Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

mprivee

Verstuur bericht

Forum Posts

Heel netjes hoorThumb Up

VGG SirThumbs Up

Zie t paaaakze gl man

Gl weer

25. 75$ onderweg heb ik wat te railen in Casablanca. GL

14,00 109sko out
14,15 11r action hour 50$ out
14,00 11r $50 out
14,30 55fo verv 54ko
14,30 5r2xt 35,50$ out
14,30 5,1ht out
14,45 5,1ht out
15,00 5,5big out $19,88
15,15 5,5 2r 1ao 20,50 out
15,15 33 cap out $87,84
15,30 2,2R 10,20 out
15,45 5,4ko cancel
16,30 33hot put
16,30 8,8R 40,80$ out $61,88
16,30 2r 10,20 out
16,45 11fo out
16,45 21ko out
17,00 215swu out
17,00 8,8bigger ou
17,30 13,5ko cancel
17,30 8,8 1r 1ao 24,80 out
18,00 22 bigger itm $85,06
18,15 27psko out $6,13+16,02+29,35
18,30 11hotter out
18,45 5,4ko out $13+34,51
18,45 54ko out $10
19,00 109bigger out
19,00 22fo ITM $36,67
19,15 11fo cancel
19,30 16,50 hotter out
19,30 11 ss out
17,00 54ko $40
12,30 27psko 6,13+9,19+15.31+46,09

cancels $1 $13,5 $5,4 $11

atm $527,96

5% 26,39
10%52,80
22,5% 118.79+12,67=131,46

1000

iedereen bedankt voor het kopen als er wat fout is lees ik t wel.
tot over een week of wat Smile

PokerStars Hand #123540993081: Tournament #998480247, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXVII (1800/3600) - 2014/10/20 0:08:28 CET [2014/10/19 18:08:28 ET]
Table '998480247 610' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: j v nelle (71566 in chips)
Seat 2: Hemchi (59154 in chips)
Seat 3: babikoff (39622 in chips)
Seat 4: Kakalala (154168 in chips)
Seat 5: cznsnowy91 (72011 in chips)
Seat 6: gerlucker (55611 in chips)
Seat 7: it5tricky (169392 in chips)
Seat 8: robinho (158847 in chips)
Seat 9: Golden Gills (121213 in chips)
j v nelle: posts the ante 450
Hemchi: posts the ante 450
babikoff: posts the ante 450
Kakalala: posts the ante 450
cznsnowy91: posts the ante 450
gerlucker: posts the ante 450
it5tricky: posts the ante 450
robinho: posts the ante 450
Golden Gills: posts the ante 450
babikoff: posts small blind 1800
Kakalala: posts big blind 3600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {10-Clubs}{8-Clubs}
cznsnowy91: folds
gerlucker: folds
it5tricky: folds
robinho: folds
Golden Gills: raises 3600 to 7200
j v nelle: raises 7200 to 14400
Hemchi: folds
babikoff: folds
Kakalala: folds
Golden Gills: calls 7200
*** FLOP *** {9-Clubs}{J-Hearts}{2-Spades}
Golden Gills: checks
j v nelle: bets 19125
Golden Gills: raises 87238 to 106363 and is all-in
j v nelle: calls 37591 and is all-in
Uncalled bet (49647) returned to Golden Gills
*** TURN *** {9-Clubs}{J-Hearts}{2-Spades} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Clubs}{J-Hearts}{2-Spades}{5-Diamonds} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Golden Gills: shows {9-Spades}{A-Diamonds} (a pair of Nines)
j v nelle: shows {10-Clubs}{8-Clubs} (high card Jack)
Golden Gills collected 151682 from pot
j v nelle finished the tournament in 186th place and received $85.06.
*** SUMMARY ***
Total pot 151682 | Rake 0
Board {9-Clubs}{J-Hearts}{2-Spades}{5-Diamonds}{4-Clubs}
Seat 1: j v nelle showed {10-Clubs}{8-Clubs} and lost with high card Jack
Seat 2: Hemchi (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: babikoff (small blind) folded before Flop
Seat 4: Kakalala (big blind) folded before Flop
Seat 5: cznsnowy91 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: gerlucker folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: it5tricky folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: robinho folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Golden Gills showed {9-Spades}{A-Diamonds} and won (151682) with a pair of Nines

