Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

kinneging

Naam:Danny Kinneging
Mijn onderschrift:

Shaun Deeb : you wish you had my life, donk
Kinneging : No thanks Shaun, i would like to have sex now and then

{7-Hearts}{8-Hearts}

Verstuur bericht

Forum Posts

PokerStars Game #72232357457: Tournament #481274004, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXIV (2000/4000) - 2011/12/16 1:14:18 CET [2011/12/15 19:14:18 ET]
Table '481274004 10' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: tttomo (140402 in chips)
Seat 2: Kinneging (122003 in chips)
Seat 3: corsa8000 (152910 in chips)
Seat 4: tothez (141942 in chips)
Seat 6: Psyborn01 (110599 in chips)
Seat 8: Asaban (112935 in chips)
tttomo: posts the ante 500
Kinneging: posts the ante 500
corsa8000: posts the ante 500
tothez: posts the ante 500
Psyborn01: posts the ante 500
Asaban: posts the ante 500
tothez: posts small blind 2000
Psyborn01: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Kinneging {J-Diamonds}{J-Clubs}
Asaban: raises 4640 to 8640
tttomo: folds
Kinneging: raises 12585 to 21225
corsa8000: folds
tothez: folds
Psyborn01: folds
Asaban: calls 12585
*** FLOP *** {8-Diamonds}{5-Diamonds}{A-Spades}
Asaban: checks
Kinneging: checks
*** TURN *** {8-Diamonds}{5-Diamonds}{A-Spades} {6-Diamonds}
Asaban: checks
Kinneging: checks
*** RIVER *** {8-Diamonds}{5-Diamonds}{A-Spades}{6-Diamonds} {10-Hearts}
Asaban: bets 22222
Kinneging: calls 22222
*** SHOW DOWN ***
Asaban: shows {Q-Hearts}{Q-Clubs} (a pair of Queens)
Kinneging: mucks hand
Asaban collected 95894 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 95894 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{5-Diamonds}{A-Spades}{6-Diamonds}{10-Hearts}
Seat 1: tttomo folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Kinneging mucked {J-Diamonds}{J-Clubs}
Seat 3: corsa8000 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: tothez (small blind) folded before Flop
Seat 6: Psyborn01 (big blind) folded before Flop
Seat 8: Asaban showed {Q-Hearts}{Q-Clubs} and won (95894) with a pair of Queens

kijk morgen ff op OPR hoe vaak ik diep zat vandaag en hoeveel FT ik haalde....runde echt niet ok met flips bij laatste 40 of zo

Orange_Dirk [observer]: en maar klagen
Dealer: Game #72230472698: Psyborn01 wins pot (6,750)
ManfredMasta [observer]: thaispecial

de 7e flip bij laatste 20 win ik wel, en HOE

PokerStars Game #72230425575: Tournament #481274004, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXI (1000/2000) - 2011/12/16 0:32:12 CET [2011/12/15 18:32:12 ET]
Table '481274004 10' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Specki76 (31619 in chips)
Seat 2: Kinneging (60523 in chips)
Seat 3: gjanne (51548 in chips)
Seat 4: tothez (44523 in chips)
Seat 5: jutteman (85606 in chips)
Seat 6: Psyborn01 (19597 in chips)
Seat 7: uaredead lol (54513 in chips)
Seat 9: mwnnj (61626 in chips)
Specki76: posts the ante 250
Kinneging: posts the ante 250
gjanne: posts the ante 250
tothez: posts the ante 250
jutteman: posts the ante 250
Psyborn01: posts the ante 250
uaredead lol: posts the ante 250
mwnnj: posts the ante 250
mwnnj: posts small blind 1000
Specki76: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Kinneging {10-Hearts}{10-Diamonds}
Kinneging: raises 2000 to 4000
gjanne: folds
tothez: folds
jutteman: folds
Psyborn01: folds
uaredead lol: folds
mwnnj: raises 6500 to 10500
Specki76: folds
Kinneging: raises 49773 to 60273 and is all-in
mwnnj: calls 49773
*** FLOP *** {K-Diamonds}{J-Spades}{A-Hearts}
*** TURN *** {K-Diamonds}{J-Spades}{A-Hearts} {6-Clubs}
*** RIVER *** {K-Diamonds}{J-Spades}{A-Hearts}{6-Clubs} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
mwnnj: shows {A-Clubs}{K-Spades} (two pair, Aces and Kings)
Kinneging: shows {10-Hearts}{10-Diamonds} (a straight, Ten to Ace)
Kinneging collected 124546 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 124546 | Rake 0
Board {K-Diamonds}{J-Spades}{A-Hearts}{6-Clubs}{Q-Spades}
Seat 1: Specki76 (big blind) folded before Flop
Seat 2: Kinneging showed {10-Hearts}{10-Diamonds} and won (124546) with a straight, Ten to Ace
Seat 3: gjanne folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: tothez folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: jutteman folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Psyborn01 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: uaredead lol (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: mwnnj (small blind) showed {A-Clubs}{K-Spades} and lost with two pair, Aces and Kings

Dealer: renem24 has a straight, Nine to King
Dealer: Game #72230039694: renem24 wins pot (10,400) with a straight, Nine to King
Dealer: Kinneging, it's your turn. You have 14 seconds to act
Dealer: Regular time for player Kinneging has expired, TIME BANK has been activated
renem24: srry tilt

huh ?

