Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

ploenk

Mijn onderschrift:

Board {10-Clubs}{a-Clubs}{8-Diamonds}{6-Clubs}{q-Clubs}
Plaats 1: ploenk (small blind) toonde {k-Clubs}{j-Clubs} en won (1400) met een Royal Flush

Verstuur bericht

Forum Posts

ko
PokerStars Hand #123771384482: Tournament #1016868093, $2.30+$2.30+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level X (300/600) - 2014/10/23 21:41:57 CET [2014/10/23 15:41:57 ET]
Table '1016868093 4' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: ploenk (4144 in chips)
Seat 4: Ibeniewhcs (10165 in chips)
Seat 5: Janosik1976 (2755 in chips)
Seat 6: thenormynuts (4955 in chips)
Seat 7: Slf-Mario (2800 in chips)
Seat 8: DajMiCibulu (39530 in chips)
Seat 9: messer65 (2359 in chips)
ploenk: posts the ante 50
Ibeniewhcs: posts the ante 50
Janosik1976: posts the ante 50
thenormynuts: posts the ante 50
Slf-Mario: posts the ante 50
DajMiCibulu: posts the ante 50
messer65: posts the ante 50
Janosik1976: posts small blind 300
thenormynuts: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ploenk {6-Hearts}{6-Diamonds}
Slf-Mario: raises 2150 to 2750 and is all-in
DajMiCibulu: folds
messer65: folds
ploenk: raises 1344 to 4094 and is all-in
Ibeniewhcs: folds
Janosik1976: folds
thenormynuts: folds
Uncalled bet (1344) returned to ploenk
*** FLOP *** {Q-Clubs}{9-Spades}{3-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Clubs}{9-Spades}{3-Diamonds} {2-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{9-Spades}{3-Diamonds}{2-Clubs} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Slf-Mario: shows {6-Spades}{A-Diamonds} (high card Ace)
ploenk: shows {6-Hearts}{6-Diamonds} (a pair of Sixes)
ploenk collected 6750 from pot
ploenk wins $4.74 for eliminating Slf-Mario and their own bounty increases by $4.74 to $7.04
Slf-Mario finished the tournament in 13th place and received $4.65.
*** SUMMARY ***
Total pot 6750 | Rake 0
Board {Q-Clubs}{9-Spades}{3-Diamonds}{2-Clubs}{8-Clubs}
Seat 1: ploenk showed {6-Hearts}{6-Diamonds} and won (6750) with a pair of Sixes
Seat 4: Ibeniewhcs (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Janosik1976 (small blind) folded before Flop
Seat 6: thenormynuts (big blind) folded before Flop
Seat 7: Slf-Mario showed {6-Spades}{A-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 8: DajMiCibulu folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: messer65 folded before Flop (didn't bet)

5,18 ko

PokerStars Hand #123770183920: Tournament #1016899391, $2.30+$2.30+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2014/10/23 21:25:17 CET [2014/10/23 15:25:17 ET]
Table '1016899391 10' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: ploenk (1425 in chips)
Seat 2: MOPIAPTI (1260 in chips)
Seat 3: lukem1994 (3010 in chips)
Seat 4: Mr S 212 (2947 in chips)
Seat 5: Chugaister (1353 in chips)
Seat 7: stieno4 (1813 in chips)
Seat 8: draxxur (1335 in chips)
Seat 9: superaffeee (1857 in chips)
lukem1994: posts small blind 25
Mr S 212: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ploenk {10-Clubs}{10-Hearts}
Chugaister: folds
stieno4: folds
draxxur: folds
superaffeee: folds
ploenk: raises 50 to 100
MOPIAPTI: folds
lukem1994: raises 250 to 350
Mr S 212: folds
ploenk: calls 250
*** FLOP *** {3-Spades}{2-Hearts}{6-Clubs}
lukem1994: bets 200
ploenk: raises 875 to 1075 and is all-in
lukem1994: calls 875
*** TURN *** {3-Spades}{2-Hearts}{6-Clubs} {A-Spades}
*** RIVER *** {3-Spades}{2-Hearts}{6-Clubs}{A-Spades} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
lukem1994: shows {A-Clubs}{Q-Diamonds} (two pair, Aces and Deuces)
ploenk: shows {10-Clubs}{10-Hearts} (two pair, Tens and Deuces)
lukem1994 collected 2900 from pot
lukem1994 wins $1.15 for eliminating ploenk and their own bounty increases by $1.15 to $4.60
ploenk finished the tournament in 75th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2900 | Rake 0
Board {3-Spades}{2-Hearts}{6-Clubs}{A-Spades}{2-Spades}
Seat 1: ploenk showed {10-Clubs}{10-Hearts} and lost with two pair, Tens and Deuces
Seat 2: MOPIAPTI (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: lukem1994 (small blind) showed {A-Clubs}{Q-Diamonds} and won (2900) with two pair, Aces and Deuces
Seat 4: Mr S 212 (big blind) folded before Flop
Seat 5: Chugaister folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: stieno4 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: draxxur folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: superaffeee folded before Flop (didn't bet)

