Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Popie

Verstuur bericht

Forum Posts

Actie please =[

PokerStars Game #15739353115: Tournament #79261974, $50+$5 Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2008/03/04 - 15:38:30 (ET)
Table '79261974 96' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Ai3oW (4995 in chips)
Seat 2: kennism (2545 in chips)
Seat 3: cuteirene71 (4195 in chips)
Seat 4: TKE#167 (3510 in chips)
Seat 5: @PARADAISE@ (3455 in chips)
Seat 6: Budmaash (2755 in chips) is sitting out
Seat 7: TheCanuck34 (3005 in chips)
Seat 8: PEACHY23 (2835 in chips)
Seat 9: Popiedejopie (2735 in chips)
Budmaash: posts small blind 25
TheCanuck34: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Popiedejopie {k-Spades}{a-Hearts}
PEACHY23: folds
Popiedejopie: raises 95 to 145
Ai3oW: folds
kennism: folds
cuteirene71: calls 145
TKE#167: folds
@PARADAISE@: folds
Budmaash: folds
TheCanuck34: folds
*** FLOP *** {7-Diamonds}{3-Spades}{a-Clubs}
Popiedejopie: bets 200
cuteirene71: folds
Popiedejopie collected 365 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 365 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{3-Spades}{a-Clubs}
Seat 1: Ai3oW folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: kennism folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: cuteirene71 folded on the Flop
Seat 4: TKE#167 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: @PARADAISE@ (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Budmaash (small blind) folded before Flop
Seat 7: TheCanuck34 (big blind) folded before Flop
Seat 8: PEACHY23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Popiedejopie collected (365)

Dit geeft het niveau dan wel weer aan

PokerStars Game #15738498991: Tournament #79261974, $50+$5 Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2008/03/04 - 15:03:30 (ET)
Table '79261974 96' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Ai3oW (3000 in chips)
Seat 2: kennism (2990 in chips)
Seat 3: cuteirene71 (3850 in chips)
Seat 4: TKE#167 (3000 in chips)
Seat 5: XDNegX (2130 in chips)
Seat 6: Budmaash (3000 in chips) is sitting out
Seat 7: TheCanuck34 (2970 in chips)
Seat 8: PEACHY23 (2960 in chips)
Seat 9: Popiedejopie (3100 in chips)
Popiedejopie: posts small blind 10
Ai3oW: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Popiedejopie {5-Clubs}{2-Clubs}
kennism: calls 20
cuteirene71: calls 20
TKE#167: folds
XDNegX: raises 20 to 40
Budmaash: folds
TheCanuck34: folds
PEACHY23: folds
Popiedejopie: folds
Ai3oW: raises 260 to 300
kennism: folds
cuteirene71: folds
XDNegX: calls 260
*** FLOP *** {4-Clubs}{3-Clubs}{9-Spades}
Ai3oW: bets 440
XDNegX: raises 1390 to 1830 and is all-in
Ai3oW: calls 1390
*** TURN *** {4-Clubs}{3-Clubs}{9-Spades} {7-Hearts}
*** RIVER *** {4-Clubs}{3-Clubs}{9-Spades}{7-Hearts} {k-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Ai3oW: shows {k-Diamonds}{a-Clubs} (a pair of Kings)
XDNegX: shows {2-Hearts}{2-Spades} (a pair of Deuces)
Ai3oW collected 4310 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4310 | Rake 0
Board {4-Clubs}{3-Clubs}{9-Spades}{7-Hearts}{k-Spades}
Seat 1: Ai3oW (big blind) showed {k-Diamonds}{a-Clubs} and won (4310) with a pair of Kings
Seat 2: kennism folded before Flop
Seat 3: cuteirene71 folded before Flop
Seat 4: TKE#167 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: XDNegX showed {2-Hearts}{2-Spades} and lost with a pair of Deuces
Seat 6: Budmaash folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: TheCanuck34 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: PEACHY23 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Popiedejopie (small blind) folded before Flop

Geen goede spelers aan tafel in de 50k

Imo wel ja, anders gooi ik de muntjes er obv niet in

Ben nu wel getergd om een goed resultaat neer te zetten in de daily fifty, want dit sloeg nergens op.

Lool Rik

70% VPIP, oftewel in 70% van de potten zet hij geld in. 0 is percentage preflop raise. 3 staat voor de agressie factor. 3 is normaal als je tag stats hebt, maar niet met zijn stats. Als deze hand ondanks dit een easy fold is hoor ik dat graag though. Kan een wijs lesje zijn voor een eventuele volgende keer

Folden? Hij heeft een agressie factor van 3... dat is nogal abnormaal hoog voor 70% VPIP. Ik kan hier echt niet folden, maar dat is dan probably een leak van mij.

Dat ging snel.... Villain was een 70/0/3 opperschaap. Folden is hier obv uit den boze. GG me -_- Ik stuur iedereen ff muntjes terug voor de add on die nu niet nodig is.

