Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

landragan

baas boven baas

Mijn onderschrift:

baas boven baas

Verstuur bericht

Forum Posts

zit niet echt mee....
ko start nu. dan daar maar knallen. tot op heden redelijk dramatisch.

out 11 fo

PokerStarshand #98888151514: Toernooi #734696109, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 21/05/2013 12:26:17 CET [21/05/2013 6:26:17 ET]
Tafel '734696109 9' 6-max Plaats #5 is de button
Plaats 1: veGa0823 (4364 in chips)
Plaats 2: 1979medved (1330 in chips)
Plaats 3: Levels88 (2645 in chips)
Plaats 4: dan197300 (2540 in chips)
Plaats 5: bloodychim (3563 in chips)
Plaats 6: landragan (3335 in chips)
landragan: zet small blind 100
veGa0823: zet big blind 200
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {Q-Hearts}{10-Diamonds}
1979medved is door zijn tijd heen
1979medved: foldt
1979medved zit uit
Levels88: foldt
dan197300: foldt
bloodychim: foldt
landragan: raiset 230 naar 430
veGa0823: callt 230
*** FLOP *** {10-Clubs}{9-Clubs}{7-Hearts}
landragan: bet 455
veGa0823: raiset 455 naar 910
landragan: raiset 1995 naar 2905 en is all-in
veGa0823: callt 1995
*** TURN *** {10-Clubs}{9-Clubs}{7-Hearts} {2-Clubs}
*** RIVER *** {10-Clubs}{9-Clubs}{7-Hearts}{2-Clubs} {2-Diamonds}
*** SHOWDOWN ***
landragan: toont {Q-Hearts}{10-Diamonds} (twee pair, Tienen en Tweeën)
veGa0823: toont {J-Clubs}{8-Spades} (een straight, Zeven tot Boer)
veGa0823 won 6670 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 6670 | Rake 0
Board {10-Clubs}{9-Clubs}{7-Hearts}{2-Clubs}{2-Diamonds}
Plaats 1: veGa0823 (big blind) toonde {J-Clubs}{8-Spades} en won (6670) met een straight, Zeven tot Boer
Plaats 2: 1979medved foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Levels88 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: dan197300 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: bloodychim (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: landragan (small blind) toonde {Q-Hearts}{10-Diamonds} en verloor met twee pair, Tienen en Tweeën

out big 33

PokerStarshand #98888158491: Toernooi #806010222, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level III (20/40) - 21/05/2013 12:26:34 CET [21/05/2013 6:26:34 ET]
Tafel '806010222 29' 9-max Plaats #3 is de button
Plaats 1: fovdogger (3230 in chips)
Plaats 2: landragan (1807 in chips)
Plaats 3: BLURAYVISION (4823 in chips)
Plaats 4: lawrence230 (4965 in chips)
Plaats 5: xxxaydepxxx (2520 in chips)
Plaats 6: baira87 (3295 in chips)
Plaats 8: jboustany1 (3000 in chips)
Plaats 9: komisch99 (2780 in chips)
lawrence230: zet small blind 20
xxxaydepxxx: zet big blind 40
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {10-Spades}{10-Hearts}
baira87: foldt
jboustany1: raiset 40 naar 80
komisch99: callt 80
fovdogger: foldt
landragan: raiset 121 naar 201
BLURAYVISION: raiset 319 naar 520
lawrence230: callt 500
xxxaydepxxx: foldt
jboustany1: foldt
komisch99: foldt
landragan: raiset 1287 naar 1807 en is all-in
BLURAYVISION: raiset 3016 naar 4823 en is all-in
lawrence230: callt 4303
*** FLOP *** {A-Diamonds}{K-Spades}{7-Diamonds}
*** TURN *** {A-Diamonds}{K-Spades}{7-Diamonds} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{K-Spades}{7-Diamonds}{2-Diamonds} {7-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
lawrence230: toont {Q-Diamonds}{Q-Spades} (twee pair, Vrouwen en Zevens)
BLURAYVISION: toont {K-Hearts}{A-Spades} (twee pair, Azen en Koningen)
BLURAYVISION won 6032 van bij pot
landragan: toont {10-Spades}{10-Hearts} (twee pair, Tienen en Zevens)
BLURAYVISION won 5621 van hoofd pot
landragan is op de 493e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 11653 Hoofd pot 5621. Bij pot 6032. | Rake 0
Board {A-Diamonds}{K-Spades}{7-Diamonds}{2-Diamonds}{7-Clubs}
Plaats 1: fovdogger foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: landragan toonde {10-Spades}{10-Hearts} en verloor met twee pair, Tienen en Zevens
Plaats 3: BLURAYVISION (button) toonde {K-Hearts}{A-Spades} en won (11653) met twee pair, Azen en Koningen
Plaats 4: lawrence230 (small blind) toonde {Q-Diamonds}{Q-Spades} en verloor met twee pair, Vrouwen en Zevens
Plaats 5: xxxaydepxxx (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 6: baira87 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: jboustany1 foldde voor de Flop
Plaats 9: komisch99 foldde voor de Flop

