Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

landragan

baas boven baas

Mijn onderschrift:

baas boven baas

Verstuur bericht

Forum Posts

supervette docu. Geeft een leuk inzicht voor de mensen die niet zo bekend zijn volgens mij.
Fatima paar ton winst is wel lol. waar heeft ze dat gewonnen dan?

84Robbie schreef

Ben net wakker,

Jorryt nog steeds cl?
Hoeveel left?

5 left. jorryt 3x meer dan nummer 2

ROFL

elke spot die ik had werd ik gecrushed. flipjes niet winnen. en toen was het snel over. Helaas.

$ van de niet gespeelde toernooien maak ik meteen over.

totaal 39,80*1,063 = $42,31

OUT big 11

PokerStarshand #123338219627: Toernooi #998481031, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 16/10/2014 21:25:16 CET [16/10/2014 15:25:16 ET]
Tafel '998481031 337' 9-max Plaats #7 is de button
Plaats 1: bolshieboy (4100 in chips)
Plaats 2: losechips97 (9080 in chips)
Plaats 3: Ugniusv (7231 in chips)
Plaats 4: T47track5 (8278 in chips)
Plaats 5: WhyAlwaysRiv (3172 in chips)
Plaats 6: landragan (1204 in chips)
Plaats 7: Max666917 (6586 in chips)
Plaats 8: mcluki83 (3797 in chips)
Plaats 9: skrilla602 (2330 in chips)
bolshieboy: zet de ante 15
losechips97: zet de ante 15
Ugniusv: zet de ante 15
T47track5: zet de ante 15
WhyAlwaysRiv: zet de ante 15
landragan: zet de ante 15
Max666917: zet de ante 15
mcluki83: zet de ante 15
skrilla602: zet de ante 15
mcluki83: zet small blind 60
skrilla602: zet big blind 120
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {K-Hearts}{J-Diamonds}
bolshieboy: foldt
losechips97: foldt
Ugniusv: foldt
T47track5 is door zijn tijd heen
T47track5: foldt
T47track5 zit uit
WhyAlwaysRiv: foldt
landragan: raiset 1069 naar 1189 en is all-in
Max666917: foldt
mcluki83: callt 1129
skrilla602: foldt
*** FLOP *** {5-Clubs}{2-Hearts}{9-Hearts}
*** TURN *** {5-Clubs}{2-Hearts}{9-Hearts} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Clubs}{2-Hearts}{9-Hearts}{9-Diamonds} {10-Spades}
*** SHOWDOWN ***
mcluki83: toont {A-Hearts}{A-Spades} (twee pair, Azen en Negens)
landragan: toont {K-Hearts}{J-Diamonds} (een pair Negens)
mcluki83 won 2633 van pot
landragan is op de 3721e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 2633 | Rake 0
Board {5-Clubs}{2-Hearts}{9-Hearts}{9-Diamonds}{10-Spades}
Plaats 1: bolshieboy foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: losechips97 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Ugniusv foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: T47track5 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: WhyAlwaysRiv foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: landragan toonde {K-Hearts}{J-Diamonds} en verloor met een pair Negens
Plaats 7: Max666917 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: mcluki83 (small blind) toonde {A-Hearts}{A-Spades} en won (2633) met twee pair, Azen en Negens
Plaats 9: skrilla602 (big blind) foldde voor de Flop

17.00 big 8,80 $8,80
18.00 big 22 OUT
18.15 11 1r1a $31,00
18.30 hot 11 OUT
19.00 fo 22 OUT
19.30 hot 16,50 OUT
20.00 big 11 1972

