Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

TonySttt

Mijn onderschrift:

Well, if that ain't aren't the isn't...

Verstuur bericht

Forum Posts

tyty

bu
mm2 9.5k

bust 5.50KO

PokerStars Hand #124605823312: Tournament #1026284543, $4.00+$1.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level X (300/600) - 2014/11/06 19:37:27 CET [2014/11/06 13:37:27 ET]
Table '1026284543 35' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: TonySttt (6202 in chips)
Seat 2: Kong Gilmour (7700 in chips)
Seat 3: RFDIMAS (9500 in chips)
Seat 4: Domo91 (5387 in chips)
Seat 5: standaardtoc (2900 in chips)
Seat 6: yrocas (19257 in chips)
Seat 7: matt2120 (3430 in chips)
Seat 8: Ron1511 (3000 in chips)
Seat 9: landfill8888 (16508 in chips)
TonySttt: posts the ante 50
Kong Gilmour: posts the ante 50
RFDIMAS: posts the ante 50
Domo91: posts the ante 50
standaardtoc: posts the ante 50
yrocas: posts the ante 50
matt2120: posts the ante 50
Ron1511: posts the ante 50
landfill8888: posts the ante 50
TonySttt: posts small blind 300
Kong Gilmour: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {7-Clubs}{6-Clubs}
RFDIMAS: folds
Domo91: folds
standaardtoc: folds
yrocas: raises 600 to 1200
matt2120: folds
Ron1511: calls 1200
landfill8888: folds
TonySttt: calls 900
Kong Gilmour: folds
*** FLOP *** {3-Diamonds}{5-Clubs}{3-Clubs}
TonySttt: checks
yrocas: bets 2883
Ron1511: calls 1750 and is all-in
TonySttt: raises 2069 to 4952 and is all-in
yrocas: calls 2069
*** TURN *** {3-Diamonds}{5-Clubs}{3-Clubs} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{5-Clubs}{3-Clubs}{J-Diamonds} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {7-Clubs}{6-Clubs} (a pair of Threes)
yrocas: shows {9-Spades}{9-Hearts} (two pair, Nines and Threes)
yrocas collected 6404 from side pot
Ron1511: shows {6-Hearts}{4-Hearts} (a pair of Threes)
yrocas collected 9900 from main pot
yrocas wins the $1 bounty for eliminating TonySttt
yrocas wins the $1 bounty for eliminating Ron1511
TonySttt finished the tournament in 1035th place
Ron1511 finished the tournament in 1036th place
*** SUMMARY ***
Total pot 16304 Main pot 9900. Side pot 6404. | Rake 0
Board {3-Diamonds}{5-Clubs}{3-Clubs}{J-Diamonds}{K-Hearts}
Seat 1: TonySttt (small blind) showed {7-Clubs}{6-Clubs} and lost with a pair of Threes
Seat 2: Kong Gilmour (big blind) folded before Flop
Seat 3: RFDIMAS folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Domo91 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: standaardtoc folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: yrocas showed {9-Spades}{9-Hearts} and won (16304) with two pair, Nines and Threes
Seat 7: matt2120 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Ron1511 showed {6-Hearts}{4-Hearts} and lost with a pair of Threes
Seat 9: landfill8888 (button) folded before Flop (didn't bet)

