Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

iliadivilia

Mijn onderschrift:

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

Verstuur bericht

Forum Posts

tnx $139.40 verzonden naar lau

PokerStars Hand #127199389513: Tournament #1075179207, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXIX (2400/4800) - 2014/12/20 23:26:26 CET [2014/12/20 17:26:26 ET]
Table '1075179207 28' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: krasark (152092 in chips)
Seat 2: spieler606 (112387 in chips)
Seat 3: Sweeder1 (134242 in chips)
Seat 4: Fand0r1n (21969 in chips)
Seat 5: Ferna123 (85394 in chips)
Seat 6: skjetten (140979 in chips)
Seat 7: Rubblberta (64136 in chips)
Seat 8: iliadivilia (91904 in chips)
Seat 9: d4Kr (248081 in chips)
krasark: posts the ante 600
spieler606: posts the ante 600
Sweeder1: posts the ante 600
Fand0r1n: posts the ante 600
Ferna123: posts the ante 600
skjetten: posts the ante 600
Rubblberta: posts the ante 600
iliadivilia: posts the ante 600
d4Kr: posts the ante 600
iliadivilia: posts small blind 2400
d4Kr: posts big blind 4800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {J-Spades}{Q-Diamonds}
krasark: folds
spieler606: folds
Sweeder1: folds
Fand0r1n: folds
Ferna123: folds
skjetten: folds
Rubblberta: folds
iliadivilia: raises 86504 to 91304 and is all-in
d4Kr: calls 86504
*** FLOP *** {6-Hearts}{7-Clubs}{6-Clubs}
*** TURN *** {6-Hearts}{7-Clubs}{6-Clubs} {6-Spades}
*** RIVER *** {6-Hearts}{7-Clubs}{6-Clubs}{6-Spades} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {J-Spades}{Q-Diamonds} (three of a kind, Sixes)
d4Kr: shows {10-Clubs}{10-Hearts} (a full house, Sixes full of Tens)
d4Kr collected 188008 from pot
iliadivilia finished the tournament in 69th place and received $119.98.
*** SUMMARY ***
Total pot 188008 | Rake 0
Board {6-Hearts}{7-Clubs}{6-Clubs}{6-Spades}{4-Clubs}
Seat 1: krasark folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: spieler606 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Sweeder1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Fand0r1n folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Ferna123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: skjetten folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Rubblberta (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: iliadivilia (small blind) showed {J-Spades}{Q-Diamonds} and lost with three of a kind, Sixes
Seat 9: d4Kr (big blind) showed {10-Clubs}{10-Hearts} and won (188008) with a full house, Sixes full of Tens

95k

PokerStars Hand #127197348822: Tournament #1075179207, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXVI (1600/3200) - 2014/12/20 22:50:31 CET [2014/12/20 16:50:31 ET]
Table '1075179207 24' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: theginger45 (278301 in chips)
Seat 2: el gum (166508 in chips)
Seat 3: Setherson2 (218057 in chips)
Seat 4: Alexander149 (121148 in chips)
Seat 5: Szycha103 (140439 in chips)
Seat 6: iliadivilia (46352 in chips)
Seat 7: Rastafashion (65957 in chips)
Seat 8: MessingSwe (41151 in chips)
Seat 9: GregHook (87846 in chips)
theginger45: posts the ante 400
el gum: posts the ante 400
Setherson2: posts the ante 400
Alexander149: posts the ante 400
Szycha103: posts the ante 400
iliadivilia: posts the ante 400
Rastafashion: posts the ante 400
MessingSwe: posts the ante 400
GregHook: posts the ante 400
GregHook: posts small blind 1600
theginger45: posts big blind 3200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Diamonds}{A-Spades}
el gum: folds
Setherson2: folds
Alexander149: folds
Szycha103: folds
Rastafashion said, "interesting way to play"
iliadivilia: raises 3200 to 6400
Rastafashion: folds
MessingSwe: folds
GregHook: folds
theginger45: calls 3200
*** FLOP *** {9-Spades}{7-Clubs}{3-Spades}
theginger45: checks
iliadivilia: bets 7560
theginger45: raises 42393 to 49953
iliadivilia: calls 31992 and is all-in
Uncalled bet (10401) returned to theginger45
*** TURN *** {9-Spades}{7-Clubs}{3-Spades} {2-Spades}
*** RIVER *** {9-Spades}{7-Clubs}{3-Spades}{2-Spades} {A-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
theginger45: shows {10-Clubs}{8-Spades} (high card Ace)
iliadivilia: shows {A-Diamonds}{A-Spades} (three of a kind, Aces)
iliadivilia collected 97104 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 97104 | Rake 0
Board {9-Spades}{7-Clubs}{3-Spades}{2-Spades}{A-Clubs}
Seat 1: theginger45 (big blind) showed {10-Clubs}{8-Spades} and lost with high card Ace
Seat 2: el gum folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Setherson2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Alexander149 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Szycha103 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: iliadivilia showed {A-Diamonds}{A-Spades} and won (97104) with three of a kind, Aces
Seat 7: Rastafashion folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: MessingSwe (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: GregHook (small blind) folded before Flop

..

