Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

mprivee

Verstuur bericht

Forum Posts

de laatste

PokerStars Hand #115206066440: Tournament #898794238, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/04/23 21:45:17 CET [2014/04/23 15:45:17 ET]
Table '898794238 1' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Zym3r (1668 in chips)
Seat 2: shteddy (1715 in chips)
Seat 3: Frontik (4033 in chips)
Seat 4: badmanello (4430 in chips)
Seat 5: Ikmpnp (2460 in chips)
Seat 6: mderen800 (7182 in chips)
Seat 7: supahmario (1936 in chips)
Seat 8: j v nelle (3904 in chips)
Seat 9: kittiimaus (2147 in chips)
Zym3r: posts the ante 25
shteddy: posts the ante 25
Frontik: posts the ante 25
badmanello: posts the ante 25
Ikmpnp: posts the ante 25
mderen800: posts the ante 25
supahmario: posts the ante 25
j v nelle: posts the ante 25
kittiimaus: posts the ante 25
shteddy: posts small blind 100
Frontik: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {7-Hearts}{7-Diamonds}
badmanello: raises 200 to 400
Ikmpnp: folds
mderen800: folds
supahmario: folds
j v nelle: calls 400
kittiimaus: calls 400
Zym3r: folds
shteddy: folds
Frontik: folds
*** FLOP *** {2-Hearts}{5-Spades}{2-Spades}
badmanello: bets 900
j v nelle: raises 2579 to 3479 and is all-in
kittiimaus: folds
badmanello: calls 2579
*** TURN *** {2-Hearts}{5-Spades}{2-Spades} {10-Hearts}
*** RIVER *** {2-Hearts}{5-Spades}{2-Spades}{10-Hearts} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
badmanello: shows {8-Spades}{8-Clubs} (two pair, Tens and Eights)
j v nelle: shows {7-Hearts}{7-Diamonds} (two pair, Tens and Sevens)
badmanello collected 8683 from pot
j v nelle finished the tournament in 1054th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8683 | Rake 0
Board {2-Hearts}{5-Spades}{2-Spades}{10-Hearts}{10-Spades}
Seat 1: Zym3r (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: shteddy (small blind) folded before Flop
Seat 3: Frontik (big blind) folded before Flop
Seat 4: badmanello showed {8-Spades}{8-Clubs} and won (8683) with two pair, Tens and Eights
Seat 5: Ikmpnp folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: mderen800 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: supahmario folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: j v nelle showed {7-Hearts}{7-Diamonds} and lost with two pair, Tens and Sevens
Seat 9: kittiimaus folded on the Flop

