Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

mprivee

Verstuur bericht

Forum Posts

capitano schreef

Hoe zouden jullie deze gespeeld hebben

PokerStars Hand #129706993274: Tournament #1118957760, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2015/02/01 10:38:28 CET [2015/02/01 4:38:28 ET]
Table '1118957760 54' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: parazit1011 (6372 in chips)
Seat 2: bulgarblog (2335 in chips)
Seat 3: lagerveld (4628 in chips)
Seat 4: 201219101407 (3143 in chips)
Seat 5: Turok11-S (3005 in chips)
Seat 6: Homerindoors (3260 in chips)
Seat 7: cruiser1962 (5652 in chips)
Seat 8: Machidon7 (2370 in chips)
Seat 9: VasilevY (3365 in chips)
parazit1011: posts the ante 10
bulgarblog: posts the ante 10
lagerveld: posts the ante 10
201219101407: posts the ante 10
Turok11-S: posts the ante 10
Homerindoors: posts the ante 10
cruiser1962: posts the ante 10
Machidon7: posts the ante 10
VasilevY: posts the ante 10
lagerveld: posts small blind 40
201219101407: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to lagerveld {9-Diamonds}{9-Clubs}
Turok11-S: folds
Homerindoors: folds
cruiser1962: folds
Machidon7: folds
VasilevY: folds
parazit1011: raises 80 to 160
bulgarblog: raises 530 to 690
lagerveld: raises 750 to 1440
201219101407: folds
parazit1011: folds
bulgarblog: raises 750 to 2190
lagerveld: calls 750
*** FLOP *** {7-Clubs}{K-Clubs}{5-Diamonds}
lagerveld: bets 160
bulgarblog: calls 135 and is all-in
Uncalled bet (25) returned to lagerveld
*** TURN *** {7-Clubs}{K-Clubs}{5-Diamonds} {4-Spades}
*** RIVER *** {7-Clubs}{K-Clubs}{5-Diamonds}{4-Spades} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
lagerveld: shows {9-Diamonds}{9-Clubs} (a pair of Nines)
bulgarblog: shows {Q-Hearts}{Q-Clubs} (a pair of Queens)
parazit1011 said, "nh"
bulgarblog collected 4980 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4980 | Rake 0
Board {7-Clubs}{K-Clubs}{5-Diamonds}{4-Spades}{3-Spades}
Seat 1: parazit1011 folded before Flop
Seat 2: bulgarblog (button) showed {Q-Hearts}{Q-Clubs} and won (4980) with a pair of Queens
Seat 3: lagerveld (small blind) showed {9-Diamonds}{9-Clubs} and lost with a pair of Nines
Seat 4: 201219101407 (big blind) folded before Flop
Seat 5: Turok11-S folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Homerindoors folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: cruiser1962 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Machidon7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: VasilevY folded before Flop (didn't bet)

