Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

landragan

baas boven baas

Mijn onderschrift:

baas boven baas

Verstuur bericht

Forum Posts

sick een deal voor 878k allbei met nog 160k in de pot. hier gooit die upswing even ziek veel geld weg in 5 handen.

wauw opnieuw deal bekijken. die gozer is het zwaar aan 't verneuken.

wauw
PokerStarshand #112688014223: Toernooi #868078392, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level XLIX (1500000/3000000) - 03/03/2014 10:42:26 CET [03/03/2014 4:42:26 ET]
Tafel '868078392 4097' 9-max Plaats #2 is de button
Plaats 2: hdjgkfkgsdl (116924734 in chips)
Plaats 8: DrUPSWING (348935266 in chips)
hdjgkfkgsdl: zet de ante 300000
DrUPSWING: zet de ante 300000
hdjgkfkgsdl: zet small blind 1500000
DrUPSWING: zet big blind 3000000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
hdjgkfkgsdl: raiset 3000000 naar 6000000
DrUPSWING: raiset 10969696 naar 16969696
hdjgkfkgsdl: callt 10969696
*** FLOP *** {9-Hearts}{5-Hearts}{5-Clubs}
DrUPSWING: bet 99999999
hdjgkfkgsdl: callt 99655038 en is all-in
De niet-gecallde bet (344961) is geretourneerd aan DrUPSWING
*** TURN *** {9-Hearts}{5-Hearts}{5-Clubs} {2-Spades}
*** RIVER *** {9-Hearts}{5-Hearts}{5-Clubs}{2-Spades} {K-Diamonds}
*** SHOWDOWN ***
DrUPSWING: toont {8-Spades}{8-Diamonds} (twee pair, Achten en Vijven)
hdjgkfkgsdl: toont {9-Spades}{K-Clubs} (twee pair, Koningen en Negens)
hdjgkfkgsdl won 233849468 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 233849468 | Rake 0
Board {9-Hearts}{5-Hearts}{5-Clubs}{2-Spades}{K-Diamonds}
Plaats 2: hdjgkfkgsdl (button) (small blind) toonde {9-Spades}{K-Clubs} en won (233849468) met twee pair, Koningen en Negens
Plaats 8: DrUPSWING (big blind) toonde {8-Spades}{8-Diamonds} en verloor met twee pair, Achten en Vijven

110bb tegen 40bb kan nog best is lang gaan duren

PokerStarshand #112687988301: Toernooi #868078392, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level XLIX (1500000/3000000) - 03/03/2014 10:41:16 CET [03/03/2014 4:41:16 ET]
Tafel '868078392 4097' 9-max Plaats #2 is de button
Plaats 2: hdjgkfkgsdl (61612367 in chips)
Plaats 8: DrUPSWING (404247633 in chips)
hdjgkfkgsdl: zet de ante 300000
DrUPSWING: zet de ante 300000
hdjgkfkgsdl: zet small blind 1500000
DrUPSWING: zet big blind 3000000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
hdjgkfkgsdl: raiset 3000000 naar 6000000
DrUPSWING: raiset 397947633 naar 403947633 en is all-in
hdjgkfkgsdl: callt 55312367 en is all-in
De niet-gecallde bet (342635266) is geretourneerd aan DrUPSWING
*** FLOP *** {K-Clubs}{J-Spades}{8-Diamonds}
*** TURN *** {K-Clubs}{J-Spades}{8-Diamonds} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {K-Clubs}{J-Spades}{8-Diamonds}{9-Diamonds} {J-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
DrUPSWING: toont {3-Hearts}{3-Spades} (twee pair, Boeren en Drieën)
hdjgkfkgsdl: toont {K-Spades}{A-Diamonds} (twee pair, Koningen en Boeren)
hdjgkfkgsdl won 123224734 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 123224734 | Rake 0
Board {K-Clubs}{J-Spades}{8-Diamonds}{9-Diamonds}{J-Clubs}
Plaats 2: hdjgkfkgsdl (button) (small blind) toonde {K-Spades}{A-Diamonds} en won (123224734) met twee pair, Koningen en Boeren
Plaats 8: DrUPSWING (big blind) toonde {3-Hearts}{3-Spades} en verloor met twee pair, Boeren en Drieën