PokerStars Hand #115206035786: Tournament #898794245, $2.00+$0.50+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 2014/04/23 21:44:41 CET [2014/04/23 15:44:41 ET]
Table '898794245 109' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: kr3st1kk (4801 in chips)
Seat 2: WhShorty (7630 in chips)
Seat 3: feature7 (3935 in chips)
Seat 4: Mr.ordep344 (10315 in chips)
Seat 5: anthropow (5200 in chips)
Seat 7: Commonhead (7209 in chips)
Seat 8: j v nelle (2530 in chips)
Seat 9: Imimilan78 (7380 in chips)
kr3st1kk: posts the ante 50
WhShorty: posts the ante 50
feature7: posts the ante 50
Mr.ordep344: posts the ante 50
anthropow: posts the ante 50
Commonhead: posts the ante 50
j v nelle: posts the ante 50
Imimilan78: posts the ante 50
kr3st1kk: posts small blind 200
WhShorty: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {5-Hearts}{K-Spades}
feature7: folds
Mr.ordep344: folds
anthropow: folds
Commonhead: folds
j v nelle: raises 2080 to 2480 and is all-in
Imimilan78: folds
kr3st1kk: folds
WhShorty: calls 2080
*** FLOP *** {J-Spades}{9-Spades}{9-Hearts}
*** TURN *** {J-Spades}{9-Spades}{9-Hearts} {Q-Spades}
*** RIVER *** {J-Spades}{9-Spades}{9-Hearts}{Q-Spades} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
WhShorty: shows {9-Diamonds}{A-Clubs} (three of a kind, Nines)
j v nelle: shows {5-Hearts}{K-Spades} (a pair of Nines)
WhShorty collected 5560 from pot
WhShorty wins the $0.50 bounty for eliminating j v nelle
j v nelle finished the tournament in 1753rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 5560 | Rake 0
Board {J-Spades}{9-Spades}{9-Hearts}{Q-Spades}{4-Hearts}
Seat 1: kr3st1kk (small blind) folded before Flop
Seat 2: WhShorty (big blind) showed {9-Diamonds}{A-Clubs} and won (5560) with three of a kind, Nines
Seat 3: feature7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Mr.ordep344 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: anthropow folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Commonhead folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: j v nelle showed {5-Hearts}{K-Spades} and lost with a pair of Nines
Seat 9: Imimilan78 (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #115205466871: Tournament #898793987, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level X (300/600) - 2014/04/23 21:33:24 CET [2014/04/23 15:33:24 ET]
Table '898793987 42' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Saha88 (12595 in chips)
Seat 2: Robin Dreamz (8181 in chips)
Seat 3: tootsie1419 (10062 in chips)
Seat 4: megaMarche (12283 in chips)
Seat 6: TTORSONE (14519 in chips)
Seat 7: j v nelle (3789 in chips)
Seat 8: kourkou78 (25148 in chips)
Seat 9: marschurr (5425 in chips)
Saha88: posts the ante 50
Robin Dreamz: posts the ante 50
tootsie1419: posts the ante 50
megaMarche: posts the ante 50
TTORSONE: posts the ante 50
j v nelle: posts the ante 50
kourkou78: posts the ante 50
marschurr: posts the ante 50
kourkou78: posts small blind 300
marschurr: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {Q-Clubs}{7-Hearts}
Saha88: folds
Robin Dreamz: folds
tootsie1419: folds
megaMarche: folds
TTORSONE: folds
j v nelle: raises 3139 to 3739 and is all-in
kourkou78: raises 3139 to 6878
marschurr: calls 4775 and is all-in
Uncalled bet (1503) returned to kourkou78
*** FLOP *** {7-Diamonds}{10-Diamonds}{3-Hearts}
*** TURN *** {7-Diamonds}{10-Diamonds}{3-Hearts} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{10-Diamonds}{3-Hearts}{2-Diamonds} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
kourkou78: shows {A-Diamonds}{6-Diamonds} (a flush, Ace high)
marschurr: shows {J-Clubs}{A-Spades} (high card Ace)
kourkou78 collected 3272 from side pot
j v nelle: shows {Q-Clubs}{7-Hearts} (a pair of Sevens)
kourkou78 collected 11617 from main pot
marschurr finished the tournament in 251st place
j v nelle finished the tournament in 252nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 14889 Main pot 11617. Side pot 3272. | Rake 0
Board {7-Diamonds}{10-Diamonds}{3-Hearts}{2-Diamonds}{5-Spades}
Seat 1: Saha88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Robin Dreamz folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: tootsie1419 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: megaMarche folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: TTORSONE folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: j v nelle (button) showed {Q-Clubs}{7-Hearts} and lost with a pair of Sevens
Seat 8: kourkou78 (small blind) showed {A-Diamonds}{6-Diamonds} and won (14889) with a flush, Ace high
Seat 9: marschurr (big blind) showed {J-Clubs}{A-Spades} and lost with high card Ace

PokerStars Hand #115205399937: Tournament #898794254, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2014/04/23 21:32:03 CET [2014/04/23 15:32:03 ET]
Table '898794254 33' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: brokkelboy (2363 in chips)
Seat 2: AlexxaPT (2770 in chips)
Seat 3: j v nelle (2150 in chips)
Seat 4: FishingCh621 (5720 in chips)
Seat 5: 11116franky (5370 in chips)
Seat 6: hoolsky (6230 in chips)
Seat 7: davegemsen (1637 in chips)
Seat 8: Buyuk_Aslan (3270 in chips)
Seat 9: smith_slp (3480 in chips)
hoolsky: posts small blind 50
davegemsen: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {Q-Hearts}{A-Spades}
Buyuk_Aslan: folds
smith_slp: raises 100 to 200
brokkelboy: calls 200
AlexxaPT: folds
j v nelle: raises 1950 to 2150 and is all-in
FishingCh621: folds
11116franky: folds
hoolsky: folds
davegemsen: folds
smith_slp: folds
brokkelboy: calls 1950
*** FLOP *** {6-Hearts}{J-Hearts}{K-Spades}
*** TURN *** {6-Hearts}{J-Hearts}{K-Spades} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {6-Hearts}{J-Hearts}{K-Spades}{Q-Clubs} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
brokkelboy: shows {J-Diamonds}{10-Spades} (a straight, Nine to King)
j v nelle: shows {Q-Hearts}{A-Spades} (a pair of Queens)
brokkelboy collected 4650 from pot
brokkelboy wins the $1 bounty for eliminating j v nelle
j v nelle finished the tournament in 1478th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4650 | Rake 0
Board {6-Hearts}{J-Hearts}{K-Spades}{Q-Clubs}{9-Diamonds}
Seat 1: brokkelboy showed {J-Diamonds}{10-Spades} and won (4650) with a straight, Nine to King
Seat 2: AlexxaPT folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: j v nelle showed {Q-Hearts}{A-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 4: FishingCh621 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: 11116franky (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: hoolsky (small blind) folded before Flop
Seat 7: davegemsen (big blind) folded before Flop
Seat 8: Buyuk_Aslan folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: smith_slp folded before Flop

