iliadivilia

Mijn onderschrift:

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

Verstuur bericht

Forum Posts

cotricky reken jij ff uit wat het beste zou zijn

Rock-City-King schreef

Lekker Remko! Nog hard werken ook, 8 verschillende spellen

potverdikkie jij haalt ook maar te pas en te on pas dag 2 en ft's in alle grote mtt, keep it up Big Grin

volgens mij mist advenje in de lijst van spelers die dag 2 spelen straks, in scoop high trhill

at happy: g8g

out laatste , thnx voor de backing

PokerStars Hand #135616380433: Tournament #1182218494, $50+$50+$9 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2015/05/21 23:19:13 CET [2015/05/21 17:19:13 ET]
Table '1182218494 2' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: FarmluFarm (9692 in chips)
Seat 2: Anukas7 (17019 in chips)
Seat 3: nabakashi (8477 in chips)
Seat 4: captinshifty (9759 in chips)
Seat 5: say wow (14020 in chips)
Seat 6: mjuncal (11068 in chips)
Seat 7: bertulsons (5415 in chips)
Seat 8: ToxicBluff (10892 in chips)
Seat 9: iliadivilia (3050 in chips)
FarmluFarm: posts the ante 20
Anukas7: posts the ante 20
nabakashi: posts the ante 20
captinshifty: posts the ante 20
say wow: posts the ante 20
mjuncal: posts the ante 20
bertulsons: posts the ante 20
ToxicBluff: posts the ante 20
iliadivilia: posts the ante 20
nabakashi: posts small blind 75
captinshifty: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {7-Diamonds}{7-Spades}
say wow: folds
mjuncal: folds
bertulsons: folds
ToxicBluff: raises 225 to 375
iliadivilia: raises 2655 to 3030 and is all-in
FarmluFarm: folds
Anukas7: folds
nabakashi: folds
captinshifty: folds
ToxicBluff: calls 2655
*** FLOP *** {6-Diamonds}{Q-Spades}{5-Diamonds}
*** TURN *** {6-Diamonds}{Q-Spades}{5-Diamonds} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{Q-Spades}{5-Diamonds}{8-Diamonds} {Q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
ToxicBluff: shows {10-Clubs}{10-Spades} (two pair, Queens and Tens)
iliadivilia: shows {7-Diamonds}{7-Spades} (two pair, Queens and Sevens)
ToxicBluff collected 6465 from pot
ToxicBluff wins $25 for eliminating iliadivilia and their own bounty increases by $25 to $100
iliadivilia finished the tournament in 3634th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6465 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{Q-Spades}{5-Diamonds}{8-Diamonds}{Q-Clubs}
Seat 1: FarmluFarm folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Anukas7 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: nabakashi (small blind) folded before Flop
Seat 4: captinshifty (big blind) folded before Flop
Seat 5: say wow folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: mjuncal folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: bertulsons folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ToxicBluff showed {10-Clubs}{10-Spades} and won (6465) with two pair, Queens and Tens
Seat 9: iliadivilia showed {7-Diamonds}{7-Spades} and lost with two pair, Queens and Sevens

out 55

PokerStars Hand #135615592149: Tournament #1229808220, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2015/05/21 23:05:21 CET [2015/05/21 17:05:21 ET]
Table '1229808220 91' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: iliadivilia (4017 in chips)
Seat 2: MyMilkCans=D (14681 in chips)
Seat 3: zTeeekownz (6252 in chips)
Seat 4: Rgaspar85 (5286 in chips)
Seat 5: emilios789 (2940 in chips)
Seat 6: betfair fire (9952 in chips)
Seat 7: enkorn (17663 in chips)
Seat 8: Luckbox4Life (2720 in chips)
Seat 9: obin.b (2823 in chips)
iliadivilia: posts the ante 30
MyMilkCans=D: posts the ante 30
zTeeekownz: posts the ante 30
Rgaspar85: posts the ante 30
emilios789: posts the ante 30
betfair fire: posts the ante 30
enkorn: posts the ante 30
Luckbox4Life: posts the ante 30
obin.b: posts the ante 30
iliadivilia: posts small blind 125
MyMilkCans=D: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {5-Hearts}{5-Spades}
zTeeekownz: folds
Rgaspar85 is disconnected
Rgaspar85 has timed out while disconnected
Rgaspar85: folds
Rgaspar85 is sitting out
emilios789: folds
betfair fire: raises 250 to 500
enkorn: folds
Luckbox4Life: folds
obin.b: folds
iliadivilia: raises 3487 to 3987 and is all-in
MyMilkCans=D: folds
Rgaspar85 has returned
betfair fire: calls 3487
*** FLOP *** {10-Hearts}{10-Diamonds}{4-Diamonds}
*** TURN *** {10-Hearts}{10-Diamonds}{4-Diamonds} {J-Clubs}
*** RIVER *** {10-Hearts}{10-Diamonds}{4-Diamonds}{J-Clubs} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {5-Hearts}{5-Spades} (two pair, Tens and Fives)
betfair fire: shows {8-Clubs}{8-Diamonds} (two pair, Tens and Eights)
betfair fire collected 8494 from pot
iliadivilia finished the tournament in 1202nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 8494 | Rake 0
Board {10-Hearts}{10-Diamonds}{4-Diamonds}{J-Clubs}{3-Diamonds}
Seat 1: iliadivilia (small blind) showed {5-Hearts}{5-Spades} and lost with two pair, Tens and Fives
Seat 2: MyMilkCans=D (big blind) folded before Flop
Seat 3: zTeeekownz folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Rgaspar85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: emilios789 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: betfair fire showed {8-Clubs}{8-Diamonds} and won (8494) with two pair, Tens and Eights
Seat 7: enkorn folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Luckbox4Life folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: obin.b (button) folded before Flop (didn't bet)

