Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

TonySttt

Mijn onderschrift:

Well, if that ain't aren't the isn't...

Verstuur bericht

Forum Posts

glglgl cheezie

Een snelle rekensom leerde me dat het lijstje niet op 150 uitkwam maar op 139.7. Komt nog 10.30 naar je toe.

job1973 schreef

GL RCK

TonySttt finished the tournament in 105th place and received $26.82. Rond af naar 30 voor het geval ik een bounty heb gemist.

Thx voor het vertrouwen, dollies komen nu die kant op.

bust

PokerStars Hand #126048586512: Zoom Tournament #1051391103, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2014/11/30 22:14:48 CET [2014/11/30 16:14:48 ET]
Table '1051391103 194' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: fabiika (8735 in chips)
Seat 2: Sany.exe (3320 in chips)
Seat 3: loopybush (2933 in chips)
Seat 4: herp85 (2927 in chips)
Seat 5: JoJu187 (12452 in chips)
Seat 6: TonySttt (1134 in chips)
Seat 7: Nicolejoker (2540 in chips)
Seat 8: Fadasqa (5238 in chips)
Seat 9: carrixo69 (2405 in chips)
Sany.exe: posts small blind 30
loopybush: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {J-Hearts}{J-Clubs}
herp85: calls 60
JoJu187: folds
TonySttt: raises 120 to 180
Nicolejoker: folds
Fadasqa: raises 240 to 420
carrixo69: folds
fabiika: folds
Sany.exe: folds
loopybush: folds
herp85: calls 360
TonySttt: raises 714 to 1134 and is all-in
Fadasqa: raises 1194 to 2328
herp85: folds
Uncalled bet (1194) returned to Fadasqa
*** FLOP *** {7-Clubs}{4-Hearts}{K-Hearts}
*** TURN *** {7-Clubs}{4-Hearts}{K-Hearts} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Clubs}{4-Hearts}{K-Hearts}{Q-Diamonds} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {J-Hearts}{J-Clubs} (a pair of Jacks)
Fadasqa: shows {A-Spades}{Q-Clubs} (a pair of Queens)
Fadasqa collected 2778 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2778 | Rake 0
Board {7-Clubs}{4-Hearts}{K-Hearts}{Q-Diamonds}{8-Diamonds}
Seat 1: fabiika (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Sany.exe (small blind) folded before Flop
Seat 3: loopybush (big blind) folded before Flop
Seat 4: herp85 folded before Flop
Seat 5: JoJu187 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: TonySttt showed {J-Hearts}{J-Clubs} and lost with a pair of Jacks
Seat 7: Nicolejoker folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Fadasqa showed {A-Spades}{Q-Clubs} and won (2778) with a pair of Queens
Seat 9: carrixo69 folded before Flop (didn't bet)

bust

PokerStars Hand #126048312056: Tournament #1051423824, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2014/11/30 22:11:00 CET [2014/11/30 16:11:00 ET]
Table '1051423824 207' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Born2BeChild (11936 in chips)
Seat 2: migmann (5656 in chips)
Seat 3: stan.937 (3310 in chips)
Seat 4: TonySttt (3646 in chips)
Seat 5: SpiderJ86 (18025 in chips)
Seat 6: maimou13 (5125 in chips)
Seat 7: DeZonnie (1493 in chips)
Seat 8: zhenjkoTy3 (21706 in chips)
Seat 9: Hanz_CR (7339 in chips)
Born2BeChild: posts the ante 70
migmann: posts the ante 70
stan.937: posts the ante 70
TonySttt: posts the ante 70
SpiderJ86: posts the ante 70
maimou13: posts the ante 70
DeZonnie: posts the ante 70
zhenjkoTy3: posts the ante 70
Hanz_CR: posts the ante 70
Hanz_CR: posts small blind 300
Born2BeChild: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {3-Clubs}{A-Spades}
migmann: folds
stan.937: folds
TonySttt: raises 2976 to 3576 and is all-in
SpiderJ86: folds
maimou13: folds
DeZonnie: folds
zhenjkoTy3: folds
Hanz_CR: folds
Born2BeChild: calls 2976
*** FLOP *** {10-Hearts}{K-Clubs}{6-Clubs}
*** TURN *** {10-Hearts}{K-Clubs}{6-Clubs} {K-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Hearts}{K-Clubs}{6-Clubs}{K-Diamonds} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Born2BeChild: shows {A-Diamonds}{6-Spades} (two pair, Kings and Sixes)
TonySttt: shows {3-Clubs}{A-Spades} (a pair of Kings)
Born2BeChild collected 8082 from pot
TonySttt finished the tournament in 826th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8082 | Rake 0
Board {10-Hearts}{K-Clubs}{6-Clubs}{K-Diamonds}{4-Hearts}
Seat 1: Born2BeChild (big blind) showed {A-Diamonds}{6-Spades} and won (8082) with two pair, Kings and Sixes
Seat 2: migmann folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: stan.937 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: TonySttt showed {3-Clubs}{A-Spades} and lost with a pair of Kings
Seat 5: SpiderJ86 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: maimou13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: DeZonnie folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: zhenjkoTy3 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Hanz_CR (small blind) folded before Flop

