Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Scylla

Verstuur bericht

Forum Posts

Merci mannen.

Zondagse herkansing met Pinksteren Smile

Met het zitvlees zit het goed maar niet 2 dagen op rij he he. Gl ouwe

SS: $ 15,98
B11 $ 220,23

Totaal : 236,21

$$ onderweg bedankt voor de backing.

PokerStars Hand #115083522889: Tournament #894188441, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XLII (15000/30000) - 2014/04/21 5:21:31 CET [2014/04/20 23:21:31 ET]
Table '894188441 741' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: sorryman_spa (574824 in chips)
Seat 2: Bakfiets81 (344310 in chips)
Seat 4: GV71 (988418 in chips)
Seat 5: vihlyaev163 (311661 in chips)
Seat 6: Mechelburger (978156 in chips)
Seat 7: jp_poker06 (308527 in chips)
Seat 8: bornpoker (844399 in chips)
Seat 9: toppo189 (2386654 in chips)
sorryman_spa: posts the ante 3750
Bakfiets81: posts the ante 3750
GV71: posts the ante 3750
vihlyaev163: posts the ante 3750
Mechelburger: posts the ante 3750
jp_poker06: posts the ante 3750
bornpoker: posts the ante 3750
toppo189: posts the ante 3750
Mechelburger: posts small blind 15000
jp_poker06: posts big blind 30000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bakfiets81 {A-Hearts}{A-Spades}
bornpoker: folds
toppo189: calls 30000
sorryman_spa: folds
Bakfiets81: raises 70000 to 100000
GV71: folds
vihlyaev163: raises 207911 to 307911 and is all-in
Mechelburger: folds
jp_poker06: folds
toppo189: calls 277911
Bakfiets81: raises 32649 to 340560 and is all-in
toppo189: calls 32649
*** FLOP *** {9-Spades}{6-Hearts}{8-Diamonds}
*** TURN *** {9-Spades}{6-Hearts}{8-Diamonds} {5-Spades}
*** RIVER *** {9-Spades}{6-Hearts}{8-Diamonds}{5-Spades} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
toppo189: shows {10-Clubs}{A-Clubs} (a straight, Six to Ten)
Bakfiets81: shows {A-Hearts}{A-Spades} (a straight, Five to Nine)
toppo189 collected 65298 from side pot
vihlyaev163: shows {K-Hearts}{K-Diamonds} (a straight, Five to Nine)
toppo189 collected 998733 from main pot
Bakfiets81 finished the tournament in 55th place and received $220.23.
vihlyaev163 finished the tournament in 56th place and received $220.23.
*** SUMMARY ***

Moet jij niet slapen Drunk

482.560 48/71

PokerStars Hand #115083055888: Tournament #894188441, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XL (10000/20000) - 2014/04/21 4:53:47 CET [2014/04/20 22:53:47 ET]
Table '894188441 741' 9-max Seat #4 is the button
Seat 2: Bakfiets81 (221280 in chips)
Seat 3: DiCamilo (1352472 in chips)
Seat 4: GV71 (747168 in chips)
Seat 5: vihlyaev163 (614362 in chips)
Seat 6: Mechelburger (829656 in chips)
Seat 7: jp_poker06 (269576 in chips)
Seat 8: bornpoker (1005149 in chips)
Seat 9: toppo189 (1238962 in chips)
Bakfiets81: posts the ante 2500
DiCamilo: posts the ante 2500
GV71: posts the ante 2500
vihlyaev163: posts the ante 2500
Mechelburger: posts the ante 2500
jp_poker06: posts the ante 2500
bornpoker: posts the ante 2500
toppo189: posts the ante 2500
vihlyaev163: posts small blind 10000
Mechelburger: posts big blind 20000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bakfiets81 {Q-Diamonds}{K-Diamonds}
jp_poker06: folds
bornpoker: folds
toppo189: folds
Bakfiets81: raises 198780 to 218780 and is all-in
DiCamilo: calls 218780
GV71: folds
vihlyaev163: folds
Mechelburger: folds
*** FLOP *** {3-Hearts}{Q-Spades}{7-Hearts}
*** TURN *** {3-Hearts}{Q-Spades}{7-Hearts} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {3-Hearts}{Q-Spades}{7-Hearts}{Q-Clubs} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Bakfiets81: shows {Q-Diamonds}{K-Diamonds} (three of a kind, Queens)
DiCamilo: shows {K-Spades}{J-Clubs} (a pair of Queens)
Bakfiets81 collected 487560 from pot

