Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

job1973

Verstuur bericht

Forum Posts

wat er bij
PokerStars Hand #102139323580: Tournament #816010483, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2013/07/31 20:32:54 CET [2013/07/31 14:32:54 ET]
Table '816010483 269' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Irasoln (4115 in chips)
Seat 2: VictorAlv. (2285 in chips)
Seat 3: mmarkoman (2161 in chips)
Seat 4: job1973 (2985 in chips)
Seat 5: polopopop (675 in chips)
Seat 6: AdrianC94 (5617 in chips)
Seat 7: Thug-Ibo (5786 in chips)
Seat 8: comaboka (511 in chips)
Seat 9: waev (1940 in chips)
Irasoln: posts the ante 15
VictorAlv.: posts the ante 15
mmarkoman: posts the ante 15
job1973: posts the ante 15
polopopop: posts the ante 15
AdrianC94: posts the ante 15
Thug-Ibo: posts the ante 15
comaboka: posts the ante 15
waev: posts the ante 15
AdrianC94: posts small blind 60
Thug-Ibo: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {Q-Spades}{Q-Diamonds}
comaboka: raises 376 to 496 and is all-in
waev: calls 496
Irasoln: folds
VictorAlv.: folds
mmarkoman: folds
job1973: raises 2474 to 2970 and is all-in
polopopop: folds
AdrianC94: folds
Thug-Ibo: calls 2850
waev: folds
*** FLOP *** {J-Diamonds}{9-Spades}{8-Diamonds}
*** TURN *** {J-Diamonds}{9-Spades}{8-Diamonds} {6-Hearts}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{9-Spades}{8-Diamonds}{6-Hearts} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Thug-Ibo: shows {7-Hearts}{7-Clubs} (a straight, Seven to Jack)
job1973: shows {Q-Spades}{Q-Diamonds} (a straight, Eight to Queen)
job1973 collected 4948 from side pot
comaboka: shows {9-Hearts}{8-Spades} (two pair, Nines and Eights)
job1973 collected 2179 from main pot
comaboka finished the tournament in 2740th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7127 Main pot 2179. Side pot 4948. | Rake 0
Board {J-Diamonds}{9-Spades}{8-Diamonds}{6-Hearts}{10-Clubs}
Seat 1: Irasoln folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: VictorAlv. folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: mmarkoman folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: job1973 showed {Q-Spades}{Q-Diamonds} and won (7127) with a straight, Eight to Queen
Seat 5: polopopop (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: AdrianC94 (small blind) folded before Flop
Seat 7: Thug-Ibo (big blind) showed {7-Hearts}{7-Clubs} and lost with a straight, Seven to Jack
Seat 8: comaboka showed {9-Hearts}{8-Spades} and lost with two pair, Nines and Eights
Seat 9: waev folded before Flop

zo hey, een hold
PokerStars Hand #102139017513: Tournament #816010483, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2013/07/31 20:26:27 CET [2013/07/31 14:26:27 ET]
Table '816010483 269' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Irasoln (2065 in chips)
Seat 2: VictorAlv. (2570 in chips)
Seat 4: job1973 (1500 in chips)
Seat 5: polopopop (1320 in chips)
Seat 6: 19tommy60 (1880 in chips)
Seat 7: Thug-Ibo (4575 in chips)
Seat 8: comaboka (3120 in chips)
Seat 9: lcfreitag (1300 in chips)
Irasoln: posts the ante 10
VictorAlv.: posts the ante 10
job1973: posts the ante 10
polopopop: posts the ante 10
19tommy60: posts the ante 10
Thug-Ibo: posts the ante 10
comaboka: posts the ante 10
lcfreitag: posts the ante 10
19tommy60: posts small blind 50
Thug-Ibo: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {10-Clubs}{A-Diamonds}
comaboka: calls 100
lcfreitag: folds
Irasoln: folds
VictorAlv.: folds
job1973: raises 1390 to 1490 and is all-in
polopopop: folds
19tommy60: calls 1440
Thug-Ibo: folds
comaboka: folds
*** FLOP *** {J-Hearts}{4-Spades}{10-Diamonds}
*** TURN *** {J-Hearts}{4-Spades}{10-Diamonds} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {J-Hearts}{4-Spades}{10-Diamonds}{2-Diamonds} {A-Spades}
*** SHOW DOWN ***
19tommy60: shows {4-Clubs}{A-Clubs} (two pair, Aces and Fours)
job1973: shows {10-Clubs}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Tens)
job1973 collected 3260 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3260 | Rake 0
Board {J-Hearts}{4-Spades}{10-Diamonds}{2-Diamonds}{A-Spades}
Seat 1: Irasoln folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: VictorAlv. folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: job1973 showed {10-Clubs}{A-Diamonds} and won (3260) with two pair, Aces and Tens
Seat 5: polopopop (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: 19tommy60 (small blind) showed {4-Clubs}{A-Clubs} and lost with two pair, Aces and Fours
Seat 7: Thug-Ibo (big blind) folded before Flop
Seat 8: comaboka folded before Flop
Seat 9: lcfreitag folded before Flop (didn't bet)

