Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

job1973

Verstuur bericht

Forum Posts

nu even een breakje en dan de laatste 8 of 9, even checken hoeveel precies nog. 10 van de 21 itm so far en 1 ship, niet ontevreden

Out, $123,31

PokerStars Hand #120759088849: Tournament #960994819, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XX (3000/6000) - 2014/08/29 13:27:44 CET [2014/08/29 7:27:44 ET]
Table '960994819 8' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: 1Ferdek1 (96752 in chips)
Seat 6: job1973 (173248 in chips)
1Ferdek1: posts the ante 600
job1973: posts the ante 600
job1973: posts small blind 3000
1Ferdek1: posts big blind 6000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {Q-Hearts}{A-Spades}
job1973: raises 6000 to 12000
1Ferdek1: raises 84152 to 96152 and is all-in
job1973: calls 84152
*** FLOP *** {9-Clubs}{6-Hearts}{8-Hearts}
*** TURN *** {9-Clubs}{6-Hearts}{8-Hearts} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {9-Clubs}{6-Hearts}{8-Hearts}{Q-Clubs} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
1Ferdek1: shows {A-Hearts}{5-Clubs} (a pair of Eights)
job1973: shows {Q-Hearts}{A-Spades} (two pair, Queens and Eights)
job1973 collected 193504 from pot
1Ferdek1 finished the tournament in 2nd place and received $82.08.
job1973 wins the tournament and receives $123.31 - congratulations!
*** SUMMARY ***
Total pot 193504 | Rake 0
Board {9-Clubs}{6-Hearts}{8-Hearts}{Q-Clubs}{8-Spades}
Seat 1: 1Ferdek1 (big blind) showed {A-Hearts}{5-Clubs} and lost with a pair of Eights
Seat 6: job1973 (button) (small blind) showed {Q-Hearts}{A-Spades} and won (193504) with two pair, Queens and Eights

$2,66 erbij

PokerStars Hand #120757678085: Tournament #960992964, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XII (500/1000) - 2014/08/29 12:35:47 CET [2014/08/29 6:35:47 ET]
Table '960992964 6' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: rongturn69 (19138 in chips)
Seat 3: JMFE55 (19220 in chips)
Seat 4: Usuallywins (38520 in chips)
Seat 5: Gyslik RUS (5983 in chips)
Seat 6: australos79 (8220 in chips)
Seat 7: 1450ss (1830 in chips)
Seat 8: akula1987774 (2545 in chips)
Seat 9: job1973 (3865 in chips)
rongturn69: posts the ante 100
JMFE55: posts the ante 100
Usuallywins: posts the ante 100
Gyslik RUS: posts the ante 100
australos79: posts the ante 100
1450ss: posts the ante 100
akula1987774: posts the ante 100
job1973: posts the ante 100
JMFE55: posts small blind 500
Usuallywins: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {8-Clubs}{A-Hearts}
Gyslik RUS: folds
australos79: folds
1450ss: raises 730 to 1730 and is all-in
akula1987774: folds
job1973: raises 2035 to 3765 and is all-in
rongturn69: folds
JMFE55: folds
Usuallywins: calls 2765
*** FLOP *** {2-Diamonds}{K-Diamonds}{J-Diamonds}
*** TURN *** {2-Diamonds}{K-Diamonds}{J-Diamonds} {9-Spades}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{K-Diamonds}{J-Diamonds}{9-Spades} {K-Spades}
1450ss is disconnected
*** SHOW DOWN ***
Usuallywins: shows {J-Spades}{9-Diamonds} (two pair, Kings and Jacks)
job1973: shows {8-Clubs}{A-Hearts} (a pair of Kings)
Usuallywins collected 4070 from side pot
1450ss: shows {5-Diamonds}{3-Diamonds} (a flush, King high)
1450ss collected 6490 from main pot
job1973 finished the tournament in 25th place and received $2.66.
*** SUMMARY ***
Total pot 10560 Main pot 6490. Side pot 4070. | Rake 0
Board {2-Diamonds}{K-Diamonds}{J-Diamonds}{9-Spades}{K-Spades}
Seat 1: rongturn69 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: JMFE55 (small blind) folded before Flop
Seat 4: Usuallywins (big blind) showed {J-Spades}{9-Diamonds} and won (4070) with two pair, Kings and Jacks
Seat 5: Gyslik RUS folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: australos79 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: 1450ss showed {5-Diamonds}{3-Diamonds} and won (6490) with a flush, King high
Seat 8: akula1987774 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: job1973 showed {8-Clubs}{A-Hearts} and lost with a pair of Kings

