Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

mprivee

Verstuur bericht

Forum Posts

Gl

B.B.B schreef

p5walther schreef

w1972vw schreef

glgl weer Fox

Gl weer

Gl wwwwww

$99,43

justmyown schreef

mprivee schreef

- je nickname; j v nelle
- de site(`s) waar je wilt spelen; PS
- welke stakes je wilt spelen;1/55
- KSB ja/nee en vanaf welk bedrag;nee
- ochtend/middag/avond/nacht./nu

link

Nog niet genoeg gespeeld vandaag

ik begin t lekker te vinden de hele dag genaaid te wordenSmile

PokerStars Hand #114406849183: Tournament #887462840, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XXVI (1600/3200) - 2014/04/06 22:16:09 CET [2014/04/06 16:16:09 ET]
Table '887462840 343' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: j v nelle (83302 in chips)
Seat 2: alisa1809 (45848 in chips)
Seat 3: Zoukki (81334 in chips)
Seat 5: MissBallack (70014 in chips)
Seat 6: vellimimi (252424 in chips)
Seat 7: mario 200603 (61656 in chips)
Seat 8: LUNARI29 (62713 in chips)
Seat 9: spizmans (43581 in chips)
j v nelle: posts the ante 400
alisa1809: posts the ante 400
Zoukki: posts the ante 400
MissBallack: posts the ante 400
vellimimi: posts the ante 400
mario 200603: posts the ante 400
LUNARI29: posts the ante 400
spizmans: posts the ante 400
vellimimi: posts small blind 1600
mario 200603: posts big blind 3200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {K-Hearts}{A-Clubs}
LUNARI29: folds
spizmans: folds
j v nelle: raises 3200 to 6400
alisa1809: folds
Zoukki: raises 74534 to 80934 and is all-in
MissBallack: folds
vellimimi: folds
mario 200603: folds
j v nelle: calls 74534
*** FLOP *** {Q-Clubs}{4-Spades}{Q-Spades}
*** TURN *** {Q-Clubs}{4-Spades}{Q-Spades} {A-Spades}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{4-Spades}{Q-Spades}{A-Spades} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {K-Hearts}{A-Clubs} (two pair, Aces and Queens)
Zoukki: shows {Q-Hearts}{A-Diamonds} (a full house, Queens full of Aces)
Zoukki collected 169868 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 169868 | Rake 0
Board {Q-Clubs}{4-Spades}{Q-Spades}{A-Spades}{4-Clubs}
Seat 1: j v nelle showed {K-Hearts}{A-Clubs} and lost with two pair, Aces and Queens
Seat 2: alisa1809 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Zoukki showed {Q-Hearts}{A-Diamonds} and won (169868) with a full house, Queens full of Aces
Seat 5: MissBallack (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: vellimimi (small blind) folded before Flop
Seat 7: mario 200603 (big blind) folded before Flop
Seat 8: LUNARI29 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: spizmans folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #114406878918: Tournament #887462840, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XXVI (1600/3200) - 2014/04/06 22:16:35 CET [2014/04/06 16:16:35 ET]
Table '887462840 343' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: j v nelle (1968 in chips)
Seat 2: alisa1809 (45448 in chips)
Seat 3: Zoukki (169868 in chips)
Seat 5: MissBallack (69614 in chips)
Seat 6: vellimimi (250424 in chips)
Seat 7: mario 200603 (58056 in chips)
Seat 8: LUNARI29 (62313 in chips)
Seat 9: spizmans (43181 in chips)
j v nelle: posts the ante 400
alisa1809: posts the ante 400
Zoukki: posts the ante 400
MissBallack: posts the ante 400
vellimimi: posts the ante 400
mario 200603: posts the ante 400
LUNARI29: posts the ante 400
spizmans: posts the ante 400
mario 200603: posts small blind 1600
LUNARI29: posts big blind 3200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {7-Hearts}{K-Diamonds}
spizmans: folds
j v nelle: calls 1568 and is all-in
alisa1809: raises 41848 to 45048 and is all-in
Zoukki: folds
MissBallack: folds
vellimimi: folds
mario 200603: folds
LUNARI29: folds
Uncalled bet (41848) returned to alisa1809
*** FLOP *** {8-Hearts}{8-Spades}{A-Diamonds}
*** TURN *** {8-Hearts}{8-Spades}{A-Diamonds} {6-Hearts}
*** RIVER *** {8-Hearts}{8-Spades}{A-Diamonds}{6-Hearts} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
alisa1809: shows {A-Hearts}{A-Spades} (a full house, Aces full of Eights)
alisa1809 collected 3296 from side pot
j v nelle: shows {7-Hearts}{K-Diamonds} (a pair of Eights)
alisa1809 collected 9472 from main pot
j v nelle finished the tournament in 265th place and received $6.94.
*** SUMMARY ***
Total pot 12768 Main pot 9472. Side pot 3296. | Rake 0
Board {8-Hearts}{8-Spades}{A-Diamonds}{6-Hearts}{10-Diamonds}
Seat 1: j v nelle showed {7-Hearts}{K-Diamonds} and lost with a pair of Eights
Seat 2: alisa1809 showed {A-Hearts}{A-Spades} and won (12768) with a full house, Aces full of Eights
Seat 3: Zoukki folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: MissBallack folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: vellimimi (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: mario 200603 (small blind) folded before Flop
Seat 8: LUNARI29 (big blind) folded before Flop
Seat 9: spizmans folded before Flop (didn't bet)

