Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

iliadivilia

Mijn onderschrift:

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

Verstuur bericht

Forum Posts

als je 10k profit het belangrijkst vind . zou ik dat btw niet met mtt doen, iig ga je met die 40 sng per dag niet de variance opvangen van je mtt lijst.

goedhandje schreef

Denk eerder dat ie nog bij pappie en mammie woont

en dan kan je niet gefrustreerd rukken ? Tongue

pokeraar100 schreef

Dat er gratie wordt gegeven betekent niet dat een beslissing incompetent was. Slechts dat je mededogen kent.

mooi gesproken, al ken ik de reden niet van de ban

maar wie heeft er nu gelijk

0,0 Sad

out

PokerStars Hand #114408316513: Tournament #887462854, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/04/06 22:39:03 CET [2014/04/06 16:39:03 ET]
Table '887462854 199' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: campos6949 (5046 in chips)
Seat 2: |_CáKons_| (7508 in chips)
Seat 3: rumbiks (8427 in chips)
Seat 4: iliadivilia (6880 in chips)
Seat 5: Maria1985480 (9390 in chips)
Seat 6: dgtl88wp (4866 in chips)
Seat 7: Andy6001 (32892 in chips)
Seat 8: portgruzchik (5930 in chips)
Seat 9: royalendy (22085 in chips)
campos6949: posts the ante 40
|_CáKons_|: posts the ante 40
rumbiks: posts the ante 40
iliadivilia: posts the ante 40
Maria1985480: posts the ante 40
dgtl88wp: posts the ante 40
Andy6001: posts the ante 40
portgruzchik: posts the ante 40
royalendy: posts the ante 40
royalendy: posts small blind 150
campos6949: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {9-Clubs}{8-Clubs}
|_CáKons_|: folds
rumbiks: folds
iliadivilia: raises 300 to 600
Maria1985480: folds
dgtl88wp: folds
Andy6001: folds
portgruzchik: folds
royalendy: folds
campos6949: calls 300
*** FLOP *** {10-Clubs}{8-Hearts}{4-Diamonds}
campos6949: checks
iliadivilia: bets 600
campos6949: calls 600
*** TURN *** {10-Clubs}{8-Hearts}{4-Diamonds} {2-Clubs}
campos6949: bets 3806 and is all-in
iliadivilia: calls 3806
*** RIVER *** {10-Clubs}{8-Hearts}{4-Diamonds}{2-Clubs} {J-Spades}
*** SHOW DOWN ***
campos6949: shows {8-Spades}{A-Clubs} (a pair of Eights)
iliadivilia: shows {9-Clubs}{8-Clubs} (a pair of Eights - lower kicker)
campos6949 collected 10522 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10522 | Rake 0
Board {10-Clubs}{8-Hearts}{4-Diamonds}{2-Clubs}{J-Spades}
Seat 1: campos6949 (big blind) showed {8-Spades}{A-Clubs} and won (10522) with a pair of Eights
Seat 2: |_CáKons_| folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: rumbiks folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: iliadivilia showed {9-Clubs}{8-Clubs} and lost with a pair of Eights
Seat 5: Maria1985480 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: dgtl88wp folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Andy6001 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: portgruzchik (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: royalendy (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #114408385691: Tournament #887462854, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/04/06 22:40:09 CET [2014/04/06 16:40:09 ET]
Table '887462854 199' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: campos6949 (10522 in chips)
Seat 2: |_CáKons_| (7468 in chips)
Seat 3: rumbiks (8387 in chips)
Seat 4: iliadivilia (1834 in chips)
Seat 5: Maria1985480 (9350 in chips)
Seat 6: dgtl88wp (4826 in chips)
Seat 7: Andy6001 (32852 in chips)
Seat 8: portgruzchik (5890 in chips)
Seat 9: royalendy (21895 in chips)
campos6949: posts the ante 40
|_CáKons_|: posts the ante 40
rumbiks: posts the ante 40
iliadivilia: posts the ante 40
Maria1985480: posts the ante 40
dgtl88wp: posts the ante 40
Andy6001: posts the ante 40
portgruzchik: posts the ante 40
royalendy: posts the ante 40
campos6949: posts small blind 150
|_CáKons_|: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {3-Clubs}{A-Clubs}
rumbiks: folds
iliadivilia: raises 1494 to 1794 and is all-in
Maria1985480: folds
dgtl88wp: raises 2992 to 4786 and is all-in
Andy6001: raises 28026 to 32812 and is all-in
portgruzchik: folds
royalendy: folds
campos6949: folds
|_CáKons_|: folds
Uncalled bet (28026) returned to Andy6001
*** FLOP *** {2-Hearts}{7-Spades}{J-Hearts}
*** TURN *** {2-Hearts}{7-Spades}{J-Hearts} {8-Hearts}
*** RIVER *** {2-Hearts}{7-Spades}{J-Hearts}{8-Hearts} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
dgtl88wp: shows {4-Clubs}{4-Diamonds} (a pair of Fours)
Andy6001: shows {Q-Hearts}{A-Hearts} (a flush, Ace high)
Andy6001 collected 5984 from side pot
iliadivilia: shows {3-Clubs}{A-Clubs} (high card Ace)
Andy6001 collected 6192 from main pot
dgtl88wp finished the tournament in 5237th place
iliadivilia finished the tournament in 5238th place
*** SUMMARY ***
Total pot 12176 Main pot 6192. Side pot 5984. | Rake 0
Board {2-Hearts}{7-Spades}{J-Hearts}{8-Hearts}{K-Hearts}
Seat 1: campos6949 (small blind) folded before Flop
Seat 2: |_CáKons_| (big blind) folded before Flop
Seat 3: rumbiks folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: iliadivilia showed {3-Clubs}{A-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 5: Maria1985480 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: dgtl88wp showed {4-Clubs}{4-Diamonds} and lost with a pair of Fours
Seat 7: Andy6001 showed {Q-Hearts}{A-Hearts} and won (12176) with a flush, Ace high
Seat 8: portgruzchik folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: royalendy (button) folded before Flop (didn't bet)

