Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

mprivee

Verstuur bericht

Forum Posts

PokerStars Hand #125811518525: Tournament #1051423369, $4.00+$1.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XIX (2500/5000) - 2014/11/26 20:33:26 CET [2014/11/26 14:33:26 ET]
Table '1051423369 2' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: MIT EREMEEV (47490 in chips)
Seat 2: j v nelle (30319 in chips)
Seat 3: medianikus (70491 in chips)
Seat 4: risong (151256 in chips)
Seat 5: Jenek (31943 in chips)
Seat 6: LuckeLogan (112582 in chips)
Seat 7: MOTYA 01 (51391 in chips)
Seat 8: endycrime (97874 in chips)
Seat 9: palcsi70 (154567 in chips)
MIT EREMEEV: posts the ante 500
j v nelle: posts the ante 500
medianikus: posts the ante 500
risong: posts the ante 500
Jenek: posts the ante 500
LuckeLogan: posts the ante 500
MOTYA 01: posts the ante 500
endycrime: posts the ante 500
palcsi70: posts the ante 500
medianikus: posts small blind 2500
risong: posts big blind 5000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {J-Diamonds}{10-Hearts}
Jenek: folds
LuckeLogan: folds
LuckeLogan said, "lol"
MOTYA 01: folds
endycrime: folds
palcsi70: folds
MIT EREMEEV: folds
j v nelle: raises 24819 to 29819 and is all-in
medianikus: folds
risong: calls 24819
*** FLOP *** {5-Spades}{5-Diamonds}{A-Clubs}
*** TURN *** {5-Spades}{5-Diamonds}{A-Clubs} {2-Spades}
*** RIVER *** {5-Spades}{5-Diamonds}{A-Clubs}{2-Spades} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
risong: shows {A-Hearts}{3-Hearts} (a full house, Fives full of Aces)
j v nelle: shows {J-Diamonds}{10-Hearts} (three of a kind, Fives)
risong collected 66638 from pot
risong wins the $1 bounty for eliminating j v nelle
j v nelle finished the tournament in 110th place and received $15.52.
*** SUMMARY ***
Total pot 66638 | Rake 0
Board {5-Spades}{5-Diamonds}{A-Clubs}{2-Spades}{5-Clubs}
Seat 1: MIT EREMEEV folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: j v nelle (button) showed {J-Diamonds}{10-Hearts} and lost with three of a kind, Fives
Seat 3: medianikus (small blind) folded before Flop
Seat 4: risong (big blind) showed {A-Hearts}{3-Hearts} and won (66638) with a full house, Fives full of Aces
Seat 5: Jenek folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: LuckeLogan folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: MOTYA 01 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: endycrime folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: palcsi70 folded before Flop (didn't bet)

