Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

TonySttt

Mijn onderschrift:

Well, if that ain't aren't the isn't...

Verstuur bericht

Forum Posts

1.50+6+2.50+29.80=39,8 > $40.00 coming ur way, thx 4 the backing, better luck next time!

bust

PokerStars Hand #127310587419: Tournament #1082347981, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XXII (3000/6000) - 2014/12/22 22:15:15 CET [2014/12/22 16:15:15 ET]
Table '1082347981 306' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Ca$haholic (91575 in chips)
Seat 2: radmarius (96204 in chips)
Seat 3: Otti15 (33978 in chips)
Seat 4: Jacypj (308443 in chips)
Seat 5: negro9848 (99730 in chips)
Seat 6: TonySttt (71774 in chips)
Seat 7: Stefanalla (100332 in chips)
Seat 8: ILAVALAVA (50919 in chips)
Seat 9: katsotaan (210156 in chips)
Ca$haholic: posts the ante 600
radmarius: posts the ante 600
Otti15: posts the ante 600
Jacypj: posts the ante 600
negro9848: posts the ante 600
TonySttt: posts the ante 600
Stefanalla: posts the ante 600
ILAVALAVA: posts the ante 600
katsotaan: posts the ante 600
Ca$haholic: posts small blind 3000
radmarius: posts big blind 6000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {A-Clubs}{Q-Hearts}
Otti15: raises 27378 to 33378 and is all-in
Jacypj: folds
negro9848: folds
TonySttt: raises 37796 to 71174 and is all-in
Stefanalla: raises 28558 to 99732 and is all-in
ILAVALAVA: folds
katsotaan: folds
Ca$haholic: folds
radmarius: folds
Uncalled bet (28558) returned to Stefanalla
*** FLOP *** {8-Diamonds}{7-Spades}{J-Diamonds}
*** TURN *** {8-Diamonds}{7-Spades}{J-Diamonds} {2-Clubs}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{7-Spades}{J-Diamonds}{2-Clubs} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {A-Clubs}{Q-Hearts} (high card Ace)
Stefanalla: shows {A-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Aces)
Stefanalla collected 75592 from side pot
Otti15: shows {A-Hearts}{K-Hearts} (high card Ace)
Stefanalla collected 114534 from main pot
TonySttt finished the tournament in 3078th place
Otti15 finished the tournament in 3079th place
*** SUMMARY ***
Total pot 190126 Main pot 114534. Side pot 75592. | Rake 0
Board {8-Diamonds}{7-Spades}{J-Diamonds}{2-Clubs}{3-Hearts}
Seat 1: Ca$haholic (small blind) folded before Flop
Seat 2: radmarius (big blind) folded before Flop
Seat 3: Otti15 showed {A-Hearts}{K-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 4: Jacypj folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: negro9848 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: TonySttt showed {A-Clubs}{Q-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 7: Stefanalla showed {A-Diamonds}{A-Spades} and won (190126) with a pair of Aces
Seat 8: ILAVALAVA folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: katsotaan (button) folded before Flop (didn't bet)

