Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

SpecialDuck

Mijn onderschrift:

Naltas: "in 1 eentje de chiplead, 2 geshipt, 1 out.. conclusie: ik beat dit? Of moet ik daar zeker weer meer volume voor draaien."

Verstuur bericht

Forum Posts

PokerStars Hand #110993447280: Tournament #854634340, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXIV (2000/4000) - 2014/01/30 15:42:00 CET [2014/01/30 9:42:00 ET]
Table '854634340 305' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Special Duck (31900 in chips)
Seat 2: twingo123 (5723 in chips) is sitting out
Seat 3: YoungTad (23370 in chips)
Seat 4: herkulidis (38609 in chips)
Seat 5: LuckyN9 (37441 in chips)
Seat 6: Beb1977 (28856 in chips)
Seat 7: rongturn69 (47942 in chips)
Seat 8: TylkoSpokój (76444 in chips)
Seat 9: Kamerton41 (158126 in chips)
Special Duck: posts the ante 500
twingo123: posts the ante 500
YoungTad: posts the ante 500
herkulidis: posts the ante 500
LuckyN9: posts the ante 500
Beb1977: posts the ante 500
rongturn69: posts the ante 500
TylkoSpokój: posts the ante 500
Kamerton41: posts the ante 500
Kamerton41: posts small blind 2000
Special Duck: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Special Duck {K-Clubs}{10-Hearts}
twingo123: folds
YoungTad: folds
herkulidis: folds
LuckyN9: folds
Beb1977: calls 4000
rongturn69: folds
TylkoSpokój: folds
Kamerton41: calls 2000
Special Duck: raises 27400 to 31400 and is all-in
Beb1977: calls 24356 and is all-in
Kamerton41: folds
Uncalled bet (3044) returned to Special Duck
*** FLOP *** {A-Diamonds}{9-Hearts}{K-Spades}
*** TURN *** {A-Diamonds}{9-Hearts}{K-Spades} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{9-Hearts}{K-Spades}{5-Diamonds} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Special Duck: shows {K-Clubs}{10-Hearts} (a pair of Kings)
Beb1977: shows {Q-Spades}{J-Hearts} (high card Ace)
Special Duck collected 65212 from pot
Beb1977 finished the tournament in 285th place and received $10.80.
*** SUMMARY ***
Total pot 65212 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{9-Hearts}{K-Spades}{5-Diamonds}{6-Diamonds}
Seat 1: Special Duck (big blind) showed {K-Clubs}{10-Hearts} and won (65212) with a pair of Kings
Seat 2: twingo123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: YoungTad folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: herkulidis folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: LuckyN9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Beb1977 showed {Q-Spades}{J-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 7: rongturn69 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: TylkoSpokój (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Kamerton41 (small blind) folded before Flop

