Heinzel

Verstuur bericht

Forum Posts

at en 44 shove waren trouwens niet goed

wat een call weer, maar gelukkig hit ik

PokerStars Hand #141638275868: Tournament #1331738730, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2015/10/02 20:05:26 CET [2015/10/02 14:05:26 ET]
Table '1331738730 30' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: candy1984 (2440 in chips)
Seat 2: pcayobh (5308 in chips)
Seat 3: luccaspie (2570 in chips)
Seat 4: Egor699 (9267 in chips)
Seat 5: raiseAAonly (6270 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (9363 in chips)
Seat 7: Lucielita8 (3732 in chips)
Seat 8: morisko799 (23955 in chips)
Seat 9: PietjeBel99 (2810 in chips)
candy1984: posts the ante 40
pcayobh: posts the ante 40
luccaspie: posts the ante 40
Egor699: posts the ante 40
raiseAAonly: posts the ante 40
Dewey Rulez: posts the ante 40
Lucielita8: posts the ante 40
morisko799: posts the ante 40
PietjeBel99: posts the ante 40
Dewey Rulez: posts small blind 150
Lucielita8: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Hearts}{K-Spades}
morisko799: raises 600 to 900
PietjeBel99: folds
candy1984: raises 1500 to 2400 and is all-in
pcayobh: folds
luccaspie: folds
Egor699: folds
raiseAAonly: folds
Dewey Rulez: raises 6923 to 9323 and is all-in
Lucielita8: folds
morisko799: calls 8423
*** FLOP *** {6-Hearts}{7-Clubs}{9-Clubs}
*** TURN *** {6-Hearts}{7-Clubs}{9-Clubs} {A-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Hearts}{7-Clubs}{9-Clubs}{A-Diamonds} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Hearts}{K-Spades} (two pair, Aces and Sixes)
morisko799: shows {3-Clubs}{3-Diamonds} (two pair, Sixes and Threes)
Dewey Rulez collected 13846 from side pot
candy1984: shows {Q-Spades}{Q-Diamonds} (two pair, Queens and Sixes)
Dewey Rulez collected 7860 from main pot
candy1984 finished the tournament in 933rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 21706 Main pot 7860. Side pot 13846. | Rake 0
Board {6-Hearts}{7-Clubs}{9-Clubs}{A-Diamonds}{6-Clubs}
Seat 1: candy1984 showed {Q-Spades}{Q-Diamonds} and lost with two pair, Queens and Sixes
Seat 2: pcayobh folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: luccaspie folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Egor699 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: raiseAAonly (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez (small blind) showed {A-Hearts}{K-Spades} and won (21706) with two pair, Aces and Sixes
Seat 7: Lucielita8 (big blind) folded before Flop
Seat 8: morisko799 showed {3-Clubs}{3-Diamonds} and lost with two pair, Sixes and Threes
Seat 9: PietjeBel99 folded before Flop (didn't bet)

beter

PokerStars Hand #141637693674: Tournament #1331738730, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2015/10/02 19:51:44 CET [2015/10/02 13:51:44 ET]
Table '1331738730 30' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: candy1984 (2535 in chips)
Seat 2: kribawut (4671 in chips)
Seat 3: luccaspie (1225 in chips)
Seat 4: LencsA (1983 in chips)
Seat 5: raiseAAonly (3890 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (6571 in chips)
Seat 7: Lucielita8 (4387 in chips)
Seat 8: morisko799 (21881 in chips)
Seat 9: PietjeBel99 (3977 in chips)
candy1984: posts the ante 30
kribawut: posts the ante 30
luccaspie: posts the ante 30
LencsA: posts the ante 30
raiseAAonly: posts the ante 30
Dewey Rulez: posts the ante 30
Lucielita8: posts the ante 30
morisko799: posts the ante 30
PietjeBel99: posts the ante 30
LencsA: posts small blind 125
raiseAAonly: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Hearts}{J-Clubs}
Dewey Rulez: raises 262 to 512
Lucielita8: folds
morisko799: calls 512
PietjeBel99: calls 512
candy1984: folds
kribawut: folds
luccaspie: folds
LencsA: raises 1441 to 1953 and is all-in
raiseAAonly: folds
Dewey Rulez: raises 4588 to 6541 and is all-in
morisko799: folds
PietjeBel99: folds
Uncalled bet (4588) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {6-Spades}{8-Spades}{9-Clubs}
*** TURN *** {6-Spades}{8-Spades}{9-Clubs} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Spades}{8-Spades}{9-Clubs}{7-Diamonds} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
LencsA: shows {Q-Hearts}{K-Hearts} (high card King)
Dewey Rulez: shows {A-Hearts}{J-Clubs} (high card Ace)
Dewey Rulez collected 5450 from pot
LencsA finished the tournament in 985th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5450 | Rake 0
Board {6-Spades}{8-Spades}{9-Clubs}{7-Diamonds}{3-Diamonds}
Seat 1: candy1984 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: kribawut folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: luccaspie (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: LencsA (small blind) showed {Q-Hearts}{K-Hearts} and lost with high card King
Seat 5: raiseAAonly (big blind) folded before Flop
Seat 6: Dewey Rulez showed {A-Hearts}{J-Clubs} and won (5450) with high card Ace
Seat 7: Lucielita8 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: morisko799 folded before Flop
Seat 9: PietjeBel99 folded before Flop

