Kracht_Tonen

Naam:Mark Roovers
Website:www.PokerCity.nl
Mijn onderschrift:

Geluk dwing je af.

Verstuur bericht

Forum Posts

Bust

PokerStars Hand #133579883980: Tournament #1160770989, €22.50+€2.50 EUR Hold'em No Limit - Level XV (500/1000) - 2015/04/12 0:52:56 CET [2015/04/11 18:52:56 ET]
Table '1160770989 10' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Hero (13182 in chips)
Seat 2: ImDoneCallin (29349 in chips)
Seat 3: le Pr0ducer (35447 in chips)
Seat 4: OURIEL7777 (43436 in chips)
Seat 5: samsam2412 (51911 in chips)
Seat 6: frenchfish29 (52310 in chips)
Seat 7: ImyurFriend (49643 in chips)
Seat 8: Unkn0wn187 (41325 in chips)
Seat 9: jo-superstar (41493 in chips)
Hero: posts the ante 125
ImDoneCallin: posts the ante 125
le Pr0ducer: posts the ante 125
OURIEL7777: posts the ante 125
samsam2412: posts the ante 125
frenchfish29: posts the ante 125
ImyurFriend: posts the ante 125
Unkn0wn187: posts the ante 125
jo-superstar: posts the ante 125
ImDoneCallin: posts small blind 500
le Pr0ducer: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {Q-Spades}{A-Hearts}
OURIEL7777: raises 1000 to 2000
samsam2412: folds
frenchfish29: calls 2000
ImyurFriend: folds
Unkn0wn187: folds
jo-superstar: folds
Hero: raises 11057 to 13057 and is all-in
ImDoneCallin: folds
le Pr0ducer: folds
OURIEL7777: folds
frenchfish29: calls 11057
*** FLOP *** {9-Spades}{2-Spades}{10-Clubs}
*** TURN *** {9-Spades}{2-Spades}{10-Clubs} {5-Clubs}
*** RIVER *** {9-Spades}{2-Spades}{10-Clubs}{5-Clubs} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
frenchfish29: shows {4-Clubs}{4-Hearts} (three of a kind, Fours)
Hero: shows {Q-Spades}{A-Hearts} (high card Ace)
frenchfish29 collected 30739 from pot
Hero finished the tournament in 383rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 30739 | Rake 0
Board {9-Spades}{2-Spades}{10-Clubs}{5-Clubs}{4-Diamonds}
Seat 1: Hero (button) showed {Q-Spades}{A-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 2: ImDoneCallin (small blind) folded before Flop
Seat 3: le Pr0ducer (big blind) folded before Flop
Seat 4: OURIEL7777 folded before Flop
Seat 5: samsam2412 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: frenchfish29 showed {4-Clubs}{4-Hearts} and won (30739) with three of a kind, Fours
Seat 7: ImyurFriend folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Unkn0wn187 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: jo-superstar folded before Flop (didn't bet)

Paar potjes gepakt zonder showdown, sta op 25k bij 31k avg.

Inclusief add-on is de buy-in €100. We besparen dus €50+MU = €57

Ben afgezakt tot minder dan startstack, dus doe een rebuy.

11-4-2015 - 20.30 uur - SCOOP-21-H €25+R (€150)

Doe uiteraard meteen rebuy.

Je oorspronkelijke bounty bestaat uit die twee halfjes, dus als je die in zijn geheel terug krijgt, heb je dus alles terug.