4.40t 2.9k
2.20zoom 2.9k

bust

PokerStars Hand #126046670317: Tournament #1043258344, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XII (300/600) - 2014/11/30 21:46:52 CET [2014/11/30 15:46:52 ET]
Table '1043258344 1751' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: radik448 (4897 in chips)
Seat 2: ClinPharm (4874 in chips)
Seat 3: I GRIND THIS (11080 in chips)
Seat 4: kunkku (37742 in chips)
Seat 5: TonySttt (11230 in chips)
Seat 6: niinoz (16223 in chips)
Seat 7: I8cha$UP (31510 in chips)
Seat 8: Dananjay (14604 in chips)
Seat 9: mrmoneyman49 (31365 in chips)
radik448: posts the ante 60
ClinPharm: posts the ante 60
I GRIND THIS: posts the ante 60
kunkku: posts the ante 60
TonySttt: posts the ante 60
niinoz: posts the ante 60
I8cha$UP: posts the ante 60
Dananjay: posts the ante 60
mrmoneyman49: posts the ante 60
radik448: posts small blind 300
ClinPharm: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {9-Spades}{9-Clubs}
I GRIND THIS: folds
kunkku: folds
TonySttt: raises 600 to 1200
niinoz: folds
I8cha$UP: folds
Dananjay: folds
mrmoneyman49: folds
radik448: folds
ClinPharm: raises 3614 to 4814 and is all-in
TonySttt: calls 3614
*** FLOP *** {A-Clubs}{4-Hearts}{5-Diamonds}
*** TURN *** {A-Clubs}{4-Hearts}{5-Diamonds} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {A-Clubs}{4-Hearts}{5-Diamonds}{Q-Clubs} {K-Spades}
*** SHOW DOWN ***
ClinPharm: shows {A-Hearts}{J-Spades} (a pair of Aces)
TonySttt: shows {9-Spades}{9-Clubs} (a pair of Nines)
ClinPharm collected 10468 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10468 | Rake 0
Board {A-Clubs}{4-Hearts}{5-Diamonds}{Q-Clubs}{K-Spades}
Seat 1: radik448 (small blind) folded before Flop
Seat 2: ClinPharm (big blind) showed {A-Hearts}{J-Spades} and won (10468) with a pair of Aces
Seat 3: I GRIND THIS folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: kunkku folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: TonySttt showed {9-Spades}{9-Clubs} and lost with a pair of Nines
Seat 6: niinoz folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: I8cha$UP folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dananjay folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: mrmoneyman49 (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #126046842947: Tournament #1043258344, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIII (400/800) - 2014/11/30 21:49:09 CET [2014/11/30 15:49:09 ET]
Table '1043258344 1751' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: mi1an0 (16019 in chips)
Seat 2: ClinPharm (15945 in chips)
Seat 3: I GRIND THIS (11800 in chips)
Seat 4: kunkku (36742 in chips)
Seat 5: TonySttt (6216 in chips)
Seat 6: niinoz (16023 in chips)
Seat 7: I8cha$UP (31310 in chips)
Seat 8: Dananjay (14404 in chips)
Seat 9: mrmoneyman49 (31165 in chips)
mi1an0: posts the ante 80
ClinPharm: posts the ante 80
I GRIND THIS: posts the ante 80
kunkku: posts the ante 80
TonySttt: posts the ante 80
niinoz: posts the ante 80
I8cha$UP: posts the ante 80
Dananjay: posts the ante 80
mrmoneyman49: posts the ante 80
kunkku: posts small blind 400
TonySttt: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {A-Hearts}{7-Clubs}
niinoz: folds
I8cha$UP: folds
Dananjay: folds
mrmoneyman49: folds
mi1an0: folds
ClinPharm: folds
I GRIND THIS: folds
kunkku: raises 1200 to 2000
TonySttt: raises 4136 to 6136 and is all-in
kunkku: calls 4136
*** FLOP *** {4-Diamonds}{K-Clubs}{10-Spades}
*** TURN *** {4-Diamonds}{K-Clubs}{10-Spades} {5-Clubs}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{K-Clubs}{10-Spades}{5-Clubs} {A-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
kunkku: shows {A-Spades}{J-Spades} (a pair of Aces)
TonySttt: shows {A-Hearts}{7-Clubs} (a pair of Aces - lower kicker)
kunkku collected 12992 from pot
TonySttt finished the tournament in 11109th place
*** SUMMARY ***
Total pot 12992 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{K-Clubs}{10-Spades}{5-Clubs}{A-Clubs}
Seat 1: mi1an0 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ClinPharm folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: I GRIND THIS (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: kunkku (small blind) showed {A-Spades}{J-Spades} and won (12992) with a pair of Aces
Seat 5: TonySttt (big blind) showed {A-Hearts}{7-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 6: niinoz folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: I8cha$UP folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dananjay folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: mrmoneyman49 folded before Flop (didn't bet)

