, Sixes full of Aces
Seat 5: Komrat67 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: PetjeXL showed {A-Clubs}{K-Spades} and lost with three of a kind, Aces
Seat 7: WireEden (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: crazylandd (small blind) folded before Flop
Seat 9: pokericeee (big blind) folded before Flop

08.00 33
08.15 16.50t
09.30 33
09.30 16.50big
09.30 2rt 18.20
09.45 27.50
10.30 22t 6max
11.00 33
11.30 25.50 5r
12.00 33big

258.20

nice topic

- je nickname; PetjeXL

- de site(`s) waar je wilt spelen; Stars

- welke stakes je wilt spelen;

08.00 33
08.15 16.50t
09.30 33
09.30 16.50big
09.45 27.50
10.30 22t 6max
11.00 33
11.30 25h
11.30 25.50 5r
12.00 33big

- KSB ja/nee en vanaf welk bedrag; vanaf 2k profit over hele profit (met inzage en indien nodig verrekening aan het eind van de maand)

- ochtend/middag/avond/nacht; ochtend

- je nickname; PetjeXL

- de site(`s) waar je wilt spelen; Stars / FTP / .fr

- welke stakes je wilt spelen; vanaf $22 ($150+ lijsten ook inclusief hot11, hot16 etc)

- KSB ja/nee en vanaf welk bedrag; vanaf 2k profit over hele profit (met inzage en indien nodig verrekening aan het eind van de maand)

- ochtend/middag/avond/nacht; vanaf een uur of 6

18.00 22big
18.15 27t ko
18.30 11hot
19.00 22
19.00 26ftp
19.15 25h
19.30 16.50hot

149.50. glgl!

B11 wordt me te laat vandaag, wil wel wat turbo's doen met b22 erbij. Nu niet thuis alleen dus kan geen lijst maken. Glgl!

- je nickname; PetjeXL

- de site(`s) waar je wilt spelen; Stars / FTP / .fr

- welke stakes je wilt spelen; vanaf $22 ($150+ lijsten ook inclusief hot11, hot16 etc)

- KSB ja/nee en vanaf welk bedrag; vanaf 2k profit over hele profit (met inzage en indien nodig verrekening aan het eind van de maand)

- ochtend/middag/avond/nacht; vanaf een uur of 6

3x2 = 6 + 16.94 + 63.87 = 86.81 sent, tnx for backing

bust miniftops, $63,87

Full Tilt Poker Game #33759529257: MiniFTOPS Event #20 (259849828), Table 1 - NL Hold'em - 1400/2800 Ante 350 - 00:43:54 CET - 2014/01/13 [18:43:54 ET - 2014/01/12]
Seat 1: bigace223 (296,037)
Seat 2: GooGie MonA (117,728)
Seat 3: kogoj (69,892)
Seat 4: Deafness (73,539)
Seat 5: PetjeXL (24,977)
Seat 6: riverslapper (144,745)
Seat 7: noatakk (47,159)
Seat 8: bikergrrl (69,774)
bigace223 antes 350
GooGie MonA antes 350
kogoj antes 350
Deafness antes 350
PetjeXL antes 350
riverslapper antes 350
noatakk antes 350
bikergrrl antes 350
GooGie MonA posts the small blind of 1,400
kogoj posts the big blind of 2,800
The button is in seat #1
Arturishe sits down
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {Q-Spades}{10-Clubs}
Deafness folds
PetjeXL raises to 24,627, and is all in
riverslapper folds
noatakk folds
bikergrrl calls 24,627
bigace223 folds
GooGie MonA folds
kogoj has 15 seconds left to act
kogoj folds
PetjeXL shows {Q-Spades}{10-Clubs}
bikergrrl shows {8-Clubs}{8-Spades}
*** FLOP *** {6-Spades}{K-Clubs}{5-Diamonds} (Total Pot: 56,254, 2 Players, 1 All-In)
*** TURN *** {6-Spades}{K-Clubs}{5-Diamonds} {7-Clubs} (Total Pot: 56,254, 2 Players, 1 All-In)
*** RIVER *** {6-Spades}{K-Clubs}{5-Diamonds}{7-Clubs} {5-Clubs} (Total Pot: 56,254, 2 Players, 1 All-In)
PetjeXL shows a pair of Fives
bikergrrl shows two pair, Eights and Fives
bikergrrl wins the pot (56,254) with two pair, Eights and Fives
*** SUMMARY ***
Total pot 56,254 | Rake 0
Board: {6-Spades}{K-Clubs}{5-Diamonds}{7-Clubs}{5-Clubs}
Seat 1: bigace223 (button) folded before the Flop
Seat 2: GooGie MonA (small blind) folded before the Flop
Seat 3: kogoj (big blind) folded before the Flop
Seat 4: Deafness folded before the Flop
Seat 5: PetjeXL showed {Q-Spades}{10-Clubs} and lost with a pair of Fives
Seat 6: riverslapper folded before the Flop
Seat 7: noatakk folded before the Flop
Seat 8: bikergrrl showed {8-Clubs}{8-Spades} and won (56,254) with two pair, Eights and Fives

