Now Live Unibet Open Antwerpen

PetjeXL

Naam:Robin van Gils
Verstuur bericht

Forum Posts

$5

PokerStars Hand #140112897453: Tournament #1303712964, $20+$5+$2 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2015/08/30 17:46:47 CET [2015/08/30 11:46:47 ET]
Table '1303712964 59' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Priitk (8737 in chips)
Seat 3: Snake039 (4115 in chips)
Seat 4: Rick7BR (5900 in chips)
Seat 5: Pavlov101 (807 in chips)
Seat 6: murvl (5043 in chips)
Seat 7: PetjeXL (1137 in chips)
Seat 8: 7snikers7 (1695 in chips)
Seat 9: Meth0d Max (1840 in chips)
Priitk: posts the ante 25
Snake039: posts the ante 25
Rick7BR: posts the ante 25
Pavlov101: posts the ante 25
murvl: posts the ante 25
PetjeXL: posts the ante 25
7snikers7: posts the ante 25
Meth0d Max: posts the ante 25
Meth0d Max: posts small blind 100
Priitk: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {10-Hearts}{J-Clubs}
Snake039: folds
Rick7BR: folds
Pavlov101: raises 582 to 782 and is all-in
murvl: folds
PetjeXL: raises 330 to 1112 and is all-in
7snikers7: folds
Meth0d Max: folds
Priitk: calls 912
*** FLOP *** {10-Clubs}{J-Diamonds}{2-Diamonds}
*** TURN *** {10-Clubs}{J-Diamonds}{2-Diamonds} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Clubs}{J-Diamonds}{2-Diamonds}{10-Diamonds} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Priitk: shows {9-Hearts}{K-Diamonds} (a pair of Tens)
PetjeXL: shows {10-Hearts}{J-Clubs} (a full house, Tens full of Jacks)
PetjeXL collected 660 from side pot
Pavlov101: shows {A-Diamonds}{Q-Clubs} (a pair of Tens)
PetjeXL collected 2646 from main pot
PetjeXL wins the $5 bounty for eliminating Pavlov101
Pavlov101 finished the tournament in 904th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3306 Main pot 2646. Side pot 660. | Rake 0
Board {10-Clubs}{J-Diamonds}{2-Diamonds}{10-Diamonds}{3-Hearts}
Seat 1: Priitk (big blind) showed {9-Hearts}{K-Diamonds} and lost with a pair of Tens
Seat 3: Snake039 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Rick7BR folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Pavlov101 showed {A-Diamonds}{Q-Clubs} and lost with a pair of Tens
Seat 6: murvl folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: PetjeXL showed {10-Hearts}{J-Clubs} and won (3306) with a full house, Tens full of Jacks
Seat 8: 7snikers7 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Meth0d Max (small blind) folded before Flop

bust hot 33

PokerStars Hand #140112647665: Tournament #1303712869, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2015/08/30 17:41:16 CET [2015/08/30 11:41:16 ET]
Table '1303712869 91' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: zitroman31 (8030 in chips)
Seat 3: FabioAkira (17330 in chips)
Seat 4: PetjeXL (5937 in chips)
Seat 5: HNESNESNE5 (7430 in chips)
Seat 6: imsosorryman (2904 in chips)
Seat 7: KnifeParty89 (5308 in chips)
Seat 8: Noobladonk (8192 in chips)
Seat 9: huiiiiiiiiii (2185 in chips)
zitroman31: posts the ante 50
FabioAkira: posts the ante 50
PetjeXL: posts the ante 50
HNESNESNE5: posts the ante 50
imsosorryman: posts the ante 50
KnifeParty89: posts the ante 50
Noobladonk: posts the ante 50
huiiiiiiiiii: posts the ante 50
PetjeXL: posts small blind 200
HNESNESNE5: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {10-Diamonds}{K-Hearts}
imsosorryman: folds
KnifeParty89: folds
Noobladonk: folds
huiiiiiiiiii: folds
zitroman31: folds
FabioAkira: folds
PetjeXL: raises 5487 to 5887 and is all-in
HNESNESNE5: calls 5487
*** FLOP *** {5-Spades}{5-Clubs}{9-Spades}
*** TURN *** {5-Spades}{5-Clubs}{9-Spades} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Spades}{5-Clubs}{9-Spades}{9-Diamonds} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {10-Diamonds}{K-Hearts} (two pair, Nines and Fives)
HNESNESNE5: shows {A-Diamonds}{K-Spades} (two pair, Nines and Fives - Ace kicker)
HNESNESNE5 collected 12174 from pot
PetjeXL finished the tournament in 987th place
*** SUMMARY ***
Total pot 12174 | Rake 0
Board {5-Spades}{5-Clubs}{9-Spades}{9-Diamonds}{6-Spades}
Seat 1: zitroman31 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: FabioAkira (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: PetjeXL (small blind) showed {10-Diamonds}{K-Hearts} and lost with two pair, Nines and Fives
Seat 5: HNESNESNE5 (big blind) showed {A-Diamonds}{K-Spades} and won (12174) with two pair, Nines and Fives
Seat 6: imsosorryman folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: KnifeParty89 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Noobladonk folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: huiiiiiiiiii folded before Flop (didn't bet)

