Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Scylla

Verstuur bericht

Forum Posts

te moeilijk

PokerStars Hand #113326913872: Tournament #877041397, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2014/03/15 22:21:27 CET [2014/03/15 17:21:27 ET]
Table '877041397 339' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: brooking1980 (35713 in chips)
Seat 2: Mak_Huang (21470 in chips)
Seat 3: Atti32 (10278 in chips)
Seat 4: oetzi Q4 (24170 in chips)
Seat 5: McCheck94 (23934 in chips)
Seat 6: tennisi58 (52946 in chips)
Seat 7: Bakfiets81 (16329 in chips)
Seat 8: le levs (20406 in chips)
Seat 9: markies (45606 in chips)
brooking1980: posts the ante 125
Mak_Huang: posts the ante 125
Atti32: posts the ante 125
oetzi Q4: posts the ante 125
McCheck94: posts the ante 125
tennisi58: posts the ante 125
Bakfiets81: posts the ante 125
le levs: posts the ante 125
markies: posts the ante 125
tennisi58: posts small blind 500
Bakfiets81: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bakfiets81 {3-Diamonds}{A-Clubs}
le levs: folds
markies: folds
brooking1980: folds
Mak_Huang: folds
Atti32: folds
oetzi Q4: folds
McCheck94: folds
tennisi58: raises 51821 to 52821 and is all-in
Bakfiets81: calls 15204 and is all-in
Uncalled bet (36617) returned to tennisi58
*** FLOP *** {9-Spades}{J-Clubs}{6-Spades}
*** TURN *** {9-Spades}{J-Clubs}{6-Spades} {2-Hearts}
*** RIVER *** {9-Spades}{J-Clubs}{6-Spades}{2-Hearts} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
tennisi58: shows {K-Hearts}{7-Clubs} (a pair of Sevens)
Bakfiets81: shows {3-Diamonds}{A-Clubs} (high card Ace)
tennisi58 collected 33533 from pot
Bakfiets81 finished the tournament in 1122nd place and received $19.70.

$$ komen er aan Harrie, bedankt voor de backing.

Haha jij bent toch die gast die std handen zit af te zeiken? Big Grin

Show spoiler

Big Grin ouwe rukker.

glgl Drink

rontjuh schreef

mbn johan, mbn

run liever zoals jij met de pandapunten

18.509 b11

W00t

PokerStars Hand #113325197223: Tournament #877041397, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2014/03/15 21:48:37 CET [2014/03/15 16:48:37 ET]
Table '877041397 339' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: brooking1980 (29872 in chips)
Seat 2: Mak_Huang (17460 in chips)
Seat 3: joner100 (11987 in chips)
Seat 4: oetzi Q4 (27270 in chips)
Seat 5: McCheck94 (17563 in chips)
Seat 6: heffs976 (23356 in chips)
Seat 7: Bakfiets81 (9297 in chips)
Seat 8: le levs (26050 in chips)
Seat 9: markies (29848 in chips)
brooking1980: posts the ante 85
Mak_Huang: posts the ante 85
joner100: posts the ante 85
oetzi Q4: posts the ante 85
McCheck94: posts the ante 85
heffs976: posts the ante 85
Bakfiets81: posts the ante 85
le levs: posts the ante 85
markies: posts the ante 85
oetzi Q4: posts small blind 350
McCheck94: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bakfiets81 {J-Clubs}{J-Diamonds}
heffs976: folds
Bakfiets81: raises 8512 to 9212 and is all-in
le levs: folds
markies: raises 20239 to 29451
brooking1980: folds
Mak_Huang: folds
joner100: folds
oetzi Q4: folds
McCheck94: folds
Uncalled bet (20239) returned to markies
*** FLOP *** {J-Spades}{Q-Clubs}{K-Spades}
*** TURN *** {J-Spades}{Q-Clubs}{K-Spades} {2-Hearts}
*** RIVER *** {J-Spades}{Q-Clubs}{K-Spades}{2-Hearts} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Bakfiets81: shows {J-Clubs}{J-Diamonds} (four of a kind, Jacks)
markies: shows {A-Spades}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Jacks)
Bakfiets81 collected 20239 from pot