- je nickname; j v nelle
- de site(`s) waar je wilt spelen; PS
- welke stakes je wilt spelen;1/55
- KSB ja/nee en vanaf welk bedrag;nee
- ochtend/middag/avond/nacht./nu

link

12,30 3,30hot laat out
13,00 1,10 out
13,30 5,1ht $50,62
13,30 4,40hotter out
14,30 5,1ht out
14,45 5,1ht out
16,45 5,1ht out
17,00 1,10 out
19,00 4,40pkoout$3
19,30 5,1ht out
20,00 3,30pko out
20,30 5,1ht out

53,62 onderweg bedankt weer

PokerStars Hand #114404887584: Tournament #887464706, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/04/06 21:43:59 CET [2014/04/06 15:43:59 ET]
Table '887464706 9' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: dmimis (13673 in chips) is sitting out
Seat 2: ruiricard (4104 in chips)
Seat 3: Narciarz (3160 in chips)
Seat 4: iFold2AnyBet (4903 in chips)
Seat 5: j v nelle (3470 in chips)
Seat 6: ihaterivers (5006 in chips)
Seat 7: Frankeritus (2330 in chips)
Seat 8: sualk1 (6479 in chips)
Seat 9: M_florin31 (3901 in chips)
dmimis: posts the ante 30
ruiricard: posts the ante 30
Narciarz: posts the ante 30
iFold2AnyBet: posts the ante 30
j v nelle: posts the ante 30
ihaterivers: posts the ante 30
Frankeritus: posts the ante 30
sualk1: posts the ante 30
M_florin31: posts the ante 30
Narciarz: posts small blind 125
iFold2AnyBet: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {K-Clubs}{K-Hearts}
j v nelle: raises 250 to 500
ihaterivers: folds
Frankeritus: folds
sualk1: folds
M_florin31: raises 750 to 1250
dmimis: folds
ruiricard: folds
Narciarz: folds
iFold2AnyBet: folds
j v nelle: raises 2190 to 3440 and is all-in
M_florin31: calls 2190
*** FLOP *** {J-Spades}{A-Diamonds}{Q-Spades}
*** TURN *** {J-Spades}{A-Diamonds}{Q-Spades} {7-Spades}
*** RIVER *** {J-Spades}{A-Diamonds}{Q-Spades}{7-Spades} {A-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {K-Clubs}{K-Hearts} (two pair, Aces and Kings)
M_florin31: shows {9-Spades}{10-Spades} (a flush, Queen high)
M_florin31 collected 7525 from pot
j v nelle finished the tournament in 2250th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7525 | Rake 0
Board {J-Spades}{A-Diamonds}{Q-Spades}{7-Spades}{A-Clubs}
Seat 1: dmimis folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ruiricard (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Narciarz (small blind) folded before Flop
Seat 4: iFold2AnyBet (big blind) folded before Flop
Seat 5: j v nelle showed {K-Clubs}{K-Hearts} and lost with two pair, Aces and Kings
Seat 6: ihaterivers folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Frankeritus folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: sualk1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: M_florin31 showed {9-Spades}{10-Spades} and won (7525) with a flush, Queen high

