Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

PetjeXL

Naam:Robin van Gils
Verstuur bericht

Forum Posts

bust hot11

PokerStars Hand #110024420345: Tournament #843079931, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/01/12 19:34:45 CET [2014/01/12 13:34:45 ET]
Table '843079931 251' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: cucil (8545 in chips)
Seat 2: jmlucky26 (3893 in chips)
Seat 3: PetjeXL (4183 in chips)
Seat 4: ALucky556 (12792 in chips)
Seat 5: xicani (2390 in chips)
Seat 6: cloreto111 (4810 in chips)
Seat 7: s7udik (3127 in chips)
Seat 8: HUBI885 (4121 in chips)
Seat 9: stephanp11 (12290 in chips)
cucil: posts the ante 40
jmlucky26: posts the ante 40
PetjeXL: posts the ante 40
ALucky556: posts the ante 40
xicani: posts the ante 40
cloreto111: posts the ante 40
s7udik: posts the ante 40
HUBI885: posts the ante 40
stephanp11: posts the ante 40
cucil: posts small blind 150
jmlucky26: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {9-Spades}{9-Hearts}
PetjeXL: raises 3843 to 4143 and is all-in
ALucky556: folds
xicani: calls 2350 and is all-in
cloreto111: folds
s7udik: folds
HUBI885: folds
stephanp11: calls 4143
cucil: folds
jmlucky26: folds
*** FLOP *** {10-Spades}{5-Clubs}{4-Clubs}
*** TURN *** {10-Spades}{5-Clubs}{4-Clubs} {4-Spades}
*** RIVER *** {10-Spades}{5-Clubs}{4-Clubs}{4-Spades} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {9-Spades}{9-Hearts} (two pair, Nines and Fours)
stephanp11: shows {Q-Spades}{Q-Diamonds} (two pair, Queens and Fours)
stephanp11 collected 3586 from side pot
xicani: shows {A-Spades}{K-Spades} (a pair of Fours)
stephanp11 collected 7860 from main pot
PetjeXL finished the tournament in 5678th place
xicani finished the tournament in 5679th place
*** SUMMARY ***
Total pot 11446 Main pot 7860. Side pot 3586. | Rake 0
Board {10-Spades}{5-Clubs}{4-Clubs}{4-Spades}{6-Clubs}
Seat 1: cucil (small blind) folded before Flop
Seat 2: jmlucky26 (big blind) folded before Flop
Seat 3: PetjeXL showed {9-Spades}{9-Hearts} and lost with two pair, Nines and Fours
Seat 4: ALucky556 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: xicani showed {A-Spades}{K-Spades} and lost with a pair of Fours
Seat 6: cloreto111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: s7udik folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: HUBI885 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: stephanp11 (button) showed {Q-Spades}{Q-Diamonds} and won (11446) with two pair, Queens and Fours