b11 is de laatste, verlies daar ook men halve stack net

PokerStars Hand #114406598701: Tournament #887462854, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/04/06 22:12:20 CET [2014/04/06 16:12:20 ET]
Table '887462854 199' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: campos6949 (3600 in chips)
Seat 2: silviuuu10 (14520 in chips)
Seat 3: rumbiks (14114 in chips)
Seat 4: iliadivilia (9040 in chips)
Seat 5: Maria1985480 (7786 in chips)
Seat 6: dgtl88wp (4100 in chips)
Seat 7: Andy6001 (11265 in chips)
Seat 8: torrac72 (6231 in chips)
Seat 9: royalendy (17510 in chips)
campos6949: posts the ante 25
silviuuu10: posts the ante 25
rumbiks: posts the ante 25
iliadivilia: posts the ante 25
Maria1985480: posts the ante 25
dgtl88wp: posts the ante 25
Andy6001: posts the ante 25
torrac72: posts the ante 25
royalendy: posts the ante 25
dgtl88wp: posts small blind 100
Andy6001: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Spades}{Q-Hearts}
torrac72: folds
royalendy: folds
campos6949: folds
silviuuu10: folds
rumbiks: folds
iliadivilia: raises 200 to 400
Maria1985480: folds
dgtl88wp: raises 3675 to 4075 and is all-in
Andy6001: folds
iliadivilia: calls 3675
*** FLOP *** {6-Diamonds}{6-Hearts}{10-Diamonds}
*** TURN *** {6-Diamonds}{6-Hearts}{10-Diamonds} {8-Clubs}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{6-Hearts}{10-Diamonds}{8-Clubs} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
dgtl88wp: shows {4-Diamonds}{10-Hearts} (two pair, Tens and Sixes)
iliadivilia: shows {A-Spades}{Q-Hearts} (a pair of Sixes)
dgtl88wp collected 8575 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 8575 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{6-Hearts}{10-Diamonds}{8-Clubs}{4-Spades}
Seat 1: campos6949 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: silviuuu10 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: rumbiks folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: iliadivilia showed {A-Spades}{Q-Hearts} and lost with a pair of Sixes
Seat 5: Maria1985480 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: dgtl88wp (small blind) showed {4-Diamonds}{10-Hearts} and won (8575) with two pair, Tens and Sixes
Seat 7: Andy6001 (big blind) folded before Flop
Seat 8: torrac72 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: royalendy folded before Flop (didn't bet)

