Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

PocketAceBas

Verstuur bericht

Forum Posts

Ik heb bij deze pokerstars verwijderd van mn pc.

Voor degene die achteraf zouden betalen nog $4,17 overmaken

iig bedankt voor het kopen en volgende keer meer geluk Smile

out big 11 $43,08

PokerStars Hand #118894044113: Tournament #937126697, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXVII (1800/3600) - 2014/07/18 1:03:08 CET [2014/07/17 19:03:08 ET]
Table '937126697 26' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: paranoyak (148416 in chips)
Seat 2: RAH00 (246060 in chips)
Seat 3: LMRABH (742976 in chips)
Seat 4: Honeybee373 (101086 in chips)
Seat 6: chilinmonkey (31046 in chips)
Seat 7: Shady84112 (94024 in chips)
Seat 8: PABuzz (23059 in chips)
Seat 9: Matze 90451 (435845 in chips)
paranoyak: posts the ante 450
RAH00: posts the ante 450
LMRABH: posts the ante 450
Honeybee373: posts the ante 450
chilinmonkey: posts the ante 450
Shady84112: posts the ante 450
PABuzz: posts the ante 450
Matze 90451: posts the ante 450
paranoyak: posts small blind 1800
RAH00: posts big blind 3600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PABuzz {6-Spades}{6-Hearts}
LMRABH: folds
Honeybee373: raises 3600 to 7200
chilinmonkey: folds
Shady84112: folds
PABuzz: raises 15409 to 22609 and is all-in
Matze 90451: folds
paranoyak: folds
RAH00: folds
Honeybee373: calls 15409
*** FLOP *** {Q-Spades}{10-Diamonds}{8-Spades}
*** TURN *** {Q-Spades}{10-Diamonds}{8-Spades} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Spades}{10-Diamonds}{8-Spades}{Q-Clubs} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Honeybee373: shows {K-Hearts}{10-Hearts} (two pair, Queens and Tens)
PABuzz: shows {6-Spades}{6-Hearts} (two pair, Queens and Sixes)
Honeybee373 collected 54218 from pot
PABuzz finished the tournament in 159th place and received $43.08.
*** SUMMARY ***
Total pot 54218 | Rake 0
Board {Q-Spades}{10-Diamonds}{8-Spades}{Q-Clubs}{J-Clubs}
Seat 1: paranoyak (small blind) folded before Flop
Seat 2: RAH00 (big blind) folded before Flop
Seat 3: LMRABH folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Honeybee373 showed {K-Hearts}{10-Hearts} and won (54218) with two pair, Queens and Tens
Seat 6: chilinmonkey folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Shady84112 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: PABuzz showed {6-Spades}{6-Hearts} and lost with two pair, Queens and Sixes
Seat 9: Matze 90451 (button) folded before Flop (didn't bet)

