Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

agri2003111

Mijn onderschrift:

MDFR. Make Decisions, Fuck Results.

Verstuur bericht

Forum Posts

32.78+31.50

64.28

65

10% is 6.5

na de a2 was ofc fout .. rest standaard

en out

PokerStarshand #124139096440: Toernooi #1017825305, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXXVI (6000/12000) - 29/10/2014 23:07:19 CET [29/10/2014 18:07:19 ET]
Tafel '1017825305 48' 9-max Plaats #7 is de button
Plaats 1: feldegani.ps (96365 in chips)
Plaats 2: agri2003111 (68418 in chips)
Plaats 3: laauryci (318668 in chips)
Plaats 4: kinder309 (373896 in chips)
Plaats 5: jeffybird (376699 in chips)
Plaats 6: axa91 (212539 in chips)
Plaats 7: drakos31 (311969 in chips)
Plaats 8: eesteves (75970 in chips)
Plaats 9: MrGlauber (147769 in chips)
feldegani.ps: zet de ante 1500
agri2003111: zet de ante 1500
laauryci: zet de ante 1500
kinder309: zet de ante 1500
jeffybird: zet de ante 1500
axa91: zet de ante 1500
drakos31: zet de ante 1500
eesteves: zet de ante 1500
MrGlauber: zet de ante 1500
eesteves: zet small blind 6000
MrGlauber: zet big blind 12000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan agri2003111 {4-Hearts}{6-Hearts}
feldegani.ps: foldt
agri2003111: raiset 48000 naar 60000
laauryci: foldt
kinder309: callt 60000
jeffybird: raiset 315199 naar 375199 en is all-in
axa91: foldt
drakos31: foldt
eesteves: foldt
MrGlauber: foldt
agri2003111: callt 6918 en is all-in
kinder309: foldt
De niet-gecallde bet (308281) is geretourneerd aan jeffybird
*** FLOP *** {9-Clubs}{8-Spades}{9-Spades}
*** TURN *** {9-Clubs}{8-Spades}{9-Spades} {2-Hearts}
*** RIVER *** {9-Clubs}{8-Spades}{9-Spades}{2-Hearts} {A-Spades}
*** SHOWDOWN ***
agri2003111: toont {4-Hearts}{6-Hearts} (een pair Negens)
jeffybird: toont {J-Hearts}{J-Spades} (twee pair, Boeren en Negens)
jeffybird won 225336 van pot
agri2003111 is op de 27e plaats in het toernooi geëindigd en heeft $32.78 ontvangen.
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 225336 | Rake 0
Board {9-Clubs}{8-Spades}{9-Spades}{2-Hearts}{A-Spades}
Plaats 1: feldegani.ps foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: agri2003111 toonde {4-Hearts}{6-Hearts} en verloor met een pair Negens
Plaats 3: laauryci foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: kinder309 foldde voor de Flop
Plaats 5: jeffybird toonde {J-Hearts}{J-Spades} en won (225336) met twee pair, Boeren en Negens
Plaats 6: axa91 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: drakos31 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: eesteves (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 9: MrGlauber (big blind) foldde voor de Flop