PokerStarshand #98888074699: Toernooi #734696109, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 21/05/2013 12:23:12 CET [21/05/2013 6:23:12 ET]
Tafel '734696109 9' 6-max Plaats #6 is de button
Plaats 1: veGa0823 (4439 in chips)
Plaats 2: 1979medved (1765 in chips)
Plaats 3: Levels88 (2945 in chips)
Plaats 4: dan197300 (2565 in chips)
Plaats 5: bloodychim (3638 in chips)
Plaats 6: landragan (2425 in chips)
veGa0823: zet small blind 75
1979medved: zet big blind 150
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {A-Hearts}{9-Spades}
Levels88: foldt
dan197300: foldt
bloodychim: foldt
landragan: raiset 217 naar 367
veGa0823: foldt
1979medved: callt 217
*** FLOP *** {2-Hearts}{Q-Spades}{J-Spades}
1979medved: checkt
landragan: bet 218
1979medved: callt 218
*** TURN *** {2-Hearts}{Q-Spades}{J-Spades} {Q-Clubs}
1979medved: checkt
landragan: checkt
*** RIVER *** {2-Hearts}{Q-Spades}{J-Spades}{Q-Clubs} {J-Clubs}
1979medved: bet 150
landragan: callt 150
*** SHOWDOWN ***
1979medved: toont {K-Clubs}{10-Spades} (twee pair, Vrouwen en Boeren)
landragan: toont {A-Hearts}{9-Spades} (twee pair, Vrouwen en Boeren - Aas kicker)
landragan won 1545 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 1545 | Rake 0
Board {2-Hearts}{Q-Spades}{J-Spades}{Q-Clubs}{J-Clubs}
Plaats 1: veGa0823 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 2: 1979medved (big blind) toonde {K-Clubs}{10-Spades} en verloor met twee pair, Vrouwen en Boeren
Plaats 3: Levels88 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: dan197300 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: bloodychim foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: landragan (button) toonde {A-Hearts}{9-Spades} en won (1545) met twee pair, Vrouwen en Boeren

