Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

job1973

Verstuur bericht

Forum Posts

bust sng 5

PokerStars Hand #120096599475: Tournament #953089415, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2014/08/14 17:51:44 CET [2014/08/14 11:51:44 ET]
Table '953089415 13' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: logistic35 (6550 in chips)
Seat 2: P.ETAN12 (6960 in chips)
Seat 3: Mitchelll92 (900 in chips)
Seat 4: dos-circus (2580 in chips)
Seat 5: AAirline (1710 in chips)
Seat 6: G-Pro74 (1240 in chips)
Seat 7: job1973 (1300 in chips)
Seat 8: Viktordis (468 in chips)
Seat 9: Ferenc35 (2305 in chips) is sitting out
AAirline: posts small blind 75
G-Pro74: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {10-Clubs}{A-Clubs}
job1973: raises 1150 to 1300 and is all-in
Ferenc35 has returned
Viktordis: calls 468 and is all-in
Ferenc35: folds
logistic35: folds
P.ETAN12 is disconnected
P.ETAN12 is connected
P.ETAN12: folds
Mitchelll92: folds
dos-circus: calls 1300
AAirline: folds
G-Pro74: folds
*** FLOP *** {9-Hearts}{6-Diamonds}{10-Spades}
*** TURN *** {9-Hearts}{6-Diamonds}{10-Spades} {4-Clubs}
*** RIVER *** {9-Hearts}{6-Diamonds}{10-Spades}{4-Clubs} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
job1973: shows {10-Clubs}{A-Clubs} (two pair, Tens and Fours)
dos-circus: shows {J-Clubs}{J-Diamonds} (two pair, Jacks and Fours)
dos-circus collected 1664 from side pot
Viktordis: shows {7-Hearts}{7-Clubs} (two pair, Sevens and Fours)
dos-circus collected 1629 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3293 Main pot 1629. Side pot 1664. | Rake 0
Board {9-Hearts}{6-Diamonds}{10-Spades}{4-Clubs}{4-Hearts}
Seat 1: logistic35 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: P.ETAN12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Mitchelll92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: dos-circus (button) showed {J-Clubs}{J-Diamonds} and won (3293) with two pair, Jacks and Fours
Seat 5: AAirline (small blind) folded before Flop
Seat 6: G-Pro74 (big blind) folded before Flop
Seat 7: job1973 showed {10-Clubs}{A-Clubs} and lost with two pair, Tens and Fours
Seat 8: Viktordis showed {7-Hearts}{7-Clubs} and lost with two pair, Sevens and Fours
Seat 9: Ferenc35 folded before Flop (didn't bet)

bijna bust 4

PokerStars Hand #120096662092: Tournament #953093805, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2014/08/14 17:53:18 CET [2014/08/14 11:53:18 ET]
Table '953093805 3' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: provod1983 (3607 in chips)
Seat 2: job1973 (2145 in chips)
Seat 3: marraboy83 (1259 in chips)
Seat 5: NeJurchik (1365 in chips)
Seat 6: mindas84 (1465 in chips)
Seat 7: Andriewka (1908 in chips)
Seat 8: kingjieking (1751 in chips)
NeJurchik: posts small blind 50
mindas84: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {A-Diamonds}{K-Hearts}
Andriewka: raises 1808 to 1908 and is all-in
kingjieking: folds
provod1983: folds
job1973: raises 237 to 2145 and is all-in
marraboy83: folds
NeJurchik: folds
mindas84: folds
Uncalled bet (237) returned to job1973
*** FLOP *** {Q-Hearts}{Q-Spades}{K-Clubs}
*** TURN *** {Q-Hearts}{Q-Spades}{K-Clubs} {6-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Hearts}{Q-Spades}{K-Clubs}{6-Clubs} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Andriewka: shows {J-Hearts}{A-Spades} (a straight, Ten to Ace)
job1973: shows {A-Diamonds}{K-Hearts} (two pair, Kings and Queens)
Andriewka collected 3966 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3966 | Rake 0
Board {Q-Hearts}{Q-Spades}{K-Clubs}{6-Clubs}{10-Diamonds}
Seat 1: provod1983 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: job1973 showed {A-Diamonds}{K-Hearts} and lost with two pair, Kings and Queens
Seat 3: marraboy83 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: NeJurchik (small blind) folded before Flop
Seat 6: mindas84 (big blind) folded before Flop
Seat 7: Andriewka showed {J-Hearts}{A-Spades} and won (3966) with a straight, Ten to Ace
Seat 8: kingjieking folded before Flop (didn't bet)