ROFL waar ben ik aan begonnen

PokerStars Hand #115083002671: Tournament #894188441, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XL (10000/20000) - 2014/04/21 4:50:55 CET [2014/04/20 22:50:55 ET]
Table '894188441 741' 9-max Seat #9 is the button
Seat 2: Bakfiets81 (95640 in chips)
Seat 3: DiCamilo (1399972 in chips)
Seat 4: GV71 (1001468 in chips)
Seat 5: vihlyaev163 (375062 in chips)
Seat 6: Mechelburger (837156 in chips)
Seat 7: jp_poker06 (370216 in chips)
Seat 8: bornpoker (1012649 in chips)
Seat 9: toppo189 (1186462 in chips)
Bakfiets81: posts the ante 2500
DiCamilo: posts the ante 2500
GV71: posts the ante 2500
vihlyaev163: posts the ante 2500
Mechelburger: posts the ante 2500
jp_poker06: posts the ante 2500
bornpoker: posts the ante 2500
toppo189: posts the ante 2500
Bakfiets81: posts small blind 10000
DiCamilo: posts big blind 20000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bakfiets81 {3-Hearts}{A-Diamonds}
GV71: folds
vihlyaev163: folds
Mechelburger: folds
jp_poker06: raises 20000 to 40000
bornpoker: folds
toppo189: folds
Bakfiets81: raises 53140 to 93140 and is all-in
DiCamilo: folds
jp_poker06: calls 53140
*** FLOP *** {6-Hearts}{J-Diamonds}{5-Diamonds}
*** TURN *** {6-Hearts}{J-Diamonds}{5-Diamonds} {5-Spades}
*** RIVER *** {6-Hearts}{J-Diamonds}{5-Diamonds}{5-Spades} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Bakfiets81: shows {3-Hearts}{A-Diamonds} (two pair, Sixes and Fives)
jp_poker06: shows {2-Hearts}{2-Spades} (two pair, Sixes and Fives - lower kicker)
Bakfiets81 collected 226280 from pot

huilen

PokerStars Hand #115082956990: Tournament #894188441, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXXIX (9000/18000) - 2014/04/21 4:48:30 CET [2014/04/20 22:48:30 ET]
Table '894188441 741' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: kotik206 (565710 in chips)
Seat 2: Bakfiets81 (290998 in chips)
Seat 3: DiCamilo (1380972 in chips)
Seat 4: GV71 (1008468 in chips)
Seat 5: vihlyaev163 (382062 in chips)
Seat 6: Mechelburger (844156 in chips)
Seat 7: jp_poker06 (170608 in chips)
Seat 8: bornpoker (1091649 in chips)
Seat 9: toppo189 (1107462 in chips)
kotik206: posts the ante 2250
Bakfiets81: posts the ante 2250
DiCamilo: posts the ante 2250
GV71: posts the ante 2250
vihlyaev163: posts the ante 2250
Mechelburger: posts the ante 2250
jp_poker06: posts the ante 2250
bornpoker: posts the ante 2250
toppo189: posts the ante 2250
jp_poker06: posts small blind 9000
bornpoker: posts big blind 18000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bakfiets81 {K-Diamonds}{K-Hearts}
toppo189: folds
kotik206: folds
Bakfiets81: raises 18000 to 36000
DiCamilo: folds
GV71: folds
vihlyaev163: folds
Mechelburger: folds
jp_poker06: raises 132358 to 168358 and is all-in
bornpoker: folds
Bakfiets81: calls 132358
*** FLOP *** {10-Diamonds}{2-Hearts}{Q-Hearts}
*** TURN *** {10-Diamonds}{2-Hearts}{Q-Hearts} {J-Spades}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{2-Hearts}{Q-Hearts}{J-Spades} {4-Spades}
kotik206 said, "oyhh"
*** SHOW DOWN ***
jp_poker06: shows {A-Diamonds}{A-Hearts} (a pair of Aces)
Bakfiets81: shows {K-Diamonds}{K-Hearts} (a pair of Kings)
jp_poker06 collected 374966 from pot

