Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

job1973

Verstuur bericht

Forum Posts

Out, $2,66

PokerStars Hand #120756322674: Tournament #960970982, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XIII (600/1200) - 2014/08/29 11:41:11 CET [2014/08/29 5:41:11 ET]
Table '960970982 3' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: MarioFestas (7224 in chips)
Seat 2: job1973 (1199 in chips)
Seat 3: Tygem (13841 in chips)
Seat 5: Toppolev (5515 in chips)
Seat 6: voleybolistt (5571 in chips)
Seat 7: UfoundNEM0 (24828 in chips)
Seat 8: killbill27PL (11490 in chips)
Seat 9: <KendoLE> (15864 in chips)
MarioFestas: posts the ante 125
job1973: posts the ante 125
Tygem: posts the ante 125
Toppolev: posts the ante 125
voleybolistt: posts the ante 125
UfoundNEM0: posts the ante 125
killbill27PL: posts the ante 125
<KendoLE>: posts the ante 125
Toppolev: posts small blind 600
voleybolistt: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {K-Spades}{6-Clubs}
UfoundNEM0: folds
killbill27PL: folds
<KendoLE>: folds
MarioFestas: folds
job1973: calls 1074 and is all-in
Tygem: folds
Toppolev: folds
Uncalled bet (126) returned to voleybolistt
*** FLOP *** {4-Diamonds}{4-Spades}{10-Diamonds}
*** TURN *** {4-Diamonds}{4-Spades}{10-Diamonds} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{4-Spades}{10-Diamonds}{Q-Diamonds} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
voleybolistt: shows {6-Diamonds}{8-Diamonds} (a flush, Queen high)
job1973: shows {K-Spades}{6-Clubs} (a pair of Fours)
voleybolistt collected 3748 from pot
job1973 finished the tournament in 22nd place and received $2.66.
*** SUMMARY ***
Total pot 3748 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{4-Spades}{10-Diamonds}{Q-Diamonds}{5-Clubs}
Seat 1: MarioFestas folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: job1973 showed {K-Spades}{6-Clubs} and lost with a pair of Fours
Seat 3: Tygem (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Toppolev (small blind) folded before Flop
Seat 6: voleybolistt (big blind) showed {6-Diamonds}{8-Diamonds} and won (3748) with a flush, Queen high
Seat 7: UfoundNEM0 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: killbill27PL folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: <KendoLE> folded before Flop (didn't bet)

2kante schreef

Gefeliciteerd klaaf! Maak der een leuke dag van Smile

2kante schreef

gl

tyty

en even een 9e plek erachteraan: Out $6,15

PokerStars Hand #120755114077: Tournament #960953317, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XVI (1250/2500) - 2014/08/29 10:46:32 CET [2014/08/29 4:46:32 ET]
Table '960953317 14' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: kassyka21 (81909 in chips)
Seat 2: filik78 (12677 in chips)
Seat 3: job1973 (7928 in chips)
Seat 4: gruber-andy (16990 in chips)
Seat 5: Luckybblack (20367 in chips)
Seat 6: milos112 (24991 in chips)
Seat 7: béroux (59237 in chips)
Seat 8: Bents_1992 (35157 in chips)
Seat 9: huntr3z (10744 in chips)
kassyka21: posts the ante 250
filik78: posts the ante 250
job1973: posts the ante 250
gruber-andy: posts the ante 250
Luckybblack: posts the ante 250
milos112: posts the ante 250
béroux: posts the ante 250
Bents_1992: posts the ante 250
huntr3z: posts the ante 250
gruber-andy: posts small blind 1250
Luckybblack: posts big blind 2500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {A-Hearts}{Q-Clubs}
milos112: calls 2500
béroux: raises 5000 to 7500
Bents_1992: folds
huntr3z: folds
kassyka21: folds
filik78: folds
job1973: raises 178 to 7678 and is all-in
gruber-andy: folds
Luckybblack: folds
milos112: calls 5178
béroux: calls 178
*** FLOP *** {5-Diamonds}{J-Spades}{3-Clubs}
milos112: checks
béroux: checks
*** TURN *** {5-Diamonds}{J-Spades}{3-Clubs} {6-Diamonds}
milos112: bets 7500
béroux: folds
Uncalled bet (7500) returned to milos112
*** RIVER *** {5-Diamonds}{J-Spades}{3-Clubs}{6-Diamonds} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
milos112: shows {10-Hearts}{10-Spades} (a pair of Tens)
job1973: shows {A-Hearts}{Q-Clubs} (high card Ace)
milos112 collected 29034 from pot
job1973 finished the tournament in 9th place and received $6.15.
*** SUMMARY ***
Total pot 29034 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{J-Spades}{3-Clubs}{6-Diamonds}{4-Spades}
Seat 1: kassyka21 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: filik78 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: job1973 (button) showed {A-Hearts}{Q-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 4: gruber-andy (small blind) folded before Flop
Seat 5: Luckybblack (big blind) folded before Flop
Seat 6: milos112 showed {10-Hearts}{10-Spades} and won (29034) with a pair of Tens
Seat 7: béroux folded on the Turn
Seat 8: Bents_1992 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: huntr3z folded before Flop (didn't bet)

