Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

PetjeXL

Naam:Robin van Gils
Verstuur bericht

Forum Posts

10 over 5r

bust 22t 6max, 70.40

PokerStars Hand #110167996424: Tournament #848170097, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (1250/2500) - 2014/01/15 12:37:32 CET [2014/01/15 6:37:32 ET]
Table '848170097 28' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: PetjeXL (16112 in chips)
Seat 2: capotinha (90567 in chips)
Seat 3: scarlettesta (107970 in chips)
Seat 4: sp0t`97 (93067 in chips)
Seat 5: Currykarl1 (48982 in chips)
Seat 6: pplova (55887 in chips)
PetjeXL: posts the ante 310
capotinha: posts the ante 310
scarlettesta: posts the ante 310
sp0t`97: posts the ante 310
Currykarl1: posts the ante 310
pplova: posts the ante 310
Currykarl1: posts small blind 1250
pplova: posts big blind 2500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {8-Clubs}{A-Spades}
PetjeXL: raises 13302 to 15802 and is all-in
capotinha: folds
scarlettesta: folds
sp0t`97: raises 76955 to 92757 and is all-in
Currykarl1 has timed out
Currykarl1: folds
Currykarl1 is sitting out
pplova: folds
Uncalled bet (76955) returned to sp0t`97
Currykarl1 has returned
*** FLOP *** {6-Hearts}{2-Hearts}{3-Clubs}
*** TURN *** {6-Hearts}{2-Hearts}{3-Clubs} {J-Spades}
*** RIVER *** {6-Hearts}{2-Hearts}{3-Clubs}{J-Spades} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {8-Clubs}{A-Spades} (a pair of Jacks)
sp0t`97: shows {10-Clubs}{A-Clubs} (a pair of Jacks - Ace+Ten kicker)
sp0t`97 collected 37214 from pot
PetjeXL finished the tournament in 22nd place and received $70.40.
*** SUMMARY ***
Total pot 37214 | Rake 0
Board {6-Hearts}{2-Hearts}{3-Clubs}{J-Spades}{J-Hearts}
Seat 1: PetjeXL showed {8-Clubs}{A-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 2: capotinha folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: scarlettesta folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: sp0t`97 (button) showed {10-Clubs}{A-Clubs} and won (37214) with a pair of Jacks
Seat 5: Currykarl1 (small blind) folded before Flop
Seat 6: pplova (big blind) folded before Flop

2rt 161k
22t 6max 28.6k
33 6.7k
5r 2.6k

bust 27.50

PokerStars Hand #110166406176: Tournament #848170090, $25.00+$2.50 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/01/15 11:41:11 CET [2014/01/15 5:41:11 ET]
Table '848170090 5' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Karculya (3833 in chips)
Seat 2: mimis_dirolo (5193 in chips)
Seat 3: PetjeXL (2668 in chips)
Seat 5: doctorturf (6399 in chips)
Seat 6: Gunpowderr (4575 in chips)
Seat 7: corona917 (2515 in chips)
Seat 8: Freakstah (4432 in chips)
Seat 9: JoeMcPherson (16921 in chips)
Karculya: posts the ante 30
mimis_dirolo: posts the ante 30
PetjeXL: posts the ante 30
doctorturf: posts the ante 30
Gunpowderr: posts the ante 30
corona917: posts the ante 30
Freakstah: posts the ante 30
JoeMcPherson: posts the ante 30
Karculya: posts small blind 125
mimis_dirolo: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {Q-Hearts}{Q-Diamonds}
PetjeXL: raises 2388 to 2638 and is all-in
doctorturf: folds
Gunpowderr: folds
corona917: folds
Freakstah: folds
JoeMcPherson: calls 2638
Karculya: folds
mimis_dirolo: folds
*** FLOP *** {9-Hearts}{8-Clubs}{J-Spades}
*** TURN *** {9-Hearts}{8-Clubs}{J-Spades} {8-Spades}
*** RIVER *** {9-Hearts}{8-Clubs}{J-Spades}{8-Spades} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {Q-Hearts}{Q-Diamonds} (two pair, Queens and Nines)
JoeMcPherson: shows {9-Clubs}{9-Diamonds} (four of a kind, Nines)
JoeMcPherson collected 5891 from pot
PetjeXL finished the tournament in 65th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5891 | Rake 0
Board {9-Hearts}{8-Clubs}{J-Spades}{8-Spades}{9-Spades}
Seat 1: Karculya (small blind) folded before Flop
Seat 2: mimis_dirolo (big blind) folded before Flop
Seat 3: PetjeXL showed {Q-Hearts}{Q-Diamonds} and lost with two pair, Queens and Nines
Seat 5: doctorturf folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Gunpowderr folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: corona917 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Freakstah folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: JoeMcPherson (button) showed {9-Clubs}{9-Diamonds} and won (5891) with four of a kind, Nines