hmm

PokerStarshand #98887889598: Toernooi #806010222, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 21/05/2013 12:15:48 CET [21/05/2013 6:15:48 ET]
Tafel '806010222 29' 9-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: fovdogger (3390 in chips)
Plaats 2: landragan (2995 in chips)
Plaats 3: BLURAYVISION (2745 in chips)
Plaats 4: lawrence230 (2520 in chips)
Plaats 5: RiZo111 (2765 in chips)
Plaats 6: baira87 (3345 in chips)
Plaats 7: OlegER207 (3060 in chips)
Plaats 8: LAGANI NIZ (2925 in chips)
Plaats 9: komisch99 (2365 in chips)
landragan: zet small blind 15
BLURAYVISION: zet big blind 30
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {A-Spades}{K-Clubs}
lawrence230: foldt
RiZo111: foldt
baira87: foldt
OlegER207: foldt
LAGANI NIZ: foldt
komisch99: foldt
fovdogger: foldt
landragan: raiset 52 naar 82
BLURAYVISION: callt 52
*** FLOP *** {10-Diamonds}{Q-Hearts}{4-Clubs}
landragan: bet 86
BLURAYVISION: callt 86
*** TURN *** {10-Diamonds}{Q-Hearts}{4-Clubs} {2-Clubs}
landragan: checkt
BLURAYVISION: checkt
*** RIVER *** {10-Diamonds}{Q-Hearts}{4-Clubs}{2-Clubs} {A-Diamonds}
landragan: bet 178
BLURAYVISION: raiset 782 naar 960
landragan: callt 782
*** SHOWDOWN ***
BLURAYVISION: toont {K-Spades}{J-Spades} (een straight, Tien tot Aas)
landragan: gooit hand weg
BLURAYVISION won 2256 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 2256 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{Q-Hearts}{4-Clubs}{2-Clubs}{A-Diamonds}
Plaats 1: fovdogger (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: landragan (small blind) gooide weg {A-Spades}{K-Clubs}
Plaats 3: BLURAYVISION (big blind) toonde {K-Spades}{J-Spades} en won (2256) met een straight, Tien tot Aas
Plaats 4: lawrence230 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: RiZo111 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: baira87 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: OlegER207 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: LAGANI NIZ foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: komisch99 foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #98887857137: Toernooi #734696109, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 21/05/2013 12:14:31 CET [21/05/2013 6:14:31 ET]
Tafel '734696109 9' 6-max Plaats #2 is de button
Plaats 1: veGa0823 (5080 in chips)
Plaats 2: murzaj333 (2433 in chips)
Plaats 3: Levels88 (2937 in chips)
Plaats 5: bloodychim (3925 in chips)
Plaats 6: landragan (1835 in chips)
Levels88: zet small blind 25
bloodychim: zet big blind 50
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {9-Hearts}{A-Hearts}
landragan: raiset 87 naar 137
veGa0823: foldt
murzaj333: foldt
Levels88: callt 112
bloodychim: callt 87
*** FLOP *** {9-Diamonds}{9-Clubs}{3-Clubs}
Levels88: checkt
bloodychim: checkt
landragan: bet 217
Levels88: callt 217
bloodychim: foldt
*** TURN *** {9-Diamonds}{9-Clubs}{3-Clubs} {8-Diamonds}
Levels88: checkt
landragan: bet 228
Levels88: callt 228
*** RIVER *** {9-Diamonds}{9-Clubs}{3-Clubs}{8-Diamonds} {10-Diamonds}
Levels88: checkt
landragan: bet 351
Levels88: foldt
De niet-gecallde bet (351) is geretourneerd aan landragan
landragan won 1301 van pot
landragan: laat hand niet zien
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 1301 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{9-Clubs}{3-Clubs}{8-Diamonds}{10-Diamonds}
Plaats 1: veGa0823 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: murzaj333 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Levels88 (small blind) foldde op de River
Plaats 5: bloodychim (big blind) foldde op de Flop
Plaats 6: landragan won (1301)

out 33 fo

PokerStarshand #98887737442: Toernooi #806010192, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 21/05/2013 12:09:41 CET [21/05/2013 6:09:41 ET]
Tafel '806010192 3' 9-max Plaats #2 is de button
Plaats 1: l'altaripien (6510 in chips)
Plaats 2: mick davy (2335 in chips)
Plaats 3: jayjay908 (5169 in chips)
Plaats 4: cussion33 (3172 in chips)
Plaats 5: Holly Al (543 in chips)
Plaats 6: Arizar (3325 in chips)
Plaats 7: Muntjesvader (1756 in chips)
Plaats 8: landragan (2711 in chips)
Plaats 9: SALTWORT (2568 in chips)
jayjay908: zet small blind 75
cussion33: zet big blind 150
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {A-Clubs}{J-Spades}
Holly Al: foldt
Arizar: foldt
Muntjesvader: foldt
landragan: raiset 217 naar 367
SALTWORT: foldt
l'altaripien: callt 367
mick davy: foldt
jayjay908: callt 292
cussion33: callt 217
*** FLOP *** {10-Diamonds}{J-Clubs}{10-Spades}
jayjay908: checkt
cussion33: bet 1050
landragan: raiset 1294 naar 2344 en is all-in
l'altaripien: foldt
jayjay908: foldt
cussion33: callt 1294
*** TURN *** {10-Diamonds}{J-Clubs}{10-Spades} {8-Clubs}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{J-Clubs}{10-Spades}{8-Clubs} {4-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
cussion33: toont {Q-Spades}{10-Clubs} (three of a kind, Tienen)
landragan: toont {A-Clubs}{J-Spades} (twee pair, Boeren en Tienen)
cussion33 won 6156 van pot
landragan is op de 157e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 6156 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{J-Clubs}{10-Spades}{8-Clubs}{4-Clubs}
Plaats 1: l'altaripien foldde op de Flop
Plaats 2: mick davy (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: jayjay908 (small blind) foldde op de Flop
Plaats 4: cussion33 (big blind) toonde {Q-Spades}{10-Clubs} en won (6156) met three of a kind, Tienen
Plaats 5: Holly Al foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: Arizar foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: Muntjesvader foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: landragan toonde {A-Clubs}{J-Spades} en verloor met twee pair, Boeren en Tienen
Plaats 9: SALTWORT foldde voor de Flop (bette niet)