PokerStars Hand #115204143488: Tournament #898794179, $5.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XI (500/1000) - 2014/04/23 21:06:51 CET [2014/04/23 15:06:51 ET]
Table '898794179 95' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: whale034 (14100 in chips)
Seat 2: svaber (2110 in chips)
Seat 3: flipmm (22128 in chips)
Seat 4: Zacki777 (19395 in chips)
Seat 5: lamarelio (30282 in chips)
Seat 6: j v nelle (11255 in chips)
Seat 7: Basse86 (31870 in chips)
Seat 8: argonaut341 (37861 in chips)
Seat 9: VendettaSc (17729 in chips)
whale034: posts the ante 200
svaber: posts the ante 200
flipmm: posts the ante 200
Zacki777: posts the ante 200
lamarelio: posts the ante 200
j v nelle: posts the ante 200
Basse86: posts the ante 200
argonaut341: posts the ante 200
VendettaSc: posts the ante 200
argonaut341: posts small blind 500
VendettaSc: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {A-Spades}{J-Clubs}
whale034: folds
svaber: folds
flipmm: folds
Zacki777: folds
lamarelio: raises 1000 to 2000
j v nelle: raises 9055 to 11055 and is all-in
Basse86: folds
argonaut341: calls 10555
VendettaSc: folds
lamarelio: folds
*** FLOP *** {9-Diamonds}{7-Spades}{10-Spades}
*** TURN *** {9-Diamonds}{7-Spades}{10-Spades} {7-Clubs}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{7-Spades}{10-Spades}{7-Clubs} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
argonaut341: shows {A-Hearts}{Q-Clubs} (a pair of Sevens)
j v nelle: shows {A-Spades}{J-Clubs} (a pair of Sevens - lower kicker)
argonaut341 collected 26910 from pot
j v nelle finished the tournament in 322nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 26910 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{7-Spades}{10-Spades}{7-Clubs}{5-Clubs}
Seat 1: whale034 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: svaber folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: flipmm folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Zacki777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: lamarelio folded before Flop
Seat 6: j v nelle showed {A-Spades}{J-Clubs} and lost with a pair of Sevens
Seat 7: Basse86 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: argonaut341 (small blind) showed {A-Hearts}{Q-Clubs} and won (26910) with a pair of Sevens
Seat 9: VendettaSc (big blind) folded before Flop

18,30 11hot out
18,45 5,40ko out
19,00 5,50Fo 3707
19,15 1,35ko out
19,30 5,1ht out
19,45 2,20T out
20,30 5,1ht 13295
20,45 4,40t 3125
21,00 5,5t
21,00 2,70ko
21,15 5,4ko

PokerStars Hand #115203121231: Tournament #898794119, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/04/23 20:43:48 CET [2014/04/23 14:43:48 ET]
Table '898794119 269' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: j v nelle (1586 in chips)
Seat 2: vahosha24 (4805 in chips)
Seat 3: bzz-bzz-beee (6802 in chips)
Seat 5: clayson[sef] (1945 in chips)
Seat 6: Eska1978 (14929 in chips)
Seat 7: cockwart (7276 in chips)
Seat 8: Stefano3663 (1427 in chips)
Seat 9: carlettis (6805 in chips)
j v nelle: posts the ante 30
vahosha24: posts the ante 30
bzz-bzz-beee: posts the ante 30
clayson[sef]: posts the ante 30
Eska1978: posts the ante 30
cockwart: posts the ante 30
Stefano3663: posts the ante 30
carlettis: posts the ante 30
carlettis: posts small blind 125
j v nelle: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {J-Diamonds}{K-Spades}
vahosha24: calls 250
bzz-bzz-beee: folds
clayson[sef]: folds
Eska1978: calls 250
cockwart: folds
Stefano3663: calls 250
carlettis: calls 125
j v nelle: checks
*** FLOP *** {4-Clubs}{J-Clubs}{6-Hearts}
carlettis: checks
j v nelle: bets 1306 and is all-in
vahosha24: folds
Eska1978: folds
Stefano3663: calls 1147 and is all-in
carlettis: folds
Uncalled bet (159) returned to j v nelle
*** TURN *** {4-Clubs}{J-Clubs}{6-Hearts} {2-Clubs}
*** RIVER *** {4-Clubs}{J-Clubs}{6-Hearts}{2-Clubs} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {J-Diamonds}{K-Spades} (two pair, Jacks and Deuces)
Stefano3663: shows {5-Diamonds}{3-Diamonds} (a straight, Deuce to Six)
Stefano3663 collected 3784 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3784 | Rake 0
Board {4-Clubs}{J-Clubs}{6-Hearts}{2-Clubs}{2-Diamonds}
Seat 1: j v nelle (big blind) showed {J-Diamonds}{K-Spades} and lost with two pair, Jacks and Deuces
Seat 2: vahosha24 folded on the Flop
Seat 3: bzz-bzz-beee folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: clayson[sef] folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Eska1978 folded on the Flop
Seat 7: cockwart folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Stefano3663 (button) showed {5-Diamonds}{3-Diamonds} and won (3784) with a straight, Deuce to Six
Seat 9: carlettis (small blind) folded on the Flop

