Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

landragan

baas boven baas

Mijn onderschrift:

baas boven baas

Verstuur bericht

Forum Posts

09:30 $16,50 BIG OUT
10:30 $ 2,20 HOT OUT
11:00 $33,00 FO OUT
12:00 $33,00 BIG $90.21
12:30 $ 3,30 HOT OUT
13:00 $11,00 FO OUT
13:30 $ 4,40 HOT OUT
15:00 $ 5,50 BIG OUT
15:15 $33,00 FO OUT
16:30 $33,00 HOT OUT
16:45 $21,00 SKO $10
17:00 $ 8,80 BIG 10.028
17:50 $22,00 Sat OUT
18:00 $22,00 BIG 4665
18:30 $11,00 HOT 4519
19:00 $22,00 FO
19:00 $ 5,50 FO
19:30 $16,50 HOT
19:30 $11,00 SS
19:45 $11,00 Sat SM
19:50 $11,00 Sat BIG 55
20:00 $11,00 BIG

Procenten van donkerwolke gaan naar EerbeekNL. Zie ook op

klaaf schreef

huh van 13K naar bust in 18 minuten?

ja... 88<qq 77<ax en die laatste hand

bust 21sko 1 bounty a $10

PokerStarshand #109274592039: Toernooi #836109371, $10+$10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IX (100/200) - 29/12/2013 18:21:43 CET [29/12/2013 12:21:43 ET]
Tafel '836109371 24' 9-max Plaats #6 is de button
Plaats 2: Elpihl (7920 in chips)
Plaats 3: Uppppss! (976 in chips)
Plaats 4: Pepe Le Sp3w (7444 in chips)
Plaats 5: kelv88 (17471 in chips)
Plaats 6: landragan (3642 in chips)
Plaats 7: NNNQQQ (3915 in chips)
Plaats 8: amber88888 (10658 in chips)
Plaats 9: matokr (10479 in chips)
Elpihl: zet de ante 25
Uppppss!: zet de ante 25
Pepe Le Sp3w: zet de ante 25
kelv88: zet de ante 25
landragan: zet de ante 25
NNNQQQ: zet de ante 25
amber88888: zet de ante 25
matokr: zet de ante 25
NNNQQQ: zet small blind 100
amber88888: zet big blind 200
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {A-Diamonds}{J-Clubs}
matokr: foldt
Elpihl: foldt
Uppppss!: foldt
Pepe Le Sp3w: foldt
kelv88: raiset 400 naar 600
landragan: raiset 3017 naar 3617 en is all-in
NNNQQQ: foldt
amber88888: foldt
kelv88: callt 3017
*** FLOP *** {10-Hearts}{4-Clubs}{5-Spades}
*** TURN *** {10-Hearts}{4-Clubs}{5-Spades} {9-Hearts}
*** RIVER *** {10-Hearts}{4-Clubs}{5-Spades}{9-Hearts} {K-Spades}
*** SHOWDOWN ***
kelv88: toont {A-Hearts}{K-Clubs} (een pair Koningen)
landragan: toont {A-Diamonds}{J-Clubs} (high card Aas)
kelv88 won 7734 van pot
kelv88 wint de bounty van $10 voor het uitschakelen van landragan
landragan is op de 715e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 7734 | Rake 0
Board {10-Hearts}{4-Clubs}{5-Spades}{9-Hearts}{K-Spades}
Plaats 2: Elpihl foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Uppppss! foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Pepe Le Sp3w foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: kelv88 toonde {A-Hearts}{K-Clubs} en won (7734) met een pair Koningen
Plaats 6: landragan (button) toonde {A-Diamonds}{J-Clubs} en verloor met high card Aas
Plaats 7: NNNQQQ (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: amber88888 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 9: matokr foldde voor de Flop (bette niet)

