Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Rob_S

Naam:Robert S
Mijn onderschrift:

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

Verstuur bericht

Forum Posts

dream on bolle

Big_RobS

pm/skype bij intresse Smile

Big_RobS 2 of 3 turbotjes bib 50/50 Big Grin

gl

[x] rot op met je onzin

Youngstar geniet er maar van nu het nog kan.

Gl guys

gl he gekke wim

Big_RobS

wil een paar biggers/hotters spelen

pm

19:45 $22.00
20:00 $11.00
20:15 $08.80
20:15 $13.10
20:30 $09.30
20:30 $13.50
20:30 $05.10 +13.04
20:39 $11.00
20:45 $04.40
20:45 $16.50
21:00 $55.00
21:00 $05.50
21:00 $02.70 +0.5
21:15 $05.40
21:30 $27.00
21:30 $11.00
22:00 $21.00
22:15 $11.00
22:30 $27.00
22:30 $08.80
22:30 $16.50
22:30 $05.10

11 pko 1x +2.50 + 6.25 + 6.87
8 sng 4x

cashes en ongebruikte funds: 117.22

laatste exit, paar plekkies voor het geld

PokerStars Hand #116592493706: Tournament #910932770, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2014/05/24 1:05:18 CET [2014/05/23 19:05:18 ET]
Table '910932770 31' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Shmikis_neas (23828 in chips)
Seat 2: orangebike42 (15676 in chips)
Seat 3: Kle40 (4009 in chips)
Seat 4: homolover20 (29405 in chips)
Seat 5: Big_RobS (23271 in chips)
Seat 6: rustychello2 (14151 in chips)
Seat 7: TheDegenFund (21639 in chips)
Seat 8: alexlom12 (15565 in chips)
Seat 9: MagicTrick28 (27684 in chips)
Shmikis_neas: posts the ante 85
orangebike42: posts the ante 85
Kle40: posts the ante 85
homolover20: posts the ante 85
Big_RobS: posts the ante 85
rustychello2: posts the ante 85
TheDegenFund: posts the ante 85
alexlom12: posts the ante 85
MagicTrick28: posts the ante 85
Big_RobS: posts small blind 350
rustychello2: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {A-Spades}{K-Hearts}
TheDegenFund: folds
alexlom12: folds
MagicTrick28: raises 700 to 1400
Shmikis_neas: raises 2679 to 4079
orangebike42: folds
Kle40: folds
homolover20: folds
Big_RobS: raises 19107 to 23186 and is all-in
rustychello2: folds
MagicTrick28: raises 4413 to 27599 and is all-in
Shmikis_neas: folds
Uncalled bet (4413) returned to MagicTrick28
*** FLOP *** {A-Hearts}{2-Hearts}{Q-Hearts}
*** TURN *** {A-Hearts}{2-Hearts}{Q-Hearts} {6-Spades}
*** RIVER *** {A-Hearts}{2-Hearts}{Q-Hearts}{6-Spades} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {A-Spades}{K-Hearts} (a pair of Aces)
MagicTrick28: shows {A-Clubs}{A-Diamonds} (three of a kind, Aces)
MagicTrick28 collected 51916 from pot
Big_RobS finished the tournament in 84th place
*** SUMMARY ***
Total pot 51916 | Rake 0
Board {A-Hearts}{2-Hearts}{Q-Hearts}{6-Spades}{10-Diamonds}
Seat 1: Shmikis_neas folded before Flop
Seat 2: orangebike42 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Kle40 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: homolover20 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Big_RobS (small blind) showed {A-Spades}{K-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 6: rustychello2 (big blind) folded before Flop
Seat 7: TheDegenFund folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: alexlom12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: MagicTrick28 showed {A-Clubs}{A-Diamonds} and won (51916) with three of a kind, Aces