PokerStars Game #72230039694: Tournament #481696415, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2011/12/16 0:24:38 CET [2011/12/15 18:24:38 ET]
Table '481696415 58' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: mevan09 (16652 in chips)
Seat 2: Kelvin_FP:AR (5641 in chips)
Seat 3: diegokeep (9033 in chips)
Seat 4: Kinneging (23396 in chips)
Seat 5: Argobako (16205 in chips)
Seat 7: Oli_Tess (19179 in chips)
Seat 8: ElKarson21 (9021 in chips)
Seat 9: renem24 (44150 in chips)
mevan09: posts the ante 50
Kelvin_FP:AR: posts the ante 50
diegokeep: posts the ante 50
Kinneging: posts the ante 50
Argobako: posts the ante 50
Oli_Tess: posts the ante 50
ElKarson21: posts the ante 50
renem24: posts the ante 50
mevan09: posts small blind 200
Kelvin_FP:AR: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Kinneging {A-Clubs}{J-Hearts}
diegokeep: folds
Kinneging: raises 400 to 800
Argobako: folds
Oli_Tess: folds
ElKarson21: folds
renem24: calls 800
mevan09: folds
Kelvin_FP:AR: folds
*** FLOP *** {10-Clubs}{J-Diamonds}{9-Spades}
Kinneging: bets 1300
renem24: calls 1300
*** TURN *** {10-Clubs}{J-Diamonds}{9-Spades} {9-Clubs}
Kinneging: bets 2600
renem24: calls 2600
*** RIVER *** {10-Clubs}{J-Diamonds}{9-Spades}{9-Clubs} {K-Clubs}
Kinneging: checks
renem24: checks
*** SHOW DOWN ***
Kinneging: shows {A-Clubs}{J-Hearts} (two pair, Jacks and Nines)
renem24: shows {2-Diamonds}{Q-Hearts} (a straight, Nine to King)
renem24 collected 10400 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10400 | Rake 0
Board {10-Clubs}{J-Diamonds}{9-Spades}{9-Clubs}{K-Clubs}
Seat 1: mevan09 (small blind) folded before Flop
Seat 2: Kelvin_FP:AR (big blind) folded before Flop
Seat 3: diegokeep folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Kinneging showed {A-Clubs}{J-Hearts} and lost with two pair, Jacks and Nines
Seat 5: Argobako folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Oli_Tess folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ElKarson21 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: renem24 (button) showed {2-Diamonds}{Q-Hearts} and won (10400) with a straight, Nine to King

en weer

laatste 20

PokerStars Game #72229372161: Tournament #551010374, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XXXIV (10000/20000) - 2011/12/16 0:11:54 CET [2011/12/15 18:11:54 ET]
Table '551010374 245' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: jaFFar_d23 (321518 in chips)
Seat 2: skontos74 (509408 in chips)
Seat 3: Kinneging (426136 in chips)
Seat 4: ARICIDOREL (1540493 in chips)
Seat 5: Mind21 (465532 in chips)
Seat 6: Cdeeznut$ (935049 in chips)
Seat 7: golem33 (838281 in chips)
jaFFar_d23: posts the ante 2500
skontos74: posts the ante 2500
Kinneging: posts the ante 2500
ARICIDOREL: posts the ante 2500
Mind21: posts the ante 2500
Cdeeznut$: posts the ante 2500
golem33: posts the ante 2500
Kinneging: posts small blind 10000
ARICIDOREL: posts big blind 20000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Kinneging {A-Clubs}{K-Spades}
Mind21: calls 20000
Cdeeznut$: folds
golem33: folds
jaFFar_d23: folds
skontos74: folds
Kinneging: raises 403636 to 423636 and is all-in
ARICIDOREL: folds
Mind21: calls 403636
*** FLOP *** {2-Hearts}{3-Clubs}{3-Diamonds}
*** TURN *** {2-Hearts}{3-Clubs}{3-Diamonds} {7-Clubs}
*** RIVER *** {2-Hearts}{3-Clubs}{3-Diamonds}{7-Clubs} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Kinneging: shows {A-Clubs}{K-Spades} (a pair of Threes)
Mind21: shows {8-Diamonds}{8-Spades} (two pair, Eights and Threes)
Mind21 collected 884772 from pot
Kinneging finished the tournament in 20th place and received $30.90.
*** SUMMARY ***
Total pot 884772 | Rake 0
Board {2-Hearts}{3-Clubs}{3-Diamonds}{7-Clubs}{10-Diamonds}
Seat 1: jaFFar_d23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: skontos74 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Kinneging (small blind) showed {A-Clubs}{K-Spades} and lost with a pair of Threes
Seat 4: ARICIDOREL (big blind) folded before Flop
Seat 5: Mind21 showed {8-Diamonds}{8-Spades} and won (884772) with two pair, Eights and Threes
Seat 6: Cdeeznut$ folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: golem33 folded before Flop (didn't bet)

