iliadivilia

Mijn onderschrift:

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

Verstuur bericht

Forum Posts

22 tickets, 3x 5$ en 2puzzels te gaan

49,74 onderweg , bedankt voor de backing

out ss

PokerStars Hand #140128622061: Tournament #1297815664, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (1250/2500) - 2015/08/30 22:47:03 CET [2015/08/30 16:47:03 ET]
Table '1297815664 343' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Marciemarc74 (37239 in chips)
Seat 2: iliadivilia (20865 in chips)
Seat 3: Brunofaaria (17622 in chips)
Seat 4: diddlil (43717 in chips)
Seat 5: PokerManX0X0 (22813 in chips)
Seat 6: d3baaa (62324 in chips)
Seat 7: WORTHASQUEEZ (51384 in chips)
Seat 8: ArA055 (60276 in chips)
Seat 9: SeXydam0n (30700 in chips)
Marciemarc74: posts the ante 250
iliadivilia: posts the ante 250
Brunofaaria: posts the ante 250
diddlil: posts the ante 250
PokerManX0X0: posts the ante 250
d3baaa: posts the ante 250
WORTHASQUEEZ: posts the ante 250
ArA055: posts the ante 250
SeXydam0n: posts the ante 250
Brunofaaria: posts small blind 1250
diddlil: posts big blind 2500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {Q-Clubs}{A-Spades}
PokerManX0X0: folds
d3baaa: folds
WORTHASQUEEZ: raises 8500 to 11000
ArA055: folds
SeXydam0n: folds
Marciemarc74: folds
iliadivilia: raises 9615 to 20615 and is all-in
Brunofaaria: calls 16122 and is all-in
diddlil: folds
WORTHASQUEEZ: calls 9615
*** FLOP *** {8-Hearts}{2-Clubs}{10-Hearts}
*** TURN *** {8-Hearts}{2-Clubs}{10-Hearts} {6-Spades}
*** RIVER *** {8-Hearts}{2-Clubs}{10-Hearts}{6-Spades} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
WORTHASQUEEZ: shows {A-Clubs}{10-Clubs} (two pair, Tens and Sixes)
iliadivilia: shows {Q-Clubs}{A-Spades} (a pair of Sixes)
WORTHASQUEEZ collected 6486 from side pot
Brunofaaria: shows {Q-Diamonds}{Q-Spades} (two pair, Queens and Sixes)
Brunofaaria collected 56866 from main pot
iliadivilia finished the tournament in 2949th place and received $16.66.
*** SUMMARY ***
Total pot 63352 Main pot 56866. Side pot 6486. | Rake 0
Board {8-Hearts}{2-Clubs}{10-Hearts}{6-Spades}{6-Diamonds}
Seat 1: Marciemarc74 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: iliadivilia (button) showed {Q-Clubs}{A-Spades} and lost with a pair of Sixes
Seat 3: Brunofaaria (small blind) showed {Q-Diamonds}{Q-Spades} and won (56866) with two pair, Queens and Sixes
Seat 4: diddlil (big blind) folded before Flop
Seat 5: PokerManX0X0 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: d3baaa folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: WORTHASQUEEZ showed {A-Clubs}{10-Clubs} and won (6486) with two pair, Tens and Sixes
Seat 8: ArA055 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: SeXydam0n folded before Flop (didn't bet)

