ploenk

Mijn onderschrift:

Board {10-Clubs}{a-Clubs}{8-Diamonds}{6-Clubs}{q-Clubs}
Plaats 1: ploenk (small blind) toonde {k-Clubs}{j-Clubs} en won (1400) met een Royal Flush

Verstuur bericht

Forum Posts

Firstholliday schiet voor

10 maar kan pas over uurtje sturen

gg

GG

glglglgl

Rest ook verzonden voor first

Gg

Verzonden voor die ouwe zuiplap. GL!

10

thnx 4,86 verliesSad

PokerStars Hand #123774428937: Tournament #1016876461, $2.30+$2.30+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVI (1500/3000) - 2014/10/23 22:25:16 CET [2014/10/23 16:25:16 ET]
Table '1016876461 3' 9-max Seat #9 is the button
Seat 3: afafic (12612 in chips)
Seat 6: Pghfan987 (58437 in chips)
Seat 7: ploenk (23006 in chips)
Seat 9: oranzieus (40945 in chips)
afafic: posts the ante 300
Pghfan987: posts the ante 300
ploenk: posts the ante 300
oranzieus: posts the ante 300
afafic: posts small blind 1500
Pghfan987: posts big blind 3000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ploenk {6-Diamonds}{6-Hearts}
ploenk: raises 19706 to 22706 and is all-in
oranzieus: folds
afafic: folds
Pghfan987: calls 19706
*** FLOP *** {J-Clubs}{7-Hearts}{Q-Hearts}
*** TURN *** {J-Clubs}{7-Hearts}{Q-Hearts} {4-Clubs}
*** RIVER *** {J-Clubs}{7-Hearts}{Q-Hearts}{4-Clubs} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Pghfan987: shows {Q-Spades}{A-Hearts} (a pair of Queens)
ploenk: shows {6-Diamonds}{6-Hearts} (a pair of Sixes)
Pghfan987 collected 48112 from pot
Pghfan987 wins $5.75 for eliminating ploenk and their own bounty increases by $5.74 to $28.86
ploenk finished the tournament in 4th place and received $19.04.
*** SUMMARY ***
Total pot 48112 | Rake 0
Board {J-Clubs}{7-Hearts}{Q-Hearts}{4-Clubs}{3-Diamonds}
Seat 3: afafic (small blind) folded before Flop
Seat 6: Pghfan987 (big blind) showed {Q-Spades}{A-Hearts} and won (48112) with a pair of Queens
Seat 7: ploenk showed {6-Diamonds}{6-Hearts} and lost with a pair of Sixes
Seat 9: oranzieus (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #123772852527: Tournament #1016872524, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XIV (800/1600) - 2014/10/23 22:03:35 CET [2014/10/23 16:03:35 ET]
Table '1016872524 20' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: V1Ruse (55018 in chips)
Seat 2: ploenk (8151 in chips)
Seat 3: SnatchZH (9466 in chips)
Seat 5: vpisjak (8386 in chips)
Seat 7: fapuma47 (10305 in chips)
Seat 8: 4ofakind1489 (11116 in chips)
Seat 9: streetview85 (10568 in chips)
V1Ruse: posts the ante 150
ploenk: posts the ante 150
SnatchZH: posts the ante 150
vpisjak: posts the ante 150
fapuma47: posts the ante 150
4ofakind1489: posts the ante 150
streetview85: posts the ante 150
vpisjak: posts small blind 800
fapuma47: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ploenk {10-Hearts}{10-Clubs}
4ofakind1489: raises 9366 to 10966 and is all-in
streetview85: folds
V1Ruse: folds
ploenk: calls 8001 and is all-in
SnatchZH: folds
vpisjak: folds
fapuma47: folds
Uncalled bet (2965) returned to 4ofakind1489
*** FLOP *** {3-Spades}{A-Spades}{8-Hearts}
*** TURN *** {3-Spades}{A-Spades}{8-Hearts} {6-Spades}
*** RIVER *** {3-Spades}{A-Spades}{8-Hearts}{6-Spades} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
4ofakind1489: shows {A-Clubs}{10-Spades} (a flush, Ace high)
ploenk: shows {10-Hearts}{10-Clubs} (two pair, Tens and Eights)
4ofakind1489 collected 19452 from pot
ploenk finished the tournament in 14th place and received $3.89.
*** SUMMARY ***
Total pot 19452 | Rake 0
Board {3-Spades}{A-Spades}{8-Hearts}{6-Spades}{8-Spades}
Seat 1: V1Ruse folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ploenk showed {10-Hearts}{10-Clubs} and lost with two pair, Tens and Eights
Seat 3: SnatchZH (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: vpisjak (small blind) folded before Flop
Seat 7: fapuma47 (big blind) folded before Flop
Seat 8: 4ofakind1489 showed {A-Clubs}{10-Spades} and won (19452) with a flush, Ace high
Seat 9: streetview85 folded before Flop (didn't bet)