bust 16.50big

PokerStars Hand #110166145795: Tournament #848167481, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/01/15 11:31:34 CET [2014/01/15 5:31:34 ET]
Table '848167481 88' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: RZZI (14355 in chips)
Seat 2: PetjeXL (3784 in chips)
Seat 3: LOM174 (10944 in chips)
Seat 4: cwirek1982 (1970 in chips)
Seat 5: kf4s (4889 in chips)
Seat 6: AeronT510 (11701 in chips)
Seat 7: Diegosperes (2784 in chips) is sitting out
Seat 8: jeanfranco07 (17731 in chips)
Seat 9: silberstreif (17031 in chips)
RZZI: posts the ante 30
PetjeXL: posts the ante 30
LOM174: posts the ante 30
cwirek1982: posts the ante 30
kf4s: posts the ante 30
AeronT510: posts the ante 30
Diegosperes: posts the ante 30
jeanfranco07: posts the ante 30
silberstreif: posts the ante 30
AeronT510: posts small blind 125
Diegosperes: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {A-Spades}{Q-Spades}
jeanfranco07: folds
silberstreif: raises 250 to 500
RZZI: folds
PetjeXL: raises 3254 to 3754 and is all-in
LOM174: folds
cwirek1982: folds
kf4s: folds
AeronT510: folds
Diegosperes: folds
silberstreif: calls 3254
*** FLOP *** {10-Clubs}{K-Hearts}{8-Diamonds}
*** TURN *** {10-Clubs}{K-Hearts}{8-Diamonds} {Q-Hearts}
*** RIVER *** {10-Clubs}{K-Hearts}{8-Diamonds}{Q-Hearts} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
silberstreif: shows {A-Clubs}{A-Hearts} (a pair of Aces)
PetjeXL: shows {A-Spades}{Q-Spades} (a pair of Queens)
silberstreif collected 8153 from pot
PetjeXL finished the tournament in 662nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 8153 | Rake 0
Board {10-Clubs}{K-Hearts}{8-Diamonds}{Q-Hearts}{5-Hearts}
Seat 1: RZZI folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: PetjeXL showed {A-Spades}{Q-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 3: LOM174 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: cwirek1982 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: kf4s (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: AeronT510 (small blind) folded before Flop
Seat 7: Diegosperes (big blind) folded before Flop
Seat 8: jeanfranco07 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: silberstreif showed {A-Clubs}{A-Hearts} and won (8153) with a pair of Aces