ko
PokerStars Hand #123769938677: Tournament #1016876461, $2.30+$2.30+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2014/10/23 21:21:52 CET [2014/10/23 15:21:52 ET]
Table '1016876461 1' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: honsa21 (607 in chips)
Seat 2: Hawmis (3552 in chips)
Seat 3: DJ Chaki (1510 in chips)
Seat 4: arsenal40 (3250 in chips)
Seat 5: Longueiro (992 in chips)
Seat 6: fabiomongia (2638 in chips)
Seat 7: AASGIER79 (1185 in chips)
Seat 8: CALLibri (1350 in chips)
Seat 9: ploenk (8494 in chips)
arsenal40: posts small blind 75
Longueiro: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ploenk {A-Clubs}{A-Diamonds}
fabiomongia: folds
AASGIER79: folds
CALLibri: folds
ploenk: raises 300 to 450
honsa21: folds
Hawmis: folds
DJ Chaki: folds
arsenal40: raises 2800 to 3250 and is all-in
Longueiro: folds
ploenk: calls 2800
*** FLOP *** {2-Diamonds}{A-Spades}{K-Spades}
*** TURN *** {2-Diamonds}{A-Spades}{K-Spades} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{A-Spades}{K-Spades}{J-Diamonds} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
arsenal40: shows {10-Diamonds}{10-Hearts} (a pair of Tens)
ploenk: shows {A-Clubs}{A-Diamonds} (three of a kind, Aces)
ploenk collected 6650 from pot
ploenk wins $1.73 for eliminating arsenal40 and their own bounty increases by $1.72 to $5.17
arsenal40 finished the tournament in 50th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6650 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{A-Spades}{K-Spades}{J-Diamonds}{9-Spades}
Seat 1: honsa21 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Hawmis folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: DJ Chaki (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: arsenal40 (small blind) showed {10-Diamonds}{10-Hearts} and lost with a pair of Tens
Seat 5: Longueiro (big blind) folded before Flop
Seat 6: fabiomongia folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: AASGIER79 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: CALLibri folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ploenk showed {A-Clubs}{A-Diamonds} and won (6650) with three of a kind, Aces

PokerStars Hand #123769491282: Tournament #1016886852, $2.30+$2.30+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2014/10/23 21:15:42 CET [2014/10/23 15:15:42 ET]
Table '1016886852 7' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: leocavatti (2065 in chips)
Seat 2: maxriegel (1933 in chips)
Seat 3: DiamondMike4 (840 in chips)
Seat 4: ploenk (1230 in chips)
Seat 5: Al3xSmile (2585 in chips)
Seat 6: Virgath (1390 in chips)
Seat 7: gajersabee (1927 in chips)
Seat 8: profpoker25 (4115 in chips)
ploenk: posts small blind 25
Al3xSmile: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ploenk {6-Clubs}{6-Hearts}
Virgath: folds
gajersabee: folds
profpoker25: calls 50
leocavatti: calls 50
maxriegel: raises 50 to 100
DiamondMike4: folds
ploenk: raises 1130 to 1230 and is all-in
Al3xSmile: folds
profpoker25: folds
leocavatti: folds
maxriegel: calls 1130
*** FLOP *** {2-Hearts}{K-Clubs}{9-Diamonds}
*** TURN *** {2-Hearts}{K-Clubs}{9-Diamonds} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Hearts}{K-Clubs}{9-Diamonds}{7-Diamonds} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
ploenk: shows {6-Clubs}{6-Hearts} (a pair of Sixes)
maxriegel: shows {8-Hearts}{A-Spades} (a pair of Eights)
maxriegel collected 2610 from pot
maxriegel wins $1.15 for eliminating ploenk and their own bounty increases by $1.15 to $3.45
ploenk finished the tournament in 67th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2610 | Rake 0
Board {2-Hearts}{K-Clubs}{9-Diamonds}{7-Diamonds}{8-Spades}
Seat 1: leocavatti folded before Flop
Seat 2: maxriegel showed {8-Hearts}{A-Spades} and won (2610) with a pair of Eights
Seat 3: DiamondMike4 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ploenk (small blind) showed {6-Clubs}{6-Hearts} and lost with a pair of Sixes
Seat 5: Al3xSmile (big blind) folded before Flop
Seat 6: Virgath folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: gajersabee folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: profpoker25 folded before Flop
Poker FaceCrying