PokerStars Hand #127197056890: Tournament #1075179207, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXVI (1600/3200) - 2014/12/20 22:45:31 CET [2014/12/20 16:45:31 ET]
Table '1075179207 24' 9-max Seat #9 is the button
Seat 2: el gum (135779 in chips)
Seat 3: B16996 (28490 in chips)
Seat 4: cachaçapura (30350 in chips)
Seat 5: Szycha103 (211647 in chips)
Seat 6: iliadivilia (22976 in chips)
Seat 7: Rastafashion (88512 in chips)
Seat 8: MessingSwe (48351 in chips)
Seat 9: GregHook (77446 in chips)
el gum: posts the ante 400
B16996: posts the ante 400
cachaçapura: posts the ante 400
Szycha103: posts the ante 400
iliadivilia: posts the ante 400
Rastafashion: posts the ante 400
MessingSwe: posts the ante 400
GregHook: posts the ante 400
el gum: posts small blind 1600
B16996: posts big blind 3200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {10-Hearts}{10-Clubs}
cachaçapura: raises 26750 to 29950 and is all-in
Szycha103: folds
iliadivilia: calls 22576 and is all-in
Rastafashion: folds
MessingSwe: folds
GregHook: folds
el gum: folds
B16996: folds
Uncalled bet (7374) returned to cachaçapura
*** FLOP *** {6-Hearts}{J-Hearts}{4-Clubs}
*** TURN *** {6-Hearts}{J-Hearts}{4-Clubs} {9-Hearts}
*** RIVER *** {6-Hearts}{J-Hearts}{4-Clubs}{9-Hearts} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
cachaçapura: shows {A-Spades}{10-Diamonds} (a pair of Tens)
iliadivilia: shows {10-Hearts}{10-Clubs} (three of a kind, Tens)
iliadivilia collected 53152 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 53152 | Rake 0
Board {6-Hearts}{J-Hearts}{4-Clubs}{9-Hearts}{10-Spades}
Seat 2: el gum (small blind) folded before Flop
Seat 3: B16996 (big blind) folded before Flop
Seat 4: cachaçapura showed {A-Spades}{10-Diamonds} and lost with a pair of Tens
Seat 5: Szycha103 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: iliadivilia showed {10-Hearts}{10-Clubs} and won (53152) with three of a kind, Tens
Seat 7: Rastafashion folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: MessingSwe folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: GregHook (button) folded before Flop (didn't bet)

zzz

PokerStars Hand #127196929318: Tournament #1075179207, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXVI (1600/3200) - 2014/12/20 22:43:22 CET [2014/12/20 16:43:22 ET]
Table '1075179207 24' 9-max Seat #6 is the button
Seat 2: el gum (140179 in chips)
Seat 3: B16996 (29690 in chips)
Seat 4: cachaçapura (31550 in chips)
Seat 5: Szycha103 (219247 in chips)
Seat 6: iliadivilia (54432 in chips)
Seat 7: Rastafashion (30656 in chips)
Seat 8: MessingSwe (54351 in chips)
Seat 9: GregHook (83446 in chips)
el gum: posts the ante 400
B16996: posts the ante 400
cachaçapura: posts the ante 400
Szycha103: posts the ante 400
iliadivilia: posts the ante 400
Rastafashion: posts the ante 400
MessingSwe: posts the ante 400
GregHook: posts the ante 400
Rastafashion: posts small blind 1600
MessingSwe: posts big blind 3200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Diamonds}{3-Clubs}
GregHook: folds
el gum: folds
B16996: folds
cachaçapura: folds
Szycha103: folds
iliadivilia: raises 3200 to 6400
Rastafashion: raises 23856 to 30256 and is all-in
MessingSwe: folds
iliadivilia: calls 23856
*** FLOP *** {5-Spades}{K-Clubs}{8-Clubs}
*** TURN *** {5-Spades}{K-Clubs}{8-Clubs} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Spades}{K-Clubs}{8-Clubs}{6-Diamonds} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Rastafashion: shows {7-Diamonds}{8-Diamonds} (a pair of Eights)
iliadivilia: shows {A-Diamonds}{3-Clubs} (high card Ace)
Rastafashion collected 66912 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 66912 | Rake 0
Board {5-Spades}{K-Clubs}{8-Clubs}{6-Diamonds}{10-Hearts}
Seat 2: el gum folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: B16996 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: cachaçapura folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Szycha103 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: iliadivilia (button) showed {A-Diamonds}{3-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 7: Rastafashion (small blind) showed {7-Diamonds}{8-Diamonds} and won (66912) with a pair of Eights
Seat 8: MessingSwe (big blind) folded before Flop
Seat 9: GregHook folded before Flop (didn't bet)