Na enig survival werk toch bust

PokerStars Hand #120097369478: Tournament #953093805, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2014/08/14 18:11:47 CET [2014/08/14 12:11:47 ET]
Table '953093805 3' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: DrMorze888 (1006 in chips)
Seat 2: job1973 (1972 in chips)
Seat 3: marraboy83 (1982 in chips)
Seat 4: fartovij90 (2350 in chips)
Seat 5: NeJurchik (2280 in chips)
Seat 6: mindas84 (1290 in chips)
Seat 7: Andriewka (2825 in chips)
Seat 8: kingjieking (1176 in chips)
Seat 9: HenG74 (2504 in chips)
kingjieking: posts small blind 100
HenG74: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {7-Clubs}{7-Spades}
DrMorze888: folds
job1973: raises 1772 to 1972 and is all-in
marraboy83: folds
fartovij90: folds
NeJurchik: folds
mindas84: folds
Andriewka: folds
kingjieking: folds
HenG74: calls 1772
*** FLOP *** {Q-Hearts}{8-Spades}{10-Clubs}
*** TURN *** {Q-Hearts}{8-Spades}{10-Clubs} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Hearts}{8-Spades}{10-Clubs}{Q-Diamonds} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
HenG74: shows {J-Diamonds}{Q-Clubs} (three of a kind, Queens)
job1973: shows {7-Clubs}{7-Spades} (two pair, Queens and Sevens)
HenG74 collected 4044 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4044 | Rake 0
Board {Q-Hearts}{8-Spades}{10-Clubs}{Q-Diamonds}{2-Clubs}
Seat 1: DrMorze888 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: job1973 showed {7-Clubs}{7-Spades} and lost with two pair, Queens and Sevens
Seat 3: marraboy83 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: fartovij90 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: NeJurchik folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: mindas84 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Andriewka (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: kingjieking (small blind) folded before Flop
Seat 9: HenG74 (big blind) showed {J-Diamonds}{Q-Clubs} and won (4044) with three of a kind, Queens

bust sng 3

PokerStars Hand #120096522252: Tournament #953088141, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2014/08/14 17:49:48 CET [2014/08/14 11:49:48 ET]
Table '953088141 14' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: andreea722 (2318 in chips)
Seat 2: jokyne (1100 in chips)
Seat 3: sergey4444 (4017 in chips)
Seat 4: redupreikuC (2355 in chips)
Seat 5: arthur_fox (1860 in chips)
Seat 6: Esteban_0811 (1385 in chips)
Seat 7: budeira0002 (1206 in chips)
Seat 8: Arespol (1133 in chips)
Seat 9: job1973 (431 in chips)
redupreikuC: posts small blind 75
arthur_fox: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {A-Hearts}{Q-Diamonds}
Esteban_0811: folds
budeira0002: folds
Arespol: folds
job1973: raises 281 to 431 and is all-in
andreea722: folds
jokyne: folds
sergey4444: raises 3586 to 4017 and is all-in
redupreikuC: folds
arthur_fox: folds
Uncalled bet (3586) returned to sergey4444
*** FLOP *** {4-Clubs}{6-Diamonds}{8-Hearts}
*** TURN *** {4-Clubs}{6-Diamonds}{8-Hearts} {10-Hearts}
*** RIVER *** {4-Clubs}{6-Diamonds}{8-Hearts}{10-Hearts} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
job1973: shows {A-Hearts}{Q-Diamonds} (high card Ace)
sergey4444: shows {K-Spades}{A-Clubs} (high card Ace - King kicker)
sergey4444 collected 1087 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1087 | Rake 0
Board {4-Clubs}{6-Diamonds}{8-Hearts}{10-Hearts}{3-Hearts}
Seat 1: andreea722 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: jokyne folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: sergey4444 (button) showed {K-Spades}{A-Clubs} and won (1087) with high card Ace
Seat 4: redupreikuC (small blind) folded before Flop
Seat 5: arthur_fox (big blind) folded before Flop
Seat 6: Esteban_0811 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: budeira0002 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Arespol folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: job1973 showed {A-Hearts}{Q-Diamonds} and lost with high card Ace