out ss

PokerStars Hand #114406112779: Tournament #884172861, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIV (500/1000) - 2014/04/06 22:05:03 CET [2014/04/06 16:05:03 ET]
Table '884172861 868' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Chrisgott (31657 in chips)
Seat 2: nevoates (6670 in chips)
Seat 3: Ruskepeter (11804 in chips)
Seat 4: HighStackAA (18805 in chips)
Seat 5: B.Pearl666 (824 in chips) is sitting out
Seat 6: iliadivilia (8460 in chips)
Seat 7: flokinho1169 (5638 in chips)
Seat 8: larssen100 (10672 in chips)
Seat 9: beburosario (11350 in chips)
Chrisgott: posts the ante 100
nevoates: posts the ante 100
Ruskepeter: posts the ante 100
HighStackAA: posts the ante 100
B.Pearl666: posts the ante 100
iliadivilia: posts the ante 100
flokinho1169: posts the ante 100
larssen100: posts the ante 100
beburosario: posts the ante 100
B.Pearl666: posts small blind 500
iliadivilia: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {6-Clubs}{A-Spades}
flokinho1169: folds
larssen100: folds
beburosario: folds
Chrisgott: folds
nevoates: folds
Ruskepeter: folds
HighStackAA: raises 3400 to 4400
B.Pearl666: folds
iliadivilia: raises 3960 to 8360 and is all-in
HighStackAA: calls 3960
*** FLOP *** {K-Clubs}{4-Hearts}{9-Clubs}
*** TURN *** {K-Clubs}{4-Hearts}{9-Clubs} {2-Clubs}
*** RIVER *** {K-Clubs}{4-Hearts}{9-Clubs}{2-Clubs} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {6-Clubs}{A-Spades} (high card Ace)
HighStackAA: shows {K-Diamonds}{9-Diamonds} (two pair, Kings and Nines)
HighStackAA collected 18120 from pot
iliadivilia finished the tournament in 10167th place
*** SUMMARY ***
Total pot 18120 | Rake 0
Board {K-Clubs}{4-Hearts}{9-Clubs}{2-Clubs}{3-Diamonds}
Seat 1: Chrisgott folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: nevoates folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Ruskepeter folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: HighStackAA (button) showed {K-Diamonds}{9-Diamonds} and won (18120) with two pair, Kings and Nines
Seat 5: B.Pearl666 (small blind) folded before Flop
Seat 6: iliadivilia (big blind) showed {6-Clubs}{A-Spades} and lost with high card Ace
Seat 7: flokinho1169 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: larssen100 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: beburosario folded before Flop (didn't bet)