out hot 16,50

PokerStarshand #123335793957: Toernooi #998480870, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 16/10/2014 20:52:54 CET [16/10/2014 14:52:54 ET]
Tafel '998480870 79' 9-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: Sourdies (4729 in chips)
Plaats 2: lillemusen<3 (12687 in chips)
Plaats 3: elvera777 (7273 in chips)
Plaats 4: cascas73 (10348 in chips)
Plaats 5: FerriTheNuts (25248 in chips)
Plaats 6: CMoosepower (5025 in chips)
Plaats 7: edg40 (9423 in chips)
Plaats 8: Songoku410 (6456 in chips)
Plaats 9: landragan (5513 in chips)
Sourdies: zet de ante 85
lillemusen<3: zet de ante 85
elvera777: zet de ante 85
cascas73: zet de ante 85
FerriTheNuts: zet de ante 85
CMoosepower: zet de ante 85
edg40: zet de ante 85
Songoku410: zet de ante 85
landragan: zet de ante 85
lillemusen<3: zet small blind 350
elvera777: zet big blind 700
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {J-Hearts}{9-Hearts}
cascas73: foldt
FerriTheNuts: foldt
CMoosepower: foldt
edg40: foldt
Songoku410: foldt
landragan: raiset 4728 naar 5428 en is all-in
Sourdies: foldt
lillemusen<3: callt 5078
elvera777: foldt
*** FLOP *** {A-Spades}{6-Diamonds}{A-Hearts}
*** TURN *** {A-Spades}{6-Diamonds}{A-Hearts} {7-Spades}
*** RIVER *** {A-Spades}{6-Diamonds}{A-Hearts}{7-Spades} {K-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
lillemusen<3: toont {K-Spades}{10-Diamonds} (twee pair, Azen en Koningen)
landragan: toont {J-Hearts}{9-Hearts} (een pair Azen)
lillemusen<3 won 12321 van pot
landragan is op de 943e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 12321 | Rake 0
Board {A-Spades}{6-Diamonds}{A-Hearts}{7-Spades}{K-Hearts}
Plaats 1: Sourdies (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: lillemusen<3 (small blind) toonde {K-Spades}{10-Diamonds} en won (12321) met twee pair, Azen en Koningen
Plaats 3: elvera777 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 4: cascas73 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: FerriTheNuts foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: CMoosepower foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: edg40 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: Songoku410 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: landragan toonde {J-Hearts}{9-Hearts} en verloor met een pair Azen

out 22 fo

PokerStarshand #123334716313: Toernooi #998480593, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 16/10/2014 20:38:50 CET [16/10/2014 14:38:50 ET]
Tafel '998480593 75' 9-max Plaats #4 is de button
Plaats 1: Bruniii (6608 in chips)
Plaats 2: chechako#8 (7548 in chips)
Plaats 3: floppyjacks (4806 in chips)
Plaats 4: Durstfan (5310 in chips)
Plaats 5: landragan (2462 in chips)
Plaats 6: Aptok (4975 in chips)
Plaats 7: markovitsus (2439 in chips)
Plaats 8: 8SaltyFries (3723 in chips)
Plaats 9: Fr@n_4774 (6407 in chips)
Bruniii: zet de ante 25
chechako#8: zet de ante 25
floppyjacks: zet de ante 25
Durstfan: zet de ante 25
landragan: zet de ante 25
Aptok: zet de ante 25
markovitsus: zet de ante 25
8SaltyFries: zet de ante 25
Fr@n_4774: zet de ante 25
landragan: zet small blind 100
Aptok: zet big blind 200
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {9-Hearts}{J-Clubs}
markovitsus: foldt
8SaltyFries: foldt
Fr@n_4774: foldt
Bruniii: foldt
chechako#8: foldt
floppyjacks: foldt
Durstfan: raiset 200 naar 400
landragan: raiset 2037 naar 2437 en is all-in
Aptok: foldt
Durstfan: callt 2037
*** FLOP *** {A-Diamonds}{5-Hearts}{2-Spades}
*** TURN *** {A-Diamonds}{5-Hearts}{2-Spades} {6-Spades}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{5-Hearts}{2-Spades}{6-Spades} {5-Spades}
*** SHOWDOWN ***
landragan: toont {9-Hearts}{J-Clubs} (een pair Vijven)
Durstfan: toont {K-Spades}{Q-Spades} (een flush, Koning hoog)
Durstfan won 5299 van pot
landragan is op de 507e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 5299 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{5-Hearts}{2-Spades}{6-Spades}{5-Spades}
Plaats 1: Bruniii foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: chechako#8 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: floppyjacks foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Durstfan (button) toonde {K-Spades}{Q-Spades} en won (5299) met een flush, Koning hoog
Plaats 5: landragan (small blind) toonde {9-Hearts}{J-Clubs} en verloor met een pair Vijven
Plaats 6: Aptok (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: markovitsus foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: 8SaltyFries foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: Fr@n_4774 foldde voor de Flop (bette niet)