tja... weggooien maar
PokerStars Hand #102138138603: Tournament #765688732, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2013/07/31 20:07:30 CET [2013/07/31 14:07:30 ET]
Table '765688732 99' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: M_Semensky (3860 in chips)
Seat 2: henk1980 (3740 in chips)
Seat 3: job1973 (3000 in chips)
Seat 4: lucasaurora (2470 in chips)
Seat 5: Alex33x_SM (2970 in chips)
Seat 6: B_n_y7o3l (2980 in chips)
Seat 7: vovan1404 (2140 in chips)
Seat 8: homari (3000 in chips)
Seat 9: guffik68 (3000 in chips)
B_n_y7o3l: posts small blind 10
vovan1404: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {J-Diamonds}{J-Clubs}
homari: folds
guffik68: folds
M_Semensky: folds
henk1980: folds
job1973: raises 40 to 60
lucasaurora: raises 100 to 160
Alex33x_SM: folds
B_n_y7o3l: folds
vovan1404: folds
job1973: calls 100
*** FLOP *** {10-Diamonds}{7-Diamonds}{K-Clubs}
job1973: checks
lucasaurora: bets 260
job1973: calls 260
*** TURN *** {10-Diamonds}{7-Diamonds}{K-Clubs} {4-Spades}
job1973: checks
lucasaurora: bets 2050 and is all-in
job1973: folds
Uncalled bet (2050) returned to lucasaurora
lucasaurora collected 870 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 870 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{7-Diamonds}{K-Clubs}{4-Spades}
Seat 1: M_Semensky folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: henk1980 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: job1973 folded on the Turn
Seat 4: lucasaurora collected (870)
Seat 5: Alex33x_SM (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: B_n_y7o3l (small blind) folded before Flop
Seat 7: vovan1404 (big blind) folded before Flop
Seat 8: homari folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: guffik68 folded before Flop (didn't bet)

gaat lekker hoor, eindelijk eens een hand en mogelijkheid tot fi
PokerStars Hand #102138037063: Tournament #765687422, $1.00+$0.25+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 2013/07/31 20:05:18 CET [2013/07/31 14:05:18 ET]
Table '765687422 33' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: TERIRV (3325 in chips)
Seat 2: shascha693 (1415 in chips)
Seat 4: leo_nando90 (10010 in chips)
Seat 5: ellpinta (1858 in chips)
Seat 6: HIdalgo1970 (7986 in chips)
Seat 7: FUIGUERA (23720 in chips)
Seat 8: MissShyLopes (16605 in chips)
Seat 9: job1973 (3606 in chips)
TERIRV: posts the ante 50
shascha693: posts the ante 50
leo_nando90: posts the ante 50
ellpinta: posts the ante 50
HIdalgo1970: posts the ante 50
FUIGUERA: posts the ante 50
MissShyLopes: posts the ante 50
job1973: posts the ante 50
ellpinta: posts small blind 200
HIdalgo1970: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {J-Clubs}{A-Clubs}
FUIGUERA: folds
MissShyLopes: folds
job1973: raises 3156 to 3556 and is all-in
TERIRV: calls 3275 and is all-in
shascha693: folds
leo_nando90: folds
ellpinta: folds
HIdalgo1970: folds
Uncalled bet (281) returned to job1973
*** FLOP *** {K-Clubs}{Q-Spades}{A-Spades}
*** TURN *** {K-Clubs}{Q-Spades}{A-Spades} {2-Clubs}
*** RIVER *** {K-Clubs}{Q-Spades}{A-Spades}{2-Clubs} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
job1973: shows {J-Clubs}{A-Clubs} (a pair of Aces)
TERIRV: shows {K-Hearts}{Q-Clubs} (two pair, Kings and Queens)
TERIRV collected 7550 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7550 | Rake 0
Board {K-Clubs}{Q-Spades}{A-Spades}{2-Clubs}{4-Spades}
Seat 1: TERIRV showed {K-Hearts}{Q-Clubs} and won (7550) with two pair, Kings and Queens
Seat 2: shascha693 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: leo_nando90 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ellpinta (small blind) folded before Flop
Seat 6: HIdalgo1970 (big blind) folded before Flop
Seat 7: FUIGUERA folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: MissShyLopes folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: job1973 showed {J-Clubs}{A-Clubs} and lost with a pair of Aces

en helemaal out de volgende hand
PokerStars Hand #102138073071: Tournament #765687422, $1.00+$0.25+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 2013/07/31 20:06:05 CET [2013/07/31 14:06:05 ET]
Table '765687422 33' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: TERIRV (7550 in chips)
Seat 2: shascha693 (1365 in chips)
Seat 3: oaojarierref (3000 in chips)
Seat 4: leo_nando90 (9960 in chips)
Seat 5: ellpinta (1608 in chips)
Seat 6: HIdalgo1970 (7536 in chips)
Seat 7: FUIGUERA (23670 in chips)
Seat 8: MissShyLopes (16555 in chips)
Seat 9: job1973 (281 in chips)
TERIRV: posts the ante 50
shascha693: posts the ante 50
oaojarierref: posts the ante 50
leo_nando90: posts the ante 50
ellpinta: posts the ante 50
HIdalgo1970: posts the ante 50
FUIGUERA: posts the ante 50
MissShyLopes: posts the ante 50
job1973: posts the ante 50
HIdalgo1970: posts small blind 200
FUIGUERA: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {8-Spades}{8-Clubs}
job1973 said, "nice call sir donk"
MissShyLopes: folds
job1973: calls 231 and is all-in
TERIRV: folds
shascha693: raises 915 to 1315 and is all-in
oaojarierref: raises 1635 to 2950 and is all-in
leo_nando90: folds
ellpinta: calls 1558 and is all-in
HIdalgo1970: folds
FUIGUERA: folds
Uncalled bet (1392) returned to oaojarierref
*** FLOP *** {5-Hearts}{J-Diamonds}{Q-Diamonds}
*** TURN *** {5-Hearts}{J-Diamonds}{Q-Diamonds} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Hearts}{J-Diamonds}{Q-Diamonds}{7-Diamonds} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
oaojarierref: shows {9-Spades}{A-Clubs} (high card Ace)
ellpinta: shows {A-Diamonds}{J-Hearts} (a flush, Ace high)
ellpinta collected 486 from side pot-2
shascha693: shows {5-Spades}{A-Spades} (a pair of Fives)
ellpinta collected 3421 from side pot-1
job1973: shows {8-Spades}{8-Clubs} (a pair of Eights)
ellpinta collected 1805 from main pot
ellpinta wins the $0.25 bounty for eliminating shascha693
ellpinta wins the $0.25 bounty for eliminating job1973
shascha693 finished the tournament in 2866th place
job1973 finished the tournament in 2867th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5712 Main pot 1805. Side pot-1 3421. Side pot-2 486. | Rake 0
Board {5-Hearts}{J-Diamonds}{Q-Diamonds}{7-Diamonds}{2-Diamonds}
Seat 1: TERIRV folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: shascha693 showed {5-Spades}{A-Spades} and lost with a pair of Fives
Seat 3: oaojarierref showed {9-Spades}{A-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 4: leo_nando90 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ellpinta (button) showed {A-Diamonds}{J-Hearts} and won (5712) with a flush, Ace high
Seat 6: HIdalgo1970 (small blind) folded before Flop
Seat 7: FUIGUERA (big blind) folded before Flop
Seat 8: MissShyLopes folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: job1973 showed {8-Spades}{8-Clubs} and lost with a pair of Eights