ko
PokerStars Hand #123768890204: Tournament #1016876461, $2.30+$2.30+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2014/10/23 21:07:20 CET [2014/10/23 15:07:20 ET]
Table '1016876461 1' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Hagi2222 (930 in chips)
Seat 2: Pablos701 (1960 in chips)
Seat 3: DJ Chaki (890 in chips)
Seat 4: arsenal40 (3130 in chips)
Seat 5: Longueiro (1540 in chips)
Seat 6: DajMiCibulu (1450 in chips)
Seat 7: gerryzockt (1470 in chips)
Seat 8: CALLibri (1480 in chips)
Seat 9: ploenk (1500 in chips)
CALLibri: posts small blind 15
ploenk: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ploenk {J-Spades}{J-Hearts}
Hagi2222: calls 30
Pablos701: folds
DJ Chaki: folds
arsenal40: calls 30
Longueiro: folds
DajMiCibulu: folds
gerryzockt: calls 30
CALLibri: calls 15
ploenk: raises 1470 to 1500 and is all-in
Hagi2222: folds
arsenal40: folds
gerryzockt: calls 1440 and is all-in
CALLibri: folds
Uncalled bet (30) returned to ploenk
*** FLOP *** {5-Clubs}{9-Spades}{3-Diamonds}
*** TURN *** {5-Clubs}{9-Spades}{3-Diamonds} {3-Spades}
*** RIVER *** {5-Clubs}{9-Spades}{3-Diamonds}{3-Spades} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
ploenk: shows {J-Spades}{J-Hearts} (two pair, Jacks and Threes)
gerryzockt: shows {A-Spades}{Q-Clubs} (a pair of Threes)
ploenk collected 3030 from pot
ploenk wins $1.15 for eliminating gerryzockt and their own bounty increases by $1.15 to $3.45
gerryzockt finished the tournament in 80th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3030 | Rake 0
Board {5-Clubs}{9-Spades}{3-Diamonds}{3-Spades}{6-Diamonds}
Seat 1: Hagi2222 folded before Flop
Seat 2: Pablos701 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: DJ Chaki folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: arsenal40 folded before Flop
Seat 5: Longueiro folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: DajMiCibulu folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: gerryzockt (button) showed {A-Spades}{Q-Clubs} and lost with a pair of Threes
Seat 8: CALLibri (small blind) folded before Flop
Seat 9: ploenk (big blind) showed {J-Spades}{J-Hearts} and won (3030) with two pair, Jacks and Threes

