Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

larske6

Verstuur bericht

Forum Posts

graag nick larske6 alleen turbo mogelijk inplaatst van die 3,30

Meeh vanaf vnv had ik gekunt

ty iedereen

ty thx voor railen

aardig setupje ja

SimplyRed schreef

Nice.. 1010.
Wat zou die Geraldocezar gespeeld hebben ?

99

echt een mega vis

SimplyRed schreef

Hij staat er goed voor met ze,n 1,2 M
Met nog 114 man over.
glglgl larske6 Poker Face

ty

tyty

dan maar voormezelfTongue

zo dan iemand?

verkoop tot 21.00

Stars Nick: larske6
Datum: 12-1--2014
Aantal Games: 1
Procenten te koop: 50%
Totaal Buy-In: 215
Markup: $0,00
Markup %: 0%
Totaal Incl Markup: $0,00
29% KSB (Ja/Nee): ja
Vanaf (cashes): $3k
Over: gehelewinst
Inzage (Ja/Nee): nee
Games ernaast (Ja/Nee): ja
Aantal (schatting: 6
Post handen (Ja/Nee): ja
Busthanden of ook Keyhanden: allebei

Tijd Game Buy-In

20.30 sunday million 215$

PokerStars Hand #109902240292: Tournament #843076982, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2014/01/10 16:18:06 CET [2014/01/10 10:18:06 ET]
Table '843076982 73' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Witamin1981 (4930 in chips)
Seat 2: gs08bjohnson (2105 in chips)
Seat 3: Musicbrother (9970 in chips)
Seat 5: 83lenka83 (545 in chips)
Seat 6: pokerplease5 (2945 in chips)
Seat 7: Lois2006 (10785 in chips)
Seat 8: gogitos (6450 in chips)
Seat 9: larske6 (2080 in chips)
Witamin1981: posts small blind 100
gs08bjohnson: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to larske6 {J-Clubs}{Q-Hearts}
Musicbrother: calls 200
83lenka83: raises 345 to 545 and is all-in
pokerplease5: folds
Lois2006: folds
gogitos: folds
larske6: raises 1535 to 2080 and is all-in
Witamin1981: folds
gs08bjohnson: folds
Musicbrother: calls 1880
*** FLOP *** {8-Clubs}{10-Diamonds}{7-Spades}
*** TURN *** {8-Clubs}{10-Diamonds}{7-Spades} {3-Clubs}
*** RIVER *** {8-Clubs}{10-Diamonds}{7-Spades}{3-Clubs} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Musicbrother: shows {2-Hearts}{2-Diamonds} (a pair of Deuces)
larske6: shows {J-Clubs}{Q-Hearts} (high card Queen)
Musicbrother collected 3070 from side pot
83lenka83: shows {K-Clubs}{9-Spades} (a straight, Six to Ten)
83lenka83 collected 1935 from main pot
Musicbrother wins the $1 bounty for eliminating larske6
larske6 finished the tournament in 1541st place
*** SUMMARY ***
Total pot 5005 Main pot 1935. Side pot 3070. | Rake 0
Board {8-Clubs}{10-Diamonds}{7-Spades}{3-Clubs}{6-Clubs}
Seat 1: Witamin1981 (small blind) folded before Flop
Seat 2: gs08bjohnson (big blind) folded before Flop
Seat 3: Musicbrother showed {2-Hearts}{2-Diamonds} and won (3070) with a pair of Deuces
Seat 5: 83lenka83 showed {K-Clubs}{9-Spades} and won (1935) with a straight, Six to Ten
Seat 6: pokerplease5 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Lois2006 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: gogitos folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: larske6 (button) showed {J-Clubs}{Q-Hearts} and lost with high card Queen

