ploenk

Mijn onderschrift:

Board {10-Clubs}{a-Clubs}{8-Diamonds}{6-Clubs}{q-Clubs}
Plaats 1: ploenk (small blind) toonde {k-Clubs}{j-Clubs} en won (1400) met een Royal Flush

Verstuur bericht

Forum Posts

out
PokerStarshand #127927392802: Toernooi #1097047919, $3.19+$0.31 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 02/01/2015 21:46:30 CET [02/01/2015 15:46:30 ET]
Tafel '1097047919 12' 9-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: latak123456 (5190 in chips)
Plaats 2: pit_bosta (3075 in chips)
Plaats 3: DownLow300 (9244 in chips)
Plaats 4: atish81 (3396 in chips)
Plaats 5: Emaa (6075 in chips)
Plaats 6: svdrotterdam (5941 in chips)
Plaats 7: ploenk (1579 in chips)
Plaats 8: jcashcollect (5875 in chips)
Plaats 9: fidel1976 (2425 in chips)
pit_bosta: zet small blind 100
DownLow300: zet big blind 200
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan ploenk {7-Diamonds}{10-Clubs}
atish81: raiset 200 naar 400
Emaa: foldt
svdrotterdam: foldt
ploenk: foldt
jcashcollect: callt 400
fidel1976: foldt
latak123456: foldt
pit_bosta: foldt
DownLow300: callt 200
*** FLOP *** {10-Spades}{Q-Hearts}{Q-Clubs}
DownLow300: checkt
atish81: bet 400
jcashcollect: foldt
DownLow300: callt 400
*** TURN *** {10-Spades}{Q-Hearts}{Q-Clubs} {6-Clubs}
DownLow300: bet 861
atish81: callt 861
*** RIVER *** {10-Spades}{Q-Hearts}{Q-Clubs}{6-Clubs} {2-Clubs}
DownLow300: bet 1911
atish81: callt 1735 en is all-in
De niet-gecallde bet (176) is geretourneerd aan DownLow300
*** SHOWDOWN ***
DownLow300: toont {8-Diamonds}{Q-Diamonds} (three of a kind, Vrouwen)
atish81: toont {K-Diamonds}{K-Clubs} (twee pair, Koningen en Vrouwen)
DownLow300 won 7292 van pot
atish81 re-buyt en ontvangt 3000 chips voor $6.38
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 7292 | Rake 0
Board {10-Spades}{Q-Hearts}{Q-Clubs}{6-Clubs}{2-Clubs}
Plaats 1: latak123456 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: pit_bosta (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: DownLow300 (big blind) toonde {8-Diamonds}{Q-Diamonds} en won (7292) met three of a kind, Vrouwen
Plaats 4: atish81 toonde {K-Diamonds}{K-Clubs} en verloor met twee pair, Koningen en Vrouwen
Plaats 5: Emaa foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: svdrotterdam foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: ploenk foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: jcashcollect foldde op de Flop
Plaats 9: fidel1976 foldde voor de Flop (bette niet)

dubbel rebuy

PokerStarshand #127927249723: Toernooi #1097042321, $3.19+$0.31 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 02/01/2015 21:44:27 CET [02/01/2015 15:44:27 ET]
Tafel '1097042321 9' 9-max Plaats #6 is de button
Plaats 1: DidYouNoteIt (3095 in chips)
Plaats 2: 1610fero (1155 in chips)
Plaats 3: fedemano25 (2870 in chips)
Plaats 4: leha_russ (3180 in chips)
Plaats 5: ploenk (1045 in chips)
Plaats 6: James9021 (3840 in chips)
Plaats 7: danisto77 (4560 in chips)
Plaats 8: ciezarb (4615 in chips)
Plaats 9: you nugget! (3480 in chips)
danisto77: zet small blind 100
ciezarb: zet big blind 200
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan ploenk {4-Spades}{J-Diamonds}
you nugget!: foldt
DidYouNoteIt: raiset 200 naar 400
1610fero: foldt
fedemano25: foldt
leha_russ: foldt
ploenk: raiset 645 naar 1045 en is all-in
James9021: foldt
danisto77: callt 945
ciezarb: foldt
DidYouNoteIt: raiset 2050 naar 3095 en is all-in
danisto77: callt 2050
*** FLOP *** {6-Hearts}{2-Spades}{10-Hearts}
*** TURN *** {6-Hearts}{2-Spades}{10-Hearts} {5-Clubs}
*** RIVER *** {6-Hearts}{2-Spades}{10-Hearts}{5-Clubs} {8-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
danisto77: toont {5-Hearts}{A-Hearts} (een flush, Aas hoog)
DidYouNoteIt: toont {A-Clubs}{K-Clubs} (high card Aas)
danisto77 won 4100 van bij pot
ploenk: toont {4-Spades}{J-Diamonds} (high card Boer)
danisto77 won 3335 van hoofd pot
ploenk re-buyt en ontvangt 3000 chips voor $6.38
DidYouNoteIt re-buyt en ontvangt 3000 chips voor $6.38
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 7435 Hoofd pot 3335. Bij pot 4100. | Rake 0
Board {6-Hearts}{2-Spades}{10-Hearts}{5-Clubs}{8-Hearts}
Plaats 1: DidYouNoteIt toonde {A-Clubs}{K-Clubs} en verloor met high card Aas
Plaats 2: 1610fero foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: fedemano25 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: leha_russ foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: ploenk toonde {4-Spades}{J-Diamonds} en verloor met high card Boer
Plaats 6: James9021 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: danisto77 (small blind) toonde {5-Hearts}{A-Hearts} en won (7435) met een flush, Aas hoog
Plaats 8: ciezarb (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 9: you nugget! foldde voor de Flop (bette niet)