7 x diep
7 x flip

7 x lost

DOOD EN DOODZIEK

shove Ax in SB, en obv AA in BB

wat een tering nacht
PokerStars Game #72186263243: Tournament #551010873, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVI (1500/3000) - 2011/12/15 5:42:01 CET [2011/12/14 23:42:01 ET]
Table '551010873 14' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: DonKrzysztof (83896 in chips)
Seat 2: NoPay_Nosei (65781 in chips)
Seat 3: ZpokerT (210294 in chips)
Seat 4: GuGuGFBPA (140302 in chips)
Seat 5: Guillo666 (27618 in chips)
Seat 7: Rossiii68 (84115 in chips)
Seat 8: Kinneging (38198 in chips)
Seat 9: bebeetto83 (73718 in chips)
DonKrzysztof: posts the ante 300
NoPay_Nosei: posts the ante 300
ZpokerT: posts the ante 300
GuGuGFBPA: posts the ante 300
Guillo666: posts the ante 300
Rossiii68: posts the ante 300
Kinneging: posts the ante 300
bebeetto83: posts the ante 300
Kinneging: posts small blind 1500
bebeetto83: posts big blind 3000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Kinneging {6-Diamonds}{A-Spades}
DonKrzysztof: folds
NoPay_Nosei: folds
ZpokerT: folds
GuGuGFBPA: folds
Guillo666: folds
Rossiii68: folds
Kinneging: raises 34898 to 37898 and is all-in
bebeetto83: calls 34898
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{2-Spades}{4-Clubs}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{2-Spades}{4-Clubs} {2-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{2-Spades}{4-Clubs}{2-Clubs} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Kinneging: shows {6-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Deuces)
bebeetto83: shows {A-Hearts}{A-Clubs} (two pair, Aces and Deuces)
bebeetto83 collected 78196 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 78196 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{2-Spades}{4-Clubs}{2-Clubs}{5-Clubs}
Seat 1: DonKrzysztof folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: NoPay_Nosei folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ZpokerT folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: GuGuGFBPA folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Guillo666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Rossiii68 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Kinneging (small blind) showed {6-Diamonds}{A-Spades} and lost with a pair of Deuces
Seat 9: bebeetto83 (big blind) showed {A-Hearts}{A-Clubs} and won (78196) with two pair, Aces and Deuces

Roemeense held achter me met een monster Smile

Echt bizar wat ik allemaal te verwerken krijgSad

PokerStars Game #72184832180: Tournament #551010973, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2011/12/15 4:37:18 CET [2011/12/14 22:37:18 ET]
Table '551010973 15' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: moni_waker (40122 in chips)
Seat 2: puddfcc (21082 in chips)
Seat 3: yaguipoker (10512 in chips)
Seat 4: kbessudo (2680 in chips)
Seat 5: Flank Speed (21414 in chips)
Seat 6: WILL_$lot$ (17834 in chips)
Seat 7: Quinton72 (28864 in chips)
Seat 8: Kinneging (9040 in chips)
Seat 9: thaiothoshi (12726 in chips)
moni_waker: posts the ante 50
puddfcc: posts the ante 50
yaguipoker: posts the ante 50
kbessudo: posts the ante 50
Flank Speed: posts the ante 50
WILL_$lot$: posts the ante 50
Quinton72: posts the ante 50
Kinneging: posts the ante 50
thaiothoshi: posts the ante 50
Flank Speed: posts small blind 200
WILL_$lot$: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Kinneging {Q-Hearts}{Q-Clubs}
Quinton72: calls 400
Kinneging: raises 8590 to 8990 and is all-in
thaiothoshi: raises 3686 to 12676 and is all-in
moni_waker: folds
puddfcc: folds
yaguipoker: folds
kbessudo: folds
Flank Speed: folds
WILL_$lot$: folds
Quinton72: folds
Uncalled bet (3686) returned to thaiothoshi
*** FLOP *** {5-Spades}{2-Hearts}{J-Clubs}
*** TURN *** {5-Spades}{2-Hearts}{J-Clubs} {4-Clubs}
*** RIVER *** {5-Spades}{2-Hearts}{J-Clubs}{4-Clubs} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Kinneging: shows {Q-Hearts}{Q-Clubs} (a pair of Queens)
thaiothoshi: shows {J-Spades}{A-Spades} (a straight, Ace to Five)
thaiothoshi collected 19430 from pot
Kinneging finished the tournament in 206th place
*** SUMMARY ***
Total pot 19430 | Rake 0
Board {5-Spades}{2-Hearts}{J-Clubs}{4-Clubs}{3-Diamonds}
Seat 1: moni_waker folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: puddfcc folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: yaguipoker folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: kbessudo (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Flank Speed (small blind) folded before Flop
Seat 6: WILL_$lot$ (big blind) folded before Flop
Seat 7: Quinton72 folded before Flop
Seat 8: Kinneging showed {Q-Hearts}{Q-Clubs} and lost with a pair of Queens
Seat 9: thaiothoshi showed {J-Spades}{A-Spades} and won (19430) with a straight, Ace to Five

