Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

ploenk

Mijn onderschrift:

Board {10-Clubs}{a-Clubs}{8-Diamonds}{6-Clubs}{q-Clubs}
Plaats 1: ploenk (small blind) toonde {k-Clubs}{j-Clubs} en won (1400) met een Royal Flush

Verstuur bericht

Forum Posts

PokerStarshand #121015520626: Toernooi #964417893, $3.19+$0.31 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 03/09/2014 21:21:36 CET [03/09/2014 15:21:36 ET]
Tafel '964417893 2' 9-max Plaats #3 is de button
Plaats 1: ettorek (1390 in chips)
Plaats 2: tomkillerman (1490 in chips)
Plaats 3: tilapinteme (1640 in chips)
Plaats 4: Buster648 (1480 in chips)
Plaats 5: ploenk (1500 in chips)
Plaats 6: 123jeffrey (1500 in chips)
Plaats 7: brunin21 (1500 in chips)
Plaats 8: Grdas1979 (1500 in chips)
Plaats 9: Universal343 (1500 in chips)
Buster648: zet small blind 10
ploenk: zet big blind 20
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan ploenk {7-Hearts}{7-Clubs}
123jeffrey: raiset 40 naar 60
brunin21: callt 60
Grdas1979: foldt
Universal343: foldt
ettorek: foldt
tomkillerman: foldt
tilapinteme: foldt
Buster648: foldt
ploenk: callt 40
*** FLOP *** {7-Spades}{8-Clubs}{5-Spades}
ploenk: checkt
123jeffrey: checkt
brunin21: bet 95
ploenk: raiset 95 naar 190
123jeffrey: foldt
brunin21: raiset 285 naar 475
ploenk: raiset 965 naar 1440 en is all-in
brunin21: callt 965 en is all-in
*** TURN *** {7-Spades}{8-Clubs}{5-Spades} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Spades}{8-Clubs}{5-Spades}{6-Diamonds} {2-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
ploenk: toont {7-Hearts}{7-Clubs} (three of a kind, Zevens)
brunin21: toont {8-Spades}{8-Diamonds} (three of a kind, Achten)
brunin21 won 3070 van pot
ploenk is op de 44e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 3070 | Rake 0
Board {7-Spades}{8-Clubs}{5-Spades}{6-Diamonds}{2-Clubs}
Plaats 1: ettorek foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: tomkillerman foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: tilapinteme (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Buster648 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 5: ploenk (big blind) toonde {7-Hearts}{7-Clubs} en verloor met three of a kind, Zevens
Plaats 6: 123jeffrey foldde op de Flop
Plaats 7: brunin21 toonde {8-Spades}{8-Diamonds} en won (3070) met three of a kind, Achten
Plaats 8: Grdas1979 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: Universal343 foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #121015484773: Toernooi #964405021, $7.34+$0.66 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 03/09/2014 21:20:58 CET [03/09/2014 15:20:58 ET]
Tafel '964405021 5' 9-max Plaats #5 is de button
Plaats 1: RAISE2BET (3550 in chips)
Plaats 2: Indalo86 (4015 in chips)
Plaats 4: luckynikNN (1345 in chips)
Plaats 5: ploenk (955 in chips)
Plaats 6: de_greeez (1815 in chips)
Plaats 7: zajkow (1470 in chips)
Plaats 8: Jyrizz (2290 in chips)
Plaats 9: meth33 (1600 in chips)
de_greeez: zet small blind 50
zajkow: zet big blind 100
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan ploenk {7-Spades}{5-Spades}
Jyrizz: foldt
meth33: foldt
RAISE2BET: foldt
Indalo86: foldt
luckynikNN: foldt
ploenk: raiset 855 naar 955 en is all-in
de_greeez: raiset 860 naar 1815 en is all-in
zajkow: foldt
De niet-gecallde bet (860) is geretourneerd aan de_greeez
*** FLOP *** {3-Diamonds}{K-Hearts}{2-Spades}
*** TURN *** {3-Diamonds}{K-Hearts}{2-Spades} {K-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{K-Hearts}{2-Spades}{K-Diamonds} {4-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
de_greeez: toont {8-Hearts}{8-Spades} (twee pair, Koningen en Achten)
ploenk: toont {7-Spades}{5-Spades} (een pair Koningen)
de_greeez won 2010 van pot
ploenk is op de 141e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 2010 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{K-Hearts}{2-Spades}{K-Diamonds}{4-Clubs}
Plaats 1: RAISE2BET foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: Indalo86 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: luckynikNN foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: ploenk (button) toonde {7-Spades}{5-Spades} en verloor met een pair Koningen
Plaats 6: de_greeez (small blind) toonde {8-Hearts}{8-Spades} en won (2010) met twee pair, Koningen en Achten