PokerStars Hand #123768954740: Tournament #1016875750, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2014/10/23 21:08:14 CET [2014/10/23 15:08:14 ET]
Table '1016875750 4' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: jackiukas (1900 in chips)
Seat 2: kimchisama (2375 in chips)
Seat 3: nierkamalyna (1185 in chips)
Seat 4: SpOs Im GoOd (1425 in chips)
Seat 5: Sanny_svk (1630 in chips)
Seat 6: Kaique.7802 (30 in chips) is sitting out
Seat 7: Furious_Me (2410 in chips)
Seat 8: guybehind (1580 in chips)
Seat 9: ploenk (965 in chips)
nierkamalyna: posts small blind 25
SpOs Im GoOd: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ploenk {10-Hearts}{A-Hearts}
Sanny_svk: folds
Kaique.7802: folds
Furious_Me: folds
guybehind: folds
ploenk: raises 915 to 965 and is all-in
jackiukas: folds
kimchisama: folds
nierkamalyna: raises 220 to 1185 and is all-in
SpOs Im GoOd: folds
Uncalled bet (220) returned to nierkamalyna
*** FLOP *** {J-Hearts}{7-Spades}{K-Hearts}
*** TURN *** {J-Hearts}{7-Spades}{K-Hearts} {5-Clubs}
*** RIVER *** {J-Hearts}{7-Spades}{K-Hearts}{5-Clubs} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
nierkamalyna: shows {9-Spades}{9-Diamonds} (a pair of Nines)
ploenk: shows {10-Hearts}{A-Hearts} (high card Ace)
nierkamalyna collected 1980 from pot
ploenk finished the tournament in 159th place
*** SUMMARY ***
Total pot 1980 | Rake 0
Board {J-Hearts}{7-Spades}{K-Hearts}{5-Clubs}{6-Spades}
Seat 1: jackiukas folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: kimchisama (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: nierkamalyna (small blind) showed {9-Spades}{9-Diamonds} and won (1980) with a pair of Nines
Seat 4: SpOs Im GoOd (big blind) folded before Flop
Seat 5: Sanny_svk folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Kaique.7802 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Furious_Me folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: guybehind folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ploenk showed {10-Hearts}{A-Hearts} and lost with high card Ace

PokerStars Hand #123767348079: Tournament #1016827308, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2014/10/23 20:43:31 CET [2014/10/23 14:43:31 ET]
Table '1016827308 18' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: DirtyJed (3235 in chips)
Seat 2: ploenk (1248 in chips)
Seat 3: Mpalermo009 (2505 in chips)
Seat 4: shefchety (2035 in chips)
Seat 5: IoPenso+ (3050 in chips)
Seat 6: tsitsi9 (2280 in chips)
Seat 7: jackiukas (3595 in chips)
Seat 8: lowell57 (5840 in chips)
DirtyJed: posts the ante 25
ploenk: posts the ante 25
Mpalermo009: posts the ante 25
shefchety: posts the ante 25
IoPenso+: posts the ante 25
tsitsi9: posts the ante 25
jackiukas: posts the ante 25
lowell57: posts the ante 25
ploenk: posts small blind 125
Mpalermo009: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ploenk {8-Clubs}{7-Spades}
shefchety: folds
IoPenso+: folds
tsitsi9: folds
jackiukas: folds
lowell57: folds
DirtyJed: folds
ploenk: raises 973 to 1223 and is all-in
Mpalermo009: calls 973
*** FLOP *** {Q-Hearts}{J-Hearts}{A-Hearts}
*** TURN *** {Q-Hearts}{J-Hearts}{A-Hearts} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Hearts}{J-Hearts}{A-Hearts}{2-Diamonds} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
ploenk: shows {8-Clubs}{7-Spades} (high card Ace)
Mpalermo009: shows {10-Spades}{Q-Diamonds} (a pair of Queens)
Mpalermo009 collected 2646 from pot
ploenk finished the tournament in 87th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2646 | Rake 0
Board {Q-Hearts}{J-Hearts}{A-Hearts}{2-Diamonds}{4-Diamonds}
Seat 1: DirtyJed (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ploenk (small blind) showed {8-Clubs}{7-Spades} and lost with high card Ace
Seat 3: Mpalermo009 (big blind) showed {10-Spades}{Q-Diamonds} and won (2646) with a pair of Queens
Seat 4: shefchety folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: IoPenso+ folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: tsitsi9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: jackiukas folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: lowell57 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #123767245344: Tournament #1016824914, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2014/10/23 20:41:58 CET [2014/10/23 14:41:58 ET]
Table '1016824914 16' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: bulava57 (6170 in chips)
Seat 3: camilloskate (2805 in chips)
Seat 4: CZPablos (2905 in chips)
Seat 5: ploenk (2110 in chips)
Seat 6: Naxer (3955 in chips)
Seat 7: whiterastta (6897 in chips)
Seat 8: Bazzano (1425 in chips)
Seat 9: Spinaczq (5610 in chips)
bulava57: posts the ante 25
camilloskate: posts the ante 25
CZPablos: posts the ante 25
ploenk: posts the ante 25
Naxer: posts the ante 25
whiterastta: posts the ante 25
Bazzano: posts the ante 25
Spinaczq: posts the ante 25
Naxer: posts small blind 125
whiterastta: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ploenk {J-Diamonds}{Q-Clubs}
Bazzano: folds
Spinaczq: folds
bulava57: folds
camilloskate: folds
CZPablos: folds
ploenk: raises 1835 to 2085 and is all-in
Naxer: raises 1845 to 3930 and is all-in
whiterastta: folds
Uncalled bet (1845) returned to Naxer
*** FLOP *** {2-Hearts}{10-Diamonds}{8-Hearts}
*** TURN *** {2-Hearts}{10-Diamonds}{8-Hearts} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Hearts}{10-Diamonds}{8-Hearts}{5-Diamonds} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Naxer: shows {J-Spades}{J-Clubs} (a pair of Jacks)
ploenk: shows {J-Diamonds}{Q-Clubs} (high card Queen)
Naxer collected 4620 from pot
ploenk finished the tournament in 67th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4620 | Rake 0
Board {2-Hearts}{10-Diamonds}{8-Hearts}{5-Diamonds}{3-Hearts}
Seat 1: bulava57 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: camilloskate folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: CZPablos folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ploenk (button) showed {J-Diamonds}{Q-Clubs} and lost with high card Queen
Seat 6: Naxer (small blind) showed {J-Spades}{J-Clubs} and won (4620) with a pair of Jacks
Seat 7: whiterastta (big blind) folded before Flop
Seat 8: Bazzano folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Spinaczq folded before Flop (didn't bet)