bust

PokerStars Hand #127310272741: Tournament #1082347895, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/12/22 22:10:34 CET [2014/12/22 16:10:34 ET]
Table '1082347895 419' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: vankagrozniy (4177 in chips)
Seat 2: tonyand88 (2675 in chips)
Seat 3: hke91 (8086 in chips)
Seat 4: TonySttt (2742 in chips)
Seat 5: Odelsgutten (4890 in chips)
Seat 6: seppo891 (20803 in chips)
Seat 7: ramus69469 (3937 in chips)
Seat 8: Trekan61 (7184 in chips)
Seat 9: Solleveld (9890 in chips)
vankagrozniy: posts the ante 40
tonyand88: posts the ante 40
hke91: posts the ante 40
TonySttt: posts the ante 40
Odelsgutten: posts the ante 40
seppo891: posts the ante 40
ramus69469: posts the ante 40
Trekan61: posts the ante 40
Solleveld: posts the ante 40
tonyand88: posts small blind 150
hke91: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {7-Hearts}{7-Spades}
TonySttt: raises 2402 to 2702 and is all-in
Odelsgutten: folds
seppo891: folds
ramus69469: folds
Trekan61: folds
Solleveld: calls 2702
vankagrozniy: raises 1435 to 4137 and is all-in
tonyand88: folds
hke91: folds
Solleveld: calls 1435
*** FLOP *** {9-Diamonds}{A-Hearts}{3-Hearts}
*** TURN *** {9-Diamonds}{A-Hearts}{3-Hearts} {K-Spades}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{A-Hearts}{3-Hearts}{K-Spades} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Solleveld: shows {A-Diamonds}{K-Hearts} (two pair, Aces and Kings)
vankagrozniy: shows {A-Clubs}{A-Spades} (three of a kind, Aces)
vankagrozniy collected 2870 from side pot
TonySttt: shows {7-Hearts}{7-Spades} (a pair of Sevens)
vankagrozniy collected 8916 from main pot
TonySttt finished the tournament in 2545th place
*** SUMMARY ***
Total pot 11786 Main pot 8916. Side pot 2870. | Rake 0
Board {9-Diamonds}{A-Hearts}{3-Hearts}{K-Spades}{4-Diamonds}
Seat 1: vankagrozniy (button) showed {A-Clubs}{A-Spades} and won (11786) with three of a kind, Aces
Seat 2: tonyand88 (small blind) folded before Flop
Seat 3: hke91 (big blind) folded before Flop
Seat 4: TonySttt showed {7-Hearts}{7-Spades} and lost with a pair of Sevens
Seat 5: Odelsgutten folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: seppo891 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: ramus69469 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Trekan61 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Solleveld showed {A-Diamonds}{K-Hearts} and lost with two pair, Aces and Kings

bust

PokerStars Hand #127310245802: Tournament #1082347660, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2014/12/22 22:10:10 CET [2014/12/22 16:10:10 ET]
Table '1082347660 42' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: TonySttt (12062 in chips)
Seat 2: lambika90 (32217 in chips)
Seat 3: Jnoo000 (42820 in chips)
Seat 4: Deljema (20426 in chips)
Seat 5: dizzle880 (16615 in chips)
Seat 6: asiancutiee (21060 in chips)
Seat 7: temp0r2k (14202 in chips)
Seat 8: mihai_nbl (14848 in chips)
Seat 9: Aurimas693 (53755 in chips)
TonySttt: posts the ante 100
lambika90: posts the ante 100
Jnoo000: posts the ante 100
Deljema: posts the ante 100
dizzle880: posts the ante 100
asiancutiee: posts the ante 100
temp0r2k: posts the ante 100
mihai_nbl: posts the ante 100
Aurimas693: posts the ante 100
Deljema: posts small blind 400
dizzle880: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {10-Hearts}{10-Clubs}
asiancutiee: folds
temp0r2k: folds
mihai_nbl: folds
Aurimas693: raises 800 to 1600
TonySttt: raises 10362 to 11962 and is all-in
lambika90: folds
Jnoo000: folds
Deljema: raises 8364 to 20326 and is all-in
dizzle880: folds
Aurimas693: folds
Uncalled bet (8364) returned to Deljema
*** FLOP *** {3-Spades}{8-Hearts}{Q-Diamonds}
*** TURN *** {3-Spades}{8-Hearts}{Q-Diamonds} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {3-Spades}{8-Hearts}{Q-Diamonds}{Q-Clubs} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Deljema: shows {A-Spades}{K-Hearts} (two pair, Aces and Queens)
TonySttt: shows {10-Hearts}{10-Clubs} (two pair, Queens and Tens)
Deljema collected 27224 from pot
TonySttt finished the tournament in 93rd place and received $29.80.
*** SUMMARY ***
Total pot 27224 | Rake 0
Board {3-Spades}{8-Hearts}{Q-Diamonds}{Q-Clubs}{A-Diamonds}
Seat 1: TonySttt showed {10-Hearts}{10-Clubs} and lost with two pair, Queens and Tens
Seat 2: lambika90 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Jnoo000 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Deljema (small blind) showed {A-Spades}{K-Hearts} and won (27224) with two pair, Aces and Queens
Seat 5: dizzle880 (big blind) folded before Flop
Seat 6: asiancutiee folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: temp0r2k folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: mihai_nbl folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Aurimas693 folded before Flop

