Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

mprivee

Verstuur bericht

Forum Posts

$44,23 onderweg

PokerStars Hand #122366295742: Tournament #978296854, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XXII (1000/2000) - 2014/10/01 20:43:00 CET [2014/10/01 14:43:00 ET]
Table '978296854 119' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: kakayeled (13675 in chips) is sitting out
Seat 2: hsaraiva9 (151122 in chips)
Seat 3: j v nelle (45645 in chips)
Seat 5: ruslanmd (132640 in chips)
Seat 6: Violetta1808 (30842 in chips)
Seat 7: prem07770 (18659 in chips) is sitting out
Seat 8: dongdonglee (70416 in chips)
Seat 9: onlyu23 (86923 in chips)
kakayeled: posts the ante 250
hsaraiva9: posts the ante 250
j v nelle: posts the ante 250
ruslanmd: posts the ante 250
Violetta1808: posts the ante 250
prem07770: posts the ante 250
dongdonglee: posts the ante 250
onlyu23: posts the ante 250
onlyu23: posts small blind 1000
kakayeled: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {Q-Clubs}{A-Clubs}
hsaraiva9: folds
j v nelle: raises 2000 to 4000
ruslanmd: folds
Violetta1808: folds
prem07770: folds
dongdonglee: folds
onlyu23: raises 9998 to 13998
kakayeled: folds
j v nelle: calls 9998
*** FLOP *** {9-Diamonds}{7-Clubs}{10-Clubs}
onlyu23: bets 72675 and is all-in
j v nelle: calls 31397 and is all-in
Uncalled bet (41278) returned to onlyu23
*** TURN *** {9-Diamonds}{7-Clubs}{10-Clubs} {9-Spades}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{7-Clubs}{10-Clubs}{9-Spades} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
onlyu23: shows {6-Hearts}{10-Spades} (two pair, Tens and Nines)
j v nelle: shows {Q-Clubs}{A-Clubs} (a pair of Nines)
onlyu23 collected 94790 from pot
j v nelle finished the tournament in 99th place and received $16.60.
*** SUMMARY ***
Total pot 94790 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{7-Clubs}{10-Clubs}{9-Spades}{3-Spades}
Seat 1: kakayeled (big blind) folded before Flop
Seat 2: hsaraiva9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: j v nelle showed {Q-Clubs}{A-Clubs} and lost with a pair of Nines
Seat 5: ruslanmd folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Violetta1808 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: prem07770 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: dongdonglee (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: onlyu23 (small blind) showed {6-Hearts}{10-Spades} and won (94790) with two pair, Tens and Nines

PokerStars Hand #122366023676: Tournament #978296999, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XX (700/1400) - 2014/10/01 20:39:11 CET [2014/10/01 14:39:11 ET]
Table '978296999 29' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: j v nelle (22854 in chips)
Seat 2: AAcademiKK (63909 in chips)
Seat 3: buksetrol (25089 in chips)
Seat 4: dziro (38335 in chips)
Seat 5: bigdustycool (31552 in chips)
Seat 6: Dr.Hibbert55 (17112 in chips)
Seat 7: vandorbab (42025 in chips)
Seat 8: LDNsoldier (50094 in chips)
Seat 9: Urmala (63161 in chips)
j v nelle: posts the ante 175
AAcademiKK: posts the ante 175
buksetrol: posts the ante 175
dziro: posts the ante 175
bigdustycool: posts the ante 175
Dr.Hibbert55: posts the ante 175
vandorbab: posts the ante 175
LDNsoldier: posts the ante 175
Urmala: posts the ante 175
LDNsoldier: posts small blind 700
Urmala: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {K-Spades}{A-Diamonds}
j v nelle: raises 1400 to 2800
AAcademiKK: folds
buksetrol: folds
dziro: folds
bigdustycool: folds
Dr.Hibbert55: folds
vandorbab: folds
LDNsoldier: folds
Urmala: raises 2800 to 5600
j v nelle: raises 17079 to 22679 and is all-in
Urmala: calls 17079
*** FLOP *** {8-Hearts}{8-Clubs}{J-Clubs}
*** TURN *** {8-Hearts}{8-Clubs}{J-Clubs} {6-Hearts}
*** RIVER *** {8-Hearts}{8-Clubs}{J-Clubs}{6-Hearts} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Urmala: shows {A-Hearts}{A-Spades} (two pair, Aces and Eights)
j v nelle: shows {K-Spades}{A-Diamonds} (a pair of Eights)
Urmala collected 47633 from pot
j v nelle finished the tournament in 377th place and received $18.42.
*** SUMMARY ***
Total pot 47633 | Rake 0
Board {8-Hearts}{8-Clubs}{J-Clubs}{6-Hearts}{4-Clubs}
Seat 1: j v nelle showed {K-Spades}{A-Diamonds} and lost with a pair of Eights
Seat 2: AAcademiKK folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: buksetrol folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: dziro folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: bigdustycool folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dr.Hibbert55 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: vandorbab (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: LDNsoldier (small blind) folded before Flop
Seat 9: Urmala (big blind) showed {A-Hearts}{A-Spades} and won (47633) with two pair, Aces and Eights