en het gaar weer achter elkaar fout

PokerStars Hand #141637639905: Tournament #1331738842, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2015/10/02 19:50:35 CET [2015/10/02 13:50:35 ET]
Table '1331738842 239' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: GRneau (19471 in chips)
Seat 2: SidneyAKQJ (14245 in chips)
Seat 3: Makfirst (25822 in chips)
Seat 4: merkata86 (4060 in chips)
Seat 5: Mr. Flow286 (2385 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (13671 in chips)
Seat 7: Waldo21588 (17106 in chips)
Seat 8: benjidaman (10679 in chips)
Seat 9: andrei0773 (12121 in chips)
GRneau: posts the ante 70
SidneyAKQJ: posts the ante 70
Makfirst: posts the ante 70
merkata86: posts the ante 70
Mr. Flow286: posts the ante 70
Dewey Rulez: posts the ante 70
Waldo21588: posts the ante 70
benjidaman: posts the ante 70
andrei0773: posts the ante 70
Dewey Rulez: posts small blind 300
Waldo21588: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {4-Hearts}{4-Spades}
benjidaman: folds
andrei0773: folds
GRneau has timed out
GRneau: folds
GRneau is sitting out
SidneyAKQJ: raises 687 to 1287
Makfirst: folds
merkata86: folds
GRneau has returned
Mr. Flow286: folds
Dewey Rulez: raises 12314 to 13601 and is all-in
Waldo21588: folds
SidneyAKQJ: calls 12314
*** FLOP *** {2-Spades}{6-Spades}{Q-Clubs}
*** TURN *** {2-Spades}{6-Spades}{Q-Clubs} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Spades}{6-Spades}{Q-Clubs}{3-Diamonds} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {4-Hearts}{4-Spades} (two pair, Queens and Fours)
SidneyAKQJ: shows {J-Spades}{J-Clubs} (two pair, Queens and Jacks)
SidneyAKQJ collected 28432 from pot
Dewey Rulez finished the tournament in 937th place
*** SUMMARY ***
Total pot 28432 | Rake 0
Board {2-Spades}{6-Spades}{Q-Clubs}{3-Diamonds}{Q-Diamonds}
Seat 1: GRneau folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: SidneyAKQJ showed {J-Spades}{J-Clubs} and won (28432) with two pair, Queens and Jacks
Seat 3: Makfirst folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: merkata86 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Mr. Flow286 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez (small blind) showed {4-Hearts}{4-Spades} and lost with two pair, Queens and Fours
Seat 7: Waldo21588 (big blind) folded before Flop
Seat 8: benjidaman folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: andrei0773 folded before Flop (didn't bet)

tafelmongool

PokerStars Hand #141637479006: Tournament #1331738730, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2015/10/02 19:47:10 CET [2015/10/02 13:47:10 ET]
Table '1331738730 30' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: ordaf (1356 in chips)
Seat 2: gluzzi (2543 in chips)
Seat 3: luccaspie (1495 in chips)
Seat 4: LencsA (2378 in chips)
Seat 5: raiseAAonly (4015 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (16321 in chips)
Seat 7: Lucielita8 (4017 in chips)
Seat 8: morisko799 (9630 in chips)
Seat 9: PietjeBel99 (1694 in chips) is sitting out
ordaf: posts the ante 25
gluzzi: posts the ante 25
luccaspie: posts the ante 25
LencsA: posts the ante 25
raiseAAonly: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts the ante 25
Lucielita8: posts the ante 25
morisko799: posts the ante 25
PietjeBel99: posts the ante 25
Lucielita8: posts small blind 100
morisko799: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Hearts}{10-Spades}
PietjeBel99: folds
ordaf: raises 1131 to 1331 and is all-in
gluzzi: folds
luccaspie: folds
LencsA: folds
raiseAAonly: folds
Dewey Rulez: raises 1131 to 2462
Lucielita8: folds
morisko799: calls 2262
*** FLOP *** {J-Diamonds}{5-Diamonds}{5-Hearts}
morisko799: checks
Dewey Rulez: bets 2105
morisko799: raises 5038 to 7143 and is all-in
Dewey Rulez: calls 5038
*** TURN *** {J-Diamonds}{5-Diamonds}{5-Hearts} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{5-Diamonds}{5-Hearts}{9-Diamonds} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
morisko799: shows {6-Diamonds}{8-Diamonds} (a flush, Jack high)
Dewey Rulez: shows {10-Hearts}{10-Spades} (two pair, Tens and Fives)
morisko799 collected 16548 from side pot
ordaf: shows {A-Clubs}{J-Hearts} (two pair, Jacks and Fives)
morisko799 collected 4318 from main pot
ordaf finished the tournament in 1052nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 20866 Main pot 4318. Side pot 16548. | Rake 0
Board {J-Diamonds}{5-Diamonds}{5-Hearts}{9-Diamonds}{4-Diamonds}
Seat 1: ordaf showed {A-Clubs}{J-Hearts} and lost with two pair, Jacks and Fives
Seat 2: gluzzi folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: luccaspie folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: LencsA folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: raiseAAonly folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez (button) showed {10-Hearts}{10-Spades} and lost with two pair, Tens and Fives
Seat 7: Lucielita8 (small blind) folded before Flop
Seat 8: morisko799 (big blind) showed {6-Diamonds}{8-Diamonds} and won (20866) with a flush, Jack high
Seat 9: PietjeBel99 folded before Flop (didn't bet)