PokerStarshand #124138907591: Toernooi #1017825305, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXXV (5000/10000) - 29/10/2014 23:04:26 CET [29/10/2014 18:04:26 ET]
Tafel '1017825305 48' 9-max Plaats #9 is de button
Plaats 1: feldegani.ps (83865 in chips)
Plaats 2: agri2003111 (245991 in chips)
Plaats 3: laauryci (339918 in chips)
Plaats 4: kinder309 (191323 in chips)
Plaats 7: drakos31 (289469 in chips)
Plaats 8: eesteves (88470 in chips)
Plaats 9: MrGlauber (154019 in chips)
feldegani.ps: zet de ante 1250
agri2003111: zet de ante 1250
laauryci: zet de ante 1250
kinder309: zet de ante 1250
drakos31: zet de ante 1250
eesteves: zet de ante 1250
MrGlauber: zet de ante 1250
feldegani.ps: zet small blind 5000
agri2003111: zet big blind 10000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan agri2003111 {A-Diamonds}{2-Diamonds}
laauryci: foldt
kinder309: raiset 10000 naar 20000
drakos31: foldt
eesteves: foldt
MrGlauber: foldt
feldegani.ps: foldt
agri2003111: callt 10000
*** FLOP *** {10-Hearts}{10-Spades}{7-Hearts}
agri2003111: checkt
kinder309: bet 23500
agri2003111: callt 23500
*** TURN *** {10-Hearts}{10-Spades}{7-Hearts} {A-Hearts}
agri2003111: checkt
kinder309: bet 50375
agri2003111: raiset 150866 naar 201241 en is all-in
kinder309: callt 96198 en is all-in
De niet-gecallde bet (54668) is geretourneerd aan agri2003111
*** RIVER *** {10-Hearts}{10-Spades}{7-Hearts}{A-Hearts} {J-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
agri2003111: toont {A-Diamonds}{2-Diamonds} (twee pair, Azen en Tienen)
kinder309: toont {10-Diamonds}{K-Diamonds} (three of a kind, Tienen)
kinder309 won 393896 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 393896 | Rake 0
Board {10-Hearts}{10-Spades}{7-Hearts}{A-Hearts}{J-Hearts}
Plaats 1: feldegani.ps (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 2: agri2003111 (big blind) toonde {A-Diamonds}{2-Diamonds} en verloor met twee pair, Azen en Tienen
Plaats 3: laauryci foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: kinder309 toonde {10-Diamonds}{K-Diamonds} en won (393896) met three of a kind, Tienen
Plaats 7: drakos31 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: eesteves foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: MrGlauber (button) foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #124138091813: Toernooi #1017825305, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXXIII (4000/8000) - 29/10/2014 22:50:47 CET [29/10/2014 17:50:47 ET]
Tafel '1017825305 48' 9-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: lowell57 (29732 in chips)
Plaats 2: agri2003111 (81192 in chips)
Plaats 3: laauryci (363390 in chips)
Plaats 4: kinder309 (236198 in chips)
Plaats 5: Gratitdude (107987 in chips)
Plaats 6: BarbosaFLE (69220 in chips)
Plaats 7: drakos31 (154482 in chips)
Plaats 8: eesteves (106220 in chips)
lowell57: zet de ante 1000
agri2003111: zet de ante 1000
laauryci: zet de ante 1000
kinder309: zet de ante 1000
Gratitdude: zet de ante 1000
BarbosaFLE: zet de ante 1000
drakos31: zet de ante 1000
eesteves: zet de ante 1000
agri2003111: zet small blind 4000
laauryci: zet big blind 8000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan agri2003111 {3-Hearts}{A-Clubs}
kinder309: foldt
Gratitdude: foldt
BarbosaFLE: foldt
drakos31: foldt
eesteves: foldt
lowell57: callt 8000
agri2003111: raiset 72192 naar 80192 en is all-in
laauryci: raiset 282198 naar 362390 en is all-in
lowell57: foldt
De niet-gecallde bet (282198) is geretourneerd aan laauryci
*** FLOP *** {A-Diamonds}{9-Hearts}{5-Diamonds}
*** TURN *** {A-Diamonds}{9-Hearts}{5-Diamonds} {Q-Spades}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{9-Hearts}{5-Diamonds}{Q-Spades} {J-Spades}
*** SHOWDOWN ***
agri2003111: toont {3-Hearts}{A-Clubs} (een pair Azen)
laauryci: toont {K-Clubs}{9-Spades} (een pair Negens)
agri2003111 won 176384 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 176384 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{9-Hearts}{5-Diamonds}{Q-Spades}{J-Spades}
Plaats 1: lowell57 (button) foldde voor de Flop
Plaats 2: agri2003111 (small blind) toonde {3-Hearts}{A-Clubs} en won (176384) met een pair Azen
Plaats 3: laauryci (big blind) toonde {K-Clubs}{9-Spades} en verloor met een pair Negens
Plaats 4: kinder309 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: Gratitdude foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: BarbosaFLE foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: drakos31 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: eesteves foldde voor de Flop (bette niet)

