Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

PocketAceBas

Verstuur bericht

Forum Posts

alles verstuurd

beetje jammer van die FT mja std

bedankt voor t kopen

en de laatste

PokerStars Hand #120692223619: Tournament #955659461, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2014/08/27 23:17:39 CET [2014/08/27 17:17:39 ET]
Table '955659461 17' 8-max Seat #2 is the button
Seat 1: mark0x0 (21889 in chips)
Seat 2: PABuzz (5156 in chips)
Seat 3: Pablos701 (21504 in chips)
Seat 4: jeffybird (11148 in chips)
Seat 6: tennisi58 (36275 in chips)
Seat 7: Rolisace (8447 in chips)
mark0x0: posts the ante 100
PABuzz: posts the ante 100
Pablos701: posts the ante 100
jeffybird: posts the ante 100
tennisi58: posts the ante 100
Rolisace: posts the ante 100
Pablos701: posts small blind 400
jeffybird: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PABuzz {6-Hearts}{5-Diamonds}
tennisi58: folds
Rolisace: folds
mark0x0: folds
PABuzz: raises 4256 to 5056 and is all-in
Pablos701: folds
jeffybird: calls 4256
*** FLOP *** {Q-Hearts}{2-Clubs}{8-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Hearts}{2-Clubs}{8-Diamonds} {10-Hearts}
*** RIVER *** {Q-Hearts}{2-Clubs}{8-Diamonds}{10-Hearts} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
jeffybird: shows {A-Clubs}{8-Clubs} (a pair of Eights)
PABuzz: shows {6-Hearts}{5-Diamonds} (high card Queen)
jeffybird collected 11112 from pot
PABuzz finished the tournament in 49th place
*** SUMMARY ***
Total pot 11112 | Rake 0
Board {Q-Hearts}{2-Clubs}{8-Diamonds}{10-Hearts}{7-Diamonds}
Seat 1: mark0x0 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: PABuzz (button) showed {6-Hearts}{5-Diamonds} and lost with high card Queen
Seat 3: Pablos701 (small blind) folded before Flop
Seat 4: jeffybird (big blind) showed {A-Clubs}{8-Clubs} and won (11112) with a pair of Eights
Seat 6: tennisi58 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Rolisace folded before Flop (didn't bet)

bust $17,86

PokerStars Hand #120692106575: Tournament #955657616, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2014/08/27 23:15:25 CET [2014/08/27 17:15:25 ET]
Table '955657616 37' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: PABuzz (9591 in chips)
Seat 2: mutyikoko (24899 in chips)
Seat 3: Lucky Zakhar (23752 in chips)
Seat 5: Jolton73 (23864 in chips)
Seat 6: lamola (33252 in chips)
Seat 7: BigTriss (21728 in chips)
Seat 8: SvenNollet (24293 in chips)
Seat 9: 00maso00 (12487 in chips)
PABuzz: posts the ante 125
mutyikoko: posts the ante 125
Lucky Zakhar: posts the ante 125
Jolton73: posts the ante 125
lamola: posts the ante 125
BigTriss: posts the ante 125
SvenNollet: posts the ante 125
00maso00: posts the ante 125
PABuzz: posts small blind 500
mutyikoko: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PABuzz {A-Diamonds}{9-Diamonds}
Lucky Zakhar: raises 1000 to 2000
Jolton73: folds
lamola: folds
BigTriss: folds
SvenNollet: folds
00maso00: folds
PABuzz: raises 7466 to 9466 and is all-in
mutyikoko: raises 15308 to 24774 and is all-in
Lucky Zakhar: calls 21627 and is all-in
Uncalled bet (1147) returned to mutyikoko
*** FLOP *** {K-Hearts}{3-Clubs}{J-Diamonds}
*** TURN *** {K-Hearts}{3-Clubs}{J-Diamonds} {8-Spades}
*** RIVER *** {K-Hearts}{3-Clubs}{J-Diamonds}{8-Spades} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
mutyikoko: shows {8-Diamonds}{8-Clubs} (three of a kind, Eights)
Lucky Zakhar: shows {J-Clubs}{J-Spades} (three of a kind, Jacks)
Lucky Zakhar collected 28322 from side pot
PABuzz: shows {A-Diamonds}{9-Diamonds} (high card Ace)
Lucky Zakhar collected 29398 from main pot
PABuzz finished the tournament in 963rd place and received $17.86.
*** SUMMARY ***
Total pot 57720 Main pot 29398. Side pot 28322. | Rake 0
Board {K-Hearts}{3-Clubs}{J-Diamonds}{8-Spades}{2-Clubs}
Seat 1: PABuzz (small blind) showed {A-Diamonds}{9-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 2: mutyikoko (big blind) showed {8-Diamonds}{8-Clubs} and lost with three of a kind, Eights
Seat 3: Lucky Zakhar showed {J-Clubs}{J-Spades} and won (57720) with three of a kind, Jacks
Seat 5: Jolton73 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: lamola folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: BigTriss folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: SvenNollet folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: 00maso00 (button) folded before Flop (didn't bet)

