Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

landragan

baas boven baas

Mijn onderschrift:

baas boven baas

Verstuur bericht

Forum Posts

helaas... had de kaarten niet meer mee en de spots ontbraken ook.

cash $41,35
buy in $38,05 -/-
$3,30 *0,6 = $1,98

$38,05 + $1,98 = $40,03 komt jou kant op

laat maar weten als er iets niet klopt.

thanks 4 backing en good night!

PokerStarshand #97603191230: Toernooi #802010492, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXVIII (2000/4000) - 24/04/2013 1:10:09 CET [23/04/2013 19:10:09 ET]
Tafel '802010492 210' 9-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: heidiho77 (138758 in chips)
Plaats 2: ipavlik66 (98268 in chips)
Plaats 3: Nur1ck (145982 in chips)
Plaats 4: Stardust1779 (160286 in chips)
Plaats 5: LuckyKrs (66784 in chips)
Plaats 6: con1113 (140861 in chips)
Plaats 7: Epifanix (119426 in chips)
Plaats 8: landragan (37830 in chips)
Plaats 9: smk2113 (151664 in chips)
heidiho77: zet de ante 500
ipavlik66: zet de ante 500
Nur1ck: zet de ante 500
Stardust1779: zet de ante 500
LuckyKrs: zet de ante 500
con1113: zet de ante 500
Epifanix: zet de ante 500
landragan: zet de ante 500
smk2113: zet de ante 500
ipavlik66: zet small blind 2000
Nur1ck: zet big blind 4000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {A-Hearts}{10-Hearts}
Stardust1779: foldt
LuckyKrs: foldt
con1113: raiset 6000 naar 10000
Epifanix: foldt
landragan: raiset 27330 naar 37330 en is all-in
smk2113: foldt
heidiho77: foldt
ipavlik66: foldt
Nur1ck: foldt
con1113: callt 27330
*** FLOP *** {8-Diamonds}{5-Clubs}{J-Diamonds}
*** TURN *** {8-Diamonds}{5-Clubs}{J-Diamonds} {7-Spades}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{5-Clubs}{J-Diamonds}{7-Spades} {6-Spades}
*** SHOWDOWN ***
con1113: toont {J-Spades}{A-Spades} (een pair Boeren)
landragan: toont {A-Hearts}{10-Hearts} (high card Aas)
con1113 won 85160 van pot
landragan is op de 175e plaats in het toernooi geëindigd en heeft $41.35 ontvangen.
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 85160 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{5-Clubs}{J-Diamonds}{7-Spades}{6-Spades}
Plaats 1: heidiho77 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: ipavlik66 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: Nur1ck (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 4: Stardust1779 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: LuckyKrs foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: con1113 toonde {J-Spades}{A-Spades} en won (85160) met een pair Boeren
Plaats 7: Epifanix foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: landragan toonde {A-Hearts}{10-Hearts} en verloor met high card Aas
Plaats 9: smk2113 foldde voor de Flop (bette niet)

