Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Rob_S

Naam:Robert S
Mijn onderschrift:

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

Verstuur bericht

Forum Posts

Big_RobS

Kan rond 19:00 starten. Pm maar een voorstel.

$92.66 (3 mincashes 2 ko's)

thx for backing

PokerStars Hand #115169456122: Tournament #897807237, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXVI (1600/3200) - 2014/04/23 0:48:51 CET [2014/04/22 18:48:51 ET]
Table '897807237 701' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: dirkteur023 (109964 in chips) is sitting out
Seat 2: Big_RobS (26952 in chips)
Seat 3: grucha888 (86216 in chips)
Seat 4: Gabanzin (142746 in chips)
Seat 5: bompa (101033 in chips)
Seat 6: 35037Newton (112246 in chips)
Seat 7: Cabeça Tilt (60167 in chips)
Seat 8: jimmister80 (116333 in chips)
Seat 9: Helljagger (108030 in chips)
dirkteur023: posts the ante 400
Big_RobS: posts the ante 400
grucha888: posts the ante 400
Gabanzin: posts the ante 400
bompa: posts the ante 400
35037Newton: posts the ante 400
Cabeça Tilt: posts the ante 400
jimmister80: posts the ante 400
Helljagger: posts the ante 400
dirkteur023: posts small blind 1600
Big_RobS: posts big blind 3200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {Q-Spades}{K-Spades}
grucha888: folds
Gabanzin: folds
bompa: folds
35037Newton: raises 3200 to 6400
Cabeça Tilt: folds
jimmister80: calls 6400
Helljagger: folds
dirkteur023: folds
Big_RobS: raises 20152 to 26552 and is all-in
35037Newton: raises 85294 to 111846 and is all-in
jimmister80: folds
Uncalled bet (85294) returned to 35037Newton
*** FLOP *** {4-Diamonds}{Q-Hearts}{A-Spades}
*** TURN *** {4-Diamonds}{Q-Hearts}{A-Spades} {7-Hearts}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{Q-Hearts}{A-Spades}{7-Hearts} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {Q-Spades}{K-Spades} (a pair of Queens)
35037Newton: shows {A-Hearts}{A-Diamonds} (three of a kind, Aces)
35037Newton collected 64704 from pot
Big_RobS finished the tournament in 342nd place and received $48.28.
*** SUMMARY ***
Total pot 64704 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{Q-Hearts}{A-Spades}{7-Hearts}{8-Diamonds}
Seat 1: dirkteur023 (small blind) folded before Flop
Seat 2: Big_RobS (big blind) showed {Q-Spades}{K-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 3: grucha888 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Gabanzin folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: bompa folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: 35037Newton showed {A-Hearts}{A-Diamonds} and won (64704) with three of a kind, Aces
Seat 7: Cabeça Tilt folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: jimmister80 folded before Flop
Seat 9: Helljagger (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #115167744863: Tournament #897807237, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXII (900/1800) - 2014/04/23 0:10:20 CET [2014/04/22 18:10:20 ET]
Table '897807237 105' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: 32Hoops (31123 in chips)
Seat 2: Tapinn (85433 in chips)
Seat 3: $porcotash (30717 in chips)
Seat 4: KingRiverNOR (43959 in chips)
Seat 5: DatWillDoPig (35284 in chips)
Seat 6: Mioxi (49827 in chips)
Seat 7: bashkan34 (41116 in chips)
Seat 8: Pseikoluke (36110 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 9: Big_RobS (28451 in chips)
32Hoops: posts the ante 225
Tapinn: posts the ante 225
$porcotash: posts the ante 225
KingRiverNOR: posts the ante 225
DatWillDoPig: posts the ante 225
Mioxi: posts the ante 225
bashkan34: posts the ante 225
Big_RobS: posts the ante 225
Big_RobS: posts small blind 900
32Hoops: posts big blind 1800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {8-Hearts}{Q-Hearts}
Tapinn: folds
$porcotash: folds
KingRiverNOR: folds
DatWillDoPig: folds
Mioxi: folds
bashkan34: folds
Big_RobS: raises 26426 to 28226 and is all-in
32Hoops: calls 26426
*** FLOP *** {Q-Clubs}{6-Clubs}{4-Hearts}
*** TURN *** {Q-Clubs}{6-Clubs}{4-Hearts} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{6-Clubs}{4-Hearts}{10-Diamonds} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {8-Hearts}{Q-Hearts} (three of a kind, Queens)
32Hoops: shows {J-Spades}{J-Hearts} (two pair, Queens and Jacks)
Big_RobS collected 58252 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 58252 | Rake 0
Board {Q-Clubs}{6-Clubs}{4-Hearts}{10-Diamonds}{Q-Spades}
Seat 1: 32Hoops (big blind) showed {J-Spades}{J-Hearts} and lost with two pair, Queens and Jacks
Seat 2: Tapinn folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: $porcotash folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: KingRiverNOR folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: DatWillDoPig folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Mioxi folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: bashkan34 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Big_RobS (small blind) showed {8-Hearts}{Q-Hearts} and won (58252) with three of a kind, Queens

thx guys, 44.38 geshipt.

