Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

mprivee

Verstuur bericht

Forum Posts

gefeliciteerd Drink

GefeliciteerdThumbs Up

$34,09 onderweg

PokerStars Hand #120594347046: Tournament #955659495, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/08/25 21:45:49 CET [2014/08/25 15:45:49 ET]
Table '955659495 18' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: j v nelle (3332 in chips)
Seat 2: rodrigorpv (2375 in chips)
Seat 3: FellipeD (2615 in chips)
Seat 5: kaliker20 (11137 in chips)
Seat 6: Elvispen (8114 in chips)
Seat 7: fishfordiner (3252 in chips)
Seat 8: gmapers (14138 in chips)
Seat 9: BigGrizzly85 (3180 in chips)
j v nelle: posts the ante 30
rodrigorpv: posts the ante 30
FellipeD: posts the ante 30
kaliker20: posts the ante 30
Elvispen: posts the ante 30
fishfordiner: posts the ante 30
gmapers: posts the ante 30
BigGrizzly85: posts the ante 30
Elvispen: posts small blind 125
fishfordiner: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {8-Diamonds}{8-Clubs}
gmapers: folds
BigGrizzly85: raises 865 to 1115
j v nelle: raises 2187 to 3302 and is all-in
rodrigorpv: folds
FellipeD: folds
kaliker20: folds
Elvispen: folds
fishfordiner: folds
BigGrizzly85: calls 2035 and is all-in
Uncalled bet (152) returned to j v nelle
*** FLOP *** {3-Clubs}{10-Diamonds}{A-Spades}
*** TURN *** {3-Clubs}{10-Diamonds}{A-Spades} {10-Hearts}
*** RIVER *** {3-Clubs}{10-Diamonds}{A-Spades}{10-Hearts} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
BigGrizzly85: shows {A-Clubs}{K-Diamonds} (two pair, Aces and Tens)
j v nelle: shows {8-Diamonds}{8-Clubs} (two pair, Tens and Eights)
BigGrizzly85 collected 6915 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6915 | Rake 0
Board {3-Clubs}{10-Diamonds}{A-Spades}{10-Hearts}{J-Diamonds}
Seat 1: j v nelle showed {8-Diamonds}{8-Clubs} and lost with two pair, Tens and Eights
Seat 2: rodrigorpv folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: FellipeD folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: kaliker20 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Elvispen (small blind) folded before Flop
Seat 7: fishfordiner (big blind) folded before Flop
Seat 8: gmapers folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: BigGrizzly85 showed {A-Clubs}{K-Diamonds} and won (6915) with two pair, Aces and Tens