46.8k

en we doen weer mee

PokerStarshand #97600444629: Toernooi #802010492, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXII (900/1800) - 24/04/2013 0:05:16 CET [23/04/2013 18:05:16 ET]
Tafel '802010492 210' 9-max Plaats #7 is de button
Plaats 1: Alekssa82 (24095 in chips)
Plaats 2: ipavlik66 (90981 in chips)
Plaats 3: PabloW22 (20905 in chips)
Plaats 4: DIMON 45085 (47999 in chips)
Plaats 5: LuckyKrs (91362 in chips)
Plaats 6: Parahet (33441 in chips)
Plaats 7: Epifanix (49594 in chips)
Plaats 8: landragan (24621 in chips)
Plaats 9: oval777777 (22797 in chips)
Alekssa82: zet de ante 225
ipavlik66: zet de ante 225
PabloW22: zet de ante 225
DIMON 45085: zet de ante 225
LuckyKrs: zet de ante 225
Parahet: zet de ante 225
Epifanix: zet de ante 225
landragan: zet de ante 225
oval777777: zet de ante 225
landragan: zet small blind 900
oval777777: zet big blind 1800
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {A-Diamonds}{K-Hearts}
Alekssa82: raiset 22070 naar 23870 en is all-in
ipavlik66: foldt
PabloW22: foldt
DIMON 45085: foldt
LuckyKrs: foldt
Parahet: foldt
Epifanix: foldt
landragan: raiset 526 naar 24396 en is all-in
oval777777: foldt
De niet-gecallde bet (526) is geretourneerd aan landragan
*** FLOP *** {Q-Clubs}{3-Diamonds}{2-Hearts}
*** TURN *** {Q-Clubs}{3-Diamonds}{2-Hearts} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{3-Diamonds}{2-Hearts}{10-Diamonds} {A-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
landragan: toont {A-Diamonds}{K-Hearts} (een pair Azen)
Alekssa82: toont {A-Clubs}{9-Diamonds} (een pair Azen - is lager kicker)
landragan won 51565 van pot
Alekssa82 is op de 449e plaats in het toernooi geëindigd en heeft $26.24 ontvangen.
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 51565 | Rake 0
Board {Q-Clubs}{3-Diamonds}{2-Hearts}{10-Diamonds}{A-Hearts}
Plaats 1: Alekssa82 toonde {A-Clubs}{9-Diamonds} en verloor met een pair Azen
Plaats 2: ipavlik66 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: PabloW22 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: DIMON 45085 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: LuckyKrs foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: Parahet foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: Epifanix (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: landragan (small blind) toonde {A-Diamonds}{K-Hearts} en won (51565) met een pair Azen
Plaats 9: oval777777 (big blind) foldde voor de Flop

27,2k

behoorlijk bout uurtje...

pitty

PokerStarshand #97598938277: Toernooi #802010492, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIX (600/1200) - 23/04/2013 23:32:52 CET [23/04/2013 17:32:52 ET]
Tafel '802010492 23' 9-max Plaats #9 is de button
Plaats 1: wern9ok (20602 in chips)
Plaats 2: Gfunkler (38744 in chips)
Plaats 3: ac1dcolor (31682 in chips)
Plaats 4: mc-dugfrisk (38644 in chips)
Plaats 5: mmg.mamed (75022 in chips)
Plaats 6: landragan (67958 in chips)
Plaats 7: PrincAII (62960 in chips)
Plaats 8: donkhat3r (7833 in chips)
Plaats 9: allan2555 (19022 in chips)
wern9ok: zet de ante 150
Gfunkler: zet de ante 150
ac1dcolor: zet de ante 150
mc-dugfrisk: zet de ante 150
mmg.mamed: zet de ante 150
landragan: zet de ante 150
PrincAII: zet de ante 150
donkhat3r: zet de ante 150
allan2555: zet de ante 150
wern9ok: zet small blind 600
Gfunkler: zet big blind 1200
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {Q-Spades}{Q-Diamonds}
ac1dcolor: foldt
mc-dugfrisk: foldt
mmg.mamed: foldt
landragan: raiset 1740 naar 2940
PrincAII: callt 2940
donkhat3r: foldt
allan2555: foldt
wern9ok: raiset 17512 naar 20452 en is all-in
Gfunkler: foldt
landragan: raiset 47356 naar 67808 en is all-in
PrincAII: foldt
De niet-gecallde bet (47356) is geretourneerd aan landragan
*** FLOP *** {3-Clubs}{A-Hearts}{5-Diamonds}
*** TURN *** {3-Clubs}{A-Hearts}{5-Diamonds} {8-Clubs}
*** RIVER *** {3-Clubs}{A-Hearts}{5-Diamonds}{8-Clubs} {6-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
wern9ok: toont {A-Diamonds}{K-Diamonds} (een pair Azen)
landragan: toont {Q-Spades}{Q-Diamonds} (een pair Vrouwen)
wern9ok won 46394 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 46394 | Rake 0
Board {3-Clubs}{A-Hearts}{5-Diamonds}{8-Clubs}{6-Clubs}
Plaats 1: wern9ok (small blind) toonde {A-Diamonds}{K-Diamonds} en won (46394) met een pair Azen
Plaats 2: Gfunkler (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: ac1dcolor foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: mc-dugfrisk foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: mmg.mamed foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: landragan toonde {Q-Spades}{Q-Diamonds} en verloor met een pair Vrouwen
Plaats 7: PrincAII foldde voor de Flop
Plaats 8: donkhat3r foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: allan2555 (button) foldde voor de Flop (bette niet)

rontjuh schreef

landragan schreef

ft

deze post mag je morgenochtend quoten Smile

will do Wink ben er vaak dichtbij geweest bij de big 11
nu maar ff afmaken

itm

nee 1 tafelen kan wel. ik keek er net voetbal naast en zet nu ff een serie aan.
dat werkt altijd wel relax voor me

