Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Rob_S

Naam:Robert S
Mijn onderschrift:

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

Verstuur bericht

Forum Posts

Vanavond graag Tongue

PokerStars Hand #129575389010: Tournament #1118960316, $5.00+$5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XVII (500/1000) - 2015/01/30 2:02:46 CET [2015/01/29 20:02:46 ET]
Table '1118960316 86' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Smebbz (32236 in chips)
Seat 2: I want more1 (100586 in chips)
Seat 3: BoMnieStac (104217 in chips)
Seat 4: guinaldo169 (19394 in chips)
Seat 5: xbmc.100x (22377 in chips)
Seat 6: Big_RobS (17992 in chips)
Seat 7: Rick7BR (7479 in chips)
Seat 9: goldenhandz2 (17071 in chips)
Smebbz: posts the ante 125
I want more1: posts the ante 125
BoMnieStac: posts the ante 125
guinaldo169: posts the ante 125
xbmc.100x: posts the ante 125
Big_RobS: posts the ante 125
Rick7BR: posts the ante 125
goldenhandz2: posts the ante 125
goldenhandz2: posts small blind 500
Smebbz: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {Q-Hearts}{A-Spades}
I want more1: calls 1000
BoMnieStac: calls 1000
guinaldo169: folds
xbmc.100x: folds
Big_RobS: raises 16867 to 17867 and is all-in
Rick7BR: folds
goldenhandz2: calls 16446 and is all-in
Smebbz: folds
I want more1: folds
BoMnieStac: calls 16867
*** FLOP *** {2-Diamonds}{10-Hearts}{4-Clubs}
*** TURN *** {2-Diamonds}{10-Hearts}{4-Clubs} {K-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{10-Hearts}{4-Clubs}{K-Diamonds} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
BoMnieStac: shows {J-Spades}{A-Diamonds} (high card Ace)
Big_RobS: shows {Q-Hearts}{A-Spades} (high card Ace - King+Queen kicker)
Big_RobS collected 1842 from side pot
goldenhandz2: shows {K-Clubs}{K-Spades} (three of a kind, Kings)
goldenhandz2 collected 53838 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 55680 Main pot 53838. Side pot 1842. | Rake 0
Board {2-Diamonds}{10-Hearts}{4-Clubs}{K-Diamonds}{9-Hearts}
Seat 1: Smebbz (big blind) folded before Flop
Seat 2: I want more1 folded before Flop
Seat 3: BoMnieStac showed {J-Spades}{A-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 4: guinaldo169 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: xbmc.100x folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Big_RobS showed {Q-Hearts}{A-Spades} and won (1842) with high card Ace
Seat 7: Rick7BR (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: goldenhandz2 (small blind) showed {K-Clubs}{K-Spades} and won (53838) with three of a kind, Kings

PokerStars Hand #129575483973: Tournament #1118960316, $5.00+$5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XVII (500/1000) - 2015/01/30 2:05:12 CET [2015/01/29 20:05:12 ET]
Table '1118960316 86' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Smebbz (36986 in chips)
Seat 2: I want more1 (98336 in chips)
Seat 3: BoMnieStac (84100 in chips)
Seat 4: guinaldo169 (19144 in chips)
Seat 5: xbmc.100x (22127 in chips)
Seat 6: Big_RobS (1717 in chips)
Seat 7: Rick7BR (7229 in chips)
Seat 8: ImGianlusp92 (26347 in chips)
Seat 9: goldenhandz2 (51713 in chips)
Smebbz: posts the ante 125
I want more1: posts the ante 125
BoMnieStac: posts the ante 125
guinaldo169: posts the ante 125
xbmc.100x: posts the ante 125
Big_RobS: posts the ante 125
Rick7BR: posts the ante 125
ImGianlusp92: posts the ante 125
goldenhandz2: posts the ante 125
I want more1: posts small blind 500
BoMnieStac: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {K-Spades}{Q-Clubs}
guinaldo169: folds
xbmc.100x: folds
Big_RobS: raises 592 to 1592 and is all-in
Rick7BR: folds
ImGianlusp92: folds
goldenhandz2: folds
Smebbz: folds
I want more1: calls 1092
BoMnieStac: calls 592
*** FLOP *** {10-Diamonds}{A-Clubs}{A-Hearts}
I want more1: checks
BoMnieStac: checks
*** TURN *** {10-Diamonds}{A-Clubs}{A-Hearts} {7-Hearts}
I want more1: bets 1000
BoMnieStac: folds
Uncalled bet (1000) returned to I want more1
*** RIVER *** {10-Diamonds}{A-Clubs}{A-Hearts}{7-Hearts} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
I want more1: shows {8-Spades}{8-Hearts} (two pair, Aces and Eights)
Big_RobS: shows {K-Spades}{Q-Clubs} (a pair of Aces)
I want more1 collected 5901 from pot
I want more1 wins the $5 bounty for eliminating Big_RobS
Big_RobS finished the tournament in 149th place and received $12.42.
*** SUMMARY ***
Total pot 5901 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{A-Clubs}{A-Hearts}{7-Hearts}{2-Clubs}
Seat 1: Smebbz (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: I want more1 (small blind) showed {8-Spades}{8-Hearts} and won (5901) with two pair, Aces and Eights
Seat 3: BoMnieStac (big blind) folded on the Turn
Seat 4: guinaldo169 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: xbmc.100x folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Big_RobS showed {K-Spades}{Q-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 7: Rick7BR folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ImGianlusp92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: goldenhandz2 folded before Flop (didn't bet)