22 26.1
b11 2.8
1r 74.6

PokerStars Hand #127308940679: Tournament #1082348068, $10.00+$2.50+$1.25 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2014/12/22 21:49:36 CET [2014/12/22 15:49:36 ET]
Table '1082348068 93' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: BASHKIR732 (5601 in chips)
Seat 2: TonySttt (4377 in chips)
Seat 3: zhukvlad (13220 in chips)
Seat 4: Brad Gilford (7242 in chips)
Seat 5: bubbleboybr (15451 in chips)
Seat 6: cearapoker26 (1976 in chips)
Seat 7: gavh123456 (6156 in chips)
Seat 8: ianbrion (1463 in chips)
Seat 9: Demenon (16971 in chips)
BASHKIR732: posts the ante 20
TonySttt: posts the ante 20
zhukvlad: posts the ante 20
Brad Gilford: posts the ante 20
bubbleboybr: posts the ante 20
cearapoker26: posts the ante 20
gavh123456: posts the ante 20
ianbrion: posts the ante 20
Demenon: posts the ante 20
TonySttt: posts small blind 75
zhukvlad: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {K-Spades}{A-Spades}
Brad Gilford: folds
bubbleboybr: folds
cearapoker26: raises 1806 to 1956 and is all-in
gavh123456: calls 1956
ianbrion: folds
Demenon: folds
BASHKIR732: folds
TonySttt: raises 2401 to 4357 and is all-in
zhukvlad: folds
gavh123456: calls 2401
*** FLOP *** {3-Clubs}{Q-Hearts}{7-Diamonds}
*** TURN *** {3-Clubs}{Q-Hearts}{7-Diamonds} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Clubs}{Q-Hearts}{7-Diamonds}{9-Diamonds} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {K-Spades}{A-Spades} (high card Ace)
gavh123456: shows {K-Diamonds}{Q-Clubs} (a pair of Queens)
gavh123456 collected 4802 from side pot
cearapoker26: shows {J-Diamonds}{K-Hearts} (high card King)
gavh123456 collected 6198 from main pot
gavh123456 wins the $2.50 bounty for eliminating TonySttt
gavh123456 wins the $2.50 bounty for eliminating cearapoker26
TonySttt finished the tournament in 610th place
cearapoker26 finished the tournament in 611th place
*** SUMMARY ***
Total pot 11000 Main pot 6198. Side pot 4802. | Rake 0
Board {3-Clubs}{Q-Hearts}{7-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Spades}
Seat 1: BASHKIR732 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: TonySttt (small blind) showed {K-Spades}{A-Spades} and lost with high card Ace
Seat 3: zhukvlad (big blind) folded before Flop
Seat 4: Brad Gilford folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: bubbleboybr folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: cearapoker26 showed {J-Diamonds}{K-Hearts} and lost with high card King
Seat 7: gavh123456 showed {K-Diamonds}{Q-Clubs} and won (11000) with a pair of Queens
Seat 8: ianbrion folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Demenon folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #127307440619: Tournament #1082347895, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/12/22 21:27:25 CET [2014/12/22 15:27:25 ET]
Table '1082347895 419' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Genio-CSZ (1845 in chips)
Seat 2: telnov.dw (2126 in chips)
Seat 3: hke91 (5812 in chips)
Seat 4: TonySttt (2921 in chips)
Seat 5: Odelsgutten (4270 in chips)
Seat 6: seppo891 (8580 in chips)
Seat 7: ramus69469 (4642 in chips)
Seat 8: samirua (3817 in chips)
Seat 9: SebiSF (8528 in chips)
Genio-CSZ: posts the ante 15
telnov.dw: posts the ante 15
hke91: posts the ante 15
TonySttt: posts the ante 15
Odelsgutten: posts the ante 15
seppo891: posts the ante 15
ramus69469: posts the ante 15
samirua: posts the ante 15
SebiSF: posts the ante 15
hke91: posts small blind 60
TonySttt: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {9-Hearts}{8-Hearts}
Odelsgutten: folds
seppo891: folds
ramus69469: folds
samirua: folds
SebiSF: folds
Genio-CSZ: raises 180 to 300
telnov.dw: folds
hke91: calls 240
TonySttt: raises 2606 to 2906 and is all-in
Genio-CSZ: calls 1530 and is all-in
hke91: folds
Uncalled bet (1076) returned to TonySttt
*** FLOP *** {6-Spades}{3-Hearts}{K-Hearts}
*** TURN *** {6-Spades}{3-Hearts}{K-Hearts} {J-Spades}
*** RIVER *** {6-Spades}{3-Hearts}{K-Hearts}{J-Spades} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {9-Hearts}{8-Hearts} (high card King)
Genio-CSZ: shows {Q-Hearts}{K-Diamonds} (a pair of Kings)
Genio-CSZ collected 4095 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4095 | Rake 0
Board {6-Spades}{3-Hearts}{K-Hearts}{J-Spades}{7-Clubs}
Seat 1: Genio-CSZ showed {Q-Hearts}{K-Diamonds} and won (4095) with a pair of Kings
Seat 2: telnov.dw (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: hke91 (small blind) folded before Flop
Seat 4: TonySttt (big blind) showed {9-Hearts}{8-Hearts} and lost with high card King
Seat 5: Odelsgutten folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: seppo891 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: ramus69469 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: samirua folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: SebiSF folded before Flop (didn't bet)

