Bouwmann

Naam:Tico Bouwjan
Mijn onderschrift:

GG{2-Clubs}{7-Clubs}

Verstuur bericht

Forum Posts

GG´s man, mijn 16.72 heb je ook ontvangen. Feli both.

Top, kom er nog niet in.. Morgen na werk opnieuw proberen, GL en ty

Kan dus niet inloggen om je nu de funds te sturen. Morgen fine?

Kan zowel op mobiel, als op de site, als op de PS software niet inloggen, krijg wel een mail binnen nu met 80e plaats, 17.72 en 1 aan ko's....

Sorry Gio, ik heb echt mijn best gedaan om de connectie terug te krijgen. Zoals gezegd, had ik zelf gewoon een snelle i'netverbinding. Ik zal stars mailen en je via skype op de hoogte houden!

Kan niet connecten, heb wel gewooninternet?:S

PokerStars Hand #144332526312: Tournament #1386014387, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XIX (625/1250) - 2015/11/24 22:53:40 CET [2015/11/24 16:53:40 ET]
Table '1386014387 135' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: PowellJam (26329 in chips)
Seat 2: coudeu (16889 in chips)
Seat 3: ass de sale (22137 in chips)
Seat 4: mous543 (23659 in chips)
Seat 5: kaxxxy (21446 in chips)
Seat 6: Bedy82 (23568 in chips)
Seat 7: 777-Rugevit (23219 in chips)
Seat 8: slovenas (23798 in chips)
Seat 9: Bouwmann (11084 in chips)
PowellJam: posts the ante 150
coudeu: posts the ante 150
ass de sale: posts the ante 150
mous543: posts the ante 150
kaxxxy: posts the ante 150
Bedy82: posts the ante 150
777-Rugevit: posts the ante 150
slovenas: posts the ante 150
Bouwmann: posts the ante 150
Bouwmann: posts small blind 625
PowellJam: posts big blind 1250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {Q-Hearts}{A-Hearts}
coudeu: folds
ass de sale: folds
mous543: folds
kaxxxy: folds
Bedy82: folds
777-Rugevit has timed out
777-Rugevit: folds
777-Rugevit is sitting out
slovenas: folds
Bouwmann: raises 9684 to 10934 and is all-in
PowellJam: calls 9684
*** FLOP *** {Q-Spades}{3-Diamonds}{A-Spades}
*** TURN *** {Q-Spades}{3-Diamonds}{A-Spades} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Spades}{3-Diamonds}{A-Spades}{Q-Diamonds} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Bouwmann: shows {Q-Hearts}{A-Hearts} (a full house, Queens full of Aces)
PowellJam: shows {Q-Clubs}{J-Spades} (a full house, Queens full of Threes)
Bouwmann collected 23218 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 23218 | Rake 0
Board {Q-Spades}{3-Diamonds}{A-Spades}{Q-Diamonds}{3-Spades}
Seat 1: PowellJam (big blind) showed {Q-Clubs}{J-Spades} and lost with a full house, Queens full of Threes
Seat 2: coudeu folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ass de sale folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: mous543 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: kaxxxy folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Bedy82 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: 777-Rugevit folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: slovenas (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Bouwmann (small blind) showed {Q-Hearts}{A-Hearts} and won (23218) with a full house, Queens full of Aces

