Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

PetjeXL

Naam:Robin van Gils
Verstuur bericht

Forum Posts

bust big11

PokerStars Hand #110035869022: Tournament #843077464, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/01/12 22:22:48 CET [2014/01/12 16:22:48 ET]
Table '843077464 547' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Vovqa31 (6770 in chips)
Seat 2: davids449 (16671 in chips)
Seat 3: SLiKK514 (18467 in chips)
Seat 4: Pseudontio (25599 in chips)
Seat 5: luckylukas13 (8315 in chips)
Seat 6: DinarGain (2582 in chips)
Seat 7: PetjeXL (2379 in chips)
Seat 8: x Mike Ash x (3176 in chips)
Seat 9: shaz277 (11643 in chips)
Vovqa31: posts the ante 30
davids449: posts the ante 30
SLiKK514: posts the ante 30
Pseudontio: posts the ante 30
luckylukas13: posts the ante 30
DinarGain: posts the ante 30
PetjeXL: posts the ante 30
x Mike Ash x: posts the ante 30
shaz277: posts the ante 30
DinarGain: posts small blind 125
PetjeXL: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {A-Clubs}{Q-Spades}
x Mike Ash x: folds
shaz277: folds
Vovqa31: folds
davids449: raises 250 to 500
SLiKK514: folds
Pseudontio: folds
luckylukas13: calls 500
DinarGain: folds
PetjeXL: raises 1849 to 2349 and is all-in
davids449: calls 1849
luckylukas13: folds
*** FLOP *** {6-Clubs}{J-Hearts}{3-Hearts}
*** TURN *** {6-Clubs}{J-Hearts}{3-Hearts} {10-Spades}
*** RIVER *** {6-Clubs}{J-Hearts}{3-Hearts}{10-Spades} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {A-Clubs}{Q-Spades} (a pair of Jacks)
davids449: shows {Q-Hearts}{J-Clubs} (three of a kind, Jacks)
davids449 collected 5593 from pot
PetjeXL finished the tournament in 6830th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5593 | Rake 0
Board {6-Clubs}{J-Hearts}{3-Hearts}{10-Spades}{J-Diamonds}
Seat 1: Vovqa31 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: davids449 showed {Q-Hearts}{J-Clubs} and won (5593) with three of a kind, Jacks
Seat 3: SLiKK514 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Pseudontio folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: luckylukas13 (button) folded before Flop
Seat 6: DinarGain (small blind) folded before Flop
Seat 7: PetjeXL (big blind) showed {A-Clubs}{Q-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 8: x Mike Ash x folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: shaz277 folded before Flop (didn't bet)

had nog wat chips left, nu echt bust storm

PokerStars Hand #110033081942: Tournament #835563024, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XII (300/600) - 2014/01/12 21:41:24 CET [2014/01/12 15:41:24 ET]
Table '835563024 1834' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: pfw38 (7595 in chips)
Seat 2: GofretZav (7856 in chips)
Seat 3: PokerFeNoMeN (14195 in chips)
Seat 4: Ken Dasilva (13840 in chips)
Seat 5: Quicksilv (12878 in chips)
Seat 6: adua city (30636 in chips)
Seat 7: bif1961 (15672 in chips)
Seat 8: liolenain (6725 in chips)
Seat 9: PetjeXL (2673 in chips)
pfw38: posts the ante 60
GofretZav: posts the ante 60
PokerFeNoMeN: posts the ante 60
Ken Dasilva: posts the ante 60
Quicksilv: posts the ante 60
adua city: posts the ante 60
bif1961: posts the ante 60
liolenain: posts the ante 60
PetjeXL: posts the ante 60
bif1961: posts small blind 300
liolenain: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {Q-Diamonds}{7-Diamonds}
PetjeXL: raises 2013 to 2613 and is all-in
pfw38: folds
GofretZav: folds
PokerFeNoMeN: raises 11522 to 14135 and is all-in
Ken Dasilva: folds
Quicksilv: folds
adua city: folds
bif1961: folds
liolenain: folds
Uncalled bet (11522) returned to PokerFeNoMeN
*** FLOP *** {K-Diamonds}{9-Hearts}{6-Diamonds}
*** TURN *** {K-Diamonds}{9-Hearts}{6-Diamonds} {8-Hearts}
*** RIVER *** {K-Diamonds}{9-Hearts}{6-Diamonds}{8-Hearts} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {Q-Diamonds}{7-Diamonds} (a pair of Sixes)
PokerFeNoMeN: shows {10-Clubs}{10-Spades} (two pair, Tens and Sixes)
PokerFeNoMeN collected 6666 from pot
PetjeXL finished the tournament in 15894th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6666 | Rake 0
Board {K-Diamonds}{9-Hearts}{6-Diamonds}{8-Hearts}{6-Clubs}
Seat 1: pfw38 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: GofretZav folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: PokerFeNoMeN showed {10-Clubs}{10-Spades} and won (6666) with two pair, Tens and Sixes
Seat 4: Ken Dasilva folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Quicksilv folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: adua city (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: bif1961 (small blind) folded before Flop
Seat 8: liolenain (big blind) folded before Flop
Seat 9: PetjeXL showed {Q-Diamonds}{7-Diamonds} and lost with a pair of Sixes

bust storm

PokerStars Hand #110032735796: Tournament #835563024, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XI (250/500) - 2014/01/12 21:36:39 CET [2014/01/12 15:36:39 ET]
Table '835563024 1834' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: pfw38 (7765 in chips)
Seat 2: GofretZav (8026 in chips)
Seat 3: PokerFeNoMeN (14365 in chips)
Seat 4: Ken Dasilva (14260 in chips)
Seat 5: Quicksilv (23178 in chips)
Seat 6: adua city (19466 in chips)
Seat 7: bif1961 (8246 in chips)
Seat 8: liolenain (6895 in chips)
Seat 9: PetjeXL (9869 in chips)
pfw38: posts the ante 50
GofretZav: posts the ante 50
PokerFeNoMeN: posts the ante 50
Ken Dasilva: posts the ante 50
Quicksilv: posts the ante 50
adua city: posts the ante 50
bif1961: posts the ante 50
liolenain: posts the ante 50
PetjeXL: posts the ante 50
Ken Dasilva: posts small blind 250
Quicksilv: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {K-Diamonds}{A-Diamonds}
adua city: folds
bif1961: raises 1000 to 1500
liolenain: folds
PetjeXL: raises 8319 to 9819 and is all-in
pfw38: folds
GofretZav: folds
PokerFeNoMeN: folds
Ken Dasilva: folds
Quicksilv: folds
bif1961: calls 6696 and is all-in
Uncalled bet (1623) returned to PetjeXL
*** FLOP *** {8-Diamonds}{Q-Spades}{Q-Diamonds}
*** TURN *** {8-Diamonds}{Q-Spades}{Q-Diamonds} {8-Clubs}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{Q-Spades}{Q-Diamonds}{8-Clubs} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
bif1961: shows {Q-Clubs}{A-Hearts} (a full house, Queens full of Eights)
PetjeXL: shows {K-Diamonds}{A-Diamonds} (two pair, Queens and Eights)
bif1961 collected 17592 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 17592 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{Q-Spades}{Q-Diamonds}{8-Clubs}{5-Spades}
Seat 1: pfw38 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: GofretZav folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: PokerFeNoMeN (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Ken Dasilva (small blind) folded before Flop
Seat 5: Quicksilv (big blind) folded before Flop
Seat 6: adua city folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: bif1961 showed {Q-Clubs}{A-Hearts} and won (17592) with a full house, Queens full of Eights
Seat 8: liolenain folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: PetjeXL showed {K-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with two pair, Queens and Eights