bust

PokerStars Hand #126046667067: Tournament #1051391419, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (2000/4000) - 2014/11/30 21:46:50 CET [2014/11/30 15:46:50 ET]
Table '1051391419 12' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: TonySttt (50008 in chips)
Seat 2: money_hunte (46704 in chips)
Seat 3: SPEWTARD (39256 in chips)
Seat 4: scallpell (165223 in chips)
Seat 5: Crock95 (50534 in chips)
Seat 6: mat1804 (64615 in chips)
TonySttt: posts the ante 400
money_hunte: posts the ante 400
SPEWTARD: posts the ante 400
scallpell: posts the ante 400
Crock95: posts the ante 400
mat1804: posts the ante 400
money_hunte: posts small blind 2000
SPEWTARD: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {9-Diamonds}{7-Diamonds}
scallpell: folds
Crock95: folds
mat1804: folds
TonySttt: raises 45608 to 49608 and is all-in
money_hunte: folds
SPEWTARD: calls 34856 and is all-in
Uncalled bet (10752) returned to TonySttt
*** FLOP *** {4-Diamonds}{A-Diamonds}{2-Spades}
*** TURN *** {4-Diamonds}{A-Diamonds}{2-Spades} {5-Spades}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{A-Diamonds}{2-Spades}{5-Spades} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
SPEWTARD: shows {A-Spades}{5-Diamonds} (two pair, Aces and Fives)
TonySttt: shows {9-Diamonds}{7-Diamonds} (high card Ace)
SPEWTARD collected 82112 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 82112 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{A-Diamonds}{2-Spades}{5-Spades}{J-Clubs}
Seat 1: TonySttt (button) showed {9-Diamonds}{7-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 2: money_hunte (small blind) folded before Flop
Seat 3: SPEWTARD (big blind) showed {A-Spades}{5-Diamonds} and won (82112) with two pair, Aces and Fives
Seat 4: scallpell folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Crock95 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: mat1804 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #126046722581: Tournament #1051391419, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (2000/4000) - 2014/11/30 21:47:34 CET [2014/11/30 15:47:34 ET]
Table '1051391419 12' 6-max Seat #3 is the button
Seat 1: TonySttt (10352 in chips)
Seat 2: money_hunte (52304 in chips)
Seat 3: SPEWTARD (79712 in chips)
Seat 4: scallpell (160423 in chips)
Seat 5: Crock95 (49734 in chips)
Seat 6: mat1804 (63815 in chips)
TonySttt: posts the ante 400
money_hunte: posts the ante 400
SPEWTARD: posts the ante 400
scallpell: posts the ante 400
Crock95: posts the ante 400
mat1804: posts the ante 400
scallpell: posts small blind 2000
Crock95: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {K-Clubs}{9-Hearts}
mat1804: folds
TonySttt: raises 5952 to 9952 and is all-in
money_hunte: folds
SPEWTARD: folds
scallpell: raises 150048 to 160000
Crock95: folds
Uncalled bet (150048) returned to scallpell
*** FLOP *** {8-Clubs}{4-Clubs}{Q-Diamonds}
*** TURN *** {8-Clubs}{4-Clubs}{Q-Diamonds} {4-Hearts}
*** RIVER *** {8-Clubs}{4-Clubs}{Q-Diamonds}{4-Hearts} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
scallpell: shows {A-Spades}{3-Hearts} (a pair of Fours)
TonySttt: shows {K-Clubs}{9-Hearts} (a pair of Fours - lower kicker)
scallpell collected 26304 from pot
TonySttt finished the tournament in 105th place and received $26.82.
*** SUMMARY ***
Total pot 26304 | Rake 0
Board {8-Clubs}{4-Clubs}{Q-Diamonds}{4-Hearts}{10-Hearts}
Seat 1: TonySttt showed {K-Clubs}{9-Hearts} and lost with a pair of Fours
Seat 2: money_hunte folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: SPEWTARD (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: scallpell (small blind) showed {A-Spades}{3-Hearts} and won (26304) with a pair of Fours
Seat 5: Crock95 (big blind) folded before Flop
Seat 6: mat1804 folded before Flop (didn't bet)