PokerStars Hand #115082448545: Tournament #894188441, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXXVII (7000/14000) - 2014/04/21 4:22:37 CET [2014/04/20 22:22:37 ET]
Table '894188441 741' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: kotik206 (491638 in chips)
Seat 2: Bakfiets81 (286248 in chips)
Seat 3: DiCamilo (1062782 in chips)
Seat 4: neno3000 (68310 in chips)
Seat 5: vihlyaev163 (325062 in chips)
Seat 6: Mechelburger (381638 in chips)
Seat 7: janosikk89 (841892 in chips)
Seat 8: bornpoker (1013149 in chips)
Seat 9: toppo189 (1163290 in chips)
kotik206: posts the ante 1750
Bakfiets81: posts the ante 1750
DiCamilo: posts the ante 1750
neno3000: posts the ante 1750
vihlyaev163: posts the ante 1750
Mechelburger: posts the ante 1750
janosikk89: posts the ante 1750
bornpoker: posts the ante 1750
toppo189: posts the ante 1750
bornpoker: posts small blind 7000
toppo189: posts big blind 14000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bakfiets81 {10-Diamonds}{10-Hearts}
kotik206: folds
Bakfiets81: raises 14000 to 28000
DiCamilo: folds
neno3000: folds
vihlyaev163: folds
Mechelburger: folds
janosikk89: calls 28000
bornpoker: calls 21000
toppo189: calls 14000
*** FLOP *** {2-Clubs}{6-Spades}{A-Clubs}
bornpoker: checks
toppo189: checks
Bakfiets81: checks
janosikk89: bets 42000
bornpoker: calls 42000
toppo189: folds
Bakfiets81: folds
*** TURN *** {2-Clubs}{6-Spades}{A-Clubs} {8-Clubs}
bornpoker: checks
janosikk89: checks
*** RIVER *** {2-Clubs}{6-Spades}{A-Clubs}{8-Clubs} {4-Hearts}
bornpoker: checks
janosikk89: checks
*** SHOW DOWN ***
bornpoker: shows {Q-Hearts}{A-Spades} (a pair of Aces)
janosikk89: mucks hand
bornpoker collected 211750 from pot

206.248

PokerStars Hand #115081754142: Tournament #894188441, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXXV (5000/10000) - 2014/04/21 3:48:48 CET [2014/04/20 21:48:48 ET]
Table '894188441 741' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: kotik206 (583638 in chips)
Seat 2: Bakfiets81 (193748 in chips)
Seat 3: DiCamilo (1851552 in chips)
Seat 4: neno3000 (286160 in chips)
Seat 5: vihlyaev163 (404262 in chips)
Seat 6: NecroJack (565198 in chips)
Seat 7: janosikk89 (675192 in chips)
Seat 8: bornpoker (264200 in chips)
Seat 9: toppo189 (304171 in chips)
kotik206: posts the ante 1250
Bakfiets81: posts the ante 1250
DiCamilo: posts the ante 1250
neno3000: posts the ante 1250
vihlyaev163: posts the ante 1250
NecroJack: posts the ante 1250
janosikk89: posts the ante 1250
bornpoker: posts the ante 1250
toppo189: posts the ante 1250
NecroJack: posts small blind 5000
janosikk89: posts big blind 10000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bakfiets81 {A-Clubs}{J-Spades}
bornpoker: folds
toppo189: folds
kotik206: folds
Bakfiets81: raises 10000 to 20000
DiCamilo: folds
neno3000: folds
vihlyaev163: raises 66250 to 86250
NecroJack: folds
janosikk89: folds
Bakfiets81: folds
Uncalled bet (66250) returned to vihlyaev163

