Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

TonySttt

Mijn onderschrift:

Well, if that ain't aren't the isn't...

Verstuur bericht

Forum Posts

likewise! Eén van de leukste Engelse series die ik me kan herinneren heet The Grafters. http://www.imdb.com/title/tt0162809/

"In a bitter sweet drama, two dysfunctional brothers Joe and Trevor Purvis, are forced to work together for economic reasons. They come down to London to renovate a house for a London couple"

Misschien is dit iets; klik

Thx for backing! Better luck next time!

PokerStars Hand #111666599310: Tournament #862394857, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2014/02/11 20:55:12 CET [2014/02/11 14:55:12 ET]
Table '862394857 153' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: livernochee (2710 in chips)
Seat 2: scoobysnax53 (2240 in chips)
Seat 3: Guccik24 (1290 in chips)
Seat 4: TonySttt (1443 in chips)
Seat 5: julio osuna (2894 in chips)
Seat 6: daniii136 (3500 in chips)
Seat 7: Doommy (2535 in chips)
Seat 8: gogosaru2005 (5875 in chips)
Seat 9: geochrys79 (7657 in chips)
livernochee: posts the ante 10
scoobysnax53: posts the ante 10
Guccik24: posts the ante 10
TonySttt: posts the ante 10
julio osuna: posts the ante 10
daniii136: posts the ante 10
Doommy: posts the ante 10
gogosaru2005: posts the ante 10
geochrys79: posts the ante 10
Guccik24: posts small blind 40
TonySttt: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {10-Spades}{A-Hearts}
julio osuna: folds
daniii136: folds
Doommy: folds
gogosaru2005: folds
geochrys79: folds
livernochee: folds
scoobysnax53: raises 160 to 240
Guccik24: folds
TonySttt: raises 1193 to 1433 and is all-in
scoobysnax53: calls 1193
*** FLOP *** {8-Spades}{7-Diamonds}{J-Hearts}
*** TURN *** {8-Spades}{7-Diamonds}{J-Hearts} {7-Hearts}
*** RIVER *** {8-Spades}{7-Diamonds}{J-Hearts}{7-Hearts} {K-Spades}
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {10-Spades}{A-Hearts} (a pair of Sevens)
scoobysnax53: shows {5-Clubs}{5-Hearts} (two pair, Sevens and Fives)
scoobysnax53 collected 2996 from pot
TonySttt finished the tournament in 4751st place
*** SUMMARY ***
Total pot 2996 | Rake 0
Board {8-Spades}{7-Diamonds}{J-Hearts}{7-Hearts}{K-Spades}
Seat 1: livernochee folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: scoobysnax53 (button) showed {5-Clubs}{5-Hearts} and won (2996) with two pair, Sevens and Fives
Seat 3: Guccik24 (small blind) folded before Flop
Seat 4: TonySttt (big blind) showed {10-Spades}{A-Hearts} and lost with a pair of Sevens
Seat 5: julio osuna folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: daniii136 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Doommy folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: gogosaru2005 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: geochrys79 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #111663873808: Tournament #862397377, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2014/02/11 20:10:41 CET [2014/02/11 14:10:41 ET]
Table '862397377 14' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Goruchagol (18682 in chips)
Seat 2: maverik676 (29234 in chips)
Seat 3: zajo2312 (13374 in chips)
Seat 4: DonChuan_CH (7194 in chips)
Seat 5: oneginca (31222 in chips)
Seat 6: gilis13 (56038 in chips)
Seat 7: mac2020 (23924 in chips)
Seat 8: Callmedk2 (9479 in chips)
Seat 9: TonySttt (2472 in chips)
Goruchagol: posts the ante 125
maverik676: posts the ante 125
zajo2312: posts the ante 125
DonChuan_CH: posts the ante 125
oneginca: posts the ante 125
gilis13: posts the ante 125
mac2020: posts the ante 125
Callmedk2: posts the ante 125
TonySttt: posts the ante 125
zajo2312: posts small blind 500
DonChuan_CH: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {A-Diamonds}{Q-Diamonds}
oneginca: folds
gilis13: raises 1000 to 2000
mac2020: folds
Callmedk2: folds
TonySttt: raises 347 to 2347 and is all-in
Goruchagol: folds
maverik676: folds
zajo2312: folds
DonChuan_CH: folds
gilis13: calls 347
*** FLOP *** {K-Clubs}{5-Spades}{9-Spades}
*** TURN *** {K-Clubs}{5-Spades}{9-Spades} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {K-Clubs}{5-Spades}{9-Spades}{7-Diamonds} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
gilis13: shows {J-Hearts}{K-Hearts} (a pair of Kings)
TonySttt: shows {A-Diamonds}{Q-Diamonds} (high card Ace)
gilis13 collected 7319 from pot
TonySttt finished the tournament in 977th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7319 | Rake 0
Board {K-Clubs}{5-Spades}{9-Spades}{7-Diamonds}{6-Hearts}
Seat 1: Goruchagol folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: maverik676 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: zajo2312 (small blind) folded before Flop
Seat 4: DonChuan_CH (big blind) folded before Flop
Seat 5: oneginca folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: gilis13 showed {J-Hearts}{K-Hearts} and won (7319) with a pair of Kings
Seat 7: mac2020 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Callmedk2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: TonySttt showed {A-Diamonds}{Q-Diamonds} and lost with high card Ace