bust #2

Full Tilt Poker Game #33757798750: MiniFTOPS Event #19 (259849796), Table 344 - NL Hold'em - 400/800 Ante 100 - 19:30:05 CET - 2014/01/12 [13:30:05 ET - 2014/01/12]
Seat 1: boxing87 (20,236)
Seat 2: PetjeXL (17,250)
Seat 3: fabioeiji (48,474)
Seat 4: BogdanSPB (5,225)
Seat 5: Grimygreed (22,225)
Seat 6: Romiul3s (26,241)
Seat 7: STEEL007 (9,293)
Seat 8: MaTeX89 (8,339)
Seat 9: DaNutttR (39,274)
boxing87 antes 100
PetjeXL antes 100
fabioeiji antes 100
BogdanSPB antes 100
Grimygreed antes 100
Romiul3s antes 100
STEEL007 antes 100
MaTeX89 antes 100
DaNutttR antes 100
STEEL007 posts the small blind of 400
MaTeX89 posts the big blind of 800
The button is in seat #6
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {6-Clubs}{6-Hearts}
DaNutttR folds
boxing87 has 15 seconds left to act
boxing87 folds
PetjeXL raises to 1,600
fabioeiji folds
BogdanSPB has 15 seconds left to act
BogdanSPB raises to 3,900
Grimygreed folds
Romiul3s calls 3,900
STEEL007 folds
MaTeX89 folds
PetjeXL raises to 17,150, and is all in
BogdanSPB calls 1,225, and is all in
Romiul3s calls 13,250
PetjeXL shows {6-Clubs}{6-Hearts}
BogdanSPB shows {J-Diamonds}{J-Hearts}
Romiul3s shows {K-Hearts}{K-Clubs}
*** FLOP *** {8-Hearts}{J-Clubs}{2-Spades} (Total Pot: 41,525, 3 Players, 2 All-In)
*** TURN *** {8-Hearts}{J-Clubs}{2-Spades} {A-Clubs} (Total Pot: 41,525, 3 Players, 2 All-In)
*** RIVER *** {8-Hearts}{J-Clubs}{2-Spades}{A-Clubs} {A-Spades} (Total Pot: 41,525, 3 Players, 2 All-In)
PetjeXL shows two pair, Aces and Sixes
Romiul3s shows two pair, Aces and Kings
Romiul3s wins the side pot (24,050) with two pair, Aces and Kings
BogdanSPB shows a full house, Jacks full of Aces
BogdanSPB wins the main pot (17,475) with a full house, Jacks full of Aces
*** SUMMARY ***
Total pot 41,525 Main pot 17,475. Side pot 24,050. | Rake 0
Board: {8-Hearts}{J-Clubs}{2-Spades}{A-Clubs}{A-Spades}
Seat 1: boxing87 folded before the Flop
Seat 2: PetjeXL showed {6-Clubs}{6-Hearts} and lost with two pair, Aces and Sixes
Seat 3: fabioeiji folded before the Flop
Seat 4: BogdanSPB showed {J-Diamonds}{J-Hearts} and won (17,475) with a full house, Jacks full of Aces
Seat 5: Grimygreed folded before the Flop
Seat 6: Romiul3s (button) showed {K-Hearts}{K-Clubs} and won (24,050) with two pair, Aces and Kings
Seat 7: STEEL007 (small blind) folded before the Flop
Seat 8: MaTeX89 (big blind) folded before the Flop
Seat 9: DaNutttR folded before the Flop

3e KO

Full Tilt Poker Game #33757744140: MiniFTOPS Event #19 (259849796), Table 1 - NL Hold'em - 300/600 Ante 75 - 19:20:17 CET - 2014/01/12 [13:20:17 ET - 2014/01/12]
Seat 1: iraseallinalot (18,221)
Seat 2: JBUI92 (5,250)
Seat 3: mlinac888 (28,555)
Seat 4: Tyraptus13 (8,070)
Seat 5: OMGRubenCasco (29,518)
Seat 6: sugarak (11,298)
Seat 7: rohkamp76 (10,713)
Seat 8: PetjeXL (12,900)
Seat 9: crazyfreaky (7,350)
iraseallinalot antes 75
JBUI92 antes 75
mlinac888 antes 75
Tyraptus13 antes 75
OMGRubenCasco antes 75
sugarak antes 75
rohkamp76 antes 75
PetjeXL antes 75
crazyfreaky antes 75
JBUI92 posts the small blind of 300
mlinac888 posts the big blind of 600
The button is in seat #1
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {A-Hearts}{A-Clubs}
Tyraptus13 folds
OMGRubenCasco folds
sugarak folds
rohkamp76 folds
PetjeXL raises to 1,200
crazyfreaky folds
iraseallinalot folds
JBUI92 raises to 5,175, and is all in
mlinac888 has 15 seconds left to act
mlinac888 folds
PetjeXL calls 3,975
JBUI92 shows {A-Spades}{J-Hearts}
PetjeXL shows {A-Hearts}{A-Clubs}
*** FLOP *** {3-Spades}{Q-Diamonds}{3-Hearts} (Total Pot: 11,625, 2 Players, 1 All-In)
*** TURN *** {3-Spades}{Q-Diamonds}{3-Hearts} {Q-Spades} (Total Pot: 11,625, 2 Players, 1 All-In)
*** RIVER *** {3-Spades}{Q-Diamonds}{3-Hearts}{Q-Spades} {J-Clubs} (Total Pot: 11,625, 2 Players, 1 All-In)
JBUI92 shows two pair, Queens and Jacks
PetjeXL shows two pair, Aces and Queens
PetjeXL wins the pot (11,625) with two pair, Aces and Queens
*** SUMMARY ***
Total pot 11,625 | Rake 0
Board: {3-Spades}{Q-Diamonds}{3-Hearts}{Q-Spades}{J-Clubs}
Seat 1: iraseallinalot (button) folded before the Flop
Seat 2: JBUI92 (small blind) showed {A-Spades}{J-Hearts} and lost with two pair, Queens and Jacks
Seat 3: mlinac888 (big blind) folded before the Flop
Seat 4: Tyraptus13 folded before the Flop
Seat 5: OMGRubenCasco folded before the Flop
Seat 6: sugarak folded before the Flop
Seat 7: rohkamp76 folded before the Flop
Seat 8: PetjeXL showed {A-Hearts}{A-Clubs} and won (11,625) with two pair, Aces and Queens
Seat 9: crazyfreaky folded before the Flop