bust 11

PokerStars Hand #110165177244: Tournament #848167465, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 2014/01/15 10:53:42 CET [2014/01/15 4:53:42 ET]
Table '848167465 29' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Degoladoi27 (4474 in chips)
Seat 2: ael1979 (11162 in chips)
Seat 3: DaBi1gOnE (7595 in chips)
Seat 4: dough333 (5296 in chips)
Seat 5: Elixim (11762 in chips)
Seat 6: yudn007 (5778 in chips)
Seat 7: PetjeXL (4877 in chips)
Seat 8: 22atro22 (18078 in chips)
Seat 9: zimanin den (17183 in chips)
Degoladoi27: posts the ante 25
ael1979: posts the ante 25
DaBi1gOnE: posts the ante 25
dough333: posts the ante 25
Elixim: posts the ante 25
yudn007: posts the ante 25
PetjeXL: posts the ante 25
22atro22: posts the ante 25
zimanin den: posts the ante 25
Degoladoi27: posts small blind 150
ael1979: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {7-Clubs}{7-Diamonds}
DaBi1gOnE: folds
dough333: folds
Elixim: raises 837 to 1137
yudn007: folds
PetjeXL: raises 3715 to 4852 and is all-in
22atro22: folds
zimanin den: folds
zimanin den is sitting out
Degoladoi27: folds
ael1979: folds
Elixim: calls 3715
*** FLOP *** {6-Hearts}{8-Diamonds}{Q-Diamonds}
*** TURN *** {6-Hearts}{8-Diamonds}{Q-Diamonds} {K-Hearts}
*** RIVER *** {6-Hearts}{8-Diamonds}{Q-Diamonds}{K-Hearts} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Elixim: shows {A-Diamonds}{K-Spades} (a pair of Kings)
PetjeXL: shows {7-Clubs}{7-Diamonds} (a pair of Sevens)
Elixim collected 10379 from pot
PetjeXL finished the tournament in 136th place
*** SUMMARY ***
Total pot 10379 | Rake 0
Board {6-Hearts}{8-Diamonds}{Q-Diamonds}{K-Hearts}{4-Spades}
Seat 1: Degoladoi27 (small blind) folded before Flop
Seat 2: ael1979 (big blind) folded before Flop
Seat 3: DaBi1gOnE folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: dough333 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Elixim showed {A-Diamonds}{K-Spades} and won (10379) with a pair of Kings
Seat 6: yudn007 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: PetjeXL showed {7-Clubs}{7-Diamonds} and lost with a pair of Sevens
Seat 8: 22atro22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: zimanin den (button) folded before Flop (didn't bet)

bust 33

PokerStars Hand #110164611800: Tournament #848167474, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2014/01/15 10:29:40 CET [2014/01/15 4:29:40 ET]
Table '848167474 12' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: bagginho82 (900 in chips)
Seat 2: TITINAK (1413 in chips)
Seat 3: PetjeXL (2522 in chips)
Seat 4: lab44 (3111 in chips)
Seat 5: mancrazy (3000 in chips)
Seat 6: BSNT_LG (5250 in chips)
Seat 7: MalibuOne (2161 in chips)
Seat 8: Chnurrli (4424 in chips)
Seat 9: IDunNowtRong (4077 in chips)
lab44: posts small blind 50
mancrazy: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {Q-Hearts}{Q-Spades}
BSNT_LG: folds
MalibuOne: folds
Chnurrli: folds
IDunNowtRong: folds
bagginho82: folds
TITINAK: raises 100 to 200
PetjeXL: raises 300 to 500
lab44: folds
mancrazy: folds
TITINAK: raises 913 to 1413 and is all-in
PetjeXL: calls 913
*** FLOP *** {2-Spades}{4-Diamonds}{4-Clubs}
*** TURN *** {2-Spades}{4-Diamonds}{4-Clubs} {3-Clubs}
*** RIVER *** {2-Spades}{4-Diamonds}{4-Clubs}{3-Clubs} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
TITINAK: shows {A-Spades}{J-Spades} (a straight, Ace to Five)
PetjeXL: shows {Q-Hearts}{Q-Spades} (two pair, Queens and Fours)
TITINAK collected 2976 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2976 | Rake 0
Board {2-Spades}{4-Diamonds}{4-Clubs}{3-Clubs}{5-Diamonds}
Seat 1: bagginho82 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: TITINAK showed {A-Spades}{J-Spades} and won (2976) with a straight, Ace to Five
Seat 3: PetjeXL (button) showed {Q-Hearts}{Q-Spades} and lost with two pair, Queens and Fours
Seat 4: lab44 (small blind) folded before Flop
Seat 5: mancrazy (big blind) folded before Flop
Seat 6: BSNT_LG folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: MalibuOne folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Chnurrli folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: IDunNowtRong folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #110164861578: Tournament #848167474, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2014/01/15 10:40:29 CET [2014/01/15 4:40:29 ET]
Table '848167474 12' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: dedemydog (4087 in chips)
Seat 2: TITINAK (2676 in chips)
Seat 3: PetjeXL (909 in chips)
Seat 4: lab44 (5561 in chips)
Seat 5: hball3113 (2361 in chips)
Seat 6: BSNT_LG (6275 in chips)
Seat 7: MalibuOne (4147 in chips)
Seat 8: Chnurrli (2488 in chips)
Seat 9: IDunNowtRong (4727 in chips)
PetjeXL: posts small blind 75
lab44: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {Q-Clubs}{3-Clubs}
hball3113: folds
BSNT_LG: folds
MalibuOne: folds
Chnurrli has timed out
Chnurrli: folds
Chnurrli is sitting out
IDunNowtRong: folds
dedemydog: folds
TITINAK: folds
Chnurrli has returned
PetjeXL: raises 759 to 909 and is all-in
lab44: calls 759
*** FLOP *** {J-Diamonds}{4-Clubs}{3-Spades}
*** TURN *** {J-Diamonds}{4-Clubs}{3-Spades} {10-Spades}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{4-Clubs}{3-Spades}{10-Spades} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {Q-Clubs}{3-Clubs} (two pair, Fours and Threes)
lab44: shows {10-Diamonds}{J-Clubs} (two pair, Jacks and Tens)
lab44 collected 1818 from pot
PetjeXL finished the tournament in 141st place
*** SUMMARY ***
Total pot 1818 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{4-Clubs}{3-Spades}{10-Spades}{4-Diamonds}
Seat 1: dedemydog folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: TITINAK (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: PetjeXL (small blind) showed {Q-Clubs}{3-Clubs} and lost with two pair, Fours and Threes
Seat 4: lab44 (big blind) showed {10-Diamonds}{J-Clubs} and won (1818) with two pair, Jacks and Tens
Seat 5: hball3113 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: BSNT_LG folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: MalibuOne folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Chnurrli folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: IDunNowtRong folded before Flop (didn't bet)