57,2k

ty Smile

PokerStarshand #97596394200: Toernooi #802010492, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 23/04/2013 22:40:19 CET [23/04/2013 16:40:19 ET]
Tafel '802010492 141' 9-max Plaats #9 is de button
Plaats 1: baggelaz (7768 in chips)
Plaats 2: poalsa (5935 in chips)
Plaats 4: trickturn (21961 in chips)
Plaats 5: LiesDewulf (23944 in chips)
Plaats 6: Simba783 (18793 in chips)
Plaats 7: jocker64 (6570 in chips)
Plaats 8: arnaldoa (13807 in chips) zit uit
Plaats 9: landragan (38278 in chips)
baggelaz: zet de ante 70
poalsa: zet de ante 70
trickturn: zet de ante 70
LiesDewulf: zet de ante 70
Simba783: zet de ante 70
jocker64: zet de ante 70
arnaldoa: zet de ante 70
landragan: zet de ante 70
baggelaz: zet small blind 300
poalsa: zet big blind 600
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {7-Clubs}{8-Diamonds}
trickturn: foldt
LiesDewulf: foldt
Simba783: raiset 600 naar 1200
jocker64: foldt
arnaldoa: foldt
landragan: raiset 1750 naar 2950
baggelaz: foldt
poalsa: foldt
Simba783: callt 1750
*** FLOP *** {9-Diamonds}{4-Hearts}{6-Spades}
Simba783: bet 2400
landragan: callt 2400
*** TURN *** {9-Diamonds}{4-Hearts}{6-Spades} {5-Spades}
Simba783: checkt
landragan: checkt
*** RIVER *** {9-Diamonds}{4-Hearts}{6-Spades}{5-Spades} {J-Spades}
Simba783: bet 3000
landragan: callt 3000
*** SHOWDOWN ***
Simba783: toont {9-Clubs}{A-Diamonds} (een pair Negens)
landragan: toont {7-Clubs}{8-Diamonds} (een straight, Vijf tot Negen)
landragan won 18160 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 18160 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{4-Hearts}{6-Spades}{5-Spades}{J-Spades}
Plaats 1: baggelaz (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 2: poalsa (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 4: trickturn foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: LiesDewulf foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: Simba783 toonde {9-Clubs}{A-Diamonds} en verloor met een pair Negens
Plaats 7: jocker64 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: arnaldoa foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: landragan (button) toonde {7-Clubs}{8-Diamonds} en won (18160) met een straight, Vijf tot Negen

