Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

petervdm14

Mijn onderschrift:

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

Verstuur bericht

Forum Posts

2015 big11 out
2015 5,40tko out
2045 2,20 zoom out
2100 2,20 pko out
2130 8,80 out
2130 1,35 tko out
2145 10,50 superko out
2215 2,20 6max t out
2230 hot 7.50 out
2300 4,40pko t out
2300 big 4,40 out

totaal 59,95

in kas 7.30$ en verzonden tnx 4 backing

en als afsluiter

PokerStars Hand #124200445454: Tournament #1017826298, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2014/10/30 23:50:14 CET [2014/10/30 18:50:14 ET]
Table '1017826298 102' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Xirimino (6468 in chips)
Seat 2: alix18 (3000 in chips)
Seat 3: danielbena (8769 in chips)
Seat 4: kovsh74 (11947 in chips)
Seat 5: Fnn_mancha (4240 in chips)
Seat 6: peterpoker14 (1950 in chips)
Seat 7: nlking1989 (9667 in chips)
Seat 8: brizzla1 (5997 in chips)
Seat 9: AndrewAndree (4953 in chips)
Xirimino: posts the ante 10
alix18: posts the ante 10
danielbena: posts the ante 10
kovsh74: posts the ante 10
Fnn_mancha: posts the ante 10
peterpoker14: posts the ante 10
nlking1989: posts the ante 10
brizzla1: posts the ante 10
AndrewAndree: posts the ante 10
peterpoker14: posts small blind 40
nlking1989: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {9-Clubs}{K-Clubs}
brizzla1: folds
AndrewAndree: folds
Xirimino: raises 80 to 160
alix18: calls 160
danielbena: folds
kovsh74: folds
Fnn_mancha: calls 160
peterpoker14: calls 120
nlking1989: calls 80
*** FLOP *** {4-Clubs}{10-Hearts}{Q-Spades}
peterpoker14: checks
nlking1989: checks
Xirimino: checks
alix18: checks
Fnn_mancha: checks
*** TURN *** {4-Clubs}{10-Hearts}{Q-Spades} {J-Diamonds}
peterpoker14: bets 480
nlking1989: calls 480
Xirimino: folds
alix18: folds
Fnn_mancha: folds
*** RIVER *** {4-Clubs}{10-Hearts}{Q-Spades}{J-Diamonds} {Q-Hearts}
peterpoker14: bets 1300 and is all-in
nlking1989: calls 1300
*** SHOW DOWN ***
peterpoker14: shows {9-Clubs}{K-Clubs} (a straight, Nine to King)
nlking1989: shows {4-Diamonds}{Q-Diamonds} (a full house, Queens full of Fours)
nlking1989 collected 4450 from pot
peterpoker14 finished the tournament in 2117th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4450 | Rake 0
Board {4-Clubs}{10-Hearts}{Q-Spades}{J-Diamonds}{Q-Hearts}
Seat 1: Xirimino folded on the Turn
Seat 2: alix18 folded on the Turn
Seat 3: danielbena folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: kovsh74 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Fnn_mancha (button) folded on the Turn
Seat 6: peterpoker14 (small blind) showed {9-Clubs}{K-Clubs} and lost with a straight, Nine to King
Seat 7: nlking1989 (big blind) showed {4-Diamonds}{Q-Diamonds} and won (4450) with a full house, Queens full of Fours
Seat 8: brizzla1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: AndrewAndree folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #124199217518: Tournament #1017826112, $6.82+$0.68 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/10/30 23:29:48 CET [2014/10/30 18:29:48 ET]
Table '1017826112 144' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: babloo999 (5036 in chips)
Seat 2: 00psiedaisy (9087 in chips)
Seat 3: SergeantNutz (3640 in chips)
Seat 4: zenzorita20 (4416 in chips)
Seat 5: MaybeGh (3022 in chips)
Seat 6: skrilla602 (4043 in chips)
Seat 7: vfrsigi (2885 in chips)
Seat 8: LeonardoQ7 (2871 in chips)
Seat 9: peterpoker14 (3035 in chips)
babloo999: posts the ante 30
00psiedaisy: posts the ante 30
SergeantNutz: posts the ante 30
zenzorita20: posts the ante 30
MaybeGh: posts the ante 30
skrilla602: posts the ante 30
vfrsigi: posts the ante 30
LeonardoQ7: posts the ante 30
peterpoker14: posts the ante 30
zenzorita20: posts small blind 125
MaybeGh: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {3-Hearts}{A-Hearts}
skrilla602: folds
vfrsigi: folds
LeonardoQ7: folds
peterpoker14: raises 2755 to 3005 and is all-in
babloo999: folds
00psiedaisy: folds
SergeantNutz: folds
zenzorita20: raises 1381 to 4386 and is all-in
MaybeGh: folds
Uncalled bet (1381) returned to zenzorita20
*** FLOP *** {K-Clubs}{J-Spades}{6-Clubs}
*** TURN *** {K-Clubs}{J-Spades}{6-Clubs} {6-Hearts}
*** RIVER *** {K-Clubs}{J-Spades}{6-Clubs}{6-Hearts} {K-Spades}
*** SHOW DOWN ***
zenzorita20: shows {K-Hearts}{Q-Hearts} (a full house, Kings full of Sixes)
peterpoker14: shows {3-Hearts}{A-Hearts} (two pair, Kings and Sixes)
zenzorita20 collected 6530 from pot
peterpoker14 finished the tournament in 2583rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 6530 | Rake 0
Board {K-Clubs}{J-Spades}{6-Clubs}{6-Hearts}{K-Spades}
Seat 1: babloo999 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: 00psiedaisy folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: SergeantNutz (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: zenzorita20 (small blind) showed {K-Hearts}{Q-Hearts} and won (6530) with a full house, Kings full of Sixes
Seat 5: MaybeGh (big blind) folded before Flop
Seat 6: skrilla602 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: vfrsigi folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: LeonardoQ7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: peterpoker14 showed {3-Hearts}{A-Hearts} and lost with two pair, Kings and Sixes

