Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

mprivee

Verstuur bericht

Forum Posts

Iemand comments?

PokerStars Hand #119324974619: Tournament #932545712, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XII (300/600) - 2014/07/27 21:47:49 CET [2014/07/27 15:47:49 ET]
Table '932545712 2640' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Konst.sun (34035 in chips)
Seat 2: zOSTROVSKIYz (16350 in chips)
Seat 3: yjdbxtr (30014 in chips)
Seat 4: matispar (8768 in chips)
Seat 5: thanoss92 (6714 in chips)
Seat 6: j v nelle (32644 in chips)
Seat 7: bluenosetina (25713 in chips)
Seat 8: newlife2023 (30981 in chips)
Seat 9: cipher2 (14591 in chips)
Konst.sun: posts the ante 60
zOSTROVSKIYz: posts the ante 60
yjdbxtr: posts the ante 60
matispar: posts the ante 60
thanoss92: posts the ante 60
j v nelle: posts the ante 60
bluenosetina: posts the ante 60
newlife2023: posts the ante 60
cipher2: posts the ante 60
yjdbxtr: posts small blind 300
matispar: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {8-Hearts}{8-Clubs}
thanoss92: folds
j v nelle: raises 624 to 1224
bluenosetina: calls 1224
newlife2023: folds
cipher2: folds
Konst.sun: calls 1224
zOSTROVSKIYz: folds
yjdbxtr: folds
matispar: folds
*** FLOP *** {8-Spades}{3-Diamonds}{10-Clubs}
j v nelle: checks
bluenosetina: checks
Konst.sun: bets 1800
j v nelle: calls 1800
bluenosetina: folds
*** TURN *** {8-Spades}{3-Diamonds}{10-Clubs} {K-Diamonds}
j v nelle: bets 3484
Konst.sun: calls 3484
*** RIVER *** {8-Spades}{3-Diamonds}{10-Clubs}{K-Diamonds} {9-Hearts}
j v nelle: bets 6272
Konst.sun: raises 21195 to 27467 and is all-in
j v nelle: folds {8-Hearts}{8-Clubs}
Uncalled bet (21195) returned to Konst.sun
Konst.sun collected 28224 from pot
Konst.sun: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 28224 | Rake 0
Board {8-Spades}{3-Diamonds}{10-Clubs}{K-Diamonds}{9-Hearts}
Seat 1: Konst.sun collected (28224)
Seat 2: zOSTROVSKIYz (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: yjdbxtr (small blind) folded before Flop
Seat 4: matispar (big blind) folded before Flop
Seat 5: thanoss92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: j v nelle folded on the River
Seat 7: bluenosetina folded on the Flop
Seat 8: newlife2023 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: cipher2 folded before Flop (didn't bet)

pfffff blijft t echt zo

PokerStars Hand #119319349383: Tournament #940478899, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/07/27 20:13:06 CET [2014/07/27 14:13:06 ET]
Table '940478899 78' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: muratfb (2058 in chips)
Seat 2: LuckyRebel86 (2595 in chips)
Seat 3: smokingjoe92 (4206 in chips)
Seat 4: j v nelle (6967 in chips)
Seat 5: camelot230 (4540 in chips)
Seat 6: read me pro (10863 in chips)
Seat 7: vladimir6916 (1920 in chips)
Seat 8: ACEtheMAF (12221 in chips)
Seat 9: Visi0nf0x (4501 in chips)
muratfb: posts the ante 25
LuckyRebel86: posts the ante 25
smokingjoe92: posts the ante 25
j v nelle: posts the ante 25
camelot230: posts the ante 25
read me pro: posts the ante 25
vladimir6916: posts the ante 25
ACEtheMAF: posts the ante 25
Visi0nf0x: posts the ante 25
j v nelle: posts small blind 100
camelot230: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {K-Clubs}{K-Spades}
read me pro: raises 200 to 400
vladimir6916: folds
ACEtheMAF: folds
Visi0nf0x: folds
muratfb: folds
LuckyRebel86: folds
smokingjoe92: folds
j v nelle: raises 600 to 1000
camelot230: folds
read me pro: raises 1400 to 2400
j v nelle: raises 4542 to 6942 and is all-in
read me pro: calls 4542
*** FLOP *** {9-Clubs}{Q-Spades}{A-Diamonds}
*** TURN *** {9-Clubs}{Q-Spades}{A-Diamonds} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Clubs}{Q-Spades}{A-Diamonds}{3-Diamonds} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {K-Clubs}{K-Spades} (a pair of Kings)
read me pro: shows {Q-Hearts}{Q-Diamonds} (three of a kind, Queens)
read me pro collected 14309 from pot
j v nelle finished the tournament in 3519th place
*** SUMMARY ***
Total pot 14309 | Rake 0
Board {9-Clubs}{Q-Spades}{A-Diamonds}{3-Diamonds}{2-Hearts}
Seat 1: muratfb folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: LuckyRebel86 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: smokingjoe92 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: j v nelle (small blind) showed {K-Clubs}{K-Spades} and lost with a pair of Kings
Seat 5: camelot230 (big blind) folded before Flop
Seat 6: read me pro showed {Q-Hearts}{Q-Diamonds} and won (14309) with three of a kind, Queens
Seat 7: vladimir6916 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ACEtheMAF folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Visi0nf0x folded before Flop (didn't bet)

