Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

mprivee

Verstuur bericht

Forum Posts

Gl weer sjonnieeeThumbs Up

2kante schreef

gl foxSmile

gl mr muggggThumbs Up

Gl weer Mr WWWWWThumbs Up

gl herenThumbs Up

Gl GioThumb Up

Luckymug schreef

mprivee schreef

gl weerThumbs Up

i could use some of that yeah, ty sir Roll Eyes

ken dat gevoel Crying

gl weerThumbs Up

w1972vw schreef

suc6 met je backing DW Smile

Gl m8Thumbs Up

Gl peet en sjonnieee...

Geen voetbalUnsure gl iig weer.

$85,80 onderweg

$26,26

PokerStars Hand #117860461290: Tournament #924333141, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIX (600/1200) - 2014/06/23 0:10:50 CET [2014/06/22 18:10:50 ET]
Table '924333141 913' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: QQQ4K (32517 in chips)
Seat 2: PokerRza (39006 in chips)
Seat 3: toylla (5373 in chips)
Seat 4: GodOfTallnes (47540 in chips)
Seat 5: siro4 (17190 in chips)
Seat 6: Mixail564 (22516 in chips)
Seat 7: j v nelle (15587 in chips)
Seat 8: DethreiriA (66491 in chips)
Seat 9: raiser67 (29485 in chips)
QQQ4K: posts the ante 150
PokerRza: posts the ante 150
toylla: posts the ante 150
GodOfTallnes: posts the ante 150
siro4: posts the ante 150
Mixail564: posts the ante 150
j v nelle: posts the ante 150
DethreiriA: posts the ante 150
raiser67: posts the ante 150
j v nelle: posts small blind 600
DethreiriA: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {5-Clubs}{6-Clubs}
raiser67: folds
QQQ4K: folds
PokerRza: folds
toylla: folds
GodOfTallnes: folds
siro4: folds
Mixail564: folds
j v nelle: raises 14237 to 15437 and is all-in
DethreiriA: calls 14237
*** FLOP *** {3-Hearts}{K-Spades}{Q-Diamonds}
*** TURN *** {3-Hearts}{K-Spades}{Q-Diamonds} {10-Spades}
*** RIVER *** {3-Hearts}{K-Spades}{Q-Diamonds}{10-Spades} {A-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {5-Clubs}{6-Clubs} (high card Ace)
DethreiriA: shows {J-Hearts}{A-Diamonds} (a straight, Ten to Ace)
DethreiriA collected 32224 from pot
j v nelle finished the tournament in 1316th place and received $26.26.
*** SUMMARY ***
Total pot 32224 | Rake 0
Board {3-Hearts}{K-Spades}{Q-Diamonds}{10-Spades}{A-Hearts}
Seat 1: QQQ4K folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: PokerRza folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: toylla folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: GodOfTallnes folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: siro4 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Mixail564 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: j v nelle (small blind) showed {5-Clubs}{6-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 8: DethreiriA (big blind) showed {J-Hearts}{A-Diamonds} and won (32224) with a straight, Ten to Ace
Seat 9: raiser67 folded before Flop (didn't bet)

$39,07

PokerStars Hand #117857649197: Tournament #924332759, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XXVII (1800/3600) - 2014/06/22 23:07:50 CET [2014/06/22 17:07:50 ET]
Table '924332759 66' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Al Magellan (152187 in chips)
Seat 2: gulusch (21744 in chips)
Seat 4: endhoscopycb (117782 in chips)
Seat 5: j v nelle (51796 in chips)
Seat 6: black_bogdan (10316 in chips)
Seat 7: slystyle12 (397551 in chips)
Seat 8: Fisjo (315763 in chips)
Seat 9: BrunswickAUT (73334 in chips)
Al Magellan: posts the ante 450
gulusch: posts the ante 450
endhoscopycb: posts the ante 450
j v nelle: posts the ante 450
black_bogdan: posts the ante 450
slystyle12: posts the ante 450
Fisjo: posts the ante 450
BrunswickAUT: posts the ante 450
j v nelle: posts small blind 1800
black_bogdan: posts big blind 3600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {2-Hearts}{2-Diamonds}
slystyle12: folds
Fisjo: folds
BrunswickAUT: folds
Al Magellan: folds
gulusch: folds
endhoscopycb: raises 10800 to 14400
j v nelle: raises 36946 to 51346 and is all-in
black_bogdan: folds
endhoscopycb: calls 36946
*** FLOP *** {K-Hearts}{8-Spades}{J-Spades}
*** TURN *** {K-Hearts}{8-Spades}{J-Spades} {9-Spades}
*** RIVER *** {K-Hearts}{8-Spades}{J-Spades}{9-Spades} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {2-Hearts}{2-Diamonds} (a pair of Deuces)
endhoscopycb: shows {10-Diamonds}{10-Hearts} (a pair of Tens)
endhoscopycb collected 109892 from pot
j v nelle finished the tournament in 198th place and received $39.07.
*** SUMMARY ***
Total pot 109892 | Rake 0
Board {K-Hearts}{8-Spades}{J-Spades}{9-Spades}{5-Clubs}
Seat 1: Al Magellan folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: gulusch folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: endhoscopycb (button) showed {10-Diamonds}{10-Hearts} and won (109892) with a pair of Tens
Seat 5: j v nelle (small blind) showed {2-Hearts}{2-Diamonds} and lost with a pair of Deuces
Seat 6: black_bogdan (big blind) folded before Flop
Seat 7: slystyle12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Fisjo folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: BrunswickAUT folded before Flop (didn't bet)