11

PokerStars Hand #127195173450: Tournament #1075179755, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/12/20 22:14:25 CET [2014/12/20 16:14:25 ET]
Table '1075179755 158' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: vwfan29 (14365 in chips)
Seat 2: 100mile (26446 in chips)
Seat 3: Belinda20 (9455 in chips)
Seat 4: mullermans (4006 in chips)
Seat 5: lefkaslion (7561 in chips)
Seat 6: Gedis777 (3970 in chips)
Seat 7: PariJe (8796 in chips)
Seat 8: gumbo1 (2289 in chips)
Seat 9: iliadivilia (4944 in chips)
vwfan29: posts the ante 40
100mile: posts the ante 40
Belinda20: posts the ante 40
mullermans: posts the ante 40
lefkaslion: posts the ante 40
Gedis777: posts the ante 40
PariJe: posts the ante 40
gumbo1: posts the ante 40
iliadivilia: posts the ante 40
vwfan29: posts small blind 150
100mile: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {8-Clubs}{A-Spades}
Belinda20: folds
mullermans: folds
lefkaslion: folds
Gedis777: folds
PariJe: folds
gumbo1: folds
iliadivilia: raises 4604 to 4904 and is all-in
vwfan29: calls 4754
100mile: folds
*** FLOP *** {6-Clubs}{10-Clubs}{Q-Clubs}
*** TURN *** {6-Clubs}{10-Clubs}{Q-Clubs} {K-Spades}
*** RIVER *** {6-Clubs}{10-Clubs}{Q-Clubs}{K-Spades} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
vwfan29: shows {3-Hearts}{3-Diamonds} (three of a kind, Threes)
iliadivilia: shows {8-Clubs}{A-Spades} (high card Ace)
vwfan29 collected 10468 from pot
iliadivilia finished the tournament in 2728th place
*** SUMMARY ***
Total pot 10468 | Rake 0
Board {6-Clubs}{10-Clubs}{Q-Clubs}{K-Spades}{3-Spades}
Seat 1: vwfan29 (small blind) showed {3-Hearts}{3-Diamonds} and won (10468) with three of a kind, Threes
Seat 2: 100mile (big blind) folded before Flop
Seat 3: Belinda20 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: mullermans folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: lefkaslion folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Gedis777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: PariJe folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: gumbo1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: iliadivilia (button) showed {8-Clubs}{A-Spades} and lost with high card Ace

22 44k
11 2.8k

PokerStars Hand #127191487751: Tournament #1075179755, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2014/12/20 21:13:38 CET [2014/12/20 15:13:38 ET]
Table '1075179755 95' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: beli77755 (3963 in chips)
Seat 2: Demonic16 (6080 in chips)
Seat 3: zr@z100 (3570 in chips)
Seat 4: BUCEPHALUS78 (2950 in chips)
Seat 5: VBOER87 (5525 in chips)
Seat 6: TequilaRobbi (2790 in chips)
Seat 8: iliadivilia (1215 in chips)
Seat 9: flavioreis88 (6817 in chips)
beli77755: posts the ante 10
Demonic16: posts the ante 10
zr@z100: posts the ante 10
BUCEPHALUS78: posts the ante 10
VBOER87: posts the ante 10
TequilaRobbi: posts the ante 10
iliadivilia: posts the ante 10
flavioreis88: posts the ante 10
beli77755: posts small blind 50
Demonic16: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {Q-Diamonds}{A-Hearts}
zr@z100: folds
BUCEPHALUS78: folds
VBOER87: raises 300 to 400
TequilaRobbi: folds
iliadivilia: raises 805 to 1205 and is all-in
flavioreis88: folds
beli77755: folds
Demonic16: folds
VBOER87: calls 805
*** FLOP *** {6-Clubs}{5-Clubs}{7-Spades}
*** TURN *** {6-Clubs}{5-Clubs}{7-Spades} {Q-Hearts}
*** RIVER *** {6-Clubs}{5-Clubs}{7-Spades}{Q-Hearts} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
VBOER87: shows {A-Diamonds}{K-Clubs} (a pair of Fives)
iliadivilia: shows {Q-Diamonds}{A-Hearts} (two pair, Queens and Fives)
iliadivilia collected 2640 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2640 | Rake 0
Board {6-Clubs}{5-Clubs}{7-Spades}{Q-Hearts}{5-Diamonds}
Seat 1: beli77755 (small blind) folded before Flop
Seat 2: Demonic16 (big blind) folded before Flop
Seat 3: zr@z100 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: BUCEPHALUS78 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: VBOER87 showed {A-Diamonds}{K-Clubs} and lost with a pair of Fives
Seat 6: TequilaRobbi folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: iliadivilia showed {Q-Diamonds}{A-Hearts} and won (2640) with two pair, Queens and Fives
Seat 9: flavioreis88 (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #127191434824: Tournament #1075179207, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2014/12/20 21:12:45 CET [2014/12/20 15:12:45 ET]
Table '1075179207 74' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: doctor_angst (25155 in chips)
Seat 2: iliadivilia (17125 in chips)
Seat 3: janb67 (5622 in chips)
Seat 4: Ph4N (25757 in chips)
Seat 5: alexserge (10593 in chips)
Seat 6: bumbabba (41718 in chips)
Seat 7: UGOTPZD (9974 in chips)
Seat 8: supersonit (11727 in chips)
Seat 9: darek12 (23078 in chips)
doctor_angst: posts the ante 100
iliadivilia: posts the ante 100
janb67: posts the ante 100
Ph4N: posts the ante 100
alexserge: posts the ante 100
bumbabba: posts the ante 100
UGOTPZD: posts the ante 100
supersonit: posts the ante 100
darek12: posts the ante 100
janb67: posts small blind 400
Ph4N: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Diamonds}{K-Clubs}
alexserge: folds
bumbabba: folds
UGOTPZD: folds
supersonit: folds
darek12: folds
doctor_angst: folds
iliadivilia: raises 800 to 1600
janb67: folds
Ph4N: raises 24057 to 25657 and is all-in
iliadivilia: calls 15425 and is all-in
Uncalled bet (8632) returned to Ph4N
*** FLOP *** {K-Spades}{7-Clubs}{3-Diamonds}
*** TURN *** {K-Spades}{7-Clubs}{3-Diamonds} {A-Spades}
*** RIVER *** {K-Spades}{7-Clubs}{3-Diamonds}{A-Spades} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Ph4N: shows {K-Diamonds}{Q-Spades} (two pair, Kings and Sevens)
iliadivilia: shows {A-Diamonds}{K-Clubs} (two pair, Aces and Kings)
iliadivilia collected 35350 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 35350 | Rake 0
Board {K-Spades}{7-Clubs}{3-Diamonds}{A-Spades}{7-Diamonds}
Seat 1: doctor_angst folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: iliadivilia (button) showed {A-Diamonds}{K-Clubs} and won (35350) with two pair, Aces and Kings
Seat 3: janb67 (small blind) folded before Flop
Seat 4: Ph4N (big blind) showed {K-Diamonds}{Q-Spades} and lost with two pair, Kings and Sevens
Seat 5: alexserge folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: bumbabba folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: UGOTPZD folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: supersonit folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: darek12 folded before Flop (didn't bet)

