Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

iliadivilia

Mijn onderschrift:

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

Verstuur bericht

Forum Posts

kies er maar 1

ok is goed gl

wie o wie

post je nick

...

15:00 psko 27
15:00 tko 27
15:00 big 5.50
15:30 16.50
15:45 tko 5.50
16:0 SE 27
16:30 hot 33
16:45 sko 21
17:00 Splash 22.42
17:00 big 8.8
17:30 ko 13.50
18:00 big 22
18:00 2r 14.20
18:15 pko 27
18:30 hot 11
18:45 tko 5.40
19:00 fo 22
19:30 hot 16.50

sats
17:40 big 109 - $11
17:50 big 109 - $22
17:00 saturday super knockout $27

totaal 385.32

iliadivilia

klaar cake is 530

PokerStars Hand #128773303439: Tournament #1103986085, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XX (700/1400) - 2015/01/16 23:37:19 CET [2015/01/16 17:37:19 ET]
Table '1103986085 184' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: eshorkin (24916 in chips)
Seat 2: DeckyMc (35660 in chips)
Seat 3: MAC735i (19640 in chips)
Seat 4: MadStarfish (36878 in chips)
Seat 5: SAfari261 (42918 in chips)
Seat 6: Retardo89 (63719 in chips)
Seat 7: Newportlad (27517 in chips)
Seat 8: iliadivilia (16219 in chips)
Seat 9: Matticus212 (10452 in chips)
eshorkin: posts the ante 175
DeckyMc: posts the ante 175
MAC735i: posts the ante 175
MadStarfish: posts the ante 175
SAfari261: posts the ante 175
Retardo89: posts the ante 175
Newportlad: posts the ante 175
iliadivilia: posts the ante 175
Matticus212: posts the ante 175
DeckyMc: posts small blind 700
MAC735i: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {K-Spades}{K-Clubs}
MadStarfish: folds
SAfari261: folds
Retardo89: raises 1700 to 3100
Newportlad: folds
iliadivilia: raises 12944 to 16044 and is all-in
Matticus212: folds
eshorkin: folds
DeckyMc: folds
MAC735i: folds
Retardo89: calls 12944
*** FLOP *** {8-Diamonds}{4-Spades}{J-Hearts}
*** TURN *** {8-Diamonds}{4-Spades}{J-Hearts} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{4-Spades}{J-Hearts}{Q-Diamonds} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Retardo89: shows {J-Spades}{J-Clubs} (three of a kind, Jacks)
iliadivilia: shows {K-Spades}{K-Clubs} (a pair of Kings)
Retardo89 said, "karma"
Retardo89 collected 35763 from pot
iliadivilia finished the tournament in 663rd place and received $24.39.
*** SUMMARY ***
Total pot 35763 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{4-Spades}{J-Hearts}{Q-Diamonds}{2-Hearts}
Seat 1: eshorkin (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: DeckyMc (small blind) folded before Flop
Seat 3: MAC735i (big blind) folded before Flop
Seat 4: MadStarfish folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: SAfari261 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Retardo89 showed {J-Spades}{J-Clubs} and won (35763) with three of a kind, Jacks
Seat 7: Newportlad folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: iliadivilia showed {K-Spades}{K-Clubs} and lost with a pair of Kings
Seat 9: Matticus212 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #128771907168: Tournament #1103986085, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2015/01/16 23:16:00 CET [2015/01/16 17:16:00 ET]
Table '1103986085 184' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: eshorkin (25749 in chips)
Seat 2: xisshen (3285 in chips)
Seat 3: adi4you (18644 in chips)
Seat 4: MadStarfish (14769 in chips)
Seat 5: SAfari261 (43313 in chips)
Seat 6: Retardo89 (80476 in chips)
Seat 7: asusro (17843 in chips)
Seat 8: iliadivilia (12722 in chips)
Seat 9: Matticus212 (11907 in chips)
eshorkin: posts the ante 125
xisshen: posts the ante 125
adi4you: posts the ante 125
MadStarfish: posts the ante 125
SAfari261: posts the ante 125
Retardo89: posts the ante 125
asusro: posts the ante 125
iliadivilia: posts the ante 125
Matticus212: posts the ante 125
eshorkin: posts small blind 500
xisshen: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {Q-Spades}{Q-Clubs}
adi4you: folds
MadStarfish: folds
SAfari261: folds
Retardo89: folds
asusro: folds
iliadivilia: raises 11597 to 12597 and is all-in
Matticus212: folds
eshorkin: raises 11597 to 24194
xisshen: folds
Uncalled bet (11597) returned to eshorkin
*** FLOP *** {A-Spades}{8-Diamonds}{4-Spades}
*** TURN *** {A-Spades}{8-Diamonds}{4-Spades} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {A-Spades}{8-Diamonds}{4-Spades}{Q-Diamonds} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
eshorkin: shows {6-Diamonds}{6-Hearts} (a pair of Sixes)
iliadivilia: shows {Q-Spades}{Q-Clubs} (three of a kind, Queens)
iliadivilia collected 27319 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 27319 | Rake 0
Board {A-Spades}{8-Diamonds}{4-Spades}{Q-Diamonds}{5-Diamonds}
Seat 1: eshorkin (small blind) showed {6-Diamonds}{6-Hearts} and lost with a pair of Sixes
Seat 2: xisshen (big blind) folded before Flop
Seat 3: adi4you folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MadStarfish folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: SAfari261 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Retardo89 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: asusro folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: iliadivilia showed {Q-Spades}{Q-Clubs} and won (27319) with three of a kind, Queens
Seat 9: Matticus212 (button) folded before Flop (didn't bet)