K Russische vis wachtte lang om vervolgens te callen. out $23,80

PokerStars Hand #120755025290: Tournament #960948250, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XIX (2500/5000) - 2014/08/29 10:42:11 CET [2014/08/29 4:42:11 ET]
Table '960948250 6' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: mirny493 (24744 in chips)
Seat 2: AXMET13 (91100 in chips)
Seat 4: zozik[UZH] (54178 in chips)
Seat 6: job1973 (38472 in chips)
Seat 9: sjømann (61506 in chips)
mirny493: posts the ante 500
AXMET13: posts the ante 500
zozik[UZH]: posts the ante 500
job1973: posts the ante 500
sjømann: posts the ante 500
zozik[UZH]: posts small blind 2500
job1973: posts big blind 5000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {Q-Clubs}{J-Diamonds}
sjømann: folds
mirny493: folds
AXMET13: folds
zozik[UZH]: raises 5000 to 10000
job1973: raises 27972 to 37972 and is all-in
zozik[UZH]: calls 27972
*** FLOP *** {5-Spades}{5-Hearts}{6-Clubs}
*** TURN *** {5-Spades}{5-Hearts}{6-Clubs} {A-Hearts}
*** RIVER *** {5-Spades}{5-Hearts}{6-Clubs}{A-Hearts} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
zozik[UZH]: shows {8-Clubs}{K-Diamonds} (a pair of Fives)
job1973: shows {Q-Clubs}{J-Diamonds} (a pair of Fives - lower kicker)
zozik[UZH] collected 78444 from pot
job1973 finished the tournament in 5th place and received $23.80.
*** SUMMARY ***
Total pot 78444 | Rake 0
Board {5-Spades}{5-Hearts}{6-Clubs}{A-Hearts}{2-Clubs}
Seat 1: mirny493 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: AXMET13 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: zozik[UZH] (small blind) showed {8-Clubs}{K-Diamonds} and won (78444) with a pair of Fives
Seat 6: job1973 (big blind) showed {Q-Clubs}{J-Diamonds} and lost with a pair of Fives
Seat 9: sjømann folded before Flop (didn't bet)

3/7

out, $2,66

PokerStars Hand #120754658987: Tournament #960951149, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XIII (600/1200) - 2014/08/29 10:23:45 CET [2014/08/29 4:23:45 ET]
Table '960951149 8' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Jooker23 (6173 in chips)
Seat 2: Kwiateksc (11111 in chips)
Seat 3: kuchcikOO7 (17827 in chips)
Seat 4: AVK911 (24153 in chips)
Seat 5: myst187 (5458 in chips)
Seat 7: job1973 (5220 in chips)
Jooker23: posts the ante 125
Kwiateksc: posts the ante 125
kuchcikOO7: posts the ante 125
AVK911: posts the ante 125
myst187: posts the ante 125
job1973: posts the ante 125
Kwiateksc: posts small blind 600
kuchcikOO7: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {10-Diamonds}{Q-Clubs}
AVK911: folds
myst187: folds
job1973: raises 3895 to 5095 and is all-in
Jooker23: raises 953 to 6048 and is all-in
Kwiateksc: folds
kuchcikOO7: folds
Uncalled bet (953) returned to Jooker23
*** FLOP *** {5-Spades}{9-Spades}{K-Spades}
*** TURN *** {5-Spades}{9-Spades}{K-Spades} {4-Spades}
*** RIVER *** {5-Spades}{9-Spades}{K-Spades}{4-Spades} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
job1973: shows {10-Diamonds}{Q-Clubs} (a pair of Kings)
Jooker23: shows {A-Spades}{K-Hearts} (a flush, Ace high)
Jooker23 collected 12740 from pot
job1973 finished the tournament in 21st place and received $2.66.
*** SUMMARY ***
Total pot 12740 | Rake 0
Board {5-Spades}{9-Spades}{K-Spades}{4-Spades}{K-Clubs}
Seat 1: Jooker23 (button) showed {A-Spades}{K-Hearts} and won (12740) with a flush, Ace high
Seat 2: Kwiateksc (small blind) folded before Flop
Seat 3: kuchcikOO7 (big blind) folded before Flop
Seat 4: AVK911 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: myst187 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: job1973 showed {10-Diamonds}{Q-Clubs} and lost with a pair of Kings