en out
PokerStars Hand #123767151009: Tournament #1007171386, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level V (40/80) - 2014/10/23 20:40:32 CET [2014/10/23 14:40:32 ET]
Table '1007171386 108' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: marianna50 (10546 in chips)
Seat 2: madera12 (3000 in chips)
Seat 3: gr terrorist (6316 in chips)
Seat 4: ploenk (30 in chips)
Seat 5: XXL17124 (10055 in chips)
Seat 6: MineEng (3736 in chips)
Seat 7: alexfonbosh (2910 in chips)
Seat 8: kozak1992 (3660 in chips)
Seat 9: kamarad71 (6030 in chips)
kamarad71: posts small blind 40
marianna50: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ploenk {5-Clubs}{A-Hearts}
madera12: folds
gr terrorist: folds
ploenk: calls 30 and is all-in
XXL17124: folds
MineEng: calls 80
alexfonbosh: calls 80
kozak1992: calls 80
kamarad71: calls 40
marianna50: checks
*** FLOP *** {2-Spades}{Q-Hearts}{K-Hearts}
kamarad71: checks
marianna50: bets 215
MineEng: folds
alexfonbosh: calls 215
kozak1992: folds
kamarad71: folds
*** TURN *** {2-Spades}{Q-Hearts}{K-Hearts} {7-Diamonds}
marianna50: checks
alexfonbosh: bets 400
marianna50: calls 400
*** RIVER *** {2-Spades}{Q-Hearts}{K-Hearts}{7-Diamonds} {Q-Spades}
marianna50: checks
alexfonbosh: bets 560
marianna50: folds
Uncalled bet (560) returned to alexfonbosh
*** SHOW DOWN ***
alexfonbosh: shows {Q-Clubs}{10-Clubs} (three of a kind, Queens)
alexfonbosh collected 1480 from side pot
ploenk: shows {5-Clubs}{A-Hearts} (a pair of Queens)
alexfonbosh collected 180 from main pot
alexfonbosh wins $0.75 for eliminating ploenk and their own bounty increases by $0.75 to $2.25
ploenk finished the tournament in 2894th place
*** SUMMARY ***
Total pot 1660 Main pot 180. Side pot 1480. | Rake 0
Board {2-Spades}{Q-Hearts}{K-Hearts}{7-Diamonds}{Q-Spades}
Seat 1: marianna50 (big blind) folded on the River
Seat 2: madera12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: gr terrorist folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ploenk showed {5-Clubs}{A-Hearts} and lost with a pair of Queens
Seat 5: XXL17124 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: MineEng folded on the Flop
Seat 7: alexfonbosh showed {Q-Clubs}{10-Clubs} and won (1660) with three of a kind, Queens
Seat 8: kozak1992 (button) folded on the Flop
Seat 9: kamarad71 (small blind) folded on the Flop