33k in b11

PokerStars Hand #115166675310: Tournament #898794185, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (600/1200) - 2014/04/22 23:46:25 CET [2014/04/22 17:46:25 ET]
Table '898794185 65' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Big_RobS (11515 in chips)
Seat 2: Frisk32167 (31120 in chips)
Seat 4: M_Mathers80 (16184 in chips)
Seat 5: n3wn1ck4me (54253 in chips)
Seat 6: Assad91 (37960 in chips)
Seat 7: goldseafish (36988 in chips)
Seat 8: Bianconero12 (25778 in chips)
Seat 9: Packer King (3257 in chips)
Big_RobS: posts the ante 150
Frisk32167: posts the ante 150
M_Mathers80: posts the ante 150
n3wn1ck4me: posts the ante 150
Assad91: posts the ante 150
goldseafish: posts the ante 150
Bianconero12: posts the ante 150
Packer King: posts the ante 150
Assad91: posts small blind 600
goldseafish: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {K-Diamonds}{10-Clubs}
Bianconero12: folds
Packer King: raises 1907 to 3107 and is all-in
Big_RobS: raises 8258 to 11365 and is all-in
Frisk32167: folds
M_Mathers80: folds
n3wn1ck4me: folds
Assad91: raises 26445 to 37810 and is all-in
goldseafish: folds
Uncalled bet (26445) returned to Assad91
*** FLOP *** {6-Clubs}{9-Hearts}{A-Diamonds}
*** TURN *** {6-Clubs}{9-Hearts}{A-Diamonds} {7-Clubs}
*** RIVER *** {6-Clubs}{9-Hearts}{A-Diamonds}{7-Clubs} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Assad91: shows {Q-Diamonds}{Q-Clubs} (two pair, Queens and Sevens)
Big_RobS: shows {K-Diamonds}{10-Clubs} (a pair of Sevens)
Assad91 collected 16516 from side pot
Packer King: shows {10-Hearts}{A-Clubs} (two pair, Aces and Sevens)
Packer King collected 11721 from main pot
Assad91 wins the $2.50 bounty for eliminating Big_RobS
Big_RobS finished the tournament in 99th place and received $24.38.
*** SUMMARY ***
Total pot 28237 Main pot 11721. Side pot 16516. | Rake 0
Board {6-Clubs}{9-Hearts}{A-Diamonds}{7-Clubs}{7-Hearts}
Seat 1: Big_RobS showed {K-Diamonds}{10-Clubs} and lost with a pair of Sevens
Seat 2: Frisk32167 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: M_Mathers80 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: n3wn1ck4me (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Assad91 (small blind) showed {Q-Diamonds}{Q-Clubs} and won (16516) with two pair, Queens and Sevens
Seat 7: goldseafish (big blind) folded before Flop
Seat 8: Bianconero12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Packer King showed {10-Hearts}{A-Clubs} and won (11721) with two pair, Aces and Sevens