PokerStars Hand #120593393939: Tournament #955659495, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/08/25 21:28:18 CET [2014/08/25 15:28:18 ET]
Table '955659495 18' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: j v nelle (6979 in chips)
Seat 2: kind0n1 (2016 in chips)
Seat 3: leonardzzz (3836 in chips)
Seat 4: vcezar (2980 in chips)
Seat 5: kaliker20 (6342 in chips)
Seat 6: birtha11 (2440 in chips)
Seat 7: fishfordiner (3165 in chips)
Seat 8: gmapers (5033 in chips)
Seat 9: adigi (3352 in chips)
j v nelle: posts the ante 15
kind0n1: posts the ante 15
leonardzzz: posts the ante 15
vcezar: posts the ante 15
kaliker20: posts the ante 15
birtha11: posts the ante 15
fishfordiner: posts the ante 15
gmapers: posts the ante 15
adigi: posts the ante 15
gmapers: posts small blind 60
adigi: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {K-Spades}{A-Clubs}
j v nelle: raises 120 to 240
kind0n1: folds
leonardzzz: raises 795 to 1035
vcezar: folds
kaliker20: folds
birtha11: folds
fishfordiner: folds
gmapers: calls 975
adigi: folds
j v nelle: raises 5929 to 6964 and is all-in
leonardzzz: calls 2786 and is all-in
gmapers: calls 3983 and is all-in
Uncalled bet (1946) returned to j v nelle
*** FLOP *** {A-Hearts}{5-Clubs}{8-Spades}
*** TURN *** {A-Hearts}{5-Clubs}{8-Spades} {3-Hearts}
*** RIVER *** {A-Hearts}{5-Clubs}{8-Spades}{3-Hearts} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
gmapers: shows {8-Diamonds}{8-Clubs} (three of a kind, Eights)
j v nelle: shows {K-Spades}{A-Clubs} (a pair of Aces)
gmapers collected 2394 from side pot
leonardzzz: shows {J-Spades}{Q-Hearts} (a pair of Jacks)
gmapers collected 11718 from main pot
leonardzzz finished the tournament in 1396th place
*** SUMMARY ***
Total pot 14112 Main pot 11718. Side pot 2394. | Rake 0
Board {A-Hearts}{5-Clubs}{8-Spades}{3-Hearts}{J-Hearts}
Seat 1: j v nelle showed {K-Spades}{A-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 2: kind0n1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: leonardzzz showed {J-Spades}{Q-Hearts} and lost with a pair of Jacks
Seat 4: vcezar folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: kaliker20 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: birtha11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: fishfordiner (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: gmapers (small blind) showed {8-Diamonds}{8-Clubs} and won (14112) with three of a kind, Eights
Seat 9: adigi (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #120591435543: Tournament #955657701, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level VIII (125/250) - 2014/08/25 20:51:18 CET [2014/08/25 14:51:18 ET]
Table '955657701 221' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: JAGUAR931 (16100 in chips)
Seat 2: Seanymac81 (20610 in chips)
Seat 3: cardalot (9000 in chips)
Seat 4: Libero_33 (5150 in chips)
Seat 5: raphamz (9948 in chips)
Seat 6: j v nelle (7503 in chips)
Seat 7: herzelico (9816 in chips)
Seat 8: nidskid (5925 in chips)
Seat 9: Inasofie (5409 in chips)
JAGUAR931: posts the ante 25
Seanymac81: posts the ante 25
cardalot: posts the ante 25
Libero_33: posts the ante 25
raphamz: posts the ante 25
j v nelle: posts the ante 25
herzelico: posts the ante 25
nidskid: posts the ante 25
Inasofie: posts the ante 25
raphamz: posts small blind 125
j v nelle: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {9-Spades}{5-Hearts}
herzelico: folds
nidskid: folds
Inasofie: folds
JAGUAR931: folds
Seanymac81: folds
cardalot: folds
Libero_33: calls 250
raphamz: calls 125
j v nelle: checks
*** FLOP *** {9-Hearts}{5-Spades}{9-Diamonds}
raphamz: bets 1000
j v nelle: calls 1000
Libero_33: folds
*** TURN *** {9-Hearts}{5-Spades}{9-Diamonds} {J-Spades}
raphamz: bets 2750
j v nelle: raises 3478 to 6228 and is all-in
raphamz: calls 3478
*** RIVER *** {9-Hearts}{5-Spades}{9-Diamonds}{J-Spades} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
raphamz: shows {A-Diamonds}{J-Clubs} (a full house, Jacks full of Nines)
j v nelle: shows {9-Spades}{5-Hearts} (a full house, Nines full of Jacks)
raphamz collected 15431 from pot
j v nelle re-buys and receives 6000 chips for $2.00
*** SUMMARY ***
Total pot 15431 | Rake 0
Board {9-Hearts}{5-Spades}{9-Diamonds}{J-Spades}{J-Diamonds}
Seat 1: JAGUAR931 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Seanymac81 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: cardalot folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Libero_33 (button) folded on the Flop
Seat 5: raphamz (small blind) showed {A-Diamonds}{J-Clubs} and won (15431) with a full house, Jacks full of Nines
Seat 6: j v nelle (big blind) showed {9-Spades}{5-Hearts} and lost with a full house, Nines full of Jacks
Seat 7: herzelico folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: nidskid folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Inasofie folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #120591333612: Tournament #955657735, $5.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level VII (200/400) - 2014/08/25 20:49:23 CET [2014/08/25 14:49:23 ET]
Table '955657735 26' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Sederyck (5480 in chips)
Seat 2: doberjet (9098 in chips)
Seat 3: shyam90000 (3205 in chips)
Seat 4: j v nelle (1395 in chips)
Seat 5: dachwide (5770 in chips)
Seat 6: Garfield933 (9865 in chips)
Seat 7: stavrosk1980 (5228 in chips)
Seat 8: ThaGee_87 (1410 in chips)
Seat 9: veleslalom (7635 in chips)
Sederyck: posts the ante 80
doberjet: posts the ante 80
shyam90000: posts the ante 80
j v nelle: posts the ante 80
dachwide: posts the ante 80
Garfield933: posts the ante 80
stavrosk1980: posts the ante 80
ThaGee_87: posts the ante 80
veleslalom: posts the ante 80
doberjet: posts small blind 200
shyam90000: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {K-Spades}{A-Clubs}
j v nelle: raises 400 to 800
dachwide: folds
Garfield933: folds
stavrosk1980: calls 800
ThaGee_87: folds
veleslalom: folds
Sederyck: raises 4600 to 5400 and is all-in
doberjet: folds
shyam90000: folds
j v nelle: calls 515 and is all-in
stavrosk1980: folds {J-Diamonds}{Q-Diamonds}
Uncalled bet (4085) returned to Sederyck
*** FLOP *** {6-Hearts}{2-Diamonds}{2-Clubs}
*** TURN *** {6-Hearts}{2-Diamonds}{2-Clubs} {10-Clubs}
*** RIVER *** {6-Hearts}{2-Diamonds}{2-Clubs}{10-Clubs} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {K-Spades}{A-Clubs} (two pair, Aces and Deuces)
Sederyck: shows {10-Hearts}{A-Spades} (two pair, Aces and Tens)
Sederyck collected 4750 from pot
j v nelle finished the tournament in 882nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 4750 | Rake 0
Board {6-Hearts}{2-Diamonds}{2-Clubs}{10-Clubs}{A-Diamonds}
Seat 1: Sederyck (button) showed {10-Hearts}{A-Spades} and won (4750) with two pair, Aces and Tens
Seat 2: doberjet (small blind) folded before Flop
Seat 3: shyam90000 (big blind) folded before Flop
Seat 4: j v nelle showed {K-Spades}{A-Clubs} and lost with two pair, Aces and Deuces
Seat 5: dachwide folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Garfield933 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: stavrosk1980 folded before Flop
Seat 8: ThaGee_87 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: veleslalom folded before Flop (didn't bet)