3,30
PokerStars Hand #123767089929: Tournament #1007171386, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level IV (30/60) - 2014/10/23 20:39:37 CET [2014/10/23 14:39:37 ET]
Table '1007171386 108' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: marianna50 (10546 in chips)
Seat 2: madera12 (3000 in chips)
Seat 3: gr terrorist (6316 in chips)
Seat 4: ploenk (3030 in chips)
Seat 5: XXL17124 (10055 in chips)
Seat 6: MineEng (3736 in chips)
Seat 7: alexfonbosh (2910 in chips)
Seat 8: kozak1992 (3690 in chips)
Seat 9: kamarad71 (3000 in chips)
kozak1992: posts small blind 30
kamarad71: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ploenk {J-Clubs}{J-Hearts}
marianna50: folds
madera12: folds
gr terrorist: folds
ploenk: raises 120 to 180
XXL17124: folds
MineEng: folds
alexfonbosh: folds
kozak1992: folds
kamarad71: raises 2820 to 3000 and is all-in
ploenk: calls 2820
*** FLOP *** {2-Clubs}{2-Spades}{7-Hearts}
*** TURN *** {2-Clubs}{2-Spades}{7-Hearts} {10-Clubs}
*** RIVER *** {2-Clubs}{2-Spades}{7-Hearts}{10-Clubs} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
kamarad71: shows {K-Clubs}{A-Clubs} (two pair, Aces and Deuces)
ploenk: shows {J-Clubs}{J-Hearts} (two pair, Jacks and Deuces)
kamarad71 collected 6030 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6030 | Rake 0
Board {2-Clubs}{2-Spades}{7-Hearts}{10-Clubs}{A-Diamonds}
Seat 1: marianna50 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: madera12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: gr terrorist folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ploenk showed {J-Clubs}{J-Hearts} and lost with two pair, Jacks and Deuces
Seat 5: XXL17124 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: MineEng folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: alexfonbosh (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: kozak1992 (small blind) folded before Flop
Seat 9: kamarad71 (big blind) showed {K-Clubs}{A-Clubs} and won (6030) with two pair, Aces and Deuces