PokerStarshand #112687901668: Toernooi #868078392, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level XLIX (1500000/3000000) - 03/03/2014 10:37:18 CET [03/03/2014 4:37:18 ET]
Tafel '868078392 4097' 9-max Plaats #8 is de button
Plaats 2: hdjgkfkgsdl (75112367 in chips)
Plaats 5: cynfarAA (17940783 in chips)
Plaats 8: DrUPSWING (372806850 in chips)
hdjgkfkgsdl: zet de ante 300000
cynfarAA: zet de ante 300000
DrUPSWING: zet de ante 300000
hdjgkfkgsdl: zet small blind 1500000
cynfarAA: zet big blind 3000000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
DrUPSWING: raiset 369506850 naar 372506850 en is all-in
hdjgkfkgsdl: foldt
cynfarAA: callt 14640783 en is all-in
De niet-gecallde bet (354866067) is geretourneerd aan DrUPSWING
*** FLOP *** {6-Diamonds}{2-Diamonds}{6-Spades}
*** TURN *** {6-Diamonds}{2-Diamonds}{6-Spades} {4-Spades}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{2-Diamonds}{6-Spades}{4-Spades} {6-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
cynfarAA: toont {8-Clubs}{A-Clubs} (three of a kind, Zessen)
DrUPSWING: toont {7-Clubs}{7-Hearts} (een full house, Zessen over Zevens)
DrUPSWING won 37681566 van pot
cynfarAA is op de 3e plaats in het toernooi geëindigd en heeft $554373.40 ontvangen.
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 37681566 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{2-Diamonds}{6-Spades}{4-Spades}{6-Hearts}
Plaats 2: hdjgkfkgsdl (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 5: cynfarAA (big blind) toonde {8-Clubs}{A-Clubs} en verloor met three of a kind, Zessen
Plaats 8: DrUPSWING (button) toonde {7-Clubs}{7-Hearts} en won (37681566) met een full house, Zessen over Zevens

PokerStarshand #112687887826: Toernooi #868078392, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level XLIX (1500000/3000000) - 03/03/2014 10:36:40 CET [03/03/2014 4:36:40 ET]
Tafel '868078392 4097' 9-max Plaats #2 is de button
Plaats 2: hdjgkfkgsdl (78712367 in chips)
Plaats 5: cynfarAA (18090783 in chips)
Plaats 8: DrUPSWING (369056850 in chips)
hdjgkfkgsdl: zet de ante 300000
cynfarAA: zet de ante 300000
DrUPSWING: zet de ante 300000
cynfarAA: zet small blind 1500000
DrUPSWING: zet big blind 3000000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
hdjgkfkgsdl: foldt
cynfarAA: raiset 14790783 naar 17790783 en is all-in
DrUPSWING: callt 14790783
*** FLOP *** {10-Diamonds}{7-Diamonds}{6-Diamonds}
*** TURN *** {10-Diamonds}{7-Diamonds}{6-Diamonds} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{7-Diamonds}{6-Diamonds}{8-Diamonds} {J-Diamonds}
*** SHOWDOWN ***
cynfarAA: toont {Q-Clubs}{8-Spades} (een flush, Boer hoog)
DrUPSWING: toont {K-Hearts}{5-Spades} (een flush, Boer hoog)
cynfarAA won 18240783 van pot
DrUPSWING won 18240783 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 36481566 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{7-Diamonds}{6-Diamonds}{8-Diamonds}{J-Diamonds}
Plaats 2: hdjgkfkgsdl (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: cynfarAA (small blind) toonde {Q-Clubs}{8-Spades} en won (18240783) met een flush, Boer hoog
Plaats 8: DrUPSWING (big blind) toonde {K-Hearts}{5-Spades} en won (18240783) met een flush, Boer hoog

stacks:
Upswing 364M
Supernova 74M
Dutchie 26M

Oceanlab127 schreef

MadKnight schreef

500K + is lifechanging

Dat valt wel mee. Er blijft dan 257K euro's over met tax en omrekenkoers eraf.

Doh!

payouts btw:
1 1.108 mil
2 806k
3 554k

PokerStarshand #112687649556: Toernooi #868078392, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level XLVIII (1250000/2500000) - 03/03/2014 10:25:41 CET [03/03/2014 4:25:41 ET]
Tafel '868078392 4097' 9-max Plaats #5 is de button
Plaats 2: hdjgkfkgsdl (93964371 in chips)
Plaats 5: cynfarAA (34090783 in chips)
Plaats 8: DrUPSWING (337804846 in chips)
hdjgkfkgsdl: zet de ante 250000
cynfarAA: zet de ante 250000
DrUPSWING: zet de ante 250000
DrUPSWING: zet small blind 1250000
hdjgkfkgsdl: zet big blind 2500000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
cynfarAA: foldt
DrUPSWING: raiset 4500000 naar 7000000
hdjgkfkgsdl: callt 4500000
*** FLOP *** {K-Diamonds}{6-Clubs}{K-Clubs}
DrUPSWING: checkt
hdjgkfkgsdl: bet 6898956
DrUPSWING: raiset 11101043 naar 17999999
hdjgkfkgsdl: foldt
De niet-gecallde bet (11101043) is geretourneerd aan DrUPSWING
DrUPSWING won 28547912 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 28547912 | Rake 0
Board {K-Diamonds}{6-Clubs}{K-Clubs}
Plaats 2: hdjgkfkgsdl (big blind) foldde op de Flop
Plaats 5: cynfarAA (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: DrUPSWING (small blind) won (28547912)

MadKnight schreef

landragan schreef

Dutchie wint met een deal zoals de cijfers nu zijn max 70kish. zou ik niet doen denk ik.