bust big55

PokerStars Hand #110043114735: Tournament #843077660, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2014/01/13 0:19:53 CET [2014/01/12 18:19:53 ET]
Table '843077660 214' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: PetjeXL (10068 in chips)
Seat 2: psfalcao (7475 in chips)
Seat 3: NFPAAKINGKIN (25577 in chips)
Seat 4: Mr Brizza (18701 in chips)
Seat 5: SiggeEklund (33806 in chips)
Seat 6: 1982kc (21816 in chips)
Seat 7: alemaozl (11846 in chips)
Seat 8: mardepoker (12181 in chips)
Seat 9: Sanjay_45 (29332 in chips)
PetjeXL: posts the ante 70
psfalcao: posts the ante 70
NFPAAKINGKIN: posts the ante 70
Mr Brizza: posts the ante 70
SiggeEklund: posts the ante 70
1982kc: posts the ante 70
alemaozl: posts the ante 70
mardepoker: posts the ante 70
Sanjay_45: posts the ante 70
alemaozl: posts small blind 300
mardepoker: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {A-Hearts}{Q-Spades}
Sanjay_45: folds
PetjeXL: raises 600 to 1200
psfalcao: folds
NFPAAKINGKIN: folds
Mr Brizza: folds
SiggeEklund: folds
1982kc: calls 1200
alemaozl: folds
mardepoker: folds
*** FLOP *** {K-Spades}{5-Hearts}{9-Spades}
PetjeXL: bets 1875
1982kc: calls 1875
*** TURN *** {K-Spades}{5-Hearts}{9-Spades} {4-Clubs}
PetjeXL: checks
1982kc: checks
*** RIVER *** {K-Spades}{5-Hearts}{9-Spades}{4-Clubs} {A-Clubs}
PetjeXL: bets 6923 and is all-in
1982kc: calls 6923
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {A-Hearts}{Q-Spades} (a pair of Aces)
1982kc: shows {5-Spades}{A-Spades} (two pair, Aces and Fives)
1982kc collected 21526 from pot
PetjeXL finished the tournament in 921st place
*** SUMMARY ***
Total pot 21526 | Rake 0
Board {K-Spades}{5-Hearts}{9-Spades}{4-Clubs}{A-Clubs}
Seat 1: PetjeXL showed {A-Hearts}{Q-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 2: psfalcao folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: NFPAAKINGKIN folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Mr Brizza folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: SiggeEklund folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: 1982kc (button) showed {5-Spades}{A-Spades} and won (21526) with two pair, Aces and Fives
Seat 7: alemaozl (small blind) folded before Flop
Seat 8: mardepoker (big blind) folded before Flop
Seat 9: Sanjay_45 folded before Flop (didn't bet)

