Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

empomagic

Naam:Kas
Mijn onderschrift:

gr,kas

Verstuur bericht

Forum Posts

Bruns heb helaas bd niet gezien Sad

Feestje gaat helaas niet door.

5%.

vrolijk pasen allemaalDrink

Alles booked bedankt voor het kopen Smile.

Was een leuk dagje alleen jammer dat het op het eind niet helemaal mee zat Sad.Thumbs UpWink

booked het over in 1uur en 15 minuten.

58,64 totaal in pricepool.

- 8.50 in de prijzenpot.
- 1 add on niet gedaan.

empo magic finished the tournament in 75th place and received $21.92.
empo magic finished the tournament in 378th place and received $7.37.
2bounty van $1.
empo magic finished the tournament in 30th place and received $16.85.

maak er $60 van dus iedereen heeft be gespeeld.

PokerStars Hand #114970068871: Tournament #894188127, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (1500/3000) - 2014/04/18 20:25:32 CET [2014/04/18 14:25:32 ET]
Table '894188127 41' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Higgins285 (70639 in chips)
Seat 2: danny1ok (62807 in chips)
Seat 3: empo magic (13797 in chips)
Seat 5: Shapaman (86203 in chips)
Seat 6: drszines (59690 in chips)
Seat 7: Pay-I-Say (115362 in chips)
Seat 9: TORTOLOCO (162479 in chips)
Higgins285: posts the ante 375
danny1ok: posts the ante 375
empo magic: posts the ante 375
Shapaman: posts the ante 375
drszines: posts the ante 375
Pay-I-Say: posts the ante 375
TORTOLOCO: posts the ante 375
TORTOLOCO: posts small blind 1500
Higgins285: posts big blind 3000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to empo magic {7-Spades}{7-Hearts}
danny1ok: folds
empo magic: raises 10422 to 13422 and is all-in
Shapaman: folds
drszines is disconnected
drszines is connected
drszines: folds
Pay-I-Say: folds
TORTOLOCO: folds
Higgins285: calls 10422
*** FLOP *** {2-Hearts}{3-Clubs}{A-Clubs}
*** TURN *** {2-Hearts}{3-Clubs}{A-Clubs} {J-Hearts}
*** RIVER *** {2-Hearts}{3-Clubs}{A-Clubs}{J-Hearts} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Higgins285: shows {7-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
empo magic: shows {7-Spades}{7-Hearts} (a pair of Sevens)
Higgins285 collected 30969 from pot
empo magic finished the tournament in 30th place and received $16.85.
*** SUMMARY ***
Total pot 30969 | Rake 0
Board {2-Hearts}{3-Clubs}{A-Clubs}{J-Hearts}{K-Clubs}
Seat 1: Higgins285 (big blind) showed {7-Diamonds}{A-Diamonds} and won (30969) with a pair of Aces
Seat 2: danny1ok folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: empo magic showed {7-Spades}{7-Hearts} and lost with a pair of Sevens
Seat 5: Shapaman folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: drszines folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Pay-I-Say (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: TORTOLOCO (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #114969996764: Tournament #894188127, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (1500/3000) - 2014/04/18 20:24:12 CET [2014/04/18 14:24:12 ET]
Table '894188127 41' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Higgins285 (71764 in chips)
Seat 2: danny1ok (57182 in chips)
Seat 3: empo magic (4836 in chips)
Seat 5: Shapaman (91828 in chips)
Seat 6: ujec (47794 in chips)
Seat 7: Pay-I-Say (122448 in chips)
Seat 9: TORTOLOCO (115435 in chips)
Higgins285: posts the ante 375
danny1ok: posts the ante 375
empo magic: posts the ante 375
Shapaman: posts the ante 375
ujec: posts the ante 375
Pay-I-Say: posts the ante 375
TORTOLOCO: posts the ante 375
empo magic: posts small blind 1500
Shapaman: posts big blind 3000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to empo magic {A-Hearts}{4-Clubs}
ujec: folds
Pay-I-Say: raises 3000 to 6000
TORTOLOCO: folds
Higgins285: folds
danny1ok: folds
empo magic: calls 2961 and is all-in
Shapaman: folds
Uncalled bet (1539) returned to Pay-I-Say
*** FLOP *** {5-Clubs}{8-Spades}{Q-Clubs}
*** TURN *** {5-Clubs}{8-Spades}{Q-Clubs} {3-Hearts}
*** RIVER *** {5-Clubs}{8-Spades}{Q-Clubs}{3-Hearts} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
empo magic: shows {A-Hearts}{4-Clubs} (a straight, Ace to Five)
Pay-I-Say: shows {K-Hearts}{K-Clubs} (a pair of Kings)
empo magic collected 14547 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 14547 | Rake 0
Board {5-Clubs}{8-Spades}{Q-Clubs}{3-Hearts}{2-Clubs}
Seat 1: Higgins285 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: danny1ok (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: empo magic (small blind) showed {A-Hearts}{4-Clubs} and won (14547) with a straight, Ace to Five
