Now Live Unibet Open Malta

PetjeXL

Naam:Robin van Gils
Verstuur bericht

Forum Posts

morgen vanwege pinksteren weer eens de mogelijkheid om een volle zondag te spelen, zou graag veel low/medium value toernooien spelen (scoops / bigs / hots / bb's), bijvoorbeeld (een selectie uit) onderstaande lijst. kan rond 16.00u beginnen, dus de eerste paar zouden latereg zijn. deal in overleg, pm bij interesse

14.00 $11 scoop 26-L
15.00 $4,40 big
15.00 $11 mini kickoff
15.30 $16,50 bb
16.00 $44 big
16.15 $33 hot
16.15 $3,30 sunday 6max
16.45 $11 10k payday
17.00 $27 scoop 27-L
17.00 $7,50 big
17.15 $5,50 hot
17.30 $44 bb
18.00 $3,30 big
18.22 $22 double deuce
18.30 $11 bb
19.00 $22 big
19.00 $11 sunday storm
19.15 $11 hot
19.30 $3,30 bb
20.00 $11 big
20.15 $2,20 hot
20.30 $27 scoop 29-L
20.30 $33 bb
21.00 $22 mini million
---------------------
$397

19.00 7,50 en 82 scoop l en m

European

en bust h16.50, fijne run. 6,13 sent, tnx for backing

PokerStars Hand #150660053811: Tournament #1505751066, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2016/03/20 19:11:00 CET [2016/03/20 14:11:00 ET]
Table '1505751066 209' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: ahusvizu (8741 in chips)
Seat 2: blaki_93 (1505 in chips)
Seat 3: Riverovic (2135 in chips)
Seat 4: PetjeXL (3030 in chips)
Seat 5: susenka1 (4149 in chips)
Seat 6: FamiliaBiee (2990 in chips)
Seat 7: 1Malshin1 (2010 in chips)
Seat 8: golfiarzp (8965 in chips)
Seat 9: Zverev1989 (1428 in chips)
ahusvizu: posts the ante 10
blaki_93: posts the ante 10
Riverovic: posts the ante 10
PetjeXL: posts the ante 10
susenka1: posts the ante 10
FamiliaBiee: posts the ante 10
1Malshin1: posts the ante 10
golfiarzp: posts the ante 10
Zverev1989: posts the ante 10
PetjeXL: posts small blind 50
susenka1: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {K-Diamonds}{A-Hearts}
FamiliaBiee: folds
1Malshin1: folds
golfiarzp: folds
Zverev1989: raises 1318 to 1418 and is all-in
ahusvizu: folds
blaki_93: folds
Riverovic: folds
PetjeXL: raises 1602 to 3020 and is all-in
susenka1: calls 2920
*** FLOP *** {6-Hearts}{7-Diamonds}{J-Spades}
*** TURN *** {6-Hearts}{7-Diamonds}{J-Spades} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Hearts}{7-Diamonds}{J-Spades}{10-Diamonds} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {K-Diamonds}{A-Hearts} (high card Ace)
susenka1: shows {9-Hearts}{9-Diamonds} (a pair of Nines)
susenka1 collected 3204 from side pot
Zverev1989: shows {3-Spades}{3-Diamonds} (a pair of Threes)
susenka1 collected 4344 from main pot
PetjeXL finished the tournament
Zverev1989 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 7548 Main pot 4344. Side pot 3204. | Rake 0
Board {6-Hearts}{7-Diamonds}{J-Spades}{10-Diamonds}{2-Spades}
Seat 1: ahusvizu folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: blaki_93 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Riverovic (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: PetjeXL (small blind) showed {K-Diamonds}{A-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 5: susenka1 (big blind) showed {9-Hearts}{9-Diamonds} and won (7548) with a pair of Nines
Seat 6: FamiliaBiee folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: 1Malshin1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: golfiarzp folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Zverev1989 showed {3-Spades}{3-Diamonds} and lost with a pair of Threes