PokerStars Hand #124198962795: Tournament #1017825872, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/10/30 23:25:42 CET [2014/10/30 18:25:42 ET]
Table '1017825872 76' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: MrIsBack (15257 in chips)
Seat 2: Bianconero12 (3576 in chips)
Seat 3: peterpoker14 (4991 in chips)
Seat 4: theBaron2711 (11808 in chips)
Seat 5: Jokz C (4942 in chips)
Seat 6: BanMartins (4339 in chips)
Seat 7: DieterMasse (5927 in chips)
Seat 8: jenner6 (4744 in chips)
Seat 9: mikebialas (12303 in chips)
MrIsBack: posts the ante 30
Bianconero12: posts the ante 30
peterpoker14: posts the ante 30
theBaron2711: posts the ante 30
Jokz C: posts the ante 30
BanMartins: posts the ante 30
DieterMasse: posts the ante 30
jenner6: posts the ante 30
mikebialas: posts the ante 30
peterpoker14: posts small blind 125
theBaron2711: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {K-Clubs}{J-Clubs}
Jokz C: folds
BanMartins: folds
DieterMasse: folds
jenner6: folds
mikebialas: raises 375 to 625
MrIsBack: folds
Bianconero12: folds
peterpoker14: raises 4336 to 4961 and is all-in
theBaron2711: folds
mikebialas: calls 4336
*** FLOP *** {7-Diamonds}{Q-Spades}{2-Clubs}
*** TURN *** {7-Diamonds}{Q-Spades}{2-Clubs} {7-Hearts}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{Q-Spades}{2-Clubs}{7-Hearts} {Q-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
peterpoker14: shows {K-Clubs}{J-Clubs} (two pair, Queens and Sevens)
mikebialas: shows {Q-Diamonds}{K-Hearts} (a full house, Queens full of Sevens)
mikebialas collected 10442 from pot
peterpoker14 finished the tournament in 377th place
*** SUMMARY ***
Total pot 10442 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{Q-Spades}{2-Clubs}{7-Hearts}{Q-Hearts}
Seat 1: MrIsBack folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Bianconero12 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: peterpoker14 (small blind) showed {K-Clubs}{J-Clubs} and lost with two pair, Queens and Sevens
Seat 4: theBaron2711 (big blind) folded before Flop
Seat 5: Jokz C folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: BanMartins folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: DieterMasse folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: jenner6 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: mikebialas showed {Q-Diamonds}{K-Hearts} and won (10442) with a full house, Queens full of Sevens

PokerStars Hand #124198806969: Tournament #1017825872, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/10/30 23:23:12 CET [2014/10/30 18:23:12 ET]
Table '1017825872 76' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: MrIsBack (15407 in chips)
Seat 2: Bianconero12 (3926 in chips)
Seat 3: peterpoker14 (3292 in chips)
Seat 4: theBaron2711 (11858 in chips)
Seat 5: Jokz C (4992 in chips)
Seat 6: BanMartins (3889 in chips)
Seat 7: DieterMasse (5977 in chips)
Seat 8: xPhilco (1449 in chips)
Seat 9: mikebialas (12353 in chips)
MrIsBack: posts the ante 25
Bianconero12: posts the ante 25
peterpoker14: posts the ante 25
theBaron2711: posts the ante 25
Jokz C: posts the ante 25
BanMartins: posts the ante 25
DieterMasse: posts the ante 25
xPhilco: posts the ante 25
mikebialas: posts the ante 25
MrIsBack: posts small blind 100
Bianconero12: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {K-Hearts}{J-Clubs}
peterpoker14: raises 200 to 400
theBaron2711: folds
Jokz C: folds
BanMartins: folds
DieterMasse: folds
xPhilco: raises 1024 to 1424 and is all-in
mikebialas: folds
MrIsBack: folds
Bianconero12: folds
peterpoker14: calls 1024
*** FLOP *** {9-Clubs}{2-Hearts}{J-Diamonds}
*** TURN *** {9-Clubs}{2-Hearts}{J-Diamonds} {9-Spades}
*** RIVER *** {9-Clubs}{2-Hearts}{J-Diamonds}{9-Spades} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
peterpoker14: shows {K-Hearts}{J-Clubs} (two pair, Jacks and Nines)
xPhilco: shows {A-Spades}{Q-Diamonds} (a pair of Nines)
peterpoker14 collected 3373 from pot
xPhilco finished the tournament in 389th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3373 | Rake 0
Board {9-Clubs}{2-Hearts}{J-Diamonds}{9-Spades}{5-Clubs}
Seat 1: MrIsBack (small blind) folded before Flop
Seat 2: Bianconero12 (big blind) folded before Flop
Seat 3: peterpoker14 showed {K-Hearts}{J-Clubs} and won (3373) with two pair, Jacks and Nines
Seat 4: theBaron2711 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Jokz C folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: BanMartins folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: DieterMasse folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: xPhilco showed {A-Spades}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 9: mikebialas (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #124198698990: Tournament #1017825872, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/10/30 23:21:30 CET [2014/10/30 18:21:30 ET]
Table '1017825872 76' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: MrIsBack (7416 in chips)
Seat 2: Bianconero12 (3951 in chips)
Seat 3: peterpoker14 (10708 in chips)
Seat 4: theBaron2711 (11883 in chips)
Seat 5: Jokz C (5017 in chips)
Seat 6: BanMartins (3914 in chips)
Seat 7: DieterMasse (6002 in chips)
Seat 8: xPhilco (1474 in chips)
Seat 9: mikebialas (12778 in chips)
MrIsBack: posts the ante 25
Bianconero12: posts the ante 25
peterpoker14: posts the ante 25
theBaron2711: posts the ante 25
Jokz C: posts the ante 25
BanMartins: posts the ante 25
DieterMasse: posts the ante 25
xPhilco: posts the ante 25
mikebialas: posts the ante 25
mikebialas: posts small blind 100
MrIsBack: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {A-Clubs}{A-Spades}
Bianconero12: folds
peterpoker14: raises 200 to 400
theBaron2711: folds
Jokz C: folds
BanMartins: folds
DieterMasse: folds
xPhilco: folds
mikebialas: calls 300
MrIsBack: calls 200
*** FLOP *** {J-Hearts}{6-Diamonds}{5-Hearts}
mikebialas: checks
MrIsBack: checks
peterpoker14: bets 876
mikebialas: folds
MrIsBack: calls 876
*** TURN *** {J-Hearts}{6-Diamonds}{5-Hearts} {Q-Clubs}
MrIsBack: checks
peterpoker14: bets 1600
MrIsBack: raises 4515 to 6115 and is all-in
peterpoker14: calls 4515
*** RIVER *** {J-Hearts}{6-Diamonds}{5-Hearts}{Q-Clubs} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
MrIsBack: shows {Q-Spades}{J-Diamonds} (two pair, Queens and Jacks)
peterpoker14: shows {A-Clubs}{A-Spades} (a pair of Aces)
MrIsBack collected 15407 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 15407 | Rake 0
Board {J-Hearts}{6-Diamonds}{5-Hearts}{Q-Clubs}{7-Hearts}
Seat 1: MrIsBack (big blind) showed {Q-Spades}{J-Diamonds} and won (15407) with two pair, Queens and Jacks
Seat 2: Bianconero12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: peterpoker14 showed {A-Clubs}{A-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 4: theBaron2711 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Jokz C folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: BanMartins folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: DieterMasse folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: xPhilco (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: mikebialas (small blind) folded on the Flop