bust sng 2

PokerStars Hand #120096389294: Tournament #953096308, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2014/08/14 17:46:31 CET [2014/08/14 11:46:31 ET]
Table '953096308 5' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: an3k (1384 in chips)
Seat 2: fredichin (1490 in chips)
Seat 3: rohamkukac10 (2551 in chips)
Seat 4: G-Pro74 (1470 in chips)
Seat 5: job1973 (652 in chips)
Seat 6: vaibss (449 in chips)
Seat 7: Rio5thAce (1500 in chips)
Seat 8: Vanko63 (1500 in chips)
Seat 9: darinka22 (2504 in chips)
job1973: posts small blind 10
vaibss: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {K-Diamonds}{A-Spades}
Rio5thAce: folds
Vanko63: raises 40 to 60
darinka22: raises 150 to 210
an3k: folds
fredichin: folds
rohamkukac10: folds
G-Pro74: folds
job1973: raises 442 to 652 and is all-in
vaibss: calls 429 and is all-in
Vanko63: raises 848 to 1500 and is all-in
darinka22: calls 1290
*** FLOP *** {2-Clubs}{9-Clubs}{Q-Diamonds}
*** TURN *** {2-Clubs}{9-Clubs}{Q-Diamonds} {Q-Hearts}
*** RIVER *** {2-Clubs}{9-Clubs}{Q-Diamonds}{Q-Hearts} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Vanko63: shows {10-Clubs}{10-Spades} (two pair, Queens and Tens)
darinka22: shows {K-Clubs}{K-Hearts} (two pair, Kings and Queens)
darinka22 collected 1696 from side pot-2
job1973: shows {K-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Queens)
darinka22 collected 609 from side pot-1
vaibss: shows {9-Hearts}{A-Diamonds} (two pair, Queens and Nines)
darinka22 collected 1796 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4101 Main pot 1796. Side pot-1 609. Side pot-2 1696. | Rake 0
Board {2-Clubs}{9-Clubs}{Q-Diamonds}{Q-Hearts}{5-Spades}
Seat 1: an3k folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: fredichin folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: rohamkukac10 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: G-Pro74 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: job1973 (small blind) showed {K-Diamonds}{A-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 6: vaibss (big blind) showed {9-Hearts}{A-Diamonds} and lost with two pair, Queens and Nines
Seat 7: Rio5thAce folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Vanko63 showed {10-Clubs}{10-Spades} and lost with two pair, Queens and Tens
Seat 9: darinka22 showed {K-Clubs}{K-Hearts} and won (4101) with two pair, Kings and Queens