PokerStars Hand #115166446483: Tournament #898794185, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level XVII (500/1000) - 2014/04/22 23:41:43 CET [2014/04/22 17:41:43 ET]
Table '898794185 65' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Big_RobS (5670 in chips)
Seat 2: Frisk32167 (36278 in chips)
Seat 3: Osthans (4428 in chips)
Seat 4: M_Mathers80 (3671 in chips)
Seat 5: n3wn1ck4me (58411 in chips)
Seat 6: Assad91 (42530 in chips)
Seat 7: goldseafish (31135 in chips)
Seat 8: Bianconero12 (27103 in chips)
Seat 9: Packer King (7829 in chips)
Big_RobS: posts the ante 125
Frisk32167: posts the ante 125
Osthans: posts the ante 125
M_Mathers80: posts the ante 125
n3wn1ck4me: posts the ante 125
Assad91: posts the ante 125
goldseafish: posts the ante 125
Bianconero12: posts the ante 125
Packer King: posts the ante 125
Bianconero12: posts small blind 500
Packer King: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {8-Diamonds}{A-Spades}
Big_RobS: raises 4545 to 5545 and is all-in
Frisk32167: folds
Osthans: folds
M_Mathers80: folds
n3wn1ck4me: folds
Assad91: calls 5545
goldseafish: folds
Bianconero12: folds
Packer King: folds
*** FLOP *** {J-Diamonds}{3-Spades}{J-Hearts}
*** TURN *** {J-Diamonds}{3-Spades}{J-Hearts} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{3-Spades}{J-Hearts}{10-Diamonds} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {8-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Jacks)
Assad91: shows {K-Clubs}{Q-Diamonds} (a pair of Jacks - lower kicker)
Big_RobS collected 13715 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 13715 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{3-Spades}{J-Hearts}{10-Diamonds}{4-Diamonds}
Seat 1: Big_RobS showed {8-Diamonds}{A-Spades} and won (13715) with a pair of Jacks
Seat 2: Frisk32167 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Osthans folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: M_Mathers80 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: n3wn1ck4me folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Assad91 showed {K-Clubs}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Jacks
Seat 7: goldseafish (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Bianconero12 (small blind) folded before Flop
Seat 9: Packer King (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #115166123456: Tournament #898794185, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level XVII (500/1000) - 2014/04/22 23:35:13 CET [2014/04/22 17:35:13 ET]
Table '898794185 65' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Big_RobS (1480 in chips)
Seat 2: Frisk32167 (33488 in chips)
Seat 3: Osthans (7928 in chips)
Seat 4: gazpe (8458 in chips)
Seat 5: n3wn1ck4me (27748 in chips)
Seat 6: Assad91 (41530 in chips)
Seat 7: goldseafish (25441 in chips)
Seat 8: Bianconero12 (39228 in chips)
Seat 9: salta44 (22129 in chips)
Big_RobS: posts the ante 125
Frisk32167: posts the ante 125
Osthans: posts the ante 125
gazpe: posts the ante 125
n3wn1ck4me: posts the ante 125
Assad91: posts the ante 125
goldseafish: posts the ante 125
Bianconero12: posts the ante 125
salta44: posts the ante 125
goldseafish: posts small blind 500
Bianconero12: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {J-Clubs}{10-Diamonds}
salta44: folds
Big_RobS: raises 355 to 1355 and is all-in
Frisk32167: calls 1355
Osthans: folds
gazpe: folds
n3wn1ck4me: calls 1355
Assad91: folds
goldseafish: folds
Bianconero12: raises 4645 to 6000
Frisk32167: calls 4645
n3wn1ck4me: folds
*** FLOP *** {4-Spades}{Q-Diamonds}{9-Clubs}
Bianconero12: bets 6000
Frisk32167: calls 6000
*** TURN *** {4-Spades}{Q-Diamonds}{9-Clubs} {4-Hearts}
Bianconero12: checks
Frisk32167: bets 7000
Bianconero12: folds
Uncalled bet (7000) returned to Frisk32167
Bianconero12 said, "wp"
*** RIVER *** {4-Spades}{Q-Diamonds}{9-Clubs}{4-Hearts} {K-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Frisk32167: shows {Q-Spades}{J-Hearts} (two pair, Queens and Fours)
Frisk32167 collected 21290 from side pot
Big_RobS: shows {J-Clubs}{10-Diamonds} (a straight, Nine to King)
Big_RobS collected 7045 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 28335 Main pot 7045. Side pot 21290. | Rake 0
Board {4-Spades}{Q-Diamonds}{9-Clubs}{4-Hearts}{K-Spades}
Seat 1: Big_RobS showed {J-Clubs}{10-Diamonds} and won (7045) with a straight, Nine to King
Seat 2: Frisk32167 showed {Q-Spades}{J-Hearts} and won (21290) with two pair, Queens and Fours
Seat 3: Osthans folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: gazpe folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: n3wn1ck4me folded before Flop
Seat 6: Assad91 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: goldseafish (small blind) folded before Flop
Seat 8: Bianconero12 (big blind) folded on the Turn
Seat 9: salta44 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #115166092512: Tournament #898794185, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level XVII (500/1000) - 2014/04/22 23:34:36 CET [2014/04/22 17:34:36 ET]
Table '898794185 65' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Big_RobS (11357 in chips)
Seat 2: Frisk32167 (33613 in chips)
Seat 3: Osthans (8053 in chips)
Seat 4: gazpe (8583 in chips)
Seat 5: n3wn1ck4me (27873 in chips)
Seat 6: Assad91 (42155 in chips)
Seat 7: goldseafish (26566 in chips)
Seat 8: Bianconero12 (39353 in chips)
Seat 9: salta44 (9877 in chips)
Big_RobS: posts the ante 125
Frisk32167: posts the ante 125
Osthans: posts the ante 125
gazpe: posts the ante 125
n3wn1ck4me: posts the ante 125
Assad91: posts the ante 125
goldseafish: posts the ante 125
Bianconero12: posts the ante 125
salta44: posts the ante 125
Assad91: posts small blind 500
goldseafish: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {10-Diamonds}{A-Clubs}
Bianconero12: folds
salta44: raises 8752 to 9752 and is all-in
Big_RobS: raises 1480 to 11232 and is all-in
Frisk32167: folds
Osthans: folds
gazpe: folds
n3wn1ck4me: folds
Assad91: folds
goldseafish: folds
Uncalled bet (1480) returned to Big_RobS
*** FLOP *** {A-Spades}{8-Clubs}{2-Hearts}
*** TURN *** {A-Spades}{8-Clubs}{2-Hearts} {9-Spades}
*** RIVER *** {A-Spades}{8-Clubs}{2-Hearts}{9-Spades} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
salta44: shows {J-Hearts}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Jacks)
Big_RobS: shows {10-Diamonds}{A-Clubs} (a pair of Aces)
salta44 collected 22129 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 22129 | Rake 0
Board {A-Spades}{8-Clubs}{2-Hearts}{9-Spades}{J-Clubs}
Seat 1: Big_RobS showed {10-Diamonds}{A-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 2: Frisk32167 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Osthans folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: gazpe folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: n3wn1ck4me (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Assad91 (small blind) folded before Flop
Seat 7: goldseafish (big blind) folded before Flop
Seat 8: Bianconero12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: salta44 showed {J-Hearts}{A-Diamonds} and won (22129) with two pair, Aces and Jacks