Nou, zo deepstack vond ik het helemaal niet Smile

PokerStars Hand #133528426952: Tournament #1160770987, €138+€12 EUR Hold'em No Limit - Level VII (150/300) - 2015/04/10 22:27:08 CET [2015/04/10 16:27:08 ET]
Table '1160770987 33' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Sixcoups (21865 in chips)
Seat 2: LaCouleur97s (29090 in chips)
Seat 3: yesnoperhaps (26389 in chips)
Seat 4: Hero (11655 in chips)
Seat 5: Johnny2433 (33600 in chips)
Seat 6: gallcsirke (37579 in chips)
Seat 7: lm34000 (45346 in chips)
Seat 8: lilypuce (21523 in chips)
Seat 9: 97351 (38712 in chips)
Sixcoups: posts the ante 40
LaCouleur97s: posts the ante 40
yesnoperhaps: posts the ante 40
Hero: posts the ante 40
Johnny2433: posts the ante 40
gallcsirke: posts the ante 40
lm34000: posts the ante 40
lilypuce: posts the ante 40
97351: posts the ante 40
LaCouleur97s: posts small blind 150
yesnoperhaps: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {A-Diamonds}{K-Hearts}
Hero: raises 300 to 600
Johnny2433: folds
gallcsirke: folds
lm34000: calls 600
lilypuce: folds
97351: raises 900 to 1500
Sixcoups: folds
LaCouleur97s: folds
yesnoperhaps: folds
Hero: raises 10115 to 11615 and is all-in
lm34000: folds
97351: calls 10115
*** FLOP *** {J-Hearts}{J-Spades}{5-Clubs}
*** TURN *** {J-Hearts}{J-Spades}{5-Clubs} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {J-Hearts}{J-Spades}{5-Clubs}{5-Diamonds} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Hero: shows {A-Diamonds}{K-Hearts} (two pair, Jacks and Fives)
97351: shows {Q-Spades}{Q-Diamonds} (two pair, Queens and Jacks)
97351 collected 24640 from pot
Hero finished the tournament in 490th place
*** SUMMARY ***
Total pot 24640 | Rake 0
Board {J-Hearts}{J-Spades}{5-Clubs}{5-Diamonds}{8-Clubs}
Seat 1: Sixcoups (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: LaCouleur97s (small blind) folded before Flop
Seat 3: yesnoperhaps (big blind) folded before Flop
Seat 4: Hero showed {A-Diamonds}{K-Hearts} and lost with two pair, Jacks and Fives
Seat 5: Johnny2433 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: gallcsirke folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: lm34000 folded before Flop
Seat 8: lilypuce folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: 97351 showed {Q-Spades}{Q-Diamonds} and won (24640) with two pair, Queens and Jacks

PokerStars Hand #133528129178: Tournament #1160770987, €138+€12 EUR Hold'em No Limit - Level VI (125/250) - 2015/04/10 22:13:06 CET [2015/04/10 16:13:06 ET]
Table '1160770987 33' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Sixcoups (21030 in chips)
Seat 2: LaCouleur97s (32225 in chips)
Seat 3: yesnoperhaps (26239 in chips)
Seat 4: Hero (27930 in chips)
Seat 5: Johnny2433 (32750 in chips)
Seat 6: gallcsirke (23857 in chips)
Seat 7: lm34000 (46293 in chips)
Seat 8: lilypuce (21675 in chips)
Seat 9: 97351 (33760 in chips)
Sixcoups: posts the ante 30
LaCouleur97s: posts the ante 30
yesnoperhaps: posts the ante 30
Hero: posts the ante 30
Johnny2433: posts the ante 30
gallcsirke: posts the ante 30
lm34000: posts the ante 30
lilypuce: posts the ante 30
97351: posts the ante 30
lm34000: posts small blind 125
lilypuce: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {A-Clubs}{K-Spades}
97351: folds
Sixcoups: folds
LaCouleur97s: raises 262 to 512
yesnoperhaps: folds
Hero: calls 512
Johnny2433: folds
gallcsirke: raises 1608 to 2120
lm34000: folds
lilypuce: folds
LaCouleur97s: calls 1608
Hero: calls 1608
*** FLOP *** {J-Diamonds}{9-Clubs}{10-Clubs}
LaCouleur97s: checks
Hero: checks
gallcsirke: checks
*** TURN *** {J-Diamonds}{9-Clubs}{10-Clubs} {4-Hearts}
LaCouleur97s: checks
Hero: bets 3750
gallcsirke: calls 3750
LaCouleur97s: folds
*** RIVER *** {J-Diamonds}{9-Clubs}{10-Clubs}{4-Hearts} {8-Diamonds}
Hero: bets 8250
gallcsirke: calls 8250
*** SHOW DOWN ***
Hero: shows {A-Clubs}{K-Spades} (high card Ace)
gallcsirke: shows {Q-Clubs}{Q-Diamonds} (a straight, Eight to Queen)
gallcsirke collected 31005 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 31005 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{9-Clubs}{10-Clubs}{4-Hearts}{8-Diamonds}
Seat 1: Sixcoups folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: LaCouleur97s folded on the Turn
Seat 3: yesnoperhaps folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Hero showed {A-Clubs}{K-Spades} and lost with high card Ace
Seat 5: Johnny2433 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: gallcsirke (button) showed {Q-Clubs}{Q-Diamonds} and won (31005) with a straight, Eight to Queen
Seat 7: lm34000 (small blind) folded before Flop
Seat 8: lilypuce (big blind) folded before Flop
Seat 9: 97351 folded before Flop (didn't bet)