bust mm1

PokerStars Hand #124605800558: Tournament #1015297026, $0.10+$0.01 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (2500/5000) - 2014/11/06 19:37:08 CET [2014/11/06 13:37:08 ET]
Table '1015297026 439' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: M.Pour (71640 in chips)
Seat 2: megakolyamba (14030 in chips)
Seat 3: Lydoman1 (49470 in chips)
Seat 4: sevemi111 (83140 in chips)
Seat 5: TonySttt (43897 in chips)
Seat 6: modelsnejana (31534 in chips)
Seat 7: tsakali 1976 (131344 in chips)
Seat 8: luc3afarul (36754 in chips)
Seat 9: Hegaee (187620 in chips)
M.Pour: posts the ante 500
megakolyamba: posts the ante 500
Lydoman1: posts the ante 500
sevemi111: posts the ante 500
TonySttt: posts the ante 500
modelsnejana: posts the ante 500
tsakali 1976: posts the ante 500
luc3afarul: posts the ante 500
Hegaee: posts the ante 500
luc3afarul: posts small blind 2500
Hegaee: posts big blind 5000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {10-Clubs}{A-Hearts}
M.Pour: folds
megakolyamba: folds
Lydoman1: folds
sevemi111: folds
TonySttt: raises 38397 to 43397 and is all-in
modelsnejana: folds
tsakali 1976: folds
luc3afarul: calls 33754 and is all-in
Hegaee: folds
Uncalled bet (7143) returned to TonySttt
*** FLOP *** {8-Clubs}{Q-Diamonds}{7-Clubs}
*** TURN *** {8-Clubs}{Q-Diamonds}{7-Clubs} {9-Hearts}
*** RIVER *** {8-Clubs}{Q-Diamonds}{7-Clubs}{9-Hearts} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
luc3afarul: shows {5-Clubs}{5-Hearts} (two pair, Eights and Fives)
TonySttt: shows {10-Clubs}{A-Hearts} (a pair of Eights)
luc3afarul collected 82008 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 82008 | Rake 0
Board {8-Clubs}{Q-Diamonds}{7-Clubs}{9-Hearts}{8-Diamonds}
Seat 1: M.Pour folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: megakolyamba folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Lydoman1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: sevemi111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: TonySttt showed {10-Clubs}{A-Hearts} and lost with a pair of Eights
Seat 6: modelsnejana folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: tsakali 1976 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: luc3afarul (small blind) showed {5-Clubs}{5-Hearts} and won (82008) with two pair, Eights and Fives
Seat 9: Hegaee (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #124605845272: Tournament #1015297026, $0.10+$0.01 USD Hold'em No Limit - Level XIX (3000/6000) - 2014/11/06 19:37:47 CET [2014/11/06 13:37:47 ET]
Table '1015297026 439' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: M.Pour (71140 in chips)
Seat 2: megakolyamba (13530 in chips)
Seat 3: Lydoman1 (48970 in chips)
Seat 4: sevemi111 (82640 in chips)
Seat 5: TonySttt (7143 in chips)
Seat 6: modelsnejana (31034 in chips)
Seat 7: tsakali 1976 (130844 in chips)
Seat 8: luc3afarul (82008 in chips)
Seat 9: Hegaee (182120 in chips)
M.Pour: posts the ante 600
megakolyamba: posts the ante 600
Lydoman1: posts the ante 600
sevemi111: posts the ante 600
TonySttt: posts the ante 600
modelsnejana: posts the ante 600
tsakali 1976: posts the ante 600
luc3afarul: posts the ante 600
Hegaee: posts the ante 600
Hegaee: posts small blind 3000
M.Pour: posts big blind 6000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {J-Spades}{9-Clubs}
megakolyamba: folds
Lydoman1: folds
sevemi111: folds
TonySttt: raises 543 to 6543 and is all-in
modelsnejana: folds
Hegaee is disconnected
tsakali 1976: folds
luc3afarul has timed out
luc3afarul: folds
luc3afarul is sitting out
Hegaee: calls 3543
M.Pour: calls 543
*** FLOP *** {3-Clubs}{K-Spades}{4-Diamonds}
Hegaee: checks
M.Pour: checks
*** TURN *** {3-Clubs}{K-Spades}{4-Diamonds} {10-Spades}
Hegaee: checks
M.Pour: checks
*** RIVER *** {3-Clubs}{K-Spades}{4-Diamonds}{10-Spades} {3-Spades}
Hegaee: checks
M.Pour: checks
*** SHOW DOWN ***
Hegaee: shows {6-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Threes)
M.Pour: mucks hand
TonySttt: mucks hand
Hegaee collected 25029 from pot
TonySttt finished the tournament in 10830th place
luc3afarul has returned
*** SUMMARY ***
Total pot 25029 | Rake 0
Board {3-Clubs}{K-Spades}{4-Diamonds}{10-Spades}{3-Spades}
Seat 1: M.Pour (big blind) mucked {7-Hearts}{J-Diamonds}
Seat 2: megakolyamba folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Lydoman1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: sevemi111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: TonySttt mucked {J-Spades}{9-Clubs}
Seat 6: modelsnejana folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: tsakali 1976 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: luc3afarul (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Hegaee (small blind) showed {6-Hearts}{A-Diamonds} and won (25029) with a pair of Threes