bust miniftops #1

Full Tilt Poker Game #33757672164: MiniFTOPS Event #19 (259849796), Table 1035 - NL Hold'em - 250/500 Ante 50 - 19:07:25 CET - 2014/01/12 [13:07:25 ET - 2014/01/12]
Seat 1: ladnas (3,936)
Seat 2: RYAN-GIGGS (18,562)
Seat 3: Farquhard (15,591)
Seat 4: PetjeXL (4,568)
Seat 5: Konstbntin-b (9,431)
Seat 6: Pennywise_666 (3,800)
Seat 7: nyedina (29,617)
Seat 8: Miro1970 (5,450)
Seat 9: Auser (16,332)
ladnas antes 50
RYAN-GIGGS antes 50
Farquhard antes 50
PetjeXL antes 50
Konstbntin-b antes 50
Pennywise_666 antes 50
nyedina antes 50
Miro1970 antes 50
Auser antes 50
Miro1970 posts the small blind of 250
Auser posts the big blind of 500
The button is in seat #7
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {10-Diamonds}{9-Diamonds}
ladnas folds
RYAN-GIGGS has 15 seconds left to act
RYAN-GIGGS folds
Farquhard folds
PetjeXL raises to 4,518, and is all in
Konstbntin-b folds
Pennywise_666 has 15 seconds left to act
Pennywise_666 folds
nyedina folds
Miro1970 calls 4,268
Auser folds
PetjeXL shows {10-Diamonds}{9-Diamonds}
Miro1970 shows {2-Hearts}{A-Hearts}
*** FLOP *** {4-Diamonds}{2-Clubs}{2-Spades} (Total Pot: 9,986, 2 Players, 1 All-In)
*** TURN *** {4-Diamonds}{2-Clubs}{2-Spades} {7-Hearts} (Total Pot: 9,986, 2 Players, 1 All-In)
*** RIVER *** {4-Diamonds}{2-Clubs}{2-Spades}{7-Hearts} {6-Spades} (Total Pot: 9,986, 2 Players, 1 All-In)
PetjeXL shows a pair of Twos
Miro1970 shows three of a kind, Twos
Miro1970 wins the pot (9,986) with three of a kind, Twos
*** SUMMARY ***
Total pot 9,986 | Rake 0
Board: {4-Diamonds}{2-Clubs}{2-Spades}{7-Hearts}{6-Spades}
Seat 1: ladnas folded before the Flop
Seat 2: RYAN-GIGGS folded before the Flop
Seat 3: Farquhard folded before the Flop
Seat 4: PetjeXL showed {10-Diamonds}{9-Diamonds} and lost with a pair of Twos
Seat 5: Konstbntin-b folded before the Flop
Seat 6: Pennywise_666 folded before the Flop
Seat 7: nyedina (button) folded before the Flop
Seat 8: Miro1970 (small blind) showed {2-Hearts}{A-Hearts} and won (9,986) with three of a kind, Twos
Seat 9: Auser (big blind) folded before the Flop

