Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

TonySttt

Mijn onderschrift:

Well, if that ain't aren't the isn't...

Verstuur bericht

Forum Posts

'k zal meteen ff kijken, momentje geduld aub

Naltas schreef

Net helemaal afgezien. Intens goed, inderdaad. Al moet ik zeggen dat ik het in de seizoenen 2, 3 en 4 het beste vond. 5 op sommige momenten ook, maar niet over het hele seizoen gezien, zeker niet.
De acteur die Jesse speelt wil ik graag meer van zien, héél benieuwd hoe hij andere rollen invult. En bizar dat Walter White en die vader in Malcolm in the Middle door dezelfde acteur gespeeld worden, dat is net zoiets als dat Patty Brard en Wendy van Dijk 1 en dezelfde persoon zijn.

$55.36+1=$61.00

laatste bust

PokerStars Hand #128479881067: Tournament #1096686830, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2015/01/11 23:20:42 CET [2015/01/11 17:20:42 ET]
Table '1096686830 162' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Sir Parky (24153 in chips)
Seat 2: franito30 (15556 in chips)
Seat 3: 0Adas0 (12225 in chips)
Seat 4: zul1k (9594 in chips)
Seat 5: GurizinhoBA (7133 in chips)
Seat 6: Icecyper (39285 in chips)
Seat 7: TonySttt (13316 in chips)
Seat 8: STINGTJ (8192 in chips)
Seat 9: derNudl0r (27023 in chips)
Sir Parky: posts the ante 70
franito30: posts the ante 70
0Adas0: posts the ante 70
zul1k: posts the ante 70
GurizinhoBA: posts the ante 70
Icecyper: posts the ante 70
TonySttt: posts the ante 70
STINGTJ: posts the ante 70
derNudl0r: posts the ante 70
STINGTJ: posts small blind 300
derNudl0r: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {3-Clubs}{A-Clubs}
Sir Parky: calls 600
franito30: folds
0Adas0: folds
zul1k: folds
GurizinhoBA: folds
Icecyper: raises 1800 to 2400
TonySttt: raises 10846 to 13246 and is all-in
STINGTJ: folds
derNudl0r: folds
Sir Parky: folds
Icecyper: calls 10846
*** FLOP *** {2-Hearts}{9-Clubs}{10-Diamonds}
*** TURN *** {2-Hearts}{9-Clubs}{10-Diamonds} {J-Spades}
*** RIVER *** {2-Hearts}{9-Clubs}{10-Diamonds}{J-Spades} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Icecyper: shows {K-Diamonds}{K-Hearts} (two pair, Kings and Jacks)
TonySttt: shows {3-Clubs}{A-Clubs} (a pair of Jacks)
Icecyper collected 28622 from pot
TonySttt finished the tournament in 2631st place
*** SUMMARY ***
Total pot 28622 | Rake 0
Board {2-Hearts}{9-Clubs}{10-Diamonds}{J-Spades}{J-Hearts}
Seat 1: Sir Parky folded before Flop
Seat 2: franito30 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 0Adas0 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: zul1k folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: GurizinhoBA folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Icecyper showed {K-Diamonds}{K-Hearts} and won (28622) with two pair, Kings and Jacks
Seat 7: TonySttt (button) showed {3-Clubs}{A-Clubs} and lost with a pair of Jacks
Seat 8: STINGTJ (small blind) folded before Flop
Seat 9: derNudl0r (big blind) folded before Flop

