Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Popie

Verstuur bericht

Forum Posts

Action please =[

PokerStars Game #15783203149: Tournament #79267259, $100+$9 Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2008/03/06 - 13:54:01 (ET)
Table '79267259 13' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: mattg1983 (3290 in chips)
Seat 2: syka (2350 in chips)
Seat 3: piernic (3255 in chips)
Seat 4: kissalsfed (8316 in chips)
Seat 5: snopro210 (4335 in chips)
Seat 6: breece9 (3280 in chips)
Seat 7: Popiedejopie (1956 in chips)
Seat 8: CHARLI BUKET (4593 in chips)
Seat 9: C.C.Rock (2814 in chips)
kissalsfed: posts small blind 50
snopro210: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Popiedejopie {q-Diamonds}{q-Clubs}
breece9: folds
Popiedejopie: raises 175 to 275
CHARLI BUKET: folds
C.C.Rock: folds
mattg1983: folds
syka: folds
piernic: folds
kissalsfed: folds
snopro210: folds
Popiedejopie collected 250 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 250 | Rake 0
Seat 1: mattg1983 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: syka folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: piernic (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: kissalsfed (small blind) folded before Flop
Seat 5: snopro210 (big blind) folded before Flop
Seat 6: breece9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Popiedejopie collected (250)
Seat 8: CHARLI BUKET folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: C.C.Rock folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Game #15783117239: Tournament #79267259, $100+$9 Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2008/03/06 - 13:49:59 (ET)
Table '79267259 13' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: mattg1983 (3740 in chips)
Seat 2: syka (2550 in chips)
Seat 3: piernic (3405 in chips)
Seat 4: kissalsfed (5741 in chips)
Seat 5: snopro210 (4335 in chips)
Seat 6: breece9 (3280 in chips)
Seat 7: Popiedejopie (2881 in chips)
Seat 8: CHARLI BUKET (4593 in chips)
Seat 9: C.C.Rock (3664 in chips)
C.C.Rock: posts small blind 50
mattg1983: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Popiedejopie {q-Hearts}{q-Clubs}
syka: folds
piernic: folds
kissalsfed: calls 100
snopro210: folds
breece9: folds
Popiedejopie: raises 275 to 375
CHARLI BUKET: folds
C.C.Rock: folds
mattg1983: folds
kissalsfed: calls 275
*** FLOP *** {9-Hearts}{5-Diamonds}{k-Clubs}
kissalsfed: checks
Popiedejopie: bets 550
kissalsfed: raises 550 to 1100
Popiedejopie: folds
kissalsfed collected 2000 from pot
kissalsfed: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 2000 | Rake 0
Board {9-Hearts}{5-Diamonds}{k-Clubs}
Seat 1: mattg1983 (big blind) folded before Flop
Seat 2: syka folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: piernic folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: kissalsfed collected (2000)
Seat 5: snopro210 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: breece9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Popiedejopie folded on the Flop
Seat 8: CHARLI BUKET (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: C.C.Rock (small blind) folded before Flop

Meh, flopcheck voor potcontrol maybe, maar villain is passief. Twijfel nog of fold hier juist was.

Lekker kaartdood =) kan helaas het 1e uur niet teren op een mooie stapel die ik had moeten hebben. 2,9k left door blinds

PokerStars Game #15782666819: Tournament #79267259, $100+$9 Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2008/03/06 - 13:27:41 (ET)
Table '79267259 13' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: mattg1983 (3720 in chips)
Seat 2: syka (2825 in chips)
Seat 3: djangolinio (3001 in chips)
Seat 4: kissalsfed (890 in chips)
Seat 5: snopro210 (3375 in chips)
Seat 6: breece9 (4890 in chips)
Seat 7: Popiedejopie (3126 in chips)
Seat 8: CHARLI BUKET (5218 in chips)
Seat 9: C.C.Rock (3664 in chips)
kissalsfed: posts small blind 15
snopro210: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Popiedejopie {10-Spades}{10-Diamonds}
breece9 said, "lol"
breece9: folds
CHARLI BUKET said, "rofl"
Popiedejopie: raises 65 to 95
CHARLI BUKET: folds
C.C.Rock: folds
mattg1983: calls 95
syka: folds
djangolinio: folds
kissalsfed: folds
snopro210: folds
*** FLOP *** {k-Hearts}{4-Diamonds}{9-Spades}
CHARLI BUKET said, "its funny cuz im right"
Popiedejopie: checks
mattg1983: checks
*** TURN *** {k-Hearts}{4-Diamonds}{9-Spades} {k-Diamonds}
breece9 said, "no two pair"
Popiedejopie: bets 135
mattg1983: folds
Popiedejopie collected 235 from pot
CHARLI BUKET said, "oh ok"
*** SUMMARY ***
Total pot 235 | Rake 0
Board {k-Hearts}{4-Diamonds}{9-Spades}{k-Diamonds}
Seat 1: mattg1983 folded on the Turn
Seat 2: syka folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: djangolinio (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: kissalsfed (small blind) folded before Flop
Seat 5: snopro210 (big blind) folded before Flop
Seat 6: breece9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Popiedejopie collected (235)
Seat 8: CHARLI BUKET folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: C.C.Rock folded before Flop (didn't bet)

Lol wat een hand.... breece9 was op mega monkey tilt. Hier QQ folden is uit den boze obv. Toen sanja ook nog eens all in ging zag ik de bui wel hangen, maar moest voor de odds wel callen. Bleek ik keurig voor te staan. Maar obviously g aat de 4k sidepot weer aan mijn neus voorbij..