helaasch

PokerStarshand #124137915737: Toernooi #1017825305, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXXIII (4000/8000) - 29/10/2014 22:48:06 CET [29/10/2014 17:48:06 ET]
Tafel '1017825305 48' 9-max Plaats #6 is de button
Plaats 1: lowell57 (36732 in chips)
Plaats 2: agri2003111 (259387 in chips)
Plaats 3: laauryci (168195 in chips)
Plaats 4: kinder309 (239198 in chips)
Plaats 5: Gratitdude (69302 in chips)
Plaats 6: BarbosaFLE (62220 in chips)
Plaats 7: drakos31 (161482 in chips)
Plaats 8: eesteves (121220 in chips)
Plaats 9: Woker33 (30685 in chips)
lowell57: zet de ante 1000
agri2003111: zet de ante 1000
laauryci: zet de ante 1000
kinder309: zet de ante 1000
Gratitdude: zet de ante 1000
BarbosaFLE: zet de ante 1000
drakos31: zet de ante 1000
eesteves: zet de ante 1000
Woker33: zet de ante 1000
drakos31: zet small blind 4000
eesteves: zet big blind 8000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan agri2003111 {9-Hearts}{A-Diamonds}
Woker33: foldt
lowell57: foldt
agri2003111: raiset 9600 naar 17600
laauryci: callt 17600
kinder309: foldt
Gratitdude: foldt
BarbosaFLE: foldt
drakos31: foldt
eesteves: foldt
*** FLOP *** {J-Diamonds}{8-Clubs}{2-Hearts}
agri2003111: checkt
laauryci: bet 16000
agri2003111: callt 16000
*** TURN *** {J-Diamonds}{8-Clubs}{2-Hearts} {K-Hearts}
agri2003111: checkt
laauryci: bet 24000
agri2003111: raiset 39498 naar 63498
laauryci: callt 39498
*** RIVER *** {J-Diamonds}{8-Clubs}{2-Hearts}{K-Hearts} {7-Clubs}
agri2003111: bet 143463
laauryci: callt 70097 en is all-in
De niet-gecallde bet (73366) is geretourneerd aan agri2003111
*** SHOWDOWN ***
agri2003111: toont {9-Hearts}{A-Diamonds} (high card Aas)
laauryci: toont {A-Clubs}{J-Spades} (een pair Boeren)
laauryci won 355390 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 355390 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{8-Clubs}{2-Hearts}{K-Hearts}{7-Clubs}
Plaats 1: lowell57 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: agri2003111 toonde {9-Hearts}{A-Diamonds} en verloor met high card Aas
Plaats 3: laauryci toonde {A-Clubs}{J-Spades} en won (355390) met een pair Boeren
Plaats 4: kinder309 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: Gratitdude foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: BarbosaFLE (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: drakos31 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: eesteves (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 9: Woker33 foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #124137723676: Toernooi #1017825305, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXXII (3600/7200) - 29/10/2014 22:45:10 CET [29/10/2014 17:45:10 ET]
Tafel '1017825305 48' 9-max Plaats #2 is de button
Plaats 1: lowell57 (18032 in chips)
Plaats 2: agri2003111 (381986 in chips)
Plaats 3: laauryci (117618 in chips)
Plaats 4: kinder309 (119699 in chips)
Plaats 5: Gratitdude (84302 in chips)
Plaats 6: BarbosaFLE (78020 in chips)
Plaats 7: drakos31 (78041 in chips)
Plaats 8: eesteves (125020 in chips)
Plaats 9: Woker33 (145703 in chips)
lowell57: zet de ante 900
agri2003111: zet de ante 900
laauryci: zet de ante 900
kinder309: zet de ante 900
Gratitdude: zet de ante 900
BarbosaFLE: zet de ante 900
drakos31: zet de ante 900
eesteves: zet de ante 900
Woker33: zet de ante 900
laauryci: zet small blind 3600
kinder309: zet big blind 7200
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan agri2003111 {K-Spades}{Q-Hearts}
Gratitdude: foldt
BarbosaFLE: foldt
drakos31: foldt
eesteves: foldt
Woker33: foldt
lowell57: foldt
agri2003111: raiset 373886 naar 381086 en is all-in
laauryci: foldt
kinder309: callt 111599 en is all-in
De niet-gecallde bet (262287) is geretourneerd aan agri2003111
*** FLOP *** {9-Diamonds}{2-Clubs}{7-Clubs}
*** TURN *** {9-Diamonds}{2-Clubs}{7-Clubs} {6-Clubs}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{2-Clubs}{7-Clubs}{6-Clubs} {9-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
kinder309: toont {7-Hearts}{7-Spades} (een full house, Zevens over Negens)
agri2003111: toont {K-Spades}{Q-Hearts} (een pair Negens)
kinder309 won 249298 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 249298 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{2-Clubs}{7-Clubs}{6-Clubs}{9-Clubs}
Plaats 1: lowell57 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: agri2003111 (button) toonde {K-Spades}{Q-Hearts} en verloor met een pair Negens
Plaats 3: laauryci (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 4: kinder309 (big blind) toonde {7-Hearts}{7-Spades} en won (249298) met een full house, Zevens over Negens
Plaats 5: Gratitdude foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: BarbosaFLE foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: drakos31 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: eesteves foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: Woker33 foldde voor de Flop (bette niet)