PokerStars Hand #111663607166: Tournament #862397424, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2014/02/11 20:06:18 CET [2014/02/11 14:06:18 ET]
Table '862397424 29' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: TonySttt (488 in chips)
Seat 2: max26max (5800 in chips)
Seat 3: armadajp (4112 in chips)
Seat 4: sYsonator (3120 in chips)
Seat 5: Sebbecenter9 (5150 in chips)
Seat 6: nok71 (4520 in chips)
Seat 7: gregoryvl (1490 in chips)
Seat 8: F_2_F (2840 in chips)
Seat 9: Gambler4444 (2630 in chips)
max26max: posts small blind 40
armadajp: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {7-Spades}{K-Hearts}
sYsonator: folds
Sebbecenter9: folds
nok71: folds
gregoryvl: folds
F_2_F: folds
Gambler4444: folds
TonySttt: raises 408 to 488 and is all-in
max26max: calls 448
armadajp: calls 408
*** FLOP *** {5-Diamonds}{6-Clubs}{4-Hearts}
max26max: checks
armadajp: checks
*** TURN *** {5-Diamonds}{6-Clubs}{4-Hearts} {4-Diamonds}
max26max: checks
armadajp: checks
*** RIVER *** {5-Diamonds}{6-Clubs}{4-Hearts}{4-Diamonds} {J-Spades}
max26max: checks
armadajp: bets 720
max26max: folds
Uncalled bet (720) returned to armadajp
*** SHOW DOWN ***
armadajp: shows {J-Hearts}{A-Clubs} (two pair, Jacks and Fours)
TonySttt: shows {7-Spades}{K-Hearts} (a pair of Fours)
armadajp collected 1464 from pot
TonySttt finished the tournament in 2852nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 1464 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{6-Clubs}{4-Hearts}{4-Diamonds}{J-Spades}
Seat 1: TonySttt (button) showed {7-Spades}{K-Hearts} and lost with a pair of Fours
Seat 2: max26max (small blind) folded on the River
Seat 3: armadajp (big blind) showed {J-Hearts}{A-Clubs} and won (1464) with two pair, Jacks and Fours
Seat 4: sYsonator folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Sebbecenter9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: nok71 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: gregoryvl folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: F_2_F folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Gambler4444 folded before Flop (didn't bet)