8,28
PokerStars Hand #123771967774: Tournament #1016868093, $2.30+$2.30+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XII (500/1000) - 2014/10/23 21:49:58 CET [2014/10/23 15:49:58 ET]
Table '1016868093 3' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: alantregear (12839 in chips)
Seat 2: DajMiCibulu (77186 in chips)
Seat 3: redupreikuC (12160 in chips)
Seat 4: ploenk (1301 in chips)
Seat 5: messer65 (7986 in chips)
Seat 6: Seakytin707 (3508 in chips)
Seat 9: TH1@90F55 (20020 in chips)
alantregear: posts the ante 100
DajMiCibulu: posts the ante 100
redupreikuC: posts the ante 100
ploenk: posts the ante 100
messer65: posts the ante 100
Seakytin707: posts the ante 100
TH1@90F55: posts the ante 100
Seakytin707: posts small blind 500
TH1@90F55: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ploenk {8-Diamonds}{8-Spades}
alantregear: folds
DajMiCibulu: folds
redupreikuC: folds
ploenk: raises 201 to 1201 and is all-in
messer65: folds
Seakytin707: raises 2207 to 3408 and is all-in
TH1@90F55: calls 2408
*** FLOP *** {5-Diamonds}{9-Clubs}{9-Diamonds}
*** TURN *** {5-Diamonds}{9-Clubs}{9-Diamonds} {A-Clubs}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{9-Clubs}{9-Diamonds}{A-Clubs} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Seakytin707: shows {9-Hearts}{A-Hearts} (a full house, Nines full of Aces)
TH1@90F55: shows {8-Hearts}{J-Hearts} (a pair of Nines)
Seakytin707 collected 4414 from side pot
ploenk: shows {8-Diamonds}{8-Spades} (two pair, Nines and Eights)
Seakytin707 collected 4303 from main pot
Seakytin707 wins $3.52 for eliminating ploenk and their own bounty increases by $3.52 to $15.86
ploenk finished the tournament in 7th place and received $8.28.
*** SUMMARY ***
Total pot 8717 Main pot 4303. Side pot 4414. | Rake 0
Board {5-Diamonds}{9-Clubs}{9-Diamonds}{A-Clubs}{2-Clubs}
Seat 1: alantregear folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: DajMiCibulu folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: redupreikuC folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ploenk showed {8-Diamonds}{8-Spades} and lost with two pair, Nines and Eights
Seat 5: messer65 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Seakytin707 (small blind) showed {9-Hearts}{A-Hearts} and won (8717) with a full house, Nines full of Aces
Seat 9: TH1@90F55 (big blind) showed {8-Hearts}{J-Hearts} and lost with a pair of Nines

bah

PokerStars Hand #123771758305: Tournament #1016867649, $2.28+$0.22 USD Hold'em No Limit - Level XII (500/1000) - 2014/10/23 21:47:05 CET [2014/10/23 15:47:05 ET]
Table '1016867649 17' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: SunlitGoblin (4160 in chips)
Seat 2: whackitrunkl (11783 in chips)
Seat 3: comeecome88 (7990 in chips)
Seat 4: De1v1d45 (7581 in chips)
Seat 5: ploenk (5599 in chips)
Seat 7: NiRoZ (6258 in chips)
Seat 8: fil7gee (9577 in chips)
SunlitGoblin: posts the ante 100
whackitrunkl: posts the ante 100
comeecome88: posts the ante 100
De1v1d45: posts the ante 100
ploenk: posts the ante 100
NiRoZ: posts the ante 100
fil7gee: posts the ante 100
De1v1d45: posts small blind 500
ploenk: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ploenk {A-Spades}{10-Clubs}
NiRoZ: folds
fil7gee: folds
SunlitGoblin: folds
whackitrunkl: folds
comeecome88: folds
De1v1d45: raises 6481 to 7481 and is all-in
ploenk: calls 4499 and is all-in
Uncalled bet (1982) returned to De1v1d45
*** FLOP *** {6-Diamonds}{2-Spades}{4-Spades}
*** TURN *** {6-Diamonds}{2-Spades}{4-Spades} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{2-Spades}{4-Spades}{7-Diamonds} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
De1v1d45: shows {4-Clubs}{3-Diamonds} (two pair, Sixes and Fours)
ploenk: shows {A-Spades}{10-Clubs} (a pair of Sixes)
De1v1d45 collected 11698 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11698 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{2-Spades}{4-Spades}{7-Diamonds}{6-Hearts}
Seat 1: SunlitGoblin folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: whackitrunkl folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: comeecome88 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: De1v1d45 (small blind) showed {4-Clubs}{3-Diamonds} and won (11698) with two pair, Sixes and Fours
Seat 5: ploenk (big blind) showed {A-Spades}{10-Clubs} and lost with a pair of Sixes
Seat 7: NiRoZ folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: fil7gee folded before Flop (didn't bet)