Hungryfordo schreef

Lekker duck pak ze

ty ty

PokerStars Hand #110992939219: Tournament #854634340, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXII (1250/2500) - 2014/01/30 15:30:22 CET [2014/01/30 9:30:22 ET]
Table '854634340 79' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Special Duck (18263 in chips)
Seat 2: liyizexuan (9436 in chips)
Seat 3: Beb1977 (12110 in chips)
Seat 4: MaXIBOS120 (15985 in chips)
Seat 5: N33RB33K (40908 in chips)
Seat 6: MECHANISM (19001 in chips)
Seat 7: DimGolub (19103 in chips)
Seat 8: helmVenlo (60396 in chips)
Seat 9: dj-[k|cK (2988 in chips)
Special Duck: posts the ante 300
liyizexuan: posts the ante 300
Beb1977: posts the ante 300
MaXIBOS120: posts the ante 300
N33RB33K: posts the ante 300
MECHANISM: posts the ante 300
DimGolub: posts the ante 300
helmVenlo: posts the ante 300
dj-[k|cK: posts the ante 300
helmVenlo: posts small blind 1250
dj-[k|cK: posts big blind 2500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Special Duck {9-Diamonds}{9-Hearts}
Special Duck: raises 15463 to 17963 and is all-in
liyizexuan has timed out
liyizexuan: folds
liyizexuan is sitting out
Beb1977: folds
MaXIBOS120: folds
N33RB33K: folds
MECHANISM: raises 738 to 18701 and is all-in
DimGolub: folds
helmVenlo: folds
dj-[k|cK: calls 188 and is all-in
Uncalled bet (738) returned to MECHANISM
*** FLOP *** {4-Hearts}{3-Spades}{2-Spades}
*** TURN *** {4-Hearts}{3-Spades}{2-Spades} {4-Spades}
*** RIVER *** {4-Hearts}{3-Spades}{2-Spades}{4-Spades} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Special Duck: shows {9-Diamonds}{9-Hearts} (two pair, Nines and Fours)
MECHANISM: shows {A-Diamonds}{10-Diamonds} (a pair of Fours)
Special Duck collected 30550 from side pot
dj-[k|cK: shows {J-Spades}{2-Clubs} (a flush, Jack high)
dj-[k|cK collected 12014 from main pot
liyizexuan has returned
*** SUMMARY ***
Total pot 42564 Main pot 12014. Side pot 30550. | Rake 0
Board {4-Hearts}{3-Spades}{2-Spades}{4-Spades}{8-Spades}
Seat 1: Special Duck showed {9-Diamonds}{9-Hearts} and won (30550) with two pair, Nines and Fours
Seat 2: liyizexuan folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Beb1977 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MaXIBOS120 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: N33RB33K folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: MECHANISM showed {A-Diamonds}{10-Diamonds} and lost with a pair of Fours
Seat 7: DimGolub (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: helmVenlo (small blind) folded before Flop
Seat 9: dj-[k|cK (big blind) showed {J-Spades}{2-Clubs} and won (12014) with a flush, Jack high

Ik heb iets met sidepots ;p

Seriously? Accounts kun je koppelen en dan transferen he

ITM met 19,7k

PokerStars Hand #110992300367: Tournament #854634340, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XIX (625/1250) - 2014/01/30 15:15:26 CET [2014/01/30 9:15:26 ET]
Table '854634340 79' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Special Duck (10194 in chips)
Seat 2: liyizexuan (18585 in chips)
Seat 3: Beb1977 (28292 in chips)
Seat 4: MaXIBOS120 (26546 in chips)
Seat 5: N33RB33K (13670 in chips)
Seat 6: MECHANISM (18626 in chips)
Seat 7: DimGolub (35678 in chips)
Seat 8: helmVenlo (36521 in chips)
Seat 9: müsü (5840 in chips)
Special Duck: posts the ante 150
liyizexuan: posts the ante 150
Beb1977: posts the ante 150
MaXIBOS120: posts the ante 150
N33RB33K: posts the ante 150
MECHANISM: posts the ante 150
DimGolub: posts the ante 150
helmVenlo: posts the ante 150
müsü: posts the ante 150
MaXIBOS120: posts small blind 625
N33RB33K: posts big blind 1250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Special Duck {A-Clubs}{A-Hearts}
MECHANISM: folds
DimGolub: folds
helmVenlo: folds
müsü: folds
Special Duck: raises 2500 to 3750
liyizexuan: folds
Beb1977: folds
MaXIBOS120: folds
N33RB33K: raises 9770 to 13520 and is all-in
Special Duck: calls 6294 and is all-in
Uncalled bet (3476) returned to N33RB33K
*** FLOP *** {4-Hearts}{J-Spades}{5-Hearts}
*** TURN *** {4-Hearts}{J-Spades}{5-Hearts} {A-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Hearts}{J-Spades}{5-Hearts}{A-Diamonds} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
N33RB33K: shows {Q-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Aces)
Special Duck: shows {A-Clubs}{A-Hearts} (three of a kind, Aces)
Special Duck collected 22063 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 22063 | Rake 0
Board {4-Hearts}{J-Spades}{5-Hearts}{A-Diamonds}{3-Clubs}
Seat 1: Special Duck showed {A-Clubs}{A-Hearts} and won (22063) with three of a kind, Aces
Seat 2: liyizexuan folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Beb1977 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MaXIBOS120 (small blind) folded before Flop
Seat 5: N33RB33K (big blind) showed {Q-Diamonds}{A-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 6: MECHANISM folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: DimGolub folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: helmVenlo folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: müsü folded before Flop (didn't bet)

