Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

PetjeXL

Naam:Robin van Gils
Verstuur bericht

Forum Posts

Tnx all Smile

19,53 + 37,83 + 108,94 + 10000,17 = 10166,47 -208,30 = 9958,17 * 0,71 = 7070,30 * 0,6 = 4242,18 sent, tnx for backing.

bust big11, 10000.17

PokerStars Hand #109004938858: Tournament #836107466, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level LIV (100000/200000) - 2013/12/24 6:15:43 CET [2013/12/24 0:15:43 ET]
Table '836107466 280' 9-max Seat #3 is the button
Seat 2: PetjeXL (3823928 in chips)
Seat 3: El_Barto1887 (4228852 in chips)
Seat 6: waslkjöl (7644261 in chips)
Seat 8: Ichcallmal (14489607 in chips)
Seat 9: bahtatuhta (3632352 in chips)
PetjeXL: posts the ante 25000
El_Barto1887: posts the ante 25000
waslkjöl: posts the ante 25000
Ichcallmal: posts the ante 25000
bahtatuhta: posts the ante 25000
waslkjöl: posts small blind 100000
Ichcallmal: posts big blind 200000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {8-Clubs}{5-Spades}
bahtatuhta: folds
PetjeXL: raises 3598928 to 3798928 and is all-in
El_Barto1887: folds
waslkjöl: raises 3820333 to 7619261 and is all-in
Ichcallmal: folds
Uncalled bet (3820333) returned to waslkjöl
*** FLOP *** {10-Hearts}{7-Hearts}{Q-Clubs}
*** TURN *** {10-Hearts}{7-Hearts}{Q-Clubs} {9-Spades}
bahtatuhta said, "if i win, will i take 15K?"
*** RIVER *** {10-Hearts}{7-Hearts}{Q-Clubs}{9-Spades} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
waslkjöl: shows {7-Diamonds}{Q-Diamonds} (two pair, Queens and Nines)
PetjeXL: shows {8-Clubs}{5-Spades} (a pair of Nines)
waslkjöl collected 7922856 from pot
PetjeXL finished the tournament in 5th place and received $10000.17.
*** SUMMARY ***
Total pot 7922856 | Rake 0
Board {10-Hearts}{7-Hearts}{Q-Clubs}{9-Spades}{9-Clubs}
Seat 2: PetjeXL showed {8-Clubs}{5-Spades} and lost with a pair of Nines
Seat 3: El_Barto1887 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: waslkjöl (small blind) showed {7-Diamonds}{Q-Diamonds} and won (7922856) with two pair, Queens and Nines
Seat 8: Ichcallmal (big blind) folded before Flop
Seat 9: bahtatuhta folded before Flop (didn't bet)

bust 26ftp, 108.94

Full Tilt Poker Game #33671765718: $12,000 Guarantee (262622440), Table 28 - NL Hold'em - 2000/4000 Ante 500 - 23:28:30 CET - 2013/12/23 [17:28:30 ET - 2013/12/23]
Seat 1: PetjeXL (62,027)
Seat 4: AlDiPt (64,272)
Seat 5: Robertini14 (159,477)
Seat 7: Dewi cool (112,631)
Seat 8: Lecter_PL (63,546)
Seat 9: daffyduck31 (350,424)
PetjeXL antes 500
AlDiPt antes 500
Robertini14 antes 500
Dewi cool antes 500
Lecter_PL antes 500
daffyduck31 antes 500
AlDiPt posts the small blind of 2,000
Robertini14 posts the big blind of 4,000
The button is in seat #1
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {Q-Clubs}{J-Clubs}
Dewi cool folds
Lecter_PL folds
daffyduck31 folds
kel_jaq (Observer): Daffy
PetjeXL raises to 8,000
daffyduck31: yeah
AlDiPt folds
Robertini14 calls 4,000
*** FLOP *** {5-Spades}{9-Spades}{A-Clubs} (Total Pot: 21,000, 2 Players)
Robertini14 checks
PetjeXL bets 7,750
kel_jaq (Observer): Can you maybe help out ur fan after this ? Tongue if u do good here Smile
Robertini14 calls 7,750
*** TURN *** {5-Spades}{9-Spades}{A-Clubs} {3-Hearts} (Total Pot: 36,500, 2 Players)
Robertini14 checks
PetjeXL bets 14,250
daffyduck31: no, sorry
Robertini14 calls 14,250
*** RIVER *** {5-Spades}{9-Spades}{A-Clubs}{3-Hearts} {8-Clubs} (Total Pot: 65,000, 2 Players)
Robertini14 checks
kel_jaq (Observer): Ok np Smile still thanks Smile
PetjeXL has 15 seconds left to act
PetjeXL bets 31,527, and is all in
Robertini14 calls 31,527
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL shows {Q-Clubs}{J-Clubs} Ace Queen high
Robertini14 shows {9-Clubs}{J-Hearts} a pair of Nines
Robertini14 wins the pot (128,054) with a pair of Nines
*** SUMMARY ***
Total pot 128,054 | Rake 0
Board: {5-Spades}{9-Spades}{A-Clubs}{3-Hearts}{8-Clubs}
Seat 1: PetjeXL (button) showed {Q-Clubs}{J-Clubs} and lost with Ace Queen high
Seat 4: AlDiPt (small blind) folded before the Flop
Seat 5: Robertini14 (big blind) showed {9-Clubs}{J-Hearts} and won (128,054) with a pair of Nines
Seat 7: Dewi cool folded before the Flop
Seat 8: Lecter_PL folded before the Flop
Seat 9: daffyduck31 folded before the Flop

