Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

SpecialDuck

Mijn onderschrift:

Naltas: "in 1 eentje de chiplead, 2 geshipt, 1 out.. conclusie: ik beat dit? Of moet ik daar zeker weer meer volume voor draaien."

Verstuur bericht

Forum Posts

Gelukkig hebben we de foto's nog

DonBartos schreef

SpecialDuck schreef

droogkloot :')

hoezo? is toch jammer?

Anders zei ik wel sarcast ;p

droogkloot :')

Noooooooooooooooit die flip Sad GG

Haha, fking vet met die historie, pareltje die hand Thumb Up

PokerStars Hand #111024456335: Tournament #854631640, $100+$9 USD Hold'em No Limit - Level XXXII (3600/7200) - 2014/01/31 0:47:13 CET [2014/01/30 18:47:13 ET]
Table '854631640 18' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: iyetis (139555 in chips)
Seat 2: neto gol (144336 in chips)
Seat 3: PocketQQQQ (508796 in chips)
Seat 4: IS03LIV (223419 in chips)
Seat 5: DonBartos (219472 in chips)
Seat 6: RichieRichZH (288836 in chips)
Seat 7: YUNGSTAR416 (158541 in chips)
Seat 8: hanitz (308507 in chips)
Seat 9: 10111420 (88152 in chips)
iyetis: posts the ante 900
neto gol: posts the ante 900
PocketQQQQ: posts the ante 900
IS03LIV: posts the ante 900
DonBartos: posts the ante 900
RichieRichZH: posts the ante 900
YUNGSTAR416: posts the ante 900
hanitz: posts the ante 900
10111420: posts the ante 900
neto gol: posts small blind 3600
PocketQQQQ: posts big blind 7200
*** HOLE CARDS ***
IS03LIV: folds
DonBartos: raises 7344 to 14544
RichieRichZH: folds
YUNGSTAR416: calls 14544
hanitz: folds
10111420: folds
iyetis: folds
neto gol: folds
PocketQQQQ: folds
*** FLOP *** {2-Spades}{7-Hearts}{7-Diamonds}
DonBartos: bets 19999
YUNGSTAR416: calls 19999
*** TURN *** {2-Spades}{7-Hearts}{7-Diamonds} {7-Spades}
DonBartos: bets 29999
YUNGSTAR416: raises 29999 to 59998
DonBartos: raises 124031 to 184029 and is all-in
YUNGSTAR416: calls 63100 and is all-in
Uncalled bet (60931) returned to DonBartos
*** RIVER *** {2-Spades}{7-Hearts}{7-Diamonds}{7-Spades} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
DonBartos: shows {A-Diamonds}{A-Spades} (a full house, Sevens full of Aces)
YUNGSTAR416: shows {Q-Diamonds}{K-Diamonds} (three of a kind, Sevens)
DonBartos collected 334182 from pot
YUNGSTAR416 finished the tournament in 18th place and received $659.04.
*** SUMMARY ***
Total pot 334182 | Rake 0
Board {2-Spades}{7-Hearts}{7-Diamonds}{7-Spades}{J-Hearts}
Seat 1: iyetis (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: neto gol (small blind) folded before Flop
Seat 3: PocketQQQQ (big blind) folded before Flop
Seat 4: IS03LIV folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: DonBartos showed {A-Diamonds}{A-Spades} and won (334182) with a full house, Sevens full of Aces
Seat 6: RichieRichZH folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: YUNGSTAR416 showed {Q-Diamonds}{K-Diamonds} and lost with three of a kind, Sevens
Seat 8: hanitz folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: 10111420 folded before Flop (didn't bet)

1e plaatsen mogelijk dit jaar he? Gogo!

128

Special Duck

Wil echt spelen Wink

Nick: Special Duck
Site: Pokerstars
Stakes 5,5 - 11$ non turbo
Wanneer: zo
OPR: click

19:00 5,5$
19:15 11$
19.15 8.8$ 6-max 500 cap
20.00 the big 11$

Totaal 36,30

BIB 60-40, 200 + bib 55-45, FT: 50-50

12,76-4,40 = 8,36 * 0.6 = 5,02

5,02 + 4.40 = 9,42 komt er aan.

Thanks voor de backing!

