iliadivilia

Mijn onderschrift:

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

Verstuur bericht

Forum Posts

out 3r, slecht dagje helaas, 12 onderweg

PokerStars Hand #138911848460: Tournament #1287514244, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XI (400/800) - 2015/08/03 22:37:04 CET [2015/08/03 16:37:04 ET]
Table '1287514244 53' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: cassone23 (21102 in chips)
Seat 2: juniorjordy (24534 in chips)
Seat 3: chin225 (12360 in chips)
Seat 4: F. Kadilac (8942 in chips)
Seat 5: LeoAlcantara (21861 in chips)
Seat 6: kasyan jr. (3666 in chips)
Seat 7: Sou Colono (22581 in chips)
Seat 8: iliadivilia (8249 in chips)
Seat 9: WE1RDO (8786 in chips)
cassone23: posts the ante 75
juniorjordy: posts the ante 75
chin225: posts the ante 75
F. Kadilac: posts the ante 75
LeoAlcantara: posts the ante 75
kasyan jr.: posts the ante 75
Sou Colono: posts the ante 75
iliadivilia: posts the ante 75
WE1RDO: posts the ante 75
cassone23: posts small blind 400
juniorjordy: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Spades}{2-Spades}
chin225: folds
F. Kadilac: folds
LeoAlcantara: folds
kasyan jr.: folds
Sou Colono: folds
iliadivilia: raises 7374 to 8174 and is all-in
WE1RDO: raises 537 to 8711 and is all-in
cassone23: folds
juniorjordy: folds
Uncalled bet (537) returned to WE1RDO
*** FLOP *** {Q-Hearts}{5-Clubs}{6-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Hearts}{5-Clubs}{6-Diamonds} {10-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Hearts}{5-Clubs}{6-Diamonds}{10-Clubs} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {A-Spades}{2-Spades} (high card Ace)
WE1RDO: shows {J-Clubs}{J-Hearts} (a pair of Jacks)
WE1RDO collected 18223 from pot
iliadivilia finished the tournament in 401st place
*** SUMMARY ***
Total pot 18223 | Rake 0
Board {Q-Hearts}{5-Clubs}{6-Diamonds}{10-Clubs}{8-Hearts}
Seat 1: cassone23 (small blind) folded before Flop
Seat 2: juniorjordy (big blind) folded before Flop
Seat 3: chin225 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: F. Kadilac folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: LeoAlcantara folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: kasyan jr. folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Sou Colono folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: iliadivilia showed {A-Spades}{2-Spades} and lost with high card Ace
Seat 9: WE1RDO (button) showed {J-Clubs}{J-Hearts} and won (18223) with a pair of Jacks

out 5,40

PokerStars Hand #138911272627: Tournament #1287514405, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2015/08/03 22:26:13 CET [2015/08/03 16:26:13 ET]
Table '1287514405 57' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: netix (6638 in chips)
Seat 2: HIMICH85 (14606 in chips)
Seat 3: Edypokerss (8960 in chips)
Seat 4: Hofi199419 (13317 in chips)
Seat 5: iliadivilia (2735 in chips)
Seat 6: rogts (19991 in chips)
Seat 7: DSJGFVPSDJGN (8865 in chips)
Seat 8: Gecsuka16 (2395 in chips)
netix: posts the ante 50
HIMICH85: posts the ante 50
Edypokerss: posts the ante 50
Hofi199419: posts the ante 50
iliadivilia: posts the ante 50
rogts: posts the ante 50
DSJGFVPSDJGN: posts the ante 50
Gecsuka16: posts the ante 50
rogts: posts small blind 200
DSJGFVPSDJGN: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {Q-Hearts}{J-Spades}
Gecsuka16: folds
netix: folds
HIMICH85: folds
Edypokerss: raises 400 to 800
Hofi199419: folds
iliadivilia: raises 1885 to 2685 and is all-in
rogts: folds
DSJGFVPSDJGN: folds
Edypokerss: calls 1885
*** FLOP *** {3-Clubs}{8-Clubs}{K-Clubs}
*** TURN *** {3-Clubs}{8-Clubs}{K-Clubs} {3-Hearts}
*** RIVER *** {3-Clubs}{8-Clubs}{K-Clubs}{3-Hearts} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Edypokerss: shows {A-Spades}{K-Diamonds} (two pair, Kings and Threes)
iliadivilia: shows {Q-Hearts}{J-Spades} (a pair of Threes)
Edypokerss collected 6370 from pot
Edypokerss wins the $1 bounty for eliminating iliadivilia
iliadivilia finished the tournament in 1111th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6370 | Rake 0
Board {3-Clubs}{8-Clubs}{K-Clubs}{3-Hearts}{10-Spades}
Seat 1: netix folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: HIMICH85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Edypokerss showed {A-Spades}{K-Diamonds} and won (6370) with two pair, Kings and Threes
Seat 4: Hofi199419 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: iliadivilia (button) showed {Q-Hearts}{J-Spades} and lost with a pair of Threes
Seat 6: rogts (small blind) folded before Flop
Seat 7: DSJGFVPSDJGN (big blind) folded before Flop
Seat 8: Gecsuka16 folded before Flop (didn't bet)

