Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

petervdm14

Mijn onderschrift:

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

Verstuur bericht

Forum Posts

gogogogogo

gl don

2015 storm out
2015 big11 out
2015 3.30 proko out
2030 13.50 ko out
2045 4.40 turbo out
2100 2.70 tko out
2115 5.40tko out
2130 11 out
2145 5,50 1000cap out
2200 2.20 proko out
2215 2,20 out
2230 8.80 out
2245 10.50 superko out
2245 52R1A out 2r1a
2330 big4.40 out
0000 4.40proko t out

in kas 67,86$ verzonden
wat een ziekelijk laatste uur

tnx 4 backing !

pfff

PokerStars Hand #121883995863: Tournament #969263367, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XIX (625/1250) - 2014/09/22 2:20:22 CET [2014/09/21 20:20:22 ET]
Table '969263367 62' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Gansao (35685 in chips)
Seat 2: Rickelloko (18829 in chips)
Seat 3: Maccarini (41109 in chips)
Seat 5: chokitson (52797 in chips)
Seat 6: dmtPortal (16925 in chips)
Seat 7: Pushedmonkey (40103 in chips)
Seat 8: MrGamma (38977 in chips)
Seat 9: peterpoker14 (47312 in chips)
Gansao: posts the ante 150
Rickelloko: posts the ante 150
Maccarini: posts the ante 150
chokitson: posts the ante 150
dmtPortal: posts the ante 150
Pushedmonkey: posts the ante 150
MrGamma: posts the ante 150
peterpoker14: posts the ante 150
MrGamma: posts small blind 625
peterpoker14: posts big blind 1250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {K-Hearts}{10-Diamonds}
Gansao: folds
Rickelloko: folds
Maccarini: folds
chokitson: raises 1250 to 2500
dmtPortal: folds
Pushedmonkey: folds
MrGamma: folds
peterpoker14: raises 3166 to 5666
chokitson: calls 3166
*** FLOP *** {10-Spades}{6-Diamonds}{6-Clubs}
peterpoker14: bets 4868
chokitson: calls 4868
*** TURN *** {10-Spades}{6-Diamonds}{6-Clubs} {4-Spades}
peterpoker14: bets 8125
chokitson: calls 8125
*** RIVER *** {10-Spades}{6-Diamonds}{6-Clubs}{4-Spades} {3-Clubs}
peterpoker14: bets 28503 and is all-in
chokitson: calls 28503
*** SHOW DOWN ***
peterpoker14: shows {K-Hearts}{10-Diamonds} (two pair, Tens and Sixes)
chokitson: shows {6-Spades}{8-Spades} (three of a kind, Sixes)
chokitson collected 96149 from pot
peterpoker14 finished the tournament in 166th place
*** SUMMARY ***
Total pot 96149 | Rake 0
Board {10-Spades}{6-Diamonds}{6-Clubs}{4-Spades}{3-Clubs}
Seat 1: Gansao folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Rickelloko folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Maccarini folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: chokitson showed {6-Spades}{8-Spades} and won (96149) with three of a kind, Sixes
Seat 6: dmtPortal folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Pushedmonkey (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: MrGamma (small blind) folded before Flop
Seat 9: peterpoker14 (big blind) showed {K-Hearts}{10-Diamonds} and lost with two pair, Tens and Sixes