kan nog steeds geen grote potten kraken
carddead + weinig spots

maar na die 2outer voor een chop mag ik nog tevreden zijn

lolk
still rolling

PokerStars Hand #118893650328: Tournament #937126697, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXVII (1800/3600) - 2014/07/18 0:51:32 CET [2014/07/17 18:51:32 ET]
Table '937126697 26' 9-max Seat #2 is the button
Seat 2: RAH00 (223716 in chips)
Seat 3: LMRABH (800126 in chips)
Seat 4: Honeybee373 (109636 in chips)
Seat 5: TotalBeton (155899 in chips)
Seat 6: chilinmonkey (39596 in chips)
Seat 7: Shady84112 (102574 in chips)
Seat 8: PABuzz (27109 in chips)
Seat 9: Matze 90451 (219040 in chips)
RAH00: posts the ante 450
LMRABH: posts the ante 450
Honeybee373: posts the ante 450
TotalBeton: posts the ante 450
chilinmonkey: posts the ante 450
Shady84112: posts the ante 450
PABuzz: posts the ante 450
Matze 90451: posts the ante 450
LMRABH: posts small blind 1800
Honeybee373: posts big blind 3600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PABuzz {3-Hearts}{3-Spades}
TotalBeton: folds
chilinmonkey: folds
Shady84112: folds
PABuzz: raises 23059 to 26659 and is all-in
Matze 90451: calls 26659
RAH00: folds
LMRABH: folds
Honeybee373: folds
*** FLOP *** {6-Clubs}{7-Spades}{8-Clubs}
*** TURN *** {6-Clubs}{7-Spades}{8-Clubs} {10-Spades}
*** RIVER *** {6-Clubs}{7-Spades}{8-Clubs}{10-Spades} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
PABuzz: shows {3-Hearts}{3-Spades} (a straight, Six to Ten)
Matze 90451: shows {9-Diamonds}{9-Clubs} (a straight, Six to Ten)
PABuzz collected 31159 from pot
Matze 90451 collected 31159 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 62318 | Rake 0
Board {6-Clubs}{7-Spades}{8-Clubs}{10-Spades}{9-Hearts}
Seat 2: RAH00 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: LMRABH (small blind) folded before Flop
Seat 4: Honeybee373 (big blind) folded before Flop
Seat 5: TotalBeton folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: chilinmonkey folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Shady84112 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: PABuzz showed {3-Hearts}{3-Spades} and won (31159) with a straight, Six to Ten
Seat 9: Matze 90451 showed {9-Diamonds}{9-Clubs} and won (31159) with a straight, Six to Ten

meh

PokerStars Hand #118893281024: Tournament #937126697, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXVI (1600/3200) - 2014/07/18 0:42:15 CET [2014/07/17 18:42:15 ET]
Table '937126697 227' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: PABuzz (24359 in chips)
Seat 3: Meze188 (29077 in chips)
Seat 4: Southy (245826 in chips)
Seat 5: maxim3116 (97288 in chips)
Seat 6: chilinmonkey (51646 in chips)
Seat 7: Ale4ka555 (40040 in chips)
Seat 8: Unicum next (85877 in chips)
Seat 9: kalokel (151019 in chips)
PABuzz: posts the ante 400
Meze188: posts the ante 400
Southy: posts the ante 400
maxim3116: posts the ante 400
chilinmonkey: posts the ante 400
Ale4ka555: posts the ante 400
Unicum next: posts the ante 400
kalokel: posts the ante 400
maxim3116: posts small blind 1600
chilinmonkey: posts big blind 3200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PABuzz {A-Diamonds}{A-Spades}
Ale4ka555: folds
Unicum next: folds
kalokel: folds
PABuzz: raises 20759 to 23959 and is all-in
Meze188: folds
Southy: folds
maxim3116: folds
chilinmonkey: folds
Uncalled bet (20759) returned to PABuzz
PABuzz collected 11200 from pot
PABuzz: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 11200 | Rake 0
Seat 1: PABuzz collected (11200)
Seat 3: Meze188 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Southy (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: maxim3116 (small blind) folded before Flop
Seat 6: chilinmonkey (big blind) folded before Flop
Seat 7: Ale4ka555 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Unicum next folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: kalokel folded before Flop (didn't bet)