laatste exit. kut avond

PokerStars Hand #129572760245: Tournament #1118960357, $6.82+$0.68 USD Hold'em No Limit - Level XXII (1250/2500) - 2015/01/30 1:02:04 CET [2015/01/29 19:02:04 ET]
Table '1118960357 39' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: AntagSS (33866 in chips)
Seat 2: Haagie4 (12206 in chips)
Seat 3: pureclub (12780 in chips)
Seat 4: robin197999 (25000 in chips)
Seat 5: dsquirrels (65296 in chips)
Seat 6: JJUCIFER (38250 in chips)
Seat 7: Wazaahun (21065 in chips)
Seat 8: Big_RobS (6006 in chips)
Seat 9: cedrick89 (51852 in chips)
AntagSS: posts the ante 300
Haagie4: posts the ante 300
pureclub: posts the ante 300
robin197999: posts the ante 300
dsquirrels: posts the ante 300
JJUCIFER: posts the ante 300
Wazaahun: posts the ante 300
Big_RobS: posts the ante 300
cedrick89: posts the ante 300
Big_RobS: posts small blind 1250
cedrick89: posts big blind 2500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {6-Spades}{9-Clubs}
AntagSS: folds
Haagie4: folds
pureclub: folds
robin197999: folds
dsquirrels: folds
JJUCIFER: folds
Wazaahun: folds
Big_RobS: raises 3206 to 5706 and is all-in
cedrick89: calls 3206
*** FLOP *** {7-Clubs}{8-Diamonds}{7-Diamonds}
*** TURN *** {7-Clubs}{8-Diamonds}{7-Diamonds} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Clubs}{8-Diamonds}{7-Diamonds}{4-Diamonds} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {6-Spades}{9-Clubs} (a pair of Sevens)
cedrick89: shows {5-Clubs}{A-Hearts} (a pair of Sevens - Ace kicker)
cedrick89 collected 14112 from pot
Big_RobS finished the tournament in 89th place and received $16.23.
*** SUMMARY ***
Total pot 14112 | Rake 0
Board {7-Clubs}{8-Diamonds}{7-Diamonds}{4-Diamonds}{K-Hearts}
Seat 1: AntagSS folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Haagie4 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: pureclub folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: robin197999 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: dsquirrels folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: JJUCIFER folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Wazaahun (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Big_RobS (small blind) showed {6-Spades}{9-Clubs} and lost with a pair of Sevens
Seat 9: cedrick89 (big blind) showed {5-Clubs}{A-Hearts} and won (14112) with a pair of Sevens

PokerStars Hand #129571458420: Tournament #1118933546, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2015/01/30 0:35:41 CET [2015/01/29 18:35:41 ET]
Table '1118933546 137' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Big_RobS (2455 in chips)
Seat 2: GhettoHomie (2095 in chips)
Seat 3: Zebrigas (4680 in chips)
Seat 4: ike.rick89 (3060 in chips)
Seat 5: mariluvi (6460 in chips)
Seat 6: fun pakas4 (8445 in chips)
Seat 7: A Debacle (2590 in chips)
Seat 8: lebeigne000 (8670 in chips)
Seat 9: Chalmers1981 (770 in chips)
Big_RobS: posts the ante 15
GhettoHomie: posts the ante 15
Zebrigas: posts the ante 15
ike.rick89: posts the ante 15
mariluvi: posts the ante 15
fun pakas4: posts the ante 15
A Debacle: posts the ante 15
lebeigne000: posts the ante 15
Chalmers1981: posts the ante 15
Zebrigas: posts small blind 60
ike.rick89: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {K-Diamonds}{A-Hearts}
mariluvi: folds
fun pakas4: folds
A Debacle: folds
lebeigne000: folds
Chalmers1981: raises 635 to 755 and is all-in
Big_RobS: raises 1685 to 2440 and is all-in
GhettoHomie: folds
Zebrigas: calls 2380
ike.rick89: folds
*** FLOP *** {K-Spades}{5-Spades}{J-Hearts}
*** TURN *** {K-Spades}{5-Spades}{J-Hearts} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {K-Spades}{5-Spades}{J-Hearts}{J-Diamonds} {A-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Zebrigas: shows {J-Spades}{10-Spades} (three of a kind, Jacks)
Big_RobS: shows {K-Diamonds}{A-Hearts} (two pair, Aces and Kings)
Zebrigas collected 3370 from side pot
Chalmers1981: shows {6-Hearts}{3-Hearts} (a pair of Jacks)
Zebrigas collected 2520 from main pot
Zebrigas wins $1 for eliminating Big_RobS and their own bounty increases by $1 to $3
Zebrigas wins $1 for eliminating Chalmers1981 and their own bounty increases by $1 to $4
Big_RobS finished the tournament in 2287th place
Chalmers1981 finished the tournament in 2288th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5890 Main pot 2520. Side pot 3370. | Rake 0
Board {K-Spades}{5-Spades}{J-Hearts}{J-Diamonds}{A-Clubs}
Seat 1: Big_RobS showed {K-Diamonds}{A-Hearts} and lost with two pair, Aces and Kings
Seat 2: GhettoHomie (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Zebrigas (small blind) showed {J-Spades}{10-Spades} and won (5890) with three of a kind, Jacks
Seat 4: ike.rick89 (big blind) folded before Flop
Seat 5: mariluvi folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: fun pakas4 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: A Debacle folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: lebeigne000 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Chalmers1981 showed {6-Hearts}{3-Hearts} and lost with a pair of Jacks

PokerStars Hand #129571406630: Tournament #1118960108, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIV (800/1600) - 2015/01/30 0:34:43 CET [2015/01/29 18:34:43 ET]
Table '1118960108 73' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Vinnijs12 (52448 in chips)
Seat 2: PatchK (22481 in chips)
Seat 3: Big_RobS (12980 in chips)
Seat 4: subi(1202 (27112 in chips)
Seat 5: Twigglet (26279 in chips)
Seat 6: Biggest_Fi5h (25566 in chips)
Seat 7: GGall-in7777 (27059 in chips)
Seat 8: luckbox1991 (62719 in chips)
Seat 9: ratajpoker (31491 in chips)
Vinnijs12: posts the ante 150
PatchK: posts the ante 150
Big_RobS: posts the ante 150
subi(1202: posts the ante 150
Twigglet: posts the ante 150
Biggest_Fi5h: posts the ante 150
GGall-in7777: posts the ante 150
luckbox1991: posts the ante 150
ratajpoker: posts the ante 150
Biggest_Fi5h: posts small blind 800
GGall-in7777: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {10-Hearts}{J-Hearts}
luckbox1991: folds
ratajpoker: folds
Vinnijs12: folds
PatchK: folds
Big_RobS: raises 11230 to 12830 and is all-in
subi(1202: folds
Twigglet: folds
Biggest_Fi5h: raises 12586 to 25416 and is all-in
GGall-in7777: folds
Uncalled bet (12586) returned to Biggest_Fi5h
*** FLOP *** {5-Clubs}{J-Diamonds}{4-Hearts}
*** TURN *** {5-Clubs}{J-Diamonds}{4-Hearts} {6-Hearts}
*** RIVER *** {5-Clubs}{J-Diamonds}{4-Hearts}{6-Hearts} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Biggest_Fi5h: shows {A-Clubs}{J-Clubs} (a pair of Jacks)
Big_RobS: shows {10-Hearts}{J-Hearts} (a pair of Jacks - lower kicker)
Biggest_Fi5h collected 28610 from pot
Big_RobS finished the tournament in 188th place
*** SUMMARY ***
Total pot 28610 | Rake 0
Board {5-Clubs}{J-Diamonds}{4-Hearts}{6-Hearts}{7-Diamonds}
Seat 1: Vinnijs12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: PatchK folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Big_RobS showed {10-Hearts}{J-Hearts} and lost with a pair of Jacks
Seat 4: subi(1202 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Twigglet (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Biggest_Fi5h (small blind) showed {A-Clubs}{J-Clubs} and won (28610) with a pair of Jacks
Seat 7: GGall-in7777 (big blind) folded before Flop
Seat 8: luckbox1991 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ratajpoker folded before Flop (didn't bet)