ko 1,15

mprivee schreef

Gvd hij moet echt van zijn $$ af cker... gl mr

Drink

ko
PokerStars Hand #123771384482: Tournament #1016868093, $2.30+$2.30+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level X (300/600) - 2014/10/23 21:41:57 CET [2014/10/23 15:41:57 ET]
Table '1016868093 4' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: ploenk (4144 in chips)
Seat 4: Ibeniewhcs (10165 in chips)
Seat 5: Janosik1976 (2755 in chips)
Seat 6: thenormynuts (4955 in chips)
Seat 7: Slf-Mario (2800 in chips)
Seat 8: DajMiCibulu (39530 in chips)
Seat 9: messer65 (2359 in chips)
ploenk: posts the ante 50
Ibeniewhcs: posts the ante 50
Janosik1976: posts the ante 50
thenormynuts: posts the ante 50
Slf-Mario: posts the ante 50
DajMiCibulu: posts the ante 50
messer65: posts the ante 50
Janosik1976: posts small blind 300
thenormynuts: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ploenk {6-Hearts}{6-Diamonds}
Slf-Mario: raises 2150 to 2750 and is all-in
DajMiCibulu: folds
messer65: folds
ploenk: raises 1344 to 4094 and is all-in
Ibeniewhcs: folds
Janosik1976: folds
thenormynuts: folds
Uncalled bet (1344) returned to ploenk
*** FLOP *** {Q-Clubs}{9-Spades}{3-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Clubs}{9-Spades}{3-Diamonds} {2-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{9-Spades}{3-Diamonds}{2-Clubs} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Slf-Mario: shows {6-Spades}{A-Diamonds} (high card Ace)
ploenk: shows {6-Hearts}{6-Diamonds} (a pair of Sixes)
ploenk collected 6750 from pot
ploenk wins $4.74 for eliminating Slf-Mario and their own bounty increases by $4.74 to $7.04
Slf-Mario finished the tournament in 13th place and received $4.65.
*** SUMMARY ***
Total pot 6750 | Rake 0
Board {Q-Clubs}{9-Spades}{3-Diamonds}{2-Clubs}{8-Clubs}
Seat 1: ploenk showed {6-Hearts}{6-Diamonds} and won (6750) with a pair of Sixes
Seat 4: Ibeniewhcs (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Janosik1976 (small blind) folded before Flop
Seat 6: thenormynuts (big blind) folded before Flop
Seat 7: Slf-Mario showed {6-Spades}{A-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 8: DajMiCibulu folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: messer65 folded before Flop (didn't bet)

5,18 ko

PokerStars Hand #123770183920: Tournament #1016899391, $2.30+$2.30+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2014/10/23 21:25:17 CET [2014/10/23 15:25:17 ET]
Table '1016899391 10' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: ploenk (1425 in chips)
Seat 2: MOPIAPTI (1260 in chips)
Seat 3: lukem1994 (3010 in chips)
Seat 4: Mr S 212 (2947 in chips)
Seat 5: Chugaister (1353 in chips)
Seat 7: stieno4 (1813 in chips)
Seat 8: draxxur (1335 in chips)
Seat 9: superaffeee (1857 in chips)
lukem1994: posts small blind 25
Mr S 212: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ploenk {10-Clubs}{10-Hearts}
Chugaister: folds
stieno4: folds
draxxur: folds
superaffeee: folds
ploenk: raises 50 to 100
MOPIAPTI: folds
lukem1994: raises 250 to 350
Mr S 212: folds
ploenk: calls 250
*** FLOP *** {3-Spades}{2-Hearts}{6-Clubs}
lukem1994: bets 200
ploenk: raises 875 to 1075 and is all-in
lukem1994: calls 875
*** TURN *** {3-Spades}{2-Hearts}{6-Clubs} {A-Spades}
*** RIVER *** {3-Spades}{2-Hearts}{6-Clubs}{A-Spades} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
lukem1994: shows {A-Clubs}{Q-Diamonds} (two pair, Aces and Deuces)
ploenk: shows {10-Clubs}{10-Hearts} (two pair, Tens and Deuces)
lukem1994 collected 2900 from pot
lukem1994 wins $1.15 for eliminating ploenk and their own bounty increases by $1.15 to $4.60
ploenk finished the tournament in 75th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2900 | Rake 0
Board {3-Spades}{2-Hearts}{6-Clubs}{A-Spades}{2-Spades}
Seat 1: ploenk showed {10-Clubs}{10-Hearts} and lost with two pair, Tens and Deuces
Seat 2: MOPIAPTI (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: lukem1994 (small blind) showed {A-Clubs}{Q-Diamonds} and won (2900) with two pair, Aces and Deuces
Seat 4: Mr S 212 (big blind) folded before Flop
Seat 5: Chugaister folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: stieno4 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: draxxur folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: superaffeee folded before Flop (didn't bet)

189101112765