out 11fo

PokerStars Hand #140128395496: Tournament #1303713423, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIX (625/1250) - 2015/08/30 22:42:57 CET [2015/08/30 16:42:57 ET]
Table '1303713423 16' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: error486 (12486 in chips)
Seat 2: maverick0507 (9898 in chips)
Seat 3: mvbds (23038 in chips)
Seat 4: omanlop (63140 in chips)
Seat 5: mirowOw (27343 in chips)
Seat 6: Forelly (40390 in chips)
Seat 7: dr.love.k (29942 in chips)
Seat 8: binhoeiji (28330 in chips)
Seat 9: iliadivilia (15555 in chips)
error486: posts the ante 150
maverick0507: posts the ante 150
mvbds: posts the ante 150
omanlop: posts the ante 150
mirowOw: posts the ante 150
Forelly: posts the ante 150
dr.love.k: posts the ante 150
binhoeiji: posts the ante 150
iliadivilia: posts the ante 150
maverick0507: posts small blind 625
mvbds: posts big blind 1250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Hearts}{10-Diamonds}
omanlop: folds
mirowOw: folds
Forelly: raises 1250 to 2500
dr.love.k: folds
binhoeiji: folds
iliadivilia: raises 12905 to 15405 and is all-in
error486: folds
maverick0507: folds
mvbds: folds
Forelly: calls 12905
*** FLOP *** {4-Clubs}{5-Diamonds}{2-Spades}
*** TURN *** {4-Clubs}{5-Diamonds}{2-Spades} {A-Spades}
*** RIVER *** {4-Clubs}{5-Diamonds}{2-Spades}{A-Spades} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Forelly: shows {A-Clubs}{Q-Diamonds} (two pair, Aces and Deuces)
iliadivilia: shows {A-Hearts}{10-Diamonds} (two pair, Aces and Deuces - lower kicker)
Forelly collected 34035 from pot
iliadivilia finished the tournament in 103rd place and received $19.22.
*** SUMMARY ***
Total pot 34035 | Rake 0
Board {4-Clubs}{5-Diamonds}{2-Spades}{A-Spades}{2-Diamonds}
Seat 1: error486 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: maverick0507 (small blind) folded before Flop
Seat 3: mvbds (big blind) folded before Flop
Seat 4: omanlop folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mirowOw folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Forelly showed {A-Clubs}{Q-Diamonds} and won (34035) with two pair, Aces and Deuces
Seat 7: dr.love.k folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: binhoeiji folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: iliadivilia showed {A-Hearts}{10-Diamonds} and lost with two pair, Aces and Deuces

11fo 24k
ss 22k

out b11

PokerStars Hand #140125752885: Tournament #1303713602, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2015/08/30 21:53:36 CET [2015/08/30 15:53:36 ET]
Table '1303713602 589' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: tema2015 (20510 in chips)
Seat 2: Knitterfalte (1910 in chips)
Seat 3: cokanostraAA (5415 in chips)
Seat 4: hilbilipoker (3000 in chips)
Seat 5: u6i5z70 (5725 in chips)
Seat 6: $mokin4ces (14396 in chips)
Seat 7: velkykopec (2713 in chips)
Seat 8: iliadivilia (1467 in chips)
tema2015: posts the ante 20
Knitterfalte: posts the ante 20
cokanostraAA: posts the ante 20
hilbilipoker: posts the ante 20
u6i5z70: posts the ante 20
$mokin4ces: posts the ante 20
velkykopec: posts the ante 20
iliadivilia: posts the ante 20
velkykopec: posts small blind 75
iliadivilia: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {4-Clubs}{A-Spades}
tema2015: folds
Knitterfalte: folds
cokanostraAA: folds
hilbilipoker has timed out while disconnected
hilbilipoker: folds
hilbilipoker is sitting out
u6i5z70: folds
$mokin4ces: folds
velkykopec: raises 300 to 450
iliadivilia: raises 997 to 1447 and is all-in
velkykopec: calls 997
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{3-Spades}{Q-Clubs}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{3-Spades}{Q-Clubs} {Q-Spades}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{3-Spades}{Q-Clubs}{Q-Spades} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
velkykopec: shows {A-Clubs}{A-Hearts} (a full house, Queens full of Aces)
iliadivilia: shows {4-Clubs}{A-Spades} (three of a kind, Queens)
velkykopec collected 3054 from pot
iliadivilia finished the tournament in 5997th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3054 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{3-Spades}{Q-Clubs}{Q-Spades}{10-Hearts}
Seat 1: tema2015 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Knitterfalte folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: cokanostraAA folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: hilbilipoker folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: u6i5z70 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: $mokin4ces (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: velkykopec (small blind) showed {A-Clubs}{A-Hearts} and won (3054) with a full house, Queens full of Aces
Seat 8: iliadivilia (big blind) showed {4-Clubs}{A-Spades} and lost with three of a kind, Queens