Seat 5: Shapaman (big blind) folded before Flop
Seat 6: ujec folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Pay-I-Say showed {K-Hearts}{K-Clubs} and lost with a pair of Kings
Seat 9: TORTOLOCO folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #114969974629: Tournament #894188127, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (1500/3000) - 2014/04/18 20:23:47 CET [2014/04/18 14:23:47 ET]
Table '894188127 41' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Higgins285 (72113 in chips)
Seat 2: danny1ok (59057 in chips)
Seat 3: empo magic (1112 in chips)
Seat 5: Shapaman (92203 in chips) is sitting out
Seat 6: ujec (48169 in chips)
Seat 7: Pay-I-Say (122823 in chips)
Seat 9: TORTOLOCO (115810 in chips)
Higgins285: posts the ante 375
danny1ok: posts the ante 375
empo magic: posts the ante 375
Shapaman: posts the ante 375
ujec: posts the ante 375
Pay-I-Say: posts the ante 375
TORTOLOCO: posts the ante 375
danny1ok: posts small blind 1500
empo magic: posts big blind 737 and is all-in
*** HOLE CARDS ***
Dealt to empo magic {K-Hearts}{A-Spades}
Shapaman: folds
ujec: folds
Pay-I-Say: folds
TORTOLOCO: folds
Higgins285: raises 4500 to 6000
danny1ok: folds
Uncalled bet (4500) returned to Higgins285
Shapaman has returned
*** FLOP *** {4-Hearts}{K-Spades}{Q-Spades}
*** TURN *** {4-Hearts}{K-Spades}{Q-Spades} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Hearts}{K-Spades}{Q-Spades}{3-Diamonds} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Higgins285: shows {7-Spades}{6-Spades} (high card King)
Higgins285 collected 1526 from side pot
empo magic: shows {K-Hearts}{A-Spades} (a pair of Kings)
empo magic collected 4836 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6362 Main pot 4836. Side pot 1526. | Rake 0
Board {4-Hearts}{K-Spades}{Q-Spades}{3-Diamonds}{2-Hearts}
Seat 1: Higgins285 (button) showed {7-Spades}{6-Spades} and won (1526) with high card King
Seat 2: danny1ok (small blind) folded before Flop
Seat 3: empo magic (big blind) showed {K-Hearts}{A-Spades} and won (4836) with a pair of Kings
Seat 5: Shapaman folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ujec folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Pay-I-Say folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: TORTOLOCO folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #114969917383: Tournament #894188127, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (1500/3000) - 2014/04/18 20:22:45 CET [2014/04/18 14:22:45 ET]
Table '894188127 41' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Higgins285 (77363 in chips)
Seat 2: danny1ok (62807 in chips)
Seat 3: empo magic (22384 in chips)
Seat 5: Shapaman (92953 in chips) is sitting out
Seat 6: ujec (20897 in chips)
Seat 7: Pay-I-Say (73076 in chips)
Seat 8: SegaMK3 (43747 in chips)
Seat 9: TORTOLOCO (118060 in chips)
Higgins285: posts the ante 375
danny1ok: posts the ante 375
empo magic: posts the ante 375
Shapaman: posts the ante 375
ujec: posts the ante 375
Pay-I-Say: posts the ante 375
SegaMK3: posts the ante 375
TORTOLOCO: posts the ante 375
TORTOLOCO: posts small blind 1500
Higgins285: posts big blind 3000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to empo magic {A-Diamonds}{J-Clubs}
danny1ok: folds
empo magic: raises 19009 to 22009 and is all-in
Shapaman: folds
ujec: calls 20522 and is all-in
Pay-I-Say: folds
SegaMK3: folds
TORTOLOCO: folds
Higgins285: folds
Uncalled bet (1487) returned to empo magic
*** FLOP *** {6-Spades}{7-Clubs}{10-Clubs}
*** TURN *** {6-Spades}{7-Clubs}{10-Clubs} {8-Hearts}
*** RIVER *** {6-Spades}{7-Clubs}{10-Clubs}{8-Hearts} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
empo magic: shows {A-Diamonds}{J-Clubs} (a pair of Sixes)
ujec: shows {Q-Spades}{Q-Hearts} (two pair, Queens and Sixes)
ujec collected 48544 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 48544 | Rake 0
Board {6-Spades}{7-Clubs}{10-Clubs}{8-Hearts}{6-Hearts}
Seat 1: Higgins285 (big blind) folded before Flop
Seat 2: danny1ok folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: empo magic showed {A-Diamonds}{J-Clubs} and lost with a pair of Sixes
Seat 5: Shapaman folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ujec showed {Q-Spades}{Q-Hearts} and won (48544) with two pair, Queens and Sixes
Seat 7: Pay-I-Say folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: SegaMK3 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: TORTOLOCO (small blind) folded before Flop