PokerStars Hand #114403449232: Tournament #887464629, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/04/06 21:22:54 CET [2014/04/06 15:22:54 ET]
Table '887464629 7' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Smille Dog) (3545 in chips)
Seat 2: j v nelle (1356 in chips)
Seat 3: zequi1998 (4665 in chips)
Seat 4: hhit (11914 in chips)
Seat 5: AAdmit (6601 in chips)
Seat 6: ATAROZA (4178 in chips)
Seat 7: AeonFlux13 (7548 in chips)
Seat 8: TTetinhAA23 (8036 in chips)
Seat 9: flocilatava (2809 in chips)
Smille Dog): posts the ante 15
j v nelle: posts the ante 15
zequi1998: posts the ante 15
hhit: posts the ante 15
AAdmit: posts the ante 15
ATAROZA: posts the ante 15
AeonFlux13: posts the ante 15
TTetinhAA23: posts the ante 15
flocilatava: posts the ante 15
hhit: posts small blind 60
AAdmit: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {9-Clubs}{9-Diamonds}
ATAROZA: folds
AeonFlux13: folds
TTetinhAA23: folds
flocilatava: raises 120 to 240
Smille Dog): folds
j v nelle: raises 1101 to 1341 and is all-in
zequi1998: folds
hhit: folds
AAdmit: folds
flocilatava: calls 1101
*** FLOP *** {10-Spades}{8-Spades}{10-Diamonds}
*** TURN *** {10-Spades}{8-Spades}{10-Diamonds} {Q-Spades}
*** RIVER *** {10-Spades}{8-Spades}{10-Diamonds}{Q-Spades} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
flocilatava: shows {J-Diamonds}{J-Hearts} (a full house, Tens full of Jacks)
j v nelle: shows {9-Clubs}{9-Diamonds} (a full house, Tens full of Nines)
flocilatava collected 2997 from pot
j v nelle finished the tournament in 1526th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2997 | Rake 0
Board {10-Spades}{8-Spades}{10-Diamonds}{Q-Spades}{10-Clubs}
Seat 1: Smille Dog) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: j v nelle showed {9-Clubs}{9-Diamonds} and lost with a full house, Tens full of Nines
Seat 3: zequi1998 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: hhit (small blind) folded before Flop
Seat 5: AAdmit (big blind) folded before Flop
Seat 6: ATAROZA folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: AeonFlux13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: TTetinhAA23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: flocilatava showed {J-Diamonds}{J-Hearts} and won (2997) with a full house, Tens full of Jacks

PokerStars Hand #114402995028: Tournament #887462628, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2014/04/06 21:16:27 CET [2014/04/06 15:16:27 ET]
Table '887462628 116' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: marmaduke983 (15464 in chips)
Seat 2: j v nelle (4991 in chips)
Seat 3: kozirek (26562 in chips)
Seat 4: baborino (13517 in chips)
Seat 5: Tessies (17252 in chips)
Seat 6: mbojko (38825 in chips)
Seat 7: F!$HHUNT€R (18312 in chips)
Seat 8: Abrvalk998 (13322 in chips)
Seat 9: mimis_dirolo (13606 in chips)
marmaduke983: posts the ante 125
j v nelle: posts the ante 125
kozirek: posts the ante 125
baborino: posts the ante 125
Tessies: posts the ante 125
mbojko: posts the ante 125
F!$HHUNT€R: posts the ante 125
Abrvalk998: posts the ante 125
mimis_dirolo: posts the ante 125
Tessies: posts small blind 500
mbojko: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {Q-Hearts}{J-Clubs}
F!$HHUNT€R: folds
Abrvalk998: folds
mimis_dirolo: raises 12481 to 13481 and is all-in
marmaduke983: folds
j v nelle: calls 4866 and is all-in
kozirek: folds
baborino: folds
Tessies: folds
mbojko: folds
Uncalled bet (8615) returned to mimis_dirolo
*** FLOP *** {4-Clubs}{Q-Diamonds}{3-Diamonds}
*** TURN *** {4-Clubs}{Q-Diamonds}{3-Diamonds} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Clubs}{Q-Diamonds}{3-Diamonds}{10-Diamonds} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
mimis_dirolo: shows {K-Clubs}{K-Hearts} (a pair of Kings)
j v nelle: shows {Q-Hearts}{J-Clubs} (a pair of Queens)
mimis_dirolo collected 12357 from pot
j v nelle finished the tournament in 275th place and received $5.32.
*** SUMMARY ***
Total pot 12357 | Rake 0
Board {4-Clubs}{Q-Diamonds}{3-Diamonds}{10-Diamonds}{A-Diamonds}
Seat 1: marmaduke983 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: j v nelle showed {Q-Hearts}{J-Clubs} and lost with a pair of Queens
Seat 3: kozirek folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: baborino (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Tessies (small blind) folded before Flop
Seat 6: mbojko (big blind) folded before Flop
Seat 7: F!$HHUNT€R folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Abrvalk998 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: mimis_dirolo showed {K-Clubs}{K-Hearts} and won (12357) with a pair of Kings