PokerStars Hand #124197942472: Tournament #1017825872, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2014/10/30 23:09:47 CET [2014/10/30 18:09:47 ET]
Table '1017825872 17' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: minoman_64 (2887 in chips)
Seat 2: Kicionas (3244 in chips)
Seat 3: Alex_Perez17 (6021 in chips)
Seat 4: v1sionn (1783 in chips)
Seat 5: peterpoker14 (3523 in chips)
Seat 6: Fabaz (10819 in chips)
Seat 7: CelestinoJ (7555 in chips)
Seat 8: Leader1848 (2720 in chips)
Seat 9: poligraf86 (3727 in chips)
minoman_64: posts the ante 20
Kicionas: posts the ante 20
Alex_Perez17: posts the ante 20
v1sionn: posts the ante 20
peterpoker14: posts the ante 20
Fabaz: posts the ante 20
CelestinoJ: posts the ante 20
Leader1848: posts the ante 20
poligraf86: posts the ante 20
v1sionn: posts small blind 75
peterpoker14: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {8-Diamonds}{8-Hearts}
Fabaz: folds
CelestinoJ: folds
Leader1848: folds
poligraf86: folds
minoman_64: folds
Kicionas: folds
Alex_Perez17: raises 225 to 375
v1sionn: folds
peterpoker14: raises 3128 to 3503 and is all-in
Alex_Perez17: calls 3128
*** FLOP *** {9-Clubs}{2-Hearts}{7-Hearts}
*** TURN *** {9-Clubs}{2-Hearts}{7-Hearts} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Clubs}{2-Hearts}{7-Hearts}{9-Diamonds} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
peterpoker14: shows {8-Diamonds}{8-Hearts} (two pair, Nines and Eights)
Alex_Perez17: shows {A-Diamonds}{10-Clubs} (a pair of Nines)
peterpoker14 collected 7261 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7261 | Rake 0
Board {9-Clubs}{2-Hearts}{7-Hearts}{9-Diamonds}{K-Clubs}
Seat 1: minoman_64 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Kicionas folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Alex_Perez17 (button) showed {A-Diamonds}{10-Clubs} and lost with a pair of Nines
Seat 4: v1sionn (small blind) folded before Flop
Seat 5: peterpoker14 (big blind) showed {8-Diamonds}{8-Hearts} and won (7261) with two pair, Nines and Eights
Seat 6: Fabaz folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: CelestinoJ folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Leader1848 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: poligraf86 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #124197942227: Tournament #1017772465, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2014/10/30 23:09:46 CET [2014/10/30 18:09:46 ET]
Table '1017772465 209' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: CAPT.PRICE70 (3260 in chips)
Seat 2: SchlagDRaab (2970 in chips)
Seat 3: billy pow! (5010 in chips)
Seat 4: Alexktm5385 (4055 in chips)
Seat 5: Sahbi114 (2785 in chips)
Seat 6: Paulada007 (3120 in chips)
Seat 7: begood9999 (5570 in chips)
Seat 8: peterpoker14 (213 in chips)
Seat 9: *KOT*971 (3000 in chips)
SchlagDRaab: posts small blind 15
billy pow!: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {10-Spades}{10-Hearts}
Alexktm5385: folds
Sahbi114: folds
Paulada007: folds
begood9999: folds
peterpoker14: raises 183 to 213 and is all-in
*KOT*971: raises 183 to 396
CAPT.PRICE70: raises 504 to 900
SchlagDRaab: folds
billy pow!: folds
*KOT*971: raises 504 to 1404
CAPT.PRICE70: raises 1856 to 3260 and is all-in
*KOT*971: calls 1596 and is all-in
Uncalled bet (260) returned to CAPT.PRICE70
*** FLOP *** {9-Spades}{J-Clubs}{2-Clubs}
*** TURN *** {9-Spades}{J-Clubs}{2-Clubs} {7-Clubs}
*** RIVER *** {9-Spades}{J-Clubs}{2-Clubs}{7-Clubs} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
*KOT*971: shows {A-Spades}{8-Clubs} (high card Ace)
CAPT.PRICE70: shows {A-Clubs}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
CAPT.PRICE70 collected 5574 from side pot
peterpoker14: shows {10-Spades}{10-Hearts} (a pair of Tens)
CAPT.PRICE70 collected 684 from main pot
CAPT.PRICE70 wins $1 for eliminating peterpoker14 and their own bounty increases by $1 to $3
CAPT.PRICE70 wins $1 for eliminating *KOT*971 and their own bounty increases by $1 to $4
*KOT*971 finished the tournament in 2223rd place
peterpoker14 finished the tournament in 2224th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6258 Main pot 684. Side pot 5574. | Rake 0
Board {9-Spades}{J-Clubs}{2-Clubs}{7-Clubs}{6-Hearts}
Seat 1: CAPT.PRICE70 (button) showed {A-Clubs}{A-Diamonds} and won (6258) with a pair of Aces
Seat 2: SchlagDRaab (small blind) folded before Flop
Seat 3: billy pow! (big blind) folded before Flop
Seat 4: Alexktm5385 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Sahbi114 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Paulada007 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: begood9999 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: peterpoker14 showed {10-Spades}{10-Hearts} and lost with a pair of Tens
Seat 9: *KOT*971 showed {A-Spades}{8-Clubs} and lost with high card Ace

