Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

job1973

Verstuur bericht

Forum Posts

Dealer: job1973 wins $1.00 for eliminating GAUNER_2611 andtheir own bounty increases by $1.00 to $3.00, congratulations!
Dealer: job1973 wins $1.00 for eliminating wlatto222 and theirown bounty increases by $1.00 to $4.00, congratulations!

job1973 schreef

even een update
14.15: H1,10 xxx
15.00: 1,35 tko xxx 3x 0,25 bounty
15.00: B5,50 xxx
17.00: 1,10 , 11,3k
17.15: 0,82t xxx
17.30: 2,20t xxx
18.15: 2,70 xxx
19.00: 4,40 pko
19.15: 1,35 tko
19.45: 2,20t
20.00: 3,30 pko
20.00: 3,30
20.15: 0,82t
20.45: 4,40t
21.00: 2,70 tko

180 mans: 6,7k (13/60)

SNG: 82+2,66+3,89+3,89+3,89+3,89
Nog 5x sng left

even een update
14.15: H1,10 xxx
15.00: 1,35 tko xxx 3x 0,25 bounty
15.00: B5,50 xxx
17.00: 1,10 , 3k
17.15: 0,82t xxx
17.30: 2,20t 2650
18.15: 2,70 tko
19.00: 4,40 pko
19.15: 1,35 tko
19.45: 2,20t
20.00: 3,30 pko
20.00: 3,30
20.15: 0,82t
20.45: 4,40t
21.00: 2,70 tko

SNG: 82+2,66+3,89+3,89+3,89+3,89
Nog 10x sng left

gl heinz

grr, weer FT bubble $3,89
PokerStars Hand #128333385258: Tournament #1104141508, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XIV (800/1600) - 2015/01/09 17:20:58 CET [2015/01/09 11:20:58 ET]
Table '1104141508 11' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Grzegoes (55145 in chips)
Seat 3: pindakaas252 (28811 in chips)
Seat 5: m.sandor85 (13962 in chips)
Seat 7: Atta_ftw (9035 in chips)
Seat 8: Atalol (19666 in chips)
Seat 9: job1973 (10195 in chips)
Grzegoes: posts the ante 150
pindakaas252: posts the ante 150
m.sandor85: posts the ante 150
Atta_ftw: posts the ante 150
Atalol: posts the ante 150
job1973: posts the ante 150
m.sandor85: posts small blind 800
Atta_ftw: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {8-Clubs}{8-Hearts}
Atalol: folds
job1973: raises 8445 to 10045 and is all-in
Grzegoes: folds
pindakaas252: folds
m.sandor85: folds
Atta_ftw: calls 7285 and is all-in
Uncalled bet (1160) returned to job1973
*** FLOP *** {J-Spades}{3-Spades}{6-Clubs}
*** TURN *** {J-Spades}{3-Spades}{6-Clubs} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {J-Spades}{3-Spades}{6-Clubs}{6-Diamonds} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Atta_ftw: shows {10-Spades}{J-Diamonds} (two pair, Jacks and Sixes)
job1973: shows {8-Clubs}{8-Hearts} (two pair, Eights and Sixes)
Atta_ftw collected 19470 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 19470 | Rake 0
Board {J-Spades}{3-Spades}{6-Clubs}{6-Diamonds}{Q-Spades}
Seat 1: Grzegoes folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: pindakaas252 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: m.sandor85 (small blind) folded before Flop
Seat 7: Atta_ftw (big blind) showed {10-Spades}{J-Diamonds} and won (19470) with two pair, Jacks and Sixes
Seat 8: Atalol folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: job1973 showed {8-Clubs}{8-Hearts} and lost with two pair, Eights and Sixes