PokerStars Hand #121883918043: Tournament #969263274, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XXI (1000/2000) - 2014/09/22 2:17:50 CET [2014/09/21 20:17:50 ET]
Table '969263274 7' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: carisssma (43172 in chips)
Seat 2: rgobbao (28722 in chips)
Seat 3: peterpoker14 (27119 in chips)
Seat 4: danish7 (114194 in chips)
Seat 5: skony1984 (30633 in chips)
Seat 6: FamousArmani (37890 in chips)
Seat 7: Dr_Drey15 (20268 in chips)
Seat 8: XaNguyen (30973 in chips)
Seat 9: martamaniac (29627 in chips)
carisssma: posts the ante 250
rgobbao: posts the ante 250
peterpoker14: posts the ante 250
danish7: posts the ante 250
skony1984: posts the ante 250
FamousArmani: posts the ante 250
Dr_Drey15: posts the ante 250
XaNguyen: posts the ante 250
martamaniac: posts the ante 250
martamaniac: posts small blind 1000
carisssma: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {K-Spades}{J-Spades}
rgobbao: folds
peterpoker14: raises 24869 to 26869 and is all-in
danish7: raises 87075 to 113944 and is all-in
skony1984: folds
FamousArmani: folds
Dr_Drey15: folds
XaNguyen: folds
martamaniac: folds
carisssma: calls 40922 and is all-in
Uncalled bet (71022) returned to danish7
*** FLOP *** {9-Hearts}{3-Spades}{A-Hearts}
*** TURN *** {9-Hearts}{3-Spades}{A-Hearts} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Hearts}{3-Spades}{A-Hearts}{9-Diamonds} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
carisssma: shows {10-Spades}{10-Hearts} (two pair, Tens and Nines)
danish7: shows {8-Hearts}{8-Clubs} (two pair, Nines and Eights)
carisssma collected 32106 from side pot
peterpoker14: shows {K-Spades}{J-Spades} (two pair, Nines and Threes)
carisssma collected 83857 from main pot
peterpoker14 finished the tournament in 71st place and received $16.62.
*** SUMMARY ***
Total pot 115963 Main pot 83857. Side pot 32106. | Rake 0
Board {9-Hearts}{3-Spades}{A-Hearts}{9-Diamonds}{3-Diamonds}
Seat 1: carisssma (big blind) showed {10-Spades}{10-Hearts} and won (115963) with two pair, Tens and Nines
Seat 2: rgobbao folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: peterpoker14 showed {K-Spades}{J-Spades} and lost with two pair, Nines and Threes
Seat 4: danish7 showed {8-Hearts}{8-Clubs} and lost with two pair, Nines and Eights
Seat 5: skony1984 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: FamousArmani folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Dr_Drey15 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: XaNguyen (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: martamaniac (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #121883812497: Tournament #969263220, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XXIV (2000/4000) - 2014/09/22 2:14:25 CET [2014/09/21 20:14:25 ET]
Table '969263220 12' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: soshiro1 (101384 in chips)
Seat 2: Ude_Cunha (129675 in chips)
Seat 3: Rit@CGO (159803 in chips)
Seat 4: peterpoker14 (4212 in chips)
Seat 5: Candy_Gatz (256264 in chips)
Seat 6: EFOCKINK (83604 in chips)
Seat 7: Raven Macha (121888 in chips)
Seat 8: PavelNIK777 (347040 in chips)
Seat 9: pwn[CRF] (57673 in chips)
soshiro1: posts the ante 500
Ude_Cunha: posts the ante 500
Rit@CGO: posts the ante 500
peterpoker14: posts the ante 500
Candy_Gatz: posts the ante 500
EFOCKINK: posts the ante 500
Raven Macha: posts the ante 500
PavelNIK777: posts the ante 500
pwn[CRF]: posts the ante 500
pwn[CRF]: posts small blind 2000
soshiro1: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {3-Spades}{3-Diamonds}
Ude_Cunha: raises 4760 to 8760
Rit@CGO: folds
peterpoker14: calls 3712 and is all-in
Candy_Gatz: folds
EFOCKINK: folds
Raven Macha: raises 9240 to 18000
PavelNIK777: folds
pwn[CRF]: folds
soshiro1: folds
Ude_Cunha: calls 9240
*** FLOP *** {4-Spades}{K-Spades}{5-Clubs}
Ude_Cunha: checks
Raven Macha: bets 103388 and is all-in
Ude_Cunha: folds
Uncalled bet (103388) returned to Raven Macha
*** TURN *** {4-Spades}{K-Spades}{5-Clubs} {8-Hearts}
*** RIVER *** {4-Spades}{K-Spades}{5-Clubs}{8-Hearts} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Raven Macha: shows {Q-Spades}{Q-Clubs} (a pair of Queens)
Raven Macha collected 28864 from side pot
peterpoker14: shows {3-Spades}{3-Diamonds} (a pair of Threes)
Raven Macha collected 21348 from main pot
peterpoker14 finished the tournament in 17th place and received $25.02.
*** SUMMARY ***
Total pot 50212 Main pot 21348. Side pot 28864. | Rake 0
Board {4-Spades}{K-Spades}{5-Clubs}{8-Hearts}{6-Clubs}
Seat 1: soshiro1 (big blind) folded before Flop
Seat 2: Ude_Cunha folded on the Flop
Seat 3: Rit@CGO folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: peterpoker14 showed {3-Spades}{3-Diamonds} and lost with a pair of Threes
Seat 5: Candy_Gatz folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: EFOCKINK folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Raven Macha showed {Q-Spades}{Q-Clubs} and won (50212) with a pair of Queens
Seat 8: PavelNIK777 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: pwn[CRF] (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #121883770289: Tournament #969263220, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XXIV (2000/4000) - 2014/09/22 2:13:03 CET [2014/09/21 20:13:03 ET]
Table '969263220 12' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: soshiro1 (101884 in chips)
Seat 2: Ude_Cunha (130175 in chips)
Seat 3: Rit@CGO (160303 in chips)
Seat 4: peterpoker14 (127844 in chips)
Seat 5: Candy_Gatz (123632 in chips)
Seat 6: EFOCKINK (84104 in chips)
Seat 7: Raven Macha (121888 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 8: PavelNIK777 (349540 in chips)
Seat 9: pwn[CRF] (62173 in chips)
soshiro1: posts the ante 500
Ude_Cunha: posts the ante 500
Rit@CGO: posts the ante 500
peterpoker14: posts the ante 500
Candy_Gatz: posts the ante 500
EFOCKINK: posts the ante 500
PavelNIK777: posts the ante 500
pwn[CRF]: posts the ante 500
PavelNIK777: posts small blind 2000
pwn[CRF]: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {Q-Hearts}{Q-Clubs}
soshiro1: folds
Ude_Cunha: folds
Rit@CGO: folds
peterpoker14: raises 4000 to 8000
Candy_Gatz: raises 11500 to 19500
EFOCKINK: folds
PavelNIK777: folds
pwn[CRF]: folds
peterpoker14: raises 31625 to 51125
Candy_Gatz: raises 72007 to 123132 and is all-in
peterpoker14: calls 72007
*** FLOP *** {K-Spades}{10-Hearts}{4-Hearts}
*** TURN *** {K-Spades}{10-Hearts}{4-Hearts} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {K-Spades}{10-Hearts}{4-Hearts}{2-Diamonds} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
peterpoker14: shows {Q-Hearts}{Q-Clubs} (two pair, Kings and Queens)
Candy_Gatz: shows {A-Hearts}{K-Hearts} (three of a kind, Kings)
Candy_Gatz collected 256264 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 256264 | Rake 0
Board {K-Spades}{10-Hearts}{4-Hearts}{2-Diamonds}{K-Clubs}
Seat 1: soshiro1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Ude_Cunha folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Rit@CGO folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: peterpoker14 showed {Q-Hearts}{Q-Clubs} and lost with two pair, Kings and Queens
Seat 5: Candy_Gatz showed {A-Hearts}{K-Hearts} and won (256264) with three of a kind, Kings
Seat 6: EFOCKINK (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: PavelNIK777 (small blind) folded before Flop
Seat 9: pwn[CRF] (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #121883708662: Tournament #969263367, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2014/09/22 2:11:02 CET [2014/09/21 20:11:02 ET]
Table '969263367 62' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Gansao (9795 in chips)
Seat 2: AssDuive (22804 in chips)
Seat 3: Maccarini (37240 in chips)
Seat 4: Elvispen (18646 in chips)
Seat 5: chokitson (12353 in chips)
Seat 6: dmtPortal (16177 in chips)
Seat 7: Rot-Blau (17422 in chips)
Seat 8: MrGamma (42552 in chips)
Seat 9: peterpoker14 (34924 in chips)
Gansao: posts the ante 125
AssDuive: posts the ante 125
Maccarini: posts the ante 125
Elvispen: posts the ante 125
chokitson: posts the ante 125
dmtPortal: posts the ante 125
Rot-Blau: posts the ante 125
MrGamma: posts the ante 125
peterpoker14: posts the ante 125
AssDuive: posts small blind 500
Maccarini: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {A-Clubs}{10-Clubs}
Elvispen: folds
chokitson: folds
dmtPortal: folds
Rot-Blau: folds
MrGamma: folds
peterpoker14: raises 1000 to 2000
Gansao: folds
AssDuive: raises 20679 to 22679 and is all-in
Maccarini: folds
peterpoker14: calls 20679
*** FLOP *** {Q-Hearts}{7-Diamonds}{3-Hearts}
*** TURN *** {Q-Hearts}{7-Diamonds}{3-Hearts} {8-Spades}
*** RIVER *** {Q-Hearts}{7-Diamonds}{3-Hearts}{8-Spades} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
AssDuive: shows {J-Clubs}{K-Hearts} (a pair of Queens)
peterpoker14: shows {A-Clubs}{10-Clubs} (a pair of Queens - Ace kicker)
peterpoker14 collected 47483 from pot
AssDuive finished the tournament in 188th place
*** SUMMARY ***
Total pot 47483 | Rake 0
Board {Q-Hearts}{7-Diamonds}{3-Hearts}{8-Spades}{Q-Spades}
Seat 1: Gansao (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: AssDuive (small blind) showed {J-Clubs}{K-Hearts} and lost with a pair of Queens
Seat 3: Maccarini (big blind) folded before Flop
Seat 4: Elvispen folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: chokitson folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: dmtPortal folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Rot-Blau folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: MrGamma folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: peterpoker14 showed {A-Clubs}{10-Clubs} and won (47483) with a pair of Queens