out 5,50

PokerStars Hand #138910368327: Tournament #1287514349, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2015/08/03 22:09:26 CET [2015/08/03 16:09:26 ET]
Table '1287514349 18' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: markington (3165 in chips)
Seat 2: besiktas1974 (19698 in chips)
Seat 3: mozart (13600 in chips)
Seat 4: DrakkoniSS (1770 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 5: Kostyan NAO (1258 in chips)
Seat 6: iliadivilia (1993 in chips)
Seat 7: SoixanteNEIN (9297 in chips)
Seat 8: milonao27 (5085 in chips)
Seat 9: killyond (2120 in chips)
markington: posts the ante 50
besiktas1974: posts the ante 50
mozart: posts the ante 50
Kostyan NAO: posts the ante 50
iliadivilia: posts the ante 50
SoixanteNEIN: posts the ante 50
milonao27: posts the ante 50
killyond: posts the ante 50
Kostyan NAO: posts small blind 200
iliadivilia: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {6-Clubs}{6-Diamonds}
SoixanteNEIN: folds
milonao27: folds
killyond: folds
markington: raises 400 to 800
besiktas1974: folds
mozart: folds
Kostyan NAO: folds
iliadivilia: raises 1143 to 1943 and is all-in
markington: calls 1143
*** FLOP *** {J-Hearts}{3-Hearts}{K-Hearts}
*** TURN *** {J-Hearts}{3-Hearts}{K-Hearts} {8-Clubs}
*** RIVER *** {J-Hearts}{3-Hearts}{K-Hearts}{8-Clubs} {J-Spades}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {6-Clubs}{6-Diamonds} (two pair, Jacks and Sixes)
markington: shows {8-Diamonds}{J-Diamonds} (a full house, Jacks full of Eights)
markington collected 4486 from pot
iliadivilia finished the tournament in 794th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4486 | Rake 0
Board {J-Hearts}{3-Hearts}{K-Hearts}{8-Clubs}{J-Spades}
Seat 1: markington showed {8-Diamonds}{J-Diamonds} and won (4486) with a full house, Jacks full of Eights
Seat 2: besiktas1974 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: mozart (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Kostyan NAO (small blind) folded before Flop
Seat 6: iliadivilia (big blind) showed {6-Clubs}{6-Diamonds} and lost with two pair, Jacks and Sixes
Seat 7: SoixanteNEIN folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: milonao27 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: killyond folded before Flop (didn't bet)