ko 2 $10

PokerStars Hand #120590609894: Tournament #955659882, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/08/25 20:36:07 CET [2014/08/25 14:36:07 ET]
Table '955659882 78' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: ChampiTOuTx (10087 in chips)
Seat 2: LENAKA 777 (960 in chips)
Seat 3: McShelldy (3400 in chips)
Seat 4: giu51 (1609 in chips)
Seat 5: j v nelle (4490 in chips)
Seat 6: Beronicus (3805 in chips)
Seat 7: bt63 (4245 in chips)
Seat 8: URMYLeNoR (4497 in chips)
Seat 9: romashka2496 (5114 in chips)
ChampiTOuTx: posts the ante 40
LENAKA 777: posts the ante 40
McShelldy: posts the ante 40
giu51: posts the ante 40
j v nelle: posts the ante 40
Beronicus: posts the ante 40
bt63: posts the ante 40
URMYLeNoR: posts the ante 40
romashka2496: posts the ante 40
LENAKA 777: posts small blind 150
McShelldy: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {Q-Diamonds}{A-Spades}
giu51: folds
j v nelle: raises 300 to 600
Beronicus: folds
bt63: folds
URMYLeNoR: folds
romashka2496: folds
ChampiTOuTx: folds
LENAKA 777: folds
McShelldy: raises 2760 to 3360 and is all-in
j v nelle: calls 2760
*** FLOP *** {10-Diamonds}{K-Clubs}{7-Spades}
*** TURN *** {10-Diamonds}{K-Clubs}{7-Spades} {4-Hearts}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{K-Clubs}{7-Spades}{4-Hearts} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
McShelldy: shows {7-Clubs}{A-Clubs} (two pair, Aces and Sevens)
j v nelle: shows {Q-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Aces)
McShelldy collected 7230 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7230 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{K-Clubs}{7-Spades}{4-Hearts}{A-Diamonds}
Seat 1: ChampiTOuTx (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: LENAKA 777 (small blind) folded before Flop
Seat 3: McShelldy (big blind) showed {7-Clubs}{A-Clubs} and won (7230) with two pair, Aces and Sevens
Seat 4: giu51 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: j v nelle showed {Q-Diamonds}{A-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 6: Beronicus folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: bt63 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: URMYLeNoR folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: romashka2496 folded before Flop (didn't bet)