en doorrr

PokerStars Hand #141637373196: Tournament #1331738842, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2015/10/02 19:44:57 CET [2015/10/02 13:44:57 ET]
Table '1331738842 239' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: $ick_Nut$ (6043 in chips)
Seat 2: viçosa13 (585 in chips) is sitting out
Seat 3: Makfirst (19937 in chips)
Seat 4: merkata86 (4560 in chips)
Seat 5: Mr. Flow286 (3745 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (6208 in chips)
Seat 7: Waldo21588 (15011 in chips)
Seat 8: benjidaman (11239 in chips)
Seat 9: icho90 (4805 in chips)
$ick_Nut$: posts the ante 60
viçosa13: posts the ante 60
Makfirst: posts the ante 60
merkata86: posts the ante 60
Mr. Flow286: posts the ante 60
Dewey Rulez: posts the ante 60
Waldo21588: posts the ante 60
benjidaman: posts the ante 60
icho90: posts the ante 60
Dewey Rulez: posts small blind 250
Waldo21588: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Spades}{Q-Hearts}
benjidaman: folds
icho90: folds
$ick_Nut$: raises 1000 to 1500
viçosa13: folds
Makfirst: folds
merkata86: calls 1500
Mr. Flow286: folds
Dewey Rulez: raises 4648 to 6148 and is all-in
Waldo21588: folds
$ick_Nut$: calls 4483 and is all-in
merkata86: folds
Uncalled bet (165) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {5-Diamonds}{Q-Clubs}{4-Diamonds}
*** TURN *** {5-Diamonds}{Q-Clubs}{4-Diamonds} {8-Spades}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{Q-Clubs}{4-Diamonds}{8-Spades} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {Q-Spades}{Q-Hearts} (a full house, Queens full of Fours)
$ick_Nut$: shows {J-Clubs}{A-Hearts} (a pair of Fours)
Dewey Rulez collected 14506 from pot
$ick_Nut$ finished the tournament in 1138th place
*** SUMMARY ***
Total pot 14506 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{Q-Clubs}{4-Diamonds}{8-Spades}{4-Spades}
Seat 1: $ick_Nut$ showed {J-Clubs}{A-Hearts} and lost with a pair of Fours
Seat 2: viçosa13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Makfirst folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: merkata86 folded before Flop
Seat 5: Mr. Flow286 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez (small blind) showed {Q-Spades}{Q-Hearts} and won (14506) with a full house, Queens full of Fours
Seat 7: Waldo21588 (big blind) folded before Flop
Seat 8: benjidaman folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: icho90 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #141637297973: Tournament #1331738842, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2015/10/02 19:43:20 CET [2015/10/02 13:43:20 ET]
Table '1331738842 239' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: $ick_Nut$ (8902 in chips)
Seat 2: viçosa13 (705 in chips) is sitting out
Seat 3: Makfirst (20057 in chips)
Seat 4: merkata86 (4930 in chips)
Seat 5: Mr. Flow286 (4615 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (2799 in chips)
Seat 7: Waldo21588 (13841 in chips)
Seat 8: benjidaman (11359 in chips)
Seat 9: icho90 (4925 in chips)
$ick_Nut$: posts the ante 60
viçosa13: posts the ante 60
Makfirst: posts the ante 60
merkata86: posts the ante 60
Mr. Flow286: posts the ante 60
Dewey Rulez: posts the ante 60
Waldo21588: posts the ante 60
benjidaman: posts the ante 60
icho90: posts the ante 60
merkata86: posts small blind 250
Mr. Flow286: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Diamonds}{K-Hearts}
Dewey Rulez: raises 2239 to 2739 and is all-in
Waldo21588: folds
benjidaman: folds
icho90: folds
$ick_Nut$: raises 6103 to 8842 and is all-in
viçosa13: folds
Makfirst: folds
merkata86: folds
Mr. Flow286: folds
Uncalled bet (6103) returned to $ick_Nut$
*** FLOP *** {Q-Clubs}{10-Clubs}{A-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Clubs}{10-Clubs}{A-Diamonds} {J-Spades}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{10-Clubs}{A-Diamonds}{J-Spades} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {K-Diamonds}{K-Hearts} (a straight, Ten to Ace)
$ick_Nut$: shows {A-Hearts}{Q-Hearts} (two pair, Aces and Queens)
Dewey Rulez collected 6768 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6768 | Rake 0
Board {Q-Clubs}{10-Clubs}{A-Diamonds}{J-Spades}{4-Diamonds}
Seat 1: $ick_Nut$ showed {A-Hearts}{Q-Hearts} and lost with two pair, Aces and Queens
Seat 2: viçosa13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Makfirst (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: merkata86 (small blind) folded before Flop
Seat 5: Mr. Flow286 (big blind) folded before Flop
Seat 6: Dewey Rulez showed {K-Diamonds}{K-Hearts} and won (6768) with a straight, Ten to Ace
Seat 7: Waldo21588 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: benjidaman folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: icho90 folded before Flop (didn't bet)

Smile

PokerStars Hand #141637157022: Tournament #1331738730, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2015/10/02 19:40:18 CET [2015/10/02 13:40:18 ET]
Table '1331738730 30' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: ordaf (2006 in chips)
Seat 2: gluzzi (6418 in chips)
Seat 3: luccaspie (3390 in chips)
Seat 4: LencsA (2828 in chips)
Seat 5: raiseAAonly (2950 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (12273 in chips)
Seat 7: Lucielita8 (4367 in chips)
Seat 9: Conckers (4398 in chips)
ordaf: posts the ante 25
gluzzi: posts the ante 25
luccaspie: posts the ante 25
LencsA: posts the ante 25
raiseAAonly: posts the ante 25
Dewey Rulez: posts the ante 25
Lucielita8: posts the ante 25
Conckers: posts the ante 25
ordaf: posts small blind 100
gluzzi: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Diamonds}{Q-Diamonds}
luccaspie: folds
LencsA: folds
raiseAAonly: folds
Dewey Rulez: raises 210 to 410
Lucielita8: folds
Conckers: raises 3963 to 4373 and is all-in
ordaf: folds
gluzzi: folds
Dewey Rulez: calls 3963
*** FLOP *** {J-Diamonds}{8-Diamonds}{3-Spades}
*** TURN *** {J-Diamonds}{8-Diamonds}{3-Spades} {5-Clubs}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{8-Diamonds}{3-Spades}{5-Clubs} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Diamonds}{Q-Diamonds} (high card Ace)
Conckers: shows {10-Clubs}{A-Clubs} (high card Ace - lower kicker)
Dewey Rulez collected 9246 from pot
Conckers finished the tournament in 1146th place
*** SUMMARY ***
Total pot 9246 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{8-Diamonds}{3-Spades}{5-Clubs}{7-Clubs}
Seat 1: ordaf (small blind) folded before Flop
Seat 2: gluzzi (big blind) folded before Flop
Seat 3: luccaspie folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: LencsA folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: raiseAAonly folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez showed {A-Diamonds}{Q-Diamonds} and won (9246) with high card Ace
Seat 7: Lucielita8 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Conckers (button) showed {10-Clubs}{A-Clubs} and lost with high card Ace