PokerStars Hand #124197779372: Tournament #1017825989, $5.00+$5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level VII (60/120) - 2014/10/30 23:07:17 CET [2014/10/30 18:07:17 ET]
Table '1017825989 62' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: PopelGELB (4945 in chips)
Seat 2: forever222 (8115 in chips) is sitting out
Seat 3: peterpoker14 (1633 in chips)
Seat 4: alkogamak (4000 in chips)
Seat 5: lefran 77 (4487 in chips)
Seat 6: irokez1977 (16584 in chips)
Seat 7: Mandrakrdg (8054 in chips)
Seat 8: R00f!0 (1595 in chips)
Seat 9: Biozver (4350 in chips)
PopelGELB: posts the ante 15
forever222: posts the ante 15
peterpoker14: posts the ante 15
alkogamak: posts the ante 15
lefran 77: posts the ante 15
irokez1977: posts the ante 15
Mandrakrdg: posts the ante 15
R00f!0: posts the ante 15
Biozver: posts the ante 15
forever222: posts small blind 60
peterpoker14: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {3-Spades}{A-Spades}
alkogamak: folds
lefran 77: folds
irokez1977: folds
Mandrakrdg: folds
R00f!0: folds
Biozver: folds
PopelGELB: raises 4810 to 4930 and is all-in
forever222: folds
peterpoker14: calls 1498 and is all-in
Uncalled bet (3312) returned to PopelGELB
*** FLOP *** {Q-Hearts}{5-Diamonds}{6-Clubs}
*** TURN *** {Q-Hearts}{5-Diamonds}{6-Clubs} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Hearts}{5-Diamonds}{6-Clubs}{8-Diamonds} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
peterpoker14: shows {3-Spades}{A-Spades} (a pair of Queens)
PopelGELB: shows {J-Clubs}{A-Clubs} (a pair of Queens - Ace+Jack kicker)
PopelGELB collected 3431 from pot
PopelGELB wins the $5 bounty for eliminating peterpoker14
peterpoker14 finished the tournament in 956th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3431 | Rake 0
Board {Q-Hearts}{5-Diamonds}{6-Clubs}{8-Diamonds}{Q-Spades}
Seat 1: PopelGELB (button) showed {J-Clubs}{A-Clubs} and won (3431) with a pair of Queens
Seat 2: forever222 (small blind) folded before Flop
Seat 3: peterpoker14 (big blind) showed {3-Spades}{A-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 4: alkogamak folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: lefran 77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: irokez1977 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Mandrakrdg folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: R00f!0 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Biozver folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #124197503725: Tournament #1017772465, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2014/10/30 23:03:05 CET [2014/10/30 18:03:05 ET]
Table '1017772465 120' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Kargi1988 (3370 in chips)
Seat 2: peterpoker14 (2891 in chips)
Seat 3: pr1nceton (3139 in chips)
Seat 4: toto1268 (2970 in chips)
Seat 5: 3gyf3csk3 (3000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 6: BYOP_ME (3510 in chips)
Seat 7: bestalat1na (3000 in chips)
Seat 8: Raoul Vegas (3000 in chips)
Seat 9: Stiopa124 (2820 in chips)
BYOP_ME: posts small blind 10
bestalat1na: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {A-Hearts}{K-Hearts}
Raoul Vegas: folds
Stiopa124: raises 20 to 40
Kargi1988: calls 40
peterpoker14: raises 60 to 100
pr1nceton: folds
toto1268: calls 100
BYOP_ME: calls 90
bestalat1na: folds
Stiopa124: calls 60
Kargi1988: calls 60
*** FLOP *** {A-Diamonds}{6-Hearts}{Q-Clubs}
BYOP_ME: checks
Stiopa124: bets 260
Kargi1988: folds
peterpoker14: calls 260
toto1268: folds
BYOP_ME: folds
*** TURN *** {A-Diamonds}{6-Hearts}{Q-Clubs} {10-Clubs}
Stiopa124: bets 2460 and is all-in
peterpoker14: calls 2460
*** RIVER *** {A-Diamonds}{6-Hearts}{Q-Clubs}{10-Clubs} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Stiopa124: shows {6-Diamonds}{A-Spades} (two pair, Aces and Sixes)
peterpoker14: shows {A-Hearts}{K-Hearts} (a pair of Aces)
Stiopa124 collected 5960 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5960 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{6-Hearts}{Q-Clubs}{10-Clubs}{4-Clubs}
Seat 1: Kargi1988 folded on the Flop
Seat 2: peterpoker14 showed {A-Hearts}{K-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 3: pr1nceton folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: toto1268 (button) folded on the Flop
Seat 6: BYOP_ME (small blind) folded on the Flop
Seat 7: bestalat1na (big blind) folded before Flop
Seat 8: Raoul Vegas folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Stiopa124 showed {6-Diamonds}{A-Spades} and won (5960) with two pair, Aces and Sixes