bust big8

PokerStars Hand #110021396018: Tournament #843077113, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2014/01/12 18:46:48 CET [2014/01/12 12:46:48 ET]
Table '843077113 318' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Kl0p0tt3k (3875 in chips)
Seat 2: king777akira (4705 in chips)
Seat 3: Pavlucho (6075 in chips)
Seat 4: medina27944 (2455 in chips)
Seat 5: CRISTALEYE18 (3339 in chips)
Seat 6: plress (10761 in chips)
Seat 7: wysston (5290 in chips)
Seat 8: badboyafrica (7300 in chips)
Seat 9: PetjeXL (5247 in chips)
Kl0p0tt3k: posts the ante 20
king777akira: posts the ante 20
Pavlucho: posts the ante 20
medina27944: posts the ante 20
CRISTALEYE18: posts the ante 20
plress: posts the ante 20
wysston: posts the ante 20
badboyafrica: posts the ante 20
PetjeXL: posts the ante 20
CRISTALEYE18: posts small blind 75
plress: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {K-Hearts}{A-Clubs}
wysston: raises 300 to 450
badboyafrica: folds
PetjeXL: calls 450
Kl0p0tt3k: folds
king777akira: folds
Pavlucho: calls 450
medina27944: folds
CRISTALEYE18: folds
medina27944 is sitting out
plress: calls 300
*** FLOP *** {2-Hearts}{J-Clubs}{A-Diamonds}
plress: checks
wysston: checks
PetjeXL: checks
Pavlucho: checks
*** TURN *** {2-Hearts}{J-Clubs}{A-Diamonds} {3-Diamonds}
plress: checks
wysston: checks
PetjeXL: bets 1150
Pavlucho: calls 1150
plress: folds
wysston: folds
*** RIVER *** {2-Hearts}{J-Clubs}{A-Diamonds}{3-Diamonds} {8-Diamonds}
PetjeXL: bets 3627 and is all-in
Pavlucho: calls 3627
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {K-Hearts}{A-Clubs} (a pair of Aces)
Pavlucho: shows {Q-Diamonds}{K-Diamonds} (a flush, Ace high)
Pavlucho collected 11609 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11609 | Rake 0
Board {2-Hearts}{J-Clubs}{A-Diamonds}{3-Diamonds}{8-Diamonds}
Seat 1: Kl0p0tt3k folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: king777akira folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Pavlucho showed {Q-Diamonds}{K-Diamonds} and won (11609) with a flush, Ace high
Seat 4: medina27944 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: CRISTALEYE18 (small blind) folded before Flop
Seat 6: plress (big blind) folded on the Turn
Seat 7: wysston folded on the Turn
Seat 8: badboyafrica folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: PetjeXL showed {K-Hearts}{A-Clubs} and lost with a pair of Aces

bust 11sat

PokerStars Hand #110020782205: Tournament #843082306, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XI (600/1200) - 2014/01/12 18:37:04 CET [2014/01/12 12:37:04 ET]
Table '843082306 18' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: jfaraclan (6205 in chips)
Seat 2: Bucm (5500 in chips)
Seat 3: plens (13336 in chips)
Seat 4: PetjeXL (5160 in chips)
Seat 5: JustPray (14349 in chips)
Seat 6: ranmark (11701 in chips)
Seat 7: pghueb (30789 in chips)
Seat 8: David_Wain (8305 in chips)
Seat 9: Ad4mK (7004 in chips)
jfaraclan: posts the ante 100
Bucm: posts the ante 100
plens: posts the ante 100
PetjeXL: posts the ante 100
JustPray: posts the ante 100
ranmark: posts the ante 100
pghueb: posts the ante 100
David_Wain: posts the ante 100
Ad4mK: posts the ante 100
pghueb: posts small blind 600
David_Wain: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {9-Spades}{J-Diamonds}
Ad4mK: folds
jfaraclan: folds
Bucm: folds
plens: folds
PetjeXL: raises 3860 to 5060 and is all-in
JustPray: folds
ranmark: raises 6541 to 11601 and is all-in
pghueb: folds
David_Wain: folds
Uncalled bet (6541) returned to ranmark
*** FLOP *** {8-Clubs}{9-Clubs}{A-Hearts}
*** TURN *** {8-Clubs}{9-Clubs}{A-Hearts} {2-Clubs}
*** RIVER *** {8-Clubs}{9-Clubs}{A-Hearts}{2-Clubs} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {9-Spades}{J-Diamonds} (a pair of Nines)
ranmark: shows {K-Diamonds}{A-Clubs} (a flush, Ace high)
ranmark collected 12820 from pot
PetjeXL finished the tournament in 68th place
*** SUMMARY ***
Total pot 12820 | Rake 0
Board {8-Clubs}{9-Clubs}{A-Hearts}{2-Clubs}{7-Clubs}
Seat 1: jfaraclan folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Bucm folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: plens folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: PetjeXL showed {9-Spades}{J-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 5: JustPray folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ranmark (button) showed {K-Diamonds}{A-Clubs} and won (12820) with a flush, Ace high
Seat 7: pghueb (small blind) folded before Flop
Seat 8: David_Wain (big blind) folded before Flop
Seat 9: Ad4mK folded before Flop (didn't bet)