PokerStars Hand #116591403249: Tournament #910953439, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/05/24 0:36:22 CET [2014/05/23 18:36:22 ET]
Table '910953439 3' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: HansDenSvans (8575 in chips)
Seat 2: CashNeedGeld (9009 in chips)
Seat 3: nazman777 (6357 in chips) is sitting out
Seat 4: stralucescu (5406 in chips)
Seat 5: Big_RobS (3301 in chips)
Seat 6: pantouflow (4841 in chips)
Seat 7: myorenge_kyo (9529 in chips)
Seat 8: folydr (7769 in chips)
Seat 9: TISSO1709 (5833 in chips)
HansDenSvans: posts the ante 40
CashNeedGeld: posts the ante 40
nazman777: posts the ante 40
stralucescu: posts the ante 40
Big_RobS: posts the ante 40
pantouflow: posts the ante 40
myorenge_kyo: posts the ante 40
folydr: posts the ante 40
TISSO1709: posts the ante 40
stralucescu: posts small blind 150
Big_RobS: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {K-Diamonds}{Q-Diamonds}
pantouflow: folds
myorenge_kyo: folds
folydr: folds
TISSO1709: folds
HansDenSvans: folds
CashNeedGeld: folds
nazman777: folds
stralucescu: raises 5066 to 5366 and is all-in
Big_RobS: calls 2961 and is all-in
Uncalled bet (2105) returned to stralucescu
*** FLOP *** {K-Spades}{5-Spades}{2-Spades}
*** TURN *** {K-Spades}{5-Spades}{2-Spades} {3-Spades}
*** RIVER *** {K-Spades}{5-Spades}{2-Spades}{3-Spades} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
stralucescu: shows {Q-Hearts}{J-Spades} (a flush, King high)
Big_RobS: shows {K-Diamonds}{Q-Diamonds} (a pair of Kings)
stralucescu collected 6882 from pot
Big_RobS finished the tournament in 358th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6882 | Rake 0
Board {K-Spades}{5-Spades}{2-Spades}{3-Spades}{J-Clubs}
Seat 1: HansDenSvans folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: CashNeedGeld folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: nazman777 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: stralucescu (small blind) showed {Q-Hearts}{J-Spades} and won (6882) with a flush, King high
Seat 5: Big_RobS (big blind) showed {K-Diamonds}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Kings
Seat 6: pantouflow folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: myorenge_kyo folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: folydr folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: TISSO1709 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #116591177868: Tournament #910953454, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level XI (150/300) - 2014/05/24 0:30:54 CET [2014/05/23 18:30:54 ET]
Table '910953454 79' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: 4Azzez (4076 in chips)
Seat 2: heitzi966 (7432 in chips)
Seat 3: Big_RobS (5221 in chips)
Seat 4: rjrrobert12 (18608 in chips)
Seat 6: HochuBablo (10579 in chips)
Seat 7: Absurdity1 (4489 in chips)
Seat 8: Willaertt (5303 in chips)
Seat 9: alexx080681 (8164 in chips)
4Azzez: posts the ante 40
heitzi966: posts the ante 40
Big_RobS: posts the ante 40
rjrrobert12: posts the ante 40
HochuBablo: posts the ante 40
Absurdity1: posts the ante 40
Willaertt: posts the ante 40
alexx080681: posts the ante 40
Willaertt: posts small blind 150
alexx080681: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {A-Hearts}{A-Spades}
4Azzez: folds
heitzi966: folds
Big_RobS: raises 300 to 600
rjrrobert12: folds
HochuBablo: folds
Absurdity1: folds
Willaertt is disconnected
Willaertt is connected
Willaertt: folds
alexx080681: calls 300
*** FLOP *** {4-Diamonds}{2-Diamonds}{5-Diamonds}
alexx080681: checks
Big_RobS: bets 750
alexx080681: raises 1650 to 2400
Big_RobS: raises 2181 to 4581 and is all-in
alexx080681: calls 2181
*** TURN *** {4-Diamonds}{2-Diamonds}{5-Diamonds} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{2-Diamonds}{5-Diamonds}{3-Diamonds} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
alexx080681: shows {6-Diamonds}{7-Diamonds} (a straight flush, Three to Seven)
Big_RobS: shows {A-Hearts}{A-Spades} (a straight, Ace to Five)
alexx080681 collected 10832 from pot
alexx080681 wins $6.13 for eliminating Big_RobS and their own bounty increases by $6.12 to $24.49
Big_RobS finished the tournament in 342nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 10832 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{2-Diamonds}{5-Diamonds}{3-Diamonds}{5-Hearts}
Seat 1: 4Azzez folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: heitzi966 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Big_RobS showed {A-Hearts}{A-Spades} and lost with a straight, Ace to Five
Seat 4: rjrrobert12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: HochuBablo folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Absurdity1 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Willaertt (small blind) folded before Flop
Seat 9: alexx080681 (big blind) showed {6-Diamonds}{7-Diamonds} and won (10832) with a straight flush, Three to Seven