nooit die bigflipPokerStars Hand #114401607234: Tournament #887465040, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2014/04/06 20:53:48 CET [2014/04/06 14:53:48 ET]
Table '887465040 565' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: zone3000 (10445 in chips)
Seat 2: iliadivilia (7462 in chips)
Seat 3: aakiss1990 (14402 in chips)
Seat 4: jamie018 (7489 in chips)
Seat 5: Dudelsack22 (17547 in chips)
Seat 6: Nemoqwe88 (9405 in chips)
Seat 7: Casper132999 (15034 in chips)
Seat 8: wikkked (13357 in chips)
Seat 9: m1koLa85 (8427 in chips)
zone3000: posts the ante 85
iliadivilia: posts the ante 85
aakiss1990: posts the ante 85
jamie018: posts the ante 85
Dudelsack22: posts the ante 85
Nemoqwe88: posts the ante 85
Casper132999: posts the ante 85
wikkked: posts the ante 85
m1koLa85: posts the ante 85
iliadivilia: posts small blind 350
aakiss1990: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Clubs}{K-Clubs}
jamie018: raises 6704 to 7404 and is all-in
Dudelsack22: calls 7404
Nemoqwe88: folds
Casper132999: folds
wikkked: folds
m1koLa85: raises 938 to 8342 and is all-in
zone3000: folds
iliadivilia: calls 7027 and is all-in
aakiss1990: folds
Dudelsack22: calls 938
*** FLOP *** {10-Spades}{10-Clubs}{6-Clubs}
*** TURN *** {10-Spades}{10-Clubs}{6-Clubs} {7-Hearts}
*** RIVER *** {10-Spades}{10-Clubs}{6-Clubs}{7-Hearts} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dudelsack22: shows {9-Diamonds}{9-Hearts} (two pair, Tens and Nines)
m1koLa85: shows {Q-Spades}{Q-Clubs} (two pair, Queens and Tens)
m1koLa85 collected 1876 from side pot-2
jamie018: shows {A-Hearts}{Q-Hearts} (two pair, Tens and Sixes)
m1koLa85 collected 81 from side pot-1
iliadivilia: shows {A-Clubs}{K-Clubs} (two pair, Tens and Sixes)
m1koLa85 collected 30973 from main pot
jamie018 finished the tournament in 2046th place
iliadivilia finished the tournament in 2047th place
*** SUMMARY ***
Total pot 32930 Main pot 30973. Side pot-1 81. Side pot-2 1876. | Rake 0
Board {10-Spades}{10-Clubs}{6-Clubs}{7-Hearts}{6-Hearts}
Seat 1: zone3000 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: iliadivilia (small blind) showed {A-Clubs}{K-Clubs} and lost with two pair, Tens and Sixes
Seat 3: aakiss1990 (big blind) folded before Flop
Seat 4: jamie018 showed {A-Hearts}{Q-Hearts} and lost with two pair, Tens and Sixes
Seat 5: Dudelsack22 showed {9-Diamonds}{9-Hearts} and lost with two pair, Tens and Nines
Seat 6: Nemoqwe88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Casper132999 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: wikkked folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: m1koLa85 showed {Q-Spades}{Q-Clubs} and won (32930) with two pair, Queens and Tens

out h16

out b8

PokerStars Hand #114398782390: Tournament #887462556, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2014/04/06 20:11:17 CET [2014/04/06 14:11:17 ET]
Table '887462556 518' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: iliadivilia (7171 in chips)
Seat 2: Evilduke11 (28634 in chips)
Seat 3: Ehrymacberry (26219 in chips)
Seat 4: GrimsYU (24363 in chips)
Seat 5: andrezz_b (14305 in chips)
Seat 6: kdrAS (3474 in chips)
Seat 7: salutlejeune (12479 in chips)
Seat 8: maxhop29 (19053 in chips)
Seat 9: xEducationx (21654 in chips)
iliadivilia: posts the ante 60
Evilduke11: posts the ante 60
Ehrymacberry: posts the ante 60
GrimsYU: posts the ante 60
andrezz_b: posts the ante 60
kdrAS: posts the ante 60
salutlejeune: posts the ante 60
maxhop29: posts the ante 60
xEducationx: posts the ante 60
andrezz_b: posts small blind 250
kdrAS: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {Q-Spades}{A-Spades}
salutlejeune: folds
maxhop29: folds
xEducationx: raises 629 to 1129
iliadivilia: raises 5982 to 7111 and is all-in
Evilduke11: folds
Ehrymacberry: folds
GrimsYU: raises 5982 to 13093
andrezz_b: folds
kdrAS: folds
xEducationx: folds
Uncalled bet (5982) returned to GrimsYU
*** FLOP *** {8-Hearts}{5-Diamonds}{3-Clubs}
*** TURN *** {8-Hearts}{5-Diamonds}{3-Clubs} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Hearts}{5-Diamonds}{3-Clubs}{8-Diamonds} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {Q-Spades}{A-Spades} (a pair of Eights)
GrimsYU: shows {K-Clubs}{K-Spades} (two pair, Kings and Eights)
GrimsYU collected 16641 from pot
iliadivilia finished the tournament in 2217th place
*** SUMMARY ***
Total pot 16641 | Rake 0
Board {8-Hearts}{5-Diamonds}{3-Clubs}{8-Diamonds}{4-Hearts}
Seat 1: iliadivilia showed {Q-Spades}{A-Spades} and lost with a pair of Eights
Seat 2: Evilduke11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Ehrymacberry folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: GrimsYU (button) showed {K-Clubs}{K-Spades} and won (16641) with two pair, Kings and Eights
Seat 5: andrezz_b (small blind) folded before Flop
Seat 6: kdrAS (big blind) folded before Flop
Seat 7: salutlejeune folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: maxhop29 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: xEducationx folded before Flop