2015 big11 out
2015 5,40tko out
2045 2,20 zoom out
2100 2,20 pko out
2130 8,80 4.2k
2130 1,35 tko out
2145 10,50 superko 1.8k
2215 2,20 6max t out
2230 hot 7.50 3.2k
2300 4,40pko t
2300 big 4,40

totaal 59,95

in kas 7.30$

PokerStars Hand #124196864230: Tournament #1017826075, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/10/30 22:52:07 CET [2014/10/30 17:52:07 ET]
Table '1017826075 45' 6-max Seat #3 is the button
Seat 1: DiegoCheblii (5575 in chips)
Seat 2: perim...88 (2334 in chips)
Seat 3: haklak777 (4066 in chips)
Seat 4: starskalinos (5170 in chips)
Seat 5: peterpoker14 (3615 in chips)
Seat 6: YouAreNotFre (5990 in chips)
DiegoCheblii: posts the ante 15
perim...88: posts the ante 15
haklak777: posts the ante 15
starskalinos: posts the ante 15
peterpoker14: posts the ante 15
YouAreNotFre: posts the ante 15
starskalinos: posts small blind 60
peterpoker14: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {K-Hearts}{10-Diamonds}
YouAreNotFre: folds
DiegoCheblii: folds
perim...88: raises 120 to 240
haklak777: folds
starskalinos: folds
peterpoker14: calls 120
*** FLOP *** {K-Clubs}{10-Clubs}{J-Diamonds}
peterpoker14: checks
perim...88: bets 346
peterpoker14: raises 554 to 900
perim...88: raises 1179 to 2079 and is all-in
peterpoker14: calls 1179
*** TURN *** {K-Clubs}{10-Clubs}{J-Diamonds} {3-Hearts}
*** RIVER *** {K-Clubs}{10-Clubs}{J-Diamonds}{3-Hearts} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
peterpoker14: shows {K-Hearts}{10-Diamonds} (two pair, Kings and Tens)
perim...88: shows {A-Hearts}{J-Clubs} (a straight, Ten to Ace)
perim...88 collected 4788 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4788 | Rake 0
Board {K-Clubs}{10-Clubs}{J-Diamonds}{3-Hearts}{Q-Diamonds}
Seat 1: DiegoCheblii folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: perim...88 showed {A-Hearts}{J-Clubs} and won (4788) with a straight, Ten to Ace
Seat 3: haklak777 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: starskalinos (small blind) folded before Flop
Seat 5: peterpoker14 (big blind) showed {K-Hearts}{10-Diamonds} and lost with two pair, Kings and Tens
Seat 6: YouAreNotFre folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #124196864230: Tournament #1017826075, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/10/30 22:52:07 CET [2014/10/30 17:52:07 ET]
Table '1017826075 45' 6-max Seat #3 is the button
Seat 1: DiegoCheblii (5575 in chips)
Seat 2: perim...88 (2334 in chips)
Seat 3: haklak777 (4066 in chips)
Seat 4: starskalinos (5170 in chips)
Seat 5: peterpoker14 (3615 in chips)
Seat 6: YouAreNotFre (5990 in chips)
DiegoCheblii: posts the ante 15
perim...88: posts the ante 15
haklak777: posts the ante 15
starskalinos: posts the ante 15
peterpoker14: posts the ante 15
YouAreNotFre: posts the ante 15
starskalinos: posts small blind 60
peterpoker14: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {K-Hearts}{10-Diamonds}
YouAreNotFre: folds
DiegoCheblii: folds
perim...88: raises 120 to 240
haklak777: folds
starskalinos: folds
peterpoker14: calls 120
*** FLOP *** {K-Clubs}{10-Clubs}{J-Diamonds}
peterpoker14: checks
perim...88: bets 346
peterpoker14: raises 554 to 900
perim...88: raises 1179 to 2079 and is all-in
peterpoker14: calls 1179
*** TURN *** {K-Clubs}{10-Clubs}{J-Diamonds} {3-Hearts}
*** RIVER *** {K-Clubs}{10-Clubs}{J-Diamonds}{3-Hearts} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
peterpoker14: shows {K-Hearts}{10-Diamonds} (two pair, Kings and Tens)
perim...88: shows {A-Hearts}{J-Clubs} (a straight, Ten to Ace)
perim...88 collected 4788 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4788 | Rake 0
Board {K-Clubs}{10-Clubs}{J-Diamonds}{3-Hearts}{Q-Diamonds}
Seat 1: DiegoCheblii folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: perim...88 showed {A-Hearts}{J-Clubs} and won (4788) with a straight, Ten to Ace
Seat 3: haklak777 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: starskalinos (small blind) folded before Flop
Seat 5: peterpoker14 (big blind) showed {K-Hearts}{10-Diamonds} and lost with two pair, Kings and Tens
Seat 6: YouAreNotFre folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #124196521958: Tournament #1017825872, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/10/30 22:46:59 CET [2014/10/30 17:46:59 ET]
Table '1017825872 17' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: minoman_64 (3456 in chips)
Seat 2: Kicionas (2374 in chips)
Seat 3: Alex_Perez17 (7505 in chips)
Seat 4: v1sionn (2438 in chips)
Seat 5: peterpoker14 (2029 in chips)
Seat 6: Fabaz (5450 in chips)
Seat 7: motreanu90 (2940 in chips)
Seat 8: Leader1848 (2855 in chips)
Seat 9: PokerNoob989 (1910 in chips)
minoman_64: posts the ante 15
Kicionas: posts the ante 15
Alex_Perez17: posts the ante 15
v1sionn: posts the ante 15
peterpoker14: posts the ante 15
Fabaz: posts the ante 15
motreanu90: posts the ante 15
Leader1848: posts the ante 15
PokerNoob989: posts the ante 15
v1sionn: posts small blind 60
peterpoker14: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {10-Spades}{10-Diamonds}
Fabaz: folds
motreanu90: folds
Leader1848: folds
PokerNoob989: folds
minoman_64: folds
Kicionas: folds
Alex_Perez17: raises 180 to 300
v1sionn: folds
peterpoker14: raises 1714 to 2014 and is all-in
Alex_Perez17: calls 1714
*** FLOP *** {J-Hearts}{Q-Spades}{2-Clubs}
*** TURN *** {J-Hearts}{Q-Spades}{2-Clubs} {10-Clubs}
*** RIVER *** {J-Hearts}{Q-Spades}{2-Clubs}{10-Clubs} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
peterpoker14: shows {10-Spades}{10-Diamonds} (three of a kind, Tens)
Alex_Perez17: shows {A-Hearts}{9-Clubs} (high card Ace)
peterpoker14 collected 4223 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4223 | Rake 0
Board {J-Hearts}{Q-Spades}{2-Clubs}{10-Clubs}{5-Hearts}