b11 4,7k
ss 10,6k
11fo 10,7k

out 4,40

PokerStars Hand #140121688718: Tournament #1303713330, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level X (125/250) - 2015/08/30 20:41:55 CET [2015/08/30 14:41:55 ET]
Table '1303713330 293' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: iliadivilia (1920 in chips)
Seat 2: Pifoupif (12126 in chips)
Seat 3: Stepanlive (15657 in chips)
Seat 4: sdkrbt (7483 in chips)
Seat 5: Gremista1981 (6486 in chips)
Seat 6: keszon23 (10410 in chips)
Seat 7: bartosz2809 (1997 in chips)
Seat 8: illraiseyou8 (9501 in chips)
Seat 9: Im_Nutz_$ure (4785 in chips)
iliadivilia: posts the ante 30
Pifoupif: posts the ante 30
Stepanlive: posts the ante 30
sdkrbt: posts the ante 30
Gremista1981: posts the ante 30
keszon23: posts the ante 30
bartosz2809: posts the ante 30
illraiseyou8: posts the ante 30
Im_Nutz_$ure: posts the ante 30
illraiseyou8: posts small blind 125
Im_Nutz_$ure: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Hearts}{5-Spades}
iliadivilia: raises 1640 to 1890 and is all-in
Pifoupif: folds
Stepanlive: folds
sdkrbt: calls 1890
Gremista1981: folds
keszon23: folds
bartosz2809: folds
illraiseyou8: folds
Im_Nutz_$ure: calls 1640
*** FLOP *** {4-Clubs}{3-Spades}{10-Spades}
Im_Nutz_$ure: checks
sdkrbt: bets 5563 and is all-in
Im_Nutz_$ure: calls 2865 and is all-in
Uncalled bet (2698) returned to sdkrbt
*** TURN *** {4-Clubs}{3-Spades}{10-Spades} {8-Hearts}
*** RIVER *** {4-Clubs}{3-Spades}{10-Spades}{8-Hearts} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Im_Nutz_$ure: shows {9-Clubs}{9-Diamonds} (a pair of Nines)
sdkrbt: shows {3-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Threes)
Im_Nutz_$ure collected 5730 from side pot
iliadivilia: shows {A-Hearts}{5-Spades} (high card Ace)
Im_Nutz_$ure collected 6065 from main pot
Im_Nutz_$ure wins $1 for eliminating iliadivilia and their own bounty increases by $1 to $3
iliadivilia finished the tournament in 2028th place
*** SUMMARY ***
Total pot 11795 Main pot 6065. Side pot 5730. | Rake 0
Board {4-Clubs}{3-Spades}{10-Spades}{8-Hearts}{K-Hearts}
Seat 1: iliadivilia showed {A-Hearts}{5-Spades} and lost with high card Ace
Seat 2: Pifoupif folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Stepanlive folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: sdkrbt showed {3-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with a pair of Threes
Seat 5: Gremista1981 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: keszon23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: bartosz2809 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: illraiseyou8 (small blind) folded before Flop
Seat 9: Im_Nutz_$ure (big blind) showed {9-Clubs}{9-Diamonds} and won (11795) with a pair of Nines