out b22

PokerStars Hand #114398540516: Tournament #887462700, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/04/06 20:07:40 CET [2014/04/06 14:07:40 ET]
Table '887462700 131' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Apotheker01 (2280 in chips)
Seat 2: donkey = you (7026 in chips)
Seat 3: the furs (13924 in chips)
Seat 4: vesevese23 (9721 in chips)
Seat 5: StiffmasterG (14317 in chips)
Seat 6: pipikelm (3357 in chips)
Seat 7: ZAR84 (12850 in chips)
Seat 8: murilostein (4995 in chips)
Seat 9: iliadivilia (2042 in chips)
Apotheker01: posts the ante 25
donkey = you: posts the ante 25
the furs: posts the ante 25
vesevese23: posts the ante 25
StiffmasterG: posts the ante 25
pipikelm: posts the ante 25
ZAR84: posts the ante 25
murilostein: posts the ante 25
iliadivilia: posts the ante 25
iliadivilia: posts small blind 100
Apotheker01: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {6-Diamonds}{Q-Clubs}
donkey = you: folds
the furs: folds
vesevese23: folds
StiffmasterG: folds
pipikelm: folds
ZAR84: folds
murilostein: folds
iliadivilia: raises 1817 to 2017 and is all-in
Apotheker01: calls 1817
*** FLOP *** {6-Spades}{10-Hearts}{A-Spades}
*** TURN *** {6-Spades}{10-Hearts}{A-Spades} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Spades}{10-Hearts}{A-Spades}{2-Diamonds} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {6-Diamonds}{Q-Clubs} (two pair, Tens and Sixes)
Apotheker01: shows {10-Spades}{Q-Spades} (three of a kind, Tens)
Apotheker01 collected 4259 from pot
iliadivilia finished the tournament in 4682nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 4259 | Rake 0
Board {6-Spades}{10-Hearts}{A-Spades}{2-Diamonds}{10-Diamonds}
Seat 1: Apotheker01 (big blind) showed {10-Spades}{Q-Spades} and won (4259) with three of a kind, Tens
Seat 2: donkey = you folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: the furs folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: vesevese23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: StiffmasterG folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: pipikelm folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: ZAR84 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: murilostein (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: iliadivilia (small blind) showed {6-Diamonds}{Q-Clubs} and lost with two pair, Tens and Sixes