PokerStars Hand #114402698417: Tournament #887462840, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2014/04/06 21:12:08 CET [2014/04/06 15:12:08 ET]
Table '887462840 173' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: c.geppert (4496 in chips)
Seat 2: EyeSir5d (36466 in chips)
Seat 3: polarizion (4905 in chips)
Seat 4: Running68 (3215 in chips)
Seat 5: j v nelle (6914 in chips)
Seat 6: KBauer24 (7404 in chips)
Seat 7: Edgario76 (6451 in chips)
Seat 8: dumi_alecs (4904 in chips)
Seat 9: frankemcee (6344 in chips)
c.geppert: posts the ante 70
EyeSir5d: posts the ante 70
polarizion: posts the ante 70
Running68: posts the ante 70
j v nelle: posts the ante 70
KBauer24: posts the ante 70
Edgario76: posts the ante 70
dumi_alecs: posts the ante 70
frankemcee: posts the ante 70
KBauer24: posts small blind 300
Edgario76: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {Q-Hearts}{A-Hearts}
dumi_alecs: raises 4234 to 4834 and is all-in
frankemcee: folds
c.geppert: folds
EyeSir5d: folds
polarizion: folds
Running68: folds
j v nelle: raises 2010 to 6844 and is all-in
KBauer24: folds
Edgario76: folds
Uncalled bet (2010) returned to j v nelle
*** FLOP *** {4-Diamonds}{9-Spades}{J-Clubs}
*** TURN *** {4-Diamonds}{9-Spades}{J-Clubs} {7-Hearts}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{9-Spades}{J-Clubs}{7-Hearts} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
dumi_alecs: shows {A-Spades}{K-Diamonds} (high card Ace)
j v nelle: shows {Q-Hearts}{A-Hearts} (high card Ace - lower kicker)
dumi_alecs collected 11198 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11198 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{9-Spades}{J-Clubs}{7-Hearts}{6-Diamonds}
Seat 1: c.geppert folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: EyeSir5d folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: polarizion folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Running68 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: j v nelle (button) showed {Q-Hearts}{A-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 6: KBauer24 (small blind) folded before Flop
Seat 7: Edgario76 (big blind) folded before Flop
Seat 8: dumi_alecs showed {A-Spades}{K-Diamonds} and won (11198) with high card Ace
Seat 9: frankemcee folded before Flop (didn't bet)