itm big11

bust ceratops

Full Tilt Poker Game #33671573241: Triceratops (262591745), Table 1 - NL Hold'em - 100/200 Ante 20 - 22:41:13 CET - 2013/12/23 [16:41:13 ET - 2013/12/23]
Seat 1: Popp1987 (2,698)
Seat 2: PetjeXL (3,630)
Seat 3: papillon999 (7,538)
Seat 4: Baiano80 (5,400)
Seat 5: ErsteSahne (4,750)
Seat 6: KKHoldem (4,950)
Seat 7: crosseface (22,520)
Seat 8: Swiss Hunter (3,440)
Seat 9: DownTheStreetD (4,185)
Popp1987 antes 20
PetjeXL antes 20
papillon999 antes 20
Baiano80 antes 20
ErsteSahne antes 20
KKHoldem antes 20
crosseface antes 20
Swiss Hunter antes 20
DownTheStreetD antes 20
Baiano80 posts the small blind of 100
ErsteSahne posts the big blind of 200
The button is in seat #3
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {Q-Spades}{K-Hearts}
KKHoldem folds
crosseface folds
Swiss Hunter folds
DownTheStreetD has 15 seconds left to act
DownTheStreetD has requested TIME
DownTheStreetD folds
Popp1987 folds
PetjeXL raises to 400
papillon999 calls 400
Baiano80 folds
ErsteSahne calls 200
*** FLOP *** {Q-Hearts}{6-Clubs}{7-Clubs} (Total Pot: 1,480, 3 Players)
ErsteSahne checks
PetjeXL has 15 seconds left to act
PetjeXL bets 775
papillon999 has 15 seconds left to act
papillon999 calls 775
ErsteSahne has 15 seconds left to act
ErsteSahne folds
*** TURN *** {Q-Hearts}{6-Clubs}{7-Clubs} {J-Spades} (Total Pot: 3,030, 2 Players)
PetjeXL has 15 seconds left to act
PetjeXL bets 2,435, and is all in
papillon999 calls 2,435
PetjeXL shows {Q-Spades}{K-Hearts}
papillon999 shows {6-Spades}{6-Hearts}
*** RIVER *** {Q-Hearts}{6-Clubs}{7-Clubs}{J-Spades} {2-Hearts} (Total Pot: 7,900, 2 Players, 1 All-In)
PetjeXL shows a pair of Queens
papillon999 shows three of a kind, Sixes
papillon999 wins the pot (7,900) with three of a kind, Sixes
*** SUMMARY ***
Total pot 7,900 | Rake 0
Board: {Q-Hearts}{6-Clubs}{7-Clubs}{J-Spades}{2-Hearts}
Seat 1: Popp1987 folded before the Flop
Seat 2: PetjeXL showed {Q-Spades}{K-Hearts} and lost with a pair of Queens
Seat 3: papillon999 (button) showed {6-Spades}{6-Hearts} and won (7,900) with three of a kind, Sixes
Seat 4: Baiano80 (small blind) folded before the Flop
Seat 5: ErsteSahne (big blind) folded on the Flop
Seat 6: KKHoldem folded before the Flop
Seat 7: crosseface folded before the Flop
Seat 8: Swiss Hunter folded before the Flop
Seat 9: DownTheStreetD folded before the Flop