Out, alweer $2,66, jippie

PokerStars Hand #120756853801: Tournament #960979786, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XI (400/800) - 2014/08/29 12:03:55 CET [2014/08/29 6:03:55 ET]
Table '960979786 3' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Giani23 (12220 in chips)
Seat 2: Chainvkci (6822 in chips)
Seat 3: Ruslan_npg07 (14421 in chips)
Seat 4: job1973 (2570 in chips)
Seat 5: FB2804 (2455 in chips)
Seat 6: ProCiutan (5978 in chips)
Seat 7: Eddo1993 (26793 in chips)
Seat 8: stapo74 (11190 in chips)
Seat 9: Piwoszek20 (4280 in chips)
Giani23: posts the ante 75
Chainvkci: posts the ante 75
Ruslan_npg07: posts the ante 75
job1973: posts the ante 75
FB2804: posts the ante 75
ProCiutan: posts the ante 75
Eddo1993: posts the ante 75
stapo74: posts the ante 75
Piwoszek20: posts the ante 75
FB2804: posts small blind 400
ProCiutan: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {6-Diamonds}{7-Spades}
Eddo1993: folds
stapo74: folds
Piwoszek20: folds
Giani23: folds
Chainvkci: folds
Ruslan_npg07: folds
job1973: raises 1695 to 2495 and is all-in
FB2804: calls 1980 and is all-in
ProCiutan: calls 1695
*** FLOP *** {J-Clubs}{8-Diamonds}{Q-Hearts}
*** TURN *** {J-Clubs}{8-Diamonds}{Q-Hearts} {A-Spades}
*** RIVER *** {J-Clubs}{8-Diamonds}{Q-Hearts}{A-Spades} {A-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
ProCiutan: shows {3-Spades}{K-Hearts} (a pair of Aces)
job1973: shows {6-Diamonds}{7-Spades} (a pair of Aces - lower kicker)
ProCiutan collected 230 from side pot
FB2804: shows {9-Diamonds}{A-Diamonds} (three of a kind, Aces)
FB2804 collected 7815 from main pot
job1973 finished the tournament in 26th place and received $2.66.
*** SUMMARY ***
Total pot 8045 Main pot 7815. Side pot 230. | Rake 0
Board {J-Clubs}{8-Diamonds}{Q-Hearts}{A-Spades}{A-Clubs}
Seat 1: Giani23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Chainvkci folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Ruslan_npg07 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: job1973 (button) showed {6-Diamonds}{7-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 5: FB2804 (small blind) showed {9-Diamonds}{A-Diamonds} and won (7815) with three of a kind, Aces
Seat 6: ProCiutan (big blind) showed {3-Spades}{K-Hearts} and won (230) with a pair of Aces
Seat 7: Eddo1993 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: stapo74 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Piwoszek20 folded before Flop (didn't bet)