bust 16.50hot

PokerStars Hand #110030988447: Tournament #843079940, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2014/01/12 21:12:59 CET [2014/01/12 15:12:59 ET]
Table '843079940 141' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Sesbik888 (16680 in chips)
Seat 2: pabritz (16548 in chips)
Seat 3: BlocoDaBarra (24525 in chips)
Seat 4: ByggmesterBe (7964 in chips)
Seat 5: endos13 (23626 in chips)
Seat 6: sakhal (4912 in chips)
Seat 7: n3xD (10355 in chips)
Seat 8: PetjeXL (4000 in chips)
Seat 9: Soliddude (25026 in chips)
Sesbik888: posts the ante 125
pabritz: posts the ante 125
BlocoDaBarra: posts the ante 125
ByggmesterBe: posts the ante 125
endos13: posts the ante 125
sakhal: posts the ante 125
n3xD: posts the ante 125
PetjeXL: posts the ante 125
Soliddude: posts the ante 125
ByggmesterBe: posts small blind 500
endos13: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {K-Diamonds}{8-Clubs}
sakhal: folds
n3xD: folds
PetjeXL: raises 1000 to 2000
Soliddude: folds
Sesbik888: folds
pabritz: folds
BlocoDaBarra: folds
n3xD is disconnected
ByggmesterBe: folds
endos13: raises 2000 to 4000
PetjeXL: calls 1875 and is all-in
Uncalled bet (125) returned to endos13
*** FLOP *** {8-Spades}{3-Clubs}{9-Clubs}
*** TURN *** {8-Spades}{3-Clubs}{9-Clubs} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {8-Spades}{3-Clubs}{9-Clubs}{Q-Clubs} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
endos13: shows {9-Hearts}{2-Hearts} (a pair of Nines)
PetjeXL: shows {K-Diamonds}{8-Clubs} (a pair of Eights)
endos13 collected 9375 from pot
PetjeXL finished the tournament in 1427th place
*** SUMMARY ***
Total pot 9375 | Rake 0
Board {8-Spades}{3-Clubs}{9-Clubs}{Q-Clubs}{4-Spades}
Seat 1: Sesbik888 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: pabritz folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: BlocoDaBarra (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ByggmesterBe (small blind) folded before Flop
Seat 5: endos13 (big blind) showed {9-Hearts}{2-Hearts} and won (9375) with a pair of Nines
Seat 6: sakhal folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: n3xD folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: PetjeXL showed {K-Diamonds}{8-Clubs} and lost with a pair of Eights
Seat 9: Soliddude folded before Flop (didn't bet)

bust big22

PokerStars Hand #110029873124: Tournament #843077241, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2014/01/12 20:53:59 CET [2014/01/12 14:53:59 ET]
Table '843077241 195' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: TapajAA (10886 in chips) is sitting out
Seat 2: 777doktor777 (7125 in chips)
Seat 3: winnercaaaa (5811 in chips)
Seat 4: PetjeXL (11500 in chips)
Seat 5: RonaldoRSC (5297 in chips)
Seat 6: FreshsCrew (24629 in chips)
Seat 7: Passagero-LM (7040 in chips)
Seat 8: W01f87 (14719 in chips)
Seat 9: PPOrphan (23242 in chips)
TapajAA: posts the ante 60
777doktor777: posts the ante 60
winnercaaaa: posts the ante 60
PetjeXL: posts the ante 60
RonaldoRSC: posts the ante 60
FreshsCrew: posts the ante 60
Passagero-LM: posts the ante 60
W01f87: posts the ante 60
PPOrphan: posts the ante 60
RonaldoRSC: posts small blind 250
FreshsCrew: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {K-Hearts}{A-Hearts}
Passagero-LM: folds
W01f87: folds
PPOrphan: folds
TapajAA: folds
777doktor777: raises 550 to 1050
winnercaaaa: raises 4701 to 5751 and is all-in
PetjeXL: raises 4701 to 10452
RonaldoRSC: folds
FreshsCrew: folds
777doktor777: folds
Uncalled bet (4701) returned to PetjeXL
*** FLOP *** {5-Diamonds}{10-Diamonds}{7-Clubs}
*** TURN *** {5-Diamonds}{10-Diamonds}{7-Clubs} {8-Spades}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{10-Diamonds}{7-Clubs}{8-Spades} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
winnercaaaa: shows {Q-Hearts}{Q-Clubs} (two pair, Queens and Fives)
PetjeXL: shows {K-Hearts}{A-Hearts} (a pair of Fives)
winnercaaaa collected 13842 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 13842 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{10-Diamonds}{7-Clubs}{8-Spades}{5-Spades}
Seat 1: TapajAA folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: 777doktor777 folded before Flop
Seat 3: winnercaaaa showed {Q-Hearts}{Q-Clubs} and won (13842) with two pair, Queens and Fives
Seat 4: PetjeXL (button) showed {K-Hearts}{A-Hearts} and lost with a pair of Fives
Seat 5: RonaldoRSC (small blind) folded before Flop
Seat 6: FreshsCrew (big blind) folded before Flop
Seat 7: Passagero-LM folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: W01f87 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: PPOrphan folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #110029905308: Tournament #843077241, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2014/01/12 20:54:27 CET [2014/01/12 14:54:27 ET]
Table '843077241 195' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: TapajAA (10826 in chips) is sitting out
Seat 2: 777doktor777 (6015 in chips)
Seat 3: winnercaaaa (13842 in chips)
Seat 4: PetjeXL (5689 in chips)
Seat 5: RonaldoRSC (4987 in chips)
Seat 6: FreshsCrew (24069 in chips)
Seat 7: Passagero-LM (6980 in chips)
Seat 8: W01f87 (14659 in chips)
Seat 9: PPOrphan (23182 in chips)
TapajAA: posts the ante 60
777doktor777: posts the ante 60
winnercaaaa: posts the ante 60
PetjeXL: posts the ante 60
RonaldoRSC: posts the ante 60
FreshsCrew: posts the ante 60
Passagero-LM: posts the ante 60
W01f87: posts the ante 60
PPOrphan: posts the ante 60
FreshsCrew: posts small blind 250
Passagero-LM: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {10-Hearts}{Q-Clubs}
W01f87: folds
PPOrphan: folds
TapajAA: folds
777doktor777: folds
winnercaaaa: folds
PetjeXL: raises 5129 to 5629 and is all-in
RonaldoRSC: calls 4927 and is all-in
FreshsCrew: folds
Passagero-LM: folds
Uncalled bet (702) returned to PetjeXL
*** FLOP *** {A-Hearts}{Q-Hearts}{3-Diamonds}
*** TURN *** {A-Hearts}{Q-Hearts}{3-Diamonds} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {A-Hearts}{Q-Hearts}{3-Diamonds}{7-Diamonds} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {10-Hearts}{Q-Clubs} (a pair of Queens)
RonaldoRSC: shows {10-Clubs}{A-Spades} (a pair of Aces)
RonaldoRSC collected 11144 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11144 | Rake 0
Board {A-Hearts}{Q-Hearts}{3-Diamonds}{7-Diamonds}{K-Clubs}
Seat 1: TapajAA folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: 777doktor777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: winnercaaaa folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: PetjeXL showed {10-Hearts}{Q-Clubs} and lost with a pair of Queens
Seat 5: RonaldoRSC (button) showed {10-Clubs}{A-Spades} and won (11144) with a pair of Aces
Seat 6: FreshsCrew (small blind) folded before Flop
Seat 7: Passagero-LM (big blind) folded before Flop
Seat 8: W01f87 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: PPOrphan folded before Flop (didn't bet)