bust

PokerStars Hand #127306442300: Tournament #1082326343, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XII (200/400) - 2014/12/22 21:12:11 CET [2014/12/22 15:12:11 ET]
Table '1082326343 131' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: ljupcos (20622 in chips)
Seat 2: TonySttt (2101 in chips)
Seat 3: crazylouro (22725 in chips)
Seat 4: H1N1Killyou (11052 in chips)
Seat 5: jockeljockel (32813 in chips)
Seat 6: Peelze (7331 in chips)
Seat 7: Rep_Nesnej (17140 in chips)
Seat 8: Jansa1987 (23775 in chips)
Seat 9: greengiant82 (21418 in chips)
ljupcos: posts the ante 50
TonySttt: posts the ante 50
crazylouro: posts the ante 50
H1N1Killyou: posts the ante 50
jockeljockel: posts the ante 50
Peelze: posts the ante 50
Rep_Nesnej: posts the ante 50
Jansa1987: posts the ante 50
greengiant82: posts the ante 50
ljupcos: posts small blind 200
TonySttt: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {2-Spades}{K-Spades}
crazylouro: folds
H1N1Killyou: folds
jockeljockel: raises 800 to 1200
Peelze: folds
Rep_Nesnej: folds
Jansa1987: calls 1200
greengiant82: folds
ljupcos: calls 1000
TonySttt: raises 851 to 2051 and is all-in
jockeljockel: raises 851 to 2902
Jansa1987: calls 1702
ljupcos: calls 1702
*** FLOP *** {4-Clubs}{Q-Hearts}{Q-Clubs}
ljupcos: checks
jockeljockel: checks
Jansa1987: bets 5603
ljupcos: folds
jockeljockel: folds {K-Hearts}{A-Hearts}
Uncalled bet (5603) returned to Jansa1987
*** TURN *** {4-Clubs}{Q-Hearts}{Q-Clubs} {6-Clubs}
*** RIVER *** {4-Clubs}{Q-Hearts}{Q-Clubs}{6-Clubs} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Jansa1987: shows {8-Diamonds}{A-Clubs} (two pair, Queens and Fours)
Jansa1987 collected 2553 from side pot
TonySttt: shows {2-Spades}{K-Spades} (two pair, Queens and Fours - lower kicker)
Jansa1987 collected 8654 from main pot
Jansa1987 wins $3 for eliminating TonySttt and their own bounty increases by $3 to $16.75
TonySttt finished the tournament in 944th place
*** SUMMARY ***
Total pot 11207 Main pot 8654. Side pot 2553. | Rake 0
Board {4-Clubs}{Q-Hearts}{Q-Clubs}{6-Clubs}{4-Spades}
Seat 1: ljupcos (small blind) folded on the Flop
Seat 2: TonySttt (big blind) showed {2-Spades}{K-Spades} and lost with two pair, Queens and Fours
Seat 3: crazylouro folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: H1N1Killyou folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: jockeljockel folded on the Flop
Seat 6: Peelze folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Rep_Nesnej folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Jansa1987 showed {8-Diamonds}{A-Clubs} and won (11207) with two pair, Queens and Fours
Seat 9: greengiant82 (button) folded before Flop (didn't bet)