PokerStars Hand #124605046183: Tournament #1026284543, $4.00+$1.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2014/11/06 19:26:10 CET [2014/11/06 13:26:10 ET]
Table '1026284543 35' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: TonySttt (2659 in chips)
Seat 2: memoli70 (5034 in chips)
Seat 3: DfRus (3180 in chips)
Seat 5: polomatt (6870 in chips)
Seat 6: yrocas (13382 in chips)
Seat 7: matt2120 (6780 in chips)
Seat 8: 282828drakon (8525 in chips)
Seat 9: landfill8888 (10235 in chips)
TonySttt: posts the ante 25
memoli70: posts the ante 25
DfRus: posts the ante 25
polomatt: posts the ante 25
yrocas: posts the ante 25
matt2120: posts the ante 25
282828drakon: posts the ante 25
landfill8888: posts the ante 25
landfill8888: posts small blind 125
TonySttt: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {J-Diamonds}{J-Spades}
memoli70: calls 250
DfRus: folds
polomatt: raises 750 to 1000
yrocas: folds
matt2120: folds
282828drakon: folds
landfill8888: folds
TonySttt: raises 1634 to 2634 and is all-in
memoli70: calls 2384
polomatt: raises 4211 to 6845 and is all-in
memoli70: calls 2375 and is all-in
Uncalled bet (1836) returned to polomatt
*** FLOP *** {4-Clubs}{K-Spades}{J-Hearts}
*** TURN *** {4-Clubs}{K-Spades}{J-Hearts} {8-Spades}
*** RIVER *** {4-Clubs}{K-Spades}{J-Hearts}{8-Spades} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
memoli70: shows {9-Hearts}{A-Hearts} (high card Ace)
polomatt: shows {K-Hearts}{A-Spades} (a pair of Kings)
polomatt collected 4750 from side pot
TonySttt: shows {J-Diamonds}{J-Spades} (three of a kind, Jacks)
TonySttt collected 8227 from main pot
polomatt wins the $1 bounty for eliminating memoli70
memoli70 finished the tournament in 1386th place
*** SUMMARY ***
Total pot 12977 Main pot 8227. Side pot 4750. | Rake 0
Board {4-Clubs}{K-Spades}{J-Hearts}{8-Spades}{5-Diamonds}
Seat 1: TonySttt (big blind) showed {J-Diamonds}{J-Spades} and won (8227) with three of a kind, Jacks
Seat 2: memoli70 showed {9-Hearts}{A-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 3: DfRus folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: polomatt showed {K-Hearts}{A-Spades} and won (4750) with a pair of Kings
Seat 6: yrocas folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: matt2120 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 282828drakon (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: landfill8888 (small blind) folded before Flop