wat een avond zeg pfffffffffff

PokerStars Hand #114402542142: Tournament #887462911, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level IV (30/60) - 2014/04/06 21:09:56 CET [2014/04/06 15:09:56 ET]
Table '887462911 121' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Szkodnick.PL (2740 in chips)
Seat 2: nikolay76 (4450 in chips)
Seat 3: soniczewski (2750 in chips)
Seat 4: Beckersen81 (3115 in chips)
Seat 5: j v nelle (2722 in chips)
Seat 6: towelie1804 (3425 in chips)
Seat 7: rakiq (3150 in chips)
Seat 8: Tippfreak (2995 in chips)
Seat 9: rogerdox (2725 in chips)
Szkodnick.PL: posts small blind 30
nikolay76: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {J-Spades}{J-Diamonds}
soniczewski: folds
Beckersen81: folds
j v nelle: raises 120 to 180
towelie1804: folds
rakiq: folds
Tippfreak: folds
rogerdox: raises 300 to 480
Szkodnick.PL: folds
nikolay76: folds
j v nelle: calls 300
*** FLOP *** {2-Diamonds}{Q-Clubs}{J-Hearts}
j v nelle: checks
rogerdox: bets 420
j v nelle: raises 540 to 960
rogerdox: raises 1285 to 2245 and is all-in
j v nelle: calls 1282 and is all-in
Uncalled bet (3) returned to rogerdox
*** TURN *** {2-Diamonds}{Q-Clubs}{J-Hearts} {10-Spades}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{Q-Clubs}{J-Hearts}{10-Spades} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {J-Spades}{J-Diamonds} (three of a kind, Jacks)
rogerdox: shows {K-Spades}{A-Hearts} (a straight, Ten to Ace)
rogerdox collected 5534 from pot
rogerdox wins the $2.50 bounty for eliminating j v nelle
j v nelle finished the tournament in 1493rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 5534 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{Q-Clubs}{J-Hearts}{10-Spades}{5-Clubs}
Seat 1: Szkodnick.PL (small blind) folded before Flop
Seat 2: nikolay76 (big blind) folded before Flop
Seat 3: soniczewski folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Beckersen81 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: j v nelle showed {J-Spades}{J-Diamonds} and lost with three of a kind, Jacks
Seat 6: towelie1804 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: rakiq folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Tippfreak folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: rogerdox (button) showed {K-Spades}{A-Hearts} and won (5534) with a straight, Ten to Ace