ploenk schreef

Gl ouwe

thanks dude

PokerStars Hand #115201118735: Tournament #898793987, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2014/04/23 20:03:21 CET [2014/04/23 14:03:21 ET]
Table '898793987 40' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Matuks (3054 in chips)
Seat 2: roisig (5747 in chips)
Seat 3: billygstar (1450 in chips)
Seat 4: dismarc (5896 in chips)
Seat 5: j v nelle (2920 in chips)
Seat 6: necro.at (3598 in chips)
Seat 7: +EVRicRose (2682 in chips)
Seat 8: copvin2008 (1580 in chips)
Seat 9: rgut (4740 in chips)
billygstar: posts small blind 50
dismarc: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {Q-Spades}{A-Hearts}
j v nelle: raises 120 to 220
necro.at: folds
+EVRicRose: folds
copvin2008: folds
rgut: folds
Matuks: folds
roisig: folds
billygstar: raises 380 to 600
dismarc: raises 5296 to 5896 and is all-in
j v nelle: folds
billygstar: calls 850 and is all-in
Uncalled bet (4446) returned to dismarc
*** FLOP *** {7-Spades}{3-Spades}{J-Diamonds}
*** TURN *** {7-Spades}{3-Spades}{J-Diamonds} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Spades}{3-Spades}{J-Diamonds}{4-Diamonds} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
billygstar: shows {A-Spades}{A-Clubs} (a pair of Aces)
dismarc: shows {10-Clubs}{10-Diamonds} (a pair of Tens)
billygstar collected 3120 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3120 | Rake 0
Board {7-Spades}{3-Spades}{J-Diamonds}{4-Diamonds}{5-Diamonds}
Seat 1: Matuks folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: roisig (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: billygstar (small blind) showed {A-Spades}{A-Clubs} and won (3120) with a pair of Aces
Seat 4: dismarc (big blind) showed {10-Clubs}{10-Diamonds} and lost with a pair of Tens
Seat 5: j v nelle folded before Flop
Seat 6: necro.at folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: +EVRicRose folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: copvin2008 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: rgut folded before Flop (didn't bet)

18,30 11hot out
18,45 5,40ko out
19,00 5,50Fo 2920
19,15 1,35ko out
19,30 5,1ht out
19,45 2,20T 2147
20,30 5,1ht
20,45 4,40t
21,00 5,5t
21,00 2,70ko
21,15 5,4ko