bust 82h

PokerStars Hand #140111214205: Tournament #1303712972, $80.40+$1.60 USD Hold'em No Limit - Level IV (80/160) - 2015/08/30 17:09:32 CET [2015/08/30 11:09:32 ET]
Table '1303712972 36' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: Pavlov101 (1530 in chips)
Seat 2: GOGOGOGO#1 (2996 in chips)
Seat 3: cbr2905 (4539 in chips)
Seat 4: manyadecano (4020 in chips)
Seat 5: Panny3 (1860 in chips)
Seat 6: PetjeXL (3035 in chips)
Pavlov101: posts the ante 30
GOGOGOGO#1: posts the ante 30
cbr2905: posts the ante 30
manyadecano: posts the ante 30
Panny3: posts the ante 30
PetjeXL: posts the ante 30
GOGOGOGO#1: posts small blind 80
cbr2905: posts big blind 160
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {Q-Diamonds}{J-Diamonds}
manyadecano: folds
Panny3: folds
PetjeXL: raises 184 to 344
Pavlov101: folds
GOGOGOGO#1: folds
cbr2905: calls 184
*** FLOP *** {A-Diamonds}{2-Hearts}{A-Clubs}
cbr2905: checks
PetjeXL: bets 300
cbr2905: calls 300
*** TURN *** {A-Diamonds}{2-Hearts}{A-Clubs} {8-Diamonds}
cbr2905: checks
PetjeXL: bets 600
cbr2905: calls 600
*** RIVER *** {A-Diamonds}{2-Hearts}{A-Clubs}{8-Diamonds} {4-Hearts}
cbr2905: checks
PetjeXL: bets 1761 and is all-in
cbr2905: calls 1761
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {Q-Diamonds}{J-Diamonds} (a pair of Aces)
cbr2905: shows {5-Clubs}{A-Spades} (three of a kind, Aces)
cbr2905 collected 6270 from pot
PetjeXL finished the tournament in 308th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6270 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{2-Hearts}{A-Clubs}{8-Diamonds}{4-Hearts}
Seat 1: Pavlov101 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: GOGOGOGO#1 (small blind) folded before Flop
Seat 3: cbr2905 (big blind) showed {5-Clubs}{A-Spades} and won (6270) with three of a kind, Aces
Seat 4: manyadecano folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Panny3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: PetjeXL showed {Q-Diamonds}{J-Diamonds} and lost with a pair of Aces

hot 33
27 tko
82 h
8.8 t
44 pko
82 h
27 tpko
hot 11
54 tko
hot 16,50

Zwart-wit gezien, ben je idd zelf verantwoordelijk voor 29% over je winst, hoe jij dat met je backers regelt is jouw probleem. Er is ongeveer nu een rechtszaak of pokerstars.eu wel of niet belast is, uitspraak is half oktober.

bust 75hot

PokerStars Hand #139801250366: Tournament #1297823707, $69+$6 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2015/08/23 22:09:08 CET [2015/08/23 16:09:08 ET]
Table '1297823707 107' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: PetjeXL (6860 in chips)
Seat 2: jaggaRbomb (9603 in chips)
Seat 3: Eleanore14 (23610 in chips)
Seat 4: Giffordonian (34330 in chips)
Seat 5: CSWAMI (14819 in chips)
Seat 6: MingRey (25936 in chips)
Seat 7: Adreny (19681 in chips)
Seat 8: jezismarja1 (42437 in chips)
Seat 9: LittleLettuS (8042 in chips)
PetjeXL: posts the ante 125
jaggaRbomb: posts the ante 125
Eleanore14: posts the ante 125
Giffordonian: posts the ante 125
CSWAMI: posts the ante 125
MingRey: posts the ante 125
Adreny: posts the ante 125
jezismarja1: posts the ante 125
LittleLettuS: posts the ante 125
Giffordonian: posts small blind 500
CSWAMI: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {4-Diamonds}{4-Clubs}
MingRey: folds
Adreny: folds
jezismarja1: folds
LittleLettuS: folds
PetjeXL: raises 5735 to 6735 and is all-in
jaggaRbomb: folds
Eleanore14: calls 6735
Giffordonian: folds
CSWAMI: raises 7959 to 14694 and is all-in
Eleanore14: calls 7959
*** FLOP *** {9-Hearts}{9-Spades}{8-Hearts}
*** TURN *** {9-Hearts}{9-Spades}{8-Hearts} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Hearts}{9-Spades}{8-Hearts}{6-Diamonds} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
CSWAMI: shows {10-Hearts}{10-Diamonds} (two pair, Tens and Nines)
Eleanore14: shows {K-Clubs}{Q-Diamonds} (a pair of Nines)
CSWAMI collected 15918 from side pot
PetjeXL: shows {4-Diamonds}{4-Clubs} (two pair, Nines and Fours)
CSWAMI collected 21830 from main pot
PetjeXL finished the tournament in 282nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 37748 Main pot 21830. Side pot 15918. | Rake 0
Board {9-Hearts}{9-Spades}{8-Hearts}{6-Diamonds}{2-Spades}
Seat 1: PetjeXL showed {4-Diamonds}{4-Clubs} and lost with two pair, Nines and Fours
Seat 2: jaggaRbomb folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Eleanore14 (button) showed {K-Clubs}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 4: Giffordonian (small blind) folded before Flop
Seat 5: CSWAMI (big blind) showed {10-Hearts}{10-Diamonds} and won (37748) with two pair, Tens and Nines
Seat 6: MingRey folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Adreny folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: jezismarja1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: LittleLettuS folded before Flop (didn't bet)