OUT big 22

PokerStarshand #123332217542: Toernooi #998480234, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 16/10/2014 20:05:30 CET [16/10/2014 14:05:30 ET]
Tafel '998480234 97' 9-max Plaats #5 is de button
Plaats 1: janora (3716 in chips)
Plaats 2: dimserrr (3347 in chips)
Plaats 3: landragan (3414 in chips)
Plaats 4: noelattack (12199 in chips)
Plaats 5: Shljmabator (1905 in chips)
Plaats 6: vinizuxo (10219 in chips)
Plaats 7: Fukuruku (5508 in chips)
Plaats 8: K1llTh3War (10478 in chips)
Plaats 9: MrDonkytoyou (8500 in chips)
janora: zet de ante 30
dimserrr: zet de ante 30
landragan: zet de ante 30
noelattack: zet de ante 30
Shljmabator: zet de ante 30
vinizuxo: zet de ante 30
Fukuruku: zet de ante 30
K1llTh3War: zet de ante 30
MrDonkytoyou: zet de ante 30
vinizuxo: zet small blind 125
Fukuruku: zet big blind 250
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {9-Clubs}{A-Diamonds}
K1llTh3War: foldt
MrDonkytoyou: foldt
janora: foldt
dimserrr: foldt
landragan: raiset 3134 naar 3384 en is all-in
noelattack: callt 3384
Shljmabator: callt 1875 en is all-in
vinizuxo: foldt
Fukuruku: foldt
*** FLOP *** {K-Diamonds}{Q-Diamonds}{4-Hearts}
*** TURN *** {K-Diamonds}{Q-Diamonds}{4-Hearts} {7-Spades}
*** RIVER *** {K-Diamonds}{Q-Diamonds}{4-Hearts}{7-Spades} {K-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
landragan: toont {9-Clubs}{A-Diamonds} (een pair Koningen)
noelattack: toont {8-Spades}{8-Clubs} (twee pair, Koningen en Achten)
noelattack won 3018 van bij pot
Shljmabator: toont {Q-Spades}{A-Hearts} (twee pair, Koningen en Vrouwen)
Shljmabator won 6270 van hoofd pot
landragan is op de 1348e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 9288 Hoofd pot 6270. Bij pot 3018. | Rake 0
Board {K-Diamonds}{Q-Diamonds}{4-Hearts}{7-Spades}{K-Clubs}
Plaats 1: janora foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: dimserrr foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: landragan toonde {9-Clubs}{A-Diamonds} en verloor met een pair Koningen
Plaats 4: noelattack toonde {8-Spades}{8-Clubs} en won (3018) met twee pair, Koningen en Achten
Plaats 5: Shljmabator (button) toonde {Q-Spades}{A-Hearts} en won (6270) met twee pair, Koningen en Vrouwen
Plaats 6: vinizuxo (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: Fukuruku (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: K1llTh3War foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: MrDonkytoyou foldde voor de Flop (bette niet)

17.00 big 8,80 $8,80
18.00 big 22 2984
18.15 11 1r1a $31,00
18.30 hot 11 OUT
19.00 fo 22 2312
19.30 hot 16,50 1921
20.00 big 11 NVT

meteen out hot 11. Begin is wat chaotisch. had gewoon fold moeten zijn.