PokerStars Hand #122365411703: Tournament #978296999, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XIX (600/1200) - 2014/10/01 20:30:32 CET [2014/10/01 14:30:32 ET]
Table '978296999 29' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: j v nelle (25979 in chips)
Seat 2: AAcademiKK (52184 in chips)
Seat 3: buksetrol (39114 in chips)
Seat 4: dziro (43735 in chips)
Seat 5: bigdustycool (41002 in chips)
Seat 6: Dr.Hibbert55 (20537 in chips)
Seat 7: vandorbab (21225 in chips)
Seat 8: LDNsoldier (57019 in chips)
Seat 9: Urmala (53336 in chips)
j v nelle: posts the ante 150
AAcademiKK: posts the ante 150
buksetrol: posts the ante 150
dziro: posts the ante 150
bigdustycool: posts the ante 150
Dr.Hibbert55: posts the ante 150
vandorbab: posts the ante 150
LDNsoldier: posts the ante 150
Urmala: posts the ante 150
Urmala: posts small blind 600
j v nelle: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {J-Clubs}{J-Hearts}
AAcademiKK: folds
buksetrol: folds
dziro: folds
bigdustycool: raises 1200 to 2400
Dr.Hibbert55: folds
vandorbab: raises 6000 to 8400
LDNsoldier: folds
Urmala: folds
j v nelle: folds
bigdustycool: raises 32452 to 40852 and is all-in
vandorbab: calls 12675 and is all-in
Uncalled bet (19777) returned to bigdustycool
*** FLOP *** {Q-Hearts}{5-Clubs}{K-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Hearts}{5-Clubs}{K-Diamonds} {K-Spades}
*** RIVER *** {Q-Hearts}{5-Clubs}{K-Diamonds}{K-Spades} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
bigdustycool: shows {8-Clubs}{8-Hearts} (two pair, Kings and Eights)
vandorbab: shows {Q-Diamonds}{Q-Clubs} (a full house, Queens full of Kings)
vandorbab collected 45300 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 45300 | Rake 0
Board {Q-Hearts}{5-Clubs}{K-Diamonds}{K-Spades}{3-Diamonds}
Seat 1: j v nelle (big blind) folded before Flop
Seat 2: AAcademiKK folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: buksetrol folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: dziro folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: bigdustycool showed {8-Clubs}{8-Hearts} and lost with two pair, Kings and Eights
Seat 6: Dr.Hibbert55 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: vandorbab showed {Q-Diamonds}{Q-Clubs} and won (45300) with a full house, Queens full of Kings
Seat 8: LDNsoldier (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Urmala (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #122364315963: Tournament #978297049, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2014/10/01 20:15:00 CET [2014/10/01 14:15:00 ET]
Table '978297049 48' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: queste (27755 in chips)
Seat 2: j v nelle (22908 in chips)
Seat 3: LOLdemort (18121 in chips)
Seat 4: soare99 (7835 in chips)
Seat 5: gahoibvthakn (4497 in chips)
Seat 6: skoma80 (18558 in chips)
Seat 7: hao_1986 (25205 in chips)
Seat 8: davrow (6240 in chips)
Seat 9: kostya0074 (11596 in chips)
queste: posts the ante 85
j v nelle: posts the ante 85
LOLdemort: posts the ante 85
soare99: posts the ante 85
gahoibvthakn: posts the ante 85
skoma80: posts the ante 85
hao_1986: posts the ante 85
davrow: posts the ante 85
kostya0074: posts the ante 85
LOLdemort: posts small blind 350
soare99: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {8-Clubs}{A-Hearts}
gahoibvthakn: folds
skoma80: folds
hao_1986: folds
davrow: folds
kostya0074: folds
queste: folds
j v nelle: raises 700 to 1400
LOLdemort: raises 1750 to 3150
soare99: folds
j v nelle: calls 1750
*** FLOP *** {2-Clubs}{7-Clubs}{8-Diamonds}
LOLdemort: bets 3028