Bust sng 1
PokerStars Hand #120096178502: Tournament #953092319, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2014/08/14 17:41:17 CET [2014/08/14 11:41:17 ET]
Table '953092319 9' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: job1973 (1440 in chips)
Seat 2: Turluk777 (1470 in chips)
Seat 3: khaagii (1010 in chips)
Seat 4: DIMELOK (3750 in chips)
Seat 5: Chmielak (1792 in chips)
Seat 6: witold1978 (1178 in chips)
Seat 7: Tanduay666 (510 in chips)
Seat 8: DrMorze888 (1120 in chips)
Seat 9: cojoace (1230 in chips)
DrMorze888: posts small blind 15
cojoace: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {Q-Diamonds}{A-Diamonds}
job1973: raises 60 to 90
Turluk777: calls 90
khaagii: calls 90
DIMELOK: folds
Chmielak: folds
witold1978: raises 60 to 150
Tanduay666: folds
DrMorze888: folds
cojoace: folds
job1973: calls 60
Turluk777: calls 60
khaagii: calls 60
*** FLOP *** {10-Diamonds}{7-Spades}{5-Diamonds}
job1973: checks
Turluk777: bets 330
khaagii: raises 530 to 860 and is all-in
witold1978: folds
job1973: raises 430 to 1290 and is all-in
Turluk777: calls 960
*** TURN *** {10-Diamonds}{7-Spades}{5-Diamonds} {Q-Hearts}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{7-Spades}{5-Diamonds}{Q-Hearts} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
job1973: shows {Q-Diamonds}{A-Diamonds} (two pair, Queens and Tens)
Turluk777: shows {J-Diamonds}{10-Hearts} (three of a kind, Tens)
Turluk777 collected 860 from side pot
khaagii: shows {5-Spades}{3-Spades} (two pair, Tens and Fives)
Turluk777 collected 3225 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4085 Main pot 3225. Side pot 860. | Rake 0
Board {10-Diamonds}{7-Spades}{5-Diamonds}{Q-Hearts}{10-Clubs}
Seat 1: job1973 showed {Q-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with two pair, Queens and Tens
Seat 2: Turluk777 showed {J-Diamonds}{10-Hearts} and won (4085) with three of a kind, Tens
Seat 3: khaagii showed {5-Spades}{3-Spades} and lost with two pair, Tens and Fives
Seat 4: DIMELOK folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Chmielak folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: witold1978 folded on the Flop
Seat 7: Tanduay666 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: DrMorze888 (small blind) folded before Flop
Seat 9: cojoace (big blind) folded before Flop

Ben aan t reggen. search staat aan

5, verzonden

Alles ontvangen!

klaaf schreef

19.15 1.35TKO
19.00 3.30PKO
20.00 4.40PKO
21.00 2.70TKO

erbij? bib 50-50

Prima, Bedankt klaaf! post de handjes hier wel tussen.

top, sold dus!

Stars Nick: job1973
Datum: 14-08-14, vanaf plm 17.30
Aantal Games: 12
Procenten te koop: 50%
Totaal Buy-In: $29,90
Markup: 10 cent
Markup %: 0,1
Totaal Incl Markup: $30,-
29% KSB (Ja/Nee): Nee
Vanaf (cashes):
Over: /
Inzage (Ja/Nee): Nee
Games ernaast (Ja/Nee): nee
Aantal (schatting: ca.
Post handen (Ja/Nee): Ja
Busthanden of ook Keyhanden: Enkel Busthanden

Minimaal 10%
job1973: 50%

vgg

1- 952602638 out
2- 952604867 out
3- 952605685 out
4- 952606627 out
5- 952607547: $2,66
6- 952608506 out
7- 952609533 out
8- 952603719: $2.66
9- 952615417 out
10- 952613999 out