ko $5

PokerStars Hand #120589710832: Tournament #955659875, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XX (750/1500) - 2014/08/25 20:19:45 CET [2014/08/25 14:19:45 ET]
Table '955659875 373' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: 76sab (34628 in chips)
Seat 2: j v nelle (2622 in chips)
Seat 3: TEshipAA (6153 in chips)
Seat 4: murderbass83 (15251 in chips)
Seat 5: psanikos (13771 in chips)
Seat 6: wowKKa (22494 in chips)
Seat 7: hp_jp (10998 in chips)
Seat 8: Mcdog43 (18035 in chips)
Seat 9: Hafnermeiste (11924 in chips)
76sab: posts the ante 175
j v nelle: posts the ante 175
TEshipAA: posts the ante 175
murderbass83: posts the ante 175
psanikos: posts the ante 175
wowKKa: posts the ante 175
hp_jp: posts the ante 175
Mcdog43: posts the ante 175
Hafnermeiste: posts the ante 175
Mcdog43: posts small blind 750
Hafnermeiste: posts big blind 1500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {10-Diamonds}{A-Hearts}
76sab: folds
j v nelle: raises 947 to 2447 and is all-in
TEshipAA: folds
murderbass83: folds
psanikos: folds
wowKKa: folds
hp_jp: folds
Mcdog43: folds
Hafnermeiste: calls 947
*** FLOP *** {6-Clubs}{4-Clubs}{7-Hearts}
*** TURN *** {6-Clubs}{4-Clubs}{7-Hearts} {4-Spades}
*** RIVER *** {6-Clubs}{4-Clubs}{7-Hearts}{4-Spades} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Hafnermeiste: shows {6-Spades}{8-Diamonds} (two pair, Sixes and Fours)
j v nelle: shows {10-Diamonds}{A-Hearts} (a pair of Fours)
Hafnermeiste collected 7219 from pot
j v nelle finished the tournament in 732nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 7219 | Rake 0
Board {6-Clubs}{4-Clubs}{7-Hearts}{4-Spades}{J-Clubs}
Seat 1: 76sab folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: j v nelle showed {10-Diamonds}{A-Hearts} and lost with a pair of Fours
Seat 3: TEshipAA folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: murderbass83 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: psanikos folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: wowKKa folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: hp_jp (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Mcdog43 (small blind) folded before Flop
Seat 9: Hafnermeiste (big blind) showed {6-Spades}{8-Diamonds} and won (7219) with two pair, Sixes and Fours

PokerStars Hand #120589117780: Tournament #955659875, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2014/08/25 20:08:37 CET [2014/08/25 14:08:37 ET]
Table '955659875 373' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: 76sab (4480 in chips)
Seat 2: j v nelle (4892 in chips)
Seat 3: tiroler13 (8777 in chips)
Seat 4: murderbass83 (11357 in chips)
Seat 5: atarasii (6360 in chips)
Seat 6: wowKKa (14720 in chips)
Seat 7: smultarik (6744 in chips)
Seat 8: Slavchik165 (13590 in chips)
Seat 9: Hafnermeiste (16049 in chips)
76sab: posts the ante 100
j v nelle: posts the ante 100
tiroler13: posts the ante 100
murderbass83: posts the ante 100
atarasii: posts the ante 100
wowKKa: posts the ante 100
smultarik: posts the ante 100
Slavchik165: posts the ante 100
Hafnermeiste: posts the ante 100
smultarik: posts small blind 400
Slavchik165: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {Q-Spades}{A-Hearts}
Hafnermeiste: folds
76sab: raises 3580 to 4380 and is all-in
j v nelle: raises 412 to 4792 and is all-in
tiroler13: folds
murderbass83: folds
atarasii: folds
wowKKa: folds
smultarik: folds
Slavchik165: folds
Uncalled bet (412) returned to j v nelle
*** FLOP *** {6-Diamonds}{10-Hearts}{8-Spades}
*** TURN *** {6-Diamonds}{10-Hearts}{8-Spades} {2-Hearts}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{10-Hearts}{8-Spades}{2-Hearts} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
76sab: shows {10-Diamonds}{10-Spades} (three of a kind, Tens)
j v nelle: shows {Q-Spades}{A-Hearts} (a pair of Queens)
76sab collected 10860 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10860 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{10-Hearts}{8-Spades}{2-Hearts}{Q-Diamonds}
Seat 1: 76sab showed {10-Diamonds}{10-Spades} and won (10860) with three of a kind, Tens
Seat 2: j v nelle showed {Q-Spades}{A-Hearts} and lost with a pair of Queens
Seat 3: tiroler13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: murderbass83 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: atarasii folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: wowKKa (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: smultarik (small blind) folded before Flop
Seat 8: Slavchik165 (big blind) folded before Flop
Seat 9: Hafnermeiste folded before Flop (didn't bet)

gamergio schreef

Succes weer kerel!