omg epic fail van mij. obv callt hij af met {A-Diamonds}

PokerStars Hand #129570929837: Tournament #1118960598, $20+$5+$2 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2015/01/30 0:26:02 CET [2015/01/29 18:26:02 ET]
Table '1118960598 12' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Ojski1988 (3089 in chips)
Seat 2: Hedeberg (2855 in chips)
Seat 3: G.I. Silla (6230 in chips)
Seat 4: slayerv1fan (1634 in chips)
Seat 5: WhyZoScared (2955 in chips)
Seat 6: chip_slinga2 (6385 in chips)
Seat 7: Big_RobS (2740 in chips)
Seat 8: mysto20 (2501 in chips)
Seat 9: JEKAAA7 (1581 in chips)
Big_RobS: posts small blind 40
mysto20: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {K-Hearts}{K-Clubs}
JEKAAA7: folds
Ojski1988: folds
Hedeberg: folds
G.I. Silla: folds
slayerv1fan: folds
WhyZoScared: folds
chip_slinga2: calls 80
Big_RobS: raises 200 to 280
mysto20: folds
chip_slinga2: calls 200
*** FLOP *** {2-Diamonds}{4-Diamonds}{6-Diamonds}
Big_RobS: bets 360
chip_slinga2: calls 360
*** TURN *** {2-Diamonds}{4-Diamonds}{6-Diamonds} {2-Hearts}
Big_RobS: bets 720
chip_slinga2: calls 720
*** RIVER *** {2-Diamonds}{4-Diamonds}{6-Diamonds}{2-Hearts} {A-Clubs}
Big_RobS: bets 1380 and is all-in
chip_slinga2: calls 1380
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {K-Hearts}{K-Clubs} (two pair, Kings and Deuces)
chip_slinga2: shows {3-Hearts}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Deuces)
chip_slinga2 collected 5560 from pot
chip_slinga2 wins the $5 bounty for eliminating Big_RobS
Big_RobS finished the tournament in 753rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 5560 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{4-Diamonds}{6-Diamonds}{2-Hearts}{A-Clubs}
Seat 1: Ojski1988 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Hedeberg folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: G.I. Silla folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: slayerv1fan folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: WhyZoScared folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: chip_slinga2 (button) showed {3-Hearts}{A-Diamonds} and won (5560) with two pair, Aces and Deuces
Seat 7: Big_RobS (small blind) showed {K-Hearts}{K-Clubs} and lost with two pair, Kings and Deuces
Seat 8: mysto20 (big blind) folded before Flop
Seat 9: JEKAAA7 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #129570866375: Tournament #1118960215, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2015/01/30 0:24:54 CET [2015/01/29 18:24:54 ET]
Table '1118960215 7' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: fabinhofbo (6626 in chips)
Seat 2: TroyLee1990 (15488 in chips)
Seat 3: c0rl30n3_89 (4042 in chips)
Seat 4: GMorais (8873 in chips)
Seat 5: aik1800 (6725 in chips)
Seat 6: Big_RobS (1861 in chips)
Seat 7: Zigslick (2807 in chips)
Seat 8: Garnas (2610 in chips)
Seat 9: FDIBA2009 (7721 in chips)
fabinhofbo: posts the ante 25
TroyLee1990: posts the ante 25
c0rl30n3_89: posts the ante 25
GMorais: posts the ante 25
aik1800: posts the ante 25
Big_RobS: posts the ante 25
Zigslick: posts the ante 25
Garnas: posts the ante 25
FDIBA2009: posts the ante 25
Garnas: posts small blind 100
FDIBA2009: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {5-Clubs}{5-Spades}
fabinhofbo: raises 300 to 500
TroyLee1990: folds
c0rl30n3_89: folds
GMorais: folds
aik1800: folds
Big_RobS: raises 1336 to 1836 and is all-in
Zigslick: folds
Garnas: folds
FDIBA2009: folds
fabinhofbo: calls 1336
*** FLOP *** {6-Diamonds}{Q-Hearts}{8-Hearts}
*** TURN *** {6-Diamonds}{Q-Hearts}{8-Hearts} {8-Clubs}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{Q-Hearts}{8-Hearts}{8-Clubs} {A-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
fabinhofbo: shows {J-Clubs}{J-Hearts} (two pair, Jacks and Eights)
Big_RobS: shows {5-Clubs}{5-Spades} (two pair, Eights and Fives)
fabinhofbo collected 4197 from pot
Big_RobS finished the tournament in 326th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4197 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{Q-Hearts}{8-Hearts}{8-Clubs}{A-Clubs}
Seat 1: fabinhofbo showed {J-Clubs}{J-Hearts} and won (4197) with two pair, Jacks and Eights
Seat 2: TroyLee1990 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: c0rl30n3_89 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: GMorais folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: aik1800 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Big_RobS showed {5-Clubs}{5-Spades} and lost with two pair, Eights and Fives
Seat 7: Zigslick (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Garnas (small blind) folded before Flop
Seat 9: FDIBA2009 (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #129570806635: Tournament #1118960519, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2015/01/30 0:23:50 CET [2015/01/29 18:23:50 ET]
Table '1118960519 91' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Tonaldinho11 (3646 in chips)
Seat 2: absint90 (10672 in chips)
Seat 3: Big_RobS (2135 in chips)
Seat 4: TheLipoFund (4825 in chips)
Seat 5: absolutD37 (2350 in chips)
Seat 6: bassdewd (4927 in chips)
Seat 7: spel91 (7814 in chips)
Seat 9: luksuspoker (2950 in chips)
Tonaldinho11: posts the ante 25
absint90: posts the ante 25
Big_RobS: posts the ante 25
TheLipoFund: posts the ante 25
absolutD37: posts the ante 25
bassdewd: posts the ante 25
spel91: posts the ante 25
luksuspoker: posts the ante 25
Big_RobS: posts small blind 125
TheLipoFund: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {J-Clubs}{6-Clubs}
absolutD37: folds
bassdewd: folds
spel91: folds
luksuspoker: folds
Tonaldinho11: folds
absint90: folds
Big_RobS: raises 1860 to 2110 and is all-in
TheLipoFund: calls 1860
*** FLOP *** {Q-Clubs}{2-Diamonds}{9-Spades}
*** TURN *** {Q-Clubs}{2-Diamonds}{9-Spades} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{2-Diamonds}{9-Spades}{10-Diamonds} {A-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {J-Clubs}{6-Clubs} (high card Ace)
TheLipoFund: shows {K-Clubs}{2-Spades} (a pair of Deuces)
TheLipoFund collected 4420 from pot
Big_RobS finished the tournament in 886th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4420 | Rake 0
Board {Q-Clubs}{2-Diamonds}{9-Spades}{10-Diamonds}{A-Clubs}
Seat 1: Tonaldinho11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: absint90 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Big_RobS (small blind) showed {J-Clubs}{6-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 4: TheLipoFund (big blind) showed {K-Clubs}{2-Spades} and won (4420) with a pair of Deuces
Seat 5: absolutD37 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: bassdewd folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: spel91 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: luksuspoker folded before Flop (didn't bet)