break:
1,35: 3700
2,20: 1950

dubbel 1,35
PokerStars Hand #102136484007: Tournament #765687422, $1.00+$0.25+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2013/07/31 19:29:02 CET [2013/07/31 13:29:02 ET]
Table '765687422 33' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: schibumma (3000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 2: @drie1978 (7030 in chips)
Seat 3: XXX001XXX (3000 in chips)
Seat 4: leo_nando90 (8580 in chips)
Seat 5: ellpinta (2595 in chips)
Seat 6: HIdalgo1970 (3170 in chips)
Seat 7: FUIGUERA (12225 in chips)
Seat 8: All HU (2935 in chips)
Seat 9: job1973 (2595 in chips)
@drie1978: posts small blind 25
XXX001XXX: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {9-Clubs}{9-Spades}
leo_nando90: folds
ellpinta: calls 50
HIdalgo1970: folds
FUIGUERA: raises 150 to 200
All HU: folds
job1973: raises 2395 to 2595 and is all-in
@drie1978: folds
XXX001XXX: folds
ellpinta: folds
FUIGUERA: calls 2395
*** FLOP *** {9-Diamonds}{2-Diamonds}{4-Clubs}
*** TURN *** {9-Diamonds}{2-Diamonds}{4-Clubs} {6-Spades}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{2-Diamonds}{4-Clubs}{6-Spades} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
FUIGUERA: shows {K-Spades}{A-Spades} (a pair of Fours)
job1973: shows {9-Clubs}{9-Spades} (a full house, Nines full of Fours)
job1973 collected 5315 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5315 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{2-Diamonds}{4-Clubs}{6-Spades}{4-Diamonds}
Seat 2: @drie1978 (small blind) folded before Flop
Seat 3: XXX001XXX (big blind) folded before Flop
Seat 4: leo_nando90 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ellpinta folded before Flop
Seat 6: HIdalgo1970 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: FUIGUERA showed {K-Spades}{A-Spades} and lost with a pair of Fours
Seat 8: All HU folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: job1973 (button) showed {9-Clubs}{9-Spades} and won (5315) with a full house, Nines full of Fours

Ik krijg het er first in, helaas heeft de sb een echte hand
PokerStars Hand #102136421347: Tournament #765688620, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XXI (800/1600) - 2013/07/31 19:27:36 CET [2013/07/31 13:27:36 ET]
Table '765688620 27' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: chicodeoro13 (15598 in chips)
Seat 2: Alin_810320 (13935 in chips)
Seat 3: mr_planet320 (55627 in chips)
Seat 4: job1973 (11050 in chips)
Seat 5: Gajaboazona (11089 in chips)
Seat 6: iván7 (25293 in chips)
Seat 7: arxan131 (26414 in chips)
Seat 8: al-feodal (64572 in chips)
Seat 9: Diehli (55163 in chips)
chicodeoro13: posts the ante 200
Alin_810320: posts the ante 200
mr_planet320: posts the ante 200
job1973: posts the ante 200
Gajaboazona: posts the ante 200
iván7: posts the ante 200
arxan131: posts the ante 200
al-feodal: posts the ante 200
Diehli: posts the ante 200
Gajaboazona: posts small blind 800
iván7: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {Q-Clubs}{9-Spades}
arxan131: folds
al-feodal: folds
Diehli: folds
chicodeoro13: folds
Alin_810320: folds
mr_planet320: folds
job1973: raises 9250 to 10850 and is all-in
Gajaboazona: raises 39 to 10889 and is all-in
iván7: folds
Uncalled bet (39) returned to Gajaboazona
*** FLOP *** {3-Diamonds}{K-Clubs}{8-Clubs}
*** TURN *** {3-Diamonds}{K-Clubs}{8-Clubs} {A-Spades}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{K-Clubs}{8-Clubs}{A-Spades} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Gajaboazona: shows {K-Spades}{A-Hearts} (two pair, Aces and Kings)
job1973: shows {Q-Clubs}{9-Spades} (high card Ace)
Gajaboazona collected 25100 from pot
job1973 finished the tournament in 346th place and received $4.18.*** SUMMARY ***
Total pot 25100 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{K-Clubs}{8-Clubs}{A-Spades}{7-Diamonds}
Seat 1: chicodeoro13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Alin_810320 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: mr_planet320 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: job1973 (button) showed {Q-Clubs}{9-Spades} and lost with high card Ace
Seat 5: Gajaboazona (small blind) showed {K-Spades}{A-Hearts} and won (25100) with two pair, Aces and Kings
Seat 6: iván7 (big blind) folded before Flop
Seat 7: arxan131 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: al-feodal folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Diehli folded before Flop (didn't bet)