kutflips

PokerStars Game #72184540553: Tournament #481280756, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2011/12/15 4:25:42 CET [2011/12/14 22:25:42 ET]
Table '481280756 16' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Kid Duck85 (7675 in chips)
Seat 2: ianbrion (4667 in chips)
Seat 3: jacob440 (11660 in chips)
Seat 4: Aismen.72 (9878 in chips)
Seat 5: who me lol! (10505 in chips)
Seat 6: EmWatson (27991 in chips)
Seat 7: novic85 (37697 in chips) is sitting out
Seat 8: Kinneging (13114 in chips)
Seat 9: plours12 (16871 in chips)
Kid Duck85: posts the ante 60
ianbrion: posts the ante 60
jacob440: posts the ante 60
Aismen.72: posts the ante 60
who me lol!: posts the ante 60
EmWatson: posts the ante 60
novic85: posts the ante 60
Kinneging: posts the ante 60
plours12: posts the ante 60
ianbrion: posts small blind 250
jacob440: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Kinneging {K-Spades}{A-Hearts}
Aismen.72: folds
who me lol!: folds
EmWatson: folds
novic85: folds
Kinneging: raises 750 to 1250
plours12: folds
Kid Duck85: raises 1250 to 2500
ianbrion: folds
jacob440: folds
Kinneging: raises 10554 to 13054 and is all-in
Kid Duck85: calls 5115 and is all-in
Uncalled bet (5439) returned to Kinneging
*** FLOP *** {4-Diamonds}{7-Hearts}{5-Diamonds}
*** TURN *** {4-Diamonds}{7-Hearts}{5-Diamonds} {J-Spades}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{7-Hearts}{5-Diamonds}{J-Spades} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Kinneging: shows {K-Spades}{A-Hearts} (a pair of Sevens)
Kid Duck85: shows {9-Diamonds}{9-Clubs} (two pair, Nines and Sevens)
Kid Duck85 collected 16520 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 16520 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{7-Hearts}{5-Diamonds}{J-Spades}{7-Clubs}
Seat 1: Kid Duck85 (button) showed {9-Diamonds}{9-Clubs} and won (16520) with two pair, Nines and Sevens
Seat 2: ianbrion (small blind) folded before Flop
Seat 3: jacob440 (big blind) folded before Flop
Seat 4: Aismen.72 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: who me lol! folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: EmWatson folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: novic85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Kinneging showed {K-Spades}{A-Hearts} and lost with a pair of Sevens
Seat 9: plours12 folded before Flop (didn't bet)