57k b22

PokerStars Hand #123538635355: Tournament #998480247, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXV (1400/2800) - 2014/10/19 23:31:42 CET [2014/10/19 17:31:42 ET]
Table '998480247 168' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: loopers33 (115395 in chips)
Seat 2: j v nelle (119709 in chips)
Seat 3: raymondo922 (85543 in chips)
Seat 4: El_Magico777 (81738 in chips)
Seat 5: uzdebesu (86952 in chips)
Seat 6: mimis1954 (55964 in chips)
Seat 7: psyhoagromor (55051 in chips)
Seat 8: ismo<3seppo (127772 in chips)
Seat 9: flopikAAA (48916 in chips)
loopers33: posts the ante 350
j v nelle: posts the ante 350
raymondo922: posts the ante 350
El_Magico777: posts the ante 350
uzdebesu: posts the ante 350
mimis1954: posts the ante 350
psyhoagromor: posts the ante 350
ismo<3seppo: posts the ante 350
flopikAAA: posts the ante 350
loopers33: posts small blind 1400
j v nelle: posts big blind 2800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {Q-Hearts}{A-Spades}
raymondo922: raises 2800 to 5600
El_Magico777: folds
uzdebesu: folds
mimis1954: folds
psyhoagromor: folds
ismo<3seppo: folds
flopikAAA: folds
loopers33: folds
j v nelle: calls 2800
*** FLOP *** {Q-Spades}{10-Clubs}{3-Spades}
j v nelle: checks
raymondo922: bets 11200
j v nelle: raises 11445 to 22645
raymondo922: calls 11445
*** TURN *** {Q-Spades}{10-Clubs}{3-Spades} {10-Hearts}
j v nelle: bets 30520
raymondo922: raises 26428 to 56948 and is all-in
j v nelle: calls 26428
*** RIVER *** {Q-Spades}{10-Clubs}{3-Spades}{10-Hearts} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {Q-Hearts}{A-Spades} (two pair, Queens and Tens)
raymondo922: shows {10-Diamonds}{K-Hearts} (three of a kind, Tens)
raymondo922 collected 174936 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 174936 | Rake 0
Board {Q-Spades}{10-Clubs}{3-Spades}{10-Hearts}{4-Clubs}
Seat 1: loopers33 (small blind) folded before Flop
Seat 2: j v nelle (big blind) showed {Q-Hearts}{A-Spades} and lost with two pair, Queens and Tens
Seat 3: raymondo922 showed {10-Diamonds}{K-Hearts} and won (174936) with three of a kind, Tens
Seat 4: El_Magico777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: uzdebesu folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: mimis1954 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: psyhoagromor folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ismo<3seppo folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: flopikAAA (button) folded before Flop (didn't bet)

b22 77k

14,00 109sko out
14,15 11r action hour 50$ out
14,00 11r $50 out
14,30 55fo verv 54ko
14,30 5r2xt 35,50$ out
14,30 5,1ht out
14,45 5,1ht out
15,00 5,5big out $19,88
15,15 5,5 2r 1ao 20,50 out
15,15 33 cap out $87,84
15,30 2,2R 10,20 out
15,45 5,4ko cancel
16,30 33hot put
16,30 8,8R 40,80$ out $61,88
16,30 2r 10,20 out
16,45 11fo out
16,45 21ko out
17,00 215swu out
17,00 8,8bigger ou
17,30 13,5ko cancel
17,30 8,8 1r 1ao 24,80 out
18,00 22 bigger itm 22k
18,15 27psko out $6,13+16,02+29,35
18,30 11hotter out
18,45 5,4ko out $13+34,51
18,45 54ko out $10
19,00 109bigger out
19,00 22fo ITM $36,67
19,15 11fo cancel
19,30 16,50 hotter out
19,30 11 ss out
17,00 54ko $40
12,30 27psko 6,13+9,19+15.31+46,09

