Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

empomagic

Naam:Kas
Mijn onderschrift:

gr,kas

Verstuur bericht

Forum Posts

suc6 aan ft joen Smile.

PokerStars Hand #114764616404: Tournament #894189479, $5.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level III (60/120) - 2014/04/14 14:51:31 CET [2014/04/14 8:51:31 ET]
Table '894189479 35' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: pan1300 (4300 in chips)
Seat 2: SortThisAce (2370 in chips)
Seat 3: GoodGamer23 (3655 in chips)
Seat 4: ron2bucks (2850 in chips)
Seat 5: NotSoNitty (2300 in chips)
Seat 6: empo magic (2300 in chips)
Seat 7: KeRpeTeNNN (2735 in chips)
Seat 8: batya1111 (3000 in chips)
Seat 9: cementstick (3550 in chips)
pan1300: posts the ante 25
SortThisAce: posts the ante 25
GoodGamer23: posts the ante 25
ron2bucks: posts the ante 25
NotSoNitty: posts the ante 25
empo magic: posts the ante 25
KeRpeTeNNN: posts the ante 25
batya1111: posts the ante 25
cementstick: posts the ante 25
pan1300: posts small blind 60
SortThisAce: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to empo magic {A-Spades}{8-Spades}
GoodGamer23: raises 120 to 240
ron2bucks: folds
NotSoNitty: folds
empo magic: calls 240
KeRpeTeNNN: folds
batya1111: folds
cementstick: folds
pan1300: calls 180
SortThisAce: folds
*** FLOP *** {2-Clubs}{A-Diamonds}{9-Diamonds}
pan1300: checks
GoodGamer23: bets 360
empo magic: calls 360
pan1300: folds
*** TURN *** {2-Clubs}{A-Diamonds}{9-Diamonds} {4-Diamonds}
GoodGamer23: bets 480
empo magic: calls 480
*** RIVER *** {2-Clubs}{A-Diamonds}{9-Diamonds}{4-Diamonds} {5-Clubs}
GoodGamer23: bets 2550 and is all-in
empo magic: calls 1195 and is all-in
Uncalled bet (1355) returned to GoodGamer23
*** SHOW DOWN ***
GoodGamer23: shows {A-Clubs}{10-Hearts} (a pair of Aces)
empo magic: shows {A-Spades}{8-Spades} (a pair of Aces - lower kicker)
GoodGamer23 collected 5135 from pot
empo magic finished the tournament in 696th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5135 | Rake 0
Board {2-Clubs}{A-Diamonds}{9-Diamonds}{4-Diamonds}{5-Clubs}
Seat 1: pan1300 (small blind) folded on the Flop
Seat 2: SortThisAce (big blind) folded before Flop
Seat 3: GoodGamer23 showed {A-Clubs}{10-Hearts} and won (5135) with a pair of Aces
Seat 4: ron2bucks folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: NotSoNitty folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: empo magic showed {A-Spades}{8-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 7: KeRpeTeNNN folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: batya1111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: cementstick (button) folded before Flop (didn't bet)

33/8/5.1 over 19 handen :s.

Helaas dacht dat hij geen a had maar iets random's

0 gecashed :S.