PokerStars Hand #114401432191: Tournament #887462904, $5.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level VII (200/400) - 2014/04/06 20:51:09 CET [2014/04/06 14:51:09 ET]
Table '887462904 138' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: kvejkr (4210 in chips)
Seat 2: Marques2008 (2950 in chips)
Seat 3: j v nelle (1245 in chips)
Seat 4: ariejan1988 (22280 in chips)
Seat 5: jimmieG01 (5380 in chips)
Seat 7: tgassen (1911 in chips) is sitting out
Seat 8: paksooi (4474 in chips)
Seat 9: Steffens06 (7000 in chips)
kvejkr: posts the ante 80
Marques2008: posts the ante 80
j v nelle: posts the ante 80
ariejan1988: posts the ante 80
jimmieG01: posts the ante 80
tgassen: posts the ante 80
paksooi: posts the ante 80
Steffens06: posts the ante 80
Steffens06: posts small blind 200
kvejkr: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {8-Spades}{7-Spades}
Marques2008: folds
j v nelle: raises 765 to 1165 and is all-in
ariejan1988: folds
jimmieG01: raises 4135 to 5300 and is all-in
tgassen: folds
paksooi: folds
Steffens06: folds
kvejkr: folds
Uncalled bet (4135) returned to jimmieG01
*** FLOP *** {6-Clubs}{2-Hearts}{3-Spades}
*** TURN *** {6-Clubs}{2-Hearts}{3-Spades} {3-Hearts}
*** RIVER *** {6-Clubs}{2-Hearts}{3-Spades}{3-Hearts} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {8-Spades}{7-Spades} (a pair of Threes)
jimmieG01: shows {5-Diamonds}{5-Clubs} (two pair, Fives and Threes)
jimmieG01 collected 3570 from pot
j v nelle finished the tournament in 1062nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 3570 | Rake 0
Board {6-Clubs}{2-Hearts}{3-Spades}{3-Hearts}{10-Clubs}
Seat 1: kvejkr (big blind) folded before Flop
Seat 2: Marques2008 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: j v nelle showed {8-Spades}{7-Spades} and lost with a pair of Threes
Seat 4: ariejan1988 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: jimmieG01 showed {5-Diamonds}{5-Clubs} and won (3570) with two pair, Fives and Threes
Seat 7: tgassen folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: paksooi (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Steffens06 (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #114401267891: Tournament #887444268, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level V (40/80) - 2014/04/06 20:48:39 CET [2014/04/06 14:48:39 ET]
Table '887444268 186' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: ShugtheGypsy (2430 in chips)
Seat 2: lakienl (5103 in chips)
Seat 3: MaxBarbour (4858 in chips)
Seat 4: c4ught (3315 in chips)
Seat 5: Mperi84_ (3385 in chips)
Seat 6: j v nelle (1660 in chips)
Seat 7: stef_00000 (6190 in chips)
Seat 8: cesme123 (3720 in chips)
Seat 9: Tigak (731 in chips)
cesme123: posts small blind 40
Tigak: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {A-Diamonds}{K-Diamonds}
ShugtheGypsy: folds
lakienl: raises 160 to 240
MaxBarbour: folds
c4ught: calls 240
Mperi84_: folds
j v nelle: raises 1420 to 1660 and is all-in
stef_00000: folds
cesme123: folds
Tigak: folds
ShugtheGypsy is sitting out
lakienl: raises 1420 to 3080
c4ught: folds
Uncalled bet (1420) returned to lakienl
*** FLOP *** {4-Diamonds}{J-Spades}{5-Diamonds}
*** TURN *** {4-Diamonds}{J-Spades}{5-Diamonds} {7-Hearts}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{J-Spades}{5-Diamonds}{7-Hearts} {A-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
lakienl: shows {J-Diamonds}{J-Hearts} (three of a kind, Jacks)
j v nelle: shows {A-Diamonds}{K-Diamonds} (a pair of Aces)
lakienl collected 3680 from pot
lakienl wins $0.75 for eliminating j v nelle and their own bounty increases by $0.75 to $3
j v nelle finished the tournament in 2973rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 3680 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{J-Spades}{5-Diamonds}{7-Hearts}{A-Clubs}
Seat 1: ShugtheGypsy folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: lakienl showed {J-Diamonds}{J-Hearts} and won (3680) with three of a kind, Jacks
Seat 3: MaxBarbour folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: c4ught folded before Flop
Seat 5: Mperi84_ folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: j v nelle showed {A-Diamonds}{K-Diamonds} and lost with a pair of Aces
Seat 7: stef_00000 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: cesme123 (small blind) folded before Flop
Seat 9: Tigak (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #114401038144: Tournament #887444254, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level X (125/250) - 2014/04/06 20:45:17 CET [2014/04/06 14:45:17 ET]