PokerStars Hand #110993694076: Tournament #854634340, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXV (2500/5000) - 2014/01/30 15:47:37 CET [2014/01/30 9:47:37 ET]
Table '854634340 305' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Special Duck (36136 in chips)
Seat 2: nayas307 (57630 in chips)
Seat 3: YoungTad (86365 in chips)
Seat 4: herkulidis (32859 in chips)
Seat 5: LuckyN9 (27691 in chips)
Seat 6: redhotpok609 (6125 in chips)
Seat 7: rongturn69 (36692 in chips)
Seat 8: TylkoSpokój (145361 in chips)
Seat 9: Kamerton41 (85432 in chips)
Special Duck: posts the ante 625
nayas307: posts the ante 625
YoungTad: posts the ante 625
herkulidis: posts the ante 625
LuckyN9: posts the ante 625
redhotpok609: posts the ante 625
rongturn69: posts the ante 625
TylkoSpokój: posts the ante 625
Kamerton41: posts the ante 625
TylkoSpokój: posts small blind 2500
Kamerton41: posts big blind 5000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Special Duck {A-Spades}{4-Spades}
Special Duck: raises 30511 to 35511 and is all-in
nayas307: folds
YoungTad: folds
herkulidis: folds
LuckyN9: folds
redhotpok609: folds
rongturn69: folds
TylkoSpokój: raises 109225 to 144736 and is all-in
Kamerton41: folds
Uncalled bet (109225) returned to TylkoSpokój
*** FLOP *** {7-Diamonds}{3-Hearts}{J-Spades}
*** TURN *** {7-Diamonds}{3-Hearts}{J-Spades} {8-Clubs}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{3-Hearts}{J-Spades}{8-Clubs} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
TylkoSpokój: shows {10-Diamonds}{A-Diamonds} (high card Ace)
Special Duck: shows {A-Spades}{4-Spades} (high card Ace - lower kicker)
TylkoSpokój collected 81647 from pot
Special Duck finished the tournament in 207th place and received $12.76.
*** SUMMARY ***
Total pot 81647 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{3-Hearts}{J-Spades}{8-Clubs}{5-Clubs}
Seat 1: Special Duck showed {A-Spades}{4-Spades} and lost with high card Ace
Seat 2: nayas307 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: YoungTad folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: herkulidis folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: LuckyN9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: redhotpok609 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: rongturn69 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: TylkoSpokój (small blind) showed {10-Diamonds}{A-Diamonds} and won (81647) with high card Ace
Seat 9: Kamerton41 (big blind) folded before Flop