bust ceratops

Full Tilt Poker Game #33759255359: The Ceratops (263137395), Table 86 - NL Hold'em - 300/600 Ante 75 - 23:54:32 CET - 2014/01/12 [17:54:32 ET - 2014/01/12]
Seat 1: born2play87 (10,279)
Seat 2: ky66ky (9,874)
Seat 3: CairyHunts (26,099)
Seat 4: Mountino (20,608)
Seat 5: PetjeXL (8,762)
Seat 6: Koala is Nutz (8,685)
Seat 7: seed89 (7,410), is sitting out
Seat 8: ale kmkz (12,845)
Seat 9: Phillrus (20,781)
born2play87 antes 75
ky66ky antes 75
CairyHunts antes 75
Mountino antes 75
PetjeXL antes 75
Koala is Nutz antes 75
seed89 antes 75
ale kmkz antes 75
Phillrus antes 75
Mountino posts the small blind of 300
PetjeXL posts the big blind of 600
The button is in seat #3
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {Q-Hearts}{A-Hearts}
Koala is Nutz folds
seed89 folds
ale kmkz folds
Phillrus folds
born2play87 folds
ky66ky folds
CairyHunts raises to 1,200
Mountino folds
PetjeXL raises to 8,687, and is all in
CairyHunts has 15 seconds left to act
CairyHunts has requested TIME
CairyHunts calls 7,487
PetjeXL shows {Q-Hearts}{A-Hearts}
CairyHunts shows {6-Clubs}{9-Clubs}
*** FLOP *** {9-Spades}{10-Spades}{7-Diamonds} (Total Pot: 18,349, 2 Players, 1 All-In)
*** TURN *** {9-Spades}{10-Spades}{7-Diamonds} {8-Diamonds} (Total Pot: 18,349, 2 Players, 1 All-In)
*** RIVER *** {9-Spades}{10-Spades}{7-Diamonds}{8-Diamonds} {10-Diamonds} (Total Pot: 18,349, 2 Players, 1 All-In)
PetjeXL shows a pair of Tens
CairyHunts shows a straight, Ten high
CairyHunts wins the pot (18,349) with a straight, Ten high
*** SUMMARY ***
Total pot 18,349 | Rake 0
Board: {9-Spades}{10-Spades}{7-Diamonds}{8-Diamonds}{10-Diamonds}
Seat 1: born2play87 folded before the Flop
Seat 2: ky66ky folded before the Flop
Seat 3: CairyHunts (button) showed {6-Clubs}{9-Clubs} and won (18,349) with a straight, Ten high
Seat 4: Mountino (small blind) folded before the Flop
Seat 5: PetjeXL (big blind) showed {Q-Hearts}{A-Hearts} and lost with a pair of Tens
Seat 6: Koala is Nutz folded before the Flop
Seat 7: seed89 folded before the Flop
Seat 8: ale kmkz folded before the Flop
Seat 9: Phillrus folded before the Flop

bust big11

PokerStars Hand #110035869022: Tournament #843077464, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/01/12 22:22:48 CET [2014/01/12 16:22:48 ET]
Table '843077464 547' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Vovqa31 (6770 in chips)
Seat 2: davids449 (16671 in chips)
Seat 3: SLiKK514 (18467 in chips)
Seat 4: Pseudontio (25599 in chips)
Seat 5: luckylukas13 (8315 in chips)
Seat 6: DinarGain (2582 in chips)
Seat 7: PetjeXL (2379 in chips)
Seat 8: x Mike Ash x (3176 in chips)
Seat 9: shaz277 (11643 in chips)
Vovqa31: posts the ante 30
davids449: posts the ante 30
SLiKK514: posts the ante 30
Pseudontio: posts the ante 30
luckylukas13: posts the ante 30
DinarGain: posts the ante 30
PetjeXL: posts the ante 30
x Mike Ash x: posts the ante 30
shaz277: posts the ante 30
DinarGain: posts small blind 125
PetjeXL: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {A-Clubs}{Q-Spades}
x Mike Ash x: folds
shaz277: folds
Vovqa31: folds
davids449: raises 250 to 500
SLiKK514: folds
Pseudontio: folds
luckylukas13: calls 500
DinarGain: folds
PetjeXL: raises 1849 to 2349 and is all-in
davids449: calls 1849
luckylukas13: folds
*** FLOP *** {6-Clubs}{J-Hearts}{3-Hearts}
*** TURN *** {6-Clubs}{J-Hearts}{3-Hearts} {10-Spades}
*** RIVER *** {6-Clubs}{J-Hearts}{3-Hearts}{10-Spades} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {A-Clubs}{Q-Spades} (a pair of Jacks)
davids449: shows {Q-Hearts}{J-Clubs} (three of a kind, Jacks)
davids449 collected 5593 from pot
PetjeXL finished the tournament in 6830th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5593 | Rake 0
Board {6-Clubs}{J-Hearts}{3-Hearts}{10-Spades}{J-Diamonds}
Seat 1: Vovqa31 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: davids449 showed {Q-Hearts}{J-Clubs} and won (5593) with three of a kind, Jacks
Seat 3: SLiKK514 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Pseudontio folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: luckylukas13 (button) folded before Flop
Seat 6: DinarGain (small blind) folded before Flop
Seat 7: PetjeXL (big blind) showed {A-Clubs}{Q-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 8: x Mike Ash x folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: shaz277 folded before Flop (didn't bet)

