Cooekies helpen ons bij het aanbieden van onze services. Door onze services te gebruiken gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Lees meer

Ok

iliadivilia

Mijn onderschrift:

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

Verstuur bericht

Forum Posts

alles op Sad

exit MM

PokerStars Hand #132757795464: Tournament #1164585146, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level VII (75/150) - 2015/03/27 21:45:26 CET [2015/03/27 16:45:26 ET]
Table '1164585146 273' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: trikes2012 (5905 in chips)
Seat 2: JB 683 (11667 in chips)
Seat 3: n_berill (13799 in chips)
Seat 4: iliadivilia (3817 in chips)
Seat 5: JanSchmidt82 (23351 in chips)
Seat 6: HaHaUAmateur (12007 in chips)
trikes2012: posts the ante 20
JB 683: posts the ante 20
n_berill: posts the ante 20
iliadivilia: posts the ante 20
JanSchmidt82: posts the ante 20
HaHaUAmateur: posts the ante 20
JanSchmidt82: posts small blind 75
HaHaUAmateur: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {7-Diamonds}{7-Clubs}
trikes2012: calls 150
JB 683: folds
n_berill: calls 150
iliadivilia: raises 3647 to 3797 and is all-in
JanSchmidt82: folds
HaHaUAmateur: folds
trikes2012: raises 2088 to 5885 and is all-in
n_berill: folds
Uncalled bet (2088) returned to trikes2012
*** FLOP *** {Q-Spades}{5-Diamonds}{A-Hearts}
*** TURN *** {Q-Spades}{5-Diamonds}{A-Hearts} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Spades}{5-Diamonds}{A-Hearts}{4-Diamonds} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
trikes2012: shows {10-Hearts}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Fives)
iliadivilia: shows {7-Diamonds}{7-Clubs} (two pair, Sevens and Fives)
trikes2012 collected 8089 from pot
iliadivilia finished the tournament in 9451st place
*** SUMMARY ***
Total pot 8089 | Rake 0
Board {Q-Spades}{5-Diamonds}{A-Hearts}{4-Diamonds}{5-Clubs}
Seat 1: trikes2012 showed {10-Hearts}{A-Diamonds} and won (8089) with two pair, Aces and Fives
Seat 2: JB 683 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: n_berill folded before Flop
Seat 4: iliadivilia (button) showed {7-Diamonds}{7-Clubs} and lost with two pair, Sevens and Fives
Seat 5: JanSchmidt82 (small blind) folded before Flop
Seat 6: HaHaUAmateur (big blind) folded before Flop

exit MM

PokerStars Hand #132756774222: Tournament #1164585145, $3.00+$0.30 USD Omaha No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2015/03/27 21:28:11 CET [2015/03/27 16:28:11 ET]
Table '1164585145 251' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: ze_pilas (202832 in chips)
Seat 2: iliadivilia (74437 in chips)
Seat 3: arrtek (46534 in chips)
Seat 4: DaddyCa$h (86037 in chips)
Seat 5: BoyackA (36375 in chips)
Seat 6: monar31 (85243 in chips)
ze_pilas: posts the ante 125
iliadivilia: posts the ante 125
arrtek: posts the ante 125
DaddyCa$h: posts the ante 125
BoyackA: posts the ante 125
monar31: posts the ante 125
iliadivilia: posts small blind 500
arrtek: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {6-Clubs}{A-Hearts}{2-Clubs}{Q-Hearts}
DaddyCa$h: folds
BoyackA: folds
monar31: calls 1000
ze_pilas: raises 4250 to 5250
iliadivilia: calls 4750
arrtek: folds
monar31: calls 4250
*** FLOP *** {7-Hearts}{6-Diamonds}{9-Hearts}
iliadivilia: checks
monar31: checks
ze_pilas: bets 8750
iliadivilia: raises 60312 to 69062 and is all-in
monar31: raises 10806 to 79868 and is all-in
ze_pilas: folds
Uncalled bet (10806) returned to monar31
*** TURN *** {7-Hearts}{6-Diamonds}{9-Hearts} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Hearts}{6-Diamonds}{9-Hearts}{8-Diamonds} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {6-Clubs}{A-Hearts}{2-Clubs}{Q-Hearts} (a pair of Sixes)
monar31: shows {3-Hearts}{9-Spades}{10-Diamonds}{9-Diamonds} (a straight, Six to Ten)
monar31 collected 164374 from pot
iliadivilia finished the tournament in 834th place
*** SUMMARY ***
Total pot 164374 | Rake 0
Board {7-Hearts}{6-Diamonds}{9-Hearts}{8-Diamonds}{4-Clubs}
Seat 1: ze_pilas (button) folded on the Flop
Seat 2: iliadivilia (small blind) showed {6-Clubs}{A-Hearts}{2-Clubs}{Q-Hearts} and lost with a pair of Sixes
Seat 3: arrtek (big blind) folded before Flop
Seat 4: DaddyCa$h folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: BoyackA folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: monar31 showed {3-Hearts}{9-Spades}{10-Diamonds}{9-Diamonds} and won (164374) with a straight, Six to Ten