carddead als een mofo + spots worden gestolen

dit is dan weer jammer

PokerStars Hand #118892338381: Tournament #937126697, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (1000/2000) - 2014/07/18 0:19:45 CET [2014/07/17 18:19:45 ET]
Table '937126697 107' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: ADOLF646 (68692 in chips)
Seat 2: zTeeekownz (17594 in chips)
Seat 3: PABuzz (47864 in chips)
Seat 4: Rainmy (56666 in chips) is sitting out
Seat 5: arouristam (11913 in chips)
Seat 6: CowCowCow (145602 in chips)
Seat 7: a.k.a.Beavis (110263 in chips)
Seat 8: 77Rikardo77 (59900 in chips)
Seat 9: ElpoliiS (50119 in chips)
ADOLF646: posts the ante 250
zTeeekownz: posts the ante 250
PABuzz: posts the ante 250
Rainmy: posts the ante 250
arouristam: posts the ante 250
CowCowCow: posts the ante 250
a.k.a.Beavis: posts the ante 250
77Rikardo77: posts the ante 250
ElpoliiS: posts the ante 250
ElpoliiS: posts small blind 1000
ADOLF646: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PABuzz {Q-Spades}{A-Hearts}
zTeeekownz: folds
PABuzz: raises 2055 to 4055
Rainmy: folds
arouristam: raises 7608 to 11663 and is all-in
CowCowCow: folds
a.k.a.Beavis: folds
77Rikardo77: raises 7608 to 19271
ElpoliiS: folds
ADOLF646: folds
PABuzz: folds
Uncalled bet (7608) returned to 77Rikardo77
*** FLOP *** {10-Spades}{K-Diamonds}{7-Hearts}
*** TURN *** {10-Spades}{K-Diamonds}{7-Hearts} {J-Hearts}
*** RIVER *** {10-Spades}{K-Diamonds}{7-Hearts}{J-Hearts} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
arouristam: shows {6-Diamonds}{6-Spades} (a pair of Sixes)
77Rikardo77: shows {9-Clubs}{9-Spades} (a pair of Nines)
77Rikardo77 collected 32631 from pot
arouristam finished the tournament in 321st place and received $30.99.
*** SUMMARY ***
Total pot 32631 | Rake 0
Board {10-Spades}{K-Diamonds}{7-Hearts}{J-Hearts}{2-Spades}
Seat 1: ADOLF646 (big blind) folded before Flop
Seat 2: zTeeekownz folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: PABuzz folded before Flop
Seat 4: Rainmy folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: arouristam showed {6-Diamonds}{6-Spades} and lost with a pair of Sixes
Seat 6: CowCowCow folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: a.k.a.Beavis folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 77Rikardo77 (button) showed {9-Clubs}{9-Spades} and won (32631) with a pair of Nines
Seat 9: ElpoliiS (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #118892312331: Tournament #937126697, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (1000/2000) - 2014/07/18 0:19:09 CET [2014/07/17 18:19:09 ET]
Table '937126697 107' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: ADOLF646 (68942 in chips)
Seat 2: zTeeekownz (39151 in chips)
Seat 3: PABuzz (21557 in chips)
Seat 4: Rainmy (56916 in chips) is sitting out
Seat 5: arouristam (12163 in chips)
Seat 6: CowCowCow (145852 in chips)
Seat 7: a.k.a.Beavis (110513 in chips)
Seat 8: 77Rikardo77 (61150 in chips)
Seat 9: ElpoliiS (52369 in chips)
ADOLF646: posts the ante 250
zTeeekownz: posts the ante 250
PABuzz: posts the ante 250
Rainmy: posts the ante 250
arouristam: posts the ante 250
CowCowCow: posts the ante 250
a.k.a.Beavis: posts the ante 250
77Rikardo77: posts the ante 250
ElpoliiS: posts the ante 250
77Rikardo77: posts small blind 1000
ElpoliiS: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PABuzz {J-Clubs}{J-Diamonds}
ADOLF646: folds
zTeeekownz: raises 2200 to 4200
PABuzz: raises 17107 to 21307 and is all-in
Rainmy: folds
arouristam: folds
CowCowCow: folds
a.k.a.Beavis: folds
77Rikardo77: folds
ElpoliiS: folds
zTeeekownz: calls 17107
*** FLOP *** {4-Hearts}{8-Spades}{10-Spades}
*** TURN *** {4-Hearts}{8-Spades}{10-Spades} {J-Hearts}
*** RIVER *** {4-Hearts}{8-Spades}{10-Spades}{J-Hearts} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
zTeeekownz: shows {Q-Diamonds}{A-Hearts} (high card Ace)
PABuzz: shows {J-Clubs}{J-Diamonds} (three of a kind, Jacks)
PABuzz collected 47864 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 47864 | Rake 0
Board {4-Hearts}{8-Spades}{10-Spades}{J-Hearts}{3-Hearts}
Seat 1: ADOLF646 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: zTeeekownz showed {Q-Diamonds}{A-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 3: PABuzz showed {J-Clubs}{J-Diamonds} and won (47864) with three of a kind, Jacks
Seat 4: Rainmy folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: arouristam folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: CowCowCow folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: a.k.a.Beavis (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 77Rikardo77 (small blind) folded before Flop
Seat 9: ElpoliiS (big blind) folded before Flop

