Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

mprivee

Verstuur bericht

Forum Posts

Marokkaanse modder... daar zit ik in.. zat om te gooie tho.... glgl met horsies..

Je OP worden steeds langer en pappa mamma... opa omaPoker Face

Gl

polley27 schreef

13frank13 schreef

Gg wiljan

Nutsinmyface schreef

GL gio!

Gl w

$51,38 onderweg

PokerStars Hand #126838304978: Tournament #1067033902, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2014/12/14 15:30:54 CET [2014/12/14 9:30:54 ET]
Table '1067033902 96' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Scarer (29188 in chips)
Seat 2: Nerimas (5019 in chips)
Seat 3: Chemalle (37187 in chips)
Seat 4: j v nelle (17742 in chips)
Seat 5: mars196821 (4405 in chips)
Seat 6: RedRival92 (10400 in chips)
Seat 8: MagicGater (19102 in chips)
Seat 9: FIBONACC (10383 in chips)
Scarer: posts the ante 60
Nerimas: posts the ante 60
Chemalle: posts the ante 60
j v nelle: posts the ante 60
mars196821: posts the ante 60
RedRival92: posts the ante 60
MagicGater: posts the ante 60
FIBONACC: posts the ante 60
Chemalle: posts small blind 250
j v nelle: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {Q-Spades}{A-Clubs}
mars196821: folds
RedRival92: folds
MagicGater: folds
FIBONACC: folds
Scarer has timed out
Scarer: folds
Scarer is sitting out
Scarer has returned
Nerimas: raises 4459 to 4959 and is all-in
Chemalle: calls 4709
j v nelle: raises 12723 to 17682 and is all-in
Chemalle: calls 12723
*** FLOP *** {8-Diamonds}{8-Clubs}{4-Diamonds}
*** TURN *** {8-Diamonds}{8-Clubs}{4-Diamonds} {4-Hearts}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{8-Clubs}{4-Diamonds}{4-Hearts} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Chemalle: shows {A-Diamonds}{J-Diamonds} (a flush, Ace high)
j v nelle: shows {Q-Spades}{A-Clubs} (two pair, Eights and Fours)
Chemalle collected 25446 from side pot
Nerimas: shows {A-Spades}{Q-Diamonds} (two pair, Eights and Fours)
Chemalle collected 15357 from main pot
j v nelle finished the tournament in 2154th place
Nerimas finished the tournament in 2155th place
*** SUMMARY ***
Total pot 40803 Main pot 15357. Side pot 25446. | Rake 0
Board {8-Diamonds}{8-Clubs}{4-Diamonds}{4-Hearts}{2-Diamonds}
Seat 1: Scarer folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Nerimas (button) showed {A-Spades}{Q-Diamonds} and lost with two pair, Eights and Fours
Seat 3: Chemalle (small blind) showed {A-Diamonds}{J-Diamonds} and won (40803) with a flush, Ace high
Seat 4: j v nelle (big blind) showed {Q-Spades}{A-Clubs} and lost with two pair, Eights and Fours
Seat 5: mars196821 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: RedRival92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: MagicGater folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: FIBONACC folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #126837807383: Tournament #1067033725, $40+$4 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/12/14 15:20:30 CET [2014/12/14 9:20:30 ET]
Table '1067033725 48' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: virtorvika (6065 in chips)
Seat 2: markovitsus (8693 in chips)
Seat 3: j v nelle (1253 in chips)
Seat 4: otolas (10322 in chips)
Seat 5: Mumtum23 (7335 in chips)
Seat 6: liebhabär (4815 in chips)
Seat 7: leonidus1988 (4480 in chips)
Seat 8: bergeroo (5997 in chips)
Seat 9: Ehsicio (5295 in chips)
virtorvika: posts the ante 30
markovitsus: posts the ante 30
j v nelle: posts the ante 30
otolas: posts the ante 30
Mumtum23: posts the ante 30
liebhabär: posts the ante 30
leonidus1988: posts the ante 30
bergeroo: posts the ante 30
Ehsicio: posts the ante 30
markovitsus: posts small blind 125
j v nelle: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {3-Spades}{3-Clubs}
otolas: folds
Mumtum23: folds
liebhabär: folds
leonidus1988: folds
bergeroo: folds
Ehsicio: folds
virtorvika: calls 250
markovitsus: folds
j v nelle: raises 973 to 1223 and is all-in
virtorvika: calls 973
*** FLOP *** {9-Hearts}{A-Hearts}{10-Hearts}
*** TURN *** {9-Hearts}{A-Hearts}{10-Hearts} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Hearts}{A-Hearts}{10-Hearts}{4-Diamonds} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {3-Spades}{3-Clubs} (a pair of Threes)
virtorvika: shows {5-Hearts}{A-Spades} (two pair, Aces and Fives)
virtorvika collected 2841 from pot
j v nelle finished the tournament in 457th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2841 | Rake 0
Board {9-Hearts}{A-Hearts}{10-Hearts}{4-Diamonds}{5-Clubs}
Seat 1: virtorvika (button) showed {5-Hearts}{A-Spades} and won (2841) with two pair, Aces and Fives
Seat 2: markovitsus (small blind) folded before Flop
Seat 3: j v nelle (big blind) showed {3-Spades}{3-Clubs} and lost with a pair of Threes