12 over 2rt

sorry Tongue

Show spoiler

11 3.3k
2rt 3.8k
16.50big 2.8k
33 2.9k

bust 16.50t

PokerStars Hand #110163007430: Tournament #848167421, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level X (300/600) - 2014/01/15 9:07:01 CET [2014/01/15 3:07:01 ET]
Table '848167421 26' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Pibster87 (3860 in chips)
Seat 2: 40lbtest (2550 in chips)
Seat 4: ded0nArrivl (4080 in chips)
Seat 5: dunnock74 (13580 in chips)
Seat 6: BassYto123 (12375 in chips)
Seat 7: PetjeXL (4470 in chips)
Seat 8: westerlyfish (6610 in chips)
Seat 9: georgepittis (9765 in chips)
Pibster87: posts the ante 50
40lbtest: posts the ante 50
ded0nArrivl: posts the ante 50
dunnock74: posts the ante 50
BassYto123: posts the ante 50
PetjeXL: posts the ante 50
westerlyfish: posts the ante 50
georgepittis: posts the ante 50
dunnock74: posts small blind 300
BassYto123: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {4-Diamonds}{A-Spades}
PetjeXL: raises 3820 to 4420 and is all-in
westerlyfish: raises 2140 to 6560 and is all-in
georgepittis: folds
Pibster87: folds
40lbtest: folds
ded0nArrivl: folds
dunnock74: folds
BassYto123: folds
Uncalled bet (2140) returned to westerlyfish
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{10-Clubs}{2-Hearts}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{10-Clubs}{2-Hearts} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{10-Clubs}{2-Hearts}{Q-Clubs} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {4-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Queens)
westerlyfish: shows {A-Clubs}{J-Spades} (a pair of Queens - Ace+Jack kicker)
westerlyfish collected 10140 from pot
PetjeXL finished the tournament in 251st place
*** SUMMARY ***
Total pot 10140 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{10-Clubs}{2-Hearts}{Q-Clubs}{6-Clubs}
Seat 1: Pibster87 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: 40lbtest folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ded0nArrivl (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: dunnock74 (small blind) folded before Flop
Seat 6: BassYto123 (big blind) folded before Flop
Seat 7: PetjeXL showed {4-Diamonds}{A-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 8: westerlyfish showed {A-Clubs}{J-Spades} and won (10140) with a pair of Queens
Seat 9: georgepittis folded before Flop (didn't bet)