bust

PokerStars Hand #120689776165: Tournament #955659431, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2014/08/27 22:29:48 CET [2014/08/27 16:29:48 ET]
Table '955659431 4' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: CRAZY VENOM (12252 in chips)
Seat 2: PABuzz (2589 in chips)
Seat 3: keppe67 (19827 in chips)
Seat 4: Schaban olu (18188 in chips)
Seat 5: VOLOD78 (6110 in chips)
Seat 6: falk1968 (22999 in chips)
Seat 7: prangman (17880 in chips)
Seat 8: rueschlie (4468 in chips)
Seat 9: no1canst0pm3 (22094 in chips)
CRAZY VENOM: posts the ante 60
PABuzz: posts the ante 60
keppe67: posts the ante 60
Schaban olu: posts the ante 60
VOLOD78: posts the ante 60
falk1968: posts the ante 60
prangman: posts the ante 60
rueschlie: posts the ante 60
no1canst0pm3: posts the ante 60
PABuzz: posts small blind 250
keppe67: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PABuzz {8-Clubs}{A-Spades}
Schaban olu: folds
VOLOD78: folds
falk1968: calls 500
prangman: folds
rueschlie: folds
no1canst0pm3: folds
CRAZY VENOM: folds
PABuzz: raises 2029 to 2529 and is all-in
keppe67: folds
falk1968: calls 2029
*** FLOP *** {K-Hearts}{K-Clubs}{5-Spades}
*** TURN *** {K-Hearts}{K-Clubs}{5-Spades} {5-Clubs}
*** RIVER *** {K-Hearts}{K-Clubs}{5-Spades}{5-Clubs} {Q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
PABuzz: shows {8-Clubs}{A-Spades} (two pair, Kings and Fives)
falk1968: shows {Q-Diamonds}{10-Spades} (two pair, Kings and Queens)
falk1968 collected 6098 from pot
PABuzz finished the tournament in 227th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6098 | Rake 0
Board {K-Hearts}{K-Clubs}{5-Spades}{5-Clubs}{Q-Clubs}
Seat 1: CRAZY VENOM (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: PABuzz (small blind) showed {8-Clubs}{A-Spades} and lost with two pair, Kings and Fives
Seat 3: keppe67 (big blind) folded before Flop
Seat 4: Schaban olu folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: VOLOD78 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: falk1968 showed {Q-Diamonds}{10-Spades} and won (6098) with two pair, Kings and Queens
Seat 7: prangman folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: rueschlie folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: no1canst0pm3 folded before Flop (didn't bet)

bust $9,23

PokerStars Hand #120689217805: Tournament #955657507, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XII (500/1000) - 2014/08/27 22:19:28 CET [2014/08/27 16:19:28 ET]
Table '955657507 27' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: TomAATTe (29795 in chips)
Seat 2: FBmandrake (16888 in chips)
Seat 3: Grimweeper9 (30253 in chips)
Seat 4: VinnyCout (3676 in chips)
Seat 5: royalpnz (14812 in chips)
Seat 6: PABuzz (8000 in chips)
Seat 7: MR_IFF (27416 in chips)
Seat 8: Siveens99 (27484 in chips)
Seat 9: MRCino88 (22389 in chips)
TomAATTe: posts the ante 100
FBmandrake: posts the ante 100
Grimweeper9: posts the ante 100
VinnyCout: posts the ante 100
royalpnz: posts the ante 100
PABuzz: posts the ante 100
MR_IFF: posts the ante 100
Siveens99: posts the ante 100
MRCino88: posts the ante 100
MRCino88: posts small blind 500
TomAATTe: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PABuzz {Q-Diamonds}{J-Clubs}
FBmandrake: folds
Grimweeper9: folds
VinnyCout: folds
royalpnz: folds
PABuzz: raises 6900 to 7900 and is all-in
MR_IFF: folds
Siveens99: raises 19484 to 27384 and is all-in
MRCino88: folds
TomAATTe: folds
Uncalled bet (19484) returned to Siveens99
*** FLOP *** {J-Spades}{8-Hearts}{K-Spades}
*** TURN *** {J-Spades}{8-Hearts}{K-Spades} {4-Hearts}
*** RIVER *** {J-Spades}{8-Hearts}{K-Spades}{4-Hearts} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
PABuzz: shows {Q-Diamonds}{J-Clubs} (a pair of Jacks)
Siveens99: shows {4-Spades}{4-Clubs} (three of a kind, Fours)
Siveens99 collected 18200 from pot
PABuzz finished the tournament in 109th place and received $9.23.
*** SUMMARY ***
Total pot 18200 | Rake 0
Board {J-Spades}{8-Hearts}{K-Spades}{4-Hearts}{6-Clubs}
Seat 1: TomAATTe (big blind) folded before Flop
Seat 2: FBmandrake folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Grimweeper9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: VinnyCout folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: royalpnz folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: PABuzz showed {Q-Diamonds}{J-Clubs} and lost with a pair of Jacks
Seat 7: MR_IFF folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Siveens99 (button) showed {4-Spades}{4-Clubs} and won (18200) with three of a kind, Fours
Seat 9: MRCino88 (small blind) folded before Flop