11k

PokerStars Hand #128769921305: Tournament #1103986085, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2015/01/16 22:45:30 CET [2015/01/16 16:45:30 ET]
Table '1103986085 184' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: XLucyX1987 (8991 in chips)
Seat 2: brock125 (5480 in chips)
Seat 3: adi4you (10592 in chips)
Seat 4: MadStarfish (47128 in chips)
Seat 5: SAfari261 (35416 in chips)
Seat 6: Retardo89 (54772 in chips)
Seat 7: berliner24 (19542 in chips)
Seat 8: iliadivilia (6036 in chips)
Seat 9: Matticus212 (17257 in chips)
XLucyX1987: posts the ante 70
brock125: posts the ante 70
adi4you: posts the ante 70
MadStarfish: posts the ante 70
SAfari261: posts the ante 70
Retardo89: posts the ante 70
berliner24: posts the ante 70
iliadivilia: posts the ante 70
Matticus212: posts the ante 70
XLucyX1987: posts small blind 300
brock125: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Diamonds}{J-Spades}
adi4you: folds
MadStarfish: folds
SAfari261: folds
Retardo89: folds
berliner24: folds
iliadivilia: raises 5366 to 5966 and is all-in
Matticus212: folds
XLucyX1987: raises 2955 to 8921 and is all-in
brock125: folds
Uncalled bet (2955) returned to XLucyX1987
*** FLOP *** {6-Diamonds}{6-Clubs}{4-Diamonds}
*** TURN *** {6-Diamonds}{6-Clubs}{4-Diamonds} {9-Clubs}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{6-Clubs}{4-Diamonds}{9-Clubs} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
XLucyX1987: shows {8-Clubs}{A-Spades} (a pair of Sixes)
iliadivilia: shows {A-Diamonds}{J-Spades} (a pair of Sixes - Ace+Jack kicker)
iliadivilia collected 13162 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 13162 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{6-Clubs}{4-Diamonds}{9-Clubs}{3-Hearts}
Seat 1: XLucyX1987 (small blind) showed {8-Clubs}{A-Spades} and lost with a pair of Sixes
Seat 2: brock125 (big blind) folded before Flop
Seat 3: adi4you folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MadStarfish folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: SAfari261 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Retardo89 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: berliner24 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: iliadivilia showed {A-Diamonds}{J-Spades} and won (13162) with a pair of Sixes
Seat 9: Matticus212 (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #128769003339: Tournament #1103986085, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2015/01/16 22:31:57 CET [2015/01/16 16:31:57 ET]
Table '1103986085 61' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: iliadivilia (24370 in chips)
Seat 2: BigggTymeR (15044 in chips)
Seat 3: Ricourtco (10612 in chips)
Seat 4: Akuarius4691 (5175 in chips)
Seat 5: FishMacMC (8164 in chips)
Seat 6: stone_s_g (13913 in chips)
Seat 7: Toni Padl (6708 in chips)
Seat 8: tibilok (13215 in chips)
Seat 9: Timurishee (16760 in chips) is sitting out
iliadivilia: posts the ante 60
BigggTymeR: posts the ante 60
Ricourtco: posts the ante 60
Akuarius4691: posts the ante 60
FishMacMC: posts the ante 60
stone_s_g: posts the ante 60
Toni Padl: posts the ante 60
tibilok: posts the ante 60
Timurishee: posts the ante 60
stone_s_g: posts small blind 250
Toni Padl: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {Q-Diamonds}{J-Diamonds}
tibilok: folds
Timurishee: folds
iliadivilia: raises 620 to 1120
BigggTymeR: raises 1880 to 3000
Ricourtco: folds
Akuarius4691: folds
FishMacMC: folds
stone_s_g: folds