10-4-2015 - 20.30 uur - SCOOP-20-H €150 Ultra Deepstack

Ik heb slecht nieuws en goed nieuws.

Het slechte nieuws is dat ik vanavond niet kan spelen. Het goede nieuws is, dat het daarmee meteen ook de meest succesvolle dag tot nu toe is.

9-4-2015 - 20.30 uur - SCOOP-19-H €300 6-max

€400

En bust helaas.

PokerStars Hand #133376819186: Tournament #1160770978, €95+€5 EUR Hold'em No Limit - Level XXII (2000/4000) - 2015/04/07 23:15:46 CET [2015/04/07 17:15:46 ET]
Table '1160770978 26' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: ApaApa1 (37633 in chips)
Seat 2: Rollaround88 (71376 in chips)
Seat 3: frence nater (108537 in chips)
Seat 4: doorsfiend9 (30669 in chips)
Seat 5: Hero (22025 in chips)
Seat 6: MickHorn (41782 in chips)
Seat 7: LookinForJob (48435 in chips)
Seat 8: OMGIHAVE72 (34408 in chips)
Seat 9: VATOLINHO06 (105383 in chips)
ApaApa1: posts the ante 800
Rollaround88: posts the ante 800
frence nater: posts the ante 800
doorsfiend9: posts the ante 800
Hero: posts the ante 800
MickHorn: posts the ante 800
LookinForJob: posts the ante 800
OMGIHAVE72: posts the ante 800
VATOLINHO06: posts the ante 800
Hero: posts small blind 2000
MickHorn: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {K-Spades}{10-Spades}
LookinForJob: folds
OMGIHAVE72: folds
VATOLINHO06: folds
ApaApa1: raises 32833 to 36833 and is all-in
Rollaround88: raises 33743 to 70576 and is all-in
frence nater: folds
doorsfiend9: folds
Hero: calls 19225 and is all-in
MickHorn: folds
Uncalled bet (33743) returned to Rollaround88
*** FLOP *** {7-Clubs}{Q-Spades}{4-Diamonds}
*** TURN *** {7-Clubs}{Q-Spades}{4-Diamonds} {5-Spades}
*** RIVER *** {7-Clubs}{Q-Spades}{4-Diamonds}{5-Spades} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
ApaApa1: shows {6-Diamonds}{6-Spades} (three of a kind, Sixes)
Rollaround88: shows {K-Diamonds}{A-Hearts} (high card Ace)
ApaApa1 collected 31216 from side pot
Hero: shows {K-Spades}{10-Spades} (high card King)
ApaApa1 collected 74875 from main pot
Hero finished the tournament in 112th place
*** SUMMARY ***
Total pot 106091 Main pot 74875. Side pot 31216. | Rake 0
Board {7-Clubs}{Q-Spades}{4-Diamonds}{5-Spades}{6-Clubs}
Seat 1: ApaApa1 showed {6-Diamonds}{6-Spades} and won (106091) with three of a kind, Sixes
Seat 2: Rollaround88 showed {K-Diamonds}{A-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 3: frence nater folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: doorsfiend9 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Hero (small blind) showed {K-Spades}{10-Spades} and lost with high card King