KO $10
PokerStarshand #109273521218: Toernooi #836109371, $10+$10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VII (60/120) - 29/12/2013 18:03:08 CET [29/12/2013 12:03:08 ET]
Tafel '836109371 24' 9-max Plaats #8 is de button
Plaats 1: DutchRaise72 (2033 in chips)
Plaats 2: Sghango (2324 in chips)
Plaats 3: Kenidaan (3790 in chips)
Plaats 4: KAKAWWWW (2474 in chips)
Plaats 5: kelv88 (8782 in chips)
Plaats 6: landragan (10970 in chips)
Plaats 7: NNNQQQ (2870 in chips)
Plaats 8: Kabira (2535 in chips)
Plaats 9: matokr (2601 in chips)
DutchRaise72: zet de ante 15
Sghango: zet de ante 15
Kenidaan: zet de ante 15
KAKAWWWW: zet de ante 15
kelv88: zet de ante 15
landragan: zet de ante 15
NNNQQQ: zet de ante 15
Kabira: zet de ante 15
matokr: zet de ante 15
matokr: zet small blind 60
DutchRaise72: zet big blind 120
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {A-Spades}{Q-Clubs}
Sghango: foldt
Kenidaan: foldt
KAKAWWWW: raiset 120 naar 240
kelv88: foldt
landragan: raiset 10715 naar 10955 en is all-in
NNNQQQ: foldt
Kabira: foldt
matokr: foldt
DutchRaise72: foldt
KAKAWWWW: callt 2219 en is all-in
De niet-gecallde bet (8496) is geretourneerd aan landragan
*** FLOP *** {Q-Hearts}{2-Clubs}{6-Spades}
*** TURN *** {Q-Hearts}{2-Clubs}{6-Spades} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Hearts}{2-Clubs}{6-Spades}{5-Diamonds} {8-Diamonds}
*** SHOWDOWN ***
KAKAWWWW: toont {A-Clubs}{J-Spades} (high card Aas)
landragan: toont {A-Spades}{Q-Clubs} (een pair Vrouwen)
landragan won 5233 van pot
landragan wint de bounty van $10 voor het uitschakelen van KAKAWWWW
KAKAWWWW is op de 966e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 5233 | Rake 0
Board {Q-Hearts}{2-Clubs}{6-Spades}{5-Diamonds}{8-Diamonds}
Plaats 1: DutchRaise72 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 2: Sghango foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Kenidaan foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: KAKAWWWW toonde {A-Clubs}{J-Spades} en verloor met high card Aas
Plaats 5: kelv88 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: landragan toonde {A-Spades}{Q-Clubs} en won (5233) met een pair Vrouwen
Plaats 7: NNNQQQ foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: Kabira (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: matokr (small blind) foldde voor de Flop

out hotter 33

PokerStarshand #109273444115: Toernooi #836110018, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 29/12/2013 18:01:43 CET [29/12/2013 12:01:43 ET]
Tafel '836110018 240' 9-max Plaats #6 is de button
Plaats 1: Cmegetme (23754 in chips)
Plaats 2: sebain2004 (6893 in chips)
Plaats 3: Mossos (25864 in chips)
Plaats 4: guyguy12 (9255 in chips)
Plaats 5: consafo (6288 in chips)
Plaats 6: bobfraga (7448 in chips)
Plaats 7: TheJewBeast (15329 in chips)
Plaats 8: Inter FCM (8067 in chips)
Plaats 9: landragan (7619 in chips)
Cmegetme: zet de ante 85
sebain2004: zet de ante 85
Mossos: zet de ante 85
guyguy12: zet de ante 85
consafo: zet de ante 85
bobfraga: zet de ante 85
TheJewBeast: zet de ante 85
Inter FCM: zet de ante 85
landragan: zet de ante 85
TheJewBeast: zet small blind 350
Inter FCM: zet big blind 700
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {Q-Hearts}{Q-Spades}
landragan: raiset 6834 naar 7534 en is all-in
Cmegetme: foldt
sebain2004: foldt
Mossos: foldt
guyguy12: foldt
consafo: foldt
bobfraga: foldt
TheJewBeast: raiset 7710 naar 15244 en is all-in
Inter FCM: foldt
De niet-gecallde bet (7710) is geretourneerd aan TheJewBeast
*** FLOP *** {9-Spades}{J-Diamonds}{7-Diamonds}
*** TURN *** {9-Spades}{J-Diamonds}{7-Diamonds} {4-Spades}
*** RIVER *** {9-Spades}{J-Diamonds}{7-Diamonds}{4-Spades} {2-Spades}
*** SHOWDOWN ***
TheJewBeast: toont {9-Clubs}{9-Diamonds} (three of a kind, Negens)
landragan: toont {Q-Hearts}{Q-Spades} (een pair Vrouwen)
TheJewBeast won 16533 van pot
landragan is op de 726e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 16533 | Rake 0
Board {9-Spades}{J-Diamonds}{7-Diamonds}{4-Spades}{2-Spades}
Plaats 1: Cmegetme foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: sebain2004 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Mossos foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: guyguy12 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: consafo foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: bobfraga (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: TheJewBeast (small blind) toonde {9-Clubs}{9-Diamonds} en won (16533) met three of a kind, Negens
Plaats 8: Inter FCM (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 9: landragan toonde {Q-Hearts}{Q-Spades} en verloor met een pair Vrouwen