bust

PokerStars Hand #120689190837: Tournament #955639493, $1.00+$1.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level II (20/40) - 2014/08/27 22:18:58 CET [2014/08/27 16:18:58 ET]
Table '955639493 133' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: PABuzz (2728 in chips)
Seat 2: gascha1963 (2640 in chips)
Seat 3: xvekkux (4255 in chips)
Seat 4: Zebadiya (3035 in chips)
Seat 5: Sill1989 (3080 in chips)
Seat 6: misi121 (2630 in chips)
Seat 7: GiucaAKQ (2510 in chips)
Seat 8: melakias9 (3000 in chips)
Seat 9: VinnyCout (2685 in chips)
Sill1989: posts small blind 20
misi121: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PABuzz {K-Clubs}{K-Diamonds}
GiucaAKQ: folds
melakias9: calls 40
VinnyCout: folds
PABuzz: raises 126 to 166
gascha1963: folds
xvekkux: folds
Zebadiya: folds
Sill1989: folds
misi121: folds
melakias9: calls 126
*** FLOP *** {9-Hearts}{9-Spades}{6-Clubs}
melakias9: checks
PABuzz: bets 227
melakias9: calls 227
*** TURN *** {9-Hearts}{9-Spades}{6-Clubs} {Q-Clubs}
melakias9: checks
PABuzz: bets 490
melakias9: raises 490 to 980
PABuzz: raises 1355 to 2335 and is all-in
melakias9: calls 1355
*** RIVER *** {9-Hearts}{9-Spades}{6-Clubs}{Q-Clubs} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
melakias9: shows {8-Hearts}{9-Clubs} (three of a kind, Nines)
PABuzz: shows {K-Clubs}{K-Diamonds} (two pair, Kings and Nines)
melakias9 collected 5516 from pot
melakias9 wins $0.50 for eliminating PABuzz and their own bounty increases by $0.50 to $1.50
PABuzz finished the tournament in 2636th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5516 | Rake 0
Board {9-Hearts}{9-Spades}{6-Clubs}{Q-Clubs}{4-Hearts}
Seat 1: PABuzz showed {K-Clubs}{K-Diamonds} and lost with two pair, Kings and Nines
Seat 2: gascha1963 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: xvekkux folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Zebadiya (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Sill1989 (small blind) folded before Flop
Seat 6: misi121 (big blind) folded before Flop
Seat 7: GiucaAKQ folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: melakias9 showed {8-Hearts}{9-Clubs} and won (5516) with three of a kind, Nines
Seat 9: VinnyCout folded before Flop (didn't bet)

bust

PokerStars Hand #120688987881: Tournament #955657800, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2014/08/27 22:15:16 CET [2014/08/27 16:15:16 ET]
Table '955657800 37' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: LilBigKahuna (7506 in chips)
Seat 2: kitsosmefist (7780 in chips)
Seat 3: vagkos (2873 in chips)
Seat 4: pohodik (3965 in chips)
Seat 5: Cjc140 (7452 in chips)
Seat 6: PABuzz (5478 in chips)
Seat 7: ante8888 (8194 in chips)
Seat 8: Sevathebes46 (7127 in chips)
Seat 9: Minesweepah (4845 in chips)
LilBigKahuna: posts the ante 60
kitsosmefist: posts the ante 60
vagkos: posts the ante 60
pohodik: posts the ante 60
Cjc140: posts the ante 60
PABuzz: posts the ante 60
ante8888: posts the ante 60
Sevathebes46: posts the ante 60
Minesweepah: posts the ante 60
ante8888: posts small blind 250
Sevathebes46: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PABuzz {9-Clubs}{9-Spades}
Minesweepah: folds
LilBigKahuna: folds
kitsosmefist: folds
vagkos: folds
pohodik: folds
Cjc140: folds
PABuzz: raises 4918 to 5418 and is all-in
ante8888: folds
Sevathebes46: calls 4918
*** FLOP *** {7-Clubs}{4-Spades}{7-Hearts}
*** TURN *** {7-Clubs}{4-Spades}{7-Hearts} {10-Clubs}
*** RIVER *** {7-Clubs}{4-Spades}{7-Hearts}{10-Clubs} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Sevathebes46: shows {Q-Clubs}{Q-Spades} (two pair, Queens and Sevens)
PABuzz: shows {9-Clubs}{9-Spades} (two pair, Nines and Sevens)
Sevathebes46 collected 11626 from pot
PABuzz finished the tournament in 522nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 11626 | Rake 0
Board {7-Clubs}{4-Spades}{7-Hearts}{10-Clubs}{6-Diamonds}
Seat 1: LilBigKahuna folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: kitsosmefist folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: vagkos folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: pohodik folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Cjc140 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: PABuzz (button) showed {9-Clubs}{9-Spades} and lost with two pair, Nines and Sevens
Seat 7: ante8888 (small blind) folded before Flop
Seat 8: Sevathebes46 (big blind) showed {Q-Clubs}{Q-Spades} and won (11626) with two pair, Queens and Sevens
Seat 9: Minesweepah folded before Flop (didn't bet)