j v nelle: raises 15341 to 18369
LOLdemort: calls 11858 and is all-in
Uncalled bet (3483) returned to j v nelle
*** TURN *** {2-Clubs}{7-Clubs}{8-Diamonds} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Clubs}{7-Clubs}{8-Diamonds}{7-Diamonds} {J-Spades}
*** SHOW DOWN ***
LOLdemort: shows {Q-Hearts}{Q-Spades} (two pair, Queens and Sevens)
j v nelle: shows {8-Clubs}{A-Hearts} (two pair, Eights and Sevens)
LOLdemort collected 37537 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 37537 | Rake 0
Board {2-Clubs}{7-Clubs}{8-Diamonds}{7-Diamonds}{J-Spades}
Seat 1: queste folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: j v nelle (button) showed {8-Clubs}{A-Hearts} and lost with two pair, Eights and Sevens
Seat 3: LOLdemort (small blind) showed {Q-Hearts}{Q-Spades} and won (37537) with two pair, Queens and Sevens
Seat 4: soare99 (big blind) folded before Flop
Seat 5: gahoibvthakn folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: skoma80 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: hao_1986 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: davrow folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: kostya0074 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #122364181231: Tournament #978297049, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2014/10/01 20:13:03 CET [2014/10/01 14:13:03 ET]
Table '978297049 48' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: queste (28275 in chips)
Seat 2: j v nelle (32542 in chips)
Seat 3: LOLdemort (16476 in chips)
Seat 4: soare99 (8005 in chips)
Seat 5: gahoibvthakn (4667 in chips)
Seat 6: skoma80 (9199 in chips)
Seat 7: hao_1986 (25375 in chips)
Seat 8: davrow (6410 in chips)
Seat 9: kostya0074 (11766 in chips)
queste: posts the ante 85
j v nelle: posts the ante 85
LOLdemort: posts the ante 85
soare99: posts the ante 85
gahoibvthakn: posts the ante 85
skoma80: posts the ante 85
hao_1986: posts the ante 85
davrow: posts the ante 85
kostya0074: posts the ante 85
queste: posts small blind 350
j v nelle: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {A-Hearts}{A-Clubs}
LOLdemort: folds
soare99: folds
gahoibvthakn: folds
skoma80: calls 700
hao_1986: folds
davrow: folds
kostya0074: folds
queste: folds
j v nelle: raises 1435 to 2135
skoma80: calls 1435
*** FLOP *** {3-Diamonds}{K-Clubs}{6-Clubs}
j v nelle: bets 2154
skoma80: calls 2154
*** TURN *** {3-Diamonds}{K-Clubs}{6-Clubs} {10-Spades}
j v nelle: bets 6785
skoma80: calls 4825 and is all-in
Uncalled bet (1960) returned to j v nelle
*** RIVER *** {3-Diamonds}{K-Clubs}{6-Clubs}{10-Spades} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {A-Hearts}{A-Clubs} (a pair of Aces)
skoma80: shows {5-Clubs}{Q-Clubs} (a flush, King high)
skoma80 collected 19343 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 19343 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{K-Clubs}{6-Clubs}{10-Spades}{8-Clubs}
Seat 1: queste (small blind) folded before Flop
Seat 2: j v nelle (big blind) showed {A-Hearts}{A-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 3: LOLdemort folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: soare99 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: gahoibvthakn folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: skoma80 showed {5-Clubs}{Q-Clubs} and won (19343) with a flush, King high
Seat 7: hao_1986 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: davrow folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: kostya0074 (button) folded before Flop (didn't bet)