PokerStars Hand #121883528159: Tournament #969263367, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2014/09/22 2:05:18 CET [2014/09/21 20:05:18 ET]
Table '969263367 62' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Gansao (12670 in chips)
Seat 3: lakichma (17392 in chips)
Seat 4: Elvispen (20021 in chips)
Seat 5: chokitson (12228 in chips)
Seat 6: dmtPortal (15927 in chips)
Seat 7: calitooon (18625 in chips)
Seat 8: MrGamma (18677 in chips)
Seat 9: peterpoker14 (19032 in chips)
Gansao: posts the ante 125
lakichma: posts the ante 125
Elvispen: posts the ante 125
chokitson: posts the ante 125
dmtPortal: posts the ante 125
calitooon: posts the ante 125
MrGamma: posts the ante 125
peterpoker14: posts the ante 125
Gansao: posts small blind 500
lakichma: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {K-Spades}{K-Clubs}
Elvispen: folds
chokitson: folds
dmtPortal: folds
calitooon: folds
MrGamma: folds
peterpoker14: raises 1000 to 2000
Gansao: folds
lakichma: raises 5500 to 7500
peterpoker14: raises 11407 to 18907 and is all-in
lakichma: calls 9767 and is all-in
Uncalled bet (1640) returned to peterpoker14
*** FLOP *** {8-Diamonds}{9-Spades}{4-Diamonds}
*** TURN *** {8-Diamonds}{9-Spades}{4-Diamonds} {2-Clubs}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{9-Spades}{4-Diamonds}{2-Clubs} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
lakichma: shows {J-Spades}{J-Clubs} (two pair, Jacks and Fours)
peterpoker14: shows {K-Spades}{K-Clubs} (two pair, Kings and Fours)
peterpoker14 collected 36034 from pot
lakichma finished the tournament in 213th place
*** SUMMARY ***
Total pot 36034 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{9-Spades}{4-Diamonds}{2-Clubs}{4-Hearts}
Seat 1: Gansao (small blind) folded before Flop
Seat 3: lakichma (big blind) showed {J-Spades}{J-Clubs} and lost with two pair, Jacks and Fours
Seat 4: Elvispen folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: chokitson folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: dmtPortal folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: calitooon folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: MrGamma folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: peterpoker14 (button) showed {K-Spades}{K-Clubs} and won (36034) with two pair, Kings and Fours