bust

PokerStars Game #72184538978: Tournament #551010923, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 2011/12/15 4:25:39 CET [2011/12/14 22:25:39 ET]
Table '551010923 50' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Ðevil's (14591 in chips)
Seat 2: meizz47 (4600 in chips)
Seat 3: johnjay26 (31716 in chips)
Seat 4: Kinneging (6428 in chips)
Seat 5: The Quebdude (25929 in chips)
Seat 7: blikous (12303 in chips)
Seat 8: kpotkpot (34054 in chips)
Seat 9: xavitop (9887 in chips)
Ðevil's: posts the ante 50
meizz47: posts the ante 50
johnjay26: posts the ante 50
Kinneging: posts the ante 50
The Quebdude: posts the ante 50
blikous: posts the ante 50
kpotkpot: posts the ante 50
xavitop: posts the ante 50
Kinneging: posts small blind 200
The Quebdude: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Kinneging {6-Clubs}{7-Clubs}
blikous: folds
kpotkpot: folds
xavitop: folds
Ðevil's: folds
meizz47: folds
sainteeny21 is connected
johnjay26: raises 579 to 979
Kinneging: raises 5399 to 6378 and is all-in
The Quebdude: folds
blikous is disconnected
blikous is connected
johnjay26: calls 5399
*** FLOP *** {Q-Clubs}{3-Diamonds}{4-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Clubs}{3-Diamonds}{4-Diamonds} {A-Spades}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{3-Diamonds}{4-Diamonds}{A-Spades} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Kinneging: shows {6-Clubs}{7-Clubs} (high card Ace)
johnjay26: shows {A-Clubs}{8-Spades} (a pair of Aces)
johnjay26 collected 13556 from pot
Kinneging finished the tournament in 364th place
*** SUMMARY ***
Total pot 13556 | Rake 0
Board {Q-Clubs}{3-Diamonds}{4-Diamonds}{A-Spades}{J-Clubs}
Seat 1: Ðevil's folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: meizz47 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: johnjay26 (button) showed {A-Clubs}{8-Spades} and won (13556) with a pair of Aces
Seat 4: Kinneging (small blind) showed {6-Clubs}{7-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 5: The Quebdude (big blind) folded before Flop
Seat 7: blikous folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: kpotkpot folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: xavitop folded before Flop (didn't bet)

moet fdat nu echt elke fucking keer?

PokerStars Game #72183973753: Tournament #551011283, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XIX (625/1250) - 2011/12/15 4:04:19 CET [2011/12/14 22:04:19 ET]
Table '551011283 57' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Kinneging (39825 in chips)
Seat 2: eki87 (24135 in chips)
Seat 3: Kaschitheba (18280 in chips)
Seat 4: JustStacks (74678 in chips)
Seat 5: Farinas (20672 in chips)
Seat 6: marocboy21 (14123 in chips)
Seat 7: curtsy (37944 in chips)
Seat 8: bimbo1968 (62058 in chips)
Seat 9: Walter Rosa (41489 in chips)
Kinneging: posts the ante 150
eki87: posts the ante 150
Kaschitheba: posts the ante 150
JustStacks: posts the ante 150
Farinas: posts the ante 150
marocboy21: posts the ante 150
curtsy: posts the ante 150
bimbo1968: posts the ante 150
Walter Rosa: posts the ante 150
Farinas: posts small blind 625
marocboy21: posts big blind 1250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Kinneging {A-Hearts}{Q-Hearts}
curtsy: folds
bimbo1968: folds
Walter Rosa: folds
Kinneging: raises 1437 to 2687
eki87: folds
Kaschitheba: raises 15443 to 18130 and is all-in
JustStacks: folds
Farinas: folds
marocboy21: folds
Kinneging: calls 15443
*** FLOP *** {3-Clubs}{3-Diamonds}{K-Hearts}
*** TURN *** {3-Clubs}{3-Diamonds}{K-Hearts} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Clubs}{3-Diamonds}{K-Hearts}{5-Diamonds} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Kinneging: shows {A-Hearts}{Q-Hearts} (two pair, Fives and Threes)
Kaschitheba: shows {K-Spades}{J-Spades} (two pair, Kings and Fives)
Kaschitheba collected 39485 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 39485 | Rake 0
Board {3-Clubs}{3-Diamonds}{K-Hearts}{5-Diamonds}{5-Spades}
Seat 1: Kinneging showed {A-Hearts}{Q-Hearts} and lost with two pair, Fives and Threes
Seat 2: eki87 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Kaschitheba showed {K-Spades}{J-Spades} and won (39485) with two pair, Kings and Fives
Seat 4: JustStacks (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Farinas (small blind) folded before Flop
Seat 6: marocboy21 (big blind) folded before Flop
Seat 7: curtsy folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: bimbo1968 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Walter Rosa folded before Flop (didn't bet)

wel GVD !!!