15,00 5,50 big out
15,30 2r 10,20 out
15,45 5,40 ko $11, nog wat $2
16,30 2,2r 10,20 53257
16,45 11fo out
17,00 8,80 big 34829
17,15 5r 2r 1ao 20,50 26475
18,00 22big out
18,15 27pko out

PokerStars Hand #122361956089: Tournament #978297187, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/10/01 19:39:23 CET [2014/10/01 13:39:23 ET]
Table '978297187 45' 9-max Seat #3 is the button
Seat 2: Roger321 (4202 in chips)
Seat 3: MuLti4ek (8617 in chips)
Seat 4: bora0007 (15779 in chips)
Seat 5: pinocchio278 (8853 in chips)
Seat 6: wagwaann (9172 in chips)
Seat 7: kirill889 (2940 in chips)
Seat 8: j v nelle (1576 in chips)
Seat 9: Donikk (9634 in chips)
Roger321: posts the ante 25
MuLti4ek: posts the ante 25
bora0007: posts the ante 25
pinocchio278: posts the ante 25
wagwaann: posts the ante 25
kirill889: posts the ante 25
j v nelle: posts the ante 25
Donikk: posts the ante 25
bora0007: posts small blind 100
pinocchio278: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {7-Diamonds}{7-Spades}
wagwaann: folds
kirill889: folds
j v nelle: raises 1351 to 1551 and is all-in
Donikk: calls 1551
Roger321: raises 2626 to 4177 and is all-in
MuLti4ek: folds
bora0007: folds
pinocchio278: folds
Donikk: calls 2626
*** FLOP *** {9-Hearts}{K-Clubs}{Q-Spades}
*** TURN *** {9-Hearts}{K-Clubs}{Q-Spades} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Hearts}{K-Clubs}{Q-Spades}{3-Diamonds} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Donikk: shows {K-Hearts}{Q-Diamonds} (two pair, Kings and Queens)
Roger321: shows {A-Clubs}{K-Spades} (a pair of Kings)
Donikk collected 5252 from side pot
j v nelle: shows {7-Diamonds}{7-Spades} (a pair of Sevens)
Donikk collected 5153 from main pot
Roger321 finished the tournament in 1530th place
j v nelle finished the tournament in 1531st place
*** SUMMARY ***
Total pot 10405 Main pot 5153. Side pot 5252. | Rake 0
Board {9-Hearts}{K-Clubs}{Q-Spades}{3-Diamonds}{6-Clubs}
Seat 2: Roger321 showed {A-Clubs}{K-Spades} and lost with a pair of Kings
Seat 3: MuLti4ek (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: bora0007 (small blind) folded before Flop
Seat 5: pinocchio278 (big blind) folded before Flop
Seat 6: wagwaann folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: kirill889 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: j v nelle showed {7-Diamonds}{7-Spades} and lost with a pair of Sevens
Seat 9: Donikk showed {K-Hearts}{Q-Diamonds} and won (10405) with two pair, Kings and Queens

PokerStars Hand #122361375961: Tournament #978297297, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2014/10/01 19:30:42 CET [2014/10/01 13:30:42 ET]
Table '978297297 93' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: j v nelle (3886 in chips)
Seat 2: Martinrami04 (11239 in chips)
Seat 3: MARRY-KN (3159 in chips)
Seat 4: BanMartins (13734 in chips)
Seat 5: Becman9108 (32860 in chips)
Seat 6: tamere1404 (28008 in chips)
Seat 7: Marfiychuk (13785 in chips)
Seat 8: grabble86 (8575 in chips)
Seat 9: logsylewis (16926 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
j v nelle: posts the ante 60
Martinrami04: posts the ante 60
MARRY-KN: posts the ante 60
BanMartins: posts the ante 60
Becman9108: posts the ante 60
tamere1404: posts the ante 60
Marfiychuk: posts the ante 60
grabble86: posts the ante 60
j v nelle: posts small blind 250
Martinrami04: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {6-Spades}{7-Spades}
MARRY-KN: folds
BanMartins: folds
Becman9108: calls 500
tamere1404: folds
Marfiychuk: folds
grabble86: calls 500
j v nelle: raises 3326 to 3826 and is all-in
Martinrami04: folds
Becman9108: calls 3326
grabble86: folds
*** FLOP *** {J-Spades}{5-Diamonds}{5-Clubs}
*** TURN *** {J-Spades}{5-Diamonds}{5-Clubs} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {J-Spades}{5-Diamonds}{5-Clubs}{2-Diamonds} {K-Spades}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {6-Spades}{7-Spades} (a pair of Fives)
Becman9108: shows {A-Diamonds}{J-Hearts} (two pair, Jacks and Fives)
Becman9108 collected 9132 from pot
Becman9108 wins $6.13 for eliminating j v nelle and their own bounty increases by $6.12 to $39.79
j v nelle finished the tournament in 531st place
*** SUMMARY ***
Total pot 9132 | Rake 0
Board {J-Spades}{5-Diamonds}{5-Clubs}{2-Diamonds}{K-Spades}
Seat 1: j v nelle (small blind) showed {6-Spades}{7-Spades} and lost with a pair of Fives
Seat 2: Martinrami04 (big blind) folded before Flop
Seat 3: MARRY-KN folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: BanMartins folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Becman9108 showed {A-Diamonds}{J-Hearts} and won (9132) with two pair, Jacks and Fives
Seat 6: tamere1404 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Marfiychuk folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: grabble86 (button) folded before Flop