Out , 12,76$

PokerStars Hand #110993572595: Tournament #854634340, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXIV (2000/4000) - 2014/01/30 15:44:52 CET [2014/01/30 9:44:52 ET]
Table '854634340 305' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Special Duck (64756 in chips)
Seat 2: nayas307 (59380 in chips)
Seat 3: YoungTad (27370 in chips)
Seat 4: herkulidis (34609 in chips)
Seat 5: LuckyN9 (31441 in chips)
Seat 6: redhotpok609 (5500 in chips)
Seat 7: rongturn69 (45942 in chips)
Seat 8: TylkoSpokój (158111 in chips)
Seat 9: Kamerton41 (87182 in chips)
Special Duck: posts the ante 500
nayas307: posts the ante 500
YoungTad: posts the ante 500
herkulidis: posts the ante 500
LuckyN9: posts the ante 500
redhotpok609: posts the ante 500
rongturn69: posts the ante 500
TylkoSpokój: posts the ante 500
Kamerton41: posts the ante 500
LuckyN9: posts small blind 2000
redhotpok609: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Special Duck {Q-Hearts}{K-Diamonds}
rongturn69: folds
TylkoSpokój: folds
Kamerton41: folds
Special Duck: raises 60256 to 64256 and is all-in
nayas307: folds
YoungTad: calls 26870 and is all-in
herkulidis: folds
LuckyN9: folds
redhotpok609: folds
Uncalled bet (37386) returned to Special Duck
*** FLOP *** {8-Clubs}{10-Spades}{9-Hearts}
*** TURN *** {8-Clubs}{10-Spades}{9-Hearts} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Clubs}{10-Spades}{9-Hearts}{10-Diamonds} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Special Duck: shows {Q-Hearts}{K-Diamonds} (a pair of Tens)
YoungTad: shows {J-Clubs}{A-Spades} (a pair of Tens - Ace kicker)
YoungTad collected 64240 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 64240 | Rake 0
Board {8-Clubs}{10-Spades}{9-Hearts}{10-Diamonds}{6-Clubs}
Seat 1: Special Duck showed {Q-Hearts}{K-Diamonds} and lost with a pair of Tens
Seat 2: nayas307 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: YoungTad showed {J-Clubs}{A-Spades} and won (64240) with a pair of Tens
Seat 4: herkulidis (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: LuckyN9 (small blind) folded before Flop
Seat 6: redhotpok609 (big blind) folded before Flop
Seat 7: rongturn69 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: TylkoSpokój folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Kamerton41 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #110993447280: Tournament #854634340, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXIV (2000/4000) - 2014/01/30 15:42:00 CET [2014/01/30 9:42:00 ET]
Table '854634340 305' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Special Duck (31900 in chips)
Seat 2: twingo123 (5723 in chips) is sitting out
Seat 3: YoungTad (23370 in chips)
Seat 4: herkulidis (38609 in chips)
Seat 5: LuckyN9 (37441 in chips)
Seat 6: Beb1977 (28856 in chips)
Seat 7: rongturn69 (47942 in chips)
Seat 8: TylkoSpokój (76444 in chips)
Seat 9: Kamerton41 (158126 in chips)
Special Duck: posts the ante 500
twingo123: posts the ante 500
YoungTad: posts the ante 500
herkulidis: posts the ante 500
LuckyN9: posts the ante 500
Beb1977: posts the ante 500
rongturn69: posts the ante 500
TylkoSpokój: posts the ante 500
Kamerton41: posts the ante 500
Kamerton41: posts small blind 2000
Special Duck: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Special Duck {K-Clubs}{10-Hearts}
twingo123: folds
YoungTad: folds
herkulidis: folds
LuckyN9: folds
Beb1977: calls 4000
rongturn69: folds
TylkoSpokój: folds
Kamerton41: calls 2000
Special Duck: raises 27400 to 31400 and is all-in
Beb1977: calls 24356 and is all-in
Kamerton41: folds
Uncalled bet (3044) returned to Special Duck
*** FLOP *** {A-Diamonds}{9-Hearts}{K-Spades}
*** TURN *** {A-Diamonds}{9-Hearts}{K-Spades} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{9-Hearts}{K-Spades}{5-Diamonds} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Special Duck: shows {K-Clubs}{10-Hearts} (a pair of Kings)
Beb1977: shows {Q-Spades}{J-Hearts} (high card Ace)
Special Duck collected 65212 from pot
Beb1977 finished the tournament in 285th place and received $10.80.
*** SUMMARY ***
Total pot 65212 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{9-Hearts}{K-Spades}{5-Diamonds}{6-Diamonds}
Seat 1: Special Duck (big blind) showed {K-Clubs}{10-Hearts} and won (65212) with a pair of Kings
Seat 2: twingo123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: YoungTad folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: herkulidis folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: LuckyN9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Beb1977 showed {Q-Spades}{J-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 7: rongturn69 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: TylkoSpokój (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Kamerton41 (small blind) folded before Flop