09:30 $16,50 BIG OUT
10:30 $ 2,20 HOT OUT
11:00 $33,00 FO OUT
12:00 $33,00 BIG $90.21
12:30 $ 3,30 HOT OUT
13:00 $11,00 FO OUT
13:30 $ 4,40 HOT OUT
15:00 $ 5,50 BIG OUT
15:15 $33,00 FO OUT
16:30 $33,00 HOT 7619
16:45 $21,00 SKO 10.130
17:00 $ 8,80 BIG 5868
17:50 $22,00 Sat OUT
18:00 $22,00 BIG
18:30 $11,00 HOT
19:00 $22,00 FO
19:00 $ 5,50 FO
19:30 $11,00 SS
19:30 $16,50 HOT
19:45 $11,00 Sat SM
19:50 $11,00 Sat BIG 55
20:00 $11,00 BIG

out 22 sat big 109

PokerStarshand #109273053625: Toernooi #837473365, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 29/12/2013 17:53:05 CET [29/12/2013 11:53:05 ET]
Tafel '837473365 9' 9-max Plaats #9 is de button
Plaats 1: NeverEnough5 (1351 in chips)
Plaats 2: Shell2Loose (1490 in chips)
Plaats 3: RunBubba (1500 in chips)
Plaats 4: Synot1 (1470 in chips)
Plaats 5: mae$tro220 (1500 in chips)
Plaats 6: Wonderdino (1500 in chips)
Plaats 7: a15677158 (3170 in chips)
Plaats 8: Magic Tykhe (1410 in chips)
Plaats 9: landragan (1609 in chips)
NeverEnough5: zet small blind 10
Shell2Loose: zet big blind 20
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {10-Spades}{K-Spades}
RunBubba: foldt
Synot1: foldt
mae$tro220: foldt
Wonderdino: foldt
a15677158: raiset 40 naar 60
Magic Tykhe: foldt
landragan: callt 60
NeverEnough5: foldt
Shell2Loose: foldt
*** FLOP *** {8-Spades}{3-Clubs}{4-Spades}
a15677158: bet 100
landragan: callt 100
*** TURN *** {8-Spades}{3-Clubs}{4-Spades} {K-Diamonds}
a15677158: bet 220
landragan: raiset 418 naar 638
a15677158: raiset 2372 naar 3010 en is all-in
landragan: callt 811 en is all-in
De niet-gecallde bet (1561) is geretourneerd aan a15677158
*** RIVER *** {8-Spades}{3-Clubs}{4-Spades}{K-Diamonds} {K-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
a15677158: toont {Q-Spades}{K-Clubs} (three of a kind, Koningen)
landragan: toont {10-Spades}{K-Spades} (three of a kind, Koningen - is lager kicker)
a15677158 won 3248 van pot
landragan is op de 89e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 3248 | Rake 0
Board {8-Spades}{3-Clubs}{4-Spades}{K-Diamonds}{K-Hearts}
Plaats 1: NeverEnough5 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 2: Shell2Loose (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: RunBubba foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Synot1 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: mae$tro220 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: Wonderdino foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: a15677158 toonde {Q-Spades}{K-Clubs} en won (3248) met three of a kind, Koningen
Plaats 8: Magic Tykhe foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: landragan (button) toonde {10-Spades}{K-Spades} en verloor met three of a kind, Koningen

09:30 $16,50 BIG OUT
10:30 $ 2,20 HOT OUT
11:00 $33,00 FO OUT
12:00 $33,00 BIG $90.21
12:30 $ 3,30 HOT OUT
13:00 $11,00 FO OUT
13:30 $ 4,40 HOT OUT
15:00 $ 5,50 BIG OUT
15:15 $33,00 FO OUT
16:30 $33,00 HOT 2549
16:45 $21,00 SKO 6015
17:00 $ 8,80 BIG
17:50 $22,00 Sat BIG 109
18:00 $22,00 BIG
18:30 $11,00 HOT
19:00 $22,00 FO
19:00 $ 5,50 FO
19:30 $11,00 SS
19:30 $16,50 HOT
19:45 $11,00 Sat SM
19:50 $11,00 Sat BIG 55
20:00 $11,00 BIG