2e KO

Full Tilt Poker Game #33757479823: MiniFTOPS Event #19 (259849796), Table 209 - NL Hold'em - 170/340 Ante 25 - 18:31:13 CET - 2014/01/12 [12:31:13 ET - 2014/01/12]
Seat 1: handikk (12,553)
Seat 2: zlattee_ (2,520)
Seat 3: mlinac888 (7,731)
Seat 4: Lak6mi (5,153)
Seat 5: fullpopov (4,175)
Seat 6: sugarak (6,267)
Seat 7: Pan Sytuacji 18 (4,310)
Seat 8: PetjeXL (9,075)
Seat 9: boestaa (5,778)
handikk antes 25
zlattee_ antes 25
mlinac888 antes 25
Lak6mi antes 25
fullpopov antes 25
sugarak antes 25
Pan Sytuacji 18 antes 25
PetjeXL antes 25
boestaa antes 25
boestaa posts the small blind of 170
handikk posts the big blind of 340
The button is in seat #8
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {K-Spades}{J-Spades}
zlattee_ has 15 seconds left to act
zlattee_ raises to 2,495, and is all in
mlinac888 folds
Lak6mi folds
fullpopov folds
sugarak has 15 seconds left to act
sugarak folds
Pan Sytuacji 18 folds
PetjeXL raises to 9,050, and is all in
boestaa folds
handikk folds
PetjeXL shows {K-Spades}{J-Spades}
zlattee_ shows {5-Spades}{6-Spades}
Uncalled bet of 6,555 returned to PetjeXL
*** FLOP *** {7-Diamonds}{K-Hearts}{4-Spades} (Total Pot: 5,725, 2 Players, 1 All-In)
*** TURN *** {7-Diamonds}{K-Hearts}{4-Spades} {4-Diamonds} (Total Pot: 5,725, 2 Players, 1 All-In)
*** RIVER *** {7-Diamonds}{K-Hearts}{4-Spades}{4-Diamonds} {4-Clubs} (Total Pot: 5,725, 2 Players, 1 All-In)
PetjeXL shows a full house, Fours full of Kings
zlattee_ shows three of a kind, Fours
PetjeXL wins the pot (5,725) with a full house, Fours full of Kings
*** SUMMARY ***
Total pot 5,725 | Rake 0
Board: {7-Diamonds}{K-Hearts}{4-Spades}{4-Diamonds}{4-Clubs}
Seat 1: handikk (big blind) folded before the Flop
Seat 2: zlattee_ showed {5-Spades}{6-Spades} and lost with three of a kind, Fours
Seat 3: mlinac888 folded before the Flop
Seat 4: Lak6mi folded before the Flop
Seat 5: fullpopov folded before the Flop
Seat 6: sugarak folded before the Flop
Seat 7: Pan Sytuacji 18 folded before the Flop
Seat 8: PetjeXL (button) showed {K-Spades}{J-Spades} and won (5,725) with a full house, Fours full of Kings
Seat 9: boestaa (small blind) folded before the Flop