itm 8.8t - 24/225

bust

PokerStars Hand #126043967356: Tournament #1051665484, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2014/11/30 21:12:08 CET [2014/11/30 15:12:08 ET]
Table '1051665484 403' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: BC_Pres (1222 in chips)
Seat 2: TonySttt (3133 in chips)
Seat 3: cleverjulpas (10771 in chips)
Seat 4: costys (2860 in chips)
Seat 5: Jazzi1979 (3712 in chips)
Seat 6: GGABBERR (3000 in chips)
Seat 7: Neyko348 (1588 in chips)
Seat 8: Mr.detail23 (13595 in chips)
Seat 9: sjaakfcg (1700 in chips)
BC_Pres: posts the ante 10
TonySttt: posts the ante 10
cleverjulpas: posts the ante 10
costys: posts the ante 10
Jazzi1979: posts the ante 10
GGABBERR: posts the ante 10
Neyko348: posts the ante 10
Mr.detail23: posts the ante 10
sjaakfcg: posts the ante 10
sjaakfcg: posts small blind 40
BC_Pres: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {Q-Spades}{Q-Diamonds}
TonySttt: raises 160 to 240
cleverjulpas: folds
costys: folds
Jazzi1979: folds
GGABBERR: raises 2750 to 2990 and is all-in
Neyko348: folds
Mr.detail23: folds
sjaakfcg: folds
BC_Pres: folds
TonySttt: calls 2750
*** FLOP *** {J-Diamonds}{3-Hearts}{7-Diamonds}
*** TURN *** {J-Diamonds}{3-Hearts}{7-Diamonds} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{3-Hearts}{7-Diamonds}{2-Diamonds} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {Q-Spades}{Q-Diamonds} (two pair, Queens and Deuces)
GGABBERR: shows {7-Hearts}{7-Clubs} (a full house, Sevens full of Deuces)
GGABBERR collected 6190 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6190 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{3-Hearts}{7-Diamonds}{2-Diamonds}{2-Hearts}
Seat 1: BC_Pres (big blind) folded before Flop
Seat 2: TonySttt showed {Q-Spades}{Q-Diamonds} and lost with two pair, Queens and Deuces
Seat 3: cleverjulpas folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: costys folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Jazzi1979 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: GGABBERR showed {7-Hearts}{7-Clubs} and won (6190) with a full house, Sevens full of Deuces
Seat 7: Neyko348 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Mr.detail23 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: sjaakfcg (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #126044137393: Tournament #1051665484, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2014/11/30 21:14:13 CET [2014/11/30 15:14:13 ET]
Table '1051665484 403' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: BC_Pres (1042 in chips)
Seat 2: TonySttt (373 in chips)
Seat 3: cleverjulpas (10671 in chips)
Seat 4: costys (2840 in chips)
Seat 5: Jazzi1979 (3692 in chips)
Seat 6: GGABBERR (6180 in chips)
Seat 7: Neyko348 (1568 in chips)
Seat 8: Mr.detail23 (13575 in chips)
Seat 9: sjaakfcg (1640 in chips)
BC_Pres: posts the ante 10
TonySttt: posts the ante 10
cleverjulpas: posts the ante 10
costys: posts the ante 10
Jazzi1979: posts the ante 10
GGABBERR: posts the ante 10
Neyko348: posts the ante 10
Mr.detail23: posts the ante 10
sjaakfcg: posts the ante 10
TonySttt: posts small blind 40
cleverjulpas: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {10-Diamonds}{Q-Diamonds}
costys: folds
Jazzi1979: folds
GGABBERR: folds
Neyko348: folds
Mr.detail23: folds
sjaakfcg: folds
BC_Pres: raises 89 to 169
TonySttt: raises 194 to 363 and is all-in
cleverjulpas: raises 10298 to 10661 and is all-in
BC_Pres: folds
Uncalled bet (10298) returned to cleverjulpas
*** FLOP *** {9-Clubs}{Q-Hearts}{2-Clubs}
*** TURN *** {9-Clubs}{Q-Hearts}{2-Clubs} {8-Hearts}
*** RIVER *** {9-Clubs}{Q-Hearts}{2-Clubs}{8-Hearts} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {10-Diamonds}{Q-Diamonds} (a pair of Queens)
cleverjulpas: shows {A-Spades}{A-Hearts} (a pair of Aces)
cleverjulpas collected 985 from pot
TonySttt finished the tournament in 14721st place
*** SUMMARY ***
Total pot 985 | Rake 0
Board {9-Clubs}{Q-Hearts}{2-Clubs}{8-Hearts}{7-Clubs}
Seat 1: BC_Pres (button) folded before Flop
Seat 2: TonySttt (small blind) showed {10-Diamonds}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Queens
Seat 3: cleverjulpas (big blind) showed {A-Spades}{A-Hearts} and won (985) with a pair of Aces
Seat 4: costys folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Jazzi1979 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: GGABBERR folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Neyko348 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Mr.detail23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: sjaakfcg folded before Flop (didn't bet)