Plaats 7: zajkow (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: Jyrizz foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: meth33 foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #121015398802: Toernooi #964400237, $3.19+$0.31 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 03/09/2014 21:19:29 CET [03/09/2014 15:19:29 ET]
Tafel '964400237 5' 9-max Plaats #6 is de button
Plaats 1: SPEED220588 (1278 in chips)
Plaats 3: tonys1993 (1265 in chips)
Plaats 4: Ace-Adler (1535 in chips)
Plaats 5: zitakos (1370 in chips)
Plaats 6: Blanda133 (1238 in chips)
Plaats 7: ploenk (957 in chips)
Plaats 8: xobit82 (1520 in chips)
Plaats 9: RULexa (3331 in chips)
ploenk: zet small blind 75
xobit82: zet big blind 150
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan ploenk {7-Spades}{Q-Spades}
RULexa: foldt
SPEED220588: foldt
tonys1993: foldt
Ace-Adler: foldt
zitakos: foldt
Blanda133: foldt
ploenk: raiset 807 naar 957 en is all-in
xobit82: callt 807
*** FLOP *** {J-Hearts}{6-Diamonds}{9-Diamonds}
*** TURN *** {J-Hearts}{6-Diamonds}{9-Diamonds} {A-Diamonds}
*** RIVER *** {J-Hearts}{6-Diamonds}{9-Diamonds}{A-Diamonds} {4-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
ploenk: toont {7-Spades}{Q-Spades} (high card Aas)
xobit82: toont {9-Clubs}{K-Clubs} (een pair Negens)
xobit82 won 1914 van pot
ploenk is op de 32e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 1914 | Rake 0
Board {J-Hearts}{6-Diamonds}{9-Diamonds}{A-Diamonds}{4-Hearts}
Plaats 1: SPEED220588 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: tonys1993 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Ace-Adler foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: zitakos foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: Blanda133 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: ploenk (small blind) toonde {7-Spades}{Q-Spades} en verloor met high card Aas
Plaats 8: xobit82 (big blind) toonde {9-Clubs}{K-Clubs} en won (1914) met een pair Negens
Plaats 9: RULexa foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #121015063798: Toernooi #964398709, $7.34+$0.66 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 03/09/2014 21:13:39 CET [03/09/2014 15:13:39 ET]
Tafel '964398709 19' 9-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: NorbertasP (1730 in chips)
Plaats 2: rivoli (1785 in chips)
Plaats 3: kungskobr (1540 in chips)
Plaats 4: N.Ionas (1560 in chips)
Plaats 5: Pimmss (1320 in chips)
Plaats 6: ploenk (785 in chips)
Plaats 7: VanVicta (1915 in chips)
Plaats 8: MUSATHI1 (1960 in chips)
Plaats 9: fullmagro_ps (905 in chips)
rivoli: zet small blind 50
kungskobr: zet big blind 100
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan ploenk {Q-Clubs}{A-Clubs}
N.Ionas: foldt
Pimmss: foldt
ploenk: raiset 685 naar 785 en is all-in
VanVicta: foldt
MUSATHI1: foldt
fullmagro_ps: raiset 120 naar 905 en is all-in
NorbertasP: foldt
rivoli: foldt
kungskobr: callt 805
*** FLOP *** {3-Clubs}{4-Spades}{K-Spades}
*** TURN *** {3-Clubs}{4-Spades}{K-Spades} {J-Clubs}
*** RIVER *** {3-Clubs}{4-Spades}{K-Spades}{J-Clubs} {7-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
kungskobr: toont {6-Diamonds}{6-Hearts} (een pair Zessen)
fullmagro_ps: toont {Q-Spades}{Q-Diamonds} (een pair Vrouwen)
fullmagro_ps won 240 van bij pot
ploenk: toont {Q-Clubs}{A-Clubs} (high card Aas)
fullmagro_ps won 2405 van hoofd pot
ploenk is op de 148e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 2645 Hoofd pot 2405. Bij pot 240. | Rake 0
Board {3-Clubs}{4-Spades}{K-Spades}{J-Clubs}{7-Hearts}
Plaats 1: NorbertasP (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: rivoli (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: kungskobr (big blind) toonde {6-Diamonds}{6-Hearts} en verloor met een pair Zessen
Plaats 4: N.Ionas foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: Pimmss foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: ploenk toonde {Q-Clubs}{A-Clubs} en verloor met high card Aas
Plaats 7: VanVicta foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: MUSATHI1 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: fullmagro_ps toonde {Q-Spades}{Q-Diamonds} en won (2645) met een pair Vrouwen