33969 stack - 34/42

13/87 was ff eten etc Smile. maar ben er weer verder wel gewoon door gespeeld.

PokerStars Hand #114965363742: Tournament #894188127, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XIV (300/600) - 2014/04/18 18:47:06 CET [2014/04/18 12:47:06 ET]
Table '894188127 53' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: golan35 (15494 in chips)
Seat 2: Djonni Black (15785 in chips)
Seat 4: MiCkYKrS (10436 in chips)
Seat 5: Jor-El51 (17965 in chips)
Seat 6: ujec (20021 in chips)
Seat 7: empo magic (37310 in chips)
Seat 8: ::joe_j@ck:: (8380 in chips)
Seat 9: katantia (6242 in chips)
golan35: posts the ante 70
Djonni Black: posts the ante 70
MiCkYKrS: posts the ante 70
Jor-El51: posts the ante 70
ujec: posts the ante 70
empo magic: posts the ante 70
::joe_j@ck::: posts the ante 70
katantia: posts the ante 70
empo magic: posts small blind 300
::joe_j@ck::: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to empo magic {A-Spades}{2-Spades}
katantia: folds
golan35: folds
Djonni Black: folds
MiCkYKrS: folds
Jor-El51: raises 600 to 1200
ujec: folds
empo magic: calls 900
::joe_j@ck::: folds
*** FLOP *** {7-Spades}{6-Clubs}{2-Hearts}
empo magic: checks
Jor-El51: bets 1780
empo magic: calls 1780
*** TURN *** {7-Spades}{6-Clubs}{2-Hearts} {A-Clubs}
empo magic: checks
Jor-El51: bets 4200
empo magic: raises 30060 to 34260 and is all-in
Jor-El51: calls 10715 and is all-in
Uncalled bet (19345) returned to empo magic
*** RIVER *** {7-Spades}{6-Clubs}{2-Hearts}{A-Clubs} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
empo magic: shows {A-Spades}{2-Spades} (two pair, Aces and Deuces)
Jor-El51: shows {10-Spades}{A-Hearts} (a pair of Aces)
empo magic collected 36950 from pot
Jor-El51 finished the tournament in 114th place
*** SUMMARY ***
Total pot 36950 | Rake 0
Board {7-Spades}{6-Clubs}{2-Hearts}{A-Clubs}{3-Clubs}
Seat 1: golan35 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Djonni Black folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MiCkYKrS folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Jor-El51 showed {10-Spades}{A-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 6: ujec (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: empo magic (small blind) showed {A-Spades}{2-Spades} and won (36950) with two pair, Aces and Deuces
Seat 8: ::joe_j@ck:: (big blind) folded before Flop
Seat 9: katantia folded before Flop (didn't bet)

EERBEEKNL schreef

empomagic schreef

41,79 totaal in pricepool.