bust sm sat

PokerStars Hand #110028789189: Tournament #843091308, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XI (600/1200) - 2014/01/12 20:38:52 CET [2014/01/12 14:38:52 ET]
Table '843091308 216' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Doc.T.7. (1460 in chips)
Seat 2: ursobolav (3875 in chips)
Seat 3: benton24 (6985 in chips)
Seat 4: pepon_ink (8548 in chips)
Seat 5: TorontoMan (10790 in chips)
Seat 6: PetjeXL (7594 in chips)
Seat 7: aabadbeat100 (12392 in chips)
Seat 8: slabar (8475 in chips)
Seat 9: Adamo26 (7304 in chips)
Doc.T.7.: posts the ante 100
ursobolav: posts the ante 100
benton24: posts the ante 100
pepon_ink: posts the ante 100
TorontoMan: posts the ante 100
PetjeXL: posts the ante 100
aabadbeat100: posts the ante 100
slabar: posts the ante 100
Adamo26: posts the ante 100
ursobolav: posts small blind 600
benton24: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {Q-Diamonds}{Q-Clubs}
pepon_ink: raises 7248 to 8448 and is all-in
TorontoMan: folds
PetjeXL: calls 7494 and is all-in
aabadbeat100: folds
slabar: folds
Adamo26: folds
Doc.T.7.: folds
ursobolav: folds
benton24: folds
Uncalled bet (954) returned to pepon_ink
*** FLOP *** {A-Spades}{8-Clubs}{6-Clubs}
*** TURN *** {A-Spades}{8-Clubs}{6-Clubs} {3-Spades}
*** RIVER *** {A-Spades}{8-Clubs}{6-Clubs}{3-Spades} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
pepon_ink: shows {A-Clubs}{10-Spades} (a pair of Aces)
PetjeXL: shows {Q-Diamonds}{Q-Clubs} (a pair of Queens)
pepon_ink collected 17688 from pot
PetjeXL finished the tournament in 733rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 17688 | Rake 0
Board {A-Spades}{8-Clubs}{6-Clubs}{3-Spades}{2-Spades}
Seat 1: Doc.T.7. (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ursobolav (small blind) folded before Flop
Seat 3: benton24 (big blind) folded before Flop
Seat 4: pepon_ink showed {A-Clubs}{10-Spades} and won (17688) with a pair of Aces
Seat 5: TorontoMan folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: PetjeXL showed {Q-Diamonds}{Q-Clubs} and lost with a pair of Queens
Seat 7: aabadbeat100 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: slabar folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Adamo26 folded before Flop (didn't bet)

bust #3, $16.94

Full Tilt Poker Game #33758139992: MiniFTOPS Event #19 (259849796), Table 669 - NL Hold'em - 1000/2000 Ante 250 - 20:30:37 CET - 2014/01/12 [14:30:37 ET - 2014/01/12]
Seat 1: PedritoOH (73,632)
Seat 2: klaBaumi (71,032)
Seat 3: 4ndr3i (116,593)
Seat 4: PetjeXL (9,970)
Seat 5: smaard (39,462)
Seat 6: joecole23 (38,498)
Seat 7: knukkles73 (69,488)
Seat 8: TakeYoChipz9 (26,143)
Seat 9: barnabi13 (72,019)
PedritoOH antes 250
klaBaumi antes 250
4ndr3i antes 250
PetjeXL antes 250
smaard antes 250
joecole23 antes 250
knukkles73 antes 250
TakeYoChipz9 antes 250
barnabi13 antes 250
4ndr3i posts the small blind of 1,000
PetjeXL posts the big blind of 2,000
The button is in seat #2
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {K-Hearts}{Q-Hearts}
smaard folds
joecole23 folds
knukkles73 folds
TakeYoChipz9 folds
barnabi13 folds
PedritoOH calls 2,000
klaBaumi raises to 5,000
4ndr3i folds
PetjeXL raises to 8,000
PedritoOH folds
klaBaumi raises to 11,000
PetjeXL calls 1,720, and is all in
klaBaumi shows {J-Hearts}{A-Clubs}
PetjeXL shows {K-Hearts}{Q-Hearts}
Uncalled bet of 1,280 returned to klaBaumi
*** FLOP *** {7-Clubs}{3-Hearts}{A-Spades} (Total Pot: 24,690, 2 Players, 1 All-In)
*** TURN *** {7-Clubs}{3-Hearts}{A-Spades} {6-Spades} (Total Pot: 24,690, 2 Players, 1 All-In)
*** RIVER *** {7-Clubs}{3-Hearts}{A-Spades}{6-Spades} {5-Clubs} (Total Pot: 24,690, 2 Players, 1 All-In)
klaBaumi shows a pair of Aces
PetjeXL shows Ace King high
klaBaumi wins the pot (24,690) with a pair of Aces
*** SUMMARY ***
Total pot 24,690 | Rake 0
Board: {7-Clubs}{3-Hearts}{A-Spades}{6-Spades}{5-Clubs}
Seat 1: PedritoOH folded before the Flop
Seat 2: klaBaumi (button) showed {J-Hearts}{A-Clubs} and won (24,690) with a pair of Aces
Seat 3: 4ndr3i (small blind) folded before the Flop
Seat 4: PetjeXL (big blind) showed {K-Hearts}{Q-Hearts} and lost with Ace King high
Seat 5: smaard folded before the Flop
Seat 6: joecole23 folded before the Flop
Seat 7: knukkles73 folded before the Flop
Seat 8: TakeYoChipz9 folded before the Flop
Seat 9: barnabi13 folded before the Flop