$ onderweg. ty

OUT 10

PokerStars Hand #120060133105: Tournament #952607547, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XII (500/1000) - 2014/08/13 20:49:17 CET [2014/08/13 14:49:17 ET]
Table '952607547 11' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: MichelleWong (6642 in chips)
Seat 2: DJATA (15871 in chips)
Seat 3: aleev1984 (13811 in chips)
Seat 5: Mr Movember (10759 in chips)
Seat 7: job1973 (1218 in chips)
Seat 8: adamjanko (4725 in chips)
Seat 9: Exodus199 (539 in chips)
MichelleWong: posts the ante 100
DJATA: posts the ante 100
aleev1984: posts the ante 100
Mr Movember: posts the ante 100
job1973: posts the ante 100
adamjanko: posts the ante 100
Exodus199: posts the ante 100
adamjanko: posts small blind 500
Exodus199: posts big blind 439 and is all-in
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {Q-Diamonds}{9-Diamonds}
MichelleWong: folds
DJATA: folds
aleev1984: folds
Mr Movember: calls 1000
job1973: calls 1000
adamjanko: raises 3625 to 4625 and is all-in
Mr Movember: calls 3625
job1973: calls 118 and is all-in
*** FLOP *** {8-Clubs}{7-Clubs}{K-Diamonds}
*** TURN *** {8-Clubs}{7-Clubs}{K-Diamonds} {5-Clubs}
*** RIVER *** {8-Clubs}{7-Clubs}{K-Diamonds}{5-Clubs} {A-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
adamjanko: shows {A-Spades}{10-Hearts} (a pair of Aces)
Mr Movember: shows {7-Diamonds}{K-Hearts} (two pair, Kings and Sevens)
Mr Movember collected 7014 from side pot-2
job1973: shows {Q-Diamonds}{9-Diamonds} (high card Ace)
Mr Movember collected 2037 from side pot-1
Exodus199: shows {A-Clubs}{4-Hearts} (a pair of Aces)
Mr Movember collected 2456 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11507 Main pot 2456. Side pot-1 2037. Side pot-2 7014. | Rake 0
Board {8-Clubs}{7-Clubs}{K-Diamonds}{5-Clubs}{A-Hearts}
Seat 1: MichelleWong folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: DJATA folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: aleev1984 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Mr Movember showed {7-Diamonds}{K-Hearts} and won (11507) with two pair, Kings and Sevens
Seat 7: job1973 (button) showed {Q-Diamonds}{9-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 8: adamjanko (small blind) showed {A-Spades}{10-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 9: Exodus199 (big blind) showed {A-Clubs}{4-Hearts} and lost with a pair of Aces

OUT 9

PokerStars Hand #120059793577: Tournament #952603719, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XII (500/1000) - 2014/08/13 20:42:21 CET [2014/08/13 14:42:21 ET]
Table '952603719 11' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: DrMorze888 (14916 in chips)
Seat 2: vikarsky (9400 in chips)
Seat 3: teaser07 (8976 in chips)
Seat 4: job1973 (1800 in chips)
Seat 6: Noctambulist (16905 in chips)
Seat 8: luktoja (9475 in chips)
Seat 9: Emperador 97 (8665 in chips)
DrMorze888: posts the ante 100
vikarsky: posts the ante 100
teaser07: posts the ante 100
job1973: posts the ante 100
Noctambulist: posts the ante 100
luktoja: posts the ante 100
Emperador 97: posts the ante 100
luktoja: posts small blind 500
Emperador 97: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {K-Clubs}{9-Clubs}
DrMorze888: folds
vikarsky: folds
teaser07: folds
job1973: raises 700 to 1700 and is all-in
Noctambulist: folds
luktoja: folds
Emperador 97: calls 700
*** FLOP *** {7-Diamonds}{2-Hearts}{10-Diamonds}
*** TURN *** {7-Diamonds}{2-Hearts}{10-Diamonds} {J-Spades}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{2-Hearts}{10-Diamonds}{J-Spades} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Emperador 97: shows {6-Clubs}{A-Clubs} (a pair of Tens)
job1973: shows {K-Clubs}{9-Clubs} (a pair of Tens - lower kicker)
Emperador 97 collected 4600 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4600 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{2-Hearts}{10-Diamonds}{J-Spades}{10-Clubs}
Seat 1: DrMorze888 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: vikarsky folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: teaser07 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: job1973 showed {K-Clubs}{9-Clubs} and lost with a pair of Tens
Seat 6: Noctambulist (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: luktoja (small blind) folded before Flop
Seat 9: Emperador 97 (big blind) showed {6-Clubs}{A-Clubs} and won (4600) with a pair of Tens