PokerStars Hand #113324434021: Tournament #877041397, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2014/03/15 21:35:08 CET [2014/03/15 16:35:08 ET]
Table '877041397 339' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: brooking1980 (31588 in chips)
Seat 2: Mak_Huang (23880 in chips)
Seat 3: joner100 (7132 in chips)
Seat 4: oetzi Q4 (25591 in chips)
Seat 5: debest21 (8350 in chips)
Seat 6: Dirk Reems (8112 in chips)
Seat 7: Bakfiets81 (3936 in chips)
Seat 8: SmbodySTOPme (4436 in chips)
Seat 9: markies (17599 in chips)
brooking1980: posts the ante 60
Mak_Huang: posts the ante 60
joner100: posts the ante 60
oetzi Q4: posts the ante 60
debest21: posts the ante 60
Dirk Reems: posts the ante 60
Bakfiets81: posts the ante 60
SmbodySTOPme: posts the ante 60
markies: posts the ante 60
SmbodySTOPme: posts small blind 250
markies: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bakfiets81 {A-Clubs}{Q-Hearts}
brooking1980: folds
Mak_Huang: folds
joner100: folds
oetzi Q4: folds
debest21: folds
Dirk Reems: raises 7552 to 8052 and is all-in
Bakfiets81: calls 3876 and is all-in
SmbodySTOPme: folds
markies: folds
Uncalled bet (4176) returned to Dirk Reems
*** FLOP *** {5-Hearts}{Q-Diamonds}{A-Spades}
*** TURN *** {5-Hearts}{Q-Diamonds}{A-Spades} {6-Clubs}
*** RIVER *** {5-Hearts}{Q-Diamonds}{A-Spades}{6-Clubs} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dirk Reems: shows {7-Hearts}{7-Diamonds} (a pair of Sevens)
Bakfiets81: shows {A-Clubs}{Q-Hearts} (two pair, Aces and Queens)
Bakfiets81 collected 9042 from pot

PokerStars Hand #113324384591: Tournament #877041397, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2014/03/15 21:34:16 CET [2014/03/15 16:34:16 ET]
Table '877041397 339' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: brooking1980 (31708 in chips)
Seat 2: Mak_Huang (24000 in chips)
Seat 3: joner100 (5962 in chips)
Seat 4: oetzi Q4 (25711 in chips)
Seat 5: debest21 (3870 in chips)
Seat 6: Dirk Reems (8482 in chips)
Seat 7: Bakfiets81 (8116 in chips)
Seat 8: SmbodySTOPme (5056 in chips)
Seat 9: markies (17719 in chips)
brooking1980: posts the ante 60
Mak_Huang: posts the ante 60
joner100: posts the ante 60
oetzi Q4: posts the ante 60
debest21: posts the ante 60
Dirk Reems: posts the ante 60
Bakfiets81: posts the ante 60
SmbodySTOPme: posts the ante 60
markies: posts the ante 60
Dirk Reems: posts small blind 250
Bakfiets81: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bakfiets81 {A-Spades}{6-Diamonds}
SmbodySTOPme: folds
markies: folds
brooking1980: folds
Mak_Huang: folds
joner100: folds
oetzi Q4: folds
debest21: raises 3310 to 3810 and is all-in
Dirk Reems: folds
Bakfiets81: calls 3310
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{Q-Hearts}{K-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{Q-Hearts}{K-Diamonds} {5-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{Q-Hearts}{K-Diamonds}{5-Clubs} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Bakfiets81: shows {A-Spades}{6-Diamonds} (a pair of Queens)
debest21: shows {9-Spades}{K-Spades} (two pair, Kings and Queens)
debest21 collected 8410 from pot