..

ofc flip.. nice river

PokerStarshand #124136669158: Toernooi #1017825305, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXIX (2400/4800) - 29/10/2014 22:29:14 CET [29/10/2014 17:29:14 ET]
Tafel '1017825305 48' 9-max Plaats #9 is de button
Plaats 1: lowell57 (26541 in chips)
Plaats 2: agri2003111 (183592 in chips)
Plaats 3: laauryci (61198 in chips)
Plaats 4: kinder309 (146249 in chips)
Plaats 5: Gratitdude (119576 in chips)
Plaats 6: BarbosaFLE (101320 in chips)
Plaats 7: drakos31 (80441 in chips)
Plaats 8: LoanShark010 (120534 in chips)
Plaats 9: Woker33 (138544 in chips)
lowell57: zet de ante 600
agri2003111: zet de ante 600
laauryci: zet de ante 600
kinder309: zet de ante 600
Gratitdude: zet de ante 600
BarbosaFLE: zet de ante 600
drakos31: zet de ante 600
LoanShark010: zet de ante 600
Woker33: zet de ante 600
lowell57: zet small blind 2400
agri2003111: zet big blind 4800
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan agri2003111 {4-Clubs}{4-Spades}
laauryci: foldt
kinder309: foldt
Gratitdude: raiset 4800 naar 9600
BarbosaFLE: foldt
drakos31: foldt
LoanShark010: callt 9600
Woker33: foldt
lowell57: foldt
agri2003111: raiset 14849 naar 24449
Gratitdude: foldt
LoanShark010: raiset 95485 naar 119934 en is all-in
agri2003111: callt 95485
LoanShark010 zei, "Tongue"
*** FLOP *** {K-Spades}{9-Spades}{Q-Clubs}
*** TURN *** {K-Spades}{9-Spades}{Q-Clubs} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {K-Spades}{9-Spades}{Q-Clubs}{8-Diamonds} {4-Diamonds}
*** SHOWDOWN ***
agri2003111: toont {4-Clubs}{4-Spades} (three of a kind, Vieren)
LoanShark010: toont {J-Clubs}{9-Clubs} (een pair Negens)
agri2003111 won 257268 van pot
LoanShark010 is op de 69e plaats in het toernooi geëindigd en heeft $18.16 ontvangen.
kinder309 zei, ">Sad"
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 257268 | Rake 0
Board {K-Spades}{9-Spades}{Q-Clubs}{8-Diamonds}{4-Diamonds}
Plaats 1: lowell57 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 2: agri2003111 (big blind) toonde {4-Clubs}{4-Spades} en won (257268) met three of a kind, Vieren
Plaats 3: laauryci foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: kinder309 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: Gratitdude foldde voor de Flop
Plaats 6: BarbosaFLE foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: drakos31 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: LoanShark010 toonde {J-Clubs}{9-Clubs} en verloor met een pair Negens
Plaats 9: Woker33 (button) foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #124136099588: Toernooi #1017825305, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXVII (1800/3600) - 29/10/2014 22:20:52 CET [29/10/2014 17:20:52 ET]
Tafel '1017825305 48' 9-max Plaats #5 is de button
Plaats 1: lowell57 (44291 in chips)
Plaats 2: agri2003111 (192462 in chips)
Plaats 3: laauryci (69403 in chips)
Plaats 4: Kapoera25 (82205 in chips)
Plaats 5: Gratitdude (94678 in chips)
Plaats 6: BarbosaFLE (49760 in chips)
Plaats 7: drakos31 (100191 in chips)
Plaats 8: LoanShark010 (127184 in chips)
Plaats 9: Woker33 (71572 in chips)
lowell57: zet de ante 450
agri2003111: zet de ante 450
laauryci: zet de ante 450
Kapoera25: zet de ante 450
Gratitdude: zet de ante 450
BarbosaFLE: zet de ante 450
drakos31: zet de ante 450
LoanShark010: zet de ante 450
Woker33: zet de ante 450
BarbosaFLE: zet small blind 1800
drakos31: zet big blind 3600