ploenk schreef

gl

Thumbs Up

PokerStars Hand #119317896611: Tournament #940478762, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2014/07/27 19:44:54 CET [2014/07/27 13:44:54 ET]
Table '940478762 439' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: ManafesTT (11052 in chips)
Seat 2: Norrda (4013 in chips)
Seat 3: j v nelle (6961 in chips)
Seat 4: BanicIvan (39455 in chips)
Seat 5: RiverKKingAA (1123 in chips)
Seat 6: moaka93 (7354 in chips)
Seat 7: m.sergio1969 (4131 in chips)
Seat 8: AceKicker_19 (26070 in chips)
Seat 9: ImDaNuts (8660 in chips)
ManafesTT: posts the ante 50
Norrda: posts the ante 50
j v nelle: posts the ante 50
BanicIvan: posts the ante 50
RiverKKingAA: posts the ante 50
moaka93: posts the ante 50
m.sergio1969: posts the ante 50
AceKicker_19: posts the ante 50
ImDaNuts: posts the ante 50
Norrda: posts small blind 200
j v nelle: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {Q-Clubs}{Q-Spades}
BanicIvan: raises 411 to 811
RiverKKingAA: folds
moaka93: folds
m.sergio1969: raises 3270 to 4081 and is all-in
AceKicker_19: folds
ImDaNuts: folds
ManafesTT: folds
Norrda: calls 3763 and is all-in
j v nelle: raises 2830 to 6911 and is all-in
BanicIvan: calls 6100
*** FLOP *** {7-Diamonds}{6-Clubs}{10-Clubs}
*** TURN *** {7-Diamonds}{6-Clubs}{10-Clubs} {3-Hearts}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{6-Clubs}{10-Clubs}{3-Hearts} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {Q-Clubs}{Q-Spades} (two pair, Queens and Sixes)
BanicIvan: shows {7-Clubs}{7-Spades} (a full house, Sevens full of Sixes)
BanicIvan collected 5660 from side pot-2
m.sergio1969: shows {A-Spades}{9-Clubs} (a pair of Sixes)
BanicIvan collected 354 from side pot-1
Norrda: shows {K-Clubs}{A-Hearts} (a pair of Sixes)
BanicIvan collected 16302 from main pot
j v nelle finished the tournament in 2578th place
m.sergio1969 finished the tournament in 2579th place
Norrda finished the tournament in 2580th place
*** SUMMARY ***
Total pot 22316 Main pot 16302. Side pot-1 354. Side pot-2 5660. | Rake 0
Board {7-Diamonds}{6-Clubs}{10-Clubs}{3-Hearts}{6-Hearts}
Seat 1: ManafesTT (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Norrda (small blind) showed {K-Clubs}{A-Hearts} and lost with a pair of Sixes
Seat 3: j v nelle (big blind) showed {Q-Clubs}{Q-Spades} and lost with two pair, Queens and Sixes
Seat 4: BanicIvan showed {7-Clubs}{7-Spades} and won (22316) with a full house, Sevens full of Sixes
Seat 5: RiverKKingAA folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: moaka93 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: m.sergio1969 showed {A-Spades}{9-Clubs} and lost with a pair of Sixes
Seat 8: AceKicker_19 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ImDaNuts folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #119317484386: Tournament #940478938, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2014/07/27 19:37:32 CET [2014/07/27 13:37:32 ET]
Table '940478938 241' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: m0nster1989_ (7440 in chips)
Seat 2: lorentz2008 (13296 in chips)
Seat 3: dekat15 (21252 in chips)
Seat 4: j v nelle (5094 in chips)
Seat 5: tonyliba (2204 in chips)
Seat 6: maex21 (6062 in chips)
Seat 7: jackpk999 (21434 in chips)
Seat 8: Vigilanty (10241 in chips)
Seat 9: luis_faria (17657 in chips)
m0nster1989_: posts the ante 70
lorentz2008: posts the ante 70
dekat15: posts the ante 70
j v nelle: posts the ante 70
tonyliba: posts the ante 70
maex21: posts the ante 70
jackpk999: posts the ante 70
Vigilanty: posts the ante 70
luis_faria: posts the ante 70
tonyliba: posts small blind 300
maex21: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {A-Spades}{7-Hearts}
jackpk999: folds
Vigilanty: folds
luis_faria: folds
m0nster1989_: folds
lorentz2008: folds
dekat15: folds
j v nelle: raises 4424 to 5024 and is all-in
tonyliba: calls 1834 and is all-in
maex21: calls 4424
*** FLOP *** {Q-Spades}{K-Diamonds}{5-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Spades}{K-Diamonds}{5-Diamonds} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Spades}{K-Diamonds}{5-Diamonds}{2-Diamonds} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
maex21: shows {3-Diamonds}{3-Clubs} (a pair of Threes)
j v nelle: shows {A-Spades}{7-Hearts} (high card Ace)
maex21 collected 5780 from side pot
tonyliba: shows {K-Clubs}{6-Hearts} (a pair of Kings)
tonyliba collected 7032 from main pot