bust $6,60

PokerStars Hand #120687927001: Tournament #955657591, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XXIV (1200/2400) - 2014/08/27 21:54:24 CET [2014/08/27 15:54:24 ET]
Table '955657591 207' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: nesterenkoev (23232 in chips)
Seat 2: pat7777743 (10509 in chips)
Seat 3: Karolukas51 (45677 in chips)
Seat 4: Hose_PL (50812 in chips)
Seat 5: rinnngo321 (35424 in chips)
Seat 6: igor1008wm (34836 in chips)
Seat 7: PABuzz (19390 in chips)
Seat 8: lionecv (18840 in chips)
Seat 9: zockic (25160 in chips)
nesterenkoev: posts the ante 300
pat7777743: posts the ante 300
Karolukas51: posts the ante 300
Hose_PL: posts the ante 300
rinnngo321: posts the ante 300
igor1008wm: posts the ante 300
PABuzz: posts the ante 300
lionecv: posts the ante 300
zockic: posts the ante 300
lionecv: posts small blind 1200
zockic: posts big blind 2400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PABuzz {Q-Diamonds}{A-Clubs}
nesterenkoev: folds
pat7777743: folds
Karolukas51: folds
Hose_PL: folds
rinnngo321: folds
igor1008wm: raises 8700 to 11100
PABuzz: raises 7990 to 19090 and is all-in
lionecv: folds
zockic: folds
igor1008wm: calls 7990
*** FLOP *** {8-Hearts}{3-Hearts}{4-Hearts}
*** TURN *** {8-Hearts}{3-Hearts}{4-Hearts} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Hearts}{3-Hearts}{4-Hearts}{9-Diamonds} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
igor1008wm: shows {J-Spades}{J-Diamonds} (a pair of Jacks)
PABuzz: shows {Q-Diamonds}{A-Clubs} (high card Ace)
igor1008wm collected 44480 from pot
PABuzz finished the tournament in 169th place and received $6.60.
*** SUMMARY ***
Total pot 44480 | Rake 0
Board {8-Hearts}{3-Hearts}{4-Hearts}{9-Diamonds}{7-Diamonds}
Seat 1: nesterenkoev folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: pat7777743 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Karolukas51 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Hose_PL folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: rinnngo321 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: igor1008wm showed {J-Spades}{J-Diamonds} and won (44480) with a pair of Jacks
Seat 7: PABuzz (button) showed {Q-Diamonds}{A-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 8: lionecv (small blind) folded before Flop
Seat 9: zockic (big blind) folded before Flop

bust 5,40tko

PokerStars Hand #120687761102: Tournament #955657865, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 2014/08/27 21:51:23 CET [2014/08/27 15:51:23 ET]
Table '955657865 49' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: ssurgen (12436 in chips)
Seat 2: PABuzz (3041 in chips)
Seat 3: toadswindler (4441 in chips)
Seat 4: ficha loc340 (9181 in chips)
Seat 5: jeeecis (3898 in chips)
Seat 6: Sydney0206 (5203 in chips)
Seat 7: Allinpub2014 (5785 in chips)
Seat 8: Nutzcrackr (5474 in chips)
Seat 9: DoIholdem26 (3445 in chips)
ssurgen: posts the ante 25
PABuzz: posts the ante 25
toadswindler: posts the ante 25
ficha loc340: posts the ante 25
jeeecis: posts the ante 25
Sydney0206: posts the ante 25
Allinpub2014: posts the ante 25
Nutzcrackr: posts the ante 25
DoIholdem26: posts the ante 25
jeeecis: posts small blind 150
Sydney0206: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PABuzz {K-Clubs}{Q-Hearts}
Allinpub2014: calls 300
Nutzcrackr: folds
DoIholdem26: folds
ssurgen: folds
PABuzz: raises 2716 to 3016 and is all-in
toadswindler: folds
ficha loc340: raises 6140 to 9156 and is all-in
jeeecis: folds
Sydney0206: folds
Allinpub2014: folds
Uncalled bet (6140) returned to ficha loc340
*** FLOP *** {10-Hearts}{9-Spades}{8-Hearts}
*** TURN *** {10-Hearts}{9-Spades}{8-Hearts} {8-Spades}
*** RIVER *** {10-Hearts}{9-Spades}{8-Hearts}{8-Spades} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
PABuzz: shows {K-Clubs}{Q-Hearts} (two pair, Nines and Eights)
ficha loc340: shows {A-Clubs}{K-Spades} (two pair, Nines and Eights - Ace kicker)
ficha loc340 collected 7007 from pot
ficha loc340 wins the $1 bounty for eliminating PABuzz
PABuzz finished the tournament in 1318th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7007 | Rake 0
Board {10-Hearts}{9-Spades}{8-Hearts}{8-Spades}{9-Diamonds}
Seat 1: ssurgen folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: PABuzz showed {K-Clubs}{Q-Hearts} and lost with two pair, Nines and Eights
Seat 3: toadswindler folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ficha loc340 (button) showed {A-Clubs}{K-Spades} and won (7007) with two pair, Nines and Eights
Seat 5: jeeecis (small blind) folded before Flop
Seat 6: Sydney0206 (big blind) folded before Flop
Seat 7: Allinpub2014 folded before Flop
Seat 8: Nutzcrackr folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: DoIholdem26 folded before Flop (didn't bet)