re enter

PokerStars Hand #132755392674: Tournament #1164585146, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level III (30/60) - 2015/03/27 21:04:49 CET [2015/03/27 16:04:49 ET]
Table '1164585146 1177' 6-max Seat #3 is the button
Seat 1: Vitalina7997 (4700 in chips) is sitting out
Seat 2: marimaro40 (7159 in chips)
Seat 3: piotrek1089 (4407 in chips)
Seat 4: iliadivilia (3659 in chips)
Seat 5: RusProFFn1 (8935 in chips)
Seat 6: alienchis (5700 in chips)
iliadivilia: posts small blind 30
RusProFFn1: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {Q-Diamonds}{Q-Hearts}
alienchis: raises 78 to 138
Vitalina7997: folds
marimaro40: calls 138
piotrek1089: folds
iliadivilia: raises 222 to 360
RusProFFn1: folds
alienchis: raises 540 to 900
marimaro40: folds
iliadivilia: raises 2759 to 3659 and is all-in
alienchis: calls 2759
*** FLOP *** {5-Hearts}{A-Diamonds}{7-Hearts}
*** TURN *** {5-Hearts}{A-Diamonds}{7-Hearts} {10-Hearts}
*** RIVER *** {5-Hearts}{A-Diamonds}{7-Hearts}{10-Hearts} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {Q-Diamonds}{Q-Hearts} (a flush, Queen high)
alienchis: shows {A-Hearts}{A-Spades} (a flush, Ace high)
alienchis collected 7516 from pot
iliadivilia finished the tournament in 9155th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7516 | Rake 0
Board {5-Hearts}{A-Diamonds}{7-Hearts}{10-Hearts}{2-Hearts}
Seat 1: Vitalina7997 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: marimaro40 folded before Flop
Seat 3: piotrek1089 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: iliadivilia (small blind) showed {Q-Diamonds}{Q-Hearts} and lost with a flush, Queen high
Seat 5: RusProFFn1 (big blind) folded before Flop
Seat 6: alienchis showed {A-Hearts}{A-Spades} and won (7516) with a flush, Ace high

exit MM 76

PokerStars Hand #132747432061: Tournament #1164585141, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2015/03/27 18:40:35 CET [2015/03/27 13:40:35 ET]
Table '1164585141 302' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: wegni (16531 in chips)
Seat 2: kudrnac81 (7413 in chips)
Seat 3: rocketf1 (5235 in chips)
Seat 4: ÇriminalMind (9707 in chips)
Seat 5: dlmstrike (12596 in chips)
Seat 6: iliadivilia (3019 in chips)
Seat 7: MadDen1978 (5144 in chips)
Seat 8: Pasha34Penza (4132 in chips)
Seat 9: lacike333 (7810 in chips) is sitting out
wegni: posts the ante 40
kudrnac81: posts the ante 40
rocketf1: posts the ante 40
ÇriminalMind: posts the ante 40
dlmstrike: posts the ante 40
iliadivilia: posts the ante 40
MadDen1978: posts the ante 40
Pasha34Penza: posts the ante 40
lacike333: posts the ante 40
MadDen1978: posts small blind 150
Pasha34Penza: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {10-Hearts}{A-Spades}
lacike333: folds
wegni: calls 300
kudrnac81: folds
rocketf1: folds
ÇriminalMind: folds
dlmstrike: calls 300
iliadivilia: raises 2679 to 2979 and is all-in
MadDen1978: folds
Pasha34Penza: folds
wegni: folds
lacike333 has returned
dlmstrike: calls 2679
*** FLOP *** {6-Diamonds}{7-Clubs}{4-Spades}
*** TURN *** {6-Diamonds}{7-Clubs}{4-Spades} {J-Clubs}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{7-Clubs}{4-Spades}{J-Clubs} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
dlmstrike: shows {A-Diamonds}{4-Hearts} (a pair of Fours)
iliadivilia: shows {10-Hearts}{A-Spades} (high card Ace)
dlmstrike collected 7068 from pot
iliadivilia finished the tournament in 7375th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7068 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{7-Clubs}{4-Spades}{J-Clubs}{3-Spades}
Seat 1: wegni folded before Flop
Seat 2: kudrnac81 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: rocketf1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ÇriminalMind folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: dlmstrike showed {A-Diamonds}{4-Hearts} and won (7068) with a pair of Fours
Seat 6: iliadivilia (button) showed {10-Hearts}{A-Spades} and lost with high card Ace
Seat 7: MadDen1978 (small blind) folded before Flop
Seat 8: Pasha34Penza (big blind) folded before Flop
Seat 9: lacike333 folded before Flop (didn't bet)