andremilek schreef

gl job

ty andre

beetje mazzel, wel lekker
PokerStars Hand #102135825472: Tournament #765688620, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XIX (600/1200) - 2013/07/31 19:14:02 CET [2013/07/31 13:14:02 ET]
Table '765688620 27' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: chicodeoro13 (12340 in chips)
Seat 2: Alin_810320 (16135 in chips)
Seat 3: Molcos (17025 in chips)
Seat 4: job1973 (7400 in chips)
Seat 5: Gajaboazona (18639 in chips)
Seat 6: iván7 (14043 in chips)
Seat 7: arxan131 (49600 in chips)
Seat 8: al-feodal (29036 in chips)
Seat 9: tröigeli (9208 in chips)
chicodeoro13: posts the ante 150
Alin_810320: posts the ante 150
Molcos: posts the ante 150
job1973: posts the ante 150
Gajaboazona: posts the ante 150
iván7: posts the ante 150
arxan131: posts the ante 150
al-feodal: posts the ante 150
tröigeli: posts the ante 150
al-feodal: posts small blind 600
tröigeli: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {Q-Clubs}{J-Clubs}
chicodeoro13: folds
Alin_810320: folds
Molcos: raises 1200 to 2400
job1973: raises 4850 to 7250 and is all-in
Gajaboazona: folds
iván7: folds
arxan131: folds
al-feodal: folds
tröigeli: folds
Molcos: calls 4850
*** FLOP *** {K-Spades}{4-Hearts}{A-Diamonds}
*** TURN *** {K-Spades}{4-Hearts}{A-Diamonds} {10-Hearts}
*** RIVER *** {K-Spades}{4-Hearts}{A-Diamonds}{10-Hearts} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Molcos: shows {A-Spades}{Q-Spades} (a pair of Aces)
job1973: shows {Q-Clubs}{J-Clubs} (a straight, Ten to Ace)
job1973 collected 17650 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 17650 | Rake 0
Board {K-Spades}{4-Hearts}{A-Diamonds}{10-Hearts}{9-Spades}
Seat 1: chicodeoro13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Alin_810320 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Molcos showed {A-Spades}{Q-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 4: job1973 showed {Q-Clubs}{J-Clubs} and won (17650) with a straight, Ten to Ace
Seat 5: Gajaboazona folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: iván7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: arxan131 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: al-feodal (small blind) folded before Flop
Seat 9: tröigeli (big blind) folded before Flop

pff, eindelijk eens de kans met suited connectors, nice dubbel
PokerStars Hand #102135454133: Tournament #765688620, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2013/07/31 19:05:30 CET [2013/07/31 13:05:30 ET]
Table '765688620 27' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: chicodeoro13 (6520 in chips)
Seat 2: soulari (17345 in chips)
Seat 3: Molcos (6325 in chips)
Seat 4: job1973 (4450 in chips)
Seat 5: Gajaboazona (25339 in chips)
Seat 6: iván7 (12943 in chips)
Seat 7: arxan131 (18870 in chips)
Seat 8: dhilton1 (32028 in chips)
Seat 9: tröigeli (2585 in chips)
chicodeoro13: posts the ante 100
soulari: posts the ante 100
Molcos: posts the ante 100
job1973: posts the ante 100
Gajaboazona: posts the ante 100
iván7: posts the ante 100
arxan131: posts the ante 100
dhilton1: posts the ante 100
tröigeli: posts the ante 100
arxan131: posts small blind 400
dhilton1: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {5-Spades}{6-Spades}
Gajaboazona said, "you will live"
tröigeli: folds
chicodeoro13: folds
soulari: folds
Molcos: folds
Molcos said, "ty kinda wanted a call Smile"
job1973: raises 3550 to 4350 and is all-in
Gajaboazona: folds
iván7: folds
arxan131: folds
dhilton1: calls 3550
*** FLOP *** {10-Diamonds}{Q-Hearts}{6-Clubs}
*** TURN *** {10-Diamonds}{Q-Hearts}{6-Clubs} {2-Hearts}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{Q-Hearts}{6-Clubs}{2-Hearts} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
dhilton1: shows {A-Clubs}{8-Clubs} (high card Ace)
job1973: shows {5-Spades}{6-Spades} (a pair of Sixes)
job1973 collected 10000 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10000 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{Q-Hearts}{6-Clubs}{2-Hearts}{K-Hearts}
Seat 1: chicodeoro13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: soulari folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Molcos folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: job1973 showed {5-Spades}{6-Spades} and won (10000) with a pair of Sixes
Seat 5: Gajaboazona folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: iván7 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: arxan131 (small blind) folded before Flop
Seat 8: dhilton1 (big blind) showed {A-Clubs}{8-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 9: tröigeli folded before Flop (didn't bet)

break:
2,20: 6K
rest out (2,70 en 3,30)