3,7k medium
4,3k b55

out low

PokerStars Hand #135614007768: Tournament #1182218491, $5+$5+$1 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2015/05/21 22:36:22 CET [2015/05/21 16:36:22 ET]
Table '1182218491 655' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: PokerPilotKH (11012 in chips)
Seat 2: toddi2408 (4944 in chips)
Seat 3: mada mau (30365 in chips)
Seat 4: Ruca Peruca (12741 in chips)
Seat 5: rafasx1 (12502 in chips)
Seat 6: Machiavelli3 (16008 in chips)
Seat 7: iliadivilia (3991 in chips)
Seat 8: 0nce-Upon (4950 in chips)
Seat 9: luskepeter (1486 in chips)
PokerPilotKH: posts the ante 25
toddi2408: posts the ante 25
mada mau: posts the ante 25
Ruca Peruca: posts the ante 25
rafasx1: posts the ante 25
Machiavelli3: posts the ante 25
iliadivilia: posts the ante 25
0nce-Upon: posts the ante 25
luskepeter: posts the ante 25
0nce-Upon: posts small blind 100
luskepeter: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {K-Clubs}{A-Spades}
PokerPilotKH: folds
toddi2408: folds
mada mau: raises 400 to 600
Ruca Peruca: folds
rafasx1: folds
Machiavelli3: folds
iliadivilia: raises 3366 to 3966 and is all-in
0nce-Upon: folds
luskepeter: folds
mada mau: calls 3366
*** FLOP *** {Q-Clubs}{J-Clubs}{4-Clubs}
*** TURN *** {Q-Clubs}{J-Clubs}{4-Clubs} {8-Spades}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{J-Clubs}{4-Clubs}{8-Spades} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
mada mau: shows {4-Diamonds}{5-Diamonds} (two pair, Jacks and Fours)
iliadivilia: shows {K-Clubs}{A-Spades} (a pair of Jacks)
mada mau collected 8457 from pot
mada mau wins $2.50 for eliminating iliadivilia and their own bounty increases by $2.50 to $21.87
iliadivilia finished the tournament in 11151st place
*** SUMMARY ***
Total pot 8457 | Rake 0
Board {Q-Clubs}{J-Clubs}{4-Clubs}{8-Spades}{J-Diamonds}
Seat 1: PokerPilotKH folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: toddi2408 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: mada mau showed {4-Diamonds}{5-Diamonds} and won (8457) with two pair, Jacks and Fours
Seat 4: Ruca Peruca folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: rafasx1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Machiavelli3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: iliadivilia (button) showed {K-Clubs}{A-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 8: 0nce-Upon (small blind) folded before Flop
Seat 9: luskepeter (big blind) folded before Flop