out b8,80

PokerStars Hand #132746147027: Tournament #1174180972, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2015/03/27 18:16:44 CET [2015/03/27 13:16:44 ET]
Table '1174180972 88' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Aluminiumboy (9288 in chips)
Seat 2: rolllfy (5445 in chips)
Seat 3: $tupidann (3880 in chips)
Seat 4: iliadivilia (2890 in chips)
Seat 5: gtrlove (13968 in chips)
Seat 6: GoodStoryBro (5598 in chips)
Seat 7: 13pillow4you (13530 in chips)
Seat 8: sosamatik (7207 in chips)
Seat 9: FlamingRecca (4947 in chips)
Aluminiumboy: posts the ante 50
rolllfy: posts the ante 50
$tupidann: posts the ante 50
iliadivilia: posts the ante 50
gtrlove: posts the ante 50
GoodStoryBro: posts the ante 50
13pillow4you: posts the ante 50
sosamatik: posts the ante 50
FlamingRecca: posts the ante 50
$tupidann: posts small blind 200
iliadivilia: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {J-Spades}{Q-Spades}
gtrlove: folds
GoodStoryBro: folds
13pillow4you: folds
sosamatik: folds
FlamingRecca: folds
Aluminiumboy: raises 480 to 880
rolllfy: folds
$tupidann: folds
iliadivilia: raises 1960 to 2840 and is all-in
Aluminiumboy: calls 1960
*** FLOP *** {7-Hearts}{7-Diamonds}{10-Spades}
*** TURN *** {7-Hearts}{7-Diamonds}{10-Spades} {K-Clubs}
*** RIVER *** {7-Hearts}{7-Diamonds}{10-Spades}{K-Clubs} {K-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {J-Spades}{Q-Spades} (two pair, Kings and Sevens)
Aluminiumboy: shows {2-Diamonds}{A-Hearts} (two pair, Kings and Sevens - Ace kicker)
Aluminiumboy collected 6330 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6330 | Rake 0
Board {7-Hearts}{7-Diamonds}{10-Spades}{K-Clubs}{K-Diamonds}
Seat 1: Aluminiumboy showed {2-Diamonds}{A-Hearts} and won (6330) with two pair, Kings and Sevens
Seat 2: rolllfy (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: $tupidann (small blind) folded before Flop
Seat 4: iliadivilia (big blind) showed {J-Spades}{Q-Spades} and lost with two pair, Kings and Sevens
Seat 5: gtrlove folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: GoodStoryBro folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: 13pillow4you folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: sosamatik folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: FlamingRecca folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #132744476060: Tournament #1174180972, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2015/03/27 17:43:48 CET [2015/03/27 12:43:48 ET]
Table '1174180972 88' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Aluminiumboy (10573 in chips)
Seat 2: rolllfy (2915 in chips)
Seat 3: Ude_Cunha (2215 in chips)
Seat 4: iliadivilia (5890 in chips)
Seat 5: gtrlove (11006 in chips)
Seat 6: GoodStoryBro (2838 in chips)
Seat 7: NA_OPITE (4967 in chips)
Seat 8: sosamatik (2925 in chips) is sitting out
Seat 9: FlamingRecca (6774 in chips)
Aluminiumboy: posts the ante 25
rolllfy: posts the ante 25
Ude_Cunha: posts the ante 25
iliadivilia: posts the ante 25
gtrlove: posts the ante 25
GoodStoryBro: posts the ante 25
NA_OPITE: posts the ante 25
sosamatik: posts the ante 25
FlamingRecca: posts the ante 25
NA_OPITE: posts small blind 100
sosamatik: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {K-Spades}{K-Clubs}
sosamatik has returned
FlamingRecca has timed out
FlamingRecca: folds
FlamingRecca is sitting out
FlamingRecca has returned
Aluminiumboy: raises 240 to 440
rolllfy: raises 2450 to 2890 and is all-in
Ude_Cunha: folds
iliadivilia: raises 2450 to 5340
gtrlove: folds
GoodStoryBro: folds
NA_OPITE: folds
sosamatik: folds
Aluminiumboy: folds
Uncalled bet (2450) returned to iliadivilia
*** FLOP *** {7-Clubs}{10-Spades}{3-Clubs}
*** TURN *** {7-Clubs}{10-Spades}{3-Clubs} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Clubs}{10-Spades}{3-Clubs}{7-Diamonds} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
rolllfy: shows {J-Spades}{J-Clubs} (a full house, Jacks full of Sevens)
iliadivilia: shows {K-Spades}{K-Clubs} (two pair, Kings and Sevens)
rolllfy collected 6745 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6745 | Rake 0
Board {7-Clubs}{10-Spades}{3-Clubs}{7-Diamonds}{J-Diamonds}
Seat 1: Aluminiumboy folded before Flop
Seat 2: rolllfy showed {J-Spades}{J-Clubs} and won (6745) with a full house, Jacks full of Sevens
Seat 3: Ude_Cunha folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: iliadivilia showed {K-Spades}{K-Clubs} and lost with two pair, Kings and Sevens
Seat 5: gtrlove folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: GoodStoryBro (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: NA_OPITE (small blind) folded before Flop
Seat 8: sosamatik (big blind) folded before Flop
Seat 9: FlamingRecca folded before Flop (didn't bet)