out 33 fo

PokerStarshand #109269880578: Toernooi #836108771, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 29/12/2013 16:53:34 CET [29/12/2013 10:53:34 ET]
Tafel '836108771 41' 9-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: Alex_Vol (19325 in chips)
Plaats 2: scholesie (11697 in chips)
Plaats 3: Perfect1232 (4017 in chips)
Plaats 4: landragan (2262 in chips)
Plaats 5: -shameLi- (5384 in chips)
Plaats 6: drMurlly (9065 in chips)
Plaats 7: KingSprades (5833 in chips)
Plaats 8: Turn_Weasel (5737 in chips)
Plaats 9: karl-heinz_p (3094 in chips)
Alex_Vol: zet de ante 25
scholesie: zet de ante 25
Perfect1232: zet de ante 25
landragan: zet de ante 25
-shameLi-: zet de ante 25
drMurlly: zet de ante 25
KingSprades: zet de ante 25
Turn_Weasel: zet de ante 25
karl-heinz_p: zet de ante 25
scholesie: zet small blind 100
Perfect1232: zet big blind 200
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {J-Diamonds}{Q-Diamonds}
landragan: raiset 2037 naar 2237 en is all-in
-shameLi-: foldt
drMurlly: foldt
KingSprades: foldt
Turn_Weasel: foldt
karl-heinz_p: raiset 832 naar 3069 en is all-in
Alex_Vol: foldt
scholesie: foldt
Perfect1232: foldt
De niet-gecallde bet (832) is geretourneerd aan karl-heinz_p
*** FLOP *** {6-Hearts}{7-Spades}{Q-Hearts}
*** TURN *** {6-Hearts}{7-Spades}{Q-Hearts} {K-Spades}
*** RIVER *** {6-Hearts}{7-Spades}{Q-Hearts}{K-Spades} {3-Diamonds}
*** SHOWDOWN ***
landragan: toont {J-Diamonds}{Q-Diamonds} (een pair Vrouwen)
karl-heinz_p: toont {A-Hearts}{A-Spades} (een pair Azen)
karl-heinz_p won 4999 van pot
landragan is op de 254e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 4999 | Rake 0
Board {6-Hearts}{7-Spades}{Q-Hearts}{K-Spades}{3-Diamonds}
Plaats 1: Alex_Vol (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: scholesie (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: Perfect1232 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 4: landragan toonde {J-Diamonds}{Q-Diamonds} en verloor met een pair Vrouwen
Plaats 5: -shameLi- foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: drMurlly foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: KingSprades foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: Turn_Weasel foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: karl-heinz_p toonde {A-Hearts}{A-Spades} en won (4999) met een pair Azen

out big 33 $90.21

Had meteen moeten shoven....

PokerStarshand #109269109042: Toernooi #836106880, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level XXI (800/1600) - 29/12/2013 16:38:33 CET [29/12/2013 10:38:33 ET]
Tafel '836106880 112' 9-max Plaats #6 is de button
Plaats 1: NIMBLE96 (40521 in chips)
Plaats 2: gifeelan (44768 in chips)
Plaats 3: AbAlArAke (95165 in chips)
Plaats 4: FaZeHigh (29183 in chips)
Plaats 5: WOTUDOINMATE (52739 in chips)
Plaats 6: Shurike981 (25466 in chips)
Plaats 7: kitaboy71 (30407 in chips)
Plaats 8: eustw (25316 in chips)
Plaats 9: landragan (22298 in chips)
NIMBLE96: zet de ante 200
gifeelan: zet de ante 200
AbAlArAke: zet de ante 200
FaZeHigh: zet de ante 200
WOTUDOINMATE: zet de ante 200
Shurike981: zet de ante 200
kitaboy71: zet de ante 200
eustw: zet de ante 200
landragan: zet de ante 200
kitaboy71: zet small blind 800
eustw: zet big blind 1600
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {2-Hearts}{2-Clubs}
landragan: raiset 1600 naar 3200
NIMBLE96: foldt
gifeelan: foldt
AbAlArAke: foldt
FaZeHigh: foldt
WOTUDOINMATE: foldt
Shurike981: foldt
kitaboy71: foldt
eustw: raiset 21916 naar 25116 en is all-in
landragan: callt 18898 en is all-in
De niet-gecallde bet (3018) is geretourneerd aan eustw
*** FLOP *** {8-Hearts}{6-Hearts}{A-Hearts}
*** TURN *** {8-Hearts}{6-Hearts}{A-Hearts} {4-Spades}
*** RIVER *** {8-Hearts}{6-Hearts}{A-Hearts}{4-Spades} {9-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
eustw: toont {8-Clubs}{5-Clubs} (een pair Achten)
landragan: toont {2-Hearts}{2-Clubs} (een pair Tweeën)
eustw won 46796 van pot
landragan is op de 107e plaats in het toernooi geëindigd en heeft $90.21 ontvangen.
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 46796 | Rake 0
Board {8-Hearts}{6-Hearts}{A-Hearts}{4-Spades}{9-Clubs}
Plaats 1: NIMBLE96 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: gifeelan foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: AbAlArAke foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: FaZeHigh foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: WOTUDOINMATE foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: Shurike981 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: kitaboy71 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: eustw (big blind) toonde {8-Clubs}{5-Clubs} en won (46796) met een pair Achten
Plaats 9: landragan toonde {2-Hearts}{2-Clubs} en verloor met een pair Tweeën