out b8,80

PokerStars Hand #140121657008: Tournament #1303712954, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2015/08/30 20:41:21 CET [2015/08/30 14:41:21 ET]
Table '1303712954 204' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Superfish25 (31534 in chips)
Seat 2: T33ko007 (34874 in chips)
Seat 3: hhhlin (3566 in chips)
Seat 4: kocas2012 (30793 in chips)
Seat 5: iliadivilia (21613 in chips)
Seat 6: LDT22 (33977 in chips)
Seat 7: deadbroke211 (8511 in chips)
Seat 8: gabsdrogba (7862 in chips)
Seat 9: yellowandblu (37068 in chips)
Superfish25: posts the ante 100
T33ko007: posts the ante 100
hhhlin: posts the ante 100
kocas2012: posts the ante 100
iliadivilia: posts the ante 100
LDT22: posts the ante 100
deadbroke211: posts the ante 100
gabsdrogba: posts the ante 100
yellowandblu: posts the ante 100
deadbroke211: posts small blind 400
gabsdrogba: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {9-Spades}{8-Spades}
yellowandblu: folds
Superfish25: folds
T33ko007: folds
hhhlin: folds
kocas2012: folds
iliadivilia: raises 800 to 1600
LDT22: raises 1986 to 3586
deadbroke211: folds
gabsdrogba: folds
iliadivilia: calls 1986
*** FLOP *** {5-Spades}{6-Spades}{5-Hearts}
iliadivilia: checks
LDT22: bets 4914
iliadivilia: raises 13013 to 17927 and is all-in
LDT22: calls 13013
*** TURN *** {5-Spades}{6-Spades}{5-Hearts} {A-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Spades}{6-Spades}{5-Hearts}{A-Diamonds} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {9-Spades}{8-Spades} (a pair of Fives)
LDT22: shows {A-Spades}{K-Spades} (two pair, Aces and Fives)
LDT22 collected 45126 from pot
iliadivilia finished the tournament in 1127th place and received $13.86.
*** SUMMARY ***
Total pot 45126 | Rake 0
Board {5-Spades}{6-Spades}{5-Hearts}{A-Diamonds}{10-Hearts}
Seat 1: Superfish25 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: T33ko007 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: hhhlin folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: kocas2012 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: iliadivilia showed {9-Spades}{8-Spades} and lost with a pair of Fives
Seat 6: LDT22 (button) showed {A-Spades}{K-Spades} and won (45126) with two pair, Aces and Fives
Seat 7: deadbroke211 (small blind) folded before Flop
Seat 8: gabsdrogba (big blind) folded before Flop
Seat 9: yellowandblu folded before Flop (didn't bet)

out h16

PokerStars Hand #140121520150: Tournament #1303713511, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2015/08/30 20:38:55 CET [2015/08/30 14:38:55 ET]
Table '1303713511 105' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: hazard2906 (23629 in chips)
Seat 2: samanyolu (7598 in chips)
Seat 3: KristiansABC (10974 in chips)
Seat 4: IMAFISHHH (3453 in chips)
Seat 5: iliadivilia (6235 in chips)
Seat 6: KKHHAABBIIBB (5356 in chips)
Seat 7: ob1wahn (10792 in chips)
Seat 8: [Abs!ck]² (8961 in chips)
Seat 9: BossPureKing (673 in chips)
hazard2906: posts the ante 50
samanyolu: posts the ante 50
KristiansABC: posts the ante 50
IMAFISHHH: posts the ante 50
iliadivilia: posts the ante 50
KKHHAABBIIBB: posts the ante 50
ob1wahn: posts the ante 50
[Abs!ck]²: posts the ante 50
BossPureKing: posts the ante 50
ob1wahn: posts small blind 200
[Abs!ck]²: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {10-Hearts}{10-Diamonds}
KristiansABC said, "Q"
BossPureKing: raises 223 to 623 and is all-in
hazard2906: raises 977 to 1600
samanyolu: folds
KristiansABC: folds
IMAFISHHH: folds
iliadivilia: raises 4585 to 6185 and is all-in
KKHHAABBIIBB: folds
ob1wahn: folds
[Abs!ck]²: folds
hazard2906: calls 4585
*** FLOP *** {3-Hearts}{A-Hearts}{9-Clubs}
*** TURN *** {3-Hearts}{A-Hearts}{9-Clubs} {A-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Hearts}{A-Hearts}{9-Clubs}{A-Diamonds} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
hazard2906: shows {A-Spades}{K-Hearts} (three of a kind, Aces)
iliadivilia: shows {10-Hearts}{10-Diamonds} (two pair, Aces and Tens)
hazard2906 collected 11124 from side pot
BossPureKing: shows {J-Hearts}{6-Clubs} (a pair of Aces)
hazard2906 collected 2919 from main pot
iliadivilia finished the tournament in 2813th place
BossPureKing finished the tournament in 2814th place
*** SUMMARY ***
Total pot 14043 Main pot 2919. Side pot 11124. | Rake 0
Board {3-Hearts}{A-Hearts}{9-Clubs}{A-Diamonds}{7-Diamonds}
Seat 1: hazard2906 showed {A-Spades}{K-Hearts} and won (14043) with three of a kind, Aces
Seat 2: samanyolu folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: KristiansABC folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: IMAFISHHH folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: iliadivilia showed {10-Hearts}{10-Diamonds} and lost with two pair, Aces and Tens
Seat 6: KKHHAABBIIBB (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: ob1wahn (small blind) folded before Flop
Seat 8: [Abs!ck]² (big blind) folded before Flop
Seat 9: BossPureKing showed {J-Hearts}{6-Clubs} and lost with a pair of Aces