hopelijk gaat het bij jou beter dan bij mij...

gl

PokerStars Hand #116589214141: Tournament #910953432, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2014/05/23 23:45:30 CET [2014/05/23 17:45:30 ET]
Table '910953432 74' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: rich472 (6945 in chips)
Seat 2: Konsternacja (1551 in chips)
Seat 3: harry811 (13124 in chips)
Seat 4: SegaMK3 (12102 in chips)
Seat 5: fred7363 (6721 in chips)
Seat 6: Big_RobS (4095 in chips)
Seat 7: seeebeeek (18963 in chips)
Seat 8: italoo (7086 in chips)
Seat 9: JoysMoneY (8198 in chips)
rich472: posts the ante 25
Konsternacja: posts the ante 25
harry811: posts the ante 25
SegaMK3: posts the ante 25
fred7363: posts the ante 25
Big_RobS: posts the ante 25
seeebeeek: posts the ante 25
italoo: posts the ante 25
JoysMoneY: posts the ante 25
SegaMK3: posts small blind 125
fred7363: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {A-Hearts}{Q-Clubs}
Big_RobS: raises 250 to 500
seeebeeek: calls 500
italoo: folds
JoysMoneY: folds
rich472: folds
Konsternacja said, "good luck all"
Konsternacja: raises 1026 to 1526 and is all-in
harry811: folds
SegaMK3: folds
fred7363: folds
Big_RobS: raises 2544 to 4070 and is all-in
seeebeeek: calls 3570
*** FLOP *** {K-Hearts}{K-Diamonds}{6-Clubs}
*** TURN *** {K-Hearts}{K-Diamonds}{6-Clubs} {5-Clubs}
*** RIVER *** {K-Hearts}{K-Diamonds}{6-Clubs}{5-Clubs} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {A-Hearts}{Q-Clubs} (a pair of Kings)
seeebeeek: shows {K-Spades}{K-Clubs} (four of a kind, Kings)
seeebeeek collected 5088 from side pot
Konsternacja: shows {Q-Hearts}{A-Clubs} (a pair of Kings)
seeebeeek collected 5178 from main pot
Big_RobS finished the tournament in 775th place
Konsternacja finished the tournament in 776th place
*** SUMMARY ***
Total pot 10266 Main pot 5178. Side pot 5088. | Rake 0
Board {K-Hearts}{K-Diamonds}{6-Clubs}{5-Clubs}{7-Diamonds}
Seat 1: rich472 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Konsternacja showed {Q-Hearts}{A-Clubs} and lost with a pair of Kings
Seat 3: harry811 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: SegaMK3 (small blind) folded before Flop
Seat 5: fred7363 (big blind) folded before Flop
Seat 6: Big_RobS showed {A-Hearts}{Q-Clubs} and lost with a pair of Kings
Seat 7: seeebeeek showed {K-Spades}{K-Clubs} and won (10266) with four of a kind, Kings
Seat 8: italoo folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: JoysMoneY folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #116588576169: Tournament #910953319, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/05/23 23:31:49 CET [2014/05/23 17:31:49 ET]
Table '910953319 65' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: MATECO (7853 in chips)
Seat 2: Luxjin (5570 in chips)
Seat 3: STAVKAMEN 94 (12012 in chips)
Seat 4: thirsty_eh (9195 in chips)
Seat 5: jkangasluoma (7583 in chips)
Seat 6: modena59 (3128 in chips)
Seat 7: rinx858 (3045 in chips)
Seat 8: Big_RobS (3009 in chips)
Seat 9: Crocodil750 (6232 in chips)
MATECO: posts the ante 30
Luxjin: posts the ante 30
STAVKAMEN 94: posts the ante 30
thirsty_eh: posts the ante 30
jkangasluoma: posts the ante 30
modena59: posts the ante 30
rinx858: posts the ante 30
Big_RobS: posts the ante 30
Crocodil750: posts the ante 30
thirsty_eh: posts small blind 125
jkangasluoma: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {8-Hearts}{A-Hearts}
modena59: folds
rinx858: folds
Big_RobS: raises 2729 to 2979 and is all-in
Crocodil750: folds
MATECO: raises 4771 to 7750
Luxjin: folds