PokerStars Hand #123766978192: Tournament #1016822671, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2014/10/23 20:37:55 CET [2014/10/23 14:37:55 ET]
Table '1016822671 3' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Vladisss333 (2820 in chips)
Seat 2: ROOM117 (6458 in chips)
Seat 3: Nelijus (1080 in chips)
Seat 4: roy4lf|ush (1130 in chips)
Seat 5: b4rt4$ (1240 in chips)
Seat 6: Tauchiaus (1990 in chips)
Seat 7: soldier|1993 (2555 in chips)
Seat 8: ploenk (564 in chips)
Seat 9: Nevks (2310 in chips)
Vladisss333: posts the ante 25
ROOM117: posts the ante 25
Nelijus: posts the ante 25
roy4lf|ush: posts the ante 25
b4rt4$: posts the ante 25
Tauchiaus: posts the ante 25
soldier|1993: posts the ante 25
ploenk: posts the ante 25
Nevks: posts the ante 25
soldier|1993: posts small blind 125
ploenk: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ploenk {A-Diamonds}{8-Clubs}
Nevks: folds
Vladisss333: folds
ROOM117: folds
Nelijus: folds
roy4lf|ush: raises 855 to 1105 and is all-in
b4rt4$: folds
Tauchiaus: folds
soldier|1993: folds
ploenk: calls 289 and is all-in
Uncalled bet (566) returned to roy4lf|ush
*** FLOP *** {Q-Hearts}{2-Diamonds}{2-Hearts}
*** TURN *** {Q-Hearts}{2-Diamonds}{2-Hearts} {9-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Hearts}{2-Diamonds}{2-Hearts}{9-Clubs} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
ploenk: shows {A-Diamonds}{8-Clubs} (a pair of Deuces)
roy4lf|ush: shows {10-Hearts}{A-Hearts} (a pair of Deuces - Ace+Queen+Ten kicker)
roy4lf|ush collected 1428 from pot
ploenk finished the tournament in 86th place
*** SUMMARY ***
Total pot 1428 | Rake 0
Board {Q-Hearts}{2-Diamonds}{2-Hearts}{9-Clubs}{3-Diamonds}
Seat 1: Vladisss333 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ROOM117 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Nelijus folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: roy4lf|ush showed {10-Hearts}{A-Hearts} and won (1428) with a pair of Deuces
Seat 5: b4rt4$ folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Tauchiaus (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: soldier|1993 (small blind) folded before Flop
Seat 8: ploenk (big blind) showed {A-Diamonds}{8-Clubs} and lost with a pair of Deuces
Seat 9: Nevks folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #123766741027: Tournament #1016832733, $2.30+$2.30+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2014/10/23 20:34:19 CET [2014/10/23 14:34:19 ET]
Table '1016832733 6' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Hawmis (1465 in chips)
Seat 2: ccelsius (1415 in chips)
Seat 3: Topas500 (2125 in chips)
Seat 4: Berniiiiiie (2170 in chips)
Seat 6: Kopar90 (4615 in chips)
Seat 7: ploenk (1000 in chips)
Seat 8: loomicon (3190 in chips)
Seat 9: barbaris33 (120 in chips)
loomicon: posts small blind 25
barbaris33: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ploenk {5-Spades}{6-Spades}
Hawmis: folds
ccelsius: folds
Topas500: folds
Berniiiiiie: calls 50
Kopar90: folds
ploenk: calls 50
loomicon: calls 25
barbaris33: checks
*** FLOP *** {8-Hearts}{7-Clubs}{6-Hearts}
loomicon: checks
barbaris33: bets 70 and is all-in
Berniiiiiie: calls 70
ploenk: raises 880 to 950 and is all-in
loomicon: folds
Berniiiiiie: calls 880
*** TURN *** {8-Hearts}{7-Clubs}{6-Hearts} {A-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Hearts}{7-Clubs}{6-Hearts}{A-Diamonds} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Berniiiiiie: shows {9-Diamonds}{A-Clubs} (a straight, Five to Nine)
ploenk: shows {5-Spades}{6-Spades} (two pair, Sixes and Fives)
Berniiiiiie collected 1760 from side pot
barbaris33: shows {4-Hearts}{2-Spades} (a straight, Four to Eight)
Berniiiiiie collected 410 from main pot
Berniiiiiie wins $1.15 for eliminating ploenk and their own bounty increases by $1.15 to $4.60
Berniiiiiie wins $1.15 for eliminating barbaris33 and their own bounty increases by $1.15 to $5.75
ploenk finished the tournament in 64th place
barbaris33 finished the tournament in 65th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2170 Main pot 410. Side pot 1760. | Rake 0
Board {8-Hearts}{7-Clubs}{6-Hearts}{A-Diamonds}{5-Diamonds}
Seat 1: Hawmis folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ccelsius folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Topas500 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Berniiiiiie showed {9-Diamonds}{A-Clubs} and won (2170) with a straight, Five to Nine
Seat 6: Kopar90 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: ploenk (button) showed {5-Spades}{6-Spades} and lost with two pair, Sixes and Fives
Seat 8: loomicon (small blind) folded on the Flop
Seat 9: barbaris33 (big blind) showed {4-Hearts}{2-Spades} and lost with a straight, Four to Eight