thanks man

PokerStars Hand #120588410678: Tournament #955659875, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2014/08/25 19:53:14 CET [2014/08/25 13:53:14 ET]
Table '955659875 373' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: 76sab (4710 in chips)
Seat 2: j v nelle (10362 in chips)
Seat 3: tiroler13 (7562 in chips)
Seat 4: murderbass83 (15042 in chips)
Seat 5: atarasii (6805 in chips)
Seat 6: wowKKa (5325 in chips)
Seat 7: smultarik (4074 in chips)
Seat 8: Slavchik165 (5875 in chips)
Seat 9: sss.miska (9265 in chips)
76sab: posts the ante 85
j v nelle: posts the ante 85
tiroler13: posts the ante 85
murderbass83: posts the ante 85
atarasii: posts the ante 85
wowKKa: posts the ante 85
smultarik: posts the ante 85
Slavchik165: posts the ante 85
sss.miska: posts the ante 85
atarasii: posts small blind 350
wowKKa: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {Q-Hearts}{K-Spades}
smultarik: folds
Slavchik165: folds
sss.miska: folds
76sab: folds
j v nelle: raises 700 to 1400
tiroler13: folds
murderbass83: folds
atarasii: folds
wowKKa: raises 3840 to 5240 and is all-in
j v nelle: calls 3840
*** FLOP *** {3-Spades}{7-Clubs}{8-Clubs}
*** TURN *** {3-Spades}{7-Clubs}{8-Clubs} {J-Hearts}
*** RIVER *** {3-Spades}{7-Clubs}{8-Clubs}{J-Hearts} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
wowKKa: shows {J-Clubs}{10-Clubs} (a pair of Jacks)
j v nelle: shows {Q-Hearts}{K-Spades} (high card King)
wowKKa collected 11595 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11595 | Rake 0
Board {3-Spades}{7-Clubs}{8-Clubs}{J-Hearts}{4-Spades}
Seat 1: 76sab folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: j v nelle showed {Q-Hearts}{K-Spades} and lost with high card King
Seat 3: tiroler13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: murderbass83 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: atarasii (small blind) folded before Flop
Seat 6: wowKKa (big blind) showed {J-Clubs}{10-Clubs} and won (11595) with a pair of Jacks
Seat 7: smultarik folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Slavchik165 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: sss.miska folded before Flop (didn't bet)

1ko 0,25

PokerStars Hand #120587910199: Tournament #955657498, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XI (400/800) - 2014/08/25 19:43:13 CET [2014/08/25 13:43:13 ET]
Table '955657498 103' 9-max Seat #5 is the button
Seat 2: zielony (14388 in chips)
Seat 3: j v nelle (3640 in chips)
Seat 4: shrek ssss (14043 in chips)
Seat 5: diache1 (6487 in chips)
Seat 6: zavr1g (15895 in chips)
Seat 7: andy C 629 (23801 in chips)
Seat 8: ka095 (8400 in chips)
Seat 9: hi6hflyerAA (12375 in chips)
zielony: posts the ante 75
j v nelle: posts the ante 75
shrek ssss: posts the ante 75
diache1: posts the ante 75
zavr1g: posts the ante 75
andy C 629: posts the ante 75
ka095: posts the ante 75
hi6hflyerAA: posts the ante 75
zavr1g: posts small blind 400
andy C 629: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {10-Clubs}{10-Hearts}
ka095: folds
hi6hflyerAA: folds
zielony: folds
j v nelle: raises 2765 to 3565 and is all-in
shrek ssss: folds
diache1: folds
zavr1g: folds
andy C 629: calls 2765
*** FLOP *** {7-Hearts}{7-Spades}{Q-Clubs}
*** TURN *** {7-Hearts}{7-Spades}{Q-Clubs} {A-Spades}
*** RIVER *** {7-Hearts}{7-Spades}{Q-Clubs}{A-Spades} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
andy C 629: shows {J-Spades}{K-Spades} (two pair, Kings and Sevens)
j v nelle: shows {10-Clubs}{10-Hearts} (two pair, Tens and Sevens)
andy C 629 collected 8130 from pot
andy C 629 wins the $1 bounty for eliminating j v nelle
j v nelle finished the tournament in 949th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8130 | Rake 0
Board {7-Hearts}{7-Spades}{Q-Clubs}{A-Spades}{K-Clubs}
Seat 2: zielony folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: j v nelle showed {10-Clubs}{10-Hearts} and lost with two pair, Tens and Sevens
Seat 4: shrek ssss folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: diache1 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: zavr1g (small blind) folded before Flop
Seat 7: andy C 629 (big blind) showed {J-Spades}{K-Spades} and won (8130) with two pair, Kings and Sevens
Seat 8: ka095 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: hi6hflyerAA folded before Flop (didn't bet)