okerStars Hand #129570561222: Tournament #1118960469, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2015/01/30 0:19:30 CET [2015/01/29 18:19:30 ET]
Table '1118960469 75' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: hulk~2s3s (3030 in chips)
Seat 2: Big_RobS (300 in chips)
Seat 3: sos bass man (4166 in chips)
Seat 4: 40lbtest (1980 in chips)
Seat 5: 1SUPERBABY1 (2448 in chips)
Seat 6: trapchecku (3030 in chips)
Seat 7: Brambino (4485 in chips)
Seat 8: Jollymakky (5395 in chips)
Seat 9: kriispirolls (2932 in chips)
hulk~2s3s: posts the ante 20
Big_RobS: posts the ante 20
sos bass man: posts the ante 20
40lbtest: posts the ante 20
1SUPERBABY1: posts the ante 20
trapchecku: posts the ante 20
Brambino: posts the ante 20
Jollymakky: posts the ante 20
kriispirolls: posts the ante 20
Big_RobS: posts small blind 75
sos bass man: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {Q-Hearts}{4-Diamonds}
40lbtest: folds
1SUPERBABY1: folds
trapchecku: folds
Brambino: raises 165 to 315
Jollymakky: folds
kriispirolls: folds
hulk~2s3s: folds
Big_RobS: calls 205 and is all-in
sos bass man: calls 165
*** FLOP *** {6-Hearts}{8-Clubs}{J-Clubs}
sos bass man: checks
Brambino: checks
*** TURN *** {6-Hearts}{8-Clubs}{J-Clubs} {3-Clubs}
sos bass man: bets 300
Brambino: folds
Uncalled bet (300) returned to sos bass man
*** RIVER *** {6-Hearts}{8-Clubs}{J-Clubs}{3-Clubs} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
sos bass man: shows {7-Diamonds}{6-Diamonds} (a pair of Sixes)
sos bass man collected 70 from side pot
Big_RobS: shows {Q-Hearts}{4-Diamonds} (high card Queen)
sos bass man collected 1020 from main pot
Big_RobS finished the tournament in 772nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 1090 Main pot 1020. Side pot 70. | Rake 0
Board {6-Hearts}{8-Clubs}{J-Clubs}{3-Clubs}{5-Clubs}
Seat 1: hulk~2s3s (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Big_RobS (small blind) showed {Q-Hearts}{4-Diamonds} and lost with high card Queen
Seat 3: sos bass man (big blind) showed {7-Diamonds}{6-Diamonds} and won (1090) with a pair of Sixes
Seat 4: 40lbtest folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: 1SUPERBABY1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: trapchecku folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Brambino folded on the Turn
Seat 8: Jollymakky folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: kriispirolls folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #129569160837: Tournament #1118960414, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2015/01/29 23:54:36 CET [2015/01/29 17:54:36 ET]
Table '1118960414 30' 6-max Seat #2 is the button
Seat 1: vinifenomeno (4981 in chips)
Seat 2: Big_RobS (1173 in chips)
Seat 3: luckyluk83 (9727 in chips)
Seat 4: ollygmg (5132 in chips)
Seat 5: caxinas87 (3060 in chips)
Seat 6: panthiras7 (5477 in chips)
vinifenomeno: posts the ante 15
Big_RobS: posts the ante 15
luckyluk83: posts the ante 15
ollygmg: posts the ante 15
caxinas87: posts the ante 15
panthiras7: posts the ante 15
luckyluk83: posts small blind 60
ollygmg: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {8-Spades}{A-Clubs}
caxinas87: folds
panthiras7: folds
vinifenomeno: raises 135 to 255
Big_RobS: raises 903 to 1158 and is all-in
luckyluk83: calls 1098
ollygmg: folds
vinifenomeno: raises 3808 to 4966 and is all-in
luckyluk83: folds
Uncalled bet (3808) returned to vinifenomeno
*** FLOP *** {2-Hearts}{6-Diamonds}{10-Hearts}
*** TURN *** {2-Hearts}{6-Diamonds}{10-Hearts} {2-Clubs}
*** RIVER *** {2-Hearts}{6-Diamonds}{10-Hearts}{2-Clubs} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
vinifenomeno: shows {Q-Spades}{Q-Clubs} (two pair, Queens and Deuces)
Big_RobS: shows {8-Spades}{A-Clubs} (a pair of Deuces)
vinifenomeno collected 3684 from pot
vinifenomeno wins $6.13 for eliminating Big_RobS and their own bounty increases by $6.12 to $18.37
Big_RobS finished the tournament in 874th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3684 | Rake 0
Board {2-Hearts}{6-Diamonds}{10-Hearts}{2-Clubs}{J-Clubs}
Seat 1: vinifenomeno showed {Q-Spades}{Q-Clubs} and won (3684) with two pair, Queens and Deuces
Seat 2: Big_RobS (button) showed {8-Spades}{A-Clubs} and lost with a pair of Deuces
Seat 3: luckyluk83 (small blind) folded before Flop
Seat 4: ollygmg (big blind) folded before Flop
Seat 5: caxinas87 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: panthiras7 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #129568797988: Tournament #1118960257, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2015/01/29 23:48:38 CET [2015/01/29 17:48:38 ET]
Table '1118960257 17' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: HighStyle27 (2463 in chips)
Seat 2: Bukmeikar406 (7858 in chips)
Seat 3: JensonP2109 (5459 in chips)
Seat 4: hawkx1984 (2728 in chips)
Seat 5: song1984 (4108 in chips)
Seat 6: hiran bass (1815 in chips)
Seat 7: rofllocktree (4904 in chips)
Seat 8: darius706 (3295 in chips)
Seat 9: Big_RobS (1006 in chips)
HighStyle27: posts the ante 20
Bukmeikar406: posts the ante 20
JensonP2109: posts the ante 20
hawkx1984: posts the ante 20
song1984: posts the ante 20
hiran bass: posts the ante 20
rofllocktree: posts the ante 20
darius706: posts the ante 20
Big_RobS: posts the ante 20
darius706: posts small blind 75
Big_RobS: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {5-Diamonds}{6-Diamonds}
HighStyle27: folds
Bukmeikar406: folds
JensonP2109: folds
hawkx1984: raises 150 to 300
song1984: calls 300
hiran bass: folds
rofllocktree: folds
darius706: calls 225
Big_RobS: calls 150
*** FLOP *** {7-Diamonds}{6-Hearts}{8-Hearts}
darius706: checks
Big_RobS: bets 686 and is all-in
hawkx1984: calls 686
song1984: folds
darius706: raises 2289 to 2975 and is all-in
hawkx1984: folds
Uncalled bet (2289) returned to darius706
*** TURN *** {7-Diamonds}{6-Hearts}{8-Hearts} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{6-Hearts}{8-Hearts}{Q-Clubs} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
darius706: shows {A-Spades}{9-Hearts} (a straight, Five to Nine)
Big_RobS: shows {5-Diamonds}{6-Diamonds} (two pair, Sixes and Fives)
darius706 collected 3438 from pot
darius706 wins $6.13 for eliminating Big_RobS and their own bounty increases by $6.12 to $18.37
Big_RobS finished the tournament in 806th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3438 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{6-Hearts}{8-Hearts}{Q-Clubs}{5-Hearts}
Seat 1: HighStyle27 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Bukmeikar406 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: JensonP2109 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: hawkx1984 folded on the Flop
Seat 5: song1984 folded on the Flop
Seat 6: hiran bass folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: rofllocktree (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: darius706 (small blind) showed {A-Spades}{9-Hearts} and won (3438) with a straight, Five to Nine
Seat 9: Big_RobS (big blind) showed {5-Diamonds}{6-Diamonds} and lost with two pair, Sixes and Fives