22 21k
11 1.2k

PokerStars Hand #127190453958: Tournament #1075179755, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2014/12/20 20:55:03 CET [2014/12/20 14:55:03 ET]
Table '1075179755 95' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: beli77755 (3983 in chips)
Seat 2: Demonic16 (5295 in chips)
Seat 3: Lucky_jumpe1 (1506 in chips)
Seat 4: BUCEPHALUS78 (3000 in chips)
Seat 5: VBOER87 (5735 in chips)
Seat 6: TequilaRobbi (2770 in chips)
Seat 7: aftajvila (2347 in chips)
Seat 8: iliadivilia (2270 in chips)
Seat 9: flavioreis88 (4500 in chips)
beli77755: posts the ante 10
Demonic16: posts the ante 10
Lucky_jumpe1: posts the ante 10
BUCEPHALUS78: posts the ante 10
VBOER87: posts the ante 10
TequilaRobbi: posts the ante 10
aftajvila: posts the ante 10
iliadivilia: posts the ante 10
flavioreis88: posts the ante 10
beli77755: posts small blind 40
Demonic16: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {Q-Spades}{K-Hearts}
Lucky_jumpe1: folds
BUCEPHALUS78: folds
VBOER87: folds
TequilaRobbi: folds
aftajvila: folds
iliadivilia: raises 120 to 200
flavioreis88: folds
beli77755: folds
Lucky_jumpe1 is sitting out
Demonic16: calls 120
*** FLOP *** {6-Diamonds}{Q-Diamonds}{J-Clubs}
Demonic16: checks
iliadivilia: bets 265
Demonic16: calls 265
*** TURN *** {6-Diamonds}{Q-Diamonds}{J-Clubs} {6-Hearts}
Demonic16: checks
iliadivilia: bets 560
Demonic16: calls 560
*** RIVER *** {6-Diamonds}{Q-Diamonds}{J-Clubs}{6-Hearts} {A-Clubs}
Demonic16: bets 1286
iliadivilia: folds
Uncalled bet (1286) returned to Demonic16
Demonic16 collected 2180 from pot
Demonic16: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 2180 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{Q-Diamonds}{J-Clubs}{6-Hearts}{A-Clubs}
Seat 1: beli77755 (small blind) folded before Flop
Seat 2: Demonic16 (big blind) collected (2180)
Seat 3: Lucky_jumpe1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: BUCEPHALUS78 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: VBOER87 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: TequilaRobbi folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: aftajvila folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: iliadivilia folded on the River
Seat 9: flavioreis88 (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #127190417798: Tournament #1075179207, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2014/12/20 20:54:25 CET [2014/12/20 14:54:25 ET]
Table '1075179207 18' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: 100mile (15012 in chips)
Seat 3: Ph4N (22412 in chips)
Seat 4: Laguuna (21062 in chips)
Seat 5: Alexander149 (14494 in chips)
Seat 6: freeandrich (49274 in chips)
Seat 7: Poulin,Chris (23446 in chips)
Seat 8: iliadivilia (26980 in chips)
Seat 9: Fartovyi656 (15979 in chips)
100mile: posts the ante 85
Ph4N: posts the ante 85
Laguuna: posts the ante 85
Alexander149: posts the ante 85
freeandrich: posts the ante 85
Poulin,Chris: posts the ante 85
iliadivilia: posts the ante 85
Fartovyi656: posts the ante 85
Poulin,Chris: posts small blind 350
iliadivilia: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {7-Diamonds}{10-Diamonds}
Fartovyi656: folds
100mile: folds
Ph4N: folds
Laguuna: raises 700 to 1400
Alexander149: folds
freeandrich: folds
Poulin,Chris: folds
iliadivilia: calls 700
*** FLOP *** {6-Spades}{4-Hearts}{2-Hearts}
iliadivilia: checks
Laguuna: bets 1400
iliadivilia: raises 3050 to 4450
Laguuna: calls 3050
*** TURN *** {6-Spades}{4-Hearts}{2-Hearts} {4-Diamonds}
iliadivilia: checks
Laguuna: checks
*** RIVER *** {6-Spades}{4-Hearts}{2-Hearts}{4-Diamonds} {A-Diamonds}
iliadivilia: checks
Laguuna: checks
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {7-Diamonds}{10-Diamonds} (a pair of Fours)
Laguuna: shows {10-Hearts}{K-Hearts} (a pair of Fours - Ace+King kicker)
Laguuna collected 12730 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 12730 | Rake 0
Board {6-Spades}{4-Hearts}{2-Hearts}{4-Diamonds}{A-Diamonds}
Seat 1: 100mile folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Ph4N folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Laguuna showed {10-Hearts}{K-Hearts} and won (12730) with a pair of Fours
Seat 5: Alexander149 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: freeandrich (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Poulin,Chris (small blind) folded before Flop
Seat 8: iliadivilia (big blind) showed {7-Diamonds}{10-Diamonds} and lost with a pair of Fours
Seat 9: Fartovyi656 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #127190201537: Tournament #1075179207, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2014/12/20 20:50:37 CET [2014/12/20 14:50:37 ET]
Table '1075179207 18' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: 100mile (16657 in chips)
Seat 2: yoho01 (9180 in chips)
Seat 3: Ph4N (23727 in chips)
Seat 4: hypnotic242 (13355 in chips)
Seat 6: freeandrich (50919 in chips)
Seat 7: Poulin,Chris (17086 in chips)
Seat 8: iliadivilia (11575 in chips)
Seat 9: Fartovyi656 (8959 in chips)
100mile: posts the ante 85
yoho01: posts the ante 85
Ph4N: posts the ante 85
hypnotic242: posts the ante 85
freeandrich: posts the ante 85
Poulin,Chris: posts the ante 85
iliadivilia: posts the ante 85
Fartovyi656: posts the ante 85
iliadivilia: posts small blind 350
Fartovyi656: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Diamonds}{A-Spades}
100mile: folds
yoho01: folds
Ph4N: raises 700 to 1400
hypnotic242: raises 11870 to 13270 and is all-in
freeandrich: folds
Poulin,Chris: folds
iliadivilia: calls 11140 and is all-in
Fartovyi656: folds
Ph4N: folds