bust 8c

PokerStars Hand #139797676419: Tournament #1297823081, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2015/08/23 21:06:25 CET [2015/08/23 15:06:25 ET]
Table '1297823081 213' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Mr Negreanu (22700 in chips)
Seat 2: KungKlarq (25486 in chips)
Seat 3: cidul (15484 in chips)
Seat 4: MCKovin (30812 in chips)
Seat 5: johnplayer1 (56379 in chips)
Seat 6: vincelis (37713 in chips)
Seat 7: holyguacmole (10754 in chips)
Seat 8: RubyrooTT (22274 in chips)
Seat 9: PetjeXL (3612 in chips)
Mr Negreanu: posts the ante 100
KungKlarq: posts the ante 100
cidul: posts the ante 100
MCKovin: posts the ante 100
johnplayer1: posts the ante 100
vincelis: posts the ante 100
holyguacmole: posts the ante 100
RubyrooTT: posts the ante 100
PetjeXL: posts the ante 100
johnplayer1: posts small blind 500
vincelis: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {J-Diamonds}{Q-Hearts}
holyguacmole: folds
RubyrooTT: folds
PetjeXL: raises 1150 to 2150
Mr Negreanu: folds
KungKlarq: folds
cidul: folds
MCKovin: raises 1150 to 3300
johnplayer1: folds
vincelis: folds
PetjeXL: calls 1150
*** FLOP *** {2-Hearts}{2-Clubs}{3-Spades}
PetjeXL: bets 212 and is all-in
MCKovin: calls 212
*** TURN *** {2-Hearts}{2-Clubs}{3-Spades} {10-Spades}
*** RIVER *** {2-Hearts}{2-Clubs}{3-Spades}{10-Spades} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {J-Diamonds}{Q-Hearts} (a pair of Deuces)
MCKovin: shows {4-Hearts}{A-Hearts} (a pair of Deuces - Ace kicker)
MCKovin collected 9424 from pot
PetjeXL finished the tournament in 642nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 9424 | Rake 0
Board {2-Hearts}{2-Clubs}{3-Spades}{10-Spades}{8-Diamonds}
Seat 1: Mr Negreanu folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: KungKlarq folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: cidul folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MCKovin (button) showed {4-Hearts}{A-Hearts} and won (9424) with a pair of Deuces
Seat 5: johnplayer1 (small blind) folded before Flop
Seat 6: vincelis (big blind) folded before Flop
Seat 7: holyguacmole folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: RubyrooTT folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: PetjeXL showed {J-Diamonds}{Q-Hearts} and lost with a pair of Deuces

bust 44t

PokerStars Hand #139795933258: Tournament #1297823530, $40+$4 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2015/08/23 20:33:50 CET [2015/08/23 14:33:50 ET]
Table '1297823530 8' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: mendieta19 (3710 in chips)
Seat 2: SamuelBT (5390 in chips)
Seat 3: Blackadd3r (1306 in chips)
Seat 4: Sobizzle21 (2367 in chips)
Seat 5: PetjeXL (3420 in chips)
Seat 6: Brryann (10922 in chips)
Seat 7: superkid-bam (6158 in chips)
Seat 8: ApesAreFun (2345 in chips)
Seat 9: tnathena (1528 in chips)
mendieta19: posts the ante 20
SamuelBT: posts the ante 20
Blackadd3r: posts the ante 20
Sobizzle21: posts the ante 20
PetjeXL: posts the ante 20
Brryann: posts the ante 20
superkid-bam: posts the ante 20
ApesAreFun: posts the ante 20
tnathena: posts the ante 20
mendieta19: posts small blind 75
SamuelBT: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {J-Clubs}{J-Spades}
Blackadd3r: folds
Sobizzle21: folds
PetjeXL: raises 172 to 322
Brryann: folds
superkid-bam: raises 328 to 650
ApesAreFun: folds
tnathena: folds
mendieta19: folds
SamuelBT: folds
PetjeXL: raises 2750 to 3400 and is all-in
superkid-bam: calls 2750
*** FLOP *** {3-Hearts}{10-Clubs}{4-Hearts}
*** TURN *** {3-Hearts}{10-Clubs}{4-Hearts} {K-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Hearts}{10-Clubs}{4-Hearts}{K-Diamonds} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {J-Clubs}{J-Spades} (a pair of Jacks)
superkid-bam: shows {A-Spades}{A-Clubs} (a pair of Aces)
superkid-bam collected 7205 from pot
PetjeXL finished the tournament in 496th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7205 | Rake 0
Board {3-Hearts}{10-Clubs}{4-Hearts}{K-Diamonds}{7-Hearts}
Seat 1: mendieta19 (small blind) folded before Flop
Seat 2: SamuelBT (big blind) folded before Flop
Seat 3: Blackadd3r folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Sobizzle21 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: PetjeXL showed {J-Clubs}{J-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 6: Brryann folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: superkid-bam showed {A-Spades}{A-Clubs} and won (7205) with a pair of Aces
Seat 8: ApesAreFun folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: tnathena (button) folded before Flop (didn't bet)

bust swu

PokerStars Hand #139794794446: Tournament #1292674597, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level XII (400/800) - 2015/08/23 20:13:19 CET [2015/08/23 14:13:19 ET]
Table '1292674597 29' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: xSuPrA (8964 in chips)
Seat 2: tvasimf (16533 in chips)
Seat 3: bllekaa47709 (20794 in chips)
Seat 4: Ten7split (57072 in chips)
Seat 5: PetjeXL (3767 in chips)
Seat 6: willy3009 (37687 in chips)
Seat 7: hellzito (11940 in chips)
Seat 8: Big_nat123 (23492 in chips)
Seat 9: blecram (35253 in chips)
xSuPrA: posts the ante 80
tvasimf: posts the ante 80
bllekaa47709: posts the ante 80
Ten7split: posts the ante 80
PetjeXL: posts the ante 80
willy3009: posts the ante 80
hellzito: posts the ante 80
Big_nat123: posts the ante 80
blecram: posts the ante 80
blecram: posts small blind 400
xSuPrA: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {7-Spades}{K-Spades}
tvasimf: folds
bllekaa47709: folds
Ten7split: folds
PetjeXL: raises 2887 to 3687 and is all-in
willy3009: folds
hellzito: raises 8173 to 11860 and is all-in
Big_nat123: folds
blecram: folds
xSuPrA: folds
Uncalled bet (8173) returned to hellzito
*** FLOP *** {4-Hearts}{3-Diamonds}{10-Clubs}
*** TURN *** {4-Hearts}{3-Diamonds}{10-Clubs} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Hearts}{3-Diamonds}{10-Clubs}{2-Diamonds} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {7-Spades}{K-Spades} (high card King)
hellzito: shows {A-Spades}{K-Diamonds} (high card Ace)
hellzito collected 9294 from pot
PetjeXL finished the tournament in 813th place
*** SUMMARY ***
Total pot 9294 | Rake 0
Board {4-Hearts}{3-Diamonds}{10-Clubs}{2-Diamonds}{J-Clubs}
Seat 1: xSuPrA (big blind) folded before Flop
Seat 2: tvasimf folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: bllekaa47709 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Ten7split folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: PetjeXL showed {7-Spades}{K-Spades} and lost with high card King
Seat 6: willy3009 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: hellzito showed {A-Spades}{K-Diamonds} and won (9294) with high card Ace
Seat 8: Big_nat123 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: blecram (small blind) folded before Flop