out h11

PokerStars Hand #114396512662: Tournament #887465017, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/04/06 19:33:06 CET [2014/04/06 13:33:06 ET]
Table '887465017 407' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: attagil (8850 in chips)
Seat 2: new85new85 (7564 in chips)
Seat 3: NHalabardzie (2235 in chips)
Seat 4: silce 666 (11742 in chips)
Seat 5: 4MOLOKO (5850 in chips)
Seat 6: Gold bizon (3672 in chips)
Seat 7: iliadivilia (5031 in chips)
Seat 8: carptom90 (14458 in chips)
Seat 9: Goudvis_90 (3165 in chips)
attagil: posts the ante 40
new85new85: posts the ante 40
NHalabardzie: posts the ante 40
silce 666: posts the ante 40
4MOLOKO: posts the ante 40
Gold bizon: posts the ante 40
iliadivilia: posts the ante 40
carptom90: posts the ante 40
Goudvis_90: posts the ante 40
iliadivilia: posts small blind 150
carptom90: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {10-Diamonds}{10-Spades}
Goudvis_90: folds
attagil: raises 600 to 900
new85new85: folds
NHalabardzie: folds
silce 666: folds
4MOLOKO: folds
Gold bizon: folds
iliadivilia: raises 4091 to 4991 and is all-in
carptom90: folds
attagil: calls 4091
*** FLOP *** {8-Diamonds}{4-Diamonds}{9-Spades}
*** TURN *** {8-Diamonds}{4-Diamonds}{9-Spades} {A-Spades}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{4-Diamonds}{9-Spades}{A-Spades} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {10-Diamonds}{10-Spades} (two pair, Tens and Fours)
attagil: shows {Q-Clubs}{A-Clubs} (two pair, Aces and Fours)
attagil collected 10642 from pot
iliadivilia finished the tournament in 5656th place
*** SUMMARY ***
Total pot 10642 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{4-Diamonds}{9-Spades}{A-Spades}{4-Hearts}
Seat 1: attagil showed {Q-Clubs}{A-Clubs} and won (10642) with two pair, Aces and Fours
Seat 2: new85new85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: NHalabardzie folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: silce 666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: 4MOLOKO folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Gold bizon (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: iliadivilia (small blind) showed {10-Diamonds}{10-Spades} and lost with two pair, Tens and Fours
Seat 8: carptom90 (big blind) folded before Flop
Seat 9: Goudvis_90 folded before Flop (didn't bet)

out b5

PokerStars Hand #114390956128: Tournament #887462458, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2014/04/06 17:47:40 CET [2014/04/06 11:47:40 ET]
Table '887462458 517' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Vaaland (5790 in chips)
Seat 2: da Ape (2330 in chips)
Seat 3: sangfugl (10170 in chips)
Seat 4: 6felix6 (9013 in chips)
Seat 5: iliadivilia (6720 in chips)
Seat 6: elgros78 (7249 in chips)
Seat 7: moreninho27 (9750 in chips)
Seat 8: Hollywuez (21260 in chips)
Seat 9: AweRightMate (14206 in chips)
Vaaland: posts the ante 50
da Ape: posts the ante 50
sangfugl: posts the ante 50
6felix6: posts the ante 50
iliadivilia: posts the ante 50
elgros78: posts the ante 50
moreninho27: posts the ante 50
Hollywuez: posts the ante 50
AweRightMate: posts the ante 50
Hollywuez: posts small blind 200
AweRightMate: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Spades}{Q-Diamonds}
Vaaland: calls 400
da Ape: folds
sangfugl: folds
6felix6: folds
iliadivilia: raises 6270 to 6670 and is all-in
elgros78: folds
moreninho27: raises 3030 to 9700 and is all-in
Hollywuez: folds
AweRightMate: folds
Vaaland: folds
Uncalled bet (3030) returned to moreninho27
*** FLOP *** {J-Clubs}{5-Spades}{9-Clubs}
*** TURN *** {J-Clubs}{5-Spades}{9-Clubs} {3-Hearts}
*** RIVER *** {J-Clubs}{5-Spades}{9-Clubs}{3-Hearts} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {A-Spades}{Q-Diamonds} (high card Ace)
moreninho27: shows {K-Clubs}{K-Hearts} (a pair of Kings)
moreninho27 collected 14790 from pot
iliadivilia finished the tournament in 2526th place
*** SUMMARY ***
Total pot 14790 | Rake 0
Board {J-Clubs}{5-Spades}{9-Clubs}{3-Hearts}{8-Clubs}
Seat 1: Vaaland folded before Flop
Seat 2: da Ape folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: sangfugl folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: 6felix6 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: iliadivilia showed {A-Spades}{Q-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 6: elgros78 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: moreninho27 (button) showed {K-Clubs}{K-Hearts} and won (14790) with a pair of Kings
Seat 8: Hollywuez (small blind) folded before Flop
Seat 9: AweRightMate (big blind) folded before Flop