PokerStars Hand #122360333025: Tournament #978296999, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2014/10/01 19:15:00 CET [2014/10/01 13:15:00 ET]
Table '978296999 29' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: j v nelle (9274 in chips)
Seat 2: BuTa/Iek (23407 in chips)
Seat 4: DixyDix (26336 in chips)
Seat 5: DJeka[MD] (3115 in chips)
Seat 6: Dr.Hibbert55 (15884 in chips)
Seat 7: RiBa730 (5523 in chips)
Seat 8: johanric (35588 in chips)
Seat 9: MissPlayer89 (2335 in chips)
j v nelle: posts the ante 50
BuTa/Iek: posts the ante 50
DixyDix: posts the ante 50
DJeka[MD]: posts the ante 50
Dr.Hibbert55: posts the ante 50
RiBa730: posts the ante 50
johanric: posts the ante 50
MissPlayer89: posts the ante 50
RiBa730: posts small blind 200
johanric: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {A-Spades}{K-Clubs}
MissPlayer89: folds
j v nelle: raises 400 to 800
BuTa/Iek: calls 800
DixyDix: folds
DJeka[MD]: raises 2265 to 3065 and is all-in
Dr.Hibbert55: folds
RiBa730: folds
johanric: folds
j v nelle: raises 6159 to 9224 and is all-in
BuTa/Iek: folds
Uncalled bet (6159) returned to j v nelle
*** FLOP *** {J-Spades}{5-Clubs}{9-Diamonds}
*** TURN *** {J-Spades}{5-Clubs}{9-Diamonds} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {J-Spades}{5-Clubs}{9-Diamonds}{Q-Diamonds} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {A-Spades}{K-Clubs} (a pair of Nines)
DJeka[MD]: shows {5-Diamonds}{5-Hearts} (a full house, Fives full of Nines)
DJeka[MD] collected 7930 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7930 | Rake 0
Board {J-Spades}{5-Clubs}{9-Diamonds}{Q-Diamonds}{9-Spades}
Seat 1: j v nelle showed {A-Spades}{K-Clubs} and lost with a pair of Nines
Seat 2: BuTa/Iek folded before Flop
Seat 4: DixyDix folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: DJeka[MD] showed {5-Diamonds}{5-Hearts} and won (7930) with a full house, Fives full of Nines
Seat 6: Dr.Hibbert55 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: RiBa730 (small blind) folded before Flop
Seat 8: johanric (big blind) folded before Flop
Seat 9: MissPlayer89 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #122359968680: Tournament #978296678, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XIX (600/1200) - 2014/10/01 19:09:28 CET [2014/10/01 13:09:28 ET]
Table '978296678 43' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: j v nelle (12972 in chips)
Seat 2: Hankmuth (3183 in chips)
Seat 3: VilaTigrãoGO (100873 in chips)
Seat 4: sontz88 (14941 in chips)
Seat 5: prz68 (43920 in chips)
Seat 6: MidEGambler (77072 in chips)
Seat 7: bompa (38332 in chips)
Seat 8: Titiu0406 (15416 in chips)
Seat 9: TTT777500 (21110 in chips)
j v nelle: posts the ante 150
Hankmuth: posts the ante 150
VilaTigrãoGO: posts the ante 150
sontz88: posts the ante 150
prz68: posts the ante 150
MidEGambler: posts the ante 150
bompa: posts the ante 150
Titiu0406: posts the ante 150
TTT777500: posts the ante 150
prz68: posts small blind 600
MidEGambler: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {A-Spades}{10-Spades}
bompa: folds
Titiu0406: folds
TTT777500: folds
j v nelle: raises 11622 to 12822 and is all-in
Hankmuth: calls 3033 and is all-in
VilaTigrãoGO: folds
sontz88: folds
prz68: raises 30948 to 43770 and is all-in
MidEGambler: folds
Uncalled bet (30948) returned to prz68
*** FLOP *** {K-Spades}{4-Hearts}{8-Hearts}
*** TURN *** {K-Spades}{4-Hearts}{8-Hearts} {Q-Hearts}
*** RIVER *** {K-Spades}{4-Hearts}{8-Hearts}{Q-Hearts} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
prz68: shows {K-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Kings)
j v nelle: shows {A-Spades}{10-Spades} (high card Ace)
prz68 collected 19578 from side pot
Hankmuth: shows {6-Diamonds}{6-Hearts} (a pair of Sixes)
prz68 collected 11649 from main pot
j v nelle finished the tournament in 160th place
Hankmuth finished the tournament in 161st place
*** SUMMARY ***
Total pot 31227 Main pot 11649. Side pot 19578. | Rake 0
Board {K-Spades}{4-Hearts}{8-Hearts}{Q-Hearts}{3-Spades}
Seat 1: j v nelle showed {A-Spades}{10-Spades} and lost with high card Ace
Seat 2: Hankmuth showed {6-Diamonds}{6-Hearts} and lost with a pair of Sixes
Seat 3: VilaTigrãoGO folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: sontz88 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: prz68 (small blind) showed {K-Hearts}{A-Diamonds} and won (31227) with a pair of Kings
Seat 6: MidEGambler (big blind) folded before Flop
Seat 7: bompa folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Titiu0406 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: TTT777500 folded before Flop (didn't bet)