15,52+3+1=19,52

ko$1

ko$1

PokerStars Hand #125808777015: Tournament #1051689937, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2014/11/26 19:49:18 CET [2014/11/26 13:49:18 ET]
Table '1051689937 277' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Noisy_pl (7042 in chips)
Seat 2: puntofer (24045 in chips)
Seat 3: litlihvolpur (10021 in chips)
Seat 4: Mr. Hopster (13185 in chips)
Seat 5: j v nelle (8247 in chips)
Seat 6: raresana (5824 in chips)
Seat 7: ALIK-07-07 (3910 in chips)
Seat 8: Dany871 (18210 in chips)
Seat 9: TOXOTIS1618 (4760 in chips)
Noisy_pl: posts the ante 70
puntofer: posts the ante 70
litlihvolpur: posts the ante 70
Mr. Hopster: posts the ante 70
j v nelle: posts the ante 70
raresana: posts the ante 70
ALIK-07-07: posts the ante 70
Dany871: posts the ante 70
TOXOTIS1618: posts the ante 70
raresana: posts small blind 300
ALIK-07-07: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {Q-Clubs}{Q-Spades}
Dany871: raises 600 to 1200
TOXOTIS1618: folds
Noisy_pl: folds
puntofer: folds
litlihvolpur: folds
Mr. Hopster: folds
j v nelle: raises 6977 to 8177 and is all-in
raresana: folds
ALIK-07-07: folds
Dany871: calls 6977
*** FLOP *** {10-Hearts}{A-Hearts}{9-Hearts}
*** TURN *** {10-Hearts}{A-Hearts}{9-Hearts} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Hearts}{A-Hearts}{9-Hearts}{4-Diamonds} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Dany871: shows {A-Clubs}{A-Diamonds} (three of a kind, Aces)
j v nelle: shows {Q-Clubs}{Q-Spades} (a pair of Queens)
Dany871 collected 17884 from pot
j v nelle finished the tournament in 1823rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 17884 | Rake 0
Board {10-Hearts}{A-Hearts}{9-Hearts}{4-Diamonds}{2-Hearts}
Seat 1: Noisy_pl folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: puntofer folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: litlihvolpur folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Mr. Hopster folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: j v nelle (button) showed {Q-Clubs}{Q-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 6: raresana (small blind) folded before Flop
Seat 7: ALIK-07-07 (big blind) folded before Flop
Seat 8: Dany871 showed {A-Clubs}{A-Diamonds} and won (17884) with three of a kind, Aces
Seat 9: TOXOTIS1618 folded before Flop (didn't bet)

