iliadivilia

Mijn onderschrift:

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

Verstuur bericht

Forum Posts

out laatste

PokerStars Hand #144331354215: Tournament #1388106410, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2015/11/24 22:31:49 CET [2015/11/24 16:31:49 ET]
Table '1388106410 7' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: kitaboy71 (8300 in chips)
Seat 2: robroy790816 (6155 in chips)
Seat 3: jimrgg (19908 in chips)
Seat 4: LE4_prince (4828 in chips)
Seat 5: stawal8 (12843 in chips)
Seat 6: ms1106 (15441 in chips)
Seat 7: primkiller (4467 in chips)
Seat 8: Xenapoker (25200 in chips)
Seat 9: iliadivilia (4326 in chips)
kitaboy71: posts the ante 60
robroy790816: posts the ante 60
jimrgg: posts the ante 60
LE4_prince: posts the ante 60
stawal8: posts the ante 60
ms1106: posts the ante 60
primkiller: posts the ante 60
Xenapoker: posts the ante 60
iliadivilia: posts the ante 60
stawal8: posts small blind 250
ms1106: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {K-Hearts}{J-Clubs}
primkiller: folds
Xenapoker: folds
iliadivilia: raises 3766 to 4266 and is all-in
kitaboy71: folds
robroy790816: folds
jimrgg: folds
LE4_prince: folds
stawal8: folds
ms1106: calls 3766
*** FLOP *** {9-Hearts}{A-Hearts}{8-Clubs}
*** TURN *** {9-Hearts}{A-Hearts}{8-Clubs} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Hearts}{A-Hearts}{8-Clubs}{6-Diamonds} {J-Spades}
*** SHOW DOWN ***
ms1106: shows {Q-Clubs}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
iliadivilia: shows {K-Hearts}{J-Clubs} (a pair of Jacks)
ms1106 collected 9322 from pot
iliadivilia finished the tournament in 1008th place
*** SUMMARY ***
Total pot 9322 | Rake 0
Board {9-Hearts}{A-Hearts}{8-Clubs}{6-Diamonds}{J-Spades}
Seat 1: kitaboy71 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: robroy790816 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: jimrgg folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: LE4_prince (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: stawal8 (small blind) folded before Flop
Seat 6: ms1106 (big blind) showed {Q-Clubs}{A-Diamonds} and won (9322) with a pair of Aces
Seat 7: primkiller folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Xenapoker folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: iliadivilia showed {K-Hearts}{J-Clubs} and lost with a pair of Jacks

heel kut maar niets gecashed, 7$ over van 1r, thnx voor de backing.

out 1r

PokerStars Hand #144330792933: Tournament #1386014208, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (3500/7000) - 2015/11/24 22:21:35 CET [2015/11/24 16:21:35 ET]
Table '1386014208 414' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: rebelz100 (152400 in chips)
Seat 2: .aziat81 (57200 in chips) is sitting out
Seat 3: jiyomember (163710 in chips)
Seat 4: gms3 (33162 in chips)
Seat 5: iliadivilia (24660 in chips)
Seat 6: #post.aleks# (242929 in chips)
Seat 7: yorickktm (83840 in chips)
Seat 8: ratinhu1210 (128330 in chips)
Seat 9: nofearr (74800 in chips)
rebelz100: posts the ante 700
.aziat81: posts the ante 700
jiyomember: posts the ante 700
gms3: posts the ante 700
iliadivilia: posts the ante 700
#post.aleks#: posts the ante 700
yorickktm: posts the ante 700
ratinhu1210: posts the ante 700
nofearr: posts the ante 700
#post.aleks#: posts small blind 3500
yorickktm: posts big blind 7000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {3-Hearts}{K-Spades}
.aziat81 has returned
ratinhu1210: folds
nofearr: folds
rebelz100: folds
.aziat81: folds
jiyomember: folds
gms3: folds
iliadivilia: raises 16960 to 23960 and is all-in
#post.aleks#: folds
yorickktm: calls 16960
*** FLOP *** {2-Hearts}{7-Diamonds}{A-Spades}
*** TURN *** {2-Hearts}{7-Diamonds}{A-Spades} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Hearts}{7-Diamonds}{A-Spades}{5-Diamonds} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
yorickktm: shows {A-Diamonds}{5-Spades} (two pair, Aces and Fives)
iliadivilia: shows {3-Hearts}{K-Spades} (high card Ace)
yorickktm collected 57720 from pot
iliadivilia finished the tournament in 1675th place
*** SUMMARY ***
Total pot 57720 | Rake 0
Board {2-Hearts}{7-Diamonds}{A-Spades}{5-Diamonds}{Q-Spades}
Seat 1: rebelz100 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: .aziat81 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: jiyomember folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: gms3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: iliadivilia (button) showed {3-Hearts}{K-Spades} and lost with high card Ace
Seat 6: #post.aleks# (small blind) folded before Flop
Seat 7: yorickktm (big blind) showed {A-Diamonds}{5-Spades} and won (57720) with two pair, Aces and Fives
Seat 8: ratinhu1210 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: nofearr folded before Flop (didn't bet)