bust

PokerStars Hand #128477749510: Tournament #1096686371, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXII (900/1800) - 2015/01/11 22:49:22 CET [2015/01/11 16:49:22 ET]
Table '1096686371 407' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: TonySttt (31007 in chips)
Seat 2: cooldevil_65 (56667 in chips)
Seat 3: herkulidis (60254 in chips)
Seat 4: zwacke (45999 in chips)
Seat 5: Raaadzio91 (54815 in chips)
Seat 6: SuckmeDown1 (41618 in chips)
Seat 7: 89klim89 (14755 in chips)
Seat 8: 10jacker (63299 in chips)
Seat 9: Diogo37 (56385 in chips)
TonySttt: posts the ante 225
cooldevil_65: posts the ante 225
herkulidis: posts the ante 225
zwacke: posts the ante 225
Raaadzio91: posts the ante 225
SuckmeDown1: posts the ante 225
89klim89: posts the ante 225
10jacker: posts the ante 225
Diogo37: posts the ante 225
zwacke: posts small blind 900
Raaadzio91: posts big blind 1800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {8-Diamonds}{8-Hearts}
Raaadzio91 is disconnected
SuckmeDown1: folds
89klim89: folds
10jacker: folds
Diogo37: folds
TonySttt: raises 1800 to 3600
cooldevil_65: folds
herkulidis: folds
89klim89 is disconnected
zwacke: raises 4150 to 7750
Raaadzio91: folds
TonySttt: raises 23032 to 30782 and is all-in
zwacke: calls 23032
*** FLOP *** {K-Hearts}{A-Diamonds}{J-Clubs}
*** TURN *** {K-Hearts}{A-Diamonds}{J-Clubs} {J-Hearts}
*** RIVER *** {K-Hearts}{A-Diamonds}{J-Clubs}{J-Hearts} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
zwacke: shows {K-Clubs}{K-Spades} (a full house, Kings full of Jacks)
TonySttt: shows {8-Diamonds}{8-Hearts} (two pair, Jacks and Eights)
zwacke collected 65389 from pot
TonySttt finished the tournament in 442nd place and received $55.36.
*** SUMMARY ***
Total pot 65389 | Rake 0
Board {K-Hearts}{A-Diamonds}{J-Clubs}{J-Hearts}{7-Clubs}
Seat 1: TonySttt showed {8-Diamonds}{8-Hearts} and lost with two pair, Jacks and Eights
Seat 2: cooldevil_65 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: herkulidis (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: zwacke (small blind) showed {K-Clubs}{K-Spades} and won (65389) with a full house, Kings full of Jacks
Seat 5: Raaadzio91 (big blind) folded before Flop
Seat 6: SuckmeDown1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: 89klim89 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 10jacker folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Diogo37 folded before Flop (didn't bet)