PokerStars Hand #109901885303: Tournament #843076954, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2014/01/10 16:10:33 CET [2014/01/10 10:10:33 ET]
Table '843076954 249' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: bjatni (3000 in chips)
Seat 2: jaimerobayo (3000 in chips)
Seat 3: arianul31 (15759 in chips)
Seat 4: M-86-K (3412 in chips)
Seat 5: Den_Bob_UU (9139 in chips)
Seat 6: larske6 (1461 in chips)
Seat 7: rajatsood (2640 in chips)
Seat 8: pokfac (3150 in chips)
Seat 9: vonovox1 (6134 in chips)
bjatni: posts the ante 10
jaimerobayo: posts the ante 10
arianul31: posts the ante 10
M-86-K: posts the ante 10
Den_Bob_UU: posts the ante 10
larske6: posts the ante 10
rajatsood: posts the ante 10
pokfac: posts the ante 10
vonovox1: posts the ante 10
Den_Bob_UU: posts small blind 50
larske6: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to larske6 {A-Spades}{8-Hearts}
rajatsood: folds
pokfac: folds
vonovox1: raises 200 to 300
bjatni: folds
jaimerobayo: folds
arianul31: folds
M-86-K: folds
Den_Bob_UU: calls 250
larske6: raises 1151 to 1451 and is all-in
vonovox1: folds
Den_Bob_UU: calls 1151
*** FLOP *** {K-Hearts}{2-Hearts}{5-Diamonds}
*** TURN *** {K-Hearts}{2-Hearts}{5-Diamonds} {4-Spades}
*** RIVER *** {K-Hearts}{2-Hearts}{5-Diamonds}{4-Spades} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Den_Bob_UU: shows {10-Diamonds}{10-Spades} (a pair of Tens)
larske6: shows {A-Spades}{8-Hearts} (high card Ace)
Den_Bob_UU collected 3292 from pot
larske6 finished the tournament in 3362nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 3292 | Rake 0
Board {K-Hearts}{2-Hearts}{5-Diamonds}{4-Spades}{7-Hearts}
Seat 1: bjatni folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: jaimerobayo folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: arianul31 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: M-86-K (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Den_Bob_UU (small blind) showed {10-Diamonds}{10-Spades} and won (3292) with a pair of Tens
Seat 6: larske6 (big blind) showed {A-Spades}{8-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 7: rajatsood folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: pokfac folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: vonovox1 folded before Flop

PokerStars Hand #109901582616: Tournament #843076954, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2014/01/10 16:04:03 CET [2014/01/10 10:04:03 ET]
Table '843076954 249' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Messihorst85 (1865 in chips)
Seat 2: Hedgehog883 (2566 in chips)
Seat 3: arianul31 (4794 in chips)
Seat 4: M-86-K (2982 in chips)
Seat 5: Den_Bob_UU (9559 in chips)
Seat 6: larske6 (5955 in chips)
Seat 7: rajatsood (2910 in chips)
Seat 8: pokfac (3340 in chips)
Seat 9: vonovox1 (7724 in chips)
Messihorst85: posts the ante 10
Hedgehog883: posts the ante 10
arianul31: posts the ante 10
M-86-K: posts the ante 10
Den_Bob_UU: posts the ante 10
larske6: posts the ante 10
rajatsood: posts the ante 10
pokfac: posts the ante 10
vonovox1: posts the ante 10
rajatsood: posts small blind 40
pokfac: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to larske6 {K-Spades}{K-Diamonds}
vonovox1: calls 80
Messihorst85: raises 80 to 160
Hedgehog883: folds
arianul31: raises 4624 to 4784 and is all-in
M-86-K: folds
Den_Bob_UU: folds
larske6: raises 1161 to 5945 and is all-in
rajatsood: folds
pokfac: folds
vonovox1: folds
Messihorst85: calls 1695 and is all-in
Uncalled bet (1161) returned to larske6
*** FLOP *** {5-Hearts}{5-Spades}{2-Diamonds}
*** TURN *** {5-Hearts}{5-Spades}{2-Diamonds} {9-Clubs}
*** RIVER *** {5-Hearts}{5-Spades}{2-Diamonds}{9-Clubs} {A-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
arianul31: shows {7-Spades}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Fives)
larske6: shows {K-Spades}{K-Diamonds} (two pair, Kings and Fives)
arianul31 collected 5858 from side pot
Messihorst85: shows {6-Diamonds}{6-Spades} (two pair, Sixes and Fives)
arianul31 collected 5855 from main pot
Messihorst85 finished the tournament in 3424th place
*** SUMMARY ***
Total pot 11713 Main pot 5855. Side pot 5858. | Rake 0
Board {5-Hearts}{5-Spades}{2-Diamonds}{9-Clubs}{A-Hearts}
Seat 1: Messihorst85 showed {6-Diamonds}{6-Spades} and lost with two pair, Sixes and Fives
Seat 2: Hedgehog883 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: arianul31 showed {7-Spades}{A-Diamonds} and won (11713) with two pair, Aces and Fives
Seat 4: M-86-K folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Den_Bob_UU folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: larske6 (button) showed {K-Spades}{K-Diamonds} and lost with two pair, Kings and Fives
Seat 7: rajatsood (small blind) folded before Flop
Seat 8: pokfac (big blind) folded before Flop
Seat 9: vonovox1 folded before Flop