6k b11
46k 1r

1rPokerStars Hand #144326910289: Tournament #1386014208, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XI (250/500) - 2015/11/24 21:12:45 CET [2015/11/24 15:12:45 ET]
Table '1386014208 393' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: gabriel exe (17860 in chips)
Seat 2: iliadivilia (6955 in chips)
Seat 3: sinek123 (10835 in chips)
Seat 4: AJ.AM.AJ (5575 in chips)
Seat 5: verzus (9075 in chips)
Seat 6: alx_rx (9930 in chips)
Seat 7: Ullage (9180 in chips)
Seat 8: CHAHLI (1685 in chips)
Seat 9: Necrogenesis (3000 in chips)
gabriel exe: posts the ante 50
iliadivilia: posts the ante 50
sinek123: posts the ante 50
AJ.AM.AJ: posts the ante 50
verzus: posts the ante 50
alx_rx: posts the ante 50
Ullage: posts the ante 50
CHAHLI: posts the ante 50
Necrogenesis: posts the ante 50
verzus: posts small blind 250
alx_rx: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {Q-Hearts}{Q-Clubs}
Ullage: folds
CHAHLI: folds
Necrogenesis: folds
gabriel exe: folds
iliadivilia: raises 500 to 1000
sinek123: folds
AJ.AM.AJ: raises 4525 to 5525 and is all-in
verzus: raises 3500 to 9025 and is all-in
alx_rx: folds
iliadivilia: calls 5905 and is all-in
Uncalled bet (2120) returned to verzus
*** FLOP *** {7-Clubs}{K-Spades}{2-Diamonds}
*** TURN *** {7-Clubs}{K-Spades}{2-Diamonds} {7-Hearts}
*** RIVER *** {7-Clubs}{K-Spades}{2-Diamonds}{7-Hearts} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
verzus: shows {A-Hearts}{6-Spades} (a pair of Sevens)
iliadivilia: shows {Q-Hearts}{Q-Clubs} (two pair, Queens and Sevens)
iliadivilia collected 2760 from side pot
AJ.AM.AJ: shows {Q-Spades}{A-Diamonds} (a pair of Sevens)
iliadivilia collected 17525 from main pot
AJ.AM.AJ re-buys and receives 6000 chips for $2.00
*** SUMMARY ***
Total pot 20285 Main pot 17525. Side pot 2760. | Rake 0
Board {7-Clubs}{K-Spades}{2-Diamonds}{7-Hearts}{5-Diamonds}
Seat 1: gabriel exe folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: iliadivilia showed {Q-Hearts}{Q-Clubs} and won (20285) with two pair, Queens and Sevens
Seat 3: sinek123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: AJ.AM.AJ (button) showed {Q-Spades}{A-Diamonds} and lost with a pair of Sevens
Seat 5: verzus (small blind) showed {A-Hearts}{6-Spades} and lost with a pair of Sevens
Seat 6: alx_rx (big blind) folded before Flop
Seat 7: Ullage folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: CHAHLI folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Necrogenesis folded before Flop (didn't bet)

6,2k b11 #2
7k 1r

out h16,50

PokerStars Hand #144325939677: Tournament #1386014101, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2015/11/24 20:54:45 CET [2015/11/24 14:54:45 ET]
Table '1386014101 42' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: iliadivilia (8521 in chips)
Seat 2: Gusparo (4221 in chips)
Seat 3: camikater (10806 in chips)
Seat 4: gavin168 (495 in chips)
Seat 5: lakec038 (2213 in chips)
Seat 6: imclasico (8280 in chips)
Seat 7: Fenix888888 (20584 in chips)
Seat 8: vovtroy (16300 in chips)
Seat 9: yossi18757 (23791 in chips)
iliadivilia: posts the ante 85
Gusparo: posts the ante 85
camikater: posts the ante 85
gavin168: posts the ante 85
lakec038: posts the ante 85
imclasico: posts the ante 85
Fenix888888: posts the ante 85
vovtroy: posts the ante 85
yossi18757: posts the ante 85
Gusparo: posts small blind 350
camikater: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {J-Hearts}{Q-Clubs}
gavin168: folds
lakec038: raises 1428 to 2128 and is all-in
imclasico: folds
Fenix888888: folds
vovtroy: folds
yossi18757: folds
iliadivilia: raises 2772 to 4900
Gusparo: folds
camikater: raises 5821 to 10721 and is all-in
iliadivilia: calls 3536 and is all-in
Uncalled bet (2285) returned to camikater
*** FLOP *** {10-Clubs}{10-Hearts}{9-Clubs}
*** TURN *** {10-Clubs}{10-Hearts}{9-Clubs} {A-Hearts}
*** RIVER *** {10-Clubs}{10-Hearts}{9-Clubs}{A-Hearts} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
camikater: shows {K-Hearts}{K-Spades} (two pair, Kings and Tens)
iliadivilia: shows {J-Hearts}{Q-Clubs} (a pair of Tens)
camikater collected 12616 from side pot
lakec038: shows {A-Spades}{10-Spades} (a full house, Tens full of Aces)
lakec038 collected 7499 from main pot
iliadivilia finished the tournament in 678th place
*** SUMMARY ***
Total pot 20115 Main pot 7499. Side pot 12616. | Rake 0
Board {10-Clubs}{10-Hearts}{9-Clubs}{A-Hearts}{6-Spades}
Seat 1: iliadivilia (button) showed {J-Hearts}{Q-Clubs} and lost with a pair of Tens
Seat 2: Gusparo (small blind) folded before Flop
Seat 3: camikater (big blind) showed {K-Hearts}{K-Spades} and won (12616) with two pair, Kings and Tens
Seat 4: gavin168 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: lakec038 showed {A-Spades}{10-Spades} and won (7499) with a full house, Tens full of Aces
Seat 6: imclasico folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Fenix888888 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: vovtroy folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: yossi18757 folded before Flop (didn't bet)