gaat maar door

Cryinggg

PokerStars Hand #132740072845: Tournament #1174172631, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2015/03/27 16:12:57 CET [2015/03/27 11:12:57 ET]
Table '1174172631 38' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Giani Capat (12459 in chips)
Seat 2: MikGreega (5501 in chips)
Seat 3: iliadivilia (6156 in chips)
Seat 4: dizlike (5025 in chips)
Seat 5: Kingmagnet14 (8490 in chips)
Seat 6: babyvizi (28981 in chips)
Seat 7: PKAnoitecer (1575 in chips)
Seat 8: SerJoker79 (3975 in chips)
Seat 9: aevam (19254 in chips)
Giani Capat: posts the ante 40
MikGreega: posts the ante 40
iliadivilia: posts the ante 40
dizlike: posts the ante 40
Kingmagnet14: posts the ante 40
babyvizi: posts the ante 40
PKAnoitecer: posts the ante 40
SerJoker79: posts the ante 40
aevam: posts the ante 40
Kingmagnet14: posts small blind 150
babyvizi: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {K-Hearts}{K-Diamonds}
PKAnoitecer: folds
SerJoker79: folds
aevam: raises 900 to 1200
Giani Capat: folds
MikGreega: folds
iliadivilia: raises 4916 to 6116 and is all-in
dizlike: folds
Kingmagnet14: folds
babyvizi: folds
aevam: calls 4916
*** FLOP *** {4-Diamonds}{6-Hearts}{6-Clubs}
*** TURN *** {4-Diamonds}{6-Hearts}{6-Clubs} {4-Hearts}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{6-Hearts}{6-Clubs}{4-Hearts} {A-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
aevam: shows {K-Spades}{A-Spades} (two pair, Aces and Sixes)
iliadivilia: shows {K-Hearts}{K-Diamonds} (two pair, Kings and Sixes)
aevam collected 13042 from pot
iliadivilia finished the tournament in 1330th place
*** SUMMARY ***
Total pot 13042 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{6-Hearts}{6-Clubs}{4-Hearts}{A-Hearts}
Seat 1: Giani Capat folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: MikGreega folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: iliadivilia showed {K-Hearts}{K-Diamonds} and lost with two pair, Kings and Sixes
Seat 4: dizlike (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Kingmagnet14 (small blind) folded before Flop
Seat 6: babyvizi (big blind) folded before Flop
Seat 7: PKAnoitecer folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: SerJoker79 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: aevam showed {K-Spades}{A-Spades} and won (13042) with two pair, Aces and Sixes

PokerStars Hand #132737572666: Tournament #1164585138, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2015/03/27 15:14:08 CET [2015/03/27 10:14:08 ET]
Table '1164585138 338' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: iliadivilia (5205 in chips)
Seat 2: judie1205 (24817 in chips)
Seat 3: xxRenneRxx (3816 in chips) is sitting out
Seat 4: LUKAS_BLAST (9414 in chips)
Seat 5: orzi (18139 in chips)
Seat 6: värav112 (8226 in chips)
iliadivilia: posts the ante 30
judie1205: posts the ante 30
xxRenneRxx: posts the ante 30
LUKAS_BLAST: posts the ante 30
orzi: posts the ante 30
värav112: posts the ante 30
judie1205: posts small blind 75
xxRenneRxx: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {10-Clubs}{J-Clubs}
LUKAS_BLAST: folds
orzi: raises 300 to 450
värav112: folds
iliadivilia: calls 450
judie1205: folds
xxRenneRxx: folds
*** FLOP *** {9-Clubs}{K-Clubs}{6-Diamonds}
orzi: bets 450
iliadivilia: raises 926 to 1376
orzi: calls 926
*** TURN *** {9-Clubs}{K-Clubs}{6-Diamonds} {7-Diamonds}
orzi: bets 450
iliadivilia: raises 2899 to 3349 and is all-in
orzi: calls 2899
*** RIVER *** {9-Clubs}{K-Clubs}{6-Diamonds}{7-Diamonds} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
orzi: shows {A-Spades}{K-Diamonds} (a pair of Kings)
iliadivilia: shows {10-Clubs}{J-Clubs} (high card King)
orzi collected 10755 from pot
iliadivilia finished the tournament in 3267th place
*** SUMMARY ***
Total pot 10755 | Rake 0
Board {9-Clubs}{K-Clubs}{6-Diamonds}{7-Diamonds}{4-Diamonds}
Seat 1: iliadivilia (button) showed {10-Clubs}{J-Clubs} and lost with high card King
Seat 2: judie1205 (small blind) folded before Flop
Seat 3: xxRenneRxx (big blind) folded before Flop
Seat 4: LUKAS_BLAST folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: orzi showed {A-Spades}{K-Diamonds} and won (10755) with a pair of Kings
Seat 6: värav112 folded before Flop (didn't bet)

b5,50
b8,80
mm 75 76 77 en 78

PokerStars Hand #132708915904: Tournament #1174189300, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXI (800/1600) - 2015/03/26 22:53:21 CET [2015/03/26 17:53:21 ET]
Table '1174189300 6' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: muckit222 (23549 in chips)
Seat 2: UnderDgun (44064 in chips)
Seat 3: nikostsou (23204 in chips)
Seat 4: 008cobra (97859 in chips)
Seat 5: bestrus (137999 in chips)
Seat 6: Chernukha.S (14184 in chips)
Seat 7: iliadivilia (17935 in chips)
Seat 8: FSRC86 (39453 in chips)
Seat 9: aph003 (61821 in chips)
muckit222: posts the ante 200
UnderDgun: posts the ante 200
nikostsou: posts the ante 200
008cobra: posts the ante 200
bestrus: posts the ante 200
Chernukha.S: posts the ante 200
iliadivilia: posts the ante 200
FSRC86: posts the ante 200
aph003: posts the ante 200
FSRC86: posts small blind 800
aph003: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {8-Spades}{8-Clubs}
muckit222: folds
UnderDgun: raises 1600 to 3200
nikostsou: folds
008cobra: folds
bestrus: calls 3200
Chernukha.S: folds
iliadivilia: raises 14535 to 17735 and is all-in
FSRC86: folds
aph003: folds
UnderDgun: raises 26129 to 43864 and is all-in
bestrus: calls 40664
*** FLOP *** {J-Hearts}{5-Diamonds}{7-Diamonds}
*** TURN *** {J-Hearts}{5-Diamonds}{7-Diamonds} {5-Clubs}
*** RIVER *** {J-Hearts}{5-Diamonds}{7-Diamonds}{5-Clubs} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
UnderDgun: shows {A-Clubs}{Q-Hearts} (a pair of Fives)
bestrus: shows {9-Clubs}{J-Clubs} (two pair, Jacks and Fives)
bestrus collected 52258 from side pot
iliadivilia: shows {8-Spades}{8-Clubs} (two pair, Eights and Fives)
bestrus collected 57405 from main pot
UnderDgun finished the tournament in 437th place and received $24.21.
iliadivilia finished the tournament in 438th place and received $24.21.
*** SUMMARY ***
Total pot 109663 Main pot 57405. Side pot 52258. | Rake 0
Board {J-Hearts}{5-Diamonds}{7-Diamonds}{5-Clubs}{4-Hearts}
Seat 1: muckit222 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: UnderDgun showed {A-Clubs}{Q-Hearts} and lost with a pair of Fives
Seat 3: nikostsou folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: 008cobra folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: bestrus showed {9-Clubs}{J-Clubs} and won (109663) with two pair, Jacks and Fives
Seat 6: Chernukha.S folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: iliadivilia (button) showed {8-Spades}{8-Clubs} and lost with two pair, Eights and Fives
Seat 8: FSRC86 (small blind) folded before Flop
Seat 9: aph003 (big blind) folded before Flop

