iliadivilia

Mijn onderschrift:

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

Verstuur bericht

Forum Posts

doe mij er maar gelijk 5

Pussyback schreef

RiverMAO vanavond

18:00 $22,00 big (latereg rond 19u)
18:30 $11,00 hot (latereg rond 19u)
18:45 $5,40 tKO (latereg rond 19u)
19:14 $5,50 sat naar h55
19:18 $8,25 sat naar H82
19:30 $16,50 hot
19:30 $5,10 hyper
20:54 $11,00 sat naar h55
21:30 $27,00 tKO
totaal $111,75

aangevuld eventueel met $8's en $3,50's 180pl sngs

deal in overleg

je bent zeker arm gepokerd door prusters Tongue

liever wel ja, hope so!

out b11

thx voor de backing

PokerStars Hand #148128492737: Tournament #1460338817, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2016/02/02 21:45:09 CET [2016/02/02 15:45:09 ET]
Table '1460338817 138' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: iliadivilia (11629 in chips)
Seat 2: rabinulka (3000 in chips)
Seat 3: TundreaLaur (5862 in chips)
Seat 4: Cesario1373 (2675 in chips)
Seat 5: mickeypizza (16181 in chips)
Seat 6: danieldabs (5151 in chips)
Seat 7: JekaFIN (6967 in chips)
Seat 8: tino2882007 (23507 in chips)
Seat 9: Muchachoxxx (2483 in chips)
iliadivilia: posts the ante 25
rabinulka: posts the ante 25
TundreaLaur: posts the ante 25
Cesario1373: posts the ante 25
mickeypizza: posts the ante 25
danieldabs: posts the ante 25
JekaFIN: posts the ante 25
tino2882007: posts the ante 25
Muchachoxxx: posts the ante 25
Cesario1373: posts small blind 100
mickeypizza: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Hearts}{J-Clubs}
danieldabs: folds
JekaFIN: folds
tino2882007: calls 200
Muchachoxxx: folds
iliadivilia: raises 450 to 650
rabinulka: folds
TundreaLaur: calls 650
Cesario1373: folds
mickeypizza: calls 450
tino2882007: calls 450
*** FLOP *** {9-Diamonds}{J-Spades}{8-Clubs}
mickeypizza: checks
tino2882007: checks
iliadivilia: bets 1450
TundreaLaur: folds
mickeypizza: calls 1450
tino2882007: folds
*** TURN *** {9-Diamonds}{J-Spades}{8-Clubs} {A-Diamonds}
mickeypizza: checks
iliadivilia: bets 2800
mickeypizza: raises 11256 to 14056 and is all-in
iliadivilia: calls 6704 and is all-in
Uncalled bet (4552) returned to mickeypizza
*** RIVER *** {9-Diamonds}{J-Spades}{8-Clubs}{A-Diamonds} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
mickeypizza: shows {8-Spades}{8-Diamonds} (three of a kind, Eights)
iliadivilia: shows {A-Hearts}{J-Clubs} (two pair, Aces and Jacks)
mickeypizza collected 24833 from pot
iliadivilia finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 24833 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{J-Spades}{8-Clubs}{A-Diamonds}{5-Spades}
Seat 1: iliadivilia showed {A-Hearts}{J-Clubs} and lost with two pair, Aces and Jacks
Seat 2: rabinulka folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: TundreaLaur (button) folded on the Flop
Seat 4: Cesario1373 (small blind) folded before Flop
Seat 5: mickeypizza (big blind) showed {8-Spades}{8-Diamonds} and won (24833) with three of a kind, Eights
Seat 6: danieldabs folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: JekaFIN folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: tino2882007 folded on the Flop
Seat 9: Muchachoxxx folded before Flop (didn't bet)