hop

PokerStars Hand #141636626790: Tournament #1331738730, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2015/10/02 19:28:43 CET [2015/10/02 13:28:43 ET]
Table '1331738730 30' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: ordaf (3951 in chips)
Seat 2: gluzzi (4534 in chips)
Seat 3: luccaspie (2820 in chips)
Seat 4: LencsA (1309 in chips)
Seat 5: bally29 (2332 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (4229 in chips)
Seat 7: ScotAfro (3940 in chips)
Seat 8: board666 (7616 in chips)
Seat 9: Conckers (1899 in chips) is sitting out
ordaf: posts the ante 20
gluzzi: posts the ante 20
luccaspie: posts the ante 20
LencsA: posts the ante 20
bally29: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
ScotAfro: posts the ante 20
board666: posts the ante 20
Conckers: posts the ante 20
ScotAfro: posts small blind 75
board666: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {4-Clubs}{4-Diamonds}
Conckers: folds
ordaf: folds
gluzzi: folds
luccaspie: folds
LencsA: folds
bally29: folds
Dewey Rulez: raises 157 to 307
ScotAfro: calls 232
board666: calls 157
*** FLOP *** {6-Clubs}{2-Clubs}{4-Spades}
ScotAfro: checks
board666: bets 1101
Dewey Rulez: calls 1101
ScotAfro: calls 1101
*** TURN *** {6-Clubs}{2-Clubs}{4-Spades} {10-Hearts}
ScotAfro: checks
board666: checks
Dewey Rulez: bets 2801 and is all-in
ScotAfro: calls 2512 and is all-in
board666: calls 2801
*** RIVER *** {6-Clubs}{2-Clubs}{4-Spades}{10-Hearts} {A-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
board666: shows {6-Hearts}{7-Clubs} (a pair of Sixes)
Dewey Rulez: shows {4-Clubs}{4-Diamonds} (three of a kind, Fours)
Dewey Rulez collected 578 from side pot
ScotAfro: shows {A-Diamonds}{2-Hearts} (two pair, Aces and Deuces)
Dewey Rulez collected 11940 from main pot
ScotAfro finished the tournament in 1279th place
*** SUMMARY ***
Total pot 12518 Main pot 11940. Side pot 578. | Rake 0
Board {6-Clubs}{2-Clubs}{4-Spades}{10-Hearts}{A-Clubs}
Seat 1: ordaf folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: gluzzi folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: luccaspie folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: LencsA folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: bally29 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez (button) showed {4-Clubs}{4-Diamonds} and won (12518) with three of a kind, Fours
Seat 7: ScotAfro (small blind) showed {A-Diamonds}{2-Hearts} and lost with two pair, Aces and Deuces
Seat 8: board666 (big blind) showed {6-Hearts}{7-Clubs} and lost with a pair of Sixes
Seat 9: Conckers folded before Flop (didn't bet)

Sad

PokerStars Hand #141636580983: Tournament #1331738730, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2015/10/02 19:27:43 CET [2015/10/02 13:27:43 ET]
Table '1331738730 30' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: ordaf (1878 in chips)
Seat 2: gluzzi (4574 in chips)
Seat 3: luccaspie (2860 in chips)
Seat 4: LencsA (492 in chips)
Seat 5: bally29 (2447 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (6202 in chips)
Seat 7: ScotAfro (4130 in chips)
Seat 8: board666 (8108 in chips)
Seat 9: Conckers (1939 in chips) is sitting out
ordaf: posts the ante 20
gluzzi: posts the ante 20
luccaspie: posts the ante 20
LencsA: posts the ante 20
bally29: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
ScotAfro: posts the ante 20
board666: posts the ante 20
Conckers: posts the ante 20
bally29: posts small blind 75
Dewey Rulez: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Clubs}{A-Clubs}
ScotAfro: folds
board666: folds
Conckers: folds
ordaf: raises 1708 to 1858 and is all-in
gluzzi: folds
luccaspie: folds
LencsA: folds
bally29: folds
Dewey Rulez: calls 1708
*** FLOP *** {2-Hearts}{8-Clubs}{5-Diamonds}
*** TURN *** {2-Hearts}{8-Clubs}{5-Diamonds} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Hearts}{8-Clubs}{5-Diamonds}{6-Diamonds} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {10-Clubs}{A-Clubs} (high card Ace)
ordaf: shows {A-Spades}{8-Spades} (a pair of Eights)
ordaf collected 3971 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3971 | Rake 0
Board {2-Hearts}{8-Clubs}{5-Diamonds}{6-Diamonds}{9-Hearts}
Seat 1: ordaf showed {A-Spades}{8-Spades} and won (3971) with a pair of Eights
Seat 2: gluzzi folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: luccaspie folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: LencsA (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: bally29 (small blind) folded before Flop
Seat 6: Dewey Rulez (big blind) showed {10-Clubs}{A-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 7: ScotAfro folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: board666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Conckers folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #141636215397: Tournament #1331738730, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2015/10/02 19:19:48 CET [2015/10/02 13:19:48 ET]
Table '1331738730 30' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: ordaf (1893 in chips)
Seat 2: gluzzi (3074 in chips)
Seat 3: luccaspie (3175 in chips)
Seat 4: daspikas75 (1546 in chips)
Seat 5: bally29 (3076 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (3369 in chips)
Seat 7: ScotAfro (4137 in chips)
Seat 8: board666 (7106 in chips)
Seat 9: Conckers (2254 in chips) is sitting out
ordaf: posts the ante 15
gluzzi: posts the ante 15
luccaspie: posts the ante 15
daspikas75: posts the ante 15
bally29: posts the ante 15
Dewey Rulez: posts the ante 15
ScotAfro: posts the ante 15
board666: posts the ante 15
Conckers: posts the ante 15
bally29: posts small blind 60
Dewey Rulez: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {7-Diamonds}{J-Diamonds}
ScotAfro: calls 120
board666: folds
Conckers: folds
ordaf: folds
gluzzi: folds
luccaspie: folds
daspikas75: folds
bally29: folds
Dewey Rulez: checks
*** FLOP *** {6-Clubs}{5-Diamonds}{4-Clubs}
Dewey Rulez: checks
ScotAfro: bets 120
Dewey Rulez: calls 120
*** TURN *** {6-Clubs}{5-Diamonds}{4-Clubs} {2-Hearts}
Dewey Rulez: checks
ScotAfro: bets 675
Dewey Rulez: raises 2439 to 3114 and is all-in
ScotAfro: folds
Uncalled bet (2439) returned to Dewey Rulez
Dewey Rulez collected 2025 from pot
Dewey Rulez: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 2025 | Rake 0
Board {6-Clubs}{5-Diamonds}{4-Clubs}{2-Hearts}
Seat 1: ordaf folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: gluzzi folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: luccaspie folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: daspikas75 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: bally29 (small blind) folded before Flop
Seat 6: Dewey Rulez (big blind) collected (2025)
Seat 7: ScotAfro folded on the Turn
Seat 8: board666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Conckers folded before Flop (didn't bet)