out

PokerStars Hand #144325796605: Tournament #1388106408, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2015/11/24 20:52:11 CET [2015/11/24 14:52:11 ET]
Table '1388106408 259' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: 19cap64 (2019 in chips)
Seat 2: E.D.B.T.ZUK (3009 in chips)
Seat 3: MessiMagic (4264 in chips)
Seat 4: RedKings5 (5189 in chips)
Seat 5: chokkk (2645 in chips)
Seat 6: I am hater (7528 in chips)
Seat 7: iliadivilia (483 in chips)
Seat 8: THEBA1 (3639 in chips)
Seat 9: ringer2711 (4206 in chips)
19cap64: posts the ante 10
E.D.B.T.ZUK: posts the ante 10
MessiMagic: posts the ante 10
RedKings5: posts the ante 10
chokkk: posts the ante 10
I am hater: posts the ante 10
iliadivilia: posts the ante 10
THEBA1: posts the ante 10
ringer2711: posts the ante 10
THEBA1: posts small blind 40
ringer2711: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {5-Diamonds}{5-Hearts}
19cap64: folds
E.D.B.T.ZUK: raises 105 to 185
MessiMagic: folds
RedKings5: folds
chokkk: folds
I am hater: folds
iliadivilia: raises 288 to 473 and is all-in
THEBA1: folds
ringer2711: folds
E.D.B.T.ZUK: calls 288
*** FLOP *** {9-Spades}{8-Spades}{8-Diamonds}
*** TURN *** {9-Spades}{8-Spades}{8-Diamonds} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {9-Spades}{8-Spades}{8-Diamonds}{Q-Clubs} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
E.D.B.T.ZUK: shows {10-Clubs}{10-Diamonds} (two pair, Tens and Eights)
iliadivilia: shows {5-Diamonds}{5-Hearts} (two pair, Eights and Fives)
E.D.B.T.ZUK collected 1156 from pot
iliadivilia finished the tournament in 2844th place
*** SUMMARY ***
Total pot 1156 | Rake 0
Board {9-Spades}{8-Spades}{8-Diamonds}{Q-Clubs}{3-Diamonds}
Seat 1: 19cap64 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: E.D.B.T.ZUK showed {10-Clubs}{10-Diamonds} and won (1156) with two pair, Tens and Eights
Seat 3: MessiMagic folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: RedKings5 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: chokkk folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: I am hater folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: iliadivilia (button) showed {5-Diamonds}{5-Hearts} and lost with two pair, Eights and Fives
Seat 8: THEBA1 (small blind) folded before Flop
Seat 9: ringer2711 (big blind) folded before Flop