PokerStars Game #72183278649: Tournament #551010753, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XX (3000/6000) - 2011/12/15 3:38:26 CET [2011/12/14 21:38:26 ET]
Table '551010753 105' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: asdrubal10 (209525 in chips)
Seat 2: stationftw (141550 in chips)
Seat 3: AJacejackAJ (318591 in chips)
Seat 4: Drunklord (260910 in chips)
Seat 5: Kinneging (187950 in chips)
Seat 6: Bluejanis (60322 in chips)
Seat 7: Rick Da Baby (64804 in chips)
Seat 8: taffswell (71442 in chips)
Seat 9: L0L Justice (64279 in chips)
asdrubal10: posts the ante 600
stationftw: posts the ante 600
AJacejackAJ: posts the ante 600
Drunklord: posts the ante 600
Kinneging: posts the ante 600
Bluejanis: posts the ante 600
Rick Da Baby: posts the ante 600
taffswell: posts the ante 600
L0L Justice: posts the ante 600
taffswell: posts small blind 3000
L0L Justice: posts big blind 6000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Kinneging {7-Hearts}{7-Clubs}
asdrubal10: folds
stationftw: folds
AJacejackAJ: raises 6000 to 12000
Drunklord: folds
Kinneging: raises 17775 to 29775
Bluejanis: folds
Rick Da Baby: folds
taffswell: folds
L0L Justice: folds
AJacejackAJ: raises 282225 to 312000
Kinneging: calls 157575 and is all-in
Uncalled bet (124650) returned to AJacejackAJ
*** FLOP *** {9-Spades}{Q-Clubs}{9-Clubs}
*** TURN *** {9-Spades}{Q-Clubs}{9-Clubs} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Spades}{Q-Clubs}{9-Clubs}{Q-Diamonds} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
AJacejackAJ: shows {A-Clubs}{10-Diamonds} (two pair, Queens and Nines)
Kinneging: shows {7-Hearts}{7-Clubs} (two pair, Queens and Nines - lower kicker)
AJacejackAJ collected 389100 from pot
Kinneging finished the tournament in 99th place and received $50.38.
*** SUMMARY ***
Total pot 389100 | Rake 0
Board {9-Spades}{Q-Clubs}{9-Clubs}{Q-Diamonds}{J-Hearts}
Seat 1: asdrubal10 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: stationftw folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: AJacejackAJ showed {A-Clubs}{10-Diamonds} and won (389100) with two pair, Queens and Nines
Seat 4: Drunklord folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Kinneging showed {7-Hearts}{7-Clubs} and lost with two pair, Queens and Nines
Seat 6: Bluejanis folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Rick Da Baby (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: taffswell (small blind) folded before Flop
Seat 9: L0L Justice (big blind) folded before Flop

GVD

weer !@!@

PokerStars Game #72182492669: Tournament #551010753, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XVII (1500/3000) - 2011/12/15 3:12:31 CET [2011/12/14 21:12:31 ET]
Table '551010753 105' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Shuffdog (51583 in chips) is sitting out
Seat 2: xmagicmikex (88503 in chips)
Seat 3: kammarinho (10233 in chips)
Seat 4: Drunklord (62385 in chips)
Seat 5: Kinneging (243205 in chips)
Seat 6: valentina985 (68694 in chips)
Seat 7: TH3PRINCIPLE (42425 in chips)
Seat 8: taffswell (21955 in chips)
Seat 9: tankt34s (13022 in chips) is sitting out
Shuffdog: posts the ante 300
xmagicmikex: posts the ante 300
kammarinho: posts the ante 300
Drunklord: posts the ante 300
Kinneging: posts the ante 300
valentina985: posts the ante 300
TH3PRINCIPLE: posts the ante 300
taffswell: posts the ante 300
tankt34s: posts the ante 300
TH3PRINCIPLE: posts small blind 1500
taffswell: posts big blind 3000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Kinneging {7-Spades}{A-Hearts}
tankt34s: folds
Shuffdog: folds
xmagicmikex: folds
kammarinho: folds
Drunklord: folds
Kinneging: raises 3000 to 6000
valentina985: calls 6000
TH3PRINCIPLE: folds
taffswell: raises 15655 to 21655 and is all-in
Kinneging: raises 221250 to 242905 and is all-in
valentina985: folds
Uncalled bet (221250) returned to Kinneging
*** FLOP *** {3-Spades}{8-Clubs}{9-Clubs}
*** TURN *** {3-Spades}{8-Clubs}{9-Clubs} {10-Spades}
*** RIVER *** {3-Spades}{8-Clubs}{9-Clubs}{10-Spades} {Q-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
taffswell: shows {K-Hearts}{10-Diamonds} (a pair of Tens)
Kinneging: shows {7-Spades}{A-Hearts} (high card Ace)
taffswell collected 53510 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 53510 | Rake 0
Board {3-Spades}{8-Clubs}{9-Clubs}{10-Spades}{Q-Hearts}
Seat 1: Shuffdog folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: xmagicmikex folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: kammarinho folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Drunklord folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Kinneging showed {7-Spades}{A-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 6: valentina985 (button) folded before Flop
Seat 7: TH3PRINCIPLE (small blind) folded before Flop
Seat 8: taffswell (big blind) showed {K-Hearts}{10-Diamonds} and won (53510) with a pair of Tens
Seat 9: tankt34s folded before Flop (didn't bet)