= 1 jaarsalaris

absoluut waar, maar ook een once in a lifetime kans om meer te maken.

upswing vraag 950k en dutchie 650k.
supernova zegt niks

Dutchie wint met een deal zoals de cijfers nu zijn max 70kish. zou ik niet doen denk ik.

PokerStarshand #112687432365: Toernooi #868078392, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level XLVIII (1250000/2500000) - 03/03/2014 10:15:32 CET [03/03/2014 4:15:32 ET]
Tafel '868078392 4097' 9-max Plaats #8 is de button
Plaats 2: hdjgkfkgsdl (108214371 in chips)
Plaats 5: cynfarAA (38340783 in chips)
Plaats 8: DrUPSWING (319304846 in chips)
hdjgkfkgsdl: zet de ante 250000
cynfarAA: zet de ante 250000
DrUPSWING: zet de ante 250000
hdjgkfkgsdl: zet small blind 1250000
cynfarAA: zet big blind 2500000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
DrUPSWING: raiset 2500000 naar 5000000
hdjgkfkgsdl zei, "now dealing?"
hdjgkfkgsdl zei, "we could look again"
hdjgkfkgsdl zei, "i was waiting to be 3handed"
hdjgkfkgsdl: foldt
cynfarAA zei, "ok"
DrUPSWING zei, "ok lets see"
cynfarAA: foldt
De niet-gecallde bet (2500000) is geretourneerd aan DrUPSWING
DrUPSWING won 7000000 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 7000000 | Rake 0
Plaats 2: hdjgkfkgsdl (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 5: cynfarAA (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: DrUPSWING (button) won (7000000)

3 left

PokerStarshand #112687415492: Toernooi #868078392, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level XLVIII (1250000/2500000) - 03/03/2014 10:14:46 CET [03/03/2014 4:14:46 ET]
Tafel '868078392 4097' 9-max Plaats #5 is de button
Plaats 2: hdjgkfkgsdl (89498947 in chips)
Plaats 4: MRJ1111 (8607712 in chips)
Plaats 5: cynfarAA (46948495 in chips)
Plaats 8: DrUPSWING (320804846 in chips)
hdjgkfkgsdl: zet de ante 250000
MRJ1111: zet de ante 250000
cynfarAA: zet de ante 250000
DrUPSWING: zet de ante 250000
DrUPSWING: zet small blind 1250000
hdjgkfkgsdl: zet big blind 2500000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
MRJ1111: raiset 5857712 naar 8357712 en is all-in
cynfarAA: callt 8357712
DrUPSWING: foldt
hdjgkfkgsdl: callt 5857712
*** FLOP *** {A-Spades}{10-Spades}{8-Hearts}
hdjgkfkgsdl: checkt
cynfarAA: checkt
*** TURN *** {A-Spades}{10-Spades}{8-Hearts} {9-Diamonds}
hdjgkfkgsdl: checkt
cynfarAA: checkt
*** RIVER *** {A-Spades}{10-Spades}{8-Hearts}{9-Diamonds} {K-Clubs}
hdjgkfkgsdl: checkt
cynfarAA: checkt
*** SHOWDOWN ***
hdjgkfkgsdl: toont {4-Hearts}{10-Hearts} (een pair Tienen)
MRJ1111: gooit hand weg
cynfarAA: gooit hand weg
hdjgkfkgsdl won 27323136 van pot
MRJ1111 is op de 4e plaats in het toernooi geëindigd en heeft $374458.26 ontvangen.
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 27323136 | Rake 0
Board {A-Spades}{10-Spades}{8-Hearts}{9-Diamonds}{K-Clubs}
Plaats 2: hdjgkfkgsdl (big blind) toonde {4-Hearts}{10-Hearts} en won (27323136) met een pair Tienen
Plaats 4: MRJ1111 gooide weg
Plaats 5: cynfarAA (button) gooide weg
Plaats 8: DrUPSWING (small blind) foldde voor de Flop

zieke stack van die upswing
upswing 300 mil
supernova 96 mil
dutchie 51 mil
shorty 14 mil

terecht dat die supernova het niet wil. ik zou eerst die shorty eruit goooien.

hih die upswing Tongue I wont million Tongue

oh hij hersteld 't nu

11011121314109