PokerStars Hand #109901180477: Tournament #843076941, $1.00+$0.25+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XI (400/800) - 2014/01/10 15:53:46 CET [2014/01/10 9:53:46 ET]
Table '843076941 296' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: S430aMg (26740 in chips)
Seat 3: panelosky (21515 in chips)
Seat 4: jah1923 (23525 in chips)
Seat 5: Mix54577 (2925 in chips)
Seat 6: larske6 (7725 in chips)
Seat 7: ande83 (6975 in chips)
Seat 8: fischhansi (28130 in chips)
Seat 9: Janq667 (47767 in chips)
S430aMg: posts the ante 75
panelosky: posts the ante 75
jah1923: posts the ante 75
Mix54577: posts the ante 75
larske6: posts the ante 75
ande83: posts the ante 75
fischhansi: posts the ante 75
Janq667: posts the ante 75
fischhansi: posts small blind 400
Janq667: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to larske6 {Q-Hearts}{K-Spades}
S430aMg: calls 800
panelosky: folds
jah1923: folds
Mix54577: folds
larske6: raises 6850 to 7650 and is all-in
ande83: folds
fischhansi: folds
Janq667: folds
S430aMg: calls 6850
*** FLOP *** {4-Hearts}{5-Clubs}{A-Hearts}
*** TURN *** {4-Hearts}{5-Clubs}{A-Hearts} {7-Hearts}
*** RIVER *** {4-Hearts}{5-Clubs}{A-Hearts}{7-Hearts} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
S430aMg: shows {6-Hearts}{9-Hearts} (a flush, Ace high)
larske6: shows {Q-Hearts}{K-Spades} (a pair of Kings)
S430aMg collected 17100 from pot
S430aMg wins the $0.25 bounty for eliminating larske6
larske6 finished the tournament in 1688th place
*** SUMMARY ***
Total pot 17100 | Rake 0
Board {4-Hearts}{5-Clubs}{A-Hearts}{7-Hearts}{K-Clubs}
Seat 1: S430aMg showed {6-Hearts}{9-Hearts} and won (17100) with a flush, Ace high
Seat 3: panelosky folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: jah1923 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Mix54577 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: larske6 showed {Q-Hearts}{K-Spades} and lost with a pair of Kings
Seat 7: ande83 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: fischhansi (small blind) folded before Flop
Seat 9: Janq667 (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #109901100999: Tournament #843079863, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXVI (3000/6000) - 2014/01/10 15:51:54 CET [2014/01/10 9:51:54 ET]
Table '843079863 113' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: skalar26 (35325 in chips)
Seat 2: VVS777 (69103 in chips)
Seat 3: jegerbest28 (48269 in chips)
Seat 4: bezebub1983 (112524 in chips)
Seat 5: donVitoCar19 (99608 in chips)
Seat 6: Sub Zero 43 (45562 in chips)
Seat 8: 1MC0 (55703 in chips)
Seat 9: larske6 (19732 in chips)
skalar26: posts the ante 750
VVS777: posts the ante 750
jegerbest28: posts the ante 750
bezebub1983: posts the ante 750
donVitoCar19: posts the ante 750
Sub Zero 43: posts the ante 750
1MC0: posts the ante 750
larske6: posts the ante 750
skalar26: posts small blind 3000
VVS777: posts big blind 6000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to larske6 {A-Hearts}{Q-Hearts}
jegerbest28: folds
bezebub1983: folds
donVitoCar19: folds
Sub Zero 43: folds
1MC0: folds
larske6: raises 12982 to 18982 and is all-in
skalar26: raises 15593 to 34575 and is all-in
VVS777: folds
Uncalled bet (15593) returned to skalar26
*** FLOP *** {J-Diamonds}{5-Hearts}{9-Diamonds}
*** TURN *** {J-Diamonds}{5-Hearts}{9-Diamonds} {9-Clubs}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{5-Hearts}{9-Diamonds}{9-Clubs} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
skalar26: shows {K-Clubs}{J-Clubs} (two pair, Jacks and Nines)
larske6: shows {A-Hearts}{Q-Hearts} (a pair of Nines)
skalar26 collected 49964 from pot
larske6 finished the tournament in 184th place and received $13.47.
*** SUMMARY ***
Total pot 49964 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{5-Hearts}{9-Diamonds}{9-Clubs}{3-Clubs}
Seat 1: skalar26 (small blind) showed {K-Clubs}{J-Clubs} and won (49964) with two pair, Jacks and Nines
Seat 2: VVS777 (big blind) folded before Flop
Seat 3: jegerbest28 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: bezebub1983 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: donVitoCar19 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Sub Zero 43 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 1MC0 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: larske6 (button) showed {A-Hearts}{Q-Hearts} and lost with a pair of Nines