bijna out b11 #1

PokerStars Hand #144325060198: Tournament #1388106408, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2015/11/24 20:39:21 CET [2015/11/24 14:39:21 ET]
Table '1388106408 259' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: 19cap64 (2056 in chips)
Seat 2: E.D.B.T.ZUK (1717 in chips)
Seat 3: MessiMagic (3736 in chips)
Seat 4: RedKings5 (5497 in chips)
Seat 5: chokkk (2510 in chips)
Seat 6: I am hater (4940 in chips)
Seat 7: iliadivilia (2275 in chips)
Seat 8: THEBA1 (2920 in chips)
Seat 9: ringer2711 (7331 in chips)
I am hater: posts small blind 25
iliadivilia: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {9-Spades}{7-Spades}
THEBA1: folds
ringer2711: folds
19cap64: folds
E.D.B.T.ZUK: raises 89 to 139
MessiMagic: folds
RedKings5: folds
chokkk: folds
I am hater: folds
iliadivilia: calls 89
*** FLOP *** {9-Hearts}{7-Hearts}{2-Hearts}
iliadivilia: checks
E.D.B.T.ZUK: bets 155
iliadivilia: raises 1981 to 2136 and is all-in
E.D.B.T.ZUK: calls 1423 and is all-in
Uncalled bet (558) returned to iliadivilia
*** TURN *** {9-Hearts}{7-Hearts}{2-Hearts} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Hearts}{7-Hearts}{2-Hearts}{10-Diamonds} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {9-Spades}{7-Spades} (two pair, Nines and Sevens)
E.D.B.T.ZUK: shows {10-Hearts}{10-Clubs} (three of a kind, Tens)
E.D.B.T.ZUK collected 3459 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3459 | Rake 0
Board {9-Hearts}{7-Hearts}{2-Hearts}{10-Diamonds}{K-Clubs}
Seat 1: 19cap64 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: E.D.B.T.ZUK showed {10-Hearts}{10-Clubs} and won (3459) with three of a kind, Tens
Seat 3: MessiMagic folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: RedKings5 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: chokkk (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: I am hater (small blind) folded before Flop
Seat 7: iliadivilia (big blind) showed {9-Spades}{7-Spades} and lost with two pair, Nines and Sevens
Seat 8: THEBA1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ringer2711 folded before Flop (didn't bet)

h16 4,7k

out b22

PokerStars Hand #144321242383: Tournament #1386011953, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2015/11/24 19:29:12 CET [2015/11/24 13:29:12 ET]
Table '1386011953 19' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: ccOOnnOOrr (9574 in chips)
Seat 2: daajtooseem (3150 in chips)
Seat 3: iliadivilia (1603 in chips)
Seat 4: inductive (3535 in chips)
Seat 5: Rakeback24/7 (2312 in chips)
Seat 6: TheRealBane (1543 in chips)
Seat 7: Nunety 07 (3150 in chips)
Seat 8: mattk79 (10434 in chips)
Seat 9: Taffyfella (3543 in chips)
ccOOnnOOrr: posts the ante 20
daajtooseem: posts the ante 20
iliadivilia: posts the ante 20
inductive: posts the ante 20
Rakeback24/7: posts the ante 20
TheRealBane: posts the ante 20
Nunety 07: posts the ante 20
mattk79: posts the ante 20
Taffyfella: posts the ante 20
daajtooseem: posts small blind 75
iliadivilia: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {J-Hearts}{A-Clubs}
inductive: folds
Rakeback24/7: folds
TheRealBane: folds
Nunety 07: folds
mattk79: folds
Taffyfella: folds
ccOOnnOOrr: raises 150 to 300
daajtooseem: calls 225
iliadivilia: raises 1283 to 1583 and is all-in
ccOOnnOOrr: folds
daajtooseem: calls 1283
*** FLOP *** {3-Clubs}{6-Clubs}{5-Hearts}
*** TURN *** {3-Clubs}{6-Clubs}{5-Hearts} {4-Clubs}
*** RIVER *** {3-Clubs}{6-Clubs}{5-Hearts}{4-Clubs} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
daajtooseem: shows {6-Hearts}{6-Diamonds} (three of a kind, Sixes)
iliadivilia: shows {J-Hearts}{A-Clubs} (high card Ace)
daajtooseem collected 3646 from pot
iliadivilia finished the tournament in 1414th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3646 | Rake 0
Board {3-Clubs}{6-Clubs}{5-Hearts}{4-Clubs}{8-Spades}
Seat 1: ccOOnnOOrr (button) folded before Flop
Seat 2: daajtooseem (small blind) showed {6-Hearts}{6-Diamonds} and won (3646) with three of a kind, Sixes
Seat 3: iliadivilia (big blind) showed {J-Hearts}{A-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 4: inductive folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Rakeback24/7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: TheRealBane folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Nunety 07 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: mattk79 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Taffyfella folded before Flop (didn't bet)