fold op 3b

Jammer man GGThumbs Up

GlThumbs Up niet luisteren naar die ouwe geilaard die is gek op zusjes

Gl heren

cake $117,50

PokerStars Hand #129507610237: Tournament #1118959704, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XXXII (25000/50000) - 2015/01/28 23:14:50 CET [2015/01/28 17:14:50 ET]
Table '1118959704 439' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Verka100 (647445 in chips)
Seat 2: jeffry 24 (623928 in chips)
Seat 3: donSimon886 (1220144 in chips)
Seat 4: Weiny1 (468473 in chips)
Seat 5: vlk14 (149191 in chips)
Seat 6: JoOnnYYY (128508 in chips)
Seat 7: j v nelle (494528 in chips)
Seat 8: Roadlamp (340642 in chips)
Seat 9: amorosoWIN (476030 in chips)
Verka100: posts the ante 5000
jeffry 24: posts the ante 5000
donSimon886: posts the ante 5000
Weiny1: posts the ante 5000
vlk14: posts the ante 5000
JoOnnYYY: posts the ante 5000
j v nelle: posts the ante 5000
Roadlamp: posts the ante 5000
amorosoWIN: posts the ante 5000
JoOnnYYY: posts small blind 25000
j v nelle: posts big blind 50000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {8-Hearts}{A-Diamonds}
Roadlamp: folds
amorosoWIN: folds
Verka100: folds
jeffry 24: folds
donSimon886: raises 50000 to 100000
Weiny1: folds
vlk14: folds
JoOnnYYY: folds
j v nelle: raises 389528 to 489528 and is all-in
donSimon886: calls 389528
*** FLOP *** {5-Spades}{6-Spades}{4-Hearts}
*** TURN *** {5-Spades}{6-Spades}{4-Hearts} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Spades}{6-Spades}{4-Hearts}{Q-Diamonds} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {8-Hearts}{A-Diamonds} (high card Ace)
donSimon886: shows {7-Hearts}{7-Diamonds} (a straight, Three to Seven)
donSimon886 collected 1049056 from pot
j v nelle finished the tournament in 574th place and received $18.13.
*** SUMMARY ***
Total pot 1049056 | Rake 0
Board {5-Spades}{6-Spades}{4-Hearts}{Q-Diamonds}{3-Clubs}
Seat 1: Verka100 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: jeffry 24 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: donSimon886 showed {7-Hearts}{7-Diamonds} and won (1049056) with a straight, Three to Seven
Seat 4: Weiny1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: vlk14 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: JoOnnYYY (small blind) folded before Flop
Seat 7: j v nelle (big blind) showed {8-Hearts}{A-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 8: Roadlamp folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: amorosoWIN folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #129503189071: Tournament #1118959938, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 2015/01/28 22:07:15 CET [2015/01/28 16:07:15 ET]
Table '1118959938 128' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: j v nelle (5167 in chips)
Seat 2: Moeses87 (6565 in chips)
Seat 3: akolod (2025 in chips)
Seat 4: Jensstr9100 (5901 in chips)
Seat 5: forjaes1000 (1696 in chips)
Seat 6: MarcDesbiens (6802 in chips)
Seat 7: archiebe (17272 in chips)
Seat 8: reits23 (2800 in chips)
Seat 9: aa3270 (13602 in chips)
j v nelle: posts the ante 50
Moeses87: posts the ante 50
akolod: posts the ante 50
Jensstr9100: posts the ante 50
forjaes1000: posts the ante 50
MarcDesbiens: posts the ante 50
archiebe: posts the ante 50
reits23: posts the ante 50
aa3270: posts the ante 50
MarcDesbiens: posts small blind 200
archiebe: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {A-Spades}{10-Spades}
forjaes1000 said, "marc is amazing"
reits23: folds
aa3270: folds
j v nelle: raises 4717 to 5117 and is all-in
Moeses87: folds
akolod: calls 1975 and is all-in
Jensstr9100: folds
forjaes1000: folds
MarcDesbiens: folds
archiebe: folds
Uncalled bet (3142) returned to j v nelle
*** FLOP *** {J-Spades}{K-Hearts}{3-Diamonds}
*** TURN *** {J-Spades}{K-Hearts}{3-Diamonds} {3-Clubs}
*** RIVER *** {J-Spades}{K-Hearts}{3-Diamonds}{3-Clubs} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {A-Spades}{10-Spades} (a pair of Threes)
akolod: shows {Q-Hearts}{10-Hearts} (a pair of Threes - lower kicker)
j v nelle collected 5000 from pot
j v nelle wins the $1 bounty for eliminating akolod
akolod finished the tournament in 1237th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5000 | Rake 0
Board {J-Spades}{K-Hearts}{3-Diamonds}{3-Clubs}{4-Clubs}
Seat 1: j v nelle showed {A-Spades}{10-Spades} and won (5000) with a pair of Threes
Seat 2: Moeses87 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: akolod showed {Q-Hearts}{10-Hearts} and lost with a pair of Threes
Seat 4: Jensstr9100 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: forjaes1000 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: MarcDesbiens (small blind) folded before Flop
Seat 7: archiebe (big blind) folded before Flop
Seat 8: reits23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: aa3270 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #129501815716: Tournament #1118959938, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2015/01/28 21:46:21 CET [2015/01/28 15:46:21 ET]
Table '1118959938 128' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: j v nelle (5130 in chips)
Seat 2: Moeses87 (5190 in chips)
Seat 3: voranrom (1343 in chips)
Seat 4: Jensstr9100 (2592 in chips)
Seat 5: forjaes1000 (5199 in chips)
Seat 6: ehkvvv (3405 in chips)
Seat 7: archiebe (3325 in chips)
Seat 8: cacci2 (1556 in chips)
Seat 9: Helicon2 (2325 in chips)
j v nelle: posts the ante 25
Moeses87: posts the ante 25
voranrom: posts the ante 25
Jensstr9100: posts the ante 25
forjaes1000: posts the ante 25
ehkvvv: posts the ante 25
archiebe: posts the ante 25
cacci2: posts the ante 25
Helicon2: posts the ante 25
Moeses87: posts small blind 125
voranrom: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {K-Hearts}{A-Spades}
Jensstr9100: folds
forjaes1000: folds
ehkvvv: folds
archiebe: folds
cacci2: raises 1281 to 1531 and is all-in
Helicon2: folds
j v nelle: raises 3574 to 5105 and is all-in
Moeses87: folds
voranrom: calls 1068 and is all-in
Uncalled bet (3574) returned to j v nelle