PokerStarshand #123328949441: Toernooi #998480469, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 16/10/2014 19:17:15 CET [16/10/2014 13:17:15 ET]
Tafel '998480469 20' 9-max Plaats #9 is de button
Plaats 1: redhandded (2830 in chips)
Plaats 2: flo131288 (1909 in chips)
Plaats 3: sozo63 (1683 in chips)
Plaats 4: tzane30 (5875 in chips)
Plaats 5: tildampi (5360 in chips)
Plaats 6: landragan (2985 in chips)
Plaats 7: missteta75 (14015 in chips)
Plaats 8: Blak8888 (6145 in chips)
Plaats 9: Kova4A (2562 in chips)
redhandded: zet de ante 15
flo131288: zet de ante 15
sozo63: zet de ante 15
tzane30: zet de ante 15
tildampi: zet de ante 15
landragan: zet de ante 15
missteta75: zet de ante 15
Blak8888: zet de ante 15
Kova4A: zet de ante 15
redhandded: zet small blind 60
flo131288: zet big blind 120
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {J-Hearts}{A-Spades}
sozo63: foldt
tzane30: foldt
tildampi: raiset 120 naar 240
landragan: callt 240
missteta75: foldt
Blak8888: foldt
Kova4A: foldt
redhandded: foldt
flo131288: foldt
*** FLOP *** {A-Hearts}{K-Clubs}{J-Spades}
tildampi: bet 349
landragan: raiset 349 naar 698
tildampi: raiset 4407 naar 5105 en is all-in
landragan: callt 2032 en is all-in
De niet-gecallde bet (2375) is geretourneerd aan tildampi
*** TURN *** {A-Hearts}{K-Clubs}{J-Spades} {5-Hearts}
*** RIVER *** {A-Hearts}{K-Clubs}{J-Spades}{5-Hearts} {8-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
tildampi: toont {A-Clubs}{K-Hearts} (twee pair, Azen en Koningen)
landragan: toont {J-Hearts}{A-Spades} (twee pair, Azen en Boeren)
tildampi won 6255 van pot
landragan is op de 3195e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 6255 | Rake 0
Board {A-Hearts}{K-Clubs}{J-Spades}{5-Hearts}{8-Hearts}
Plaats 1: redhandded (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 2: flo131288 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: sozo63 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: tzane30 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: tildampi toonde {A-Clubs}{K-Hearts} en won (6255) met twee pair, Azen en Koningen
Plaats 6: landragan toonde {J-Hearts}{A-Spades} en verloor met twee pair, Azen en Boeren
Plaats 7: missteta75 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: Blak8888 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: Kova4A (button) foldde voor de Flop (bette niet)

ik had problemen met inloggen. PS zei dat ik al ingelogd was. Beetje vreemd. Nu iig geregd voor alles, maar daardoor wel big 8,80 en de 11r1a gemist. deze komen dus bij winnings.

Sold dan. %houders staan in OP. thanks allemaal

Dekker86 schreef

Dekker86 schreef

15 stuur tegen 1830u

mijne wel fine neem ik aan

sure Smile zoals ik zei ik begin pas tegen 19 uur.

LondonCalling schreef

landragan schreef

LondonCalling schreef

5 after?

Nee vooraf aub

Ik weet nog niet of ik dat red, zal half 5 ofzo worden als ik het red.

Dat is prima. ik begin pas tegen 19 uur hea.

LondonCalling schreef

5 after?

Nee vooraf aub

1suus2 schreef

5%
nog gelukt btw?Smile

Bijna. Ik heb HC gemaild, maar nog geen reactie terug.

Stars Nick: landragan
Datum: 16-10-2014
Aantal Games: 7
Procenten te koop: 50%
Totaal Buy-In: 122,30
Markup: $7,70
Markup %: 6,3%
Totaal Incl Markup: $130
29% KSB (Ja/Nee): nee
Games ernaast (Ja/Nee): nee
Post handen (Ja/Nee): ja
Busthanden of ook Keyhanden: in ieder geval busthanden
minimaal 5% = $6,50

17.00 big 8,80
18.00 big 22
18.15 11 1r1a (31)
18.30 hot 11
19.00 fo 22
19.30 hot 16,50
20.00 big 11

Ik reg om iets voor 19.00 uur. Mocht ik dat net niet halen vervalt de big 8,80. niet gebruikt rebuy komt uiteraard bij winningen.

%houders

Dekker86 15%
Granero_92 10%
Klaaf 10%
1Suus2 5%
FiezeRik 5%
LondonCalling 5%

12345108