PokerStars Hand #114764554794: Tournament #894189472, $5.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level VII (200/400) - 2014/04/14 14:49:40 CET [2014/04/14 8:49:40 ET]
Table '894189472 71' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: kaptah58 (3065 in chips)
Seat 2: Beerenbotje (2360 in chips)
Seat 3: Dejuanleduc (5225 in chips)
Seat 4: eden218 (4924 in chips)
Seat 5: empo magic (1176 in chips)
Seat 6: ShOx9191 (2612 in chips)
Seat 7: Stalnoytopor (21025 in chips)
Seat 8: laschator (5570 in chips)
Seat 9: FlyingHubi (4646 in chips)
kaptah58: posts the ante 80
Beerenbotje: posts the ante 80
Dejuanleduc: posts the ante 80
eden218: posts the ante 80
empo magic: posts the ante 80
ShOx9191: posts the ante 80
Stalnoytopor: posts the ante 80
laschator: posts the ante 80
FlyingHubi: posts the ante 80
Beerenbotje: posts small blind 200
Dejuanleduc: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to empo magic {8-Hearts}{J-Diamonds}
eden218: folds
empo magic: raises 400 to 800
ShOx9191: folds
Stalnoytopor: folds
laschator: folds
FlyingHubi: folds
kaptah58: calls 800
Beerenbotje: folds
Dejuanleduc: raises 4345 to 5145 and is all-in
empo magic: calls 296 and is all-in
kaptah58: folds
Uncalled bet (4049) returned to Dejuanleduc
*** FLOP *** {3-Clubs}{A-Hearts}{7-Clubs}
*** TURN *** {3-Clubs}{A-Hearts}{7-Clubs} {8-Clubs}
*** RIVER *** {3-Clubs}{A-Hearts}{7-Clubs}{8-Clubs} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dejuanleduc: shows {Q-Hearts}{A-Spades} (a pair of Aces)
empo magic: shows {8-Hearts}{J-Diamonds} (a pair of Eights)
Dejuanleduc collected 3912 from pot
empo magic finished the tournament in 549th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3912 | Rake 0
Board {3-Clubs}{A-Hearts}{7-Clubs}{8-Clubs}{K-Clubs}
Seat 1: kaptah58 (button) folded before Flop
Seat 2: Beerenbotje (small blind) folded before Flop
Seat 3: Dejuanleduc (big blind) showed {Q-Hearts}{A-Spades} and won (3912) with a pair of Aces
Seat 4: eden218 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: empo magic showed {8-Hearts}{J-Diamonds} and lost with a pair of Eights
Seat 6: ShOx9191 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Stalnoytopor folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: laschator folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: FlyingHubi folded before Flop (didn't bet)
Crying