OUT 8

PokerStars Hand #120059768700: Tournament #952606627, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XI (400/800) - 2014/08/13 20:41:51 CET [2014/08/13 14:41:51 ET]
Table '952606627 11' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: g13sakis (3549 in chips)
Seat 3: pattano (16968 in chips)
Seat 4: poppinm (5700 in chips)
Seat 5: job1973 (1482 in chips)
Seat 6: resha202 (8996 in chips)
Seat 7: mogulist (3889 in chips)
Seat 8: Arskg (5681 in chips)
g13sakis: posts the ante 75
pattano: posts the ante 75
poppinm: posts the ante 75
job1973: posts the ante 75
resha202: posts the ante 75
mogulist: posts the ante 75
Arskg: posts the ante 75
g13sakis: posts small blind 400
pattano: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {J-Clubs}{K-Spades}
poppinm: folds
job1973: raises 607 to 1407 and is all-in
resha202: folds
mogulist is disconnected
mogulist is connected
mogulist: folds
Arskg: folds
g13sakis: folds
pattano: calls 607
*** FLOP *** {2-Hearts}{7-Hearts}{6-Hearts}
*** TURN *** {2-Hearts}{7-Hearts}{6-Hearts} {A-Hearts}
*** RIVER *** {2-Hearts}{7-Hearts}{6-Hearts}{A-Hearts} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
pattano: shows {Q-Hearts}{3-Spades} (a flush, Ace high)
job1973: shows {J-Clubs}{K-Spades} (high card Ace)
pattano collected 3739 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3739 | Rake 0
Board {2-Hearts}{7-Hearts}{6-Hearts}{A-Hearts}{9-Clubs}
Seat 1: g13sakis (small blind) folded before Flop
Seat 3: pattano (big blind) showed {Q-Hearts}{3-Spades} and won (3739) with a flush, Ace high
Seat 4: poppinm folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: job1973 showed {J-Clubs}{K-Spades} and lost with high card Ace
Seat 6: resha202 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: mogulist folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Arskg (button) folded before Flop (didn't bet)

OUT 7

PokerStars Hand #120059606303: Tournament #952608506, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 2014/08/13 20:38:28 CET [2014/08/13 14:38:28 ET]
Table '952608506 4' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: evaaaaaaaaan (2971 in chips)
Seat 2: MorozLife (3130 in chips)
Seat 4: job1973 (2595 in chips)
Seat 5: Boboo15 (4543 in chips)
Seat 6: BeyazKin (11208 in chips)
Seat 7: Buznix2010 (4846 in chips)
Seat 9: Richss#66 (4505 in chips)
evaaaaaaaaan: posts the ante 50
MorozLife: posts the ante 50
job1973: posts the ante 50
Boboo15: posts the ante 50
BeyazKin: posts the ante 50
Buznix2010: posts the ante 50
Richss#66: posts the ante 50
BeyazKin: posts small blind 200
Buznix2010: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {A-Clubs}{K-Diamonds}
Richss#66: folds
evaaaaaaaaan: raises 2521 to 2921 and is all-in
MorozLife: folds
job1973: calls 2545 and is all-in
Boboo15: raises 1572 to 4493 and is all-in
BeyazKin: folds
Buznix2010: calls 4093
*** FLOP *** {9-Spades}{9-Diamonds}{2-Diamonds}
*** TURN *** {9-Spades}{9-Diamonds}{2-Diamonds} {4-Spades}
*** RIVER *** {9-Spades}{9-Diamonds}{2-Diamonds}{4-Spades} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Buznix2010: shows {8-Hearts}{8-Clubs} (two pair, Nines and Eights)
Boboo15: shows {A-Hearts}{Q-Clubs} (two pair, Queens and Nines)
Boboo15 collected 3144 from side pot-2
evaaaaaaaaan: shows {K-Hearts}{3-Hearts} (a pair of Nines)
Boboo15 collected 1128 from side pot-1
job1973: shows {A-Clubs}{K-Diamonds} (a pair of Nines)
Boboo15 collected 10730 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 15002 Main pot 10730. Side pot-1 1128. Side pot-2 3144. | Rake 0
Board {9-Spades}{9-Diamonds}{2-Diamonds}{4-Spades}{Q-Diamonds}
Seat 1: evaaaaaaaaan showed {K-Hearts}{3-Hearts} and lost with a pair of Nines
Seat 2: MorozLife folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: job1973 showed {A-Clubs}{K-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 5: Boboo15 (button) showed {A-Hearts}{Q-Clubs} and won (15002) with two pair, Queens and Nines
Seat 6: BeyazKin (small blind) folded before Flop
Seat 7: Buznix2010 (big blind) showed {8-Hearts}{8-Clubs} and lost with two pair, Nines and Eights
Seat 9: Richss#66 folded before Flop (didn't bet)