bust

PokerStars Hand #128470714165: Tournament #1096522142, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level VII (60/120) - 2015/01/11 21:11:03 CET [2015/01/11 15:11:03 ET]
Table '1096522142 237' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: TheSh0rtStac (7661 in chips)
Seat 2: kazys37 (2020 in chips)
Seat 3: fenderjsly (6504 in chips)
Seat 4: mamisa (4738 in chips)
Seat 5: corientje (4481 in chips)
Seat 6: aprilici (16752 in chips)
Seat 7: Evil4livE (1642 in chips)
Seat 8: TonySttt (5345 in chips)
Seat 9: domino*arka (2847 in chips)
TheSh0rtStac: posts the ante 15
kazys37: posts the ante 15
fenderjsly: posts the ante 15
mamisa: posts the ante 15
corientje: posts the ante 15
aprilici: posts the ante 15
Evil4livE: posts the ante 15
TonySttt: posts the ante 15
domino*arka: posts the ante 15
mamisa: posts small blind 60
corientje: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {Q-Hearts}{Q-Diamonds}
aprilici: calls 120
Evil4livE: folds
TonySttt: raises 240 to 360
domino*arka: folds
TheSh0rtStac: folds
kazys37: folds
fenderjsly: folds
mamisa: folds
corientje: raises 600 to 960
aprilici: folds
TonySttt: raises 4370 to 5330 and is all-in
corientje: calls 3506 and is all-in
Uncalled bet (864) returned to TonySttt
*** FLOP *** {8-Diamonds}{10-Clubs}{K-Hearts}
*** TURN *** {8-Diamonds}{10-Clubs}{K-Hearts} {6-Clubs}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{10-Clubs}{K-Hearts}{6-Clubs} {J-Spades}
*** SHOW DOWN ***
corientje: shows {K-Spades}{K-Clubs} (three of a kind, Kings)
TonySttt: shows {Q-Hearts}{Q-Diamonds} (a pair of Queens)
corientje collected 9247 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 9247 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{10-Clubs}{K-Hearts}{6-Clubs}{J-Spades}
Seat 1: TheSh0rtStac folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: kazys37 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: fenderjsly (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: mamisa (small blind) folded before Flop
Seat 5: corientje (big blind) showed {K-Spades}{K-Clubs} and won (9247) with three of a kind, Kings
Seat 6: aprilici folded before Flop
Seat 7: Evil4livE folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: TonySttt showed {Q-Hearts}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Queens
Seat 9: domino*arka folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #128470849551: Tournament #1096522142, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level VII (60/120) - 2015/01/11 21:12:49 CET [2015/01/11 15:12:49 ET]
Table '1096522142 237' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: TheSh0rtStac (7631 in chips)
Seat 2: kazys37 (1990 in chips)
Seat 3: fenderjsly (6474 in chips)
Seat 4: mamisa (4648 in chips)
Seat 5: corientje (9172 in chips)
Seat 6: aprilici (16797 in chips)
Seat 7: Evil4livE (1612 in chips)
Seat 8: TonySttt (849 in chips)
Seat 9: domino*arka (2817 in chips)
TheSh0rtStac: posts the ante 15
kazys37: posts the ante 15
fenderjsly: posts the ante 15
mamisa: posts the ante 15
corientje: posts the ante 15
aprilici: posts the ante 15
Evil4livE: posts the ante 15
TonySttt: posts the ante 15
domino*arka: posts the ante 15
aprilici: posts small blind 60
Evil4livE: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {Q-Diamonds}{J-Spades}
TonySttt: raises 600 to 720
domino*arka: folds
TheSh0rtStac: folds
kazys37: folds
fenderjsly: folds
mamisa: calls 720
corientje: folds
aprilici: folds
Evil4livE: folds
*** FLOP *** {K-Clubs}{6-Clubs}{7-Diamonds}
TonySttt: bets 114 and is all-in
mamisa: calls 114
*** TURN *** {K-Clubs}{6-Clubs}{7-Diamonds} {4-Hearts}
*** RIVER *** {K-Clubs}{6-Clubs}{7-Diamonds}{4-Hearts} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {Q-Diamonds}{J-Spades} (a pair of Kings)
mamisa: shows {J-Diamonds}{K-Diamonds} (three of a kind, Kings)
mamisa collected 1983 from pot
mamisa wins $0.75 for eliminating TonySttt and their own bounty increases by $0.75 to $3.37
TonySttt finished the tournament in 3550th place
*** SUMMARY ***
Total pot 1983 | Rake 0
Board {K-Clubs}{6-Clubs}{7-Diamonds}{4-Hearts}{K-Hearts}
Seat 1: TheSh0rtStac folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: kazys37 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: fenderjsly folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: mamisa showed {J-Diamonds}{K-Diamonds} and won (1983) with three of a kind, Kings
Seat 5: corientje (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: aprilici (small blind) folded before Flop
Seat 7: Evil4livE (big blind) folded before Flop
Seat 8: TonySttt showed {Q-Diamonds}{J-Spades} and lost with a pair of Kings
Seat 9: domino*arka folded before Flop (didn't bet)