16k 3r (12 over)
2,8k 5,50
5,40 3,6k

out b11

PokerStars Hand #138909493791: Tournament #1287514160, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2015/08/03 21:51:37 CET [2015/08/03 15:51:37 ET]
Table '1287514160 261' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: mapoxy (1277 in chips)
Seat 2: iliadivilia (3468 in chips)
Seat 3: Koster83 (2184 in chips)
Seat 4: merlot481 (9957 in chips)
Seat 5: brokenwords1 (6056 in chips)
Seat 6: 123 lalala (4449 in chips)
Seat 7: samygetlucky (12833 in chips)
Seat 8: AVLUGA154 (13819 in chips)
Seat 9: MatteoBounce (1084 in chips)
mapoxy: posts the ante 30
iliadivilia: posts the ante 30
Koster83: posts the ante 30
merlot481: posts the ante 30
brokenwords1: posts the ante 30
123 lalala: posts the ante 30
samygetlucky: posts the ante 30
AVLUGA154: posts the ante 30
MatteoBounce: posts the ante 30
brokenwords1: posts small blind 125
123 lalala: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Clubs}{7-Clubs}
samygetlucky: folds
AVLUGA154: folds
MatteoBounce: raises 804 to 1054 and is all-in
mapoxy: folds
iliadivilia: raises 2384 to 3438 and is all-in
Koster83: folds
merlot481: calls 3438
brokenwords1: folds
123 lalala: folds
*** FLOP *** {10-Spades}{A-Hearts}{8-Clubs}
*** TURN *** {10-Spades}{A-Hearts}{8-Clubs} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Spades}{A-Hearts}{8-Clubs}{7-Diamonds} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {A-Clubs}{7-Clubs} (two pair, Aces and Sevens)
merlot481: shows {A-Spades}{A-Diamonds} (three of a kind, Aces)
merlot481 collected 4768 from side pot
MatteoBounce: shows {Q-Diamonds}{Q-Clubs} (a pair of Queens)
merlot481 collected 3807 from main pot
iliadivilia finished the tournament in 2527th place
MatteoBounce finished the tournament in 2528th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8575 Main pot 3807. Side pot 4768. | Rake 0
Board {10-Spades}{A-Hearts}{8-Clubs}{7-Diamonds}{J-Clubs}
Seat 1: mapoxy folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: iliadivilia showed {A-Clubs}{7-Clubs} and lost with two pair, Aces and Sevens
Seat 3: Koster83 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: merlot481 (button) showed {A-Spades}{A-Diamonds} and won (8575) with three of a kind, Aces
Seat 5: brokenwords1 (small blind) folded before Flop
Seat 6: 123 lalala (big blind) folded before Flop
Seat 7: samygetlucky folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: AVLUGA154 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: MatteoBounce showed {Q-Diamonds}{Q-Clubs} and lost with a pair of Queens

out 13,50

PokerStars Hand #138909432345: Tournament #1287514269, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2015/08/03 21:50:28 CET [2015/08/03 15:50:28 ET]
Table '1287514269 26' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Hay_Wire228 (5840 in chips)
Seat 2: ChipsFool (4381 in chips)
Seat 3: unluckybs (4227 in chips)
Seat 4: Mossman_777 (4486 in chips)
Seat 5: serheo77 (18684 in chips)
Seat 6: remyx014 (4765 in chips)
Seat 7: dlanger610 (8924 in chips)
Seat 8: iliadivilia (3260 in chips)
Seat 9: aquarirus (5755 in chips)
Hay_Wire228: posts the ante 20
ChipsFool: posts the ante 20
unluckybs: posts the ante 20
Mossman_777: posts the ante 20
serheo77: posts the ante 20
remyx014: posts the ante 20
dlanger610: posts the ante 20
iliadivilia: posts the ante 20
aquarirus: posts the ante 20
aquarirus: posts small blind 75
Hay_Wire228: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {8-Diamonds}{8-Hearts}
ChipsFool: folds
unluckybs: folds
Mossman_777: raises 255 to 405
serheo77: folds
remyx014: folds
dlanger610: folds
iliadivilia: raises 2835 to 3240 and is all-in
aquarirus: folds
Hay_Wire228: folds
Mossman_777: calls 2835
*** FLOP *** {5-Diamonds}{A-Spades}{3-Diamonds}
*** TURN *** {5-Diamonds}{A-Spades}{3-Diamonds} {3-Hearts}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{A-Spades}{3-Diamonds}{3-Hearts} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Mossman_777: shows {Q-Diamonds}{A-Clubs} (two pair, Aces and Threes)
iliadivilia: shows {8-Diamonds}{8-Hearts} (two pair, Eights and Threes)
Mossman_777 collected 6885 from pot
Mossman_777 wins the $2.50 bounty for eliminating iliadivilia
iliadivilia finished the tournament in 631st place
*** SUMMARY ***
Total pot 6885 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{A-Spades}{3-Diamonds}{3-Hearts}{9-Spades}
Seat 1: Hay_Wire228 (big blind) folded before Flop
Seat 2: ChipsFool folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: unluckybs folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Mossman_777 showed {Q-Diamonds}{A-Clubs} and won (6885) with two pair, Aces and Threes
Seat 5: serheo77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: remyx014 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: dlanger610 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: iliadivilia (button) showed {8-Diamonds}{8-Hearts} and lost with two pair, Eights and Threes
Seat 9: aquarirus (small blind) folded before Flop