bust 22sat

PokerStars Hand #110019760351: Tournament #843082308, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2014/01/12 18:20:41 CET [2014/01/12 12:20:41 ET]
Table '843082308 15' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: PetjeXL (2450 in chips)
Seat 2: FrangoDagua (1430 in chips)
Seat 3: Ilnamar (3532 in chips)
Seat 4: BanMartins (1851 in chips)
Seat 5: cokars (2865 in chips)
Seat 6: iraiseufold5 (2770 in chips)
Seat 7: MsCaptBligh (4167 in chips)
Seat 8: leandrobanza (1155 in chips)
Seat 9: paok4re (1210 in chips)
PetjeXL: posts small blind 75
FrangoDagua: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {9-Spades}{A-Hearts}
Ilnamar: folds
BanMartins: folds
cokars: folds
iraiseufold5: folds
MsCaptBligh: folds
leandrobanza: raises 1005 to 1155 and is all-in
paok4re: folds
PetjeXL: raises 1005 to 2160
FrangoDagua: folds
Uncalled bet (1005) returned to PetjeXL
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{8-Hearts}{4-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{8-Hearts}{4-Diamonds} {2-Hearts}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{8-Hearts}{4-Diamonds}{2-Hearts} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {9-Spades}{A-Hearts} (high card Ace)
leandrobanza: shows {J-Spades}{Q-Clubs} (a pair of Queens)
leandrobanza collected 2460 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2460 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{8-Hearts}{4-Diamonds}{2-Hearts}{3-Hearts}
Seat 1: PetjeXL (small blind) showed {9-Spades}{A-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 2: FrangoDagua (big blind) folded before Flop
Seat 3: Ilnamar folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: BanMartins folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: cokars folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: iraiseufold5 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: MsCaptBligh folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: leandrobanza showed {J-Spades}{Q-Clubs} and won (2460) with a pair of Queens
Seat 9: paok4re (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #110020003557: Tournament #843082308, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2014/01/12 18:24:35 CET [2014/01/12 12:24:35 ET]
Table '843082308 15' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: PetjeXL (1295 in chips)
Seat 2: FrangoDagua (1480 in chips)
Seat 3: Ilnamar (4412 in chips)
Seat 4: MikaelRiis (3480 in chips)
Seat 5: cokars (2866 in chips)
Seat 6: iraiseufold5 (2970 in chips)
Seat 7: MsCaptBligh (2417 in chips)
Seat 8: leandrobanza (2260 in chips)
Seat 9: paok4re (3730 in chips)
leandrobanza: posts small blind 100
paok4re: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {J-Hearts}{A-Spades}
PetjeXL: raises 1095 to 1295 and is all-in
FrangoDagua: folds
Ilnamar: folds
MikaelRiis: folds
cokars: folds
iraiseufold5: folds
MsCaptBligh: folds
leandrobanza: folds
paok4re: calls 1095
*** FLOP *** {6-Diamonds}{2-Spades}{J-Spades}
*** TURN *** {6-Diamonds}{2-Spades}{J-Spades} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{2-Spades}{J-Spades}{8-Diamonds} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
paok4re: shows {K-Spades}{K-Diamonds} (a pair of Kings)
PetjeXL: shows {J-Hearts}{A-Spades} (a pair of Jacks)
paok4re collected 2690 from pot
PetjeXL finished the tournament in 85th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2690 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{2-Spades}{J-Spades}{8-Diamonds}{5-Hearts}
Seat 1: PetjeXL showed {J-Hearts}{A-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 2: FrangoDagua folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Ilnamar folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MikaelRiis folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: cokars folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: iraiseufold5 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: MsCaptBligh (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: leandrobanza (small blind) folded before Flop
Seat 9: paok4re (big blind) showed {K-Spades}{K-Diamonds} and won (2690) with a pair of Kings

hot55, 27t ko. glgl!

b55 + triceratops, glgl!