PokerStars Game #15737700060: Tournament #79521674, $20+$2 Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2008/03/04 - 14:29:31 (ET)
Table '79521674 2' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: vriel (840 in chips)
Seat 2: Popiedejopie (3160 in chips)
Seat 3: Chong94 (2960 in chips)
Seat 4: Dr No (1450 in chips)
Seat 5: Jody'stheman (920 in chips)
Seat 6: zuluGR (980 in chips)
Seat 7: nicolaus007 (5240 in chips)
Seat 8: RK07 (4000 in chips)
Seat 9: MrMorgan2 (2950 in chips)
zuluGR: posts small blind 10
nicolaus007: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Popiedejopie {q-Spades}{q-Hearts}
RK07: calls 20
MrMorgan2: folds
vriel: folds
Popiedejopie: raises 100 to 120
Chong94: folds
Dr No: folds
Jody'stheman: folds
zuluGR: folds
nicolaus007: folds
RK07: calls 100
*** FLOP *** {8-Spades}{k-Clubs}{k-Spades}
RK07: bets 300
Popiedejopie: calls 300
*** TURN *** {8-Spades}{k-Clubs}{k-Spades} {10-Clubs}
RK07: bets 1000
Popiedejopie: raises 1740 to 2740 and is all-in
RK07: calls 1740
*** RIVER *** {8-Spades}{k-Clubs}{k-Spades}{10-Clubs} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
RK07: shows {k-Hearts}{2-Spades} (three of a kind, Kings)
Popiedejopie: shows {q-Spades}{q-Hearts} (two pair, Kings and Queens)
RK07 collected 6350 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6350 | Rake 0
Board {8-Spades}{k-Clubs}{k-Spades}{10-Clubs}{3-Clubs}
Seat 1: vriel folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Popiedejopie showed {q-Spades}{q-Hearts} and lost with two pair, Kings and Queens
Seat 3: Chong94 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dr No folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Jody'stheman (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: zuluGR (small blind) folded before Flop
Seat 7: nicolaus007 (big blind) folded before Flop
Seat 8: RK07 showed {k-Hearts}{2-Spades} and won (6350) with three of a kind, Kings
Seat 9: MrMorgan2 folded before Flop (didn't bet)

1e kleine potje

PokerStars Game #15737564606: Tournament #79521674, $20+$2 Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2008/03/04 - 14:23:41 (ET)
Table '79521674 2' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: vriel (3010 in chips)
Seat 2: Popiedejopie (2970 in chips)
Seat 3: Chong94 (3000 in chips)
Seat 4: Dr No (1490 in chips)
Seat 5: Jody'stheman (1500 in chips)
Seat 6: zuluGR (1280 in chips)
Seat 7: nicolaus007 (2240 in chips)
Seat 8: RK07 (4040 in chips)
Seat 9: MrMorgan2 (2970 in chips) is sitting out
vriel: posts small blind 10
Popiedejopie: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Popiedejopie {10-Clubs}{j-Spades}
Chong94: folds
Dr No: folds
Jody'stheman: folds
zuluGR: calls 20
nicolaus007: folds
RK07: calls 20
MrMorgan2: folds
vriel: calls 10
Popiedejopie: checks
*** FLOP *** {j-Diamonds}{3-Spades}{3-Hearts}
vriel: checks
Popiedejopie: checks
zuluGR is disconnected
zuluGR is connected
zuluGR: checks
RK07: checks
*** TURN *** {j-Diamonds}{3-Spades}{3-Hearts} {9-Diamonds}
vriel: checks
Popiedejopie: bets 60
zuluGR: calls 60
RK07: folds
vriel: folds
*** RIVER *** {j-Diamonds}{3-Spades}{3-Hearts}{9-Diamonds} {4-Hearts}
Popiedejopie: checks
zuluGR: bets 100
Popiedejopie: calls 100
*** SHOW DOWN ***
zuluGR: shows {q-Clubs}{k-Hearts} (a pair of Threes)
Popiedejopie: shows {10-Clubs}{j-Spades} (two pair, Jacks and Threes)
Popiedejopie collected 400 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 400 | Rake 0
Board {j-Diamonds}{3-Spades}{3-Hearts}{9-Diamonds}{4-Hearts}
Seat 1: vriel (small blind) folded on the Turn
Seat 2: Popiedejopie (big blind) showed {10-Clubs}{j-Spades} and won (400) with two pair, Jacks and Threes
Seat 3: Chong94 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dr No folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Jody'stheman folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: zuluGR showed {q-Clubs}{k-Hearts} and lost with a pair of Threes
Seat 7: nicolaus007 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: RK07 folded on the Turn
Seat 9: MrMorgan2 (button) folded before Flop (didn't bet)

Duidelijk

Ty =]

die azen hand is priceless obv

gg, zonde

Heren backers, de 109 FO wordt niks. Ik had keurig 5 kwartier vertraging met het OV waardoor ik nu pas thuis ben. Aangezien ik nog moet eten wordt het redelijk kansloos. Ik kan jullie het geld terugsturen, of jullie kunnen het laten staan, en dan speel ik hem een andere dag (waarschijnlijk donderdag).

Raise naar 15k oid. Zolang Villain maar snapt dat jij committed bent is het goed

Ok, sold out. Zorg dat het geld er voor 7 uur is =]

Succes nog heren =] tijd voor mn college =[ beat

10% left voor de liefhebber

Zolang ik het maar voor 7 uur heb is het goed. 30% sold, 20 left

Na alle pech van de laatste tijd in toernooien ga ik het toch nog maar voor een laatste keer proberen. Als het wederom niks wordt vanavond ga ik maar weer terug naar de cashgames =] Ik speel de 109 FO van 7 uur, de 22 1R+addon van 20:15 en de daily fifty om 21:00. Totale bedrag is $226,-. Verkoop 50% hiervan.

10% = $22,60
5% = $11,30

Nick is Popiedejopie. OPR full tracking is +40 ROI geloof ik.

1289290291292293327