polley27 schreef

succes

ty m8

ko $1

PokerStars Hand #120586994788: Tournament #955657498, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2014/08/25 19:24:47 CET [2014/08/25 13:24:47 ET]
Table '955657498 103' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: SpanishKey (15 in chips)
Seat 2: Crizh (2700 in chips)
Seat 3: j v nelle (2975 in chips)
Seat 4: MihuFzR (3108 in chips)
Seat 5: diache1 (9970 in chips)
Seat 6: zavr1g (11650 in chips)
Seat 7: andy C 629 (4880 in chips)
Seat 8: chaosbraut (2670 in chips)
Seat 9: drunya22 (3155 in chips)
SpanishKey: posts the ante 15 and is all-in
Crizh: posts the ante 25
j v nelle: posts the ante 25
MihuFzR: posts the ante 25
diache1: posts the ante 25
zavr1g: posts the ante 25
andy C 629: posts the ante 25
chaosbraut: posts the ante 25
drunya22: posts the ante 25
zavr1g: posts small blind 125
andy C 629: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {A-Spades}{A-Diamonds}
chaosbraut: folds
drunya22: raises 2880 to 3130 and is all-in
Crizh: folds
j v nelle: calls 2950 and is all-in
MihuFzR: folds
diache1: folds
zavr1g: folds
andy C 629: folds
Uncalled bet (180) returned to drunya22
*** FLOP *** {7-Hearts}{6-Clubs}{10-Hearts}
*** TURN *** {7-Hearts}{6-Clubs}{10-Hearts} {K-Spades}
*** RIVER *** {7-Hearts}{6-Clubs}{10-Hearts}{K-Spades} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
drunya22: shows {J-Clubs}{A-Hearts} (high card Ace)
j v nelle: shows {A-Spades}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
j v nelle collected 6355 from side pot
SpanishKey: shows {4-Clubs}{5-Diamonds} (high card King)
SpanishKey is sitting out
j v nelle collected 135 from main pot
j v nelle wins the $1 bounty for eliminating SpanishKey
SpanishKey finished the tournament in 1492nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 6490 Main pot 135. Side pot 6355. | Rake 0
Board {7-Hearts}{6-Clubs}{10-Hearts}{K-Spades}{9-Clubs}
Seat 1: SpanishKey showed {4-Clubs}{5-Diamonds} and lost with high card King
Seat 2: Crizh folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: j v nelle showed {A-Spades}{A-Diamonds} and won (6490) with a pair of Aces
Seat 4: MihuFzR folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: diache1 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: zavr1g (small blind) folded before Flop
Seat 7: andy C 629 (big blind) folded before Flop
Seat 8: chaosbraut folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: drunya22 showed {J-Clubs}{A-Hearts} and lost with high card Ace

18,30 11h laat
18,45 5,4ko
19,15 1,35 tko
19,30 5,1ht
19,30 16,5hot
19,45 2,2t
20,15 1r 3xt 12
20,30 5,1ht
20,45 4,4t
21,00 5,5t
21,00 2,7ko
21,15 5,4ko
19,45 10,2ht hu
20,15 10,5hu ko
21,15 10,5huko

107,85-

$114,05 terug thanks weer

12345347