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan agri2003111 {6-Hearts}{6-Diamonds}
LoanShark010: foldt
Woker33: foldt
lowell57: foldt
agri2003111: raiset 4320 naar 7920
laauryci: foldt
Kapoera25: foldt
Gratitdude: raiset 86308 naar 94228 en is all-in
BarbosaFLE: foldt
drakos31: foldt
agri2003111: foldt
De niet-gecallde bet (86308) is geretourneerd aan Gratitdude
Gratitdude won 25290 van pot
Gratitdude: laat hand niet zien
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 25290 | Rake 0
Plaats 1: lowell57 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: agri2003111 foldde voor de Flop
Plaats 3: laauryci foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Kapoera25 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: Gratitdude (button) won (25290)
Plaats 6: BarbosaFLE (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: drakos31 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: LoanShark010 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: Woker33 foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #124135163731: Toernooi #1017825305, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXV (1400/2800) - 29/10/2014 22:07:24 CET [29/10/2014 17:07:24 ET]
Tafel '1017825305 34' 9-max Plaats #6 is de button
Plaats 1: lordlukey (34746 in chips)
Plaats 2: Bardini_SD (32174 in chips)
Plaats 4: Kapoera25 (47931 in chips)
Plaats 6: ZodiakGB (70586 in chips)
Plaats 7: füchse83 (63039 in chips)
Plaats 8: agri2003111 (88076 in chips)
Plaats 9: 1GreatFloyd1 (96190 in chips)
lordlukey: zet de ante 350
Bardini_SD: zet de ante 350
Kapoera25: zet de ante 350
ZodiakGB: zet de ante 350
füchse83: zet de ante 350
agri2003111: zet de ante 350
1GreatFloyd1: zet de ante 350
füchse83: zet small blind 1400
agri2003111: zet big blind 2800
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan agri2003111 {Q-Hearts}{Q-Clubs}
ZodiakGB zei, "nh"
1GreatFloyd1: foldt
lordlukey: foldt
Bardini_SD: foldt
Kapoera25: foldt
ZodiakGB: raiset 2800 naar 5600
füchse83: callt 4200
agri2003111: raiset 9950 naar 15550
ZodiakGB: callt 9950
füchse83: callt 9950
*** FLOP *** {J-Clubs}{Q-Diamonds}{4-Clubs}
füchse83: checkt
agri2003111: bet 14239
ZodiakGB: callt 14239
füchse83: foldt
*** TURN *** {J-Clubs}{Q-Diamonds}{4-Clubs} {6-Diamonds}
agri2003111: bet 57937 en is all-in
ZodiakGB: callt 40447 en is all-in
De niet-gecallde bet (17490) is geretourneerd aan agri2003111
*** RIVER *** {J-Clubs}{Q-Diamonds}{4-Clubs}{6-Diamonds} {4-Spades}
*** SHOWDOWN ***
agri2003111: toont {Q-Hearts}{Q-Clubs} (een full house, Vrouwen over Vieren)
ZodiakGB: toont {J-Diamonds}{K-Hearts} (twee pair, Boeren en Vieren)
agri2003111 won 158472 van pot
ZodiakGB is op de 133e plaats in het toernooi geëindigd en heeft $11.96 ontvangen.
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 158472 | Rake 0
Board {J-Clubs}{Q-Diamonds}{4-Clubs}{6-Diamonds}{4-Spades}
Plaats 1: lordlukey foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: Bardini_SD foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Kapoera25 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: ZodiakGB (button) toonde {J-Diamonds}{K-Hearts} en verloor met twee pair, Boeren en Vieren
Plaats 7: füchse83 (small blind) foldde op de Flop
Plaats 8: agri2003111 (big blind) toonde {Q-Hearts}{Q-Clubs} en won (158472) met een full house, Vrouwen over Vieren
Plaats 9: 1GreatFloyd1 foldde voor de Flop (bette niet)