ko$1

ploenk schreef

Glgl

tyty

PokerStars Hand #125804976054: Tournament #1051423239, $2.00+$0.50+$0.25 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2014/11/26 18:46:06 CET [2014/11/26 12:46:06 ET]
Table '1051423239 31' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: j v nelle (3010 in chips)
Seat 2: viktork1967 (4950 in chips)
Seat 3: michoucam (8245 in chips)
Seat 4: nakataZeu (2660 in chips)
Seat 5: yayo8422 (2750 in chips)
Seat 6: LiffeIsGood (3920 in chips)
Seat 7: mimicaPLRQ (3705 in chips)
Seat 8: solka3 (4760 in chips)
Seat 9: svir85 (6350 in chips)
j v nelle: posts the ante 25
viktork1967: posts the ante 25
michoucam: posts the ante 25
nakataZeu: posts the ante 25
yayo8422: posts the ante 25
LiffeIsGood: posts the ante 25
mimicaPLRQ: posts the ante 25
solka3: posts the ante 25
svir85: posts the ante 25
nakataZeu: posts small blind 125
yayo8422: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {5-Hearts}{5-Diamonds}
LiffeIsGood: folds
mimicaPLRQ: folds
solka3: folds
svir85: folds
j v nelle: raises 2735 to 2985 and is all-in
viktork1967: calls 2985
michoucam: calls 2985
nakataZeu: folds
yayo8422: folds
*** FLOP *** {6-Clubs}{Q-Diamonds}{K-Spades}
viktork1967: bets 1940 and is all-in
michoucam: calls 1940
*** TURN *** {6-Clubs}{Q-Diamonds}{K-Spades} {2-Clubs}
*** RIVER *** {6-Clubs}{Q-Diamonds}{K-Spades}{2-Clubs} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
viktork1967: shows {J-Hearts}{Q-Hearts} (two pair, Queens and Deuces)
michoucam: shows {9-Hearts}{A-Spades} (a pair of Deuces)
viktork1967 collected 3880 from side pot
j v nelle: shows {5-Hearts}{5-Diamonds} (two pair, Fives and Deuces)
viktork1967 collected 9555 from main pot
viktork1967 wins the $0.50 bounty for eliminating j v nelle
j v nelle finished the tournament in 1985th place
*** SUMMARY ***
Total pot 13435 Main pot 9555. Side pot 3880. | Rake 0
Board {6-Clubs}{Q-Diamonds}{K-Spades}{2-Clubs}{2-Hearts}
Seat 1: j v nelle showed {5-Hearts}{5-Diamonds} and lost with two pair, Fives and Deuces
Seat 2: viktork1967 showed {J-Hearts}{Q-Hearts} and won (13435) with two pair, Queens and Deuces
Seat 3: michoucam (button) showed {9-Hearts}{A-Spades} and lost with a pair of Deuces
Seat 4: nakataZeu (small blind) folded before Flop
Seat 5: yayo8422 (big blind) folded before Flop
Seat 6: LiffeIsGood folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: mimicaPLRQ folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: solka3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: svir85 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #125804363413: Tournament #1051423289, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2014/11/26 18:35:33 CET [2014/11/26 12:35:33 ET]
Table '1051423289 52' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: oversleep (4457 in chips)
Seat 2: shuhpat (2132 in chips)
Seat 3: zzhalbert (3167 in chips)
Seat 4: ZAPPER-34 (3640 in chips)
Seat 5: j v nelle (2885 in chips)
Seat 6: Thibavol (4614 in chips)
Seat 7: risong (2837 in chips)
Seat 8: Plan_Trap (2660 in chips)
Seat 9: PauMD (3163 in chips)
Plan_Trap: posts small blind 30
PauMD: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {K-Diamonds}{Q-Hearts}
oversleep: folds
shuhpat: folds
zzhalbert: folds
ZAPPER-34: folds
j v nelle: raises 72 to 132
Thibavol: folds
risong: folds
Plan_Trap: folds
PauMD: raises 204 to 336
j v nelle: calls 204
*** FLOP *** {10-Diamonds}{Q-Diamonds}{Q-Clubs}
PauMD: bets 242
j v nelle: raises 355 to 597
PauMD: calls 355
*** TURN *** {10-Diamonds}{Q-Diamonds}{Q-Clubs} {5-Diamonds}
PauMD: checks
j v nelle: bets 568
PauMD: raises 868 to 1436
j v nelle: raises 516 to 1952 and is all-in
PauMD: calls 516
*** RIVER *** {10-Diamonds}{Q-Diamonds}{Q-Clubs}{5-Diamonds} {A-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
PauMD: shows {Q-Spades}{A-Clubs} (a full house, Queens full of Aces)
j v nelle: shows {K-Diamonds}{Q-Hearts} (three of a kind, Queens)
PauMD collected 5800 from pot
PauMD wins $6.13 for eliminating j v nelle and their own bounty increases by $6.12 to $18.37
j v nelle finished the tournament in 1144th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5800 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{Q-Diamonds}{Q-Clubs}{5-Diamonds}{A-Hearts}
Seat 1: oversleep folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: shuhpat folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: zzhalbert folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ZAPPER-34 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: j v nelle showed {K-Diamonds}{Q-Hearts} and lost with three of a kind, Queens
Seat 6: Thibavol folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: risong (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Plan_Trap (small blind) folded before Flop
Seat 9: PauMD (big blind) showed {Q-Spades}{A-Clubs} and won (5800) with a full house, Queens full of Aces