en de laatste paar chips
PokerStars Hand #128333419912: Tournament #1104141508, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XIV (800/1600) - 2015/01/09 17:21:37 CET [2015/01/09 11:21:37 ET]
Table '1104141508 11' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Grzegoes (54995 in chips)
Seat 3: pindakaas252 (28661 in chips)
Seat 5: m.sandor85 (13012 in chips)
Seat 7: Atta_ftw (19470 in chips)
Seat 8: Atalol (19516 in chips)
Seat 9: job1973 (1160 in chips)
Grzegoes: posts the ante 150
pindakaas252: posts the ante 150
m.sandor85: posts the ante 150
Atta_ftw: posts the ante 150
Atalol: posts the ante 150
job1973: posts the ante 150
Atta_ftw: posts small blind 800
Atalol: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {J-Spades}{8-Diamonds}
job1973: calls 1010 and is all-in
Grzegoes: folds
pindakaas252: folds
m.sandor85: folds
Atta_ftw: calls 800
Atalol: checks
*** FLOP *** {7-Hearts}{7-Diamonds}{5-Hearts}
Atta_ftw: checks
Atalol: checks
*** TURN *** {7-Hearts}{7-Diamonds}{5-Hearts} {2-Clubs}
Atta_ftw: checks
Atalol: checks
*** RIVER *** {7-Hearts}{7-Diamonds}{5-Hearts}{2-Clubs} {3-Diamonds}
Atta_ftw: checks
Atalol: checks
*** SHOW DOWN ***
Atta_ftw: shows {2-Hearts}{K-Hearts} (two pair, Sevens and Deuces)
Atalol: shows {4-Diamonds}{3-Clubs} (two pair, Sevens and Threes)
Atalol collected 1180 from side pot
job1973: mucks hand
Atalol collected 3930 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5110 Main pot 3930. Side pot 1180. | Rake 0
Board {7-Hearts}{7-Diamonds}{5-Hearts}{2-Clubs}{3-Diamonds}
Seat 1: Grzegoes folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: pindakaas252 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: m.sandor85 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Atta_ftw (small blind) showed {2-Hearts}{K-Hearts} and lost with two pair, Sevens and Deuces
Seat 8: Atalol (big blind) showed {4-Diamonds}{3-Clubs} and won (5110) with two pair, Sevens and Threes
Seat 9: job1973 mucked {J-Spades}{8-Diamonds}

Helaas, 2e $82.08.
PokerStars Hand #128332353898: Tournament #1104097945, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XX (3000/6000) - 2015/01/09 17:01:42 CET [2015/01/09 11:01:42 ET]
Table '1104097945 15' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: job1973 (127969 in chips)
Seat 2: P@ULMORA$ (142031 in chips)
job1973: posts the ante 600
P@ULMORA$: posts the ante 600
job1973: posts small blind 3000
P@ULMORA$: posts big blind 6000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {8-Clubs}{A-Hearts}
job1973: raises 6720 to 12720
P@ULMORA$: raises 17280 to 30000
job1973: raises 97369 to 127369 and is all-in
P@ULMORA$: calls 97369
*** FLOP *** {6-Spades}{8-Diamonds}{10-Hearts}
*** TURN *** {6-Spades}{8-Diamonds}{10-Hearts} {4-Spades}
*** RIVER *** {6-Spades}{8-Diamonds}{10-Hearts}{4-Spades} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
P@ULMORA$: shows {9-Hearts}{9-Spades} (a pair of Nines)
job1973: shows {8-Clubs}{A-Hearts} (a pair of Eights)
P@ULMORA$ collected 255938 from pot
job1973 finished the tournament in 2nd place and received $82.08.
P@ULMORA$ wins the tournament and receives $123.31 - congratulations!
*** SUMMARY ***
Total pot 255938 | Rake 0
Board {6-Spades}{8-Diamonds}{10-Hearts}{4-Spades}{J-Diamonds}
Seat 1: job1973 (button) (small blind) showed {8-Clubs}{A-Hearts} and lost with a pair of Eights
Seat 2: P@ULMORA$ (big blind) showed {9-Hearts}{9-Spades} and won (255938) with a pair of Nines