paar keer moeten raise/folden pre en paar keer op moeten geven omdat ik niks hitte
zo dus chipped down geraakt

ok

PokerStars Hand #118890883556: Tournament #937126697, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXI (800/1600) - 2014/07/17 23:45:57 CET [2014/07/17 17:45:57 ET]
Table '937126697 107' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: bettor77 (64325 in chips)
Seat 2: zTeeekownz (42065 in chips)
Seat 3: PABuzz (14156 in chips)
Seat 4: pavelvechor (17722 in chips)
Seat 5: chris20121 (9906 in chips)
Seat 6: alexrod99 (72254 in chips)
Seat 7: a.k.a.Beavis (48464 in chips)
Seat 8: 77Rikardo77 (43198 in chips)
Seat 9: ElpoliiS (50794 in chips)
bettor77: posts the ante 200
zTeeekownz: posts the ante 200
PABuzz: posts the ante 200
pavelvechor: posts the ante 200
chris20121: posts the ante 200
alexrod99: posts the ante 200
a.k.a.Beavis: posts the ante 200
77Rikardo77: posts the ante 200
ElpoliiS: posts the ante 200
alexrod99: posts small blind 800
a.k.a.Beavis: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PABuzz {7-Hearts}{A-Diamonds}
77Rikardo77: folds
ElpoliiS: folds
bettor77: folds
zTeeekownz: folds
PABuzz: raises 12356 to 13956 and is all-in
pavelvechor: folds
chris20121: folds
alexrod99: folds
a.k.a.Beavis: calls 12356
*** FLOP *** {8-Spades}{K-Clubs}{J-Diamonds}
*** TURN *** {8-Spades}{K-Clubs}{J-Diamonds} {5-Spades}
*** RIVER *** {8-Spades}{K-Clubs}{J-Diamonds}{5-Spades} {A-Spades}
*** SHOW DOWN ***
a.k.a.Beavis: shows {Q-Hearts}{Q-Spades} (a pair of Queens)
PABuzz: shows {7-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
PABuzz collected 30512 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 30512 | Rake 0
Board {8-Spades}{K-Clubs}{J-Diamonds}{5-Spades}{A-Spades}
Seat 1: bettor77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: zTeeekownz folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: PABuzz showed {7-Hearts}{A-Diamonds} and won (30512) with a pair of Aces
Seat 4: pavelvechor folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: chris20121 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: alexrod99 (small blind) folded before Flop
Seat 7: a.k.a.Beavis (big blind) showed {Q-Hearts}{Q-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 8: 77Rikardo77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ElpoliiS folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #118889438751: Tournament #937126697, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2014/07/17 23:16:18 CET [2014/07/17 17:16:18 ET]
Table '937126697 269' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Gansi919 (19724 in chips)
Seat 2: waka1981 (33848 in chips)
Seat 3: NoDonkaments (46422 in chips)
Seat 4: Gormkan (13174 in chips)
Seat 5: Celovadza (9357 in chips)
Seat 6: lietadlo23 (59156 in chips)
Seat 7: Rundark1 (17515 in chips)
Seat 8: Losimas(LT) (7736 in chips)
Seat 9: PABuzz (24209 in chips)
Gansi919: posts the ante 125
waka1981: posts the ante 125
NoDonkaments: posts the ante 125
Gormkan: posts the ante 125
Celovadza: posts the ante 125
lietadlo23: posts the ante 125
Rundark1: posts the ante 125
Losimas(LT): posts the ante 125
PABuzz: posts the ante 125
Losimas(LT): posts small blind 500
PABuzz: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PABuzz {Q-Diamonds}{Q-Hearts}
Gansi919: raises 3625 to 4625
waka1981: folds
NoDonkaments: folds
Gormkan: folds
Celovadza: folds
lietadlo23: folds
Rundark1: folds
Losimas(LT): folds
PABuzz: raises 19459 to 24084 and is all-in
Gansi919: calls 14974 and is all-in
Uncalled bet (4485) returned to PABuzz
*** FLOP *** {A-Spades}{10-Clubs}{2-Clubs}
*** TURN *** {A-Spades}{10-Clubs}{2-Clubs} {Q-Spades}
*** RIVER *** {A-Spades}{10-Clubs}{2-Clubs}{Q-Spades} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
PABuzz: shows {Q-Diamonds}{Q-Hearts} (three of a kind, Queens)
Gansi919: shows {7-Clubs}{7-Diamonds} (a pair of Sevens)
PABuzz collected 40823 from pot
Gansi919 finished the tournament in 883rd place and received $18.14.
*** SUMMARY ***
Total pot 40823 | Rake 0
Board {A-Spades}{10-Clubs}{2-Clubs}{Q-Spades}{J-Diamonds}
Seat 1: Gansi919 showed {7-Clubs}{7-Diamonds} and lost with a pair of Sevens
Seat 2: waka1981 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: NoDonkaments folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Gormkan folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Celovadza folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: lietadlo23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Rundark1 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Losimas(LT) (small blind) folded before Flop
Seat 9: PABuzz (big blind) showed {Q-Diamonds}{Q-Hearts} and won (40823) with three of a kind, Queens