bas106xsi schreef

Ploenkieeee sngslopert

sloop voorlopig alleen me laptop

gamergio schreef

Gl heren Smile

ty

PokerStarshand #121014268157: Toernooi #964404445, $3.19+$0.31 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 03/09/2014 20:59:13 CET [03/09/2014 14:59:13 ET]
Tafel '964404445 3' 9-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: ..Boets.. (1500 in chips)
Plaats 2: HzR ABUTOBI (1500 in chips)
Plaats 3: skeeler100 (1500 in chips)
Plaats 4: Kleiner Tanz (1500 in chips)
Plaats 5: MernieZ (1500 in chips)
Plaats 6: ololoev587 (1500 in chips)
Plaats 7: ploenk (1500 in chips)
Plaats 8: humpie82 (1500 in chips)
Plaats 9: MariusDe (1500 in chips)
HzR ABUTOBI: zet small blind 10
skeeler100: zet big blind 20
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan ploenk {K-Hearts}{A-Spades}
Kleiner Tanz: foldt
MernieZ: foldt
ololoev587: foldt
ploenk: raiset 40 naar 60
humpie82: foldt
MariusDe: foldt
..Boets..: raiset 120 naar 180
HzR ABUTOBI: callt 170
skeeler100: foldt
ploenk: raiset 1320 naar 1500 en is all-in
..Boets..: callt 1320 en is all-in
HzR ABUTOBI: callt 1320 en is all-in
*** FLOP *** {A-Diamonds}{A-Hearts}{3-Diamonds}
*** TURN *** {A-Diamonds}{A-Hearts}{3-Diamonds} {3-Clubs}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{A-Hearts}{3-Diamonds}{3-Clubs} {9-Spades}
*** SHOWDOWN ***
HzR ABUTOBI: toont {10-Clubs}{10-Spades} (twee pair, Azen en Tienen)
ploenk: toont {K-Hearts}{A-Spades} (een full house, Azen over Drieën)
..Boets..: toont {J-Clubs}{J-Diamonds} (twee pair, Azen en Boeren)
ploenk won 4520 van pot
..Boets.. is op de 44e plaats in het toernooi geëindigd
HzR ABUTOBI is op de 44e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 4520 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{A-Hearts}{3-Diamonds}{3-Clubs}{9-Spades}
Plaats 1: ..Boets.. (button) toonde {J-Clubs}{J-Diamonds} en verloor met twee pair, Azen en Boeren
Plaats 2: HzR ABUTOBI (small blind) toonde {10-Clubs}{10-Spades} en verloor met twee pair, Azen en Tienen
Plaats 3: skeeler100 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 4: Kleiner Tanz foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: MernieZ foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: ololoev587 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: ploenk toonde {K-Hearts}{A-Spades} en won (4520) met een full house, Azen over Drieën
Plaats 8: humpie82 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: MariusDe foldde voor de Flop (bette niet)