PokerStars Hand #121883394149: Tournament #969263220, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (1500/3000) - 2014/09/22 2:00:57 CET [2014/09/21 20:00:57 ET]
Table '969263220 19' 9-max Seat #3 is the button
Seat 2: pwn[CRF] (61673 in chips)
Seat 3: 4k CloudY (49077 in chips)
Seat 4: carlosbalmac (26800 in chips)
Seat 5: peterpoker14 (55297 in chips)
Seat 7: Raven Macha (124138 in chips)
Seat 8: nevslodge (39685 in chips)
Seat 9: coyote57277 (148954 in chips)
pwn[CRF]: posts the ante 375
4k CloudY: posts the ante 375
carlosbalmac: posts the ante 375
peterpoker14: posts the ante 375
Raven Macha: posts the ante 375
nevslodge: posts the ante 375
coyote57277: posts the ante 375
carlosbalmac: posts small blind 1500
peterpoker14: posts big blind 3000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {10-Clubs}{A-Diamonds}
Raven Macha: folds
nevslodge: folds
coyote57277: raises 3000 to 6000
pwn[CRF]: folds
4k CloudY: folds
carlosbalmac: folds
peterpoker14: raises 48922 to 54922 and is all-in
coyote57277: calls 48922
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{J-Hearts}{4-Clubs}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{J-Hearts}{4-Clubs} {9-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{J-Hearts}{4-Clubs}{9-Clubs} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
peterpoker14: shows {10-Clubs}{A-Diamonds} (a straight, Ten to Ace)
coyote57277: shows {10-Spades}{Q-Spades} (a straight, Nine to King)
peterpoker14 collected 113969 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 113969 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{J-Hearts}{4-Clubs}{9-Clubs}{K-Clubs}
Seat 2: pwn[CRF] folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 4k CloudY (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: carlosbalmac (small blind) folded before Flop
Seat 5: peterpoker14 (big blind) showed {10-Clubs}{A-Diamonds} and won (113969) with a straight, Ten to Ace
Seat 7: Raven Macha folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: nevslodge folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: coyote57277 showed {10-Spades}{Q-Spades} and lost with a straight, Nine to King

2015 storm out
2015 big11 out
2015 3.30 proko out
2030 13.50 ko out
2045 4.40 turbo out
2100 2.70 tko out
2115 5.40tko out
2130 11 out
2145 5,50 1000cap 55.2k
2200 2.20 proko out
2215 2,20 out
2230 8.80 40.8k
2245 10.50 superko out
2245 52R1A 17.4k 2r1a
2330 big4.40 out
0000 4.40proko t out