Seat 4: otolas folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Mumtum23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: liebhabär folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: leonidus1988 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: bergeroo folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Ehsicio folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #126837710164: Tournament #1067033725, $40+$4 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/12/14 15:18:28 CET [2014/12/14 9:18:28 ET]
Table '1067033725 48' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: virtorvika (5105 in chips)
Seat 2: markovitsus (9003 in chips)
Seat 3: j v nelle (3413 in chips)
Seat 4: otolas (10382 in chips)
Seat 5: Mumtum23 (8145 in chips)
Seat 6: liebhabär (2130 in chips)
Seat 7: leonidus1988 (4540 in chips)
Seat 8: bergeroo (6057 in chips)
Seat 9: Ehsicio (5480 in chips)
virtorvika: posts the ante 30
markovitsus: posts the ante 30
j v nelle: posts the ante 30
otolas: posts the ante 30
Mumtum23: posts the ante 30
liebhabär: posts the ante 30
leonidus1988: posts the ante 30
bergeroo: posts the ante 30
Ehsicio: posts the ante 30
Ehsicio: posts small blind 125
virtorvika: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {6-Spades}{6-Clubs}
markovitsus: folds
j v nelle: raises 3133 to 3383 and is all-in
otolas: folds
Mumtum23: folds
liebhabär: calls 2100 and is all-in
leonidus1988: folds
bergeroo: folds
Ehsicio: folds
virtorvika: folds
Uncalled bet (1283) returned to j v nelle
*** FLOP *** {J-Diamonds}{5-Hearts}{K-Hearts}
*** TURN *** {J-Diamonds}{5-Hearts}{K-Hearts} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{5-Hearts}{K-Hearts}{Q-Clubs} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {6-Spades}{6-Clubs} (a pair of Sixes)
liebhabär: shows {A-Diamonds}{A-Hearts} (a straight, Ten to Ace)
liebhabär collected 4845 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4845 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{5-Hearts}{K-Hearts}{Q-Clubs}{10-Clubs}
Seat 1: virtorvika (big blind) folded before Flop
Seat 2: markovitsus folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: j v nelle showed {6-Spades}{6-Clubs} and lost with a pair of Sixes
Seat 4: otolas folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Mumtum23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: liebhabär showed {A-Diamonds}{A-Hearts} and won (4845) with a straight, Ten to Ace
Seat 7: leonidus1988 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: bergeroo (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Ehsicio (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #126837341889: Tournament #1067033725, $40+$4 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/12/14 15:10:45 CET [2014/12/14 9:10:45 ET]
Table '1067033725 48' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: virtorvika (3135 in chips)
Seat 2: markovitsus (9798 in chips)
Seat 3: j v nelle (4738 in chips)
Seat 4: otolas (10977 in chips)
Seat 5: Mumtum23 (8665 in chips)
Seat 6: liebhabär (2950 in chips)
Seat 7: leonidus1988 (3965 in chips)
Seat 8: bergeroo (8327 in chips)
Seat 9: Ehsicio (1700 in chips)
virtorvika: posts the ante 25
markovitsus: posts the ante 25
j v nelle: posts the ante 25
otolas: posts the ante 25
Mumtum23: posts the ante 25
liebhabär: posts the ante 25
leonidus1988: posts the ante 25
bergeroo: posts the ante 25
Ehsicio: posts the ante 25
markovitsus: posts small blind 100
j v nelle: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {7-Spades}{7-Hearts}
otolas: folds
Mumtum23: folds
liebhabär: folds
leonidus1988: folds
bergeroo: folds
Ehsicio: raises 1475 to 1675 and is all-in
virtorvika: folds
markovitsus: folds
j v nelle: calls 1475
*** FLOP *** {J-Clubs}{8-Hearts}{8-Diamonds}
*** TURN *** {J-Clubs}{8-Hearts}{8-Diamonds} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {J-Clubs}{8-Hearts}{8-Diamonds}{Q-Clubs} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {7-Spades}{7-Hearts} (two pair, Jacks and Eights)
Ehsicio: shows {A-Clubs}{J-Diamonds} (a full house, Jacks full of Eights)
Ehsicio collected 3675 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3675 | Rake 0
Board {J-Clubs}{8-Hearts}{8-Diamonds}{Q-Clubs}{J-Hearts}
Seat 1: virtorvika (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: markovitsus (small blind) folded before Flop
Seat 3: j v nelle (big blind) showed {7-Spades}{7-Hearts} and lost with two pair, Jacks and Eights
Seat 4: otolas folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Mumtum23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: liebhabär folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: leonidus1988 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: bergeroo folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Ehsicio showed {A-Clubs}{J-Diamonds} and won (3675) with a full house, Jacks full of Eights