b22 busto
h11 700/1100
h16 2500/2500

PokerStars Hand #111662345510: Tournament #862394645, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/02/11 19:43:37 CET [2014/02/11 13:43:37 ET]
Table '862394645 90' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: M1ghtyDucks (3274 in chips)
Seat 2: TonySttt (2054 in chips)
Seat 3: simbadlion (2247 in chips)
Seat 4: dieguinhoo21 (8240 in chips)
Seat 5: MAVERYQUE (6091 in chips)
Seat 6: Noveasalpedo (2215 in chips)
Seat 7: filip11978 (3000 in chips)
Seat 8: check-me83 (7921 in chips)
Seat 9: jemaro (14439 in chips)
M1ghtyDucks: posts the ante 25
TonySttt: posts the ante 25
simbadlion: posts the ante 25
dieguinhoo21: posts the ante 25
MAVERYQUE: posts the ante 25
Noveasalpedo: posts the ante 25
filip11978: posts the ante 25
check-me83: posts the ante 25
jemaro: posts the ante 25
dieguinhoo21: posts small blind 100
MAVERYQUE: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {10-Clubs}{A-Clubs}
Noveasalpedo: folds
filip11978: folds
check-me83: calls 200
jemaro: folds
M1ghtyDucks: folds
TonySttt: raises 1829 to 2029 and is all-in
simbadlion: folds
dieguinhoo21: folds
MAVERYQUE: folds
check-me83: calls 1829
*** FLOP *** {10-Hearts}{J-Spades}{A-Hearts}
*** TURN *** {10-Hearts}{J-Spades}{A-Hearts} {4-Clubs}
*** RIVER *** {10-Hearts}{J-Spades}{A-Hearts}{4-Clubs} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
check-me83: shows {5-Hearts}{5-Clubs} (three of a kind, Fives)
TonySttt: shows {10-Clubs}{A-Clubs} (two pair, Aces and Tens)
check-me83 collected 4583 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4583 | Rake 0
Board {10-Hearts}{J-Spades}{A-Hearts}{4-Clubs}{5-Diamonds}
Seat 1: M1ghtyDucks folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: TonySttt showed {10-Clubs}{A-Clubs} and lost with two pair, Aces and Tens
Seat 3: simbadlion (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: dieguinhoo21 (small blind) folded before Flop
Seat 5: MAVERYQUE (big blind) folded before Flop
Seat 6: Noveasalpedo folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: filip11978 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: check-me83 showed {5-Hearts}{5-Clubs} and won (4583) with three of a kind, Fives
Seat 9: jemaro folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #111660649438: Tournament #862397377, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/02/11 19:15:07 CET [2014/02/11 13:15:07 ET]
Table '862397377 14' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Moneyfree (11335 in chips)
Seat 2: maverik676 (4035 in chips)
Seat 3: flettl2 (5564 in chips)
Seat 4: ramondemon77 (8974 in chips)
Seat 5: oneginca (3260 in chips)
Seat 6: Gold-Poker53 (5698 in chips)
Seat 7: elgringo247 (3000 in chips)
Seat 9: TonySttt (4435 in chips)
Moneyfree: posts the ante 15
maverik676: posts the ante 15
flettl2: posts the ante 15
ramondemon77: posts the ante 15
oneginca: posts the ante 15
Gold-Poker53: posts the ante 15
elgringo247: posts the ante 15
TonySttt: posts the ante 15
flettl2: posts small blind 60
ramondemon77: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {7-Diamonds}{9-Diamonds}
oneginca: folds
Gold-Poker53: raises 120 to 240
elgringo247: calls 240
TonySttt: calls 240
Moneyfree: folds
maverik676: folds
flettl2: calls 180
ramondemon77: calls 120
*** FLOP *** {8-Spades}{5-Diamonds}{4-Clubs}
flettl2: checks
ramondemon77: checks
Gold-Poker53: checks
elgringo247: checks
TonySttt: checks
*** TURN *** {8-Spades}{5-Diamonds}{4-Clubs} {6-Clubs}
flettl2: bets 594
ramondemon77: folds
Gold-Poker53: folds
elgringo247: calls 594
TonySttt: calls 594
*** RIVER *** {8-Spades}{5-Diamonds}{4-Clubs}{6-Clubs} {J-Hearts}
flettl2: checks
elgringo247: bets 1200
TonySttt: raises 2386 to 3586 and is all-in
flettl2: folds
elgringo247: calls 951 and is all-in
Uncalled bet (1435) returned to TonySttt
*** SHOW DOWN ***
TonySttt: shows {7-Diamonds}{9-Diamonds} (a straight, Five to Nine)
elgringo247: shows {J-Diamonds}{10-Diamonds} (a pair of Jacks)
TonySttt collected 7404 from pot
elgringo247 finished the tournament in 3585th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7404 | Rake 0
Board {8-Spades}{5-Diamonds}{4-Clubs}{6-Clubs}{J-Hearts}
Seat 1: Moneyfree folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: maverik676 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: flettl2 (small blind) folded on the River
Seat 4: ramondemon77 (big blind) folded on the Turn
Seat 5: oneginca folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Gold-Poker53 folded on the Turn
Seat 7: elgringo247 showed {J-Diamonds}{10-Diamonds} and lost with a pair of Jacks
Seat 9: TonySttt showed {7-Diamonds}{9-Diamonds} and won (7404) with a straight, Five to Nine