GL emms ebn eerbeek

En weer Out, $3,89

PokerStars Hand #120756808064: Tournament #960975513, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XIII (600/1200) - 2014/08/29 12:02:08 CET [2014/08/29 6:02:08 ET]
Table '960975513 2' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: job1973 (2190 in chips)
Seat 2: charloubidou (12846 in chips)
Seat 4: MaxBelette (13816 in chips)
Seat 5: Chainvkci (19861 in chips)
Seat 6: babolskov (17493 in chips)
Seat 7: shaten1985 (2288 in chips)
Seat 8: AlienF420 (13406 in chips)
Seat 9: MoscowWorld (19970 in chips)
job1973: posts the ante 125
charloubidou: posts the ante 125
MaxBelette: posts the ante 125
Chainvkci: posts the ante 125
babolskov: posts the ante 125
shaten1985: posts the ante 125
AlienF420: posts the ante 125
MoscowWorld: posts the ante 125
MoscowWorld: posts small blind 600
job1973: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {4-Diamonds}{A-Spades}
charloubidou: folds
MaxBelette: folds
Chainvkci: raises 1200 to 2400
babolskov: folds
shaten1985: calls 2163 and is all-in
AlienF420: folds
MoscowWorld: folds
job1973: calls 865 and is all-in
Uncalled bet (237) returned to Chainvkci
*** FLOP *** {7-Clubs}{8-Diamonds}{6-Hearts}
*** TURN *** {7-Clubs}{8-Diamonds}{6-Hearts} {8-Spades}
*** RIVER *** {7-Clubs}{8-Diamonds}{6-Hearts}{8-Spades} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Chainvkci: shows {9-Clubs}{A-Clubs} (a straight, Six to Ten)
shaten1985: shows {J-Diamonds}{K-Spades} (a pair of Eights)
Chainvkci collected 196 from side pot
job1973: shows {4-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Eights)
Chainvkci collected 7795 from main pot
shaten1985 finished the tournament in 16th place and received $3.89.
job1973 finished the tournament in 17th place and received $3.89.
*** SUMMARY ***
Total pot 7991 Main pot 7795. Side pot 196. | Rake 0
Board {7-Clubs}{8-Diamonds}{6-Hearts}{8-Spades}{10-Diamonds}
Seat 1: job1973 (big blind) showed {4-Diamonds}{A-Spades} and lost with a pair of Eights
Seat 2: charloubidou folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MaxBelette folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Chainvkci showed {9-Clubs}{A-Clubs} and won (7991) with a straight, Six to Ten
Seat 6: babolskov folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: shaten1985 showed {J-Diamonds}{K-Spades} and lost with a pair of Eights
Seat 8: AlienF420 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: MoscowWorld (small blind) folded before Flop

Out, $3,89

PokerStars Hand #120756802455: Tournament #960973354, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XIV (800/1600) - 2014/08/29 12:01:55 CET [2014/08/29 6:01:55 ET]
Table '960973354 18' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: PILAATTI (4428 in chips)
Seat 2: SoloveiAK (33102 in chips)
Seat 4: job1973 (1972 in chips)
Seat 5: fraidi (27501 in chips)
Seat 8: KAPR!Z (33025 in chips)
Seat 9: Toph76 (15998 in chips)
PILAATTI: posts the ante 150
SoloveiAK: posts the ante 150
job1973: posts the ante 150
fraidi: posts the ante 150
KAPR!Z: posts the ante 150
Toph76: posts the ante 150
SoloveiAK: posts small blind 800
job1973: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {J-Diamonds}{8-Spades}
fraidi: folds
KAPR!Z: raises 1600 to 3200
Toph76: folds
PILAATTI: folds
SoloveiAK: folds
job1973: calls 222 and is all-in
Uncalled bet (1378) returned to KAPR!Z
*** FLOP *** {Q-Clubs}{3-Clubs}{7-Spades}
*** TURN *** {Q-Clubs}{3-Clubs}{7-Spades} {4-Spades}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{3-Clubs}{7-Spades}{4-Spades} {A-Spades}
*** SHOW DOWN ***
job1973: shows {J-Diamonds}{8-Spades} (high card Ace)
KAPR!Z: shows {7-Diamonds}{A-Hearts} (two pair, Aces and Sevens)
KAPR!Z collected 5344 from pot
job1973 finished the tournament in 12th place and received $3.89.
*** SUMMARY ***
Total pot 5344 | Rake 0
Board {Q-Clubs}{3-Clubs}{7-Spades}{4-Spades}{A-Spades}
Seat 1: PILAATTI (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: SoloveiAK (small blind) folded before Flop
Seat 4: job1973 (big blind) showed {J-Diamonds}{8-Spades} and lost with high card Ace
Seat 5: fraidi folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: KAPR!Z showed {7-Diamonds}{A-Hearts} and won (5344) with two pair, Aces and Sevens
Seat 9: Toph76 folded before Flop (didn't bet)