PokerStars Hand #126837125002: Tournament #1067033640, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XXVIII (4000/8000) - 2014/12/14 15:06:09 CET [2014/12/14 9:06:09 ET]
Table '1067033640 60' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: leafarcrim (96968 in chips)
Seat 2: Zoukki (138512 in chips)
Seat 3: fomka0013 (17561 in chips)
Seat 4: MiracleQ (97507 in chips)
Seat 5: j v nelle (61372 in chips)
Seat 6: Pwndidi (193407 in chips)
Seat 7: Berbalaria (179363 in chips)
Seat 8: normtakoy (51145 in chips)
Seat 9: kitoso (47914 in chips)
leafarcrim: posts the ante 1000
Zoukki: posts the ante 1000
fomka0013: posts the ante 1000
MiracleQ: posts the ante 1000
j v nelle: posts the ante 1000
Pwndidi: posts the ante 1000
Berbalaria: posts the ante 1000
normtakoy: posts the ante 1000
kitoso: posts the ante 1000
MiracleQ: posts small blind 4000
j v nelle: posts big blind 8000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {J-Diamonds}{10-Spades}
Pwndidi: folds
Berbalaria: folds
normtakoy: folds
kitoso: folds
leafarcrim: raises 9200 to 17200
Zoukki: folds
fomka0013: calls 16561 and is all-in
MiracleQ: folds
j v nelle: calls 9200
*** FLOP *** {8-Spades}{9-Hearts}{A-Spades}
j v nelle: bets 43172 and is all-in
leafarcrim: calls 43172
*** TURN *** {8-Spades}{9-Hearts}{A-Spades} {4-Clubs}
*** RIVER *** {8-Spades}{9-Hearts}{A-Spades}{4-Clubs} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {J-Diamonds}{10-Spades} (a pair of Jacks)
leafarcrim: shows {K-Diamonds}{A-Hearts} (a pair of Aces)
leafarcrim collected 87622 from side pot
fomka0013: shows {K-Clubs}{10-Clubs} (high card Ace)
leafarcrim collected 62683 from main pot
j v nelle finished the tournament in 148th place and received $13.28.
fomka0013 finished the tournament in 149th place and received $13.28.
*** SUMMARY ***
Total pot 150305 Main pot 62683. Side pot 87622. | Rake 0
Board {8-Spades}{9-Hearts}{A-Spades}{4-Clubs}{J-Clubs}
Seat 1: leafarcrim showed {K-Diamonds}{A-Hearts} and won (150305) with a pair of Aces
Seat 2: Zoukki folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: fomka0013 (button) showed {K-Clubs}{10-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 4: MiracleQ (small blind) folded before Flop
Seat 5: j v nelle (big blind) showed {J-Diamonds}{10-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 6: Pwndidi folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Berbalaria folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: normtakoy folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: kitoso folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #126835776556: Tournament #1067033651, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level XII (200/400) - 2014/12/14 14:34:43 CET [2014/12/14 8:34:43 ET]
Table '1067033651 64' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: j v nelle (2688 in chips)
Seat 2: sneker (26053 in chips)
Seat 3: 13Whiskypur (19237 in chips)
Seat 4: Kril82 (8249 in chips)
Seat 5: Keepy17 (8960 in chips)
Seat 6: ZeBaronjù (3685 in chips)
Seat 7: Thorek (2970 in chips)
Seat 8: pushblinds83 (24078 in chips)
Seat 9: JeansBjörn (4415 in chips)
j v nelle: posts the ante 50
sneker: posts the ante 50
13Whiskypur: posts the ante 50
Kril82: posts the ante 50
Keepy17: posts the ante 50