bust 22

PokerStars Hand #110027908741: Tournament #843077355, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/01/12 20:26:41 CET [2014/01/12 14:26:41 ET]
Table '843077355 100' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: chrisallwin (4573 in chips)
Seat 2: PetjeXL (2835 in chips)
Seat 3: LiroLa (6565 in chips)
Seat 4: BetXD (3878 in chips)
Seat 5: Charliegore8 (2785 in chips)
Seat 6: feyc6200 (4842 in chips)
Seat 7: Sephirot88 (3785 in chips)
Seat 8: FrenchFry (5658 in chips)
Seat 9: FBorges (2805 in chips)
chrisallwin: posts the ante 15
PetjeXL: posts the ante 15
LiroLa: posts the ante 15
BetXD: posts the ante 15
Charliegore8: posts the ante 15
feyc6200: posts the ante 15
Sephirot88: posts the ante 15
FrenchFry: posts the ante 15
FBorges: posts the ante 15
Sephirot88: posts small blind 60
FrenchFry: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {7-Hearts}{7-Diamonds}
FBorges: folds
chrisallwin: folds
PetjeXL: raises 120 to 240
LiroLa: folds
BetXD: folds
Charliegore8: folds
feyc6200: calls 240
Sephirot88: folds
FrenchFry: calls 120
*** FLOP *** {5-Hearts}{K-Spades}{6-Clubs}
FrenchFry: checks
PetjeXL: bets 475
feyc6200: calls 475
FrenchFry: folds
*** TURN *** {5-Hearts}{K-Spades}{6-Clubs} {8-Spades}
PetjeXL: bets 1150
feyc6200: raises 1150 to 2300
PetjeXL: calls 955 and is all-in
Uncalled bet (195) returned to feyc6200
*** RIVER *** {5-Hearts}{K-Spades}{6-Clubs}{8-Spades} {A-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {7-Hearts}{7-Diamonds} (a pair of Sevens)
feyc6200: shows {6-Diamonds}{6-Spades} (three of a kind, Sixes)
feyc6200 collected 6075 from pot
PetjeXL finished the tournament in 1241st place
*** SUMMARY ***
Total pot 6075 | Rake 0
Board {5-Hearts}{K-Spades}{6-Clubs}{8-Spades}{A-Clubs}
Seat 1: chrisallwin folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: PetjeXL showed {7-Hearts}{7-Diamonds} and lost with a pair of Sevens
Seat 3: LiroLa folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: BetXD folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Charliegore8 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: feyc6200 (button) showed {6-Diamonds}{6-Spades} and won (6075) with three of a kind, Sixes
Seat 7: Sephirot88 (small blind) folded before Flop
Seat 8: FrenchFry (big blind) folded on the Flop
Seat 9: FBorges folded before Flop (didn't bet)

bust hot11

PokerStars Hand #110024420345: Tournament #843079931, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/01/12 19:34:45 CET [2014/01/12 13:34:45 ET]
Table '843079931 251' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: cucil (8545 in chips)
Seat 2: jmlucky26 (3893 in chips)
Seat 3: PetjeXL (4183 in chips)
Seat 4: ALucky556 (12792 in chips)
Seat 5: xicani (2390 in chips)
Seat 6: cloreto111 (4810 in chips)
Seat 7: s7udik (3127 in chips)
Seat 8: HUBI885 (4121 in chips)
Seat 9: stephanp11 (12290 in chips)
cucil: posts the ante 40
jmlucky26: posts the ante 40
PetjeXL: posts the ante 40
ALucky556: posts the ante 40
xicani: posts the ante 40
cloreto111: posts the ante 40
s7udik: posts the ante 40
HUBI885: posts the ante 40
stephanp11: posts the ante 40
cucil: posts small blind 150
jmlucky26: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {9-Spades}{9-Hearts}
PetjeXL: raises 3843 to 4143 and is all-in
ALucky556: folds
xicani: calls 2350 and is all-in
cloreto111: folds
s7udik: folds
HUBI885: folds
stephanp11: calls 4143
cucil: folds
jmlucky26: folds
*** FLOP *** {10-Spades}{5-Clubs}{4-Clubs}
*** TURN *** {10-Spades}{5-Clubs}{4-Clubs} {4-Spades}
*** RIVER *** {10-Spades}{5-Clubs}{4-Clubs}{4-Spades} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {9-Spades}{9-Hearts} (two pair, Nines and Fours)
stephanp11: shows {Q-Spades}{Q-Diamonds} (two pair, Queens and Fours)
stephanp11 collected 3586 from side pot
xicani: shows {A-Spades}{K-Spades} (a pair of Fours)
stephanp11 collected 7860 from main pot
PetjeXL finished the tournament in 5678th place
xicani finished the tournament in 5679th place
*** SUMMARY ***
Total pot 11446 Main pot 7860. Side pot 3586. | Rake 0
Board {10-Spades}{5-Clubs}{4-Clubs}{4-Spades}{6-Clubs}
Seat 1: cucil (small blind) folded before Flop
Seat 2: jmlucky26 (big blind) folded before Flop
Seat 3: PetjeXL showed {9-Spades}{9-Hearts} and lost with two pair, Nines and Fours
Seat 4: ALucky556 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: xicani showed {A-Spades}{K-Spades} and lost with a pair of Fours
Seat 6: cloreto111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: s7udik folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: HUBI885 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: stephanp11 (button) showed {Q-Spades}{Q-Diamonds} and won (11446) with two pair, Queens and Fours