exit MM

PokerStars Hand #132700059672: Tournament #1164585111, $4.00+$4.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XXI (800/1600) - 2015/03/26 20:28:30 CET [2015/03/26 15:28:30 ET]
Table '1164585111 236' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Sexy Bieber (63613 in chips)
Seat 2: bid23biz (35859 in chips)
Seat 3: sdrltd55 (30024 in chips)
Seat 4: iliadivilia (15706 in chips)
Seat 5: YourKicker78 (41874 in chips)
Seat 6: Igor.ss1986 (38107 in chips)
Seat 7: wdias21 (17082 in chips)
Seat 8: iansomething (30187 in chips)
Seat 9: dskongo (15032 in chips)
Sexy Bieber: posts the ante 200
bid23biz: posts the ante 200
sdrltd55: posts the ante 200
iliadivilia: posts the ante 200
YourKicker78: posts the ante 200
Igor.ss1986: posts the ante 200
wdias21: posts the ante 200
iansomething: posts the ante 200
dskongo: posts the ante 200
wdias21: posts small blind 800
iansomething: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {10-Hearts}{10-Spades}
dskongo: folds
Sexy Bieber: folds
bid23biz: folds
sdrltd55: folds
iliadivilia: raises 13906 to 15506 and is all-in
YourKicker78: raises 26168 to 41674 and is all-in
Igor.ss1986: folds
wdias21: folds
iansomething: folds
Uncalled bet (26168) returned to YourKicker78
*** FLOP *** {2-Hearts}{7-Hearts}{5-Spades}
*** TURN *** {2-Hearts}{7-Hearts}{5-Spades} {9-Spades}
*** RIVER *** {2-Hearts}{7-Hearts}{5-Spades}{9-Spades} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {10-Hearts}{10-Spades} (two pair, Tens and Nines)
YourKicker78: shows {9-Clubs}{9-Diamonds} (four of a kind, Nines)
YourKicker78 collected 35212 from pot
YourKicker78 wins $15.75 for eliminating iliadivilia and their own bounty increases by $15.75 to $28.25
iliadivilia finished the tournament in 831st place and received $14.89.
*** SUMMARY ***
Total pot 35212 | Rake 0
Board {2-Hearts}{7-Hearts}{5-Spades}{9-Spades}{9-Hearts}
Seat 1: Sexy Bieber folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: bid23biz folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: sdrltd55 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: iliadivilia showed {10-Hearts}{10-Spades} and lost with two pair, Tens and Nines
Seat 5: YourKicker78 showed {9-Clubs}{9-Diamonds} and won (35212) with four of a kind, Nines
Seat 6: Igor.ss1986 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: wdias21 (small blind) folded before Flop
Seat 8: iansomething (big blind) folded before Flop
Seat 9: dskongo folded before Flop (didn't bet)