PokerStars Hand #115165898698: Tournament #897807237, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIX (600/1200) - 2014/04/22 23:30:44 CET [2014/04/22 17:30:44 ET]
Table '897807237 105' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: 32Hoops (69676 in chips)
Seat 2: Tapinn (59250 in chips)
Seat 3: $porcotash (20246 in chips)
Seat 4: KingRiverNOR (23749 in chips)
Seat 5: DatWillDoPig (35609 in chips)
Seat 6: Mioxi (39856 in chips)
Seat 7: bashkan34 (52510 in chips)
Seat 8: YOUnGshOt89 (19311 in chips)
Seat 9: Big_RobS (25703 in chips)
32Hoops: posts the ante 150
Tapinn: posts the ante 150
$porcotash: posts the ante 150
KingRiverNOR: posts the ante 150
DatWillDoPig: posts the ante 150
Mioxi: posts the ante 150
bashkan34: posts the ante 150
YOUnGshOt89: posts the ante 150
Big_RobS: posts the ante 150
Big_RobS: posts small blind 600
32Hoops: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {K-Clubs}{Q-Hearts}
Tapinn: folds
$porcotash: raises 1200 to 2400
KingRiverNOR: folds
DatWillDoPig: folds
Mioxi: folds
bashkan34: folds
YOUnGshOt89: folds
Big_RobS: calls 1800
32Hoops: calls 1200
*** FLOP *** {J-Spades}{K-Spades}{4-Hearts}
Big_RobS: bets 3000
32Hoops: raises 64126 to 67126 and is all-in
$porcotash: folds
Big_RobS: calls 20153 and is all-in
Uncalled bet (43973) returned to 32Hoops
*** TURN *** {J-Spades}{K-Spades}{4-Hearts} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {J-Spades}{K-Spades}{4-Hearts}{Q-Clubs} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {K-Clubs}{Q-Hearts} (two pair, Kings and Queens)
32Hoops: shows {A-Spades}{2-Spades} (high card Ace)
Big_RobS collected 54856 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 54856 | Rake 0
Board {J-Spades}{K-Spades}{4-Hearts}{Q-Clubs}{5-Clubs}
Seat 1: 32Hoops (big blind) showed {A-Spades}{2-Spades} and lost with high card Ace
Seat 2: Tapinn folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: $porcotash folded on the Flop
Seat 4: KingRiverNOR folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: DatWillDoPig folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Mioxi folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: bashkan34 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: YOUnGshOt89 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Big_RobS (small blind) showed {K-Clubs}{Q-Hearts} and won (54856) with two pair, Kings and Queens

PokerStars Hand #115165305928: Tournament #898794185, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level XV (350/700) - 2014/04/22 23:19:08 CET [2014/04/22 17:19:08 ET]
Table '898794185 65' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Big_RobS (21412 in chips)
Seat 2: Frisk32167 (32793 in chips)
Seat 3: Osthans (19913 in chips)
Seat 4: gazpe (6174 in chips)
Seat 5: n3wn1ck4me (15709 in chips)
Seat 6: Assad91 (31160 in chips)
Seat 7: goldseafish (29465 in chips)
Seat 8: Bianconero12 (41619 in chips)
Seat 9: salta44 (9185 in chips)
Big_RobS: posts the ante 85
Frisk32167: posts the ante 85
Osthans: posts the ante 85
gazpe: posts the ante 85
n3wn1ck4me: posts the ante 85
Assad91: posts the ante 85
goldseafish: posts the ante 85
Bianconero12: posts the ante 85
salta44: posts the ante 85
Bianconero12: posts small blind 350
salta44: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {A-Spades}{9-Spades}
Big_RobS: raises 700 to 1400
Frisk32167: calls 1400
Osthans: folds
gazpe: folds
n3wn1ck4me: folds
Assad91: folds
goldseafish: folds
Bianconero12: calls 1050
salta44: calls 700
*** FLOP *** {6-Clubs}{2-Diamonds}{Q-Diamonds}
Bianconero12: checks
salta44: checks
Big_RobS: bets 1845
Frisk32167: calls 1845
Bianconero12: folds
salta44: folds
*** TURN *** {6-Clubs}{2-Diamonds}{Q-Diamonds} {J-Clubs}
Big_RobS: bets 2915
Frisk32167: calls 2915
*** RIVER *** {6-Clubs}{2-Diamonds}{Q-Diamonds}{J-Clubs} {Q-Clubs}
Big_RobS: checks
Frisk32167: bets 2800
Big_RobS: folds
Uncalled bet (2800) returned to Frisk32167
Frisk32167 collected 15885 from pot
Frisk32167: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 15885 | Rake 0
Board {6-Clubs}{2-Diamonds}{Q-Diamonds}{J-Clubs}{Q-Clubs}
Seat 1: Big_RobS folded on the River
Seat 2: Frisk32167 collected (15885)
Seat 3: Osthans folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: gazpe folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: n3wn1ck4me folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Assad91 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: goldseafish (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Bianconero12 (small blind) folded on the Flop
Seat 9: salta44 (big blind) folded on the Flop

