Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

bas106xsi

Naam:bas vermeul
Mijn onderschrift:

whoop whoop

Verstuur bericht

Forum Posts

Hoe laat begint deze? Glglglgl

QM0J0 schreef

Je spreekt jezelf nu tegen.
Als hij hier al ontzettend wijf callt dan doe je het met K2o misschien niet eens zo slecht

ja daar heb je mss ook wel weer een punt.

Tigra87 schreef

Kerel heeft maar 10 bbs Sb VS BB..

Ja dat klopt maar welke range zou hij daar callen? Ik denk dat het een hele wijde range is. Pbb te wijd om met k hoog zonder kicker 10bb te schuiven. Ik weet niet of jeje equity hier haalt. No offence mss fold ik hier wel te tight zonder dood geld in het midden

Fert schreef

djflut schreef

advenje schreef

b22

PokerStars Hand #113210070139: Tournament #877041199, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2014/03/13 17:42:33 CET [2014/03/13 12:42:33 ET]
Table '877041199 95' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: swimmer25 (3000 in chips)
Seat 2: Nextoldutiao (3140 in chips)
Seat 3: advenje (2507 in chips)
Seat 4: rtrppp (665 in chips)
Seat 5: patrisha77 (7208 in chips)
Seat 6: mambocat22 (2885 in chips)
Seat 7: AlexGelinski (2440 in chips)
Seat 8: Marshall252 (4755 in chips)
Seat 9: piisaa (5030 in chips)
swimmer25: posts the ante 5
Nextoldutiao: posts the ante 5
advenje: posts the ante 5
rtrppp: posts the ante 5
patrisha77: posts the ante 5
mambocat22: posts the ante 5
AlexGelinski: posts the ante 5
Marshall252: posts the ante 5
piisaa: posts the ante 5
advenje: posts small blind 30
rtrppp: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to advenje {K-Spades}{2-Diamonds}
patrisha77: folds
mambocat22: folds
AlexGelinski: folds
Marshall252: folds
piisaa: folds
swimmer25: folds
Nextoldutiao: folds
advenje: raises 2442 to 2502 and is all-in
rtrppp: calls 600 and is all-in
Uncalled bet (1842) returned to advenje
*** FLOP *** {4-Spades}{2-Hearts}{4-Hearts}
*** TURN *** {4-Spades}{2-Hearts}{4-Hearts} {7-Hearts}
*** RIVER *** {4-Spades}{2-Hearts}{4-Hearts}{7-Hearts} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
advenje: shows {K-Spades}{2-Diamonds} (two pair, Sevens and Fours)
rtrppp: shows {A-Clubs}{10-Hearts} (two pair, Sevens and Fours - Ace kicker)
rtrppp collected 1365 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1365 | Rake 0
Board {4-Spades}{2-Hearts}{4-Hearts}{7-Hearts}{7-Diamonds}
Seat 1: swimmer25 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Nextoldutiao (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: advenje (small blind) showed {K-Spades}{2-Diamonds} and lost with two pair, Sevens and Fours
Seat 4: rtrppp (big blind) showed {A-Clubs}{10-Hearts} and won (1365) with two pair, Sevens and Fours
Seat 5: patrisha77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: mambocat22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: AlexGelinski folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Marshall252 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: piisaa folded before Flop (didn't bet)

beetje vreemd shove...hier van niemand commentaar?

Ja?
DJ FLUT ga knikkeren man, of lees ga Kuifje lezen ipv die rare pokerboeken die je ergens gevonden hebt (Phil Gordon soms? KLIK) .