lekkere suckout gelijk $7 bounty erbij

PokerStars Hand #132696848610: Tournament #1164585111, $4.00+$4.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2015/03/26 19:32:39 CET [2015/03/26 14:32:39 ET]
Table '1164585111 236' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Sexy Bieber (10114 in chips)
Seat 2: bid23biz (15307 in chips)
Seat 3: sdrltd55 (26644 in chips)
Seat 4: iliadivilia (39933 in chips)
Seat 5: YourKicker78 (25597 in chips)
Seat 6: Igor.ss1986 (16847 in chips)
Seat 7: JMMaga (7622 in chips)
Seat 8: afallon87 (11159 in chips)
Seat 9: dskongo (34658 in chips)
Sexy Bieber: posts the ante 85
bid23biz: posts the ante 85
sdrltd55: posts the ante 85
iliadivilia: posts the ante 85
YourKicker78: posts the ante 85
Igor.ss1986: posts the ante 85
JMMaga: posts the ante 85
afallon87: posts the ante 85
dskongo: posts the ante 85
dskongo: posts small blind 350
Sexy Bieber: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {5-Diamonds}{5-Spades}
bid23biz: folds
sdrltd55: folds
iliadivilia: raises 700 to 1400
YourKicker78: folds
Igor.ss1986: folds
JMMaga: raises 6137 to 7537 and is all-in
afallon87: folds
dskongo: folds
Sexy Bieber: folds
iliadivilia: calls 6137
*** FLOP *** {10-Spades}{8-Hearts}{Q-Hearts}
*** TURN *** {10-Spades}{8-Hearts}{Q-Hearts} {5-Clubs}
*** RIVER *** {10-Spades}{8-Hearts}{Q-Hearts}{5-Clubs} {A-Spades}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {5-Diamonds}{5-Spades} (three of a kind, Fives)
JMMaga: shows {K-Diamonds}{K-Clubs} (a pair of Kings)
iliadivilia collected 16889 from pot
iliadivilia wins $7 for eliminating JMMaga and their own bounty increases by $7 to $31.50
JMMaga finished the tournament in 1944th place and received $7.12.
*** SUMMARY ***
Total pot 16889 | Rake 0
Board {10-Spades}{8-Hearts}{Q-Hearts}{5-Clubs}{A-Spades}
Seat 1: Sexy Bieber (big blind) folded before Flop
Seat 2: bid23biz folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: sdrltd55 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: iliadivilia showed {5-Diamonds}{5-Spades} and won (16889) with three of a kind, Fives
Seat 5: YourKicker78 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Igor.ss1986 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: JMMaga showed {K-Diamonds}{K-Clubs} and lost with a pair of Kings
Seat 8: afallon87 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: dskongo (small blind) folded before Flop

ja tok

PokerStars Hand #132693152201: Tournament #1164585113, $3.00+$0.30 USD 5 Card Omaha Pot Limit - Level III (20/40) - 2015/03/26 18:25:35 CET [2015/03/26 13:25:35 ET]
Table '1164585113 35' 6-max Seat #6 is the button
Seat 1: lozzzik (4440 in chips)
Seat 2: iliadivilia (9811 in chips)
Seat 3: swatt1e (5000 in chips)
Seat 4: Hywel_Rob (4078 in chips)
Seat 5: lelala (7010 in chips)
Seat 6: HackingYU (4820 in chips)
lozzzik: posts small blind 20
iliadivilia: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {7-Hearts}{9-Hearts}{K-Hearts}{8-Clubs}{J-Clubs}
swatt1e: calls 40
Hywel_Rob: folds
lelala: calls 40
HackingYU: raises 180 to 220
lozzzik: folds
iliadivilia: calls 180
swatt1e: calls 180
lelala: calls 180
*** FLOP *** {J-Spades}{6-Diamonds}{8-Hearts}
iliadivilia: bets 900
swatt1e: raises 2700 to 3600
lelala: folds
HackingYU: folds
iliadivilia: raises 2700 to 6300
swatt1e: calls 1180 and is all-in
Uncalled bet (1520) returned to iliadivilia
*** TURN *** {J-Spades}{6-Diamonds}{8-Hearts} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {J-Spades}{6-Diamonds}{8-Hearts}{2-Diamonds} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {7-Hearts}{9-Hearts}{K-Hearts}{8-Clubs}{J-Clubs} (a straight, Seven to Jack)
swatt1e: shows {9-Clubs}{Q-Spades}{5-Hearts}{A-Clubs}{3-Diamonds} (a straight, Eight to Queen)
swatt1e collected 10460 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10460 | Rake 0
Board {J-Spades}{6-Diamonds}{8-Hearts}{2-Diamonds}{10-Hearts}
Seat 1: lozzzik (small blind) folded before Flop
Seat 2: iliadivilia (big blind) showed {7-Hearts}{9-Hearts}{K-Hearts}{8-Clubs}{J-Clubs} and lost with a straight, Seven to Jack
Seat 3: swatt1e showed {9-Clubs}{Q-Spades}{5-Hearts}{A-Clubs}{3-Diamonds} and won (10460) with a straight, Eight to Queen
Seat 4: Hywel_Rob folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: lelala folded on the Flop
Seat 6: HackingYU (button) folded on the Flop

PokerStars Hand #132690583587: Tournament #1174181252, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2015/03/26 17:36:17 CET [2015/03/26 12:36:17 ET]
Table '1174181252 33' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: danechka1991 (2700 in chips)
Seat 2: One_Cigar (2952 in chips)
Seat 3: Jokerben1986 (8185 in chips)
Seat 4: spitzovsky (4132 in chips)
Seat 5: opesGijon (5302 in chips)
Seat 6: queste (1750 in chips)
Seat 7: xanadudoo (3495 in chips)
Seat 8: All-schINgge (3000 in chips)
Seat 9: iliadivilia (1695 in chips)
opesGijon: posts small blind 25
queste: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Hearts}{Q-Hearts}
xanadudoo: folds
All-schINgge: raises 100 to 150
iliadivilia: calls 150
danechka1991: folds
One_Cigar: folds
Jokerben1986: folds
spitzovsky: folds
opesGijon: folds
queste: folds
*** FLOP *** {9-Diamonds}{A-Clubs}{2-Spades}
All-schINgge: bets 200
iliadivilia: calls 200
*** TURN *** {9-Diamonds}{A-Clubs}{2-Spades} {10-Hearts}
All-schINgge: bets 400
iliadivilia: raises 945 to 1345 and is all-in
All-schINgge: calls 945
*** RIVER *** {9-Diamonds}{A-Clubs}{2-Spades}{10-Hearts} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
All-schINgge: shows {10-Clubs}{9-Clubs} (two pair, Tens and Nines)
iliadivilia: shows {A-Hearts}{Q-Hearts} (a pair of Aces)
All-schINgge collected 3465 from pot
iliadivilia finished the tournament in 1461st place
*** SUMMARY ***
Total pot 3465 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{A-Clubs}{2-Spades}{10-Hearts}{3-Clubs}
Seat 1: danechka1991 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: One_Cigar folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Jokerben1986 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: spitzovsky (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: opesGijon (small blind) folded before Flop
Seat 6: queste (big blind) folded before Flop
Seat 7: xanadudoo folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: All-schINgge showed {10-Clubs}{9-Clubs} and won (3465) with two pair, Tens and Nines
Seat 9: iliadivilia showed {A-Hearts}{Q-Hearts} and lost with a pair of Aces