bust 22pko

PokerStars Hand #150659414212: Tournament #1505707572, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level I (15/30) - 2016/03/20 19:02:11 CET [2016/03/20 14:02:11 ET]
Table '1505707572 51' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: agus_amestoy (3480 in chips)
Seat 2: daltonhb (2625 in chips)
Seat 3: 1st.Miranka (2955 in chips)
Seat 4: sdv2732 (4586 in chips)
Seat 5: PetjeXL (2881 in chips)
Seat 6: Miss.xxDxx (4217 in chips)
PetjeXL: posts small blind 15
Miss.xxDxx: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {A-Clubs}{Q-Hearts}
agus_amestoy: raises 60 to 90
daltonhb: folds
1st.Miranka: calls 90
sdv2732: calls 90
PetjeXL: raises 360 to 450
Miss.xxDxx: folds
agus_amestoy: calls 360
1st.Miranka: folds
sdv2732: calls 360
*** FLOP *** {A-Spades}{9-Clubs}{5-Clubs}
PetjeXL: bets 525
agus_amestoy: folds
sdv2732: calls 525
*** TURN *** {A-Spades}{9-Clubs}{5-Clubs} {10-Spades}
PetjeXL: bets 1906 and is all-in
sdv2732: calls 1906
*** RIVER *** {A-Spades}{9-Clubs}{5-Clubs}{10-Spades} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {A-Clubs}{Q-Hearts} (a pair of Aces)
sdv2732: shows {5-Hearts}{5-Diamonds} (three of a kind, Fives)
sdv2732 collected 6332 from pot
sdv2732 wins $5 for eliminating PetjeXL and their own bounty increases by $5 to $15
PetjeXL finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 6332 | Rake 0
Board {A-Spades}{9-Clubs}{5-Clubs}{10-Spades}{7-Clubs}
Seat 1: agus_amestoy folded on the Flop
Seat 2: daltonhb folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 1st.Miranka folded before Flop
Seat 4: sdv2732 (button) showed {5-Hearts}{5-Diamonds} and won (6332) with three of a kind, Fives
Seat 5: PetjeXL (small blind) showed {A-Clubs}{Q-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 6: Miss.xxDxx (big blind) folded before Flop

bust b22

PokerStars Hand #150658518026: Tournament #1505732895, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2016/03/20 18:47:26 CET [2016/03/20 13:47:26 ET]
Table '1505732895 15' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Egor699 (7551 in chips)
Seat 3: Count_NN (7932 in chips)
Seat 4: MrThuvesson (8021 in chips)
Seat 5: Succeeed (2821 in chips)
Seat 6: Sobizzle21 (13034 in chips)
Seat 7: 14hrabrec (3545 in chips)
Seat 8: PetjeXL (975 in chips)
Seat 9: undaDISGUISE (2610 in chips)
Egor699: posts the ante 20
Count_NN: posts the ante 20
MrThuvesson: posts the ante 20
Succeeed: posts the ante 20
Sobizzle21: posts the ante 20
14hrabrec: posts the ante 20
PetjeXL: posts the ante 20
undaDISGUISE: posts the ante 20
undaDISGUISE: posts small blind 75
Egor699: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {8-Spades}{9-Hearts}
Count_NN: folds
MrThuvesson: folds
Succeeed: folds
Sobizzle21: folds
14hrabrec: folds
PetjeXL: raises 805 to 955 and is all-in
undaDISGUISE: raises 1635 to 2590 and is all-in
Egor699: folds
Uncalled bet (1635) returned to undaDISGUISE
*** FLOP *** {2-Hearts}{8-Diamonds}{K-Hearts}
*** TURN *** {2-Hearts}{8-Diamonds}{K-Hearts} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Hearts}{8-Diamonds}{K-Hearts}{10-Diamonds} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
undaDISGUISE: shows {Q-Spades}{K-Spades} (two pair, Kings and Tens)
PetjeXL: shows {8-Spades}{9-Hearts} (two pair, Tens and Eights)
undaDISGUISE collected 2220 from pot
PetjeXL finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 2220 | Rake 0
Board {2-Hearts}{8-Diamonds}{K-Hearts}{10-Diamonds}{10-Clubs}
Seat 1: Egor699 (big blind) folded before Flop
Seat 3: Count_NN folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MrThuvesson folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Succeeed folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Sobizzle21 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: 14hrabrec folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: PetjeXL (button) showed {8-Spades}{9-Hearts} and lost with two pair, Tens and Eights
Seat 9: undaDISGUISE (small blind) showed {Q-Spades}{K-Spades} and won (2220) with two pair, Kings and Tens