Toni Padl: folds
iliadivilia: calls 1880
*** FLOP *** {J-Spades}{6-Hearts}{Q-Clubs}
iliadivilia: checks
BigggTymeR: bets 3520
iliadivilia: raises 17790 to 21310 and is all-in
BigggTymeR: calls 8464 and is all-in
Uncalled bet (9326) returned to iliadivilia
*** TURN *** {J-Spades}{6-Hearts}{Q-Clubs} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {J-Spades}{6-Hearts}{Q-Clubs}{5-Diamonds} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {Q-Diamonds}{J-Diamonds} (two pair, Queens and Jacks)
BigggTymeR: shows {A-Spades}{K-Spades} (a straight, Ten to Ace)
BigggTymeR collected 31258 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 31258 | Rake 0
Board {J-Spades}{6-Hearts}{Q-Clubs}{5-Diamonds}{10-Spades}
Seat 1: iliadivilia showed {Q-Diamonds}{J-Diamonds} and lost with two pair, Queens and Jacks
Seat 2: BigggTymeR showed {A-Spades}{K-Spades} and won (31258) with a straight, Ten to Ace
Seat 3: Ricourtco folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Akuarius4691 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: FishMacMC (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: stone_s_g (small blind) folded before Flop
Seat 7: Toni Padl (big blind) folded before Flop
Seat 8: tibilok folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Timurishee folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #128767315721: Tournament #1103986085, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2015/01/16 22:07:18 CET [2015/01/16 16:07:18 ET]
Table '1103986085 61' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: iliadivilia (6295 in chips)
Seat 2: BigggTymeR (16259 in chips)
Seat 3: Ricourtco (13610 in chips)
Seat 4: Akuarius4691 (6960 in chips)
Seat 5: FishMacMC (3162 in chips)
Seat 6: liketopla444 (7715 in chips)
Seat 8: tibilok (15625 in chips)
Seat 9: Timurishee (12322 in chips)
iliadivilia: posts the ante 40
BigggTymeR: posts the ante 40
Ricourtco: posts the ante 40
Akuarius4691: posts the ante 40
FishMacMC: posts the ante 40
liketopla444: posts the ante 40
tibilok: posts the ante 40
Timurishee: posts the ante 40
Timurishee: posts small blind 150
iliadivilia: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {7-Diamonds}{7-Clubs}
BigggTymeR: folds
Ricourtco: folds
Akuarius4691: raises 300 to 600
FishMacMC: folds
liketopla444: calls 600
tibilok: folds
Timurishee: calls 450
iliadivilia: raises 5655 to 6255 and is all-in
Akuarius4691: folds
liketopla444: folds
Timurishee: calls 5655
*** FLOP *** {5-Spades}{A-Clubs}{K-Clubs}
*** TURN *** {5-Spades}{A-Clubs}{K-Clubs} {7-Spades}
*** RIVER *** {5-Spades}{A-Clubs}{K-Clubs}{7-Spades} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Timurishee: shows {A-Diamonds}{Q-Hearts} (a pair of Aces)
iliadivilia: shows {7-Diamonds}{7-Clubs} (three of a kind, Sevens)
iliadivilia collected 14030 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 14030 | Rake 0
Board {5-Spades}{A-Clubs}{K-Clubs}{7-Spades}{8-Diamonds}
Seat 1: iliadivilia (big blind) showed {7-Diamonds}{7-Clubs} and won (14030) with three of a kind, Sevens
Seat 2: BigggTymeR folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Ricourtco folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Akuarius4691 folded before Flop
Seat 5: FishMacMC folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: liketopla444 folded before Flop
Seat 8: tibilok (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Timurishee (small blind) showed {A-Diamonds}{Q-Hearts} and lost with a pair of Aces

