Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

TonySttt

Mijn onderschrift:

Well, if that ain't aren't the isn't...

Verstuur bericht

Forum Posts

big22 4.6k
hot 16.5 1.7k
storm 4.9k
sm sat 2.2k

bust

PokerStars Hand #126036910866: Tournament #1051689951, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/11/30 19:36:20 CET [2014/11/30 13:36:20 ET]
Table '1051689951 25' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: mgampi (8710 in chips)
Seat 2: jacqdee (3760 in chips)
Seat 3: KoSmA AK (2313 in chips)
Seat 4: E.Viltseva (10948 in chips)
Seat 5: Doncamat1c (4112 in chips)
Seat 6: TonySttt (5180 in chips)
Seat 7: Pafnut26 (3655 in chips)
Seat 8: I'mZiopippo (8047 in chips)
Seat 9: PDM 23 (6105 in chips)
mgampi: posts the ante 40
jacqdee: posts the ante 40
KoSmA AK: posts the ante 40
E.Viltseva: posts the ante 40
Doncamat1c: posts the ante 40
TonySttt: posts the ante 40
Pafnut26: posts the ante 40
I'mZiopippo: posts the ante 40
PDM 23: posts the ante 40
mgampi: posts small blind 150
jacqdee: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {9-Hearts}{9-Diamonds}
KoSmA AK: raises 1973 to 2273 and is all-in
E.Viltseva: folds
Doncamat1c: folds
TonySttt: raises 2867 to 5140 and is all-in
Pafnut26: calls 3615 and is all-in
I'mZiopippo: folds
PDM 23: folds
mgampi: folds
jacqdee: folds
Uncalled bet (1525) returned to TonySttt
*** FLOP *** {A-Hearts}{K-Spades}{10-Hearts}
*** TURN *** {A-Hearts}{K-Spades}{10-Hearts} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {A-Hearts}{K-Spades}{10-Hearts}{Q-Diamonds} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {9-Hearts}{9-Diamonds} (a pair of Nines)
Pafnut26: shows {K-Hearts}{K-Clubs} (three of a kind, Kings)
Pafnut26 collected 2684 from side pot
KoSmA AK: shows {A-Diamonds}{A-Spades} (three of a kind, Aces)
KoSmA AK collected 7629 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10313 Main pot 7629. Side pot 2684. | Rake 0
Board {A-Hearts}{K-Spades}{10-Hearts}{Q-Diamonds}{4-Spades}
Seat 1: mgampi (small blind) folded before Flop
Seat 2: jacqdee (big blind) folded before Flop
Seat 3: KoSmA AK showed {A-Diamonds}{A-Spades} and won (7629) with three of a kind, Aces
Seat 4: E.Viltseva folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Doncamat1c folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: TonySttt showed {9-Hearts}{9-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 7: Pafnut26 showed {K-Hearts}{K-Clubs} and won (2684) with three of a kind, Kings
Seat 8: I'mZiopippo folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: PDM 23 (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #126036968859: Tournament #1051689951, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/11/30 19:37:07 CET [2014/11/30 13:37:07 ET]
Table '1051689951 25' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: mgampi (8520 in chips)
Seat 2: jacqdee (3420 in chips)
Seat 3: KoSmA AK (7629 in chips)
Seat 4: E.Viltseva (10908 in chips)
Seat 5: Doncamat1c (4072 in chips)
Seat 6: TonySttt (1525 in chips)
Seat 7: Pafnut26 (2684 in chips)
Seat 8: I'mZiopippo (8007 in chips)
Seat 9: PDM 23 (6065 in chips)
mgampi: posts the ante 40
jacqdee: posts the ante 40
KoSmA AK: posts the ante 40
E.Viltseva: posts the ante 40
Doncamat1c: posts the ante 40
TonySttt: posts the ante 40
Pafnut26: posts the ante 40
I'mZiopippo: posts the ante 40
PDM 23: posts the ante 40
jacqdee: posts small blind 150
KoSmA AK: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {A-Diamonds}{8-Hearts}
E.Viltseva: folds
Doncamat1c: folds
TonySttt: raises 1185 to 1485 and is all-in
Pafnut26: raises 1159 to 2644 and is all-in
I'mZiopippo: folds
PDM 23: folds
mgampi: folds
jacqdee: folds
KoSmA AK: folds
Uncalled bet (1159) returned to Pafnut26
*** FLOP *** {8-Clubs}{6-Spades}{6-Diamonds}
*** TURN *** {8-Clubs}{6-Spades}{6-Diamonds} {10-Hearts}
*** RIVER *** {8-Clubs}{6-Spades}{6-Diamonds}{10-Hearts} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {A-Diamonds}{8-Hearts} (two pair, Eights and Sixes)
Pafnut26: shows {A-Spades}{K-Hearts} (two pair, Kings and Sixes)
Pafnut26 collected 3780 from pot
TonySttt finished the tournament in 8207th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3780 | Rake 0
Board {8-Clubs}{6-Spades}{6-Diamonds}{10-Hearts}{K-Clubs}
Seat 1: mgampi (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: jacqdee (small blind) folded before Flop
Seat 3: KoSmA AK (big blind) folded before Flop
Seat 4: E.Viltseva folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Doncamat1c folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: TonySttt showed {A-Diamonds}{8-Hearts} and lost with two pair, Eights and Sixes
Seat 7: Pafnut26 showed {A-Spades}{K-Hearts} and won (3780) with two pair, Kings and Sixes
Seat 8: I'mZiopippo folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: PDM 23 folded before Flop (didn't bet)