bust #2

Full Tilt Poker Game #33757798750: MiniFTOPS Event #19 (259849796), Table 344 - NL Hold'em - 400/800 Ante 100 - 19:30:05 CET - 2014/01/12 [13:30:05 ET - 2014/01/12]
Seat 1: boxing87 (20,236)
Seat 2: PetjeXL (17,250)
Seat 3: fabioeiji (48,474)
Seat 4: BogdanSPB (5,225)
Seat 5: Grimygreed (22,225)
Seat 6: Romiul3s (26,241)
Seat 7: STEEL007 (9,293)
Seat 8: MaTeX89 (8,339)
Seat 9: DaNutttR (39,274)
boxing87 antes 100
PetjeXL antes 100
fabioeiji antes 100
BogdanSPB antes 100
Grimygreed antes 100
Romiul3s antes 100
STEEL007 antes 100
MaTeX89 antes 100
DaNutttR antes 100
STEEL007 posts the small blind of 400
MaTeX89 posts the big blind of 800
The button is in seat #6
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {6-Clubs}{6-Hearts}
DaNutttR folds
boxing87 has 15 seconds left to act
boxing87 folds
PetjeXL raises to 1,600
fabioeiji folds
BogdanSPB has 15 seconds left to act
BogdanSPB raises to 3,900
Grimygreed folds
Romiul3s calls 3,900
STEEL007 folds
MaTeX89 folds
PetjeXL raises to 17,150, and is all in
BogdanSPB calls 1,225, and is all in
Romiul3s calls 13,250
PetjeXL shows {6-Clubs}{6-Hearts}
BogdanSPB shows {J-Diamonds}{J-Hearts}
Romiul3s shows {K-Hearts}{K-Clubs}
*** FLOP *** {8-Hearts}{J-Clubs}{2-Spades} (Total Pot: 41,525, 3 Players, 2 All-In)
*** TURN *** {8-Hearts}{J-Clubs}{2-Spades} {A-Clubs} (Total Pot: 41,525, 3 Players, 2 All-In)
*** RIVER *** {8-Hearts}{J-Clubs}{2-Spades}{A-Clubs} {A-Spades} (Total Pot: 41,525, 3 Players, 2 All-In)
PetjeXL shows two pair, Aces and Sixes
Romiul3s shows two pair, Aces and Kings
Romiul3s wins the side pot (24,050) with two pair, Aces and Kings
BogdanSPB shows a full house, Jacks full of Aces
BogdanSPB wins the main pot (17,475) with a full house, Jacks full of Aces
*** SUMMARY ***
Total pot 41,525 Main pot 17,475. Side pot 24,050. | Rake 0
Board: {8-Hearts}{J-Clubs}{2-Spades}{A-Clubs}{A-Spades}
Seat 1: boxing87 folded before the Flop
Seat 2: PetjeXL showed {6-Clubs}{6-Hearts} and lost with two pair, Aces and Sixes
Seat 3: fabioeiji folded before the Flop
Seat 4: BogdanSPB showed {J-Diamonds}{J-Hearts} and won (17,475) with a full house, Jacks full of Aces
Seat 5: Grimygreed folded before the Flop
Seat 6: Romiul3s (button) showed {K-Hearts}{K-Clubs} and won (24,050) with two pair, Aces and Kings
Seat 7: STEEL007 (small blind) folded before the Flop
Seat 8: MaTeX89 (big blind) folded before the Flop
Seat 9: DaNutttR folded before the Flop

3e KO

Full Tilt Poker Game #33757744140: MiniFTOPS Event #19 (259849796), Table 1 - NL Hold'em - 300/600 Ante 75 - 19:20:17 CET - 2014/01/12 [13:20:17 ET - 2014/01/12]
Seat 1: iraseallinalot (18,221)
Seat 2: JBUI92 (5,250)
Seat 3: mlinac888 (28,555)
Seat 4: Tyraptus13 (8,070)
Seat 5: OMGRubenCasco (29,518)
Seat 6: sugarak (11,298)
Seat 7: rohkamp76 (10,713)
Seat 8: PetjeXL (12,900)
Seat 9: crazyfreaky (7,350)
iraseallinalot antes 75
JBUI92 antes 75
mlinac888 antes 75
Tyraptus13 antes 75
OMGRubenCasco antes 75
sugarak antes 75
rohkamp76 antes 75
PetjeXL antes 75
crazyfreaky antes 75
JBUI92 posts the small blind of 300
mlinac888 posts the big blind of 600
The button is in seat #1
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {A-Hearts}{A-Clubs}
Tyraptus13 folds
OMGRubenCasco folds
sugarak folds
rohkamp76 folds
PetjeXL raises to 1,200
crazyfreaky folds
iraseallinalot folds
JBUI92 raises to 5,175, and is all in
mlinac888 has 15 seconds left to act
mlinac888 folds
PetjeXL calls 3,975
JBUI92 shows {A-Spades}{J-Hearts}
PetjeXL shows {A-Hearts}{A-Clubs}
*** FLOP *** {3-Spades}{Q-Diamonds}{3-Hearts} (Total Pot: 11,625, 2 Players, 1 All-In)
*** TURN *** {3-Spades}{Q-Diamonds}{3-Hearts} {Q-Spades} (Total Pot: 11,625, 2 Players, 1 All-In)
*** RIVER *** {3-Spades}{Q-Diamonds}{3-Hearts}{Q-Spades} {J-Clubs} (Total Pot: 11,625, 2 Players, 1 All-In)
JBUI92 shows two pair, Queens and Jacks
PetjeXL shows two pair, Aces and Queens
PetjeXL wins the pot (11,625) with two pair, Aces and Queens
*** SUMMARY ***
Total pot 11,625 | Rake 0
Board: {3-Spades}{Q-Diamonds}{3-Hearts}{Q-Spades}{J-Clubs}
Seat 1: iraseallinalot (button) folded before the Flop
Seat 2: JBUI92 (small blind) showed {A-Spades}{J-Hearts} and lost with two pair, Queens and Jacks
Seat 3: mlinac888 (big blind) folded before the Flop
Seat 4: Tyraptus13 folded before the Flop
Seat 5: OMGRubenCasco folded before the Flop
Seat 6: sugarak folded before the Flop
Seat 7: rohkamp76 folded before the Flop
Seat 8: PetjeXL showed {A-Hearts}{A-Clubs} and won (11,625) with two pair, Aces and Queens
Seat 9: crazyfreaky folded before the Flop

bust miniftops #1

Full Tilt Poker Game #33757672164: MiniFTOPS Event #19 (259849796), Table 1035 - NL Hold'em - 250/500 Ante 50 - 19:07:25 CET - 2014/01/12 [13:07:25 ET - 2014/01/12]
Seat 1: ladnas (3,936)
Seat 2: RYAN-GIGGS (18,562)
Seat 3: Farquhard (15,591)
Seat 4: PetjeXL (4,568)
Seat 5: Konstbntin-b (9,431)
Seat 6: Pennywise_666 (3,800)
Seat 7: nyedina (29,617)
Seat 8: Miro1970 (5,450)
Seat 9: Auser (16,332)
ladnas antes 50
RYAN-GIGGS antes 50
Farquhard antes 50
PetjeXL antes 50
Konstbntin-b antes 50
Pennywise_666 antes 50
nyedina antes 50
Miro1970 antes 50
Auser antes 50
Miro1970 posts the small blind of 250
Auser posts the big blind of 500
The button is in seat #7
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {10-Diamonds}{9-Diamonds}
ladnas folds
RYAN-GIGGS has 15 seconds left to act
RYAN-GIGGS folds
Farquhard folds
PetjeXL raises to 4,518, and is all in
Konstbntin-b folds
Pennywise_666 has 15 seconds left to act
Pennywise_666 folds
nyedina folds
Miro1970 calls 4,268
Auser folds
PetjeXL shows {10-Diamonds}{9-Diamonds}
Miro1970 shows {2-Hearts}{A-Hearts}
*** FLOP *** {4-Diamonds}{2-Clubs}{2-Spades} (Total Pot: 9,986, 2 Players, 1 All-In)
*** TURN *** {4-Diamonds}{2-Clubs}{2-Spades} {7-Hearts} (Total Pot: 9,986, 2 Players, 1 All-In)
*** RIVER *** {4-Diamonds}{2-Clubs}{2-Spades}{7-Hearts} {6-Spades} (Total Pot: 9,986, 2 Players, 1 All-In)
PetjeXL shows a pair of Twos
Miro1970 shows three of a kind, Twos
Miro1970 wins the pot (9,986) with three of a kind, Twos
*** SUMMARY ***
Total pot 9,986 | Rake 0
Board: {4-Diamonds}{2-Clubs}{2-Spades}{7-Hearts}{6-Spades}
Seat 1: ladnas folded before the Flop
Seat 2: RYAN-GIGGS folded before the Flop
Seat 3: Farquhard folded before the Flop
Seat 4: PetjeXL showed {10-Diamonds}{9-Diamonds} and lost with a pair of Twos
Seat 5: Konstbntin-b folded before the Flop
Seat 6: Pennywise_666 folded before the Flop
Seat 7: nyedina (button) folded before the Flop
Seat 8: Miro1970 (small blind) showed {2-Hearts}{A-Hearts} and won (9,986) with three of a kind, Twos
Seat 9: Auser (big blind) folded before the Flop