OUT 6

PokerStars Hand #120059116964: Tournament #952609533, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2014/08/13 20:28:10 CET [2014/08/13 14:28:10 ET]
Table '952609533 13' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Inpefessa (675 in chips) is sitting out
Seat 2: Markd1ce (2255 in chips)
Seat 3: NIKEMIC (1335 in chips)
Seat 4: job1973 (815 in chips)
Seat 5: Laberthaler (1584 in chips)
Seat 6: arthas1510 (4471 in chips)
Seat 7: darded12345 (4252 in chips)
Seat 8: SJS_RBG (1710 in chips)
Seat 9: Shadowbv09 (5405 in chips)
Inpefessa: posts the ante 25
Markd1ce: posts the ante 25
NIKEMIC: posts the ante 25
job1973: posts the ante 25
Laberthaler: posts the ante 25
arthas1510: posts the ante 25
darded12345: posts the ante 25
SJS_RBG: posts the ante 25
Shadowbv09: posts the ante 25
Laberthaler: posts small blind 125
arthas1510: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {A-Diamonds}{4-Clubs}
darded12345: folds
SJS_RBG: folds
Shadowbv09: folds
Inpefessa: folds
Markd1ce: folds
NIKEMIC: folds
job1973: raises 540 to 790 and is all-in
Laberthaler: folds
arthas1510: calls 540
*** FLOP *** {K-Clubs}{3-Diamonds}{K-Diamonds}
*** TURN *** {K-Clubs}{3-Diamonds}{K-Diamonds} {6-Clubs}
*** RIVER *** {K-Clubs}{3-Diamonds}{K-Diamonds}{6-Clubs} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
arthas1510: shows {5-Spades}{5-Diamonds} (two pair, Kings and Fives)
job1973: shows {A-Diamonds}{4-Clubs} (a pair of Kings)
arthas1510 collected 1930 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1930 | Rake 0
Board {K-Clubs}{3-Diamonds}{K-Diamonds}{6-Clubs}{9-Hearts}
Seat 1: Inpefessa folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Markd1ce folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: NIKEMIC folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: job1973 (button) showed {A-Diamonds}{4-Clubs} and lost with a pair of Kings
Seat 5: Laberthaler (small blind) folded before Flop
Seat 6: arthas1510 (big blind) showed {5-Spades}{5-Diamonds} and won (1930) with two pair, Kings and Fives
Seat 7: darded12345 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: SJS_RBG folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Shadowbv09 folded before Flop (didn't bet)