22fo 4.7k
1r 10.8k
b11 3.3k
13.5ko 5.8k
4.40pko 3k

PokerStars Hand #127305130346: Tournament #1082326343, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XI (150/300) - 2014/12/22 20:50:23 CET [2014/12/22 14:50:23 ET]
Table '1082326343 131' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: polarisierer (14511 in chips)
Seat 2: TonySttt (4255 in chips)
Seat 3: crazylouro (13365 in chips)
Seat 4: H1N1Killyou (12402 in chips)
Seat 5: vitos760 (3896 in chips)
Seat 6: Peelze (7251 in chips)
Seat 7: Rep_Nesnej (3075 in chips)
Seat 8: Jansa1987 (29764 in chips)
Seat 9: greengiant82 (13668 in chips)
polarisierer: posts the ante 40
TonySttt: posts the ante 40
crazylouro: posts the ante 40
H1N1Killyou: posts the ante 40
vitos760: posts the ante 40
Peelze: posts the ante 40
Rep_Nesnej: posts the ante 40
Jansa1987: posts the ante 40
greengiant82: posts the ante 40
crazylouro: posts small blind 150
H1N1Killyou: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {K-Hearts}{K-Diamonds}
vitos760: raises 300 to 600
Peelze: folds
Rep_Nesnej: calls 600
Jansa1987: raises 29124 to 29724 and is all-in
greengiant82: folds
polarisierer: folds
TonySttt: calls 4215 and is all-in
crazylouro: folds
H1N1Killyou: folds
vitos760: calls 3256 and is all-in
Rep_Nesnej: calls 2435 and is all-in
Uncalled bet (25509) returned to Jansa1987
*** FLOP *** {2-Diamonds}{3-Spades}{2-Clubs}
*** TURN *** {2-Diamonds}{3-Spades}{2-Clubs} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{3-Spades}{2-Clubs}{6-Diamonds} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Jansa1987: shows {9-Diamonds}{9-Spades} (two pair, Nines and Deuces)
TonySttt: shows {K-Hearts}{K-Diamonds} (two pair, Kings and Deuces)
TonySttt collected 718 from side pot-2
vitos760: shows {K-Clubs}{10-Clubs} (a pair of Deuces)
TonySttt collected 2463 from side pot-1
Rep_Nesnej: shows {4-Clubs}{4-Hearts} (a full house, Fours full of Deuces)
Rep_Nesnej collected 12950 from main pot
TonySttt wins $2 for eliminating vitos760 and their own bounty increases by $2 to $6
vitos760 finished the tournament in 1222nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 16131 Main pot 12950. Side pot-1 2463. Side pot-2 718. | Rake 0
Board {2-Diamonds}{3-Spades}{2-Clubs}{6-Diamonds}{4-Spades}
Seat 1: polarisierer folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: TonySttt (button) showed {K-Hearts}{K-Diamonds} and won (3181) with two pair, Kings and Deuces
Seat 3: crazylouro (small blind) folded before Flop
Seat 4: H1N1Killyou (big blind) folded before Flop
Seat 5: vitos760 showed {K-Clubs}{10-Clubs} and lost with a pair of Deuces
Seat 6: Peelze folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Rep_Nesnej showed {4-Clubs}{4-Hearts} and won (12950) with a full house, Fours full of Deuces
Seat 8: Jansa1987 showed {9-Diamonds}{9-Spades} and lost with two pair, Nines and Deuces
Seat 9: greengiant82 folded before Flop (didn't bet)