had nog wat chips left, nu echt bust storm

PokerStars Hand #110033081942: Tournament #835563024, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XII (300/600) - 2014/01/12 21:41:24 CET [2014/01/12 15:41:24 ET]
Table '835563024 1834' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: pfw38 (7595 in chips)
Seat 2: GofretZav (7856 in chips)
Seat 3: PokerFeNoMeN (14195 in chips)
Seat 4: Ken Dasilva (13840 in chips)
Seat 5: Quicksilv (12878 in chips)
Seat 6: adua city (30636 in chips)
Seat 7: bif1961 (15672 in chips)
Seat 8: liolenain (6725 in chips)
Seat 9: PetjeXL (2673 in chips)
pfw38: posts the ante 60
GofretZav: posts the ante 60
PokerFeNoMeN: posts the ante 60
Ken Dasilva: posts the ante 60
Quicksilv: posts the ante 60
adua city: posts the ante 60
bif1961: posts the ante 60
liolenain: posts the ante 60
PetjeXL: posts the ante 60
bif1961: posts small blind 300
liolenain: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {Q-Diamonds}{7-Diamonds}
PetjeXL: raises 2013 to 2613 and is all-in
pfw38: folds
GofretZav: folds
PokerFeNoMeN: raises 11522 to 14135 and is all-in
Ken Dasilva: folds
Quicksilv: folds
adua city: folds
bif1961: folds
liolenain: folds
Uncalled bet (11522) returned to PokerFeNoMeN
*** FLOP *** {K-Diamonds}{9-Hearts}{6-Diamonds}
*** TURN *** {K-Diamonds}{9-Hearts}{6-Diamonds} {8-Hearts}
*** RIVER *** {K-Diamonds}{9-Hearts}{6-Diamonds}{8-Hearts} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {Q-Diamonds}{7-Diamonds} (a pair of Sixes)
PokerFeNoMeN: shows {10-Clubs}{10-Spades} (two pair, Tens and Sixes)
PokerFeNoMeN collected 6666 from pot
PetjeXL finished the tournament in 15894th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6666 | Rake 0
Board {K-Diamonds}{9-Hearts}{6-Diamonds}{8-Hearts}{6-Clubs}
Seat 1: pfw38 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: GofretZav folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: PokerFeNoMeN showed {10-Clubs}{10-Spades} and won (6666) with two pair, Tens and Sixes
Seat 4: Ken Dasilva folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Quicksilv folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: adua city (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: bif1961 (small blind) folded before Flop
Seat 8: liolenain (big blind) folded before Flop
Seat 9: PetjeXL showed {Q-Diamonds}{7-Diamonds} and lost with a pair of Sixes