bust

PokerStars Hand #128469205771: Tournament #1096686705, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2015/01/11 20:49:25 CET [2015/01/11 14:49:25 ET]
Table '1096686705 158' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: riskysoldier (19255 in chips)
Seat 2: luigisipapa (3520 in chips)
Seat 3: Demonic16 (8840 in chips)
Seat 4: psyqual (10946 in chips)
Seat 5: Conckers (3916 in chips)
Seat 6: TonySttt (2627 in chips)
Seat 7: blayoff1 (3166 in chips)
Seat 8: vinnygaud (11878 in chips)
Seat 9: TiltMeHarder (11129 in chips)
riskysoldier: posts the ante 70
luigisipapa: posts the ante 70
Demonic16: posts the ante 70
psyqual: posts the ante 70
Conckers: posts the ante 70
TonySttt: posts the ante 70
blayoff1: posts the ante 70
vinnygaud: posts the ante 70
TiltMeHarder: posts the ante 70
riskysoldier: posts small blind 300
luigisipapa: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {7-Clubs}{K-Spades}
Demonic16: folds
psyqual: folds
Conckers: folds
TonySttt: raises 1800 to 2400
blayoff1: folds
vinnygaud: raises 9408 to 11808 and is all-in
TiltMeHarder: folds
riskysoldier: folds
luigisipapa: folds
TonySttt: calls 157 and is all-in
Uncalled bet (9251) returned to vinnygaud
*** FLOP *** {9-Diamonds}{8-Clubs}{Q-Spades}
*** TURN *** {9-Diamonds}{8-Clubs}{Q-Spades} {2-Spades}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{8-Clubs}{Q-Spades}{2-Spades} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {7-Clubs}{K-Spades} (a pair of Eights)
vinnygaud: shows {J-Diamonds}{J-Spades} (two pair, Jacks and Eights)
vinnygaud collected 6644 from pot
TonySttt finished the tournament in 2576th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6644 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{8-Clubs}{Q-Spades}{2-Spades}{8-Hearts}
Seat 1: riskysoldier (small blind) folded before Flop
Seat 2: luigisipapa (big blind) folded before Flop
Seat 3: Demonic16 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: psyqual folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Conckers folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: TonySttt showed {7-Clubs}{K-Spades} and lost with a pair of Eights
Seat 7: blayoff1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: vinnygaud showed {J-Diamonds}{J-Spades} and won (6644) with two pair, Jacks and Eights
Seat 9: TiltMeHarder (button) folded before Flop (didn't bet)

bust

PokerStars Hand #128468651395: Tournament #1096522098, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level X (125/250) - 2015/01/11 20:42:04 CET [2015/01/11 14:42:04 ET]
Table '1096522098 352' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: aleksarh (11185 in chips)
Seat 2: sonyf (15195 in chips)
Seat 3: TonySttt (4248 in chips)
Seat 4: ernathot777 (16279 in chips)
Seat 5: timmm333 (1959 in chips)
Seat 6: pixx10 (5644 in chips)
Seat 7: Luomagnifico (27601 in chips)
Seat 8: 2117PLAYER (6197 in chips)
Seat 9: alemaum1992 (14658 in chips)
aleksarh: posts the ante 30
sonyf: posts the ante 30
TonySttt: posts the ante 30
ernathot777: posts the ante 30
timmm333: posts the ante 30
pixx10: posts the ante 30
Luomagnifico: posts the ante 30
2117PLAYER: posts the ante 30
alemaum1992: posts the ante 30
aleksarh: posts small blind 125
sonyf: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {Q-Hearts}{Q-Spades}
TonySttt: raises 250 to 500
ernathot777: folds
timmm333: folds
pixx10: folds
Luomagnifico: raises 1645 to 2145
2117PLAYER: folds
alemaum1992: folds
aleksarh: folds
sonyf: folds
TonySttt: raises 2073 to 4218 and is all-in
Luomagnifico: calls 2073
*** FLOP *** {6-Spades}{A-Clubs}{6-Diamonds}
*** TURN *** {6-Spades}{A-Clubs}{6-Diamonds} {3-Hearts}
*** RIVER *** {6-Spades}{A-Clubs}{6-Diamonds}{3-Hearts} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {Q-Hearts}{Q-Spades} (two pair, Queens and Sixes)
Luomagnifico: shows {6-Hearts}{6-Clubs} (four of a kind, Sixes)
Luomagnifico collected 9081 from pot
Luomagnifico wins $1.50 for eliminating TonySttt and their own bounty increases by $1.50 to $8
TonySttt finished the tournament in 2341st place
*** SUMMARY ***
Total pot 9081 | Rake 0
Board {6-Spades}{A-Clubs}{6-Diamonds}{3-Hearts}{8-Diamonds}
Seat 1: aleksarh (small blind) folded before Flop
Seat 2: sonyf (big blind) folded before Flop
Seat 3: TonySttt showed {Q-Hearts}{Q-Spades} and lost with two pair, Queens and Sixes
Seat 4: ernathot777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: timmm333 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: pixx10 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Luomagnifico showed {6-Hearts}{6-Clubs} and won (9081) with four of a kind, Sixes
Seat 8: 2117PLAYER folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: alemaum1992 (button) folded before Flop (didn't bet)