en de bust

PokerStars Hand #115200690757: Tournament #898796607, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2014/04/23 19:53:05 CET [2014/04/23 13:53:05 ET]
Table '898796607 18' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: FerriTheNuts (12409 in chips)
Seat 2: Infantry523 (15534 in chips)
Seat 3: pdolf9 (7339 in chips)
Seat 4: KMart696 (3460 in chips)
Seat 5: j v nelle (2163 in chips)
Seat 6: Trööt (18010 in chips)
Seat 7: Suitsuviiruk (18463 in chips)
Seat 8: rodrigorpv (6355 in chips)
Seat 9: dukacgl (7248 in chips)
FerriTheNuts: posts the ante 85
Infantry523: posts the ante 85
pdolf9: posts the ante 85
KMart696: posts the ante 85
j v nelle: posts the ante 85
Trööt: posts the ante 85
Suitsuviiruk: posts the ante 85
rodrigorpv: posts the ante 85
dukacgl: posts the ante 85
FerriTheNuts: posts small blind 350
Infantry523: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {K-Hearts}{J-Hearts}
pdolf9: folds
KMart696: raises 2675 to 3375 and is all-in
j v nelle: calls 2078 and is all-in
Trööt: folds
Suitsuviiruk: folds
rodrigorpv: raises 2895 to 6270 and is all-in
dukacgl is disconnected
dukacgl is connected
dukacgl: folds
FerriTheNuts: folds
Infantry523: folds
Uncalled bet (2895) returned to rodrigorpv
*** FLOP *** {5-Diamonds}{10-Spades}{2-Spades}
*** TURN *** {5-Diamonds}{10-Spades}{2-Spades} {9-Clubs}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{10-Spades}{2-Spades}{9-Clubs} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
KMart696: shows {10-Diamonds}{Q-Diamonds} (two pair, Tens and Deuces)
rodrigorpv: shows {J-Spades}{A-Diamonds} (a pair of Deuces)
KMart696 collected 2594 from side pot
j v nelle: shows {K-Hearts}{J-Hearts} (a pair of Deuces)
KMart696 collected 8049 from main pot
j v nelle finished the tournament in 1130th place
*** SUMMARY ***
Total pot 10643 Main pot 8049. Side pot 2594. | Rake 0
Board {5-Diamonds}{10-Spades}{2-Spades}{9-Clubs}{2-Hearts}
Seat 1: FerriTheNuts (small blind) folded before Flop
Seat 2: Infantry523 (big blind) folded before Flop
Seat 3: pdolf9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: KMart696 showed {10-Diamonds}{Q-Diamonds} and won (10643) with two pair, Tens and Deuces
Seat 5: j v nelle showed {K-Hearts}{J-Hearts} and lost with a pair of Deuces
Seat 6: Trööt folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Suitsuviiruk folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: rodrigorpv showed {J-Spades}{A-Diamonds} and lost with a pair of Deuces
Seat 9: dukacgl (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #115200559581: Tournament #898796607, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2014/04/23 19:50:23 CET [2014/04/23 13:50:23 ET]
Table '898796607 18' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: FerriTheNuts (11829 in chips)
Seat 2: Infantry523 (4821 in chips)
Seat 3: pdolf9 (10628 in chips)
Seat 4: Tommy C 06 (4782 in chips)
Seat 5: j v nelle (7194 in chips)
Seat 6: Trööt (17060 in chips)
Seat 7: Suitsuviiruk (19643 in chips)
Seat 8: rodrigorpv (7535 in chips)
Seat 9: dukacgl (3889 in chips)
FerriTheNuts: posts the ante 70
Infantry523: posts the ante 70
pdolf9: posts the ante 70
Tommy C 06: posts the ante 70
j v nelle: posts the ante 70
Trööt: posts the ante 70
Suitsuviiruk: posts the ante 70
rodrigorpv: posts the ante 70
dukacgl: posts the ante 70
Trööt: posts small blind 300
Suitsuviiruk: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {K-Clubs}{K-Spades}
rodrigorpv: folds
dukacgl: folds
FerriTheNuts: folds
Infantry523: raises 4151 to 4751 and is all-in
pdolf9: folds
Tommy C 06: calls 4712 and is all-in
j v nelle: raises 2373 to 7124 and is all-in
Trööt: folds
Suitsuviiruk: folds
Uncalled bet (2373) returned to j v nelle
*** FLOP *** {5-Diamonds}{A-Hearts}{10-Spades}
*** TURN *** {5-Diamonds}{A-Hearts}{10-Spades} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{A-Hearts}{10-Spades}{4-Diamonds} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Infantry523: shows {4-Clubs}{4-Spades} (a full house, Fours full of Fives)
j v nelle: shows {K-Clubs}{K-Spades} (two pair, Kings and Fives)
Infantry523 collected 78 from side pot
Tommy C 06: shows {A-Spades}{J-Spades} (two pair, Aces and Fives)
Infantry523 collected 15666 from main pot
Tommy C 06 finished the tournament in 1259th place
*** SUMMARY ***
Total pot 15744 Main pot 15666. Side pot 78. | Rake 0
Board {5-Diamonds}{A-Hearts}{10-Spades}{4-Diamonds}{5-Clubs}
Seat 1: FerriTheNuts folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Infantry523 showed {4-Clubs}{4-Spades} and won (15744) with a full house, Fours full of Fives
Seat 3: pdolf9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Tommy C 06 showed {A-Spades}{J-Spades} and lost with two pair, Aces and Fives
Seat 5: j v nelle (button) showed {K-Clubs}{K-Spades} and lost with two pair, Kings and Fives
Seat 6: Trööt (small blind) folded before Flop
Seat 7: Suitsuviiruk (big blind) folded before Flop
Seat 8: rodrigorpv folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: dukacgl folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #115200032438: Tournament #898793987, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2014/04/23 19:39:34 CET [2014/04/23 13:39:34 ET]
Table '898793987 40' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Matuks (2629 in chips)
Seat 2: Safonik777 (2777 in chips)
Seat 3: Kenynck (3232 in chips)
Seat 4: dismarc (2792 in chips)
Seat 5: j v nelle (2802 in chips)
Seat 6: necro.at (3848 in chips)
Seat 7: +EVRicRose (2832 in chips)
Seat 8: copvin2008 (1755 in chips)
Seat 9: rgut (3000 in chips)
copvin2008: posts small blind 25
rgut: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {J-Hearts}{J-Clubs}
Matuks: folds
Safonik777: calls 50
Kenynck: folds
dismarc: raises 100 to 150
j v nelle: calls 150
necro.at: folds
+EVRicRose: folds
copvin2008: folds
rgut: folds
Safonik777: calls 100
*** FLOP *** {7-Clubs}{10-Diamonds}{6-Diamonds}
Safonik777: checks
dismarc: bets 200