09:30 $16,50 BIG OUT
10:30 $ 2,20 HOT OUT
11:00 $33,00 FO OUT
12:00 $33,00 BIG 30.099
12:30 $ 3,30 HOT OUT
13:00 $11,00 FO OUT
13:30 $ 4,40 HOT OUT
15:00 $ 5,50 BIG OUT
15:15 $33,00 FO 5076
16:30 $33,00 HOT
16:45 $21,00 SKO
17:00 $ 8,80 BIG
17:50 $22,00 Sat BIG 109
18:00 $22,00 BIG
18:30 $11,00 HOT
19:00 $22,00 FO
19:00 $ 5,50 FO
19:30 $11,00 SS
19:30 $16,50 HOT
19:45 $11,00 Sat SM
19:50 $11,00 Sat BIG 55
20:00 $11,00 BIG

out big 5,50
PokerStarshand #109266808721: Toernooi #836107004, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 29/12/2013 15:51:17 CET [29/12/2013 9:51:17 ET]
Tafel '836107004 307' 9-max Plaats #7 is de button
Plaats 1: sponspob77 (5064 in chips)
Plaats 2: landragan (2932 in chips)
Plaats 3: kaiser1522 (1783 in chips)
Plaats 4: kata////594 (3529 in chips)
Plaats 5: Isadeh2oI (4510 in chips)
Plaats 6: Slebt1 (1249 in chips)
Plaats 7: lionel515 (5406 in chips)
Plaats 8: snobhaze88 (8003 in chips)
Plaats 9: TheBlesser (3804 in chips)
sponspob77: zet de ante 5
landragan: zet de ante 5
kaiser1522: zet de ante 5
kata////594: zet de ante 5
Isadeh2oI: zet de ante 5
Slebt1: zet de ante 5
lionel515: zet de ante 5
snobhaze88: zet de ante 5
TheBlesser: zet de ante 5
snobhaze88: zet small blind 30
TheBlesser: zet big blind 60
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {Q-Diamonds}{Q-Clubs}
sponspob77: raiset 82 naar 142
landragan: raiset 218 naar 360
kaiser1522: foldt
kata////594: raiset 3164 naar 3524 en is all-in
Isadeh2oI: foldt
Slebt1: foldt
lionel515: foldt
snobhaze88: foldt
TheBlesser: foldt
sponspob77: foldt
landragan: callt 2567 en is all-in
De niet-gecallde bet (597) is geretourneerd aan kata////594
*** FLOP *** {K-Hearts}{7-Hearts}{9-Spades}
*** TURN *** {K-Hearts}{7-Hearts}{9-Spades} {3-Hearts}
*** RIVER *** {K-Hearts}{7-Hearts}{9-Spades}{3-Hearts} {2-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
landragan: toont {Q-Diamonds}{Q-Clubs} (een pair Vrouwen)
kata////594: toont {K-Spades}{A-Clubs} (een pair Koningen)
kata////594 won 6131 van pot
landragan is op de 5894e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 6131 | Rake 0
Board {K-Hearts}{7-Hearts}{9-Spades}{3-Hearts}{2-Clubs}
Plaats 1: sponspob77 foldde voor de Flop
Plaats 2: landragan toonde {Q-Diamonds}{Q-Clubs} en verloor met een pair Vrouwen
Plaats 3: kaiser1522 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: kata////594 toonde {K-Spades}{A-Clubs} en won (6131) met een pair Koningen
Plaats 5: Isadeh2oI foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: Slebt1 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: lionel515 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: snobhaze88 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 9: TheBlesser (big blind) foldde voor de Flop