itm

PokerStarshand #124132435848: Toernooi #1017825305, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 29/10/2014 21:27:40 CET [29/10/2014 16:27:40 ET]
Tafel '1017825305 34' 9-max Plaats #7 is de button
Plaats 1: lordlukey (18071 in chips)
Plaats 2: Siroga 011 (21129 in chips)
Plaats 3: callbett (33051 in chips)
Plaats 4: Kapoera25 (17021 in chips)
Plaats 5: manuwa86 (6014 in chips)
Plaats 6: kischkintai (46715 in chips)
Plaats 7: BenutzerID (8123 in chips)
Plaats 8: agri2003111 (18099 in chips)
Plaats 9: schlauerrabe (18136 in chips)
lordlukey: zet de ante 125
Siroga 011: zet de ante 125
callbett: zet de ante 125
Kapoera25: zet de ante 125
manuwa86: zet de ante 125
kischkintai: zet de ante 125
BenutzerID: zet de ante 125
agri2003111: zet de ante 125
schlauerrabe: zet de ante 125
agri2003111: zet small blind 500
schlauerrabe: zet big blind 1000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan agri2003111 {J-Diamonds}{K-Hearts}
lordlukey: foldt
Siroga 011: foldt
callbett: foldt
Kapoera25: foldt
manuwa86: foldt
kischkintai: foldt
BenutzerID: foldt
agri2003111: raiset 16974 naar 17974 en is all-in
schlauerrabe: callt 16974
*** FLOP *** {J-Spades}{6-Diamonds}{3-Clubs}
*** TURN *** {J-Spades}{6-Diamonds}{3-Clubs} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {J-Spades}{6-Diamonds}{3-Clubs}{4-Diamonds} {2-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
agri2003111: toont {J-Diamonds}{K-Hearts} (een pair Boeren)
schlauerrabe: toont {9-Hearts}{10-Diamonds} (high card Boer)
agri2003111 won 37073 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 37073 | Rake 0
Board {J-Spades}{6-Diamonds}{3-Clubs}{4-Diamonds}{2-Clubs}
Plaats 1: lordlukey foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: Siroga 011 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: callbett foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Kapoera25 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: manuwa86 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: kischkintai foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: BenutzerID (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: agri2003111 (small blind) toonde {J-Diamonds}{K-Hearts} en won (37073) met een pair Boeren
Plaats 9: schlauerrabe (big blind) toonde {9-Hearts}{10-Diamonds} en verloor met high card Boer

17:00 bib 8.8
17:00 big 22
17:15 27ko
17:30 8,8 1r1a 24.80
17:30 11 hot
18:00 22 fo niet gespeeld
18:30 16.50hot
19:15 1r (12.10 )

gead 5,4+8,8+5,4+5,5+4,4 29.50

over 22+9+0.5 = 31.50

alleen 4,4 over...0 cash

te moeilijk

PokerStarshand #124130479845: Toernooi #1017825108, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XIX (1500/3000) - 29/10/2014 21:00:38 CET [29/10/2014 16:00:38 ET]
Tafel '1017825108 622' 9-max Plaats #7 is de button
Plaats 1: dezhoupuke00 (4785 in chips) zit uit
Plaats 2: bozz46 (106305 in chips)
Plaats 3: ganjaStylee (37270 in chips)
Plaats 4: Billabam (39340 in chips)
Plaats 5: agri2003111 (36000 in chips)
Plaats 6: Fletcher65 (88132 in chips)
Plaats 7: Mickey1328 (35050 in chips)
Plaats 8: törkyturpa (51745 in chips)
Plaats 9: monro-83 (42580 in chips)
dezhoupuke00: zet de ante 300
bozz46: zet de ante 300
ganjaStylee: zet de ante 300
Billabam: zet de ante 300
agri2003111: zet de ante 300
Fletcher65: zet de ante 300
Mickey1328: zet de ante 300
törkyturpa: zet de ante 300
monro-83: zet de ante 300
törkyturpa: zet small blind 1500
monro-83: zet big blind 3000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan agri2003111 {A-Spades}{A-Hearts}
dezhoupuke00: foldt
bozz46: foldt
ganjaStylee: foldt
Billabam: foldt
agri2003111: raiset 3000 naar 6000
Fletcher65: raiset 3000 naar 9000
Mickey1328: callt 9000
törkyturpa: foldt
monro-83: foldt
agri2003111: raiset 26700 naar 35700 en is all-in
Fletcher65: callt 26700
Mickey1328: callt 25750 en is all-in
*** FLOP *** {2-Diamonds}{7-Diamonds}{4-Diamonds}
*** TURN *** {2-Diamonds}{7-Diamonds}{4-Diamonds} {9-Clubs}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{7-Diamonds}{4-Diamonds}{9-Clubs} {5-Spades}
*** SHOWDOWN ***
agri2003111: toont {A-Spades}{A-Hearts} (een pair Azen)
Fletcher65: toont {10-Diamonds}{A-Diamonds} (een flush, Aas hoog)
Fletcher65 won 1900 van bij pot
Mickey1328: toont {J-Spades}{K-Clubs} (high card Koning)
Fletcher65 won 111450 van hoofd pot
agri2003111 is op de 4765e plaats in het toernooi geëindigd
Mickey1328 is op de 4766e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 113350 Hoofd pot 111450. Bij pot 1900. | Rake 0
Board {2-Diamonds}{7-Diamonds}{4-Diamonds}{9-Clubs}{5-Spades}
Plaats 1: dezhoupuke00 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: bozz46 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: ganjaStylee foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Billabam foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: agri2003111 toonde {A-Spades}{A-Hearts} en verloor met een pair Azen
Plaats 6: Fletcher65 toonde {10-Diamonds}{A-Diamonds} en won (113350) met een flush, Aas hoog
Plaats 7: Mickey1328 (button) toonde {J-Spades}{K-Clubs} en verloor met high card Koning
Plaats 8: törkyturpa (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 9: monro-83 (big blind) foldde voor de Flop