B11 8.705

nimmer gluck

PokerStars Hand #113320210745: Tournament #872136628, $4.20+$4.20+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/03/15 20:19:34 CET [2014/03/15 15:19:34 ET]
Table '872136628 969' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: k()bra-LiD- (2650 in chips)
Seat 2: fancyliar (3054 in chips)
Seat 3: MMMaradona (7769 in chips)
Seat 4: dimonzzz121 (2907 in chips)
Seat 5: stars580 (1770 in chips)
Seat 6: vibe889 (6235 in chips)
Seat 7: suguchogo (1357 in chips)
Seat 8: SIAVA72 (6296 in chips)
Seat 9: Bakfiets81 (2127 in chips)
k()bra-LiD-: posts the ante 15
fancyliar: posts the ante 15
MMMaradona: posts the ante 15
dimonzzz121: posts the ante 15
stars580: posts the ante 15
vibe889: posts the ante 15
suguchogo: posts the ante 15
SIAVA72: posts the ante 15
Bakfiets81: posts the ante 15
MMMaradona: posts small blind 60
dimonzzz121: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bakfiets81 {A-Hearts}{J-Clubs}
stars580: folds
vibe889: raises 180 to 300
suguchogo: folds
SIAVA72: folds
Bakfiets81: raises 1812 to 2112 and is all-in
k()bra-LiD-: folds
fancyliar: folds
MMMaradona: folds
dimonzzz121: folds
vibe889: calls 1812
*** FLOP *** {5-Diamonds}{3-Diamonds}{K-Diamonds}
*** TURN *** {5-Diamonds}{3-Diamonds}{K-Diamonds} {3-Clubs}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{3-Diamonds}{K-Diamonds}{3-Clubs} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
vibe889: shows {7-Diamonds}{7-Hearts} (two pair, Sevens and Threes)
Bakfiets81: shows {A-Hearts}{J-Clubs} (a pair of Threes)
vibe889 collected 4539 from pot

gast spewt bij het leven, nu obv AK

PokerStars Hand #113319950697: Tournament #877041483, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level IV (30/60) - 2014/03/15 20:15:04 CET [2014/03/15 15:15:04 ET]
Table '877041483 52' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: glama (1458 in chips)
Seat 2: nokimoto (2688 in chips)
Seat 3: Pouparis (3000 in chips)
Seat 5: gamesAREover (6405 in chips)
Seat 6: eghelfand (2524 in chips)
Seat 7: KumoZing (6385 in chips)
Seat 8: cjwim (2580 in chips)
Seat 9: Bakfiets81 (3288 in chips)
nokimoto: posts small blind 30
Pouparis: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bakfiets81 {A-Spades}{4-Spades}
gamesAREover: folds
eghelfand: folds
KumoZing: folds
cjwim: folds
Bakfiets81: raises 60 to 120
glama: raises 1338 to 1458 and is all-in
nokimoto: folds
Pouparis: folds
Bakfiets81: calls 1338
*** FLOP *** {5-Clubs}{10-Clubs}{2-Hearts}
*** TURN *** {5-Clubs}{10-Clubs}{2-Hearts} {2-Spades}
*** RIVER *** {5-Clubs}{10-Clubs}{2-Hearts}{2-Spades} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Bakfiets81: shows {A-Spades}{4-Spades} (a pair of Deuces)
glama: shows {A-Hearts}{K-Hearts} (a pair of Deuces - Ace+King kicker)
glama collected 3006 from pot

en exit

PokerStars Hand #113320003325: Tournament #877041483, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level IV (30/60) - 2014/03/15 20:15:58 CET [2014/03/15 15:15:58 ET]
Table '877041483 52' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: glama (3006 in chips)
Seat 2: nokimoto (2658 in chips)
Seat 3: Pouparis (2940 in chips)
Seat 4: loopers33 (3000 in chips)
Seat 5: gamesAREover (6405 in chips)
Seat 6: eghelfand (2524 in chips)
Seat 7: KumoZing (6385 in chips)
Seat 8: cjwim (2580 in chips)
Seat 9: Bakfiets81 (1830 in chips)
Pouparis: posts small blind 30
loopers33: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bakfiets81 {7-Hearts}{7-Clubs}
gamesAREover: folds
eghelfand: folds
KumoZing: folds
cjwim: folds
Bakfiets81: raises 60 to 120
glama: folds
nokimoto: calls 120
Pouparis: raises 2820 to 2940 and is all-in
loopers33: folds
Bakfiets81: calls 1710 and is all-in
nokimoto: folds
Uncalled bet (1110) returned to Pouparis
*** FLOP *** {5-Spades}{9-Clubs}{6-Spades}
*** TURN *** {5-Spades}{9-Clubs}{6-Spades} {4-Hearts}
*** RIVER *** {5-Spades}{9-Clubs}{6-Spades}{4-Hearts} {K-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Pouparis: shows {A-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
Bakfiets81: shows {7-Hearts}{7-Clubs} (a pair of Sevens)
Pouparis collected 3840 from pot
Pouparis wins the $2.50 bounty for eliminating Bakfiets81