3,2k 3r
3,8k 13,50
2,3k b11

ik je weet al welke Tongue

zal hier de handjes droppen

out laatste b11

PokerStars Hand #138874546548: Tournament #1283049365, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXI (800/1600) - 2015/08/03 0:45:56 CET [2015/08/02 18:45:56 ET]
Table '1283049365 379' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: mattix_00 (35943 in chips)
Seat 2: Chillaar23 (31077 in chips)
Seat 3: Melo Jr (48146 in chips)
Seat 4: goiza1111 (39829 in chips)
Seat 5: tooozoran1 (137189 in chips)
Seat 6: dexPP (55283 in chips)
Seat 7: iliadivilia (34347 in chips)
Seat 8: ennzo75 (116165 in chips)
Seat 9: dan d man05 (29565 in chips)
mattix_00: posts the ante 200
Chillaar23: posts the ante 200
Melo Jr: posts the ante 200
goiza1111: posts the ante 200
tooozoran1: posts the ante 200
dexPP: posts the ante 200
iliadivilia: posts the ante 200
ennzo75: posts the ante 200
dan d man05: posts the ante 200
tooozoran1: posts small blind 800
dexPP: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {Q-Diamonds}{Q-Hearts}
iliadivilia: raises 1600 to 3200
ennzo75: folds
dan d man05: folds
mattix_00: folds
Chillaar23: folds
Melo Jr: folds
goiza1111 has timed out
goiza1111: folds
goiza1111 is sitting out
tooozoran1: folds
dexPP: calls 1600
*** FLOP *** {3-Clubs}{8-Clubs}{8-Spades}
dexPP: checks
iliadivilia: bets 3990
dexPP: calls 3990
*** TURN *** {3-Clubs}{8-Clubs}{8-Spades} {9-Spades}
dexPP: checks
goiza1111 has returned
iliadivilia: bets 9600
dexPP: raises 38293 to 47893 and is all-in
iliadivilia: calls 17357 and is all-in
Uncalled bet (20936) returned to dexPP
*** RIVER *** {3-Clubs}{8-Clubs}{8-Spades}{9-Spades} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
dexPP: shows {K-Spades}{K-Clubs} (two pair, Kings and Eights)
iliadivilia: shows {Q-Diamonds}{Q-Hearts} (two pair, Queens and Eights)
dexPP collected 70894 from pot
iliadivilia finished the tournament in 746th place and received $33.57.
*** SUMMARY ***
Total pot 70894 | Rake 0
Board {3-Clubs}{8-Clubs}{8-Spades}{9-Spades}{6-Hearts}
Seat 1: mattix_00 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Chillaar23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Melo Jr folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: goiza1111 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: tooozoran1 (small blind) folded before Flop
Seat 6: dexPP (big blind) showed {K-Spades}{K-Clubs} and won (70894) with two pair, Kings and Eights
Seat 7: iliadivilia showed {Q-Diamonds}{Q-Hearts} and lost with two pair, Queens and Eights
Seat 8: ennzo75 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: dan d man05 folded before Flop (didn't bet)