start

Nieuwe topics aanmaken lukt ook al een aantal uur niet

Ivm het niet kunnen aanmaken van een nieuw topic (PN storing) post ik de HH van vrijdag 29-08-14 hier maar (in overleg).
Weer een lijst van 30x $2,50 , 180 mans

Stars Nick: job1973
Datum: 29-08-14
Aantal Games: 30x $2,50, 180 mans
Procenten te koop: 50%
Totaal Buy-In: $ $75,-
Markup: xxx
Markup %: xxx
Totaal Incl Markup: nvt
29% KSB (Ja/Nee): nee
Vanaf (cashes): xxx
Over: xxx
Inzage (Ja/Nee): Nee
Games ernaast (Ja/Nee): misschien een paar 45 mans, aangezien de 2'50's slecht vollopen 's ochtends.
Aantal (schatting: If so, max 4 45 mans, naast de 180 mans, totaal aantal sng tegelijk is max 10
Post handen (Ja/Nee): Ja
Busthanden of ook Keyhanden: Enkel Busthanden itm

50%: job1973
15%: klaaf
15%: jmo
20% eerbeek

Totaal: $99,27
5x $2,66
1x $82,08
1x $3,89

$99,27 - $75= $24,27
25%= $6,07+ $18,75= 24,82
Ik stuur de % houders een prive bericht
Ty voor t kopen

Laatste ook out, $2,66. Flips winnen was erg moeizaam vanmiddag

PokerStars Hand #120716460988: Tournament #960430221, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XII (500/1000) - 2014/08/28 15:17:44 CET [2014/08/28 9:17:44 ET]
Table '960430221 18' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: kokosinho (16449 in chips)
Seat 2: y Dny (11945 in chips)
Seat 3: Evgenijj1992 (10502 in chips)
Seat 4: job1973 (4176 in chips)
Seat 5: Pelligroso (9060 in chips)
Seat 6: CZPablos (14779 in chips)
Seat 7: wstefchu (5085 in chips)
Seat 8: aleksei2611 (15019 in chips)
Seat 9: DJATA (7586 in chips)
kokosinho: posts the ante 100
y Dny: posts the ante 100
Evgenijj1992: posts the ante 100
job1973: posts the ante 100
Pelligroso: posts the ante 100
CZPablos: posts the ante 100
wstefchu: posts the ante 100
aleksei2611: posts the ante 100
DJATA: posts the ante 100
aleksei2611: posts small blind 500
DJATA: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {A-Spades}{10-Diamonds}
kokosinho: folds
y Dny: folds
Evgenijj1992: raises 1000 to 2000
job1973: raises 2076 to 4076 and is all-in
Pelligroso: folds
CZPablos: folds
wstefchu: folds
aleksei2611: folds
DJATA: folds
Evgenijj1992: calls 2076
*** FLOP *** {5-Spades}{6-Clubs}{9-Hearts}
*** TURN *** {5-Spades}{6-Clubs}{9-Hearts} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Spades}{6-Clubs}{9-Hearts}{7-Diamonds} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Evgenijj1992: shows {K-Spades}{K-Hearts} (a pair of Kings)
job1973: shows {A-Spades}{10-Diamonds} (high card Ace)
Evgenijj1992 collected 10552 from pot
job1973 finished the tournament in 27th place and received $2.66.
*** SUMMARY ***
Total pot 10552 | Rake 0
Board {5-Spades}{6-Clubs}{9-Hearts}{7-Diamonds}{3-Spades}
Seat 1: kokosinho folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: y Dny folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Evgenijj1992 showed {K-Spades}{K-Hearts} and won (10552) with a pair of Kings
Seat 4: job1973 showed {A-Spades}{10-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 5: Pelligroso folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: CZPablos folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: wstefchu (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: aleksei2611 (small blind) folded before Flop
Seat 9: DJATA (big blind) folded before Flop