PokerStars Hand #114764511226: Tournament #894189472, $5.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level VII (200/400) - 2014/04/14 14:48:22 CET [2014/04/14 8:48:22 ET]
Table '894189472 71' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: kaptah58 (3425 in chips)
Seat 2: Beerenbotje (2920 in chips)
Seat 3: Dejuanleduc (5385 in chips)
Seat 4: eden218 (5084 in chips)
Seat 5: empo magic (6078 in chips)
Seat 6: ShOx9191 (8770 in chips)
Seat 7: Stalnoytopor (5450 in chips)
Seat 8: teaks0 (2715 in chips)
Seat 9: FlyingHubi (5206 in chips)
kaptah58: posts the ante 80
Beerenbotje: posts the ante 80
Dejuanleduc: posts the ante 80
eden218: posts the ante 80
empo magic: posts the ante 80
ShOx9191: posts the ante 80
Stalnoytopor: posts the ante 80
teaks0: posts the ante 80
FlyingHubi: posts the ante 80
teaks0: posts small blind 200
FlyingHubi: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to empo magic {Q-Spades}{K-Hearts}
kaptah58: folds
Beerenbotje: folds
Dejuanleduc: folds
eden218: folds
empo magic: raises 600 to 1000
ShOx9191: calls 1000
Stalnoytopor: calls 1000
teaks0: raises 1635 to 2635 and is all-in
FlyingHubi: folds
empo magic: raises 3363 to 5998 and is all-in
ShOx9191: calls 4998
Stalnoytopor: calls 4370 and is all-in
*** FLOP *** {2-Diamonds}{4-Clubs}{8-Spades}
*** TURN *** {2-Diamonds}{4-Clubs}{8-Spades} {A-Clubs}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{4-Clubs}{8-Spades}{A-Clubs} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
empo magic: shows {Q-Spades}{K-Hearts} (high card Ace)
ShOx9191: shows {J-Clubs}{9-Hearts} (high card Ace - lower kicker)
empo magic collected 1256 from side pot-2
Stalnoytopor: shows {J-Hearts}{A-Spades} (a pair of Aces)
Stalnoytopor collected 8205 from side pot-1
teaks0: shows {3-Spades}{3-Clubs} (a pair of Threes)
Stalnoytopor collected 11660 from main pot
teaks0 finished the tournament in 610th place
*** SUMMARY ***
Total pot 21121 Main pot 11660. Side pot-1 8205. Side pot-2 1256. | Rake 0
Board {2-Diamonds}{4-Clubs}{8-Spades}{A-Clubs}{10-Hearts}
Seat 1: kaptah58 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Beerenbotje folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Dejuanleduc folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: eden218 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: empo magic showed {Q-Spades}{K-Hearts} and won (1256) with high card Ace
Seat 6: ShOx9191 showed {J-Clubs}{9-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 7: Stalnoytopor (button) showed {J-Hearts}{A-Spades} and won (19865) with a pair of Aces
Seat 8: teaks0 (small blind) showed {3-Spades}{3-Clubs} and lost with a pair of Threes
Seat 9: FlyingHubi (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #114764427447: Tournament #894189472, $5.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level VI (150/300) - 2014/04/14 14:45:53 CET [2014/04/14 8:45:53 ET]
Table '894189472 71' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: kaptah58 (4265 in chips)
Seat 2: Beerenbotje (3160 in chips)
Seat 3: Dejuanleduc (1805 in chips)
Seat 4: eden218 (2580 in chips)
Seat 5: empo magic (672 in chips)
Seat 6: ShOx9191 (13845 in chips)
Seat 7: Stalnoytopor (6140 in chips)
Seat 8: teaks0 (5120 in chips)
Seat 9: brasoveaunu (2120 in chips)
kaptah58: posts the ante 60
Beerenbotje: posts the ante 60
Dejuanleduc: posts the ante 60
eden218: posts the ante 60
empo magic: posts the ante 60
ShOx9191: posts the ante 60
Stalnoytopor: posts the ante 60
teaks0: posts the ante 60
brasoveaunu: posts the ante 60
eden218: posts small blind 150
empo magic: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to empo magic {A-Spades}{A-Hearts}
ShOx9191: calls 300
Stalnoytopor: folds
teaks0: folds
brasoveaunu: calls 300
kaptah58: folds
Beerenbotje: folds
Dejuanleduc: folds
eden218: raises 2220 to 2520 and is all-in
empo magic: calls 312 and is all-in
ShOx9191: calls 2220
brasoveaunu: calls 1760 and is all-in
*** FLOP *** {8-Hearts}{3-Diamonds}{J-Hearts}
*** TURN *** {8-Hearts}{3-Diamonds}{J-Hearts} {8-Spades}
*** RIVER *** {8-Hearts}{3-Diamonds}{J-Hearts}{8-Spades} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
eden218: shows {4-Hearts}{4-Spades} (two pair, Eights and Fours)
ShOx9191: shows {6-Spades}{A-Diamonds} (a pair of Eights)
eden218 collected 920 from side pot-2
brasoveaunu: shows {10-Hearts}{3-Hearts} (two pair, Eights and Threes)
eden218 collected 4344 from side pot-1
empo magic: shows {A-Spades}{A-Hearts} (two pair, Aces and Eights)
empo magic collected 2988 from main pot
brasoveaunu finished the tournament in 717th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8252 Main pot 2988. Side pot-1 4344. Side pot-2 920. | Rake 0
Board {8-Hearts}{3-Diamonds}{J-Hearts}{8-Spades}{5-Clubs}
Seat 1: kaptah58 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Beerenbotje folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Dejuanleduc (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: eden218 (small blind) showed {4-Hearts}{4-Spades} and won (5264) with two pair, Eights and Fours
Seat 5: empo magic (big blind) showed {A-Spades}{A-Hearts} and won (2988) with two pair, Aces and Eights
Seat 6: ShOx9191 showed {6-Spades}{A-Diamonds} and lost with a pair of Eights
Seat 7: Stalnoytopor folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: teaks0 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: brasoveaunu showed {10-Hearts}{3-Hearts} and lost with two pair, Eights and Threes

mis net flushdraw, en krijgt met aq een flop van 4 - 6 - 5 en iemand pushed. nog 3.5bb lft in 1 en ander net begonnen.

search staat aan gl us Smile.

sold,

laten we er een mooi feestje van maken Whistling

Stars Nick:empo magic
Datum: 14-4-2014
Aantal Games: 2
Procenten te koop:50%
Totaal Buy-In: 10.20
Markup:nee
29% KSB (Ja/Nee): nee
inzage:nee
Games ernaast (Ja/Nee): ja
Aantal (schatting: 2/6
Post handen (Ja/Nee): ja
Busthanden of ook Keyhanden: Bust / key handen.
Tijd Game Buy-In

14.30 - 5.10 hyper
14.45 - 5.10 hyper.

10% skype.