Uncalled bet (1780) returned to hypnotic242
*** FLOP *** {6-Hearts}{5-Spades}{9-Hearts}
*** TURN *** {6-Hearts}{5-Spades}{9-Hearts} {4-Spades}
*** RIVER *** {6-Hearts}{5-Spades}{9-Hearts}{4-Spades} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {A-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Aces)
hypnotic242: shows {J-Clubs}{A-Clubs} (high card Ace)
iliadivilia collected 25760 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 25760 | Rake 0
Board {6-Hearts}{5-Spades}{9-Hearts}{4-Spades}{10-Hearts}
Seat 1: 100mile folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: yoho01 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Ph4N folded before Flop
Seat 4: hypnotic242 showed {J-Clubs}{A-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 6: freeandrich folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Poulin,Chris (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: iliadivilia (small blind) showed {A-Diamonds}{A-Spades} and won (25760) with a pair of Aces
Seat 9: Fartovyi656 (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #127189868969: Tournament #1075179207, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2014/12/20 20:44:48 CET [2014/12/20 14:44:48 ET]
Table '1075179207 18' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: 100mile (19242 in chips)
Seat 2: yoho01 (10835 in chips)
Seat 3: Ph4N (19012 in chips)
Seat 4: hypnotic242 (15110 in chips)
Seat 5: damothegod (7767 in chips)
Seat 6: freeandrich (41197 in chips)
Seat 7: Poulin,Chris (22901 in chips)
Seat 8: iliadivilia (6360 in chips)
Seat 9: Fartovyi656 (9034 in chips)
100mile: posts the ante 70
yoho01: posts the ante 70
Ph4N: posts the ante 70
hypnotic242: posts the ante 70
damothegod: posts the ante 70
freeandrich: posts the ante 70
Poulin,Chris: posts the ante 70
iliadivilia: posts the ante 70
Fartovyi656: posts the ante 70
Poulin,Chris: posts small blind 300
iliadivilia: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {5-Hearts}{A-Diamonds}
Fartovyi656: folds
100mile: folds
yoho01: folds
Ph4N: folds
hypnotic242: folds
damothegod: folds
freeandrich: folds
Poulin,Chris: raises 600 to 1200
iliadivilia: raises 5090 to 6290 and is all-in
Poulin,Chris: calls 5090
*** FLOP *** {9-Hearts}{10-Diamonds}{3-Spades}
*** TURN *** {9-Hearts}{10-Diamonds}{3-Spades} {8-Spades}
*** RIVER *** {9-Hearts}{10-Diamonds}{3-Spades}{8-Spades} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Poulin,Chris: shows {K-Spades}{6-Spades} (high card King)
iliadivilia: shows {5-Hearts}{A-Diamonds} (high card Ace)
iliadivilia collected 13210 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 13210 | Rake 0
Board {9-Hearts}{10-Diamonds}{3-Spades}{8-Spades}{Q-Diamonds}
Seat 1: 100mile folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: yoho01 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Ph4N folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: hypnotic242 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: damothegod folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: freeandrich (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Poulin,Chris (small blind) showed {K-Spades}{6-Spades} and lost with high card King
Seat 8: iliadivilia (big blind) showed {5-Hearts}{A-Diamonds} and won (13210) with high card Ace
Seat 9: Fartovyi656 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #127188892854: Tournament #1075179207, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2014/12/20 20:27:49 CET [2014/12/20 14:27:49 ET]
Table '1075179207 18' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: 100mile (7472 in chips)
Seat 2: yoho01 (9372 in chips)
Seat 3: kaspar_830 (17838 in chips)
Seat 4: hypnotic242 (15530 in chips)
Seat 5: zaki74 (5329 in chips)
Seat 6: MinReraise (4186 in chips)
Seat 7: Poulin,Chris (11896 in chips)
Seat 8: iliadivilia (3550 in chips)
Seat 9: Fartovyi656 (11319 in chips)
100mile: posts the ante 60
yoho01: posts the ante 60
kaspar_830: posts the ante 60
hypnotic242: posts the ante 60
zaki74: posts the ante 60
MinReraise: posts the ante 60
Poulin,Chris: posts the ante 60
iliadivilia: posts the ante 60
Fartovyi656: posts the ante 60
kaspar_830: posts small blind 250
hypnotic242: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {K-Clubs}{9-Clubs}
zaki74: folds
MinReraise: folds
Poulin,Chris: folds
iliadivilia: raises 2990 to 3490 and is all-in
Fartovyi656: folds
100mile: folds
yoho01: folds
kaspar_830: calls 3240
hypnotic242: folds
*** FLOP *** {6-Spades}{2-Hearts}{3-Diamonds}
*** TURN *** {6-Spades}{2-Hearts}{3-Diamonds} {9-Spades}
*** RIVER *** {6-Spades}{2-Hearts}{3-Diamonds}{9-Spades} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
kaspar_830: shows {6-Diamonds}{10-Diamonds} (a pair of Sixes)
iliadivilia: shows {K-Clubs}{9-Clubs} (two pair, Kings and Nines)
iliadivilia collected 8020 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 8020 | Rake 0
Board {6-Spades}{2-Hearts}{3-Diamonds}{9-Spades}{K-Hearts}
Seat 1: 100mile folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: yoho01 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: kaspar_830 (small blind) showed {6-Diamonds}{10-Diamonds} and lost with a pair of Sixes
Seat 4: hypnotic242 (big blind) folded before Flop
Seat 5: zaki74 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: MinReraise folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Poulin,Chris folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: iliadivilia showed {K-Clubs}{9-Clubs} and won (8020) with two pair, Kings and Nines
Seat 9: Fartovyi656 folded before Flop (didn't bet)