Sad

PokerStars Hand #141636235260: Tournament #1331738842, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2015/10/02 19:20:13 CET [2015/10/02 13:20:13 ET]
Table '1331738842 239' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: $ick_Nut$ (2672 in chips)
Seat 2: GOOOG11 (8604 in chips)
Seat 3: buzios38 (4430 in chips)
Seat 4: maradona2204 (1830 in chips)
Seat 5: BPovilas (1880 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (6896 in chips)
Seat 7: Waldo21588 (6906 in chips)
Seat 8: benjidaman (3052 in chips)
Seat 9: icho90 (3865 in chips)
$ick_Nut$: posts the ante 20
GOOOG11: posts the ante 20
buzios38: posts the ante 20
maradona2204: posts the ante 20
BPovilas: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
Waldo21588: posts the ante 20
benjidaman: posts the ante 20
icho90: posts the ante 20
$ick_Nut$: posts small blind 75
GOOOG11: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Spades}{K-Spades}
buzios38: folds
maradona2204: folds
BPovilas: folds
Dewey Rulez: raises 157 to 307
Waldo21588: folds
benjidaman: raises 2725 to 3032 and is all-in
icho90: folds
$ick_Nut$: folds
GOOOG11: folds
Dewey Rulez: calls 2725
*** FLOP *** {2-Clubs}{7-Clubs}{10-Spades}
*** TURN *** {2-Clubs}{7-Clubs}{10-Spades} {4-Clubs}
*** RIVER *** {2-Clubs}{7-Clubs}{10-Spades}{4-Clubs} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Spades}{K-Spades} (a pair of Fours)
benjidaman: shows {5-Diamonds}{5-Spades} (two pair, Fives and Fours)
benjidaman collected 6469 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6469 | Rake 0
Board {2-Clubs}{7-Clubs}{10-Spades}{4-Clubs}{4-Diamonds}
Seat 1: $ick_Nut$ (small blind) folded before Flop
Seat 2: GOOOG11 (big blind) folded before Flop
Seat 3: buzios38 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: maradona2204 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: BPovilas folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez showed {A-Spades}{K-Spades} and lost with a pair of Fours
Seat 7: Waldo21588 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: benjidaman showed {5-Diamonds}{5-Spades} and won (6469) with two pair, Fives and Fours
Seat 9: icho90 (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #141635631868: Tournament #1331738842, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2015/10/02 19:06:55 CET [2015/10/02 13:06:55 ET]
Table '1331738842 239' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: $ick_Nut$ (3362 in chips)
Seat 2: GOOOG11 (6311 in chips)
Seat 3: buzios38 (5035 in chips)
Seat 4: maradona2204 (3000 in chips) is sitting out
Seat 5: BPovilas (2880 in chips)
Seat 6: Dewey Rulez (9437 in chips)
Seat 7: Waldo21588 (3000 in chips)
Seat 8: benjidaman (4870 in chips)
Seat 9: icho90 (2240 in chips)
GOOOG11: posts small blind 40
buzios38: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {10-Clubs}{A-Clubs}
maradona2204: folds
BPovilas: folds
Dewey Rulez: raises 84 to 164
maradona2204 has returned
Waldo21588: calls 164
benjidaman: folds
icho90: folds
$ick_Nut$: folds
GOOOG11: folds
buzios38: folds
*** FLOP *** {J-Clubs}{Q-Clubs}{9-Diamonds}
Dewey Rulez: bets 210
Waldo21588: raises 868 to 1078
Dewey Rulez: raises 8195 to 9273 and is all-in
Waldo21588: calls 1758 and is all-in
Uncalled bet (6437) returned to Dewey Rulez
*** TURN *** {J-Clubs}{Q-Clubs}{9-Diamonds} {2-Hearts}
*** RIVER *** {J-Clubs}{Q-Clubs}{9-Diamonds}{2-Hearts} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {10-Clubs}{A-Clubs} (a pair of Queens)
Waldo21588: shows {10-Diamonds}{K-Diamonds} (a straight, Nine to King)
Waldo21588 collected 6120 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6120 | Rake 0
Board {J-Clubs}{Q-Clubs}{9-Diamonds}{2-Hearts}{Q-Diamonds}
Seat 1: $ick_Nut$ (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: GOOOG11 (small blind) folded before Flop
Seat 3: buzios38 (big blind) folded before Flop
Seat 4: maradona2204 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: BPovilas folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dewey Rulez showed {10-Clubs}{A-Clubs} and lost with a pair of Queens
Seat 7: Waldo21588 showed {10-Diamonds}{K-Diamonds} and won (6120) with a straight, Nine to King
Seat 8: benjidaman folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: icho90 folded before Flop (didn't bet)

Sad

ir opent heel veel

PokerStars Hand #141634984843: Tournament #1331738496, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2015/10/02 18:51:24 CET [2015/10/02 12:51:24 ET]
Table '1331738496 61' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: fhonex (3000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 2: final09 (3465 in chips)
Seat 3: choskarol (6903 in chips)
Seat 4: andydeframe (12373 in chips)
Seat 5: zazich (17205 in chips)
Seat 6: ks775 (16028 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (4806 in chips)
Seat 8: P.L.1717 (2341 in chips)
Seat 9: chev1977 (6838 in chips)
final09: posts the ante 30
choskarol: posts the ante 30
andydeframe: posts the ante 30
zazich: posts the ante 30
ks775: posts the ante 30
Dewey Rulez: posts the ante 30
P.L.1717: posts the ante 30
chev1977: posts the ante 30
final09: posts small blind 125
choskarol: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Spades}{A-Hearts}
andydeframe: folds
zazich: raises 250 to 500
ks775: folds
Dewey Rulez: raises 1000 to 1500
P.L.1717: raises 811 to 2311 and is all-in
chev1977: folds
final09: folds
choskarol: folds
zazich: folds
Dewey Rulez: calls 811
*** FLOP *** {9-Spades}{5-Diamonds}{7-Spades}
*** TURN *** {9-Spades}{5-Diamonds}{7-Spades} {10-Hearts}
*** RIVER *** {9-Spades}{5-Diamonds}{7-Spades}{10-Hearts} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {J-Spades}{A-Hearts} (high card Ace)
P.L.1717: shows {K-Diamonds}{Q-Hearts} (a pair of Queens)
P.L.1717 collected 5737 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5737 | Rake 0
Board {9-Spades}{5-Diamonds}{7-Spades}{10-Hearts}{Q-Spades}
Seat 2: final09 (small blind) folded before Flop
Seat 3: choskarol (big blind) folded before Flop
Seat 4: andydeframe folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: zazich folded before Flop
Seat 6: ks775 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Dewey Rulez showed {J-Spades}{A-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 8: P.L.1717 showed {K-Diamonds}{Q-Hearts} and won (5737) with a pair of Queens
Seat 9: chev1977 (button) folded before Flop (didn't bet)

opent 36% over bijna 100 handen....