b22 700/2000
h11 600/3200

PokerStars Hand #111659216733: Tournament #862397377, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2014/02/11 18:48:55 CET [2014/02/11 12:48:55 ET]
Table '862397377 123' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: 98harkw (2935 in chips)
Seat 2: VETEVENDOSI (2475 in chips)
Seat 3: cecko80 (2875 in chips)
Seat 4: Mrloprestyle (4570 in chips)
Seat 5: TonySttt (2590 in chips)
Seat 6: AJSallenave (5060 in chips)
Seat 7: Andywitte2 (1650 in chips)
Seat 8: TheUrsaraie (2835 in chips)
Seat 9: VitalichD (5620 in chips)
VitalichD: posts small blind 25
98harkw: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {K-Spades}{K-Diamonds}
Mrloprestyle said, "i have JQ body Smile"
VETEVENDOSI: folds
cecko80: folds
Mrloprestyle: folds
TonySttt: raises 100 to 150
AJSallenave: folds
Andywitte2 said, "sure you did"
Andywitte2: folds
TheUrsaraie: folds
VitalichD: calls 125
98harkw: folds
*** FLOP *** {5-Hearts}{3-Spades}{4-Clubs}
VitalichD: checks
TonySttt: bets 150
Andywitte2 said, "you got lucky on the turn"
VitalichD: raises 250 to 400
TonySttt: calls 250
*** TURN *** {5-Hearts}{3-Spades}{4-Clubs} {6-Diamonds}
Andywitte2 said, "i knew if i would call or Q or K would come"
VitalichD: bets 900
TonySttt: calls 900
*** RIVER *** {5-Hearts}{3-Spades}{4-Clubs}{6-Diamonds} {3-Clubs}
Mrloprestyle said, "jQ off"
Mrloprestyle said, "Wink"
Mrloprestyle said, "easy shove"
VitalichD: bets 1150
TonySttt: calls 1140 and is all-in
Uncalled bet (10) returned to VitalichD
*** SHOW DOWN ***
VitalichD: shows {A-Diamonds}{5-Diamonds} (two pair, Fives and Threes)
TonySttt: shows {K-Spades}{K-Diamonds} (two pair, Kings and Threes)
TonySttt collected 5230 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5230 | Rake 0
Board {5-Hearts}{3-Spades}{4-Clubs}{6-Diamonds}{3-Clubs}
Seat 1: 98harkw (big blind) folded before Flop
Seat 2: VETEVENDOSI folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: cecko80 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Mrloprestyle folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: TonySttt showed {K-Spades}{K-Diamonds} and won (5230) with two pair, Kings and Threes
Seat 6: AJSallenave folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Andywitte2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: TheUrsaraie (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: VitalichD (small blind) showed {A-Diamonds}{5-Diamonds} and lost with two pair, Fives and Threes