tijdens hand for hand

PokerStars Hand #118889053182: Tournament #937126697, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2014/07/17 23:08:50 CET [2014/07/17 17:08:50 ET]
Table '937126697 269' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Gansi919 (30779 in chips)
Seat 2: waka1981 (37698 in chips)
Seat 3: NoDonkaments (48972 in chips)
Seat 4: Gormkan (15724 in chips)
Seat 5: Celovadza (19169 in chips)
Seat 6: lietadlo23 (31384 in chips)
Seat 7: Rundark1 (20065 in chips)
Seat 8: peterr007 (8502 in chips)
Seat 9: PABuzz (9362 in chips)
Gansi919: posts the ante 100
waka1981: posts the ante 100
NoDonkaments: posts the ante 100
Gormkan: posts the ante 100
Celovadza: posts the ante 100
lietadlo23: posts the ante 100
Rundark1: posts the ante 100
peterr007: posts the ante 100
PABuzz: posts the ante 100
peterr007: posts small blind 400
PABuzz: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PABuzz {7-Hearts}{A-Diamonds}
Gansi919: folds
waka1981: folds
NoDonkaments: folds
Gormkan: folds
Celovadza: raises 800 to 1600
lietadlo23: folds
Rundark1: folds
peterr007: folds
PABuzz: raises 7662 to 9262 and is all-in
Celovadza: calls 7662
*** FLOP *** {6-Diamonds}{7-Spades}{6-Clubs}
*** TURN *** {6-Diamonds}{7-Spades}{6-Clubs} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{7-Spades}{6-Clubs}{10-Diamonds} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
PABuzz: shows {7-Hearts}{A-Diamonds} (two pair, Sevens and Sixes)
Celovadza: shows {Q-Clubs}{K-Hearts} (a pair of Sixes)
PABuzz collected 19824 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 19824 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{7-Spades}{6-Clubs}{10-Diamonds}{9-Diamonds}
Seat 1: Gansi919 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: waka1981 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: NoDonkaments folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Gormkan folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Celovadza showed {Q-Clubs}{K-Hearts} and lost with a pair of Sixes
Seat 6: lietadlo23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Rundark1 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: peterr007 (small blind) folded before Flop
Seat 9: PABuzz (big blind) showed {7-Hearts}{A-Diamonds} and won (19824) with two pair, Sevens and Sixes

ik run echt kakkerdekak

alleen de big 11 over waar ik 15k speel bij 200/400
dus ik beloof dan maar dat ik die ship