09:30 $16,50 BIG OUT
10:30 $ 2,20 HOT OUT
11:00 $33,00 FO OUT
12:00 $33,00 BIG 20.527
12:30 $ 3,30 HOT OUT
13:00 $11,00 FO OUT
13:30 $ 4,40 HOT OUT
15:00 $ 5,50 BIG
15:15 $33,00 FO
16:30 $33,00 HOT
16:45 $21,00 SKO
17:00 $ 8,80 BIG
17:50 $22,00 Sat BIG 109
18:00 $22,00 BIG
18:30 $11,00 HOT
19:00 $22,00 FO
19:00 $ 5,50 FO
19:30 $11,00 SS
19:30 $16,50 HOT
19:45 $11,00 Sat SM
19:50 $11,00 Sat BIG 55
20:00 $11,00 BIG

out hot 4,40
PokerStarshand #109264104630: Toernooi #836110011, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 29/12/2013 14:48:29 CET [29/12/2013 8:48:29 ET]
Tafel '836110011 481' 9-max Plaats #6 is de button
Plaats 1: travisohc (5405 in chips)
Plaats 2: PokerGeni877 (6974 in chips)
Plaats 3: Poteha999 (30781 in chips)
Plaats 4: landragan (5428 in chips)
Plaats 5: KANNE 1972 (16562 in chips)
Plaats 6: BARCIMAR (32153 in chips)
Plaats 7: madmurdock90 (18522 in chips)
Plaats 8: asakia (7493 in chips)
Plaats 9: Picoo (2075 in chips)
travisohc: zet de ante 70
PokerGeni877: zet de ante 70
Poteha999: zet de ante 70
landragan: zet de ante 70
KANNE 1972: zet de ante 70
BARCIMAR: zet de ante 70
madmurdock90: zet de ante 70
asakia: zet de ante 70
Picoo: zet de ante 70
madmurdock90: zet small blind 300
asakia: zet big blind 600
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {6-Spades}{6-Hearts}
Picoo: foldt
travisohc: foldt
PokerGeni877: foldt
Poteha999: foldt
landragan: raiset 4758 naar 5358 en is all-in
KANNE 1972: raiset 5143 naar 10501
BARCIMAR: foldt
madmurdock90: foldt
asakia: foldt
De niet-gecallde bet (5143) is geretourneerd aan KANNE 1972
*** FLOP *** {8-Diamonds}{K-Clubs}{4-Spades}
*** TURN *** {8-Diamonds}{K-Clubs}{4-Spades} {K-Spades}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{K-Clubs}{4-Spades}{K-Spades} {K-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
landragan: toont {6-Spades}{6-Hearts} (een full house, Koningen over Zessen)
KANNE 1972: toont {K-Diamonds}{A-Spades} (four of a kind, Koningen)
KANNE 1972 won 12246 van pot
landragan is op de 1873e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 12246 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{K-Clubs}{4-Spades}{K-Spades}{K-Hearts}
Plaats 1: travisohc foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: PokerGeni877 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Poteha999 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: landragan toonde {6-Spades}{6-Hearts} en verloor met een full house, Koningen over Zessen
Plaats 5: KANNE 1972 toonde {K-Diamonds}{A-Spades} en won (12246) met four of a kind, Koningen
Plaats 6: BARCIMAR (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: madmurdock90 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: asakia (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 9: Picoo foldde voor de Flop (bette niet)

09:30 $16,50 BIG OUT
10:30 $ 2,20 HOT OUT
11:00 $33,00 FO OUT
12:00 $33,00 BIG 11657
12:30 $ 3,30 HOT OUT
13:00 $11,00 FO OUT
13:30 $ 4,40 HOT 3500
15:00 $ 5,50 BIG
15:15 $33,00 FO
16:30 $33,00 HOT
16:45 $21,00 SKO
17:00 $ 8,80 BIG
17:50 $22,00 Sat BIG 109
18:00 $22,00 BIG
18:30 $11,00 HOT
19:00 $22,00 FO
19:00 $ 5,50 FO
19:30 $11,00 SS
19:30 $16,50 HOT
19:45 $11,00 Sat SM
19:50 $11,00 Sat BIG 55
20:00 $11,00 BIG