moeizame dag, 6,4k $11 20.00

exit 16.50

PokerStars Hand #128763202900: Tournament #1103985985, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2015/01/16 21:06:04 CET [2015/01/16 15:06:04 ET]
Table '1103985985 12' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: hrvoje1712 (8597 in chips)
Seat 2: roo_400 (31305 in chips)
Seat 3: iliadivilia (4895 in chips)
Seat 4: wawi319 (18210 in chips)
Seat 5: bostanu24 (11149 in chips)
Seat 6: ongravity (3694 in chips)
Seat 7: nujf9 (17135 in chips) is sitting out
Seat 8: f.roldan7 (7554 in chips)
Seat 9: persii (3273 in chips)
hrvoje1712: posts the ante 100
roo_400: posts the ante 100
iliadivilia: posts the ante 100
wawi319: posts the ante 100
bostanu24: posts the ante 100
ongravity: posts the ante 100
nujf9: posts the ante 100
f.roldan7: posts the ante 100
persii: posts the ante 100
hrvoje1712: posts small blind 400
roo_400: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {5-Clubs}{5-Diamonds}
iliadivilia: raises 3995 to 4795 and is all-in
wawi319: folds
bostanu24: folds
ongravity: calls 3594 and is all-in
nujf9: folds
f.roldan7: folds
persii: folds
hrvoje1712: folds
roo_400: folds
Uncalled bet (1201) returned to iliadivilia
*** FLOP *** {7-Clubs}{9-Diamonds}{3-Hearts}
*** TURN *** {7-Clubs}{9-Diamonds}{3-Hearts} {J-Clubs}
*** RIVER *** {7-Clubs}{9-Diamonds}{3-Hearts}{J-Clubs} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {5-Clubs}{5-Diamonds} (a pair of Fives)
ongravity: shows {10-Diamonds}{J-Diamonds} (a pair of Jacks)
ongravity collected 9288 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 9288 | Rake 0
Board {7-Clubs}{9-Diamonds}{3-Hearts}{J-Clubs}{6-Spades}
Seat 1: hrvoje1712 (small blind) folded before Flop
Seat 2: roo_400 (big blind) folded before Flop
Seat 3: iliadivilia showed {5-Clubs}{5-Diamonds} and lost with a pair of Fives
Seat 4: wawi319 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: bostanu24 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ongravity showed {10-Diamonds}{J-Diamonds} and won (9288) with a pair of Jacks
Seat 7: nujf9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: f.roldan7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: persii (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #128763232131: Tournament #1103985985, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2015/01/16 21:06:29 CET [2015/01/16 15:06:29 ET]
Table '1103985985 12' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: hrvoje1712 (8097 in chips)
Seat 2: roo_400 (30405 in chips)
Seat 3: iliadivilia (1201 in chips)
Seat 4: wawi319 (18110 in chips)
Seat 5: bostanu24 (11049 in chips)
Seat 6: ongravity (9288 in chips)
Seat 7: nujf9 (17035 in chips) is sitting out
Seat 8: f.roldan7 (7454 in chips)
Seat 9: persii (3173 in chips)
hrvoje1712: posts the ante 100
roo_400: posts the ante 100
iliadivilia: posts the ante 100
wawi319: posts the ante 100
bostanu24: posts the ante 100
ongravity: posts the ante 100
nujf9: posts the ante 100
f.roldan7: posts the ante 100
persii: posts the ante 100
roo_400: posts small blind 400
iliadivilia: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {3-Spades}{10-Spades}
wawi319: folds
bostanu24: folds
ongravity: folds
nujf9: folds
nujf9 has returned
f.roldan7: folds
persii: folds
hrvoje1712: folds
roo_400: raises 800 to 1600
iliadivilia: calls 301 and is all-in
Uncalled bet (499) returned to roo_400
*** FLOP *** {5-Diamonds}{9-Spades}{A-Spades}
*** TURN *** {5-Diamonds}{9-Spades}{A-Spades} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{9-Spades}{A-Spades}{2-Diamonds} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
roo_400: shows {2-Hearts}{10-Diamonds} (two pair, Nines and Deuces)
iliadivilia: shows {3-Spades}{10-Spades} (a pair of Nines)
roo_400 collected 3102 from pot
iliadivilia finished the tournament in 770th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3102 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{9-Spades}{A-Spades}{2-Diamonds}{9-Diamonds}
Seat 1: hrvoje1712 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: roo_400 (small blind) showed {2-Hearts}{10-Diamonds} and won (3102) with two pair, Nines and Deuces
Seat 3: iliadivilia (big blind) showed {3-Spades}{10-Spades} and lost with a pair of Nines
Seat 4: wawi319 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: bostanu24 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ongravity folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: nujf9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: f.roldan7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: persii folded before Flop (didn't bet)