en zo bust ik de 4,40

PokerStars Hand #118886740724: Tournament #937128621, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/07/17 22:24:17 CET [2014/07/17 16:24:17 ET]
Table '937128621 7' 8-max Seat #7 is the button
Seat 1: ihandyounoob (12672 in chips)
Seat 2: liisi1 (9808 in chips)
Seat 3: MrButzi (7801 in chips)
Seat 4: qhash666 (5401 in chips)
Seat 5: MaikStasiv (8434 in chips)
Seat 6: UGOTPZD (9240 in chips)
Seat 7: PABuzz (712 in chips)
Seat 8: darkziv (17197 in chips)
ihandyounoob: posts the ante 40
liisi1: posts the ante 40
MrButzi: posts the ante 40
qhash666: posts the ante 40
MaikStasiv: posts the ante 40
UGOTPZD: posts the ante 40
PABuzz: posts the ante 40
darkziv: posts the ante 40
darkziv: posts small blind 150
ihandyounoob: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PABuzz {J-Spades}{A-Spades}
liisi1: folds
MrButzi: calls 300
qhash666: folds
MaikStasiv: folds
UGOTPZD: folds
PABuzz: raises 372 to 672 and is all-in
darkziv: folds
ihandyounoob: calls 372
MrButzi: calls 372
*** FLOP *** {A-Clubs}{5-Hearts}{4-Hearts}
ihandyounoob: checks
MrButzi: checks
*** TURN *** {A-Clubs}{5-Hearts}{4-Hearts} {J-Clubs}
ihandyounoob: checks
MrButzi: checks
*** RIVER *** {A-Clubs}{5-Hearts}{4-Hearts}{J-Clubs} {3-Hearts}
ihandyounoob: bets 1243
MrButzi: folds
Uncalled bet (1243) returned to ihandyounoob
*** SHOW DOWN ***
ihandyounoob: shows {10-Hearts}{Q-Hearts} (a flush, Queen high)
PABuzz: shows {J-Spades}{A-Spades} (two pair, Aces and Jacks)
ihandyounoob collected 2486 from pot
PABuzz finished the tournament in 131st place
*** SUMMARY ***
Total pot 2486 | Rake 0
Board {A-Clubs}{5-Hearts}{4-Hearts}{J-Clubs}{3-Hearts}
Seat 1: ihandyounoob (big blind) showed {10-Hearts}{Q-Hearts} and won (2486) with a flush, Queen high
Seat 2: liisi1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: MrButzi folded on the River
Seat 4: qhash666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: MaikStasiv folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: UGOTPZD folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: PABuzz (button) showed {J-Spades}{A-Spades} and lost with two pair, Aces and Jacks
Seat 8: darkziv (small blind) folded before Flop

pff

PokerStars Hand #118886678116: Tournament #937128621, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/07/17 22:23:12 CET [2014/07/17 16:23:12 ET]
Table '937128621 7' 8-max Seat #5 is the button
Seat 1: ihandyounoob (12752 in chips)
Seat 2: liisi1 (4729 in chips)
Seat 3: MrButzi (8181 in chips)
Seat 4: qhash666 (5481 in chips)
Seat 5: MaikStasiv (8514 in chips)
Seat 6: UGOTPZD (8400 in chips)
Seat 7: PABuzz (5631 in chips)
Seat 8: darkziv (17577 in chips)
ihandyounoob: posts the ante 40
liisi1: posts the ante 40
MrButzi: posts the ante 40
qhash666: posts the ante 40
MaikStasiv: posts the ante 40
UGOTPZD: posts the ante 40
PABuzz: posts the ante 40
darkziv: posts the ante 40
UGOTPZD: posts small blind 150
PABuzz: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PABuzz {8-Hearts}{8-Spades}
darkziv: folds
ihandyounoob: folds
liisi1: raises 4389 to 4689 and is all-in
MrButzi: folds
qhash666: folds
MaikStasiv: folds
UGOTPZD: folds
PABuzz: calls 4389
*** FLOP *** {4-Hearts}{7-Spades}{5-Spades}
*** TURN *** {4-Hearts}{7-Spades}{5-Spades} {7-Hearts}
*** RIVER *** {4-Hearts}{7-Spades}{5-Spades}{7-Hearts} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
PABuzz: shows {8-Hearts}{8-Spades} (two pair, Eights and Sevens)
liisi1: shows {10-Spades}{10-Diamonds} (two pair, Tens and Sevens)
liisi1 collected 9848 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 9848 | Rake 0
Board {4-Hearts}{7-Spades}{5-Spades}{7-Hearts}{5-Clubs}
Seat 1: ihandyounoob folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: liisi1 showed {10-Spades}{10-Diamonds} and won (9848) with two pair, Tens and Sevens
Seat 3: MrButzi folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: qhash666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: MaikStasiv (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: UGOTPZD (small blind) folded before Flop
Seat 7: PABuzz (big blind) showed {8-Hearts}{8-Spades} and lost with two pair, Eights and Sevens
Seat 8: darkziv folded before Flop (didn't bet)