- 8.50 in de prijzenpot.
- 1 add on niet gedaan.

empo magic finished the tournament in 75th place and received $21.92.
empo magic finished the tournament in 378th place and received $7.37.
2bounty van $1.

en dan nog de 5,50 1k cap open staan.

8,50 ?? waar is die van of cancel je de b8.80 ?

big 8,80 cancel = 8.80 - 1.10 (6 max fo (extra bij geregged) ) 7.70 en 4x 0.20 extra gerekent = 8.50

PokerStars Hand #114963484588: Tournament #894188127, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level X (125/250) - 2014/04/18 18:05:46 CET [2014/04/18 12:05:46 ET]
Table '894188127 24' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: TomateXIV (2675 in chips)
Seat 2: empo magic (20020 in chips)
Seat 3: RiverKitten (4445 in chips)
Seat 4: 3sl3pl3 (17186 in chips)
Seat 5: abakymPS (2406 in chips)
Seat 6: 1willie9 (8432 in chips)
Seat 7: kikasazv (5230 in chips)
Seat 8: brunoeffect (10381 in chips)
Seat 9: hanspotter (3816 in chips)
TomateXIV: posts the ante 30
empo magic: posts the ante 30
RiverKitten: posts the ante 30
3sl3pl3: posts the ante 30
abakymPS: posts the ante 30
1willie9: posts the ante 30
kikasazv: posts the ante 30
brunoeffect: posts the ante 30
hanspotter: posts the ante 30
hanspotter: posts small blind 125
TomateXIV: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to empo magic {7-Clubs}{7-Diamonds}
empo magic: raises 375 to 625
RiverKitten: folds
3sl3pl3: folds
abakymPS: folds
1willie9: calls 625
kikasazv: folds
brunoeffect: calls 625
hanspotter: folds
TomateXIV: folds
*** FLOP *** {6-Diamonds}{5-Hearts}{4-Hearts}
empo magic: bets 1260
1willie9: folds
brunoeffect is disconnected
brunoeffect is connected
brunoeffect: calls 1260
*** TURN *** {6-Diamonds}{5-Hearts}{4-Hearts} {9-Clubs}
empo magic: bets 2605
brunoeffect: calls 2605
*** RIVER *** {6-Diamonds}{5-Hearts}{4-Hearts}{9-Clubs} {A-Hearts}
empo magic: bets 2500
brunoeffect: calls 2500
*** SHOW DOWN ***
empo magic: shows {7-Clubs}{7-Diamonds} (a pair of Sevens)
brunoeffect: mucks hand
empo magic collected 15250 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 15250 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{5-Hearts}{4-Hearts}{9-Clubs}{A-Hearts}
Seat 1: TomateXIV (big blind) folded before Flop
Seat 2: empo magic showed {7-Clubs}{7-Diamonds} and won (15250) with a pair of Sevens
Seat 3: RiverKitten folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: 3sl3pl3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: abakymPS folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: 1willie9 folded on the Flop
Seat 7: kikasazv folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: brunoeffect (button) mucked {3-Hearts}{3-Spades}
Seat 9: hanspotter (small blind) folded before Flop

41,79 totaal in pricepool.

- 8.50 in de prijzenpot.
- 1 add on niet gedaan.

empo magic finished the tournament in 75th place and received $21.92.
empo magic finished the tournament in 378th place and received $7.37.
2bounty van $1.

en dan nog de 5,50 1k cap open staan.