PokerStars Hand #102134822155: Tournament #765687462, $2.00+$0.50+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2013/07/31 18:49:04 CET [2013/07/31 12:49:04 ET]
Table '765687462 210' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Feldinovi (12080 in chips)
Seat 2: nickaok (2355 in chips)
Seat 3: pokermyth666 (3000 in chips)
Seat 4: MrKLAD55 (7596 in chips)
Seat 5: Bars_Snow (660 in chips)
Seat 6: wimpie1957 (3050 in chips)
Seat 7: job1973 (1840 in chips)
Seat 8: Kestukas04 (5060 in chips)
Seat 9: capkom23 (3643 in chips)
Feldinovi: posts the ante 25
nickaok: posts the ante 25
pokermyth666: posts the ante 25
MrKLAD55: posts the ante 25
Bars_Snow: posts the ante 25
wimpie1957: posts the ante 25
job1973: posts the ante 25
Kestukas04: posts the ante 25
capkom23: posts the ante 25
Kestukas04: posts small blind 125
capkom23: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {A-Spades}{Q-Diamonds}
Feldinovi: folds
nickaok: folds
pokermyth666: folds
MrKLAD55: raises 500 to 750
Bars_Snow: calls 635 and is all-in
wimpie1957: folds
job1973: raises 1065 to 1815 and is all-in
Kestukas04: folds
capkom23: folds
MrKLAD55: calls 1065
*** FLOP *** {9-Clubs}{4-Clubs}{J-Clubs}
*** TURN *** {9-Clubs}{4-Clubs}{J-Clubs} {4-Spades}
*** RIVER *** {9-Clubs}{4-Clubs}{J-Clubs}{4-Spades} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
MrKLAD55: shows {A-Clubs}{10-Spades} (two pair, Jacks and Fours)
job1973: shows {A-Spades}{Q-Diamonds} (two pair, Jacks and Fours)
MrKLAD55 collected 1180 from side pot
job1973 collected 1180 from side pot
Bars_Snow: shows {9-Diamonds}{A-Hearts} (two pair, Jacks and Nines)
Bars_Snow collected 2505 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4865 Main pot 2505. Side pot 2360. | Rake 0
Board {9-Clubs}{4-Clubs}{J-Clubs}{4-Spades}{J-Diamonds}
Seat 1: Feldinovi folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: nickaok folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: pokermyth666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MrKLAD55 showed {A-Clubs}{10-Spades} and won (1180) with two pair, Jacks and Fours
Seat 5: Bars_Snow showed {9-Diamonds}{A-Hearts} and won (2505) with two pair, Jacks and Nines
Seat 6: wimpie1957 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: job1973 (button) showed {A-Spades}{Q-Diamonds} and won (1180) with two pair, Jacks and Fours
Seat 8: Kestukas04 (small blind) folded before Flop
Seat 9: capkom23 (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #102134869145: Tournament #765687462, $2.00+$0.50+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 2013/07/31 18:50:11 CET [2013/07/31 12:50:11 ET]
Table '765687462 210' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Feldinovi (12055 in chips)
Seat 2: nickaok (2330 in chips)
Seat 3: pokermyth666 (2975 in chips)
Seat 4: MrKLAD55 (6936 in chips)
Seat 5: Bars_Snow (2505 in chips)
Seat 6: wimpie1957 (3025 in chips)
Seat 7: job1973 (1180 in chips)
Seat 8: Kestukas04 (4910 in chips)
Seat 9: capkom23 (3368 in chips)
Feldinovi: posts the ante 25
nickaok: posts the ante 25
pokermyth666: posts the ante 25
MrKLAD55: posts the ante 25
Bars_Snow: posts the ante 25
wimpie1957: posts the ante 25
job1973: posts the ante 25
Kestukas04: posts the ante 25
capkom23: posts the ante 25
capkom23: posts small blind 150
Feldinovi: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {K-Spades}{Q-Clubs}
nickaok: folds
pokermyth666: folds
MrKLAD55: folds
Bars_Snow: folds
wimpie1957: folds
job1973: raises 855 to 1155 and is all-in
Kestukas04: folds
capkom23: folds
Feldinovi: calls 855
*** FLOP *** {A-Hearts}{8-Diamonds}{Q-Diamonds}
*** TURN *** {A-Hearts}{8-Diamonds}{Q-Diamonds} {6-Hearts}
*** RIVER *** {A-Hearts}{8-Diamonds}{Q-Diamonds}{6-Hearts} {Q-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Feldinovi: shows {5-Clubs}{A-Clubs} (two pair, Aces and Queens)
job1973: shows {K-Spades}{Q-Clubs} (three of a kind, Queens)
job1973 collected 2685 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2685 | Rake 0
Board {A-Hearts}{8-Diamonds}{Q-Diamonds}{6-Hearts}{Q-Hearts}
Seat 1: Feldinovi (big blind) showed {5-Clubs}{A-Clubs} and lost with two pair, Aces and Queens
Seat 2: nickaok folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: pokermyth666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MrKLAD55 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Bars_Snow folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: wimpie1957 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: job1973 showed {K-Spades}{Q-Clubs} and won (2685) with three of a kind, Queens
Seat 8: Kestukas04 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: capkom23 (small blind) folded before Flop