PokerStarshand #97596308335: Toernooi #802010492, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 23/04/2013 22:38:29 CET [23/04/2013 16:38:29 ET]
Tafel '802010492 141' 9-max Plaats #7 is de button
Plaats 1: baggelaz (8508 in chips)
Plaats 2: poalsa (6075 in chips)
Plaats 3: lauraand (9922 in chips)
Plaats 4: trickturn (10859 in chips)
Plaats 5: LiesDewulf (24084 in chips)
Plaats 6: Simba783 (18933 in chips)
Plaats 7: LabratAA (6735 in chips)
Plaats 8: arnaldoa (14247 in chips)
Plaats 9: landragan (31123 in chips)
baggelaz: zet de ante 70
poalsa: zet de ante 70
lauraand: zet de ante 70
trickturn: zet de ante 70
LiesDewulf: zet de ante 70
Simba783: zet de ante 70
LabratAA: zet de ante 70
arnaldoa: zet de ante 70
landragan: zet de ante 70
arnaldoa: zet small blind 300
landragan: zet big blind 600
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {A-Diamonds}{Q-Spades}
lauraand zei, "omggggg"
baggelaz: foldt
poalsa: foldt
lauraand: foldt
trickturn: foldt
LiesDewulf: foldt
lauraand zei, "what a lucki moron"
Simba783: foldt
LabratAA: raiset 6065 naar 6665 en is all-in
arnaldoa is door zijn tijd heen
arnaldoa: foldt
arnaldoa zit uit
landragan: callt 6065
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{A-Clubs}{3-Clubs}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{A-Clubs}{3-Clubs} {7-Clubs}
arnaldoa is terug
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{A-Clubs}{3-Clubs}{7-Clubs} {5-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
landragan: toont {A-Diamonds}{Q-Spades} (twee pair, Azen en Vrouwen)
LabratAA: toont {10-Diamonds}{A-Hearts} (een pair Azen)
landragan won 14260 van pot
LabratAA is op de 1456e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 14260 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{A-Clubs}{3-Clubs}{7-Clubs}{5-Hearts}
Plaats 1: baggelaz foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: poalsa foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: lauraand foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: trickturn foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: LiesDewulf foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: Simba783 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: LabratAA (button) toonde {10-Diamonds}{A-Hearts} en verloor met een pair Azen
Plaats 8: arnaldoa (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 9: landragan (big blind) toonde {A-Diamonds}{Q-Spades} en won (14260) met twee pair, Azen en Vrouwen

dit kan zo maar is een lange nacht gaan worden Big Grin

PokerStarshand #97596234708: Toernooi #802010492, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 23/04/2013 22:36:54 CET [23/04/2013 16:36:54 ET]
Tafel '802010492 141' 9-max Plaats #6 is de button
Plaats 1: baggelaz (8568 in chips)
Plaats 2: poalsa (6135 in chips)
Plaats 3: lauraand (24461 in chips)
Plaats 4: trickturn (10919 in chips)
Plaats 5: LiesDewulf (24144 in chips)
Plaats 6: Simba783 (18993 in chips)
Plaats 7: LabratAA (7045 in chips)
Plaats 8: arnaldoa (15682 in chips)
Plaats 9: landragan (14539 in chips)
baggelaz: zet de ante 60
poalsa: zet de ante 60
lauraand: zet de ante 60
trickturn: zet de ante 60
LiesDewulf: zet de ante 60
Simba783: zet de ante 60
LabratAA: zet de ante 60
arnaldoa: zet de ante 60
landragan: zet de ante 60
LabratAA: zet small blind 250
arnaldoa: zet big blind 500
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {6-Diamonds}{6-Spades}
landragan: raiset 875 naar 1375
baggelaz: foldt
poalsa: foldt
lauraand: callt 1375
trickturn: foldt
LiesDewulf: foldt
Simba783: foldt
LabratAA: foldt
arnaldoa: callt 875
*** FLOP *** {6-Clubs}{9-Spades}{5-Hearts}
arnaldoa is door zijn tijd heen
arnaldoa: checkt
landragan: checkt
lauraand: bet 5500
arnaldoa is door zijn tijd heen
arnaldoa: foldt
arnaldoa zit uit
landragan: raiset 7604 naar 13104 en is all-in
arnaldoa is terug
lauraand: callt 7604
*** TURN *** {6-Clubs}{9-Spades}{5-Hearts} {5-Clubs}
*** RIVER *** {6-Clubs}{9-Spades}{5-Hearts}{5-Clubs} {10-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
landragan: toont {6-Diamonds}{6-Spades} (een full house, Zessen over Vijven)
lauraand: toont {K-Diamonds}{K-Spades} (twee pair, Koningen en Vijven)
landragan won 31123 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 31123 | Rake 0
Board {6-Clubs}{9-Spades}{5-Hearts}{5-Clubs}{10-Clubs}
Plaats 1: baggelaz foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: poalsa foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: lauraand toonde {K-Diamonds}{K-Spades} en verloor met twee pair, Koningen en Vijven
Plaats 4: trickturn foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: LiesDewulf foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: Simba783 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: LabratAA (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: arnaldoa (big blind) foldde op de Flop
Plaats 9: landragan toonde {6-Diamonds}{6-Spades} en won (31123) met een full house, Zessen over Vijven

fine?