bust 16.50hot

PokerStars Hand #139794534754: Tournament #1297823474, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2015/08/23 20:08:39 CET [2015/08/23 14:08:39 ET]
Table '1297823474 366' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: PetjeXL (2720 in chips)
Seat 2: stam1naa (2705 in chips) is sitting out
Seat 3: dancerbodo (6635 in chips)
Seat 4: eiffel777 (3550 in chips)
Seat 5: ToN77RUS (2779 in chips)
Seat 6: Capote18 (2165 in chips)
Seat 7: MaverickFTP (3000 in chips)
Seat 8: 147_star (3447 in chips)
Seat 9: MrJovelli (9414 in chips)
PetjeXL: posts the ante 10
stam1naa: posts the ante 10
dancerbodo: posts the ante 10
eiffel777: posts the ante 10
ToN77RUS: posts the ante 10
Capote18: posts the ante 10
MaverickFTP: posts the ante 10
147_star: posts the ante 10
MrJovelli: posts the ante 10
dancerbodo: posts small blind 50
eiffel777: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {A-Diamonds}{K-Diamonds}
ToN77RUS: raises 200 to 300
stam1naa has returned
Capote18: folds
MaverickFTP: folds
147_star: folds
MrJovelli: folds
PetjeXL: raises 2410 to 2710 and is all-in
stam1naa: folds
dancerbodo: raises 3915 to 6625 and is all-in
eiffel777: folds
ToN77RUS: folds
Uncalled bet (3915) returned to dancerbodo
*** FLOP *** {6-Clubs}{6-Hearts}{3-Diamonds}
*** TURN *** {6-Clubs}{6-Hearts}{3-Diamonds} {J-Hearts}
*** RIVER *** {6-Clubs}{6-Hearts}{3-Diamonds}{J-Hearts} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
dancerbodo: shows {10-Diamonds}{10-Spades} (two pair, Tens and Sixes)
PetjeXL: shows {A-Diamonds}{K-Diamonds} (a pair of Sixes)
dancerbodo collected 5910 from pot
PetjeXL finished the tournament in 4450th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5910 | Rake 0
Board {6-Clubs}{6-Hearts}{3-Diamonds}{J-Hearts}{2-Hearts}
Seat 1: PetjeXL showed {A-Diamonds}{K-Diamonds} and lost with a pair of Sixes
Seat 2: stam1naa (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: dancerbodo (small blind) showed {10-Diamonds}{10-Spades} and won (5910) with two pair, Tens and Sixes
Seat 4: eiffel777 (big blind) folded before Flop
Seat 5: ToN77RUS folded before Flop
Seat 6: Capote18 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: MaverickFTP folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 147_star folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: MrJovelli folded before Flop (didn't bet)

bust 54t ko

PokerStars Hand #139794406609: Tournament #1297823326, $40+$10+$4 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2015/08/23 20:06:22 CET [2015/08/23 14:06:22 ET]
Table '1297823326 54' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Havana85 (13062 in chips)
Seat 2: PetjeXL (3086 in chips)
Seat 3: papa4d1208 (6071 in chips)
Seat 4: Noveasalpedo (9446 in chips)
Seat 5: moneyinbag (4602 in chips)
Seat 6: Herzdame2004 (14711 in chips)
Seat 7: MONSTER_DONG (3756 in chips)
Seat 8: YerSoLucky (3164 in chips)
Seat 9: OlegOlof (4479 in chips)
Havana85: posts the ante 60
PetjeXL: posts the ante 60
papa4d1208: posts the ante 60
Noveasalpedo: posts the ante 60
moneyinbag: posts the ante 60
Herzdame2004: posts the ante 60
MONSTER_DONG: posts the ante 60
YerSoLucky: posts the ante 60
OlegOlof: posts the ante 60
Herzdame2004: posts small blind 250
MONSTER_DONG: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {4-Clubs}{K-Clubs}
YerSoLucky: folds
OlegOlof: folds
Havana85: folds
PetjeXL: raises 2526 to 3026 and is all-in
papa4d1208: folds
Noveasalpedo: folds
moneyinbag: folds
Herzdame2004: folds
MONSTER_DONG: calls 2526
*** FLOP *** {5-Spades}{J-Hearts}{8-Spades}
*** TURN *** {5-Spades}{J-Hearts}{8-Spades} {J-Clubs}
*** RIVER *** {5-Spades}{J-Hearts}{8-Spades}{J-Clubs} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
MONSTER_DONG: shows {10-Hearts}{9-Diamonds} (a straight, Eight to Queen)
PetjeXL: shows {4-Clubs}{K-Clubs} (a pair of Jacks)
MONSTER_DONG collected 6842 from pot
MONSTER_DONG wins the $10 bounty for eliminating PetjeXL
PetjeXL finished the tournament in 352nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 6842 | Rake 0
Board {5-Spades}{J-Hearts}{8-Spades}{J-Clubs}{Q-Diamonds}
Seat 1: Havana85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: PetjeXL showed {4-Clubs}{K-Clubs} and lost with a pair of Jacks
Seat 3: papa4d1208 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Noveasalpedo folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: moneyinbag (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Herzdame2004 (small blind) folded before Flop
Seat 7: MONSTER_DONG (big blind) showed {10-Hearts}{9-Diamonds} and won (6842) with a straight, Eight to Queen
Seat 8: YerSoLucky folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: OlegOlof folded before Flop (didn't bet)