PokerStars Hand #129568737538: Tournament #1118960458, $5.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level VI (150/300) - 2015/01/29 23:47:39 CET [2015/01/29 17:47:39 ET]
Table '1118960458 32' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: GordonStr222 (2165 in chips)
Seat 2: Big_RobS (6055 in chips)
Seat 3: Alekko83 (8955 in chips)
Seat 4: JMETOUCHE (3190 in chips)
Seat 5: Prems2010 (8520 in chips)
Seat 7: tatanapol (2075 in chips)
Seat 8: wowthatsgood (2250 in chips)
Seat 9: clp1ca123 (5640 in chips)
GordonStr222: posts the ante 60
Big_RobS: posts the ante 60
Alekko83: posts the ante 60
JMETOUCHE: posts the ante 60
Prems2010: posts the ante 60
tatanapol: posts the ante 60
wowthatsgood: posts the ante 60
clp1ca123: posts the ante 60
clp1ca123: posts small blind 150
GordonStr222: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {9-Diamonds}{9-Spades}
Big_RobS: raises 300 to 600
Alekko83: folds
JMETOUCHE: folds
Prems2010: raises 2130 to 2730
tatanapol: folds
wowthatsgood: calls 2190 and is all-in
clp1ca123: folds
GordonStr222: folds
Big_RobS: raises 3265 to 5995 and is all-in
Prems2010: calls 3265
*** FLOP *** {10-Diamonds}{A-Hearts}{K-Hearts}
*** TURN *** {10-Diamonds}{A-Hearts}{K-Hearts} {8-Spades}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{A-Hearts}{K-Hearts}{8-Spades} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {9-Diamonds}{9-Spades} (a pair of Nines)
Prems2010: shows {Q-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
Prems2010 collected 7610 from side pot
wowthatsgood: shows {A-Spades}{Q-Spades} (a pair of Aces)
Prems2010 collected 3750 from main pot
wowthatsgood collected 3750 from main pot
Big_RobS finished the tournament in 749th place
*** SUMMARY ***
Total pot 15110 Main pot 7500. Side pot 7610. | Rake 0
Board {10-Diamonds}{A-Hearts}{K-Hearts}{8-Spades}{2-Diamonds}
Seat 1: GordonStr222 (big blind) folded before Flop
Seat 2: Big_RobS showed {9-Diamonds}{9-Spades} and lost with a pair of Nines
Seat 3: Alekko83 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: JMETOUCHE folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Prems2010 showed {Q-Hearts}{A-Diamonds} and won (11360) with a pair of Aces
Seat 7: tatanapol folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: wowthatsgood (button) showed {A-Spades}{Q-Spades} and won (3750) with a pair of Aces
Seat 9: clp1ca123 (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #129567800086: Tournament #1118959746, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XV (250/500) - 2015/01/29 23:32:35 CET [2015/01/29 17:32:35 ET]
Table '1118959746 68' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: 1pivasik1 (17786 in chips)
Seat 2: jpvr (21414 in chips)
Seat 3: Gonnaw1n (25738 in chips)
Seat 4: Big_RobS (15074 in chips)
Seat 5: D.playah489 (10103 in chips)
Seat 6: 1KnowRight (12180 in chips)
Seat 7: Noisgaranti (16857 in chips)
Seat 8: Chewbaka81 (26704 in chips)
Seat 9: S Iwanow (24130 in chips)
1pivasik1: posts the ante 50
jpvr: posts the ante 50
Gonnaw1n: posts the ante 50
Big_RobS: posts the ante 50
D.playah489: posts the ante 50
1KnowRight: posts the ante 50
Noisgaranti: posts the ante 50
Chewbaka81: posts the ante 50
S Iwanow: posts the ante 50
S Iwanow: posts small blind 250
1pivasik1: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {A-Spades}{K-Spades}
jpvr: folds
Gonnaw1n: raises 500 to 1000
Big_RobS: raises 1250 to 2250
D.playah489: folds
1KnowRight: folds
Noisgaranti: folds
Chewbaka81: folds
S Iwanow: folds
1pivasik1: folds
Gonnaw1n: calls 1250
*** FLOP *** {8-Hearts}{A-Hearts}{10-Clubs}
Gonnaw1n: checks
Big_RobS: bets 2500
Gonnaw1n: calls 2500
*** TURN *** {8-Hearts}{A-Hearts}{10-Clubs} {5-Hearts}
Gonnaw1n: checks
Big_RobS: bets 10274 and is all-in
Gonnaw1n: calls 10274
*** RIVER *** {8-Hearts}{A-Hearts}{10-Clubs}{5-Hearts} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Gonnaw1n: shows {9-Hearts}{J-Hearts} (a flush, Ace high)
Big_RobS: shows {A-Spades}{K-Spades} (a pair of Aces)
Gonnaw1n collected 31248 from pot
Big_RobS finished the tournament in 454th place
*** SUMMARY ***
Total pot 31248 | Rake 0
Board {8-Hearts}{A-Hearts}{10-Clubs}{5-Hearts}{3-Diamonds}
Seat 1: 1pivasik1 (big blind) folded before Flop
Seat 2: jpvr folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Gonnaw1n showed {9-Hearts}{J-Hearts} and won (31248) with a flush, Ace high
Seat 4: Big_RobS showed {A-Spades}{K-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 5: D.playah489 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: 1KnowRight folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Noisgaranti folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Chewbaka81 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: S Iwanow (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #129567029747: Tournament #1118960347, $5.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level VII (200/400) - 2015/01/29 23:20:29 CET [2015/01/29 17:20:29 ET]
Table '1118960347 7' 6-max Seat #6 is the button
Seat 1: dayrochks (10990 in chips)
Seat 2: gert3001 (6300 in chips)
Seat 3: tomerfcp (5045 in chips)
Seat 4: tga2626 (11030 in chips)
Seat 5: Big_RobS (1385 in chips) is sitting out
Seat 6: JORGESCP (2665 in chips)
dayrochks: posts the ante 80
gert3001: posts the ante 80
tomerfcp: posts the ante 80
tga2626: posts the ante 80
Big_RobS: posts the ante 80
JORGESCP: posts the ante 80
dayrochks: posts small blind 200
gert3001: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {J-Hearts}{10-Diamonds}
Big_RobS has returned
tomerfcp: folds
tga2626: folds
Big_RobS: raises 905 to 1305 and is all-in
JORGESCP: raises 905 to 2210
dayrochks: folds
gert3001: folds
Uncalled bet (905) returned to JORGESCP
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{7-Diamonds}{K-Clubs}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{7-Diamonds}{K-Clubs} {5-Spades}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{7-Diamonds}{K-Clubs}{5-Spades} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {J-Hearts}{10-Diamonds} (high card King)
JORGESCP: shows {10-Clubs}{A-Hearts} (high card Ace)
JORGESCP collected 3690 from pot
Big_RobS finished the tournament in 629th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3690 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{7-Diamonds}{K-Clubs}{5-Spades}{3-Spades}
Seat 1: dayrochks (small blind) folded before Flop
Seat 2: gert3001 (big blind) folded before Flop
Seat 3: tomerfcp folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: tga2626 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Big_RobS showed {J-Hearts}{10-Diamonds} and lost with high card King
Seat 6: JORGESCP (button) showed {10-Clubs}{A-Hearts} and won (3690) with high card Ace