Hungryfordo schreef

Lekker duck pak ze

ty ty

PokerStars Hand #110992939219: Tournament #854634340, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXII (1250/2500) - 2014/01/30 15:30:22 CET [2014/01/30 9:30:22 ET]
Table '854634340 79' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Special Duck (18263 in chips)
Seat 2: liyizexuan (9436 in chips)
Seat 3: Beb1977 (12110 in chips)
Seat 4: MaXIBOS120 (15985 in chips)
Seat 5: N33RB33K (40908 in chips)
Seat 6: MECHANISM (19001 in chips)
Seat 7: DimGolub (19103 in chips)
Seat 8: helmVenlo (60396 in chips)
Seat 9: dj-[k|cK (2988 in chips)
Special Duck: posts the ante 300
liyizexuan: posts the ante 300
Beb1977: posts the ante 300
MaXIBOS120: posts the ante 300
N33RB33K: posts the ante 300
MECHANISM: posts the ante 300
DimGolub: posts the ante 300
helmVenlo: posts the ante 300
dj-[k|cK: posts the ante 300
helmVenlo: posts small blind 1250
dj-[k|cK: posts big blind 2500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Special Duck {9-Diamonds}{9-Hearts}
Special Duck: raises 15463 to 17963 and is all-in
liyizexuan has timed out
liyizexuan: folds
liyizexuan is sitting out
Beb1977: folds
MaXIBOS120: folds
N33RB33K: folds
MECHANISM: raises 738 to 18701 and is all-in
DimGolub: folds
helmVenlo: folds
dj-[k|cK: calls 188 and is all-in
Uncalled bet (738) returned to MECHANISM
*** FLOP *** {4-Hearts}{3-Spades}{2-Spades}
*** TURN *** {4-Hearts}{3-Spades}{2-Spades} {4-Spades}
*** RIVER *** {4-Hearts}{3-Spades}{2-Spades}{4-Spades} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Special Duck: shows {9-Diamonds}{9-Hearts} (two pair, Nines and Fours)
MECHANISM: shows {A-Diamonds}{10-Diamonds} (a pair of Fours)
Special Duck collected 30550 from side pot
dj-[k|cK: shows {J-Spades}{2-Clubs} (a flush, Jack high)
dj-[k|cK collected 12014 from main pot
liyizexuan has returned
*** SUMMARY ***
Total pot 42564 Main pot 12014. Side pot 30550. | Rake 0
Board {4-Hearts}{3-Spades}{2-Spades}{4-Spades}{8-Spades}
Seat 1: Special Duck showed {9-Diamonds}{9-Hearts} and won (30550) with two pair, Nines and Fours
Seat 2: liyizexuan folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Beb1977 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MaXIBOS120 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: N33RB33K folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: MECHANISM showed {A-Diamonds}{10-Diamonds} and lost with a pair of Fours
Seat 7: DimGolub (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: helmVenlo (small blind) folded before Flop
Seat 9: dj-[k|cK (big blind) showed {J-Spades}{2-Clubs} and won (12014) with a flush, Jack high

Ik heb iets met sidepots ;p

Seriously? Accounts kun je koppelen en dan transferen he

ITM met 19,7k

PokerStars Hand #110992300367: Tournament #854634340, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XIX (625/1250) - 2014/01/30 15:15:26 CET [2014/01/30 9:15:26 ET]
Table '854634340 79' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Special Duck (10194 in chips)
Seat 2: liyizexuan (18585 in chips)
Seat 3: Beb1977 (28292 in chips)
Seat 4: MaXIBOS120 (26546 in chips)
Seat 5: N33RB33K (13670 in chips)
Seat 6: MECHANISM (18626 in chips)
Seat 7: DimGolub (35678 in chips)
Seat 8: helmVenlo (36521 in chips)
Seat 9: müsü (5840 in chips)
Special Duck: posts the ante 150
liyizexuan: posts the ante 150
Beb1977: posts the ante 150
MaXIBOS120: posts the ante 150
N33RB33K: posts the ante 150
MECHANISM: posts the ante 150
DimGolub: posts the ante 150
helmVenlo: posts the ante 150
müsü: posts the ante 150
MaXIBOS120: posts small blind 625
N33RB33K: posts big blind 1250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Special Duck {A-Clubs}{A-Hearts}
MECHANISM: folds
DimGolub: folds
helmVenlo: folds
müsü: folds
Special Duck: raises 2500 to 3750
liyizexuan: folds
Beb1977: folds
MaXIBOS120: folds
N33RB33K: raises 9770 to 13520 and is all-in
Special Duck: calls 6294 and is all-in
Uncalled bet (3476) returned to N33RB33K
*** FLOP *** {4-Hearts}{J-Spades}{5-Hearts}
*** TURN *** {4-Hearts}{J-Spades}{5-Hearts} {A-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Hearts}{J-Spades}{5-Hearts}{A-Diamonds} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
N33RB33K: shows {Q-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Aces)
Special Duck: shows {A-Clubs}{A-Hearts} (three of a kind, Aces)
Special Duck collected 22063 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 22063 | Rake 0
Board {4-Hearts}{J-Spades}{5-Hearts}{A-Diamonds}{3-Clubs}
Seat 1: Special Duck showed {A-Clubs}{A-Hearts} and won (22063) with three of a kind, Aces
Seat 2: liyizexuan folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Beb1977 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MaXIBOS120 (small blind) folded before Flop
Seat 5: N33RB33K (big blind) showed {Q-Diamonds}{A-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 6: MECHANISM folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: DimGolub folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: helmVenlo folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: müsü folded before Flop (didn't bet)

