ploenk

Mijn onderschrift:

Board {10-Clubs}{a-Clubs}{8-Diamonds}{6-Clubs}{q-Clubs}
Plaats 1: ploenk (small blind) toonde {k-Clubs}{j-Clubs} en won (1400) met een Royal Flush

Verstuur bericht

Forum Posts

TY
Hoe is t met lennie profit

Speel er 20 HH hier deal bekend.

salto9 schreef

lol ik moet ervoor gaar met de info van hem zo los

PokerStars Hand #134358048977: Tournament #1196751726, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XII (300/600) - 2015/04/26 21:39:57 CET [2015/04/26 15:39:57 ET]
Table '1196751726 702' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: nikiluda1 (8720 in chips)
Seat 2: mj_heaven (10342 in chips)
Seat 3: Kley (18194 in chips)
Seat 4: bears1641 (17374 in chips)
Seat 5: salto9 (17384 in chips)
Seat 6: Tjuk13 (10595 in chips)
Seat 7: toc2012 (18884 in chips)
Seat 8: Pendos90 (21874 in chips)
Seat 9: akela113 (25928 in chips)
nikiluda1: posts the ante 60
mj_heaven: posts the ante 60
Kley: posts the ante 60
bears1641: posts the ante 60
salto9: posts the ante 60
Tjuk13: posts the ante 60
toc2012: posts the ante 60
Pendos90: posts the ante 60
akela113: posts the ante 60
Pendos90: posts small blind 300
akela113: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to salto9 {10-Spades}{J-Spades}
nikiluda1: folds
mj_heaven: raises 900 to 1500
Kley: folds
bears1641: calls 1500
salto9: calls 1500
Tjuk13: folds
toc2012: folds
Pendos90: calls 1200
akela113: folds
*** FLOP *** {3-Spades}{5-Hearts}{9-Spades}
Pendos90: checks
mj_heaven: bets 3000
bears1641: raises 4200 to 7200
salto9: raises 8624 to 15824 and is all-in
Pendos90: folds
mj_heaven: folds
bears1641: calls 8614 and is all-in
Uncalled bet (10) returned to salto9
*** TURN *** {3-Spades}{5-Hearts}{9-Spades} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Spades}{5-Hearts}{9-Spades}{5-Diamonds} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
bears1641: shows {9-Hearts}{Q-Hearts} (two pair, Nines and Fives)
salto9: shows {10-Spades}{J-Spades} (a pair of Fives)
bears1641 collected 41768 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 41768 | Rake 0
Board {3-Spades}{5-Hearts}{9-Spades}{5-Diamonds}{2-Clubs}
Seat 1: nikiluda1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: mj_heaven folded on the Flop
Seat 3: Kley folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: bears1641 showed {9-Hearts}{Q-Hearts} and won (41768) with two pair, Nines and Fives
Seat 5: salto9 showed {10-Spades}{J-Spades} and lost with a pair of Fives
Seat 6: Tjuk13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: toc2012 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Pendos90 (small blind) folded on the Flop
Seat 9: akela113 (big blind) folded before Flop

Sad

gl!!

Leuk stukje!

firstholliday schreef

Gl pappe

gl in spa chef!

GLGL

Gg

Idd klote connectie

Ty gl

Rest als ik achteraf mag betalen

Goed voor conditie

Nice backing GL

Glgl

Vgg

search uit

nog 5 graag

verzonden GL

10

189101112773