praktisch bust

PokerStars Hand #120687717161: Tournament #955657942, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level I (15/30) - 2014/08/27 21:50:36 CET [2014/08/27 15:50:36 ET]
Table '955657942 23' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: t0M_J0biM (3000 in chips)
Seat 2: stomper23 (2798 in chips)
Seat 3: Luc!bus (3000 in chips)
Seat 4: billy pow! (187 in chips)
Seat 5: Atc.Rainbow (2955 in chips)
Seat 6: PABuzz (3000 in chips)
Seat 7: KpacaBa11 (3000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 8: roccothestar (6105 in chips)
Seat 9: laziiii (3000 in chips)
roccothestar: posts small blind 15
laziiii: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PABuzz {10-Diamonds}{10-Hearts}
t0M_J0biM: folds
stomper23: folds
Luc!bus: folds
billy pow!: raises 157 to 187 and is all-in
Atc.Rainbow: raises 203 to 390
PABuzz: calls 390
roccothestar: folds
laziiii: folds
*** FLOP *** {9-Spades}{9-Diamonds}{4-Spades}
Atc.Rainbow: bets 510
PABuzz: raises 2100 to 2610 and is all-in
Atc.Rainbow: calls 2055 and is all-in
Uncalled bet (45) returned to PABuzz
*** TURN *** {9-Spades}{9-Diamonds}{4-Spades} {4-Hearts}
*** RIVER *** {9-Spades}{9-Diamonds}{4-Spades}{4-Hearts} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Atc.Rainbow: shows {Q-Clubs}{Q-Spades} (two pair, Queens and Nines)
PABuzz: shows {10-Diamonds}{10-Hearts} (two pair, Tens and Nines)
Atc.Rainbow collected 5536 from side pot
billy pow!: shows {3-Spades}{K-Clubs} (two pair, Nines and Fours)
Atc.Rainbow collected 606 from main pot
billy pow! finished the tournament in 250th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6142 Main pot 606. Side pot 5536. | Rake 0
Board {9-Spades}{9-Diamonds}{4-Spades}{4-Hearts}{6-Spades}
Seat 1: t0M_J0biM folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: stomper23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Luc!bus folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: billy pow! showed {3-Spades}{K-Clubs} and lost with two pair, Nines and Fours
Seat 5: Atc.Rainbow showed {Q-Clubs}{Q-Spades} and won (6142) with two pair, Queens and Nines
Seat 6: PABuzz (button) showed {10-Diamonds}{10-Hearts} and lost with two pair, Tens and Nines
Seat 8: roccothestar (small blind) folded before Flop
Seat 9: laziiii (big blind) folded before Flop