bust sat

PokerStars Hand #150658103255: Tournament #1505730567, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VIII (250/500) - 2016/03/20 18:41:29 CET [2016/03/20 13:41:29 ET]
Table '1505730567 19' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: NiCe1MF (11420 in chips)
Seat 2: MUSATHI1 (11240 in chips)
Seat 3: lordzefiro (8184 in chips)
Seat 4: klem@nso (6993 in chips)
Seat 5: PetjeXL (7782 in chips)
Seat 6: JJJ-K9 (10805 in chips)
Seat 7: barn284 (14966 in chips)
Seat 8: alex18081988 (8317 in chips)
Seat 9: jegu_yoo_hoo (10318 in chips)
NiCe1MF: posts the ante 50
MUSATHI1: posts the ante 50
lordzefiro: posts the ante 50
klem@nso: posts the ante 50
PetjeXL: posts the ante 50
JJJ-K9: posts the ante 50
barn284: posts the ante 50
alex18081988: posts the ante 50
jegu_yoo_hoo: posts the ante 50
alex18081988: posts small blind 250
jegu_yoo_hoo: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {A-Spades}{K-Hearts}
NiCe1MF: folds
MUSATHI1: folds
lordzefiro: folds
klem@nso: raises 6250 to 6750
PetjeXL: raises 982 to 7732 and is all-in
JJJ-K9: raises 3023 to 10755 and is all-in
barn284: folds
alex18081988: folds
jegu_yoo_hoo: folds
klem@nso: calls 193 and is all-in
Uncalled bet (3023) returned to JJJ-K9
*** FLOP *** {7-Hearts}{Q-Spades}{K-Diamonds}
*** TURN *** {7-Hearts}{Q-Spades}{K-Diamonds} {6-Clubs}
*** RIVER *** {7-Hearts}{Q-Spades}{K-Diamonds}{6-Clubs} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {A-Spades}{K-Hearts} (a pair of Kings)
JJJ-K9: shows {10-Hearts}{10-Spades} (three of a kind, Tens)
JJJ-K9 collected 1578 from side pot
klem@nso: shows {5-Diamonds}{5-Spades} (a pair of Fives)
JJJ-K9 collected 22029 from main pot
PetjeXL finished the tournament
klem@nso finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 23607 Main pot 22029. Side pot 1578. | Rake 0
Board {7-Hearts}{Q-Spades}{K-Diamonds}{6-Clubs}{10-Diamonds}
Seat 1: NiCe1MF folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: MUSATHI1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: lordzefiro folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: klem@nso showed {5-Diamonds}{5-Spades} and lost with a pair of Fives
Seat 5: PetjeXL showed {A-Spades}{K-Hearts} and lost with a pair of Kings
Seat 6: JJJ-K9 showed {10-Hearts}{10-Spades} and won (23607) with three of a kind, Tens
Seat 7: barn284 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: alex18081988 (small blind) folded before Flop
Seat 9: jegu_yoo_hoo (big blind) folded before Flop

betaald

bust 27pko

PokerStars Hand #150657427134: Tournament #1505706612, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2016/03/20 18:31:43 CET [2016/03/20 13:31:43 ET]
Table '1505706612 334' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: gloomyal (4604 in chips)
Seat 2: jcswat (2702 in chips)
Seat 3: dopestplaya (5890 in chips)
Seat 4: PetjeXL (2044 in chips)
Seat 5: mendozoQ (11250 in chips)
Seat 6: Marc01989 (672 in chips)
Seat 7: luckyluk83 (10556 in chips)
Seat 8: atem zevel (5692 in chips)
Seat 9: utvekklo2 (4363 in chips) is sitting out
gloomyal: posts the ante 50
jcswat: posts the ante 50
dopestplaya: posts the ante 50
PetjeXL: posts the ante 50
mendozoQ: posts the ante 50
Marc01989: posts the ante 50
luckyluk83: posts the ante 50
atem zevel: posts the ante 50
utvekklo2: posts the ante 50
dopestplaya: posts small blind 200
PetjeXL: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {7-Clubs}{A-Hearts}
mendozoQ: folds
Marc01989: folds
luckyluk83: folds
atem zevel: folds
utvekklo2: folds
gloomyal: folds
jcswat: folds
dopestplaya: raises 5440 to 5840 and is all-in
PetjeXL: calls 1594 and is all-in
Uncalled bet (3846) returned to dopestplaya
*** FLOP *** {K-Hearts}{K-Spades}{5-Spades}
*** TURN *** {K-Hearts}{K-Spades}{5-Spades} {J-Spades}
*** RIVER *** {K-Hearts}{K-Spades}{5-Spades}{J-Spades} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
dopestplaya: shows {7-Diamonds}{8-Hearts} (two pair, Kings and Eights)
PetjeXL: shows {7-Clubs}{A-Hearts} (a pair of Kings)
dopestplaya collected 4438 from pot
dopestplaya wins $9.19 for eliminating PetjeXL and their own bounty increases by $9.18 to $27.55
PetjeXL finished the tournament in 1663rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 4438 | Rake 0
Board {K-Hearts}{K-Spades}{5-Spades}{J-Spades}{8-Clubs}
Seat 1: gloomyal folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: jcswat (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: dopestplaya (small blind) showed {7-Diamonds}{8-Hearts} and won (4438) with two pair, Kings and Eights
Seat 4: PetjeXL (big blind) showed {7-Clubs}{A-Hearts} and lost with a pair of Kings
Seat 5: mendozoQ folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Marc01989 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: luckyluk83 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: atem zevel folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: utvekklo2 folded before Flop (didn't bet)