in kas 26.22$

PokerStars Hand #121883084266: Tournament #969263274, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2014/09/22 1:49:55 CET [2014/09/21 19:49:55 ET]
Table '969263274 7' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: 1amDirt (14643 in chips)
Seat 2: rgobbao (13889 in chips)
Seat 3: peterpoker14 (20607 in chips)
Seat 4: danish7 (84571 in chips)
Seat 5: skony1984 (10627 in chips)
Seat 6: fr3nne (46407 in chips)
Seat 7: Dr_Drey15 (24574 in chips)
Seat 8: XaNguyen (30748 in chips)
Seat 9: martamaniac (5596 in chips)
1amDirt: posts the ante 125
rgobbao: posts the ante 125
peterpoker14: posts the ante 125
danish7: posts the ante 125
skony1984: posts the ante 125
fr3nne: posts the ante 125
Dr_Drey15: posts the ante 125
XaNguyen: posts the ante 125
martamaniac: posts the ante 125
Dr_Drey15: posts small blind 500
XaNguyen: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {J-Clubs}{J-Spades}
martamaniac: folds
1amDirt: folds
rgobbao: folds
peterpoker14: raises 1000 to 2000
danish7: raises 3000 to 5000
skony1984: folds
fr3nne: folds
Dr_Drey15: folds
XaNguyen: folds
peterpoker14: raises 15482 to 20482 and is all-in
danish7: calls 15482
*** FLOP *** {7-Clubs}{4-Clubs}{6-Hearts}
*** TURN *** {7-Clubs}{4-Clubs}{6-Hearts} {Q-Spades}
*** RIVER *** {7-Clubs}{4-Clubs}{6-Hearts}{Q-Spades} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
peterpoker14: shows {J-Clubs}{J-Spades} (a pair of Jacks)
danish7: shows {K-Clubs}{A-Clubs} (high card Ace)
peterpoker14 collected 43589 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 43589 | Rake 0
Board {7-Clubs}{4-Clubs}{6-Hearts}{Q-Spades}{3-Hearts}
Seat 1: 1amDirt folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: rgobbao folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: peterpoker14 showed {J-Clubs}{J-Spades} and won (43589) with a pair of Jacks
Seat 4: danish7 showed {K-Clubs}{A-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 5: skony1984 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: fr3nne (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Dr_Drey15 (small blind) folded before Flop
Seat 8: XaNguyen (big blind) folded before Flop
Seat 9: martamaniac folded before Flop (didn't bet)

2015 storm out
2015 big11 out
2015 3.30 proko out
2030 13.50 ko out
2045 4.40 turbo out
2100 2.70 tko out
2115 5.40tko out
2130 11 out
2145 5,50 1000cap 41.9k
2200 2.20 proko out
2215 2,20 out
2230 8.80 33.9k
2245 10.50 superko out
2245 52R1A 14.5k 2r1a
2330 big4.40 out
0000 4.40proko t out