PokerStars Hand #113319784360: Tournament #872136628, $4.20+$4.20+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2014/03/15 20:12:04 CET [2014/03/15 15:12:04 ET]
Table '872136628 969' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: k()bra-LiD- (2230 in chips)
Seat 2: fancyliar (3484 in chips)
Seat 3: MMMaradona (7599 in chips)
Seat 4: dimonzzz121 (5480 in chips)
Seat 5: stars580 (2090 in chips)
Seat 6: vibe889 (6515 in chips)
Seat 7: suguchogo (1677 in chips)
Seat 8: SIAVA72 (3083 in chips)
Seat 9: Bakfiets81 (2007 in chips)
k()bra-LiD-: posts the ante 10
fancyliar: posts the ante 10
MMMaradona: posts the ante 10
dimonzzz121: posts the ante 10
stars580: posts the ante 10
vibe889: posts the ante 10
suguchogo: posts the ante 10
SIAVA72: posts the ante 10
Bakfiets81: posts the ante 10
stars580: posts small blind 50
vibe889: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bakfiets81 {J-Spades}{J-Diamonds}
suguchogo: calls 100
SIAVA72: folds
Bakfiets81: raises 1897 to 1997 and is all-in
k()bra-LiD-: folds
fancyliar: folds
MMMaradona: folds
dimonzzz121: folds
stars580: folds
vibe889: folds
suguchogo: folds
Uncalled bet (1897) returned to Bakfiets81
Bakfiets81 collected 440 from pot
*** SUMMARY ***

PokerStars Hand #113319613737: Tournament #877041397, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2014/03/15 20:09:00 CET [2014/03/15 15:09:00 ET]
Table '877041397 294' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Sully725 (1475 in chips)
Seat 2: franky73 (3185 in chips)
Seat 3: Milonas84 (2998 in chips)
Seat 4: Bakfiets81 (4975 in chips)
Seat 5: Marrakesz (9114 in chips)
Seat 6: EnyetaDo (2790 in chips)
Seat 7: Dali1806 (4720 in chips)
Seat 8: roi99 (2580 in chips)
Seat 9: xxViNtxx (7423 in chips)
Sully725: posts the ante 10
franky73: posts the ante 10
Milonas84: posts the ante 10
Bakfiets81: posts the ante 10
Marrakesz: posts the ante 10
EnyetaDo: posts the ante 10
Dali1806: posts the ante 10
roi99: posts the ante 10
xxViNtxx: posts the ante 10
xxViNtxx: posts small blind 40
Sully725: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bakfiets81 {A-Clubs}{6-Clubs}
franky73: folds
Milonas84: folds
Bakfiets81: raises 80 to 160
Marrakesz: folds
EnyetaDo: folds
Dali1806: folds
roi99: calls 160
xxViNtxx: folds
Sully725 is connected
Sully725: folds
*** FLOP *** {2-Clubs}{10-Hearts}{Q-Clubs}
Bakfiets81: bets 160
roi99: raises 320 to 480
Bakfiets81: calls 320
*** TURN *** {2-Clubs}{10-Hearts}{Q-Clubs} {J-Clubs}
Bakfiets81: checks
Sully725 is disconnected
roi99: bets 960
Bakfiets81: raises 1040 to 2000
roi99: calls 970 and is all-in
Uncalled bet (70) returned to Bakfiets81
*** RIVER *** {2-Clubs}{10-Hearts}{Q-Clubs}{J-Clubs} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Bakfiets81: shows {A-Clubs}{6-Clubs} (a flush, Ace high)
roi99: shows {K-Diamonds}{Q-Spades} (two pair, Queens and Deuces)
Bakfiets81 collected 5350 from pot
roi99 finished the tournament in 5450th place