*** FLOP *** {A-Diamonds}{9-Spades}{3-Clubs}
*** TURN *** {A-Diamonds}{9-Spades}{3-Clubs} {Q-Hearts}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{9-Spades}{3-Clubs}{Q-Hearts} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
cacci2: shows {7-Spades}{7-Hearts} (a pair of Sevens)
j v nelle: shows {K-Hearts}{A-Spades} (a pair of Aces)
j v nelle collected 426 from side pot
voranrom: shows {5-Diamonds}{6-Spades} (a pair of Fives)
j v nelle collected 4304 from main pot
j v nelle wins the $1 bounty for eliminating voranrom
j v nelle wins the $1 bounty for eliminating cacci2
cacci2 finished the tournament in 1478th place
voranrom finished the tournament in 1479th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4730 Main pot 4304. Side pot 426. | Rake 0
Board {A-Diamonds}{9-Spades}{3-Clubs}{Q-Hearts}{5-Hearts}
Seat 1: j v nelle (button) showed {K-Hearts}{A-Spades} and won (4730) with a pair of Aces
Seat 2: Moeses87 (small blind) folded before Flop
Seat 3: voranrom (big blind) showed {5-Diamonds}{6-Spades} and lost with a pair of Fives
Seat 4: Jensstr9100 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: forjaes1000 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ehkvvv folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: archiebe folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: cacci2 showed {7-Spades}{7-Hearts} and lost with a pair of Sevens
Seat 9: Helicon2 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #129500520656: Tournament #1118959752, $5.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (2500/5000) - 2015/01/28 21:27:49 CET [2015/01/28 15:27:49 ET]
Table '1118959752 83' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: j v nelle (24333 in chips)
Seat 2: nabakashi (73831 in chips)
Seat 3: breezyy86 (54490 in chips)
Seat 4: badzio (43076 in chips)
Seat 5: rudysan (15610 in chips)
Seat 6: pascher (12060 in chips)
Seat 7: Omgudge (52290 in chips)
Seat 8: giasar (47845 in chips)
Seat 9: Trap_Door04 (39847 in chips)
j v nelle: posts the ante 1000
nabakashi: posts the ante 1000
breezyy86: posts the ante 1000
badzio: posts the ante 1000
rudysan: posts the ante 1000
pascher: posts the ante 1000
Omgudge: posts the ante 1000
giasar: posts the ante 1000
Trap_Door04: posts the ante 1000
j v nelle: posts small blind 2500
nabakashi: posts big blind 5000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {J-Hearts}{A-Clubs}
breezyy86: folds
badzio: folds
rudysan: folds
pascher: folds
Omgudge: raises 10000 to 15000
giasar: folds
Trap_Door04: folds
j v nelle: raises 8333 to 23333 and is all-in
nabakashi: folds
Omgudge: calls 8333
*** FLOP *** {4-Clubs}{10-Hearts}{4-Hearts}
*** TURN *** {4-Clubs}{10-Hearts}{4-Hearts} {8-Hearts}
*** RIVER *** {4-Clubs}{10-Hearts}{4-Hearts}{8-Hearts} {K-Spades}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {J-Hearts}{A-Clubs} (a pair of Fours)
Omgudge: shows {Q-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Fours - Ace+King+Queen kicker)
Omgudge collected 60666 from pot
j v nelle finished the tournament in 107th place and received $12.95.
*** SUMMARY ***
Total pot 60666 | Rake 0
Board {4-Clubs}{10-Hearts}{4-Hearts}{8-Hearts}{K-Spades}
Seat 1: j v nelle (small blind) showed {J-Hearts}{A-Clubs} and lost with a pair of Fours
Seat 2: nabakashi (big blind) folded before Flop
Seat 3: breezyy86 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: badzio folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: rudysan folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: pascher folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Omgudge showed {Q-Diamonds}{A-Diamonds} and won (60666) with a pair of Fours
Seat 8: giasar folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Trap_Door04 (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #129497231047: Tournament #1118959488, $5.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XXI (5000/10000) - 2015/01/28 20:38:52 CET [2015/01/28 14:38:52 ET]
Table '1118959488 51' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: DazX (130268 in chips)
Seat 2: fie$$$ta (163104 in chips)
Seat 3: DINO Tyumen (148227 in chips)
Seat 4: j v nelle (79161 in chips)
Seat 5: filintahasan (109464 in chips)
Seat 6: D1LG (148813 in chips)
Seat 7: pokervi4 (157856 in chips)
Seat 8: adrianszc (119680 in chips)
DazX: posts the ante 2000
fie$$$ta: posts the ante 2000
DINO Tyumen: posts the ante 2000
j v nelle: posts the ante 2000
filintahasan: posts the ante 2000
D1LG: posts the ante 2000
pokervi4: posts the ante 2000
adrianszc: posts the ante 2000
adrianszc: posts small blind 5000
DazX: posts big blind 10000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {Q-Spades}{K-Diamonds}
fie$$$ta: folds
DINO Tyumen: folds
j v nelle: raises 67161 to 77161 and is all-in
filintahasan: raises 30303 to 107464 and is all-in
D1LG: folds
pokervi4: folds
adrianszc: folds
DazX: folds
Uncalled bet (30303) returned to filintahasan
*** FLOP *** {Q-Clubs}{9-Diamonds}{4-Clubs}
*** TURN *** {Q-Clubs}{9-Diamonds}{4-Clubs} {A-Spades}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{9-Diamonds}{4-Clubs}{A-Spades} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {Q-Spades}{K-Diamonds} (a pair of Queens)
filintahasan: shows {K-Hearts}{K-Spades} (a pair of Kings)
filintahasan collected 185322 from pot
j v nelle finished the tournament in 33rd place and received $22.64.
*** SUMMARY ***
Total pot 185322 | Rake 0
Board {Q-Clubs}{9-Diamonds}{4-Clubs}{A-Spades}{10-Clubs}
Seat 1: DazX (big blind) folded before Flop
Seat 2: fie$$$ta folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: DINO Tyumen folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: j v nelle showed {Q-Spades}{K-Diamonds} and lost with a pair of Queens
Seat 5: filintahasan showed {K-Hearts}{K-Spades} and won (185322) with a pair of Kings
Seat 6: D1LG folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: pokervi4 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: adrianszc (small blind) folded before Flop