bust hot33

PokerStars Hand #110014507705: Tournament #843079874, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2014/01/12 16:48:09 CET [2014/01/12 10:48:09 ET]
Table '843079874 2' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: paolinhio258 (2510 in chips)
Seat 2: Wombatox (3292 in chips)
Seat 3: roscootje459 (2775 in chips)
Seat 4: armi94 (1509 in chips)
Seat 5: PetjeXL (2783 in chips)
Seat 6: Baldi70 (3000 in chips)
Seat 7: wonderdog78 (5356 in chips)
Seat 8: rusxxxx (2880 in chips)
Seat 9: daz2007 (2975 in chips)
roscootje459: posts small blind 25
armi94: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {10-Hearts}{10-Spades}
PetjeXL: raises 75 to 125
Baldi70: folds
wonderdog78: folds
rusxxxx: folds
daz2007: folds
paolinhio258: folds
Wombatox: folds
roscootje459: folds
armi94: raises 325 to 450
PetjeXL: raises 2333 to 2783 and is all-in
armi94: calls 1059 and is all-in
Uncalled bet (1274) returned to PetjeXL
*** FLOP *** {J-Spades}{J-Hearts}{A-Spades}
*** TURN *** {J-Spades}{J-Hearts}{A-Spades} {4-Spades}
*** RIVER *** {J-Spades}{J-Hearts}{A-Spades}{4-Spades} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
armi94: shows {Q-Spades}{A-Clubs} (a flush, Ace high)
PetjeXL: shows {10-Hearts}{10-Spades} (a flush, Ace high - lower cards)
armi94 collected 3043 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3043 | Rake 0
Board {J-Spades}{J-Hearts}{A-Spades}{4-Spades}{8-Spades}
Seat 1: paolinhio258 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Wombatox (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: roscootje459 (small blind) folded before Flop
Seat 4: armi94 (big blind) showed {Q-Spades}{A-Clubs} and won (3043) with a flush, Ace high
Seat 5: PetjeXL showed {10-Hearts}{10-Spades} and lost with a flush, Ace high
Seat 6: Baldi70 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: wonderdog78 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: rusxxxx folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: daz2007 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #110014552068: Tournament #843079874, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2014/01/12 16:48:58 CET [2014/01/12 10:48:58 ET]
Table '843079874 2' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: paolinhio258 (2510 in chips)
Seat 2: Wombatox (3292 in chips)
Seat 3: roscootje459 (2750 in chips)
Seat 4: armi94 (3043 in chips)
Seat 5: PetjeXL (1274 in chips)
Seat 6: Baldi70 (3000 in chips)
Seat 7: wonderdog78 (5356 in chips)
Seat 8: rusxxxx (2880 in chips)
Seat 9: daz2007 (2975 in chips)
armi94: posts small blind 25
PetjeXL: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {K-Spades}{8-Spades}
Baldi70: folds
wonderdog78: folds
rusxxxx: folds
daz2007: folds
paolinhio258: folds
Wombatox: folds
roscootje459: folds
armi94: raises 100 to 150
PetjeXL: raises 1124 to 1274 and is all-in
armi94: calls 1124
*** FLOP *** {4-Diamonds}{4-Clubs}{10-Hearts}
*** TURN *** {4-Diamonds}{4-Clubs}{10-Hearts} {5-Clubs}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{4-Clubs}{10-Hearts}{5-Clubs} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
armi94: shows {7-Clubs}{10-Clubs} (a full house, Fours full of Tens)
PetjeXL: shows {K-Spades}{8-Spades} (three of a kind, Fours)
armi94 collected 2548 from pot
PetjeXL finished the tournament in 1857th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2548 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{4-Clubs}{10-Hearts}{5-Clubs}{4-Hearts}
Seat 1: paolinhio258 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Wombatox folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: roscootje459 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: armi94 (small blind) showed {7-Clubs}{10-Clubs} and won (2548) with a full house, Fours full of Tens
Seat 5: PetjeXL (big blind) showed {K-Spades}{8-Spades} and lost with three of a kind, Fours
Seat 6: Baldi70 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: wonderdog78 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: rusxxxx folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: daz2007 folded before Flop (didn't bet)