nice call sir
out 2,70 ko
PokerStars Hand #102134910860: Tournament #765687462, $2.00+$0.50+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 2013/07/31 18:51:10 CET [2013/07/31 12:51:10 ET]
Table '765687462 210' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Feldinovi (10700 in chips)
Seat 2: nickaok (1980 in chips)
Seat 3: pokermyth666 (2925 in chips)
Seat 4: MrKLAD55 (7561 in chips)
Seat 5: Bars_Snow (2455 in chips)
Seat 6: wimpie1957 (2975 in chips)
Seat 7: job1973 (2660 in chips)
Seat 8: Kestukas04 (4860 in chips)
Seat 9: capkom23 (3168 in chips)
Feldinovi: posts the ante 25
nickaok: posts the ante 25
pokermyth666: posts the ante 25
MrKLAD55: posts the ante 25
Bars_Snow: posts the ante 25
wimpie1957: posts the ante 25
job1973: posts the ante 25
Kestukas04: posts the ante 25
capkom23: posts the ante 25
nickaok: posts small blind 150
pokermyth666: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {K-Spades}{A-Hearts}
MrKLAD55: raises 477 to 777
Bars_Snow: folds
wimpie1957: folds
job1973: raises 1858 to 2635 and is all-in
Kestukas04: folds
capkom23: folds
Feldinovi: folds
nickaok: folds
pokermyth666: folds
MrKLAD55: calls 1858
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{8-Spades}{10-Spades}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{8-Spades}{10-Spades} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{8-Spades}{10-Spades}{Q-Clubs} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
MrKLAD55: shows {7-Spades}{A-Spades} (a flush, Ace high)
job1973: shows {K-Spades}{A-Hearts} (a pair of Queens)
MrKLAD55 collected 5945 from pot
MrKLAD55 wins the $0.50 bounty for eliminating job1973
job1973 finished the tournament in 1974th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5945 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{8-Spades}{10-Spades}{Q-Clubs}{9-Spades}
Seat 1: Feldinovi (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: nickaok (small blind) folded before Flop
Seat 3: pokermyth666 (big blind) folded before Flop
Seat 4: MrKLAD55 showed {7-Spades}{A-Spades} and won (5945) with a flush, Ace high
Seat 5: Bars_Snow folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: wimpie1957 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: job1973 showed {K-Spades}{A-Hearts} and lost with a pair of Queens
Seat 8: Kestukas04 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: capkom23 folded before Flop (didn't bet)

bijna out
PokerStars Hand #102134705587: Tournament #816010373, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2013/07/31 18:46:19 CET [2013/07/31 12:46:19 ET]
Table '816010373 113' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: nickell 46 (4593 in chips)
Seat 2: RorschAAch1 (2606 in chips)
Seat 3: job1973 (3946 in chips)
Seat 4: paschan (3253 in chips)
Seat 5: TheMihoen (3321 in chips)
Seat 6: Mykacho (4405 in chips)
Seat 7: Tom RiderU (2691 in chips)
Seat 8: 66$FAUST$66 (7913 in chips)
Seat 9: bik742 (2184 in chips)
paschan: posts small blind 30
TheMihoen: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {Q-Hearts}{Q-Clubs}
Mykacho: folds
Tom RiderU: folds
66$FAUST$66: folds
bik742: folds
nickell 46: folds
RorschAAch1: folds
job1973: raises 60 to 120
paschan: calls 90
TheMihoen: calls 60
*** FLOP *** {4-Diamonds}{8-Spades}{6-Spades}
paschan: checks
TheMihoen: bets 180
job1973: raises 240 to 420
paschan: folds
TheMihoen: calls 240
*** TURN *** {4-Diamonds}{8-Spades}{6-Spades} {A-Clubs}
TheMihoen: bets 360
job1973: calls 360
*** RIVER *** {4-Diamonds}{8-Spades}{6-Spades}{A-Clubs} {5-Spades}
TheMihoen: bets 2421 and is all-in
job1973: calls 2421
*** SHOW DOWN ***
TheMihoen: shows {A-Spades}{7-Spades} (a flush, Ace high)
job1973: shows {Q-Hearts}{Q-Clubs} (a pair of Queens)
TheMihoen collected 6762 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6762 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{8-Spades}{6-Spades}{A-Clubs}{5-Spades}
Seat 1: nickell 46 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: RorschAAch1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: job1973 (button) showed {Q-Hearts}{Q-Clubs} and lost with a pair of Queens
Seat 4: paschan (small blind) folded on the Flop
Seat 5: TheMihoen (big blind) showed {A-Spades}{7-Spades} and won (6762) with a flush, Ace high
Seat 6: Mykacho folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Tom RiderU folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 66$FAUST$66 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: bik742 folded before Flop (didn't bet)

out
PokerStars Hand #102134758861: Tournament #816010373, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2013/07/31 18:47:34 CET [2013/07/31 12:47:34 ET]
Table '816010373 113' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: nickell 46 (4593 in chips)
Seat 2: RorschAAch1 (2606 in chips)
Seat 3: job1973 (625 in chips)
Seat 4: paschan (3133 in chips)
Seat 5: TheMihoen (6762 in chips)
Seat 6: Mykacho (4405 in chips)
Seat 7: Tom RiderU (2691 in chips)
Seat 8: 66$FAUST$66 (7913 in chips)
Seat 9: bik742 (2184 in chips)
TheMihoen: posts small blind 30
Mykacho: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {2-Clubs}{2-Diamonds}
Tom RiderU: folds
66$FAUST$66: folds
bik742: folds
job1973 said, "wd diot"
nickell 46: calls 60
RorschAAch1: folds
job1973: raises 565 to 625 and is all-in
paschan: folds
TheMihoen: folds
Mykacho: folds
nickell 46: calls 565
*** FLOP *** {A-Spades}{K-Clubs}{9-Hearts}
*** TURN *** {A-Spades}{K-Clubs}{9-Hearts} {J-Hearts}
*** RIVER *** {A-Spades}{K-Clubs}{9-Hearts}{J-Hearts} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
nickell 46: shows {8-Spades}{8-Clubs} (a pair of Eights)
job1973: shows {2-Clubs}{2-Diamonds} (a pair of Deuces)
nickell 46 collected 1340 from pot
job1973 finished the tournament in 1012th place
*** SUMMARY ***
Total pot 1340 | Rake 0
Board {A-Spades}{K-Clubs}{9-Hearts}{J-Hearts}{6-Diamonds}
Seat 1: nickell 46 showed {8-Spades}{8-Clubs} and won (1340) with a pair of Eights
Seat 2: RorschAAch1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: job1973 showed {2-Clubs}{2-Diamonds} and lost with a pair of Deuces
Seat 4: paschan (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: TheMihoen (small blind) folded before Flop
Seat 6: Mykacho (big blind) folded before Flop
Seat 7: Tom RiderU folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 66$FAUST$66 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: bik742 folded before Flop (didn't bet)