PokerStars Hand #114962981088: Tournament #894188077, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2014/04/18 17:53:01 CET [2014/04/18 11:53:01 ET]
Table '894188077 110' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: MrAzudemK (35909 in chips)
Seat 2: M.Bertulsone (14495 in chips)
Seat 3: c_ya_18r (14953 in chips)
Seat 4: empo magic (4186 in chips)
Seat 5: rooolf (8599 in chips)
Seat 6: YoungSpirit (9635 in chips)
Seat 7: D.Nowitzki (19009 in chips)
Seat 8: szmoli01 (25732 in chips)
Seat 9: claudyu1977 (18850 in chips)
MrAzudemK: posts the ante 85
M.Bertulsone: posts the ante 85
c_ya_18r: posts the ante 85
empo magic: posts the ante 85
rooolf: posts the ante 85
YoungSpirit: posts the ante 85
D.Nowitzki: posts the ante 85
szmoli01: posts the ante 85
claudyu1977: posts the ante 85
claudyu1977: posts small blind 350
MrAzudemK: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to empo magic {J-Spades}{10-Spades}
M.Bertulsone: folds
c_ya_18r: folds
empo magic: raises 3401 to 4101 and is all-in
rooolf: raises 4413 to 8514 and is all-in
YoungSpirit: folds
D.Nowitzki: folds
szmoli01: folds
claudyu1977: folds
MrAzudemK: folds
Uncalled bet (4413) returned to rooolf
*** FLOP *** {2-Diamonds}{10-Clubs}{4-Spades}
*** TURN *** {2-Diamonds}{10-Clubs}{4-Spades} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{10-Clubs}{4-Spades}{9-Diamonds} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
empo magic: shows {J-Spades}{10-Spades} (two pair, Tens and Nines)
rooolf: shows {K-Hearts}{K-Diamonds} (two pair, Kings and Nines)
rooolf collected 10017 from pot
empo magic finished the tournament in 1047th place
*** SUMMARY ***
Total pot 10017 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{10-Clubs}{4-Spades}{9-Diamonds}{9-Spades}
Seat 1: MrAzudemK (big blind) folded before Flop
Seat 2: M.Bertulsone folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: c_ya_18r folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: empo magic showed {J-Spades}{10-Spades} and lost with two pair, Tens and Nines
Seat 5: rooolf showed {K-Hearts}{K-Diamonds} and won (10017) with two pair, Kings and Nines
Seat 6: YoungSpirit folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: D.Nowitzki folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: szmoli01 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: claudyu1977 (small blind) folded before Flop

21.215 stack. 16/280 (5,50) (1k cap).

EERBEEKNL schreef

Geen Big 8,80 ?

Heb in post 6/8 gezecht.
Dat ik mijn toernooien heb geblokeerd tot $6 bi max. dus kan helaas niet de big 8,80 reggen komt dus ook kwa bi trug.

PokerStars Hand #114962935021: Tournament #894188127, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level IX (100/200) - 2014/04/18 17:51:57 CET [2014/04/18 11:51:57 ET]
Table '894188127 63' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: sensasan (3935 in chips)
Seat 2: Ulaz113 (8400 in chips)
Seat 3: ervasalo (22091 in chips)
Seat 4: empo magic (11470 in chips)
Seat 5: thenoise214 (3451 in chips)
Seat 6: FakeFishx (9064 in chips)
Seat 7: gabyboy1216 (6585 in chips)
Seat 8: DOCTORMUGG (10149 in chips)
Seat 9: cdhjmb (2960 in chips)
sensasan: posts the ante 25
Ulaz113: posts the ante 25
ervasalo: posts the ante 25
empo magic: posts the ante 25
thenoise214: posts the ante 25
FakeFishx: posts the ante 25
gabyboy1216: posts the ante 25
DOCTORMUGG: posts the ante 25
cdhjmb: posts the ante 25
sensasan: posts small blind 100
Ulaz113: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to empo magic {K-Spades}{K-Diamonds}
ervasalo: folds
empo magic: raises 300 to 500
thenoise214: folds
FakeFishx: folds
gabyboy1216: calls 500
DOCTORMUGG: folds
cdhjmb: folds
sensasan: raises 700 to 1200
Ulaz113: calls 1000
empo magic: raises 10245 to 11445 and is all-in
gabyboy1216: calls 6060 and is all-in
sensasan: calls 2710 and is all-in
Ulaz113: folds
Uncalled bet (4885) returned to empo magic
*** FLOP *** {4-Clubs}{4-Spades}{5-Hearts}
*** TURN *** {4-Clubs}{4-Spades}{5-Hearts} {7-Spades}
*** RIVER *** {4-Clubs}{4-Spades}{5-Hearts}{7-Spades} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
empo magic: shows {K-Spades}{K-Diamonds} (a full house, Kings full of Fours)
gabyboy1216: shows {7-Hearts}{7-Clubs} (a full house, Sevens full of Fours)
empo magic collected 5300 from side pot
sensasan: shows {7-Diamonds}{J-Diamonds} (two pair, Sevens and Fours)
empo magic collected 13155 from main pot
gabyboy1216 finished the tournament in 297th place
sensasan finished the tournament in 298th place
*** SUMMARY ***
Total pot 18455 Main pot 13155. Side pot 5300. | Rake 0
Board {4-Clubs}{4-Spades}{5-Hearts}{7-Spades}{K-Hearts}
Seat 1: sensasan (small blind) showed {7-Diamonds}{J-Diamonds} and lost with two pair, Sevens and Fours
Seat 2: Ulaz113 (big blind) folded before Flop
Seat 3: ervasalo folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: empo magic showed {K-Spades}{K-Diamonds} and won (18455) with a full house, Kings full of Fours
Seat 5: thenoise214 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: FakeFishx folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: gabyboy1216 showed {7-Hearts}{7-Clubs} and lost with a full house, Sevens full of Fours
Seat 8: DOCTORMUGG folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: cdhjmb (button) folded before Flop (didn't bet)