tnx all, eerste KO

Full Tilt Poker Game #33756786253: MiniFTOPS Event #19 (259849796), Table 209 - NL Hold'em - 10/20 - 16:15:48 CET - 2014/01/12 [10:15:48 ET - 2014/01/12]
Seat 1: ganesch1 (4,990)
Seat 2: zlattee_ (4,940)
Seat 3: Julibaba (5,000)
Seat 4: slav4ellaRV (5,000)
Seat 5: zsolti87 (5,000)
Seat 6: sugarak (5,000)
Seat 7: Jumbo1223 (5,000)
Seat 8: PetjeXL (5,070)
Seat 9: FishBear82 (5,000)
zlattee_ posts the small blind of 10
Julibaba posts the big blind of 20
The button is in seat #1
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {K-Diamonds}{K-Hearts}
slav4ellaRV folds
zsolti87 calls 20
sugarak folds
Jumbo1223 calls 20
PetjeXL raises to 100
FishBear82 calls 100
ganesch1 has 15 seconds left to act
ganesch1 has timed out
ganesch1 folds
ganesch1 is sitting out
zlattee_ folds
Julibaba folds
ganesch1 has returned
zsolti87 calls 80
Jumbo1223 calls 80
*** FLOP *** {A-Diamonds}{6-Clubs}{K-Spades} (Total Pot: 430, 4 Players)
zsolti87 checks
Jumbo1223 checks
PetjeXL bets 300
FishBear82 calls 300
zsolti87 folds
Jumbo1223 folds
*** TURN *** {A-Diamonds}{6-Clubs}{K-Spades} {7-Spades} (Total Pot: 1,030, 2 Players)
PetjeXL has 15 seconds left to act
PetjeXL bets 800
FishBear82 calls 800
*** RIVER *** {A-Diamonds}{6-Clubs}{K-Spades}{7-Spades} {8-Spades} (Total Pot: 2,630, 2 Players)
PetjeXL bets 3,870, and is all in
FishBear82 calls 3,800, and is all in
Uncalled bet of 70 returned to PetjeXL
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL shows {K-Diamonds}{K-Hearts} three of a kind, Kings
FishBear82 mucks
PetjeXL wins the pot (10,230) with three of a kind, Kings
*** SUMMARY ***
Total pot 10,230 | Rake 0
Board: {A-Diamonds}{6-Clubs}{K-Spades}{7-Spades}{8-Spades}
Seat 1: ganesch1 (button) didn't bet (folded)
Seat 2: zlattee_ (small blind) folded before the Flop
Seat 3: Julibaba (big blind) folded before the Flop
Seat 4: slav4ellaRV didn't bet (folded)
Seat 5: zsolti87 folded on the Flop
Seat 6: sugarak didn't bet (folded)
Seat 7: Jumbo1223 folded on the Flop
Seat 8: PetjeXL showed {K-Diamonds}{K-Hearts} and won (10,230) with three of a kind, Kings
Seat 9: FishBear82 mucked {A-Hearts}{Q-Hearts} - a pair of Aces

16.00 $39 3x13 miniftops
16.30 $33hot
17.00 $8.80big
17.30 $24.80 8c
17.40 $11sat 109big
17.50 $22sat 109big
18.00 $22big
18.30 $11hot
19.00 $22
19.00 $33 miniftops
19.30 $16.50hot
19.30 $11storm
19.45 $11sat sm
20.00 $11big

$251.30

21.00 $55big
21.00 $26ceratops

$81

voor zondag

- je nickname; PetjeXL

- de site(`s) waar je wilt spelen; Stars / FTP / .fr

- welke stakes je wilt spelen; vanaf $22 ($200+ lijsten ook inclusief hot11, storm etc)

- KSB ja/nee en vanaf welk bedrag; vanaf 2k profit over hele profit (met inzage en indien nodig verrekening aan het eind van de maand)

- ochtend/middag/avond/nacht; vanaf een uur of 12

ok jammer, glgl!

B55
H55
Belasting vanaf 2K profit over hele profit. Gl!

meld me aan, belasting vanaf 2k profit over hele profit. geen idee nog wat ik ernaast speel verder. gl.

Morgen :p

die vriend en vriendin van de auto thuislaten en wel de auto meenemen. geen vliegticket meer nodig en scheelt je ook nog appartementskosten.

19101112131030