ZeBaronjù: posts the ante 50
Thorek: posts the ante 50
pushblinds83: posts the ante 50
JeansBjörn: posts the ante 50
JeansBjörn: posts small blind 200
j v nelle: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {K-Diamonds}{Q-Clubs}
sneker: folds
13Whiskypur: folds
Kril82: folds
Keepy17: folds
ZeBaronjù: folds
Thorek: folds
pushblinds83: raises 400 to 800
JeansBjörn: folds
j v nelle: raises 1838 to 2638 and is all-in
pushblinds83: calls 1838
*** FLOP *** {6-Spades}{10-Diamonds}{A-Clubs}
*** TURN *** {6-Spades}{10-Diamonds}{A-Clubs} {7-Clubs}
*** RIVER *** {6-Spades}{10-Diamonds}{A-Clubs}{7-Clubs} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {K-Diamonds}{Q-Clubs} (high card Ace)
pushblinds83: shows {A-Spades}{5-Diamonds} (two pair, Aces and Fives)
pushblinds83 collected 5926 from pot
pushblinds83 wins $9.19 for eliminating j v nelle and their own bounty increases by $9.18 to $53.56
j v nelle finished the tournament in 199th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5926 | Rake 0
Board {6-Spades}{10-Diamonds}{A-Clubs}{7-Clubs}{5-Hearts}
Seat 1: j v nelle (big blind) showed {K-Diamonds}{Q-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 2: sneker folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 13Whiskypur folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Kril82 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Keepy17 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ZeBaronjù folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Thorek folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: pushblinds83 (button) showed {A-Spades}{5-Diamonds} and won (5926) with two pair, Aces and Fives
Seat 9: JeansBjörn (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #126834615344: Tournament #1067033640, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2014/12/14 14:07:08 CET [2014/12/14 8:07:08 ET]
Table '1067033640 212' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: zemka (31052 in chips)
Seat 2: Juhiluba (23593 in chips)
Seat 3: j v nelle (6951 in chips)
Seat 4: nathant84 (10410 in chips)
Seat 5: molly_dooka (1843 in chips)
Seat 6: hagel52 (22049 in chips)
Seat 7: cruiser1962 (2510 in chips)
Seat 8: De_Sloper125 (16810 in chips)
Seat 9: PokerStarsoz (41077 in chips)
zemka: posts the ante 100
Juhiluba: posts the ante 100
j v nelle: posts the ante 100
nathant84: posts the ante 100
molly_dooka: posts the ante 100
hagel52: posts the ante 100
cruiser1962: posts the ante 100
De_Sloper125: posts the ante 100
PokerStarsoz: posts the ante 100
j v nelle: posts small blind 400
nathant84: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {A-Diamonds}{J-Clubs}
molly_dooka: raises 943 to 1743 and is all-in
hagel52: folds
cruiser1962: folds
De_Sloper125: folds
PokerStarsoz: folds
zemka: folds
Juhiluba: folds
j v nelle: raises 5108 to 6851 and is all-in
nathant84: folds
Uncalled bet (5108) returned to j v nelle
*** FLOP *** {Q-Clubs}{4-Diamonds}{5-Hearts}
*** TURN *** {Q-Clubs}{4-Diamonds}{5-Hearts} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{4-Diamonds}{5-Hearts}{9-Diamonds} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {A-Diamonds}{J-Clubs} (high card Ace)
molly_dooka: shows {9-Spades}{J-Diamonds} (a pair of Nines)