out sat

PokerStars Hand #140120868376: Tournament #1306883858, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VIII (200/400) - 2015/08/30 20:27:12 CET [2015/08/30 14:27:12 ET]
Table '1306883858 204' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: olesim (2986 in chips)
Seat 2: cligori (3250 in chips)
Seat 3: Fear1ess (5449 in chips)
Seat 4: thuhrmann (1900 in chips)
Seat 5: KungFU1Panda (8602 in chips)
Seat 6: Mikrus28 (7012 in chips)
Seat 7: jay2844 (3721 in chips)
Seat 8: iliadivilia (3725 in chips)
Seat 9: tobimanz (2969 in chips)
olesim: posts the ante 50
cligori: posts the ante 50
Fear1ess: posts the ante 50
thuhrmann: posts the ante 50
KungFU1Panda: posts the ante 50
Mikrus28: posts the ante 50
jay2844: posts the ante 50
iliadivilia: posts the ante 50
tobimanz: posts the ante 50
cligori: posts small blind 200
Fear1ess: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {9-Spades}{9-Clubs}
thuhrmann: folds
KungFU1Panda: folds
Mikrus28: folds
jay2844: raises 3271 to 3671 and is all-in
iliadivilia: raises 4 to 3675 and is all-in
tobimanz: folds
olesim: folds
cligori has timed out
cligori: folds
cligori is sitting out
cligori has returned
Fear1ess: folds
Uncalled bet (4) returned to iliadivilia
*** FLOP *** {5-Hearts}{4-Diamonds}{7-Clubs}
*** TURN *** {5-Hearts}{4-Diamonds}{7-Clubs} {A-Spades}
*** RIVER *** {5-Hearts}{4-Diamonds}{7-Clubs}{A-Spades} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
jay2844: shows {Q-Spades}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
iliadivilia: shows {9-Spades}{9-Clubs} (a pair of Nines)
jay2844 collected 8392 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 8392 | Rake 0
Board {5-Hearts}{4-Diamonds}{7-Clubs}{A-Spades}{K-Hearts}
Seat 1: olesim (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: cligori (small blind) folded before Flop
Seat 3: Fear1ess (big blind) folded before Flop
Seat 4: thuhrmann folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: KungFU1Panda folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Mikrus28 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: jay2844 showed {Q-Spades}{A-Diamonds} and won (8392) with a pair of Aces
Seat 8: iliadivilia showed {9-Spades}{9-Clubs} and lost with a pair of Nines
Seat 9: tobimanz folded before Flop (didn't bet)