met hangen en wurgen itm, out $2,66

PokerStars Hand #120715466595: Tournament #960415552, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XII (500/1000) - 2014/08/28 14:48:42 CET [2014/08/28 8:48:42 ET]
Table '960415552 9' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: JONAS JAM (3381 in chips)
Seat 2: CEBENTO (6362 in chips)
Seat 3: Samueljord (6316 in chips)
Seat 4: col m30 (19792 in chips)
Seat 5: BachelR (8783 in chips)
Seat 6: AnastazjaPOL (1959 in chips)
Seat 7: ManzAA34 (10729 in chips)
Seat 8: HartK777 (3799 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 9: job1973 (2408 in chips)
JONAS JAM: posts the ante 100
CEBENTO: posts the ante 100
Samueljord: posts the ante 100
col m30: posts the ante 100
BachelR: posts the ante 100
AnastazjaPOL: posts the ante 100
ManzAA34: posts the ante 100
job1973: posts the ante 100
job1973: posts small blind 500
JONAS JAM: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {10-Hearts}{10-Spades}
CEBENTO: folds
Samueljord: raises 5216 to 6216 and is all-in
col m30: folds
BachelR: folds
AnastazjaPOL: calls 1859 and is all-in
ManzAA34: folds
job1973: calls 1808 and is all-in
JONAS JAM: folds
Uncalled bet (3908) returned to Samueljord
*** FLOP *** {4-Hearts}{2-Clubs}{6-Diamonds}
*** TURN *** {4-Hearts}{2-Clubs}{6-Diamonds} {9-Spades}
*** RIVER *** {4-Hearts}{2-Clubs}{6-Diamonds}{9-Spades} {A-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
job1973: shows {10-Hearts}{10-Spades} (a pair of Tens)
Samueljord: shows {6-Spades}{6-Clubs} (three of a kind, Sixes)
Samueljord collected 898 from side pot
AnastazjaPOL: shows {5-Clubs}{5-Diamonds} (a pair of Fives)
Samueljord collected 7377 from main pot
job1973 finished the tournament in 25th place and received $2.66.
AnastazjaPOL finished the tournament in 26th place and received $2.66.
*** SUMMARY ***
Total pot 8275 Main pot 7377. Side pot 898. | Rake 0
Board {4-Hearts}{2-Clubs}{6-Diamonds}{9-Spades}{A-Clubs}
Seat 1: JONAS JAM (big blind) folded before Flop
Seat 2: CEBENTO folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Samueljord showed {6-Spades}{6-Clubs} and won (8275) with three of a kind, Sixes
Seat 4: col m30 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: BachelR folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: AnastazjaPOL showed {5-Clubs}{5-Diamonds} and lost with a pair of Fives
Seat 7: ManzAA34 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: job1973 (small blind) showed {10-Hearts}{10-Spades} and lost with a pair of Tens

gl

Ga weer reggen

w8 er ff mee tot vanmiddag, kom ik je wel tegen Wink

15 geregd volgens mij tot nu toe. Stop nu even met reggen , vanmiddag maak ik t af, ze lopen nog steeds traag vol.
Tot nu:
1x $82,-
3x $2,66
1x $3,89