lame

PokerStars Hand #150657102035: Tournament #1505706612, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2016/03/20 18:26:54 CET [2016/03/20 13:26:54 ET]
Table '1505706612 334' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: gloomyal (2487 in chips)
Seat 2: jcswat (4813 in chips)
Seat 3: dopestplaya (3330 in chips)
Seat 4: PetjeXL (4881 in chips)
Seat 5: mendozoQ (5940 in chips)
Seat 6: Marc01989 (6812 in chips)
Seat 7: luckyluk83 (11546 in chips)
Seat 8: atem zevel (2611 in chips)
Seat 9: utvekklo2 (5353 in chips)
gloomyal: posts the ante 40
jcswat: posts the ante 40
dopestplaya: posts the ante 40
PetjeXL: posts the ante 40
mendozoQ: posts the ante 40
Marc01989: posts the ante 40
luckyluk83: posts the ante 40
atem zevel: posts the ante 40
utvekklo2: posts the ante 40
PetjeXL: posts small blind 150
mendozoQ: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {A-Hearts}{7-Clubs}
Marc01989: folds
luckyluk83: folds
atem zevel: folds
utvekklo2: folds
gloomyal: raises 2147 to 2447 and is all-in
jcswat: folds
dopestplaya: folds
PetjeXL: raises 2394 to 4841 and is all-in
mendozoQ: folds
Uncalled bet (2394) returned to PetjeXL
*** FLOP *** {10-Clubs}{K-Spades}{A-Clubs}
*** TURN *** {10-Clubs}{K-Spades}{A-Clubs} {5-Spades}
*** RIVER *** {10-Clubs}{K-Spades}{A-Clubs}{5-Spades} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {A-Hearts}{7-Clubs} (two pair, Aces and Fives)
gloomyal: shows {5-Diamonds}{K-Diamonds} (a full house, Fives full of Kings)
gloomyal collected 5554 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5554 | Rake 0
Board {10-Clubs}{K-Spades}{A-Clubs}{5-Spades}{5-Hearts}
Seat 1: gloomyal showed {5-Diamonds}{K-Diamonds} and won (5554) with a full house, Fives full of Kings
Seat 2: jcswat folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: dopestplaya (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: PetjeXL (small blind) showed {A-Hearts}{7-Clubs} and lost with two pair, Aces and Fives
Seat 5: mendozoQ (big blind) folded before Flop
Seat 6: Marc01989 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: luckyluk83 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: atem zevel folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: utvekklo2 folded before Flop (didn't bet)