out ss

PokerStars Hand #138874411259: Tournament #1277345012, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXVIII (10000/20000) - 2015/08/03 0:42:37 CET [2015/08/02 18:42:37 ET]
Table '1277345012 1799' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: TommiK27 (686341 in chips)
Seat 2: merocash1 (475220 in chips)
Seat 3: Ready420K (464864 in chips)
Seat 4: iliadivilia (137010 in chips)
Seat 5: dudununes (344055 in chips)
Seat 6: bonsaii tree (566825 in chips)
Seat 7: cocio990 (703859 in chips)
Seat 8: \/ladimir777 (171734 in chips)
Seat 9: aggrussian (270031 in chips)
TommiK27: posts the ante 2000
merocash1: posts the ante 2000
Ready420K: posts the ante 2000
iliadivilia: posts the ante 2000
dudununes: posts the ante 2000
bonsaii tree: posts the ante 2000
cocio990: posts the ante 2000
\/ladimir777: posts the ante 2000
aggrussian: posts the ante 2000
Ready420K: posts small blind 10000
iliadivilia: posts big blind 20000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {2-Diamonds}{2-Hearts}
dudununes: folds
bonsaii tree: folds
cocio990: raises 20000 to 40000
\/ladimir777: folds
aggrussian: folds
TommiK27: folds
merocash1: folds
Ready420K: folds
iliadivilia: raises 95010 to 135010 and is all-in
cocio990: calls 95010
*** FLOP *** {9-Clubs}{J-Hearts}{5-Spades}
*** TURN *** {9-Clubs}{J-Hearts}{5-Spades} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Clubs}{J-Hearts}{5-Spades}{6-Diamonds} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {2-Diamonds}{2-Hearts} (a pair of Deuces)
cocio990: shows {9-Hearts}{Q-Clubs} (a pair of Nines)
cocio990 collected 298020 from pot
iliadivilia finished the tournament in 341st place and received $107.47.
*** SUMMARY ***
Total pot 298020 | Rake 0
Board {9-Clubs}{J-Hearts}{5-Spades}{6-Diamonds}{8-Clubs}
Seat 1: TommiK27 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: merocash1 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Ready420K (small blind) folded before Flop
Seat 4: iliadivilia (big blind) showed {2-Diamonds}{2-Hearts} and lost with a pair of Deuces
Seat 5: dudununes folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: bonsaii tree folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: cocio990 showed {9-Hearts}{Q-Clubs} and won (298020) with a pair of Nines
Seat 8: \/ladimir777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: aggrussian folded before Flop (didn't bet)