STAVKAMEN 94: folds
thirsty_eh: folds
jkangasluoma: folds
Uncalled bet (4771) returned to MATECO
*** FLOP *** {2-Diamonds}{J-Hearts}{7-Hearts}
*** TURN *** {2-Diamonds}{J-Hearts}{7-Hearts} {A-Clubs}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{J-Hearts}{7-Hearts}{A-Clubs} {K-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {8-Hearts}{A-Hearts} (a pair of Aces)
MATECO: shows {A-Diamonds}{J-Clubs} (two pair, Aces and Jacks)
MATECO collected 6603 from pot
Big_RobS finished the tournament in 526th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6603 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{J-Hearts}{7-Hearts}{A-Clubs}{K-Spades}
Seat 1: MATECO showed {A-Diamonds}{J-Clubs} and won (6603) with two pair, Aces and Jacks
Seat 2: Luxjin folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: STAVKAMEN 94 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: thirsty_eh (small blind) folded before Flop
Seat 5: jkangasluoma (big blind) folded before Flop
Seat 6: modena59 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: rinx858 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Big_RobS showed {8-Hearts}{A-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 9: Crocodil750 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #116588421943: Tournament #914151514, $5.05+$5.00+$0.95 USD Hold'em No Limit - Level X (300/600) - 2014/05/23 23:28:34 CET [2014/05/23 17:28:34 ET]
Table '914151514 14' 9-max Seat #8 is the button
Seat 2: abcd7ivan (14346 in chips)
Seat 3: toep32 (18722 in chips)
Seat 4: gabemir (20889 in chips)
Seat 5: MasterTrupov (16662 in chips)
Seat 6: Brahman77 (17474 in chips)
Seat 7: 1molylepke (43408 in chips)
Seat 8: Playing2Keep (17269 in chips)
Seat 9: Big_RobS (8210 in chips)
abcd7ivan: posts the ante 50
toep32: posts the ante 50
gabemir: posts the ante 50
MasterTrupov: posts the ante 50
Brahman77: posts the ante 50
1molylepke: posts the ante 50
Playing2Keep: posts the ante 50
Big_RobS: posts the ante 50
Big_RobS: posts small blind 300
abcd7ivan: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {A-Hearts}{K-Spades}
toep32: folds
gabemir: folds
MasterTrupov: folds
Brahman77: folds
1molylepke: raises 600 to 1200
Playing2Keep: raises 16019 to 17219 and is all-in
Big_RobS: calls 7860 and is all-in
abcd7ivan: folds
1molylepke: folds
Uncalled bet (9059) returned to Playing2Keep
*** FLOP *** {3-Diamonds}{J-Hearts}{2-Spades}
*** TURN *** {3-Diamonds}{J-Hearts}{2-Spades} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{J-Hearts}{2-Spades}{7-Diamonds} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {A-Hearts}{K-Spades} (high card Ace)
Playing2Keep: shows {8-Spades}{8-Clubs} (a pair of Eights)
Playing2Keep collected 18520 from pot
Playing2Keep wins $6.88 for eliminating Big_RobS and their own bounty increases by $6.87 to $39.99
Big_RobS finished the tournament in 16th place and received $8.63.
*** SUMMARY ***
Total pot 18520 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{J-Hearts}{2-Spades}{7-Diamonds}{5-Diamonds}
Seat 2: abcd7ivan (big blind) folded before Flop
Seat 3: toep32 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: gabemir folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: MasterTrupov folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Brahman77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: 1molylepke folded before Flop
Seat 8: Playing2Keep (button) showed {8-Spades}{8-Clubs} and won (18520) with a pair of Eights
Seat 9: Big_RobS (small blind) showed {A-Hearts}{K-Spades} and lost with high card Ace