Drunk lekker obvious 3xbb, prima ;p

PokerStars Hand #110991815582: Tournament #854634340, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2014/01/30 15:04:04 CET [2014/01/30 9:04:04 ET]
Table '854634340 79' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Special Duck (6146 in chips)
Seat 2: liyizexuan (13955 in chips) is sitting out
Seat 3: Tagil606 (12554 in chips)
Seat 4: MaXIBOS120 (12780 in chips)
Seat 5: N33RB33K (13215 in chips)
Seat 6: JacobHolman (2713 in chips)
Seat 7: enieq (4522 in chips)
Seat 8: helmVenlo (36266 in chips)
Seat 9: aguusbf (3990 in chips)
Special Duck: posts the ante 85
liyizexuan: posts the ante 85
Tagil606: posts the ante 85
MaXIBOS120: posts the ante 85
N33RB33K: posts the ante 85
JacobHolman: posts the ante 85
enieq: posts the ante 85
helmVenlo: posts the ante 85
aguusbf: posts the ante 85
Special Duck: posts small blind 350
liyizexuan: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Special Duck {Q-Diamonds}{K-Diamonds}
Tagil606: folds
MaXIBOS120: folds
liyizexuan has returned
N33RB33K: folds
JacobHolman: raises 1928 to 2628 and is all-in
enieq: folds
helmVenlo: folds
aguusbf: folds
Special Duck: raises 3433 to 6061 and is all-in
liyizexuan has timed out
liyizexuan: folds
Uncalled bet (3433) returned to Special Duck
liyizexuan is sitting out
*** FLOP *** {A-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Hearts}
liyizexuan has returned
*** TURN *** {A-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Hearts} {Q-Spades}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Hearts}{Q-Spades} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Special Duck: shows {Q-Diamonds}{K-Diamonds} (a flush, Ace high)
JacobHolman: shows {K-Hearts}{J-Diamonds} (high card Ace)
Special Duck collected 6721 from pot
JacobHolman finished the tournament in 931st place
*** SUMMARY ***
Total pot 6721 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Hearts}{Q-Spades}{5-Diamonds}
Seat 1: Special Duck (small blind) showed {Q-Diamonds}{K-Diamonds} and won (6721) with a flush, Ace high
Seat 2: liyizexuan (big blind) folded before Flop
Seat 3: Tagil606 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MaXIBOS120 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: N33RB33K folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: JacobHolman showed {K-Hearts}{J-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 7: enieq folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: helmVenlo folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: aguusbf (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #110991466363: Tournament #854634340, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2014/01/30 14:54:36 CET [2014/01/30 8:54:36 ET]
Table '854634340 79' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Special Duck (6961 in chips)
Seat 2: xsdeluxe (5505 in chips)
Seat 3: Tagil606 (12809 in chips)
Seat 4: MaXIBOS120 (2725 in chips)
Seat 5: N33RB33K (13470 in chips)
Seat 6: JacobHolman (20411 in chips)
Seat 7: enieq (5127 in chips)
Seat 8: helmVenlo (18313 in chips)
Seat 9: aguusbf (5295 in chips)
Special Duck: posts the ante 85
xsdeluxe: posts the ante 85
Tagil606: posts the ante 85
MaXIBOS120: posts the ante 85
N33RB33K: posts the ante 85
JacobHolman: posts the ante 85
enieq: posts the ante 85
helmVenlo: posts the ante 85
aguusbf: posts the ante 85
enieq: posts small blind 350
helmVenlo: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Special Duck {A-Diamonds}{9-Clubs}
aguusbf: folds
Special Duck: raises 6176 to 6876 and is all-in
xsdeluxe: calls 5420 and is all-in
Tagil606: folds
MaXIBOS120: calls 2640 and is all-in
N33RB33K: folds
JacobHolman has timed out while disconnected
JacobHolman: folds
JacobHolman is sitting out
enieq: folds
helmVenlo: folds
Uncalled bet (1456) returned to Special Duck
*** FLOP *** {10-Hearts}{4-Spades}{9-Diamonds}
*** TURN *** {10-Hearts}{4-Spades}{9-Diamonds} {8-Spades}
*** RIVER *** {10-Hearts}{4-Spades}{9-Diamonds}{8-Spades} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Special Duck: shows {A-Diamonds}{9-Clubs} (a pair of Nines)
xsdeluxe: shows {A-Hearts}{Q-Diamonds} (high card Ace)
Special Duck collected 5560 from side pot
MaXIBOS120: shows {6-Hearts}{4-Clubs} (a straight, Six to Ten)
MaXIBOS120 collected 9735 from main pot
xsdeluxe finished the tournament in 1008th place
*** SUMMARY ***
Total pot 15295 Main pot 9735. Side pot 5560. | Rake 0
Board {10-Hearts}{4-Spades}{9-Diamonds}{8-Spades}{7-Diamonds}
Seat 1: Special Duck showed {A-Diamonds}{9-Clubs} and won (5560) with a pair of Nines
Seat 2: xsdeluxe showed {A-Hearts}{Q-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 3: Tagil606 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MaXIBOS120 showed {6-Hearts}{4-Clubs} and won (9735) with a straight, Six to Ten
Seat 5: N33RB33K folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: JacobHolman (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: enieq (small blind) folded before Flop
Seat 8: helmVenlo (big blind) folded before Flop
Seat 9: aguusbf folded before Flop (didn't bet)