bust

PokerStars Hand #128468064120: Tournament #1096763712, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level X (400/800) - 2015/01/11 20:34:19 CET [2015/01/11 14:34:19 ET]
Table '1096763712 196' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Tigak (3610 in chips)
Seat 3: skychevsky (25452 in chips)
Seat 4: TonySttt (2880 in chips)
Seat 5: GarMic (5700 in chips)
Seat 6: YodaMaster84 (2690 in chips)
Seat 7: Mojuw (11540 in chips)
Seat 8: Chrisinjo (7825 in chips)
Seat 9: crowaces (4285 in chips)
Tigak: posts the ante 75
skychevsky: posts the ante 75
TonySttt: posts the ante 75
GarMic: posts the ante 75
YodaMaster84: posts the ante 75
Mojuw: posts the ante 75
Chrisinjo: posts the ante 75
crowaces: posts the ante 75
YodaMaster84: posts small blind 400
Mojuw: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {7-Diamonds}{A-Clubs}
Chrisinjo: folds
crowaces: folds
Tigak: folds
skychevsky: folds
TonySttt: raises 1600 to 2400
GarMic: folds
YodaMaster84: raises 215 to 2615 and is all-in
Mojuw: folds
TonySttt: calls 215
*** FLOP *** {7-Hearts}{Q-Hearts}{5-Hearts}
*** TURN *** {7-Hearts}{Q-Hearts}{5-Hearts} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Hearts}{Q-Hearts}{5-Hearts}{5-Diamonds} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
YodaMaster84: shows {Q-Diamonds}{A-Hearts} (two pair, Queens and Fives)
TonySttt: shows {7-Diamonds}{A-Clubs} (two pair, Sevens and Fives)
YodaMaster84 collected 6630 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6630 | Rake 0
Board {7-Hearts}{Q-Hearts}{5-Hearts}{5-Diamonds}{2-Clubs}
Seat 1: Tigak folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: skychevsky folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: TonySttt showed {7-Diamonds}{A-Clubs} and lost with two pair, Sevens and Fives
Seat 5: GarMic (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: YodaMaster84 (small blind) showed {Q-Diamonds}{A-Hearts} and won (6630) with two pair, Queens and Fives
Seat 7: Mojuw (big blind) folded before Flop
Seat 8: Chrisinjo folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: crowaces folded before Flop (didn't bet)