2 x 8 out. waardeloos gespeeld, nu ben ik wakkerBig Grin

PokerStarshand #121013973522: Toernooi #964395661, $7.34+$0.66 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 03/09/2014 20:52:43 CET [03/09/2014 14:52:43 ET]
Tafel '964395661 4' 9-max Plaats #8 is de button
Plaats 1: acerip8 (1450 in chips)
Plaats 2: ACPKR2013 (1490 in chips)
Plaats 3: Dany871 (1643 in chips)
Plaats 4: ploenk (909 in chips)
Plaats 5: Okim23 (1470 in chips)
Plaats 6: xitriy (1500 in chips)
Plaats 7: kasjusz1984 (1465 in chips)
Plaats 8: Ponchio25 (2058 in chips)
Plaats 9: G.I. Silla (1515 in chips)
G.I. Silla: zet small blind 15
acerip8: zet big blind 30
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan ploenk {J-Hearts}{Q-Hearts}
ACPKR2013: foldt
Dany871: foldt
ploenk: raiset 879 naar 909 en is all-in
Okim23: foldt
xitriy: foldt
kasjusz1984: foldt
Ponchio25: raiset 879 naar 1788
G.I. Silla: foldt
acerip8: foldt
De niet-gecallde bet (879) is geretourneerd aan Ponchio25
*** FLOP *** {3-Spades}{2-Spades}{8-Diamonds}
*** TURN *** {3-Spades}{2-Spades}{8-Diamonds} {A-Hearts}
*** RIVER *** {3-Spades}{2-Spades}{8-Diamonds}{A-Hearts} {6-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
ploenk: toont {J-Hearts}{Q-Hearts} (high card Aas)
Ponchio25: toont {J-Diamonds}{A-Diamonds} (een pair Azen)
Ponchio25 won 1863 van pot
ploenk is op de 171e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 1863 | Rake 0
Board {3-Spades}{2-Spades}{8-Diamonds}{A-Hearts}{6-Hearts}
Plaats 1: acerip8 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 2: ACPKR2013 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Dany871 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: ploenk toonde {J-Hearts}{Q-Hearts} en verloor met high card Aas
Plaats 5: Okim23 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: xitriy foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: kasjusz1984 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: Ponchio25 (button) toonde {J-Diamonds}{A-Diamonds} en won (1863) met een pair Azen
Plaats 9: G.I. Silla (small blind) foldde voor de Flop

PokerStarshand #121013903188: Toernooi #964392986, $7.34+$0.66 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 03/09/2014 20:51:25 CET [03/09/2014 14:51:25 ET]
Tafel '964392986 12' 9-max Plaats #3 is de button
Plaats 1: Muurhuizen (1500 in chips)
Plaats 2: ribooon (1490 in chips)
Plaats 3: Dany871 (1590 in chips)
Plaats 4: ploenk (1235 in chips)
Plaats 5: Rolli1958 (1425 in chips)
Plaats 6: Sandman_nl (1230 in chips)
Plaats 7: kackvogel84 (1500 in chips)
Plaats 8: Di Rossi81 (1859 in chips)
Plaats 9: hotviking (1671 in chips)
ploenk: zet small blind 15
Rolli1958: zet big blind 30
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan ploenk {7-Diamonds}{7-Clubs}
Sandman_nl: foldt
kackvogel84: foldt
Di Rossi81: foldt
hotviking: raiset 30 naar 60
Muurhuizen: foldt
ribooon: foldt
Dany871: foldt
ploenk: callt 45
Rolli1958: callt 30
*** FLOP *** {8-Hearts}{2-Clubs}{2-Spades}
ploenk: checkt
Rolli1958: checkt
hotviking: bet 180
ploenk: raiset 195 naar 375
Rolli1958: foldt
hotviking: callt 195
*** TURN *** {8-Hearts}{2-Clubs}{2-Spades} {Q-Diamonds}
ploenk: checkt
hotviking: bet 930
ploenk: callt 800 en is all-in
De niet-gecallde bet (130) is geretourneerd aan hotviking
*** RIVER *** {8-Hearts}{2-Clubs}{2-Spades}{Q-Diamonds} {Q-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
ploenk: toont {7-Diamonds}{7-Clubs} (twee pair, Vrouwen en Zevens)
hotviking: toont {Q-Spades}{A-Diamonds} (een full house, Vrouwen over Tweeën)
hotviking won 2530 van pot
ploenk is op de 166e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 2530 | Rake 0
Board {8-Hearts}{2-Clubs}{2-Spades}{Q-Diamonds}{Q-Clubs}
Plaats 1: Muurhuizen foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: ribooon foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Dany871 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: ploenk (small blind) toonde {7-Diamonds}{7-Clubs} en verloor met twee pair, Vrouwen en Zevens
Plaats 5: Rolli1958 (big blind) foldde op de Flop
Plaats 6: Sandman_nl foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: kackvogel84 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: Di Rossi81 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: hotviking toonde {Q-Spades}{A-Diamonds} en won (2530) met een full house, Vrouwen over Tweeën

10 x 3,50 mans sng
5 x 8 180 mans sng

deal bekend

gl

Glgl

glgl vnv

glgl

jammer

gogogogoo

Thumb Up

gl in de rest nog!

17891011757