ko2

PokerStars Hand #125804263305: Tournament #1051423239, $2.00+$0.50+$0.25 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2014/11/26 18:33:49 CET [2014/11/26 12:33:49 ET]
Table '1051423239 31' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: j v nelle (2813 in chips)
Seat 2: neas200578 (6165 in chips)
Seat 3: michoucam (3750 in chips)
Seat 4: nakataZeu (2685 in chips)
Seat 5: hasi11916 (1322 in chips)
Seat 6: LiffeIsGood (3045 in chips) is sitting out
Seat 7: mimicaPLRQ (1370 in chips)
Seat 8: solka3 (6250 in chips)
Seat 9: svir85 (6950 in chips)
hasi11916: posts small blind 50
LiffeIsGood: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {K-Hearts}{J-Clubs}
mimicaPLRQ: folds
solka3: folds
svir85: folds
j v nelle: raises 120 to 220
neas200578: folds
michoucam: folds
nakataZeu: folds
hasi11916: calls 170
LiffeIsGood: folds
*** FLOP *** {4-Diamonds}{Q-Clubs}{10-Spades}
hasi11916: bets 1102 and is all-in
j v nelle: calls 1102
*** TURN *** {4-Diamonds}{Q-Clubs}{10-Spades} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{Q-Clubs}{10-Spades}{3-Diamonds} {A-Spades}
*** SHOW DOWN ***
hasi11916: shows {8-Clubs}{4-Clubs} (a pair of Fours)
j v nelle: shows {K-Hearts}{J-Clubs} (a straight, Ten to Ace)
j v nelle collected 2744 from pot
j v nelle wins the $0.50 bounty for eliminating hasi11916
hasi11916 finished the tournament in 2211th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2744 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{Q-Clubs}{10-Spades}{3-Diamonds}{A-Spades}
Seat 1: j v nelle showed {K-Hearts}{J-Clubs} and won (2744) with a straight, Ten to Ace
Seat 2: neas200578 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: michoucam folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: nakataZeu (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: hasi11916 (small blind) showed {8-Clubs}{4-Clubs} and lost with a pair of Fours
Seat 6: LiffeIsGood (big blind) folded before Flop
Seat 7: mimicaPLRQ folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: solka3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: svir85 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #125804058120: Tournament #1051423239, $2.00+$0.50+$0.25 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2014/11/26 18:30:17 CET [2014/11/26 12:30:17 ET]
Table '1051423239 31' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: j v nelle (6263 in chips)
Seat 2: neas200578 (5865 in chips)
Seat 3: michoucam (3000 in chips)
Seat 4: nakataZeu (2835 in chips)
Seat 5: hasi11916 (4872 in chips)
Seat 6: LiffeIsGood (3045 in chips) is sitting out
Seat 7: mimicaPLRQ (2520 in chips)
Seat 8: solka3 (3050 in chips)
Seat 9: svir85 (2900 in chips)
svir85: posts small blind 50
j v nelle: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {A-Clubs}{K-Hearts}
neas200578: folds
michoucam: calls 100
nakataZeu: folds
hasi11916: folds
LiffeIsGood: folds
mimicaPLRQ: calls 100
solka3: folds
svir85: folds
j v nelle: raises 350 to 450
michoucam: calls 350
mimicaPLRQ: calls 350
*** FLOP *** {7-Spades}{J-Spades}{K-Diamonds}
j v nelle: bets 840
michoucam: calls 840
mimicaPLRQ: folds
*** TURN *** {7-Spades}{J-Spades}{K-Diamonds} {Q-Hearts}
j v nelle: bets 1848
michoucam: calls 1710 and is all-in
Uncalled bet (138) returned to j v nelle
*** RIVER *** {7-Spades}{J-Spades}{K-Diamonds}{Q-Hearts} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {A-Clubs}{K-Hearts} (a pair of Kings)
michoucam: shows {10-Diamonds}{9-Spades} (a straight, Nine to King)
michoucam collected 6500 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6500 | Rake 0
Board {7-Spades}{J-Spades}{K-Diamonds}{Q-Hearts}{9-Diamonds}
Seat 1: j v nelle (big blind) showed {A-Clubs}{K-Hearts} and lost with a pair of Kings
Seat 2: neas200578 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: michoucam showed {10-Diamonds}{9-Spades} and won (6500) with a straight, Nine to King
Seat 4: nakataZeu folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: hasi11916 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: LiffeIsGood folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: mimicaPLRQ folded on the Flop
Seat 8: solka3 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: svir85 (small blind) folded before Flop