cancels $1 $13,5 $5,4 $11

atm $442,9

1000

PokerStars Hand #123533628222: Tournament #998480596, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIX (600/1200) - 2014/10/19 22:23:08 CET [2014/10/19 16:23:08 ET]
Table '998480596 146' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: j v nelle (9677 in chips)
Seat 2: julioassp (76193 in chips)
Seat 3: John_Fishboy (38370 in chips)
Seat 4: jmc8609 (21874 in chips)
Seat 5: Zozzo (23238 in chips)
Seat 6: Matuks (38985 in chips)
Seat 8: elek1988 (18542 in chips)
Seat 9: wasylisa (53751 in chips)
j v nelle: posts the ante 150
julioassp: posts the ante 150
John_Fishboy: posts the ante 150
jmc8609: posts the ante 150
Zozzo: posts the ante 150
Matuks: posts the ante 150
elek1988: posts the ante 150
wasylisa: posts the ante 150
wasylisa: posts small blind 600
j v nelle: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {Q-Diamonds}{4-Spades}
julioassp: folds
John_Fishboy: folds
jmc8609: folds
Zozzo: folds
Matuks: folds
elek1988: raises 1600 to 2800
wasylisa: folds
j v nelle: raises 6727 to 9527 and is all-in
elek1988: calls 6727
*** FLOP *** {A-Hearts}{A-Spades}{9-Diamonds}
*** TURN *** {A-Hearts}{A-Spades}{9-Diamonds} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {A-Hearts}{A-Spades}{9-Diamonds}{5-Diamonds} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {Q-Diamonds}{4-Spades} (a pair of Aces)
elek1988: shows {J-Clubs}{K-Clubs} (a pair of Aces - King kicker)
elek1988 collected 20854 from pot
j v nelle finished the tournament in 172nd place and received $36.67.
*** SUMMARY ***
Total pot 20854 | Rake 0
Board {A-Hearts}{A-Spades}{9-Diamonds}{5-Diamonds}{10-Clubs}
Seat 1: j v nelle (big blind) showed {Q-Diamonds}{4-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 2: julioassp folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: John_Fishboy folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: jmc8609 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Zozzo folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Matuks folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: elek1988 (button) showed {J-Clubs}{K-Clubs} and won (20854) with a pair of Aces
Seat 9: wasylisa (small blind) folded before Flop

14,00 109sko out
14,15 11r action hour 50$ out
14,00 11r $50 out
14,30 55fo verv 54ko
14,30 5r2xt 35,50$ out
14,30 5,1ht out
14,45 5,1ht out
15,00 5,5big out $19,88
15,15 5,5 2r 1ao 20,50 out
15,15 33 cap out $87,84
15,30 2,2R 10,20 out
15,45 5,4ko cancel
16,30 33hot put
16,30 8,8R 40,80$ out $61,88
16,30 2r 10,20 out
16,45 11fo out
16,45 21ko out
17,00 215swu out
17,00 8,8bigger ou
17,30 13,5ko cancel
17,30 8,8 1r 1ao 24,80 out
18,00 22 bigger itm 22k
18,15 27psko out $6,13+16,02+29,35
18,30 11hotter out
18,45 5,4ko out $13+34,51
18,45 54ko out $10
19,00 109bigger out
19,00 22fo ITM 12k
19,15 11fo cancel
19,30 16,50 hotter out
19,30 11 ss out
17,00 54ko $40
12,30 27psko 6,13+9,19+15.31+46,09