bust h11

PokerStars Hand #150656776324: Tournament #1505751054, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2016/03/20 18:22:06 CET [2016/03/20 13:22:06 ET]
Table '1505751054 545' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: ajlr01 (5040 in chips)
Seat 2: SolidAct (3490 in chips)
Seat 3: ekores (2690 in chips)
Seat 4: Jabote42 (3790 in chips)
Seat 5: PetjeXL (1860 in chips)
Seat 6: Tim Piper (1720 in chips)
Seat 7: everlastingJ (4513 in chips)
Seat 8: qiao188888 (3220 in chips)
Seat 9: xxxshone (5155 in chips)
ajlr01: posts the ante 20
SolidAct: posts the ante 20
ekores: posts the ante 20
Jabote42: posts the ante 20
PetjeXL: posts the ante 20
Tim Piper: posts the ante 20
everlastingJ: posts the ante 20
qiao188888: posts the ante 20
xxxshone: posts the ante 20
Tim Piper: posts small blind 75
everlastingJ: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {4-Spades}{4-Diamonds}
qiao188888: folds
xxxshone: folds
ajlr01: folds
SolidAct: raises 225 to 375
ekores: folds
Jabote42: folds
PetjeXL: raises 1465 to 1840 and is all-in
Tim Piper: folds
everlastingJ: raises 2653 to 4493 and is all-in
SolidAct: folds
Uncalled bet (2653) returned to everlastingJ
*** FLOP *** {2-Hearts}{J-Clubs}{K-Diamonds}
*** TURN *** {2-Hearts}{J-Clubs}{K-Diamonds} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Hearts}{J-Clubs}{K-Diamonds}{2-Diamonds} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
everlastingJ: shows {A-Spades}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Deuces)
PetjeXL: shows {4-Spades}{4-Diamonds} (two pair, Fours and Deuces)
everlastingJ collected 4310 from pot
PetjeXL finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 4310 | Rake 0
Board {2-Hearts}{J-Clubs}{K-Diamonds}{2-Diamonds}{7-Clubs}
Seat 1: ajlr01 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: SolidAct folded before Flop
Seat 3: ekores folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Jabote42 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: PetjeXL (button) showed {4-Spades}{4-Diamonds} and lost with two pair, Fours and Deuces
Seat 6: Tim Piper (small blind) folded before Flop
Seat 7: everlastingJ (big blind) showed {A-Spades}{A-Diamonds} and won (4310) with two pair, Aces and Deuces
Seat 8: qiao188888 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: xxxshone folded before Flop (didn't bet)

b22 1.7k
22pko 8.7k
h11 2.4k

6.13

PokerStars Hand #150654814420: Tournament #1505706612, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2016/03/20 17:51:20 CET [2016/03/20 12:51:20 ET]
Table '1505706612 334' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: gloomyal (4425 in chips)
Seat 2: jcswat (3211 in chips)
Seat 3: maddddin20 (2884 in chips)
Seat 4: PetjeXL (5650 in chips)
Seat 5: temoni18 (2589 in chips)
Seat 6: Marc01989 (1513 in chips)
Seat 7: Dancer King (2740 in chips)
Seat 8: atem zevel (2924 in chips)
Seat 9: utvekklo2 (2770 in chips)
gloomyal: posts the ante 10
jcswat: posts the ante 10
maddddin20: posts the ante 10
PetjeXL: posts the ante 10
temoni18: posts the ante 10
Marc01989: posts the ante 10
Dancer King: posts the ante 10
atem zevel: posts the ante 10
utvekklo2: posts the ante 10
gloomyal: posts small blind 50
jcswat: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {10-Clubs}{10-Spades}
maddddin20: folds
PetjeXL: raises 150 to 250
temoni18: folds
Marc01989: folds
Dancer King: raises 420 to 670
atem zevel: folds
utvekklo2: folds
gloomyal: folds
jcswat: folds
PetjeXL: raises 4970 to 5640 and is all-in
Dancer King: calls 2060 and is all-in
Uncalled bet (2910) returned to PetjeXL
*** FLOP *** {3-Clubs}{4-Clubs}{7-Hearts}
*** TURN *** {3-Clubs}{4-Clubs}{7-Hearts} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Clubs}{4-Clubs}{7-Hearts}{J-Diamonds} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {10-Clubs}{10-Spades} (a pair of Tens)
Dancer King: shows {A-Clubs}{K-Hearts} (high card Ace)
PetjeXL collected 5700 from pot
PetjeXL wins $6.13 for eliminating Dancer King and their own bounty increases by $6.12 to $18.37
Dancer King finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 5700 | Rake 0
Board {3-Clubs}{4-Clubs}{7-Hearts}{J-Diamonds}{5-Diamonds}
Seat 1: gloomyal (small blind) folded before Flop
Seat 2: jcswat (big blind) folded before Flop
Seat 3: maddddin20 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: PetjeXL showed {10-Clubs}{10-Spades} and won (5700) with a pair of Tens
Seat 5: temoni18 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Marc01989 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Dancer King showed {A-Clubs}{K-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 8: atem zevel folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: utvekklo2 (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #150652647724: Tournament #1505732895, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2016/03/20 17:15:57 CET [2016/03/20 12:15:57 ET]
Table '1505732895 15' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: WaaaitForIt (3138 in chips)
Seat 2: manu_hrz (3372 in chips)
Seat 3: diablo8807 (2591 in chips)
Seat 4: MrThuvesson (3200 in chips)
Seat 5: Succeeed (3097 in chips)
Seat 6: Sobizzle21 (3101 in chips)
Seat 7: gobatiy (2680 in chips)
Seat 8: PetjeXL (3210 in chips)
Seat 9: sprenger62 (2830 in chips)
diablo8807: posts small blind 15
MrThuvesson: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {Q-Hearts}{Q-Clubs}
Succeeed: raises 59 to 89
Sobizzle21: folds
gobatiy: calls 89
PetjeXL: calls 89
sprenger62: calls 89
WaaaitForIt: folds
manu_hrz: folds
diablo8807: raises 241 to 330
MrThuvesson: folds
Succeeed: folds
gobatiy: folds
PetjeXL: calls 241
sprenger62: calls 241
*** FLOP *** {K-Spades}{K-Diamonds}{2-Clubs}
diablo8807: checks
PetjeXL: checks
sprenger62: checks
*** TURN *** {K-Spades}{K-Diamonds}{2-Clubs} {5-Hearts}
diablo8807: checks
PetjeXL: bets 425
sprenger62: calls 425
diablo8807: calls 425
*** RIVER *** {K-Spades}{K-Diamonds}{2-Clubs}{5-Hearts} {2-Hearts}
diablo8807: checks
PetjeXL: checks
sprenger62: checks
*** SHOW DOWN ***
diablo8807: shows {A-Hearts}{A-Clubs} (two pair, Aces and Kings)
PetjeXL: mucks hand
sprenger62: mucks hand
diablo8807 collected 2473 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2473 | Rake 0
Board {K-Spades}{K-Diamonds}{2-Clubs}{5-Hearts}{2-Hearts}
Seat 1: WaaaitForIt folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: manu_hrz (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: diablo8807 (small blind) showed {A-Hearts}{A-Clubs} and won (2473) with two pair, Aces and Kings
Seat 4: MrThuvesson (big blind) folded before Flop
Seat 5: Succeeed folded before Flop
Seat 6: Sobizzle21 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: gobatiy folded before Flop
Seat 8: PetjeXL mucked {Q-Hearts}{Q-Clubs}
Seat 9: sprenger62 mucked {5-Clubs}{7-Clubs}