PokerStars Hand #114669287658: Tournament #890795812, $5.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XVII (2000/4000) - 2014/04/12 15:25:23 CET [2014/04/12 9:25:23 ET]
Table '890795812 1' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: mandell85 (80317 in chips)
Seat 2: GerrySwiss (20209 in chips)
Seat 3: Supafuz (23378 in chips)
Seat 4: sebastien226 (52854 in chips)
Seat 5: joebad_1 (99241 in chips)
Seat 6: empo magic (8772 in chips)
Seat 7: doom$witched (3960 in chips)
Seat 8: Pro.ashley69 (89150 in chips)
Seat 9: EggMayo (33112 in chips)
mandell85: posts the ante 800
GerrySwiss: posts the ante 800
Supafuz: posts the ante 800
sebastien226: posts the ante 800
joebad_1: posts the ante 800
empo magic: posts the ante 800
doom$witched: posts the ante 800
Pro.ashley69: posts the ante 800
EggMayo: posts the ante 800
mandell85: posts small blind 2000
GerrySwiss: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to empo magic {4-Diamonds}{5-Diamonds}
Supafuz: folds
sebastien226: folds
joebad_1: folds
empo magic: raises 3972 to 7972 and is all-in
doom$witched: calls 3160 and is all-in
Pro.ashley69: raises 80378 to 88350 and is all-in
EggMayo: folds
mandell85: folds
GerrySwiss: folds
Uncalled bet (80378) returned to Pro.ashley69
*** FLOP *** {9-Clubs}{7-Clubs}{Q-Spades}
*** TURN *** {9-Clubs}{7-Clubs}{Q-Spades} {K-Clubs}
*** RIVER *** {9-Clubs}{7-Clubs}{Q-Spades}{K-Clubs} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
empo magic: shows {4-Diamonds}{5-Diamonds} (high card King)
Pro.ashley69: shows {Q-Diamonds}{K-Diamonds} (two pair, Kings and Queens)
Pro.ashley69 collected 10464 from side pot
doom$witched: shows {5-Hearts}{5-Spades} (a pair of Fives)
Pro.ashley69 collected 21840 from main pot
empo magic finished the tournament in 94th place and received $12.61.
doom$witched finished the tournament in 95th place and received $12.61.
*** SUMMARY ***
Total pot 32304 Main pot 21840. Side pot 10464. | Rake 0
Board {9-Clubs}{7-Clubs}{Q-Spades}{K-Clubs}{J-Hearts}
Seat 1: mandell85 (small blind) folded before Flop
Seat 2: GerrySwiss (big blind) folded before Flop
Seat 3: Supafuz folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: sebastien226 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: joebad_1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: empo magic showed {4-Diamonds}{5-Diamonds} and lost with high card King
Seat 7: doom$witched showed {5-Hearts}{5-Spades} and lost with a pair of Fives
Seat 8: Pro.ashley69 showed {Q-Diamonds}{K-Diamonds} and won (32304) with two pair, Kings and Queens
Seat 9: EggMayo (button) folded before Flop (didn't bet)

$12.60

$1.26 per 10% send.

PokerStars Hand #114669108654: Tournament #890795819, $5.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level X (400/800) - 2014/04/12 15:20:34 CET [2014/04/12 9:20:34 ET]
Table '890795819 30' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: empo magic (3196 in chips)
Seat 2: CrzY.FrenCh (20317 in chips)
Seat 3: IamMoved (11270 in chips)
Seat 4: simonMV999 (10786 in chips)
Seat 5: costi105 (6505 in chips)
Seat 6: SergKomrad (5096 in chips)
Seat 7: ibni1 (4995 in chips)
Seat 8: cdhjmb (5992 in chips)
Seat 9: Tiger275 (7235 in chips)
empo magic: posts the ante 160
CrzY.FrenCh: posts the ante 160
IamMoved: posts the ante 160
simonMV999: posts the ante 160
costi105: posts the ante 160
SergKomrad: posts the ante 160
ibni1: posts the ante 160
cdhjmb: posts the ante 160
Tiger275: posts the ante 160
Tiger275: posts small blind 400
empo magic: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to empo magic {K-Diamonds}{A-Hearts}
CrzY.FrenCh: folds
IamMoved: folds
simonMV999: folds
costi105: folds
SergKomrad: folds
ibni1: folds
cdhjmb: raises 5032 to 5832 and is all-in
Tiger275: folds
empo magic: calls 2236 and is all-in
Uncalled bet (2796) returned to cdhjmb
*** FLOP *** {9-Clubs}{Q-Diamonds}{6-Hearts}
*** TURN *** {9-Clubs}{Q-Diamonds}{6-Hearts} {5-Clubs}
*** RIVER *** {9-Clubs}{Q-Diamonds}{6-Hearts}{5-Clubs} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
empo magic: shows {K-Diamonds}{A-Hearts} (high card Ace)
cdhjmb: shows {9-Diamonds}{8-Diamonds} (a pair of Nines)
cdhjmb collected 7912 from pot
empo magic finished the tournament in 278th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7912 | Rake 0
Board {9-Clubs}{Q-Diamonds}{6-Hearts}{5-Clubs}{2-Diamonds}
Seat 1: empo magic (big blind) showed {K-Diamonds}{A-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 2: CrzY.FrenCh folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: IamMoved folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: simonMV999 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: costi105 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: SergKomrad folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: ibni1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: cdhjmb (button) showed {9-Diamonds}{8-Diamonds} and won (7912) with a pair of Nines
Seat 9: Tiger275 (small blind) folded before Flop