thanks guys Smile

16.50t 5.4k

bust 33

PokerStars Hand #110162345766: Tournament #848167309, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2014/01/15 8:25:24 CET [2014/01/15 2:25:24 ET]
Table '848167309 7' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Sguirre1 (3045 in chips)
Seat 2: TripleB18 (6395 in chips)
Seat 3: custom_k (2585 in chips)
Seat 4: GlandLondon (3000 in chips)
Seat 5: Komrat67 (3470 in chips)
Seat 6: PetjeXL (2955 in chips)
Seat 7: WireEden (2955 in chips)
Seat 8: crazylandd (3400 in chips)
Seat 9: pokericeee (2805 in chips)
crazylandd: posts small blind 15
pokericeee: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {A-Clubs}{K-Spades}
Sguirre1: folds
TripleB18: folds
custom_k: folds
GlandLondon: raises 30 to 60
Komrat67: folds
PetjeXL: calls 60
WireEden: folds
crazylandd: folds
pokericeee: folds
*** FLOP *** {6-Spades}{4-Clubs}{A-Spades}
GlandLondon: bets 88
PetjeXL: calls 88
*** TURN *** {6-Spades}{4-Clubs}{A-Spades} {A-Hearts}
GlandLondon: checks
PetjeXL: bets 200
GlandLondon: calls 200
*** RIVER *** {6-Spades}{4-Clubs}{A-Spades}{A-Hearts} {8-Clubs}
GlandLondon: checks
PetjeXL: bets 700
GlandLondon: raises 1952 to 2652 and is all-in
PetjeXL: calls 1907 and is all-in
Uncalled bet (45) returned to GlandLondon
*** SHOW DOWN ***
GlandLondon: shows {6-Clubs}{6-Hearts} (a full house, Sixes full of Aces)
PetjeXL: shows {A-Clubs}{K-Spades} (three of a kind, Aces)
GlandLondon collected 5955 from pot
PetjeXL finished the tournament in 90th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5955 | Rake 0
Board {6-Spades}{4-Clubs}{A-Spades}{A-Hearts}{8-Clubs}
Seat 1: Sguirre1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: TripleB18 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: custom_k folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: GlandLondon showed {6-Clubs}{6-Hearts} and won (5955) with a full house, Sixes full of Aces
Seat 5: Komrat67 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: PetjeXL showed {A-Clubs}{K-Spades} and lost with three of a kind, Aces
Seat 7: WireEden (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: crazylandd (small blind) folded before Flop
Seat 9: pokericeee (big blind) folded before Flop

08.00 33
08.15 16.50t
09.30 33
09.30 16.50big
09.30 2rt 18.20
09.45 27.50
10.30 22t 6max
11.00 33
11.30 25.50 5r
12.00 33big

258.20

nice topic

- je nickname; PetjeXL

- de site(`s) waar je wilt spelen; Stars

- welke stakes je wilt spelen;

08.00 33
08.15 16.50t
09.30 33
09.30 16.50big
09.45 27.50
10.30 22t 6max
11.00 33
11.30 25h
11.30 25.50 5r
12.00 33big

- KSB ja/nee en vanaf welk bedrag; vanaf 2k profit over hele profit (met inzage en indien nodig verrekening aan het eind van de maand)

- ochtend/middag/avond/nacht; ochtend

- je nickname; PetjeXL

- de site(`s) waar je wilt spelen; Stars / FTP / .fr

- welke stakes je wilt spelen; vanaf $22 ($150+ lijsten ook inclusief hot11, hot16 etc)

- KSB ja/nee en vanaf welk bedrag; vanaf 2k profit over hele profit (met inzage en indien nodig verrekening aan het eind van de maand)

- ochtend/middag/avond/nacht; vanaf een uur of 6

18.00 22big
18.15 27t ko
18.30 11hot
19.00 22
19.00 26ftp
19.15 25h
19.30 16.50hot

149.50. glgl!

B11 wordt me te laat vandaag, wil wel wat turbo's doen met b22 erbij. Nu niet thuis alleen dus kan geen lijst maken. Glgl!

- je nickname; PetjeXL

- de site(`s) waar je wilt spelen; Stars / FTP / .fr

- welke stakes je wilt spelen; vanaf $22 ($150+ lijsten ook inclusief hot11, hot16 etc)

- KSB ja/nee en vanaf welk bedrag; vanaf 2k profit over hele profit (met inzage en indien nodig verrekening aan het eind van de maand)

- ochtend/middag/avond/nacht; vanaf een uur of 6

19101112131032