2,4k medium
8k low
3k b55

out b11

PokerStars Hand #135611636458: Tournament #1229807893, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2015/05/21 21:55:09 CET [2015/05/21 15:55:09 ET]
Table '1229807893 345' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: sven450 (11798 in chips)
Seat 2: Teers66 (1940 in chips)
Seat 3: graywolf6228 (13677 in chips)
Seat 4: chin225 (4053 in chips)
Seat 5: Ace9715 (3930 in chips)
Seat 6: aya103161 (7757 in chips)
Seat 7: I_need_it_82 (1556 in chips)
Seat 8: iliadivilia (2102 in chips)
Seat 9: Dondo77 (15702 in chips)
sven450: posts the ante 30
Teers66: posts the ante 30
graywolf6228: posts the ante 30
chin225: posts the ante 30
Ace9715: posts the ante 30
aya103161: posts the ante 30
I_need_it_82: posts the ante 30
iliadivilia: posts the ante 30
Dondo77: posts the ante 30
graywolf6228: posts small blind 125
chin225: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {3-Spades}{3-Diamonds}
Ace9715: folds
aya103161: folds
I_need_it_82: folds
iliadivilia: raises 1822 to 2072 and is all-in
Dondo77: folds
sven450: folds
Teers66: folds
graywolf6228: calls 1947
chin225: folds
*** FLOP *** {7-Hearts}{10-Diamonds}{10-Spades}
*** TURN *** {7-Hearts}{10-Diamonds}{10-Spades} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Hearts}{10-Diamonds}{10-Spades}{J-Diamonds} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
graywolf6228: shows {6-Clubs}{6-Spades} (two pair, Tens and Sixes)
iliadivilia: shows {3-Spades}{3-Diamonds} (two pair, Tens and Threes)
graywolf6228 collected 4664 from pot
iliadivilia finished the tournament in 2979th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4664 | Rake 0
Board {7-Hearts}{10-Diamonds}{10-Spades}{J-Diamonds}{8-Diamonds}
Seat 1: sven450 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Teers66 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: graywolf6228 (small blind) showed {6-Clubs}{6-Spades} and won (4664) with two pair, Tens and Sixes
Seat 4: chin225 (big blind) folded before Flop
Seat 5: Ace9715 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: aya103161 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: I_need_it_82 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: iliadivilia showed {3-Spades}{3-Diamonds} and lost with two pair, Tens and Threes
Seat 9: Dondo77 folded before Flop (didn't bet)

jammer

PokerStars Hand #135609899353: Tournament #1182218494, $50+$50+$9 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2015/05/21 21:26:20 CET [2015/05/21 15:26:20 ET]
Table '1182218494 2' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: svistyle4ka (5425 in chips)
Seat 2: Anukas7 (2266 in chips)
Seat 3: nabakashi (4558 in chips)
Seat 4: spydex (5454 in chips)
Seat 6: TRNSLTR (730 in chips)
Seat 7: bertulsons (7250 in chips)
Seat 8: ToxicBluff (5940 in chips)
Seat 9: iliadivilia (4595 in chips)
svistyle4ka: posts small blind 25
Anukas7: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {Q-Clubs}{Q-Spades}
nabakashi: folds
spydex: folds
TRNSLTR: folds
bertulsons: folds
ToxicBluff: folds
iliadivilia: raises 75 to 125
svistyle4ka: folds
Anukas7: raises 2141 to 2266 and is all-in
iliadivilia: calls 2141
*** FLOP *** {4-Hearts}{K-Hearts}{A-Diamonds}
*** TURN *** {4-Hearts}{K-Hearts}{A-Diamonds} {10-Spades}
*** RIVER *** {4-Hearts}{K-Hearts}{A-Diamonds}{10-Spades} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Anukas7: shows {A-Hearts}{K-Diamonds} (two pair, Aces and Kings)
iliadivilia: shows {Q-Clubs}{Q-Spades} (a pair of Queens)
Anukas7 collected 4557 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4557 | Rake 0
Board {4-Hearts}{K-Hearts}{A-Diamonds}{10-Spades}{9-Diamonds}
Seat 1: svistyle4ka (small blind) folded before Flop
Seat 2: Anukas7 (big blind) showed {A-Hearts}{K-Diamonds} and won (4557) with two pair, Aces and Kings
Seat 3: nabakashi folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: spydex folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: TRNSLTR folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: bertulsons folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ToxicBluff folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: iliadivilia (button) showed {Q-Clubs}{Q-Spades} and lost with a pair of Queens