bust hot 11

PokerStars Hand #124604643691: Tournament #1026284470, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2014/11/06 19:20:24 CET [2014/11/06 13:20:24 ET]
Table '1026284470 283' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: to1R (1775 in chips)
Seat 2: pokerchinees (4580 in chips)
Seat 3: effuno99 (2205 in chips)
Seat 4: TonySttt (2358 in chips)
Seat 5: michko555 (6263 in chips)
Seat 6: Hedeberg (1970 in chips)
Seat 7: Akflush85 (4980 in chips)
Seat 8: donatelo_783 (2365 in chips)
Seat 9: poulgreen (3185 in chips)
to1R: posts the ante 20
pokerchinees: posts the ante 20
effuno99: posts the ante 20
TonySttt: posts the ante 20
michko555: posts the ante 20
Hedeberg: posts the ante 20
Akflush85: posts the ante 20
donatelo_783: posts the ante 20
poulgreen: posts the ante 20
michko555: posts small blind 75
Hedeberg: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {9-Diamonds}{Q-Clubs}
Akflush85: folds
donatelo_783: folds
poulgreen: folds
to1R: folds
pokerchinees: folds
effuno99: folds
TonySttt: raises 2188 to 2338 and is all-in
michko555: folds
Hedeberg: calls 1800 and is all-in
Uncalled bet (388) returned to TonySttt
*** FLOP *** {3-Diamonds}{A-Hearts}{6-Diamonds}
*** TURN *** {3-Diamonds}{A-Hearts}{6-Diamonds} {K-Hearts}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{A-Hearts}{6-Diamonds}{K-Hearts} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Hedeberg: shows {Q-Spades}{A-Clubs} (three of a kind, Aces)
TonySttt: shows {9-Diamonds}{Q-Clubs} (a pair of Aces)
Hedeberg collected 4155 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4155 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{A-Hearts}{6-Diamonds}{K-Hearts}{A-Diamonds}
Seat 1: to1R folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: pokerchinees folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: effuno99 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: TonySttt (button) showed {9-Diamonds}{Q-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 5: michko555 (small blind) folded before Flop
Seat 6: Hedeberg (big blind) showed {Q-Spades}{A-Clubs} and won (4155) with three of a kind, Aces
Seat 7: Akflush85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: donatelo_783 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: poulgreen folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #124604683084: Tournament #1026284470, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2014/11/06 19:20:58 CET [2014/11/06 13:20:58 ET]
Table '1026284470 283' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: to1R (1755 in chips)
Seat 2: pokerchinees (4560 in chips)
Seat 3: effuno99 (2185 in chips)
Seat 4: TonySttt (388 in chips)
Seat 5: michko555 (6168 in chips)
Seat 6: Hedeberg (4155 in chips)
Seat 7: Akflush85 (4960 in chips)
Seat 8: donatelo_783 (2345 in chips)
Seat 9: poulgreen (3165 in chips)
to1R: posts the ante 20
pokerchinees: posts the ante 20
effuno99: posts the ante 20
TonySttt: posts the ante 20
michko555: posts the ante 20
Hedeberg: posts the ante 20
Akflush85: posts the ante 20
donatelo_783: posts the ante 20
poulgreen: posts the ante 20
Hedeberg: posts small blind 75
Akflush85: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {A-Diamonds}{10-Spades}
donatelo_783: raises 150 to 300
poulgreen: folds
to1R: raises 1435 to 1735 and is all-in
pokerchinees: folds
effuno99: folds
TonySttt: calls 368 and is all-in
michko555: folds
Hedeberg: folds
Akflush85: folds
donatelo_783: calls 1435
*** FLOP *** {J-Hearts}{5-Hearts}{J-Clubs}
*** TURN *** {J-Hearts}{5-Hearts}{J-Clubs} {8-Clubs}
*** RIVER *** {J-Hearts}{5-Hearts}{J-Clubs}{8-Clubs} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
donatelo_783: shows {A-Clubs}{10-Hearts} (a pair of Jacks)
to1R: shows {Q-Clubs}{Q-Diamonds} (two pair, Queens and Jacks)
to1R collected 2734 from side pot
TonySttt: shows {A-Diamonds}{10-Spades} (a pair of Jacks)
to1R collected 1509 from main pot
TonySttt finished the tournament in 3233rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 4243 Main pot 1509. Side pot 2734. | Rake 0
Board {J-Hearts}{5-Hearts}{J-Clubs}{8-Clubs}{2-Diamonds}
Seat 1: to1R showed {Q-Clubs}{Q-Diamonds} and won (4243) with two pair, Queens and Jacks
Seat 2: pokerchinees folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: effuno99 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: TonySttt showed {A-Diamonds}{10-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 5: michko555 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Hedeberg (small blind) folded before Flop
Seat 7: Akflush85 (big blind) folded before Flop
Seat 8: donatelo_783 showed {A-Clubs}{10-Hearts} and lost with a pair of Jacks
Seat 9: poulgreen folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #124603728127: Tournament #1026284543, $4.00+$1.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2014/11/06 19:07:00 CET [2014/11/06 13:07:00 ET]
Table '1026284543 35' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: TonySttt (3130 in chips)
Seat 2: ekologe (2945 in chips)
Seat 3: DfRus (3179 in chips)
Seat 4: crazyrabbi9 (2990 in chips)
Seat 5: polomatt (2725 in chips)
Seat 6: yrocas (3156 in chips)
Seat 7: fritzev (2850 in chips)
Seat 8: 282828drakon (3625 in chips)
Seat 9: Giovath (2900 in chips)
282828drakon: posts small blind 25
Giovath: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {A-Hearts}{A-Diamonds}
TonySttt: raises 100 to 150
ekologe: folds
DfRus: folds
crazyrabbi9: folds
polomatt: folds
yrocas: folds
fritzev: raises 250 to 400
282828drakon: folds
Giovath: folds
TonySttt: raises 400 to 800
fritzev: raises 2050 to 2850 and is all-in
TonySttt: calls 2050
*** FLOP *** {3-Clubs}{A-Spades}{Q-Hearts}
*** TURN *** {3-Clubs}{A-Spades}{Q-Hearts} {9-Clubs}
*** RIVER *** {3-Clubs}{A-Spades}{Q-Hearts}{9-Clubs} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {A-Hearts}{A-Diamonds} (three of a kind, Aces)
fritzev: shows {K-Spades}{K-Clubs} (a pair of Kings)
TonySttt collected 5775 from pot
TonySttt wins the $1 bounty for eliminating fritzev
fritzev finished the tournament in 1701st place
*** SUMMARY ***
Total pot 5775 | Rake 0
Board {3-Clubs}{A-Spades}{Q-Hearts}{9-Clubs}{8-Hearts}
Seat 1: TonySttt showed {A-Hearts}{A-Diamonds} and won (5775) with three of a kind, Aces
Seat 2: ekologe folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: DfRus folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: crazyrabbi9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: polomatt folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: yrocas folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: fritzev (button) showed {K-Spades}{K-Clubs} and lost with a pair of Kings
Seat 8: 282828drakon (small blind) folded before Flop
Seat 9: Giovath (big blind) folded before Flop