out b22

b22 short

PokerStars Hand #132690358546: Tournament #1174181252, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2015/03/26 17:31:50 CET [2015/03/26 12:31:50 ET]
Table '1174181252 33' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: danechka1991 (2700 in chips)
Seat 2: One_Cigar (3102 in chips)
Seat 3: Jokerben1986 (8060 in chips)
Seat 4: spitzovsky (2882 in chips)
Seat 5: opesGijon (5352 in chips)
Seat 6: queste (3000 in chips)
Seat 7: xanadudoo (2370 in chips)
Seat 8: All-schINgge (3000 in chips)
Seat 9: iliadivilia (2745 in chips)
One_Cigar: posts small blind 25
Jokerben1986: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {J-Diamonds}{J-Clubs}
spitzovsky: folds
opesGijon: folds
queste: folds
xanadudoo: raises 50 to 100
All-schINgge: folds
iliadivilia: raises 150 to 250
danechka1991: folds
One_Cigar: folds
Jokerben1986: folds
xanadudoo: calls 150
*** FLOP *** {6-Spades}{3-Clubs}{7-Clubs}
xanadudoo: checks
iliadivilia: bets 350
xanadudoo: calls 350
*** TURN *** {6-Spades}{3-Clubs}{7-Clubs} {Q-Clubs}
xanadudoo: checks
iliadivilia: checks
*** RIVER *** {6-Spades}{3-Clubs}{7-Clubs}{Q-Clubs} {9-Diamonds}
xanadudoo: bets 450
iliadivilia: calls 450
*** SHOW DOWN ***
xanadudoo: shows {9-Hearts}{9-Clubs} (three of a kind, Nines)
iliadivilia: mucks hand
xanadudoo collected 2175 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2175 | Rake 0
Board {6-Spades}{3-Clubs}{7-Clubs}{Q-Clubs}{9-Diamonds}
Seat 1: danechka1991 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: One_Cigar (small blind) folded before Flop
Seat 3: Jokerben1986 (big blind) folded before Flop
Seat 4: spitzovsky folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: opesGijon folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: queste folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: xanadudoo showed {9-Hearts}{9-Clubs} and won (2175) with three of a kind, Nines
Seat 8: All-schINgge folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: iliadivilia mucked {J-Diamonds}{J-Clubs}

out MM

PokerStars Hand #132689364142: Tournament #1164585106, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XIX (5/5) - 2015/03/26 17:12:06 CET [2015/03/26 12:12:06 ET]
Table '1164585106 295' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: iliadivilia (15874 in chips)
Seat 2: brunoporto12 (45093 in chips)
Seat 3: vaniusha 888 (102511 in chips)
Seat 4: orangeside (26705 in chips)
Seat 5: morpheus7771 (47204 in chips)
Seat 6: fregrad (14718 in chips)
Seat 7: jungler1985 (113494 in chips)
Seat 8: LIZA972 (3730 in chips)
Seat 9: birukov1970 (67696 in chips)
iliadivilia: posts the ante 600
brunoporto12: posts the ante 600
vaniusha 888: posts the ante 600
orangeside: posts the ante 600
morpheus7771: posts the ante 600
fregrad: posts the ante 600
jungler1985: posts the ante 600
LIZA972: posts the ante 600
birukov1970: posts the ante 600
morpheus7771: posts small blind 5
fregrad: posts big blind 5
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {9-Clubs}{A-Spades}
jungler1985: raises 5 to 10
LIZA972: calls 10
birukov1970: calls 10
iliadivilia: raises 15264 to 15274 and is all-in
brunoporto12: folds
vaniusha 888: folds
orangeside: folds
morpheus7771: folds
fregrad: folds
jungler1985: calls 15264
LIZA972: folds
birukov1970: folds
*** FLOP *** {J-Spades}{8-Diamonds}{4-Diamonds}
*** TURN *** {J-Spades}{8-Diamonds}{4-Diamonds} {K-Diamonds}
*** RIVER *** {J-Spades}{8-Diamonds}{4-Diamonds}{K-Diamonds} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
jungler1985: shows {10-Spades}{J-Diamonds} (two pair, Kings and Jacks)
iliadivilia: shows {9-Clubs}{A-Spades} (a pair of Kings)
jungler1985 collected 35978 from pot
iliadivilia finished the tournament in 934th place and received $3.87.
*** SUMMARY ***
Total pot 35978 | Rake 0
Board {J-Spades}{8-Diamonds}{4-Diamonds}{K-Diamonds}{K-Clubs}
Seat 1: iliadivilia showed {9-Clubs}{A-Spades} and lost with a pair of Kings
Seat 2: brunoporto12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: vaniusha 888 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: orangeside (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: morpheus7771 (small blind) folded before Flop
Seat 6: fregrad (big blind) folded before Flop
Seat 7: jungler1985 showed {10-Spades}{J-Diamonds} and won (35978) with two pair, Kings and Jacks
Seat 8: LIZA972 folded before Flop
Seat 9: birukov1970 folded before Flop