cancels $1 $13,5 $5,4 $11

957,70

PokerStars Hand #123531002293: Tournament #998480247, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2014/10/19 21:48:02 CET [2014/10/19 15:48:02 ET]
Table '998480247 253' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Heroldbank (50674 in chips)
Seat 2: The_Mothss (43100 in chips)
Seat 3: j v nelle (19553 in chips)
Seat 4: ajfper (43463 in chips)
Seat 5: djejma (26705 in chips)
Seat 6: 4Antei4 (72229 in chips)
Seat 7: is4chance (8589 in chips)
Seat 8: E3201 (6197 in chips)
Seat 9: Anao19 (9565 in chips)
Heroldbank: posts the ante 100
The_Mothss: posts the ante 100
j v nelle: posts the ante 100
ajfper: posts the ante 100
djejma: posts the ante 100
4Antei4: posts the ante 100
is4chance: posts the ante 100
E3201: posts the ante 100
Anao19: posts the ante 100
Heroldbank: posts small blind 400
The_Mothss: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {9-Diamonds}{9-Clubs}
j v nelle: raises 800 to 1600
ajfper: folds
djejma: folds
4Antei4: folds
is4chance: folds
E3201: folds
Anao19: raises 7865 to 9465 and is all-in
Heroldbank: folds
The_Mothss: folds
j v nelle: calls 7865
*** FLOP *** {10-Spades}{K-Hearts}{5-Diamonds}
*** TURN *** {10-Spades}{K-Hearts}{5-Diamonds} {A-Clubs}
*** RIVER *** {10-Spades}{K-Hearts}{5-Diamonds}{A-Clubs} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {9-Diamonds}{9-Clubs} (a pair of Nines)
Anao19: shows {10-Hearts}{A-Hearts} (two pair, Aces and Tens)
Anao19 collected 21030 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 21030 | Rake 0
Board {10-Spades}{K-Hearts}{5-Diamonds}{A-Clubs}{Q-Spades}
Seat 1: Heroldbank (small blind) folded before Flop
Seat 2: The_Mothss (big blind) folded before Flop
Seat 3: j v nelle showed {9-Diamonds}{9-Clubs} and lost with a pair of Nines
Seat 4: ajfper folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: djejma folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: 4Antei4 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: is4chance folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: E3201 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Anao19 (button) showed {10-Hearts}{A-Hearts} and won (21030) with two pair, Aces and Tens

PokerStars Hand #123530668250: Tournament #986831249, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XII (300/600) - 2014/10/19 21:43:50 CET [2014/10/19 15:43:50 ET]
Table '986831249 42' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: DiegoSouz7 (33897 in chips)
Seat 2: Lubczyk88 (7389 in chips)
Seat 3: Don't-CaLL92 (12482 in chips)
Seat 4: j v nelle (13812 in chips)
Seat 5: dj-doktoren (21858 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 6: VanTheMän (19040 in chips)
Seat 7: LUKEY2828 (29188 in chips)
Seat 8: Filurn (36673 in chips)
Seat 9: SLulin (19991 in chips)
DiegoSouz7: posts the ante 60
Lubczyk88: posts the ante 60
Don't-CaLL92: posts the ante 60
j v nelle: posts the ante 60
VanTheMän: posts the ante 60
LUKEY2828: posts the ante 60
Filurn: posts the ante 60
SLulin: posts the ante 60
VanTheMän: posts small blind 300
LUKEY2828: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {10-Diamonds}{10-Hearts}
Filurn: folds
SLulin: raises 1200 to 1800
DiegoSouz7: folds
Lubczyk88: folds
Don't-CaLL92: raises 10622 to 12422 and is all-in
j v nelle: raises 1330 to 13752 and is all-in
VanTheMän: folds
LUKEY2828: folds
SLulin: folds
Uncalled bet (1330) returned to j v nelle
*** FLOP *** {9-Spades}{Q-Clubs}{7-Spades}
*** TURN *** {9-Spades}{Q-Clubs}{7-Spades} {K-Hearts}
*** RIVER *** {9-Spades}{Q-Clubs}{7-Spades}{K-Hearts} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Don't-CaLL92: shows {A-Diamonds}{K-Clubs} (a pair of Kings)
j v nelle: shows {10-Diamonds}{10-Hearts} (a pair of Tens)
Don't-CaLL92 collected 28024 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 28024 | Rake 0
Board {9-Spades}{Q-Clubs}{7-Spades}{K-Hearts}{4-Diamonds}
Seat 1: DiegoSouz7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Lubczyk88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Don't-CaLL92 showed {A-Diamonds}{K-Clubs} and won (28024) with a pair of Kings
Seat 4: j v nelle (button) showed {10-Diamonds}{10-Hearts} and lost with a pair of Tens
Seat 6: VanTheMän (small blind) folded before Flop
Seat 7: LUKEY2828 (big blind) folded before Flop
Seat 8: Filurn folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: SLulin folded before Flop