10k 1 ko totaal, K10ss vs 22 ship

out 5
PokerStars Hand #144330517444: Tournament #1386014360, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2015/11/24 22:16:41 CET [2015/11/24 16:16:41 ET]
Table '1386014360 65' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Chapex (6682 in chips)
Seat 2: devilpact (6378 in chips)
Seat 3: V-BOND130669 (4042 in chips)
Seat 4: vodca.ru (1235 in chips)
Seat 5: Bouwmann (5019 in chips)
Seat 6: Brunodellas (3899 in chips)
Seat 7: f1power1 (12866 in chips)
Seat 8: Jipinio (13742 in chips)
Seat 9: AAA555AAA666 (5141 in chips) is sitting out
Chapex: posts the ante 70
devilpact: posts the ante 70
V-BOND130669: posts the ante 70
vodca.ru: posts the ante 70
Bouwmann: posts the ante 70
Brunodellas: posts the ante 70
f1power1: posts the ante 70
Jipinio: posts the ante 70
AAA555AAA666: posts the ante 70
Chapex: posts small blind 300
devilpact: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {7-Clubs}{K-Clubs}
V-BOND130669: folds
vodca.ru: folds
AAA555AAA666 has returned
Bouwmann: raises 4349 to 4949 and is all-in
Brunodellas: folds
f1power1: folds
Jipinio: raises 8723 to 13672 and is all-in
AAA555AAA666: calls 5071 and is all-in
Chapex: folds
devilpact: folds
Uncalled bet (8601) returned to Jipinio
*** FLOP *** {6-Spades}{9-Clubs}{K-Diamonds}
*** TURN *** {6-Spades}{9-Clubs}{K-Diamonds} {A-Hearts}
*** RIVER *** {6-Spades}{9-Clubs}{K-Diamonds}{A-Hearts} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Jipinio: shows {Q-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
AAA555AAA666: shows {10-Diamonds}{10-Spades} (a pair of Tens)
Jipinio collected 244 from side pot
Bouwmann: shows {7-Clubs}{K-Clubs} (a pair of Kings)
Jipinio collected 16377 from main pot
AAA555AAA666 finished the tournament in 465th place
Bouwmann finished the tournament in 466th place
*** SUMMARY ***
Total pot 16621 Main pot 16377. Side pot 244. | Rake 0
Board {6-Spades}{9-Clubs}{K-Diamonds}{A-Hearts}{4-Hearts}
Seat 1: Chapex (small blind) folded before Flop
Seat 2: devilpact (big blind) folded before Flop
Seat 3: V-BOND130669 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: vodca.ru folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Bouwmann showed {7-Clubs}{K-Clubs} and lost with a pair of Kings
Seat 6: Brunodellas folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: f1power1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Jipinio showed {Q-Hearts}{A-Diamonds} and won (16621) with a pair of Aces
Seat 9: AAA555AAA666 (button) showed {10-Diamonds}{10-Spades} and lost with a pair of Tens

1 aan ko

5.4 0.7k left
5.5 3.5k

short
PokerStars Hand #144329274203: Tournament #1386014387, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2015/11/24 21:53:26 CET [2015/11/24 15:53:26 ET]
Table '1386014387 135' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: robroy790816 (3733 in chips)
Seat 2: coudeu (5650 in chips)
Seat 3: drumstel778 (6379 in chips)
Seat 4: marmara55 (6458 in chips)
Seat 5: Anton Serd (1685 in chips)
Seat 6: Bedy82 (6583 in chips)
Seat 7: pokersalv684 (2970 in chips)
Seat 8: 64Respect46 (3188 in chips)
Seat 9: Bouwmann (2046 in chips)
robroy790816: posts the ante 15
coudeu: posts the ante 15
drumstel778: posts the ante 15
marmara55: posts the ante 15
Anton Serd: posts the ante 15
Bedy82: posts the ante 15
pokersalv684: posts the ante 15
64Respect46: posts the ante 15
Bouwmann: posts the ante 15
coudeu: posts small blind 60
drumstel778: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {9-Clubs}{9-Hearts}
marmara55: folds
Anton Serd: raises 1550 to 1670 and is all-in
Bedy82: folds
pokersalv684: folds
64Respect46: folds
Bouwmann: raises 361 to 2031 and is all-in
robroy790816: folds
coudeu: folds
drumstel778: calls 1911
*** FLOP *** {10-Hearts}{7-Spades}{J-Spades}
*** TURN *** {10-Hearts}{7-Spades}{J-Spades} {6-Clubs}
*** RIVER *** {10-Hearts}{7-Spades}{J-Spades}{6-Clubs} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
drumstel778: shows {8-Clubs}{8-Diamonds} (two pair, Eights and Sevens)
Bouwmann: shows {9-Clubs}{9-Hearts} (two pair, Nines and Sevens)
Bouwmann collected 722 from side pot
Anton Serd: shows {10-Clubs}{K-Diamonds} (two pair, Tens and Sevens)
Anton Serd collected 5205 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5927 Main pot 5205. Side pot 722. | Rake 0
Board {10-Hearts}{7-Spades}{J-Spades}{6-Clubs}{7-Clubs}
Seat 1: robroy790816 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: coudeu (small blind) folded before Flop
Seat 3: drumstel778 (big blind) showed {8-Clubs}{8-Diamonds} and lost with two pair, Eights and Sevens
Seat 4: marmara55 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Anton Serd showed {10-Clubs}{K-Diamonds} and won (5205) with two pair, Tens and Sevens
Seat 6: Bedy82 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: pokersalv684 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 64Respect46 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Bouwmann showed {9-Clubs}{9-Hearts} and won (722) with two pair, Nines and Sevens