PokerStars Hand #115081489225: Tournament #894188441, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXXIV (4500/9000) - 2014/04/21 3:37:26 CET [2014/04/20 21:37:26 ET]
Table '894188441 819' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: blefun7 (187937 in chips)
Seat 2: maxiv608 (190551 in chips)
Seat 3: towypi (445119 in chips)
Seat 4: Bakfiets81 (125749 in chips)
Seat 5: londo_man (482327 in chips)
Seat 6: jontom1961 (166151 in chips)
Seat 7: HeadShotFyoV (754201 in chips)
Seat 8: AndyKuong (379643 in chips)
Seat 9: Dr .Kobak (155608 in chips)
blefun7: posts the ante 1125
maxiv608: posts the ante 1125
towypi: posts the ante 1125
Bakfiets81: posts the ante 1125
londo_man: posts the ante 1125
jontom1961: posts the ante 1125
HeadShotFyoV: posts the ante 1125
AndyKuong: posts the ante 1125
Dr .Kobak: posts the ante 1125
blefun7: posts small blind 4500
maxiv608: posts big blind 9000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bakfiets81 {A-Spades}{K-Clubs}
towypi: folds
Bakfiets81: raises 115624 to 124624 and is all-in
londo_man: folds
jontom1961: folds
HeadShotFyoV: folds
AndyKuong: folds
Dr .Kobak: folds
blefun7: raises 62188 to 186812 and is all-in
maxiv608: folds
Uncalled bet (62188) returned to blefun7
*** FLOP *** {4-Hearts}{9-Diamonds}{10-Clubs}
*** TURN *** {4-Hearts}{9-Diamonds}{10-Clubs} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Hearts}{9-Diamonds}{10-Clubs}{7-Diamonds} {K-Spades}
*** SHOW DOWN ***
blefun7: shows {Q-Hearts}{A-Diamonds} (high card Ace)
Bakfiets81: shows {A-Spades}{K-Clubs} (a pair of Kings)
Bakfiets81 collected 268373 from pot

PokerStars Hand #115081059597: Tournament #894188441, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXXIII (4000/8000) - 2014/04/21 3:20:18 CET [2014/04/20 21:20:18 ET]
Table '894188441 976' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: hendriks15 (259690 in chips)
Seat 2: kotik206 (308651 in chips)
Seat 3: Nevets19 (115487 in chips)
Seat 4: pls0505 (394908 in chips)
Seat 5: Bakfiets81 (94374 in chips)
Seat 6: LivingLegen7 (121159 in chips)
Seat 7: Maisteri (84522 in chips)
Seat 8: Lilis Dady (102895 in chips)
Seat 9: Inarasmus (277420 in chips)
hendriks15: posts the ante 1000
kotik206: posts the ante 1000
Nevets19: posts the ante 1000
pls0505: posts the ante 1000
Bakfiets81: posts the ante 1000
LivingLegen7: posts the ante 1000
Maisteri: posts the ante 1000
Lilis Dady: posts the ante 1000
Inarasmus: posts the ante 1000
Maisteri: posts small blind 4000
Lilis Dady: posts big blind 8000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bakfiets81 {J-Hearts}{K-Hearts}
Inarasmus: folds
hendriks15: folds
kotik206: folds
hendriks15 said, "me too lol"
Nevets19: folds
pls0505: folds
Bakfiets81: raises 85374 to 93374 and is all-in
LivingLegen7: folds
Maisteri: folds
Lilis Dady: folds
Uncalled bet (85374) returned to Bakfiets81
kotik206 said, "Smile"
Bakfiets81 collected 29000 from pot

PokerStars Hand #115081071642: Tournament #894188441, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXXIII (4000/8000) - 2014/04/21 3:20:46 CET [2014/04/20 21:20:46 ET]
Table '894188441 976' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: hendriks15 (258690 in chips)
Seat 2: kotik206 (307651 in chips)
Seat 3: Nevets19 (114487 in chips)
Seat 4: pls0505 (393908 in chips)
Seat 5: Bakfiets81 (114374 in chips)
Seat 6: LivingLegen7 (120159 in chips)
Seat 7: Maisteri (79522 in chips)
Seat 8: Lilis Dady (93895 in chips)
Seat 9: Inarasmus (276420 in chips)
hendriks15: posts the ante 1000
kotik206: posts the ante 1000
Nevets19: posts the ante 1000
pls0505: posts the ante 1000
Bakfiets81: posts the ante 1000
LivingLegen7: posts the ante 1000
Maisteri: posts the ante 1000
Lilis Dady: posts the ante 1000
Inarasmus: posts the ante 1000
Lilis Dady: posts small blind 4000
Inarasmus: posts big blind 8000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bakfiets81 {K-Spades}{A-Hearts}
hendriks15: folds
kotik206: folds
hendriks15 said, "few double ups"
Nevets19: folds
pls0505: folds
Bakfiets81: raises 105374 to 113374 and is all-in
LivingLegen7: folds
Maisteri: folds
Lilis Dady: folds
Inarasmus: folds
Uncalled bet (105374) returned to Bakfiets81
Nevets19 said, "big time"
Bakfiets81 collected 29000 from pot
*** SUMMARY ***