bust big8

PokerStars Hand #110021396018: Tournament #843077113, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2014/01/12 18:46:48 CET [2014/01/12 12:46:48 ET]
Table '843077113 318' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Kl0p0tt3k (3875 in chips)
Seat 2: king777akira (4705 in chips)
Seat 3: Pavlucho (6075 in chips)
Seat 4: medina27944 (2455 in chips)
Seat 5: CRISTALEYE18 (3339 in chips)
Seat 6: plress (10761 in chips)
Seat 7: wysston (5290 in chips)
Seat 8: badboyafrica (7300 in chips)
Seat 9: PetjeXL (5247 in chips)
Kl0p0tt3k: posts the ante 20
king777akira: posts the ante 20
Pavlucho: posts the ante 20
medina27944: posts the ante 20
CRISTALEYE18: posts the ante 20
plress: posts the ante 20
wysston: posts the ante 20
badboyafrica: posts the ante 20
PetjeXL: posts the ante 20
CRISTALEYE18: posts small blind 75
plress: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {K-Hearts}{A-Clubs}
wysston: raises 300 to 450
badboyafrica: folds
PetjeXL: calls 450
Kl0p0tt3k: folds
king777akira: folds
Pavlucho: calls 450
medina27944: folds
CRISTALEYE18: folds
medina27944 is sitting out
plress: calls 300
*** FLOP *** {2-Hearts}{J-Clubs}{A-Diamonds}
plress: checks
wysston: checks
PetjeXL: checks
Pavlucho: checks
*** TURN *** {2-Hearts}{J-Clubs}{A-Diamonds} {3-Diamonds}
plress: checks
wysston: checks
PetjeXL: bets 1150
Pavlucho: calls 1150
plress: folds
wysston: folds
*** RIVER *** {2-Hearts}{J-Clubs}{A-Diamonds}{3-Diamonds} {8-Diamonds}
PetjeXL: bets 3627 and is all-in
Pavlucho: calls 3627
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {K-Hearts}{A-Clubs} (a pair of Aces)
Pavlucho: shows {Q-Diamonds}{K-Diamonds} (a flush, Ace high)
Pavlucho collected 11609 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11609 | Rake 0
Board {2-Hearts}{J-Clubs}{A-Diamonds}{3-Diamonds}{8-Diamonds}
Seat 1: Kl0p0tt3k folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: king777akira folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Pavlucho showed {Q-Diamonds}{K-Diamonds} and won (11609) with a flush, Ace high
Seat 4: medina27944 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: CRISTALEYE18 (small blind) folded before Flop
Seat 6: plress (big blind) folded on the Turn
Seat 7: wysston folded on the Turn
Seat 8: badboyafrica folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: PetjeXL showed {K-Hearts}{A-Clubs} and lost with a pair of Aces

bust 11sat

PokerStars Hand #110020782205: Tournament #843082306, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XI (600/1200) - 2014/01/12 18:37:04 CET [2014/01/12 12:37:04 ET]
Table '843082306 18' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: jfaraclan (6205 in chips)
Seat 2: Bucm (5500 in chips)
Seat 3: plens (13336 in chips)
Seat 4: PetjeXL (5160 in chips)
Seat 5: JustPray (14349 in chips)
Seat 6: ranmark (11701 in chips)
Seat 7: pghueb (30789 in chips)
Seat 8: David_Wain (8305 in chips)
Seat 9: Ad4mK (7004 in chips)
jfaraclan: posts the ante 100
Bucm: posts the ante 100
plens: posts the ante 100
PetjeXL: posts the ante 100
JustPray: posts the ante 100
ranmark: posts the ante 100
pghueb: posts the ante 100
David_Wain: posts the ante 100
Ad4mK: posts the ante 100
pghueb: posts small blind 600
David_Wain: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {9-Spades}{J-Diamonds}
Ad4mK: folds
jfaraclan: folds
Bucm: folds
plens: folds
PetjeXL: raises 3860 to 5060 and is all-in
JustPray: folds
ranmark: raises 6541 to 11601 and is all-in
pghueb: folds
David_Wain: folds
Uncalled bet (6541) returned to ranmark
*** FLOP *** {8-Clubs}{9-Clubs}{A-Hearts}
*** TURN *** {8-Clubs}{9-Clubs}{A-Hearts} {2-Clubs}
*** RIVER *** {8-Clubs}{9-Clubs}{A-Hearts}{2-Clubs} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {9-Spades}{J-Diamonds} (a pair of Nines)
ranmark: shows {K-Diamonds}{A-Clubs} (a flush, Ace high)
ranmark collected 12820 from pot
PetjeXL finished the tournament in 68th place
*** SUMMARY ***
Total pot 12820 | Rake 0
Board {8-Clubs}{9-Clubs}{A-Hearts}{2-Clubs}{7-Clubs}
Seat 1: jfaraclan folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Bucm folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: plens folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: PetjeXL showed {9-Spades}{J-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 5: JustPray folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ranmark (button) showed {K-Diamonds}{A-Clubs} and won (12820) with a flush, Ace high
Seat 7: pghueb (small blind) folded before Flop
Seat 8: David_Wain (big blind) folded before Flop
Seat 9: Ad4mK folded before Flop (didn't bet)