bust big55

PokerStars Hand #108989273435: Tournament #836107654, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2013/12/23 22:37:59 CET [2013/12/23 16:37:59 ET]
Table '836107654 111' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: BornSurvivor (7056 in chips)
Seat 2: thomas614 (3305 in chips)
Seat 3: Fiktenasch (7314 in chips)
Seat 4: Eddieegert (3927 in chips)
Seat 5: wimmel1 (8076 in chips)
Seat 6: Hichcock (8956 in chips)
Seat 7: PetjeXL (2490 in chips)
Seat 8: LeoDerek (5705 in chips)
Seat 9: rondo1231 (4075 in chips)
BornSurvivor: posts the ante 20
thomas614: posts the ante 20
Fiktenasch: posts the ante 20
Eddieegert: posts the ante 20
wimmel1: posts the ante 20
Hichcock: posts the ante 20
PetjeXL: posts the ante 20
LeoDerek: posts the ante 20
rondo1231: posts the ante 20
rondo1231: posts small blind 75
BornSurvivor: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {A-Clubs}{Q-Diamonds}
thomas614: folds
Fiktenasch: folds
Eddieegert: folds
wimmel1: folds
Hichcock: raises 150 to 300
PetjeXL: raises 2170 to 2470 and is all-in
LeoDerek: raises 3215 to 5685 and is all-in
rondo1231: folds
BornSurvivor: folds
Hichcock: folds
Uncalled bet (3215) returned to LeoDerek
*** FLOP *** {Q-Clubs}{J-Spades}{2-Hearts}
*** TURN *** {Q-Clubs}{J-Spades}{2-Hearts} {8-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{J-Spades}{2-Hearts}{8-Clubs} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {A-Clubs}{Q-Diamonds} (a pair of Queens)
LeoDerek: shows {K-Spades}{A-Diamonds} (a pair of Kings)
LeoDerek collected 5645 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5645 | Rake 0
Board {Q-Clubs}{J-Spades}{2-Hearts}{8-Clubs}{K-Clubs}
Seat 1: BornSurvivor (big blind) folded before Flop
Seat 2: thomas614 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Fiktenasch folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Eddieegert folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: wimmel1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Hichcock folded before Flop
Seat 7: PetjeXL showed {A-Clubs}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Queens
Seat 8: LeoDerek (button) showed {K-Spades}{A-Diamonds} and won (5645) with a pair of Kings
Seat 9: rondo1231 (small blind) folded before Flop

itm 26ftp

bust big22, 37.83

PokerStars Hand #108985289032: Tournament #836107279, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIX (600/1200) - 2013/12/23 21:27:31 CET [2013/12/23 15:27:31 ET]
Table '836107279 51' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: carper87 (26570 in chips)
Seat 2: FLIPSRGOOD (22357 in chips)
Seat 3: par286 (23545 in chips)
Seat 4: marcoohtje (6845 in chips)
Seat 5: pkrmand (34771 in chips)
Seat 6: AntiTra (38194 in chips)
Seat 7: DOOOOITTTT (14131 in chips)
Seat 8: PetjeXL (5830 in chips)
Seat 9: janjusevic (11002 in chips)
carper87: posts the ante 150
FLIPSRGOOD: posts the ante 150
par286: posts the ante 150
marcoohtje: posts the ante 150
pkrmand: posts the ante 150
AntiTra: posts the ante 150
DOOOOITTTT: posts the ante 150
PetjeXL: posts the ante 150
janjusevic: posts the ante 150
PetjeXL: posts small blind 600
janjusevic: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {K-Clubs}{10-Hearts}
carper87: folds
FLIPSRGOOD: folds
par286: folds
marcoohtje: raises 5495 to 6695 and is all-in
pkrmand: folds
AntiTra: folds
janjusevic is disconnected
DOOOOITTTT: folds
PetjeXL: calls 5080 and is all-in
janjusevic is connected
janjusevic: folds
Uncalled bet (1015) returned to marcoohtje
*** FLOP *** {2-Diamonds}{8-Diamonds}{Q-Hearts}
*** TURN *** {2-Diamonds}{8-Diamonds}{Q-Hearts} {K-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{8-Diamonds}{Q-Hearts}{K-Diamonds} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {K-Clubs}{10-Hearts} (two pair, Kings and Tens)
marcoohtje: shows {J-Clubs}{A-Hearts} (a straight, Ten to Ace)
marcoohtje collected 13910 from pot
PetjeXL finished the tournament in 382nd place and received $37.83.
*** SUMMARY ***
Total pot 13910 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{8-Diamonds}{Q-Hearts}{K-Diamonds}{10-Diamonds}
Seat 1: carper87 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: FLIPSRGOOD folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: par286 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: marcoohtje showed {J-Clubs}{A-Hearts} and won (13910) with a straight, Ten to Ace
Seat 5: pkrmand folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: AntiTra folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: DOOOOITTTT (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: PetjeXL (small blind) showed {K-Clubs}{10-Hearts} and lost with two pair, Kings and Tens
Seat 9: janjusevic (big blind) folded before Flop