1e uit, en andere itmSmile.

PokerStars Hand #114668878840: Tournament #890795819, $5.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level VIII (250/500) - 2014/04/12 15:14:23 CET [2014/04/12 9:14:23 ET]
Table '890795819 30' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: empo magic (1933 in chips)
Seat 2: CrzY.FrenCh (18697 in chips)
Seat 3: IamMoved (3650 in chips)
Seat 4: wirdlekker (1793 in chips)
Seat 5: costi105 (4185 in chips)
Seat 6: SergKomrad (4208 in chips)
Seat 7: Sealord74 (3930 in chips)
Seat 8: cdhjmb (6520 in chips)
Seat 9: Tiger275 (10065 in chips)
empo magic: posts the ante 100
CrzY.FrenCh: posts the ante 100
IamMoved: posts the ante 100
wirdlekker: posts the ante 100
costi105: posts the ante 100
SergKomrad: posts the ante 100
Sealord74: posts the ante 100
cdhjmb: posts the ante 100
Tiger275: posts the ante 100
SergKomrad: posts small blind 250
Sealord74: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to empo magic {A-Hearts}{3-Diamonds}
cdhjmb: folds
Tiger275: folds
empo magic: raises 1333 to 1833 and is all-in
CrzY.FrenCh: folds
IamMoved: folds
wirdlekker: calls 1693 and is all-in
costi105 has timed out
costi105: folds
costi105 is sitting out
costi105 has returned
SergKomrad: folds
Sealord74: folds
Uncalled bet (140) returned to empo magic
*** FLOP *** {9-Diamonds}{10-Hearts}{3-Hearts}
*** TURN *** {9-Diamonds}{10-Hearts}{3-Hearts} {7-Clubs}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{10-Hearts}{3-Hearts}{7-Clubs} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
empo magic: shows {A-Hearts}{3-Diamonds} (three of a kind, Threes)
wirdlekker: shows {6-Hearts}{A-Spades} (a pair of Threes)
empo magic collected 5036 from pot
wirdlekker finished the tournament in 413th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5036 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{10-Hearts}{3-Hearts}{7-Clubs}{3-Spades}
Seat 1: empo magic showed {A-Hearts}{3-Diamonds} and won (5036) with three of a kind, Threes
Seat 2: CrzY.FrenCh folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: IamMoved folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: wirdlekker showed {6-Hearts}{A-Spades} and lost with a pair of Threes
Seat 5: costi105 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: SergKomrad (small blind) folded before Flop
Seat 7: Sealord74 (big blind) folded before Flop
Seat 8: cdhjmb folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Tiger275 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #114668734008: Tournament #890795819, $5.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level VI (150/300) - 2014/04/12 15:10:30 CET [2014/04/12 9:10:30 ET]
Table '890795819 30' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: empo magic (4198 in chips)
Seat 2: CrzY.FrenCh (4034 in chips)
Seat 3: IamMoved (1165 in chips)
Seat 4: SEROK1337 (4688 in chips)
Seat 5: costi105 (5395 in chips)
Seat 6: SergKomrad (4748 in chips)
Seat 7: rufuslynx (6045 in chips)
Seat 8: cdhjmb (7580 in chips)
Seat 9: Tiger275 (11225 in chips)
empo magic: posts the ante 60
CrzY.FrenCh: posts the ante 60
IamMoved: posts the ante 60
SEROK1337: posts the ante 60
costi105: posts the ante 60
SergKomrad: posts the ante 60
rufuslynx: posts the ante 60
cdhjmb: posts the ante 60
Tiger275: posts the ante 60
rufuslynx: posts small blind 150
cdhjmb: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to empo magic {J-Spades}{K-Spades}
Tiger275: folds
empo magic: raises 300 to 600
CrzY.FrenCh: folds
IamMoved: raises 505 to 1105 and is all-in
SEROK1337: folds
costi105: folds
SergKomrad: folds
rufuslynx: folds
cdhjmb: folds
empo magic: calls 505
*** FLOP *** {6-Diamonds}{10-Clubs}{5-Hearts}
*** TURN *** {6-Diamonds}{10-Clubs}{5-Hearts} {K-Clubs}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{10-Clubs}{5-Hearts}{K-Clubs} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
empo magic: shows {J-Spades}{K-Spades} (a pair of Kings)
IamMoved: shows {4-Clubs}{4-Spades} (three of a kind, Fours)
IamMoved collected 3200 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3200 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{10-Clubs}{5-Hearts}{K-Clubs}{4-Diamonds}
Seat 1: empo magic showed {J-Spades}{K-Spades} and lost with a pair of Kings
Seat 2: CrzY.FrenCh folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: IamMoved showed {4-Clubs}{4-Spades} and won (3200) with three of a kind, Fours
Seat 4: SEROK1337 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: costi105 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: SergKomrad (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: rufuslynx (small blind) folded before Flop
Seat 8: cdhjmb (big blind) folded before Flop
Seat 9: Tiger275 folded before Flop (didn't bet)