2e KO

Full Tilt Poker Game #33757479823: MiniFTOPS Event #19 (259849796), Table 209 - NL Hold'em - 170/340 Ante 25 - 18:31:13 CET - 2014/01/12 [12:31:13 ET - 2014/01/12]
Seat 1: handikk (12,553)
Seat 2: zlattee_ (2,520)
Seat 3: mlinac888 (7,731)
Seat 4: Lak6mi (5,153)
Seat 5: fullpopov (4,175)
Seat 6: sugarak (6,267)
Seat 7: Pan Sytuacji 18 (4,310)
Seat 8: PetjeXL (9,075)
Seat 9: boestaa (5,778)
handikk antes 25
zlattee_ antes 25
mlinac888 antes 25
Lak6mi antes 25
fullpopov antes 25
sugarak antes 25
Pan Sytuacji 18 antes 25
PetjeXL antes 25
boestaa antes 25
boestaa posts the small blind of 170
handikk posts the big blind of 340
The button is in seat #8
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {K-Spades}{J-Spades}
zlattee_ has 15 seconds left to act
zlattee_ raises to 2,495, and is all in
mlinac888 folds
Lak6mi folds
fullpopov folds
sugarak has 15 seconds left to act
sugarak folds
Pan Sytuacji 18 folds
PetjeXL raises to 9,050, and is all in
boestaa folds
handikk folds
PetjeXL shows {K-Spades}{J-Spades}
zlattee_ shows {5-Spades}{6-Spades}
Uncalled bet of 6,555 returned to PetjeXL
*** FLOP *** {7-Diamonds}{K-Hearts}{4-Spades} (Total Pot: 5,725, 2 Players, 1 All-In)
*** TURN *** {7-Diamonds}{K-Hearts}{4-Spades} {4-Diamonds} (Total Pot: 5,725, 2 Players, 1 All-In)
*** RIVER *** {7-Diamonds}{K-Hearts}{4-Spades}{4-Diamonds} {4-Clubs} (Total Pot: 5,725, 2 Players, 1 All-In)
PetjeXL shows a full house, Fours full of Kings
zlattee_ shows three of a kind, Fours
PetjeXL wins the pot (5,725) with a full house, Fours full of Kings
*** SUMMARY ***
Total pot 5,725 | Rake 0
Board: {7-Diamonds}{K-Hearts}{4-Spades}{4-Diamonds}{4-Clubs}
Seat 1: handikk (big blind) folded before the Flop
Seat 2: zlattee_ showed {5-Spades}{6-Spades} and lost with three of a kind, Fours
Seat 3: mlinac888 folded before the Flop
Seat 4: Lak6mi folded before the Flop
Seat 5: fullpopov folded before the Flop
Seat 6: sugarak folded before the Flop
Seat 7: Pan Sytuacji 18 folded before the Flop
Seat 8: PetjeXL (button) showed {K-Spades}{J-Spades} and won (5,725) with a full house, Fours full of Kings
Seat 9: boestaa (small blind) folded before the Flop

bust 22sat

PokerStars Hand #110019760351: Tournament #843082308, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2014/01/12 18:20:41 CET [2014/01/12 12:20:41 ET]
Table '843082308 15' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: PetjeXL (2450 in chips)
Seat 2: FrangoDagua (1430 in chips)
Seat 3: Ilnamar (3532 in chips)
Seat 4: BanMartins (1851 in chips)
Seat 5: cokars (2865 in chips)
Seat 6: iraiseufold5 (2770 in chips)
Seat 7: MsCaptBligh (4167 in chips)
Seat 8: leandrobanza (1155 in chips)
Seat 9: paok4re (1210 in chips)
PetjeXL: posts small blind 75
FrangoDagua: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {9-Spades}{A-Hearts}
Ilnamar: folds
BanMartins: folds
cokars: folds
iraiseufold5: folds
MsCaptBligh: folds
leandrobanza: raises 1005 to 1155 and is all-in
paok4re: folds
PetjeXL: raises 1005 to 2160
FrangoDagua: folds
Uncalled bet (1005) returned to PetjeXL
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{8-Hearts}{4-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{8-Hearts}{4-Diamonds} {2-Hearts}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{8-Hearts}{4-Diamonds}{2-Hearts} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {9-Spades}{A-Hearts} (high card Ace)
leandrobanza: shows {J-Spades}{Q-Clubs} (a pair of Queens)
leandrobanza collected 2460 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2460 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{8-Hearts}{4-Diamonds}{2-Hearts}{3-Hearts}
Seat 1: PetjeXL (small blind) showed {9-Spades}{A-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 2: FrangoDagua (big blind) folded before Flop
Seat 3: Ilnamar folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: BanMartins folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: cokars folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: iraiseufold5 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: MsCaptBligh folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: leandrobanza showed {J-Spades}{Q-Clubs} and won (2460) with a pair of Queens
Seat 9: paok4re (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #110020003557: Tournament #843082308, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2014/01/12 18:24:35 CET [2014/01/12 12:24:35 ET]
Table '843082308 15' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: PetjeXL (1295 in chips)
Seat 2: FrangoDagua (1480 in chips)
Seat 3: Ilnamar (4412 in chips)
Seat 4: MikaelRiis (3480 in chips)
Seat 5: cokars (2866 in chips)
Seat 6: iraiseufold5 (2970 in chips)
Seat 7: MsCaptBligh (2417 in chips)
Seat 8: leandrobanza (2260 in chips)
Seat 9: paok4re (3730 in chips)
leandrobanza: posts small blind 100
paok4re: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {J-Hearts}{A-Spades}
PetjeXL: raises 1095 to 1295 and is all-in
FrangoDagua: folds
Ilnamar: folds
MikaelRiis: folds
cokars: folds
iraiseufold5: folds
MsCaptBligh: folds
leandrobanza: folds
paok4re: calls 1095
*** FLOP *** {6-Diamonds}{2-Spades}{J-Spades}
*** TURN *** {6-Diamonds}{2-Spades}{J-Spades} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{2-Spades}{J-Spades}{8-Diamonds} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
paok4re: shows {K-Spades}{K-Diamonds} (a pair of Kings)
PetjeXL: shows {J-Hearts}{A-Spades} (a pair of Jacks)
paok4re collected 2690 from pot
PetjeXL finished the tournament in 85th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2690 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{2-Spades}{J-Spades}{8-Diamonds}{5-Hearts}
Seat 1: PetjeXL showed {J-Hearts}{A-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 2: FrangoDagua folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Ilnamar folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MikaelRiis folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: cokars folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: iraiseufold5 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: MsCaptBligh (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: leandrobanza (small blind) folded before Flop
Seat 9: paok4re (big blind) showed {K-Spades}{K-Diamonds} and won (2690) with a pair of Kings

hot55, 27t ko. glgl!

b55 + triceratops, glgl!