PokerStars Hand #113319710389: Tournament #877041397, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2014/03/15 20:10:44 CET [2014/03/15 15:10:44 ET]
Table '877041397 294' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Sully725 (1385 in chips)
Seat 2: franky73 (3175 in chips)
Seat 3: Milonas84 (2988 in chips)
Seat 4: Bakfiets81 (7745 in chips)
Seat 5: Marrakesz (9104 in chips)
Seat 6: EnyetaDo (2780 in chips)
Seat 7: Dali1806 (4710 in chips)
Seat 8: Zhekus1988 (4165 in chips)
Seat 9: xxViNtxx (7373 in chips)
Sully725: posts the ante 10
franky73: posts the ante 10
Milonas84: posts the ante 10
Bakfiets81: posts the ante 10
Marrakesz: posts the ante 10
EnyetaDo: posts the ante 10
Dali1806: posts the ante 10
Zhekus1988: posts the ante 10
xxViNtxx: posts the ante 10
Sully725: posts small blind 50
franky73: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bakfiets81 {K-Hearts}{K-Spades}
Milonas84: folds
Bakfiets81: raises 150 to 250
Marrakesz: folds
EnyetaDo: raises 326 to 576
Dali1806: folds
Zhekus1988: folds
xxViNtxx: folds
Sully725: folds
franky73: folds
Bakfiets81: raises 791 to 1367
EnyetaDo: raises 1403 to 2770 and is all-in
Bakfiets81: calls 1403
*** FLOP *** {9-Hearts}{9-Clubs}{2-Diamonds}
*** TURN *** {9-Hearts}{9-Clubs}{2-Diamonds} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Hearts}{9-Clubs}{2-Diamonds}{4-Diamonds} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Bakfiets81: shows {K-Hearts}{K-Spades} (two pair, Kings and Nines)
EnyetaDo: shows {K-Diamonds}{A-Clubs} (a pair of Nines)
Bakfiets81 collected 5780 from pot

PokerStars Hand #113319379679: Tournament #877041397, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2014/03/15 20:04:49 CET [2014/03/15 15:04:49 ET]
Table '877041397 294' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Sully725 (1915 in chips)
Seat 2: franky73 (3225 in chips)
Seat 3: Milonas84 (3293 in chips)
Seat 4: Bakfiets81 (4470 in chips)
Seat 5: Marrakesz (8984 in chips)
Seat 6: EnyetaDo (2990 in chips)
Seat 7: Dali1806 (4020 in chips)
Seat 8: roi99 (2820 in chips)
Seat 9: xxViNtxx (7543 in chips)
Sully725: posts the ante 10
franky73: posts the ante 10
Milonas84: posts the ante 10
Bakfiets81: posts the ante 10
Marrakesz: posts the ante 10
EnyetaDo: posts the ante 10
Dali1806: posts the ante 10
roi99: posts the ante 10
xxViNtxx: posts the ante 10
Marrakesz: posts small blind 40
EnyetaDo: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bakfiets81 {K-Diamonds}{A-Diamonds}
Dali1806: folds
roi99: calls 80
xxViNtxx: folds
Sully725: folds
franky73: folds
Milonas84: raises 175 to 255
Bakfiets81: raises 360 to 615
Marrakesz: folds
EnyetaDo: folds
roi99: folds
Milonas84: folds
Uncalled bet (360) returned to Bakfiets81
Bakfiets81 collected 800 from pot

MM: 2.157
B11: 4.520
13ko: 3.863

Kleine meid op bed en begonnen, gl all

Zal nog wel een paar weken duren Whistling

Morgen een optie?

djflut schreef

5 % kan dat ?

klaaf schreef

alleen als je feedback geeft op gespeelde handen

Fyp en succes

12345770