itm big22

bust hot16

PokerStars Hand #108983005275: Tournament #836110026, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2013/12/23 20:46:26 CET [2013/12/23 14:46:26 ET]
Table '836110026 84' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: PetjeXL (4538 in chips)
Seat 2: ROBwiletu (5830 in chips)
Seat 3: kristal43 (6628 in chips)
Seat 4: yeppi (1951 in chips)
Seat 5: ()mertAA (14279 in chips)
Seat 6: TheLipoFund (8934 in chips)
Seat 7: vividblue08 (11601 in chips)
Seat 8: dell0687 (16519 in chips)
Seat 9: LABE87 (21210 in chips)
PetjeXL: posts the ante 60
ROBwiletu: posts the ante 60
kristal43: posts the ante 60
yeppi: posts the ante 60
()mertAA: posts the ante 60
TheLipoFund: posts the ante 60
vividblue08: posts the ante 60
dell0687: posts the ante 60
LABE87: posts the ante 60
dell0687: posts small blind 250
LABE87: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {J-Spades}{Q-Diamonds}
PetjeXL: raises 3978 to 4478 and is all-in
ROBwiletu: folds
kristal43: folds
yeppi: calls 1891 and is all-in
()mertAA: raises 9741 to 14219 and is all-in
TheLipoFund: folds
vividblue08: folds
dell0687: folds
LABE87: folds
Uncalled bet (9741) returned to ()mertAA
*** FLOP *** {K-Hearts}{A-Hearts}{2-Clubs}
*** TURN *** {K-Hearts}{A-Hearts}{2-Clubs} {2-Hearts}
*** RIVER *** {K-Hearts}{A-Hearts}{2-Clubs}{2-Hearts} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {J-Spades}{Q-Diamonds} (a pair of Deuces)
()mertAA: shows {A-Spades}{A-Diamonds} (a full house, Aces full of Deuces)
()mertAA collected 5174 from side pot
yeppi: shows {2-Diamonds}{A-Clubs} (a full house, Deuces full of Aces)
()mertAA collected 6963 from main pot
PetjeXL finished the tournament in 1126th place
yeppi finished the tournament in 1127th place
*** SUMMARY ***
Total pot 12137 Main pot 6963. Side pot 5174. | Rake 0
Board {K-Hearts}{A-Hearts}{2-Clubs}{2-Hearts}{5-Clubs}
Seat 1: PetjeXL showed {J-Spades}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Deuces
Seat 2: ROBwiletu folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: kristal43 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: yeppi showed {2-Diamonds}{A-Clubs} and lost with a full house, Deuces full of Aces
Seat 5: ()mertAA showed {A-Spades}{A-Diamonds} and won (12137) with a full house, Aces full of Deuces
Seat 6: TheLipoFund folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: vividblue08 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: dell0687 (small blind) folded before Flop
Seat 9: LABE87 (big blind) folded before Flop