maex21 wins $13.78 for eliminating j v nelle and their own bounty increases by $13.77 to $41.32
j v nelle finished the tournament in 763rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 12812 Main pot 7032. Side pot 5780. | Rake 0
Board {Q-Spades}{K-Diamonds}{5-Diamonds}{2-Diamonds}{4-Clubs}
Seat 1: m0nster1989_ folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: lorentz2008 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: dekat15 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: j v nelle (button) showed {A-Spades}{7-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 5: tonyliba (small blind) showed {K-Clubs}{6-Hearts} and won (7032) with a pair of Kings
Seat 6: maex21 (big blind) showed {3-Diamonds}{3-Clubs} and won (5780) with a pair of Threes
Seat 7: jackpk999 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Vigilanty folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: luis_faria folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #119317022274: Tournament #940478762, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/07/27 19:28:55 CET [2014/07/27 13:28:55 ET]
Table '940478762 439' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: ManafesTT (4170 in chips)
Seat 2: Norrda (5698 in chips)
Seat 3: j v nelle (9801 in chips)
Seat 4: xinas85 (12389 in chips)
Seat 5: RiverKKingAA (1623 in chips)
Seat 6: moaka93 (12314 in chips)
Seat 7: m.sergio1969 (3511 in chips)
Seat 8: AceKicker_19 (11882 in chips)
Seat 9: ImDaNuts (5750 in chips)
ManafesTT: posts the ante 30
Norrda: posts the ante 30
j v nelle: posts the ante 30
xinas85: posts the ante 30
RiverKKingAA: posts the ante 30
moaka93: posts the ante 30
m.sergio1969: posts the ante 30
AceKicker_19: posts the ante 30
ImDaNuts: posts the ante 30
Norrda: posts small blind 125
j v nelle: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {Q-Hearts}{Q-Diamonds}
xinas85: folds
RiverKKingAA: folds
moaka93: folds
m.sergio1969: folds
AceKicker_19: folds
ImDaNuts: folds
ManafesTT: raises 250 to 500
Norrda: folds
j v nelle: raises 1000 to 1500
ManafesTT: raises 2640 to 4140 and is all-in
j v nelle: calls 2640
*** FLOP *** {10-Hearts}{8-Spades}{A-Spades}
*** TURN *** {10-Hearts}{8-Spades}{A-Spades} {6-Spades}
*** RIVER *** {10-Hearts}{8-Spades}{A-Spades}{6-Spades} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {Q-Hearts}{Q-Diamonds} (a pair of Queens)
ManafesTT: shows {A-Hearts}{9-Hearts} (a pair of Aces)
ManafesTT collected 8675 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 8675 | Rake 0
Board {10-Hearts}{8-Spades}{A-Spades}{6-Spades}{5-Diamonds}
Seat 1: ManafesTT (button) showed {A-Hearts}{9-Hearts} and won (8675) with a pair of Aces
Seat 2: Norrda (small blind) folded before Flop
Seat 3: j v nelle (big blind) showed {Q-Hearts}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Queens
Seat 4: xinas85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: RiverKKingAA folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: moaka93 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: m.sergio1969 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: AceKicker_19 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ImDaNuts folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #119316519294: Tournament #932545710, $2.18+$0.04 USD Hold'em No Limit - Match Round VI, Level VIII (250/500) - 2014/07/27 19:19:11 CET [2014/07/27 13:19:11 ET]
Table '932545710 54' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: FlamingAAce (4812 in chips)
Seat 2: j v nelle (5188 in chips)
FlamingAAce: posts small blind 250
j v nelle: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {9-Diamonds}{K-Spades}
FlamingAAce: raises 4312 to 4812 and is all-in
j v nelle: calls 4312
*** FLOP *** {9-Hearts}{5-Spades}{2-Diamonds}
*** TURN *** {9-Hearts}{5-Spades}{2-Diamonds} {9-Spades}
*** RIVER *** {9-Hearts}{5-Spades}{2-Diamonds}{9-Spades} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {9-Diamonds}{K-Spades} (three of a kind, Nines)
FlamingAAce: shows {9-Clubs}{10-Clubs} (a full house, Nines full of Tens)
FlamingAAce collected 9624 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 9624 | Rake 0
Board {9-Hearts}{5-Spades}{2-Diamonds}{9-Spades}{10-Diamonds}
Seat 1: FlamingAAce (button) (small blind) showed {9-Clubs}{10-Clubs} and won (9624) with a full house, Nines full of Tens
Seat 2: j v nelle (big blind) showed {9-Diamonds}{K-Spades} and lost with three of a kind, Nines