Deze snap ik ook niet helemaal. Waarom zo deep schuiven in dit level Confused

bas106xsi schreef

Hey pol q vroeg om je

Glglgl obv

Hey pol q vroeg om je

Wat een vette episode weer

.

ik cancel

Zo ben weer bij
Wat een vette serie is dit zeg.
Hoeveel afleveringen zijn het eigenlijk?
Nu 6 gezien en kan niet wachten op nr7

Gl w ik sla deze even over

kampoe88 schreef

Jammer man $ zijn er morgen inde middag begin avond

ja is prima
baal van die bust
heel de tijd flat ik daar voor control dacht nu wil ik non showdown vs hem

hij driebette elke minopener
dacht nu heb ik wel een hand
draait hij aa open

ty 4 buying

PokerStarshand #112305705175: Toernooi #862427195, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level XIII (500/1000) - 24/02/2014 0:13:23 CET [23/02/2014 18:13:23 ET]
Tafel '862427195 260' 9-max Plaats #6 is de button
Plaats 1: bas106xsi (24643 in chips)
Plaats 2: MORTIIIIIIII (62032 in chips)
Plaats 3: federiga2008 (23130 in chips)
Plaats 4: 50km (30320 in chips)
Plaats 5: SEEEDx (24582 in chips)
Plaats 6: ramiro_ak (32256 in chips)
Plaats 7: urmovel (24263 in chips)
Plaats 8: muddaklicka (23132 in chips)
Plaats 9: Kam1kazemaus (43982 in chips)
bas106xsi: zet de ante 100
MORTIIIIIIII: zet de ante 100
federiga2008: zet de ante 100
50km: zet de ante 100
SEEEDx: zet de ante 100
ramiro_ak: zet de ante 100
urmovel: zet de ante 100
muddaklicka: zet de ante 100
Kam1kazemaus: zet de ante 100
urmovel: zet small blind 500
muddaklicka: zet big blind 1000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan bas106xsi {A-Spades}{K-Clubs}
Kam1kazemaus: foldt
bas106xsi: raiset 1000 naar 2000
MORTIIIIIIII: foldt
federiga2008: foldt
50km: raiset 2785 naar 4785
SEEEDx: foldt
ramiro_ak: foldt
urmovel: foldt
muddaklicka: foldt
bas106xsi: raiset 19758 naar 24543 en is all-in
50km: callt 19758
*** FLOP *** {6-Hearts}{8-Spades}{9-Hearts}
*** TURN *** {6-Hearts}{8-Spades}{9-Hearts} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Hearts}{8-Spades}{9-Hearts}{3-Diamonds} {7-Spades}
*** SHOWDOWN ***
bas106xsi: toont {A-Spades}{K-Clubs} (high card Aas)
50km: toont {A-Clubs}{A-Hearts} (een pair Azen)
50km won 51486 van pot
bas106xsi is op de 2273e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 51486 | Rake 0
Board {6-Hearts}{8-Spades}{9-Hearts}{3-Diamonds}{7-Spades}
Plaats 1: bas106xsi toonde {A-Spades}{K-Clubs} en verloor met high card Aas
Plaats 2: MORTIIIIIIII foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: federiga2008 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: 50km toonde {A-Clubs}{A-Hearts} en won (51486) met een pair Azen
Plaats 5: SEEEDx foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: ramiro_ak (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: urmovel (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: muddaklicka (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 9: Kam1kazemaus foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #112305259787: Toernooi #862427195, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level XII (400/800) - 24/02/2014 0:04:50 CET [23/02/2014 18:04:50 ET]
Tafel '862427195 260' 9-max Plaats #4 is de button
Plaats 1: bas106xsi (22704 in chips)
Plaats 2: MORTIIIIIIII (61812 in chips)
Plaats 3: craigo'regan (9836 in chips)
Plaats 4: 50km (33560 in chips)
Plaats 5: SEEEDx (23162 in chips)
Plaats 6: ramiro_ak (13820 in chips)
Plaats 7: urmovel (27843 in chips)
Plaats 8: muddaklicka (25712 in chips)
Plaats 9: Kam1kazemaus (46761 in chips)
bas106xsi: zet de ante 80
MORTIIIIIIII: zet de ante 80
craigo'regan: zet de ante 80
50km: zet de ante 80
SEEEDx: zet de ante 80
ramiro_ak: zet de ante 80
urmovel: zet de ante 80
muddaklicka: zet de ante 80
Kam1kazemaus: zet de ante 80
SEEEDx: zet small blind 400
ramiro_ak: zet big blind 800
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan bas106xsi {K-Diamonds}{A-Clubs}
urmovel: foldt
muddaklicka: foldt
Kam1kazemaus: raiset 800 naar 1600
bas106xsi: raiset 999 naar 2599
MORTIIIIIIII: foldt
craigo'regan: foldt
50km: foldt
SEEEDx: foldt
ramiro_ak: foldt
Kam1kazemaus: callt 999
*** FLOP *** {2-Spades}{7-Diamonds}{6-Spades}
Kam1kazemaus: checkt
bas106xsi: bet 2699
Kam1kazemaus: foldt
De niet-gecallde bet (2699) is geretourneerd aan bas106xsi
bas106xsi won 7118 van pot
bas106xsi: laat hand niet zien
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 7118 | Rake 0
Board {2-Spades}{7-Diamonds}{6-Spades}
Plaats 1: bas106xsi won (7118)
Plaats 2: MORTIIIIIIII foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: craigo'regan foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: 50km (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: SEEEDx (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 6: ramiro_ak (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: urmovel foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: muddaklicka foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: Kam1kazemaus foldde op de Flop