bust 3,30 psko JJ < AK < KQ ofzo
ben hh kwijt

ko 1$
PokerStars Hand #120687235892: Tournament #955657865, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2014/08/27 21:41:56 CET [2014/08/27 15:41:56 ET]
Table '955657865 49' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: ssurgen (8350 in chips)
Seat 2: PABuzz (2960 in chips)
Seat 3: toadswindler (2790 in chips)
Seat 4: ficha loc340 (11314 in chips)
Seat 6: Sydney0206 (7463 in chips)
Seat 7: silna_rakia (469 in chips)
Seat 8: Nutzcrackr (6249 in chips)
Seat 9: annemieke (3540 in chips)
toadswindler: posts small blind 100
ficha loc340: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PABuzz {J-Diamonds}{K-Diamonds}
Sydney0206: folds
silna_rakia: raises 269 to 469 and is all-in
Nutzcrackr has timed out
Nutzcrackr: folds
Nutzcrackr is sitting out
annemieke: folds
ssurgen: folds
Nutzcrackr has returned
PABuzz: raises 2491 to 2960 and is all-in
toadswindler: folds
ficha loc340: folds
Uncalled bet (2491) returned to PABuzz
*** FLOP *** {8-Diamonds}{7-Diamonds}{2-Clubs}
*** TURN *** {8-Diamonds}{7-Diamonds}{2-Clubs} {A-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{7-Diamonds}{2-Clubs}{A-Diamonds} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
silna_rakia: shows {9-Diamonds}{A-Hearts} (a pair of Aces)
PABuzz: shows {J-Diamonds}{K-Diamonds} (a flush, Ace high)
PABuzz collected 1238 from pot
PABuzz wins the $1 bounty for eliminating silna_rakia
silna_rakia finished the tournament in 1550th place
*** SUMMARY ***
Total pot 1238 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{7-Diamonds}{2-Clubs}{A-Diamonds}{6-Hearts}
Seat 1: ssurgen folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: PABuzz (button) showed {J-Diamonds}{K-Diamonds} and won (1238) with a flush, Ace high
Seat 3: toadswindler (small blind) folded before Flop
Seat 4: ficha loc340 (big blind) folded before Flop
Seat 6: Sydney0206 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: silna_rakia showed {9-Diamonds}{A-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 8: Nutzcrackr folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: annemieke folded before Flop (didn't bet)

bleh
PokerStars Hand #120687130073: Tournament #955639478, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level X (125/250) - 2014/08/27 21:40:01 CET [2014/08/27 15:40:01 ET]
Table '955639478 106' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: BOG@TYI (23683 in chips)
Seat 2: 50_ofakind (7866 in chips)
Seat 3: Znaku (1968 in chips)
Seat 4: PABuzz (9072 in chips)
Seat 5: mumulica23 (10375 in chips)
Seat 6: xFLaMinG-AcE (17217 in chips)
Seat 7: power_bluff1 (5552 in chips)
Seat 8: Enzyx (1910 in chips)
Seat 9: sandor_sic (22322 in chips)
BOG@TYI: posts the ante 30
50_ofakind: posts the ante 30
Znaku: posts the ante 30
PABuzz: posts the ante 30
mumulica23: posts the ante 30
xFLaMinG-AcE: posts the ante 30
power_bluff1: posts the ante 30
Enzyx: posts the ante 30
sandor_sic: posts the ante 30
50_ofakind: posts small blind 125
Znaku: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PABuzz {A-Diamonds}{A-Clubs}
PABuzz: raises 267 to 517
mumulica23: calls 517
xFLaMinG-AcE: folds
power_bluff1: folds
Enzyx: calls 517
sandor_sic: folds
BOG@TYI: folds
50_ofakind: raises 7319 to 7836 and is all-in
Znaku: folds
PABuzz: raises 1206 to 9042 and is all-in
mumulica23: folds
Enzyx: calls 1363 and is all-in
Uncalled bet (1206) returned to PABuzz
*** FLOP *** {3-Clubs}{7-Hearts}{2-Hearts}
*** TURN *** {3-Clubs}{7-Hearts}{2-Hearts} {8-Hearts}
*** RIVER *** {3-Clubs}{7-Hearts}{2-Hearts}{8-Hearts} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
50_ofakind: shows {6-Hearts}{A-Hearts} (a flush, Ace high)
PABuzz: shows {A-Diamonds}{A-Clubs} (a pair of Aces)
50_ofakind collected 11912 from side pot
Enzyx: shows {8-Diamonds}{9-Diamonds} (a pair of Eights)
50_ofakind collected 6677 from main pot
50_ofakind wins $0.75 for eliminating Enzyx and their own bounty increases by $0.75 to $3
Enzyx finished the tournament in 1525th place
*** SUMMARY ***
Total pot 18589 Main pot 6677. Side pot 11912. | Rake 0
Board {3-Clubs}{7-Hearts}{2-Hearts}{8-Hearts}{4-Diamonds}
Seat 1: BOG@TYI (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: 50_ofakind (small blind) showed {6-Hearts}{A-Hearts} and won (18589) with a flush, Ace high
Seat 3: Znaku (big blind) folded before Flop
Seat 4: PABuzz showed {A-Diamonds}{A-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 5: mumulica23 folded before Flop
Seat 6: xFLaMinG-AcE folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: power_bluff1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Enzyx showed {8-Diamonds}{9-Diamonds} and lost with a pair of Eights
Seat 9: sandor_sic folded before Flop (didn't bet)