Out $2,66

PokerStars Hand #120756635155: Tournament #960977544, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XII (500/1000) - 2014/08/29 11:54:13 CET [2014/08/29 5:54:13 ET]
Table '960977544 7' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Dr.Lightmann (13532 in chips)
Seat 2: bobbynj87 (9020 in chips)
Seat 3: yasz69! (8188 in chips)
Seat 4: job1973 (3385 in chips)
Seat 5: HassaOMG (4505 in chips)
Seat 6: Tozsy17 (9227 in chips)
Seat 7: MariFish (6282 in chips)
Seat 8: DimeAllDay (8735 in chips)
Seat 9: baixinh3 (1604 in chips)
Dr.Lightmann: posts the ante 100
bobbynj87: posts the ante 100
yasz69!: posts the ante 100
job1973: posts the ante 100
HassaOMG: posts the ante 100
Tozsy17: posts the ante 100
MariFish: posts the ante 100
DimeAllDay: posts the ante 100
baixinh3: posts the ante 100
MariFish: posts small blind 500
DimeAllDay: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {9-Clubs}{A-Clubs}
baixinh3: folds
Dr.Lightmann: folds
bobbynj87: folds
yasz69!: folds
job1973: raises 2285 to 3285 and is all-in
HassaOMG: folds
Tozsy17: folds
MariFish: raises 2897 to 6182 and is all-in
DimeAllDay: folds
Uncalled bet (2897) returned to MariFish
*** FLOP *** {8-Hearts}{10-Spades}{3-Hearts}
*** TURN *** {8-Hearts}{10-Spades}{3-Hearts} {A-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Hearts}{10-Spades}{3-Hearts}{A-Diamonds} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
MariFish: shows {A-Spades}{7-Spades} (two pair, Aces and Sevens)
job1973: shows {9-Clubs}{A-Clubs} (a pair of Aces)
MariFish collected 8470 from pot
job1973 finished the tournament in 26th place and received $2.66.
*** SUMMARY ***
Total pot 8470 | Rake 0
Board {8-Hearts}{10-Spades}{3-Hearts}{A-Diamonds}{7-Clubs}
Seat 1: Dr.Lightmann folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: bobbynj87 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: yasz69! folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: job1973 showed {9-Clubs}{A-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 5: HassaOMG folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Tozsy17 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: MariFish (small blind) showed {A-Spades}{7-Spades} and won (8470) with two pair, Aces and Sevens
Seat 8: DimeAllDay (big blind) folded before Flop
Seat 9: baixinh3 folded before Flop (didn't bet)

Out, $2,66

PokerStars Hand #120756322674: Tournament #960970982, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XIII (600/1200) - 2014/08/29 11:41:11 CET [2014/08/29 5:41:11 ET]
Table '960970982 3' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: MarioFestas (7224 in chips)
Seat 2: job1973 (1199 in chips)
Seat 3: Tygem (13841 in chips)
Seat 5: Toppolev (5515 in chips)
Seat 6: voleybolistt (5571 in chips)
Seat 7: UfoundNEM0 (24828 in chips)
Seat 8: killbill27PL (11490 in chips)
Seat 9: <KendoLE> (15864 in chips)
MarioFestas: posts the ante 125
job1973: posts the ante 125
Tygem: posts the ante 125
Toppolev: posts the ante 125
voleybolistt: posts the ante 125
UfoundNEM0: posts the ante 125
killbill27PL: posts the ante 125
<KendoLE>: posts the ante 125
Toppolev: posts small blind 600
voleybolistt: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {K-Spades}{6-Clubs}
UfoundNEM0: folds
killbill27PL: folds
<KendoLE>: folds
MarioFestas: folds
job1973: calls 1074 and is all-in
Tygem: folds
Toppolev: folds
Uncalled bet (126) returned to voleybolistt
*** FLOP *** {4-Diamonds}{4-Spades}{10-Diamonds}
*** TURN *** {4-Diamonds}{4-Spades}{10-Diamonds} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{4-Spades}{10-Diamonds}{Q-Diamonds} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
voleybolistt: shows {6-Diamonds}{8-Diamonds} (a flush, Queen high)
job1973: shows {K-Spades}{6-Clubs} (a pair of Fours)
voleybolistt collected 3748 from pot
job1973 finished the tournament in 22nd place and received $2.66.
*** SUMMARY ***
Total pot 3748 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{4-Spades}{10-Diamonds}{Q-Diamonds}{5-Clubs}
Seat 1: MarioFestas folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: job1973 showed {K-Spades}{6-Clubs} and lost with a pair of Fours
Seat 3: Tygem (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Toppolev (small blind) folded before Flop
Seat 6: voleybolistt (big blind) showed {6-Diamonds}{8-Diamonds} and won (3748) with a flush, Queen high
Seat 7: UfoundNEM0 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: killbill27PL folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: <KendoLE> folded before Flop (didn't bet)