beetje erbij
PokerStars Hand #102134319118: Tournament #765688620, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2013/07/31 18:37:11 CET [2013/07/31 12:37:11 ET]
Table '765688620 81' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: NoSmoke1990 (3100 in chips)
Seat 2: paokcerman (12492 in chips)
Seat 3: job1973 (3825 in chips)
Seat 4: jenej (4842 in chips)
Seat 5: DeBurgie (7144 in chips)
Seat 6: Dimitar90 (9234 in chips)
Seat 7: annmmack (5968 in chips)
Seat 8: farohr123 (16028 in chips) is sitting out
Seat 9: Angelle69 (6032 in chips)
NoSmoke1990: posts the ante 50
paokcerman: posts the ante 50
job1973: posts the ante 50
jenej: posts the ante 50
DeBurgie: posts the ante 50
Dimitar90: posts the ante 50
annmmack: posts the ante 50
farohr123: posts the ante 50
Angelle69: posts the ante 50
paokcerman: posts small blind 200
job1973: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {Q-Spades}{A-Diamonds}
jenej: folds
DeBurgie: folds
Dimitar90: folds
annmmack: folds
farohr123: folds
Angelle69: folds
NoSmoke1990: raises 2650 to 3050 and is all-in
paokcerman: folds
job1973: calls 2650
*** FLOP *** {5-Diamonds}{6-Spades}{2-Spades}
*** TURN *** {5-Diamonds}{6-Spades}{2-Spades} {6-Hearts}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{6-Spades}{2-Spades}{6-Hearts} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
job1973: shows {Q-Spades}{A-Diamonds} (three of a kind, Sixes)
NoSmoke1990: shows {9-Clubs}{A-Clubs} (three of a kind, Sixes - lower kicker)
job1973 collected 6750 from pot
NoSmoke1990 finished the tournament in 1238th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6750 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{6-Spades}{2-Spades}{6-Hearts}{6-Diamonds}
Seat 1: NoSmoke1990 (button) showed {9-Clubs}{A-Clubs} and lost with three of a kind, Sixes
Seat 2: paokcerman (small blind) folded before Flop
Seat 3: job1973 (big blind) showed {Q-Spades}{A-Diamonds} and won (6750) with three of a kind, Sixes
Seat 4: jenej folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: DeBurgie folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dimitar90 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: annmmack folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: farohr123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Angelle69 folded before Flop (didn't bet)

lol
in de 2,20
PokerStars Hand #102133532323: Tournament #765688620, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2013/07/31 18:18:14 CET [2013/07/31 12:18:14 ET]
Table '765688620 117' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: GionR (7152 in chips)
Seat 2: to ani too ) (2845 in chips)
Seat 3: xsandeyx (3000 in chips)
Seat 5: job1973 (1760 in chips)
Seat 6: lordzefiro (7849 in chips)
Seat 7: THEHAMMAR88 (3655 in chips)
Seat 8: masteronie (6585 in chips)
Seat 9: AidasEm (2845 in chips)
GionR: posts the ante 20
to ani too ): posts the ante 20
xsandeyx: posts the ante 20
job1973: posts the ante 20
lordzefiro: posts the ante 20
THEHAMMAR88: posts the ante 20
masteronie: posts the ante 20
AidasEm: posts the ante 20
lordzefiro: posts small blind 75
THEHAMMAR88: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {Q-Diamonds}{A-Diamonds}
masteronie: folds
AidasEm: folds
GionR: folds
to ani too ): folds
xsandeyx: calls 150
job1973: raises 1590 to 1740 and is all-in
lordzefiro: folds
THEHAMMAR88: folds
xsandeyx is disconnected
xsandeyx is connected
xsandeyx: calls 1590
*** FLOP *** {6-Hearts}{9-Clubs}{8-Hearts}
*** TURN *** {6-Hearts}{9-Clubs}{8-Hearts} {6-Clubs}
*** RIVER *** {6-Hearts}{9-Clubs}{8-Hearts}{6-Clubs} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
xsandeyx: shows {7-Spades}{Q-Spades} (a pair of Sixes)
job1973: shows {Q-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Sixes - Ace kicker)
job1973 collected 3865 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3865 | Rake 0
Board {6-Hearts}{9-Clubs}{8-Hearts}{6-Clubs}{4-Clubs}
Seat 1: GionR folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: to ani too ) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: xsandeyx showed {7-Spades}{Q-Spades} and lost with a pair of Sixes
Seat 5: job1973 (button) showed {Q-Diamonds}{A-Diamonds} and won (3865) with a pair of Sixes
Seat 6: lordzefiro (small blind) folded before Flop
Seat 7: THEHAMMAR88 (big blind) folded before Flop
Seat 8: masteronie folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: AidasEm folded before Flop (didn't bet)