praktisch bust

PokerStars Hand #120687039522: Tournament #955657893, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2014/08/27 21:38:23 CET [2014/08/27 15:38:23 ET]
Table '955657893 38' 9-max Seat #4 is the button
Seat 2: obrazcoff (2960 in chips)
Seat 3: flipmm (2970 in chips)
Seat 4: mohaoyuan888 (3030 in chips)
Seat 5: Topspinkill (3010 in chips)
Seat 6: zlobni KAZEL (5970 in chips)
Seat 7: PABuzz (3060 in chips)
Seat 8: jonespkr (3000 in chips)
Seat 9: roikeloo (2970 in chips)
Topspinkill: posts small blind 10
zlobni KAZEL: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PABuzz {Q-Spades}{Q-Clubs}
PABuzz: raises 60 to 80
jonespkr: folds
roikeloo: calls 80
obrazcoff: folds
flipmm: folds
mohaoyuan888: calls 80
Topspinkill: folds
zlobni KAZEL: calls 60
*** FLOP *** {9-Clubs}{10-Clubs}{6-Hearts}
zlobni KAZEL: checks
PABuzz: bets 191
roikeloo: calls 191
mohaoyuan888: raises 309 to 500
zlobni KAZEL: folds
PABuzz: raises 2480 to 2980 and is all-in
roikeloo: folds
mohaoyuan888: calls 2450 and is all-in
Uncalled bet (30) returned to PABuzz
*** TURN *** {9-Clubs}{10-Clubs}{6-Hearts} {7-Clubs}
*** RIVER *** {9-Clubs}{10-Clubs}{6-Hearts}{7-Clubs} {K-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
PABuzz: shows {Q-Spades}{Q-Clubs} (a pair of Queens)
mohaoyuan888: shows {10-Diamonds}{6-Diamonds} (two pair, Tens and Sixes)
mohaoyuan888 collected 6421 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6421 | Rake 0
Board {9-Clubs}{10-Clubs}{6-Hearts}{7-Clubs}{K-Diamonds}
Seat 2: obrazcoff folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: flipmm folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: mohaoyuan888 (button) showed {10-Diamonds}{6-Diamonds} and won (6421) with two pair, Tens and Sixes
Seat 5: Topspinkill (small blind) folded before Flop
Seat 6: zlobni KAZEL (big blind) folded on the Flop
Seat 7: PABuzz showed {Q-Spades}{Q-Clubs} and lost with a pair of Queens
Seat 8: jonespkr folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: roikeloo folded on the Flop

bust 3,30 $6,91

PokerStars Hand #120686841246: Tournament #955657408, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XX (700/1400) - 2014/08/27 21:34:50 CET [2014/08/27 15:34:50 ET]
Table '955657408 38' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: hoebie1990 (64417 in chips)
Seat 2: PABuzz (5317 in chips)
Seat 3: machlas2 (27314 in chips)
Seat 4: silvestre130 (43705 in chips)
Seat 5: skaffer06 (32467 in chips)
Seat 6: mati133 (8895 in chips)
Seat 7: aidz12 (59255 in chips)
Seat 8: DerDude22 (35166 in chips)
Seat 9: mamadera8888 (26053 in chips)
hoebie1990: posts the ante 175
PABuzz: posts the ante 175
machlas2: posts the ante 175
silvestre130: posts the ante 175
skaffer06: posts the ante 175
mati133: posts the ante 175
aidz12: posts the ante 175
DerDude22: posts the ante 175
mamadera8888: posts the ante 175
hoebie1990: posts small blind 700
PABuzz: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PABuzz {A-Spades}{2-Spades}
machlas2: folds
silvestre130: folds
skaffer06: folds
mati133: raises 7320 to 8720 and is all-in
aidz12: folds
DerDude22: folds
mamadera8888: folds
hoebie1990: folds
PABuzz: calls 3742 and is all-in
Uncalled bet (3578) returned to mati133
*** FLOP *** {7-Hearts}{3-Hearts}{K-Diamonds}
*** TURN *** {7-Hearts}{3-Hearts}{K-Diamonds} {5-Spades}
*** RIVER *** {7-Hearts}{3-Hearts}{K-Diamonds}{5-Spades} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
PABuzz: shows {A-Spades}{2-Spades} (high card Ace)
mati133: shows {10-Spades}{Q-Diamonds} (a pair of Tens)
mati133 collected 12559 from pot
PABuzz finished the tournament in 96th place and received $6.91.
*** SUMMARY ***
Total pot 12559 | Rake 0
Board {7-Hearts}{3-Hearts}{K-Diamonds}{5-Spades}{10-Clubs}
Seat 1: hoebie1990 (small blind) folded before Flop
Seat 2: PABuzz (big blind) showed {A-Spades}{2-Spades} and lost with high card Ace
Seat 3: machlas2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: silvestre130 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: skaffer06 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: mati133 showed {10-Spades}{Q-Diamonds} and won (12559) with a pair of Tens
Seat 7: aidz12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: DerDude22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: mamadera8888 (button) folded before Flop (didn't bet)