bust

PokerStars Hand #126036322842: Zoom Tournament #1051391092, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/11/30 19:28:20 CET [2014/11/30 13:28:20 ET]
Table '1051391092 18' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: BFire19 (7078 in chips)
Seat 2: Ucall_itover (2639 in chips)
Seat 3: Xodd (7056 in chips)
Seat 4: Jakub_Odvar (3640 in chips)
Seat 5: gomoj (2120 in chips)
Seat 6: papo457 (2826 in chips)
Seat 7: ycsousa (6690 in chips)
Seat 8: TonySttt (2601 in chips)
Seat 9: bulthaup (3280 in chips)
BFire19: posts the ante 15
Ucall_itover: posts the ante 15
Xodd: posts the ante 15
Jakub_Odvar: posts the ante 15
gomoj: posts the ante 15
papo457: posts the ante 15
ycsousa: posts the ante 15
TonySttt: posts the ante 15
bulthaup: posts the ante 15
Ucall_itover: posts small blind 60
Xodd: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {9-Diamonds}{9-Spades}
Jakub_Odvar: folds
gomoj: folds
papo457: folds
ycsousa: folds
TonySttt: raises 120 to 240
bulthaup: calls 240
BFire19: folds
Ucall_itover: folds
Xodd: folds
*** FLOP *** {8-Diamonds}{2-Clubs}{6-Hearts}
TonySttt: bets 397
bulthaup: raises 397 to 794
TonySttt: raises 1552 to 2346 and is all-in
bulthaup: calls 1552
*** TURN *** {8-Diamonds}{2-Clubs}{6-Hearts} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{2-Clubs}{6-Hearts}{10-Diamonds} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {9-Diamonds}{9-Spades} (a pair of Nines)
bulthaup: shows {6-Clubs}{6-Spades} (three of a kind, Sixes)
bulthaup collected 5487 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5487 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{2-Clubs}{6-Hearts}{10-Diamonds}{J-Hearts}
Seat 1: BFire19 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Ucall_itover (small blind) folded before Flop
Seat 3: Xodd (big blind) folded before Flop
Seat 4: Jakub_Odvar folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: gomoj folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: papo457 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: ycsousa folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: TonySttt showed {9-Diamonds}{9-Spades} and lost with a pair of Nines
Seat 9: bulthaup showed {6-Clubs}{6-Spades} and won (5487) with three of a kind, Sixes