PokerStarshand #97595525074: Toernooi #802010492, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 23/04/2013 22:22:01 CET [23/04/2013 16:22:01 ET]
Tafel '802010492 141' 9-max Plaats #8 is de button
Plaats 1: baggelaz (10244 in chips)
Plaats 2: poalsa (5495 in chips)
Plaats 3: lauraand (7246 in chips)
Plaats 4: cetin89 (4260 in chips)
Plaats 5: kwinkle1961 (12824 in chips)
Plaats 6: Simba783 (17803 in chips)
Plaats 7: LabratAA (9545 in chips)
Plaats 8: PIRATEFI5H (2931 in chips)
Plaats 9: landragan (13504 in chips)
baggelaz: zet de ante 50
poalsa: zet de ante 50
lauraand: zet de ante 50
cetin89: zet de ante 50
kwinkle1961: zet de ante 50
Simba783: zet de ante 50
LabratAA: zet de ante 50
PIRATEFI5H: zet de ante 50
landragan: zet de ante 50
landragan: zet small blind 200
baggelaz: zet big blind 400
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {K-Hearts}{Q-Hearts}
poalsa: foldt
lauraand: callt 400
cetin89: foldt
kwinkle1961: foldt
Simba783: foldt
LabratAA: foldt
PIRATEFI5H: foldt
landragan: callt 200
baggelaz: checkt
*** FLOP *** {8-Diamonds}{J-Diamonds}{Q-Spades}
landragan: checkt
baggelaz: checkt
lauraand: bet 800
landragan: callt 800
baggelaz: foldt
*** TURN *** {8-Diamonds}{J-Diamonds}{Q-Spades} {4-Diamonds}
landragan: checkt
lauraand: bet 5996 en is all-in
landragan: foldt
De niet-gecallde bet (5996) is geretourneerd aan lauraand
lauraand won 3250 van pot
lauraand: laat hand niet zien
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 3250 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{J-Diamonds}{Q-Spades}{4-Diamonds}
Plaats 1: baggelaz (big blind) foldde op de Flop
Plaats 2: poalsa foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: lauraand won (3250)
Plaats 4: cetin89 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: kwinkle1961 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: Simba783 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: LabratAA foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: PIRATEFI5H (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: landragan (small blind) foldde op de Turn

big 11 6,5k

lol free chips Tongue

PokerStarshand #97593007021: Toernooi #802010492, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 23/04/2013 21:30:06 CET [23/04/2013 15:30:06 ET]
Tafel '802010492 129' 9-max Plaats #4 is de button
Plaats 1: ABP-arranger (2985 in chips)
Plaats 2: landragan (6173 in chips)
Plaats 4: luisporto70 (14825 in chips)
Plaats 5: Vorixxx (6046 in chips)
Plaats 6: Ned_bg (8408 in chips)
Plaats 7: Sequel11 (9623 in chips)
Plaats 8: IvanGruz (9141 in chips)
Plaats 9: pietdevries (5725 in chips)
ABP-arranger: zet de ante 20
landragan: zet de ante 20
luisporto70: zet de ante 20
Vorixxx: zet de ante 20
Ned_bg: zet de ante 20
Sequel11: zet de ante 20
IvanGruz: zet de ante 20
pietdevries: zet de ante 20
Vorixxx: zet small blind 75
Ned_bg: zet big blind 150
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan landragan {A-Spades}{3-Diamonds}
Sequel11: foldt
IvanGruz: foldt
pietdevries: foldt
ABP-arranger: callt 150
landragan: raiset 294 naar 444
luisporto70: foldt
Vorixxx: foldt
Ned_bg: foldt
ABP-arranger: callt 294
*** FLOP *** {3-Spades}{J-Diamonds}{K-Diamonds}
ABP-arranger: foldt
landragan won 1273 van pot
landragan: laat hand niet zien
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 1273 | Rake 0
Board {3-Spades}{J-Diamonds}{K-Diamonds}
Plaats 1: ABP-arranger foldde op de Flop
Plaats 2: landragan won (1273)
Plaats 4: luisporto70 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: Vorixxx (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 6: Ned_bg (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: Sequel11 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: IvanGruz foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: pietdevries foldde voor de Flop (bette niet)

14142434445108