ko0,50

1815 27pko
18,15 2,75ko
18,30 11hot
18,45 5,50ko

47,25

Kan je t bijhouden opa.. allllll die aanmeldingen

3ko $2,5

geloof niet dat vandaag mijn dag is

PokerStars Hand #125751981713: Tournament #1051689960, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2014/11/25 19:47:58 CET [2014/11/25 13:47:58 ET]
Table '1051689960 81' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: dcallagh1 (3265 in chips)
Seat 2: unluckymannn (2633 in chips)
Seat 3: cilka23 (3395 in chips)
Seat 4: galdyy (2810 in chips)
Seat 5: firgli (1780 in chips)
Seat 6: jipvis (2940 in chips)
Seat 7: sergey2728 (7376 in chips)
Seat 8: j v nelle (3316 in chips)
Seat 9: cretavera (2485 in chips)
j v nelle: posts small blind 25
cretavera: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {Q-Diamonds}{Q-Hearts}
dcallagh1: folds
unluckymannn: folds
cilka23: folds
galdyy: folds
firgli: folds
jipvis: folds
sergey2728: folds
j v nelle: raises 50 to 100
cretavera: raises 450 to 550
j v nelle: raises 2766 to 3316 and is all-in
cretavera: calls 1935 and is all-in
Uncalled bet (831) returned to j v nelle
*** FLOP *** {9-Clubs}{4-Diamonds}{3-Hearts}
*** TURN *** {9-Clubs}{4-Diamonds}{3-Hearts} {4-Clubs}
*** RIVER *** {9-Clubs}{4-Diamonds}{3-Hearts}{4-Clubs} {A-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {Q-Diamonds}{Q-Hearts} (two pair, Queens and Fours)
cretavera: shows {A-Clubs}{J-Spades} (two pair, Aces and Fours)
cretavera collected 4970 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4970 | Rake 0
Board {9-Clubs}{4-Diamonds}{3-Hearts}{4-Clubs}{A-Hearts}
Seat 1: dcallagh1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: unluckymannn folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: cilka23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: galdyy folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: firgli folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: jipvis folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: sergey2728 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: j v nelle (small blind) showed {Q-Diamonds}{Q-Hearts} and lost with two pair, Queens and Fours
Seat 9: cretavera (big blind) showed {A-Clubs}{J-Spades} and won (4970) with two pair, Aces and Fours