BU: 7016

PokerStars Hand #110991389813: Tournament #854634340, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2014/01/30 14:52:42 CET [2014/01/30 8:52:42 ET]
Table '854634340 79' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Special Duck (10506 in chips)
Seat 2: xsdeluxe (5815 in chips)
Seat 3: Tagil606 (13419 in chips)
Seat 4: MaXIBOS120 (7175 in chips)
Seat 5: N33RB33K (5120 in chips)
Seat 6: JacobHolman (21771 in chips)
Seat 7: enieq (6137 in chips)
Seat 8: helmVenlo (18623 in chips)
Seat 9: aguusbf (2050 in chips)
Special Duck: posts the ante 70
xsdeluxe: posts the ante 70
Tagil606: posts the ante 70
MaXIBOS120: posts the ante 70
N33RB33K: posts the ante 70
JacobHolman: posts the ante 70
enieq: posts the ante 70
helmVenlo: posts the ante 70
aguusbf: posts the ante 70
Tagil606: posts small blind 300
MaXIBOS120: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Special Duck {K-Hearts}{A-Diamonds}
N33RB33K: raises 4450 to 5050 and is all-in
JacobHolman: folds
enieq: folds
helmVenlo: folds
aguusbf: folds
Special Duck: raises 5386 to 10436 and is all-in
xsdeluxe: folds
Tagil606: folds
MaXIBOS120: folds
Uncalled bet (5386) returned to Special Duck
*** FLOP *** {5-Diamonds}{2-Hearts}{9-Hearts}
*** TURN *** {5-Diamonds}{2-Hearts}{9-Hearts} {2-Clubs}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{2-Hearts}{9-Hearts}{2-Clubs} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
N33RB33K: shows {J-Diamonds}{J-Spades} (two pair, Jacks and Deuces)
Special Duck: shows {K-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Deuces)
N33RB33K collected 11630 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11630 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{2-Hearts}{9-Hearts}{2-Clubs}{3-Spades}
Seat 1: Special Duck showed {K-Hearts}{A-Diamonds} and lost with a pair of Deuces
Seat 2: xsdeluxe (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Tagil606 (small blind) folded before Flop
Seat 4: MaXIBOS120 (big blind) folded before Flop
Seat 5: N33RB33K showed {J-Diamonds}{J-Spades} and won (11630) with two pair, Jacks and Deuces
Seat 6: JacobHolman folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: enieq folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: helmVenlo folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: aguusbf folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #110991117892: Tournament #854634340, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2014/01/30 14:45:54 CET [2014/01/30 8:45:54 ET]
Table '854634340 79' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Special Duck (4178 in chips)
Seat 2: joe34353435 (18723 in chips)
Seat 3: Sandosan99 (10296 in chips)
Seat 4: MaXIBOS120 (5305 in chips)
Seat 5: N33RB33K (5060 in chips)
Seat 6: JacobHolman (23211 in chips)
Seat 7: enieq (8777 in chips)
Seat 8: helmVenlo (11155 in chips)
Seat 9: aguusbf (3620 in chips)
Special Duck: posts the ante 60
joe34353435: posts the ante 60
Sandosan99: posts the ante 60
MaXIBOS120: posts the ante 60
N33RB33K: posts the ante 60
JacobHolman: posts the ante 60
enieq: posts the ante 60
helmVenlo: posts the ante 60
aguusbf: posts the ante 60
joe34353435: posts small blind 250
Sandosan99: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Special Duck {4-Clubs}{A-Clubs}
MaXIBOS120: folds
N33RB33K: folds
JacobHolman: folds
enieq: folds
helmVenlo: folds
aguusbf: folds
Special Duck: raises 3618 to 4118 and is all-in
joe34353435: folds
Sandosan99: calls 3618
*** FLOP *** {4-Spades}{10-Diamonds}{7-Diamonds}
*** TURN *** {4-Spades}{10-Diamonds}{7-Diamonds} {5-Spades}
*** RIVER *** {4-Spades}{10-Diamonds}{7-Diamonds}{5-Spades} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Sandosan99: shows {K-Spades}{A-Diamonds} (a pair of Sevens)
Special Duck: shows {4-Clubs}{A-Clubs} (two pair, Sevens and Fours)
Special Duck collected 9026 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 9026 | Rake 0
Board {4-Spades}{10-Diamonds}{7-Diamonds}{5-Spades}{7-Spades}
Seat 1: Special Duck (button) showed {4-Clubs}{A-Clubs} and won (9026) with two pair, Sevens and Fours
Seat 2: joe34353435 (small blind) folded before Flop
Seat 3: Sandosan99 (big blind) showed {K-Spades}{A-Diamonds} and lost with a pair of Sevens
Seat 4: MaXIBOS120 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: N33RB33K folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: JacobHolman folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: enieq folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: helmVenlo folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: aguusbf folded before Flop (didn't bet)