22 19.00

PokerStars Hand #128762371851: Tournament #1103985839, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2015/01/16 20:52:35 CET [2015/01/16 14:52:35 ET]
Table '1103985839 26' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: kay82_ps (11683 in chips)
Seat 2: pavmax79 (4800 in chips)
Seat 3: t8ofDiamonds (5351 in chips)
Seat 4: FirmanBoys_ (7448 in chips)
Seat 5: x_zola25 (4852 in chips)
Seat 6: SvZff (7243 in chips)
Seat 7: iliadivilia (1301 in chips)
Seat 8: dudu2508 (18166 in chips)
Seat 9: zÿax (317 in chips)
kay82_ps: posts the ante 30
pavmax79: posts the ante 30
t8ofDiamonds: posts the ante 30
FirmanBoys_: posts the ante 30
x_zola25: posts the ante 30
SvZff: posts the ante 30
iliadivilia: posts the ante 30
dudu2508: posts the ante 30
zÿax: posts the ante 30
kay82_ps: posts small blind 125
pavmax79: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {4-Diamonds}{A-Spades}
t8ofDiamonds: folds
FirmanBoys_: folds
x_zola25: folds
SvZff: raises 260 to 510
iliadivilia: raises 761 to 1271 and is all-in
dudu2508: folds
zÿax: folds
kay82_ps: folds
pavmax79: folds
SvZff: calls 761
*** FLOP *** {6-Diamonds}{7-Clubs}{K-Spades}
*** TURN *** {6-Diamonds}{7-Clubs}{K-Spades} {5-Spades}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{7-Clubs}{K-Spades}{5-Spades} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
SvZff: shows {Q-Diamonds}{A-Hearts} (high card Ace)
iliadivilia: shows {4-Diamonds}{A-Spades} (high card Ace - lower kicker)
SvZff collected 3187 from pot
iliadivilia finished the tournament in 304th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3187 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{7-Clubs}{K-Spades}{5-Spades}{9-Clubs}
Seat 1: kay82_ps (small blind) folded before Flop
Seat 2: pavmax79 (big blind) folded before Flop
Seat 3: t8ofDiamonds folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: FirmanBoys_ folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: x_zola25 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: SvZff showed {Q-Diamonds}{A-Hearts} and won (3187) with high card Ace
Seat 7: iliadivilia showed {4-Diamonds}{A-Spades} and lost with high card Ace
Seat 8: dudu2508 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: zÿax (button) folded before Flop (didn't bet)

16.50

PokerStars Hand #128762109887: Tournament #1103985985, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2015/01/16 20:48:33 CET [2015/01/16 14:48:33 ET]
Table '1103985985 255' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: shteddy (14838 in chips)
Seat 2: molek1111 (17209 in chips)
Seat 3: Sergei0384 (6840 in chips)
Seat 4: Super3bet77 (9790 in chips)
Seat 5: Joey2k10 (5294 in chips)
Seat 6: Slyme1003 (3095 in chips)
Seat 7: Ägirsland (5150 in chips)
Seat 8: iliadivilia (6325 in chips)
Seat 9: vazelina (23105 in chips)
shteddy: posts the ante 70
molek1111: posts the ante 70
Sergei0384: posts the ante 70
Super3bet77: posts the ante 70
Joey2k10: posts the ante 70
Slyme1003: posts the ante 70
Ägirsland: posts the ante 70
iliadivilia: posts the ante 70
vazelina: posts the ante 70
vazelina: posts small blind 300
shteddy: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {K-Spades}{A-Diamonds}
molek1111: folds
Sergei0384: folds
Super3bet77: folds
Joey2k10: folds
Slyme1003: folds
Ägirsland: raises 4480 to 5080 and is all-in
iliadivilia: raises 1175 to 6255 and is all-in
vazelina: folds
shteddy: folds
Uncalled bet (1175) returned to iliadivilia
*** FLOP *** {3-Diamonds}{4-Hearts}{9-Clubs}
*** TURN *** {3-Diamonds}{4-Hearts}{9-Clubs} {8-Clubs}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{4-Hearts}{9-Clubs}{8-Clubs} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Ägirsland: shows {10-Diamonds}{10-Hearts} (two pair, Tens and Eights)
iliadivilia: shows {K-Spades}{A-Diamonds} (a pair of Eights)
Ägirsland collected 11690 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11690 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{4-Hearts}{9-Clubs}{8-Clubs}{8-Spades}
Seat 1: shteddy (big blind) folded before Flop
Seat 2: molek1111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Sergei0384 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Super3bet77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Joey2k10 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Slyme1003 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Ägirsland showed {10-Diamonds}{10-Hearts} and won (11690) with two pair, Tens and Eights
Seat 8: iliadivilia (button) showed {K-Spades}{A-Diamonds} and lost with a pair of Eights
Seat 9: vazelina (small blind) folded before Flop