soms moet je ze geloven
PokerStars Hand #102133469170: Tournament #816010373, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2013/07/31 18:16:41 CET [2013/07/31 12:16:41 ET]
Table '816010373 78' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: job1973 (5031 in chips)
Seat 2: ovoxoxxxooox (3090 in chips)
Seat 3: IvanFlay3r (3391 in chips)
Seat 4: andyvor (3817 in chips)
Seat 5: Diabolo1 (3120 in chips)
Seat 6: Mitt6 (5514 in chips)
Seat 7: enzomartim (225 in chips)
Seat 8: I_I_I77 (3379 in chips)
Seat 9: deeimented (2646 in chips)
ovoxoxxxooox: posts small blind 15
IvanFlay3r: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {10-Hearts}{10-Diamonds}
andyvor: folds
Diabolo1: folds
Mitt6: folds
enzomartim: folds
I_I_I77: folds
deeimented: raises 60 to 90
job1973: calls 90
ovoxoxxxooox: folds
IvanFlay3r: folds
*** FLOP *** {A-Hearts}{2-Diamonds}{6-Spades}
deeimented: bets 90
job1973: raises 150 to 240
deeimented: calls 150
*** TURN *** {A-Hearts}{2-Diamonds}{6-Spades} {5-Spades}
deeimented: checks
job1973: checks
*** RIVER *** {A-Hearts}{2-Diamonds}{6-Spades}{5-Spades} {7-Hearts}
deeimented: bets 270
job1973: calls 270
*** SHOW DOWN ***
deeimented: shows {A-Clubs}{K-Clubs} (a pair of Aces)
job1973: mucks hand
deeimented collected 1245 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1245 | Rake 0
Board {A-Hearts}{2-Diamonds}{6-Spades}{5-Spades}{7-Hearts}
Seat 1: job1973 (button) mucked {10-Hearts}{10-Diamonds}
Seat 2: ovoxoxxxooox (small blind) folded before Flop
Seat 3: IvanFlay3r (big blind) folded before Flop
Seat 4: andyvor folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Diabolo1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Mitt6 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: enzomartim folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: I_I_I77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: deeimented showed {A-Clubs}{K-Clubs} and won (1245) with a pair of Aces

3,30
PokerStars Hand #102133223575: Tournament #816010373, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2013/07/31 18:10:35 CET [2013/07/31 12:10:35 ET]
Table '816010373 78' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: job1973 (3075 in chips)
Seat 2: ffcarvalho (2960 in chips) is sitting out
Seat 3: IvanFlay3r (2905 in chips)
Seat 4: andyvor (4313 in chips)
Seat 5: Diabolo1 (2970 in chips)
Seat 6: Mitt6 (6120 in chips)
Seat 7: enzomartim (300 in chips)
Seat 8: I_I_I77 (2950 in chips)
Seat 9: xStream18 (1580 in chips)
andyvor: posts small blind 15
Diabolo1: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {K-Hearts}{K-Diamonds}
Mitt6: folds
enzomartim: folds
I_I_I77: folds
xStream18: raises 60 to 90
job1973: raises 98 to 188
ffcarvalho: folds
IvanFlay3r: folds
andyvor: calls 173
Diabolo1: folds
xStream18: calls 98
*** FLOP *** {Q-Clubs}{9-Diamonds}{4-Hearts}
andyvor: checks
xStream18: checks
job1973: bets 278
andyvor: calls 278
xStream18: calls 278
*** TURN *** {Q-Clubs}{9-Diamonds}{4-Hearts} {10-Clubs}
andyvor: checks
xStream18: bets 1114 and is all-in
job1973: calls 1114
andyvor: folds
*** RIVER *** {Q-Clubs}{9-Diamonds}{4-Hearts}{10-Clubs} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
xStream18: shows {9-Hearts}{A-Clubs} (two pair, Queens and Nines)
job1973: shows {K-Hearts}{K-Diamonds} (two pair, Kings and Queens)
job1973 collected 3656 from pot
xStream18 finished the tournament in 789th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3656 | Rake 0
Board {Q-Clubs}{9-Diamonds}{4-Hearts}{10-Clubs}{Q-Diamonds}
Seat 1: job1973 showed {K-Hearts}{K-Diamonds} and won (3656) with two pair, Kings and Queens
Seat 2: ffcarvalho folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: IvanFlay3r (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: andyvor (small blind) folded on the Turn
Seat 5: Diabolo1 (big blind) folded before Flop
Seat 6: Mitt6 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: enzomartim folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: I_I_I77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: xStream18 showed {9-Hearts}{A-Clubs} and lost with two pair, Queens and Nines

o ja was de BU vergeten, was om en nabij 2500 chips

hmzz
PokerStars Hand #102132971208: Tournament #765688620, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2013/07/31 18:04:19 CET [2013/07/31 12:04:19 ET]
Table '765688620 117' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: GionR (3362 in chips)
Seat 2: to ani too ) (2950 in chips)
Seat 3: black cat211 (2719 in chips)
Seat 4: 14keneth14 (3990 in chips)
Seat 5: job1973 (2470 in chips)
Seat 6: lordzefiro (6319 in chips)
Seat 7: THEHAMMAR88 (2920 in chips)
Seat 8: masteronie (7090 in chips)
Seat 9: nn1426 (3000 in chips)
THEHAMMAR88: posts small blind 40
masteronie: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {9-Hearts}{9-Clubs}
nn1426: folds
GionR: folds
to ani too ): folds
black cat211: folds
14keneth14: folds
job1973: raises 80 to 160
lordzefiro: raises 160 to 320
THEHAMMAR88: folds
masteronie: folds
job1973: calls 160
*** FLOP *** {10-Hearts}{J-Diamonds}{Q-Diamonds}
job1973: checks
lordzefiro: bets 5299
job1973: folds
Uncalled bet (5299) returned to lordzefiro
lordzefiro collected 760 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 760 | Rake 0
Board {10-Hearts}{J-Diamonds}{Q-Diamonds}
Seat 1: GionR folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: to ani too ) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: black cat211 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: 14keneth14 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: job1973 folded on the Flop
Seat 6: lordzefiro (button) collected (760)
Seat 7: THEHAMMAR88 (small blind) folded before Flop
Seat 8: masteronie (big blind) folded before Flop
Seat 9: nn1426 folded before Flop (didn't bet)

ty!

1910111213303