OUT 5
misclick, verkeerde hotkey Sad

PokerStars Hand #120058713808: Tournament #952615417, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2014/08/13 20:19:35 CET [2014/08/13 14:19:35 ET]
Table '952615417 18' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: rodloiola (1360 in chips)
Seat 2: job1973 (1350 in chips)
Seat 3: leon1968365 (4892 in chips)
Seat 4: jiri.stojan (3948 in chips)
Seat 6: Yottapeng (1395 in chips)
Seat 7: ed00011 (1390 in chips)
Seat 9: Yoithanasia* (1690 in chips)
Yottapeng: posts small blind 50
ed00011: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {A-Diamonds}{J-Diamonds}
Yoithanasia*: folds
rodloiola: folds
job1973: raises 100 to 200
leon1968365: calls 200
jiri.stojan: folds
Yottapeng: folds
ed00011: folds
*** FLOP *** {Q-Spades}{2-Diamonds}{5-Spades}
job1973: checks
leon1968365: bets 550
job1973: raises 600 to 1150 and is all-in
leon1968365: calls 600
*** TURN *** {Q-Spades}{2-Diamonds}{5-Spades} {6-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Spades}{2-Diamonds}{5-Spades}{6-Clubs} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
job1973: shows {A-Diamonds}{J-Diamonds} (high card Ace)
leon1968365: shows {Q-Clubs}{9-Spades} (a pair of Queens)
leon1968365 collected 2850 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2850 | Rake 0
Board {Q-Spades}{2-Diamonds}{5-Spades}{6-Clubs}{K-Clubs}
Seat 1: rodloiola folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: job1973 showed {A-Diamonds}{J-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 3: leon1968365 showed {Q-Clubs}{9-Spades} and won (2850) with a pair of Queens
Seat 4: jiri.stojan (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Yottapeng (small blind) folded before Flop
Seat 7: ed00011 (big blind) folded before Flop
Seat 9: Yoithanasia* folded before Flop (didn't bet)

OUT 4 (zga)

PokerStars Hand #120058664414: Tournament #952613999, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2014/08/13 20:18:31 CET [2014/08/13 14:18:31 ET]
Table '952613999 12' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: _VF_88 (2167 in chips)
Seat 2: Worm1313 (1348 in chips)
Seat 3: maurimax1234 (3145 in chips)
Seat 4: Sergius_SRB (1240 in chips)
Seat 5: rodloiola (1235 in chips)
Seat 6: job1973 (1325 in chips)
Seat 7: JoeBonScott (6500 in chips)
Seat 8: Sycuu (3340 in chips)
Seat 9: DYWANIKUS (810 in chips)
job1973: posts small blind 50
JoeBonScott: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {A-Diamonds}{Q-Spades}
Sycuu: folds
DYWANIKUS: folds
_VF_88: folds
Worm1313: folds
maurimax1234: folds
Sergius_SRB: raises 200 to 300
rodloiola: folds
job1973: raises 1025 to 1325 and is all-in
JoeBonScott: calls 1225
Sergius_SRB: calls 940 and is all-in
*** FLOP *** {5-Hearts}{7-Hearts}{2-Spades}
*** TURN *** {5-Hearts}{7-Hearts}{2-Spades} {7-Spades}
*** RIVER *** {5-Hearts}{7-Hearts}{2-Spades}{7-Spades} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
job1973: shows {A-Diamonds}{Q-Spades} (a pair of Sevens)
JoeBonScott: shows {A-Hearts}{Q-Clubs} (a pair of Sevens)
job1973 collected 85 from side pot
JoeBonScott collected 85 from side pot
Sergius_SRB: shows {Q-Hearts}{6-Hearts} (a flush, Queen high)
Sergius_SRB collected 3720 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3890 Main pot 3720. Side pot 170. | Rake 0
Board {5-Hearts}{7-Hearts}{2-Spades}{7-Spades}{J-Hearts}
Seat 1: _VF_88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Worm1313 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: maurimax1234 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Sergius_SRB showed {Q-Hearts}{6-Hearts} and won (3720) with a flush, Queen high
Seat 5: rodloiola (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: job1973 (small blind) showed {A-Diamonds}{Q-Spades} and won (85) with a pair of Sevens
Seat 7: JoeBonScott (big blind) showed {A-Hearts}{Q-Clubs} and won (85) with a pair of Sevens
Seat 8: Sycuu folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: DYWANIKUS folded before Flop (didn't bet)

12345317