11fo

PokerStars Hand #128761470980: Tournament #1103972966, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2015/01/16 20:38:45 CET [2015/01/16 14:38:45 ET]
Table '1103972966 35' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Rochinha2011 (7960 in chips)
Seat 2: Pikiniki ™ (6095 in chips)
Seat 3: 5la5#> (3225 in chips)
Seat 4: dozerTM (5627 in chips)
Seat 5: Marocco88 (5732 in chips)
Seat 6: flopped6810 (2370 in chips)
Seat 7: iliadivilia (6579 in chips)
Seat 8: kyzyldurrr (1684 in chips)
Seat 9: GoldenBeeM (5339 in chips)
Rochinha2011: posts the ante 15
Pikiniki ™: posts the ante 15
5la5#>: posts the ante 15
dozerTM: posts the ante 15
Marocco88: posts the ante 15
flopped6810: posts the ante 15
iliadivilia: posts the ante 15
kyzyldurrr: posts the ante 15
GoldenBeeM: posts the ante 15
kyzyldurrr: posts small blind 60
GoldenBeeM: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {3-Diamonds}{3-Clubs}
Rochinha2011: folds
Pikiniki ™: folds
5la5#>: raises 120 to 240
dozerTM: calls 240
Marocco88: folds
flopped6810: folds
iliadivilia: calls 240
kyzyldurrr: calls 180
GoldenBeeM: folds
*** FLOP *** {3-Hearts}{10-Spades}{Q-Clubs}
kyzyldurrr: checks
5la5#>: checks
dozerTM: bets 540
iliadivilia: calls 540
kyzyldurrr: folds
5la5#>: folds
*** TURN *** {3-Hearts}{10-Spades}{Q-Clubs} {K-Hearts}
dozerTM: checks
iliadivilia: bets 1440
dozerTM: calls 1440
*** RIVER *** {3-Hearts}{10-Spades}{Q-Clubs}{K-Hearts} {5-Diamonds}
dozerTM: checks
iliadivilia: bets 3480
dozerTM: calls 3392 and is all-in
Uncalled bet (88) returned to iliadivilia
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {3-Diamonds}{3-Clubs} (three of a kind, Threes)
dozerTM: shows {10-Clubs}{10-Hearts} (three of a kind, Tens)
dozerTM collected 11959 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11959 | Rake 0
Board {3-Hearts}{10-Spades}{Q-Clubs}{K-Hearts}{5-Diamonds}
Seat 1: Rochinha2011 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Pikiniki ™ folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 5la5#> folded on the Flop
Seat 4: dozerTM showed {10-Clubs}{10-Hearts} and won (11959) with three of a kind, Tens
Seat 5: Marocco88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: flopped6810 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: iliadivilia (button) showed {3-Diamonds}{3-Clubs} and lost with three of a kind, Threes
Seat 8: kyzyldurrr (small blind) folded on the Flop
Seat 9: GoldenBeeM (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #128761745788: Tournament #1103972966, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2015/01/16 20:42:58 CET [2015/01/16 14:42:58 ET]
Table '1103972966 35' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Rochinha2011 (7715 in chips)
Seat 2: Pikiniki ™ (6210 in chips)
Seat 3: 5la5#> (2935 in chips)
Seat 4: dozerTM (11924 in chips)
Seat 5: Marocco88 (6087 in chips)
Seat 6: flopped6810 (2320 in chips)
Seat 7: iliadivilia (917 in chips)
Seat 8: kyzyldurrr (1394 in chips)
Seat 9: GoldenBeeM (5109 in chips)
Rochinha2011: posts the ante 20
Pikiniki ™: posts the ante 20
5la5#>: posts the ante 20
dozerTM: posts the ante 20
Marocco88: posts the ante 20
flopped6810: posts the ante 20
iliadivilia: posts the ante 20
kyzyldurrr: posts the ante 20
GoldenBeeM: posts the ante 20
Pikiniki ™: posts small blind 75
5la5#>: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {Q-Clubs}{K-Clubs}
dozerTM: folds
Marocco88: calls 150
flopped6810: folds
iliadivilia: raises 747 to 897 and is all-in
kyzyldurrr: folds
GoldenBeeM: folds
Rochinha2011: folds
Pikiniki ™: folds
5la5#>: folds
Marocco88: calls 747
*** FLOP *** {8-Spades}{5-Spades}{J-Diamonds}
*** TURN *** {8-Spades}{5-Spades}{J-Diamonds} {9-Spades}
*** RIVER *** {8-Spades}{5-Spades}{J-Diamonds}{9-Spades} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Marocco88: shows {2-Diamonds}{5-Diamonds} (a pair of Fives)
iliadivilia: shows {Q-Clubs}{K-Clubs} (high card King)
Marocco88 collected 2199 from pot
iliadivilia finished the tournament in 483rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 2199 | Rake 0
Board {8-Spades}{5-Spades}{J-Diamonds}{9-Spades}{4-Spades}
Seat 1: Rochinha2011 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Pikiniki ™ (small blind) folded before Flop
Seat 3: 5la5#> (big blind) folded before Flop
Seat 4: dozerTM folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Marocco88 showed {2-Diamonds}{5-Diamonds} and won (2199) with a pair of Fives
Seat 6: flopped6810 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: iliadivilia showed {Q-Clubs}{K-Clubs} and lost with high card King
Seat 8: kyzyldurrr folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: GoldenBeeM folded before Flop (didn't bet)