16.50

PokerStars Hand #127187463448: Tournament #1075179626, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2014/12/20 20:02:35 CET [2014/12/20 14:02:35 ET]
Table '1075179626 201' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: cocoojones (3010 in chips)
Seat 2: iliadivilia (2685 in chips)
Seat 3: andim963 (5410 in chips)
Seat 4: otolas (7621 in chips)
Seat 5: MrMorisaki (2344 in chips)
Seat 6: Fsens (3000 in chips)
Seat 7: klegesys (3380 in chips)
Seat 8: TPetrov260 (1140 in chips)
Seat 9: anka_admiral (3000 in chips)
otolas: posts small blind 30
MrMorisaki: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Hearts}{K-Diamonds}
Fsens: folds
klegesys: folds
TPetrov260: raises 1080 to 1140 and is all-in
anka_admiral: folds
cocoojones: folds
iliadivilia: raises 1545 to 2685 and is all-in
andim963: folds
otolas: folds
MrMorisaki: folds
Uncalled bet (1545) returned to iliadivilia
*** FLOP *** {2-Hearts}{8-Spades}{10-Hearts}
*** TURN *** {2-Hearts}{8-Spades}{10-Hearts} {9-Hearts}
*** RIVER *** {2-Hearts}{8-Spades}{10-Hearts}{9-Hearts} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
TPetrov260: shows {Q-Hearts}{Q-Clubs} (a pair of Queens)
iliadivilia: shows {A-Hearts}{K-Diamonds} (high card Ace)
TPetrov260 collected 2370 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2370 | Rake 0
Board {2-Hearts}{8-Spades}{10-Hearts}{9-Hearts}{5-Spades}
Seat 1: cocoojones folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: iliadivilia showed {A-Hearts}{K-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 3: andim963 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: otolas (small blind) folded before Flop
Seat 5: MrMorisaki (big blind) folded before Flop
Seat 6: Fsens folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: klegesys folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: TPetrov260 showed {Q-Hearts}{Q-Clubs} and won (2370) with a pair of Queens
Seat 9: anka_admiral folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #127188892908: Tournament #1075179626, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/12/20 20:27:49 CET [2014/12/20 14:27:49 ET]
Table '1075179626 201' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: InteEnsSvårt (1824 in chips)
Seat 2: iliadivilia (1170 in chips)
Seat 3: andim963 (6425 in chips)
Seat 4: otolas (3701 in chips)
Seat 5: Kurt_Jara (5320 in chips)
Seat 6: Fsens (11235 in chips)
Seat 7: klegesys (4445 in chips)
Seat 8: TPetrov260 (1425 in chips)
Seat 9: anka_admiral (4390 in chips)
InteEnsSvårt: posts the ante 30
iliadivilia: posts the ante 30
andim963: posts the ante 30
otolas: posts the ante 30
Kurt_Jara: posts the ante 30
Fsens: posts the ante 30
klegesys: posts the ante 30
TPetrov260: posts the ante 30
anka_admiral: posts the ante 30
anka_admiral: posts small blind 125
InteEnsSvårt: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {K-Clubs}{7-Diamonds}
iliadivilia: raises 890 to 1140 and is all-in
andim963: folds
otolas: folds
Kurt_Jara: folds
Fsens: folds
klegesys: raises 3275 to 4415 and is all-in
TPetrov260: folds
anka_admiral: folds
InteEnsSvårt: calls 1544 and is all-in
Uncalled bet (2621) returned to klegesys
*** FLOP *** {9-Spades}{4-Diamonds}{2-Clubs}
*** TURN *** {9-Spades}{4-Diamonds}{2-Clubs} {2-Hearts}
*** RIVER *** {9-Spades}{4-Diamonds}{2-Clubs}{2-Hearts} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
InteEnsSvårt: shows {5-Hearts}{5-Diamonds} (two pair, Fives and Deuces)
klegesys: shows {10-Diamonds}{10-Hearts} (two pair, Tens and Deuces)
klegesys collected 1308 from side pot
iliadivilia: shows {K-Clubs}{7-Diamonds} (a pair of Deuces)
klegesys collected 3815 from main pot
InteEnsSvårt finished the tournament in 2290th place
iliadivilia finished the tournament in 2291st place
*** SUMMARY ***
Total pot 5123 Main pot 3815. Side pot 1308. | Rake 0
Board {9-Spades}{4-Diamonds}{2-Clubs}{2-Hearts}{A-Diamonds}
Seat 1: InteEnsSvårt (big blind) showed {5-Hearts}{5-Diamonds} and lost with two pair, Fives and Deuces
Seat 2: iliadivilia showed {K-Clubs}{7-Diamonds} and lost with a pair of Deuces
Seat 3: andim963 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: otolas folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Kurt_Jara folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Fsens folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: klegesys showed {10-Diamonds}{10-Hearts} and won (5123) with two pair, Tens and Deuces
Seat 8: TPetrov260 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: anka_admiral (small blind) folded before Flop