2kante schreef

Gefeliciteerd klaaf! Maak der een leuke dag van Smile

2kante schreef

gl

tyty

en even een 9e plek erachteraan: Out $6,15

PokerStars Hand #120755114077: Tournament #960953317, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XVI (1250/2500) - 2014/08/29 10:46:32 CET [2014/08/29 4:46:32 ET]
Table '960953317 14' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: kassyka21 (81909 in chips)
Seat 2: filik78 (12677 in chips)
Seat 3: job1973 (7928 in chips)
Seat 4: gruber-andy (16990 in chips)
Seat 5: Luckybblack (20367 in chips)
Seat 6: milos112 (24991 in chips)
Seat 7: béroux (59237 in chips)
Seat 8: Bents_1992 (35157 in chips)
Seat 9: huntr3z (10744 in chips)
kassyka21: posts the ante 250
filik78: posts the ante 250
job1973: posts the ante 250
gruber-andy: posts the ante 250
Luckybblack: posts the ante 250
milos112: posts the ante 250
béroux: posts the ante 250
Bents_1992: posts the ante 250
huntr3z: posts the ante 250
gruber-andy: posts small blind 1250
Luckybblack: posts big blind 2500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {A-Hearts}{Q-Clubs}
milos112: calls 2500
béroux: raises 5000 to 7500
Bents_1992: folds
huntr3z: folds
kassyka21: folds
filik78: folds
job1973: raises 178 to 7678 and is all-in
gruber-andy: folds
Luckybblack: folds
milos112: calls 5178
béroux: calls 178
*** FLOP *** {5-Diamonds}{J-Spades}{3-Clubs}
milos112: checks
béroux: checks
*** TURN *** {5-Diamonds}{J-Spades}{3-Clubs} {6-Diamonds}
milos112: bets 7500
béroux: folds
Uncalled bet (7500) returned to milos112
*** RIVER *** {5-Diamonds}{J-Spades}{3-Clubs}{6-Diamonds} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
milos112: shows {10-Hearts}{10-Spades} (a pair of Tens)
job1973: shows {A-Hearts}{Q-Clubs} (high card Ace)
milos112 collected 29034 from pot
job1973 finished the tournament in 9th place and received $6.15.
*** SUMMARY ***
Total pot 29034 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{J-Spades}{3-Clubs}{6-Diamonds}{4-Spades}
Seat 1: kassyka21 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: filik78 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: job1973 (button) showed {A-Hearts}{Q-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 4: gruber-andy (small blind) folded before Flop
Seat 5: Luckybblack (big blind) folded before Flop
Seat 6: milos112 showed {10-Hearts}{10-Spades} and won (29034) with a pair of Tens
Seat 7: béroux folded on the Turn
Seat 8: Bents_1992 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: huntr3z folded before Flop (didn't bet)