bust

PokerStars Hand #128466401638: Tournament #1087481963, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IV (40/80) - 2015/01/11 20:12:20 CET [2015/01/11 14:12:20 ET]
Table '1087481963 1364' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: NutFlash1978 (4069 in chips)
Seat 2: smak315 (11726 in chips)
Seat 3: 420Kratos (10271 in chips)
Seat 4: mazaj013 (1580 in chips)
Seat 5: mikadimike (8250 in chips)
Seat 6: uvilnis (5083 in chips)
Seat 7: TonySttt (767 in chips)
Seat 8: zib7777777 (5321 in chips)
Seat 9: Pr0teus (3326 in chips)
Pr0teus: posts small blind 40
NutFlash1978: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {A-Clubs}{Q-Clubs}
smak315: raises 80 to 160
420Kratos: folds
mazaj013: folds
mikadimike: folds
uvilnis: calls 160
TonySttt: raises 607 to 767 and is all-in
zib7777777: folds
Pr0teus: folds
NutFlash1978: folds
smak315: calls 607
uvilnis: calls 607
*** FLOP *** {Q-Spades}{5-Spades}{3-Hearts}
smak315: bets 1440
uvilnis: folds
Uncalled bet (1440) returned to smak315
*** TURN *** {Q-Spades}{5-Spades}{3-Hearts} {A-Spades}
*** RIVER *** {Q-Spades}{5-Spades}{3-Hearts}{A-Spades} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
smak315: shows {3-Spades}{3-Diamonds} (a flush, Ace high)
TonySttt: shows {A-Clubs}{Q-Clubs} (two pair, Aces and Queens)
smak315 collected 2421 from pot
TonySttt finished the tournament in 23610th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2421 | Rake 0
Board {Q-Spades}{5-Spades}{3-Hearts}{A-Spades}{6-Spades}
Seat 1: NutFlash1978 (big blind) folded before Flop
Seat 2: smak315 showed {3-Spades}{3-Diamonds} and won (2421) with a flush, Ace high
Seat 3: 420Kratos folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: mazaj013 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mikadimike folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: uvilnis folded on the Flop
Seat 7: TonySttt showed {A-Clubs}{Q-Clubs} and lost with two pair, Aces and Queens
Seat 8: zib7777777 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Pr0teus (small blind) folded before Flop