PokerStars Hand #141635007030: Tournament #1331738639, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2015/10/02 18:51:53 CET [2015/10/02 12:51:53 ET]
Table '1331738639 11' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: 2MuchSk1LL (3048 in chips)
Seat 2: gustavo956 (2570 in chips)
Seat 3: MrWestergren (9679 in chips) is sitting out
Seat 4: jamesg777 (3255 in chips)
Seat 5: :0flipdiaz0: (16492 in chips)
Seat 6: Beno1968 (3079 in chips)
Seat 7: dc_Dima (7279 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (3074 in chips)
Seat 9: SemenDriM (3630 in chips)
2MuchSk1LL: posts the ante 20
gustavo956: posts the ante 20
MrWestergren: posts the ante 20
jamesg777: posts the ante 20
:0flipdiaz0:: posts the ante 20
Beno1968: posts the ante 20
dc_Dima: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
SemenDriM: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts small blind 75
SemenDriM: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Spades}{Q-Diamonds}
2MuchSk1LL: folds
gustavo956: folds
MrWestergren: folds
jamesg777: raises 150 to 300
:0flipdiaz0:: folds
Beno1968: folds
dc_Dima: folds
Dewey Rulez: raises 2754 to 3054 and is all-in
SemenDriM: folds
jamesg777: calls 2754
*** FLOP *** {8-Diamonds}{9-Hearts}{2-Spades}
*** TURN *** {8-Diamonds}{9-Hearts}{2-Spades} {9-Spades}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{9-Hearts}{2-Spades}{9-Spades} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {K-Spades}{Q-Diamonds} (a pair of Nines)
jamesg777: shows {A-Spades}{Q-Hearts} (a pair of Nines - Ace kicker)
jamesg777 collected 6438 from pot
jamesg777 wins the $2.50 bounty for eliminating Dewey Rulez
Dewey Rulez finished the tournament in 447th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6438 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{9-Hearts}{2-Spades}{9-Spades}{6-Diamonds}
Seat 1: 2MuchSk1LL folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: gustavo956 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: MrWestergren folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: jamesg777 showed {A-Spades}{Q-Hearts} and won (6438) with a pair of Nines
Seat 5: :0flipdiaz0: folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Beno1968 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: dc_Dima (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dewey Rulez (small blind) showed {K-Spades}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 9: SemenDriM (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #141635071820: Tournament #1331738496, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2015/10/02 18:53:19 CET [2015/10/02 12:53:19 ET]
Table '1331738496 61' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: fhonex (2940 in chips)
Seat 2: final09 (3250 in chips)
Seat 3: choskarol (6438 in chips)
Seat 4: andydeframe (15423 in chips)
Seat 5: zazich (20888 in chips)
Seat 6: ks775 (15938 in chips)
Seat 7: Dewey Rulez (2405 in chips)
Seat 8: P.L.1717 (5677 in chips)
Seat 9: M_Take81 (3000 in chips)
fhonex: posts the ante 30
final09: posts the ante 30
choskarol: posts the ante 30
andydeframe: posts the ante 30
zazich: posts the ante 30
ks775: posts the ante 30
Dewey Rulez: posts the ante 30
P.L.1717: posts the ante 30
M_Take81: posts the ante 30
zazich: posts small blind 125
ks775: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Spades}{J-Hearts}
Dewey Rulez: raises 2125 to 2375 and is all-in
P.L.1717: folds
M_Take81: raises 595 to 2970 and is all-in
fhonex: folds
final09: folds
choskarol: calls 2970
andydeframe: folds
zazich: folds
ks775: folds
*** FLOP *** {A-Clubs}{J-Diamonds}{10-Spades}
*** TURN *** {A-Clubs}{J-Diamonds}{10-Spades} {10-Hearts}
*** RIVER *** {A-Clubs}{J-Diamonds}{10-Spades}{10-Hearts} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
M_Take81: shows {Q-Diamonds}{A-Hearts} (two pair, Aces and Tens)
choskarol: shows {9-Diamonds}{9-Spades} (two pair, Tens and Nines)
M_Take81 collected 1190 from side pot
Dewey Rulez: shows {K-Spades}{J-Hearts} (two pair, Jacks and Tens)
M_Take81 collected 7770 from main pot
Dewey Rulez finished the tournament in 1708th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8960 Main pot 7770. Side pot 1190. | Rake 0
Board {A-Clubs}{J-Diamonds}{10-Spades}{10-Hearts}{8-Hearts}
Seat 1: fhonex folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: final09 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: choskarol showed {9-Diamonds}{9-Spades} and lost with two pair, Tens and Nines
Seat 4: andydeframe (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: zazich (small blind) folded before Flop
Seat 6: ks775 (big blind) folded before Flop
Seat 7: Dewey Rulez showed {K-Spades}{J-Hearts} and lost with two pair, Jacks and Tens
Seat 8: P.L.1717 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: M_Take81 showed {Q-Diamonds}{A-Hearts} and won (8960) with two pair, Aces and Tens

PokerStars Hand #141634901842: Tournament #1331738639, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2015/10/02 18:49:35 CET [2015/10/02 12:49:35 ET]
Table '1331738639 11' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: 2MuchSk1LL (3108 in chips)
Seat 2: gustavo956 (1840 in chips)
Seat 3: MrWestergren (9739 in chips) is sitting out
Seat 4: jamesg777 (1475 in chips)
Seat 5: :0flipdiaz0: (16627 in chips)
Seat 6: Beno1968 (3364 in chips)
Seat 7: dc_Dima (8936 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (3327 in chips)
Seat 9: SemenDriM (3690 in chips)
2MuchSk1LL: posts the ante 20
gustavo956: posts the ante 20
MrWestergren: posts the ante 20
jamesg777: posts the ante 20
:0flipdiaz0:: posts the ante 20
Beno1968: posts the ante 20
dc_Dima: posts the ante 20
Dewey Rulez: posts the ante 20
SemenDriM: posts the ante 20
:0flipdiaz0:: posts small blind 75
Beno1968: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Spades}{A-Hearts}
dc_Dima: folds
Dewey Rulez: raises 157 to 307
SemenDriM: folds
2MuchSk1LL: folds
gustavo956: raises 1513 to 1820 and is all-in
MrWestergren: folds
jamesg777: folds
:0flipdiaz0:: folds
Beno1968: folds
Dewey Rulez: calls 1513
*** FLOP *** {8-Hearts}{10-Spades}{8-Clubs}
*** TURN *** {8-Hearts}{10-Spades}{8-Clubs} {5-Clubs}
*** RIVER *** {8-Hearts}{10-Spades}{8-Clubs}{5-Clubs} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {Q-Spades}{A-Hearts} (a pair of Eights)
gustavo956: shows {9-Hearts}{9-Clubs} (two pair, Nines and Eights)
gustavo956 collected 4045 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4045 | Rake 0
Board {8-Hearts}{10-Spades}{8-Clubs}{5-Clubs}{2-Clubs}
Seat 1: 2MuchSk1LL folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: gustavo956 showed {9-Hearts}{9-Clubs} and won (4045) with two pair, Nines and Eights
Seat 3: MrWestergren folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: jamesg777 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: :0flipdiaz0: (small blind) folded before Flop
Seat 6: Beno1968 (big blind) folded before Flop
Seat 7: dc_Dima folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dewey Rulez showed {Q-Spades}{A-Hearts} and lost with a pair of Eights
Seat 9: SemenDriM folded before Flop (didn't bet)