Heinzel schreef

gl

ty, HU nu

$3,89

PokerStars Hand #128331829348: Tournament #1104120215, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XIII (600/1200) - 2015/01/09 16:50:43 CET [2015/01/09 10:50:43 ET]
Table '1104120215 12' 9-max Seat #7 is the button
Seat 2: noomi7 (23705 in chips)
Seat 3: KETO9 (9221 in chips)
Seat 5: McKarty18 (7943 in chips)
Seat 6: Bitinha1986 (8607 in chips)
Seat 7: job1973 (4347 in chips)
Seat 8: JKCPP2014 (10559 in chips)
Seat 9: martas145 (15897 in chips)
noomi7: posts the ante 125
KETO9: posts the ante 125
McKarty18: posts the ante 125
Bitinha1986: posts the ante 125
job1973: posts the ante 125
JKCPP2014: posts the ante 125
martas145: posts the ante 125
JKCPP2014: posts small blind 600
martas145: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {9-Diamonds}{A-Spades}
noomi7: folds
KETO9: folds
McKarty18: folds
Bitinha1986: folds
PauloPicoli is sitting out
job1973: raises 3022 to 4222 and is all-in
PauloPicoli has returned
JKCPP2014: folds
martas145: calls 3022
*** FLOP *** {2-Clubs}{K-Hearts}{8-Hearts}
*** TURN *** {2-Clubs}{K-Hearts}{8-Hearts} {9-Clubs}
*** RIVER *** {2-Clubs}{K-Hearts}{8-Hearts}{9-Clubs} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
martas145: shows {Q-Diamonds}{10-Hearts} (a straight, Nine to King)
job1973: shows {9-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Nines)
martas145 collected 9919 from pot
job1973 finished the tournament in 18th place and received $3.89.
*** SUMMARY ***
Total pot 9919 | Rake 0
Board {2-Clubs}{K-Hearts}{8-Hearts}{9-Clubs}{J-Diamonds}
Seat 2: noomi7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: KETO9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: McKarty18 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Bitinha1986 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: job1973 (button) showed {9-Diamonds}{A-Spades} and lost with a pair of Nines
Seat 8: JKCPP2014 (small blind) folded before Flop
Seat 9: martas145 (big blind) showed {Q-Diamonds}{10-Hearts} and won (9919) with a straight, Nine to King

handje aan de FT
PokerStars Hand #128331202672: Tournament #1104097945, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XVI (1250/2500) - 2015/01/09 16:38:42 CET [2015/01/09 10:38:42 ET]
Table '1104097945 15' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: job1973 (16138 in chips)
Seat 2: P@ULMORA$ (102271 in chips)
Seat 3: russiaspb (16842 in chips)
Seat 4: braapman06 (37434 in chips)
Seat 5: Chupoabra (11975 in chips)
Seat 6: furry07 (52840 in chips)
Seat 8: marcelutz111 (11222 in chips)
Seat 9: tShal48 (21278 in chips)
job1973: posts the ante 250
P@ULMORA$: posts the ante 250
russiaspb: posts the ante 250
braapman06: posts the ante 250
Chupoabra: posts the ante 250
furry07: posts the ante 250
marcelutz111: posts the ante 250
tShal48: posts the ante 250
furry07: posts small blind 1250
marcelutz111: posts big blind 2500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {K-Diamonds}{J-Hearts}
tShal48: folds
job1973: raises 13388 to 15888 and is all-in
P@ULMORA$: calls 15888
russiaspb: folds
braapman06: raises 21296 to 37184 and is all-in
Chupoabra: folds
furry07: folds
marcelutz111: folds
P@ULMORA$: folds
Uncalled bet (21296) returned to braapman06
*** FLOP *** {5-Spades}{8-Hearts}{K-Hearts}
*** TURN *** {5-Spades}{8-Hearts}{K-Hearts} {5-Hearts}
*** RIVER *** {5-Spades}{8-Hearts}{K-Hearts}{5-Hearts} {Q-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
job1973: shows {K-Diamonds}{J-Hearts} (a flush, King high)
braapman06: shows {J-Clubs}{J-Spades} (two pair, Jacks and Fives)
job1973 collected 53414 from pot
P@ULMORA$ said, "ffs"
*** SUMMARY ***
Total pot 53414 | Rake 0
Board {5-Spades}{8-Hearts}{K-Hearts}{5-Hearts}{Q-Hearts}
Seat 1: job1973 showed {K-Diamonds}{J-Hearts} and won (53414) with a flush, King high
Seat 2: P@ULMORA$ folded before Flop
Seat 3: russiaspb folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: braapman06 showed {J-Clubs}{J-Spades} and lost with two pair, Jacks and Fives
Seat 5: Chupoabra (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: furry07 (small blind) folded before Flop
Seat 8: marcelutz111 (big blind) folded before Flop
Seat 9: tShal48 folded before Flop (didn't bet)