Seat 6: MickHorn (big blind) folded before Flop
Seat 7: LookinForJob folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: OMGIHAVE72 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: VATOLINHO06 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #133376776816: Tournament #1160770978, €95+€5 EUR Hold'em No Limit - Level XXII (2000/4000) - 2015/04/07 23:15:06 CET [2015/04/07 17:15:06 ET]
Table '1160770978 26' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: ApaApa1 (38433 in chips)
Seat 2: Rollaround88 (31888 in chips)
Seat 3: frence nater (109337 in chips)
Seat 4: doorsfiend9 (33469 in chips)
Seat 5: Hero (53913 in chips)
Seat 6: MickHorn (42582 in chips)
Seat 7: LookinForJob (49235 in chips)
Seat 8: OMGIHAVE72 (35208 in chips)
Seat 9: VATOLINHO06 (106183 in chips)
ApaApa1: posts the ante 800
Rollaround88: posts the ante 800
frence nater: posts the ante 800
doorsfiend9: posts the ante 800
Hero: posts the ante 800
MickHorn: posts the ante 800
LookinForJob: posts the ante 800
OMGIHAVE72: posts the ante 800
VATOLINHO06: posts the ante 800
doorsfiend9: posts small blind 2000
Hero: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {9-Hearts}{A-Hearts}
MickHorn: folds
LookinForJob: folds
OMGIHAVE72: folds
VATOLINHO06: folds
ApaApa1: folds
Rollaround88: raises 27088 to 31088 and is all-in
frence nater: folds
doorsfiend9: folds
Hero: calls 27088
*** FLOP *** {4-Hearts}{10-Clubs}{8-Spades}
*** TURN *** {4-Hearts}{10-Clubs}{8-Spades} {6-Clubs}
*** RIVER *** {4-Hearts}{10-Clubs}{8-Spades}{6-Clubs} {K-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Hero: shows {9-Hearts}{A-Hearts} (high card Ace)
Rollaround88: shows {Q-Clubs}{Q-Hearts} (a pair of Queens)
Rollaround88 collected 71376 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 71376 | Rake 0
Board {4-Hearts}{10-Clubs}{8-Spades}{6-Clubs}{K-Diamonds}
Seat 1: ApaApa1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Rollaround88 showed {Q-Clubs}{Q-Hearts} and won (71376) with a pair of Queens
Seat 3: frence nater (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: doorsfiend9 (small blind) folded before Flop
Seat 5: Hero (big blind) showed {9-Hearts}{A-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 6: MickHorn folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: LookinForJob folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: OMGIHAVE72 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: VATOLINHO06 folded before Flop (didn't bet)