PokerStars Hand #125751230300: Tournament #1051665422, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2014/11/25 19:36:02 CET [2014/11/25 13:36:02 ET]
Table '1051665422 145' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Schappo Bnu (3512 in chips)
Seat 2: RasA86 (2082 in chips)
Seat 3: Jozinho6 (3659 in chips)
Seat 4: j v nelle (2041 in chips)
Seat 6: iliadivilia (10747 in chips)
Seat 7: tcmoreira (2293 in chips)
Seat 8: kingtrevor99 (5335 in chips)
Seat 9: myleftfoot33 (2681 in chips)
Schappo Bnu: posts the ante 20
RasA86: posts the ante 20
Jozinho6: posts the ante 20
j v nelle: posts the ante 20
iliadivilia: posts the ante 20
tcmoreira: posts the ante 20
kingtrevor99: posts the ante 20
myleftfoot33: posts the ante 20
tcmoreira: posts small blind 75
kingtrevor99: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {7-Diamonds}{7-Hearts}
myleftfoot33: folds
Schappo Bnu: folds
RasA86: raises 1912 to 2062 and is all-in
Jozinho6: folds
j v nelle: calls 2021 and is all-in
iliadivilia: folds
tcmoreira: folds
kingtrevor99: folds
Uncalled bet (41) returned to RasA86
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{6-Spades}{A-Clubs}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{6-Spades}{A-Clubs} {5-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{6-Spades}{A-Clubs}{5-Clubs} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
RasA86: shows {4-Clubs}{4-Spades} (three of a kind, Fours)
j v nelle: shows {7-Diamonds}{7-Hearts} (a pair of Sevens)
RasA86 collected 4427 from pot
j v nelle finished the tournament in 2204th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4427 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{6-Spades}{A-Clubs}{5-Clubs}{4-Diamonds}
Seat 1: Schappo Bnu folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: RasA86 showed {4-Clubs}{4-Spades} and won (4427) with three of a kind, Fours
Seat 3: Jozinho6 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: j v nelle showed {7-Diamonds}{7-Hearts} and lost with a pair of Sevens
Seat 6: iliadivilia (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: tcmoreira (small blind) folded before Flop
Seat 8: kingtrevor99 (big blind) folded before Flop
Seat 9: myleftfoot33 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #125750820538: Tournament #1051665371, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2014/11/25 19:29:24 CET [2014/11/25 13:29:24 ET]
Table '1051665371 156' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: DemidTula13 (17674 in chips)
Seat 2: 5th Suit (9772 in chips)
Seat 3: j v nelle (5920 in chips)
Seat 4: perusfinne (17761 in chips)
Seat 5: EVGEN140203 (11234 in chips)
Seat 6: Kadid1337 (13279 in chips) is sitting out
Seat 7: Diogo37 (6865 in chips)
Seat 8: Isaksp (33048 in chips)
Seat 9: Icedyo (10326 in chips)
DemidTula13: posts the ante 60
5th Suit: posts the ante 60
j v nelle: posts the ante 60
perusfinne: posts the ante 60
EVGEN140203: posts the ante 60
Kadid1337: posts the ante 60
Diogo37: posts the ante 60
Isaksp: posts the ante 60
Icedyo: posts the ante 60
5th Suit: posts small blind 250
j v nelle: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {8-Clubs}{A-Spades}
perusfinne: folds
EVGEN140203: folds
Kadid1337: folds
Diogo37: folds
Isaksp: folds
Icedyo: folds
DemidTula13: raises 500 to 1000
5th Suit: folds
j v nelle: raises 4860 to 5860 and is all-in
DemidTula13: calls 4860
*** FLOP *** {5-Spades}{K-Diamonds}{9-Diamonds}
*** TURN *** {5-Spades}{K-Diamonds}{9-Diamonds} {2-Clubs}
*** RIVER *** {5-Spades}{K-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Clubs} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {8-Clubs}{A-Spades} (a pair of Eights)
DemidTula13: shows {A-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
DemidTula13 collected 12510 from pot
j v nelle finished the tournament in 1707th place
*** SUMMARY ***
Total pot 12510 | Rake 0
Board {5-Spades}{K-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Clubs}{8-Spades}
Seat 1: DemidTula13 (button) showed {A-Hearts}{A-Diamonds} and won (12510) with a pair of Aces
Seat 2: 5th Suit (small blind) folded before Flop
Seat 3: j v nelle (big blind) showed {8-Clubs}{A-Spades} and lost with a pair of Eights
Seat 4: perusfinne folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: EVGEN140203 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Kadid1337 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Diogo37 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Isaksp folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Icedyo folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #125750544175: Tournament #1051391385, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2014/11/25 19:24:56 CET [2014/11/25 13:24:56 ET]
Table '1051391385 42' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: j v nelle (3691 in chips)
Seat 2: Antonovec (3050 in chips)
Seat 3: KokoulinV (2860 in chips)
Seat 4: MinorityRule (3705 in chips)
Seat 5: pacman2201 (3090 in chips)
Seat 6: kjeldsenkusk (2970 in chips)
Seat 7: fill_zed (3000 in chips)
Seat 8: felipaes33 (3000 in chips)
Seat 9: brunoeffect (3000 in chips)
MinorityRule: posts small blind 10
pacman2201: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {A-Hearts}{A-Spades}
kjeldsenkusk: folds
fill_zed: folds
felipaes33: folds
brunoeffect: raises 60 to 80
j v nelle: raises 190 to 270
Antonovec: folds
KokoulinV: folds
MinorityRule: folds
pacman2201: folds
brunoeffect: calls 190
*** FLOP *** {4-Spades}{2-Spades}{4-Hearts}
brunoeffect: bets 300
j v nelle: raises 526 to 826
brunoeffect: raises 1904 to 2730 and is all-in
j v nelle: calls 1904
*** TURN *** {4-Spades}{2-Spades}{4-Hearts} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {4-Spades}{2-Spades}{4-Hearts}{Q-Clubs} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
brunoeffect: shows {Q-Hearts}{Q-Diamonds} (a full house, Queens full of Fours)
j v nelle: shows {A-Hearts}{A-Spades} (two pair, Aces and Fours)
brunoeffect collected 6030 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6030 | Rake 0
Board {4-Spades}{2-Spades}{4-Hearts}{Q-Clubs}{9-Diamonds}
Seat 1: j v nelle showed {A-Hearts}{A-Spades} and lost with two pair, Aces and Fours
Seat 2: Antonovec folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: KokoulinV (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MinorityRule (small blind) folded before Flop
Seat 5: pacman2201 (big blind) folded before Flop
Seat 6: kjeldsenkusk folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: fill_zed folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: felipaes33 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: brunoeffect showed {Q-Hearts}{Q-Diamonds} and won (6030) with a full house, Queens full of Fours