190k ss
39k b11

103k ss
23k b11

17k ss
18k b11

out 22fo

PokerStars Hand #138865778566: Tournament #1283049136, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2015/08/02 21:43:26 CET [2015/08/02 15:43:26 ET]
Table '1283049136 47' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: AKaled (17520 in chips)
Seat 2: DIAS18 (12077 in chips)
Seat 3: Roothlus (22974 in chips)
Seat 4: AlexiouG (5177 in chips)
Seat 5: MARCIN123 (21075 in chips)
Seat 6: Aguskb (9720 in chips)
Seat 8: WineEmDineEm (16365 in chips)
Seat 9: iliadivilia (11617 in chips)
AKaled: posts the ante 70
DIAS18: posts the ante 70
Roothlus: posts the ante 70
AlexiouG: posts the ante 70
MARCIN123: posts the ante 70
Aguskb: posts the ante 70
WineEmDineEm: posts the ante 70
iliadivilia: posts the ante 70
Roothlus: posts small blind 300
AlexiouG: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {K-Spades}{J-Spades}
MARCIN123: folds
Aguskb: folds
WineEmDineEm: raises 720 to 1320
iliadivilia: raises 10227 to 11547 and is all-in
AKaled: folds
DIAS18: folds
Roothlus: folds
AlexiouG: folds
WineEmDineEm: calls 10227
*** FLOP *** {4-Diamonds}{7-Hearts}{6-Spades}
*** TURN *** {4-Diamonds}{7-Hearts}{6-Spades} {8-Spades}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{7-Hearts}{6-Spades}{8-Spades} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
WineEmDineEm: shows {A-Spades}{Q-Spades} (a pair of Sevens)
iliadivilia: shows {K-Spades}{J-Spades} (a pair of Sevens - lower kicker)
WineEmDineEm collected 24554 from pot
iliadivilia finished the tournament in 270th place
*** SUMMARY ***
Total pot 24554 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{7-Hearts}{6-Spades}{8-Spades}{7-Clubs}
Seat 1: AKaled folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: DIAS18 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Roothlus (small blind) folded before Flop
Seat 4: AlexiouG (big blind) folded before Flop
Seat 5: MARCIN123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Aguskb folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: WineEmDineEm showed {A-Spades}{Q-Spades} and won (24554) with a pair of Sevens
Seat 9: iliadivilia showed {K-Spades}{J-Spades} and lost with a pair of Sevens

8k 22fo
13k ss
5,8k b11

out 6max

PokerStars Hand #138861985071: Tournament #1283049288, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level IV (30/60) - 2015/08/02 20:30:49 CET [2015/08/02 14:30:49 ET]
Table '1283049288 234' 6-max Seat #2 is the button
Seat 1: iliadivilia (2340 in chips)
Seat 2: szutyi72 (2795 in chips)
Seat 3: kucimuci70 (4134 in chips)
Seat 4: Plethoracid (3163 in chips)
Seat 5: Léo82 (2605 in chips)
Seat 6: Ship It 2010 (5650 in chips)
kucimuci70: posts small blind 30
Plethoracid: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Clubs}{A-Diamonds}
Léo82: folds
Ship It 2010: raises 60 to 120
iliadivilia: raises 180 to 300
szutyi72: folds
kucimuci70: folds
Plethoracid: folds
Ship It 2010: calls 180
*** FLOP *** {Q-Clubs}{K-Spades}{A-Hearts}
Ship It 2010: checks
iliadivilia: bets 300
Ship It 2010: calls 300
*** TURN *** {Q-Clubs}{K-Spades}{A-Hearts} {9-Spades}
Ship It 2010: checks
iliadivilia: bets 600
Ship It 2010: raises 2490 to 3090
iliadivilia: calls 1140 and is all-in
Uncalled bet (1350) returned to Ship It 2010
*** RIVER *** {Q-Clubs}{K-Spades}{A-Hearts}{9-Spades} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Ship It 2010: shows {10-Hearts}{J-Hearts} (a straight, Ten to Ace)
iliadivilia: shows {A-Clubs}{A-Diamonds} (three of a kind, Aces)
Ship It 2010 collected 4770 from pot
Ship It 2010 wins $5 for eliminating iliadivilia and their own bounty increases by $5 to $20
iliadivilia finished the tournament in 1572nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 4770 | Rake 0
Board {Q-Clubs}{K-Spades}{A-Hearts}{9-Spades}{5-Spades}
Seat 1: iliadivilia showed {A-Clubs}{A-Diamonds} and lost with three of a kind, Aces
Seat 2: szutyi72 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: kucimuci70 (small blind) folded before Flop
Seat 4: Plethoracid (big blind) folded before Flop
Seat 5: Léo82 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Ship It 2010 showed {10-Hearts}{J-Hearts} and won (4770) with a straight, Ten to Ace