in kas 26.22$

PokerStars Hand #121880909744: Tournament #969263220, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XVII (500/1000) - 2014/09/22 0:50:36 CET [2014/09/21 18:50:36 ET]
Table '969263220 29' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: AKgringoAK (11667 in chips)
Seat 2: jjandellis (38842 in chips)
Seat 3: VovaS13 (9251 in chips)
Seat 4: peterpoker14 (40733 in chips)
Seat 5: x_hero22 (40304 in chips)
Seat 6: Fraggl81 (1576 in chips)
Seat 7: Raven Macha (43291 in chips)
Seat 8: missythemoo (12662 in chips)
Seat 9: Kasey mc e (33333 in chips)
AKgringoAK: posts the ante 125
jjandellis: posts the ante 125
VovaS13: posts the ante 125
peterpoker14: posts the ante 125
x_hero22: posts the ante 125
Fraggl81: posts the ante 125
Raven Macha: posts the ante 125
missythemoo: posts the ante 125
Kasey mc e: posts the ante 125
missythemoo: posts small blind 500
Kasey mc e: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {Q-Diamonds}{A-Spades}
AKgringoAK: folds
jjandellis: folds
VovaS13: raises 8126 to 9126 and is all-in
peterpoker14: calls 9126
x_hero22: folds
Fraggl81: folds
Raven Macha: folds
missythemoo: folds
Kasey mc e: folds
*** FLOP *** {6-Hearts}{Q-Clubs}{8-Hearts}
*** TURN *** {6-Hearts}{Q-Clubs}{8-Hearts} {5-Hearts}
*** RIVER *** {6-Hearts}{Q-Clubs}{8-Hearts}{5-Hearts} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
VovaS13: shows {A-Clubs}{3-Clubs} (high card Ace)
peterpoker14: shows {Q-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Queens)
peterpoker14 collected 20877 from pot
VovaS13 finished the tournament in 84th place and received $9.29.
*** SUMMARY ***
Total pot 20877 | Rake 0
Board {6-Hearts}{Q-Clubs}{8-Hearts}{5-Hearts}{10-Spades}
Seat 1: AKgringoAK folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: jjandellis folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: VovaS13 showed {A-Clubs}{3-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 4: peterpoker14 showed {Q-Diamonds}{A-Spades} and won (20877) with a pair of Queens
Seat 5: x_hero22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Fraggl81 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Raven Macha (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: missythemoo (small blind) folded before Flop
Seat 9: Kasey mc e (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #121880838206: Tournament #969263274, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2014/09/22 0:48:53 CET [2014/09/21 18:48:53 ET]
Table '969263274 10' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Steinzz (9038 in chips)
Seat 2: Washington47 (5696 in chips)
Seat 3: eki87 (18647 in chips)
Seat 5: Velho Sábio (14200 in chips)
Seat 6: peterpoker14 (13798 in chips)
Seat 7: acbilly4 (8011 in chips)
Seat 8: ismo<3seppo (5453 in chips)
Seat 9: tlegolas (13826 in chips)
Steinzz: posts the ante 50
Washington47: posts the ante 50
eki87: posts the ante 50
Velho Sábio: posts the ante 50
peterpoker14: posts the ante 50
acbilly4: posts the ante 50
ismo<3seppo: posts the ante 50
tlegolas: posts the ante 50
acbilly4: posts small blind 200
ismo<3seppo: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {7-Spades}{7-Clubs}
tlegolas: folds
Steinzz: raises 444 to 844
Washington47: folds
eki87: folds
Velho Sábio: folds
peterpoker14: calls 844
acbilly4: folds
ismo<3seppo: folds
*** FLOP *** {5-Diamonds}{7-Diamonds}{3-Spades}
Steinzz: bets 1075
peterpoker14: calls 1075
*** TURN *** {5-Diamonds}{7-Diamonds}{3-Spades} {2-Hearts}
Steinzz: checks
peterpoker14: bets 1800
Steinzz: raises 5269 to 7069 and is all-in
peterpoker14: calls 5269
*** RIVER *** {5-Diamonds}{7-Diamonds}{3-Spades}{2-Hearts} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Steinzz: shows {K-Clubs}{Q-Hearts} (high card King)
peterpoker14: shows {7-Spades}{7-Clubs} (three of a kind, Sevens)
peterpoker14 collected 18976 from pot
Steinzz finished the tournament in 275th place
*** SUMMARY ***
Total pot 18976 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{7-Diamonds}{3-Spades}{2-Hearts}{6-Clubs}
Seat 1: Steinzz showed {K-Clubs}{Q-Hearts} and lost with high card King
Seat 2: Washington47 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: eki87 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Velho Sábio folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: peterpoker14 (button) showed {7-Spades}{7-Clubs} and won (18976) with three of a kind, Sevens
Seat 7: acbilly4 (small blind) folded before Flop
Seat 8: ismo<3seppo (big blind) folded before Flop
Seat 9: tlegolas folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #121880765450: Tournament #969263274, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2014/09/22 0:47:10 CET [2014/09/21 18:47:10 ET]
Table '969263274 10' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Steinzz (5508 in chips)
Seat 2: Washington47 (5796 in chips)
Seat 3: eki87 (18747 in chips)
Seat 4: Machadada RS (3384 in chips)
Seat 5: Velho Sábio (19432 in chips)
Seat 6: peterpoker14 (5182 in chips)
Seat 7: acbilly4 (8511 in chips)
Seat 8: infernobul (2730 in chips)
Seat 9: tlegolas (13926 in chips)
Steinzz: posts the ante 50
Washington47: posts the ante 50
eki87: posts the ante 50
Machadada RS: posts the ante 50
Velho Sábio: posts the ante 50
peterpoker14: posts the ante 50
acbilly4: posts the ante 50
infernobul: posts the ante 50
tlegolas: posts the ante 50
Velho Sábio: posts small blind 200
peterpoker14: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {A-Hearts}{A-Clubs}
acbilly4: folds
infernobul: folds