out h11

PokerStars Hand #144319835741: Tournament #1386012056, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2015/11/24 19:02:40 CET [2015/11/24 13:02:40 ET]
Table '1386012056 19' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: iliadivilia (2575 in chips)
Seat 2: guilaguila (3724 in chips)
Seat 3: Parami (2685 in chips)
Seat 4: cvetochek (6350 in chips)
Seat 5: kovi99 (3432 in chips)
Seat 6: hunter21293 (3000 in chips)
Seat 7: niknaknuk7 (3180 in chips)
Seat 8: Xandee1991 (3150 in chips)
Seat 9: petrofv5501 (5222 in chips)
kovi99: posts small blind 40
hunter21293: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {K-Hearts}{Q-Hearts}
niknaknuk7: folds
Xandee1991: folds
petrofv5501: folds
iliadivilia: raises 80 to 160
guilaguila: calls 160
Parami: folds
cvetochek: folds
kovi99: folds
hunter21293: calls 80
*** FLOP *** {Q-Clubs}{8-Clubs}{3-Spades}
hunter21293: checks
iliadivilia: bets 260
guilaguila: folds
hunter21293: calls 260
*** TURN *** {Q-Clubs}{8-Clubs}{3-Spades} {10-Diamonds}
hunter21293: checks
iliadivilia: bets 720
hunter21293: raises 1860 to 2580 and is all-in
iliadivilia: calls 1435 and is all-in
Uncalled bet (425) returned to hunter21293
*** RIVER *** {Q-Clubs}{8-Clubs}{3-Spades}{10-Diamonds} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
hunter21293: shows {10-Hearts}{8-Hearts} (two pair, Tens and Eights)
iliadivilia: shows {K-Hearts}{Q-Hearts} (a pair of Queens)
hunter21293 collected 5350 from pot
iliadivilia finished the tournament in 2509th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5350 | Rake 0
Board {Q-Clubs}{8-Clubs}{3-Spades}{10-Diamonds}{9-Clubs}
Seat 1: iliadivilia showed {K-Hearts}{Q-Hearts} and lost with a pair of Queens
Seat 2: guilaguila folded on the Flop
Seat 3: Parami folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: cvetochek (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: kovi99 (small blind) folded before Flop
Seat 6: hunter21293 (big blind) showed {10-Hearts}{8-Hearts} and won (5350) with two pair, Tens and Eights
Seat 7: niknaknuk7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Xandee1991 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: petrofv5501 folded before Flop (didn't bet)

2,2k b22
2,5k h11

bust b5,50

PokerStars Hand #144316373425: Tournament #1386011462, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2015/11/24 17:49:36 CET [2015/11/24 11:49:36 ET]
Table '1386011462 159' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Frazze17 (17593 in chips)
Seat 2: solomkq (50448 in chips) is sitting out
Seat 3: general_jim3 (12661 in chips)
Seat 4: Sergio_red (9270 in chips)
Seat 5: iliadivilia (20465 in chips)
Seat 6: dj-kanavian (18942 in chips)
Seat 7: Seb4Flush (20936 in chips)
Seat 8: BonoBG (2290 in chips)
Seat 9: lolobeef (20028 in chips)
Frazze17: posts the ante 85
solomkq: posts the ante 85
general_jim3: posts the ante 85
Sergio_red: posts the ante 85
iliadivilia: posts the ante 85
dj-kanavian: posts the ante 85
Seb4Flush: posts the ante 85
BonoBG: posts the ante 85
lolobeef: posts the ante 85
Frazze17: posts small blind 350
solomkq: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {10-Diamonds}{J-Diamonds}
general_jim3: folds
solomkq has returned
Sergio_red: folds
iliadivilia: raises 700 to 1400
dj-kanavian: folds
Seb4Flush: folds
BonoBG: folds
lolobeef: folds
Frazze17: folds
solomkq: raises 1889 to 3289
iliadivilia: calls 1889
*** FLOP *** {9-Spades}{2-Hearts}{Q-Clubs}
solomkq: bets 4889
iliadivilia: raises 12202 to 17091 and is all-in
solomkq: calls 12202
*** TURN *** {9-Spades}{2-Hearts}{Q-Clubs} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Spades}{2-Hearts}{Q-Clubs}{6-Diamonds} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
solomkq: shows {K-Spades}{K-Hearts} (two pair, Kings and Nines)
iliadivilia: shows {10-Diamonds}{J-Diamonds} (a pair of Nines)
solomkq collected 41875 from pot
iliadivilia finished the tournament in 596th place
*** SUMMARY ***
Total pot 41875 | Rake 0
Board {9-Spades}{2-Hearts}{Q-Clubs}{6-Diamonds}{9-Clubs}
Seat 1: Frazze17 (small blind) folded before Flop
Seat 2: solomkq (big blind) showed {K-Spades}{K-Hearts} and won (41875) with two pair, Kings and Nines
Seat 3: general_jim3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Sergio_red folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: iliadivilia showed {10-Diamonds}{J-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 6: dj-kanavian folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Seb4Flush folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: BonoBG folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: lolobeef (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #144315943207: Tournament #1386026211, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VI (150/300) - 2015/11/24 17:40:17 CET [2015/11/24 11:40:17 ET]
Table '1386026211 4' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: aarave (6760 in chips)
Seat 2: iliadivilia (3775 in chips)
Seat 3: leavingmacao (19915 in chips)
Seat 4: NoWorries888 (8435 in chips)
Seat 5: AIKn1 (20425 in chips)
Seat 6: MauiHaui68 (19480 in chips)
Seat 7: hrvoje1712 (10812 in chips)
Seat 8: Marvelousss (9963 in chips)
aarave: posts the ante 30
iliadivilia: posts the ante 30
leavingmacao: posts the ante 30
NoWorries888: posts the ante 30
AIKn1: posts the ante 30
MauiHaui68: posts the ante 30
hrvoje1712: posts the ante 30
Marvelousss: posts the ante 30
aarave: posts small blind 150
iliadivilia: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Spades}{Q-Diamonds}
leavingmacao: folds
NoWorries888: folds
AIKn1: folds
MauiHaui68: raises 411 to 711
hrvoje1712: raises 921 to 1632
Marvelousss: folds
aarave: folds
iliadivilia: raises 2113 to 3745 and is all-in
MauiHaui68: raises 15605 to 19350
hrvoje1712: folds
Uncalled bet (15605) returned to MauiHaui68
*** FLOP *** {7-Diamonds}{K-Diamonds}{7-Clubs}
*** TURN *** {7-Diamonds}{K-Diamonds}{7-Clubs} {K-Spades}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{K-Diamonds}{7-Clubs}{K-Spades} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {A-Spades}{Q-Diamonds} (two pair, Kings and Sevens)
MauiHaui68: shows {J-Clubs}{J-Spades} (two pair, Kings and Jacks)
MauiHaui68 collected 9512 from pot
iliadivilia finished the tournament in 108th place
*** SUMMARY ***
Total pot 9512 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{K-Diamonds}{7-Clubs}{K-Spades}{8-Clubs}
Seat 1: aarave (small blind) folded before Flop
Seat 2: iliadivilia (big blind) showed {A-Spades}{Q-Diamonds} and lost with two pair, Kings and Sevens
Seat 3: leavingmacao folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: NoWorries888 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: AIKn1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: MauiHaui68 showed {J-Clubs}{J-Spades} and won (9512) with two pair, Kings and Jacks
Seat 7: hrvoje1712 folded before Flop
Seat 8: Marvelousss (button) folded before Flop (didn't bet)