j v nelle: raises 277 to 477
Safonik777: calls 477
dismarc: raises 2165 to 2642 and is all-in
j v nelle: folds
Safonik777: calls 2150 and is all-in
Uncalled bet (15) returned to dismarc
*** TURN *** {7-Clubs}{10-Diamonds}{6-Diamonds} {2-Clubs}
*** RIVER *** {7-Clubs}{10-Diamonds}{6-Diamonds}{2-Clubs} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Safonik777: shows {9-Spades}{6-Clubs} (two pair, Tens and Sixes)
dismarc: shows {A-Clubs}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Tens)
dismarc collected 6256 from pot
Safonik777 finished the tournament in 805th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6256 | Rake 0
Board {7-Clubs}{10-Diamonds}{6-Diamonds}{2-Clubs}{10-Clubs}
Seat 1: Matuks folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Safonik777 showed {9-Spades}{6-Clubs} and lost with two pair, Tens and Sixes
Seat 3: Kenynck folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: dismarc showed {A-Clubs}{A-Diamonds} and won (6256) with two pair, Aces and Tens
Seat 5: j v nelle folded on the Flop
Seat 6: necro.at folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: +EVRicRose (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: copvin2008 (small blind) folded before Flop
Seat 9: rgut (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #115200050747: Tournament #898796112, $5.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level IV (80/160) - 2014/04/23 19:39:56 CET [2014/04/23 13:39:56 ET]
Table '898796112 80' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Brevaflip (4895 in chips)
Seat 2: otto1956 (2975 in chips)
Seat 3: POSRO2 (3300 in chips)
Seat 4: autosnomos (4015 in chips)
Seat 5: vshb2008 (3000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 6: n00it_geluk (2570 in chips)
Seat 7: Boom2014 (6675 in chips)
Seat 8: j v nelle (3045 in chips)
Seat 9: david_amslem (3005 in chips)
Brevaflip: posts the ante 30
otto1956: posts the ante 30
POSRO2: posts the ante 30
autosnomos: posts the ante 30
n00it_geluk: posts the ante 30
Boom2014: posts the ante 30
j v nelle: posts the ante 30
david_amslem: posts the ante 30
n00it_geluk: posts small blind 80
Boom2014: posts big blind 160
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {A-Diamonds}{Q-Hearts}
j v nelle: raises 160 to 320
david_amslem: folds
Brevaflip: folds
otto1956: folds
POSRO2: raises 2950 to 3270 and is all-in
autosnomos: folds
n00it_geluk: folds
Boom2014: folds
j v nelle: calls 2695 and is all-in
Uncalled bet (255) returned to POSRO2
*** FLOP *** {10-Clubs}{2-Clubs}{K-Clubs}
*** TURN *** {10-Clubs}{2-Clubs}{K-Clubs} {6-Clubs}
*** RIVER *** {10-Clubs}{2-Clubs}{K-Clubs}{6-Clubs} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {A-Diamonds}{Q-Hearts} (a flush, King high)
POSRO2: shows {8-Clubs}{8-Spades} (a flush, King high - Eight higher)
POSRO2 collected 6510 from pot
j v nelle finished the tournament in 955th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6510 | Rake 0
Board {10-Clubs}{2-Clubs}{K-Clubs}{6-Clubs}{9-Clubs}
Seat 1: Brevaflip folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: otto1956 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: POSRO2 showed {8-Clubs}{8-Spades} and won (6510) with a flush, King high
Seat 4: autosnomos (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: n00it_geluk (small blind) folded before Flop
Seat 7: Boom2014 (big blind) folded before Flop
Seat 8: j v nelle showed {A-Diamonds}{Q-Hearts} and lost with a flush, King high
Seat 9: david_amslem folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #115199796328: Tournament #898794004, $1.00+$0.25+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2014/04/23 19:34:42 CET [2014/04/23 13:34:42 ET]
Table '898794004 106' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Iskint (5850 in chips)
Seat 2: JLKS (6423 in chips)
Seat 3: pacman2201 (2617 in chips)
Seat 4: jurabura (2495 in chips)
Seat 5: minjo30 (2900 in chips)
Seat 6: rojo700 (3618 in chips)
Seat 7: KyKi_RF (6492 in chips)
Seat 8: Madshadow87 (60 in chips)
Seat 9: j v nelle (2475 in chips)
minjo30: posts small blind 50
rojo700: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {A-Diamonds}{K-Clubs}
KyKi_RF is connected
KyKi_RF: folds
Madshadow87: calls 60 and is all-in
j v nelle: raises 220 to 320
Iskint: folds
JLKS: folds
pacman2201: folds
jurabura: folds
minjo30: folds
rojo700: raises 480 to 800
j v nelle: raises 1675 to 2475 and is all-in
rojo700: calls 1675
*** FLOP *** {2-Diamonds}{7-Spades}{J-Diamonds}
*** TURN *** {2-Diamonds}{7-Spades}{J-Diamonds} {J-Spades}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{7-Spades}{J-Diamonds}{J-Spades} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
rojo700: shows {K-Spades}{K-Hearts} (two pair, Kings and Jacks)
j v nelle: shows {A-Diamonds}{K-Clubs} (two pair, Jacks and Sevens)
rojo700 collected 4830 from side pot
Madshadow87: shows {6-Clubs}{10-Hearts} (two pair, Jacks and Sevens)
rojo700 collected 230 from main pot
rojo700 wins the $0.25 bounty for eliminating Madshadow87
rojo700 wins the $0.25 bounty for eliminating j v nelle
j v nelle finished the tournament in 3268th place
Madshadow87 finished the tournament in 3269th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5060 Main pot 230. Side pot 4830. | Rake 0
Board {2-Diamonds}{7-Spades}{J-Diamonds}{J-Spades}{7-Diamonds}
Seat 1: Iskint folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: JLKS folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: pacman2201 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: jurabura (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: minjo30 (small blind) folded before Flop
Seat 6: rojo700 (big blind) showed {K-Spades}{K-Hearts} and won (5060) with two pair, Kings and Jacks
Seat 7: KyKi_RF folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Madshadow87 showed {6-Clubs}{10-Hearts} and lost with two pair, Jacks and Sevens
Seat 9: j v nelle showed {A-Diamonds}{K-Clubs} and lost with two pair, Jacks and Sevens