b11 7,3k

geen b55

PokerStars Hand #148123682065: Tournament #1460342041, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XV (1000/2000) - 2016/02/02 20:31:40 CET [2016/02/02 14:31:40 ET]
Table '1460342041 1' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: woodfine14 (26495 in chips)
Seat 2: Adversarius8 (34620 in chips)
Seat 3: EddiBay0r (27924 in chips)
Seat 4: latscho wast (66070 in chips)
Seat 5: Stoqnov303 (61870 in chips)
Seat 6: tadesse20 (9751 in chips)
Seat 8: iliadivilia (17660 in chips)
Seat 9: delfina2013 (61078 in chips)
woodfine14: posts the ante 200
Adversarius8: posts the ante 200
EddiBay0r: posts the ante 200
latscho wast: posts the ante 200
Stoqnov303: posts the ante 200
tadesse20: posts the ante 200
iliadivilia: posts the ante 200
delfina2013: posts the ante 200
delfina2013: posts small blind 1000
woodfine14: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {7-Spades}{K-Spades}
Adversarius8: folds
EddiBay0r: folds
latscho wast: folds
Stoqnov303: folds
tadesse20: folds
iliadivilia: raises 15460 to 17460 and is all-in
delfina2013: raises 15460 to 32920
woodfine14: calls 24295 and is all-in
Uncalled bet (6625) returned to delfina2013
*** FLOP *** {8-Diamonds}{3-Clubs}{8-Spades}
*** TURN *** {8-Diamonds}{3-Clubs}{8-Spades} {6-Hearts}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{3-Clubs}{8-Spades}{6-Hearts} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
delfina2013: shows {Q-Hearts}{A-Diamonds} (two pair, Eights and Threes)
woodfine14: shows {K-Clubs}{K-Hearts} (two pair, Kings and Eights)
woodfine14 collected 17670 from side pot
iliadivilia: shows {7-Spades}{K-Spades} (two pair, Eights and Threes)
woodfine14 collected 53980 from main pot
iliadivilia finished the tournament in 66th place
*** SUMMARY ***
Total pot 71650 Main pot 53980. Side pot 17670. | Rake 0
Board {8-Diamonds}{3-Clubs}{8-Spades}{6-Hearts}{3-Hearts}
Seat 1: woodfine14 (big blind) showed {K-Clubs}{K-Hearts} and won (71650) with two pair, Kings and Eights
Seat 2: Adversarius8 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: EddiBay0r folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: latscho wast folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Stoqnov303 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: tadesse20 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: iliadivilia (button) showed {7-Spades}{K-Spades} and lost with two pair, Eights and Threes
Seat 9: delfina2013 (small blind) showed {Q-Hearts}{A-Diamonds} and lost with two pair, Eights and Threes

7.7k in sat

gaat nog niet echt goed, out b22

PokerStars Hand #148121370383: Tournament #1460338785, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2016/02/02 19:55:00 CET [2016/02/02 13:55:00 ET]
Table '1460338785 46' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: feldegani.ps (9048 in chips)
Seat 2: iliadivilia (3316 in chips)
Seat 3: Demmiennsp (2355 in chips)
Seat 4: gckoPOKRking (8480 in chips)
Seat 5: ipo8181 (11893 in chips)
Seat 6: Tachyon1 (8351 in chips)
Seat 7: jahh360 (2370 in chips)
Seat 8: Egor699 (16633 in chips)
Seat 9: nyJl9I-gypa (7251 in chips)
feldegani.ps: posts the ante 30
iliadivilia: posts the ante 30
Demmiennsp: posts the ante 30
gckoPOKRking: posts the ante 30
ipo8181: posts the ante 30
Tachyon1: posts the ante 30
jahh360: posts the ante 30
Egor699: posts the ante 30
nyJl9I-gypa: posts the ante 30
Tachyon1: posts small blind 125
jahh360: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {J-Spades}{A-Hearts}
Egor699: folds
nyJl9I-gypa: raises 250 to 500
feldegani.ps: folds
iliadivilia: raises 2786 to 3286 and is all-in
Demmiennsp: folds
gckoPOKRking: folds
ipo8181: folds
Tachyon1: raises 5035 to 8321 and is all-in
jahh360: folds
nyJl9I-gypa: folds
Uncalled bet (5035) returned to Tachyon1
*** FLOP *** {7-Spades}{6-Clubs}{3-Clubs}
*** TURN *** {7-Spades}{6-Clubs}{3-Clubs} {K-Hearts}
*** RIVER *** {7-Spades}{6-Clubs}{3-Clubs}{K-Hearts} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Tachyon1: shows {K-Spades}{K-Clubs} (three of a kind, Kings)
iliadivilia: shows {J-Spades}{A-Hearts} (high card Ace)
Tachyon1 collected 7592 from pot
iliadivilia finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 7592 | Rake 0
Board {7-Spades}{6-Clubs}{3-Clubs}{K-Hearts}{2-Hearts}
Seat 1: feldegani.ps folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: iliadivilia showed {J-Spades}{A-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 3: Demmiennsp folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: gckoPOKRking folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ipo8181 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Tachyon1 (small blind) showed {K-Spades}{K-Clubs} and won (7592) with three of a kind, Kings
Seat 7: jahh360 (big blind) folded before Flop
Seat 8: Egor699 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: nyJl9I-gypa folded before Flop