16.50

PokerStars Hand #127187463448: Tournament #1075179626, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2014/12/20 20:02:35 CET [2014/12/20 14:02:35 ET]
Table '1075179626 201' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: cocoojones (3010 in chips)
Seat 2: iliadivilia (2685 in chips)
Seat 3: andim963 (5410 in chips)
Seat 4: otolas (7621 in chips)
Seat 5: MrMorisaki (2344 in chips)
Seat 6: Fsens (3000 in chips)
Seat 7: klegesys (3380 in chips)
Seat 8: TPetrov260 (1140 in chips)
Seat 9: anka_admiral (3000 in chips)
otolas: posts small blind 30
MrMorisaki: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Hearts}{K-Diamonds}
Fsens: folds
klegesys: folds
TPetrov260: raises 1080 to 1140 and is all-in
anka_admiral: folds
cocoojones: folds
iliadivilia: raises 1545 to 2685 and is all-in
andim963: folds
otolas: folds
MrMorisaki: folds
Uncalled bet (1545) returned to iliadivilia
*** FLOP *** {2-Hearts}{8-Spades}{10-Hearts}
*** TURN *** {2-Hearts}{8-Spades}{10-Hearts} {9-Hearts}
*** RIVER *** {2-Hearts}{8-Spades}{10-Hearts}{9-Hearts} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
TPetrov260: shows {Q-Hearts}{Q-Clubs} (a pair of Queens)
iliadivilia: shows {A-Hearts}{K-Diamonds} (high card Ace)
TPetrov260 collected 2370 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2370 | Rake 0
Board {2-Hearts}{8-Spades}{10-Hearts}{9-Hearts}{5-Spades}
Seat 1: cocoojones folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: iliadivilia showed {A-Hearts}{K-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 3: andim963 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: otolas (small blind) folded before Flop
Seat 5: MrMorisaki (big blind) folded before Flop
Seat 6: Fsens folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: klegesys folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: TPetrov260 showed {Q-Hearts}{Q-Clubs} and won (2370) with a pair of Queens
Seat 9: anka_admiral folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #127188892908: Tournament #1075179626, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/12/20 20:27:49 CET [2014/12/20 14:27:49 ET]
Table '1075179626 201' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: InteEnsSvårt (1824 in chips)
Seat 2: iliadivilia (1170 in chips)
Seat 3: andim963 (6425 in chips)
Seat 4: otolas (3701 in chips)
Seat 5: Kurt_Jara (5320 in chips)
Seat 6: Fsens (11235 in chips)
Seat 7: klegesys (4445 in chips)
Seat 8: TPetrov260 (1425 in chips)
Seat 9: anka_admiral (4390 in chips)
InteEnsSvårt: posts the ante 30
iliadivilia: posts the ante 30
andim963: posts the ante 30
otolas: posts the ante 30
Kurt_Jara: posts the ante 30
Fsens: posts the ante 30
klegesys: posts the ante 30
TPetrov260: posts the ante 30
anka_admiral: posts the ante 30
anka_admiral: posts small blind 125
InteEnsSvårt: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {K-Clubs}{7-Diamonds}
iliadivilia: raises 890 to 1140 and is all-in
andim963: folds
otolas: folds
Kurt_Jara: folds
Fsens: folds
klegesys: raises 3275 to 4415 and is all-in
TPetrov260: folds
anka_admiral: folds
InteEnsSvårt: calls 1544 and is all-in
Uncalled bet (2621) returned to klegesys
*** FLOP *** {9-Spades}{4-Diamonds}{2-Clubs}
*** TURN *** {9-Spades}{4-Diamonds}{2-Clubs} {2-Hearts}
*** RIVER *** {9-Spades}{4-Diamonds}{2-Clubs}{2-Hearts} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
InteEnsSvårt: shows {5-Hearts}{5-Diamonds} (two pair, Fives and Deuces)
klegesys: shows {10-Diamonds}{10-Hearts} (two pair, Tens and Deuces)
klegesys collected 1308 from side pot