bust storm

PokerStars Hand #110032735796: Tournament #835563024, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XI (250/500) - 2014/01/12 21:36:39 CET [2014/01/12 15:36:39 ET]
Table '835563024 1834' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: pfw38 (7765 in chips)
Seat 2: GofretZav (8026 in chips)
Seat 3: PokerFeNoMeN (14365 in chips)
Seat 4: Ken Dasilva (14260 in chips)
Seat 5: Quicksilv (23178 in chips)
Seat 6: adua city (19466 in chips)
Seat 7: bif1961 (8246 in chips)
Seat 8: liolenain (6895 in chips)
Seat 9: PetjeXL (9869 in chips)
pfw38: posts the ante 50
GofretZav: posts the ante 50
PokerFeNoMeN: posts the ante 50
Ken Dasilva: posts the ante 50
Quicksilv: posts the ante 50
adua city: posts the ante 50
bif1961: posts the ante 50
liolenain: posts the ante 50
PetjeXL: posts the ante 50
Ken Dasilva: posts small blind 250
Quicksilv: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {K-Diamonds}{A-Diamonds}
adua city: folds
bif1961: raises 1000 to 1500
liolenain: folds
PetjeXL: raises 8319 to 9819 and is all-in
pfw38: folds
GofretZav: folds
PokerFeNoMeN: folds
Ken Dasilva: folds
Quicksilv: folds
bif1961: calls 6696 and is all-in
Uncalled bet (1623) returned to PetjeXL
*** FLOP *** {8-Diamonds}{Q-Spades}{Q-Diamonds}
*** TURN *** {8-Diamonds}{Q-Spades}{Q-Diamonds} {8-Clubs}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{Q-Spades}{Q-Diamonds}{8-Clubs} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
bif1961: shows {Q-Clubs}{A-Hearts} (a full house, Queens full of Eights)
PetjeXL: shows {K-Diamonds}{A-Diamonds} (two pair, Queens and Eights)
bif1961 collected 17592 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 17592 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{Q-Spades}{Q-Diamonds}{8-Clubs}{5-Spades}
Seat 1: pfw38 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: GofretZav folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: PokerFeNoMeN (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Ken Dasilva (small blind) folded before Flop
Seat 5: Quicksilv (big blind) folded before Flop
Seat 6: adua city folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: bif1961 showed {Q-Clubs}{A-Hearts} and won (17592) with a full house, Queens full of Eights
Seat 8: liolenain folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: PetjeXL showed {K-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with two pair, Queens and Eights

bust 16.50hot

PokerStars Hand #110030988447: Tournament #843079940, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2014/01/12 21:12:59 CET [2014/01/12 15:12:59 ET]
Table '843079940 141' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Sesbik888 (16680 in chips)
Seat 2: pabritz (16548 in chips)
Seat 3: BlocoDaBarra (24525 in chips)
Seat 4: ByggmesterBe (7964 in chips)
Seat 5: endos13 (23626 in chips)
Seat 6: sakhal (4912 in chips)
Seat 7: n3xD (10355 in chips)
Seat 8: PetjeXL (4000 in chips)
Seat 9: Soliddude (25026 in chips)
Sesbik888: posts the ante 125
pabritz: posts the ante 125
BlocoDaBarra: posts the ante 125
ByggmesterBe: posts the ante 125
endos13: posts the ante 125
sakhal: posts the ante 125
n3xD: posts the ante 125
PetjeXL: posts the ante 125
Soliddude: posts the ante 125
ByggmesterBe: posts small blind 500
endos13: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {K-Diamonds}{8-Clubs}
sakhal: folds
n3xD: folds
PetjeXL: raises 1000 to 2000
Soliddude: folds
Sesbik888: folds
pabritz: folds
BlocoDaBarra: folds
n3xD is disconnected
ByggmesterBe: folds
endos13: raises 2000 to 4000
PetjeXL: calls 1875 and is all-in
Uncalled bet (125) returned to endos13
*** FLOP *** {8-Spades}{3-Clubs}{9-Clubs}
*** TURN *** {8-Spades}{3-Clubs}{9-Clubs} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {8-Spades}{3-Clubs}{9-Clubs}{Q-Clubs} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
endos13: shows {9-Hearts}{2-Hearts} (a pair of Nines)
PetjeXL: shows {K-Diamonds}{8-Clubs} (a pair of Eights)
endos13 collected 9375 from pot
PetjeXL finished the tournament in 1427th place
*** SUMMARY ***
Total pot 9375 | Rake 0
Board {8-Spades}{3-Clubs}{9-Clubs}{Q-Clubs}{4-Spades}
Seat 1: Sesbik888 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: pabritz folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: BlocoDaBarra (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ByggmesterBe (small blind) folded before Flop
Seat 5: endos13 (big blind) showed {9-Hearts}{2-Hearts} and won (9375) with a pair of Nines
Seat 6: sakhal folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: n3xD folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: PetjeXL showed {K-Diamonds}{8-Clubs} and lost with a pair of Eights
Seat 9: Soliddude folded before Flop (didn't bet)

19101112131031