tlegolas: folds
Steinzz: folds
Washington47: folds
eki87: folds
Machadada RS: raises 2934 to 3334 and is all-in
Velho Sábio: calls 3134
peterpoker14: raises 1798 to 5132 and is all-in
Velho Sábio: calls 1798
*** FLOP *** {5-Hearts}{Q-Clubs}{9-Clubs}
*** TURN *** {5-Hearts}{Q-Clubs}{9-Clubs} {9-Spades}
*** RIVER *** {5-Hearts}{Q-Clubs}{9-Clubs}{9-Spades} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Velho Sábio: shows {K-Clubs}{J-Hearts} (a pair of Nines)
peterpoker14: shows {A-Hearts}{A-Clubs} (a full house, Aces full of Nines)
peterpoker14 collected 3596 from side pot
Machadada RS: shows {K-Hearts}{7-Clubs} (a pair of Nines)
peterpoker14 collected 10452 from main pot
Machadada RS finished the tournament in 288th place
*** SUMMARY ***
Total pot 14048 Main pot 10452. Side pot 3596. | Rake 0
Board {5-Hearts}{Q-Clubs}{9-Clubs}{9-Spades}{A-Diamonds}
Seat 1: Steinzz folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Washington47 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: eki87 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Machadada RS (button) showed {K-Hearts}{7-Clubs} and lost with a pair of Nines
Seat 5: Velho Sábio (small blind) showed {K-Clubs}{J-Hearts} and lost with a pair of Nines
Seat 6: peterpoker14 (big blind) showed {A-Hearts}{A-Clubs} and won (14048) with a full house, Aces full of Nines
Seat 7: acbilly4 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: infernobul folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: tlegolas folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #121880318894: Tournament #969263220, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XVI (400/800) - 2014/09/22 0:36:49 CET [2014/09/21 18:36:49 ET]
Table '969263220 47' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: PokerDave476 (26937 in chips)
Seat 2: peterpoker14 (16002 in chips)
Seat 3: koolhwip (13866 in chips)
Seat 4: Jaw1088 (53830 in chips)
Seat 5: pkrazer (8947 in chips)
Seat 6: MiniMaxRM4 (8797 in chips)
Seat 8: Mr.Baziboy (15359 in chips)
Seat 9: jany214 (11300 in chips)
PokerDave476: posts the ante 100
peterpoker14: posts the ante 100
koolhwip: posts the ante 100
Jaw1088: posts the ante 100
pkrazer: posts the ante 100
MiniMaxRM4: posts the ante 100
Mr.Baziboy: posts the ante 100
jany214: posts the ante 100
peterpoker14: posts small blind 400
koolhwip: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {K-Clubs}{J-Spades}
Jaw1088: folds
pkrazer: folds
MiniMaxRM4: folds
Mr.Baziboy: folds
jany214: folds
PokerDave476: raises 800 to 1600
peterpoker14: raises 14302 to 15902 and is all-in
koolhwip: calls 12966 and is all-in
PokerDave476: folds
Uncalled bet (2136) returned to peterpoker14
*** FLOP *** {10-Clubs}{5-Clubs}{10-Diamonds}
*** TURN *** {10-Clubs}{5-Clubs}{10-Diamonds} {J-Clubs}
*** RIVER *** {10-Clubs}{5-Clubs}{10-Diamonds}{J-Clubs} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
peterpoker14: shows {K-Clubs}{J-Spades} (a full house, Tens full of Jacks)
koolhwip: shows {A-Diamonds}{K-Diamonds} (three of a kind, Tens)
peterpoker14 collected 29932 from pot
koolhwip finished the tournament in 100th place
*** SUMMARY ***
Total pot 29932 | Rake 0
Board {10-Clubs}{5-Clubs}{10-Diamonds}{J-Clubs}{10-Hearts}
Seat 1: PokerDave476 (button) folded before Flop
Seat 2: peterpoker14 (small blind) showed {K-Clubs}{J-Spades} and won (29932) with a full house, Tens full of Jacks
Seat 3: koolhwip (big blind) showed {A-Diamonds}{K-Diamonds} and lost with three of a kind, Tens
Seat 4: Jaw1088 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: pkrazer folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: MiniMaxRM4 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Mr.Baziboy folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: jany214 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #121880324548: Tournament #969263274, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/09/22 0:36:57 CET [2014/09/21 18:36:57 ET]
Table '969263274 10' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Steinzz (11058 in chips)
Seat 2: Washington47 (4619 in chips)
Seat 3: izlgta (4823 in chips)
Seat 4: Machadada RS (4904 in chips)
Seat 5: Velho Sábio (10807 in chips)
Seat 6: peterpoker14 (2141 in chips)
Seat 7: acbilly4 (10231 in chips)
Seat 8: infernobul (4550 in chips)
Seat 9: SkunkBoy77 (5211 in chips)
Steinzz: posts the ante 40
Washington47: posts the ante 40
izlgta: posts the ante 40
Machadada RS: posts the ante 40
Velho Sábio: posts the ante 40
peterpoker14: posts the ante 40
acbilly4: posts the ante 40
infernobul: posts the ante 40
SkunkBoy77: posts the ante 40
izlgta: posts small blind 150
Machadada RS: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {4-Spades}{A-Clubs}
Velho Sábio: folds
peterpoker14: raises 1801 to 2101 and is all-in
acbilly4: folds
infernobul: folds
SkunkBoy77: folds
Steinzz: folds
Washington47: raises 2478 to 4579 and is all-in
izlgta: folds
Machadada RS: folds
Uncalled bet (2478) returned to Washington47
*** FLOP *** {J-Hearts}{6-Clubs}{4-Diamonds}
*** TURN *** {J-Hearts}{6-Clubs}{4-Diamonds} {4-Clubs}
*** RIVER *** {J-Hearts}{6-Clubs}{4-Diamonds}{4-Clubs} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
peterpoker14: shows {4-Spades}{A-Clubs} (three of a kind, Fours)
Washington47: shows {A-Diamonds}{K-Hearts} (a pair of Fours)
peterpoker14 collected 5012 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5012 | Rake 0
Board {J-Hearts}{6-Clubs}{4-Diamonds}{4-Clubs}{9-Diamonds}