molly_dooka collected 5186 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5186 | Rake 0
Board {Q-Clubs}{4-Diamonds}{5-Hearts}{9-Diamonds}{6-Clubs}
Seat 1: zemka folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Juhiluba (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: j v nelle (small blind) showed {A-Diamonds}{J-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 4: nathant84 (big blind) folded before Flop
Seat 5: molly_dooka showed {9-Spades}{J-Diamonds} and won (5186) with a pair of Nines
Seat 6: hagel52 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: cruiser1962 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: De_Sloper125 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: PokerStarsoz folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #126833871091: Tournament #1067033651, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2014/12/14 13:47:38 CET [2014/12/14 7:47:38 ET]
Table '1067033651 64' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: j v nelle (2711 in chips)
Seat 2: iamtheredman (719 in chips)
Seat 3: 13Whiskypur (7883 in chips)
Seat 4: MiracleQ (1831 in chips)
Seat 5: Keepy17 (2625 in chips)
Seat 6: MD IACONI (6454 in chips)
Seat 7: peixituh (7397 in chips)
Seat 8: pushblinds83 (7087 in chips)
Seat 9: JeansBjörn (3940 in chips)
j v nelle: posts the ante 20
iamtheredman: posts the ante 20
13Whiskypur: posts the ante 20
MiracleQ: posts the ante 20
Keepy17: posts the ante 20
MD IACONI: posts the ante 20
peixituh: posts the ante 20
pushblinds83: posts the ante 20
JeansBjörn: posts the ante 20
JeansBjörn: posts small blind 75
j v nelle: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {K-Spades}{J-Spades}
iamtheredman: folds
13Whiskypur: folds
MiracleQ: raises 151 to 301
Keepy17: folds
MD IACONI: folds
peixituh: folds
pushblinds83: folds
JeansBjörn: folds
j v nelle: calls 151
*** FLOP *** {8-Spades}{2-Spades}{5-Spades}
j v nelle: checks
MiracleQ: checks
*** TURN *** {8-Spades}{2-Spades}{5-Spades} {3-Hearts}
j v nelle: bets 428
MiracleQ: raises 1082 to 1510 and is all-in
j v nelle: calls 1082
*** RIVER *** {8-Spades}{2-Spades}{5-Spades}{3-Hearts} {A-Spades}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {K-Spades}{J-Spades} (a flush, Ace high)
MiracleQ: shows {4-Diamonds}{A-Diamonds} (a straight, Ace to Five)
j v nelle collected 3877 from pot
j v nelle wins $6.13 for eliminating MiracleQ and their own bounty increases by $6.12 to $18.37
MiracleQ finished the tournament in 436th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3877 | Rake 0
Board {8-Spades}{2-Spades}{5-Spades}{3-Hearts}{A-Spades}
Seat 1: j v nelle (big blind) showed {K-Spades}{J-Spades} and won (3877) with a flush, Ace high
Seat 2: iamtheredman folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 13Whiskypur folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MiracleQ showed {4-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with a straight, Ace to Five
Seat 5: Keepy17 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: MD IACONI folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: peixituh folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: pushblinds83 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: JeansBjörn (small blind) folded before Flop