bust big8, 19.53

PokerStars Hand #108982676031: Tournament #836107138, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XX (700/1400) - 2013/12/23 20:40:34 CET [2013/12/23 14:40:34 ET]
Table '836107138 355' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: lazrom (67765 in chips)
Seat 2: 1G-ENEL (61272 in chips)
Seat 3: ptitevoix (29514 in chips)
Seat 4: PetjeXL (14284 in chips)
Seat 5: Kohonyashka (33578 in chips)
Seat 6: 23456SP (14845 in chips)
Seat 7: Badboy198666 (43076 in chips)
Seat 8: Anton2423 (58831 in chips)
Seat 9: prooof 1 1 (6314 in chips)
lazrom: posts the ante 175
1G-ENEL: posts the ante 175
ptitevoix: posts the ante 175
PetjeXL: posts the ante 175
Kohonyashka: posts the ante 175
23456SP: posts the ante 175
Badboy198666: posts the ante 175
Anton2423: posts the ante 175
prooof 1 1: posts the ante 175
23456SP: posts small blind 700
Badboy198666: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {7-Hearts}{A-Diamonds}
Anton2423: folds
prooof 1 1: folds
lazrom: folds
1G-ENEL: folds
ptitevoix: folds
PetjeXL: raises 12709 to 14109 and is all-in
Kohonyashka: folds
23456SP: folds
Badboy198666: calls 12709
*** FLOP *** {8-Diamonds}{Q-Diamonds}{9-Hearts}
*** TURN *** {8-Diamonds}{Q-Diamonds}{9-Hearts} {6-Hearts}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{Q-Diamonds}{9-Hearts}{6-Hearts} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Badboy198666: shows {A-Hearts}{8-Hearts} (two pair, Nines and Eights)
PetjeXL: shows {7-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Nines)
Badboy198666 collected 30493 from pot
PetjeXL finished the tournament in 458th place and received $19.53.
*** SUMMARY ***
Total pot 30493 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{Q-Diamonds}{9-Hearts}{6-Hearts}{9-Clubs}
Seat 1: lazrom folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: 1G-ENEL folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ptitevoix folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: PetjeXL showed {7-Hearts}{A-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 5: Kohonyashka (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: 23456SP (small blind) folded before Flop
Seat 7: Badboy198666 (big blind) showed {A-Hearts}{8-Hearts} and won (30493) with two pair, Nines and Eights
Seat 8: Anton2423 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: prooof 1 1 folded before Flop (didn't bet)

bust 22

PokerStars Hand #108981690427: Tournament #836107383, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2013/12/23 20:22:59 CET [2013/12/23 14:22:59 ET]
Table '836107383 39' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: PetjeXL (3238 in chips)
Seat 2: orlandopig (1665 in chips)
Seat 3: DonMossone (8429 in chips)
Seat 4: Mr.Bittar (4265 in chips)
Seat 5: CharlieBraun (5058 in chips)
Seat 6: MadsMP (11875 in chips)
Seat 7: Mr.Stillhart (2080 in chips) is sitting out
Seat 8: Dagik85 (5753 in chips)
Seat 9: espokeren (7668 in chips)
PetjeXL: posts the ante 15
orlandopig: posts the ante 15
DonMossone: posts the ante 15
Mr.Bittar: posts the ante 15
CharlieBraun: posts the ante 15
MadsMP: posts the ante 15
Mr.Stillhart: posts the ante 15
Dagik85: posts the ante 15
espokeren: posts the ante 15
Dagik85: posts small blind 60
espokeren: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {Q-Diamonds}{A-Diamonds}
PetjeXL: raises 120 to 240
orlandopig: folds
DonMossone: folds
Mr.Bittar: folds
CharlieBraun: raises 300 to 540
MadsMP: folds
Mr.Stillhart: folds
Dagik85: folds
espokeren: folds
PetjeXL: raises 2683 to 3223 and is all-in
CharlieBraun: calls 2683
*** FLOP *** {A-Hearts}{5-Clubs}{6-Hearts}
*** TURN *** {A-Hearts}{5-Clubs}{6-Hearts} {6-Spades}
*** RIVER *** {A-Hearts}{5-Clubs}{6-Hearts}{6-Spades} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {Q-Diamonds}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Sixes)
CharlieBraun: shows {K-Hearts}{A-Spades} (two pair, Aces and Sixes - King kicker)
CharlieBraun collected 6761 from pot
PetjeXL finished the tournament in 494th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6761 | Rake 0
Board {A-Hearts}{5-Clubs}{6-Hearts}{6-Spades}{8-Spades}
Seat 1: PetjeXL showed {Q-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with two pair, Aces and Sixes
Seat 2: orlandopig folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: DonMossone folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Mr.Bittar folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: CharlieBraun showed {K-Hearts}{A-Spades} and won (6761) with two pair, Aces and Sixes
Seat 6: MadsMP folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Mr.Stillhart (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dagik85 (small blind) folded before Flop
Seat 9: espokeren (big blind) folded before Flop

