Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

mprivee

Verstuur bericht

Forum Posts

Gl

Gl weer

Glgl

Ikwilwel

Gl

Gvd hij moet echt van zijn $$ af cker... gl mr

rontjuh schreef

ggg

gamergio schreef

VGG Thumbs UpThumbs Up

Gl weer

Gl sir

Heel netjes hoorThumb Up

VGG SirThumbs Up

Zie t paaaakze gl man

Gl weer

25. 75$ onderweg heb ik wat te railen in Casablanca. GL

14,00 109sko out
14,15 11r action hour 50$ out
14,00 11r $50 out
14,30 55fo verv 54ko
14,30 5r2xt 35,50$ out
14,30 5,1ht out
14,45 5,1ht out
15,00 5,5big out $19,88
15,15 5,5 2r 1ao 20,50 out
15,15 33 cap out $87,84
15,30 2,2R 10,20 out
15,45 5,4ko cancel
16,30 33hot put
16,30 8,8R 40,80$ out $61,88
16,30 2r 10,20 out
16,45 11fo out
16,45 21ko out
17,00 215swu out
17,00 8,8bigger ou
17,30 13,5ko cancel
17,30 8,8 1r 1ao 24,80 out
18,00 22 bigger itm $85,06
18,15 27psko out $6,13+16,02+29,35
18,30 11hotter out
18,45 5,4ko out $13+34,51
18,45 54ko out $10
19,00 109bigger out
19,00 22fo ITM $36,67
19,15 11fo cancel
19,30 16,50 hotter out
19,30 11 ss out
17,00 54ko $40
12,30 27psko 6,13+9,19+15.31+46,09

cancels $1 $13,5 $5,4 $11

atm $527,96

5% 26,39
10%52,80
22,5% 118.79+12,67=131,46

1000

iedereen bedankt voor het kopen als er wat fout is lees ik t wel.
tot over een week of wat Smile

PokerStars Hand #123540993081: Tournament #998480247, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXVII (1800/3600) - 2014/10/20 0:08:28 CET [2014/10/19 18:08:28 ET]
Table '998480247 610' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: j v nelle (71566 in chips)
Seat 2: Hemchi (59154 in chips)
Seat 3: babikoff (39622 in chips)
Seat 4: Kakalala (154168 in chips)
Seat 5: cznsnowy91 (72011 in chips)
Seat 6: gerlucker (55611 in chips)
Seat 7: it5tricky (169392 in chips)
Seat 8: robinho (158847 in chips)
Seat 9: Golden Gills (121213 in chips)
j v nelle: posts the ante 450
Hemchi: posts the ante 450
babikoff: posts the ante 450
Kakalala: posts the ante 450
cznsnowy91: posts the ante 450
gerlucker: posts the ante 450
it5tricky: posts the ante 450
robinho: posts the ante 450
Golden Gills: posts the ante 450
babikoff: posts small blind 1800
Kakalala: posts big blind 3600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {10-Clubs}{8-Clubs}
cznsnowy91: folds
gerlucker: folds
it5tricky: folds
robinho: folds
Golden Gills: raises 3600 to 7200
j v nelle: raises 7200 to 14400
Hemchi: folds
babikoff: folds
Kakalala: folds
Golden Gills: calls 7200
*** FLOP *** {9-Clubs}{J-Hearts}{2-Spades}
Golden Gills: checks
j v nelle: bets 19125
Golden Gills: raises 87238 to 106363 and is all-in
j v nelle: calls 37591 and is all-in
Uncalled bet (49647) returned to Golden Gills
*** TURN *** {9-Clubs}{J-Hearts}{2-Spades} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Clubs}{J-Hearts}{2-Spades}{5-Diamonds} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Golden Gills: shows {9-Spades}{A-Diamonds} (a pair of Nines)
j v nelle: shows {10-Clubs}{8-Clubs} (high card Jack)
Golden Gills collected 151682 from pot
j v nelle finished the tournament in 186th place and received $85.06.
*** SUMMARY ***
Total pot 151682 | Rake 0
Board {9-Clubs}{J-Hearts}{2-Spades}{5-Diamonds}{4-Clubs}
Seat 1: j v nelle showed {10-Clubs}{8-Clubs} and lost with high card Jack
Seat 2: Hemchi (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: babikoff (small blind) folded before Flop
Seat 4: Kakalala (big blind) folded before Flop
Seat 5: cznsnowy91 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: gerlucker folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: it5tricky folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: robinho folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Golden Gills showed {9-Spades}{A-Diamonds} and won (151682) with a pair of Nines

57k b22

PokerStars Hand #123538635355: Tournament #998480247, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXV (1400/2800) - 2014/10/19 23:31:42 CET [2014/10/19 17:31:42 ET]
Table '998480247 168' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: loopers33 (115395 in chips)
Seat 2: j v nelle (119709 in chips)
Seat 3: raymondo922 (85543 in chips)
Seat 4: El_Magico777 (81738 in chips)
Seat 5: uzdebesu (86952 in chips)
Seat 6: mimis1954 (55964 in chips)
Seat 7: psyhoagromor (55051 in chips)
Seat 8: ismo<3seppo (127772 in chips)
Seat 9: flopikAAA (48916 in chips)
loopers33: posts the ante 350
j v nelle: posts the ante 350
raymondo922: posts the ante 350
El_Magico777: posts the ante 350
uzdebesu: posts the ante 350
mimis1954: posts the ante 350
psyhoagromor: posts the ante 350
ismo<3seppo: posts the ante 350
flopikAAA: posts the ante 350
loopers33: posts small blind 1400
j v nelle: posts big blind 2800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {Q-Hearts}{A-Spades}
raymondo922: raises 2800 to 5600
El_Magico777: folds
uzdebesu: folds
mimis1954: folds
psyhoagromor: folds
ismo<3seppo: folds
flopikAAA: folds
loopers33: folds
j v nelle: calls 2800
*** FLOP *** {Q-Spades}{10-Clubs}{3-Spades}
j v nelle: checks
raymondo922: bets 11200
j v nelle: raises 11445 to 22645
raymondo922: calls 11445
*** TURN *** {Q-Spades}{10-Clubs}{3-Spades} {10-Hearts}
j v nelle: bets 30520
raymondo922: raises 26428 to 56948 and is all-in
j v nelle: calls 26428
*** RIVER *** {Q-Spades}{10-Clubs}{3-Spades}{10-Hearts} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {Q-Hearts}{A-Spades} (two pair, Queens and Tens)
raymondo922: shows {10-Diamonds}{K-Hearts} (three of a kind, Tens)
raymondo922 collected 174936 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 174936 | Rake 0
Board {Q-Spades}{10-Clubs}{3-Spades}{10-Hearts}{4-Clubs}
Seat 1: loopers33 (small blind) folded before Flop
Seat 2: j v nelle (big blind) showed {Q-Hearts}{A-Spades} and lost with two pair, Queens and Tens
Seat 3: raymondo922 showed {10-Diamonds}{K-Hearts} and won (174936) with three of a kind, Tens
Seat 4: El_Magico777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: uzdebesu folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: mimis1954 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: psyhoagromor folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ismo<3seppo folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: flopikAAA (button) folded before Flop (didn't bet)

b22 77k

12345367