5.50

PokerStars Hand #128759728238: Tournament #1103985817, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2015/01/16 20:11:51 CET [2015/01/16 14:11:51 ET]
Table '1103985817 19' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: nafart333 (3888 in chips)
Seat 2: iliadivilia (4221 in chips)
Seat 3: leandroM13 (3247 in chips)
Seat 4: vikvinvik (4761 in chips)
Seat 5: gunfortwoaa (7062 in chips)
Seat 6: ZaIC (3300 in chips)
Seat 7: sergiomotta (2449 in chips)
Seat 8: temcomo (7027 in chips)
Seat 9: KING_CLUB8 (1624 in chips)
ZaIC: posts small blind 75
sergiomotta: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {K-Diamonds}{A-Spades}
temcomo: raises 150 to 300
KING_CLUB8: folds
nafart333: folds
iliadivilia: raises 3921 to 4221 and is all-in
leandroM13: calls 3247 and is all-in
vikvinvik: folds
gunfortwoaa: folds
ZaIC: folds
sergiomotta: folds
temcomo: folds
Uncalled bet (974) returned to iliadivilia
*** FLOP *** {2-Hearts}{Q-Spades}{4-Hearts}
*** TURN *** {2-Hearts}{Q-Spades}{4-Hearts} {10-Spades}
*** RIVER *** {2-Hearts}{Q-Spades}{4-Hearts}{10-Spades} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {K-Diamonds}{A-Spades} (high card Ace)
leandroM13: shows {Q-Clubs}{Q-Hearts} (three of a kind, Queens)
leandroM13 collected 7019 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7019 | Rake 0
Board {2-Hearts}{Q-Spades}{4-Hearts}{10-Spades}{5-Hearts}
Seat 1: nafart333 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: iliadivilia showed {K-Diamonds}{A-Spades} and lost with high card Ace
Seat 3: leandroM13 showed {Q-Clubs}{Q-Hearts} and won (7019) with three of a kind, Queens
Seat 4: vikvinvik folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: gunfortwoaa (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ZaIC (small blind) folded before Flop
Seat 7: sergiomotta (big blind) folded before Flop
Seat 8: temcomo folded before Flop
Seat 9: KING_CLUB8 folded before Flop (didn't bet)