bust

PokerStars Hand #128465902069: Tournament #1096686489, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2015/01/11 20:05:47 CET [2015/01/11 14:05:47 ET]
Table '1096686489 13' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: dalinks (17926 in chips)
Seat 2: TonySttt (16259 in chips)
Seat 3: iaico (14466 in chips)
Seat 4: vladislavius (13260 in chips)
Seat 5: novak111 (6856 in chips)
Seat 7: Zebra2010 (8142 in chips)
Seat 8: yehiel shu (39100 in chips)
Seat 9: Thai1977 (6069 in chips)
dalinks: posts the ante 100
TonySttt: posts the ante 100
iaico: posts the ante 100
vladislavius: posts the ante 100
novak111: posts the ante 100
Zebra2010: posts the ante 100
yehiel shu: posts the ante 100
Thai1977: posts the ante 100
dalinks: posts small blind 400
TonySttt: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {6-Clubs}{6-Diamonds}
iaico: folds
vladislavius: folds
novak111: folds
Zebra2010: raises 7242 to 8042 and is all-in
yehiel shu: folds
Thai1977: folds
dalinks: folds
TonySttt: calls 7242
*** FLOP *** {10-Spades}{K-Spades}{A-Spades}
*** TURN *** {10-Spades}{K-Spades}{A-Spades} {J-Clubs}
*** RIVER *** {10-Spades}{K-Spades}{A-Spades}{J-Clubs} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {6-Clubs}{6-Diamonds} (a pair of Sixes)
Zebra2010: shows {A-Diamonds}{2-Hearts} (a pair of Aces)
Zebra2010 collected 17284 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 17284 | Rake 0
Board {10-Spades}{K-Spades}{A-Spades}{J-Clubs}{7-Diamonds}
Seat 1: dalinks (small blind) folded before Flop
Seat 2: TonySttt (big blind) showed {6-Clubs}{6-Diamonds} and lost with a pair of Sixes
Seat 3: iaico folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: vladislavius folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: novak111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Zebra2010 showed {A-Diamonds}{2-Hearts} and won (17284) with a pair of Aces
Seat 8: yehiel shu folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Thai1977 (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #128465995973: Tournament #1096686489, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2015/01/11 20:07:01 CET [2015/01/11 14:07:01 ET]
Table '1096686489 13' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: dalinks (17326 in chips)
Seat 2: TonySttt (7617 in chips)
Seat 3: iaico (13466 in chips)
Seat 4: vladislavius (13060 in chips)
Seat 5: novak111 (6656 in chips)
Seat 6: Ganesha_Dk (8468 in chips)
Seat 7: Zebra2010 (17184 in chips)
Seat 8: yehiel shu (41000 in chips)
Seat 9: Thai1977 (5869 in chips)
dalinks: posts the ante 100
TonySttt: posts the ante 100
iaico: posts the ante 100
vladislavius: posts the ante 100
novak111: posts the ante 100
Ganesha_Dk: posts the ante 100
Zebra2010: posts the ante 100
yehiel shu: posts the ante 100
Thai1977: posts the ante 100
iaico: posts small blind 400
vladislavius: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {6-Spades}{10-Spades}
novak111: folds
Ganesha_Dk: folds
Zebra2010: folds
yehiel shu: folds
Thai1977: folds
dalinks: folds
TonySttt: raises 6717 to 7517 and is all-in
iaico: raises 5849 to 13366 and is all-in
vladislavius: folds
Uncalled bet (5849) returned to iaico
*** FLOP *** {10-Hearts}{A-Spades}{Q-Hearts}
*** TURN *** {10-Hearts}{A-Spades}{Q-Hearts} {4-Clubs}
*** RIVER *** {10-Hearts}{A-Spades}{Q-Hearts}{4-Clubs} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
iaico: shows {K-Clubs}{A-Hearts} (a pair of Aces)
TonySttt: shows {6-Spades}{10-Spades} (a pair of Tens)
iaico collected 16734 from pot
TonySttt finished the tournament in 2242nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 16734 | Rake 0
Board {10-Hearts}{A-Spades}{Q-Hearts}{4-Clubs}{5-Hearts}
Seat 1: dalinks folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: TonySttt (button) showed {6-Spades}{10-Spades} and lost with a pair of Tens
Seat 3: iaico (small blind) showed {K-Clubs}{A-Hearts} and won (16734) with a pair of Aces
Seat 4: vladislavius (big blind) folded before Flop
Seat 5: novak111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Ganesha_Dk folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Zebra2010 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: yehiel shu folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Thai1977 folded before Flop (didn't bet)

bust

PokerStars Hand #128460852181: Tournament #1096686155, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2015/01/11 18:52:37 CET [2015/01/11 12:52:37 ET]
Table '1096686155 130' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: moertiser88 (9667 in chips)
Seat 2: malli3066 (3940 in chips) is sitting out
Seat 3: coiut (7025 in chips)
Seat 4: ukininkas01 (5120 in chips)
Seat 5: x3rces (5405 in chips)
Seat 6: TonySttt (2155 in chips)
Seat 7: Maksiu666 (1359 in chips)
Seat 8: rasek26 (5920 in chips)
Seat 9: markfloripa (9273 in chips)
moertiser88: posts the ante 20
malli3066: posts the ante 20
coiut: posts the ante 20
ukininkas01: posts the ante 20
x3rces: posts the ante 20
TonySttt: posts the ante 20
Maksiu666: posts the ante 20
rasek26: posts the ante 20
markfloripa: posts the ante 20
x3rces: posts small blind 75
TonySttt: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {Q-Clubs}{Q-Spades}
Maksiu666: calls 150
rasek26: folds
markfloripa: folds
moertiser88: folds
malli3066: folds
coiut: folds
ukininkas01: calls 150
x3rces: raises 375 to 525
TonySttt: raises 1610 to 2135 and is all-in
Maksiu666: calls 1189 and is all-in
ukininkas01: folds
x3rces: calls 1610
*** FLOP *** {10-Diamonds}{10-Spades}{2-Spades}
*** TURN *** {10-Diamonds}{10-Spades}{2-Spades} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{10-Spades}{2-Spades}{4-Diamonds} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
x3rces: shows {A-Clubs}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Tens)
TonySttt: shows {Q-Clubs}{Q-Spades} (two pair, Queens and Tens)
x3rces collected 1592 from side pot
Maksiu666: shows {J-Diamonds}{K-Spades} (a pair of Tens)
x3rces collected 4347 from main pot
TonySttt finished the tournament in 5633rd place
Maksiu666 finished the tournament in 5634th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5939 Main pot 4347. Side pot 1592. | Rake 0
Board {10-Diamonds}{10-Spades}{2-Spades}{4-Diamonds}{5-Spades}
Seat 1: moertiser88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: malli3066 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: coiut folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ukininkas01 (button) folded before Flop
Seat 5: x3rces (small blind) showed {A-Clubs}{A-Diamonds} and won (5939) with two pair, Aces and Tens
Seat 6: TonySttt (big blind) showed {Q-Clubs}{Q-Spades} and lost with two pair, Queens and Tens
Seat 7: Maksiu666 showed {J-Diamonds}{K-Spades} and lost with a pair of Tens
Seat 8: rasek26 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: markfloripa folded before Flop (didn't bet)