PokerStars Hand #115199298963: Tournament #898793987, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2014/04/23 19:24:29 CET [2014/04/23 13:24:29 ET]
Table '898793987 40' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Matuks (2358 in chips)
Seat 2: Irasoln (2922 in chips)
Seat 3: Kenynck (3000 in chips)
Seat 4: dismarc (3476 in chips)
Seat 5: j v nelle (3427 in chips)
Seat 6: necro.at (2997 in chips)
Seat 7: +EVRicRose (2878 in chips)
Seat 8: copvin2008 (2530 in chips)
Seat 9: Beaverhausin (2985 in chips)
Beaverhausin: posts small blind 15
Matuks: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {Q-Spades}{Q-Hearts}
Irasoln: folds
Kenynck: folds
dismarc: folds
j v nelle: raises 60 to 90
necro.at: folds
+EVRicRose: folds
copvin2008: raises 60 to 150
Beaverhausin: raises 250 to 400
Matuks: folds
j v nelle: calls 310
copvin2008: calls 250
*** FLOP *** {4-Diamonds}{A-Clubs}{7-Clubs}
Beaverhausin: checks
j v nelle: checks
copvin2008: checks
*** TURN *** {4-Diamonds}{A-Clubs}{7-Clubs} {A-Spades}
Beaverhausin: bets 566
j v nelle: folds
copvin2008: folds
Uncalled bet (566) returned to Beaverhausin
Beaverhausin collected 1230 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1230 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{A-Clubs}{7-Clubs}{A-Spades}
Seat 1: Matuks (big blind) folded before Flop
Seat 2: Irasoln folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Kenynck folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: dismarc folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: j v nelle folded on the Turn
Seat 6: necro.at folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: +EVRicRose folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: copvin2008 (button) folded on the Turn
Seat 9: Beaverhausin (small blind) collected (1230)