Drunk lekker obvious 3xbb, prima ;p

PokerStars Hand #110991815582: Tournament #854634340, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2014/01/30 15:04:04 CET [2014/01/30 9:04:04 ET]
Table '854634340 79' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Special Duck (6146 in chips)
Seat 2: liyizexuan (13955 in chips) is sitting out
Seat 3: Tagil606 (12554 in chips)
Seat 4: MaXIBOS120 (12780 in chips)
Seat 5: N33RB33K (13215 in chips)
Seat 6: JacobHolman (2713 in chips)
Seat 7: enieq (4522 in chips)
Seat 8: helmVenlo (36266 in chips)
Seat 9: aguusbf (3990 in chips)
Special Duck: posts the ante 85
liyizexuan: posts the ante 85
Tagil606: posts the ante 85
MaXIBOS120: posts the ante 85
N33RB33K: posts the ante 85
JacobHolman: posts the ante 85
enieq: posts the ante 85
helmVenlo: posts the ante 85
aguusbf: posts the ante 85
Special Duck: posts small blind 350
liyizexuan: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Special Duck {Q-Diamonds}{K-Diamonds}
Tagil606: folds
MaXIBOS120: folds
liyizexuan has returned
N33RB33K: folds
JacobHolman: raises 1928 to 2628 and is all-in
enieq: folds
helmVenlo: folds
aguusbf: folds
Special Duck: raises 3433 to 6061 and is all-in
liyizexuan has timed out
liyizexuan: folds
Uncalled bet (3433) returned to Special Duck
liyizexuan is sitting out
*** FLOP *** {A-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Hearts}
liyizexuan has returned
*** TURN *** {A-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Hearts} {Q-Spades}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Hearts}{Q-Spades} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Special Duck: shows {Q-Diamonds}{K-Diamonds} (a flush, Ace high)
JacobHolman: shows {K-Hearts}{J-Diamonds} (high card Ace)
Special Duck collected 6721 from pot
JacobHolman finished the tournament in 931st place
*** SUMMARY ***
Total pot 6721 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Hearts}{Q-Spades}{5-Diamonds}
Seat 1: Special Duck (small blind) showed {Q-Diamonds}{K-Diamonds} and won (6721) with a flush, Ace high
Seat 2: liyizexuan (big blind) folded before Flop
Seat 3: Tagil606 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MaXIBOS120 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: N33RB33K folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: JacobHolman showed {K-Hearts}{J-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 7: enieq folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: helmVenlo folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: aguusbf (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #110991466363: Tournament #854634340, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2014/01/30 14:54:36 CET [2014/01/30 8:54:36 ET]
Table '854634340 79' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Special Duck (6961 in chips)
Seat 2: xsdeluxe (5505 in chips)
Seat 3: Tagil606 (12809 in chips)
Seat 4: MaXIBOS120 (2725 in chips)
Seat 5: N33RB33K (13470 in chips)
Seat 6: JacobHolman (20411 in chips)
Seat 7: enieq (5127 in chips)
Seat 8: helmVenlo (18313 in chips)
Seat 9: aguusbf (5295 in chips)
Special Duck: posts the ante 85
xsdeluxe: posts the ante 85
Tagil606: posts the ante 85
MaXIBOS120: posts the ante 85
N33RB33K: posts the ante 85
JacobHolman: posts the ante 85
enieq: posts the ante 85
helmVenlo: posts the ante 85
aguusbf: posts the ante 85
enieq: posts small blind 350
helmVenlo: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Special Duck {A-Diamonds}{9-Clubs}
aguusbf: folds
Special Duck: raises 6176 to 6876 and is all-in
xsdeluxe: calls 5420 and is all-in
Tagil606: folds
MaXIBOS120: calls 2640 and is all-in
N33RB33K: folds
JacobHolman has timed out while disconnected
JacobHolman: folds
JacobHolman is sitting out
enieq: folds
helmVenlo: folds
Uncalled bet (1456) returned to Special Duck
*** FLOP *** {10-Hearts}{4-Spades}{9-Diamonds}
*** TURN *** {10-Hearts}{4-Spades}{9-Diamonds} {8-Spades}
*** RIVER *** {10-Hearts}{4-Spades}{9-Diamonds}{8-Spades} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Special Duck: shows {A-Diamonds}{9-Clubs} (a pair of Nines)
xsdeluxe: shows {A-Hearts}{Q-Diamonds} (high card Ace)
Special Duck collected 5560 from side pot
MaXIBOS120: shows {6-Hearts}{4-Clubs} (a straight, Six to Ten)
MaXIBOS120 collected 9735 from main pot
xsdeluxe finished the tournament in 1008th place
*** SUMMARY ***
Total pot 15295 Main pot 9735. Side pot 5560. | Rake 0
Board {10-Hearts}{4-Spades}{9-Diamonds}{8-Spades}{7-Diamonds}
Seat 1: Special Duck showed {A-Diamonds}{9-Clubs} and won (5560) with a pair of Nines
Seat 2: xsdeluxe showed {A-Hearts}{Q-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 3: Tagil606 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MaXIBOS120 showed {6-Hearts}{4-Clubs} and won (9735) with a straight, Six to Ten
Seat 5: N33RB33K folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: JacobHolman (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: enieq (small blind) folded before Flop
Seat 8: helmVenlo (big blind) folded before Flop
Seat 9: aguusbf folded before Flop (didn't bet)