bust hot33

PokerStars Hand #110014507705: Tournament #843079874, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2014/01/12 16:48:09 CET [2014/01/12 10:48:09 ET]
Table '843079874 2' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: paolinhio258 (2510 in chips)
Seat 2: Wombatox (3292 in chips)
Seat 3: roscootje459 (2775 in chips)
Seat 4: armi94 (1509 in chips)
Seat 5: PetjeXL (2783 in chips)
Seat 6: Baldi70 (3000 in chips)
Seat 7: wonderdog78 (5356 in chips)
Seat 8: rusxxxx (2880 in chips)
Seat 9: daz2007 (2975 in chips)
roscootje459: posts small blind 25
armi94: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {10-Hearts}{10-Spades}
PetjeXL: raises 75 to 125
Baldi70: folds
wonderdog78: folds
rusxxxx: folds
daz2007: folds
paolinhio258: folds
Wombatox: folds
roscootje459: folds
armi94: raises 325 to 450
PetjeXL: raises 2333 to 2783 and is all-in
armi94: calls 1059 and is all-in
Uncalled bet (1274) returned to PetjeXL
*** FLOP *** {J-Spades}{J-Hearts}{A-Spades}
*** TURN *** {J-Spades}{J-Hearts}{A-Spades} {4-Spades}
*** RIVER *** {J-Spades}{J-Hearts}{A-Spades}{4-Spades} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
armi94: shows {Q-Spades}{A-Clubs} (a flush, Ace high)
PetjeXL: shows {10-Hearts}{10-Spades} (a flush, Ace high - lower cards)
armi94 collected 3043 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3043 | Rake 0
Board {J-Spades}{J-Hearts}{A-Spades}{4-Spades}{8-Spades}
Seat 1: paolinhio258 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Wombatox (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: roscootje459 (small blind) folded before Flop
Seat 4: armi94 (big blind) showed {Q-Spades}{A-Clubs} and won (3043) with a flush, Ace high
Seat 5: PetjeXL showed {10-Hearts}{10-Spades} and lost with a flush, Ace high
Seat 6: Baldi70 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: wonderdog78 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: rusxxxx folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: daz2007 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #110014552068: Tournament #843079874, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2014/01/12 16:48:58 CET [2014/01/12 10:48:58 ET]
Table '843079874 2' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: paolinhio258 (2510 in chips)
Seat 2: Wombatox (3292 in chips)
Seat 3: roscootje459 (2750 in chips)
Seat 4: armi94 (3043 in chips)
Seat 5: PetjeXL (1274 in chips)
Seat 6: Baldi70 (3000 in chips)
Seat 7: wonderdog78 (5356 in chips)
Seat 8: rusxxxx (2880 in chips)
Seat 9: daz2007 (2975 in chips)
armi94: posts small blind 25
PetjeXL: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {K-Spades}{8-Spades}
Baldi70: folds
wonderdog78: folds
rusxxxx: folds
daz2007: folds
paolinhio258: folds
Wombatox: folds
roscootje459: folds
armi94: raises 100 to 150
PetjeXL: raises 1124 to 1274 and is all-in
armi94: calls 1124
*** FLOP *** {4-Diamonds}{4-Clubs}{10-Hearts}
*** TURN *** {4-Diamonds}{4-Clubs}{10-Hearts} {5-Clubs}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{4-Clubs}{10-Hearts}{5-Clubs} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
armi94: shows {7-Clubs}{10-Clubs} (a full house, Fours full of Tens)
PetjeXL: shows {K-Spades}{8-Spades} (three of a kind, Fours)
armi94 collected 2548 from pot
PetjeXL finished the tournament in 1857th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2548 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{4-Clubs}{10-Hearts}{5-Clubs}{4-Hearts}
Seat 1: paolinhio258 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Wombatox folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: roscootje459 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: armi94 (small blind) showed {7-Clubs}{10-Clubs} and won (2548) with a full house, Fours full of Tens
Seat 5: PetjeXL (big blind) showed {K-Spades}{8-Spades} and lost with three of a kind, Fours
Seat 6: Baldi70 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: wonderdog78 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: rusxxxx folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: daz2007 folded before Flop (didn't bet)

tnx all, eerste KO

Full Tilt Poker Game #33756786253: MiniFTOPS Event #19 (259849796), Table 209 - NL Hold'em - 10/20 - 16:15:48 CET - 2014/01/12 [10:15:48 ET - 2014/01/12]
Seat 1: ganesch1 (4,990)
Seat 2: zlattee_ (4,940)
Seat 3: Julibaba (5,000)
Seat 4: slav4ellaRV (5,000)
Seat 5: zsolti87 (5,000)
Seat 6: sugarak (5,000)
Seat 7: Jumbo1223 (5,000)
Seat 8: PetjeXL (5,070)
Seat 9: FishBear82 (5,000)
zlattee_ posts the small blind of 10
Julibaba posts the big blind of 20
The button is in seat #1
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {K-Diamonds}{K-Hearts}
slav4ellaRV folds
zsolti87 calls 20
sugarak folds
Jumbo1223 calls 20
PetjeXL raises to 100
FishBear82 calls 100
ganesch1 has 15 seconds left to act
ganesch1 has timed out
ganesch1 folds
ganesch1 is sitting out
zlattee_ folds
Julibaba folds
ganesch1 has returned
zsolti87 calls 80
Jumbo1223 calls 80
*** FLOP *** {A-Diamonds}{6-Clubs}{K-Spades} (Total Pot: 430, 4 Players)
zsolti87 checks
Jumbo1223 checks
PetjeXL bets 300
FishBear82 calls 300
zsolti87 folds
Jumbo1223 folds
*** TURN *** {A-Diamonds}{6-Clubs}{K-Spades} {7-Spades} (Total Pot: 1,030, 2 Players)
PetjeXL has 15 seconds left to act
PetjeXL bets 800
FishBear82 calls 800
*** RIVER *** {A-Diamonds}{6-Clubs}{K-Spades}{7-Spades} {8-Spades} (Total Pot: 2,630, 2 Players)
PetjeXL bets 3,870, and is all in
FishBear82 calls 3,800, and is all in
Uncalled bet of 70 returned to PetjeXL
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL shows {K-Diamonds}{K-Hearts} three of a kind, Kings
FishBear82 mucks
PetjeXL wins the pot (10,230) with three of a kind, Kings
*** SUMMARY ***
Total pot 10,230 | Rake 0
Board: {A-Diamonds}{6-Clubs}{K-Spades}{7-Spades}{8-Spades}
Seat 1: ganesch1 (button) didn't bet (folded)
Seat 2: zlattee_ (small blind) folded before the Flop
Seat 3: Julibaba (big blind) folded before the Flop
Seat 4: slav4ellaRV didn't bet (folded)
Seat 5: zsolti87 folded on the Flop
Seat 6: sugarak didn't bet (folded)
Seat 7: Jumbo1223 folded on the Flop
Seat 8: PetjeXL showed {K-Diamonds}{K-Hearts} and won (10,230) with three of a kind, Kings
Seat 9: FishBear82 mucked {A-Hearts}{Q-Hearts} - a pair of Aces

19101112131031