0.50

PokerStars Hand #139793897388: Tournament #1297823307, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2015/08/23 19:55:05 CET [2015/08/23 13:55:05 ET]
Table '1297823307 35' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Venulaband (9125 in chips)
Seat 2: La_Loteria (3350 in chips)
Seat 3: PetjeXL (5095 in chips)
Seat 4: Player66423 (15427 in chips)
Seat 5: cToms (3730 in chips)
Seat 6: kekkosx (4399 in chips)
Seat 7: wmzcom (4350 in chips)
Seat 8: DermM5567 (7429 in chips)
Seat 9: ADUDASIS (2441 in chips)
Venulaband: posts the ante 50
La_Loteria: posts the ante 50
PetjeXL: posts the ante 50
Player66423: posts the ante 50
cToms: posts the ante 50
kekkosx: posts the ante 50
wmzcom: posts the ante 50
DermM5567: posts the ante 50
ADUDASIS: posts the ante 50
Player66423: posts small blind 200
cToms: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {A-Diamonds}{K-Diamonds}
kekkosx: folds
wmzcom: folds
DermM5567: calls 400
ADUDASIS: folds
Venulaband: folds
La_Loteria: folds
PetjeXL: raises 4645 to 5045 and is all-in
Player66423: folds
cToms: calls 3280 and is all-in
DermM5567: folds
Uncalled bet (1365) returned to PetjeXL
*** FLOP *** {7-Spades}{7-Hearts}{K-Spades}
*** TURN *** {7-Spades}{7-Hearts}{K-Spades} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Spades}{7-Hearts}{K-Spades}{6-Diamonds} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
cToms: shows {J-Hearts}{J-Diamonds} (two pair, Jacks and Sevens)
PetjeXL: shows {A-Diamonds}{K-Diamonds} (two pair, Kings and Sevens)
PetjeXL collected 8410 from pot
PetjeXL wins the $1 bounty for eliminating cToms
cToms finished the tournament in 1324th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8410 | Rake 0
Board {7-Spades}{7-Hearts}{K-Spades}{6-Diamonds}{8-Clubs}
Seat 1: Venulaband folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: La_Loteria folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: PetjeXL (button) showed {A-Diamonds}{K-Diamonds} and won (8410) with two pair, Kings and Sevens
Seat 4: Player66423 (small blind) folded before Flop
Seat 5: cToms (big blind) showed {J-Hearts}{J-Diamonds} and lost with two pair, Jacks and Sevens
Seat 6: kekkosx folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: wmzcom folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: DermM5567 folded before Flop
Seat 9: ADUDASIS folded before Flop (didn't bet)

bust 5.10h

PokerStars Hand #139793492531: Tournament #1297823429, $5.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level VI (150/300) - 2015/08/23 19:47:21 CET [2015/08/23 13:47:21 ET]
Table '1297823429 51' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: jstclkdabtn (2940 in chips)
Seat 2: deliobatista (3070 in chips)
Seat 3: icho90 (3475 in chips)
Seat 4: lildani9 (3000 in chips)
Seat 5: PetjeXL (8525 in chips)
Seat 6: chippytricky (9595 in chips)
Seat 7: KungFU1Panda (1266 in chips)
Seat 8: luccaspie (7076 in chips)
Seat 9: struga555 (2165 in chips)
jstclkdabtn: posts the ante 60
deliobatista: posts the ante 60
icho90: posts the ante 60
lildani9: posts the ante 60
PetjeXL: posts the ante 60
chippytricky: posts the ante 60
KungFU1Panda: posts the ante 60
luccaspie: posts the ante 60
struga555: posts the ante 60
luccaspie: posts small blind 150
struga555: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {10-Diamonds}{A-Clubs}
jstclkdabtn: folds
deliobatista: raises 2710 to 3010 and is all-in
icho90: folds
lildani9: folds
PetjeXL: raises 5455 to 8465 and is all-in
chippytricky: raises 1070 to 9535 and is all-in
KungFU1Panda: calls 1206 and is all-in
luccaspie: folds
struga555: folds
Uncalled bet (1070) returned to chippytricky
*** FLOP *** {K-Clubs}{J-Spades}{6-Diamonds}
*** TURN *** {K-Clubs}{J-Spades}{6-Diamonds} {9-Clubs}
*** RIVER *** {K-Clubs}{J-Spades}{6-Diamonds}{9-Clubs} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {10-Diamonds}{A-Clubs} (high card Ace)
chippytricky: shows {9-Diamonds}{9-Spades} (three of a kind, Nines)
chippytricky collected 10910 from side pot-2
deliobatista: shows {J-Diamonds}{Q-Hearts} (a pair of Jacks)
chippytricky collected 5412 from side pot-1
KungFU1Panda: shows {10-Spades}{A-Spades} (high card Ace)
chippytricky collected 5814 from main pot
PetjeXL finished the tournament in 995th place
deliobatista finished the tournament in 996th place
KungFU1Panda finished the tournament in 997th place
*** SUMMARY ***
Total pot 22136 Main pot 5814. Side pot-1 5412. Side pot-2 10910. | Rake 0
Board {K-Clubs}{J-Spades}{6-Diamonds}{9-Clubs}{5-Clubs}
Seat 1: jstclkdabtn folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: deliobatista showed {J-Diamonds}{Q-Hearts} and lost with a pair of Jacks
Seat 3: icho90 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: lildani9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: PetjeXL showed {10-Diamonds}{A-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 6: chippytricky showed {9-Diamonds}{9-Spades} and won (22136) with three of a kind, Nines
Seat 7: KungFU1Panda (button) showed {10-Spades}{A-Spades} and lost with high card Ace
Seat 8: luccaspie (small blind) folded before Flop
Seat 9: struga555 (big blind) folded before Flop