wtf

PokerStars Hand #141634750736: Tournament #1331738639, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level VII (60/120) - 2015/10/02 18:46:12 CET [2015/10/02 12:46:12 ET]
Table '1331738639 11' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: 2MuchSk1LL (3243 in chips)
Seat 2: gustavo956 (2110 in chips)
Seat 3: MrWestergren (10279 in chips)
Seat 4: jamesg777 (1775 in chips)
Seat 5: :0flipdiaz0: (11911 in chips)
Seat 6: Beno1968 (7165 in chips)
Seat 7: dc_Dima (9011 in chips)
Seat 8: Dewey Rulez (2847 in chips)
Seat 9: SemenDriM (3765 in chips)
2MuchSk1LL: posts the ante 15
gustavo956: posts the ante 15
MrWestergren: posts the ante 15
jamesg777: posts the ante 15
:0flipdiaz0:: posts the ante 15
Beno1968: posts the ante 15
dc_Dima: posts the ante 15
Dewey Rulez: posts the ante 15
SemenDriM: posts the ante 15
2MuchSk1LL: posts small blind 60
gustavo956: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {K-Diamonds}{K-Spades}
MrWestergren: raises 120 to 240
jamesg777: folds
:0flipdiaz0:: folds
Beno1968: folds
dc_Dima: folds
Dewey Rulez: calls 240
SemenDriM: folds
2MuchSk1LL: folds
gustavo956: folds
*** FLOP *** {3-Clubs}{3-Hearts}{K-Clubs}
MrWestergren: folds
Dewey Rulez collected 795 from pot
Dewey Rulez: doesn't show hand
MrWestergren is sitting out
*** SUMMARY ***
Total pot 795 | Rake 0
Board {3-Clubs}{3-Hearts}{K-Clubs}
Seat 1: 2MuchSk1LL (small blind) folded before Flop
Seat 2: gustavo956 (big blind) folded before Flop
Seat 3: MrWestergren folded on the Flop
Seat 4: jamesg777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: :0flipdiaz0: folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Beno1968 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: dc_Dima folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dewey Rulez collected (795)
Seat 9: SemenDriM (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #141634699736: Tournament #1331738842, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level III (20/40) - 2015/10/02 18:45:04 CET [2015/10/02 12:45:04 ET]
Table '1331738842 59' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: maximax04 (2634 in chips)
Seat 2: ArskaTheMan (3299 in chips)
Seat 3: luckycruz (2406 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (5893 in chips)
Seat 5: calin-poker (2850 in chips)
Seat 6: lucasisi (2161 in chips)
Seat 7: zinhao (2955 in chips)
Seat 8: djfimas (4133 in chips)
Seat 9: rossi2906 (3840 in chips)
luckycruz: posts small blind 20
Dewey Rulez: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {9-Spades}{9-Hearts}
calin-poker: folds
lucasisi: raises 120 to 160
zinhao: calls 160
djfimas: folds
rossi2906: folds
maximax04: folds
ArskaTheMan: folds
luckycruz: folds
Dewey Rulez: calls 120
*** FLOP *** {10-Hearts}{7-Diamonds}{6-Clubs}
Dewey Rulez: checks
lucasisi: bets 500
zinhao: folds
Dewey Rulez: calls 500
*** TURN *** {10-Hearts}{7-Diamonds}{6-Clubs} {4-Hearts}
Dewey Rulez: checks
lucasisi: bets 120
Dewey Rulez: raises 5113 to 5233 and is all-in
lucasisi: calls 1381 and is all-in
Uncalled bet (3732) returned to Dewey Rulez
*** RIVER *** {10-Hearts}{7-Diamonds}{6-Clubs}{4-Hearts} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {9-Spades}{9-Hearts} (a pair of Nines)
lucasisi: shows {6-Spades}{A-Diamonds} (a pair of Sixes)
Dewey Rulez collected 4502 from pot
lucasisi finished the tournament in 1810th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4502 | Rake 0
Board {10-Hearts}{7-Diamonds}{6-Clubs}{4-Hearts}{5-Clubs}
Seat 1: maximax04 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ArskaTheMan (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: luckycruz (small blind) folded before Flop
Seat 4: Dewey Rulez (big blind) showed {9-Spades}{9-Hearts} and won (4502) with a pair of Nines
Seat 5: calin-poker folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: lucasisi showed {6-Spades}{A-Diamonds} and lost with a pair of Sixes
Seat 7: zinhao folded on the Flop
Seat 8: djfimas folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: rossi2906 folded before Flop (didn't bet)