bijna exit sat

PokerStars Hand #144315801275: Tournament #1386026211, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level V (125/250) - 2015/11/24 17:37:11 CET [2015/11/24 11:37:11 ET]
Table '1386026211 4' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: aarave (10335 in chips)
Seat 2: iliadivilia (11195 in chips)
Seat 3: leavingmacao (9395 in chips)
Seat 4: yenodnis (7395 in chips)
Seat 5: AIKn1 (10310 in chips)
Seat 6: MauiHaui68 (19930 in chips)
Seat 7: DJG1989 (945 in chips)
Seat 8: Marvelousss (10788 in chips)
Seat 9: Abahy Connor (19355 in chips)
aarave: posts the ante 25
iliadivilia: posts the ante 25
leavingmacao: posts the ante 25
yenodnis: posts the ante 25
AIKn1: posts the ante 25
MauiHaui68: posts the ante 25
DJG1989: posts the ante 25
Marvelousss: posts the ante 25
Abahy Connor: posts the ante 25
AIKn1: posts small blind 125
MauiHaui68: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {K-Hearts}{K-Clubs}
DJG1989: folds
Marvelousss: raises 375 to 625
Abahy Connor: folds
aarave: folds
iliadivilia: raises 1125 to 1750
leavingmacao: raises 1125 to 2875
yenodnis: folds
AIKn1: folds
MauiHaui68: folds
Marvelousss: folds
iliadivilia: raises 8295 to 11170 and is all-in
leavingmacao: calls 6495 and is all-in
Uncalled bet (1800) returned to iliadivilia
*** FLOP *** {9-Spades}{J-Clubs}{2-Spades}
*** TURN *** {9-Spades}{J-Clubs}{2-Spades} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Spades}{J-Clubs}{2-Spades}{10-Diamonds} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {K-Hearts}{K-Clubs} (a pair of Kings)
leavingmacao: shows {A-Hearts}{A-Spades} (a pair of Aces)
leavingmacao collected 19965 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 19965 | Rake 0
Board {9-Spades}{J-Clubs}{2-Spades}{10-Diamonds}{7-Diamonds}
Seat 1: aarave folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: iliadivilia showed {K-Hearts}{K-Clubs} and lost with a pair of Kings
Seat 3: leavingmacao showed {A-Hearts}{A-Spades} and won (19965) with a pair of Aces
Seat 4: yenodnis (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: AIKn1 (small blind) folded before Flop
Seat 6: MauiHaui68 (big blind) folded before Flop
Seat 7: DJG1989 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Marvelousss folded before Flop
Seat 9: Abahy Connor folded before Flop (didn't bet)