Drunk

PokerStars Hand #110990008744: Tournament #854634340, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/01/30 14:17:20 CET [2014/01/30 8:17:20 ET]
Table '854634340 215' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: DanishLucky (7766 in chips)
Seat 2: MATVEY7788 (2610 in chips)
Seat 3: jcpepe451 (3360 in chips)
Seat 4: Warrior402 (5284 in chips)
Seat 5: XXXKIPXXX (3373 in chips)
Seat 6: Quist92 (6480 in chips)
Seat 7: Special Duck (2850 in chips)
Seat 8: IvanSpartak (2955 in chips)
Seat 9: Xorkas (537 in chips)
DanishLucky: posts the ante 15
MATVEY7788: posts the ante 15
jcpepe451: posts the ante 15
Warrior402: posts the ante 15
XXXKIPXXX: posts the ante 15
Quist92: posts the ante 15
Special Duck: posts the ante 15
IvanSpartak: posts the ante 15
Xorkas: posts the ante 15
jcpepe451: posts small blind 60
Warrior402: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Special Duck {K-Hearts}{K-Diamonds}
XXXKIPXXX: folds
Quist92: folds
Special Duck: raises 180 to 300
IvanSpartak: folds
Xorkas: folds
DanishLucky: calls 300
MATVEY7788: raises 2295 to 2595 and is all-in
jcpepe451: folds
Warrior402: folds
Special Duck: raises 240 to 2835 and is all-in
DanishLucky: folds
Uncalled bet (240) returned to Special Duck
*** FLOP *** {8-Spades}{A-Spades}{J-Clubs}
*** TURN *** {8-Spades}{A-Spades}{J-Clubs} {8-Clubs}
*** RIVER *** {8-Spades}{A-Spades}{J-Clubs}{8-Clubs} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Special Duck: shows {K-Hearts}{K-Diamonds} (two pair, Kings and Eights)
MATVEY7788: shows {5-Spades}{5-Diamonds} (two pair, Eights and Fives)
Special Duck collected 5805 from pot
MATVEY7788 finished the tournament in 2759th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5805 | Rake 0
Board {8-Spades}{A-Spades}{J-Clubs}{8-Clubs}{2-Spades}
Seat 1: DanishLucky folded before Flop
Seat 2: MATVEY7788 (button) showed {5-Spades}{5-Diamonds} and lost with two pair, Eights and Fives
Seat 3: jcpepe451 (small blind) folded before Flop
Seat 4: Warrior402 (big blind) folded before Flop
Seat 5: XXXKIPXXX folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Quist92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Special Duck showed {K-Hearts}{K-Diamonds} and won (5805) with two pair, Kings and Eights
Seat 8: IvanSpartak folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Xorkas folded before Flop (didn't bet)