PokerStars Hand #123766655104: Tournament #1016849219, $2.30+$2.30+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2014/10/23 20:33:02 CET [2014/10/23 14:33:02 ET]
Table '1016849219 2' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: lkahfreu (1500 in chips)
Seat 2: moyes92 (1500 in chips)
Seat 3: laqas630 (1500 in chips)
Seat 4: bertie197 (1500 in chips)
Seat 5: Boem1975 (1500 in chips) is sitting out
Seat 6: Ostfriese782 (1500 in chips)
Seat 7: ploenk (1500 in chips)
Seat 8: SGMHigh (1500 in chips)
Seat 9: Vovka0572 (1500 in chips)
moyes92: posts small blind 10
laqas630: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ploenk {5-Spades}{K-Spades}
bertie197: folds
Boem1975: folds
Ostfriese782: raises 20 to 40
ploenk: calls 40
SGMHigh: folds
Vovka0572: folds
lkahfreu: raises 80 to 120
moyes92: folds
laqas630: folds
Ostfriese782: folds
ploenk: calls 80
*** FLOP *** {3-Clubs}{3-Spades}{10-Spades}
ploenk: checks
Boem1975 has returned
lkahfreu: bets 1380 and is all-in
ploenk: calls 1380 and is all-in
*** TURN *** {3-Clubs}{3-Spades}{10-Spades} {A-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Clubs}{3-Spades}{10-Spades}{A-Diamonds} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
ploenk: shows {5-Spades}{K-Spades} (a pair of Threes)
lkahfreu: shows {J-Clubs}{10-Hearts} (two pair, Jacks and Tens)
lkahfreu collected 3070 from pot
lkahfreu wins $1.15 for eliminating ploenk and their own bounty increases by $1.15 to $3.45
ploenk finished the tournament in 90th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3070 | Rake 0
Board {3-Clubs}{3-Spades}{10-Spades}{A-Diamonds}{J-Hearts}
Seat 1: lkahfreu (button) showed {J-Clubs}{10-Hearts} and won (3070) with two pair, Jacks and Tens
Seat 2: moyes92 (small blind) folded before Flop
Seat 3: laqas630 (big blind) folded before Flop
Seat 4: bertie197 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Boem1975 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Ostfriese782 folded before Flop
Seat 7: ploenk showed {5-Spades}{K-Spades} and lost with a pair of Threes
Seat 8: SGMHigh folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Vovka0572 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #123766006578: Tournament #1016820867, $2.30+$2.30+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2014/10/23 20:23:10 CET [2014/10/23 14:23:10 ET]
Table '1016820867 5' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: xorenee (1660 in chips)
Seat 2: pikatchu1974 (1375 in chips)
Seat 3: ploenk (1575 in chips)
Seat 4: jjokocha666 (1915 in chips)
Seat 5: golfik16 (1380 in chips)
Seat 6: F0TRRSS (1240 in chips)
Seat 7: draxxur (1605 in chips)
Seat 8: SpOs Im GoOd (1485 in chips)
Seat 9: ivanauskas (1265 in chips)
ploenk: posts small blind 25
jjokocha666: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ploenk {5-Diamonds}{5-Clubs}
golfik16: folds
F0TRRSS: folds
draxxur: folds
SpOs Im GoOd: folds
ivanauskas: folds
xorenee: folds
pikatchu1974: folds
ploenk: raises 150 to 200
jjokocha666: calls 150
*** FLOP *** {10-Hearts}{J-Spades}{2-Hearts}
ploenk: checks
jjokocha666: bets 400
ploenk: raises 975 to 1375 and is all-in
jjokocha666: calls 975
*** TURN *** {10-Hearts}{J-Spades}{2-Hearts} {Q-Hearts}
*** RIVER *** {10-Hearts}{J-Spades}{2-Hearts}{Q-Hearts} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
ploenk: shows {5-Diamonds}{5-Clubs} (a pair of Fives)
jjokocha666: shows {J-Diamonds}{K-Hearts} (a pair of Jacks)
jjokocha666 collected 3150 from pot
jjokocha666 wins $1.15 for eliminating ploenk and their own bounty increases by $1.15 to $3.45
ploenk finished the tournament in 74th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3150 | Rake 0
Board {10-Hearts}{J-Spades}{2-Hearts}{Q-Hearts}{6-Clubs}
Seat 1: xorenee folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: pikatchu1974 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ploenk (small blind) showed {5-Diamonds}{5-Clubs} and lost with a pair of Fives
Seat 4: jjokocha666 (big blind) showed {J-Diamonds}{K-Hearts} and won (3150) with a pair of Jacks
Seat 5: golfik16 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: F0TRRSS folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: draxxur folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: SpOs Im GoOd folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ivanauskas folded before Flop (didn't bet)
Sad bad play

Scylla schreef

ploenk schreef

Thnx all nog ff de vrouw een beurt geven en dan van start

Glgl Thumb UpPoker Face

Drink

de 3,30 psko ook erbij geregged!

Thnx all nog ff wat regelen thuis en dan van start

firstholliday schreef

rest

baller

Speel vnv wat 2,5 180 mans en 5sko 90 mans. Hou hier netjes mijn HH bij, want vorige keer was de backer teleurgesteld in mijn administratieSad
Gelukkig mag ik het nog wel 1 keer proberen voor hemSmile

189101112764