eerste cash ROFL

PokerStars Hand #129566423271: Tournament #1118959707, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XXXI (20000/40000) - 2015/01/29 23:11:11 CET [2015/01/29 17:11:11 ET]
Table '1118959707 205' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Mister M75 (455736 in chips)
Seat 2: Big_RobS (119680 in chips)
Seat 3: Dr dakon (312555 in chips)
Seat 4: anmet (112800 in chips)
Seat 5: ManuSei86 (969573 in chips)
Seat 6: Lulushon (710548 in chips)
Seat 7: renyway (234534 in chips)
Seat 8: Moredhel (489707 in chips)
Seat 9: matteus638 (179430 in chips)
Mister M75: posts the ante 4000
Big_RobS: posts the ante 4000
Dr dakon: posts the ante 4000
anmet: posts the ante 4000
ManuSei86: posts the ante 4000
Lulushon: posts the ante 4000
renyway: posts the ante 4000
Moredhel: posts the ante 4000
matteus638: posts the ante 4000
anmet: posts small blind 20000
ManuSei86: posts big blind 40000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {K-Hearts}{K-Spades}
Lulushon: folds
renyway: folds
Moredhel: folds
matteus638: folds
Mister M75: raises 40000 to 80000
Big_RobS: raises 35680 to 115680 and is all-in
Dr dakon: folds
anmet: folds
ManuSei86: calls 75680
Mister M75: calls 35680
*** FLOP *** {10-Spades}{A-Spades}{9-Spades}
ManuSei86: checks
Mister M75: bets 120000
ManuSei86: folds
Uncalled bet (120000) returned to Mister M75
*** TURN *** {10-Spades}{A-Spades}{9-Spades} {6-Hearts}
*** RIVER *** {10-Spades}{A-Spades}{9-Spades}{6-Hearts} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Mister M75: shows {A-Clubs}{9-Diamonds} (two pair, Aces and Nines)
Big_RobS: shows {K-Hearts}{K-Spades} (a pair of Kings)
Mister M75 collected 403040 from pot
Big_RobS finished the tournament in 753rd place and received $15.80.
*** SUMMARY ***
Total pot 403040 | Rake 0
Board {10-Spades}{A-Spades}{9-Spades}{6-Hearts}{J-Clubs}
Seat 1: Mister M75 showed {A-Clubs}{9-Diamonds} and won (403040) with two pair, Aces and Nines
Seat 2: Big_RobS showed {K-Hearts}{K-Spades} and lost with a pair of Kings
Seat 3: Dr dakon (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: anmet (small blind) folded before Flop
Seat 5: ManuSei86 (big blind) folded on the Flop
Seat 6: Lulushon folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: renyway folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Moredhel folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: matteus638 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #129566302534: Tournament #1118960245, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2015/01/29 23:09:21 CET [2015/01/29 17:09:21 ET]
Table '1118960245 65' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Léo82 (6325 in chips)
Seat 2: proh1t (7122 in chips)
Seat 3: ColdBryan (2625 in chips)
Seat 4: ramdeebam (5565 in chips)
Seat 5: Pætur (7520 in chips)
Seat 6: alco555 (2600 in chips)
Seat 7: ROPUSZKA (2960 in chips)
Seat 8: jonsim91 (5060 in chips)
Seat 9: Big_RobS (2750 in chips)
Léo82: posts the ante 25
proh1t: posts the ante 25
ColdBryan: posts the ante 25
ramdeebam: posts the ante 25
Pætur: posts the ante 25
alco555: posts the ante 25
ROPUSZKA: posts the ante 25
jonsim91: posts the ante 25
Big_RobS: posts the ante 25
Big_RobS: posts small blind 125
Léo82: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {Q-Spades}{K-Hearts}
proh1t: folds
ColdBryan: folds
ramdeebam: folds
Pætur: folds
alco555: raises 2325 to 2575 and is all-in
ROPUSZKA: folds
jonsim91: folds
Big_RobS: raises 150 to 2725 and is all-in
Léo82: folds
Uncalled bet (150) returned to Big_RobS
*** FLOP *** {A-Clubs}{2-Diamonds}{3-Diamonds}
*** TURN *** {A-Clubs}{2-Diamonds}{3-Diamonds} {6-Clubs}
*** RIVER *** {A-Clubs}{2-Diamonds}{3-Diamonds}{6-Clubs} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {Q-Spades}{K-Hearts} (high card Ace)
alco555: shows {10-Diamonds}{K-Diamonds} (a flush, King high)
alco555 collected 5625 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5625 | Rake 0
Board {A-Clubs}{2-Diamonds}{3-Diamonds}{6-Clubs}{9-Diamonds}
Seat 1: Léo82 (big blind) folded before Flop
Seat 2: proh1t folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ColdBryan folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ramdeebam folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Pætur folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: alco555 showed {10-Diamonds}{K-Diamonds} and won (5625) with a flush, King high
Seat 7: ROPUSZKA folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: jonsim91 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Big_RobS (small blind) showed {Q-Spades}{K-Hearts} and lost with high card Ace

