Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

landragan

baas boven baas

Mijn onderschrift:

baas boven baas

Verstuur bericht

Forum Posts

break 5275

PokerStarshand #107656971927: Toernooi #821823870, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 27/11/2013 13:54:52 CET [27/11/2013 7:54:52 ET]
Tafel '821823870 90' 9-max Plaats #9 is de button
Plaats 1: nuts1990 (2880 in chips)
Plaats 2: brando290 (2675 in chips)
Plaats 3: Rytmo92 (5360 in chips)
Plaats 4: G_Geluk_777 (7830 in chips)
Plaats 5: strikerko08 (2460 in chips)
Plaats 6: landragan (4305 in chips)
Plaats 7: R.O.-001 (3337 in chips)
Plaats 8: Lampuchina (880 in chips)
Plaats 9: Paceman22 (12255 in chips)
nuts1990: zet small blind 30
brando290: zet big blind 60
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {Q-Hearts}{Q-Diamonds}
Rytmo92: foldt
G_Geluk_777: foldt
strikerko08: foldt
landragan: raiset 105 naar 165
R.O.-001: foldt
Lampuchina: raiset 715 naar 880 en is all-in
Paceman22: foldt
nuts1990: foldt
brando290: foldt
landragan: callt 715
*** FLOP *** {8-Hearts}{Q-Spades}{3-Clubs}
*** TURN *** {8-Hearts}{Q-Spades}{3-Clubs} {J-Spades}
*** RIVER *** {8-Hearts}{Q-Spades}{3-Clubs}{J-Spades} {9-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
landragan: toont {Q-Hearts}{Q-Diamonds} (three of a kind, Vrouwen)
Lampuchina: toont {4-Spades}{4-Diamonds} (een pair Vieren)
landragan won 1850 van pot
Lampuchina is op de 2003e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 1850 | Rake 0
Board {8-Hearts}{Q-Spades}{3-Clubs}{J-Spades}{9-Hearts}
Plaats 1: nuts1990 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 2: brando290 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: Rytmo92 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: G_Geluk_777 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: strikerko08 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: landragan toonde {Q-Hearts}{Q-Diamonds} en won (1850) met three of a kind, Vrouwen
Plaats 7: R.O.-001 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: Lampuchina toonde {4-Spades}{4-Diamonds} en verloor met een pair Vieren
Plaats 9: Paceman22 (button) foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #107656740449: Toernooi #821823870, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 27/11/2013 13:47:26 CET [27/11/2013 7:47:26 ET]
Tafel '821823870 90' 9-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: syncbic (3195 in chips)
Plaats 2: brando290 (3120 in chips)
Plaats 3: Rytmo92 (2665 in chips)
Plaats 4: G_Geluk_777 (2028 in chips)
Plaats 5: strikerko08 (4830 in chips)
Plaats 6: landragan (2345 in chips)
Plaats 7: R.O.-001 (3427 in chips)
Plaats 8: valurb (2015 in chips)
Plaats 9: Paceman22 (12275 in chips)
brando290: zet small blind 25
Rytmo92: zet big blind 50
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {K-Hearts}{K-Clubs}
G_Geluk_777: callt 50
strikerko08: foldt
landragan: raiset 150 naar 200
R.O.-001: foldt
valurb: raiset 1815 naar 2015 en is all-in
Paceman22: foldt
syncbic: foldt
brando290: foldt
Rytmo92: foldt
G_Geluk_777: foldt
landragan: callt 1815
*** FLOP *** {2-Hearts}{4-Diamonds}{10-Diamonds}
*** TURN *** {2-Hearts}{4-Diamonds}{10-Diamonds} {6-Hearts}
*** RIVER *** {2-Hearts}{4-Diamonds}{10-Diamonds}{6-Hearts} {J-Spades}
*** SHOWDOWN ***
landragan: toont {K-Hearts}{K-Clubs} (een pair Koningen)
valurb: toont {A-Diamonds}{Q-Hearts} (high card Aas)
landragan won 4155 van pot
valurb is op de 1891e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 4155 | Rake 0
Board {2-Hearts}{4-Diamonds}{10-Diamonds}{6-Hearts}{J-Spades}
Plaats 1: syncbic (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: brando290 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: Rytmo92 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 4: G_Geluk_777 foldde voor de Flop
Plaats 5: strikerko08 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: landragan toonde {K-Hearts}{K-Clubs} en won (4155) met een pair Koningen
Plaats 7: R.O.-001 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: valurb toonde {A-Diamonds}{Q-Hearts} en verloor met high card Aas
Plaats 9: Paceman22 foldde voor de Flop (bette niet)