27pko 6,7k
h3 7,9k
b33 2,5k

ben dr al weer klaar mee graf spel

PokerStars Hand #126830365019: Tournament #1059120143, $0.91+$0.09 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (3500/7000) - 2014/12/14 12:11:08 CET [2014/12/14 6:11:08 ET]
Table '1059120143 288' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: sandi2000 (191336 in chips)
Seat 2: FatAnt88 (95280 in chips)
Seat 3: pictogram98 (192690 in chips)
Seat 4: edmond74 (173427 in chips)
Seat 5: mantis (48824 in chips)
Seat 6: dyzzy13 (196626 in chips)
Seat 7: j v nelle (117743 in chips)
Seat 8: vinypuh1 (44772 in chips)
Seat 9: luckyrockyhu (105816 in chips)
sandi2000: posts the ante 700
FatAnt88: posts the ante 700
pictogram98: posts the ante 700
edmond74: posts the ante 700
mantis: posts the ante 700
dyzzy13: posts the ante 700
j v nelle: posts the ante 700
vinypuh1: posts the ante 700
luckyrockyhu: posts the ante 700
luckyrockyhu: posts small blind 3500
sandi2000: posts big blind 7000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {Q-Hearts}{10-Spades}
FatAnt88: folds
pictogram98: folds
edmond74: folds
mantis: folds
dyzzy13: folds
j v nelle: raises 7000 to 14000
vinypuh1: calls 14000
luckyrockyhu: folds
sandi2000: calls 7000
*** FLOP *** {Q-Spades}{6-Clubs}{7-Hearts}
sandi2000: checks
j v nelle: bets 25900
vinypuh1: folds
sandi2000: raises 103600 to 129500
j v nelle: calls 77143 and is all-in
Uncalled bet (26457) returned to sandi2000
*** TURN *** {Q-Spades}{6-Clubs}{7-Hearts} {4-Spades}
*** RIVER *** {Q-Spades}{6-Clubs}{7-Hearts}{4-Spades} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
sandi2000: shows {Q-Clubs}{4-Clubs} (a full house, Fours full of Queens)
j v nelle: shows {Q-Hearts}{10-Spades} (two pair, Queens and Fours)
sandi2000 collected 257886 from pot
j v nelle finished the tournament in 1333rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 257886 | Rake 0
Board {Q-Spades}{6-Clubs}{7-Hearts}{4-Spades}{4-Hearts}
Seat 1: sandi2000 (big blind) showed {Q-Clubs}{4-Clubs} and won (257886) with a full house, Fours full of Queens
Seat 2: FatAnt88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: pictogram98 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: edmond74 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mantis folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: dyzzy13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: j v nelle showed {Q-Hearts}{10-Spades} and lost with two pair, Queens and Fours
Seat 8: vinypuh1 (button) folded on the Flop
Seat 9: luckyrockyhu (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #126830204488: Tournament #1067033274, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/12/14 12:06:23 CET [2014/12/14 6:06:23 ET]
Table '1067033274 54' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: kala5h (19090 in chips)
Seat 2: Ossi Star 22 (14723 in chips)
Seat 3: scary311 (7473 in chips)
Seat 4: Vice149 (13455 in chips)
Seat 5: aleredlabel (23792 in chips)
Seat 6: Arnisss (9373 in chips)
Seat 7: zTeeekownz (21265 in chips)
Seat 8: startroop (7028 in chips)
Seat 9: j v nelle (6708 in chips)
kala5h: posts the ante 40
Ossi Star 22: posts the ante 40
scary311: posts the ante 40
Vice149: posts the ante 40
aleredlabel: posts the ante 40
Arnisss: posts the ante 40
zTeeekownz: posts the ante 40
startroop: posts the ante 40
j v nelle: posts the ante 40
Vice149: posts small blind 150
aleredlabel: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {K-Diamonds}{A-Clubs}
Arnisss: folds
zTeeekownz: raises 333 to 633
startroop: folds
j v nelle: raises 2076 to 2709
kala5h: folds
Ossi Star 22: folds
scary311: folds
Vice149: folds
aleredlabel: raises 2076 to 4785
zTeeekownz: folds
j v nelle: raises 1883 to 6668 and is all-in
aleredlabel: calls 1883
*** FLOP *** {9-Clubs}{9-Diamonds}{9-Hearts}
*** TURN *** {9-Clubs}{9-Diamonds}{9-Hearts} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Clubs}{9-Diamonds}{9-Hearts}{7-Diamonds} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
aleredlabel: shows {A-Diamonds}{Q-Diamonds} (a flush, Ace high)
j v nelle: shows {K-Diamonds}{A-Clubs} (three of a kind, Nines)
aleredlabel collected 14479 from pot
j v nelle finished the tournament in 445th place
*** SUMMARY ***
Total pot 14479 | Rake 0
Board {9-Clubs}{9-Diamonds}{9-Hearts}{7-Diamonds}{2-Diamonds}
Seat 1: kala5h folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Ossi Star 22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: scary311 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Vice149 (small blind) folded before Flop
Seat 5: aleredlabel (big blind) showed {A-Diamonds}{Q-Diamonds} and won (14479) with a flush, Ace high
Seat 6: Arnisss folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: zTeeekownz folded before Flop
Seat 8: startroop folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: j v nelle showed {K-Diamonds}{A-Clubs} and lost with three of a kind, Nines