big22 3.4k
hot11 2.9k
16,50zoom 2k

bust

PokerStars Hand #126029765041: Tournament #1051665385, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2014/11/30 17:50:11 CET [2014/11/30 11:50:11 ET]
Table '1051665385 762' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Dreiven (2187 in chips)
Seat 2: cr@sh_89 (2388 in chips)
Seat 3: AApoker666 (2507 in chips)
Seat 4: butterh (3147 in chips)
Seat 5: mikmax99 (5759 in chips)
Seat 6: TonySttt (2840 in chips)
Seat 7: Grebla0815 (7647 in chips)
Seat 8: Stef828 (5980 in chips)
Seat 9: estoy-loco1 (2990 in chips)
Dreiven: posts the ante 5
cr@sh_89: posts the ante 5
AApoker666: posts the ante 5
butterh: posts the ante 5
mikmax99: posts the ante 5
TonySttt: posts the ante 5
Grebla0815: posts the ante 5
Stef828: posts the ante 5
estoy-loco1: posts the ante 5
TonySttt: posts small blind 30
Grebla0815: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {A-Clubs}{Q-Hearts}
Stef828: folds
estoy-loco1: folds
Dreiven: folds
cr@sh_89: folds
AApoker666: folds
butterh: folds
mikmax99: folds
TonySttt: raises 120 to 180
Grebla0815: calls 120
*** FLOP *** {J-Clubs}{5-Clubs}{10-Diamonds}
TonySttt: bets 240
Grebla0815: raises 240 to 480
TonySttt: raises 2175 to 2655 and is all-in
Grebla0815: calls 2175
*** TURN *** {J-Clubs}{5-Clubs}{10-Diamonds} {6-Hearts}
*** RIVER *** {J-Clubs}{5-Clubs}{10-Diamonds}{6-Hearts} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {A-Clubs}{Q-Hearts} (high card Ace)
Grebla0815: shows {9-Spades}{J-Hearts} (a pair of Jacks)
Grebla0815 collected 5715 from pot
TonySttt finished the tournament in 9115th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5715 | Rake 0
Board {J-Clubs}{5-Clubs}{10-Diamonds}{6-Hearts}{3-Spades}
Seat 1: Dreiven folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: cr@sh_89 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: AApoker666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: butterh folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mikmax99 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: TonySttt (small blind) showed {A-Clubs}{Q-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 7: Grebla0815 (big blind) showed {9-Spades}{J-Hearts} and won (5715) with a pair of Jacks
Seat 8: Stef828 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: estoy-loco1 folded before Flop (didn't bet)