short b5

PokerStars Hand #114389971043: Tournament #887462458, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/04/06 17:27:28 CET [2014/04/06 11:27:28 ET]
Table '887462458 517' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Valouas (2045 in chips)
Seat 2: da Ape (3165 in chips)
Seat 3: sangfugl (6700 in chips)
Seat 4: 6felix6 (5593 in chips)
Seat 5: iliadivilia (8050 in chips)
Seat 6: Calpie (3510 in chips)
Seat 7: moreninho27 (5425 in chips)
Seat 8: Hollywuez (25595 in chips)
Seat 9: AweRightMate (14136 in chips) is sitting out
Valouas: posts the ante 30
da Ape: posts the ante 30
sangfugl: posts the ante 30
6felix6: posts the ante 30
iliadivilia: posts the ante 30
Calpie: posts the ante 30
moreninho27: posts the ante 30
Hollywuez: posts the ante 30
AweRightMate: posts the ante 30
Calpie: posts small blind 125
moreninho27: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {7-Hearts}{A-Clubs}
Hollywuez: folds
AweRightMate: folds
Valouas: folds
da Ape: folds
sangfugl: folds
6felix6: folds
iliadivilia: raises 250 to 500
Calpie: folds
moreninho27: raises 4895 to 5395 and is all-in
iliadivilia: calls 4895
*** FLOP *** {10-Diamonds}{10-Hearts}{J-Hearts}
*** TURN *** {10-Diamonds}{10-Hearts}{J-Hearts} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{10-Hearts}{J-Hearts}{9-Diamonds} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
moreninho27: shows {J-Clubs}{9-Spades} (two pair, Jacks and Tens)
iliadivilia: shows {7-Hearts}{A-Clubs} (two pair, Tens and Sevens)
moreninho27 collected 11185 from pot
iliadivilia said, "to good"
*** SUMMARY ***
Total pot 11185 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{10-Hearts}{J-Hearts}{9-Diamonds}{7-Spades}
Seat 1: Valouas folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: da Ape folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: sangfugl folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: 6felix6 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: iliadivilia (button) showed {7-Hearts}{A-Clubs} and lost with two pair, Tens and Sevens
Seat 6: Calpie (small blind) folded before Flop
Seat 7: moreninho27 (big blind) showed {J-Clubs}{9-Spades} and won (11185) with two pair, Jacks and Tens
Seat 8: Hollywuez folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: AweRightMate folded before Flop (didn't bet)

out

PokerStars Hand #114389803269: Tournament #887465009, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/04/06 17:24:00 CET [2014/04/06 11:24:00 ET]
Table '887465009 7' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Pushok1990 (2003 in chips)
Seat 2: OBigO (1906 in chips)
Seat 3: iliadivilia (1159 in chips)
Seat 4: zzhalbert (2400 in chips)
Seat 5: AArturidze (3874 in chips)
Seat 6: PhenomPen1 (4050 in chips)
Seat 7: verbgeorge (7473 in chips)
Seat 8: Tomatee (6073 in chips)
Seat 9: Losicki (3588 in chips)
Pushok1990: posts the ante 25
OBigO: posts the ante 25
iliadivilia: posts the ante 25
zzhalbert: posts the ante 25
AArturidze: posts the ante 25
PhenomPen1: posts the ante 25
verbgeorge: posts the ante 25
Tomatee: posts the ante 25
Losicki: posts the ante 25
OBigO: posts small blind 100
iliadivilia: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {10-Hearts}{Q-Clubs}
zzhalbert: folds
AArturidze: folds
PhenomPen1: folds
verbgeorge is disconnected
verbgeorge has timed out while disconnected
verbgeorge: folds
verbgeorge is sitting out
Tomatee: folds
Losicki: raises 3363 to 3563 and is all-in
verbgeorge has returned
Pushok1990: folds
OBigO: folds
iliadivilia: calls 934 and is all-in
Uncalled bet (2429) returned to Losicki
*** FLOP *** {7-Hearts}{9-Diamonds}{5-Hearts}
*** TURN *** {7-Hearts}{9-Diamonds}{5-Hearts} {9-Clubs}
*** RIVER *** {7-Hearts}{9-Diamonds}{5-Hearts}{9-Clubs} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {10-Hearts}{Q-Clubs} (two pair, Nines and Sevens)
Losicki: shows {10-Spades}{K-Spades} (two pair, Nines and Sevens - King kicker)
Losicki collected 2593 from pot
iliadivilia finished the tournament in 2175th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2593 | Rake 0
Board {7-Hearts}{9-Diamonds}{5-Hearts}{9-Clubs}{7-Spades}
Seat 1: Pushok1990 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: OBigO (small blind) folded before Flop
Seat 3: iliadivilia (big blind) showed {10-Hearts}{Q-Clubs} and lost with two pair, Nines and Sevens
Seat 4: zzhalbert folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: AArturidze folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: PhenomPen1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: verbgeorge folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Tomatee folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Losicki showed {10-Spades}{K-Spades} and won (2593) with two pair, Nines and Sevens