6,5k low scoop
4,7k medium
4,7k b11

out b22

PokerStars Hand #135602735241: Tournament #1229807387, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2015/05/21 19:11:30 CET [2015/05/21 13:11:30 ET]
Table '1229807387 19' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: ISKUS666 (4770 in chips)
Seat 2: iliadivilia (1370 in chips)
Seat 3: Krissz156 (3180 in chips)
Seat 4: vosonline (2555 in chips)
Seat 5: zlatan1089 (4960 in chips)
Seat 6: LuvHoochies (4491 in chips)
Seat 7: Kaktus26rus (3376 in chips)
Seat 8: daysleft7 (4386 in chips)
Seat 9: I have 2 AAs (4845 in chips)
ISKUS666: posts the ante 10
iliadivilia: posts the ante 10
Krissz156: posts the ante 10
vosonline: posts the ante 10
zlatan1089: posts the ante 10
LuvHoochies: posts the ante 10
Kaktus26rus: posts the ante 10
daysleft7: posts the ante 10
I have 2 AAs: posts the ante 10
iliadivilia: posts small blind 50
Krissz156: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {J-Hearts}{K-Clubs}
vosonline: folds
zlatan1089: folds
LuvHoochies: folds
Kaktus26rus: folds
daysleft7: raises 100 to 200
I have 2 AAs: calls 200
ISKUS666: folds
iliadivilia: raises 1160 to 1360 and is all-in
Krissz156: folds
daysleft7: raises 3016 to 4376 and is all-in
I have 2 AAs: folds
Uncalled bet (3016) returned to daysleft7
*** FLOP *** {5-Clubs}{2-Diamonds}{5-Spades}
*** TURN *** {5-Clubs}{2-Diamonds}{5-Spades} {K-Hearts}
*** RIVER *** {5-Clubs}{2-Diamonds}{5-Spades}{K-Hearts} {A-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {J-Hearts}{K-Clubs} (two pair, Kings and Fives)
daysleft7: shows {Q-Diamonds}{A-Clubs} (two pair, Aces and Fives)
daysleft7 collected 3110 from pot
iliadivilia finished the tournament in 2080th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3110 | Rake 0
Board {5-Clubs}{2-Diamonds}{5-Spades}{K-Hearts}{A-Hearts}
Seat 1: ISKUS666 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: iliadivilia (small blind) showed {J-Hearts}{K-Clubs} and lost with two pair, Kings and Fives
Seat 3: Krissz156 (big blind) folded before Flop
Seat 4: vosonline folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: zlatan1089 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: LuvHoochies folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Kaktus26rus folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: daysleft7 showed {Q-Diamonds}{A-Clubs} and won (3110) with two pair, Aces and Fives
Seat 9: I have 2 AAs folded before Flop

out b8

PokerStars Hand #135602668598: Tournament #1229807151, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2015/05/21 19:10:12 CET [2015/05/21 13:10:12 ET]
Table '1229807151 205' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: boyrom (13361 in chips)
Seat 2: SLeiti (4400 in chips)
Seat 3: MarcoMorais (3192 in chips)
Seat 4: Rus Kare (9401 in chips)
Seat 6: iliadivilia (7639 in chips)
Seat 7: Sandman VN (4110 in chips)
Seat 8: Morcius (6473 in chips)
Seat 9: 1MTM91 (8435 in chips)
boyrom: posts the ante 40
SLeiti: posts the ante 40
MarcoMorais: posts the ante 40
Rus Kare: posts the ante 40
iliadivilia: posts the ante 40
Sandman VN: posts the ante 40
Morcius: posts the ante 40
1MTM91: posts the ante 40
Morcius: posts small blind 150
1MTM91: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {10-Hearts}{10-Diamonds}
boyrom: folds
SLeiti: folds
MarcoMorais: folds
Rus Kare: raises 691 to 991
iliadivilia: raises 6608 to 7599 and is all-in
Sandman VN: folds
Morcius: folds
1MTM91: folds
Rus Kare: calls 6608
*** FLOP *** {5-Hearts}{Q-Clubs}{K-Hearts}
*** TURN *** {5-Hearts}{Q-Clubs}{K-Hearts} {9-Clubs}
*** RIVER *** {5-Hearts}{Q-Clubs}{K-Hearts}{9-Clubs} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Rus Kare: shows {A-Clubs}{A-Spades} (a pair of Aces)
iliadivilia: shows {10-Hearts}{10-Diamonds} (a pair of Tens)
Rus Kare collected 15968 from pot
iliadivilia finished the tournament in 1738th place
*** SUMMARY ***
Total pot 15968 | Rake 0
Board {5-Hearts}{Q-Clubs}{K-Hearts}{9-Clubs}{4-Clubs}
Seat 1: boyrom folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: SLeiti folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: MarcoMorais folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Rus Kare showed {A-Clubs}{A-Spades} and won (15968) with a pair of Aces
Seat 6: iliadivilia showed {10-Hearts}{10-Diamonds} and lost with a pair of Tens
Seat 7: Sandman VN (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Morcius (small blind) folded before Flop
Seat 9: 1MTM91 (big blind) folded before Flop

1.8k b22
2,4k b8

4k b8

ja zelfde nick ja

agree, tnx

medium plzz

of

17.00 b8 late reg
18.00 b22
18.30 h11
19.30 16,50
20.00 11pko
20.00 11 big
20.00 109 Medium
21.00 b55

Mess schreef

Ik dacht altijd dat Kriske een wijf was gezien zn ongestelde gedrag elke maandag.

ja want chicks zijn elke maandag ongesteld Tongue

medium scoop 109 pko, iliadivilia

b109 , scoop ME, SWU = 433$

speel er wel wat kleinere bigs, scoop en hots naast, wil ik er ook voor jou bij klikken maar dan word het wat meer totaal ^^

123451185