exit b8

PokerStars Hand #132687500966: Tournament #1174180969, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2015/03/26 16:32:30 CET [2015/03/26 11:32:30 ET]
Table '1174180969 104' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Ape50 (3030 in chips)
Seat 2: ayhan_fb1907 (2625 in chips)
Seat 3: soos1ck (2435 in chips)
Seat 4: Oledjan (3140 in chips)
Seat 5: iliadivilia (2905 in chips)
Seat 6: Dizinfektor (2850 in chips)
Seat 7: tasos80 (3162 in chips)
Seat 8: serenderu (3142 in chips)
Seat 9: echobike (3081 in chips)
Dizinfektor: posts small blind 25
tasos80: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {5-Hearts}{4-Hearts}
serenderu: raises 75 to 125
echobike: folds
Ape50: folds
ayhan_fb1907: folds
soos1ck: folds
Oledjan: calls 125
iliadivilia: calls 125
Dizinfektor: calls 100
tasos80: folds
*** FLOP *** {4-Spades}{5-Spades}{3-Diamonds}
Dizinfektor: checks
serenderu: bets 366
Oledjan: calls 366
iliadivilia: raises 2414 to 2780 and is all-in
Dizinfektor: folds
serenderu: raises 237 to 3017 and is all-in
Oledjan: folds
Uncalled bet (237) returned to serenderu
*** TURN *** {4-Spades}{5-Spades}{3-Diamonds} {2-Clubs}
*** RIVER *** {4-Spades}{5-Spades}{3-Diamonds}{2-Clubs} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
serenderu: shows {J-Spades}{K-Spades} (a flush, King high)
iliadivilia: shows {5-Hearts}{4-Hearts} (two pair, Fives and Fours)
serenderu collected 6476 from pot
iliadivilia finished the tournament in 2010th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6476 | Rake 0
Board {4-Spades}{5-Spades}{3-Diamonds}{2-Clubs}{2-Spades}
Seat 1: Ape50 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ayhan_fb1907 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: soos1ck folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Oledjan folded on the Flop
Seat 5: iliadivilia (button) showed {5-Hearts}{4-Hearts} and lost with two pair, Fives and Fours
Seat 6: Dizinfektor (small blind) folded on the Flop
Seat 7: tasos80 (big blind) folded before Flop
Seat 8: serenderu showed {J-Spades}{K-Spades} and won (6476) with a flush, King high
Seat 9: echobike folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #132684859544: Tournament #1164585106, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XI (5/5) - 2015/03/26 15:31:32 CET [2015/03/26 10:31:32 ET]
Table '1164585106 283' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: iliadivilia (6185 in chips)
Seat 2: dudaretardos (19922 in chips)
Seat 3: putnik 001 (9839 in chips)
Seat 4: vovanshrek (10455 in chips)
Seat 5: sakarosleme (14270 in chips)
Seat 6: PrrrrrDC (22165 in chips)
Seat 7: spassk_dv (4650 in chips)
Seat 8: 21.swaty (4380 in chips)
Seat 9: klimki777 (7173 in chips)
iliadivilia: posts the ante 175
dudaretardos: posts the ante 175
putnik 001: posts the ante 175
vovanshrek: posts the ante 175
sakarosleme: posts the ante 175
PrrrrrDC: posts the ante 175
spassk_dv: posts the ante 175
21.swaty: posts the ante 175
klimki777: posts the ante 175
vovanshrek: posts small blind 5
sakarosleme: posts big blind 5
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {10-Hearts}{10-Diamonds}
PrrrrrDC: raises 5 to 10
spassk_dv: folds
21.swaty: folds
klimki777: calls 10
iliadivilia: raises 6000 to 6010 and is all-in
dudaretardos: folds
putnik 001: folds
vovanshrek: raises 4270 to 10280 and is all-in
sakarosleme: folds
PrrrrrDC: folds
klimki777: folds
Uncalled bet (4270) returned to vovanshrek
*** FLOP *** {6-Clubs}{6-Spades}{4-Hearts}
*** TURN *** {6-Clubs}{6-Spades}{4-Hearts} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Clubs}{6-Spades}{4-Hearts}{2-Diamonds} {J-Spades}
*** SHOW DOWN ***
vovanshrek: shows {8-Diamonds}{8-Spades} (two pair, Eights and Sixes)
iliadivilia: shows {10-Hearts}{10-Diamonds} (two pair, Tens and Sixes)
iliadivilia collected 13620 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 13620 | Rake 0
Board {6-Clubs}{6-Spades}{4-Hearts}{2-Diamonds}{J-Spades}
Seat 1: iliadivilia showed {10-Hearts}{10-Diamonds} and won (13620) with two pair, Tens and Sixes
Seat 2: dudaretardos folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: putnik 001 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: vovanshrek (small blind) showed {8-Diamonds}{8-Spades} and lost with two pair, Eights and Sixes
Seat 5: sakarosleme (big blind) folded before Flop
Seat 6: PrrrrrDC folded before Flop
Seat 7: spassk_dv folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 21.swaty folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: klimki777 folded before Flop

123451171