15,00 5,50 big out
15,30 2r 10,20 13047
15,45 5,40 ko $11, nog wat $2
16,30 2,2r 10,20 21971
16,45 11fo out
17,00 8,80 big 8905
17,15 5r 2r 1ao 20,50 11354
18,00 22big 3716
18,15 27pko 2204

PokerStars Hand #122357562923: Tournament #978252767, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/10/01 18:31:13 CET [2014/10/01 12:31:13 ET]
Table '978252767 22' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: FlipMaster08 (6268 in chips)
Seat 2: Barrrii (3698 in chips)
Seat 3: general_jim3 (7081 in chips)
Seat 4: j v nelle (2132 in chips)
Seat 5: Necro130 (7191 in chips)
Seat 6: seeebeeek (3478 in chips)
Seat 7: Gman1991 (5371 in chips)
Seat 9: Suh0i (5767 in chips)
FlipMaster08: posts the ante 25
Barrrii: posts the ante 25
general_jim3: posts the ante 25
j v nelle: posts the ante 25
Necro130: posts the ante 25
seeebeeek: posts the ante 25
Gman1991: posts the ante 25
Suh0i: posts the ante 25
general_jim3: posts small blind 100
j v nelle: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {7-Diamonds}{8-Diamonds}
Necro130: folds
seeebeeek: raises 200 to 400
Gman1991: folds
Suh0i: folds
FlipMaster08: folds
Barrrii: folds
general_jim3: folds
j v nelle: calls 200
*** FLOP *** {6-Diamonds}{7-Hearts}{J-Diamonds}
j v nelle: checks
seeebeeek: bets 1800
j v nelle: calls 1707 and is all-in
Uncalled bet (93) returned to seeebeeek
*** TURN *** {6-Diamonds}{7-Hearts}{J-Diamonds} {K-Clubs}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{7-Hearts}{J-Diamonds}{K-Clubs} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {7-Diamonds}{8-Diamonds} (two pair, Sevens and Sixes)
seeebeeek: shows {A-Spades}{6-Spades} (three of a kind, Sixes)
seeebeeek collected 4514 from pot
j v nelle finished the tournament in 267th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4514 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{7-Hearts}{J-Diamonds}{K-Clubs}{6-Hearts}
Seat 1: FlipMaster08 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Barrrii (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: general_jim3 (small blind) folded before Flop
Seat 4: j v nelle (big blind) showed {7-Diamonds}{8-Diamonds} and lost with two pair, Sevens and Sixes
Seat 5: Necro130 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: seeebeeek showed {A-Spades}{6-Spades} and won (4514) with three of a kind, Sixes
Seat 7: Gman1991 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Suh0i folded before Flop (didn't bet)