sat>55

PokerStars Hand #128759600398: Tournament #1103990011, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level X (400/800) - 2015/01/16 20:09:50 CET [2015/01/16 14:09:50 ET]
Table '1103990011 8' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: RIKSLO (6980 in chips)
Seat 2: -UNREGPRE- (22490 in chips)
Seat 3: 78naipadinho (10410 in chips)
Seat 4: iliadivilia (7820 in chips)
Seat 5: iampot (12535 in chips)
Seat 6: MizRedUrHan (14911 in chips)
Seat 7: marokpoker (10025 in chips)
Seat 8: bac05 (11125 in chips)
Seat 9: braindeador (13437 in chips)
RIKSLO: posts the ante 75
-UNREGPRE-: posts the ante 75
78naipadinho: posts the ante 75
iliadivilia: posts the ante 75
iampot: posts the ante 75
MizRedUrHan: posts the ante 75
marokpoker: posts the ante 75
bac05: posts the ante 75
braindeador: posts the ante 75
iliadivilia: posts small blind 400
iampot: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {8-Clubs}{J-Diamonds}
MizRedUrHan: folds
marokpoker: folds
bac05: folds
braindeador: folds
RIKSLO: folds
-UNREGPRE-: folds
78naipadinho: folds
iliadivilia: raises 6945 to 7745 and is all-in
iampot: calls 6945
*** FLOP *** {8-Hearts}{10-Clubs}{5-Spades}
*** TURN *** {8-Hearts}{10-Clubs}{5-Spades} {3-Hearts}
*** RIVER *** {8-Hearts}{10-Clubs}{5-Spades}{3-Hearts} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {8-Clubs}{J-Diamonds} (a pair of Eights)
iampot: shows {8-Spades}{A-Spades} (a pair of Eights - Ace kicker)
iampot collected 16165 from pot
iliadivilia finished the tournament in 186th place
*** SUMMARY ***
Total pot 16165 | Rake 0
Board {8-Hearts}{10-Clubs}{5-Spades}{3-Hearts}{7-Hearts}
Seat 1: RIKSLO folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: -UNREGPRE- folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 78naipadinho (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: iliadivilia (small blind) showed {8-Clubs}{J-Diamonds} and lost with a pair of Eights
Seat 5: iampot (big blind) showed {8-Spades}{A-Spades} and won (16165) with a pair of Eights
Seat 6: MizRedUrHan folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: marokpoker folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: bac05 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: braindeador folded before Flop (didn't bet)

ko 18.45

PokerStars Hand #128756518529: Tournament #1103985793, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2015/01/16 19:19:19 CET [2015/01/16 13:19:19 ET]
Table '1103985793 84' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: amjuliao (3380 in chips)
Seat 2: KingIve (7220 in chips)
Seat 3: nacknuuch (3505 in chips)
Seat 4: H2lvik87 (3070 in chips)
Seat 5: Marterpiscis (3696 in chips)
Seat 6: aph003 (2850 in chips)
Seat 7: Wiir (5090 in chips)
Seat 8: SeniorX72 (2860 in chips)
Seat 9: iliadivilia (2685 in chips)
nacknuuch: posts small blind 100
H2lvik87: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Spades}{A-Clubs}
Marterpiscis: folds
aph003: folds
Wiir: folds
SeniorX72: folds
iliadivilia: raises 200 to 400
amjuliao: folds
KingIve: folds
nacknuuch: calls 300
H2lvik87: folds
*** FLOP *** {3-Diamonds}{4-Hearts}{7-Diamonds}
nacknuuch: checks
iliadivilia: bets 420
nacknuuch: raises 2685 to 3105 and is all-in
iliadivilia: calls 1865 and is all-in
Uncalled bet (820) returned to nacknuuch
*** TURN *** {3-Diamonds}{4-Hearts}{7-Diamonds} {5-Hearts}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{4-Hearts}{7-Diamonds}{5-Hearts} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
nacknuuch: shows {6-Clubs}{6-Spades} (a straight, Three to Seven)
iliadivilia: shows {A-Spades}{A-Clubs} (two pair, Aces and Fours)
nacknuuch collected 5570 from pot
nacknuuch wins the $1 bounty for eliminating iliadivilia
iliadivilia finished the tournament in 1563rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 5570 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{4-Hearts}{7-Diamonds}{5-Hearts}{4-Clubs}
Seat 1: amjuliao folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: KingIve (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: nacknuuch (small blind) showed {6-Clubs}{6-Spades} and won (5570) with a straight, Three to Seven
Seat 4: H2lvik87 (big blind) folded before Flop
Seat 5: Marterpiscis folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: aph003 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Wiir folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: SeniorX72 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: iliadivilia showed {A-Spades}{A-Clubs} and lost with two pair, Aces and Fours

123451159