PokerStars Hand #115165082360: Tournament #898794185, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level XV (350/700) - 2014/04/22 23:14:52 CET [2014/04/22 17:14:52 ET]
Table '898794185 65' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Big_RobS (11315 in chips)
Seat 2: Frisk32167 (38691 in chips)
Seat 4: ramabird (5767 in chips)
Seat 5: n3wn1ck4me (13839 in chips)
Seat 6: Assad91 (29505 in chips)
Seat 7: goldseafish (26657 in chips)
Seat 8: Bianconero12 (42829 in chips)
Seat 9: salta44 (9695 in chips)
Big_RobS: posts the ante 85
Frisk32167: posts the ante 85
ramabird: posts the ante 85
n3wn1ck4me: posts the ante 85
Assad91: posts the ante 85
goldseafish: posts the ante 85
Bianconero12: posts the ante 85
salta44: posts the ante 85
Big_RobS: posts small blind 350
Frisk32167: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {Q-Diamonds}{K-Diamonds}
ramabird: raises 4982 to 5682 and is all-in
n3wn1ck4me: folds
Assad91: folds
goldseafish: folds
Bianconero12: folds
salta44: folds
Big_RobS: raises 5548 to 11230 and is all-in
Frisk32167: folds
Uncalled bet (5548) returned to Big_RobS
*** FLOP *** {6-Hearts}{Q-Spades}{3-Clubs}
*** TURN *** {6-Hearts}{Q-Spades}{3-Clubs} {10-Clubs}
*** RIVER *** {6-Hearts}{Q-Spades}{3-Clubs}{10-Clubs} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {Q-Diamonds}{K-Diamonds} (a pair of Queens)
ramabird: shows {A-Spades}{3-Spades} (a pair of Threes)
Big_RobS collected 12744 from pot
Big_RobS wins the $2.50 bounty for eliminating ramabird
ramabird finished the tournament in 168th place
*** SUMMARY ***
Total pot 12744 | Rake 0
Board {6-Hearts}{Q-Spades}{3-Clubs}{10-Clubs}{5-Spades}
Seat 1: Big_RobS (small blind) showed {Q-Diamonds}{K-Diamonds} and won (12744) with a pair of Queens
Seat 2: Frisk32167 (big blind) folded before Flop
Seat 4: ramabird showed {A-Spades}{3-Spades} and lost with a pair of Threes
Seat 5: n3wn1ck4me folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Assad91 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: goldseafish folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Bianconero12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: salta44 (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #115164583762: Tournament #898794185, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level XIV (300/600) - 2014/04/22 23:05:15 CET [2014/04/22 17:05:15 ET]
Table '898794185 22' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Big_RobS (5920 in chips)
Seat 2: geduzask (15871 in chips)
Seat 3: ELcamaleon (4034 in chips)
Seat 4: boorahara (14050 in chips)
Seat 5: mainilrules (24189 in chips)
Seat 6: D$llor_CZ (15789 in chips)
Seat 7: lroland83 (10748 in chips)
Seat 8: manuverd0n (26126 in chips)
Seat 9: zanzibar2 (12062 in chips)
Big_RobS: posts the ante 70
geduzask: posts the ante 70
ELcamaleon: posts the ante 70
boorahara: posts the ante 70
mainilrules: posts the ante 70
D$llor_CZ: posts the ante 70
lroland83: posts the ante 70
manuverd0n: posts the ante 70
zanzibar2: posts the ante 70
D$llor_CZ: posts small blind 300
lroland83: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {K-Hearts}{J-Clubs}
manuverd0n: folds
zanzibar2: folds
Big_RobS: raises 5250 to 5850 and is all-in
geduzask: folds
ELcamaleon: folds
boorahara: folds
mainilrules: folds
D$llor_CZ: raises 9869 to 15719 and is all-in
lroland83: folds
Uncalled bet (9869) returned to D$llor_CZ
*** FLOP *** {3-Spades}{10-Hearts}{A-Diamonds}
*** TURN *** {3-Spades}{10-Hearts}{A-Diamonds} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Spades}{10-Hearts}{A-Diamonds}{J-Diamonds} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
D$llor_CZ: shows {8-Spades}{8-Clubs} (two pair, Tens and Eights)
Big_RobS: shows {K-Hearts}{J-Clubs} (two pair, Jacks and Tens)
Big_RobS collected 12930 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 12930 | Rake 0
Board {3-Spades}{10-Hearts}{A-Diamonds}{J-Diamonds}{10-Diamonds}
Seat 1: Big_RobS showed {K-Hearts}{J-Clubs} and won (12930) with two pair, Jacks and Tens
Seat 2: geduzask folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ELcamaleon folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: boorahara folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mainilrules (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: D$llor_CZ (small blind) showed {8-Spades}{8-Clubs} and lost with two pair, Tens and Eights
Seat 7: lroland83 (big blind) folded before Flop
Seat 8: manuverd0n folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: zanzibar2 folded before Flop (didn't bet)