out h11

PokerStars Hand #148118978860: Tournament #1460344334, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2016/02/02 19:16:57 CET [2016/02/02 13:16:57 ET]
Table '1460344334 117' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: sqwiggi8000 (2980 in chips)
Seat 2: gym_asthetic (6943 in chips)
Seat 3: Rumunus (2610 in chips)
Seat 4: viktor298 (7036 in chips)
Seat 5: iliadivilia (2115 in chips)
Seat 6: disandro2 (5231 in chips)
Seat 7: alltemp (2265 in chips)
Seat 8: pinaichoBG (4110 in chips)
Seat 9: mennck (3420 in chips)
sqwiggi8000: posts the ante 15
gym_asthetic: posts the ante 15
Rumunus: posts the ante 15
viktor298: posts the ante 15
iliadivilia: posts the ante 15
disandro2: posts the ante 15
alltemp: posts the ante 15
pinaichoBG: posts the ante 15
mennck: posts the ante 15
iliadivilia: posts small blind 60
disandro2: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {J-Spades}{J-Diamonds}
alltemp: folds
pinaichoBG: raises 190 to 310
mennck: folds
sqwiggi8000: folds
gym_asthetic: folds
Rumunus: folds
gym_asthetic is sitting out
viktor298: calls 310
iliadivilia: raises 1790 to 2100 and is all-in
disandro2: folds
pinaichoBG: raises 1995 to 4095 and is all-in
gym_asthetic has returned
viktor298: folds
Uncalled bet (1995) returned to pinaichoBG
*** FLOP *** {J-Clubs}{Q-Spades}{9-Clubs}
*** TURN *** {J-Clubs}{Q-Spades}{9-Clubs} {3-Clubs}
*** RIVER *** {J-Clubs}{Q-Spades}{9-Clubs}{3-Clubs} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {J-Spades}{J-Diamonds} (three of a kind, Jacks)
pinaichoBG: shows {K-Clubs}{Q-Clubs} (a flush, King high)
pinaichoBG collected 4765 from pot
iliadivilia finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 4765 | Rake 0
Board {J-Clubs}{Q-Spades}{9-Clubs}{3-Clubs}{A-Diamonds}
Seat 1: sqwiggi8000 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: gym_asthetic folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Rumunus folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: viktor298 (button) folded before Flop
Seat 5: iliadivilia (small blind) showed {J-Spades}{J-Diamonds} and lost with three of a kind, Jacks
Seat 6: disandro2 (big blind) folded before Flop
Seat 7: alltemp folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: pinaichoBG showed {K-Clubs}{Q-Clubs} and won (4765) with a flush, King high
Seat 9: mennck folded before Flop (didn't bet)

out b8

PokerStars Hand #148118317722: Tournament #1460338770, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2016/02/02 19:06:27 CET [2016/02/02 13:06:27 ET]
Table '1460338770 53' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: KevinsNinety (6125 in chips)
Seat 2: cov814 (22306 in chips)
Seat 3: gabrowski (6676 in chips)
Seat 4: co1orado (12619 in chips)
Seat 5: iliadivilia (1831 in chips)
Seat 6: Smith_106 (26323 in chips)
Seat 7: duslbruada (3648 in chips)
Seat 8: gr3b3n (8361 in chips)
Seat 9: nlkolkAA (18259 in chips)
KevinsNinety: posts the ante 40
cov814: posts the ante 40
gabrowski: posts the ante 40
co1orado: posts the ante 40
iliadivilia: posts the ante 40
Smith_106: posts the ante 40
duslbruada: posts the ante 40
gr3b3n: posts the ante 40
nlkolkAA: posts the ante 40
gr3b3n: posts small blind 150
nlkolkAA: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {Q-Diamonds}{8-Diamonds}
KevinsNinety: folds
cov814: folds
gabrowski: folds
co1orado: folds
iliadivilia: raises 1491 to 1791 and is all-in
Smith_106: folds
duslbruada: folds
gr3b3n: folds
nlkolkAA: calls 1491
*** FLOP *** {8-Hearts}{2-Hearts}{A-Spades}
*** TURN *** {8-Hearts}{2-Hearts}{A-Spades} {2-Clubs}
*** RIVER *** {8-Hearts}{2-Hearts}{A-Spades}{2-Clubs} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
nlkolkAA: shows {6-Clubs}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Deuces)
iliadivilia: shows {Q-Diamonds}{8-Diamonds} (two pair, Eights and Deuces)
nlkolkAA collected 4092 from pot
iliadivilia finished the tournament in 1736th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4092 | Rake 0
Board {8-Hearts}{2-Hearts}{A-Spades}{2-Clubs}{9-Spades}
Seat 1: KevinsNinety folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: cov814 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: gabrowski folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: co1orado folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: iliadivilia showed {Q-Diamonds}{8-Diamonds} and lost with two pair, Eights and Deuces
Seat 6: Smith_106 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: duslbruada (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: gr3b3n (small blind) folded before Flop
Seat 9: nlkolkAA (big blind) showed {6-Clubs}{A-Diamonds} and won (4092) with two pair, Aces and Deuces