iliadivilia: shows {K-Clubs}{7-Diamonds} (a pair of Deuces)
klegesys collected 3815 from main pot
InteEnsSvårt finished the tournament in 2290th place
iliadivilia finished the tournament in 2291st place
*** SUMMARY ***
Total pot 5123 Main pot 3815. Side pot 1308. | Rake 0
Board {9-Spades}{4-Diamonds}{2-Clubs}{2-Hearts}{A-Diamonds}
Seat 1: InteEnsSvårt (big blind) showed {5-Hearts}{5-Diamonds} and lost with two pair, Fives and Deuces
Seat 2: iliadivilia showed {K-Clubs}{7-Diamonds} and lost with a pair of Deuces
Seat 3: andim963 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: otolas folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Kurt_Jara folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Fsens folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: klegesys showed {10-Diamonds}{10-Hearts} and won (5123) with two pair, Tens and Deuces
Seat 8: TPetrov260 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: anka_admiral (small blind) folded before Flop

iliadivilia schreef

tnx maar , liever morgen weer een lijstje zoals vandaag dan.

klein katertje ds niet te veel tafels is wel lekkerDrink

$14.45

PokerStars Hand #127188480776: Tournament #1075178963, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2014/12/20 20:20:33 CET [2014/12/20 14:20:33 ET]
Table '1075178963 192' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: J*Thir13En (7160 in chips)
Seat 2: __Fløng__ (12125 in chips)
Seat 3: Davydov87 (82627 in chips)
Seat 4: maxxscam (19088 in chips)
Seat 5: rokla569 (37090 in chips)
Seat 6: iliadivilia (4270 in chips)
Seat 7: al.alex82 (41669 in chips)
Seat 8: Pogsilver (35489 in chips)
Seat 9: Portobelo 71 (23322 in chips)
J*Thir13En: posts the ante 125
__Fløng__: posts the ante 125
Davydov87: posts the ante 125
maxxscam: posts the ante 125
rokla569: posts the ante 125
iliadivilia: posts the ante 125
al.alex82: posts the ante 125
Pogsilver: posts the ante 125
Portobelo 71: posts the ante 125
iliadivilia: posts small blind 500
al.alex82: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {4-Diamonds}{A-Spades}
Pogsilver: folds
Portobelo 71: folds
J*Thir13En: folds
__Fløng__: raises 2000 to 3000
Davydov87: folds
maxxscam: folds
rokla569: folds
iliadivilia: raises 1145 to 4145 and is all-in
al.alex82: folds
__Fløng__: calls 1145
*** FLOP *** {5-Diamonds}{5-Clubs}{9-Hearts}
*** TURN *** {5-Diamonds}{5-Clubs}{9-Hearts} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{5-Clubs}{9-Hearts}{2-Diamonds} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {4-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Fives)
__Fløng__: shows {Q-Spades}{A-Hearts} (a pair of Fives - Ace+Queen kicker)
__Fløng__ collected 10415 from pot
iliadivilia finished the tournament in 696th place and received $14.45.
*** SUMMARY ***
Total pot 10415 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{5-Clubs}{9-Hearts}{2-Diamonds}{J-Hearts}
Seat 1: J*Thir13En folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: __Fløng__ showed {Q-Spades}{A-Hearts} and won (10415) with a pair of Fives
Seat 3: Davydov87 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: maxxscam folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: rokla569 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: iliadivilia (small blind) showed {4-Diamonds}{A-Spades} and lost with a pair of Fives
Seat 7: al.alex82 (big blind) folded before Flop
Seat 8: Pogsilver folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Portobelo 71 folded before Flop (didn't bet)

tnx maar , liever morgen weer een lijstje zoals vandaag dan.

123451148