17.50$ in cashes en nog in:

b11 - 28.7k
13.50ko - 6k

PokerStars Hand #115163700910: Tournament #898794185, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level XIII (250/500) - 2014/04/22 22:46:09 CET [2014/04/22 16:46:09 ET]
Table '898794185 22' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Big_RobS (3245 in chips)
Seat 2: geduzask (9205 in chips)
Seat 3: ELcamaleon (18602 in chips)
Seat 4: boorahara (17235 in chips)
Seat 5: mainilrules (23819 in chips)
Seat 6: DutchForever (6686 in chips)
Seat 7: lroland83 (12188 in chips)
Seat 8: manuverd0n (10308 in chips)
Seat 9: zanzibar2 (12322 in chips)
Big_RobS: posts the ante 60
geduzask: posts the ante 60
ELcamaleon: posts the ante 60
boorahara: posts the ante 60
mainilrules: posts the ante 60
DutchForever: posts the ante 60
lroland83: posts the ante 60
manuverd0n: posts the ante 60
zanzibar2: posts the ante 60
Big_RobS: posts small blind 250
geduzask: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {8-Diamonds}{8-Clubs}
ELcamaleon: folds
boorahara: folds
mainilrules: folds
DutchForever: folds
lroland83: raises 500 to 1000
manuverd0n: folds
zanzibar2: folds
Big_RobS: raises 2185 to 3185 and is all-in
geduzask: folds
lroland83: calls 2185
*** FLOP *** {10-Diamonds}{4-Hearts}{8-Spades}
*** TURN *** {10-Diamonds}{4-Hearts}{8-Spades} {Q-Spades}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{4-Hearts}{8-Spades}{Q-Spades} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {8-Diamonds}{8-Clubs} (three of a kind, Eights)
lroland83: shows {10-Clubs}{K-Hearts} (a pair of Tens)
Big_RobS collected 7410 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7410 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{4-Hearts}{8-Spades}{Q-Spades}{A-Diamonds}
Seat 1: Big_RobS (small blind) showed {8-Diamonds}{8-Clubs} and won (7410) with three of a kind, Eights
Seat 2: geduzask (big blind) folded before Flop
Seat 3: ELcamaleon folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: boorahara folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mainilrules folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: DutchForever folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: lroland83 showed {10-Clubs}{K-Hearts} and lost with a pair of Tens
Seat 8: manuverd0n folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: zanzibar2 (button) folded before Flop (didn't bet)

ik herhaal: nooit die ko

PokerStars Hand #115162813173: Tournament #898794185, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level XI (150/300) - 2014/04/22 22:28:53 CET [2014/04/22 16:28:53 ET]
Table '898794185 22' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Big_RobS (6565 in chips)
Seat 2: geduzask (7605 in chips)
Seat 3: BogdanX98 (5352 in chips)
Seat 4: Harlam953 (1170 in chips)
Seat 5: mainilrules (26757 in chips)
Seat 6: DutchForever (9146 in chips)
Seat 8: manuverd0n (13974 in chips)
Seat 9: zanzibar2 (6776 in chips)
Big_RobS: posts the ante 40
geduzask: posts the ante 40
BogdanX98: posts the ante 40
Harlam953: posts the ante 40
mainilrules: posts the ante 40
DutchForever: posts the ante 40
manuverd0n: posts the ante 40
zanzibar2: posts the ante 40
geduzask: posts small blind 150
BogdanX98: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {A-Hearts}{A-Clubs}
Harlam953: raises 830 to 1130 and is all-in
mainilrules: calls 1130
DutchForever: folds
manuverd0n: folds
zanzibar2: folds
Big_RobS: raises 5395 to 6525 and is all-in
geduzask: folds
BogdanX98: folds
mainilrules: folds
Uncalled bet (5395) returned to Big_RobS
*** FLOP *** {9-Diamonds}{2-Diamonds}{4-Diamonds}
*** TURN *** {9-Diamonds}{2-Diamonds}{4-Diamonds} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{2-Diamonds}{4-Diamonds}{10-Diamonds} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Harlam953: shows {5-Hearts}{5-Diamonds} (a flush, Queen high)
Big_RobS: shows {A-Hearts}{A-Clubs} (a flush, Queen high - lower cards)
Harlam953 collected 4160 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4160 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{2-Diamonds}{4-Diamonds}{10-Diamonds}{Q-Diamonds}
Seat 1: Big_RobS (button) showed {A-Hearts}{A-Clubs} and lost with a flush, Queen high
Seat 2: geduzask (small blind) folded before Flop
Seat 3: BogdanX98 (big blind) folded before Flop
Seat 4: Harlam953 showed {5-Hearts}{5-Diamonds} and won (4160) with a flush, Queen high
Seat 5: mainilrules folded before Flop
Seat 6: DutchForever folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: manuverd0n folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: zanzibar2 folded before Flop (didn't bet)