bust

PokerStars Hand #127305058879: Tournament #1082347423, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2014/12/22 20:49:14 CET [2014/12/22 14:49:14 ET]
Table '1082347423 180' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Bekhoej (14774 in chips)
Seat 2: petetoby (41312 in chips)
Seat 3: Marrebarr (14920 in chips)
Seat 4: baggelis26 (17571 in chips)
Seat 5: TonySttt (5407 in chips)
Seat 6: Trynyth (10000 in chips)
Seat 7: Szopen1594 (21552 in chips)
Seat 8: Dotan88 (29094 in chips)
Seat 9: neoki (8803 in chips)
Bekhoej: posts the ante 85
petetoby: posts the ante 85
Marrebarr: posts the ante 85
baggelis26: posts the ante 85
TonySttt: posts the ante 85
Trynyth: posts the ante 85
Szopen1594: posts the ante 85
Dotan88: posts the ante 85
neoki: posts the ante 85
TonySttt: posts small blind 350
Trynyth: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {J-Diamonds}{K-Clubs}
Szopen1594: folds
Dotan88: folds
neoki: folds
Bekhoej: raises 700 to 1400
petetoby: calls 1400
Marrebarr: folds
baggelis26: folds
TonySttt: raises 3922 to 5322 and is all-in
Trynyth: folds
Bekhoej: raises 9367 to 14689 and is all-in
petetoby: calls 13289
*** FLOP *** {7-Clubs}{K-Spades}{A-Spades}
*** TURN *** {7-Clubs}{K-Spades}{A-Spades} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Clubs}{K-Spades}{A-Spades}{7-Diamonds} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Bekhoej: shows {J-Clubs}{J-Spades} (two pair, Jacks and Sevens)
petetoby: shows {A-Hearts}{A-Clubs} (a full house, Aces full of Sevens)
petetoby collected 18734 from side pot
TonySttt: shows {J-Diamonds}{K-Clubs} (two pair, Kings and Sevens)
petetoby collected 17431 from main pot
Bekhoej finished the tournament in 474th place
TonySttt finished the tournament in 475th place
*** SUMMARY ***
Total pot 36165 Main pot 17431. Side pot 18734. | Rake 0
Board {7-Clubs}{K-Spades}{A-Spades}{7-Diamonds}{6-Spades}
Seat 1: Bekhoej showed {J-Clubs}{J-Spades} and lost with two pair, Jacks and Sevens
Seat 2: petetoby showed {A-Hearts}{A-Clubs} and won (36165) with a full house, Aces full of Sevens
Seat 3: Marrebarr folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: baggelis26 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: TonySttt (small blind) showed {J-Diamonds}{K-Clubs} and lost with two pair, Kings and Sevens
Seat 6: Trynyth (big blind) folded before Flop
Seat 7: Szopen1594 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dotan88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: neoki folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #127304562302: Tournament #1082347423, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2014/12/22 20:41:17 CET [2014/12/22 14:41:17 ET]
Table '1082347423 180' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Bekhoej (14604 in chips)
Seat 2: petetoby (41192 in chips)
Seat 3: Marrebarr (6855 in chips)
Seat 4: baggelis26 (20866 in chips)
Seat 5: TonySttt (9386 in chips)
Seat 6: Trynyth (8915 in chips)
Seat 7: Szopen1594 (23158 in chips)
Seat 8: Dotan88 (28009 in chips)
Seat 9: neoki (10448 in chips)
Bekhoej: posts the ante 70
petetoby: posts the ante 70
Marrebarr: posts the ante 70
baggelis26: posts the ante 70
TonySttt: posts the ante 70
Trynyth: posts the ante 70
Szopen1594: posts the ante 70
Dotan88: posts the ante 70
neoki: posts the ante 70
baggelis26: posts small blind 300
TonySttt: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {J-Clubs}{K-Hearts}
Trynyth: folds
Szopen1594: folds
Dotan88: folds
neoki: folds
Bekhoej: folds
petetoby: folds
Marrebarr: raises 6185 to 6785 and is all-in
baggelis26: folds
TonySttt: calls 6185
*** FLOP *** {A-Clubs}{Q-Hearts}{7-Spades}
*** TURN *** {A-Clubs}{Q-Hearts}{7-Spades} {4-Spades}
*** RIVER *** {A-Clubs}{Q-Hearts}{7-Spades}{4-Spades} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {J-Clubs}{K-Hearts} (high card Ace)
Marrebarr: shows {5-Hearts}{A-Spades} (a pair of Aces)
Marrebarr collected 14500 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 14500 | Rake 0
Board {A-Clubs}{Q-Hearts}{7-Spades}{4-Spades}{8-Hearts}
Seat 1: Bekhoej folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: petetoby folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Marrebarr (button) showed {5-Hearts}{A-Spades} and won (14500) with a pair of Aces
Seat 4: baggelis26 (small blind) folded before Flop
Seat 5: TonySttt (big blind) showed {J-Clubs}{K-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 6: Trynyth folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Szopen1594 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dotan88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: neoki folded before Flop (didn't bet)