natuurlijk

PokerStars Game #72181604506: Tournament #551010873, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2011/12/15 2:43:58 CET [2011/12/14 20:43:58 ET]
Table '551010873 52' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: P0kerpker786 (12679 in chips)
Seat 2: el_tanja (8233 in chips)
Seat 3: Sgahan980 (4182 in chips)
Seat 4: Kinneging (15881 in chips)
Seat 5: Boretony (30331 in chips)
Seat 6: baduy_vzla (4956 in chips)
Seat 7: leitalopez (12042 in chips)
Seat 8: Carcará (7720 in chips)
Seat 9: eatmycardslo (4782 in chips)
baduy_vzla: posts small blind 100
leitalopez: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Kinneging {J-Diamonds}{J-Clubs}
Carcará: folds
eatmycardslo: folds
P0kerpker786: folds
el_tanja: folds
Sgahan980: raises 3982 to 4182 and is all-in
Kinneging: raises 11699 to 15881 and is all-in
Boretony: folds
baduy_vzla: folds
leitalopez: folds
Uncalled bet (11699) returned to Kinneging
*** FLOP *** {4-Diamonds}{A-Hearts}{Q-Clubs}
*** TURN *** {4-Diamonds}{A-Hearts}{Q-Clubs} {8-Hearts}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{A-Hearts}{Q-Clubs}{8-Hearts} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Sgahan980: shows {Q-Diamonds}{10-Diamonds} (a pair of Queens)
Kinneging: shows {J-Diamonds}{J-Clubs} (a pair of Jacks)
Sgahan980 collected 8664 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 8664 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{A-Hearts}{Q-Clubs}{8-Hearts}{7-Hearts}
Seat 1: P0kerpker786 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: el_tanja folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Sgahan980 showed {Q-Diamonds}{10-Diamonds} and won (8664) with a pair of Queens
Seat 4: Kinneging showed {J-Diamonds}{J-Clubs} and lost with a pair of Jacks
Seat 5: Boretony (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: baduy_vzla (small blind) folded before Flop
Seat 7: leitalopez (big blind) folded before Flop
Seat 8: Carcará folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: eatmycardslo folded before Flop (didn't bet)

tUUUUUUUUUUUrijk lol

PokerStars Game #72181522116: Tournament #551010923, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2011/12/15 2:41:31 CET [2011/12/14 20:41:31 ET]
Table '551010923 50' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: HallanPagani (3000 in chips)
Seat 2: capiguara (2358 in chips)
Seat 3: deivi07 (3547 in chips)
Seat 4: Kinneging (2628 in chips)
Seat 5: buko755 (2085 in chips)
Seat 6: capotinha (6128 in chips)
Seat 7: mimo666666 (4736 in chips)
Seat 8: hershy2311 (3000 in chips)
Seat 9: xavitop (1678 in chips)
Kinneging: posts small blind 25
buko755: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Kinneging {2-Diamonds}{2-Clubs}
capotinha: folds
mimo666666: folds
hershy2311: folds
xavitop: folds
HallanPagani: raises 50 to 100
capiguara: raises 50 to 150
deivi07: folds
Kinneging: calls 125
buko755: calls 100
HallanPagani: calls 50
*** FLOP *** {3-Hearts}{2-Spades}{8-Diamonds}
Kinneging: checks
buko755: checks
HallanPagani: bets 50
capiguara: raises 316 to 366
Kinneging: calls 366
buko755: folds
HallanPagani: folds
*** TURN *** {3-Hearts}{2-Spades}{8-Diamonds} {9-Hearts}
Kinneging: checks
capiguara: bets 666
Kinneging: raises 1446 to 2112 and is all-in
capiguara: calls 1176 and is all-in
Uncalled bet (270) returned to Kinneging
*** RIVER *** {3-Hearts}{2-Spades}{8-Diamonds}{9-Hearts} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Kinneging: shows {2-Diamonds}{2-Clubs} (three of a kind, Deuces)
capiguara: shows {7-Hearts}{8-Hearts} (a flush, Nine high)
capiguara collected 5066 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5066 | Rake 0
Board {3-Hearts}{2-Spades}{8-Diamonds}{9-Hearts}{6-Hearts}
Seat 1: HallanPagani folded on the Flop
Seat 2: capiguara showed {7-Hearts}{8-Hearts} and won (5066) with a flush, Nine high
Seat 3: deivi07 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Kinneging (small blind) showed {2-Diamonds}{2-Clubs} and lost with three of a kind, Deuces
Seat 5: buko755 (big blind) folded on the Flop
Seat 6: capotinha folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: mimo666666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: hershy2311 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: xavitop folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Game #72180982750: Tournament #551010753, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XIII (600/1200) - 2011/12/15 2:25:59 CET [2011/12/14 20:25:59 ET]
Table '551010753 103' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: stationftw (22522 in chips)
Seat 2: abeto84 (51337 in chips)
Seat 3: Kinneging (49997 in chips)
Seat 4: vitalij300 (19246 in chips)
Seat 5: Hamozi (9249 in chips)
Seat 6: beerkegjus (13306 in chips)
Seat 7: KKcrasherAA (37405 in chips)
Seat 8: Just4fun62 (14329 in chips)
Seat 9: Praspras (17195 in chips)
stationftw: posts the ante 125
abeto84: posts the ante 125
Kinneging: posts the ante 125
vitalij300: posts the ante 125
Hamozi: posts the ante 125
beerkegjus: posts the ante 125
KKcrasherAA: posts the ante 125
Just4fun62: posts the ante 125
Praspras: posts the ante 125
beerkegjus: posts small blind 600
KKcrasherAA: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Kinneging {K-Spades}{K-Diamonds}
Just4fun62: folds
Praspras: folds
stationftw: folds
abeto84: raises 3600 to 4800
Kinneging: raises 5700 to 10500
vitalij300: folds
Hamozi: folds
beerkegjus: folds
KKcrasherAA: folds
abeto84: calls 5700
*** FLOP *** {8-Diamonds}{Q-Clubs}{10-Hearts}
abeto84: checks
Kinneging: bets 11962
abeto84: calls 11962
*** TURN *** {8-Diamonds}{Q-Clubs}{10-Hearts} {Q-Diamonds}
abeto84: bets 28750 and is all-in
Kinneging: calls 27410 and is all-in
Uncalled bet (1340) returned to abeto84
*** RIVER *** {8-Diamonds}{Q-Clubs}{10-Hearts}{Q-Diamonds} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
abeto84: shows {J-Spades}{J-Hearts} (two pair, Queens and Jacks)
Kinneging: shows {K-Spades}{K-Diamonds} (two pair, Kings and Queens)
Kinneging collected 102669 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 102669 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{Q-Clubs}{10-Hearts}{Q-Diamonds}{5-Spades}
Seat 1: stationftw folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: abeto84 showed {J-Spades}{J-Hearts} and lost with two pair, Queens and Jacks
Seat 3: Kinneging showed {K-Spades}{K-Diamonds} and won (102669) with two pair, Kings and Queens
Seat 4: vitalij300 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Hamozi (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: beerkegjus (small blind) folded before Flop
Seat 7: KKcrasherAA (big blind) folded before Flop
Seat 8: Just4fun62 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Praspras folded before Flop (didn't bet)