PokerStars Game #15782315763: Tournament #79267259, $100+$9 Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2008/03/06 - 13:10:49 (ET)
Table '79267259 13' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: mattg1983 (4440 in chips)
Seat 2: syka (2960 in chips)
Seat 3: djangolinio (3280 in chips)
Seat 4: kissalsfed (2750 in chips)
Seat 5: snopro210 (2860 in chips)
Seat 6: breece9 (1370 in chips)
Seat 7: Popiedejopie (3050 in chips)
Seat 8: CHARLI BUKET (2900 in chips)
Seat 9: sexysanja (3390 in chips)
djangolinio: posts small blind 10
kissalsfed: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Popiedejopie {q-Diamonds}{q-Clubs}
snopro210: calls 20
breece9: raises 1350 to 1370 and is all-in
Popiedejopie: calls 1370
CHARLI BUKET has timed out
CHARLI BUKET: folds
CHARLI BUKET is sitting out
sexysanja: raises 2020 to 3390 and is all-in
mattg1983: folds
CHARLI BUKET has returned
syka: folds
djangolinio: folds
kissalsfed: folds
snopro210: folds
Popiedejopie: calls 1680 and is all-in
*** FLOP *** {5-Spades}{2-Hearts}{9-Hearts}
*** TURN *** {5-Spades}{2-Hearts}{9-Hearts} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Spades}{2-Hearts}{9-Hearts}{2-Diamonds} {k-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Popiedejopie: shows {q-Diamonds}{q-Clubs} (two pair, Queens and Deuces)
sexysanja: shows {j-Hearts}{j-Diamonds} (two pair, Jacks and Deuces)
Popiedejopie collected 3360 from side pot
breece9: shows {2-Clubs}{a-Hearts} (three of a kind, Deuces)
CHARLI BUKET said, "oh ic"
snopro210 said, "wow"
breece9 collected 4160 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7520 Main pot 4160. Side pot 3360. | Rake 0
Board {5-Spades}{2-Hearts}{9-Hearts}{2-Diamonds}{k-Spades}
Seat 1: mattg1983 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: syka (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: djangolinio (small blind) folded before Flop
Seat 4: kissalsfed (big blind) folded before Flop
Seat 5: snopro210 folded before Flop
Seat 6: breece9 showed {2-Clubs}{a-Hearts} and won (4160) with three of a kind, Deuces
Seat 7: Popiedejopie showed {q-Diamonds}{q-Clubs} and won (3360) with two pair, Queens and Deuces
Seat 8: CHARLI BUKET folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: sexysanja showed {j-Hearts}{j-Diamonds} and lost with two pair, Jacks and Deuces

Geen zin om nog een paar callers mee te krijgen voor een 3x BB raise. Moet hier wel

PokerStars Game #15782302304: Tournament #79267259, $100+$9 Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2008/03/06 - 13:10:13 (ET)
Table '79267259 13' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: mattg1983 (4440 in chips)
Seat 2: syka (2970 in chips)
Seat 3: djangolinio (3300 in chips)
Seat 4: kissalsfed (2750 in chips)
Seat 5: snopro210 (2920 in chips)
Seat 6: breece9 (1370 in chips)
Seat 7: Popiedejopie (2960 in chips)
Seat 8: CHARLI BUKET (2900 in chips)
Seat 9: sexysanja (3390 in chips)
syka: posts small blind 10
djangolinio: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Popiedejopie {k-Spades}{k-Diamonds}
kissalsfed: folds
snopro210: raises 40 to 60
breece9: folds
Popiedejopie: raises 120 to 180
CHARLI BUKET: folds
sexysanja: folds
mattg1983: folds
syka: folds
djangolinio: folds
snopro210: folds
Popiedejopie collected 150 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 150 | Rake 0
Seat 1: mattg1983 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: syka (small blind) folded before Flop
Seat 3: djangolinio (big blind) folded before Flop
Seat 4: kissalsfed folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: snopro210 folded before Flop
Seat 6: breece9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Popiedejopie collected (150)
Seat 8: CHARLI BUKET folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: sexysanja folded before Flop (didn't bet)

Doe maar 5%, heb ik ook nog iets om te railen tijdens mijn 109 FO =]

Speel zometeen de 109 FO die ik eigenlijk dinsdag had willen shippen. Ik hou jullie via dit draadje op de hoogte

Get it in

schaapje zit maar met 60 BB's.

Nope, geriverde boats wel

Davis is veruit de beste op de 1000. Alleen Morisson kan nog enigzins aan zijn 2 rondjes tippen.

Ik call je lijstje, alleen denk ik dat van Deutekom de 3KM gaat pakken

Nog van plan om komende nacht om half 4 te gaan kijken?

Priceless =]

I like your line.

Wat een schapenmove van hem =/ gg

Lol

pwned nice one

Dooooorrrrrrr

welcome back

Gogo lads!

1289290291292293331