exit 8,80

PokerStars Hand #144315491064: Tournament #1386011729, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2015/11/24 17:30:21 CET [2015/11/24 11:30:21 ET]
Table '1386011729 196' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: xunmaren (5535 in chips) is sitting out
Seat 3: iliadivilia (4107 in chips)
Seat 4: 0888vlad (2760 in chips)
Seat 5: TupiTupi (5120 in chips)
Seat 6: STELA_POKER (2865 in chips)
Seat 7: Axxxidental (2990 in chips)
Seat 8: jeffe38 (2740 in chips)
Seat 9: Deda541 (3220 in chips)
0888vlad: posts small blind 25
TupiTupi: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {K-Spades}{K-Diamonds}
STELA_POKER: folds
Axxxidental: folds
jeffe38: folds
Deda541: folds
xunmaren: folds
iliadivilia: raises 100 to 150
0888vlad: calls 125
TupiTupi: raises 350 to 500
iliadivilia: raises 600 to 1100
0888vlad: folds
TupiTupi: raises 4020 to 5120 and is all-in
iliadivilia: calls 3007 and is all-in
Uncalled bet (1013) returned to TupiTupi
*** FLOP *** {4-Spades}{4-Diamonds}{9-Diamonds}
*** TURN *** {4-Spades}{4-Diamonds}{9-Diamonds} {8-Hearts}
*** RIVER *** {4-Spades}{4-Diamonds}{9-Diamonds}{8-Hearts} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
TupiTupi: shows {A-Hearts}{A-Spades} (two pair, Aces and Eights)
iliadivilia: shows {K-Spades}{K-Diamonds} (two pair, Kings and Eights)
TupiTupi collected 8364 from pot
iliadivilia finished the tournament in 2050th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8364 | Rake 0
Board {4-Spades}{4-Diamonds}{9-Diamonds}{8-Hearts}{8-Spades}
Seat 1: xunmaren folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: iliadivilia (button) showed {K-Spades}{K-Diamonds} and lost with two pair, Kings and Eights
Seat 4: 0888vlad (small blind) folded before Flop
Seat 5: TupiTupi (big blind) showed {A-Hearts}{A-Spades} and won (8364) with two pair, Aces and Eights
Seat 6: STELA_POKER folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Axxxidental folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: jeffe38 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Deda541 folded before Flop (didn't bet)

12k b5,50

out h27

PokerStars Hand #144313747803: Tournament #1386011540, $24.55+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2015/11/24 16:49:57 CET [2015/11/24 10:49:57 ET]
Table '1386011540 59' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Dieferson09 (10303 in chips)
Seat 2: markovitsus (4063 in chips)
Seat 3: iliadivilia (7034 in chips)
Seat 4: eezeepizi (1448 in chips)
Seat 5: Gericault09 (22917 in chips)
Seat 6: sbj1000 (11041 in chips)
Seat 8: azak13 (565 in chips)
Seat 9: Tanja430 (26075 in chips)
Dieferson09: posts the ante 70
markovitsus: posts the ante 70
iliadivilia: posts the ante 70
eezeepizi: posts the ante 70
Gericault09: posts the ante 70
sbj1000: posts the ante 70
azak13: posts the ante 70
Tanja430: posts the ante 70
azak13: posts small blind 300
Tanja430: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {J-Clubs}{A-Hearts}
Dieferson09: folds
markovitsus: raises 3393 to 3993 and is all-in
iliadivilia: raises 2971 to 6964 and is all-in
eezeepizi: folds
Gericault09: folds
sbj1000: folds
azak13: calls 195 and is all-in
Tanja430: folds
Uncalled bet (2971) returned to iliadivilia
*** FLOP *** {2-Clubs}{4-Diamonds}{3-Hearts}
*** TURN *** {2-Clubs}{4-Diamonds}{3-Hearts} {7-Clubs}
*** RIVER *** {2-Clubs}{4-Diamonds}{3-Hearts}{7-Clubs} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
markovitsus: shows {K-Clubs}{3-Clubs} (two pair, Fours and Threes)
iliadivilia: shows {J-Clubs}{A-Hearts} (a pair of Fours)
markovitsus collected 7101 from side pot
azak13: shows {7-Hearts}{2-Diamonds} (two pair, Sevens and Fours)
azak13 collected 2540 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 9641 Main pot 2540. Side pot 7101. | Rake 0
Board {2-Clubs}{4-Diamonds}{3-Hearts}{7-Clubs}{4-Spades}
Seat 1: Dieferson09 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: markovitsus showed {K-Clubs}{3-Clubs} and won (7101) with two pair, Fours and Threes
Seat 3: iliadivilia showed {J-Clubs}{A-Hearts} and lost with a pair of Fours
Seat 4: eezeepizi folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Gericault09 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: sbj1000 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: azak13 (small blind) showed {7-Hearts}{2-Diamonds} and won (2540) with two pair, Sevens and Fours
Seat 9: Tanja430 (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #144313833679: Tournament #1386011540, $24.55+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2015/11/24 16:51:57 CET [2015/11/24 10:51:57 ET]
Table '1386011540 59' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Dieferson09 (14948 in chips)
Seat 2: markovitsus (7031 in chips)
Seat 3: iliadivilia (2901 in chips)
Seat 4: eezeepizi (1308 in chips)
Seat 5: Gericault09 (21517 in chips)
Seat 6: sbj1000 (10901 in chips)
Seat 7: Zapahzamazki (3631 in chips)
Seat 8: azak13 (2470 in chips)
Seat 9: Tanja430 (22440 in chips)
Dieferson09: posts the ante 85
markovitsus: posts the ante 85
iliadivilia: posts the ante 85
eezeepizi: posts the ante 85
Gericault09: posts the ante 85
sbj1000: posts the ante 85
Zapahzamazki: posts the ante 85
azak13: posts the ante 85
Tanja430: posts the ante 85
Dieferson09: posts small blind 350
markovitsus: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {7-Hearts}{6-Hearts}
iliadivilia: raises 2116 to 2816 and is all-in
eezeepizi: folds
Gericault09: folds
sbj1000: folds
Zapahzamazki: raises 730 to 3546 and is all-in
azak13: folds
Tanja430: calls 3546
Dieferson09: folds
markovitsus: folds
*** FLOP *** {K-Spades}{9-Spades}{Q-Clubs}
*** TURN *** {K-Spades}{9-Spades}{Q-Clubs} {A-Diamonds}
*** RIVER *** {K-Spades}{9-Spades}{Q-Clubs}{A-Diamonds} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Zapahzamazki: shows {Q-Spades}{A-Clubs} (two pair, Aces and Queens)
Tanja430: shows {7-Spades}{7-Diamonds} (a pair of Sevens)
Zapahzamazki collected 1460 from side pot
iliadivilia: shows {7-Hearts}{6-Hearts} (high card Ace)
Zapahzamazki collected 10263 from main pot
iliadivilia finished the tournament in 222nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 11723 Main pot 10263. Side pot 1460. | Rake 0
Board {K-Spades}{9-Spades}{Q-Clubs}{A-Diamonds}{4-Spades}
Seat 1: Dieferson09 (small blind) folded before Flop
Seat 2: markovitsus (big blind) folded before Flop
Seat 3: iliadivilia showed {7-Hearts}{6-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 4: eezeepizi folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Gericault09 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: sbj1000 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Zapahzamazki showed {Q-Spades}{A-Clubs} and won (11723) with two pair, Aces and Queens
Seat 8: azak13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Tanja430 (button) showed {7-Spades}{7-Diamonds} and lost with a pair of Sevens