15,00 5,50 big out
15,30 2r 10,20 7583
15,45 5,40 ko $11, nog wat $2
16,30 2,2r 10,20 14669
16,45 11fo 5311
17,00 8,80 big 6651
17,15 5r 2r 1ao 20,50 7740
18,00 22big
18,15 27pko

PokerStars Hand #122354835683: Tournament #978296854, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2014/10/01 17:45:23 CET [2014/10/01 11:45:23 ET]
Table '978296854 92' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Never Locked (6633 in chips)
Seat 2: andpolem (11037 in chips)
Seat 3: billie911 (4420 in chips)
Seat 4: DrunkMommy (12453 in chips)
Seat 5: PatchK (3736 in chips)
Seat 6: Stretch_No9 (6620 in chips)
Seat 7: 007sandel007 (4665 in chips)
Seat 8: bataporta (3310 in chips)
Seat 9: j v nelle (15701 in chips)
Never Locked: posts the ante 10
andpolem: posts the ante 10
billie911: posts the ante 10
DrunkMommy: posts the ante 10
PatchK: posts the ante 10
Stretch_No9: posts the ante 10
007sandel007: posts the ante 10
bataporta: posts the ante 10
j v nelle: posts the ante 10
j v nelle: posts small blind 50
Never Locked: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {K-Spades}{K-Diamonds}
andpolem: folds
billie911: calls 100
DrunkMommy: folds
PatchK: raises 200 to 300
Stretch_No9: calls 300
007sandel007: folds
bataporta: folds
j v nelle: raises 700 to 1000
Never Locked: folds
billie911: folds
PatchK: folds
Stretch_No9: calls 700
*** FLOP *** {4-Diamonds}{8-Hearts}{2-Clubs}
j v nelle: bets 1036
Stretch_No9: calls 1036
*** TURN *** {4-Diamonds}{8-Hearts}{2-Clubs} {8-Spades}
j v nelle: bets 3263
Stretch_No9: raises 1311 to 4574 and is all-in
j v nelle: calls 1311
*** RIVER *** {4-Diamonds}{8-Hearts}{2-Clubs}{8-Spades} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {K-Spades}{K-Diamonds} (two pair, Kings and Eights)
Stretch_No9: shows {9-Diamonds}{8-Clubs} (a full house, Eights full of Fours)
Stretch_No9 collected 13810 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 13810 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{8-Hearts}{2-Clubs}{8-Spades}{4-Spades}
Seat 1: Never Locked (big blind) folded before Flop
Seat 2: andpolem folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: billie911 folded before Flop
Seat 4: DrunkMommy folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: PatchK folded before Flop
Seat 6: Stretch_No9 showed {9-Diamonds}{8-Clubs} and won (13810) with a full house, Eights full of Fours
Seat 7: 007sandel007 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: bataporta (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: j v nelle (small blind) showed {K-Spades}{K-Diamonds} and lost with two pair, Kings and Eights

gl heren

PokerStars Hand #122353548720: Tournament #978296764, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVII (1500/3000) - 2014/10/01 17:23:28 CET [2014/10/01 11:23:28 ET]
Table '978296764 119' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: VasekRafaj (138180 in chips)
Seat 2: TsohG_e (31375 in chips)
Seat 3: j v nelle (7580 in chips)
Seat 4: Dandiny (134960 in chips)
Seat 5: Esswoosh (16716 in chips)
Seat 6: DannyAgger (35197 in chips)
Seat 7: telikotable (27215 in chips)
Seat 8: stoffl199 (48359 in chips)
Seat 9: btoogii (57981 in chips)
VasekRafaj: posts the ante 300
TsohG_e: posts the ante 300
j v nelle: posts the ante 300
Dandiny: posts the ante 300
Esswoosh: posts the ante 300
DannyAgger: posts the ante 300
telikotable: posts the ante 300
stoffl199: posts the ante 300
btoogii: posts the ante 300
VasekRafaj: posts small blind 1500
TsohG_e: posts big blind 3000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {10-Diamonds}{A-Diamonds}
j v nelle: raises 4280 to 7280 and is all-in
Dandiny: folds
Esswoosh: folds
DannyAgger: folds
telikotable: folds
stoffl199: raises 40779 to 48059 and is all-in
btoogii: folds
VasekRafaj: folds
TsohG_e: calls 28075 and is all-in
Uncalled bet (16984) returned to stoffl199
*** FLOP *** {3-Clubs}{10-Hearts}{K-Spades}
*** TURN *** {3-Clubs}{10-Hearts}{K-Spades} {2-Hearts}
*** RIVER *** {3-Clubs}{10-Hearts}{K-Spades}{2-Hearts} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
TsohG_e: shows {A-Spades}{8-Clubs} (high card Ace)
stoffl199: shows {A-Clubs}{K-Hearts} (a pair of Kings)
stoffl199 collected 47590 from side pot
j v nelle: shows {10-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Tens)
stoffl199 collected 26040 from main pot
stoffl199 wins the $1 bounty for eliminating TsohG_e
stoffl199 wins the $1 bounty for eliminating j v nelle
TsohG_e finished the tournament in 136th place and received $11.01.
j v nelle finished the tournament in 137th place and received $11.01.
*** SUMMARY ***
Total pot 73630 Main pot 26040. Side pot 47590. | Rake 0
Board {3-Clubs}{10-Hearts}{K-Spades}{2-Hearts}{6-Clubs}
Seat 1: VasekRafaj (small blind) folded before Flop
Seat 2: TsohG_e (big blind) showed {A-Spades}{8-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 3: j v nelle showed {10-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with a pair of Tens
Seat 4: Dandiny folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Esswoosh folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: DannyAgger folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: telikotable folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: stoffl199 showed {A-Clubs}{K-Hearts} and won (73630) with a pair of Kings
Seat 9: btoogii (button) folded before Flop (didn't bet)