Dubbel

PokerStars Hand #133376139468: Tournament #1160770978, €95+€5 EUR Hold'em No Limit - Level XX (1250/2500) - 2015/04/07 23:05:04 CET [2015/04/07 17:05:04 ET]
Table '1160770978 26' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: ApaApa1 (30651 in chips)
Seat 2: Dromz (46334 in chips)
Seat 3: BustBunny3 (25806 in chips)
Seat 4: Pit_bArAAA (52187 in chips)
Seat 5: Hero (15579 in chips)
Seat 6: TakeMyCoins (25294 in chips)
Seat 7: LookinForJob (52270 in chips)
Seat 8: dartazz (20970 in chips)
Seat 9: VATOLINHO06 (57876 in chips)
ApaApa1: posts the ante 500
Dromz: posts the ante 500
BustBunny3: posts the ante 500
Pit_bArAAA: posts the ante 500
Hero: posts the ante 500
TakeMyCoins: posts the ante 500
LookinForJob: posts the ante 500
dartazz: posts the ante 500
VATOLINHO06: posts the ante 500
dartazz: posts small blind 1250
VATOLINHO06: posts big blind 2500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {9-Hearts}{K-Clubs}
ApaApa1: folds
Dromz: folds
BustBunny3: folds
Pit_bArAAA: folds
Hero: raises 12579 to 15079 and is all-in
TakeMyCoins: folds
LookinForJob: folds
dartazz: raises 5391 to 20470 and is all-in
VATOLINHO06: folds
Uncalled bet (5391) returned to dartazz
*** FLOP *** {10-Clubs}{3-Hearts}{8-Spades}
*** TURN *** {10-Clubs}{3-Hearts}{8-Spades} {J-Clubs}
*** RIVER *** {10-Clubs}{3-Hearts}{8-Spades}{J-Clubs} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
dartazz: shows {A-Hearts}{8-Clubs} (a pair of Eights)
Hero: shows {9-Hearts}{K-Clubs} (a pair of Kings)
Hero collected 37158 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 37158 | Rake 0
Board {10-Clubs}{3-Hearts}{8-Spades}{J-Clubs}{K-Hearts}
Seat 1: ApaApa1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dromz folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: BustBunny3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Pit_bArAAA folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Hero showed {9-Hearts}{K-Clubs} and won (37158) with a pair of Kings
Seat 6: TakeMyCoins folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: LookinForJob (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: dartazz (small blind) showed {A-Hearts}{8-Clubs} and lost with a pair of Eights
Seat 9: VATOLINHO06 (big blind) folded before Flop

Dubbel

PokerStars Hand #133375247128: Tournament #1160770978, €95+€5 EUR Hold'em No Limit - Level XVII (700/1400) - 2015/04/07 22:49:52 CET [2015/04/07 16:49:52 ET]
Table '1160770978 26' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Pot4teUS (18997 in chips)
Seat 2: Dromz (25537 in chips)
Seat 3: NeverScaredF (13981 in chips)
Seat 5: Hero (11580 in chips)
Seat 6: TakeMyCoins (34814 in chips)
Seat 7: LookinForJob (42458 in chips)
Seat 8: dartazz (17060 in chips)
Seat 9: ClickingBtns (17702 in chips)
Pot4teUS: posts the ante 280
Dromz: posts the ante 280
NeverScaredF: posts the ante 280
Hero: posts the ante 280
TakeMyCoins: posts the ante 280
LookinForJob: posts the ante 280
dartazz: posts the ante 280
ClickingBtns: posts the ante 280
NeverScaredF: posts small blind 700
Hero: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {7-Diamonds}{A-Clubs}
TakeMyCoins: folds
LookinForJob: folds
dartazz: folds
ClickingBtns: folds
Pot4teUS: folds
Dromz: folds
NeverScaredF: raises 12301 to 13701 and is all-in
Hero: calls 9900 and is all-in
Uncalled bet (2401) returned to NeverScaredF
*** FLOP *** {9-Spades}{7-Clubs}{5-Spades}
*** TURN *** {9-Spades}{7-Clubs}{5-Spades} {6-Clubs}
*** RIVER *** {9-Spades}{7-Clubs}{5-Spades}{6-Clubs} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
NeverScaredF: shows {4-Hearts}{K-Hearts} (high card King)
Hero: shows {7-Diamonds}{A-Clubs} (a pair of Sevens)
Hero collected 24840 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 24840 | Rake 0
Board {9-Spades}{7-Clubs}{5-Spades}{6-Clubs}{10-Diamonds}
Seat 1: Pot4teUS folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dromz (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: NeverScaredF (small blind) showed {4-Hearts}{K-Hearts} and lost with high card King
Seat 5: Hero (big blind) showed {7-Diamonds}{A-Clubs} and won (24840) with a pair of Sevens
Seat 6: TakeMyCoins folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: LookinForJob folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: dartazz folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ClickingBtns folded before Flop (didn't bet)