ty, handjes hier?

22big
27pko
11hot
16,50hot
22pko
11sat --> 109bb
---------
109,50

speel de milly gebacked, daarvan kan ik niks afstaan. van de 4 toernooitjes die ik nu open heb kan je 20% krijgen bij profit. gl!

Mtts vanaf een uur of 5, turbo's any stake, regulars $22+. Speel de milly al gebacked, kan ik niets van afstaan.

Brryann

paultjehhh schreef

PetjeXL schreef

Turbo's vanaf een uur of 6, lijst en deal in overleg

Omdat je in het verleden wel eens centjes voor mij hebt gewonnen, mag je eventueel onderstaand klikken. Er vanuit gaande dat je ook de low mtt's serieus speelt Wink. Sat's shippen is uiteraard ook spelen.

Ik hoor het wel, je hebt mij eventueel op skype. @petjexl

BIB 60/40 mijn voordeel
400+ BIB 50/50
1600+ 50/50
KSB is je eigen verantwoording.

18:01 2,20 T Sat > H11 $2,20
18:10 2,70 T KO $2,70
18:13 8,25 T Deep Sat > The hotter 82 $8,25
18:20 27 T PKO $27,00
18:30 The hotter 11 $11,00
18:45 5,40 T KO $5,40
19:12 1,35 T KO $1,35
19:18 8,25 T Sat > H82 $8,25
19:19 5,50 T Deep Sat > H55 $5,50
19:30 5,10 hyper $5,10
19:30 The hotter 16,50 $16,50
19:43 2,20 T $2,20
19:48 5,50 T Deep Sat > H55 $5,50
20:01 16,50 Sat > H82 $16,50
20:19 5,50 T Sat > H55 $5,50
20:30 5,10 hyper $5,10
20:45 2,70 T KO $2,70
21:08 5,50 T $5,50
€ 136,25

Tnx, akkoord met alles Smile

Turbo's vanaf een uur of 6, lijst en deal in overleg

123451042