lelijk:S

PokerStars Hand #114668598602: Tournament #890795812, $5.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XI (500/1000) - 2014/04/12 15:06:53 CET [2014/04/12 9:06:53 ET]
Table '890795812 1' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: POKERBET69 (2705 in chips)
Seat 2: bolkov76 (2120 in chips)
Seat 3: mumufriends (10830 in chips)
Seat 4: sebastien226 (8466 in chips)
Seat 5: rodik21 (5840 in chips)
Seat 6: empo magic (4184 in chips)
Seat 7: danielm36 (9640 in chips)
Seat 8: teras77 (6434 in chips)
Seat 9: EggMayo (23835 in chips)
POKERBET69: posts the ante 200
bolkov76: posts the ante 200
mumufriends: posts the ante 200
sebastien226: posts the ante 200
rodik21: posts the ante 200
empo magic: posts the ante 200
danielm36: posts the ante 200
teras77: posts the ante 200
EggMayo: posts the ante 200
POKERBET69: posts small blind 500
bolkov76: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to empo magic {J-Spades}{J-Clubs}
mumufriends: folds
sebastien226: folds
rodik21: raises 4640 to 5640 and is all-in
empo magic: calls 3984 and is all-in
danielm36: folds
teras77: calls 5640
EggMayo: folds
POKERBET69: folds
bolkov76: calls 920 and is all-in
*** FLOP *** {6-Clubs}{4-Diamonds}{10-Hearts}
*** TURN *** {6-Clubs}{4-Diamonds}{10-Hearts} {8-Spades}
*** RIVER *** {6-Clubs}{4-Diamonds}{10-Hearts}{8-Spades} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
rodik21: shows {Q-Hearts}{J-Hearts} (a pair of Jacks)
teras77: shows {A-Hearts}{A-Clubs} (a pair of Aces)
teras77 collected 3312 from side pot-2
empo magic: shows {J-Spades}{J-Clubs} (three of a kind, Jacks)
empo magic collected 6192 from side pot-1
bolkov76: shows {9-Hearts}{9-Clubs} (a pair of Nines)
empo magic collected 9980 from main pot
rodik21 finished the tournament in 264th place
bolkov76 finished the tournament in 265th place
*** SUMMARY ***
Total pot 19484 Main pot 9980. Side pot-1 6192. Side pot-2 3312. | Rake 0
Board {6-Clubs}{4-Diamonds}{10-Hearts}{8-Spades}{J-Diamonds}
Seat 1: POKERBET69 (small blind) folded before Flop
Seat 2: bolkov76 (big blind) showed {9-Hearts}{9-Clubs} and lost with a pair of Nines
Seat 3: mumufriends folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: sebastien226 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: rodik21 showed {Q-Hearts}{J-Hearts} and lost with a pair of Jacks
Seat 6: empo magic showed {J-Spades}{J-Clubs} and won (16172) with three of a kind, Jacks
Seat 7: danielm36 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: teras77 showed {A-Hearts}{A-Clubs} and won (3312) with a pair of Aces
Seat 9: EggMayo (button) folded before Flop (didn't bet)

1 outer binknen.

