Cooekies helpen ons bij het aanbieden van onze services. Door onze services te gebruiken gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Lees meer

Ok

TonySttt

Mijn onderschrift:

Well, if that ain't aren't the isn't...

Verstuur bericht

Forum Posts

bust

PokerStars Hand #128892819542: Tournament #1103972791, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XV (350/700) - 2015/01/18 21:42:39 CET [2015/01/18 15:42:39 ET]
Table '1103972791 362' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: volldemar88 (48465 in chips)
Seat 2: TonySttt (7733 in chips)
Seat 3: deep4maximum (76431 in chips)
Seat 4: SikRS (15446 in chips)
Seat 5: kennajj (14078 in chips)
Seat 6: Fedee811 (10682 in chips)
Seat 7: Barbos-nik (13400 in chips)
Seat 8: Paul1488 (22451 in chips)
Seat 9: TWRENO41 (52239 in chips)
volldemar88: posts the ante 85
TonySttt: posts the ante 85
deep4maximum: posts the ante 85
SikRS: posts the ante 85
kennajj: posts the ante 85
Fedee811: posts the ante 85
Barbos-nik: posts the ante 85
Paul1488: posts the ante 85
TWRENO41: posts the ante 85
TonySttt: posts small blind 350
deep4maximum: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {Q-Diamonds}{A-Hearts}
SikRS: folds
kennajj: folds
Fedee811: folds
Barbos-nik: raises 700 to 1400
Paul1488: folds
TWRENO41: folds
volldemar88: folds
TonySttt: raises 6248 to 7648 and is all-in
deep4maximum: folds
Barbos-nik: calls 6248
*** FLOP *** {7-Hearts}{3-Spades}{J-Spades}
*** TURN *** {7-Hearts}{3-Spades}{J-Spades} {5-Hearts}
*** RIVER *** {7-Hearts}{3-Spades}{J-Spades}{5-Hearts} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {Q-Diamonds}{A-Hearts} (high card Ace)
Barbos-nik: shows {9-Diamonds}{9-Spades} (three of a kind, Nines)
Barbos-nik collected 16761 from pot
Barbos-nik wins $2 for eliminating TonySttt and their own bounty increases by $2 to $7.50
TonySttt finished the tournament in 875th place
*** SUMMARY ***
Total pot 16761 | Rake 0
Board {7-Hearts}{3-Spades}{J-Spades}{5-Hearts}{9-Hearts}
Seat 1: volldemar88 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: TonySttt (small blind) showed {Q-Diamonds}{A-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 3: deep4maximum (big blind) folded before Flop
Seat 4: SikRS folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: kennajj folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Fedee811 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Barbos-nik showed {9-Diamonds}{9-Spades} and won (16761) with three of a kind, Nines
Seat 8: Paul1488 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: TWRENO41 folded before Flop (didn't bet)

bust

PokerStars Hand #128881821375: Tournament #1103985748, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2015/01/18 19:16:08 CET [2015/01/18 13:16:08 ET]
Table '1103985748 203' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: corry1971 (7888 in chips)
Seat 2: Kralle04 (5917 in chips)
Seat 3: PotHunter80k (2849 in chips)
Seat 4: fernandopipp (991 in chips)
Seat 5: jarramarra (3621 in chips)
Seat 6: eeeeeeeeee25 (2780 in chips)
Seat 7: ShaneGlsd (3912 in chips)
Seat 8: TonySttt (1842 in chips)
Seat 9: jguifuzfjbnl (7815 in chips)
corry1971: posts the ante 15
Kralle04: posts the ante 15
PotHunter80k: posts the ante 15
fernandopipp: posts the ante 15
jarramarra: posts the ante 15
eeeeeeeeee25: posts the ante 15
ShaneGlsd: posts the ante 15
TonySttt: posts the ante 15
jguifuzfjbnl: posts the ante 15
PotHunter80k: posts small blind 60
fernandopipp: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {J-Hearts}{K-Hearts}
jarramarra: calls 120
eeeeeeeeee25: folds
ShaneGlsd: folds
TonySttt: raises 1707 to 1827 and is all-in
jguifuzfjbnl: folds
corry1971: folds
Kralle04: folds
PotHunter80k: folds
fernandopipp: folds
jarramarra: calls 1707
*** FLOP *** {Q-Spades}{A-Hearts}{J-Clubs}
*** TURN *** {Q-Spades}{A-Hearts}{J-Clubs} {A-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Spades}{A-Hearts}{J-Clubs}{A-Clubs} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
jarramarra: shows {10-Diamonds}{A-Diamonds} (a straight, Ten to Ace)
TonySttt: shows {J-Hearts}{K-Hearts} (two pair, Aces and Kings)
jarramarra collected 3969 from pot
TonySttt finished the tournament in 7419th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3969 | Rake 0
Board {Q-Spades}{A-Hearts}{J-Clubs}{A-Clubs}{K-Clubs}
Seat 1: corry1971 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Kralle04 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: PotHunter80k (small blind) folded before Flop
Seat 4: fernandopipp (big blind) folded before Flop
Seat 5: jarramarra showed {10-Diamonds}{A-Diamonds} and won (3969) with a straight, Ten to Ace
Seat 6: eeeeeeeeee25 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: ShaneGlsd folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: TonySttt showed {J-Hearts}{K-Hearts} and lost with two pair, Aces and Kings
Seat 9: jguifuzfjbnl folded before Flop (didn't bet)

