Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

SpinnrDinnr

Naam:simon
Mijn onderschrift:

{j-Diamonds}{9-Diamonds}jekomternietachteralsjehetnietprobeert{j-Hearts}{9-Hearts}

Verstuur bericht

Forum Posts

richardinho bedoel je zeker?

Big Grin

Scylla schreef

Hungryfordo schreef

Zal heel weinig voorkomen denk ik.

mijntruukie schreef

Onnodig geld weg pissen: refund

hoe moet ik dat zien? zijn daar regels voor?

(gewoon een vraag he)

Haha ja.

Big Grin

agri2003111 schreef

Ot.. meeste handen van ricardhino zijn tering slecht gespeeld.. zelf een vis als ik ziet dat nog

mdoe

je mag blij zijn dat je wat $ hebt teruggezien

Richardinh0 schreef

PokerStarshand #121636436048: Toernooi #969264821, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 16/09/2014 16:18:03 ET
Tafel '969264821 23' 4-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: DimDak.13 (3050 in chips)
Plaats 2: Richardinh0 (2910 in chips)
Plaats 3: MiceleBlac (3000 in chips)
Richardinh0: zet small blind 10
MiceleBlac: zet big blind 20
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Richardinh0 {Q-Clubs}{A-Spades}
DimDak.13: foldt
Richardinh0: raiset 40 naar 60
MiceleBlac heeft verbinding
MiceleBlac: raiset 40 naar 100
Richardinh0: raiset 200 naar 300
MiceleBlac: raiset 200 naar 500
Richardinh0: raiset 2410 naar 2910 en is all-in
MiceleBlac: callt 2410
*** FLOP *** {J-Clubs}{J-Hearts}{K-Diamonds}
*** TURN *** {J-Clubs}{J-Hearts}{K-Diamonds} {Q-Spades}
*** RIVER *** {J-Clubs}{J-Hearts}{K-Diamonds}{Q-Spades} {4-Diamonds}
*** SHOWDOWN ***
Richardinh0: toont {Q-Clubs}{A-Spades} (twee pair, Vrouwen en Boeren)
MiceleBlac: toont {3-Spades}{5-Diamonds} (een pair Boeren)
Richardinh0 won 5820 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 5820 | Rake 0
Board {J-Clubs}{J-Hearts}{K-Diamonds}{Q-Spades}{4-Diamonds}
Plaats 1: DimDak.13 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: Richardinh0 (small blind) toonde {Q-Clubs}{A-Spades} en won (5820) met twee pair, Vrouwen en Boeren
Plaats 3: MiceleBlac (big blind) toonde {3-Spades}{5-Diamonds} en verloor met een pair Boeren
Confused

dit is ook niet best hoor ook al wint hij de hand
vreemde speelstijl

out
PokerStars Hand #121643465894: Tournament #969263511, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 2014/09/17 0:32:48 CET [2014/09/16 18:32:48 ET]
Table '969263511 126' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: jamiep1987 (7189 in chips)
Seat 2: SpinnrDinnr (2560 in chips)
Seat 3: marko0007 (3167 in chips)
Seat 4: 7jujuba7 (17461 in chips)
Seat 5: gellyfish112 (6848 in chips)
Seat 6: Amenhoteppp (4719 in chips)
Seat 7: leoinspector (5235 in chips)
Seat 8: o2striker (6917 in chips)
Seat 9: JohnnyHansen (1457 in chips)
jamiep1987: posts the ante 50
SpinnrDinnr: posts the ante 50
marko0007: posts the ante 50
7jujuba7: posts the ante 50
gellyfish112: posts the ante 50
Amenhoteppp: posts the ante 50
leoinspector: posts the ante 50
o2striker: posts the ante 50
JohnnyHansen: posts the ante 50
Amenhoteppp: posts small blind 200
leoinspector: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to SpinnrDinnr {A-Hearts}{4-Spades}
o2striker: folds
JohnnyHansen: folds
jamiep1987: folds
SpinnrDinnr: raises 2110 to 2510 and is all-in
marko0007: folds
7jujuba7: raises 14901 to 17411 and is all-in
gellyfish112: folds
Amenhoteppp: folds
leoinspector: folds
Uncalled bet (14901) returned to 7jujuba7
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{5-Spades}{8-Clubs}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{5-Spades}{8-Clubs} {4-Hearts}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{5-Spades}{8-Clubs}{4-Hearts} {2-Clubs}
7jujuba7 said, "diga gabiroba"
*** SHOW DOWN ***
SpinnrDinnr: shows {A-Hearts}{4-Spades} (a pair of Fours)
7jujuba7: shows {8-Spades}{A-Spades} (a pair of Eights)
7jujuba7 collected 6070 from pot
SpinnrDinnr finished the tournament in 1097th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6070 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{5-Spades}{8-Clubs}{4-Hearts}{2-Clubs}
Seat 1: jamiep1987 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: SpinnrDinnr showed {A-Hearts}{4-Spades} and lost with a pair of Fours
Seat 3: marko0007 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: 7jujuba7 showed {8-Spades}{A-Spades} and won (6070) with a pair of Eights
Seat 5: gellyfish112 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Amenhoteppp (small blind) folded before Flop
Seat 7: leoinspector (big blind) folded before Flop
Seat 8: o2striker folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: JohnnyHansen folded before Flop (didn't bet)