ipv tripple en ko, bust

PokerStars Hand #144313226773: Tournament #1386011477, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2015/11/24 16:37:49 CET [2015/11/24 10:37:49 ET]
Table '1386011477 48' 6-max Seat #2 is the button
Seat 1: ManiaPokerSt (10674 in chips)
Seat 2: makimasik (20652 in chips)
Seat 3: gradeantero (2717 in chips)
Seat 4: iliadivilia (5220 in chips)
Seat 5: skyh1177965 (2762 in chips)
Seat 6: kafu123 (7113 in chips)
ManiaPokerSt: posts the ante 25
makimasik: posts the ante 25
gradeantero: posts the ante 25
iliadivilia: posts the ante 25
skyh1177965: posts the ante 25
kafu123: posts the ante 25
gradeantero: posts small blind 100
iliadivilia: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {7-Diamonds}{7-Spades}
skyh1177965: folds
kafu123: folds
ManiaPokerSt: folds
makimasik: raises 200 to 400
gradeantero: raises 2292 to 2692 and is all-in
iliadivilia: raises 2503 to 5195 and is all-in
makimasik: calls 4795
*** FLOP *** {5-Clubs}{8-Spades}{3-Spades}
*** TURN *** {5-Clubs}{8-Spades}{3-Spades} {6-Spades}
*** RIVER *** {5-Clubs}{8-Spades}{3-Spades}{6-Spades} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {7-Diamonds}{7-Spades} (a pair of Sevens)
makimasik: shows {6-Clubs}{6-Diamonds} (three of a kind, Sixes)
makimasik collected 5006 from side pot
gradeantero: shows {2-Diamonds}{2-Hearts} (a pair of Deuces)
makimasik collected 8226 from main pot
makimasik wins $6.13 for eliminating gradeantero and their own bounty increases by $6.12 to $45.91
makimasik wins $6.13 for eliminating iliadivilia and their own bounty increases by $6.12 to $52.03
iliadivilia finished the tournament in 230th place
gradeantero finished the tournament in 231st place
*** SUMMARY ***
Total pot 13232 Main pot 8226. Side pot 5006. | Rake 0
Board {5-Clubs}{8-Spades}{3-Spades}{6-Spades}{10-Clubs}
Seat 1: ManiaPokerSt folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: makimasik (button) showed {6-Clubs}{6-Diamonds} and won (13232) with three of a kind, Sixes
Seat 3: gradeantero (small blind) showed {2-Diamonds}{2-Hearts} and lost with a pair of Deuces
Seat 4: iliadivilia (big blind) showed {7-Diamonds}{7-Spades} and lost with a pair of Sevens
Seat 5: skyh1177965 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: kafu123 folded before Flop (didn't bet)

b5,50 2,5k
h27 5k
27pko 7k

123451221