Niet echt. heb bij beide handjes wel een achterliggende gedachte fwiw.

bust

PokerStars Hand #128877011076: Tournament #1103985625, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2015/01/18 18:06:47 CET [2015/01/18 12:06:47 ET]
Table '1103985625 191' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: IRONMAAN70.3 (3150 in chips)
Seat 2: Plan_Trap (2990 in chips)
Seat 3: Skafi123 (3000 in chips)
Seat 4: S1gheddii (3130 in chips)
Seat 5: TonySttt (2800 in chips)
Seat 6: AfroSamoerai (2950 in chips)
Seat 7: SiMGoTIT (2980 in chips)
Seat 8: pribeiro (3000 in chips)
Seat 9: Stulle110 (3000 in chips) is sitting out
SiMGoTIT: posts small blind 10
pribeiro: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {Q-Spades}{J-Spades}
Stulle110: folds
IRONMAAN70.3: raises 40 to 60
Plan_Trap: folds
Skafi123: folds
S1gheddii: folds
TonySttt: calls 60
AfroSamoerai: folds
SiMGoTIT: folds
pribeiro: calls 40
*** FLOP *** {5-Diamonds}{8-Clubs}{J-Hearts}
pribeiro: checks
IRONMAAN70.3: bets 140
TonySttt: calls 140
pribeiro: calls 140
*** TURN *** {5-Diamonds}{8-Clubs}{J-Hearts} {J-Diamonds}
pribeiro: checks
IRONMAAN70.3: bets 330
TonySttt: calls 330
pribeiro: raises 470 to 800
IRONMAAN70.3: folds
TonySttt: calls 470
*** RIVER *** {5-Diamonds}{8-Clubs}{J-Hearts}{J-Diamonds} {7-Diamonds}
Stulle110 has returned
pribeiro: bets 2000 and is all-in
TonySttt: calls 1800 and is all-in
Uncalled bet (200) returned to pribeiro
*** SHOW DOWN ***
pribeiro: shows {A-Clubs}{J-Clubs} (three of a kind, Jacks)
TonySttt: shows {Q-Spades}{J-Spades} (three of a kind, Jacks - lower kicker)
pribeiro collected 6140 from pot
TonySttt finished the tournament in 4025th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6140 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{8-Clubs}{J-Hearts}{J-Diamonds}{7-Diamonds}
Seat 1: IRONMAAN70.3 folded on the Turn
Seat 2: Plan_Trap folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Skafi123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: S1gheddii folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: TonySttt showed {Q-Spades}{J-Spades} and lost with three of a kind, Jacks
Seat 6: AfroSamoerai (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: SiMGoTIT (small blind) folded before Flop
Seat 8: pribeiro (big blind) showed {A-Clubs}{J-Clubs} and won (6140) with three of a kind, Jacks
Seat 9: Stulle110 folded before Flop (didn't bet)