nooit die ko :S

PokerStars Hand #115162748827: Tournament #898794185, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level XI (150/300) - 2014/04/22 22:27:40 CET [2014/04/22 16:27:40 ET]
Table '898794185 22' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Big_RobS (7165 in chips)
Seat 2: geduzask (7985 in chips)
Seat 3: BogdanX98 (5432 in chips)
Seat 4: Harlam953 (410 in chips)
Seat 5: mainilrules (17227 in chips)
Seat 7: demon812010 (8920 in chips)
Seat 8: manuverd0n (14054 in chips)
Seat 9: zanzibar2 (7006 in chips)
Big_RobS: posts the ante 40
geduzask: posts the ante 40
BogdanX98: posts the ante 40
Harlam953: posts the ante 40
mainilrules: posts the ante 40
demon812010: posts the ante 40
manuverd0n: posts the ante 40
zanzibar2: posts the ante 40
zanzibar2: posts small blind 150
Big_RobS: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {5-Hearts}{7-Spades}
geduzask: folds
BogdanX98: folds
Harlam953: raises 70 to 370 and is all-in
mainilrules: folds
demon812010: folds
manuverd0n: folds
zanzibar2: folds
Big_RobS: calls 70
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{2-Hearts}{9-Hearts}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{2-Hearts}{9-Hearts} {4-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{2-Hearts}{9-Hearts}{4-Clubs} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {5-Hearts}{7-Spades} (a pair of Deuces)
Harlam953: shows {Q-Spades}{10-Spades} (two pair, Queens and Deuces)
Harlam953 collected 1210 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1210 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{2-Hearts}{9-Hearts}{4-Clubs}{2-Spades}
Seat 1: Big_RobS (big blind) showed {5-Hearts}{7-Spades} and lost with a pair of Deuces
Seat 2: geduzask folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: BogdanX98 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Harlam953 showed {Q-Spades}{10-Spades} and won (1210) with two pair, Queens and Deuces
Seat 5: mainilrules folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: demon812010 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: manuverd0n (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: zanzibar2 (small blind) folded before Flop