bust

PokerStars Hand #126027282258: Tournament #1051665344, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/11/30 17:10:33 CET [2014/11/30 11:10:33 ET]
Table '1051665344 4' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: TMihaylovski (6379 in chips)
Seat 2: tractioncar (3020 in chips)
Seat 3: vinzji111 (18386 in chips)
Seat 4: TonySttt (1565 in chips)
Seat 5: Jeroen1616 (3094 in chips)
Seat 6: Banankossan (17128 in chips)
Seat 7: cws33 (4971 in chips)
Seat 8: Olok4444 (10545 in chips)
Seat 9: redsmihai (8765 in chips)
TMihaylovski: posts the ante 25
tractioncar: posts the ante 25
vinzji111: posts the ante 25
TonySttt: posts the ante 25
Jeroen1616: posts the ante 25
Banankossan: posts the ante 25
cws33: posts the ante 25
Olok4444: posts the ante 25
redsmihai: posts the ante 25
Olok4444: posts small blind 100
redsmihai: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {K-Clubs}{Q-Clubs}
TMihaylovski: folds
tractioncar: folds
vinzji111: raises 200 to 400
TonySttt: raises 1000 to 1400
Jeroen1616: folds
Banankossan: folds
cws33: folds
Olok4444: folds
redsmihai: folds
vinzji111: raises 1000 to 2400
TonySttt: calls 140 and is all-in
Uncalled bet (860) returned to vinzji111
*** FLOP *** {5-Spades}{J-Hearts}{3-Hearts}
*** TURN *** {5-Spades}{J-Hearts}{3-Hearts} {9-Hearts}
*** RIVER *** {5-Spades}{J-Hearts}{3-Hearts}{9-Hearts} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
vinzji111: shows {10-Hearts}{Q-Hearts} (a flush, Queen high)
TonySttt: shows {K-Clubs}{Q-Clubs} (high card King)
vinzji111 collected 3605 from pot
TonySttt finished the tournament in 6460th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3605 | Rake 0
Board {5-Spades}{J-Hearts}{3-Hearts}{9-Hearts}{4-Clubs}
Seat 1: TMihaylovski folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: tractioncar folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: vinzji111 showed {10-Hearts}{Q-Hearts} and won (3605) with a flush, Queen high
Seat 4: TonySttt showed {K-Clubs}{Q-Clubs} and lost with high card King
Seat 5: Jeroen1616 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Banankossan folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: cws33 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Olok4444 (small blind) folded before Flop
Seat 9: redsmihai (big blind) folded before Flop

BU

biggest 5.50 : 1.7k

bust 11fo

PokerStars Hand #126025910671: Tournament #1051391362, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2014/11/30 16:46:05 CET [2014/11/30 10:46:05 ET]
Table '1051391362 33' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: TonySttt (3000 in chips)
Seat 2: romik-76 (2940 in chips)
Seat 3: glsilva (2980 in chips)
Seat 4: kokandija (3000 in chips)
Seat 5: Chuck8880 (3000 in chips)
Seat 6: payito1979 (3000 in chips)
Seat 7: Keenyle (3000 in chips)
Seat 8: gahoibvthakn (3080 in chips)
Seat 9: BLU3_F1R3 (3000 in chips)
glsilva: posts small blind 10
kokandija: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {K-Hearts}{K-Spades}
Chuck8880: raises 40 to 60
payito1979: folds
Keenyle: folds
gahoibvthakn: folds
BLU3_F1R3: folds
TonySttt: raises 100 to 160
romik-76: folds
glsilva: folds
kokandija: folds
Chuck8880: raises 280 to 440
TonySttt: raises 671 to 1111
Chuck8880: raises 1889 to 3000 and is all-in
TonySttt: calls 1889 and is all-in
*** FLOP *** {J-Spades}{9-Spades}{7-Diamonds}
*** TURN *** {J-Spades}{9-Spades}{7-Diamonds} {J-Clubs}
*** RIVER *** {J-Spades}{9-Spades}{7-Diamonds}{J-Clubs} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Chuck8880: shows {A-Clubs}{A-Spades} (two pair, Aces and Jacks)
TonySttt: shows {K-Hearts}{K-Spades} (two pair, Kings and Jacks)
Chuck8880 collected 6030 from pot
TonySttt finished the tournament in 457th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6030 | Rake 0
Board {J-Spades}{9-Spades}{7-Diamonds}{J-Clubs}{3-Diamonds}
Seat 1: TonySttt showed {K-Hearts}{K-Spades} and lost with two pair, Kings and Jacks
Seat 2: romik-76 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: glsilva (small blind) folded before Flop
Seat 4: kokandija (big blind) folded before Flop
Seat 5: Chuck8880 showed {A-Clubs}{A-Spades} and won (6030) with two pair, Aces and Jacks
Seat 6: payito1979 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Keenyle folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: gahoibvthakn folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: BLU3_F1R3 folded before Flop (didn't bet)