bust sat

PokerStars Hand #139793591938: Tournament #1297828076, $7.50+$0.75 USD Hold'em No Limit - Level VII (150/300) - 2015/08/23 19:49:14 CET [2015/08/23 13:49:14 ET]
Table '1297828076 1' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: SryIGotOdds (3750 in chips)
Seat 2: twming (1913 in chips)
Seat 3: nerdje08 (1195 in chips)
Seat 4: PetjeXL (2860 in chips)
Seat 5: bump_it_up45 (5125 in chips)
Seat 6: ayhreza (2593 in chips)
Seat 7: TiltKing81 (2255 in chips)
Seat 8: xxxZotecxxx (1730 in chips)
Seat 9: giorto (795 in chips) is sitting out
SryIGotOdds: posts the ante 25
twming: posts the ante 25
nerdje08: posts the ante 25
PetjeXL: posts the ante 25
bump_it_up45: posts the ante 25
ayhreza: posts the ante 25
TiltKing81: posts the ante 25
xxxZotecxxx: posts the ante 25
giorto: posts the ante 25
twming: posts small blind 150
nerdje08: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {A-Spades}{A-Hearts}
PetjeXL: raises 300 to 600
bump_it_up45: folds
ayhreza: folds
TiltKing81: folds
xxxZotecxxx: folds
giorto: folds
SryIGotOdds: folds
twming: folds
nerdje08: calls 300
*** FLOP *** {7-Diamonds}{5-Spades}{J-Hearts}
nerdje08: bets 300
PetjeXL: raises 300 to 600
nerdje08: calls 270 and is all-in
Uncalled bet (30) returned to PetjeXL
*** TURN *** {7-Diamonds}{5-Spades}{J-Hearts} {9-Clubs}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{5-Spades}{J-Hearts}{9-Clubs} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
nerdje08: shows {Q-Spades}{10-Spades} (a straight, Eight to Queen)
PetjeXL: shows {A-Spades}{A-Hearts} (a pair of Aces)
nerdje08 collected 2715 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2715 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{5-Spades}{J-Hearts}{9-Clubs}{8-Diamonds}
Seat 1: SryIGotOdds (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: twming (small blind) folded before Flop
Seat 3: nerdje08 (big blind) showed {Q-Spades}{10-Spades} and won (2715) with a straight, Eight to Queen
Seat 4: PetjeXL showed {A-Spades}{A-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 5: bump_it_up45 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ayhreza folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: TiltKing81 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: xxxZotecxxx folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: giorto folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #139793654944: Tournament #1297828076, $7.50+$0.75 USD Hold'em No Limit - Level VII (150/300) - 2015/08/23 19:50:26 CET [2015/08/23 13:50:26 ET]
Table '1297828076 1' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: SryIGotOdds (3725 in chips)
Seat 2: twming (1738 in chips)
Seat 3: nerdje08 (2715 in chips)
Seat 4: PetjeXL (1665 in chips)
Seat 5: bump_it_up45 (5100 in chips)
Seat 6: ayhreza (2568 in chips)
Seat 7: TiltKing81 (2230 in chips)
Seat 8: xxxZotecxxx (1705 in chips)
Seat 9: giorto (770 in chips) is sitting out
SryIGotOdds: posts the ante 25
twming: posts the ante 25
nerdje08: posts the ante 25
PetjeXL: posts the ante 25
bump_it_up45: posts the ante 25
ayhreza: posts the ante 25
TiltKing81: posts the ante 25
xxxZotecxxx: posts the ante 25
giorto: posts the ante 25
nerdje08: posts small blind 150
PetjeXL: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {K-Hearts}{Q-Clubs}
bump_it_up45: folds
ayhreza: folds
TiltKing81: raises 1905 to 2205 and is all-in
xxxZotecxxx: folds
giorto: folds
SryIGotOdds: raises 1495 to 3700 and is all-in
twming: folds
nerdje08: folds
PetjeXL: calls 1340 and is all-in
Uncalled bet (1495) returned to SryIGotOdds
*** FLOP *** {6-Clubs}{6-Hearts}{10-Spades}
*** TURN *** {6-Clubs}{6-Hearts}{10-Spades} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Clubs}{6-Hearts}{10-Spades}{6-Diamonds} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
TiltKing81: shows {A-Clubs}{8-Spades} (three of a kind, Sixes)
SryIGotOdds: shows {9-Diamonds}{9-Clubs} (a full house, Sixes full of Nines)
SryIGotOdds collected 1130 from side pot
PetjeXL: shows {K-Hearts}{Q-Clubs} (three of a kind, Sixes)
SryIGotOdds collected 5295 from main pot
TiltKing81 finished the tournament in 68th place
PetjeXL finished the tournament in 69th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6425 Main pot 5295. Side pot 1130. | Rake 0
Board {6-Clubs}{6-Hearts}{10-Spades}{6-Diamonds}{7-Spades}
Seat 1: SryIGotOdds showed {9-Diamonds}{9-Clubs} and won (6425) with a full house, Sixes full of Nines
Seat 2: twming (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: nerdje08 (small blind) folded before Flop
Seat 4: PetjeXL (big blind) showed {K-Hearts}{Q-Clubs} and lost with three of a kind, Sixes
Seat 5: bump_it_up45 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ayhreza folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: TiltKing81 showed {A-Clubs}{8-Spades} and lost with three of a kind, Sixes
Seat 8: xxxZotecxxx folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: giorto folded before Flop (didn't bet)