big11 2.9k
storm 8k
8.8t 8.8k
4.4t 2.9k

bust

PokerStars Hand #126041904988: Tournament #1051689978, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2014/11/30 20:43:52 CET [2014/11/30 14:43:52 ET]
Table '1051689978 1001' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: TonySttt (4552 in chips)
Seat 2: ColdWinter (16320 in chips)
Seat 3: Durstig80 (1460 in chips)
Seat 4: BIZON990 (1097 in chips)
Seat 5: jubinator22 (8430 in chips)
Seat 6: Vinson0031 (17639 in chips)
Seat 7: aufgehts81 (10135 in chips)
Seat 8: RaiseYouGod (22095 in chips)
Seat 9: jokerMaNi820 (6240 in chips)
TonySttt: posts the ante 60
ColdWinter: posts the ante 60
Durstig80: posts the ante 60
BIZON990: posts the ante 60
jubinator22: posts the ante 60
Vinson0031: posts the ante 60
aufgehts81: posts the ante 60
RaiseYouGod: posts the ante 60
jokerMaNi820: posts the ante 60
Vinson0031: posts small blind 250
aufgehts81: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {K-Hearts}{A-Hearts}
RaiseYouGod: folds
jokerMaNi820: folds
BIZON990 said, "morons"
TonySttt: raises 3992 to 4492 and is all-in
ColdWinter: folds
Durstig80: folds
BIZON990: folds
jubinator22: folds
Vinson0031: raises 3992 to 8484
aufgehts81: folds
Uncalled bet (3992) returned to Vinson0031
*** FLOP *** {10-Hearts}{6-Diamonds}{4-Clubs}
jokerMaNi820 said, "Cryingy)8)Thumb Up"
*** TURN *** {10-Hearts}{6-Diamonds}{4-Clubs} {2-Spades}
*** RIVER *** {10-Hearts}{6-Diamonds}{4-Clubs}{2-Spades} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Vinson0031: shows {4-Spades}{4-Hearts} (three of a kind, Fours)
TonySttt: shows {K-Hearts}{A-Hearts} (high card Ace)
Vinson0031 collected 10024 from pot
TonySttt finished the tournament in 5078th place
*** SUMMARY ***
Total pot 10024 | Rake 0
Board {10-Hearts}{6-Diamonds}{4-Clubs}{2-Spades}{5-Clubs}
Seat 1: TonySttt showed {K-Hearts}{A-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 2: ColdWinter folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Durstig80 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: BIZON990 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: jubinator22 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Vinson0031 (small blind) showed {4-Spades}{4-Hearts} and won (10024) with three of a kind, Fours
Seat 7: aufgehts81 (big blind) folded before Flop
Seat 8: RaiseYouGod folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: jokerMaNi820 folded before Flop (didn't bet)