Dubbel

PokerStars Hand #133374286736: Tournament #1160770978, €95+€5 EUR Hold'em No Limit - Level XII (300/600) - 2015/04/07 22:34:57 CET [2015/04/07 16:34:57 ET]
Table '1160770978 26' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: ex6- (10784 in chips)
Seat 2: Dromz (11357 in chips)
Seat 3: NeverScaredF (20621 in chips)
Seat 4: benam18 (21214 in chips)
Seat 5: Hero (8215 in chips)
Seat 7: donvitoIst (8977 in chips)
Seat 8: GerardDu74 (7360 in chips)
Seat 9: ClickingBtns (14313 in chips)
ex6-: posts the ante 120
Dromz: posts the ante 120
NeverScaredF: posts the ante 120
benam18: posts the ante 120
Hero: posts the ante 120
donvitoIst: posts the ante 120
GerardDu74: posts the ante 120
ClickingBtns: posts the ante 120
ClickingBtns: posts small blind 300
ex6-: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {3-Spades}{3-Clubs}
Dromz: folds
NeverScaredF: folds
benam18: folds
Hero: raises 7495 to 8095 and is all-in
donvitoIst: folds
GerardDu74: folds
ClickingBtns: folds
ex6-: calls 7495
*** FLOP *** {9-Clubs}{7-Clubs}{A-Clubs}
*** TURN *** {9-Clubs}{7-Clubs}{A-Clubs} {9-Hearts}
*** RIVER *** {9-Clubs}{7-Clubs}{A-Clubs}{9-Hearts} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
ex6-: shows {6-Hearts}{6-Diamonds} (two pair, Nines and Sixes)
Hero: shows {3-Spades}{3-Clubs} (a flush, Ace high)
Hero collected 17450 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 17450 | Rake 0
Board {9-Clubs}{7-Clubs}{A-Clubs}{9-Hearts}{2-Clubs}
Seat 1: ex6- (big blind) showed {6-Hearts}{6-Diamonds} and lost with two pair, Nines and Sixes
Seat 2: Dromz folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: NeverScaredF folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: benam18 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Hero showed {3-Spades}{3-Clubs} and won (17450) with a flush, Ace high
Seat 7: donvitoIst folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: GerardDu74 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ClickingBtns (small blind) folded before Flop

7-4-2015 - 22.00 uur - SCOOP-17-H €100 Hyper

Floormate schreef

Welke river call je wel dan ?

Nja, ik weet niet. Zoals ik al zei vond het een moeilijke spot. Ben wel benieuwd wat andere spelers zouden doen. Ik krijg decent odds, zeker met die bounty enzo, maar villain is een reg waarvan ik niet echt een blufjam verwacht op de river. Kx is geen blank, misschien call ik lage non-ruiten rivers wel. Tbh was mijn plan om de river te callen, maar besloot uiteindelijk op de river toch te folden.

Ik wilde heel graag wat presteren vandag, maar het zat er echt gewoon niet in.