PokerStars Hand #111658324384: Tournament #862394645, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2014/02/11 18:33:09 CET [2014/02/11 12:33:09 ET]
Table '862394645 90' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: M1ghtyDucks (3417 in chips)
Seat 2: TonySttt (2450 in chips)
Seat 3: simbadlion (1896 in chips)
Seat 4: kontisnikos (2660 in chips)
Seat 5: cetbal (2950 in chips)
Seat 6: MrBuddl (2765 in chips) is sitting out
Seat 7: ValikKiev (6494 in chips)
Seat 8: check-me83 (7235 in chips)
Seat 9: jemaro (2983 in chips)
cetbal: posts small blind 25
MrBuddl: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to TonySttt {A-Spades}{K-Hearts}
ValikKiev: folds
check-me83: folds
jemaro: folds
M1ghtyDucks: folds
TonySttt: raises 100 to 150
MrBuddl has returned
simbadlion: calls 150
kontisnikos: folds
kontisnikos is sitting out
cetbal: folds
MrBuddl: folds
*** FLOP *** {J-Spades}{A-Clubs}{10-Diamonds}
TonySttt: bets 200
simbadlion: calls 200
*** TURN *** {J-Spades}{A-Clubs}{10-Diamonds} {10-Spades}
TonySttt: checks
simbadlion: bets 335
TonySttt: calls 335
*** RIVER *** {J-Spades}{A-Clubs}{10-Diamonds}{10-Spades} {4-Diamonds}
TonySttt: checks
simbadlion: bets 1211 and is all-in
TonySttt: folds
Uncalled bet (1211) returned to simbadlion
simbadlion collected 1445 from pot
simbadlion: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 1445 | Rake 0
Board {J-Spades}{A-Clubs}{10-Diamonds}{10-Spades}{4-Diamonds}
Seat 1: M1ghtyDucks folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: TonySttt folded on the River
Seat 3: simbadlion collected (1445)
Seat 4: kontisnikos (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: cetbal (small blind) folded before Flop
Seat 6: MrBuddl (big blind) folded before Flop
Seat 7: ValikKiev folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: check-me83 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: jemaro folded before Flop (didn't bet)

SmallBill92 schreef

Anders schiet ik wel voor, glgl

QM0J0 schreef

Kan je voorschieten Tony? kan rond 18.30 ofzo sturen

Chill, gl us!

Met alle plezier,

Big 22
Hot 11
Hot 16,50
Big 11

$60

Gl!

Prachtige serie, allebeide keykarakters zeer likeble. Serie neemt verrassende wendingen. De sfeer klopt tot op heden van begin tot eind.

D'r is een echtpaar van rond de zestig en die hebben hun hele leven ontzettend gezond geleefd, elke ochtend trimmen, oppassen met de onverzadigde vetzuren, alleen bruin brood, veel fruit, supergezond etc, etc. Op een ochtend gaan ze weer trimmen, maar bij het oversteken kijken ze niet goed uit en ze komen onder een auto. Hartstikke dood zeg!!

Komen ze bij de hemelpoort... staat Petrus ze op te wachten. Welkom zegt ie: Volgt u mij maar.. Komen ze de hemel binnen, ziet dat echtpaar een laan met alleen maar villa′s met oprijlanen met dure auto′s, chauffeurs, palmbomen en Jamaicaanse barmeisjes die kokos-tropische drankjes staan te shaken. Kortom, een hele chique bende. Waarop die man aan Petrus vraagt: Wie woont hier, prins Friso??. Nee zegt Petrus, dit is jullie nieuwe huis. Maak het jullie zelf gemakkelijk, als er wat is hoor ik het wel. Ik moet nu weer terug naar de poort want ik krijg net het bericht dat er een nieuw ongeluk op me staat te wachten. Adieu! Petrus is nog niet de hoek om als de man kwaad tegen zijn vrouw schreeuwt: Vuile vieze rotmuts, zie je nou wel!! Jij ook met je gezond leven, dit hadden we 10 jaar eerder kunnen hebben!

bryanusftw schreef

Ik mocht er dan wel niet echt bijzitten, maar ik was er toch!

ROFL ROFL

B.B.B schreef

Heb je gezien? Vond je het wel ok?

Yeah,. ben dol op series die het verleden portretteren.

Ik las dat ze in Black Sails de fictieve piraat 'Long John Silver' ten tonele gingen voeren. moest meteen denken aan één van mijn favoriete scenes uit de Sopranos;

Met alle plezier,

17.00 - Big 8,80
17.30 - 13,50 KO
17.40 - 11 > Big 109 sat
18.00 - Big 22
18.30 - Hot 11
19.00 - 22
19.30 - Hot 16,50
20.00 - Big 11
11 + 5,50 sat > Big 55

127

Géén KSB

Gl!

156789509