Seat 1: minoman_64 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Kicionas folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Alex_Perez17 (button) showed {A-Hearts}{9-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 4: v1sionn (small blind) folded before Flop
Seat 5: peterpoker14 (big blind) showed {10-Spades}{10-Diamonds} and won (4223) with three of a kind, Tens
Seat 6: Fabaz folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: motreanu90 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Leader1848 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: PokerNoob989 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #124195424439: Tournament #1017825872, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2014/10/30 22:30:31 CET [2014/10/30 17:30:31 ET]
Table '1017825872 17' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: minoman_64 (1133 in chips)
Seat 2: Swizzl 8 (3040 in chips)
Seat 3: Alex_Perez17 (5570 in chips)
Seat 4: Souix-KO (3550 in chips)
Seat 5: peterpoker14 (3112 in chips)
Seat 6: Fabaz (5790 in chips)
Seat 7: motreanu90 (2445 in chips)
Seat 8: Leader1848 (2505 in chips)
Seat 9: PokerNoob989 (1660 in chips)
Alex_Perez17: posts small blind 40
Souix-KO: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {A-Spades}{9-Spades}
peterpoker14: raises 80 to 160
Fabaz: folds
motreanu90: calls 160
Leader1848: folds
PokerNoob989: folds
minoman_64: calls 160
Swizzl 8: calls 160
Alex_Perez17: calls 120
Souix-KO: folds
*** FLOP *** {5-Clubs}{2-Spades}{3-Spades}
Alex_Perez17: checks
peterpoker14: bets 360
motreanu90: calls 360
minoman_64: raises 613 to 973 and is all-in
Swizzl 8: folds
Alex_Perez17: folds
peterpoker14: raises 1979 to 2952 and is all-in
motreanu90: folds
Uncalled bet (1979) returned to peterpoker14
*** TURN *** {5-Clubs}{2-Spades}{3-Spades} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {5-Clubs}{2-Spades}{3-Spades}{Q-Clubs} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
peterpoker14: shows {A-Spades}{9-Spades} (a pair of Nines)
minoman_64: shows {Q-Spades}{J-Spades} (a pair of Queens)
minoman_64 collected 3186 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3186 | Rake 0
Board {5-Clubs}{2-Spades}{3-Spades}{Q-Clubs}{9-Clubs}
Seat 1: minoman_64 showed {Q-Spades}{J-Spades} and won (3186) with a pair of Queens
Seat 2: Swizzl 8 (button) folded on the Flop
Seat 3: Alex_Perez17 (small blind) folded on the Flop
Seat 4: Souix-KO (big blind) folded before Flop
Seat 5: peterpoker14 showed {A-Spades}{9-Spades} and lost with a pair of Nines
Seat 6: Fabaz folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: motreanu90 folded on the Flop
Seat 8: Leader1848 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: PokerNoob989 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #124194984384: Tournament #1017825849, $1.00+$0.25+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level X (300/600) - 2014/10/30 22:24:01 CET [2014/10/30 17:24:01 ET]
Table '1017825849 149' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: AlertInGaMe (3000 in chips)
Seat 2: RGHi (3000 in chips)
Seat 3: Quark09 (4450 in chips)
Seat 4: 222Vera2 (4812 in chips)
Seat 5: kongy888 (17075 in chips)
Seat 6: peterpoker14 (3799 in chips)
Seat 7: riekie51 (9127 in chips)
Seat 8: Henkpieter (2950 in chips)
Seat 9: philc0 (14685 in chips)
AlertInGaMe: posts the ante 50
RGHi: posts the ante 50
Quark09: posts the ante 50
222Vera2: posts the ante 50
kongy888: posts the ante 50
peterpoker14: posts the ante 50
riekie51: posts the ante 50
Henkpieter: posts the ante 50
philc0: posts the ante 50
222Vera2: posts small blind 300
kongy888: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {J-Diamonds}{Q-Spades}
peterpoker14: raises 3149 to 3749 and is all-in
riekie51: folds
Henkpieter: folds
philc0: folds
AlertInGaMe: folds
RGHi: calls 2950 and is all-in
Quark09: folds
222Vera2: folds
kongy888: calls 3149
*** FLOP *** {7-Diamonds}{4-Spades}{9-Diamonds}
*** TURN *** {7-Diamonds}{4-Spades}{9-Diamonds} {10-Clubs}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{4-Spades}{9-Diamonds}{10-Clubs} {A-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
kongy888: shows {10-Diamonds}{10-Spades} (three of a kind, Tens)
peterpoker14: shows {J-Diamonds}{Q-Spades} (high card Ace)
kongy888 collected 1598 from side pot
RGHi: shows {6-Diamonds}{6-Hearts} (a pair of Sixes)
kongy888 collected 9600 from main pot
kongy888 wins the $0.25 bounty for eliminating RGHi
kongy888 wins the $0.25 bounty for eliminating peterpoker14
peterpoker14 finished the tournament in 1938th place
RGHi finished the tournament in 1939th place
*** SUMMARY ***
Total pot 11198 Main pot 9600. Side pot 1598. | Rake 0
Board {7-Diamonds}{4-Spades}{9-Diamonds}{10-Clubs}{A-Hearts}
Seat 1: AlertInGaMe folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: RGHi showed {6-Diamonds}{6-Hearts} and lost with a pair of Sixes
Seat 3: Quark09 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: 222Vera2 (small blind) folded before Flop
Seat 5: kongy888 (big blind) showed {10-Diamonds}{10-Spades} and won (11198) with three of a kind, Tens
Seat 6: peterpoker14 showed {J-Diamonds}{Q-Spades} and lost with high card Ace
Seat 7: riekie51 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Henkpieter folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: philc0 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #124194883770: Tournament #1017825872, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2014/10/30 22:22:32 CET [2014/10/30 17:22:32 ET]
Table '1017825872 17' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: minoman_64 (1825 in chips)
Seat 2: Swizzl 8 (3840 in chips)
Seat 3: Alex_Perez17 (4210 in chips)
Seat 4: Souix-KO (3550 in chips)
Seat 5: peterpoker14 (1610 in chips)
Seat 6: Fabaz (6000 in chips)
Seat 7: motreanu90 (2445 in chips)
Seat 8: Leader1848 (2855 in chips)
Seat 9: PokerNoob989 (2470 in chips)
Leader1848: posts small blind 30
PokerNoob989: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {A-Diamonds}{J-Hearts}