Table '887444254 215' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: j v nelle (4720 in chips)
Seat 2: Pepas00 (15710 in chips)
Seat 3: Necro130 (5550 in chips)
Seat 4: imanuell (3565 in chips)
Seat 5: FlyingPixman (9650 in chips)
Seat 6: madwin1 (8235 in chips)
Seat 7: Dietz44 (9446 in chips)
Seat 8: C031265N (7610 in chips)
Seat 9: mervino (5700 in chips)
j v nelle: posts the ante 30
Pepas00: posts the ante 30
Necro130: posts the ante 30
imanuell: posts the ante 30
FlyingPixman: posts the ante 30
madwin1: posts the ante 30
Dietz44: posts the ante 30
C031265N: posts the ante 30
mervino: posts the ante 30
Necro130: posts small blind 125
imanuell: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {Q-Hearts}{Q-Clubs}
FlyingPixman: raises 250 to 500
madwin1 has timed out
madwin1: folds
madwin1 is sitting out
Dietz44: folds
C031265N: calls 500
mervino: folds
j v nelle: raises 4190 to 4690 and is all-in
Pepas00: folds
Necro130: folds
imanuell: folds
FlyingPixman: folds
C031265N: calls 4190
*** FLOP *** {A-Diamonds}{5-Hearts}{J-Hearts}
*** TURN *** {A-Diamonds}{5-Hearts}{J-Hearts} {7-Hearts}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{5-Hearts}{J-Hearts}{7-Hearts} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
C031265N: shows {K-Spades}{A-Hearts} (a pair of Aces)
j v nelle: shows {Q-Hearts}{Q-Clubs} (a pair of Queens)
C031265N collected 10525 from pot
C031265N wins $2 for eliminating j v nelle and their own bounty increases by $2 to $4
j v nelle finished the tournament in 1341st place
*** SUMMARY ***
Total pot 10525 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{5-Hearts}{J-Hearts}{7-Hearts}{2-Spades}
Seat 1: j v nelle showed {Q-Hearts}{Q-Clubs} and lost with a pair of Queens
Seat 2: Pepas00 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Necro130 (small blind) folded before Flop
Seat 4: imanuell (big blind) folded before Flop
Seat 5: FlyingPixman folded before Flop
Seat 6: madwin1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Dietz44 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: C031265N showed {K-Spades}{A-Hearts} and won (10525) with a pair of Aces
Seat 9: mervino folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #114400038117: Tournament #887462911, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level I (15/30) - 2014/04/06 20:30:13 CET [2014/04/06 14:30:13 ET]
Table '887462911 89' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: bizonbizon (3000 in chips)
Seat 2: darkspace0 (3000 in chips)
Seat 3: Abahy Connor (3000 in chips)
Seat 4: ivica5261 (3000 in chips)
Seat 5: j v nelle (3000 in chips)
Seat 6: dramir100 (3000 in chips)
Seat 7: Chip-Shark19 (3000 in chips)
Seat 8: Scombat (3000 in chips) is sitting out
Seat 9: sz3sz (3000 in chips)
darkspace0: posts small blind 15
Abahy Connor: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {Q-Diamonds}{Q-Hearts}
ivica5261: folds
j v nelle: raises 60 to 90
dramir100: calls 90
Chip-Shark19: folds
Scombat: folds
Scombat has returned
sz3sz: folds
bizonbizon: folds
darkspace0: folds
Abahy Connor: calls 60
*** FLOP *** {8-Spades}{6-Hearts}{8-Hearts}
Abahy Connor: bets 125
j v nelle: calls 125
dramir100: raises 343 to 468
Abahy Connor: calls 343
j v nelle: folds
*** TURN *** {8-Spades}{6-Hearts}{8-Hearts} {9-Clubs}
Abahy Connor: checks
dramir100: bets 2442 and is all-in
Abahy Connor: calls 2442 and is all-in
*** RIVER *** {8-Spades}{6-Hearts}{8-Hearts}{9-Clubs} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Abahy Connor: shows {6-Clubs}{6-Spades} (a full house, Sixes full of Eights)
dramir100: shows {J-Hearts}{J-Spades} (two pair, Jacks and Eights)
Abahy Connor collected 6230 from pot
Abahy Connor wins the $2.50 bounty for eliminating dramir100
dramir100 finished the tournament in 842nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 6230 | Rake 0
Board {8-Spades}{6-Hearts}{8-Hearts}{9-Clubs}{7-Hearts}
Seat 1: bizonbizon (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: darkspace0 (small blind) folded before Flop
Seat 3: Abahy Connor (big blind) showed {6-Clubs}{6-Spades} and won (6230) with a full house, Sixes full of Eights
Seat 4: ivica5261 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: j v nelle folded on the Flop
Seat 6: dramir100 showed {J-Hearts}{J-Spades} and lost with two pair, Jacks and Eights
Seat 7: Chip-Shark19 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Scombat folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: sz3sz folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #114399863293: Tournament #887465040, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/04/06 20:27:34 CET [2014/04/06 14:27:34 ET]