bust

PokerStars Hand #126040874254: Tournament #1051436446, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level X (400/800) - 2014/11/30 20:30:49 CET [2014/11/30 14:30:49 ET]
Table '1051436446 48' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: zetutis (9974 in chips)
Seat 2: Domindio (5665 in chips)
Seat 3: TonySttt (5313 in chips)
Seat 4: AntonAnd20 (7182 in chips)
Seat 5: EssentiaL_bs (19285 in chips)
Seat 6: vilbil (1272 in chips)
Seat 7: crife1 (12856 in chips)
Seat 8: Mr Trutta (8684 in chips)
Seat 9: Danfossi (12196 in chips)
zetutis: posts the ante 75
Domindio: posts the ante 75
TonySttt: posts the ante 75
AntonAnd20: posts the ante 75
EssentiaL_bs: posts the ante 75
vilbil: posts the ante 75
crife1: posts the ante 75
Mr Trutta: posts the ante 75
Danfossi: posts the ante 75
EssentiaL_bs: posts small blind 400
vilbil: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {4-Clubs}{A-Spades}
crife1: folds
Mr Trutta: folds
Danfossi: folds
zetutis: folds
Domindio: folds
TonySttt: raises 4438 to 5238 and is all-in
AntonAnd20: raises 1869 to 7107 and is all-in
EssentiaL_bs: folds
vilbil: calls 397 and is all-in
Uncalled bet (1869) returned to AntonAnd20
*** FLOP *** {3-Diamonds}{8-Diamonds}{7-Spades}
*** TURN *** {3-Diamonds}{8-Diamonds}{7-Spades} {8-Spades}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{8-Diamonds}{7-Spades}{8-Spades} {K-Spades}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {4-Clubs}{A-Spades} (a pair of Eights)
AntonAnd20: shows {K-Hearts}{Q-Diamonds} (two pair, Kings and Eights)
AntonAnd20 collected 8082 from side pot
vilbil: shows {10-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Eights)
AntonAnd20 collected 4666 from main pot
TonySttt finished the tournament in 979th place
vilbil finished the tournament in 980th place
*** SUMMARY ***
Total pot 12748 Main pot 4666. Side pot 8082. | Rake 0
Board {3-Diamonds}{8-Diamonds}{7-Spades}{8-Spades}{K-Spades}
Seat 1: zetutis folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Domindio folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: TonySttt showed {4-Clubs}{A-Spades} and lost with a pair of Eights
Seat 4: AntonAnd20 (button) showed {K-Hearts}{Q-Diamonds} and won (12748) with two pair, Kings and Eights
Seat 5: EssentiaL_bs (small blind) folded before Flop
Seat 6: vilbil (big blind) showed {10-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with a pair of Eights
Seat 7: crife1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Mr Trutta folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Danfossi folded before Flop (didn't bet)

bust

PokerStars Hand #126039333535: Tournament #1051665435, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/11/30 20:10:43 CET [2014/11/30 14:10:43 ET]
Table '1051665435 331' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: KINGRIVER99% (13528 in chips)
Seat 2: Goburei (8403 in chips)
Seat 3: jointy333 (9409 in chips)
Seat 4: TonySttt (4762 in chips)
Seat 5: feemunter (4080 in chips)
Seat 6: gosia_ostra (2715 in chips)
Seat 7: Jivotnoe17 (3600 in chips)
Seat 8: $xMarishkax$ (2715 in chips)
Seat 9: Ambri 81 (5611 in chips)
KINGRIVER99%: posts the ante 25
Goburei: posts the ante 25
jointy333: posts the ante 25
TonySttt: posts the ante 25
feemunter: posts the ante 25
gosia_ostra: posts the ante 25
Jivotnoe17: posts the ante 25
$xMarishkax$: posts the ante 25
Ambri 81: posts the ante 25
gosia_ostra: posts small blind 100
Jivotnoe17: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {A-Spades}{J-Hearts}
$xMarishkax$: folds
Ambri 81: folds
KINGRIVER99%: folds
Goburei: folds
jointy333: raises 200 to 400
TonySttt: calls 400
feemunter: folds
gosia_ostra: folds
Jivotnoe17: folds
*** FLOP *** {A-Hearts}{2-Spades}{9-Spades}
jointy333: bets 450
TonySttt: calls 450
*** TURN *** {A-Hearts}{2-Spades}{9-Spades} {5-Hearts}
jointy333: bets 870
TonySttt: calls 870
*** RIVER *** {A-Hearts}{2-Spades}{9-Spades}{5-Hearts} {5-Clubs}
jointy333: bets 7664 and is all-in
TonySttt: calls 3017 and is all-in
Uncalled bet (4647) returned to jointy333
*** SHOW DOWN ***
jointy333: shows {A-Clubs}{K-Spades} (two pair, Aces and Fives)
TonySttt: shows {A-Spades}{J-Hearts} (two pair, Aces and Fives - lower kicker)
jointy333 collected 9999 from pot
TonySttt finished the tournament in 6347th place
*** SUMMARY ***
Total pot 9999 | Rake 0
Board {A-Hearts}{2-Spades}{9-Spades}{5-Hearts}{5-Clubs}
Seat 1: KINGRIVER99% folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Goburei folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: jointy333 showed {A-Clubs}{K-Spades} and won (9999) with two pair, Aces and Fives
Seat 4: TonySttt showed {A-Spades}{J-Hearts} and lost with two pair, Aces and Fives
Seat 5: feemunter (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: gosia_ostra (small blind) folded before Flop
Seat 7: Jivotnoe17 (big blind) folded before Flop
Seat 8: $xMarishkax$ folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Ambri 81 folded before Flop (didn't bet)