out 5,40

PokerStars Hand #118886488719: Tournament #937126871, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XII (500/1000) - 2014/07/17 22:19:59 CET [2014/07/17 16:19:59 ET]
Table '937126871 153' 9-max Seat #7 is the button
Seat 2: curcuma1961 (6275 in chips)
Seat 3: dogfanatic (875 in chips)
Seat 4: FLAMARA (3870 in chips)
Seat 5: Gizmey.777 (17217 in chips)
Seat 6: Sofi1986 (23242 in chips)
Seat 7: Vactra (35684 in chips)
Seat 8: PABuzz (8719 in chips)
Seat 9: aaarne (9125 in chips)
curcuma1961: posts the ante 100
dogfanatic: posts the ante 100
FLAMARA: posts the ante 100
Gizmey.777: posts the ante 100
Sofi1986: posts the ante 100
Vactra: posts the ante 100
PABuzz: posts the ante 100
aaarne: posts the ante 100
PABuzz: posts small blind 500
aaarne: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PABuzz {J-Hearts}{10-Diamonds}
curcuma1961: folds
dogfanatic: calls 775 and is all-in
FLAMARA: folds
Gizmey.777: folds
Sofi1986: folds
Vactra: folds
Sofi1986 is disconnected
PABuzz: raises 7619 to 8619 and is all-in
aaarne: calls 7619
*** FLOP *** {7-Hearts}{2-Spades}{3-Diamonds}
*** TURN *** {7-Hearts}{2-Spades}{3-Diamonds} {A-Clubs}
*** RIVER *** {7-Hearts}{2-Spades}{3-Diamonds}{A-Clubs} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
PABuzz: shows {J-Hearts}{10-Diamonds} (high card Ace)
aaarne: shows {K-Diamonds}{10-Clubs} (high card Ace - King kicker)
aaarne collected 15688 from side pot
dogfanatic: shows {A-Diamonds}{A-Hearts} (three of a kind, Aces)
dogfanatic collected 3125 from main pot
aaarne wins the $1 bounty for eliminating PABuzz
PABuzz finished the tournament in 647th place
*** SUMMARY ***
Total pot 18813 Main pot 3125. Side pot 15688. | Rake 0
Board {7-Hearts}{2-Spades}{3-Diamonds}{A-Clubs}{5-Diamonds}
Seat 2: curcuma1961 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: dogfanatic showed {A-Diamonds}{A-Hearts} and won (3125) with three of a kind, Aces
Seat 4: FLAMARA folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Gizmey.777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Sofi1986 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Vactra (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: PABuzz (small blind) showed {J-Hearts}{10-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 9: aaarne (big blind) showed {K-Diamonds}{10-Clubs} and won (15688) with high card Ace