bust

PokerStars Hand #127304006388: Tournament #1082326362, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level IV (30/60) - 2014/12/22 20:32:17 CET [2014/12/22 14:32:17 ET]
Table '1082326362 174' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: rekri (4325 in chips)
Seat 2: viva07den (4806 in chips)
Seat 3: koafant2014 (3300 in chips)
Seat 4: connorbear (5115 in chips)
Seat 5: wendellau (5545 in chips)
Seat 6: TonySttt (150 in chips)
Seat 7: TenJoeGreen (6630 in chips)
Seat 8: Sienas6 (4997 in chips)
Seat 9: rumcajsss (2725 in chips) is sitting out
rumcajsss: posts small blind 30
rekri: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {6-Clubs}{6-Diamonds}
viva07den: folds
koafant2014: folds
connorbear: folds
wendellau: folds
TonySttt: raises 90 to 150 and is all-in
TenJoeGreen: folds
Sienas6: calls 150
rumcajsss: folds
rekri: folds
*** FLOP *** {3-Clubs}{10-Hearts}{8-Spades}
*** TURN *** {3-Clubs}{10-Hearts}{8-Spades} {J-Spades}
*** RIVER *** {3-Clubs}{10-Hearts}{8-Spades}{J-Spades} {K-Spades}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {6-Clubs}{6-Diamonds} (a pair of Sixes)
Sienas6: shows {K-Hearts}{9-Hearts} (a pair of Kings)
Sienas6 collected 390 from pot
Sienas6 wins $0.75 for eliminating TonySttt and their own bounty increases by $0.75 to $3.75
TonySttt finished the tournament in 2937th place
*** SUMMARY ***
Total pot 390 | Rake 0
Board {3-Clubs}{10-Hearts}{8-Spades}{J-Spades}{K-Spades}
Seat 1: rekri (big blind) folded before Flop
Seat 2: viva07den folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: koafant2014 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: connorbear folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: wendellau folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: TonySttt showed {6-Clubs}{6-Diamonds} and lost with a pair of Sixes
Seat 7: TenJoeGreen folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Sienas6 (button) showed {K-Hearts}{9-Hearts} and won (390) with a pair of Kings
Seat 9: rumcajsss (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #127303870274: Tournament #1082326362, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2014/12/22 20:30:05 CET [2014/12/22 14:30:05 ET]
Table '1082326362 174' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: rekri (4325 in chips)
Seat 2: viva07den (4906 in chips)
Seat 3: koafant2014 (3300 in chips)
Seat 4: connorbear (5115 in chips)
Seat 5: wendellau (2685 in chips)
Seat 6: TonySttt (2835 in chips)
Seat 7: TenJoeGreen (6630 in chips)
Seat 8: Sienas6 (5022 in chips)
Seat 9: rumcajsss (2775 in chips) is sitting out
Sienas6: posts small blind 25
rumcajsss: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {Q-Hearts}{K-Diamonds}
Sienas6 said, "donkey"
rekri: folds
viva07den: raises 50 to 100
koafant2014: folds
connorbear: folds
wendellau: calls 100
TonySttt: calls 100
TenJoeGreen: folds
Sienas6: folds
rumcajsss: folds
*** FLOP *** {A-Spades}{Q-Spades}{Q-Diamonds}
viva07den: checks
wendellau: checks
TonySttt: bets 187
viva07den: folds
wendellau: calls 187
*** TURN *** {A-Spades}{Q-Spades}{Q-Diamonds} {7-Hearts}
wendellau: checks
TonySttt: bets 374
wendellau: calls 374
*** RIVER *** {A-Spades}{Q-Spades}{Q-Diamonds}{7-Hearts} {K-Hearts}
wendellau: checks
TonySttt: bets 748
wendellau: raises 1276 to 2024 and is all-in
TonySttt: calls 1276
*** SHOW DOWN ***
wendellau: shows {Q-Clubs}{A-Clubs} (a full house, Queens full of Aces)
TonySttt: shows {Q-Hearts}{K-Diamonds} (a full house, Queens full of Kings)
wendellau collected 5545 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5545 | Rake 0
Board {A-Spades}{Q-Spades}{Q-Diamonds}{7-Hearts}{K-Hearts}
Seat 1: rekri folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: viva07den folded on the Flop
Seat 3: koafant2014 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: connorbear folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: wendellau showed {Q-Clubs}{A-Clubs} and won (5545) with a full house, Queens full of Aces
Seat 6: TonySttt showed {Q-Hearts}{K-Diamonds} and lost with a full house, Queens full of Kings
Seat 7: TenJoeGreen (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Sienas6 (small blind) folded before Flop
Seat 9: rumcajsss (big blind) folded before Flop