spark 75k
b16 9,1k

PokerStars Hand #126829677144: Tournament #1067033274, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/12/14 11:49:27 CET [2014/12/14 5:49:27 ET]
Table '1067033274 54' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: kala5h (9050 in chips)
Seat 2: Ossi Star 22 (8953 in chips)
Seat 3: ikon247 (3512 in chips)
Seat 4: Vice149 (12915 in chips)
Seat 5: graeme013 (8659 in chips)
Seat 6: Arnisss (8313 in chips)
Seat 7: Nojasiis55 (40 in chips) is sitting out
Seat 8: startroop (6938 in chips)
Seat 9: j v nelle (11412 in chips)
kala5h: posts the ante 30
Ossi Star 22: posts the ante 30
ikon247: posts the ante 30
Vice149: posts the ante 30
graeme013: posts the ante 30
Arnisss: posts the ante 30
Nojasiis55: posts the ante 30
startroop: posts the ante 30
j v nelle: posts the ante 30
Nojasiis55: posts small blind 10 and is all-in
startroop: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {J-Diamonds}{J-Spades}
j v nelle: raises 300 to 550
kala5h: folds
Ossi Star 22: calls 550
ikon247: calls 550
Vice149: folds
graeme013: folds
Arnisss: folds
Nojasiis55: folds
startroop: folds
*** FLOP *** {3-Spades}{A-Diamonds}{7-Clubs}
j v nelle: bets 654
Ossi Star 22: calls 654
ikon247: calls 654
*** TURN *** {3-Spades}{A-Diamonds}{7-Clubs} {Q-Diamonds}
j v nelle: checks
Ossi Star 22: bets 2500
ikon247: calls 2278 and is all-in
j v nelle: folds
Uncalled bet (222) returned to Ossi Star 22
*** RIVER *** {3-Spades}{A-Diamonds}{7-Clubs}{Q-Diamonds} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Ossi Star 22: shows {7-Spades}{7-Hearts} (three of a kind, Sevens)
ikon247: shows {A-Spades}{8-Spades} (a pair of Aces)
Ossi Star 22 collected 8378 from side pot
Ossi Star 22 collected 320 from main pot
ikon247 finished the tournament in 538th place
Nojasiis55 finished the tournament in 539th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8698 Main pot 320. Side pot 8378. | Rake 0
Board {3-Spades}{A-Diamonds}{7-Clubs}{Q-Diamonds}{10-Spades}
Seat 1: kala5h folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Ossi Star 22 showed {7-Spades}{7-Hearts} and won (8698) with three of a kind, Sevens
Seat 3: ikon247 showed {A-Spades}{8-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 4: Vice149 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: graeme013 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Arnisss (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Nojasiis55 (small blind) folded before Flop
Seat 8: startroop (big blind) folded before Flop
Seat 9: j v nelle folded on the Turn

12345375