lol out 8

PokerStarshand #127926049999: Toernooi #1097043070, $7.34+$0.66 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 02/01/2015 21:27:01 CET [02/01/2015 15:27:01 ET]
Tafel '1097043070 3' 9-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: dexter77771 (1395 in chips)
Plaats 2: boggomil82 (2253 in chips)
Plaats 4: cuba.t (1470 in chips)
Plaats 5: jcashcollect (2700 in chips)
Plaats 6: PoKeRaRcSuNY (1470 in chips)
Plaats 7: FlopBroadway (1270 in chips)
Plaats 8: skót (1562 in chips)
Plaats 9: ploenk (1380 in chips)
boggomil82: zet small blind 15
cuba.t: zet big blind 30
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan ploenk {J-Diamonds}{A-Hearts}
jcashcollect: foldt
PoKeRaRcSuNY: foldt
FlopBroadway: foldt
skót: foldt
ploenk: raiset 60 naar 90
dexter77771: foldt
boggomil82: raiset 120 naar 210
cuba.t: foldt
ploenk: raiset 1170 naar 1380 en is all-in
boggomil82: callt 1170
*** FLOP *** {8-Hearts}{9-Clubs}{7-Spades}
*** TURN *** {8-Hearts}{9-Clubs}{7-Spades} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Hearts}{9-Clubs}{7-Spades}{7-Diamonds} {2-Spades}
*** SHOWDOWN ***
boggomil82: toont {10-Clubs}{J-Hearts} (een straight, Zeven tot Boer)
ploenk: toont {J-Diamonds}{A-Hearts} (een pair Zevens)
boggomil82 won 2790 van pot
ploenk is op de 165e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 2790 | Rake 0
Board {8-Hearts}{9-Clubs}{7-Spades}{7-Diamonds}{2-Spades}
Plaats 1: dexter77771 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: boggomil82 (small blind) toonde {10-Clubs}{J-Hearts} en won (2790) met een straight, Zeven tot Boer
Plaats 4: cuba.t (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 5: jcashcollect foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: PoKeRaRcSuNY foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: FlopBroadway foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: skót foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: ploenk toonde {J-Diamonds}{A-Hearts} en verloor met een pair Zevens

dubbel r

PokerStarshand #127925884169: Toernooi #1097047919, $3.19+$0.31 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 02/01/2015 21:24:35 CET [02/01/2015 15:24:35 ET]
Tafel '1097047919 12' 9-max Plaats #5 is de button
Plaats 1: Jayzens (2980 in chips)
Plaats 2: pit_bosta (1698 in chips)
Plaats 3: DownLow300 (1470 in chips)
Plaats 4: atish81 (2782 in chips)
Plaats 5: Emaa (2970 in chips)
Plaats 6: svdrotterdam (1540 in chips)
Plaats 7: ploenk (3000 in chips)
Plaats 8: jcashcollect (3000 in chips)
Plaats 9: fidel1976 (3060 in chips)
svdrotterdam: zet small blind 10
ploenk: zet big blind 20
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan ploenk {A-Spades}{10-Diamonds}
jcashcollect: raiset 30 naar 50
fidel1976: foldt
Jayzens: foldt
pit_bosta: foldt
DownLow300: foldt
atish81: foldt
Emaa: callt 50
svdrotterdam: foldt
ploenk: callt 30
*** FLOP *** {Q-Spades}{K-Spades}{5-Spades}
ploenk: checkt
jcashcollect: bet 100
Emaa: callt 100
ploenk: callt 100
*** TURN *** {Q-Spades}{K-Spades}{5-Spades} {A-Hearts}
ploenk: checkt
jcashcollect: bet 240
Emaa: callt 240
ploenk: raiset 2610 naar 2850 en is all-in
jcashcollect: callt 2610 en is all-in
Emaa: foldt
*** RIVER *** {Q-Spades}{K-Spades}{5-Spades}{A-Hearts} {2-Diamonds}
*** SHOWDOWN ***
ploenk: toont {A-Spades}{10-Diamonds} (een pair Azen)
jcashcollect: toont {5-Hearts}{5-Diamonds} (three of a kind, Vijven)
jcashcollect won 6400 van pot
ploenk re-buyt en ontvangt 3000 chips voor $6.38
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 6400 | Rake 0
Board {Q-Spades}{K-Spades}{5-Spades}{A-Hearts}{2-Diamonds}
Plaats 1: Jayzens foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: pit_bosta foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: DownLow300 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: atish81 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: Emaa (button) foldde op de Turn
Plaats 6: svdrotterdam (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: ploenk (big blind) toonde {A-Spades}{10-Diamonds} en verloor met een pair Azen
Plaats 8: jcashcollect toonde {5-Hearts}{5-Diamonds} en won (6400) met three of a kind, Vijven
Plaats 9: fidel1976 foldde voor de Flop (bette niet)

andremilek schreef

gl ploenk

TY

Thnx! start nu.

Poker Face

Het leven in Thailand is toch goedkoper dan hij dacht dus ik mag nog wat dollars verbranden.
Speel de 8 en 3r 180 mans.
HH hier
Deal bekend
Cake best veel
Start rond 2100

Poker Face

job1973 schreef

gl dit jaar bart

Beste wensen allemaal!

Kutwijven die verdienen t!

rikislief schreef

Binnenkomen op jorryt zijn feestje in hc Amsterdam...

Als bob.

Big Grin

VGG

Crying

GL

Verzonden GL

Sorry stuur rond 2000. Iets later maar komt eraanSmile

stuur rond 1900

5

189101112768