round6

round5
bust 2,7ko

itm HU round4

thefox27 schreef

markxx311 schreef

mooie lijst gl

thx fox

ronde 3

PokerStars Hand #119311349630: Tournament #932545710, $2.18+$0.04 USD Hold'em No Limit - Match Round II, Level V (100/200) - 2014/07/27 17:30:55 CET [2014/07/27 11:30:55 ET]
Table '932545710 859' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: j v nelle (6160 in chips)
Seat 2: chel iz che (3840 in chips)
chel iz che: posts small blind 100
j v nelle: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {A-Hearts}{J-Spades}
chel iz che: raises 200 to 400
j v nelle: raises 600 to 1000
chel iz che: calls 600
*** FLOP *** {J-Diamonds}{J-Clubs}{8-Spades}
j v nelle: checks
chel iz che: checks
*** TURN *** {J-Diamonds}{J-Clubs}{8-Spades} {2-Diamonds}
j v nelle: checks
chel iz che: bets 1000
j v nelle: raises 4160 to 5160 and is all-in
chel iz che: calls 1840 and is all-in
Uncalled bet (2320) returned to j v nelle
*** RIVER *** {J-Diamonds}{J-Clubs}{8-Spades}{2-Diamonds} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {A-Hearts}{J-Spades} (three of a kind, Jacks)
chel iz che: shows {2-Spades}{2-Hearts} (a full house, Deuces full of Jacks)
chel iz che collected 7680 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7680 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{J-Clubs}{8-Spades}{2-Diamonds}{3-Diamonds}
Seat 1: j v nelle (big blind) showed {A-Hearts}{J-Spades} and lost with three of a kind, Jacks
Seat 2: chel iz che (button) (small blind) showed {2-Spades}{2-Hearts} and won (7680) with a full house, Deuces full of Jacks

thanks voor de Gljes en leggo

Gl weer Thumb Up

Utreg23 schreef

succes man.

Gl weer Gio

thanks heren... jullie ook GLThumbs Up

17,00 8,80 bigger
17,00 2,22hu mm95
18,00 22 bigger
18,15 2,70 tko
18,15 27psko
18,30 11hotter
19,00 4,40psko
19,30 16,50hotter
20,00 3,30 psko
20,30 22 mm main

$119,92

deal/cake bekend.
HH als t nodig is

Gl mrThumbs Up

12345339