bijna out h33

PokerStars Hand #114389286044: Tournament #887465009, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/04/06 17:13:20 CET [2014/04/06 11:13:20 ET]
Table '887465009 236' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: snowman0803 (10960 in chips)
Seat 2: iliadivilia (2540 in chips)
Seat 3: Karan Radia (2630 in chips)
Seat 4: ermiamzok (2800 in chips)
Seat 5: jonrasool (2530 in chips)
Seat 6: kolja31 (1686 in chips)
Seat 7: markbott (2174 in chips)
Seat 8: katchess (6860 in chips)
Seat 9: ronnieb122 (2780 in chips)
snowman0803: posts the ante 15
iliadivilia: posts the ante 15
Karan Radia: posts the ante 15
ermiamzok: posts the ante 15
jonrasool: posts the ante 15
kolja31: posts the ante 15
markbott: posts the ante 15
katchess: posts the ante 15
ronnieb122: posts the ante 15
jonrasool: posts small blind 60
kolja31: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Hearts}{Q-Clubs}
markbott: folds
katchess: folds
ronnieb122: folds
snowman0803: calls 120
iliadivilia: raises 180 to 300
Karan Radia: folds
ermiamzok: folds
jonrasool: folds
kolja31: calls 180
snowman0803: calls 180
*** FLOP *** {Q-Spades}{3-Spades}{8-Spades}
kolja31: bets 1371 and is all-in
snowman0803: folds
iliadivilia: calls 1371
*** TURN *** {Q-Spades}{3-Spades}{8-Spades} {4-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Spades}{3-Spades}{8-Spades}{4-Clubs} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
kolja31: shows {J-Diamonds}{Q-Hearts} (two pair, Queens and Jacks)
iliadivilia: shows {A-Hearts}{Q-Clubs} (a pair of Queens)
kolja31 collected 3837 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3837 | Rake 0
Board {Q-Spades}{3-Spades}{8-Spades}{4-Clubs}{J-Hearts}
Seat 1: snowman0803 folded on the Flop
Seat 2: iliadivilia showed {A-Hearts}{Q-Clubs} and lost with a pair of Queens
Seat 3: Karan Radia folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ermiamzok (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: jonrasool (small blind) folded before Flop
Seat 6: kolja31 (big blind) showed {J-Diamonds}{Q-Hearts} and won (3837) with two pair, Queens and Jacks
Seat 7: markbott folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: katchess folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ronnieb122 folded before Flop (didn't bet)

18.00 14,20
18.45 5,40
20.15 15,10
20.45 4,40
21.00 5,50
21.15 5,40

bib 50-50 (cake)

totaal 50$

ty

extremeaudio schreef

geil yolanthe ook dan

ze lijkt me een beetje aan de drugs ofzo, vond haar vroeger een stuk geiler iig

flushingmike schreef

Vegas overslaan omdat je naar de kermis wiltROFL
Maar indd leuk stuk en klinkt als een goeie gozer!

Dat , maar leuke profile en aardige gozer

123451123