out h16

PokerStars Hand #138861271846: Tournament #1283049242, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2015/08/02 20:17:01 CET [2015/08/02 14:17:01 ET]
Table '1283049242 221' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: andersbisse (4285 in chips)
Seat 2: iliadivilia (2050 in chips)
Seat 3: PHISHINBOY (2690 in chips)
Seat 4: K4ll £l (2036 in chips)
Seat 5: samuca66 (6354 in chips)
Seat 6: Lilydud's (5395 in chips)
Seat 7: ImRusSlin (3226 in chips)
Seat 8: yadio (4419 in chips)
Seat 9: Smed021 (4190 in chips)
andersbisse: posts the ante 15
iliadivilia: posts the ante 15
PHISHINBOY: posts the ante 15
K4ll £l: posts the ante 15
samuca66: posts the ante 15
Lilydud's: posts the ante 15
ImRusSlin: posts the ante 15
yadio: posts the ante 15
Smed021: posts the ante 15
Lilydud's: posts small blind 60
ImRusSlin: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Spades}{K-Clubs}
yadio: raises 132 to 252
Smed021: folds
andersbisse: folds
iliadivilia: raises 1783 to 2035 and is all-in
PHISHINBOY: folds
K4ll £l: folds
samuca66: folds
Lilydud's: folds
ImRusSlin: folds
yadio: calls 1783
*** FLOP *** {9-Hearts}{2-Spades}{A-Hearts}
*** TURN *** {9-Hearts}{2-Spades}{A-Hearts} {4-Spades}
*** RIVER *** {9-Hearts}{2-Spades}{A-Hearts}{4-Spades} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
yadio: shows {A-Diamonds}{A-Clubs} (a full house, Aces full of Deuces)
iliadivilia: shows {A-Spades}{K-Clubs} (two pair, Aces and Deuces)
yadio collected 4385 from pot
iliadivilia finished the tournament in 4373rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 4385 | Rake 0
Board {9-Hearts}{2-Spades}{A-Hearts}{4-Spades}{2-Clubs}
Seat 1: andersbisse folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: iliadivilia showed {A-Spades}{K-Clubs} and lost with two pair, Aces and Deuces
Seat 3: PHISHINBOY folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: K4ll £l folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: samuca66 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Lilydud's (small blind) folded before Flop
Seat 7: ImRusSlin (big blind) folded before Flop
Seat 8: yadio showed {A-Diamonds}{A-Clubs} and won (4385) with a full house, Aces full of Deuces
Seat 9: Smed021 folded before Flop (didn't bet)

7,5k ss
3,3k 22fo
4,5k h16
2,8k 6max

out b22

PokerStars Hand #138859763154: Tournament #1283048974, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2015/08/02 19:45:01 CET [2015/08/02 13:45:01 ET]
Table '1283048974 5' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: mauritz (4468 in chips)
Seat 2: Lui Martins (2582 in chips)
Seat 3: elD1ABLO21 (8215 in chips)
Seat 4: playazhate (2400 in chips)
Seat 5: chrisallwin (5897 in chips)
Seat 6: Rapaza (8860 in chips)
Seat 7: Dan3016 (7692 in chips)
Seat 8: iliadivilia (1709 in chips)
Seat 9: Pe3aK84 (3361 in chips)
mauritz: posts the ante 15
Lui Martins: posts the ante 15
elD1ABLO21: posts the ante 15
playazhate: posts the ante 15
chrisallwin: posts the ante 15
Rapaza: posts the ante 15
Dan3016: posts the ante 15
iliadivilia: posts the ante 15
Pe3aK84: posts the ante 15
Rapaza: posts small blind 60
Dan3016: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Diamonds}{J-Spades}
iliadivilia: raises 1574 to 1694 and is all-in
Pe3aK84: folds
mauritz: raises 2759 to 4453 and is all-in
Lui Martins: folds
elD1ABLO21: folds
playazhate: folds
chrisallwin: folds
Rapaza: folds
Dan3016: folds
Uncalled bet (2759) returned to mauritz
*** FLOP *** {A-Spades}{6-Clubs}{K-Diamonds}
*** TURN *** {A-Spades}{6-Clubs}{K-Diamonds} {2-Spades}
*** RIVER *** {A-Spades}{6-Clubs}{K-Diamonds}{2-Spades} {Q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {A-Diamonds}{J-Spades} (a pair of Aces)
mauritz: shows {Q-Diamonds}{Q-Spades} (three of a kind, Queens)
mauritz collected 3703 from pot
iliadivilia finished the tournament in 3625th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3703 | Rake 0
Board {A-Spades}{6-Clubs}{K-Diamonds}{2-Spades}{Q-Clubs}
Seat 1: mauritz showed {Q-Diamonds}{Q-Spades} and won (3703) with three of a kind, Queens
Seat 2: Lui Martins folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: elD1ABLO21 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: playazhate folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: chrisallwin (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Rapaza (small blind) folded before Flop
Seat 7: Dan3016 (big blind) folded before Flop
Seat 8: iliadivilia showed {A-Diamonds}{J-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 9: Pe3aK84 folded before Flop (didn't bet)