out b22

PokerStars Hand #140120073067: Tournament #1303713167, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2015/08/30 20:12:57 CET [2015/08/30 14:12:57 ET]
Table '1303713167 22' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: iliadivilia (3030 in chips)
Seat 2: TimmyD_96 (2940 in chips)
Seat 3: Elmagico19A1 (6970 in chips)
Seat 4: LilFishAtL (3227 in chips)
Seat 5: Atila3722 (6153 in chips)
Seat 6: Min-raiseFTW (3260 in chips)
Seat 7: RoscoDfc (3010 in chips)
Seat 8: donkpusher12 (10396 in chips)
Seat 9: Blunty2004 (4975 in chips)
iliadivilia: posts the ante 25
TimmyD_96: posts the ante 25
Elmagico19A1: posts the ante 25
LilFishAtL: posts the ante 25
Atila3722: posts the ante 25
Min-raiseFTW: posts the ante 25
RoscoDfc: posts the ante 25
donkpusher12: posts the ante 25
Blunty2004: posts the ante 25
Blunty2004: posts small blind 100
iliadivilia: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Diamonds}{6-Hearts}
TimmyD_96: folds
Elmagico19A1: folds
LilFishAtL: folds
Atila3722: folds
Min-raiseFTW: folds
RoscoDfc: folds
donkpusher12: folds
Blunty2004: raises 4750 to 4950 and is all-in
iliadivilia: calls 2805 and is all-in
Uncalled bet (1945) returned to Blunty2004
*** FLOP *** {10-Clubs}{A-Spades}{5-Clubs}
*** TURN *** {10-Clubs}{A-Spades}{5-Clubs} {K-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Clubs}{A-Spades}{5-Clubs}{K-Diamonds} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Blunty2004: shows {9-Hearts}{J-Diamonds} (a straight, Ten to Ace)
iliadivilia: shows {A-Diamonds}{6-Hearts} (a pair of Aces)
Blunty2004 collected 6235 from pot
iliadivilia finished the tournament in 3012th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6235 | Rake 0
Board {10-Clubs}{A-Spades}{5-Clubs}{K-Diamonds}{Q-Diamonds}
Seat 1: iliadivilia (big blind) showed {A-Diamonds}{6-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 2: TimmyD_96 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Elmagico19A1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: LilFishAtL folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Atila3722 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Min-raiseFTW folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: RoscoDfc folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: donkpusher12 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Blunty2004 (small blind) showed {9-Hearts}{J-Diamonds} and won (6235) with a straight, Ten to Ace

out h11

PokerStars Hand #140119715956: Tournament #1303713267, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2015/08/30 20:06:36 CET [2015/08/30 14:06:36 ET]
Table '1303713267 311' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: PjotrNL (8554 in chips)
Seat 2: aaaaifadeev (11252 in chips)
Seat 3: Utratos (10387 in chips)
Seat 4: pistecaloze (850 in chips)
Seat 5: avnias (11343 in chips)
Seat 6: 57julian (25770 in chips)
Seat 7: iliadivilia (3068 in chips)
Seat 8: j brick88 (19452 in chips)
Seat 9: Rivercat777 (30179 in chips) is sitting out
PjotrNL: posts the ante 100
aaaaifadeev: posts the ante 100
Utratos: posts the ante 100
pistecaloze: posts the ante 100
avnias: posts the ante 100
57julian: posts the ante 100
iliadivilia: posts the ante 100
j brick88: posts the ante 100
Rivercat777: posts the ante 100
Rivercat777: posts small blind 400
PjotrNL: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {K-Diamonds}{A-Spades}
aaaaifadeev: folds
Utratos: raises 800 to 1600
pistecaloze: folds
avnias: folds
57julian: folds
iliadivilia: raises 1368 to 2968 and is all-in
j brick88 has timed out
j brick88: folds
Rivercat777: folds
j brick88 is sitting out
PjotrNL: folds
Utratos: calls 1368
*** FLOP *** {J-Clubs}{10-Clubs}{5-Diamonds}
*** TURN *** {J-Clubs}{10-Clubs}{5-Diamonds} {9-Clubs}
*** RIVER *** {J-Clubs}{10-Clubs}{5-Diamonds}{9-Clubs} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Utratos: shows {K-Hearts}{Q-Spades} (a straight, Nine to King)
iliadivilia: shows {K-Diamonds}{A-Spades} (high card Ace)
Utratos collected 8036 from pot
iliadivilia finished the tournament in 1500th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8036 | Rake 0
Board {J-Clubs}{10-Clubs}{5-Diamonds}{9-Clubs}{6-Clubs}
Seat 1: PjotrNL (big blind) folded before Flop
Seat 2: aaaaifadeev folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Utratos showed {K-Hearts}{Q-Spades} and won (8036) with a straight, Nine to King
Seat 4: pistecaloze folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: avnias folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: 57julian folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: iliadivilia showed {K-Diamonds}{A-Spades} and lost with high card Ace
Seat 8: j brick88 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Rivercat777 (small blind) folded before Flop