K Russische vis wachtte lang om vervolgens te callen. out $23,80

PokerStars Hand #120755025290: Tournament #960948250, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XIX (2500/5000) - 2014/08/29 10:42:11 CET [2014/08/29 4:42:11 ET]
Table '960948250 6' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: mirny493 (24744 in chips)
Seat 2: AXMET13 (91100 in chips)
Seat 4: zozik[UZH] (54178 in chips)
Seat 6: job1973 (38472 in chips)
Seat 9: sjømann (61506 in chips)
mirny493: posts the ante 500
AXMET13: posts the ante 500
zozik[UZH]: posts the ante 500
job1973: posts the ante 500
sjømann: posts the ante 500
zozik[UZH]: posts small blind 2500
job1973: posts big blind 5000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {Q-Clubs}{J-Diamonds}
sjømann: folds
mirny493: folds
AXMET13: folds
zozik[UZH]: raises 5000 to 10000
job1973: raises 27972 to 37972 and is all-in
zozik[UZH]: calls 27972
*** FLOP *** {5-Spades}{5-Hearts}{6-Clubs}
*** TURN *** {5-Spades}{5-Hearts}{6-Clubs} {A-Hearts}
*** RIVER *** {5-Spades}{5-Hearts}{6-Clubs}{A-Hearts} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
zozik[UZH]: shows {8-Clubs}{K-Diamonds} (a pair of Fives)
job1973: shows {Q-Clubs}{J-Diamonds} (a pair of Fives - lower kicker)
zozik[UZH] collected 78444 from pot
job1973 finished the tournament in 5th place and received $23.80.
*** SUMMARY ***
Total pot 78444 | Rake 0
Board {5-Spades}{5-Hearts}{6-Clubs}{A-Hearts}{2-Clubs}
Seat 1: mirny493 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: AXMET13 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: zozik[UZH] (small blind) showed {8-Clubs}{K-Diamonds} and won (78444) with a pair of Fives
Seat 6: job1973 (big blind) showed {Q-Clubs}{J-Diamonds} and lost with a pair of Fives
Seat 9: sjømann folded before Flop (didn't bet)

3/7

out, $2,66

PokerStars Hand #120754658987: Tournament #960951149, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XIII (600/1200) - 2014/08/29 10:23:45 CET [2014/08/29 4:23:45 ET]
Table '960951149 8' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Jooker23 (6173 in chips)
Seat 2: Kwiateksc (11111 in chips)
Seat 3: kuchcikOO7 (17827 in chips)
Seat 4: AVK911 (24153 in chips)
Seat 5: myst187 (5458 in chips)
Seat 7: job1973 (5220 in chips)
Jooker23: posts the ante 125
Kwiateksc: posts the ante 125
kuchcikOO7: posts the ante 125
AVK911: posts the ante 125
myst187: posts the ante 125
job1973: posts the ante 125
Kwiateksc: posts small blind 600
kuchcikOO7: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {10-Diamonds}{Q-Clubs}
AVK911: folds
myst187: folds
job1973: raises 3895 to 5095 and is all-in
Jooker23: raises 953 to 6048 and is all-in
Kwiateksc: folds
kuchcikOO7: folds
Uncalled bet (953) returned to Jooker23
*** FLOP *** {5-Spades}{9-Spades}{K-Spades}
*** TURN *** {5-Spades}{9-Spades}{K-Spades} {4-Spades}
*** RIVER *** {5-Spades}{9-Spades}{K-Spades}{4-Spades} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
job1973: shows {10-Diamonds}{Q-Clubs} (a pair of Kings)
Jooker23: shows {A-Spades}{K-Hearts} (a flush, Ace high)
Jooker23 collected 12740 from pot
job1973 finished the tournament in 21st place and received $2.66.
*** SUMMARY ***
Total pot 12740 | Rake 0
Board {5-Spades}{9-Spades}{K-Spades}{4-Spades}{K-Clubs}
Seat 1: Jooker23 (button) showed {A-Spades}{K-Hearts} and won (12740) with a flush, Ace high
Seat 2: Kwiateksc (small blind) folded before Flop
Seat 3: kuchcikOO7 (big blind) folded before Flop
Seat 4: AVK911 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: myst187 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: job1973 showed {10-Diamonds}{Q-Clubs} and lost with a pair of Kings

start

Nieuwe topics aanmaken lukt ook al een aantal uur niet

Ivm het niet kunnen aanmaken van een nieuw topic (PN storing) post ik de HH van vrijdag 29-08-14 hier maar (in overleg).
Weer een lijst van 30x $2,50 , 180 mans