minoman_64: raises 60 to 120
Swizzl 8: folds
Alex_Perez17: folds
Souix-KO: folds
peterpoker14: calls 120
Fabaz: folds
motreanu90: folds
Leader1848: folds
PokerNoob989: folds
*** FLOP *** {7-Diamonds}{4-Diamonds}{9-Clubs}
minoman_64: checks
peterpoker14: bets 122
minoman_64: calls 122
*** TURN *** {7-Diamonds}{4-Diamonds}{9-Clubs} {8-Hearts}
minoman_64: checks
peterpoker14: checks
*** RIVER *** {7-Diamonds}{4-Diamonds}{9-Clubs}{8-Hearts} {2-Spades}
minoman_64: bets 360
peterpoker14: calls 360
*** SHOW DOWN ***
minoman_64: shows {J-Clubs}{Q-Clubs} (high card Queen)
peterpoker14: shows {A-Diamonds}{J-Hearts} (high card Ace)
peterpoker14 collected 1294 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1294 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{4-Diamonds}{9-Clubs}{8-Hearts}{2-Spades}
Seat 1: minoman_64 showed {J-Clubs}{Q-Clubs} and lost with high card Queen
Seat 2: Swizzl 8 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Alex_Perez17 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Souix-KO folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: peterpoker14 showed {A-Diamonds}{J-Hearts} and won (1294) with high card Ace
Seat 6: Fabaz folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: motreanu90 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Leader1848 (small blind) folded before Flop
Seat 9: PokerNoob989 (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #124194859607: Tournament #1017825989, $5.00+$5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level IV (30/60) - 2014/10/30 22:22:11 CET [2014/10/30 17:22:11 ET]
Table '1017825989 62' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: anniczka (1276 in chips)
Seat 2: cumil87 (3180 in chips)
Seat 3: peterpoker14 (4106 in chips)
Seat 4: alkogamak (6328 in chips)
Seat 5: lefran 77 (3125 in chips)
Seat 6: irokez1977 (3670 in chips)
Seat 7: Mandrakrdg (6289 in chips)
Seat 8: mobiseb (5546 in chips)
Seat 9: Biozver (2120 in chips)
anniczka: posts small blind 30
cumil87: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {A-Clubs}{K-Spades}
peterpoker14: raises 90 to 150
alkogamak: folds
lefran 77: folds
irokez1977: folds
Mandrakrdg: folds
mobiseb: folds
Biozver: folds
anniczka: raises 1126 to 1276 and is all-in
cumil87: folds
peterpoker14: calls 1126
*** FLOP *** {K-Diamonds}{2-Spades}{4-Hearts}
*** TURN *** {K-Diamonds}{2-Spades}{4-Hearts} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {K-Diamonds}{2-Spades}{4-Hearts}{8-Diamonds} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
anniczka: shows {4-Diamonds}{4-Spades} (a full house, Fours full of Eights)
peterpoker14: shows {A-Clubs}{K-Spades} (two pair, Kings and Eights)
anniczka collected 2612 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2612 | Rake 0
Board {K-Diamonds}{2-Spades}{4-Hearts}{8-Diamonds}{8-Hearts}
Seat 1: anniczka (small blind) showed {4-Diamonds}{4-Spades} and won (2612) with a full house, Fours full of Eights
Seat 2: cumil87 (big blind) folded before Flop
Seat 3: peterpoker14 showed {A-Clubs}{K-Spades} and lost with two pair, Kings and Eights
Seat 4: alkogamak folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: lefran 77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: irokez1977 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Mandrakrdg folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: mobiseb folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Biozver (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #124194753655: Tournament #1017772426, $1.00+$1.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2014/10/30 22:20:38 CET [2014/10/30 17:20:38 ET]
Table '1017772426 153' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Rickyboyzzz (15822 in chips) is sitting out
Seat 2: Turik428 (9244 in chips)
Seat 3: Arnorgauti (3897 in chips)
Seat 4: justinnlt (2498 in chips)
Seat 5: petro_popovi (8191 in chips)
Seat 6: romarik93 (6270 in chips)
Seat 8: Appleberry1 (6394 in chips)
Seat 9: peterpoker14 (1701 in chips)
Rickyboyzzz: posts the ante 20
Turik428: posts the ante 20
Arnorgauti: posts the ante 20
justinnlt: posts the ante 20
petro_popovi: posts the ante 20
romarik93: posts the ante 20
Appleberry1: posts the ante 20
peterpoker14: posts the ante 20
petro_popovi: posts small blind 75
romarik93: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {J-Hearts}{Q-Clubs}
Appleberry1: folds
peterpoker14: raises 1531 to 1681 and is all-in
Rickyboyzzz: folds
Turik428: folds
Arnorgauti: folds
justinnlt: folds
petro_popovi: raises 1531 to 3212
romarik93: folds {A-Spades}
Uncalled bet (1531) returned to petro_popovi
*** FLOP *** {4-Hearts}{7-Clubs}{K-Hearts}
*** TURN *** {4-Hearts}{7-Clubs}{K-Hearts} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Hearts}{7-Clubs}{K-Hearts}{7-Diamonds} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
petro_popovi: shows {A-Diamonds}{9-Spades} (a pair of Sevens)
peterpoker14: shows {J-Hearts}{Q-Clubs} (a pair of Sevens - lower kicker)
petro_popovi collected 3672 from pot
petro_popovi wins $0.50 for eliminating peterpoker14 and their own bounty increases by $0.50 to $2
peterpoker14 finished the tournament in 2262nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 3672 | Rake 0
Board {4-Hearts}{7-Clubs}{K-Hearts}{7-Diamonds}{10-Diamonds}
Seat 1: Rickyboyzzz folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Turik428 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Arnorgauti folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: justinnlt (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: petro_popovi (small blind) showed {A-Diamonds}{9-Spades} and won (3672) with a pair of Sevens
Seat 6: romarik93 (big blind) folded before Flop
Seat 8: Appleberry1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: peterpoker14 showed {J-Hearts}{Q-Clubs} and lost with a pair of Sevens