h11 4,6k
b22 2,7k
4,40 3,5k
11fo 1,9k
h16 4,3k
b8 6,4k
ss 5,5k
Sat 1,6k

h11 3,4k
b22 3,6k
b8,80 6,8k

5,9k b8

eerste hand een hold Smile

PokerStars Hand #140111970139: Tournament #1303712954, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level III (20/40) - 2015/08/30 17:26:18 CET [2015/08/30 11:26:18 ET]
Table '1303712954 386' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: kisberki (3340 in chips)
Seat 2: Tillus666 (1205 in chips)
Seat 3: Torus1 (2835 in chips)
Seat 4: WineRys (3245 in chips)
Seat 5: MuloMad88 (6095 in chips)
Seat 6: CHISANEZ (13738 in chips)
Seat 7: Dracul91 (2895 in chips)
Seat 8: Herzog jusæ (3692 in chips)
Seat 9: iliadivilia (2955 in chips)
CHISANEZ: posts small blind 20
Dracul91: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {K-Spades}{K-Hearts}
Herzog jusæ: calls 40
iliadivilia: raises 120 to 160
kisberki: folds
Tillus666: calls 160
Torus1: folds
WineRys: folds
MuloMad88: folds
CHISANEZ: raises 560 to 720
Dracul91: folds
Herzog jusæ: calls 680
iliadivilia: raises 2235 to 2955 and is all-in
Tillus666: folds
CHISANEZ: folds
Herzog jusæ: calls 2235
*** FLOP *** {2-Diamonds}{8-Spades}{Q-Hearts}
*** TURN *** {2-Diamonds}{8-Spades}{Q-Hearts} {Q-Spades}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{8-Spades}{Q-Hearts}{Q-Spades} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Herzog jusæ: shows {3-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Queens)
iliadivilia: shows {K-Spades}{K-Hearts} (two pair, Kings and Queens)
iliadivilia collected 6830 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6830 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{8-Spades}{Q-Hearts}{Q-Spades}{10-Spades}
Seat 1: kisberki folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Tillus666 folded before Flop
Seat 3: Torus1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: WineRys folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: MuloMad88 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: CHISANEZ (small blind) folded before Flop
Seat 7: Dracul91 (big blind) folded before Flop
Seat 8: Herzog jusæ showed {3-Hearts}{A-Diamonds} and lost with a pair of Queens
Seat 9: iliadivilia showed {K-Spades}{K-Hearts} and won (6830) with two pair, Kings and Queens

Thumb Up

17:00 8,80
18:00 22
18:30 11
19:00 4.40
19:30 16.50
19.15 11
19:30 11
19:45 11 sm sat
20:00 11

106,70

Iliadivilia

123451219