PokerStars Hand #114667740408: Tournament #890795812, $5.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level IV (80/160) - 2014/04/12 14:40:56 CET [2014/04/12 8:40:56 ET]
Table '890795812 1' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: john the gas (3000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 2: Ecki123888 (12025 in chips)
Seat 3: squezzer69 (2890 in chips)
Seat 4: bigsharkgirl (2540 in chips)
Seat 5: rodik21 (5540 in chips)
Seat 6: empo magic (3345 in chips)
Seat 7: skillhack1.5 (3330 in chips)
Seat 8: StrigLLL (2585 in chips) is sitting out
Seat 9: EggMayo (5075 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Ecki123888: posts the ante 30
squezzer69: posts the ante 30
bigsharkgirl: posts the ante 30
rodik21: posts the ante 30
empo magic: posts the ante 30
skillhack1.5: posts the ante 30
StrigLLL: posts the ante 30
Ecki123888: posts small blind 80
squezzer69: posts big blind 160
*** HOLE CARDS ***
Dealt to empo magic {Q-Hearts}{A-Diamonds}
bigsharkgirl: folds
rodik21: folds
empo magic: raises 240 to 400
skillhack1.5: folds
StrigLLL: folds
Ecki123888: folds
squezzer69: calls 240
*** FLOP *** {K-Hearts}{2-Clubs}{J-Diamonds}
squezzer69: checks
empo magic: bets 327
squezzer69: calls 327
*** TURN *** {K-Hearts}{2-Clubs}{J-Diamonds} {J-Spades}
StrigLLL has returned
squezzer69: checks
empo magic: checks
*** RIVER *** {K-Hearts}{2-Clubs}{J-Diamonds}{J-Spades} {3-Spades}
squezzer69: checks
empo magic: checks
*** SHOW DOWN ***
squezzer69: shows {A-Clubs}{10-Spades} (a pair of Jacks)
empo magic: shows {Q-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Jacks - Ace+King+Queen kicker)
empo magic collected 1744 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1744 | Rake 0
Board {K-Hearts}{2-Clubs}{J-Diamonds}{J-Spades}{3-Spades}
Seat 2: Ecki123888 (small blind) folded before Flop
Seat 3: squezzer69 (big blind) showed {A-Clubs}{10-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 4: bigsharkgirl folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: rodik21 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: empo magic showed {Q-Hearts}{A-Diamonds} and won (1744) with a pair of Jacks
Seat 7: skillhack1.5 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: StrigLLL (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #114667617385: Tournament #890795812, $5.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level III (60/120) - 2014/04/12 14:37:10 CET [2014/04/12 8:37:10 ET]
Table '890795812 1' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Chete1913 (1835 in chips)
Seat 2: Ecki123888 (7170 in chips)
Seat 3: squezzer69 (3000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 4: bigsharkgirl (2735 in chips)
Seat 5: rodik21 (2750 in chips)
Seat 6: empo magic (6385 in chips)
Seat 7: skillhack1.5 (2750 in chips)
Seat 8: StrigLLL (2960 in chips)
Seat 9: vanEs2k11 (2670 in chips)
Chete1913: posts the ante 25
Ecki123888: posts the ante 25
bigsharkgirl: posts the ante 25
rodik21: posts the ante 25
empo magic: posts the ante 25
skillhack1.5: posts the ante 25
StrigLLL: posts the ante 25
vanEs2k11: posts the ante 25
bigsharkgirl: posts small blind 60
rodik21: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to empo magic {10-Spades}{10-Hearts}
empo magic: raises 120 to 240
skillhack1.5: folds
StrigLLL: folds
vanEs2k11: folds
Chete1913: folds
Ecki123888: folds
bigsharkgirl: folds
rodik21: calls 120
*** FLOP *** {5-Diamonds}{7-Clubs}{9-Hearts}
rodik21: checks
empo magic: bets 320
rodik21: calls 320
*** TURN *** {5-Diamonds}{7-Clubs}{9-Hearts} {Q-Clubs}
rodik21: checks
empo magic: bets 600
rodik21: raises 600 to 1200
empo magic: raises 1890 to 3090
rodik21: calls 965 and is all-in
Uncalled bet (925) returned to empo magic
*** RIVER *** {5-Diamonds}{7-Clubs}{9-Hearts}{Q-Clubs} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
rodik21: shows {6-Diamonds}{8-Diamonds} (a straight, Five to Nine)
empo magic: shows {10-Spades}{10-Hearts} (a pair of Tens)
rodik21 collected 5710 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5710 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{7-Clubs}{9-Hearts}{Q-Clubs}{J-Clubs}
Seat 1: Chete1913 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Ecki123888 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: bigsharkgirl (small blind) folded before Flop
Seat 5: rodik21 (big blind) showed {6-Diamonds}{8-Diamonds} and won (5710) with a straight, Five to Nine
Seat 6: empo magic showed {10-Spades}{10-Hearts} and lost with a pair of Tens
Seat 7: skillhack1.5 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: StrigLLL folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: vanEs2k11 folded before Flop (didn't bet)