sick. out hot 3,30

PokerStarshand #107655405613: Toernooi #821823862, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 27/11/2013 13:03:37 CET [27/11/2013 7:03:37 ET]
Tafel '821823862 16' 9-max Plaats #2 is de button
Plaats 1: hichnick777 (7855 in chips)
Plaats 2: evgenpoli666 (4591 in chips)
Plaats 3: landragan (2055 in chips)
Plaats 4: kris381381 (7360 in chips)
Plaats 5: yfstpku7 (3090 in chips)
Plaats 6: avatar10rus (6928 in chips)
Plaats 7: ryan2008333 (1225 in chips)
Plaats 8: BATRRTAB (3000 in chips)
Plaats 9: gollub07 (10441 in chips)
landragan: zet small blind 40
kris381381: zet big blind 80
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {J-Clubs}{J-Diamonds}
yfstpku7: raiset 160 naar 240
avatar10rus: foldt
ryan2008333: raiset 985 naar 1225 en is all-in
BATRRTAB: foldt
gollub07: foldt
hichnick777: foldt
evgenpoli666: foldt
landragan: raiset 830 naar 2055 en is all-in
kris381381: raiset 985 naar 3040
yfstpku7: raiset 50 naar 3090 en is all-in
kris381381: callt 50
*** FLOP *** {10-Clubs}{2-Diamonds}{K-Clubs}
*** TURN *** {10-Clubs}{2-Diamonds}{K-Clubs} {5-Hearts}
*** RIVER *** {10-Clubs}{2-Diamonds}{K-Clubs}{5-Hearts} {3-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
kris381381: toont {A-Spades}{10-Spades} (een pair Tienen)
yfstpku7: toont {K-Diamonds}{A-Clubs} (een pair Koningen)
yfstpku7 won 2070 van bij pot-2
landragan: toont {J-Clubs}{J-Diamonds} (een pair Boeren)
yfstpku7 won 2490 van bij pot-1
ryan2008333: toont {Q-Spades}{Q-Diamonds} (een pair Vrouwen)
yfstpku7 won 4900 van hoofd pot
landragan is op de 2533e plaats in het toernooi geëindigd
ryan2008333 is op de 2534e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 9460 Hoofd pot 4900. Bij pot-1 2490. Bij pot-2 2070. | Rake 0
Board {10-Clubs}{2-Diamonds}{K-Clubs}{5-Hearts}{3-Hearts}
Plaats 1: hichnick777 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: evgenpoli666 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: landragan (small blind) toonde {J-Clubs}{J-Diamonds} en verloor met een pair Boeren
Plaats 4: kris381381 (big blind) toonde {A-Spades}{10-Spades} en verloor met een pair Tienen
Plaats 5: yfstpku7 toonde {K-Diamonds}{A-Clubs} en won (9460) met een pair Koningen
Plaats 6: avatar10rus foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: ryan2008333 toonde {Q-Spades}{Q-Diamonds} en verloor met een pair Vrouwen
Plaats 8: BATRRTAB foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: gollub07 foldde voor de Flop (bette niet)

break 2115

PokerStarshand #107654554359: Toernooi #821823862, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 27/11/2013 12:32:39 CET [27/11/2013 6:32:39 ET]
Tafel '821823862 16' 9-max Plaats #4 is de button
Plaats 1: hichnick777 (3000 in chips)
Plaats 2: CRS_0101 (2880 in chips)
Plaats 3: landragan (3110 in chips)
Plaats 4: kris381381 (3020 in chips)
Plaats 5: guruksu (2980 in chips)
Plaats 6: quesecuela (3000 in chips)
Plaats 7: ryan2008333 (3000 in chips)
Plaats 8: petyro233 (3010 in chips)
Plaats 9: El_Porqu3 (3000 in chips)
guruksu: zet small blind 10
quesecuela: zet big blind 20
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {10-Clubs}{10-Hearts}
ryan2008333: foldt
petyro233 heeft geen verbinding
petyro233 heeft verbinding
petyro233: callt 20
El_Porqu3: foldt
hichnick777: callt 20
CRS_0101: foldt
landragan: raiset 60 naar 80
kris381381: foldt
guruksu: foldt
quesecuela: callt 60
petyro233: callt 60
hichnick777: callt 60
*** FLOP *** {4-Diamonds}{8-Spades}{8-Hearts}
quesecuela: checkt
petyro233: checkt
hichnick777: checkt
landragan: bet 174
quesecuela: foldt
petyro233: callt 174
hichnick777: callt 174
*** TURN *** {4-Diamonds}{8-Spades}{8-Hearts} {A-Hearts}
petyro233: bet 860
hichnick777: foldt
landragan: foldt
De niet-gecallde bet (860) is geretourneerd aan petyro233
petyro233 won 852 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 852 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{8-Spades}{8-Hearts}{A-Hearts}
Plaats 1: hichnick777 foldde op de Turn
Plaats 2: CRS_0101 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: landragan foldde op de Turn
Plaats 4: kris381381 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: guruksu (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 6: quesecuela (big blind) foldde op de Flop
Plaats 7: ryan2008333 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: petyro233 won (852)
Plaats 9: El_Porqu3 foldde voor de Flop (bette niet)

Dutchie22888 schreef

landragan schreef

landragan schreef

Darxiders schreef

beide graag!
Suc6!

Landragan

#1

tyty

landragan schreef

Darxiders schreef

beide graag!
Suc6!

Landragan

Darxiders schreef

beide graag!
Suc6!

Big 16.50
big 33
GL

Drink

AJAX GODENZONEN SUPERJODEN Big Grin Big Grin Big Grin

Klaassen Big Grin

haha held Tongue

vincent13 schreef

Drink

oef

el-diego schreef

Lol moisander komt weer goed weg.

Drink

wedstrijd gaat als een nachtkaarsje uit.. dikke prima. houden zo

Die Snoeks heeft echt geen idee. ''Het lijkt erop dat de overtuiging weer terug is bij de supporters''

ziek

11011121314103