bounty 0,50

PokerStars Hand #120686404661: Tournament #955657808, $2.00+$0.50+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2014/08/27 21:26:52 CET [2014/08/27 15:26:52 ET]
Table '955657808 27' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: lucasLIVEEEE (2850 in chips)
Seat 2: albtiger69 (3833 in chips)
Seat 3: PABuzz (2685 in chips)
Seat 4: MIndaugasG (6555 in chips)
Seat 5: cedricou (3276 in chips)
Seat 6: ng777 (3985 in chips)
Seat 7: gamepool24 (5526 in chips)
Seat 8: usenliev (1755 in chips)
PABuzz: posts small blind 100
MIndaugasG: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PABuzz {Q-Hearts}{Q-Spades}
cedricou: folds
ng777: folds
gamepool24: folds
usenliev: calls 200
lucasLIVEEEE: folds
albtiger69: folds
PABuzz: raises 2485 to 2685 and is all-in
MIndaugasG: folds
usenliev: calls 1555 and is all-in
Uncalled bet (930) returned to PABuzz
*** FLOP *** {J-Clubs}{K-Spades}{4-Hearts}
*** TURN *** {J-Clubs}{K-Spades}{4-Hearts} {6-Clubs}
*** RIVER *** {J-Clubs}{K-Spades}{4-Hearts}{6-Clubs} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
PABuzz: shows {Q-Hearts}{Q-Spades} (a pair of Queens)
usenliev: shows {A-Spades}{5-Spades} (a pair of Fives)
PABuzz collected 3710 from pot
PABuzz wins the $0.50 bounty for eliminating usenliev
usenliev finished the tournament in 2536th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3710 | Rake 0
Board {J-Clubs}{K-Spades}{4-Hearts}{6-Clubs}{5-Clubs}
Seat 1: lucasLIVEEEE folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: albtiger69 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: PABuzz (small blind) showed {Q-Hearts}{Q-Spades} and won (3710) with a pair of Queens
Seat 4: MIndaugasG (big blind) folded before Flop
Seat 5: cedricou folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ng777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: gamepool24 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: usenliev showed {A-Spades}{5-Spades} and lost with a pair of Fives

PokerStars Hand #120686155745: Tournament #955659497, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2014/08/27 21:22:18 CET [2014/08/27 15:22:18 ET]
Table '955659497 65' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Patriota, P. (3493 in chips)
Seat 2: NEPlayer83 (5303 in chips)
Seat 3: Venturesome0 (3985 in chips)
Seat 4: IgiBertoldi (5046 in chips)
Seat 5: VegasDietz (2735 in chips)
Seat 6: pokerface_r3 (3330 in chips)
Seat 7: maggie$pider (2720 in chips)
Seat 8: PABuzz (2811 in chips)
Seat 9: KYIIU_CJIOHA (2730 in chips)
Patriota, P.: posts the ante 10
NEPlayer83: posts the ante 10
Venturesome0: posts the ante 10
IgiBertoldi: posts the ante 10
VegasDietz: posts the ante 10
pokerface_r3: posts the ante 10
maggie$pider: posts the ante 10
PABuzz: posts the ante 10
KYIIU_CJIOHA: posts the ante 10
VegasDietz: posts small blind 40
pokerface_r3: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PABuzz {7-Hearts}{7-Spades}
maggie$pider: calls 80
PABuzz: raises 253 to 333
KYIIU_CJIOHA: folds
Patriota, P.: folds
NEPlayer83: folds
Venturesome0: calls 333
IgiBertoldi: folds
VegasDietz: folds
pokerface_r3: folds
maggie$pider: calls 253
*** FLOP *** {2-Spades}{6-Hearts}{2-Hearts}
maggie$pider: checks
PABuzz: bets 471
Venturesome0: raises 471 to 942
maggie$pider: folds
PABuzz: raises 1526 to 2468 and is all-in
Venturesome0: calls 1526
*** TURN *** {2-Spades}{6-Hearts}{2-Hearts} {Q-Hearts}
*** RIVER *** {2-Spades}{6-Hearts}{2-Hearts}{Q-Hearts} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
PABuzz: shows {7-Hearts}{7-Spades} (two pair, Sevens and Deuces)
Venturesome0: shows {10-Hearts}{10-Diamonds} (two pair, Tens and Deuces)
Venturesome0 collected 6145 from pot
PABuzz finished the tournament in 1423rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 6145 | Rake 0
Board {2-Spades}{6-Hearts}{2-Hearts}{Q-Hearts}{8-Clubs}
Seat 1: Patriota, P. folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: NEPlayer83 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Venturesome0 showed {10-Hearts}{10-Diamonds} and won (6145) with two pair, Tens and Deuces
Seat 4: IgiBertoldi (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: VegasDietz (small blind) folded before Flop
Seat 6: pokerface_r3 (big blind) folded before Flop
Seat 7: maggie$pider folded on the Flop
Seat 8: PABuzz showed {7-Hearts}{7-Spades} and lost with two pair, Sevens and Deuces
Seat 9: KYIIU_CJIOHA folded before Flop (didn't bet)

1234566