bust 25h

PokerStars Hand #139793509615: Tournament #1297823391, $26.47+$0.53 USD Hold'em No Limit - Level XI (500/1000) - 2015/08/23 19:47:40 CET [2015/08/23 13:47:40 ET]
Table '1297823391 32' 6-max Seat #6 is the button
Seat 1: MaikNushi (50810 in chips)
Seat 2: PartyEva (4556 in chips)
Seat 3: bfizz11 (15874 in chips)
Seat 4: dandragon75 (1880 in chips)
Seat 5: Vayeremenos (19316 in chips)
Seat 6: PetjeXL (10372 in chips)
MaikNushi: posts the ante 200
PartyEva: posts the ante 200
bfizz11: posts the ante 200
dandragon75: posts the ante 200
Vayeremenos: posts the ante 200
PetjeXL: posts the ante 200
MaikNushi: posts small blind 500
PartyEva: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {2-Clubs}{2-Diamonds}
bfizz11: folds
dandragon75: raises 680 to 1680 and is all-in
Vayeremenos: raises 1320 to 3000
PetjeXL: raises 7172 to 10172 and is all-in
MaikNushi: folds
PartyEva: folds
Vayeremenos: calls 7172
*** FLOP *** {3-Clubs}{10-Clubs}{3-Spades}
*** TURN *** {3-Clubs}{10-Clubs}{3-Spades} {J-Clubs}
*** RIVER *** {3-Clubs}{10-Clubs}{3-Spades}{J-Clubs} {A-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Vayeremenos: shows {Q-Clubs}{Q-Diamonds} (a flush, Ace high)
PetjeXL: shows {2-Clubs}{2-Diamonds} (a flush, Ace high - lower cards)
Vayeremenos collected 16984 from side pot
dandragon75: shows {7-Clubs}{K-Clubs} (a flush, Ace high - King higher)
dandragon75 collected 7740 from main pot
PetjeXL finished the tournament in 194th place
*** SUMMARY ***
Total pot 24724 Main pot 7740. Side pot 16984. | Rake 0
Board {3-Clubs}{10-Clubs}{3-Spades}{J-Clubs}{A-Clubs}
Seat 1: MaikNushi (small blind) folded before Flop
Seat 2: PartyEva (big blind) folded before Flop
Seat 3: bfizz11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: dandragon75 showed {7-Clubs}{K-Clubs} and won (7740) with a flush, Ace high
Seat 5: Vayeremenos showed {Q-Clubs}{Q-Diamonds} and won (16984) with a flush, Ace high
Seat 6: PetjeXL (button) showed {2-Clubs}{2-Diamonds} and lost with a flush, Ace high

bust 27pko

PokerStars Hand #139792866977: Tournament #1297823247, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2015/08/23 19:35:21 CET [2015/08/23 13:35:21 ET]
Table '1297823247 175' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: minsk siti (20410 in chips)
Seat 2: 22ehnutzz (9122 in chips)
Seat 3: PetjeXL (2832 in chips)
Seat 5: Bario_03 (40543 in chips)
Seat 6: Nelepo10 (38745 in chips)
Seat 7: dofre88 (3453 in chips)
Seat 8: becci246 (7488 in chips)
Seat 9: MaRyJoAnNa00 (5770 in chips)
minsk siti: posts the ante 70
22ehnutzz: posts the ante 70
PetjeXL: posts the ante 70
Bario_03: posts the ante 70
Nelepo10: posts the ante 70
dofre88: posts the ante 70
becci246: posts the ante 70
MaRyJoAnNa00: posts the ante 70
Bario_03: posts small blind 300
Nelepo10: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {K-Clubs}{K-Spades}
dofre88: folds
becci246: folds
MaRyJoAnNa00: folds
minsk siti: folds
22ehnutzz: folds
PetjeXL: raises 600 to 1200
Bario_03: raises 2400 to 3600
Nelepo10: folds
PetjeXL: calls 1562 and is all-in
Uncalled bet (838) returned to Bario_03
*** FLOP *** {J-Diamonds}{3-Diamonds}{8-Diamonds}
*** TURN *** {J-Diamonds}{3-Diamonds}{8-Diamonds} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{3-Diamonds}{8-Diamonds}{Q-Diamonds} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Bario_03: shows {6-Diamonds}{6-Clubs} (a flush, Ace high)
PetjeXL: shows {K-Clubs}{K-Spades} (a flush, Ace high - lower cards)
Bario_03 collected 6684 from pot
Bario_03 wins $9.19 for eliminating PetjeXL and their own bounty increases by $9.18 to $79.57
PetjeXL finished the tournament in 995th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6684 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{3-Diamonds}{8-Diamonds}{Q-Diamonds}{A-Diamonds}
Seat 1: minsk siti folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: 22ehnutzz folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: PetjeXL (button) showed {K-Clubs}{K-Spades} and lost with a flush, Ace high
Seat 5: Bario_03 (small blind) showed {6-Diamonds}{6-Clubs} and won (6684) with a flush, Ace high
Seat 6: Nelepo10 (big blind) folded before Flop
Seat 7: dofre88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: becci246 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: MaRyJoAnNa00 folded before Flop (didn't bet)

bust 2r

PokerStars Hand #139792645125: Tournament #1297823157, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XVI (800/1600) - 2015/08/23 19:31:09 CET [2015/08/23 13:31:09 ET]
Table '1297823157 42' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: MrNorberto (25912 in chips)
Seat 2: KarenCH (19845 in chips)
Seat 3: ernani81 (43573 in chips)
Seat 4: PetjeXL (15986 in chips)
Seat 5: victoriaff (34537 in chips)
Seat 6: AtlasJDaniel (9382 in chips)
Seat 7: dombimisi (25880 in chips)
Seat 8: vezec (12020 in chips)
Seat 9: Pala4Popow (11852 in chips)
MrNorberto: posts the ante 160
KarenCH: posts the ante 160
ernani81: posts the ante 160
PetjeXL: posts the ante 160
victoriaff: posts the ante 160
AtlasJDaniel: posts the ante 160
dombimisi: posts the ante 160
vezec: posts the ante 160
Pala4Popow: posts the ante 160
victoriaff: posts small blind 800
AtlasJDaniel: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {6-Hearts}{A-Diamonds}
dombimisi: folds
vezec: folds
Pala4Popow: folds
MrNorberto: folds
KarenCH: folds
ernani81: raises 1600 to 3200
PetjeXL: raises 12626 to 15826 and is all-in
victoriaff: folds
AtlasJDaniel: folds
ernani81: calls 12626
*** FLOP *** {Q-Hearts}{3-Hearts}{J-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Hearts}{3-Hearts}{J-Diamonds} {9-Spades}
*** RIVER *** {Q-Hearts}{3-Hearts}{J-Diamonds}{9-Spades} {K-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
ernani81: shows {A-Hearts}{10-Spades} (a straight, Ten to Ace)
PetjeXL: shows {6-Hearts}{A-Diamonds} (high card Ace)
ernani81 collected 35492 from pot
PetjeXL finished the tournament in 734th place
*** SUMMARY ***
Total pot 35492 | Rake 0
Board {Q-Hearts}{3-Hearts}{J-Diamonds}{9-Spades}{K-Diamonds}
Seat 1: MrNorberto folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: KarenCH folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ernani81 showed {A-Hearts}{10-Spades} and won (35492) with a straight, Ten to Ace
Seat 4: PetjeXL (button) showed {6-Hearts}{A-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 5: victoriaff (small blind) folded before Flop
Seat 6: AtlasJDaniel (big blind) folded before Flop
Seat 7: dombimisi folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: vezec folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Pala4Popow folded before Flop (didn't bet)