jammer kampoe Tongue

PokerStars Hand #115162663703: Tournament #897807237, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2014/04/22 22:26:03 CET [2014/04/22 16:26:03 ET]
Table '897807237 658' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Big_RobS (14835 in chips)
Seat 2: glama (11047 in chips)
Seat 3: Frankie272 (28971 in chips)
Seat 4: DGV | Teo (6672 in chips)
Seat 5: kampoe88 (6240 in chips)
Seat 6: Strappa (1171 in chips)
Seat 7: newbourne12 (5582 in chips)
Seat 8: pikkaaso01 (13650 in chips)
Seat 9: monterreymx (9230 in chips)
Big_RobS: posts the ante 50
glama: posts the ante 50
Frankie272: posts the ante 50
DGV | Teo: posts the ante 50
kampoe88: posts the ante 50
Strappa: posts the ante 50
newbourne12: posts the ante 50
pikkaaso01: posts the ante 50
monterreymx: posts the ante 50
kampoe88: posts small blind 200
Strappa: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {7-Spades}{A-Spades}
newbourne12: folds
pikkaaso01: folds
monterreymx: folds
Big_RobS: raises 400 to 800
glama: folds
Frankie272: folds
DGV | Teo: folds
kampoe88: calls 600
Strappa: folds
*** FLOP *** {6-Spades}{Q-Spades}{J-Clubs}
kampoe88: checks
Big_RobS: bets 800
kampoe88: raises 4590 to 5390 and is all-in
Big_RobS: calls 4590
*** TURN *** {6-Spades}{Q-Spades}{J-Clubs} {6-Clubs}
*** RIVER *** {6-Spades}{Q-Spades}{J-Clubs}{6-Clubs} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
kampoe88: shows {K-Clubs}{10-Spades} (a pair of Sixes)
Big_RobS: shows {7-Spades}{A-Spades} (a pair of Sixes - Ace kicker)
Big_RobS collected 13230 from pot
kampoe88 finished the tournament in 2936th place
*** SUMMARY ***
Total pot 13230 | Rake 0
Board {6-Spades}{Q-Spades}{J-Clubs}{6-Clubs}{3-Diamonds}
Seat 1: Big_RobS showed {7-Spades}{A-Spades} and won (13230) with a pair of Sixes
Seat 2: glama folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Frankie272 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: DGV | Teo (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: kampoe88 (small blind) showed {K-Clubs}{10-Spades} and lost with a pair of Sixes
Seat 6: Strappa (big blind) folded before Flop
Seat 7: newbourne12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: pikkaaso01 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: monterreymx folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #115162222053: Tournament #897807237, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2014/04/22 22:17:53 CET [2014/04/22 16:17:53 ET]
Table '897807237 721' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: craggy181 (16962 in chips)
Seat 2: Invoice927 (7543 in chips)
Seat 3: Mrp1neApple (8076 in chips)
Seat 4: claudiu_pana (9525 in chips)
Seat 5: Great Ararat (8667 in chips)
Seat 6: Big_RobS (13863 in chips)
Seat 7: gubar68 (2964 in chips)
Seat 8: SpyrosPan (4324 in chips)
Seat 9: osanyi66 (7025 in chips)
craggy181: posts the ante 50
Invoice927: posts the ante 50
Mrp1neApple: posts the ante 50
claudiu_pana: posts the ante 50
Great Ararat: posts the ante 50
Big_RobS: posts the ante 50
gubar68: posts the ante 50
SpyrosPan: posts the ante 50
osanyi66: posts the ante 50
Big_RobS: posts small blind 200
gubar68: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {K-Spades}{10-Spades}
SpyrosPan: folds
osanyi66: folds
craggy181: raises 499 to 899
Invoice927: folds
Mrp1neApple: folds
claudiu_pana: folds
Great Ararat: folds
Big_RobS: calls 699
gubar68: folds
*** FLOP *** {4-Hearts}{4-Clubs}{K-Clubs}
Big_RobS: checks
craggy181: bets 1678
Big_RobS: calls 1678
*** TURN *** {4-Hearts}{4-Clubs}{K-Clubs} {10-Diamonds}
Big_RobS: checks
craggy181: checks
*** RIVER *** {4-Hearts}{4-Clubs}{K-Clubs}{10-Diamonds} {A-Clubs}
Big_RobS: checks
craggy181: bets 4400
Big_RobS: folds
Uncalled bet (4400) returned to craggy181
craggy181 collected 6004 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6004 | Rake 0
Board {4-Hearts}{4-Clubs}{K-Clubs}{10-Diamonds}{A-Clubs}
Seat 1: craggy181 collected (6004)
Seat 2: Invoice927 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Mrp1neApple folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: claudiu_pana folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Great Ararat (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Big_RobS (small blind) folded on the River
Seat 7: gubar68 (big blind) folded before Flop
Seat 8: SpyrosPan folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: osanyi66 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #115161635062: Tournament #898794185, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level IX (100/200) - 2014/04/22 22:07:16 CET [2014/04/22 16:07:16 ET]
Table '898794185 22' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Big_RobS (3556 in chips)
Seat 2: ~Seegment~ (2134 in chips)
Seat 3: a.nikolaevic (6105 in chips)
Seat 4: Harlam953 (6715 in chips)
Seat 5: mainilrules (3150 in chips)
Seat 6: NickMirol (10828 in chips) is sitting out
Seat 7: demon812010 (7456 in chips)
Seat 8: manuverd0n (7887 in chips)
Seat 9: zanzibar2 (9091 in chips)
Big_RobS: posts the ante 25
~Seegment~: posts the ante 25
a.nikolaevic: posts the ante 25
Harlam953: posts the ante 25
mainilrules: posts the ante 25
NickMirol: posts the ante 25
demon812010: posts the ante 25
manuverd0n: posts the ante 25
zanzibar2: posts the ante 25
demon812010: posts small blind 100
manuverd0n: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {A-Clubs}{Q-Hearts}
zanzibar2: folds
Big_RobS: raises 200 to 400
~Seegment~: raises 1709 to 2109 and is all-in
a.nikolaevic: folds
Harlam953: folds
mainilrules: folds
NickMirol: folds
demon812010: folds
manuverd0n: folds
Big_RobS: calls 1709
*** FLOP *** {3-Clubs}{2-Diamonds}{J-Diamonds}
*** TURN *** {3-Clubs}{2-Diamonds}{J-Diamonds} {8-Spades}
*** RIVER *** {3-Clubs}{2-Diamonds}{J-Diamonds}{8-Spades} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {A-Clubs}{Q-Hearts} (a pair of Queens)
~Seegment~: shows {A-Hearts}{10-Clubs} (high card Ace)
Big_RobS collected 4743 from pot
Big_RobS wins the $2.50 bounty for eliminating ~Seegment~
~Seegment~ finished the tournament in 540th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4743 | Rake 0
Board {3-Clubs}{2-Diamonds}{J-Diamonds}{8-Spades}{Q-Spades}
Seat 1: Big_RobS showed {A-Clubs}{Q-Hearts} and won (4743) with a pair of Queens
Seat 2: ~Seegment~ showed {A-Hearts}{10-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 3: a.nikolaevic folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Harlam953 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mainilrules folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: NickMirol (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: demon812010 (small blind) folded before Flop
Seat 8: manuverd0n (big blind) folded before Flop
Seat 9: zanzibar2 folded before Flop (didn't bet)

123451506