zet hem hier niet op 86s....

PokerStars Hand #114667464057: Tournament #890795812, $5.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level I (20/40) - 2014/04/12 14:32:30 CET [2014/04/12 8:32:30 ET]
Table '890795812 1' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Chete1913 (2540 in chips)
Seat 2: Ecki123888 (2960 in chips)
Seat 3: pokerkrone26 (2920 in chips)
Seat 4: vimsa210 (3330 in chips)
Seat 5: rodik21 (2940 in chips)
Seat 6: empo magic (2980 in chips)
Seat 7: skillhack1.5 (2980 in chips)
Seat 8: JORDASH1 (3450 in chips)
Seat 9: vanEs2k11 (2900 in chips)
Chete1913: posts the ante 10
Ecki123888: posts the ante 10
pokerkrone26: posts the ante 10
vimsa210: posts the ante 10
rodik21: posts the ante 10
empo magic: posts the ante 10
skillhack1.5: posts the ante 10
JORDASH1: posts the ante 10
vanEs2k11: posts the ante 10
vimsa210: posts small blind 20
rodik21: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to empo magic {A-Clubs}{A-Spades}
empo magic: raises 80 to 120
skillhack1.5: folds
JORDASH1: folds
vanEs2k11: folds
Chete1913: folds
Ecki123888: folds
pokerkrone26: calls 120
vimsa210: raises 490 to 610
rodik21: folds
empo magic: raises 2360 to 2970 and is all-in
pokerkrone26: folds
vimsa210: calls 2360
*** FLOP *** {8-Diamonds}{Q-Spades}{5-Spades}
*** TURN *** {8-Diamonds}{Q-Spades}{5-Spades} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{Q-Spades}{5-Spades}{7-Diamonds} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
vimsa210: shows {K-Diamonds}{K-Clubs} (two pair, Kings and Fives)
empo magic: shows {A-Clubs}{A-Spades} (two pair, Aces and Fives)
empo magic collected 6190 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6190 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{Q-Spades}{5-Spades}{7-Diamonds}{5-Clubs}
Seat 1: Chete1913 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Ecki123888 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: pokerkrone26 (button) folded before Flop
Seat 4: vimsa210 (small blind) showed {K-Diamonds}{K-Clubs} and lost with two pair, Kings and Fives
Seat 5: rodik21 (big blind) folded before Flop
Seat 6: empo magic showed {A-Clubs}{A-Spades} and won (6190) with two pair, Aces and Fives
Seat 7: skillhack1.5 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: JORDASH1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: vanEs2k11 folded before Flop (didn't bet)

sold Smile.

30% left 10% op skype.

Stars Nick:empo magic
Datum: 12-4-2014
Aantal Games: 2
Procenten te koop:50%
Totaal Buy-In: 10.20
Markup:nee
29% KSB (Ja/Nee): nee
inzage:nee
Games ernaast (Ja/Nee): ja
Aantal (schatting: 2/6
Post handen (Ja/Nee): ja
Busthanden of ook Keyhanden: Bust / key handen.
Tijd Game Buy-In

14.30 - 5.10 hyper
14.45 - 5.10 hyper.

1234599