big22 4.6k
hot 16.5 1.7k
storm 4.9k
sm sat 2.2k

bust

PokerStars Hand #126036910866: Tournament #1051689951, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/11/30 19:36:20 CET [2014/11/30 13:36:20 ET]
Table '1051689951 25' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: mgampi (8710 in chips)
Seat 2: jacqdee (3760 in chips)
Seat 3: KoSmA AK (2313 in chips)
Seat 4: E.Viltseva (10948 in chips)
Seat 5: Doncamat1c (4112 in chips)
Seat 6: TonySttt (5180 in chips)
Seat 7: Pafnut26 (3655 in chips)
Seat 8: I'mZiopippo (8047 in chips)
Seat 9: PDM 23 (6105 in chips)
mgampi: posts the ante 40
jacqdee: posts the ante 40
KoSmA AK: posts the ante 40
E.Viltseva: posts the ante 40
Doncamat1c: posts the ante 40
TonySttt: posts the ante 40
Pafnut26: posts the ante 40
I'mZiopippo: posts the ante 40
PDM 23: posts the ante 40
mgampi: posts small blind 150
jacqdee: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {9-Hearts}{9-Diamonds}
KoSmA AK: raises 1973 to 2273 and is all-in
E.Viltseva: folds
Doncamat1c: folds
TonySttt: raises 2867 to 5140 and is all-in
Pafnut26: calls 3615 and is all-in
I'mZiopippo: folds
PDM 23: folds
mgampi: folds
jacqdee: folds
Uncalled bet (1525) returned to TonySttt
*** FLOP *** {A-Hearts}{K-Spades}{10-Hearts}
*** TURN *** {A-Hearts}{K-Spades}{10-Hearts} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {A-Hearts}{K-Spades}{10-Hearts}{Q-Diamonds} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {9-Hearts}{9-Diamonds} (a pair of Nines)
Pafnut26: shows {K-Hearts}{K-Clubs} (three of a kind, Kings)
Pafnut26 collected 2684 from side pot
KoSmA AK: shows {A-Diamonds}{A-Spades} (three of a kind, Aces)
KoSmA AK collected 7629 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10313 Main pot 7629. Side pot 2684. | Rake 0
Board {A-Hearts}{K-Spades}{10-Hearts}{Q-Diamonds}{4-Spades}
Seat 1: mgampi (small blind) folded before Flop
Seat 2: jacqdee (big blind) folded before Flop
Seat 3: KoSmA AK showed {A-Diamonds}{A-Spades} and won (7629) with three of a kind, Aces
Seat 4: E.Viltseva folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Doncamat1c folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: TonySttt showed {9-Hearts}{9-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 7: Pafnut26 showed {K-Hearts}{K-Clubs} and won (2684) with three of a kind, Kings
Seat 8: I'mZiopippo folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: PDM 23 (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #126036968859: Tournament #1051689951, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/11/30 19:37:07 CET [2014/11/30 13:37:07 ET]
Table '1051689951 25' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: mgampi (8520 in chips)
Seat 2: jacqdee (3420 in chips)
Seat 3: KoSmA AK (7629 in chips)
Seat 4: E.Viltseva (10908 in chips)
Seat 5: Doncamat1c (4072 in chips)
Seat 6: TonySttt (1525 in chips)
Seat 7: Pafnut26 (2684 in chips)
Seat 8: I'mZiopippo (8007 in chips)
Seat 9: PDM 23 (6065 in chips)
mgampi: posts the ante 40
jacqdee: posts the ante 40
KoSmA AK: posts the ante 40
E.Viltseva: posts the ante 40
Doncamat1c: posts the ante 40
TonySttt: posts the ante 40
Pafnut26: posts the ante 40
I'mZiopippo: posts the ante 40
PDM 23: posts the ante 40
jacqdee: posts small blind 150
KoSmA AK: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {A-Diamonds}{8-Hearts}
E.Viltseva: folds
Doncamat1c: folds
TonySttt: raises 1185 to 1485 and is all-in
Pafnut26: raises 1159 to 2644 and is all-in
I'mZiopippo: folds
PDM 23: folds
mgampi: folds
jacqdee: folds
KoSmA AK: folds
Uncalled bet (1159) returned to Pafnut26
*** FLOP *** {8-Clubs}{6-Spades}{6-Diamonds}
*** TURN *** {8-Clubs}{6-Spades}{6-Diamonds} {10-Hearts}
*** RIVER *** {8-Clubs}{6-Spades}{6-Diamonds}{10-Hearts} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {A-Diamonds}{8-Hearts} (two pair, Eights and Sixes)
Pafnut26: shows {A-Spades}{K-Hearts} (two pair, Kings and Sixes)
Pafnut26 collected 3780 from pot
TonySttt finished the tournament in 8207th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3780 | Rake 0
Board {8-Clubs}{6-Spades}{6-Diamonds}{10-Hearts}{K-Clubs}
Seat 1: mgampi (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: jacqdee (small blind) folded before Flop
Seat 3: KoSmA AK (big blind) folded before Flop
Seat 4: E.Viltseva folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Doncamat1c folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: TonySttt showed {A-Diamonds}{8-Hearts} and lost with two pair, Eights and Sixes
Seat 7: Pafnut26 showed {A-Spades}{K-Hearts} and won (3780) with two pair, Kings and Sixes
Seat 8: I'mZiopippo folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: PDM 23 folded before Flop (didn't bet)