22,7k

PokerStarshand #112303869092: Toernooi #862427195, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level XI (300/600) - 23/02/2014 23:37:07 CET [23/02/2014 17:37:07 ET]
Tafel '862427195 260' 9-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: bas106xsi (23845 in chips)
Plaats 2: MORTIIIIIIII (25698 in chips)
Plaats 3: craigo'regan (10656 in chips)
Plaats 4: 50km (22034 in chips)
Plaats 5: SEEEDx (37372 in chips)
Plaats 6: Eugene_Tung (18566 in chips)
Plaats 7: mendezoo (12468 in chips)
Plaats 8: muddaklicka (12712 in chips)
Plaats 9: lingminglm (16835 in chips)
bas106xsi: zet de ante 60
MORTIIIIIIII: zet de ante 60
craigo'regan: zet de ante 60
50km: zet de ante 60
SEEEDx: zet de ante 60
Eugene_Tung: zet de ante 60
mendezoo: zet de ante 60
muddaklicka: zet de ante 60
lingminglm: zet de ante 60
MORTIIIIIIII: zet small blind 300
craigo'regan: zet big blind 600
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan bas106xsi {A-Spades}{J-Spades}
50km: raiset 636 naar 1236
SEEEDx: foldt
Eugene_Tung: foldt
mendezoo: foldt
muddaklicka: foldt
lingminglm: foldt
bas106xsi: raiset 863 naar 2099
MORTIIIIIIII: foldt
craigo'regan: foldt
50km: callt 863
*** FLOP *** {A-Hearts}{10-Clubs}{7-Spades}
50km: checkt
bas106xsi: bet 1345
50km: foldt
De niet-gecallde bet (1345) is geretourneerd aan bas106xsi
bas106xsi won 5638 van pot
bas106xsi: laat hand niet zien
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 5638 | Rake 0
Board {A-Hearts}{10-Clubs}{7-Spades}
Plaats 1: bas106xsi (button) won (5638)
Plaats 2: MORTIIIIIIII (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: craigo'regan (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 4: 50km foldde op de Flop
Plaats 5: SEEEDx foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: Eugene_Tung foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: mendezoo foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: muddaklicka foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: lingminglm foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #112303037870: Toernooi #862427195, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level X (250/500) - 23/02/2014 23:22:35 CET [23/02/2014 17:22:35 ET]
Tafel '862427195 260' 9-max Plaats #2 is de button
Plaats 1: bas106xsi (25750 in chips)
Plaats 2: MORTIIIIIIII (13549 in chips)
Plaats 3: craigo'regan (12756 in chips)
Plaats 4: holmesy55 (11730 in chips)
Plaats 5: SEEEDx (34092 in chips)
Plaats 6: Eugene_Tung (31927 in chips)
Plaats 7: mendezoo (9127 in chips)
Plaats 8: muddaklicka (6436 in chips)
Plaats 9: lingminglm (17135 in chips)
bas106xsi: zet de ante 50
MORTIIIIIIII: zet de ante 50
craigo'regan: zet de ante 50
holmesy55: zet de ante 50
SEEEDx: zet de ante 50
Eugene_Tung: zet de ante 50
mendezoo: zet de ante 50
muddaklicka: zet de ante 50
lingminglm: zet de ante 50
craigo'regan: zet small blind 250
holmesy55: zet big blind 500
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan bas106xsi {K-Clubs}{9-Clubs}
SEEEDx: foldt
Eugene_Tung: foldt
mendezoo: foldt
muddaklicka: foldt
lingminglm: foldt
bas106xsi: raiset 500 naar 1000
MORTIIIIIIII: foldt
craigo'regan: foldt
holmesy55: callt 500