Stars Nick: job1973
Datum: 29-08-14
Aantal Games: 30x $2,50, 180 mans
Procenten te koop: 50%
Totaal Buy-In: $ $75,-
Markup: xxx
Markup %: xxx
Totaal Incl Markup: nvt
29% KSB (Ja/Nee): nee
Vanaf (cashes): xxx
Over: xxx
Inzage (Ja/Nee): Nee
Games ernaast (Ja/Nee): misschien een paar 45 mans, aangezien de 2'50's slecht vollopen 's ochtends.
Aantal (schatting: If so, max 4 45 mans, naast de 180 mans, totaal aantal sng tegelijk is max 10
Post handen (Ja/Nee): Ja
Busthanden of ook Keyhanden: Enkel Busthanden itm

50%: job1973
15%: klaaf
15%: jmo
20% eerbeek

Totaal: $99,27
5x $2,66
1x $82,08
1x $3,89

$99,27 - $75= $24,27
25%= $6,07+ $18,75= 24,82
Ik stuur de % houders een prive bericht
Ty voor t kopen

Laatste ook out, $2,66. Flips winnen was erg moeizaam vanmiddag

PokerStars Hand #120716460988: Tournament #960430221, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XII (500/1000) - 2014/08/28 15:17:44 CET [2014/08/28 9:17:44 ET]
Table '960430221 18' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: kokosinho (16449 in chips)
Seat 2: y Dny (11945 in chips)
Seat 3: Evgenijj1992 (10502 in chips)
Seat 4: job1973 (4176 in chips)
Seat 5: Pelligroso (9060 in chips)
Seat 6: CZPablos (14779 in chips)
Seat 7: wstefchu (5085 in chips)
Seat 8: aleksei2611 (15019 in chips)
Seat 9: DJATA (7586 in chips)
kokosinho: posts the ante 100
y Dny: posts the ante 100
Evgenijj1992: posts the ante 100
job1973: posts the ante 100
Pelligroso: posts the ante 100
CZPablos: posts the ante 100
wstefchu: posts the ante 100
aleksei2611: posts the ante 100
DJATA: posts the ante 100
aleksei2611: posts small blind 500
DJATA: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {A-Spades}{10-Diamonds}
kokosinho: folds
y Dny: folds
Evgenijj1992: raises 1000 to 2000
job1973: raises 2076 to 4076 and is all-in
Pelligroso: folds
CZPablos: folds
wstefchu: folds
aleksei2611: folds
DJATA: folds
Evgenijj1992: calls 2076
*** FLOP *** {5-Spades}{6-Clubs}{9-Hearts}
*** TURN *** {5-Spades}{6-Clubs}{9-Hearts} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Spades}{6-Clubs}{9-Hearts}{7-Diamonds} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Evgenijj1992: shows {K-Spades}{K-Hearts} (a pair of Kings)
job1973: shows {A-Spades}{10-Diamonds} (high card Ace)
Evgenijj1992 collected 10552 from pot
job1973 finished the tournament in 27th place and received $2.66.
*** SUMMARY ***
Total pot 10552 | Rake 0
Board {5-Spades}{6-Clubs}{9-Hearts}{7-Diamonds}{3-Spades}
Seat 1: kokosinho folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: y Dny folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Evgenijj1992 showed {K-Spades}{K-Hearts} and won (10552) with a pair of Kings
Seat 4: job1973 showed {A-Spades}{10-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 5: Pelligroso folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: CZPablos folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: wstefchu (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: aleksei2611 (small blind) folded before Flop
Seat 9: DJATA (big blind) folded before Flop

1910111213329