enige toernooi wat een beetje liep

PokerStars Hand #116586753648: Tournament #910955255, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XII (200/400) - 2014/05/23 22:52:39 CET [2014/05/23 16:52:39 ET]
Table '910955255 20' 6-max Seat #3 is the button
Seat 1: maxtach222 (9289 in chips)
Seat 2: Benny3782 (4100 in chips)
Seat 3: duduvilas (6390 in chips)
Seat 4: Donnie3000 (38098 in chips)
Seat 5: Big_RobS (11324 in chips)
Seat 6: TakeItPersnl (17328 in chips)
maxtach222: posts the ante 50
Benny3782: posts the ante 50
duduvilas: posts the ante 50
Donnie3000: posts the ante 50
Big_RobS: posts the ante 50
TakeItPersnl: posts the ante 50
Donnie3000: posts small blind 200
Big_RobS: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {K-Spades}{K-Diamonds}
TakeItPersnl: folds
maxtach222: folds
Benny3782: folds
duduvilas: folds
Donnie3000: raises 400 to 800
Big_RobS: raises 1900 to 2700
Donnie3000: raises 1900 to 4600
Big_RobS: raises 6674 to 11274 and is all-in
Donnie3000: calls 6674
*** FLOP *** {A-Hearts}{3-Diamonds}{9-Diamonds}
*** TURN *** {A-Hearts}{3-Diamonds}{9-Diamonds} {2-Spades}
*** RIVER *** {A-Hearts}{3-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Spades} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Donnie3000: shows {A-Clubs}{A-Spades} (three of a kind, Aces)
Big_RobS: shows {K-Spades}{K-Diamonds} (a pair of Kings)
Donnie3000 collected 22848 from pot
Big_RobS finished the tournament in 71st place
*** SUMMARY ***
Total pot 22848 | Rake 0
Board {A-Hearts}{3-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Spades}{5-Diamonds}
Seat 1: maxtach222 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Benny3782 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: duduvilas (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Donnie3000 (small blind) showed {A-Clubs}{A-Spades} and won (22848) with three of a kind, Aces
Seat 5: Big_RobS (big blind) showed {K-Spades}{K-Diamonds} and lost with a pair of Kings
Seat 6: TakeItPersnl folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #116586572255: Tournament #910953187, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level XIII (250/500) - 2014/05/23 22:48:55 CET [2014/05/23 16:48:55 ET]
Table '910953187 71' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: eugler82 (7795 in chips)
Seat 2: bozaking (13146 in chips)
Seat 3: tzini9 (9174 in chips)
Seat 4: robtinnion (29687 in chips)
Seat 5: Big_RobS (7120 in chips)
Seat 6: v777or 05DAG (30501 in chips)
Seat 7: spongey226 (19492 in chips)
Seat 8: muriloh96 (44708 in chips)
Seat 9: milked it (12802 in chips)
eugler82: posts the ante 60
bozaking: posts the ante 60
tzini9: posts the ante 60
robtinnion: posts the ante 60
Big_RobS: posts the ante 60
v777or 05DAG: posts the ante 60
spongey226: posts the ante 60
muriloh96: posts the ante 60
milked it: posts the ante 60
muriloh96: posts small blind 250
milked it: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {A-Diamonds}{Q-Hearts}
eugler82: folds
bozaking: folds
tzini9: raises 734 to 1234
robtinnion said, "Smile"
robtinnion: folds
Big_RobS: raises 5826 to 7060 and is all-in
v777or 05DAG: raises 23381 to 30441 and is all-in
spongey226: folds
muriloh96: folds
milked it: folds
tzini9: calls 7880 and is all-in
Uncalled bet (21327) returned to v777or 05DAG