Ik had me vergist in de starttijd van de sat naar mil, die start om 19.45 (100seats gtd)

busto 5.5tko

PokerStars Hand #126025057052: Tournament #1051422752, $4.00+$1.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 2014/11/30 16:31:05 CET [2014/11/30 10:31:05 ET]
Table '1051422752 159' 9-max Seat #2 is the button
Seat 2: panteiakos (9088 in chips)
Seat 3: TonySttt (2375 in chips)
Seat 4: fritz2003 (16451 in chips)
Seat 5: sackk 13 (5419 in chips)
Seat 6: moreno007 (3149 in chips)
Seat 7: MateuszXas (4800 in chips)
Seat 8: killapeda (4995 in chips)
Seat 9: the fynboen (10100 in chips)
panteiakos: posts the ante 25
TonySttt: posts the ante 25
fritz2003: posts the ante 25
sackk 13: posts the ante 25
moreno007: posts the ante 25
MateuszXas: posts the ante 25
killapeda: posts the ante 25
the fynboen: posts the ante 25
TonySttt: posts small blind 150
fritz2003: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {A-Diamonds}{Q-Clubs}
sackk 13: raises 600 to 900
moreno007: folds
MateuszXas: folds
killapeda: folds
the fynboen: folds
panteiakos: folds
TonySttt: raises 1450 to 2350 and is all-in
fritz2003: folds
sackk 13: calls 1450
*** FLOP *** {7-Hearts}{7-Spades}{6-Diamonds}
*** TURN *** {7-Hearts}{7-Spades}{6-Diamonds} {10-Clubs}
*** RIVER *** {7-Hearts}{7-Spades}{6-Diamonds}{10-Clubs} {K-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {A-Diamonds}{Q-Clubs} (a pair of Sevens)
sackk 13: shows {8-Diamonds}{8-Spades} (two pair, Eights and Sevens)
sackk 13 collected 5200 from pot
sackk 13 wins the $1 bounty for eliminating TonySttt
TonySttt finished the tournament in 1464th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5200 | Rake 0
Board {7-Hearts}{7-Spades}{6-Diamonds}{10-Clubs}{K-Diamonds}
Seat 2: panteiakos (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: TonySttt (small blind) showed {A-Diamonds}{Q-Clubs} and lost with a pair of Sevens
Seat 4: fritz2003 (big blind) folded before Flop
Seat 5: sackk 13 showed {8-Diamonds}{8-Spades} and won (5200) with two pair, Eights and Sevens
Seat 6: moreno007 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: MateuszXas folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: killapeda folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: the fynboen folded before Flop (didn't bet)

BU

biggest 5.50 : 2.6k
5.50tko : 2.9k

Dit er bij doen?

15.45 5,50tko
16.45 11
18.45 5,50tko
18.45 16,50zoom
20.15 8,80t
20.45 4,40t
21.45 2,20zoom

18.30 11 sat million

Totaal is dan $150

Bakoking schreef

TonySttt schreef

Met alle plezier, Gl!

Results

Heb je $150 gestuurd.
Key, bust en BU hier aub.

GL!

tyty, gl us!

sad Sad

wel gg!

Naltas schreef

Payouts. FT start pas 23:30 zegt pc Sad

Frank Op de WoerdChip leader @MCOP €330 event. Final table starts in 15 minutes. Feeling lucky. http://t.co/OovIX4j5hk

Hopelijk gaat Frank met het bordje en de $$ naar huis. Gogogogogo!!!

Met alle plezier

Big5
Big8,80
Big22
Hot11
Hot16,50
Big11

$74
Results

Gl!

Narya77 schreef

Leuk!

De gunfactor bij Ruben is altijd erg hoog, mooi dat hij gewonnen heeft!

dit!

Wel opvallend dat 'The Hoff' ontzettend veel moeite leek te hebben met het vinden van een gezonde spot.

En 't weekje is nog niet eens voorbij zelfs!

GG Ruben!

123456545