9$ over van de 1r

slechte call

PokerStarshand #124129873789: Toernooi #1017825108, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (1250/2500) - 29/10/2014 20:50:46 CET [29/10/2014 15:50:46 ET]
Tafel '1017825108 622' 9-max Plaats #5 is de button
Plaats 1: dezhoupuke00 (5285 in chips) zit uit
Plaats 2: bozz46 (32174 in chips)
Plaats 3: ganjaStylee (7770 in chips)
Plaats 4: Billabam (9840 in chips)
Plaats 5: agri2003111 (33131 in chips)
Plaats 6: Fletcher65 (59882 in chips)
Plaats 7: Mickey1328 (9300 in chips)
Plaats 8: törkyturpa (24745 in chips)
Plaats 9: monro-83 (13080 in chips)
dezhoupuke00: zet de ante 250
bozz46: zet de ante 250
ganjaStylee: zet de ante 250
Billabam: zet de ante 250
agri2003111: zet de ante 250
Fletcher65: zet de ante 250
Mickey1328: zet de ante 250
törkyturpa: zet de ante 250
monro-83: zet de ante 250
Fletcher65: zet small blind 1250
Mickey1328: zet big blind 2500
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan agri2003111 {Q-Diamonds}{J-Clubs}
törkyturpa: foldt
monro-83 is door zijn tijd heen
monro-83: foldt
dezhoupuke00: foldt
monro-83 zit uit
monro-83 is terug
bozz46: raiset 2500 naar 5000
ganjaStylee: foldt
Billabam: foldt
agri2003111: raiset 5000 naar 10000
Fletcher65: foldt
Mickey1328: foldt
bozz46: raiset 21924 naar 31924 en is all-in
agri2003111: callt 21924
*** FLOP *** {10-Spades}{J-Diamonds}{2-Hearts}
*** TURN *** {10-Spades}{J-Diamonds}{2-Hearts} {A-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Spades}{J-Diamonds}{2-Hearts}{A-Diamonds} {8-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
bozz46: toont {Q-Clubs}{Q-Spades} (een pair Vrouwen)
agri2003111: toont {Q-Diamonds}{J-Clubs} (een pair Boeren)
bozz46 won 69848 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 69848 | Rake 0
Board {10-Spades}{J-Diamonds}{2-Hearts}{A-Diamonds}{8-Hearts}
Plaats 1: dezhoupuke00 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: bozz46 toonde {Q-Clubs}{Q-Spades} en won (69848) met een pair Vrouwen
Plaats 3: ganjaStylee foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Billabam foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: agri2003111 (button) toonde {Q-Diamonds}{J-Clubs} en verloor met een pair Boeren
Plaats 6: Fletcher65 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: Mickey1328 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: törkyturpa foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: monro-83 foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #124129389402: Toernooi #1017825305, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 29/10/2014 20:43:48 CET [29/10/2014 15:43:48 ET]
Tafel '1017825305 134' 9-max Plaats #9 is de button
Plaats 1: luccaspie (6891 in chips)
Plaats 2: el diegote10 (2840 in chips)
Plaats 3: ST4CKSURF3R (2035 in chips)
Plaats 4: agri2003111 (13218 in chips)
Plaats 5: HA57 (6020 in chips)
Plaats 6: Spitzendudo (7850 in chips)
Plaats 7: bob825 (3000 in chips)
Plaats 8: Fred20Batats (3505 in chips)
Plaats 9: tamo01 (5199 in chips)
luccaspie: zet de ante 30
el diegote10: zet de ante 30
ST4CKSURF3R: zet de ante 30
agri2003111: zet de ante 30
HA57: zet de ante 30
Spitzendudo: zet de ante 30
bob825: zet de ante 30
Fred20Batats: zet de ante 30
tamo01: zet de ante 30
luccaspie: zet small blind 125
el diegote10: zet big blind 250
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan agri2003111 {Q-Hearts}{A-Clubs}
ST4CKSURF3R: foldt
agri2003111: raiset 300 naar 550
HA57: foldt
Spitzendudo: foldt
bob825: foldt
Fred20Batats: foldt
tamo01: foldt
luccaspie: foldt
el diegote10: raiset 300 naar 850
agri2003111: raiset 505 naar 1355
el diegote10: raiset 505 naar 1860