PokerStars Hand #123528387015: Tournament #998480550, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXVI (10000/20000) - 2014/10/19 21:15:47 CET [2014/10/19 15:15:47 ET]
Table '998480550 251' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: YoUlOsE_BrO1 (343164 in chips)
Seat 3: Don Birnam (240978 in chips)
Seat 4: spudjud (406692 in chips)
Seat 5: Julsch33 (110423 in chips)
Seat 6: j v nelle (80439 in chips)
Seat 7: hacky17 (280724 in chips)
Seat 8: efkinis24 (277055 in chips)
Seat 9: ricone17 (234109 in chips)
YoUlOsE_BrO1: posts the ante 2000
Don Birnam: posts the ante 2000
spudjud: posts the ante 2000
Julsch33: posts the ante 2000
j v nelle: posts the ante 2000
hacky17: posts the ante 2000
efkinis24: posts the ante 2000
ricone17: posts the ante 2000
efkinis24: posts small blind 10000
ricone17: posts big blind 20000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {9-Diamonds}{A-Hearts}
YoUlOsE_BrO1: folds
Don Birnam: raises 40000 to 60000
spudjud: calls 60000
Julsch33: folds
j v nelle: raises 18439 to 78439 and is all-in
hacky17: folds
efkinis24: raises 196616 to 275055 and is all-in
ricone17: folds
Don Birnam: calls 178978 and is all-in
spudjud: calls 215055
*** FLOP *** {4-Hearts}{2-Hearts}{7-Hearts}
*** TURN *** {4-Hearts}{2-Hearts}{7-Hearts} {A-Clubs}
*** RIVER *** {4-Hearts}{2-Hearts}{7-Hearts}{A-Clubs} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
efkinis24: shows {Q-Diamonds}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Deuces)
spudjud: shows {A-Spades}{K-Clubs} (two pair, Aces and Deuces - King kicker)
spudjud collected 72154 from side pot-2
Don Birnam: shows {K-Hearts}{K-Spades} (two pair, Kings and Deuces)
spudjud collected 481617 from side pot-1
j v nelle: shows {9-Diamonds}{A-Hearts} (two pair, Aces and Deuces - lower kicker)
spudjud collected 349756 from main pot
spudjud wins the $1 bounty for eliminating Don Birnam
spudjud wins the $1 bounty for eliminating j v nelle
spudjud wins the $1 bounty for eliminating efkinis24
efkinis24 finished the tournament in 38th place and received $34.51.
Don Birnam finished the tournament in 39th place and received $34.51.
j v nelle finished the tournament in 40th place and received $34.51.
*** SUMMARY ***
Total pot 903527 Main pot 349756. Side pot-1 481617. Side pot-2 72154. | Rake 0
Board {4-Hearts}{2-Hearts}{7-Hearts}{A-Clubs}{2-Diamonds}
Seat 1: YoUlOsE_BrO1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Don Birnam showed {K-Hearts}{K-Spades} and lost with two pair, Kings and Deuces
Seat 4: spudjud showed {A-Spades}{K-Clubs} and won (903527) with two pair, Aces and Deuces
Seat 5: Julsch33 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: j v nelle showed {9-Diamonds}{A-Hearts} and lost with two pair, Aces and Deuces
Seat 7: hacky17 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: efkinis24 (small blind) showed {Q-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with two pair, Aces and Deuces
Seat 9: ricone17 (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #123528321947: Tournament #998480550, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXVI (10000/20000) - 2014/10/19 21:14:58 CET [2014/10/19 15:14:58 ET]
Table '998480550 251' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: YoUlOsE_BrO1 (345164 in chips)
Seat 3: Don Birnam (242978 in chips)
Seat 4: spudjud (408692 in chips)
Seat 5: Julsch33 (112423 in chips)
Seat 6: j v nelle (204801 in chips)
Seat 7: hacky17 (124362 in chips)
Seat 8: efkinis24 (299055 in chips)
Seat 9: ricone17 (236109 in chips)
YoUlOsE_BrO1: posts the ante 2000
Don Birnam: posts the ante 2000
spudjud: posts the ante 2000
Julsch33: posts the ante 2000
j v nelle: posts the ante 2000
hacky17: posts the ante 2000
efkinis24: posts the ante 2000