out h11

PokerStars Hand #138859140160: Tournament #1283049060, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2015/08/02 19:32:10 CET [2015/08/02 13:32:10 ET]
Table '1283049060 138' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: kstorop (6000 in chips)
Seat 2: kritzellord (4025 in chips)
Seat 3: dede6001 (7231 in chips)
Seat 4: iliadivilia (1685 in chips)
Seat 5: MichaelNg (9699 in chips)
Seat 6: Rocky070290 (11259 in chips)
Seat 7: S3d3m2 (9116 in chips)
Seat 8: JGagMan (731 in chips)
Seat 9: BruceLeemp (5347 in chips)
kstorop: posts the ante 30
kritzellord: posts the ante 30
dede6001: posts the ante 30
iliadivilia: posts the ante 30
MichaelNg: posts the ante 30
Rocky070290: posts the ante 30
S3d3m2: posts the ante 30
JGagMan: posts the ante 30
BruceLeemp: posts the ante 30
BruceLeemp: posts small blind 125
kstorop: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Clubs}{8-Hearts}
kritzellord: folds
dede6001: folds
iliadivilia: raises 1405 to 1655 and is all-in
MichaelNg: calls 1655
Rocky070290: calls 1655
S3d3m2: folds
JGagMan: calls 701 and is all-in
BruceLeemp: folds
kstorop: folds
*** FLOP *** {K-Clubs}{2-Diamonds}{7-Spades}
MichaelNg: checks
Rocky070290: bets 3155
MichaelNg: folds
Uncalled bet (3155) returned to Rocky070290
*** TURN *** {K-Clubs}{2-Diamonds}{7-Spades} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {K-Clubs}{2-Diamonds}{7-Spades}{3-Diamonds} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {A-Clubs}{8-Hearts} (high card Ace)
Rocky070290: shows {K-Diamonds}{Q-Diamonds} (two pair, Kings and Queens)
Rocky070290 collected 2862 from side pot
JGagMan: shows {7-Clubs}{10-Clubs} (a pair of Sevens)
Rocky070290 collected 3449 from main pot
iliadivilia finished the tournament in 4157th place
JGagMan finished the tournament in 4158th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6311 Main pot 3449. Side pot 2862. | Rake 0
Board {K-Clubs}{2-Diamonds}{7-Spades}{3-Diamonds}{Q-Spades}
Seat 1: kstorop (big blind) folded before Flop
Seat 2: kritzellord folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: dede6001 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: iliadivilia showed {A-Clubs}{8-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 5: MichaelNg folded on the Flop
Seat 6: Rocky070290 showed {K-Diamonds}{Q-Diamonds} and won (6311) with two pair, Kings and Queens
Seat 7: S3d3m2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: JGagMan (button) showed {7-Clubs}{10-Clubs} and lost with a pair of Sevens
Seat 9: BruceLeemp (small blind) folded before Flop

123451207