1e bounty $1

PokerStars Hand #118886199556: Tournament #937126871, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XI (400/800) - 2014/07/17 22:15:07 CET [2014/07/17 16:15:07 ET]
Table '937126871 153' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: RiKiHC (3877 in chips)
Seat 2: curcuma1961 (8300 in chips)
Seat 3: dogfanatic (19816 in chips)
Seat 4: HowTAA (2925 in chips)
Seat 5: Gizmey.777 (8817 in chips)
Seat 6: Sofi1986 (14655 in chips)
Seat 7: norrmannen66 (3000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 8: PABuzz (6194 in chips)
Seat 9: bigfish0000 (7837 in chips)
RiKiHC: posts the ante 75
curcuma1961: posts the ante 75
dogfanatic: posts the ante 75
HowTAA: posts the ante 75
Gizmey.777: posts the ante 75
Sofi1986: posts the ante 75
PABuzz: posts the ante 75
bigfish0000: posts the ante 75
PABuzz: posts small blind 400
bigfish0000: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PABuzz {6-Diamonds}{6-Clubs}
RiKiHC: folds
curcuma1961: folds
dogfanatic: folds
HowTAA: raises 2050 to 2850 and is all-in
Gizmey.777: folds
Sofi1986: folds
PABuzz: raises 3269 to 6119 and is all-in
bigfish0000: folds
Uncalled bet (3269) returned to PABuzz
*** FLOP *** {10-Diamonds}{3-Hearts}{9-Diamonds}
*** TURN *** {10-Diamonds}{3-Hearts}{9-Diamonds} {K-Hearts}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{3-Hearts}{9-Diamonds}{K-Hearts} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
PABuzz: shows {6-Diamonds}{6-Clubs} (a pair of Sixes)
HowTAA: shows {A-Spades}{5-Spades} (high card Ace)
PABuzz collected 7100 from pot
PABuzz wins the $1 bounty for eliminating HowTAA
HowTAA finished the tournament in 891st place
*** SUMMARY ***
Total pot 7100 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{3-Hearts}{9-Diamonds}{K-Hearts}{4-Diamonds}
Seat 1: RiKiHC folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: curcuma1961 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: dogfanatic folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: HowTAA showed {A-Spades}{5-Spades} and lost with high card Ace
Seat 5: Gizmey.777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Sofi1986 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: PABuzz (small blind) showed {6-Diamonds}{6-Clubs} and won (7100) with a pair of Sixes
Seat 9: bigfish0000 (big blind) folded before Flop

ok
out 4,40 turbo
PokerStars Hand #118885494334: Tournament #937128660, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2014/07/17 22:03:17 CET [2014/07/17 16:03:17 ET]
Table '937128660 115' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: ozerov70 (12240 in chips) is sitting out
Seat 2: GOTDANUTS4Uu (2532 in chips)
Seat 3: chagiard25 (12371 in chips)
Seat 4: SlikVik11 (7142 in chips)
Seat 5: kai_1111 (14928 in chips)
Seat 6: bmj66 (5039 in chips)
Seat 7: PABuzz (4784 in chips)
Seat 8: shoesize44 (9038 in chips)
Seat 9: petrovs3 (27073 in chips)
ozerov70: posts the ante 50
GOTDANUTS4Uu: posts the ante 50
chagiard25: posts the ante 50
SlikVik11: posts the ante 50
kai_1111: posts the ante 50
bmj66: posts the ante 50
PABuzz: posts the ante 50
shoesize44: posts the ante 50
petrovs3: posts the ante 50
ozerov70: posts small blind 200
GOTDANUTS4Uu: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PABuzz {10-Hearts}{10-Diamonds}
chagiard25: folds
SlikVik11: raises 400 to 800
kai_1111: folds
bmj66: folds
PABuzz: raises 3934 to 4734 and is all-in
shoesize44: folds
petrovs3: folds
ozerov70: folds
GOTDANUTS4Uu: folds
SlikVik11: calls 3934
ozerov70 has returned
*** FLOP *** {5-Spades}{A-Hearts}{4-Hearts}
*** TURN *** {5-Spades}{A-Hearts}{4-Hearts} {2-Clubs}
*** RIVER *** {5-Spades}{A-Hearts}{4-Hearts}{2-Clubs} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
SlikVik11: shows {8-Diamonds}{8-Hearts} (three of a kind, Eights)
PABuzz: shows {10-Hearts}{10-Diamonds} (a pair of Tens)
SlikVik11 collected 10518 from pot
PABuzz finished the tournament in 802nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 10518 | Rake 0
Board {5-Spades}{A-Hearts}{4-Hearts}{2-Clubs}{8-Clubs}
Seat 1: ozerov70 (small blind) folded before Flop
Seat 2: GOTDANUTS4Uu (big blind) folded before Flop
Seat 3: chagiard25 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: SlikVik11 showed {8-Diamonds}{8-Hearts} and won (10518) with three of a kind, Eights
Seat 5: kai_1111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: bmj66 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: PABuzz showed {10-Hearts}{10-Diamonds} and lost with a pair of Tens
Seat 8: shoesize44 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: petrovs3 (button) folded before Flop (didn't bet)

1234560