lol vis

PokerStars Game #72180421444: Tournament #551011283, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2011/12/15 2:10:43 CET [2011/12/14 20:10:43 ET]
Table '551011283 57' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Kinneging (14731 in chips)
Seat 2: vilcinjsh (4265 in chips)
Seat 3: Distaples (24261 in chips)
Seat 5: Farinas (9791 in chips)
Seat 6: bigdog4ever (18555 in chips)
Seat 7: curtsy (11608 in chips)
Seat 8: camion1544 (4971 in chips)
Seat 9: XABIHONDO (13681 in chips)
Kinneging: posts the ante 20
vilcinjsh: posts the ante 20
Distaples: posts the ante 20
Farinas: posts the ante 20
bigdog4ever: posts the ante 20
curtsy: posts the ante 20
camion1544: posts the ante 20
XABIHONDO: posts the ante 20
Kinneging: posts small blind 75
vilcinjsh: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Kinneging {A-Clubs}{A-Spades}
Distaples: folds
Farinas: folds
bigdog4ever: folds
curtsy: folds
camion1544: calls 150
XABIHONDO: folds
Kinneging: raises 300 to 450
vilcinjsh: calls 300
camion1544: folds
*** FLOP *** {5-Diamonds}{J-Clubs}{5-Hearts}
Kinneging: checks
vilcinjsh: checks
*** TURN *** {5-Diamonds}{J-Clubs}{5-Hearts} {9-Diamonds}
Kinneging: bets 847
vilcinjsh: calls 847
*** RIVER *** {5-Diamonds}{J-Clubs}{5-Hearts}{9-Diamonds} {10-Spades}
Kinneging: checks
vilcinjsh: bets 900
Kinneging: calls 900
*** SHOW DOWN ***
vilcinjsh: shows {8-Spades}{5-Spades} (three of a kind, Fives)
Kinneging: mucks hand
vilcinjsh collected 4704 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4704 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{J-Clubs}{5-Hearts}{9-Diamonds}{10-Spades}
Seat 1: Kinneging (small blind) mucked {A-Clubs}{A-Spades}
Seat 2: vilcinjsh (big blind) showed {8-Spades}{5-Spades} and won (4704) with three of a kind, Fives
Seat 3: Distaples folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Farinas folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: bigdog4ever folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: curtsy folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: camion1544 folded before Flop
Seat 9: XABIHONDO (button) folded before Flop (didn't bet)

15/12/70

Smile bijna korting bij de NS !

19101112131224