bust

PokerStars Hand #127303256217: Tournament #1082347783, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2014/12/22 20:20:05 CET [2014/12/22 14:20:05 ET]
Table '1082347783 134' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: efi799 (2940 in chips)
Seat 2: rastalan27 (5620 in chips)
Seat 3: TonySttt (2627 in chips)
Seat 4: hamish c2 (2755 in chips)
Seat 5: Ruksi79 (5285 in chips)
Seat 6: Iceday9 (8695 in chips)
Seat 7: zykos1979 (5750 in chips)
Seat 8: ZERGA_77 (4573 in chips)
Seat 9: Don Andres8 (11680 in chips)
efi799: posts the ante 20
rastalan27: posts the ante 20
TonySttt: posts the ante 20
hamish c2: posts the ante 20
Ruksi79: posts the ante 20
Iceday9: posts the ante 20
zykos1979: posts the ante 20
ZERGA_77: posts the ante 20
Don Andres8: posts the ante 20
Iceday9: posts small blind 75
zykos1979: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {A-Clubs}{K-Hearts}
ZERGA_77: folds
Don Andres8: raises 150 to 300
efi799: folds
rastalan27: raises 600 to 900
TonySttt: raises 1707 to 2607 and is all-in
hamish c2: folds
Ruksi79: folds
Iceday9: folds
zykos1979: folds
Don Andres8: calls 2307
rastalan27: raises 2993 to 5600 and is all-in
Don Andres8: calls 2993
*** FLOP *** {6-Diamonds}{2-Clubs}{8-Clubs}
*** TURN *** {6-Diamonds}{2-Clubs}{8-Clubs} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{2-Clubs}{8-Clubs}{2-Diamonds} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Don Andres8: shows {A-Spades}{4-Spades} (a pair of Deuces)
rastalan27: shows {Q-Diamonds}{Q-Spades} (two pair, Queens and Deuces)
rastalan27 collected 5986 from side pot
TonySttt: shows {A-Clubs}{K-Hearts} (a pair of Deuces)
rastalan27 collected 8226 from main pot
TonySttt finished the tournament in 2355th place
*** SUMMARY ***
Total pot 14212 Main pot 8226. Side pot 5986. | Rake 0
Board {6-Diamonds}{2-Clubs}{8-Clubs}{2-Diamonds}{10-Diamonds}
Seat 1: efi799 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: rastalan27 showed {Q-Diamonds}{Q-Spades} and won (14212) with two pair, Queens and Deuces
Seat 3: TonySttt showed {A-Clubs}{K-Hearts} and lost with a pair of Deuces
Seat 4: hamish c2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Ruksi79 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Iceday9 (small blind) folded before Flop
Seat 7: zykos1979 (big blind) folded before Flop
Seat 8: ZERGA_77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Don Andres8 showed {A-Spades}{4-Spades} and lost with a pair of Deuces

thx guys!

b22 9.5k
22fo 1k
4.4pko 5.7
h16.5 3.5k

Speel vanavond onderstaand lijstje, deal is bekend. gl us!

Tijd Buy-in Game
18.00 $22.00 Big (Late reg.)
19.00 $22.00 10k Gtd
19.00 $4.40 pko
19.30 $16.50 Hot
20.00 $3.30 pko
20.00 $11.00 Big
20.15 $11.10 1R, 3 x Turbo
20.30 $13.75 ko

Totaal Buy-In: $104.05 >$100.00

baasisaas schreef

nee vind ik niks

zoek voor de grap eens op youtube maar de beelden van de protestactie paar jaar terug, waar alle pubers van Nederland op een grasveldje gingen rellen. Op de vraag wie minister van onderwijs is of waar ze nu eigenlijk tegen zijn, konden een aantal geen antwoord geven.

daarom zou je de betrokkenheid juist willen vergroten door ze met een verantwoordelijkheid op te zadelen.

En kinderen van 16 tm 18 stemrecht geven waar elke twee stemmen als één stem meegeteld wordt. Daarmee vergroot je de betrokkenheid van jongeren met de politiek en het landsbestuur.

Ja, want vroege schoolverlaters zijn per definitie mislukt immers. Nu moet ik eerlijk zeggen dat mijn waardering doorgaans ook het meest uitgaat naar politici met een academische achtergrond maar het is geen absolute voorwaarde wat mij betreft. Voorbeelden genoeg die het tegendeel bepleiten.

12345547