2.50

PokerStars Hand #141634321923: Tournament #1331738639, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level VI (50/100) - 2015/10/02 18:36:26 CET [2015/10/02 12:36:26 ET]
Table '1331738639 38' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: wawryn1410 (1270 in chips)
Seat 2: VENGANZAX (4092 in chips)
Seat 3: VP_Opie (5291 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (2201 in chips)
Seat 5: Wbfamous (3862 in chips)
Seat 6: Fon Maxi (432 in chips)
Seat 7: marc8lo (4021 in chips)
Seat 8: mengmeng0518 (1962 in chips)
Seat 9: peredasse (3948 in chips)
wawryn1410: posts the ante 10
VENGANZAX: posts the ante 10
VP_Opie: posts the ante 10
Dewey Rulez: posts the ante 10
Wbfamous: posts the ante 10
Fon Maxi: posts the ante 10
marc8lo: posts the ante 10
mengmeng0518: posts the ante 10
peredasse: posts the ante 10
Dewey Rulez: posts small blind 50
Wbfamous: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {A-Spades}{8-Spades}
Fon Maxi: folds
marc8lo: folds
mengmeng0518: folds
peredasse: folds
wawryn1410: raises 1160 to 1260 and is all-in
VENGANZAX: folds
VP_Opie: folds
Dewey Rulez: raises 931 to 2191 and is all-in
Wbfamous: folds
Uncalled bet (931) returned to Dewey Rulez
*** FLOP *** {5-Diamonds}{K-Diamonds}{6-Hearts}
*** TURN *** {5-Diamonds}{K-Diamonds}{6-Hearts} {9-Hearts}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{K-Diamonds}{6-Hearts}{9-Hearts} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {A-Spades}{8-Spades} (a pair of Fives)
wawryn1410: shows {Q-Clubs}{J-Diamonds} (a pair of Fives - lower kicker)
Dewey Rulez collected 2710 from pot
Dewey Rulez wins the $2.50 bounty for eliminating wawryn1410
wawryn1410 finished the tournament in 561st place
*** SUMMARY ***
Total pot 2710 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{K-Diamonds}{6-Hearts}{9-Hearts}{5-Clubs}
Seat 1: wawryn1410 showed {Q-Clubs}{J-Diamonds} and lost with a pair of Fives
Seat 2: VENGANZAX folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: VP_Opie (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dewey Rulez (small blind) showed {A-Spades}{8-Spades} and won (2710) with a pair of Fives
Seat 5: Wbfamous (big blind) folded before Flop
Seat 6: Fon Maxi folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: marc8lo folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: mengmeng0518 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: peredasse folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #141634267469: Tournament #1331738496, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2015/10/02 18:35:11 CET [2015/10/02 12:35:11 ET]
Table '1331738496 153' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Dewey Rulez (4486 in chips)
Seat 2: OhHun (2960 in chips)
Seat 3: carl27718906 (3049 in chips)
Seat 4: vidos46 (4494 in chips)
Seat 5: ryu1so4anko (5480 in chips)
Seat 6: made_by_god (2264 in chips)
Seat 7: pauliusrp (6483 in chips)
Seat 8: Phiennes (3418 in chips)
Seat 9: wzx032777 (11777 in chips)
Dewey Rulez: posts the ante 20
OhHun: posts the ante 20
carl27718906: posts the ante 20
vidos46: posts the ante 20
ryu1so4anko: posts the ante 20
made_by_god: posts the ante 20
pauliusrp: posts the ante 20
Phiennes: posts the ante 20
wzx032777: posts the ante 20
pauliusrp: posts small blind 75
Phiennes: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {J-Spades}{J-Diamonds}
wzx032777: folds
Dewey Rulez: raises 157 to 307
OhHun: folds
carl27718906: calls 307
vidos46: folds
ryu1so4anko: folds
made_by_god: folds
pauliusrp: folds
Phiennes: folds
*** FLOP *** {10-Diamonds}{5-Diamonds}{Q-Hearts}
Dewey Rulez: checks
carl27718906: checks
*** TURN *** {10-Diamonds}{5-Diamonds}{Q-Hearts} {Q-Clubs}
Dewey Rulez: bets 326
carl27718906: calls 326
*** RIVER *** {10-Diamonds}{5-Diamonds}{Q-Hearts}{Q-Clubs} {3-Hearts}
Dewey Rulez: bets 785
carl27718906: calls 785
*** SHOW DOWN ***
Dewey Rulez: shows {J-Spades}{J-Diamonds} (two pair, Queens and Jacks)
carl27718906: mucks hand
Dewey Rulez collected 3241 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3241 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{5-Diamonds}{Q-Hearts}{Q-Clubs}{3-Hearts}
Seat 1: Dewey Rulez showed {J-Spades}{J-Diamonds} and won (3241) with two pair, Queens and Jacks
Seat 2: OhHun folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: carl27718906 mucked {8-Hearts}{8-Clubs}
Seat 4: vidos46 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ryu1so4anko folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: made_by_god (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: pauliusrp (small blind) folded before Flop
Seat 8: Phiennes (big blind) folded before Flop
Seat 9: wzx032777 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #141634165788: Tournament #1331738842, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2015/10/02 18:32:51 CET [2015/10/02 12:32:51 ET]
Table '1331738842 59' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: maximax04 (3070 in chips)
Seat 2: ArskaTheMan (2930 in chips)
Seat 3: luckycruz (3020 in chips)
Seat 4: Dewey Rulez (3000 in chips)
Seat 5: calin-poker (2970 in chips)
Seat 6: 3sl3pl3 (2980 in chips)
Seat 7: zinhao (3166 in chips)
Seat 8: djfimas (3000 in chips)
3sl3pl3: posts small blind 10
zinhao: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Dewey Rulez {Q-Hearts}{Q-Diamonds}
djfimas: folds
maximax04: calls 20
ArskaTheMan: folds
luckycruz: folds
Dewey Rulez: raises 68 to 88
calin-poker: folds
3sl3pl3: raises 162 to 250
zinhao: folds
maximax04: folds
Dewey Rulez: calls 162
*** FLOP *** {6-Spades}{8-Diamonds}{7-Diamonds}
3sl3pl3: bets 270
Dewey Rulez: calls 270
*** TURN *** {6-Spades}{8-Diamonds}{7-Diamonds} {2-Diamonds}
3sl3pl3: checks
Dewey Rulez: bets 507
3sl3pl3: raises 1953 to 2460 and is all-in
Dewey Rulez: calls 1953
*** RIVER *** {6-Spades}{8-Diamonds}{7-Diamonds}{2-Diamonds} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
3sl3pl3: shows {10-Hearts}{10-Spades} (a pair of Tens)
Dewey Rulez: shows {Q-Hearts}{Q-Diamonds} (a flush, Ace high)
Dewey Rulez collected 6000 from pot
3sl3pl3 finished the tournament in 1355th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6000 | Rake 0
Board {6-Spades}{8-Diamonds}{7-Diamonds}{2-Diamonds}{A-Diamonds}
Seat 1: maximax04 folded before Flop
Seat 2: ArskaTheMan folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: luckycruz folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dewey Rulez showed {Q-Hearts}{Q-Diamonds} and won (6000) with a flush, Ace high
Seat 5: calin-poker (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: 3sl3pl3 (small blind) showed {10-Hearts}{10-Spades} and lost with a pair of Tens
Seat 7: zinhao (big blind) folded before Flop
Seat 8: djfimas folded before Flop (didn't bet)

123452336