2,3k b8
2,8k h11
4.8k b22

b8
b22
h11
sat>b55
b11

Pussyback schreef

iliadivilia schreef

17.00 big 8,80
18.00 big 22
18.30 hot 11
19.15 5,50>big55
20.00 big 11

58,30

www.sharkscope.com/#Player-Statistics//networks/PokerStars/players/iliadivilia

Als je kan voorschieten mag je wel voor mij spelen. Bib 6040. Staat ook nog wat cake, zou ik ff moeten opzoeken

yo, thnx maar dat lukt helaas niet , of er moet iemand willen helpen. ik wacht het wel even af

ik zag 125 staan verkeerd gelezenPoker Face

x

x

out eerst QQ<AK voor bounty niet gepakt
daarna A4<a9 geen bounty toen deze, volgende keer beter!

PokerStars Hand #147529984635: Tournament #1444905691, $6.15+$18.40+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level XII (80/160) - 2016/01/23 13:51:18 CET [2016/01/23 7:51:18 ET]
Table '1444905691 58' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: MARCIN123 (16873 in chips)
Seat 2: Sergio660 (4873 in chips)
Seat 3: $partan4ik (3001 in chips)
Seat 4: MariusTolius (5638 in chips)
Seat 5: woohoo111222 (3892 in chips)
Seat 6: 27nadim27 (13291 in chips)
Seat 7: Pellenboer (7262 in chips)
Seat 8: Meilaaa (5336 in chips)
Seat 9: iliadivilia (1374 in chips)
MARCIN123: posts the ante 24
Sergio660: posts the ante 24
$partan4ik: posts the ante 24
MariusTolius: posts the ante 24
woohoo111222: posts the ante 24
27nadim27: posts the ante 24
Pellenboer: posts the ante 24
Meilaaa: posts the ante 24
iliadivilia: posts the ante 24
Meilaaa: posts small blind 80
iliadivilia: posts big blind 160
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {10-Spades}{A-Hearts}
MARCIN123: folds
Sergio660: folds
$partan4ik: folds
MariusTolius: folds
woohoo111222: folds
27nadim27: folds
Pellenboer: raises 160 to 320
Meilaaa: folds
iliadivilia: raises 1030 to 1350 and is all-in
Pellenboer: calls 1030
*** FLOP *** {J-Diamonds}{3-Spades}{9-Diamonds}
*** TURN *** {J-Diamonds}{3-Spades}{9-Diamonds} {8-Clubs}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{3-Spades}{9-Diamonds}{8-Clubs} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {10-Spades}{A-Hearts} (a pair of Threes)
Pellenboer: shows {8-Diamonds}{9-Clubs} (two pair, Nines and Eights)
Pellenboer collected 2996 from pot
Pellenboer wins $9.20 for eliminating iliadivilia and their own bounty increases by $9.20 to $46
iliadivilia finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 2996 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{3-Spades}{9-Diamonds}{8-Clubs}{3-Hearts}
Seat 1: MARCIN123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Sergio660 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: $partan4ik folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MariusTolius folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: woohoo111222 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: 27nadim27 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Pellenboer (button) showed {8-Diamonds}{9-Clubs} and won (2996) with two pair, Nines and Eights
Seat 8: Meilaaa (small blind) folded before Flop
Seat 9: iliadivilia (big blind) showed {10-Spades}{A-Hearts} and lost with a pair of Threes

ok ik ben begonnen

ok top

123451225