$14,57

PokerStars Hand #117847762990: Tournament #924332708, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XX (800/1600) - 2014/06/22 19:50:06 CET [2014/06/22 13:50:06 ET]
Table '924332708 1' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: ThazRz (74000 in chips)
Seat 2: vb11011983 (41049 in chips)
Seat 3: Arman23b (146753 in chips)
Seat 4: carlitos350 (62130 in chips)
Seat 5: volldemar88 (14052 in chips)
Seat 7: cassiopak (41729 in chips)
Seat 9: j v nelle (26384 in chips)
ThazRz: posts the ante 200
vb11011983: posts the ante 200
Arman23b: posts the ante 200
carlitos350: posts the ante 200
volldemar88: posts the ante 200
cassiopak: posts the ante 200
j v nelle: posts the ante 200
j v nelle: posts small blind 800
ThazRz: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {A-Diamonds}{J-Hearts}
vb11011983: folds
Arman23b: folds
carlitos350: raises 1920 to 3520
volldemar88: folds
cassiopak: folds
j v nelle: raises 22664 to 26184 and is all-in
ThazRz: calls 24584
carlitos350: folds
*** FLOP *** {10-Clubs}{4-Spades}{6-Spades}
*** TURN *** {10-Clubs}{4-Spades}{6-Spades} {5-Hearts}
*** RIVER *** {10-Clubs}{4-Spades}{6-Spades}{5-Hearts} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {A-Diamonds}{J-Hearts} (a pair of Tens)
ThazRz: shows {A-Hearts}{A-Spades} (two pair, Aces and Tens)
ThazRz collected 57288 from pot
j v nelle finished the tournament in 37th place and received $14.57.
*** SUMMARY ***
Total pot 57288 | Rake 0
Board {10-Clubs}{4-Spades}{6-Spades}{5-Hearts}{10-Spades}
Seat 1: ThazRz (big blind) showed {A-Hearts}{A-Spades} and won (57288) with two pair, Aces and Tens
Seat 2: vb11011983 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Arman23b folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: carlitos350 folded before Flop
Seat 5: volldemar88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: cassiopak (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: j v nelle (small blind) showed {A-Diamonds}{J-Hearts} and lost with a pair of Tens

PokerStars Hand #117839579640: Tournament #924334324, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2014/06/22 16:31:02 CET [2014/06/22 10:31:02 ET]
Table '924334324 65' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: yamadaj3 (5320 in chips)
Seat 2: anonym0us13 (9035 in chips)
Seat 3: ouchbigslick (15582 in chips)
Seat 4: ManoMichael (8365 in chips)
Seat 5: j v nelle (22261 in chips)
Seat 6: VandOgSalt (7845 in chips)
Seat 7: Strakinina (7336 in chips)
Seat 8: 247Solid (8172 in chips)
Seat 9: VSB.Gimli (5276 in chips)
yamadaj3: posts the ante 10
anonym0us13: posts the ante 10
ouchbigslick: posts the ante 10
ManoMichael: posts the ante 10
j v nelle: posts the ante 10
VandOgSalt: posts the ante 10
Strakinina: posts the ante 10
247Solid: posts the ante 10
VSB.Gimli: posts the ante 10
Strakinina: posts small blind 50
247Solid: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {K-Diamonds}{K-Clubs}
VSB.Gimli: folds
yamadaj3: folds
anonym0us13: folds
ouchbigslick: folds
ManoMichael: folds
j v nelle: raises 200 to 300
VandOgSalt: calls 300
Strakinina: folds
247Solid: folds
*** FLOP *** {2-Hearts}{8-Clubs}{J-Clubs}
j v nelle: bets 588
VandOgSalt: calls 588
*** TURN *** {2-Hearts}{8-Clubs}{J-Clubs} {A-Hearts}
j v nelle: checks
VandOgSalt: bets 907
j v nelle: folds
Uncalled bet (907) returned to VandOgSalt
VandOgSalt collected 2016 from pot
VandOgSalt: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 2016 | Rake 0
Board {2-Hearts}{8-Clubs}{J-Clubs}{A-Hearts}
Seat 1: yamadaj3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: anonym0us13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ouchbigslick folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ManoMichael folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: j v nelle folded on the Turn
Seat 6: VandOgSalt (button) collected (2016)
Seat 7: Strakinina (small blind) folded before Flop
Seat 8: 247Solid (big blind) folded before Flop
Seat 9: VSB.Gimli folded before Flop (didn't bet)

firstholliday schreef

Gewoon cl in de 5r die patser... zal wel weer een blow up worden Yes

DrinkDrink

Sjonnnnnie!!!!!!

Gl heren

12345336