agri2003111: raiset 11328 naar 13188 en is all-in
el diegote10: callt 950 en is all-in
De niet-gecallde bet (10378) is geretourneerd aan agri2003111
*** FLOP *** {8-Hearts}{10-Clubs}{2-Hearts}
*** TURN *** {8-Hearts}{10-Clubs}{2-Hearts} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Hearts}{10-Clubs}{2-Hearts}{4-Diamonds} {2-Diamonds}
*** SHOWDOWN ***
el diegote10: toont {K-Clubs}{K-Diamonds} (twee pair, Koningen en Tweeën)
agri2003111: toont {Q-Hearts}{A-Clubs} (een pair Tweeën)
el diegote10 won 6015 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 6015 | Rake 0
Board {8-Hearts}{10-Clubs}{2-Hearts}{4-Diamonds}{2-Diamonds}
Plaats 1: luccaspie (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 2: el diegote10 (big blind) toonde {K-Clubs}{K-Diamonds} en won (6015) met twee pair, Koningen en Tweeën
Plaats 3: ST4CKSURF3R foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: agri2003111 toonde {Q-Hearts}{A-Clubs} en verloor met een pair Tweeën
Plaats 5: HA57 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: Spitzendudo foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: bob825 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: Fred20Batats foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: tamo01 (button) foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #124128750989: Toernooi #1017825383, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 29/10/2014 20:34:34 CET [29/10/2014 15:34:34 ET]
Tafel '1017825383 109' 9-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: IhaveNoClue1 (1940 in chips)
Plaats 2: ZAPPER-34 (1290 in chips)
Plaats 3: Jannis94102 (3620 in chips)
Plaats 4: Nelis020 (510 in chips)
Plaats 5: read me pro (3730 in chips)
Plaats 6: agri2003111 (2768 in chips)
Plaats 7: vitinhorrn15 (7670 in chips)
Plaats 8: elion22 (1915 in chips)
Plaats 9: Tzwenn1988 (1670 in chips)
IhaveNoClue1: zet de ante 10
ZAPPER-34: zet de ante 10
Jannis94102: zet de ante 10
Nelis020: zet de ante 10
read me pro: zet de ante 10
agri2003111: zet de ante 10
vitinhorrn15: zet de ante 10
elion22: zet de ante 10
Tzwenn1988: zet de ante 10
ZAPPER-34: zet small blind 50
Jannis94102: zet big blind 100
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan agri2003111 {10-Hearts}{10-Diamonds}
Nelis020: foldt
read me pro: raiset 100 naar 200
agri2003111: raiset 2558 naar 2758 en is all-in
vitinhorrn15: callt 2758
elion22: foldt
Tzwenn1988: foldt
IhaveNoClue1: foldt
ZAPPER-34: foldt
Jannis94102: foldt
read me pro: foldt
*** FLOP *** {4-Hearts}{Q-Clubs}{3-Clubs}
*** TURN *** {4-Hearts}{Q-Clubs}{3-Clubs} {3-Spades}
*** RIVER *** {4-Hearts}{Q-Clubs}{3-Clubs}{3-Spades} {8-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
agri2003111: toont {10-Hearts}{10-Diamonds} (twee pair, Tienen en Drieën)
vitinhorrn15: toont {A-Spades}{A-Diamonds} (twee pair, Azen en Drieën)
vitinhorrn15 won 5956 van pot
agri2003111 is op de 1111e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 5956 | Rake 0
Board {4-Hearts}{Q-Clubs}{3-Clubs}{3-Spades}{8-Clubs}
Plaats 1: IhaveNoClue1 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: ZAPPER-34 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: Jannis94102 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 4: Nelis020 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: read me pro foldde voor de Flop
Plaats 6: agri2003111 toonde {10-Hearts}{10-Diamonds} en verloor met twee pair, Tienen en Drieën
Plaats 7: vitinhorrn15 toonde {A-Spades}{A-Diamonds} en won (5956) met twee pair, Azen en Drieën
Plaats 8: elion22 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: Tzwenn1988 foldde voor de Flop (bette niet)

12345693