Seat 1: Steinzz folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Washington47 (button) showed {A-Diamonds}{K-Hearts} and lost with a pair of Fours
Seat 3: izlgta (small blind) folded before Flop
Seat 4: Machadada RS (big blind) folded before Flop
Seat 5: Velho Sábio folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: peterpoker14 showed {4-Spades}{A-Clubs} and won (5012) with three of a kind, Fours
Seat 7: acbilly4 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: infernobul folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: SkunkBoy77 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #121880262619: Tournament #969263274, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/09/22 0:35:32 CET [2014/09/21 18:35:32 ET]
Table '969263274 10' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Steinzz (5164 in chips)
Seat 2: Washington47 (4809 in chips)
Seat 3: izlgta (5163 in chips)
Seat 4: Machadada RS (4944 in chips)
Seat 5: Velho Sábio (10847 in chips)
Seat 6: peterpoker14 (7305 in chips)
Seat 7: acbilly4 (10271 in chips)
Seat 8: infernobul (4590 in chips)
Seat 9: SkunkBoy77 (5251 in chips)
Steinzz: posts the ante 40
Washington47: posts the ante 40
izlgta: posts the ante 40
Machadada RS: posts the ante 40
Velho Sábio: posts the ante 40
peterpoker14: posts the ante 40
acbilly4: posts the ante 40
infernobul: posts the ante 40
SkunkBoy77: posts the ante 40
Washington47: posts small blind 150
izlgta: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {8-Spades}{8-Clubs}
Machadada RS: folds
Velho Sábio: folds
peterpoker14: raises 300 to 600
acbilly4: folds
infernobul: folds
SkunkBoy77: folds
Steinzz: raises 4524 to 5124 and is all-in
Washington47: folds
izlgta: folds
peterpoker14: calls 4524
*** FLOP *** {5-Diamonds}{10-Hearts}{Q-Clubs}
*** TURN *** {5-Diamonds}{10-Hearts}{Q-Clubs} {K-Spades}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{10-Hearts}{Q-Clubs}{K-Spades} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
peterpoker14: shows {8-Spades}{8-Clubs} (two pair, Queens and Eights)
Steinzz: shows {K-Clubs}{A-Hearts} (two pair, Kings and Queens)
Steinzz collected 11058 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11058 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{10-Hearts}{Q-Clubs}{K-Spades}{Q-Diamonds}
Seat 1: Steinzz (button) showed {K-Clubs}{A-Hearts} and won (11058) with two pair, Kings and Queens
Seat 2: Washington47 (small blind) folded before Flop
Seat 3: izlgta (big blind) folded before Flop
Seat 4: Machadada RS folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Velho Sábio folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: peterpoker14 showed {8-Spades}{8-Clubs} and lost with two pair, Queens and Eights
Seat 7: acbilly4 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: infernobul folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: SkunkBoy77 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #121880153020: Tournament #969235321, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2014/09/22 0:33:04 CET [2014/09/21 18:33:04 ET]
Table '969235321 120' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: stelli 66 (4929 in chips)
Seat 2: aleks7806 (12448 in chips)
Seat 3: peterpoker14 (981 in chips)
Seat 4: Blazebhavin (4177 in chips)
Seat 5: Tomi55 (7655 in chips)
Seat 6: Leonileona (3580 in chips)
Seat 8: jockeync91 (5800 in chips)
Seat 9: benno354 (5320 in chips)
stelli 66: posts the ante 10
aleks7806: posts the ante 10
peterpoker14: posts the ante 10
Blazebhavin: posts the ante 10
Tomi55: posts the ante 10
Leonileona: posts the ante 10
jockeync91: posts the ante 10
benno354: posts the ante 10
benno354: posts small blind 50
stelli 66: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {Q-Spades}{J-Spades}
aleks7806: calls 100
peterpoker14: raises 871 to 971 and is all-in
Blazebhavin: folds
Tomi55: calls 971
Leonileona: folds
jockeync91: folds
benno354: folds
stelli 66: raises 3948 to 4919 and is all-in
aleks7806: raises 3948 to 8867
Tomi55: folds
Uncalled bet (3948) returned to aleks7806
*** FLOP *** {9-Hearts}{A-Clubs}{7-Diamonds}
*** TURN *** {9-Hearts}{A-Clubs}{7-Diamonds} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Hearts}{A-Clubs}{7-Diamonds}{Q-Diamonds} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
stelli 66: shows {6-Diamonds}{6-Clubs} (a pair of Sixes)
aleks7806: shows {K-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
aleks7806 collected 7896 from side pot
peterpoker14: shows {Q-Spades}{J-Spades} (a pair of Queens)
aleks7806 collected 4014 from main pot
aleks7806 wins $1 for eliminating stelli 66 and their own bounty increases by $1 to $7
aleks7806 wins $1.50 for eliminating peterpoker14 and their own bounty increases by $1.50 to $8.50
stelli 66 finished the tournament in 2673rd place
peterpoker14 finished the tournament in 2674th place
*** SUMMARY ***
Total pot 11910 Main pot 4014. Side pot 7896. | Rake 0
Board {9-Hearts}{A-Clubs}{7-Diamonds}{Q-Diamonds}{2-Spades}
Seat 1: stelli 66 (big blind) showed {6-Diamonds}{6-Clubs} and lost with a pair of Sixes
Seat 2: aleks7806 showed {K-Hearts}{A-Diamonds} and won (11910) with a pair of Aces
Seat 3: peterpoker14 showed {Q-Spades}{J-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 4: Blazebhavin folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Tomi55 folded before Flop
Seat 6: Leonileona folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: jockeync91 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: benno354 (small blind) folded before Flop

12345901