PokerStars Hand #129565297664: Tournament #1118959970, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XV (600/1200) - 2015/01/29 22:53:07 CET [2015/01/29 16:53:07 ET]
Table '1118959970 119' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: McLoving13 (11140 in chips)
Seat 2: ClearM1nd (8975 in chips)
Seat 3: Velni@Z (20660 in chips)
Seat 4: tone2toni (25160 in chips)
Seat 5: arny.timisoa (38580 in chips)
Seat 6: qarik772 (32397 in chips)
Seat 7: AngelinaWins (9035 in chips)
Seat 8: 4336idoloscp (36458 in chips)
Seat 9: Big_RobS (23760 in chips)
McLoving13: posts the ante 120
ClearM1nd: posts the ante 120
Velni@Z: posts the ante 120
tone2toni: posts the ante 120
arny.timisoa: posts the ante 120
qarik772: posts the ante 120
AngelinaWins: posts the ante 120
4336idoloscp: posts the ante 120
Big_RobS: posts the ante 120
tone2toni: posts small blind 600
arny.timisoa: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {9-Diamonds}{9-Hearts}
qarik772: calls 1200
AngelinaWins: folds
4336idoloscp: folds
Big_RobS: raises 22440 to 23640 and is all-in
McLoving13: folds
ClearM1nd: folds
Velni@Z: folds
tone2toni: folds
arny.timisoa: folds
qarik772: calls 22440
*** FLOP *** {A-Diamonds}{8-Spades}{6-Clubs}
*** TURN *** {A-Diamonds}{8-Spades}{6-Clubs} {7-Clubs}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{8-Spades}{6-Clubs}{7-Clubs} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
qarik772: shows {8-Hearts}{7-Hearts} (two pair, Eights and Sevens)
Big_RobS: shows {9-Diamonds}{9-Hearts} (a pair of Nines)
qarik772 collected 50160 from pot
Big_RobS finished the tournament in 952nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 50160 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{8-Spades}{6-Clubs}{7-Clubs}{J-Clubs}
Seat 1: McLoving13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ClearM1nd folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Velni@Z (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: tone2toni (small blind) folded before Flop
Seat 5: arny.timisoa (big blind) folded before Flop
Seat 6: qarik772 showed {8-Hearts}{7-Hearts} and won (50160) with two pair, Eights and Sevens
Seat 7: AngelinaWins folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 4336idoloscp folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Big_RobS showed {9-Diamonds}{9-Hearts} and lost with a pair of Nines

PokerStars Hand #129564976808: Tournament #1118960208, $5.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level VII (200/400) - 2015/01/29 22:48:19 CET [2015/01/29 16:48:19 ET]
Table '1118960208 21' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: N1kTheGreek (7330 in chips)
Seat 2: Nitewoker (5220 in chips)
Seat 3: JackRipperJr (9392 in chips)
Seat 4: trisslottn95 (7913 in chips)
Seat 5: ™Me®ceñar¥™ (5490 in chips)
Seat 6: rcmd (13140 in chips)
Seat 7: Flushface77 (12705 in chips)
Seat 8: Big_RobS (1645 in chips)
Seat 9: FlySkyHigh07 (455 in chips)
N1kTheGreek: posts the ante 80
Nitewoker: posts the ante 80
JackRipperJr: posts the ante 80
trisslottn95: posts the ante 80
™Me®ceñar¥™: posts the ante 80
rcmd: posts the ante 80
Flushface77: posts the ante 80
Big_RobS: posts the ante 80
FlySkyHigh07: posts the ante 80
Big_RobS: posts small blind 200
FlySkyHigh07: posts big blind 375 and is all-in
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {J-Clubs}{10-Clubs}
N1kTheGreek: folds
Nitewoker: folds
JackRipperJr: folds
trisslottn95: raises 7458 to 7833 and is all-in
™Me®ceñar¥™: folds
rcmd: folds
Flushface77: folds
Big_RobS: calls 1365 and is all-in
Uncalled bet (6268) returned to trisslottn95
*** FLOP *** {10-Hearts}{Q-Diamonds}{5-Diamonds}
*** TURN *** {10-Hearts}{Q-Diamonds}{5-Diamonds} {K-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Hearts}{Q-Diamonds}{5-Diamonds}{K-Diamonds} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {J-Clubs}{10-Clubs} (a pair of Tens)
trisslottn95: shows {J-Hearts}{A-Hearts} (a straight, Ten to Ace)
trisslottn95 collected 2380 from side pot
FlySkyHigh07: shows {8-Hearts}{A-Clubs} (a pair of Eights)
trisslottn95 collected 1845 from main pot
Big_RobS finished the tournament in 994th place
FlySkyHigh07 finished the tournament in 995th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4225 Main pot 1845. Side pot 2380. | Rake 0
Board {10-Hearts}{Q-Diamonds}{5-Diamonds}{K-Diamonds}{8-Clubs}
Seat 1: N1kTheGreek folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Nitewoker folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: JackRipperJr folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: trisslottn95 showed {J-Hearts}{A-Hearts} and won (4225) with a straight, Ten to Ace
Seat 5: ™Me®ceñar¥™ folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: rcmd folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Flushface77 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Big_RobS (small blind) showed {J-Clubs}{10-Clubs} and lost with a pair of Tens
Seat 9: FlySkyHigh07 (big blind) showed {8-Hearts}{A-Clubs} and lost with a pair of Eights