Table '887465040 139' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: feuille77 (5115 in chips)
Seat 2: j v nelle (1950 in chips)
Seat 3: Grebla0815 (2720 in chips)
Seat 4: fanel 1974 (5367 in chips)
Seat 5: BruinBeer (2915 in chips)
Seat 6: Poker_Djon (5320 in chips)
Seat 7: Storimos (5265 in chips)
Seat 8: Watermannn (2128 in chips)
Seat 9: pingu zdr (3830 in chips)
feuille77: posts the ante 25
j v nelle: posts the ante 25
Grebla0815: posts the ante 25
fanel 1974: posts the ante 25
BruinBeer: posts the ante 25
Poker_Djon: posts the ante 25
Storimos: posts the ante 25
Watermannn: posts the ante 25
pingu zdr: posts the ante 25
Grebla0815: posts small blind 100
fanel 1974: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {Q-Clubs}{Q-Diamonds}
BruinBeer: folds
Poker_Djon: raises 200 to 400
Storimos: calls 400
Watermannn: calls 400
pingu zdr: folds
feuille77: folds
j v nelle: raises 1525 to 1925 and is all-in
Grebla0815: folds
fanel 1974: folds
Poker_Djon: folds
Storimos: folds
Watermannn: calls 1525
*** FLOP *** {5-Spades}{10-Clubs}{7-Clubs}
*** TURN *** {5-Spades}{10-Clubs}{7-Clubs} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Spades}{10-Clubs}{7-Clubs}{8-Diamonds} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Watermannn: shows {7-Spades}{8-Spades} (a full house, Sevens full of Eights)
j v nelle: shows {Q-Clubs}{Q-Diamonds} (two pair, Queens and Sevens)
Watermannn collected 5175 from pot
j v nelle finished the tournament in 4923rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 5175 | Rake 0
Board {5-Spades}{10-Clubs}{7-Clubs}{8-Diamonds}{7-Diamonds}
Seat 1: feuille77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: j v nelle (button) showed {Q-Clubs}{Q-Diamonds} and lost with two pair, Queens and Sevens
Seat 3: Grebla0815 (small blind) folded before Flop
Seat 4: fanel 1974 (big blind) folded before Flop
Seat 5: BruinBeer folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Poker_Djon folded before Flop
Seat 7: Storimos folded before Flop
Seat 8: Watermannn showed {7-Spades}{8-Spades} and won (5175) with a full house, Sevens full of Eights
Seat 9: pingu zdr folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #114399385273: Tournament #887444254, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2014/04/06 20:20:23 CET [2014/04/06 14:20:23 ET]
Table '887444254 215' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: j v nelle (4900 in chips)
Seat 2: Pepas00 (11925 in chips)
Seat 3: Necro130 (2085 in chips)
Seat 4: imanuell (3020 in chips)
Seat 5: FlyingPixman (6465 in chips)
Seat 6: madwin1 (8145 in chips)
Seat 7: LFCP68 (5040 in chips)
Seat 8: C031265N (4170 in chips)
Seat 9: Zwarejonge (2250 in chips)
j v nelle: posts the ante 20
Pepas00: posts the ante 20
Necro130: posts the ante 20
imanuell: posts the ante 20
FlyingPixman: posts the ante 20
madwin1: posts the ante 20
LFCP68: posts the ante 20
C031265N: posts the ante 20
Zwarejonge: posts the ante 20
Necro130: posts small blind 75
imanuell: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {J-Diamonds}{J-Clubs}
FlyingPixman: folds
madwin1: folds
LFCP68: folds
C031265N: folds
Zwarejonge: raises 2080 to 2230 and is all-in
j v nelle: raises 2650 to 4880 and is all-in
Pepas00: folds
Necro130: folds
imanuell: folds
Uncalled bet (2650) returned to j v nelle
*** FLOP *** {10-Clubs}{A-Hearts}{7-Spades}
*** TURN *** {10-Clubs}{A-Hearts}{7-Spades} {5-Clubs}
*** RIVER *** {10-Clubs}{A-Hearts}{7-Spades}{5-Clubs} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Zwarejonge: shows {6-Diamonds}{6-Spades} (two pair, Sixes and Fives)
j v nelle: shows {J-Diamonds}{J-Clubs} (two pair, Jacks and Fives)
j v nelle collected 4865 from pot
j v nelle wins $1 for eliminating Zwarejonge and their own bounty increases by $1 to $4
Zwarejonge finished the tournament in 2112th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4865 | Rake 0
Board {10-Clubs}{A-Hearts}{7-Spades}{5-Clubs}{5-Spades}
Seat 1: j v nelle showed {J-Diamonds}{J-Clubs} and won (4865) with two pair, Jacks and Fives
Seat 2: Pepas00 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Necro130 (small blind) folded before Flop
Seat 4: imanuell (big blind) folded before Flop
Seat 5: FlyingPixman folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: madwin1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: LFCP68 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: C031265N folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Zwarejonge showed {6-Diamonds}{6-Spades} and lost with two pair, Sixes and Fives

12345323