mm1 18k
hot 11 3k
5.50 3k

Chill, gl us!

Voeg de 5,50KO van 18.45 dan wel bij.

Met alle plezier,

MM1 0,11 Hyper Rebuy 1,65
Hot 11
MM2 11
MM3 3,30
Big 11
MM4 5,50

$43

Results

Gl!

omdat je dan niemand meer kan bereiken Egbert Jan.

Vroeg me ook al af waar die blauwe vinkjes voor staan. Vind 't beetje kinderachtig als mensen dat uit hebben staan hoewel ik er soms wel begrip voor heb. Een über nieuwsgierige werkgever/chef heeft bijvoorbeeld niks met die info te maken.

vincent13 schreef

Als een willekeurige bapper of Naltas dit had gedaan was hij volledig afgemaakt.
Zelden zoiets doms gezien, gg tho.

PaPaLoVe schreef

Hoelang kan je een geopende fles sterke drank laten staan,, zonder smaak verlies of wat dan ook????

Sterke dranken zoals jenever, whisky, cognac, rum etc. zijn onbeperkt houdbaar, wel bewaren op een droge en donkere plek om verkleuring tegen te gaan. (bron)

Ben soms een slow starter wat betreft nieuwe series, maar heb inmiddels de pilot van Peaky Blinders gezien en ben er zeer over te spreken. de likeable lead character(s) helpen daar zeker bij. Vaak loopt 't daar al mis bij mij zoals bv bij Banshee/Ray Donovan/Dexter.

FiezeRik schreef

Catch me if you can 8/10

dito!

Prachtige film van een waargebeurd verhaal, en wat voor een verhaal...

Slager/eigen vlees en nog een beetje 'wij van wc-eend' Enfin; wie betaald, bepaald. De oude geschiedenis...

wegens wat?

Met alle plezier,

Bigger 22
Hotter 11
Sunday Storm 11
Hotter 16,50
Bigger 11
$71,50

Results

Gl!

ROFL dat moet 't zijn idd

156789541