bust

PokerStars Hand #126036322842: Zoom Tournament #1051391092, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/11/30 19:28:20 CET [2014/11/30 13:28:20 ET]
Table '1051391092 18' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: BFire19 (7078 in chips)
Seat 2: Ucall_itover (2639 in chips)
Seat 3: Xodd (7056 in chips)
Seat 4: Jakub_Odvar (3640 in chips)
Seat 5: gomoj (2120 in chips)
Seat 6: papo457 (2826 in chips)
Seat 7: ycsousa (6690 in chips)
Seat 8: TonySttt (2601 in chips)
Seat 9: bulthaup (3280 in chips)
BFire19: posts the ante 15
Ucall_itover: posts the ante 15
Xodd: posts the ante 15
Jakub_Odvar: posts the ante 15
gomoj: posts the ante 15
papo457: posts the ante 15
ycsousa: posts the ante 15
TonySttt: posts the ante 15
bulthaup: posts the ante 15
Ucall_itover: posts small blind 60
Xodd: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {9-Diamonds}{9-Spades}
Jakub_Odvar: folds
gomoj: folds
papo457: folds
ycsousa: folds
TonySttt: raises 120 to 240
bulthaup: calls 240
BFire19: folds
Ucall_itover: folds
Xodd: folds
*** FLOP *** {8-Diamonds}{2-Clubs}{6-Hearts}
TonySttt: bets 397
bulthaup: raises 397 to 794
TonySttt: raises 1552 to 2346 and is all-in
bulthaup: calls 1552
*** TURN *** {8-Diamonds}{2-Clubs}{6-Hearts} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{2-Clubs}{6-Hearts}{10-Diamonds} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {9-Diamonds}{9-Spades} (a pair of Nines)
bulthaup: shows {6-Clubs}{6-Spades} (three of a kind, Sixes)
bulthaup collected 5487 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5487 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{2-Clubs}{6-Hearts}{10-Diamonds}{J-Hearts}
Seat 1: BFire19 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Ucall_itover (small blind) folded before Flop
Seat 3: Xodd (big blind) folded before Flop
Seat 4: Jakub_Odvar folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: gomoj folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: papo457 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: ycsousa folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: TonySttt showed {9-Diamonds}{9-Spades} and lost with a pair of Nines
Seat 9: bulthaup showed {6-Clubs}{6-Spades} and won (5487) with three of a kind, Sixes

big22 3.4k
hot11 2.9k
16,50zoom 2k

134567547