*** FLOP *** {3-Spades}{4-Diamonds}{9-Clubs}
*** TURN *** {3-Spades}{4-Diamonds}{9-Clubs} {2-Spades}
*** RIVER *** {3-Spades}{4-Diamonds}{9-Clubs}{2-Spades} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
tzini9: shows {10-Clubs}{10-Hearts} (a pair of Tens)
v777or 05DAG: shows {K-Diamonds}{A-Spades} (high card Ace)
tzini9 collected 4108 from side pot
Big_RobS: shows {A-Diamonds}{Q-Hearts} (high card Ace)
tzini9 collected 22470 from main pot
tzini9 wins the $2.50 bounty for eliminating Big_RobS
Big_RobS finished the tournament in 223rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 26578 Main pot 22470. Side pot 4108. | Rake 0
Board {3-Spades}{4-Diamonds}{9-Clubs}{2-Spades}{6-Diamonds}
Seat 1: eugler82 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: bozaking folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: tzini9 showed {10-Clubs}{10-Hearts} and won (26578) with a pair of Tens
Seat 4: robtinnion folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Big_RobS showed {A-Diamonds}{Q-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 6: v777or 05DAG showed {K-Diamonds}{A-Spades} and lost with high card Ace
Seat 7: spongey226 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: muriloh96 (small blind) folded before Flop
Seat 9: milked it (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #116585953996: Tournament #910953288, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2014/05/23 22:36:19 CET [2014/05/23 16:36:19 ET]
Table '910953288 111' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Kril82 (1953 in chips)
Seat 2: visjeatwater (2960 in chips)
Seat 3: Kostyan80 (15160 in chips)
Seat 4: Tagrin (2730 in chips)
Seat 5: Big_RobS (1175 in chips)
Seat 6: ykh222 (2455 in chips)
Seat 7: Hatemel (4119 in chips)
Seat 8: mikeyeomans (12995 in chips)
Seat 9: samab7 (17511 in chips)
Kril82: posts the ante 20
visjeatwater: posts the ante 20
Kostyan80: posts the ante 20
Tagrin: posts the ante 20
Big_RobS: posts the ante 20
ykh222: posts the ante 20
Hatemel: posts the ante 20
mikeyeomans: posts the ante 20
samab7: posts the ante 20
samab7: posts small blind 75
Kril82: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {6-Clubs}{A-Spades}
visjeatwater: folds
Kostyan80: folds
Tagrin: folds
Big_RobS: raises 1005 to 1155 and is all-in
ykh222: folds
Hatemel: raises 2944 to 4099 and is all-in
mikeyeomans: folds
samab7: folds
Kril82: folds
Uncalled bet (2944) returned to Hatemel
*** FLOP *** {3-Clubs}{K-Clubs}{9-Hearts}
*** TURN *** {3-Clubs}{K-Clubs}{9-Hearts} {Q-Spades}
*** RIVER *** {3-Clubs}{K-Clubs}{9-Hearts}{Q-Spades} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {6-Clubs}{A-Spades} (high card Ace)
Hatemel: shows {8-Hearts}{8-Clubs} (a pair of Eights)
Hatemel collected 2715 from pot
Big_RobS finished the tournament in 1032nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 2715 | Rake 0
Board {3-Clubs}{K-Clubs}{9-Hearts}{Q-Spades}{4-Clubs}
Seat 1: Kril82 (big blind) folded before Flop
Seat 2: visjeatwater folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Kostyan80 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Tagrin folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Big_RobS showed {6-Clubs}{A-Spades} and lost with high card Ace
Seat 6: ykh222 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Hatemel showed {8-Hearts}{8-Clubs} and won (2715) with a pair of Eights
Seat 8: mikeyeomans (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: samab7 (small blind) folded before Flop

123451511