BU: 7016

PokerStars Hand #110991389813: Tournament #854634340, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2014/01/30 14:52:42 CET [2014/01/30 8:52:42 ET]
Table '854634340 79' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Special Duck (10506 in chips)
Seat 2: xsdeluxe (5815 in chips)
Seat 3: Tagil606 (13419 in chips)
Seat 4: MaXIBOS120 (7175 in chips)
Seat 5: N33RB33K (5120 in chips)
Seat 6: JacobHolman (21771 in chips)
Seat 7: enieq (6137 in chips)
Seat 8: helmVenlo (18623 in chips)
Seat 9: aguusbf (2050 in chips)
Special Duck: posts the ante 70
xsdeluxe: posts the ante 70
Tagil606: posts the ante 70
MaXIBOS120: posts the ante 70
N33RB33K: posts the ante 70
JacobHolman: posts the ante 70
enieq: posts the ante 70
helmVenlo: posts the ante 70
aguusbf: posts the ante 70
Tagil606: posts small blind 300
MaXIBOS120: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Special Duck {K-Hearts}{A-Diamonds}
N33RB33K: raises 4450 to 5050 and is all-in
JacobHolman: folds
enieq: folds
helmVenlo: folds
aguusbf: folds
Special Duck: raises 5386 to 10436 and is all-in
xsdeluxe: folds
Tagil606: folds
MaXIBOS120: folds
Uncalled bet (5386) returned to Special Duck
*** FLOP *** {5-Diamonds}{2-Hearts}{9-Hearts}
*** TURN *** {5-Diamonds}{2-Hearts}{9-Hearts} {2-Clubs}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{2-Hearts}{9-Hearts}{2-Clubs} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
N33RB33K: shows {J-Diamonds}{J-Spades} (two pair, Jacks and Deuces)
Special Duck: shows {K-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Deuces)
N33RB33K collected 11630 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11630 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{2-Hearts}{9-Hearts}{2-Clubs}{3-Spades}
Seat 1: Special Duck showed {K-Hearts}{A-Diamonds} and lost with a pair of Deuces
Seat 2: xsdeluxe (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Tagil606 (small blind) folded before Flop
Seat 4: MaXIBOS120 (big blind) folded before Flop
Seat 5: N33RB33K showed {J-Diamonds}{J-Spades} and won (11630) with two pair, Jacks and Deuces
Seat 6: JacobHolman folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: enieq folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: helmVenlo folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: aguusbf folded before Flop (didn't bet)

15678999