out hot 3,30
PokerStarshand #109261266759: Toernooi #836109952, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 29/12/2013 13:34:51 CET [29/12/2013 7:34:51 ET]
Tafel '836109952 106' 9-max Plaats #7 is de button
Plaats 1: mukis69 (3070 in chips)
Plaats 2: Guzefino (1959 in chips)
Plaats 3: Voldemaras50 (3085 in chips)
Plaats 4: Wizard141283 (11715 in chips)
Plaats 5: viking76 (5700 in chips)
Plaats 6: BigBadaBoom8 (5175 in chips)
Plaats 7: wazzzzz'up1 (6914 in chips)
Plaats 8: landragan (2295 in chips)
Plaats 9: tupizza (8912 in chips)
mukis69: zet de ante 40
Guzefino: zet de ante 40
Voldemaras50: zet de ante 40
Wizard141283: zet de ante 40
viking76: zet de ante 40
BigBadaBoom8: zet de ante 40
wazzzzz'up1: zet de ante 40
landragan: zet de ante 40
tupizza: zet de ante 40
landragan: zet small blind 150
tupizza: zet big blind 300
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {K-Clubs}{10-Spades}
mukis69: foldt
Guzefino: foldt
Voldemaras50: foldt
Wizard141283 is door zijn tijd heen
Wizard141283: foldt
Wizard141283 zit uit
viking76: callt 300
BigBadaBoom8: foldt
wazzzzz'up1: foldt
landragan: raiset 1955 naar 2255 en is all-in
Wizard141283 is terug
tupizza: foldt
viking76: callt 1955
*** FLOP *** {8-Clubs}{J-Spades}{8-Spades}
*** TURN *** {8-Clubs}{J-Spades}{8-Spades} {3-Clubs}
*** RIVER *** {8-Clubs}{J-Spades}{8-Spades}{3-Clubs} {6-Diamonds}
*** SHOWDOWN ***
landragan: toont {K-Clubs}{10-Spades} (een pair Achten)
viking76: toont {4-Diamonds}{4-Spades} (twee pair, Achten en Vieren)
viking76 won 5170 van pot
landragan is op de 3044e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 5170 | Rake 0
Board {8-Clubs}{J-Spades}{8-Spades}{3-Clubs}{6-Diamonds}
Plaats 1: mukis69 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: Guzefino foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Voldemaras50 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Wizard141283 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: viking76 toonde {4-Diamonds}{4-Spades} en won (5170) met twee pair, Achten en Vieren
Plaats 6: BigBadaBoom8 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: wazzzzz'up1 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: landragan (small blind) toonde {K-Clubs}{10-Spades} en verloor met een pair Achten
Plaats 9: tupizza (big blind) foldde voor de Flop

out 11 fo
PokerStarshand #109260781041: Toernooi #836106934, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 29/12/2013 13:21:11 CET [29/12/2013 7:21:11 ET]
Tafel '836106934 15' 9-max Plaats #3 is de button
Plaats 1: gnij (2305 in chips)
Plaats 2: zurre (2785 in chips)
Plaats 3: mashat1410 (2855 in chips)
Plaats 4: Linke_Tony (3000 in chips) uit de hand (van een andere tafel in de small blind geplaatst)
Plaats 5: landragan (1896 in chips)
Plaats 6: bsytoo789456 (3113 in chips)
Plaats 7: Andrloxa 86 (3000 in chips)
Plaats 8: levento007 (2484 in chips)
Plaats 9: samjacque (3525 in chips)
landragan: zet small blind 15
bsytoo789456: zet big blind 30
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {10-Hearts}{8-Hearts}
Andrloxa 86: callt 30
levento007: foldt
samjacque: raiset 45 naar 75
gnij: foldt
zurre: callt 75
mashat1410: foldt
landragan: callt 60
bsytoo789456: foldt
Andrloxa 86: callt 45
*** FLOP *** {J-Spades}{3-Clubs}{9-Clubs}
landragan: checkt
Andrloxa 86: checkt
samjacque: bet 180
zurre: callt 180
landragan: callt 180
Andrloxa 86: foldt
*** TURN *** {J-Spades}{3-Clubs}{9-Clubs} {Q-Clubs}
landragan: checkt
samjacque: bet 450
zurre: foldt
landragan: raiset 1191 naar 1641 en is all-in
samjacque: callt 1191
*** RIVER *** {J-Spades}{3-Clubs}{9-Clubs}{Q-Clubs} {J-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
landragan: toont {10-Hearts}{8-Hearts} (een straight, Acht tot Vrouw)
samjacque: toont {10-Clubs}{A-Clubs} (een flush, Aas hoog)
samjacque won 4152 van pot
landragan is op de 539e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 4152 | Rake 0
Board {J-Spades}{3-Clubs}{9-Clubs}{Q-Clubs}{J-Clubs}
Plaats 1: gnij foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: zurre foldde op de Turn
Plaats 3: mashat1410 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: landragan (small blind) toonde {10-Hearts}{8-Hearts} en verloor met een straight, Acht tot Vrouw
Plaats 6: bsytoo789456 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: Andrloxa 86 foldde op de Flop
Plaats 8: levento007 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: samjacque toonde {10-Clubs}{A-Clubs} en won (4152) met een flush, Aas hoog