bust

PokerStars Hand #128457799776: Tournament #1096740937, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2015/01/11 18:07:18 CET [2015/01/11 12:07:18 ET]
Table '1096740937 16' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: brysch22 (1425 in chips)
Seat 2: pavel.olsiak (1465 in chips)
Seat 4: petermtv (1725 in chips)
Seat 5: LilBigKahuna (4180 in chips)
Seat 6: TonySttt (1305 in chips)
Seat 7: Alfredas555 (1685 in chips)
Seat 8: bedboy00 (1390 in chips)
Seat 9: DaMansen89 (3485 in chips)
LilBigKahuna: posts small blind 75
TonySttt: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {A-Spades}{8-Diamonds}
Alfredas555: folds
bedboy00: folds
DaMansen89: folds
brysch22: folds
pavel.olsiak has timed out
pavel.olsiak: folds
pavel.olsiak is sitting out
pavel.olsiak has returned
petermtv: folds
LilBigKahuna: raises 4030 to 4180 and is all-in
TonySttt: calls 1155 and is all-in
Uncalled bet (2875) returned to LilBigKahuna
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{J-Hearts}{2-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{J-Hearts}{2-Diamonds} {5-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{J-Hearts}{2-Diamonds}{5-Clubs} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
LilBigKahuna: shows {A-Clubs}{10-Spades} (high card Ace)
TonySttt: shows {A-Spades}{8-Diamonds} (high card Ace - lower kicker)
LilBigKahuna collected 2610 from pot
TonySttt finished the tournament in 187th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2610 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{J-Hearts}{2-Diamonds}{5-Clubs}{6-Diamonds}
Seat 1: brysch22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: pavel.olsiak folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: petermtv (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: LilBigKahuna (small blind) showed {A-Clubs}{10-Spades} and won (2610) with high card Ace
Seat 6: TonySttt (big blind) showed {A-Spades}{8-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 7: Alfredas555 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: bedboy00 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: DaMansen89 folded before Flop (didn't bet)

$110,00

tyty, gl us! cake: $401

Cakeboy meld zich, gl!

Naltas schreef

TonySttt schreef

Ik zou vooral geen risico nemen, misschien had ie nog een touwtje verstopt zitten waar ie aan kon trekken...

Dit had wel een tandje minder gemogen.

JEZUS.. hoe kan hier geen rel over zijn??

slachtoffer was blank gok ik

Ik zou vooral geen risico nemen, misschien had ie nog een touwtje verstopt zitten waar ie aan kon trekken...

Dit had wel een tandje minder gemogen.

aangezien tijd geen issue is toch maar voor brining gekozen.

11011121314571