PokerStars Hand #109900752277: Tournament #843076941, $1.00+$0.25+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 2014/01/10 15:43:41 CET [2014/01/10 9:43:41 ET]
Table '843076941 296' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: S430aMg (14690 in chips)
Seat 2: lenny ford (1650 in chips)
Seat 3: panelosky (9305 in chips)
Seat 5: rafael753753 (15500 in chips)
Seat 6: larske6 (4750 in chips)
Seat 7: optimista148 (2410 in chips)
Seat 8: Kordilyk (17320 in chips)
Seat 9: Janq667 (29222 in chips)
S430aMg: posts the ante 50
lenny ford: posts the ante 50
panelosky: posts the ante 50
rafael753753: posts the ante 50
larske6: posts the ante 50
optimista148: posts the ante 50
Kordilyk: posts the ante 50
Janq667: posts the ante 50
larske6: posts small blind 200
optimista148: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to larske6 {J-Clubs}{A-Diamonds}
Kordilyk: calls 400
Janq667: folds
S430aMg: folds
optimista148 said, "bravo borat"
lenny ford: folds
panelosky: folds
optimista148 said, "go lotto"
rafael753753: raises 1800 to 2200
larske6: raises 2500 to 4700 and is all-in
optimista148: folds
Kordilyk: folds
rafael753753: calls 2500
*** FLOP *** {3-Clubs}{J-Diamonds}{9-Clubs}
*** TURN *** {3-Clubs}{J-Diamonds}{9-Clubs} {5-Spades}
*** RIVER *** {3-Clubs}{J-Diamonds}{9-Clubs}{5-Spades} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
larske6: shows {J-Clubs}{A-Diamonds} (a pair of Jacks)
rafael753753: shows {4-Diamonds}{10-Spades} (a pair of Tens)
larske6 collected 10600 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10600 | Rake 0
Board {3-Clubs}{J-Diamonds}{9-Clubs}{5-Spades}{10-Diamonds}
Seat 1: S430aMg folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: lenny ford folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: panelosky folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: rafael753753 (button) showed {4-Diamonds}{10-Spades} and lost with a pair of Tens
Seat 6: larske6 (small blind) showed {J-Clubs}{A-Diamonds} and won (10600) with a pair of Jacks
Seat 7: optimista148 (big blind) folded before Flop
Seat 8: Kordilyk folded before Flop
Seat 9: Janq667 folded before Flop (didn't bet)