PokerStars Hand #125750144988: Tournament #1051423288, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/11/25 19:18:32 CET [2014/11/25 13:18:32 ET]
Table '1051423288 100' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Dany871 (3378 in chips)
Seat 2: IWantSuckout (6248 in chips)
Seat 3: j v nelle (3949 in chips)
Seat 4: much9 (4234 in chips)
Seat 5: Daan1969 (14162 in chips)
Seat 6: ImDaPonT1 (6337 in chips)
Seat 7: aukealma (5810 in chips)
Seat 8: iissrr (13725 in chips)
Seat 9: 64853117 (3832 in chips)
Dany871: posts the ante 40
IWantSuckout: posts the ante 40
j v nelle: posts the ante 40
much9: posts the ante 40
Daan1969: posts the ante 40
ImDaPonT1: posts the ante 40
aukealma: posts the ante 40
iissrr: posts the ante 40
64853117: posts the ante 40
much9: posts small blind 150
Daan1969: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {9-Diamonds}{9-Spades}
ImDaPonT1: folds
aukealma: folds
iissrr: folds
64853117: folds
Dany871: folds
IWantSuckout: folds
j v nelle: raises 300 to 600
much9: folds
Daan1969: calls 300
*** FLOP *** {K-Spades}{K-Clubs}{5-Diamonds}
Daan1969: checks
j v nelle: bets 900
Daan1969: raises 3510 to 4410
j v nelle: calls 2409 and is all-in
Uncalled bet (1101) returned to Daan1969
*** TURN *** {K-Spades}{K-Clubs}{5-Diamonds} {A-Clubs}
*** RIVER *** {K-Spades}{K-Clubs}{5-Diamonds}{A-Clubs} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Daan1969: shows {5-Hearts}{5-Spades} (a full house, Fives full of Kings)
j v nelle: shows {9-Diamonds}{9-Spades} (two pair, Kings and Nines)
Daan1969 collected 8328 from pot
Daan1969 wins $6.13 for eliminating j v nelle and their own bounty increases by $6.12 to $30.61
j v nelle finished the tournament in 838th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8328 | Rake 0
Board {K-Spades}{K-Clubs}{5-Diamonds}{A-Clubs}{J-Hearts}
Seat 1: Dany871 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: IWantSuckout folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: j v nelle (button) showed {9-Diamonds}{9-Spades} and lost with two pair, Kings and Nines
Seat 4: much9 (small blind) folded before Flop
Seat 5: Daan1969 (big blind) showed {5-Hearts}{5-Spades} and won (8328) with a full house, Fives full of Kings
Seat 6: ImDaPonT1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: aukealma folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: iissrr folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: 64853117 folded before Flop (didn't bet)

speel lijsie $134

12345370