bust hot11

PokerStars Hand #108981160232: Tournament #836110019, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2013/12/23 20:13:35 CET [2013/12/23 14:13:35 ET]
Table '836110019 346' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: kikako1979 (2646 in chips)
Seat 2: JUN1ORRR (21223 in chips)
Seat 3: celso69 (55891 in chips)
Seat 4: AA88D (21052 in chips)
Seat 5: GaetanQ89 (27008 in chips)
Seat 6: PetjeXL (7740 in chips)
Seat 8: malik70 (5880 in chips)
Seat 9: piloudij (4905 in chips)
kikako1979: posts the ante 125
JUN1ORRR: posts the ante 125
celso69: posts the ante 125
AA88D: posts the ante 125
GaetanQ89: posts the ante 125
PetjeXL: posts the ante 125
malik70: posts the ante 125
piloudij: posts the ante 125
celso69: posts small blind 500
AA88D: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {J-Diamonds}{A-Clubs}
GaetanQ89: calls 1000
PetjeXL: raises 6615 to 7615 and is all-in
malik70: folds
piloudij: folds
kikako1979: calls 2521 and is all-in
JUN1ORRR: folds
celso69: raises 6615 to 14230
AA88D: folds
GaetanQ89: folds
Uncalled bet (6615) returned to celso69
*** FLOP *** {7-Spades}{8-Clubs}{10-Hearts}
*** TURN *** {7-Spades}{8-Clubs}{10-Hearts} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Spades}{8-Clubs}{10-Hearts}{4-Diamonds} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
celso69: shows {Q-Hearts}{Q-Diamonds} (two pair, Queens and Fours)
PetjeXL: shows {J-Diamonds}{A-Clubs} (a pair of Fours)
celso69 collected 10188 from side pot
kikako1979: shows {10-Spades}{9-Spades} (two pair, Tens and Fours)
celso69 collected 10563 from main pot
PetjeXL finished the tournament in 864th place
kikako1979 finished the tournament in 865th place
*** SUMMARY ***
Total pot 20751 Main pot 10563. Side pot 10188. | Rake 0
Board {7-Spades}{8-Clubs}{10-Hearts}{4-Diamonds}{4-Spades}
Seat 1: kikako1979 showed {10-Spades}{9-Spades} and lost with two pair, Tens and Fours
Seat 2: JUN1ORRR (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: celso69 (small blind) showed {Q-Hearts}{Q-Diamonds} and won (20751) with two pair, Queens and Fours
Seat 4: AA88D (big blind) folded before Flop
Seat 5: GaetanQ89 folded before Flop
Seat 6: PetjeXL showed {J-Diamonds}{A-Clubs} and lost with a pair of Fours
Seat 8: malik70 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: piloudij folded before Flop (didn't bet)

itm big8

b8.80
b22
h11
22
h16.50
b11
b55
2x 26 ftp

208.30.

MaximNL schreef

PetjeXL schreef

yup geen probleem!

Top GL, eigen topic svp.

Is dat met een bewijs stuk eind van de maand? En bij een verlies maand, als nog weer uitgekeerd?

Kies er eventueel nog iemand

inzage is mogelijk, en als ik meer dan 3k win vanavond is een verliesmaand bijna niet meer mogelijk Wink

yup geen probleem!

edit: belasting vergeten, vanaf 3k profit over hele profit, let me know als dat een probleem is!

b8.80
b22
h11
22
h16.50
b11
b55
2x 26 ftp

208.30. glgl!

Donkerwolke schreef

Geen makkelijke tafel. Heel moeilijk in te schatten spelers

lol? easiest tafel everrrrrrrr

19101112131029