ricone17: posts the ante 2000
hacky17: posts small blind 10000
efkinis24: posts big blind 20000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {A-Clubs}{6-Spades}
ricone17: folds
YoUlOsE_BrO1: folds
Don Birnam: folds
spudjud: folds
Julsch33: folds
j v nelle: raises 182801 to 202801 and is all-in
hacky17: calls 112362 and is all-in
efkinis24: folds
Uncalled bet (80439) returned to j v nelle
*** FLOP *** {K-Diamonds}{10-Hearts}{7-Diamonds}
*** TURN *** {K-Diamonds}{10-Hearts}{7-Diamonds} {A-Spades}
*** RIVER *** {K-Diamonds}{10-Hearts}{7-Diamonds}{A-Spades} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
hacky17: shows {10-Spades}{K-Hearts} (two pair, Kings and Tens)
j v nelle: shows {A-Clubs}{6-Spades} (a pair of Aces)
hacky17 collected 280724 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 280724 | Rake 0
Board {K-Diamonds}{10-Hearts}{7-Diamonds}{A-Spades}{3-Spades}
Seat 1: YoUlOsE_BrO1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Don Birnam folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: spudjud folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Julsch33 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: j v nelle (button) showed {A-Clubs}{6-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 7: hacky17 (small blind) showed {10-Spades}{K-Hearts} and won (280724) with two pair, Kings and Tens
Seat 8: efkinis24 (big blind) folded before Flop
Seat 9: ricone17 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #123527924627: Tournament #998480878, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2014/10/19 21:10:09 CET [2014/10/19 15:10:09 ET]
Table '998480878 231' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: gar2garvin (12455 in chips)
Seat 2: kylebfs (23747 in chips)
Seat 3: regueira16 (32866 in chips)
Seat 4: j v nelle (8434 in chips)
Seat 5: rusandavic (15785 in chips)
Seat 6: andrekos0095 (11751 in chips)
Seat 7: thenoise214 (5479 in chips)
Seat 8: Philipp117 (33668 in chips)
Seat 9: Vrszegi (8660 in chips)
gar2garvin: posts the ante 125
kylebfs: posts the ante 125
regueira16: posts the ante 125
j v nelle: posts the ante 125
rusandavic: posts the ante 125
andrekos0095: posts the ante 125
thenoise214: posts the ante 125
Philipp117: posts the ante 125
Vrszegi: posts the ante 125
andrekos0095: posts small blind 500
thenoise214: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {J-Diamonds}{A-Spades}
Philipp117: raises 1200 to 2200
Vrszegi: folds
gar2garvin: folds
kylebfs is connected
kylebfs: folds
regueira16: folds
j v nelle: raises 6109 to 8309 and is all-in
rusandavic: folds
andrekos0095: folds
thenoise214: folds
Philipp117: calls 6109
*** FLOP *** {3-Hearts}{7-Diamonds}{10-Clubs}
*** TURN *** {3-Hearts}{7-Diamonds}{10-Clubs} {8-Hearts}
*** RIVER *** {3-Hearts}{7-Diamonds}{10-Clubs}{8-Hearts} {K-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Philipp117: shows {A-Hearts}{K-Clubs} (a pair of Kings)
j v nelle: shows {J-Diamonds}{A-Spades} (high card Ace)
Philipp117 collected 19243 from pot
j v nelle finished the tournament in 1613th place
*** SUMMARY ***
Total pot 19243 | Rake 0
Board {3-Hearts}{7-Diamonds}{10-Clubs}{8-Hearts}{K-Spades}
Seat 1: gar2garvin folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: kylebfs folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: regueira16 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: j v nelle showed {J-Diamonds}{A-Spades} and lost with high card Ace
Seat 5: rusandavic (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: andrekos0095 (small blind) folded before Flop
Seat 7: thenoise214 (big blind) folded before Flop
Seat 8: Philipp117 showed {A-Hearts}{K-Clubs} and won (19243) with a pair of Kings
Seat 9: Vrszegi folded before Flop (didn't bet)