BU: 3250

Eerste aasjes leveren nog niet veel op ;p

PokerStars Hand #110989005228: Tournament #854634340, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2014/01/30 13:49:32 CET [2014/01/30 7:49:32 ET]
Table '854634340 215' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: DanishLucky (6080 in chips)
Seat 2: zhuangpoker (3040 in chips)
Seat 3: zwetok275 (3000 in chips)
Seat 4: Warrior402 (3005 in chips)
Seat 5: XXXKIPXXX (3255 in chips)
Seat 6: Quist92 (3065 in chips)
Seat 7: Special Duck (2750 in chips)
Seat 8: Žoldnier (2015 in chips)
Seat 9: Xorkas (2820 in chips)
XXXKIPXXX: posts small blind 25
Quist92: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Special Duck {A-Spades}{A-Hearts}
Special Duck: raises 100 to 150
Žoldnier: folds
Xorkas: folds
DanishLucky: folds
zhuangpoker: folds
zwetok275: folds
Warrior402: folds
XXXKIPXXX: calls 125
Quist92: folds
*** FLOP *** {5-Diamonds}{J-Spades}{2-Spades}
XXXKIPXXX: bets 150
Special Duck: raises 300 to 450
XXXKIPXXX: folds
Uncalled bet (300) returned to Special Duck
Special Duck collected 650 from pot
Special Duck: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 650 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{J-Spades}{2-Spades}
Seat 1: DanishLucky folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: zhuangpoker folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: zwetok275 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Warrior402 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: XXXKIPXXX (small blind) folded on the Flop
Seat 6: Quist92 (big blind) folded before Flop
Seat 7: Special Duck collected (650)
Seat 8: Žoldnier folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Xorkas folded before Flop (didn't bet)

Ty, de rest ook!

Ontvangen, regged Thumb Up

Special Duck

Rock-City-King schreef

Nieuwe batterij + ssd + ram zal je redelijk wat kosten en dan moet je alsnog dat monnikenwerk doen om je OS vanaf de SSD te laten booten toch? Ik neem aan dat je met opnieuw installeren een verse windows install bedoelt, dat is niet heel veel werk vind ik zelf. Als je de batterij niet perse hoeft te kopen zou ik dat gewoon ram + ssd doen.

SpecialDuck schreef

Ik weet alleen dat een SSD schijf een dikke boost is in gevoelssnelheid van je PC.

Gevoelssnelheid, is dat net zoiets als gevoelstemperatuur?

Nice one.

Laat ik het zo zeggen, als je in de verkenner zit te klikken door al die mappen heen dan opent ie bij mij na ruim 1,5 nog steeds instant de mapjes, ipv dan ie de harde schijf laat draaien en je steeds even moet wachten. Daar kun je het vooral in zien. En het feit dat windows binnen 10 seconde blijft opstarten is ook wel prettig. En dit zijn de standaard dingen voor iedereen, je merk het ook met andere programma's Wink

Ik weet alleen dat een SSD schijf een dikke boost is in gevoelssnelheid van je PC.

edit: niet doen na een vermoeiende dag :')

Jorisimo schreef

kan ik ook contant aandelen doen kom anders wel ff langs met de fiets in enschede?

Denk dat bank voorkeur zal hebben ivm administratie als ie valt Wink Zal nog een hoop gedoe worden (die het waard is al ie valt obv)

13456797