bust sat

PokerStars Hand #139792227129: Tournament #1297828075, $7.50+$0.75 USD Hold'em No Limit - Level XIII (1000/2000) - 2015/08/23 19:22:57 CET [2015/08/23 13:22:57 ET]
Table '1297828075 13' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Setoki (35532 in chips)
Seat 2: niiiiin (31006 in chips)
Seat 3: easypyzi (52927 in chips)
Seat 4: pktrkts930 (22414 in chips)
Seat 5: JustProSkill (17916 in chips)
Seat 6: august120 (23247 in chips)
Seat 7: Solarr (39592 in chips)
Seat 8: MyHorseRoxes (20430 in chips)
Seat 9: PetjeXL (7345 in chips)
Setoki: posts the ante 200
niiiiin: posts the ante 200
easypyzi: posts the ante 200
pktrkts930: posts the ante 200
JustProSkill: posts the ante 200
august120: posts the ante 200
Solarr: posts the ante 200
MyHorseRoxes: posts the ante 200
PetjeXL: posts the ante 200
MyHorseRoxes: posts small blind 1000
PetjeXL: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {7-Hearts}{A-Hearts}
Setoki: folds
niiiiin: folds
easypyzi: folds
pktrkts930: folds
JustProSkill: folds
august120: raises 21047 to 23047 and is all-in
Solarr: folds
MyHorseRoxes: calls 19230 and is all-in
PetjeXL: calls 5145 and is all-in
Uncalled bet (2817) returned to august120
*** FLOP *** {4-Spades}{9-Spades}{3-Clubs}
*** TURN *** {4-Spades}{9-Spades}{3-Clubs} {4-Hearts}
*** RIVER *** {4-Spades}{9-Spades}{3-Clubs}{4-Hearts} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
MyHorseRoxes: shows {10-Spades}{10-Clubs} (two pair, Tens and Fours)
august120: shows {K-Clubs}{10-Hearts} (a pair of Fours)
MyHorseRoxes collected 26170 from side pot
PetjeXL: shows {7-Hearts}{A-Hearts} (two pair, Sevens and Fours)
MyHorseRoxes collected 23235 from main pot
PetjeXL finished the tournament in 97th place
*** SUMMARY ***
Total pot 49405 Main pot 23235. Side pot 26170. | Rake 0
Board {4-Spades}{9-Spades}{3-Clubs}{4-Hearts}{7-Spades}
Seat 1: Setoki folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: niiiiin folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: easypyzi folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: pktrkts930 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: JustProSkill folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: august120 showed {K-Clubs}{10-Hearts} and lost with a pair of Fours
Seat 7: Solarr (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: MyHorseRoxes (small blind) showed {10-Spades}{10-Clubs} and won (49405) with two pair, Tens and Fours
Seat 9: PetjeXL (big blind) showed {7-Hearts}{A-Hearts} and lost with two pair, Sevens and Fours

bust h11

PokerStars Hand #139792119845: Tournament #1297823277, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2015/08/23 19:20:51 CET [2015/08/23 13:20:51 ET]
Table '1297823277 27' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Artem 110488 (2970 in chips)
Seat 2: jaxyz00 (4200 in chips)
Seat 3: xMarker7x (3500 in chips)
Seat 4: bliga1 (4886 in chips)
Seat 5: PetjeXL (3262 in chips)
Seat 6: hardcora88 (3935 in chips)
Seat 7: jimi misch (3365 in chips)
Seat 8: TiltarJämt (1060 in chips)
Seat 9: Jeffin_DF (4119 in chips)
Artem 110488: posts the ante 20
jaxyz00: posts the ante 20
xMarker7x: posts the ante 20
bliga1: posts the ante 20
PetjeXL: posts the ante 20
hardcora88: posts the ante 20
jimi misch: posts the ante 20
TiltarJämt: posts the ante 20
Jeffin_DF: posts the ante 20
PetjeXL: posts small blind 75
hardcora88: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to PetjeXL {7-Spades}{K-Spades}
jimi misch: folds
TiltarJämt: folds
Jeffin_DF: folds
Artem 110488: folds
jaxyz00: folds
xMarker7x: folds
bliga1: folds
PetjeXL: raises 3092 to 3242 and is all-in
hardcora88: calls 3092
*** FLOP *** {5-Spades}{9-Diamonds}{7-Clubs}
*** TURN *** {5-Spades}{9-Diamonds}{7-Clubs} {8-Spades}
*** RIVER *** {5-Spades}{9-Diamonds}{7-Clubs}{8-Spades} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
PetjeXL: shows {7-Spades}{K-Spades} (two pair, Nines and Sevens)
hardcora88: shows {10-Clubs}{8-Diamonds} (two pair, Nines and Eights)
hardcora88 collected 6664 from pot
PetjeXL finished the tournament in 4868th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6664 | Rake 0
Board {5-Spades}{9-Diamonds}{7-Clubs}{8-Spades}{9-Clubs}
Seat 1: Artem 110488 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: jaxyz00 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: xMarker7x folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: bliga1 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: PetjeXL (small blind) showed {7-Spades}{K-Spades} and lost with two pair, Nines and Sevens
Seat 6: hardcora88 (big blind) showed {10-Clubs}{8-Diamonds} and won (6664) with two pair, Nines and Eights
Seat 7: jimi misch folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: TiltarJämt folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Jeffin_DF folded before Flop (didn't bet)

4 over 2r

1345671039