OUT 33 FO

PokerStarshand #109260381712: Toernooi #836106849, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 29/12/2013 13:09:30 CET [29/12/2013 7:09:30 ET]
Tafel '836106849 9' 9-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: Aussie_star1 (4761 in chips)
Plaats 2: landragan (2306 in chips)
Plaats 3: mastey01 (6634 in chips)
Plaats 4: deepasmota (9065 in chips)
Plaats 5: Ashley Jones (4672 in chips)
Plaats 6: vanoo74 (9918 in chips)
Plaats 7: Sharkky1 (4544 in chips)
Plaats 8: CHOPCHOP29 (15142 in chips) zit uit
Plaats 9: strikerspb (11185 in chips)
Aussie_star1: zet de ante 25
landragan: zet de ante 25
mastey01: zet de ante 25
deepasmota: zet de ante 25
Ashley Jones: zet de ante 25
vanoo74: zet de ante 25
Sharkky1: zet de ante 25
CHOPCHOP29: zet de ante 25
strikerspb: zet de ante 25
landragan: zet small blind 150
mastey01: zet big blind 300
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {6-Clubs}{K-Hearts}
CHOPCHOP29 is terug
deepasmota: foldt
Ashley Jones: foldt
vanoo74: foldt
Sharkky1: foldt
CHOPCHOP29: foldt
strikerspb: foldt
Aussie_star1: foldt
landragan: raiset 1981 naar 2281 en is all-in
mastey01: callt 1981
*** FLOP *** {K-Diamonds}{J-Clubs}{7-Hearts}
*** TURN *** {K-Diamonds}{J-Clubs}{7-Hearts} {K-Clubs}
*** RIVER *** {K-Diamonds}{J-Clubs}{7-Hearts}{K-Clubs} {A-Diamonds}
*** SHOWDOWN ***
landragan: toont {6-Clubs}{K-Hearts} (three of a kind, Koningen)
mastey01: toont {K-Spades}{A-Spades} (een full house, Koningen over Azen)
mastey01 won 4787 van pot
landragan is op de 61e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 4787 | Rake 0
Board {K-Diamonds}{J-Clubs}{7-Hearts}{K-Clubs}{A-Diamonds}
Plaats 1: Aussie_star1 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: landragan (small blind) toonde {6-Clubs}{K-Hearts} en verloor met three of a kind, Koningen
Plaats 3: mastey01 (big blind) toonde {K-Spades}{A-Spades} en won (4787) met een full house, Koningen over Azen
Plaats 4: deepasmota foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: Ashley Jones foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: vanoo74 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: Sharkky1 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: CHOPCHOP29 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: strikerspb foldde voor de Flop (bette niet)

09:30 $16,50 BIG OUT
10:30 $ 2,20 HOT OUT
11:00 $33,00 FO 3331
12:00 $33,00 BIG 6515
12:30 $ 3,30 HOT 1907
13:00 $11,00 FO
13:30 $ 4,40 HOT
15:00 $ 5,50 BIG
15:15 $33,00 FO
16:30 $33,00 HOT
16:45 $21,00 SKO
17:00 $ 8,80 BIG
17:50 $22,00 Sat BIG 109
18:00 $22,00 BIG
18:30 $11,00 HOT
19:00 $22,00 FO
19:00 $ 5,50 FO
19:30 $11,00 SS
19:30 $16,50 HOT
19:45 $11,00 Sat SM
19:50 $11,00 Sat BIG 55
20:00 $11,00 BIG

11011121314107