$3,89

PokerStars Hand #128330846409: Tournament #1104100374, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XIV (800/1600) - 2015/01/09 16:31:41 CET [2015/01/09 10:31:41 ET]
Table '1104100374 17' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Pelmundo (32714 in chips)
Seat 2: maiden132 (18922 in chips)
Seat 3: Tobi818 (16362 in chips)
Seat 4: job1973 (2241 in chips)
Seat 5: daz1878 (29886 in chips)
Seat 6: holiboliqkof (19609 in chips)
Seat 8: tom1206 (11260 in chips)
Seat 9: martin_malin (14028 in chips)
Pelmundo: posts the ante 150
maiden132: posts the ante 150
Tobi818: posts the ante 150
job1973: posts the ante 150
daz1878: posts the ante 150
holiboliqkof: posts the ante 150
tom1206: posts the ante 150
martin_malin: posts the ante 150
job1973: posts small blind 800
daz1878: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {J-Spades}{10-Clubs}
holiboliqkof: folds
tom1206: folds
martin_malin: folds
Pelmundo: raises 2400 to 4000
maiden132: folds
Tobi818: folds
job1973: calls 1291 and is all-in
daz1878: folds
Uncalled bet (1909) returned to Pelmundo
*** FLOP *** {3-Clubs}{9-Clubs}{5-Spades}
*** TURN *** {3-Clubs}{9-Clubs}{5-Spades} {3-Hearts}
*** RIVER *** {3-Clubs}{9-Clubs}{5-Spades}{3-Hearts} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
job1973: shows {J-Spades}{10-Clubs} (a pair of Threes)
Pelmundo: shows {7-Spades}{K-Clubs} (a pair of Threes - King kicker)
Pelmundo collected 6982 from pot
job1973 finished the tournament in 15th place and received $3.89.
*** SUMMARY ***
Total pot 6982 | Rake 0
Board {3-Clubs}{9-Clubs}{5-Spades}{3-Hearts}{2-Diamonds}
Seat 1: Pelmundo showed {7-Spades}{K-Clubs} and won (6982) with a pair of Threes
Seat 2: maiden132 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Tobi818 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: job1973 (small blind) showed {J-Spades}{10-Clubs} and lost with a pair of Threes
Seat 5: daz1878 (big blind) folded before Flop
Seat 6: holiboliqkof folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: tom1206 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: martin_malin folded before Flop (didn't bet)

Dealer: job1973 wins the $0.25 bounty for eliminating rocker616, congratulations!

FT bubbel Sad $3,89
PokerStars Hand #128328613272: Tournament #1104061798, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XIV (800/1600) - 2015/01/09 15:46:06 CET [2015/01/09 9:46:06 ET]
Table '1104061798 1' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Kennyvdv (43502 in chips)
Seat 4: michanya-1 (23262 in chips)
Seat 5: makitaking (33720 in chips)
Seat 8: Loginis_555 (38347 in chips)
Seat 9: job1973 (4080 in chips)
Kennyvdv: posts the ante 150
michanya-1: posts the ante 150
makitaking: posts the ante 150
Loginis_555: posts the ante 150
job1973: posts the ante 150
makitaking: posts small blind 800
Loginis_555: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {J-Clubs}{J-Hearts}
job1973: raises 2330 to 3930 and is all-in
Kennyvdv: calls 3930
michanya-1: folds
makitaking: folds
Loginis_555: calls 2330
*** FLOP *** {K-Hearts}{4-Clubs}{8-Hearts}
Loginis_555: checks
Kennyvdv: bets 4800
Loginis_555: folds
Uncalled bet (4800) returned to Kennyvdv
*** TURN *** {K-Hearts}{4-Clubs}{8-Hearts} {5-Hearts}
*** RIVER *** {K-Hearts}{4-Clubs}{8-Hearts}{5-Hearts} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
job1973: shows {J-Clubs}{J-Hearts} (a pair of Jacks)
Kennyvdv: shows {10-Hearts}{K-Clubs} (a pair of Kings)
Kennyvdv collected 13340 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 13340 | Rake 0
Board {K-Hearts}{4-Clubs}{8-Hearts}{5-Hearts}{Q-Spades}
Seat 1: Kennyvdv showed {10-Hearts}{K-Clubs} and won (13340) with a pair of Kings
Seat 4: michanya-1 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: makitaking (small blind) folded before Flop
Seat 8: Loginis_555 (big blind) folded on the Flop
Seat 9: job1973 showed {J-Clubs}{J-Hearts} and lost with a pair of Jacks

Dealer: job1973 wins the $0.25 bounty for eliminating kebabsky, congratulations!