PokerStars Hand #124194402851: Tournament #1017825989, $5.00+$5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2014/10/30 22:15:30 CET [2014/10/30 17:15:30 ET]
Table '1017825989 62' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: anniczka (3850 in chips)
Seat 2: cumil87 (3205 in chips)
Seat 3: peterpoker14 (3301 in chips)
Seat 4: alkogamak (2799 in chips)
Seat 5: tatarin19850 (2895 in chips)
Seat 6: irokez1977 (3745 in chips)
Seat 7: Mandrakrdg (6514 in chips)
Seat 8: Parsips123 (1055 in chips)
Seat 9: Crockett300 (2171 in chips)
cumil87: posts small blind 25
peterpoker14: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {A-Diamonds}{K-Clubs}
alkogamak: folds
tatarin19850: folds
irokez1977: folds
Mandrakrdg: folds
Parsips123: raises 1005 to 1055 and is all-in
Crockett300: folds
anniczka: folds
cumil87: folds
peterpoker14: calls 1005
*** FLOP *** {A-Clubs}{A-Hearts}{4-Hearts}
*** TURN *** {A-Clubs}{A-Hearts}{4-Hearts} {4-Spades}
*** RIVER *** {A-Clubs}{A-Hearts}{4-Hearts}{4-Spades} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
peterpoker14: shows {A-Diamonds}{K-Clubs} (a full house, Aces full of Fours)
Parsips123: shows {4-Diamonds}{6-Clubs} (a full house, Fours full of Aces)
peterpoker14 collected 2135 from pot
peterpoker14 wins the $5 bounty for eliminating Parsips123
Parsips123 finished the tournament in 1256th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2135 | Rake 0
Board {A-Clubs}{A-Hearts}{4-Hearts}{4-Spades}{J-Diamonds}
Seat 1: anniczka (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: cumil87 (small blind) folded before Flop
Seat 3: peterpoker14 (big blind) showed {A-Diamonds}{K-Clubs} and won (2135) with a full house, Aces full of Fours
Seat 4: alkogamak folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: tatarin19850 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: irokez1977 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Mandrakrdg folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Parsips123 showed {4-Diamonds}{6-Clubs} and lost with a full house, Fours full of Aces
Seat 9: Crockett300 folded before Flop (didn't bet)

12345912