1 bounty

PokerStars Hand #109900702696: Tournament #843076941, $1.00+$0.25+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 2014/01/10 15:42:31 CET [2014/01/10 9:42:31 ET]
Table '843076941 296' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: S430aMg (3510 in chips)
Seat 2: lenny ford (1700 in chips)
Seat 3: panelosky (9355 in chips)
Seat 4: fentagin811 (3900 in chips)
Seat 5: rafael753753 (15950 in chips)
Seat 6: larske6 (5690 in chips)
Seat 7: optimista148 (8100 in chips)
Seat 8: Kordilyk (17370 in chips)
Seat 9: Janq667 (29272 in chips)
S430aMg: posts the ante 50
lenny ford: posts the ante 50
panelosky: posts the ante 50
fentagin811: posts the ante 50
rafael753753: posts the ante 50
larske6: posts the ante 50
optimista148: posts the ante 50
Kordilyk: posts the ante 50
Janq667: posts the ante 50
fentagin811: posts small blind 200
rafael753753: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to larske6 {K-Hearts}{K-Spades}
larske6: raises 400 to 800
optimista148: calls 800
Kordilyk: folds
Janq667: folds
S430aMg: raises 2660 to 3460 and is all-in
lenny ford: folds
panelosky: folds
fentagin811: raises 390 to 3850 and is all-in
rafael753753: folds
larske6: raises 1790 to 5640 and is all-in
optimista148: calls 4840
*** FLOP *** {3-Diamonds}{Q-Spades}{2-Hearts}
*** TURN *** {3-Diamonds}{Q-Spades}{2-Hearts} {7-Clubs}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{Q-Spades}{2-Hearts}{7-Clubs} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
larske6: shows {K-Hearts}{K-Spades} (a pair of Kings)
optimista148: shows {9-Clubs}{9-Spades} (a pair of Nines)
larske6 collected 3580 from side pot-2
fentagin811: shows {A-Clubs}{4-Spades} (high card Ace)
larske6 collected 1170 from side pot-1
S430aMg: shows {4-Clubs}{5-Clubs} (a straight, Three to Seven)
S430aMg collected 14690 from main pot
larske6 wins the $0.25 bounty for eliminating fentagin811
fentagin811 finished the tournament in 2345th place
*** SUMMARY ***
Total pot 19440 Main pot 14690. Side pot-1 1170. Side pot-2 3580. | Rake 0
Board {3-Diamonds}{Q-Spades}{2-Hearts}{7-Clubs}{6-Hearts}
Seat 1: S430aMg showed {4-Clubs}{5-Clubs} and won (14690) with a straight, Three to Seven
Seat 2: lenny ford folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: panelosky (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: fentagin811 (small blind) showed {A-Clubs}{4-Spades} and lost with high card Ace
Seat 5: rafael753753 (big blind) folded before Flop
Seat 6: larske6 showed {K-Hearts}{K-Spades} and won (4750) with a pair of Kings
Seat 7: optimista148 showed {9-Clubs}{9-Spades} and lost with a pair of Nines
Seat 8: Kordilyk folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Janq667 folded before Flop (didn't bet)

12345343