Gl met je horsies

Gl

boekie ook bedankt weer gg jammer

Gl

Gogo

Gl met je horsie.s

GL boekie

Pokerwesjuh schreef

Overal uit... cash in h3 komt zodra Internet is gefixed. Moet je de exit handen nog hebben straks?

Nee hoor. Jammer thanks voor spelen

Thorbs schreef

TonySttt schreef

Bosse Arrav - Pokerkluka (als hij hem gaat spelen)
Jefbundy - Uknowprosky*
Bacchus - MRGR33N13
MrB. - Skaiwalkurr
Emiel071 - Crownupguy
agri2003111 - SpaceyFCB
V_koning - €urop€an
rensPL- shippothamus
kampoe88 - donbartos
Skills - munchenhb
Meaty23 - Elmagico19A1
Chaser - Quadchrazs
Mintewek - Trueteller
tjerkoss - wizowizo
hansie - big huni
Ausmat - z4itsev
advenje - brynnkenny
TheHound - Tonkaaaa
WhyAlwaysYou - Isildur1
danos23 -jdtjpoker
tonysttt - rubenrtv
Pappe_Ruk - Iftari
Thorbs - KJulius10

mprivee- Pappe_Ruk

V_Koning schreef

en bust in de laatste Sad

zat nie echt mee helaas

Show spoiler

12345382