PokerStars Hand #115081084420: Tournament #894188441, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXXIII (4000/8000) - 2014/04/21 3:21:15 CET [2014/04/20 21:21:15 ET]
Table '894188441 976' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: hendriks15 (257690 in chips)
Seat 2: kotik206 (306651 in chips)
Seat 3: Nevets19 (113487 in chips)
Seat 4: pls0505 (392908 in chips)
Seat 5: Bakfiets81 (134374 in chips)
Seat 6: LivingLegen7 (119159 in chips)
Seat 7: Maisteri (78522 in chips)
Seat 8: Lilis Dady (88895 in chips)
Seat 9: Inarasmus (267420 in chips)
hendriks15: posts the ante 1000
kotik206: posts the ante 1000
Nevets19: posts the ante 1000
pls0505: posts the ante 1000
Bakfiets81: posts the ante 1000
LivingLegen7: posts the ante 1000
Maisteri: posts the ante 1000
Lilis Dady: posts the ante 1000
Inarasmus: posts the ante 1000
Inarasmus: posts small blind 4000
hendriks15: posts big blind 8000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bakfiets81 {K-Hearts}{Q-Diamonds}
kotik206: folds
Nevets19: folds
pls0505: folds
Bakfiets81: raises 125374 to 133374 and is all-in
LivingLegen7: folds
Maisteri: folds
Lilis Dady: folds
Inarasmus: folds
hendriks15: folds
Uncalled bet (125374) returned to Bakfiets81
Bakfiets81 collected 29000 from pot

Ik eigenlijk ook wel Big Grin Tnx en weltrusten Wink

PokerStars Hand #115080729532: Tournament #894188441, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXXII (3600/7200) - 2014/04/21 3:08:07 CET [2014/04/20 21:08:07 ET]
Table '894188441 976' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: hendriks15 (133445 in chips)
Seat 2: kotik206 (395561 in chips)
Seat 3: Nevets19 (138374 in chips)
Seat 4: pls0505 (379460 in chips)
Seat 5: Bakfiets81 (56187 in chips)
Seat 6: LivingLegen7 (139159 in chips)
Seat 7: poll448 (146393 in chips)
Seat 8: Lilis Dady (200900 in chips)
Seat 9: Inarasmus (77005 in chips)
hendriks15: posts the ante 900
kotik206: posts the ante 900
Nevets19: posts the ante 900
pls0505: posts the ante 900
Bakfiets81: posts the ante 900
LivingLegen7: posts the ante 900
poll448: posts the ante 900
Lilis Dady: posts the ante 900
Inarasmus: posts the ante 900
Lilis Dady: posts small blind 3600
Inarasmus: posts big blind 7200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bakfiets81 {6-Clubs}{6-Spades}
hendriks15: folds
kotik206: folds
Nevets19: raises 7200 to 14400
pls0505: folds
Bakfiets81: raises 40887 to 55287 and is all-in
LivingLegen7: folds
Inarasmus is disconnected
poll448: folds
Lilis Dady: folds
Inarasmus is connected
Inarasmus: folds
Nevets19: calls 40887
*** FLOP *** {5-Spades}{2-Hearts}{6-Diamonds}
*** TURN *** {5-Spades}{2-Hearts}{6-Diamonds} {A-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Spades}{2-Hearts}{6-Diamonds}{A-Diamonds} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Nevets19: shows {8-Hearts}{8-Spades} (a pair of Eights)
Bakfiets81: shows {6-Clubs}{6-Spades} (three of a kind, Sixes)
Bakfiets81 collected 129474 from pot

56.187 9bb en werk aan de winkel.

PokerStars Hand #115080153638: Tournament #894188441, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXX (2800/5600) - 2014/04/21 2:45:48 CET [2014/04/20 20:45:48 ET]
Table '894188441 976' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: hendriks15 (133325 in chips)
Seat 2: kotik206 (402961 in chips)
Seat 3: Nevets19 (136274 in chips)
Seat 4: pls0505 (319969 in chips)
Seat 5: Bakfiets81 (69287 in chips)
Seat 6: LivingLegen7 (158659 in chips)
Seat 7: Xvliki (80491 in chips)
Seat 8: Lilis Dady (58750 in chips)
Seat 9: new dancer (55370 in chips)
hendriks15: posts the ante 700
kotik206: posts the ante 700
Nevets19: posts the ante 700
pls0505: posts the ante 700
Bakfiets81: posts the ante 700
LivingLegen7: posts the ante 700
Xvliki: posts the ante 700
Lilis Dady: posts the ante 700
new dancer: posts the ante 700
Nevets19: posts small blind 2800
pls0505: posts big blind 5600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bakfiets81 {J-Hearts}{J-Clubs}
kotik206 said, "what"
kotik206 said, "?"
Bakfiets81: raises 62987 to 68587 and is all-in
LivingLegen7: folds
Xvliki: folds
Lilis Dady: folds
new dancer: folds
hendriks15: folds
kotik206: folds
Nevets19: folds
pls0505: folds
Uncalled bet (62987) returned to Bakfiets81
Bakfiets81 collected 20300 from pot