PokerStars Hand #115198792917: Tournament #898793979, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2014/04/23 19:14:09 CET [2014/04/23 13:14:09 ET]
Table '898793979 95' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: 8910haha (712 in chips)
Seat 2: erjär (6219 in chips)
Seat 3: msajunior (1173 in chips)
Seat 4: pavlini2 (2855 in chips)
Seat 5: kriken1989 (2850 in chips)
Seat 6: Grafite50 (5672 in chips)
Seat 7: Indistance (2885 in chips)
Seat 8: j v nelle (1585 in chips)
Seat 9: julliano13 (5017 in chips)
erjär: posts small blind 75
msajunior: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {Q-Spades}{A-Clubs}
pavlini2: folds
kriken1989: folds
Grafite50: folds
Indistance: folds
j v nelle: raises 1435 to 1585 and is all-in
julliano13: folds
8910haha: calls 712 and is all-in
erjär: calls 1510
msajunior: folds
*** FLOP *** {10-Diamonds}{6-Spades}{7-Diamonds}
*** TURN *** {10-Diamonds}{6-Spades}{7-Diamonds} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{6-Spades}{7-Diamonds}{3-Diamonds} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
erjär: shows {A-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
j v nelle: shows {Q-Spades}{A-Clubs} (high card Ace)
erjär collected 1746 from side pot
8910haha: shows {K-Diamonds}{K-Clubs} (a pair of Kings)
erjär collected 2286 from main pot
erjär wins the $1 bounty for eliminating 8910haha
erjär wins the $1 bounty for eliminating j v nelle
j v nelle finished the tournament in 1540th place
8910haha finished the tournament in 1541st place
*** SUMMARY ***
Total pot 4032 Main pot 2286. Side pot 1746. | Rake 0
Board {10-Diamonds}{6-Spades}{7-Diamonds}{3-Diamonds}{4-Spades}
Seat 1: 8910haha (button) showed {K-Diamonds}{K-Clubs} and lost with a pair of Kings
Seat 2: erjär (small blind) showed {A-Hearts}{A-Diamonds} and won (4032) with a pair of Aces
Seat 3: msajunior (big blind) folded before Flop
Seat 4: pavlini2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: kriken1989 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Grafite50 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Indistance folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: j v nelle showed {Q-Spades}{A-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 9: julliano13 folded before Flop (didn't bet)

18,30 11hot 6787
18,45 5,40ko 2835
19,00 5,50Fo
19,15 1,35ko
19,30 5,1ht
19,45 2,20T
20,30 5,1ht
20,45 4,40t
21,00 5,5t
21,00 2,70ko
21,15 5,4ko

PokerStars Hand #115197821339: Tournament #898793979, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2014/04/23 18:52:17 CET [2014/04/23 12:52:17 ET]
Table '898793979 95' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: kakuri (3000 in chips)
Seat 2: tzamalo (2990 in chips)
Seat 3: msajunior (3405 in chips)
Seat 4: pavlini2 (2900 in chips)
Seat 5: griske1 (2037 in chips)
Seat 6: Grafite50 (6045 in chips)
Seat 7: Indistance (2970 in chips)
Seat 8: j v nelle (3000 in chips)
Seat 9: julliano13 (1903 in chips)
pavlini2: posts small blind 15
griske1: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {A-Diamonds}{J-Clubs}
Grafite50: calls 30
Indistance: folds
j v nelle: raises 90 to 120
julliano13: folds
kakuri: raises 420 to 540
tzamalo: folds
msajunior: folds
pavlini2: folds
griske1: folds
Grafite50: folds
j v nelle: folds
Uncalled bet (420) returned to kakuri
kakuri collected 315 from pot
kakuri: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 315 | Rake 0
Seat 1: kakuri collected (315)
Seat 2: tzamalo folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: msajunior (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: pavlini2 (small blind) folded before Flop
Seat 5: griske1 (big blind) folded before Flop
Seat 6: Grafite50 folded before Flop
Seat 7: Indistance folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: j v nelle folded before Flop
Seat 9: julliano13 folded before Flop (didn't bet)

BoekiePower schreef

gl

thanks boekie

12345325