$2,66
PokerStars Hand #128327865960: Tournament #1104059191, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XII (500/1000) - 2015/01/09 15:30:20 CET [2015/01/09 9:30:20 ET]
Table '1104059191 11' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: vasi4ProFF (15163 in chips)
Seat 2: JinGray102 (4945 in chips)
Seat 3: ramunia (17807 in chips)
Seat 5: Rex Nelson (11491 in chips)
Seat 6: moo1967 (3661 in chips)
Seat 7: yellownbl80 (24312 in chips)
Seat 8: marchoribarq (9340 in chips)
Seat 9: job1973 (4989 in chips)
vasi4ProFF: posts the ante 100
JinGray102: posts the ante 100
ramunia: posts the ante 100
Rex Nelson: posts the ante 100
moo1967: posts the ante 100
yellownbl80: posts the ante 100
marchoribarq: posts the ante 100
job1973: posts the ante 100
marchoribarq: posts small blind 500
job1973: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to job1973 {8-Diamonds}{A-Diamonds}
vasi4ProFF: folds
JinGray102: folds
ramunia: folds
Rex Nelson: raises 1000 to 2000
moo1967: folds
yellownbl80: calls 2000
marchoribarq: calls 1500
job1973: raises 2889 to 4889 and is all-in
Rex Nelson: raises 6502 to 11391 and is all-in
yellownbl80: folds
marchoribarq: calls 7240 and is all-in
Uncalled bet (2151) returned to Rex Nelson
*** FLOP *** {K-Diamonds}{K-Hearts}{5-Clubs}
*** TURN *** {K-Diamonds}{K-Hearts}{5-Clubs} {7-Clubs}
*** RIVER *** {K-Diamonds}{K-Hearts}{5-Clubs}{7-Clubs} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
marchoribarq: shows {10-Hearts}{9-Diamonds} (a pair of Kings)
Rex Nelson: shows {K-Clubs}{A-Clubs} (three of a kind, Kings)
Rex Nelson collected 8702 from side pot
job1973: shows {8-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Kings)
Rex Nelson collected 17467 from main pot
marchoribarq finished the tournament in 24th place and received $2.66.
job1973 finished the tournament in 25th place and received $2.66.
*** SUMMARY ***
Total pot 26169 Main pot 17467. Side pot 8702. | Rake 0
Board {K-Diamonds}{K-Hearts}{5-Clubs}{7-Clubs}{3-Diamonds}
Seat 1: vasi4ProFF folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: JinGray102 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ramunia folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Rex Nelson showed {K-Clubs}{A-Clubs} and won (26169) with three of a kind, Kings
Seat 6: moo1967 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: yellownbl80 (button) folded before Flop
Seat 8: marchoribarq (small blind) showed {10-Hearts}{9-Diamonds} and lost with a pair of Kings
Seat 9: job1973 (big blind) showed {8-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with a pair of Kings

Dealer: job1973 wins the $0.25 bounty for eliminating TOTTI101069, congratulations!

Bedankt Hans!
Skype koopt de 20%, ik stuur je nu 22,40 terug

Ik verkoop tot 14.00 uur

Stars Nick: job1973
Datum: 09-01-15
Aantal Games: 30 X $2,50 (180 mans) + 15 micro mtt's
Procenten te koop: 50%
Totaal Buy-In: $112,24
Markdown: $0,24
Markdown %: 0
Totaal Incl Markup: $112,-
29% KSB (Ja/Nee): nee
Vanaf (cashes): nvt
Over: nvt
Inzage (Ja/Nee): Nee
Games ernaast (Ja/Nee): nee
Aantal (schatting:
Post handen (Ja/Nee): Ja
Busthanden of ook Keyhanden: Enkel Busthanden ITM!
Mag toernooien cancellen

Tijd
Vanmiddag vanaf een uur of 2.
14.15: H1,10
15.00: 1,35 tko
15.00: B5,50
17.00: 1,10
17.15: 0,82t
17.30: 2,20t
18.15: 2,70 tko
19.00: 4,40 pko
19.15: 1,35 tko
19.45: 2,20t
20.00: 3,30 pko
20.00: 3,30
20.15: 0,82t
20.45: 4,40t
21.00: 2,70 tko
$112,24
10%= 11,20 (minimum)
job1973: 50%
hansie: 30%
Skype: 20%

nvm, enorm veel geluk met je pony

Nick: job1973
Site: Pokerstars.eu
Micro mtt lijst + evt x aantal 180 mans ($2,50)
Deal in overleg
PM graag
Lijstje voor vanmiddag/ vanavond:
17.30: 2,20t
18.15: 2,70tko
19.15: 1,35 tko
19.45: 2,20t

Evt aangevuld met:
18.45: 5,40 tko
1 of twee hypers (5,10)
En 10 of 20x een 2,50 180 mans sng

12345345