klote russen ook altijd , Out, $2,66 again

PokerStars Hand #120709033829: Tournament #960332654, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XII (500/1000) - 2014/08/28 10:49:01 CET [2014/08/28 4:49:01 ET]
Table '960332654 5' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: €rrram€e (8111 in chips)
Seat 2: job1973 (5135 in chips)
Seat 3: Strong2012 (12965 in chips)
Seat 4: evgen8106 (18694 in chips)
Seat 5: ShibuyAta (1846 in chips)
Seat 6: zolain11 (8608 in chips)
Seat 7: Vieri2011 (5438 in chips)
Seat 8: crissbrasov1 (18047 in chips)
Seat 9: 66 gramm (19420 in chips)
€rrram€e: posts the ante 100
job1973: posts the ante 100
Strong2012: posts the ante 100
evgen8106: posts the ante 100
ShibuyAta: posts the ante 100
zolain11: posts the ante 100
Vieri2011: posts the ante 100
crissbrasov1: posts the ante 100
66 gramm: posts the ante 100
ShibuyAta: posts small blind 500
zolain11: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {Q-Hearts}{10-Clubs}
Vieri2011: folds
crissbrasov1: folds
66 gramm: folds
€rrram€e: folds
job1973: raises 4035 to 5035 and is all-in
Strong2012: folds
evgen8106: raises 4035 to 9070
ShibuyAta: folds
zolain11: folds
Uncalled bet (4035) returned to evgen8106
*** FLOP *** {6-Hearts}{6-Diamonds}{A-Hearts}
*** TURN *** {6-Hearts}{6-Diamonds}{A-Hearts} {10-Spades}
*** RIVER *** {6-Hearts}{6-Diamonds}{A-Hearts}{10-Spades} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
job1973: shows {Q-Hearts}{10-Clubs} (a full house, Sixes full of Tens)
evgen8106: shows {A-Clubs}{9-Spades} (a full house, Sixes full of Aces)
evgen8106 collected 12470 from pot
job1973 finished the tournament in 25th place and received $2.66.
*** SUMMARY ***
Total pot 12470 | Rake 0
Board {6-Hearts}{6-Diamonds}{A-Hearts}{10-Spades}{6-Spades}
Seat 1: €rrram€e folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: job1973 showed {Q-Hearts}{10-Clubs} and lost with a full house, Sixes full of Tens
Seat 3: Strong2012 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: evgen8106 (button) showed {A-Clubs}{9-Spades} and won (12470) with a full house, Sixes full of Aces
Seat 5: ShibuyAta (small blind) folded before Flop
Seat 6: zolain11 (big blind) folded before Flop
Seat 7: Vieri2011 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: crissbrasov1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: 66 gramm folded before Flop (didn't bet)

Scylla schreef

Wil ik ook wellicht laten doen. Kost dat ongeveer?

zie pm

Out, $3,89

PokerStars Hand #120708829246: Tournament #960328193, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XIV (800/1600) - 2014/08/28 10:39:03 CET [2014/08/28 4:39:03 ET]
Table '960328193 9' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: mlegir (58026 in chips)
Seat 2: mamba307 (35308 in chips)
Seat 3: job1973 (3165 in chips)
Seat 6: MikiB555 (8965 in chips)
Seat 7: cacuriá (33690 in chips)
Seat 8: qiqecalavera (5240 in chips)
Seat 9: VidrikVello (4576 in chips)
mlegir: posts the ante 150
mamba307: posts the ante 150
job1973: posts the ante 150
MikiB555: posts the ante 150
cacuriá: posts the ante 150
qiqecalavera: posts the ante 150
VidrikVello: posts the ante 150
mamba307: posts small blind 800
job1973: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {9-Hearts}{Q-Diamonds}
MikiB555: folds
cacuriá: folds
qiqecalavera: raises 3490 to 5090 and is all-in
VidrikVello: folds
mlegir: folds
mamba307: folds
job1973: calls 1415 and is all-in
Uncalled bet (2075) returned to qiqecalavera
*** FLOP *** {5-Hearts}{6-Spades}{A-Diamonds}
*** TURN *** {5-Hearts}{6-Spades}{A-Diamonds} {2-Hearts}
*** RIVER *** {5-Hearts}{6-Spades}{A-Diamonds}{2-Hearts} {A-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
job1973: shows {9-Hearts}{Q-Diamonds} (a pair of Aces)
qiqecalavera: shows {K-Hearts}{8-Hearts} (a pair of Aces - King kicker)
qiqecalavera collected 7880 from pot
job1973 finished the tournament in 13th place and received $3.89.
*** SUMMARY ***
Total pot 7880 | Rake 0
Board {5-Hearts}{6-Spades}{A-Diamonds}{2-Hearts}{A-Clubs}
Seat 1: mlegir (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: mamba307 (small blind) folded before Flop
Seat 3: job1973 (big blind) showed {9-Hearts}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Aces
Seat 6: MikiB555 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: cacuriá folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: qiqecalavera showed {K-Hearts}{8-Hearts} and won (7880) with a pair of Aces
Seat 9: VidrikVello folded before Flop (didn't bet)

12345321