out 2.7
PokerStars Hand #144327980733: Tournament #1386014322, $2.00+$0.50+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2015/11/24 21:31:07 CET [2015/11/24 15:31:07 ET]
Table '1386014322 161' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: nevolodya1 (1415 in chips)
Seat 2: MrGlauber (7755 in chips)
Seat 3: roman maksss (5915 in chips)
Seat 4: arekadolf (2760 in chips)
Seat 5: XuXaFoX (2185 in chips)
Seat 6: Master0210 (8200 in chips)
Seat 7: caulker73 (3595 in chips)
Seat 8: XXkingsterXX (2430 in chips)
Seat 9: Bouwmann (2400 in chips)
nevolodya1: posts the ante 15
MrGlauber: posts the ante 15
roman maksss: posts the ante 15
arekadolf: posts the ante 15
XuXaFoX: posts the ante 15
Master0210: posts the ante 15
caulker73: posts the ante 15
XXkingsterXX: posts the ante 15
Bouwmann: posts the ante 15
caulker73: posts small blind 60
XXkingsterXX: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {K-Diamonds}{A-Spades}
Bouwmann: raises 2265 to 2385 and is all-in
nevolodya1: folds
MrGlauber: folds
roman maksss has timed out
roman maksss: folds
roman maksss is sitting out
roman maksss has returned
arekadolf: raises 360 to 2745 and is all-in
XuXaFoX: folds
Master0210: folds
caulker73: folds
XXkingsterXX: folds
Uncalled bet (360) returned to arekadolf
*** FLOP *** {K-Spades}{10-Clubs}{J-Diamonds}
*** TURN *** {K-Spades}{10-Clubs}{J-Diamonds} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {K-Spades}{10-Clubs}{J-Diamonds}{10-Diamonds} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Bouwmann: shows {K-Diamonds}{A-Spades} (two pair, Kings and Tens)
arekadolf: shows {8-Diamonds}{8-Hearts} (a full house, Eights full of Tens)
arekadolf collected 5085 from pot
arekadolf wins the $0.50 bounty for eliminating Bouwmann
Bouwmann finished the tournament in 2343rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 5085 | Rake 0
Board {K-Spades}{10-Clubs}{J-Diamonds}{10-Diamonds}{8-Clubs}
Seat 1: nevolodya1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: MrGlauber folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: roman maksss folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: arekadolf showed {8-Diamonds}{8-Hearts} and won (5085) with a full house, Eights full of Tens
Seat 5: XuXaFoX folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Master0210 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: caulker73 (small blind) folded before Flop
Seat 8: XXkingsterXX (big blind) folded before Flop
Seat 9: Bouwmann showed {K-Diamonds}{A-Spades} and lost with two pair, Kings and Tens

ty gl us

bouwmann

nvm gl

1800 3.30 fo
1815 2.70 ko
1830 11.00 hot
1845 5.40 ko
1915 1.35 ko
1930 16.50 hot
2015 8.80 t 6max
2030 5.10 ht
2045 2.70 ko
2100 5.50 t
2115 5.40 ko
67.75$
bouwmann

lijstje komt eraan, nick is bouwmann

bouwmann, zonder de laatste 3
GL iig Smile

skoierd schreef

Gl baas!!

bouwmann

123451000