Geen schijn van kans.. thnx W

out
PokerStars Hand #121643026460: Tournament #969263555, $20+$5+$2 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2014/09/17 0:23:19 CET [2014/09/16 18:23:19 ET]
Table '969263555 44' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: LStrelec (3121 in chips)
Seat 2: [Esmone_PT] (2467 in chips)
Seat 3: Prov1x28 (5720 in chips)
Seat 4: Czartza (2715 in chips)
Seat 5: gs08bjohnson (2722 in chips)
Seat 6: SpinnrDinnr (1429 in chips)
Seat 7: Jezpez (5596 in chips)
Seat 8: DBerglin (2650 in chips)
Seat 9: SQUA99 (2865 in chips)
Prov1x28: posts small blind 75
Czartza: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to SpinnrDinnr {3-Clubs}{3-Diamonds}
gs08bjohnson: folds
SpinnrDinnr: raises 1279 to 1429 and is all-in
Jezpez: folds
DBerglin: folds
SQUA99: folds
LStrelec: folds
[Esmone_PT]: raises 1038 to 2467 and is all-in
Prov1x28: folds
Czartza: folds
Uncalled bet (1038) returned to [Esmone_PT]
*** FLOP *** {10-Spades}{10-Clubs}{4-Spades}
*** TURN *** {10-Spades}{10-Clubs}{4-Spades} {6-Clubs}
*** RIVER *** {10-Spades}{10-Clubs}{4-Spades}{6-Clubs} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
SpinnrDinnr: shows {3-Clubs}{3-Diamonds} (two pair, Tens and Fours)
[Esmone_PT]: shows {J-Diamonds}{A-Diamonds} (two pair, Tens and Fours - Ace kicker)
[Esmone_PT] collected 3083 from pot
[Esmone_PT] wins the $5 bounty for eliminating SpinnrDinnr
SpinnrDinnr finished the tournament in 964th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3083 | Rake 0
Board {10-Spades}{10-Clubs}{4-Spades}{6-Clubs}{4-Diamonds}
Seat 1: LStrelec folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: [Esmone_PT] (button) showed {J-Diamonds}{A-Diamonds} and won (3083) with two pair, Tens and Fours
Seat 3: Prov1x28 (small blind) folded before Flop
Seat 4: Czartza (big blind) folded before Flop
Seat 5: gs08bjohnson folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: SpinnrDinnr showed {3-Clubs}{3-Diamonds} and lost with two pair, Tens and Fours
Seat 7: Jezpez folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: DBerglin folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: SQUA99 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #121642760145: Tournament #969263511, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2014/09/17 0:17:44 CET [2014/09/16 18:17:44 ET]
Table '969263511 56' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: jus884 (3738 in chips)
Seat 2: W.S bluffer (1395 in chips)
Seat 3: zajesd (4829 in chips)
Seat 4: trzcinsky (3000 in chips)
Seat 5: _F_Silva_73 (3751 in chips)
Seat 6: Kiyo177 (3785 in chips)
Seat 7: Ysjah (2690 in chips)
Seat 8: SpinnrDinnr (4355 in chips)
Seat 9: cearapoker26 (3735 in chips)
jus884: posts small blind 100
W.S bluffer: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to SpinnrDinnr {7-Spades}{A-Diamonds}
zajesd: folds
trzcinsky: folds
_F_Silva_73: folds
Kiyo177: folds
Ysjah: folds
SpinnrDinnr: raises 200 to 400
cearapoker26: folds
jus884: folds
W.S bluffer: calls 200
*** FLOP *** {10-Hearts}{6-Spades}{5-Diamonds}
W.S bluffer: bets 995 and is all-in
SpinnrDinnr: calls 995
*** TURN *** {10-Hearts}{6-Spades}{5-Diamonds} {10-Clubs}
*** RIVER *** {10-Hearts}{6-Spades}{5-Diamonds}{10-Clubs} {K-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
W.S bluffer: shows {K-Clubs}{3-Clubs} (two pair, Kings and Tens)
SpinnrDinnr: shows {7-Spades}{A-Diamonds} (a pair of Tens)
W.S bluffer collected 2890 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2890 | Rake 0
Board {10-Hearts}{6-Spades}{5-Diamonds}{10-Clubs}{K-Diamonds}
Seat 1: jus884 (small blind) folded before Flop
Seat 2: W.S bluffer (big blind) showed {K-Clubs}{3-Clubs} and won (2890) with two pair, Kings and Tens
Seat 3: zajesd folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: trzcinsky folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: _F_Silva_73 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Kiyo177 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Ysjah folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: SpinnrDinnr showed {7-Spades}{A-Diamonds} and lost with a pair of Tens
Seat 9: cearapoker26 (button) folded before Flop (didn't bet)

23:45 11t
00:00 27tko

bib 60/40 + 300 ship bib 50/50 + 1k ship direct 50/50

w1972vw schreef

SpinnrDinnr schreef

voor straks:

23:45 11t
00:00 27tko

nick: spinnrdinnr
deal: bib50/50

bib 60/40 + 300 ship bib 50/50 + 1k ship direct 50/50 akkoord?

prima

voor straks:

23:45 11t
00:00 27tko

nick: spinnrdinnr
deal: bib50/50

mijntruukie schreef

Onnodig geld weg pissen: refund

hoe moet ik dat zien? zijn daar regels voor?

(gewoon een vraag he)

tja...

vind beide handen niet zo best tbh

mijntruukie schreef

compensatie met je 8.80 ?

Big Grin

hoe is het gister afgelopen met die 27pko?

Succes Sil!

GL

TheGreenKidd schreef

Top gedaan Tom! Good night!

waar gaat het heen met de wereld?

zeer apart

Goed bezig Tom, leest idd lekker weg! KeepUp the good job!

Webjoker schreef

Lekker bezig Tom.

Dit is een test, en naast de normale recap van de wcoop verschijnt er over dit toernooi ook een uitgebreider verslag van Tom op de frontpage.

Daarnaast gaat Tom, als alles goed gaat, meer dingen volgen en schrijven voor ons de komende weken voor zijn studie.

12345665