*** FLOP *** {2-Spades}{K-Diamonds}{8-Clubs}
holmesy55: checkt
bas106xsi: bet 1235
holmesy55: foldt
De niet-gecallde bet (1235) is geretourneerd aan bas106xsi
bas106xsi won 2700 van pot
bas106xsi: laat hand niet zien
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 2700 | Rake 0
Board {2-Spades}{K-Diamonds}{8-Clubs}
Plaats 1: bas106xsi won (2700)
Plaats 2: MORTIIIIIIII (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: craigo'regan (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 4: holmesy55 (big blind) foldde op de Flop
Plaats 5: SEEEDx foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: Eugene_Tung foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: mendezoo foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: muddaklicka foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: lingminglm foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #112302461872: Toernooi #862427195, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level X (250/500) - 23/02/2014 23:12:55 CET [23/02/2014 17:12:55 ET]
Tafel '862427195 260' 9-max Plaats #7 is de button
Plaats 1: bas106xsi (18366 in chips)
Plaats 2: MORTIIIIIIII (6042 in chips)
Plaats 3: craigo'regan (8003 in chips)
Plaats 4: holmesy55 (12530 in chips)
Plaats 5: SEEEDx (32442 in chips)
Plaats 6: Eugene_Tung (39361 in chips)
Plaats 7: mendezoo (13619 in chips)
Plaats 8: muddaklicka (12639 in chips)
Plaats 9: lingminglm (19500 in chips)
bas106xsi: zet de ante 50
MORTIIIIIIII: zet de ante 50
craigo'regan: zet de ante 50
holmesy55: zet de ante 50
SEEEDx: zet de ante 50
Eugene_Tung: zet de ante 50
mendezoo: zet de ante 50
muddaklicka: zet de ante 50
lingminglm: zet de ante 50
muddaklicka: zet small blind 250
lingminglm: zet big blind 500
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan bas106xsi {7-Diamonds}{7-Hearts}
bas106xsi: raiset 500 naar 1000
MORTIIIIIIII: foldt
craigo'regan: foldt
holmesy55: foldt
SEEEDx: foldt
Eugene_Tung: callt 1000
mendezoo: foldt
muddaklicka: foldt
lingminglm: foldt
*** FLOP *** {4-Clubs}{8-Spades}{10-Hearts}
bas106xsi: bet 1235
Eugene_Tung: callt 1235
*** TURN *** {4-Clubs}{8-Spades}{10-Hearts} {7-Clubs}
bas106xsi: bet 2699
Eugene_Tung: callt 2699
*** RIVER *** {4-Clubs}{8-Spades}{10-Hearts}{7-Clubs} {A-Diamonds}
bas106xsi: checkt
Eugene_Tung: checkt
*** SHOWDOWN ***
bas106xsi: toont {7-Diamonds}{7-Hearts} (three of a kind, Zevens)
Eugene_Tung: gooit hand weg
bas106xsi won 11068 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 11068 | Rake 0
Board {4-Clubs}{8-Spades}{10-Hearts}{7-Clubs}{A-Diamonds}
Plaats 1: bas106xsi toonde {7-Diamonds}{7-Hearts} en won (11068) met three of a kind, Zevens
Plaats 2: MORTIIIIIIII foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: craigo'regan foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: holmesy55 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: SEEEDx foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: Eugene_Tung gooide weg {J-Diamonds}{J-Clubs}
Plaats 7: mendezoo (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: muddaklicka (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 9: lingminglm (big blind) foldde voor de Flop