PokerStars Hand #115080142705: Tournament #894188441, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXX (2800/5600) - 2014/04/21 2:45:25 CET [2014/04/20 20:45:25 ET]
Table '894188441 976' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: hendriks15 (134025 in chips)
Seat 2: kotik206 (406461 in chips)
Seat 3: Nevets19 (142574 in chips)
Seat 4: pls0505 (320669 in chips)
Seat 5: Bakfiets81 (55287 in chips)
Seat 6: LivingLegen7 (159359 in chips)
Seat 7: Xvliki (81191 in chips)
Seat 8: Lilis Dady (59450 in chips)
Seat 9: new dancer (56070 in chips)
hendriks15: posts the ante 700
kotik206: posts the ante 700
Nevets19: posts the ante 700
pls0505: posts the ante 700
Bakfiets81: posts the ante 700
LivingLegen7: posts the ante 700
Xvliki: posts the ante 700
Lilis Dady: posts the ante 700
new dancer: posts the ante 700
kotik206: posts small blind 2800
Nevets19: posts big blind 5600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bakfiets81 {4-Clubs}{A-Hearts}
pls0505: folds
kotik206 said, "jj?"
Bakfiets81: raises 48987 to 54587 and is all-in
LivingLegen7: folds
Xvliki: folds
Lilis Dady: folds
new dancer: folds
hendriks15: folds
kotik206: folds
Nevets19: folds
Uncalled bet (48987) returned to Bakfiets81
kotik206 said, "1010?"
Bakfiets81 collected 20300 from pot
*** SUMMARY ***

Meh, gast erg actief en was beetje clueless.

PokerStars Hand #115079253629: Tournament #894188441, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXVIII (2000/4000) - 2014/04/21 2:16:04 CET [2014/04/20 20:16:04 ET]
Table '894188441 976' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Here Im Papa (137529 in chips)
Seat 2: kotik206 (215061 in chips)
Seat 3: Nevets19 (140474 in chips)
Seat 4: pls0505 (213769 in chips)
Seat 5: Bakfiets81 (137187 in chips)
Seat 6: LivingLegen7 (196830 in chips)
Seat 7: Xvliki (86091 in chips)
Seat 8: Lilis Dady (92650 in chips)
Seat 9: new dancer (85970 in chips)
Here Im Papa: posts the ante 500
kotik206: posts the ante 500
Nevets19: posts the ante 500
pls0505: posts the ante 500
Bakfiets81: posts the ante 500
LivingLegen7: posts the ante 500
Xvliki: posts the ante 500
Lilis Dady: posts the ante 500
new dancer: posts the ante 500
Xvliki: posts small blind 2000
Lilis Dady: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bakfiets81 {A-Clubs}{K-Hearts}
new dancer: folds
Here Im Papa: folds
kotik206: raises 4000 to 8000
Nevets19: folds
pls0505: calls 8000
Bakfiets81: raises 13500 to 21500
LivingLegen7: folds
Xvliki: folds
Lilis Dady: folds
kotik206: calls 13500
pls0505: folds
*** FLOP *** {8-Clubs}{3-Spades}{5-Spades}
kotik206: checks
Bakfiets81: checks
*** TURN *** {8-Clubs}{3-Spades}{5-Spades} {3-Clubs}
kotik206: bets 12000
Bakfiets81: calls 12000
*** RIVER *** {8-Clubs}{3-Spades}{5-Spades}{3-Clubs} {Q-Diamonds}
kotik206: bets 21000
Bakfiets81: calls 21000
*** SHOW DOWN ***
kotik206: shows {9-Diamonds}{9-Clubs} (two pair, Nines and Threes)
Bakfiets81: mucks hand

12345773