bust

PokerStars Hand #128875170903: Tournament #1103985402, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2015/01/18 17:38:15 CET [2015/01/18 11:38:15 ET]
Table '1103985402 447' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: giegie888 (3098 in chips)
Seat 2: Domy07 (6610 in chips)
Seat 3: Leafs2222 (3000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 4: TonySttt (1535 in chips)
Seat 5: GromVSmorG (7162 in chips)
Seat 6: adikumar2010 (3070 in chips)
Seat 7: NANI188 (3655 in chips)
Seat 8: Ida 77 (3145 in chips)
Seat 9: Raul draw (8712 in chips)
TonySttt: posts small blind 25
GromVSmorG: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {A-Spades}{J-Spades}
adikumar2010: folds
NANI188: raises 100 to 150
Ida 77: folds
Raul draw: folds
giegie888: folds
Domy07: folds
TonySttt: calls 125
GromVSmorG: folds
*** FLOP *** {7-Clubs}{2-Spades}{4-Spades}
TonySttt: bets 150
NANI188: calls 150
*** TURN *** {7-Clubs}{2-Spades}{4-Spades} {8-Diamonds}
TonySttt: bets 300
NANI188: raises 300 to 600
TonySttt: raises 635 to 1235 and is all-in
NANI188: calls 635
*** RIVER *** {7-Clubs}{2-Spades}{4-Spades}{8-Diamonds} {K-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {A-Spades}{J-Spades} (high card Ace)
NANI188: shows {10-Diamonds}{10-Clubs} (a pair of Tens)
NANI188 collected 3120 from pot
TonySttt finished the tournament in 6284th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3120 | Rake 0
Board {7-Clubs}{2-Spades}{4-Spades}{8-Diamonds}{K-Diamonds}
Seat 1: giegie888 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Domy07 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: TonySttt (small blind) showed {A-Spades}{J-Spades} and lost with high card Ace
Seat 5: GromVSmorG (big blind) folded before Flop
Seat 6: adikumar2010 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: NANI188 showed {10-Diamonds}{10-Clubs} and won (3120) with a pair of Tens
Seat 8: Ida 77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Raul draw folded before Flop (didn't bet)

Speel vandaag onderstaand lijstje:

big 8
big22
big11
ss
3.3
4.4
hot 11

gl us!

Brinkytinky schreef

Zoveel leuker om Stenson/McIlroy te volgen, jezus wat een beesten.

Als er een groot budget in wordt gepompt om vanaf de getgo traffic te genereren is er ineens van alles mogelijk zou je denken.

odds

DBLLpoker schreef

Zonde eigenlijk. Verdwijnt het geld nog sneller uit de community.

Zo hoor je HC grinders ook al jaren klagen dat al die sidegames de deur uit moeten...

oh, wait...

Of je het er mee eens bent of niet, 't is wel een consistent en goed verwoord verhaal van Rast. Het kan geen kwaad om de zaken van meerdere kanten belicht te krijgen.

Cheating poker player Darren Woods jailed for fraud and ordered to pay back £1m

A GAMBLER who made at least £1 million profit through "rigging" poker games and "cheating" other players has been jailed.

He will have to pay back £1 million within the next six months or face an extra six years in prison.
Advertisement

Darren Woods, pictured, of Healing, who made his name in Las Vegas, masterminded a poker fraud in which he played as several different gamblers at the same time and also racked up lucrative commission payments.

He was jailed for 15 months at Sheffield Crown Court but a confiscation order was also made in the sum of £1 million.

bron: http://www.grimsbytelegraph.co.uk/Cheating-poker-player-Darren-Woods-jailed-fraud

ja

De overheid draagt het zwaard...

1) 4.5k
2) 2k
3) 3k
4) 12k
5.) 9k
6.) 7k
7.) 10k

Billybroek schreef

Haha, dit zou nog niet eens zo een slecht idee zijn. Het is een kleine moeite vaak en je maakt er iemand blij mee

In dit geval degene die de tafel kwijt wil gok ik Poker Face

gl~!

ik voel een centraal 'ff stemmen aub' topic aankomen.

TonySttt schreef

glglgl

Je moet er niet aan denken dat hier een paar syriegangers ergens op een zolderkamertje snode plannen zitten te bedenken... Gelukkig hebben wij Ivo Opstelten.

11011121314573