19,3k

PokerStarshand #112300933869: Toernooi #862427195, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 23/02/2014 22:45:50 CET [23/02/2014 16:45:50 ET]
Tafel '862427195 260' 9-max Plaats #2 is de button
Plaats 1: bas106xsi (7318 in chips)
Plaats 2: 3aDRoTiShe (10085 in chips)
Plaats 3: craigo'regan (10021 in chips)
Plaats 4: DontBluffMyJ (5530 in chips)
Plaats 5: SEEEDx (23268 in chips)
Plaats 6: Eugene_Tung (38481 in chips)
Plaats 7: mendezoo (16709 in chips)
Plaats 8: muddaklicka (12529 in chips)
Plaats 9: lingminglm (31075 in chips)
bas106xsi: zet de ante 30
3aDRoTiShe: zet de ante 30
craigo'regan: zet de ante 30
DontBluffMyJ: zet de ante 30
SEEEDx: zet de ante 30
Eugene_Tung: zet de ante 30
mendezoo: zet de ante 30
muddaklicka: zet de ante 30
lingminglm: zet de ante 30
craigo'regan: zet small blind 150
DontBluffMyJ: zet big blind 300
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan bas106xsi {9-Spades}{9-Clubs}
SEEEDx: foldt
Eugene_Tung: foldt
mendezoo: foldt
muddaklicka: foldt
lingminglm: foldt
bas106xsi: raiset 300 naar 600
3aDRoTiShe: foldt
craigo'regan: raiset 9391 naar 9991 en is all-in
DontBluffMyJ: callt 5200 en is all-in
bas106xsi: callt 6688 en is all-in
De niet-gecallde bet (2703) is geretourneerd aan craigo'regan
*** FLOP *** {5-Clubs}{9-Diamonds}{Q-Hearts}
*** TURN *** {5-Clubs}{9-Diamonds}{Q-Hearts} {2-Hearts}
*** RIVER *** {5-Clubs}{9-Diamonds}{Q-Hearts}{2-Hearts} {8-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
craigo'regan: toont {10-Diamonds}{10-Clubs} (een pair Tienen)
bas106xsi: toont {9-Spades}{9-Clubs} (three of a kind, Negens)
bas106xsi won 3576 van bij pot
DontBluffMyJ: toont {10-Hearts}{10-Spades} (een pair Tienen)
bas106xsi won 16770 van hoofd pot
DontBluffMyJ is op de 4765e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 20346 Hoofd pot 16770. Bij pot 3576. | Rake 0
Board {5-Clubs}{9-Diamonds}{Q-Hearts}{2-Hearts}{8-Hearts}
Plaats 1: bas106xsi toonde {9-Spades}{9-Clubs} en won (20346) met three of a kind, Negens
Plaats 2: 3aDRoTiShe (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: craigo'regan (small blind) toonde {10-Diamonds}{10-Clubs} en verloor met een pair Tienen
Plaats 4: DontBluffMyJ (big blind) toonde {10-Hearts}{10-Spades} en verloor met een pair Tienen
Plaats 5: SEEEDx foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: Eugene_Tung foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: mendezoo foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: muddaklicka foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: lingminglm foldde voor de Flop (bette niet)

12345624