break

33 fo - 2936

gebeurd weinig tot op heden

PokerStarshand #98886899161: Toernooi #806010192, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 21/05/2013 11:34:00 CET [21/05/2013 5:34:00 ET]
Tafel '806010192 3' 9-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: l'altaripien (4935 in chips)
Plaats 2: mick davy (3590 in chips)
Plaats 3: jayjay908 (2420 in chips)
Plaats 4: cussion33 (2764 in chips)
Plaats 5: AKA_SDK (3000 in chips)
Plaats 6: TYCHE 11 (2970 in chips)
Plaats 7: Muntjesvader (2945 in chips)
Plaats 8: landragan (2774 in chips)
Plaats 9: SALTWORT (2306 in chips)
mick davy: zet small blind 25
jayjay908: zet big blind 50
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {7-Hearts}{A-Spades}
cussion33: foldt
AKA_SDK: foldt
TYCHE 11: foldt
Muntjesvader: foldt
landragan: raiset 87 naar 137
SALTWORT: foldt
l'altaripien: foldt
mick davy: foldt
jayjay908: callt 87
*** FLOP *** {9-Diamonds}{5-Clubs}{5-Spades}
jayjay908: checkt
landragan: bet 158
jayjay908: foldt
De niet-gecallde bet (158) is geretourneerd aan landragan
landragan won 299 van pot
landragan: laat hand niet zien
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 299 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{5-Clubs}{5-Spades}
Plaats 1: l'altaripien (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: mick davy (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: jayjay908 (big blind) foldde op de Flop
Plaats 4: cussion33 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: AKA_SDK foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: TYCHE 11 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: Muntjesvader foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: landragan won (299)
Plaats 9: SALTWORT foldde voor de Flop (bette niet)

1e potje binnen

PokerStarshand #98886445146: Toernooi #806010192, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 21/05/2013 11:14:53 CET [21/05/2013 5:14:53 ET]
Tafel '806010192 3' 9-max Plaats #5 is de button
Plaats 1: kozmoulia (65 in chips)
Plaats 2: SamsagaZzZ (2903 in chips)
Plaats 3: jayjay908 (2900 in chips)
Plaats 4: cussion33 (2614 in chips)
Plaats 5: mutantvirus9 (3170 in chips)
Plaats 6: TYCHE 11 (3175 in chips)
Plaats 7: pokericeee (2250 in chips)
Plaats 8: landragan (3000 in chips)
Plaats 9: SALTWORT (1880 in chips)
TYCHE 11: zet small blind 10
pokericeee: zet big blind 20
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {K-Hearts}{K-Clubs}
landragan: raiset 35 naar 55
SALTWORT: foldt
kozmoulia: raiset 10 naar 65 en is all-in
SamsagaZzZ: foldt
jayjay908: foldt
cussion33: foldt
mutantvirus9: foldt
TYCHE 11: foldt
pokericeee: foldt
landragan: callt 10
*** FLOP *** {8-Clubs}{Q-Clubs}{4-Diamonds}
*** TURN *** {8-Clubs}{Q-Clubs}{4-Diamonds} {K-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Clubs}{Q-Clubs}{4-Diamonds}{K-Diamonds} {7-Diamonds}
*** SHOWDOWN ***
landragan: toont {K-Hearts}{K-Clubs} (three of a kind, Koningen)
kozmoulia: toont {10-Hearts}{8-Diamonds} (een pair Achten)
landragan won 160 van pot
kozmoulia is op de 132e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 160 | Rake 0
Board {8-Clubs}{Q-Clubs}{4-Diamonds}{K-Diamonds}{7-Diamonds}
Plaats 1: kozmoulia toonde {10-Hearts}{8-Diamonds} en verloor met een pair Achten
Plaats 2: SamsagaZzZ foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: jayjay908 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: cussion33 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: mutantvirus9 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: TYCHE 11 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: pokericeee (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: landragan toonde {K-Hearts}{K-Clubs} en won (160) met three of a kind, Koningen
Plaats 9: SALTWORT foldde voor de Flop (bette niet)