2ko $2

PokerStars Hand #123527661609: Tournament #998479547, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XVI (1250/2500) - 2014/10/19 21:06:57 CET [2014/10/19 15:06:57 ET]
Table '998479547 104' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Kova4A (63698 in chips)
Seat 2: aJarov (24216 in chips)
Seat 3: heavenwalker (134094 in chips)
Seat 4: TurnBrick (42704 in chips)
Seat 5: DanDida (40469 in chips)
Seat 6: wemax (97937 in chips)
Seat 7: mirito2806 (15758 in chips)
Seat 8: j v nelle (22014 in chips)
Seat 9: Rf_Pepe (244846 in chips)
Kova4A: posts the ante 250
aJarov: posts the ante 250
heavenwalker: posts the ante 250
TurnBrick: posts the ante 250
DanDida: posts the ante 250
wemax: posts the ante 250
mirito2806: posts the ante 250
j v nelle: posts the ante 250
Rf_Pepe: posts the ante 250
Rf_Pepe: posts small blind 1250
Kova4A: posts big blind 2500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {A-Spades}{J-Clubs}
aJarov: folds
heavenwalker: folds
TurnBrick: raises 2500 to 5000
DanDida: folds
wemax: folds
mirito2806: folds
j v nelle: raises 16764 to 21764 and is all-in
Rf_Pepe: raises 222832 to 244596 and is all-in
Kova4A: folds
TurnBrick: folds
Uncalled bet (222832) returned to Rf_Pepe
*** FLOP *** {K-Clubs}{K-Diamonds}{J-Spades}
*** TURN *** {K-Clubs}{K-Diamonds}{J-Spades} {7-Spades}
*** RIVER *** {K-Clubs}{K-Diamonds}{J-Spades}{7-Spades} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Rf_Pepe: shows {Q-Hearts}{A-Diamonds} (two pair, Kings and Queens)
j v nelle: shows {A-Spades}{J-Clubs} (two pair, Kings and Jacks)
Rf_Pepe collected 53278 from pot
j v nelle finished the tournament in 132nd place and received $61.88.
*** SUMMARY ***
Total pot 53278 | Rake 0
Board {K-Clubs}{K-Diamonds}{J-Spades}{7-Spades}{Q-Diamonds}
Seat 1: Kova4A (big blind) folded before Flop
Seat 2: aJarov folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: heavenwalker folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: TurnBrick folded before Flop
Seat 5: DanDida folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: wemax folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: mirito2806 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: j v nelle (button) showed {A-Spades}{J-Clubs} and lost with two pair, Kings and Jacks
Seat 9: Rf_Pepe (small blind) showed {Q-Hearts}{A-Diamonds} and won (53278) with two pair, Kings and Queens

12345366