15,00 5,50 big out
15,30 2r 10,20 7649
15,45 5,40 ko 11465 $2
16,30 2,2r 10,20 3480
16,45 11fo 3826
17,00 8,80 big
17,15 5r 2r 1ao 20,50
18,00 22big
18,15 27pko

PokerStars Hand #122350140666: Tournament #978296630, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/10/01 16:20:57 CET [2014/10/01 10:20:57 ET]
Table '978296630 251' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: j v nelle (1935 in chips)
Seat 2: ondutynow (3159 in chips)
Seat 3: gershy28 (12809 in chips)
Seat 4: luvdis (4913 in chips)
Seat 5: TomSad43 (4166 in chips)
Seat 6: shosho777 (2000 in chips) is sitting out
Seat 7: Ciakis0 (2035 in chips) is sitting out
Seat 8: Pandavivi (5230 in chips)
Seat 9: 2outerjames (3280 in chips)
j v nelle: posts the ante 15
ondutynow: posts the ante 15
gershy28: posts the ante 15
luvdis: posts the ante 15
TomSad43: posts the ante 15
shosho777: posts the ante 15
Ciakis0: posts the ante 15
Pandavivi: posts the ante 15
2outerjames: posts the ante 15
ondutynow: posts small blind 60
gershy28: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {Q-Diamonds}{K-Diamonds}
luvdis: folds
TomSad43: calls 120
shosho777: folds
Ciakis0: folds
Pandavivi: folds
2outerjames: folds
j v nelle: raises 1800 to 1920 and is all-in
ondutynow: folds
gershy28: folds
TomSad43: calls 1800
*** FLOP *** {2-Hearts}{4-Clubs}{8-Spades}
*** TURN *** {2-Hearts}{4-Clubs}{8-Spades} {K-Hearts}
*** RIVER *** {2-Hearts}{4-Clubs}{8-Spades}{K-Hearts} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
TomSad43: shows {A-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
j v nelle: shows {Q-Diamonds}{K-Diamonds} (a pair of Kings)
TomSad43 collected 4155 from pot
j v nelle finished the tournament in 2382nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 4155 | Rake 0
Board {2-Hearts}{4-Clubs}{8-Spades}{K-Hearts}{10-Hearts}
Seat 1: j v nelle (button) showed {Q-Diamonds}{K-Diamonds} and lost with a pair of Kings
Seat 2: ondutynow (small blind) folded before Flop
Seat 3: gershy28 (big blind) folded before Flop
Seat 4: luvdis folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: TomSad43 showed {A-Hearts}{A-Diamonds} and won (4155) with a pair of Aces
Seat 6: shosho777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Ciakis0 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Pandavivi folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: 2outerjames folded before Flop (didn't bet)

15,00 5,50 big
15,30 2r 10,20
15,45 5,40 ko
16,45 11fo
17,00 8,80 big
17,15 5r 2r 1ao 20,50
18,00 22big
18,15 27pko

110,40

12345349