$$ ontvangen en regged

QM0J0 schreef

okidoki, $$ komen van andere account maar winnings mogen naar QM0J0.

Graag veel handjes posten! Poker Face

Show spoiler

toppertje!
GL us

QM0J0 schreef

landragan schreef

speel de big 16,50 voor mezelf.
zou het volgende nu nog wel willen spelen Smile
11.00 33
12.00 big 33
12.00 11 t 6 max
12.30 27,50 ko

104,50

opr landragan

Dit doen?

ja is prima Smile

speel de big 16,50 voor mezelf.
zou het volgende nu nog wel willen spelen Smile

12.00 big 33
12.00 11 t 6 max
12.30 27,50 ko
12.30 hot 3,30
13.15 33t 6 max

totaal 107.80

opr landragan

Boschweg schreef

0930 - $16.50 Big
1030 - $2.20 Hot
1045 - $8.80 6m t
1130 - $25.50 5r
1200 - $11 6m t
1200 - $33 Big

$97 aanpassen mogelijk, gl Q

landragan

PokerStarshand #98858779066: Toernooi #2013050213, $2000+$100 USD Hold'em No Limit - Level XXVI (4000/8000) - 20/05/2013 20:17:08 CET [20/05/2013 14:17:08 ET]
Tafel '2013050213 7' 9-max Plaats #2 is de button
Plaats 1: NeverScaredB (799303 in chips)
Plaats 2: VbV1990 (372949 in chips)
Plaats 3: KuuL (939817 in chips)
Plaats 5: obiedman (452082 in chips)
Plaats 6: PetjeXL (130486 in chips)
Plaats 7: theoryofart (292390 in chips)
Plaats 8: Magardan (317297 in chips)
Plaats 9: bebaimis777 (676588 in chips)
NeverScaredB: zet de ante 1000
VbV1990: zet de ante 1000
KuuL: zet de ante 1000
obiedman: zet de ante 1000
PetjeXL: zet de ante 1000
theoryofart: zet de ante 1000
Magardan: zet de ante 1000
bebaimis777: zet de ante 1000
KuuL: zet small blind 4000
obiedman: zet big blind 8000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
PetjeXL: raiset 121486 naar 129486 en is all-in
theoryofart: foldt
Magardan: foldt
bebaimis777: foldt
NeverScaredB: callt 129486
VbV1990: foldt
KuuL: raiset 809331 naar 938817 en is all-in
obiedman: foldt
NeverScaredB: foldt
De niet-gecallde bet (809331) is geretourneerd aan KuuL
*** FLOP *** {K-Diamonds}{5-Clubs}{3-Diamonds}
*** TURN *** {K-Diamonds}{5-Clubs}{3-Diamonds} {6-Hearts}
*** RIVER *** {K-Diamonds}{5-Clubs}{3-Diamonds}{6-Hearts} {8-Diamonds}
*** SHOWDOWN ***
KuuL: toont {K-Spades}{K-Hearts} (three of a kind, Koningen)
PetjeXL: toont {Q-Hearts}{A-Hearts} (high card Aas)
KuuL won 404458 van pot
PetjeXL is op de 16e plaats in het toernooi geëindigd en heeft $12267.20 ontvangen.
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 404458 | Rake 0
Board {K-Diamonds}{5-Clubs}{3-Diamonds}{6-Hearts}{8-Diamonds}
Plaats 1: NeverScaredB foldde voor de Flop
Plaats 2: VbV1990 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: KuuL (small blind) toonde {K-Spades}{K-Hearts} en won (404458) met three of a kind, Koningen
Plaats 5: obiedman (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 6: PetjeXL toonde {Q-Hearts}{A-Hearts} en verloor met high card Aas
Plaats 7: theoryofart foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: Magardan foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: bebaimis777 foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #98857319323: Toernooi #2013050213, $2000+$100 USD Hold'em No Limit - Level XXVI (4000/8000) - 20/05/2013 19:48:59 CET [20/05/2013 13:48:59 ET]