helaas uit big 5,50 terwijl ik mooie stack had Sad.

PokerStars Hand #114961579168: Tournament #894189490, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2014/04/18 17:20:37 CET [2014/04/18 11:20:37 ET]
Table '894189490 51' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: solo-krot (20669 in chips)
Seat 2: TruliLud (10939 in chips)
Seat 3: skasatov (13891 in chips)
Seat 4: IHearThunder (14223 in chips)
Seat 6: modu1us (30457 in chips)
Seat 7: foxgrove (7820 in chips)
Seat 8: empo magic (9627 in chips)
Seat 9: MARK0194 (17185 in chips)
solo-krot: posts the ante 100
TruliLud: posts the ante 100
skasatov: posts the ante 100
IHearThunder: posts the ante 100
modu1us: posts the ante 100
foxgrove: posts the ante 100
empo magic: posts the ante 100
MARK0194: posts the ante 100
MARK0194: posts small blind 400
solo-krot: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to empo magic {Q-Diamonds}{A-Spades}
TruliLud: folds
skasatov: folds
IHearThunder: folds
modu1us: folds
foxgrove: raises 6920 to 7720 and is all-in
empo magic: raises 1807 to 9527 and is all-in
MARK0194: calls 9127
solo-krot: folds
*** FLOP *** {3-Spades}{10-Clubs}{8-Spades}
*** TURN *** {3-Spades}{10-Clubs}{8-Spades} {4-Clubs}
*** RIVER *** {3-Spades}{10-Clubs}{8-Spades}{4-Clubs} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
MARK0194: shows {8-Diamonds}{7-Diamonds} (three of a kind, Eights)
empo magic: shows {Q-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Eights)
MARK0194 collected 3614 from side pot
foxgrove: shows {J-Clubs}{7-Hearts} (a pair of Eights)
MARK0194 collected 24760 from main pot
empo magic finished the tournament in 153rd place
foxgrove finished the tournament in 154th place
*** SUMMARY ***
Total pot 28374 Main pot 24760. Side pot 3614. | Rake 0
Board {3-Spades}{10-Clubs}{8-Spades}{4-Clubs}{8-Clubs}
Seat 1: solo-krot (big blind) folded before Flop
Seat 2: TruliLud folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: skasatov folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: IHearThunder folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: modu1us folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: foxgrove showed {J-Clubs}{7-Hearts} and lost with a pair of Eights
Seat 8: empo magic (button) showed {Q-Diamonds}{A-Spades} and lost with a pair of Eights
Seat 9: MARK0194 (small blind) showed {8-Diamonds}{7-Diamonds} and won (28374) with three of a kind, Eights

wat hij aan het doen is vraag ik me nog steeds af :S.

12345103