PokerStars Hand #129564517101: Tournament #1118959979, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2015/01/29 22:41:35 CET [2015/01/29 16:41:35 ET]
Table '1118959979 29' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Horsu11 (2468 in chips)
Seat 2: gijoe865 (6431 in chips)
Seat 3: Jacksons88 (2089 in chips)
Seat 4: TReexx88 (4212 in chips)
Seat 6: leo324100 (3754 in chips)
Seat 7: Teigrekpe (1482 in chips)
Seat 8: fredzzzerg (7616 in chips)
Seat 9: Big_RobS (2026 in chips)
Horsu11: posts the ante 10
gijoe865: posts the ante 10
Jacksons88: posts the ante 10
TReexx88: posts the ante 10
leo324100: posts the ante 10
Teigrekpe: posts the ante 10
fredzzzerg: posts the ante 10
Big_RobS: posts the ante 10
Jacksons88: posts small blind 50
TReexx88: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {10-Clubs}{10-Diamonds}
leo324100: folds
Teigrekpe: folds
fredzzzerg: folds
Big_RobS: raises 150 to 250
Horsu11: folds
gijoe865: folds
Jacksons88: folds
TReexx88: raises 500 to 750
Big_RobS: raises 1266 to 2016 and is all-in
TReexx88: calls 1266
*** FLOP *** {A-Hearts}{9-Spades}{8-Diamonds}
*** TURN *** {A-Hearts}{9-Spades}{8-Diamonds} {Q-Spades}
*** RIVER *** {A-Hearts}{9-Spades}{8-Diamonds}{Q-Spades} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
TReexx88: shows {A-Spades}{K-Clubs} (two pair, Aces and Queens)
Big_RobS: shows {10-Clubs}{10-Diamonds} (two pair, Queens and Tens)
TReexx88 collected 4162 from pot
Big_RobS finished the tournament in 927th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4162 | Rake 0
Board {A-Hearts}{9-Spades}{8-Diamonds}{Q-Spades}{Q-Diamonds}
Seat 1: Horsu11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: gijoe865 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Jacksons88 (small blind) folded before Flop
Seat 4: TReexx88 (big blind) showed {A-Spades}{K-Clubs} and won (4162) with two pair, Aces and Queens
Seat 6: leo324100 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Teigrekpe folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: fredzzzerg folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Big_RobS showed {10-Clubs}{10-Diamonds} and lost with two pair, Queens and Tens

PokerStars Hand #129564050925: Tournament #1118959778, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level XII (200/400) - 2015/01/29 22:34:48 CET [2015/01/29 16:34:48 ET]
Table '1118959778 94' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: poker@luffyD (8196 in chips)
Seat 2: azak13 (12247 in chips)
Seat 3: KAMSHULER (7103 in chips)
Seat 4: taksist889 (20368 in chips)
Seat 5: degamor (13230 in chips)
Seat 6: Big_RobS (6733 in chips)
Seat 7: murkmanz (5677 in chips)
Seat 8: LOLdemort (3770 in chips)
Seat 9: ractotiap (13865 in chips)
poker@luffyD: posts the ante 50
azak13: posts the ante 50
KAMSHULER: posts the ante 50
taksist889: posts the ante 50
degamor: posts the ante 50
Big_RobS: posts the ante 50
murkmanz: posts the ante 50
LOLdemort: posts the ante 50
ractotiap: posts the ante 50
Big_RobS: posts small blind 200
murkmanz: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {7-Hearts}{A-Hearts}
LOLdemort: folds
ractotiap: folds
poker@luffyD: folds
azak13: folds
KAMSHULER: folds
taksist889: folds
degamor: folds
Big_RobS: raises 6283 to 6683 and is all-in
murkmanz: calls 5227 and is all-in
Uncalled bet (1056) returned to Big_RobS
*** FLOP *** {6-Hearts}{8-Diamonds}{J-Diamonds}
*** TURN *** {6-Hearts}{8-Diamonds}{J-Diamonds} {2-Hearts}
*** RIVER *** {6-Hearts}{8-Diamonds}{J-Diamonds}{2-Hearts} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {7-Hearts}{A-Hearts} (high card Ace)
murkmanz: shows {8-Hearts}{9-Spades} (a pair of Eights)
murkmanz collected 11704 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11704 | Rake 0
Board {6-Hearts}{8-Diamonds}{J-Diamonds}{2-Hearts}{K-Clubs}
Seat 1: poker@luffyD folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: azak13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: KAMSHULER folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: taksist889 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: degamor (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Big_RobS (small blind) showed {7-Hearts}{A-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 7: murkmanz (big blind) showed {8-Hearts}{9-Spades} and won (11704) with a pair of Eights
Seat 8: LOLdemort folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ractotiap folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #129564116834: Tournament #1118959778, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level XII (200/400) - 2015/01/29 22:35:45 CET [2015/01/29 16:35:45 ET]
Table '1118959778 94' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: poker@luffyD (8096 in chips)
Seat 2: azak13 (12147 in chips)
Seat 3: KAMSHULER (8053 in chips)
Seat 4: taksist889 (20268 in chips)
Seat 5: degamor (13130 in chips)
Seat 6: Big_RobS (1006 in chips)
Seat 7: murkmanz (11454 in chips)
Seat 8: LOLdemort (3270 in chips)
Seat 9: ractotiap (13765 in chips)
poker@luffyD: posts the ante 50
azak13: posts the ante 50
KAMSHULER: posts the ante 50
taksist889: posts the ante 50
degamor: posts the ante 50
Big_RobS: posts the ante 50
murkmanz: posts the ante 50
LOLdemort: posts the ante 50
ractotiap: posts the ante 50
LOLdemort: posts small blind 200
ractotiap: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {A-Spades}{7-Spades}
poker@luffyD: folds
azak13: raises 400 to 800
KAMSHULER: folds
taksist889: folds
degamor: folds
Big_RobS: raises 156 to 956 and is all-in
murkmanz: calls 956
LOLdemort: folds
ractotiap: folds
azak13: calls 156
*** FLOP *** {8-Spades}{2-Diamonds}{K-Diamonds}
azak13: bets 1600
murkmanz: folds
Uncalled bet (1600) returned to azak13
*** TURN *** {8-Spades}{2-Diamonds}{K-Diamonds} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Spades}{2-Diamonds}{K-Diamonds}{6-Diamonds} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
azak13: shows {Q-Diamonds}{A-Diamonds} (a flush, Ace high)
Big_RobS: shows {A-Spades}{7-Spades} (a pair of Eights)
azak13 collected 3918 from pot
azak13 wins the $2.50 bounty for eliminating Big_RobS
Big_RobS finished the tournament in 353rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 3918 | Rake 0
Board {8-Spades}{2-Diamonds}{K-Diamonds}{6-Diamonds}{8-Diamonds}
Seat 1: poker@luffyD folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: azak13 showed {Q-Diamonds}{A-Diamonds} and won (3918) with a flush, Ace high
Seat 3: KAMSHULER folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: taksist889 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: degamor folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Big_RobS showed {A-Spades}{7-Spades} and lost with a pair of Eights
Seat 7: murkmanz (button) folded on the Flop
Seat 8: LOLdemort (small blind) folded before Flop
Seat 9: ractotiap (big blind) folded before Flop

123451519