PokerStars Hand #133321684187: Tournament #1160770964, €69+€69+€12 EUR Hold'em No Limit - Level IX (150/300) - 2015/04/06 23:06:12 CET [2015/04/06 17:06:12 ET]
Table '1160770964 95' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: checkhizout (4556 in chips)
Seat 2: swordfish070 (13613 in chips)
Seat 3: DSAMaverick (10871 in chips)
Seat 4: Aces809 (28590 in chips)
Seat 5: Hero (3006 in chips)
Seat 6: samose (22586 in chips)
Seat 7: 00DjuDje00 (12149 in chips)
Seat 8: gagodus (11362 in chips)
Seat 9: pezinnnn (26280 in chips)
checkhizout: posts the ante 40
swordfish070: posts the ante 40
DSAMaverick: posts the ante 40
Aces809: posts the ante 40
Hero: posts the ante 40
samose: posts the ante 40
00DjuDje00: posts the ante 40
gagodus: posts the ante 40
pezinnnn: posts the ante 40
swordfish070: posts small blind 150
DSAMaverick: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {6-Clubs}{6-Hearts}
Aces809: folds
Hero: raises 2666 to 2966 and is all-in
samose: folds
00DjuDje00: folds
gagodus: folds
pezinnnn: calls 2966
checkhizout: folds
swordfish070: folds
DSAMaverick: folds
*** FLOP *** {7-Diamonds}{K-Spades}{2-Hearts}
*** TURN *** {7-Diamonds}{K-Spades}{2-Hearts} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{K-Spades}{2-Hearts}{Q-Diamonds} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Hero: shows {6-Clubs}{6-Hearts} (a pair of Sixes)
pezinnnn: shows {K-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Kings)
pezinnnn collected 6742 from pot
pezinnnn wins €34.50 for eliminating Hero and their own bounty increases by €34.50 to €103.50
Hero finished the tournament in 678th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6742 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{K-Spades}{2-Hearts}{Q-Diamonds}{8-Hearts}
Seat 1: checkhizout (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: swordfish070 (small blind) folded before Flop
Seat 3: DSAMaverick (big blind) folded before Flop
Seat 4: Aces809 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Hero showed {6-Clubs}{6-Hearts} and lost with a pair of Sixes
Seat 6: samose folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: 00DjuDje00 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: gagodus folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: pezinnnn showed {K-Diamonds}{A-Diamonds} and won (6742) with a pair of Kings

Verdikkie.

PokerStars Hand #133321557352: Tournament #1160770964, €69+€69+€12 EUR Hold'em No Limit - Level IX (150/300) - 2015/04/06 23:04:12 CET [2015/04/06 17:04:12 ET]
Table '1160770964 95' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: checkhizout (7505 in chips)
Seat 2: swordfish070 (11643 in chips)
Seat 3: DSAMaverick (10991 in chips)
Seat 4: Aces809 (32238 in chips)
Seat 5: Hero (5177 in chips)
Seat 6: samose (22706 in chips)
Seat 7: 00DjuDje00 (12269 in chips)
Seat 8: gagodus (3634 in chips)
Seat 9: pezinnnn (26850 in chips)
checkhizout: posts the ante 40
swordfish070: posts the ante 40
DSAMaverick: posts the ante 40
Aces809: posts the ante 40
Hero: posts the ante 40
samose: posts the ante 40
00DjuDje00: posts the ante 40
gagodus: posts the ante 40
pezinnnn: posts the ante 40
gagodus: posts small blind 150
pezinnnn: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {A-Spades}{A-Hearts}
checkhizout: raises 360 to 660
swordfish070: folds
DSAMaverick: folds
Aces809: folds
Hero: raises 4477 to 5137 and is all-in
samose: folds
00DjuDje00: folds
gagodus: calls 3444 and is all-in
pezinnnn: folds
checkhizout: calls 4477
*** FLOP *** {4-Clubs}{2-Spades}{2-Clubs}
*** TURN *** {4-Clubs}{2-Spades}{2-Clubs} {9-Clubs}
*** RIVER *** {4-Clubs}{2-Spades}{2-Clubs}{9-Clubs} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
checkhizout: shows {J-Diamonds}{J-Spades} (two pair, Jacks and Deuces)
Hero: shows {A-Spades}{A-Hearts} (two pair, Aces and Deuces)
Hero collected 3086 from side pot
gagodus: shows {A-Clubs}{Q-Clubs} (a flush, Ace high)
gagodus collected 11442 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 14528 Main pot 11442. Side pot 3086. | Rake 0
Board {4-Clubs}{2-Spades}{2-Clubs}{9-Clubs}{6-Spades}
Seat 1: checkhizout showed {J-Diamonds}{J-Spades} and lost with two pair, Jacks and Deuces
Seat 2: swordfish070 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: DSAMaverick folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Aces809 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Hero showed {A-Spades}{A-Hearts} and won (3086) with two pair, Aces and Deuces
Seat 6: samose folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: 00DjuDje00 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: gagodus (small blind) showed {A-Clubs}{Q-Clubs} and won (11442) with a flush, Ace high
Seat 9: pezinnnn (big blind) folded before Flop

18910111273