Tafel '2013050213 7' 9-max Plaats #6 is de button
Plaats 1: NeverScaredB (802053 in chips)
Plaats 2: VbV1990 (289879 in chips)
Plaats 3: KuuL (750842 in chips)
Plaats 5: obiedman (582057 in chips)
Plaats 6: PetjeXL (376252 in chips)
Plaats 7: theoryofart (252699 in chips)
Plaats 8: Magardan (237766 in chips)
Plaats 9: bebaimis777 (689364 in chips)
NeverScaredB: zet de ante 1000
VbV1990: zet de ante 1000
KuuL: zet de ante 1000
obiedman: zet de ante 1000
PetjeXL: zet de ante 1000
theoryofart: zet de ante 1000
Magardan: zet de ante 1000
bebaimis777: zet de ante 1000
theoryofart: zet small blind 4000
Magardan: zet big blind 8000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
bebaimis777: foldt
NeverScaredB: foldt
VbV1990: raiset 8000 naar 16000
KuuL: foldt
obiedman: foldt
PetjeXL: raiset 21500 naar 37500
theoryofart: foldt
Magardan: raiset 37500 naar 75000
VbV1990: foldt
PetjeXL: raiset 300252 naar 375252 en is all-in
Magardan: callt 161766 en is all-in
De niet-gecallde bet (138486) is geretourneerd aan PetjeXL
*** FLOP *** {5-Hearts}{K-Spades}{7-Clubs}
*** TURN *** {5-Hearts}{K-Spades}{7-Clubs} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Hearts}{K-Spades}{7-Clubs}{9-Diamonds} {A-Diamonds}
*** SHOWDOWN ***
Magardan: toont {9-Clubs}{9-Spades} (three of a kind, Negens)
PetjeXL: toont {A-Spades}{Q-Hearts} (een pair Azen)
Magardan won 501532 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 501532 | Rake 0
Board {5-Hearts}{K-Spades}{7-Clubs}{9-Diamonds}{A-Diamonds}
Plaats 1: NeverScaredB foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: VbV1990 foldde voor de Flop
Plaats 3: KuuL foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: obiedman foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: PetjeXL (button) toonde {A-Spades}{Q-Hearts} en verloor met een pair Azen
Plaats 7: theoryofart (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: Magardan (big blind) toonde {9-Clubs}{9-Spades} en won (501532) met three of a kind, Negens
Plaats 9: bebaimis777 foldde voor de Flop (bette niet)

-ej- schreef

Oceanlab127 schreef

Wellicht dat Bandano nu eens een grote jongen kan worden en kan stoppen met het schelden van de meest vreselijke ziektes in de chat. Gaat soms echt helemaal nergens over wat deze klager allemaal roept. Zo iemand zou ik echt nooit een sponsorcontract willen aanbieden, want is echt een schande hoe hij zich gedraagt. Ik hoop daarom altijd dat hij veel verliest en als eerste bust. Dat komt puur door zijn bizar trieste gedrag in de chat.

Niet nodig om je druk om te maken, dat geld heb je toch nooit. Daarnaast zal niemand jou, hoe netjes je ook bent of hoe goed je ook zal zijn, ooit een contract aanbieden. Ik bedoel wat denk je zelf:

is dat oceanlab?? ROFL

toch zonde, maar wel moedig indd

14142434445109